NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema"

Transkript

1 NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

2 M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig till oss med frågor. - Vi vill arbeta med detta material men HUR GÖR MAN? Hur har ni lagt upp en kurs? Kan alla bli cirkelledare i detta? Vilka grupparbetsfrågor ska vi jobba med? Har ni tips på föreläsare? I studieboken Närhet, Relation och Kärlek som vi har vi tagit fram kan du läsa mer om våra förbund, om vad du bör tänka på innan du startar en cirkel och mycket annat. Där finns även förslag på samtalsfrågor. Vi har i detta häfte samlat våra erfarenheter från vårt arbete med vårt projekt och studiematerial. Det är mycket konkreta tips om kursupplägg, program, utvärderingsfrågor, förslag på grupparbetsfrågor mm. Här finns också förslag på inbjudningar till kurser och möten kring studiematerialet. Några förslag på övningar finns också med. Tanken är, hoppas vi, att du genom att läsa materialet ska kunna få idéer och tips för hur du/ni till exempel ska kunna utforma en kurs eller göra en bra inbjudan till en cirkel kring temat. Allt material som är i häftet får kopieras. Viktigt är dock att vara noga med att uppge källan. När någon övning eller metod är knutet till ett namn måste ni även uppge detta. Lycka till! 2

3 Innehåll 1. Bakgrund till projektet sid 5 2. Information om nytt studiematerial sid 6 3. Att tänka på när man arbetar med materialet sid 6 4. Vägledning inför arbetet med cirklar och kurser eller visning av filmen sid 6 a. Kurser tillsammans sid 6 b. Samarbete med ABF egen kod sid 7 c. Bjud in vårdpersonal/skolpersonal sid 9 5. Filmvisning sid 9 6. Förslag på cirkelledarutbildning Inbjudan sid 9 7. Program för cirkelledarutbildning sid Inbjudningar sid 11 - Parkursen sid 12 - Tjejkursen sid 13 - Bollnäs sid Kursupplägg sid 15 a. Parkursen sid 15 b. Allmän kurs i Bollnäs sid 19 c. Tjejkursen sid Förslag på upplägg för cirkel, filmvisning och kurs sid 21 a. Cirkel förslag på fem sammankomster sid 21 b. Filmvisning sid 22 c. Helgkurs sid Exempel på anmälan till cirklar sid Förslag på utvärderingsfrågor sid Exempel på grupparbetsfrågor sid Citat från Parkursen som underlag för diskussion sid Förväntningar och farhågor exempel sid Förslag på presentation av Närhet, Relation och Kärlek sid Tips på övningar sid Vad har deltagarna tyckt om att gå på kurs sid Förslag på föreläsare sid Några länkar sid 40 Ansvariga för projektet: Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Med stöd av Allmänna Arvsfonden. 3

4 Illustrationer: Charlie Norrman 4

5 Bakgrund till projektet: 1. Närhet, Relation och Kärlek. Psoriasisförbundet, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka och Reumatikerförbundet startade november 2003 ett projekt tillsammans om samlevnad, självförtroende och livskvalitet för personer med kronisk sjukdom och för deras anhöriga. Projektet fick ekonomiskt stöd av Arvsfonden. Personer påverkas olika av att ha en livslång sjukdom eller ett funktionshinder. Det kan inverka på den egna självbilden och kanske också relationer till andra. Möjligheterna att bearbeta sin livssituation är av stor betydelse för att få en bra livskvalitet. Något som förbunden noterat under åren är att närstående och deras situation fått för lite uppmärksamhet och stöd. Även som närstående kommer man sjukdomen nära och ens egen vardag kan påverkas. Målsättning och syfte med vårt projekt var bland annat: - Att ge redskap för egen bearbetning av sin sjukdom. - Att hitta strategier för att leva med en kronisk sjukdom. - Att ta fram film och studiebok utifrån ovanstående mål och syfte. - Att utforma kurser och cirklar med utbildningsmaterialet som grund. - Att bidra till en ökad förståelse för närståendes livssituation. Styrgruppen har bestått av följande personer: Anne Stiernquist, Psoriasisförbundet. Projektsamordnare. Telefon Kerstin Källander, Reumatikerförbundet, Telefon direkt. Solveig Johansson Grip, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, Telefon

6 2. Information om Nytt Studiematerial NÄRHET, RELATION OCH KÄRLEK Är för de allra flesta livets mening. Vi vill leva nära, men detta självklara är samtidigt också så komplext och svårt. Duger jag? Hur fungerar jag i förhållande till familj, vänner och arbetskamrater? Vad är viktigt för mig? Att leva med en sjukdom gör inte dessa frågor lättare. Man kan kanske inte bli av med sin sjukdom, men i bästa fall hitta en strategi för att leva ett så bra liv som möjligt. Att vara närstående till någon som har en sjukdom väcker också många frågor. Det är inte enbart andras fördomar och attityder som påverkar oss. Även den egna förmågan att bearbeta sin livssituation, med allt vad det innebär, är av stor betydelse för en bra livskvalitet. När man tar del av andras kunskap får man redskap att själv reflektera och gå vidare. NYTT STUDIEMATERIAL Vi är ofta osäkra på hur vi ska samtala om grundläggande frågor om kärlek, närhet och sexualitet. I vårt nya studiematerial Närhet, Relation och Kärlek delar de medverkande och deras närstående modigt och generöst med sig av sina livsinsikter och erfarenheter. Studiematerialet består av både en dokumentärfilm och en bok. Filmen finns i VHS och DVD. DVD:n är textad på svenska, finska och engelska. 3. Att tänka på när man arbetar med materialet - Kan vem som helst bli cirkelledare på temat Närhet, Relation och Kärlek? Dessa cirklar bygger på deltagarnas egna erfarenheter. Syftet med materialet är att starta samtal, ej att bedriva terapi. Det är viktigt att cirkelledaren organiserar arbetet och är samtalsledare. Han eller hon ser till så att gruppen inte fastnar i det privata, utan att alla använder sina personliga erfarenheter för att tillsammans försöka förstå det gemensamma. Det är viktigt att ledaren oavsett ev. eget funktionshinder eller erfarenheter som berör ämnet, har hittat en egen strategi för att leva ett så bra liv som möjligt. Det är en fördel att ha genomgått en ämnesutbildning kring materialet men alla som har arbetat med cirklar/kurser och är intresserade av ämnet kan med god förberedelse och lyhördhet vara ledare. Det kan också vara en fördel att arbeta två och två så att man tillsammans kan planera och utvärdera träffarna. 4. Vägledning inför arbetet med cirklar och kurser eller visning av filmen Samverkan a. Kurser tillsammans Vi ser gärna att vi samverkar inom våra tre förbund (eller fler) och tillsammans ordnar kurser och cirklar. Initiativet att anordna en cirkel eller kurs kan komma från något förbund eller från t.ex. ABF. Informera varandra Vi vill gärna att ni där cirkel eller kurs hålls informerar varandra i de tre förbunden lokalt/län/ distrikt om att en cirkel/kurs kommer att anordnas. Bjud in varandras medlemmar och deras närstående Vi önskar också att man bjuder in medlemmar och deras närstående från alla tre förbunden (eller fler förbund). 6

7 Cirkel/kurs för ett förbund eller specifik målgrupp Det kan finnas tillfällen där man vill ordna en kurs eller cirkel bara för ett förbunds medlemmar. Det är helt ok! Men av erfarenhet vet vi att kursen får ett mervärde av kunskapen och gemenskapen över förbundsgränserna. Oavsett om ni håller en kurs/cirkel enbart för ett förbundsmedlemmar eller för en specifik målgrupp kan det vara bra att informera de andra förbunden om detta. b. Samarbete med ABF egen kod Detta studiematerial har fått en egen kod när man har cirklar/kurser i samarbete med ABF. Vi vill gärna kunna se hur många cirklar och kurser som sker under åren oavsett vem som tar initiativ till detta. ABF ska lägga in materialet med koden 319za under samhällsoch beteendevetenskap. Glöm inte att påminna ABF om denna kod när ni har cirklar/kurser med detta material. Så här marknadsförde ABF i Västra Götaland materialet till sina studieansvariga: Närhet,Relation och Kärlek Ett studiematerial bestående av en DVD alternativt VHS och en studiebok från Reumatikerförbundet, Psoriasisförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Jag hoppas ni inte här missat detta material. Det är ett mycket bra material som inte får bli en hyllvärmare utan här kan medlemsorganisationerna inom främst handikapp finna nya målgrupper till ex studiecirklar. ABF Västra Götaland vill erbjuda lite hjälp på vägen... Bjud in Ordförande, studieorganisator samt en till från varje handikapporganisation till en presentation och filmvisning av detta studiematerial. En dag eller kvällsvisning, veckodag eller helgdag, mars, april, maj? Du känner dina medlemsorganisationer bäst och vet när det är lämpligast att göra denna aktivitet. Kom med förslag och vi ska hitta en bra lösning tillsammans. Vad behöver vi? En lämplig lokal där vi kan visa filmen. DVD:n är textad, så den är att rekommendera. Inbjudan till organisationerna. Fika. Medverkan från din ABF-avdelning. Vad kostar det? ABF distriktet står för kostnader ang. lokal och fika samt medverkan. ABF avdelningen står för utskicket till organisationerna samt egen medverkan. Förslag på program - 2 timmar Presentation av filmen med lite fika ca min. Filmvisning ca 30 min. Efter filmen diskuteras - Hur kan vi använda materialet ca 30 min. Kontakt med ABF avdelningarna hur går man tillväga för att starta studiecirklar? Vilka regler, bidrag etc. gäller - ca 30 min. 7

8 Brev till handikappförbunden-inbjudan ABF-distriktet Västra Götaland tillsammans med ABF-avdelningarna inbjuder till en Filmvisning Närhet Relation och Kärlek Torsdagen den 23 mars Kl på Biografen Folkan Stenportsgatan 17, Lidköping. Vi bjuder på en enklare fika under eftermiddagen. Vi bjuder in tre personer från din förening och vi vänder oss i första hand till ordförande, studieorganisatör och en person till från din förening ex. cirkelledare etc. ni väljer själva. ABF Lidköping-Grästorp erbjuder också att mellan kl få besöka den anpassade datasalen för funktionshindrade samt ett studiebesök och information om vår orienteringsutbildning som vi tillsammans med Lidköpings Kommun tillhandahåller för funktionshindrade. Anmälan önskas oss tillhanda senast den 16 mars. Anmälan med namn organisation och telefon sker till Carina Holmin på ABF Västra Götaland via e-post: Det går också bra via telefon eller mobil Glöm inte att meddela eventuella önskemål om kost, hjälpmedel m.m. Med vänliga hälsningar ABF Västra Götaland, ABF Lidköping-Grästorp, ABF Södra Skaraborg och ABF Skaraborg Närhet Relation och Kärlek Nära relationer och kärlek, är för de allra flesta livets mening. Vi vill leva nära, men detta självklara är samtidigt också komplext och svårt. Att leva med en kronisk sjukdom gör inte dessa frågor enklare. Ett studiematerial bestående av en film och en bok från Reumatikerförbundet, Psoriasisförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka som kan användas utav många fler än dessa tre organisationer. 8

9 c. Samarbete med folkhögskolorna Vi har pratat med SISUS som beviljar kortkurser. De anser att materialet Närhet, Relation och Kärlek mycket väl kan räknas som ett bemötandematerial. SISUS har prioriterat kurser med tema bemötande eller kurser där delar av programmet innehåller bemötande. Detta betyder att det finns en stor möjlighet att kunna genomföra kortkurser i samarbete med folkhögskolorna när ni har kurser med detta material som tema. Eller kurser med detta tema som en del av kursprogrammet. d. Bjud in vårdpersonal/skolpersonal stort intresse för filmen Vårdpersonal t ex arbetsterapeuter, kuratorer, skolsköterskor har visat stort intresse för filmen. Vi har många beställningar på studiematerialet som kommer från vården. Vi får också inbjudningar att delta på seminarier med olika teman. Med detta material har vi något att erbjuda vård- och skolpersonal som de själva saknat information och kunskap om. Bjud t ex in arbetsterapeuter på reumatologen, sjukhuskuratorer, stomiterapeuter, skolpersonal, skolsköterskor till visning av filmen samt samtal om samverkan och samarbete. Hej! Vill tacka för en mycket personlig, fin och nära film. Filmen gav mig en större medvetenhet om olika handikapp och hur det utmanar människors vardag och nära relationer. Kurator på ungdomsmottagning 5. Filmvisning Ett tips! Hyr en biograf och bjud in till filmvisning! När filmen lanserades centralt hyrde vi in oss på biografen Grand i Stockholm. Vi bjöd in våra egna medlemmar, våra systerorganisationer inom handikapprörelsen, myndigheter, vårdpersonal och skolpersonal. Det kom även några vårdklasser till visningen. Efter filmen hade vi en lite frågestund och därefter var det mingel med snacks, något lite gott att dricka, geléhjärtan, salta pinnar mm. Vi hade ett bokbord och det fanns möjlighet att få veta mer om projektet och våra tre förbund. Det blev en mycket lyckad eftermiddag. Kontakta någon välkänd biograf på er ort och be att få hyra biografen. Ni kan sätta in en annons i lokaltidningen och bjuda in allmänheten till filmvisningen, det kan resultera i nya medlemmar. Bjud in era medlemmar och deras närstående, kontakta alla ni samverkar med inom vård, skola, ABF, kommun och landsting etc. Filmvisning vid ett medlemsmöte, öppet möte på stan etc Om ni visar filmen på ett möte, som del av något program eller en träff vid en cirkel etc är det viktigt att avsätta tid för samtal, frågor och diskussioner i direkt anslutning till visningen. Med tanke på att många finner det svårt att tala i storgrupp, så är bikupemodellen att föredra dvs att man i smågrupper pratar kring materialet. Det är också bra att ge möjlighet för dem som önskar att anmäla sig till kommande cirklar, kurser i ämnet. Vår erfarenhet är att filmen väcker känslor och behov av att dela med sig av tankar och egna erfarenheter. 6. Förslag på cirkelledarutbildning - Inbjudan Angeläget studiematerial: Närhet, Relation, Kärlek söker sina ledare! Cirkelledare, nu lanseras ett nytt studiematerial kring ett efterlängtat ämne Närhet, Relation, Kärlek. Materialet består av både bok och film. Filmen har redan väckt stor uppmärksamhet. Studiematerialet kan användas i cirklar och kurser, men även som komplement till annan studieverksamhet. Nära relationer och kärlek, är för de allra flesta livets mening. Vi vill leva nära, men detta självklara är samtidigt också så komplext och svårt. Duger jag? Hur fungerar jag i förhållande till familj, vänner och arbetskamrater? Vad är viktigt för mig? 9

10 Nu söker vi cirkelledare för att starta verksamhet. Vi erbjuder nu dig ämnesutbildningar kring detta tema. På denna kurs får du pedagogiska redskap kring hur man lägger upp cirklar, kurser och enstaka träffar kring Närhet, Relation, Kärlek. Materialets målgrupp är medlemmar i handikapprörelsen och deras närstående, men även vårdpersonal, skolhälsovård samt alla andra som tycker att ämnet är angeläget. Du kan välja mellan två orter, två datum. Göteborg februari 2006, fredag från lördag Stockholm februari 2006, fredag från lördag Kursen och logi är kostnadsfritt, men resan ingår ej. Senaste anmälningsdatum för Göteborgskursen 23 december och för Stockholm 16 januari. Begränsat antal platser. Kursledare är filmens producent Lotta Hellman med lång erfarenhet av ledarskap. Hon är bland annat författare till boken Vägledaren, som handlar om hur man blir en bra cirkelledare. Intresseanmälan e-postas till eller skickas med post till; Anne Stiernquist, Psoriasisförbundet, Rökerigatan 19, Johanneshov. Tel Varmt välkoma med din intresseanmälan Önskar Reumatikerförbundet, Psoriasisförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka som ansvarar för projektet. 7. Program för cirkelledarutbildningen Ämnesutbildning i Närhet, Relation och Kärlek Utbildning för cirkelledare Vi anordnade en längre cirkelledarutbildning i två steg, dvs två helger. Den första delen var det betoning på grundläggande cirkelledarkunskap och den andra delen mer hur man kan arbeta med detta tema. Denna kurs var för att alla som ville arbeta som cirkelledare oavsett tidigare erfarenheter skull få både cirkelledarkunskap och ämnesutbildning i just vårt material. Där efter anordnade vi två ämnesutbildningar för redan utbildade cirkelledare. Denna utbildning tog upp några grundläggande frågor som tex den viktiga starten på en kurs/cirkel, trygghet i gruppen etc men främst betonade den tre sätt att arbeta med vårt studiematerial, cirkelarbetet, kurs samt filmvisning en kväll eller dag.exemplet nedan är hämtat från ämnesutbildningen. Fredag Kaffe; Kursstart, presentation & förväntningar. Anne; inleder kort om projektet och kursledning Lotta: namnövning enligt Stenbeck (se parkursen) samt bild presentation utifrån vykort; Välj en bild som beskriver din känsla inför att arbeta med detta ämne. Tips. Låt deltagarna ordna led utifrån bostadsort i Sverige, antal syskon, antal föreningar de är med i eller liknande Paus Lotta: inleder filmvisningen och visar filmen. Därefter gruppindelning (4-6 st i varje) inför middagens diskussion. Vilka känslor, tankar väcker filmen hos dig och hur tror du att andra kommer att reagera? Middag samt samtalscirklar kring filmen Samling, redovisning och diskussion. Ev avsluta med att välja en bild som beskriver upplevelsen under e.m. alternativt en kort runda Fri tid /Sova Lördag 9.00 Samling och runda, 3 ord kring hur det känns. Praktiska frågor? 9.15 Lotta: Kan vem som helst leda cirklarna? 10

11 Hur kan man bäst arbeta med filmen: a) som cirkel Vad är en cirkel? Kort om cirkelpedagogik och gruppdynamik. Förslag på upplägg för 5 sammankomster. Frågor Fika Deltagarna får prova att leda samtal i cirkel med hjälp av basgruppsmetoden. Grupper med varsin ledare, använder del 1 samt frågorna i boken Redovisa, hur gick det? Frågor? Hur gör man vid en: b) en kvällsvisning (se gårdagskvällen samt tips vid stor grupp) c) helgkurs. Det är en intensiv minicirkel men där det blir mer viktigt med variation/input. Pedagogiska tips och förslag på upplägg. Frågor? Visa bonusmaterialet och hur det är tänkt att användas Lunch Anne introducerar grupparbete: Hur jobba när man kommer hem? Hur marknadsför man detta material. Samarbetsförslag. Praktiska frågor Redovisning och diskussion Sammanfattning, dokumentation och kursutvärdering Kaffe Avslutning 8. Inbjudningar Det har visat sig väldigt viktigt att TYDLIGT tala om vad kurser och cirklar i detta ämne handlar om. Det blir lätt en osäkerhet annars om kurs/cirkelinnehåll och fantasin skenar iväg.. Det finns olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att skriva en rubrik som är mer neutral Till exempel: Att leva med Psoriasis TEMA Närhet Relation Kärlek. Eller att i inbjudan i punktform beskriva program, diskussionsfrågor etc. I inbjudan till parkursen använde vi citat. Många som anmälde sig till kursen sa att de gjort det för att de kände igen sig i citaten. Viktigaste är ändå att ni som anordnar kurs/cirkel vet vad ni vill med kursen/cirkeln, vilket mål ni har med att arrangera denna och vilken målgrupp ni vänder er till/vill nå. Har ni formulerat detta och tydliggjort det i er inbjudan så blir den säkert mycket bra. 11

12 Parkursen Närhet, Relation och Kärlek Kurs för par mars 2006 Hotell Nova Park Kursen vänder sig till er som lever tillsammans och där någon eller båda av er har en reumatisk sjukdom, psoriasis eller mag- och tarm sjukdom. Kan jag ha ont i huvudet när min partner lever med ständig värk? Att få träffa andra par och närstående är något jag länge önskat. Att ta tid för varandra, att vara tydliga med vad vi vill har räddat vår relation många gånger när det känts tufft. Det kan vara lätt att skylla på min sjukdom fast det egentligen handlar om andra saker. Ibland blir jag trött både på mig själv och på andra. Det blir för mycket prat om praktiska frågor kring mitt funktionshinder och för lite fokus på det som berör mig på djupet; min relation till mig själv till min partner och mina barn. Välkommen att anmäla er till vår spännande kurs för par! Under helgen kommer det finnas möjlighet att ta del av film och studiematerial med tema; Närhet, Relation och Kärlek. Ni kommer att få möjlighet att diskutera frågor som berör er livssituation, självbild och relationer. Vi kommer också att dela in deltagarna i smågrupper där även närstående ges möjlighet att diskutera sina erfarenheter med varandra. Det finns även tid för en god middag och möjlighet att använda hotellets relaxavdelning. Kursen kommer att vara på Nova Park ett hotell mellan Stockholm och Uppsala. Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i Stockholm/Uppsala och deras partner. Men i mån av plats kan även andra intresserade delta. Är du intresserad av att få mer information/göra en intresseanmälan kan du kontakta; Anne Stiernquist tel: eller e-post Sista anmälan är den 8 mars 2006 Kursen anordnas av Reumatikerförbundet, Psoriasisförbundet, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, Wik folkhögskola samt ABF. 12

13 Tjejkursen Kurs för tjejer år Tema; Närhet, Relation och Kärlek Wiks folkhögskola Wik är ett medeltida slott omgivet av en vacker park vid Mälarens vatten. Ligger vackert utanför Uppsala oktober 2006 Dessa dagar får du möjlighet att prata med andra tjejer om: Att leva med en sjukdom som inte alltid syns utanpå. Att träffa/leva med en partner, tankar om barn. Självbild och självförtroende. Jag duger som jag är! Ett bra liv vad innebär det för mig? Vi kommer att se filmen Närhet, Relation och Kärlek, diskutera i mindre grupper och även ha möjlighet att pröva på något av skolans kreativa/ friskvårds program. Kursen sker i samarbete med Wiks folkhögskola, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, samt våra Ungdomsförbund Intresseanmälan skickas till: Anne Stiernquist, Psoriasisförbundet, Rökerigatan 19, Stockholm. Eller Frågor besvaras på e-post eller på telefon

14 Bollnäs kurs för alla Välkommen till kurs med temat Närhet, Relation och Kärlek februari 2006 på Bollnäs folkhögskola Kostnad: 200:- Närhet, relation och kärlek är för de allra flesta livets mening. Vi vill leva nära, men detta självklara är samtidigt så komplext och svårt. Hur fungerar jag i förhållande till familj och vänner? Duger jag? Vad är viktigt för mig? Kursen startar fredag 10 februari kl (middag kl ) Vi vänder oss till dig i åldern år och dina närstående. Med närstående menar vi den person du delar dina tankar och funderingar kring din sjukdom. Det kan vara din kärlekspartner, dina bästa vän/väninna, mamma/pappa eller syskon. Det är DU som väljer den som du vill ha med dig Psoriasisförbundet, Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka samt Reumatikerförbundet driver sedan november 2003 ett tvåårigt projekt om samlevnad, självförtroende och livskvalitet för personer med kronisk sjukdom och för deras anhöriga. Detta arbete har resulterat i en film och en studiebok. Under kursen kommer vi tillsammans att se filmen och utifrån den diskutera olika frågor i mindre grupper. Vi vill ge dig/er möjlighet att samtala kring dessa frågor. Intresseanmälan: Senast 20 december Kursledare: Eva Fröjdman och Christina Westlund 14

15 9. Kursupplägg a. Helgkurs för par. Här följer ett förslag på hur en helgkurs kring Närhet, relationer och kärlek kan se ut. Det visade sig att inbjudan var viktigt. Många som anmälde sig sa att de kände igen sig i citaten. Så var noga med att göra en bra inbjudan som ger en bra bild av vad kursen/ cirkeln kommer innehålla. Se exempel på vår inbjudan under punkt 7, inbjudningar. Om det är möjligt så är det bra att möblera så att man kan ha diskussionerna sittande i en cirkel (stolar i ring), men också ha tillgång till en biosittning (stolar i rader) för filmvisningarna i samma rum eller i nära angränsande. Detta underlättar arbetet då man ofta växlar mellan att se film och samtala i gruppen. Ordna även med bra och ostörda grupparbetsrum/soffgrupper. Dag Presentation av kursledare + projektet/kursen En kort presentation av deltagarna, namn, ort, familj, förbund (2-3 min /var) Namnlek. Namnlek Namn är viktigt. Att nämna någon vid förnamn är att bekräfta en annan människa. Det kan vara den snabbaste vägen till kontakt och den bästa plattformen för en nybliven grupp. Både för ledaren och deltagarna. Och det går att lära sig 50 namn på femton minuter! Pedagogdoktorn John Steinberg lär ut detta. Han menar att för att klara det många säger är omöjligt så krävs tre saker: TRO KROPP METOD/STRATEGI För det första måste man tro att det är möjligt. Det är säkert också det svåraste. Det gäller att byta ut jag är så dålig på att lära mig namn till visst, kan jag. Förutsättningen är alltså att TRO detta är möjligt: om en kvart kan jag alla namn på de i gruppen. Steg 2 är kropp, det är svårt att utföra denna namnövning stillasittande. Effektiva lärande situationer stimulerar flera sinnen. Så alla reser sig och går runt och hälsar som på en cocktailbjudning. Sen gäller det också att ha en metod. Pröva repetition. Upprepa tyst för dig själv, minst 20 gånger, namnet på den du hälsat på. Möt nästa, upprepa proceduren. Gå undan då och då och repetera tyst namnen på de du hälsat på. Gå sen vidare. På så sätt läggs namn till namn. Efter en kvart är det häpnadsväckande hur många namn som fastnat. Ställ er sen i ring. Låt någon modig pröva om han/hon kan alla namn. Låt sen fler försöka (inga höga krav) Förväntningar och farhågor Låt alla skriva sina förväntningar och farhågor på post it lappar. En förhoppning eller en farhåga per lapp. Detta görs under tystnad, anonymt, individuellt, under cirka 5 min. På 2 blädderblock klistras respektive lappar upp. 15

16 18.00 Kursledarna summerar, pratar om farhågorna först och kommer överens med gruppen hur man ska hantera frågeställningarna. Tystnadsplikten Det är viktigt att ta del och lära av varandras erfarenheter, men att också försöka att skilja på det privata och det personliga. Att inte känna sig ensam, utan i stället sedd och bekräftad, är ofta det första steget att påbörja en förändring. Men för att våga dela med sig av sina tankar och känslor måste det finnas trygga ramar. Att det jag säger inte används mot mig eller sprids vidare utanför gruppen. Ni måste komma överens om att det som sägs i storgrupp eller i samtalsgrupper stannar mellan de som är närvarande. Vid redovisningar av grupparbeten etc kan man hänvisa till vad man som grupp lärt sig av samtalet, tagit del av, utan att peka ut någon. Självklart kan den det berör själv säga något eller godkännna att vara ett exempel. Titta sen även på förhoppningar inför helgen och fastställ ett gemensamt mål för helgkursen. Tillsammans kan ni hjälpas åt att nå målet Se filmens del 1 om Sara. Samtala under middagen. Dela in deltagarna i mindre grupper på 4-5 (ej par tillsammans) men att grupperna är jämt fördelade mellan närstående och de som själva har en diagnos. Dessa får i uppgift att under middagen samtala kring de spontana reaktioner som filmavsnittet gav. Detta är ett sätt att arbeta för allas delaktighet och att öka gruppens kontaktytor, att inte bara prata med de man känner. Att få en konkret uppgift gör också att alla blir mer aktiva än om det bara är vanligt socialt samtal vid middagen. Bäst är de frågor som kommer spontant av deltagarna själva, men det kan också vara till hjälp att få färdiga frågeställningar med sig till middagen. - Vilka tankar/reaktioner väcker filmen? Känner ni igen er? - Hur var det för dig när du eller din närstående fick diagnosen? - Är det skillnad på att vara ung eller äldre när man får en diagnos? - Hur reagerade omgivningen, arbetsplatsen, släkten? - Stöd från sjukvården? - Vilken är patientorganisationens viktigaste uppgift? Middag Återsamling. Efter middagen en liten gemensam summering, vad hände under middagen? Kvällen kan avslutas med att ni ser intervjun med Saras pappa (bonusmaterialet). Ni kan också spara den delen om ni vill fördjupa föräldrarbarn temat till ett senare grupparbete. Innan kvällen tar vid, samla upp läget genom att be alla säga, en mening eller två om dagen = runda. Dag Börja med en runda, kort, kring läget. Praktiska frågor? BASGRUPPSMETODEN När det gäller diskussioner i grupp kan det vara bra att jobba med en basmetod som innebär att man har en struktur när man samtalar. Man väljer ut en gemensam fråga/tema att prata om. En i gruppen får vara samtalsledare hjälpa till att fördela ordet, hålla tiden m.m. När han/hon pratar får någon annan ta tiden. Tid, förslag 2-3 min per person om tankar/känslor inför en fråga. Ordet går sedan runt. Viktigt att alla ges en möjlighet att prata. 16

17 Det finns 3 regler: Avbryt inte den som pratar. Värdera inte utan försök bara lyssna. Vänta på din tur. Sen är ordet fritt. Då kan man diskutera och kommentera det deltagarna sagt i rundan. Viktigt att följa upp detta med ytterligare en runda kring frågan: Vad har vi lärt? Vad har vi för gemensamma erfarenheter? Detta är ett sätt att inte fastna i det privata, utan att använda sina personliga erfarenheter för att tillsammans försöka förstå det gemensamma, det som inte är privat. VID EN KONFLIKT Är endast 10 % sakfråga och 90% är känslor. En konflikt som inte blir löst ökar i intensitet över tid och kan då bli mycket större eller så kan den falla ner i hemligheternas kammare och där kan den påverka det som händer i relationen i dag. Säg inte DU gör alltid/aldrig etc. Tala om vad som händer i dig, med dig. JAG känner/tycker /vill att.. RÅD VID EN KONFLIKT Lyssna. Bekräfta så du tycker att jag tar för lite ansvar för soporna, pratar bara om mig etc? Respektera jag hör vad du säger och känner. Du har rätt till det.. Göra delaktig vad kan du göra/vad behöver du för att må bra/lösa denna konflikt.. Vad behöver jag av dig för att må bra? Finns det något i kritiken som jag kan ta till mig? Förändra? Dela in i grupper utifrån de som har diagnos och de som är närstående. Utse en samtalsledare i alla grupper, uppmana dem att använda basmetoden ovan. Förslag på frågor till de närstående: - Berätta om att vara närstående? - Har ert liv påverkats av sjukdomen? - Hur har du påverkats? Har din självbild förändrats? - Vad kan vara positivt och negativt med att leva med en kronisk sjukdom/leva med en som har en kronisk sjukdom? - Är en närståendes kvinnas perspektiv annorlunda än mäns? - Hur ser det ut hos er, måste den som är frisk alltid vara stark? - Har du fått stöd, kunskap från sjukvården? - Vad händer när den sjuke mår bra och den närstående blir sjuk? - Hur få vardagen att gå ihop? Förslag på frågor till de med egen diagnos: - Vad kan vara positivt och negativt med att ha en kronisk sjukdom? - Vad tror du att dina närstående upplever som jobbigast? Som positivt? - På vilket sätt har ditt liv påverkats av sjukdomen? Har din självbild förändrats? - Hur ser det ut hos er, måste den som är frisk alltid vara stark? - Vad händer när den sjuke mår bra och den närstående blir sjuk? - Har du fått stöd, kunskap från sjukvården? - Hur få vardagen att gå ihop? Redovisning. Det kan vara lyckat att låta de närstående och de med diagnos sitta grupperade mitt emot varandra och på så sätt få igång en dialog över gruppgränserna. 17

18 12.00 Långlunch och promenad/vila På eftermiddagen kan det vara klokt att göra något annat än att diskutera. Förslag: gemensam avslappning/massage / föredrag / qigong /stavgång el. dyl. kan ge ny energi och kraft till eftermiddagen/kväll Se Olle Waller-delen (bonusmaterialet), bikupor, 3-4 deltagare i varje kupa (inga par i samma kupa). - Känner ni igen er i frågeställningarna? -Hur har ni löst liknande problem? -Kan sjukdomen bidra till större öppenhet, kreativitet i sexlivet? Övrig närhet. -Tips till andra Avsluta med kort runda om dagen Middag (x-tra god). Dag Runda om läget Se del Diskutera i mans- och kvinnogrupper, utse nya samtalsledare. Förslag på frågor: - Reagerar män och kvinnor olika på sjukdom/funktionshinder? - Hur påverkade sjukdomen er relation? - Förstärks eller förminskar sjukdomen könsrollerna? - Hur har det påverkat inställningen till att skaffa barn? - Hur har självbilden förändrats? Det fysiska livet? Sex? - Känner du igen Bernts invändningar, att det kan vara svårt att prata känslor? - Framtidstankar? Tips: Redovisning växelvis. Låt kvinnorna respektive männen sitta mitt emot varann i en rad och på så sätt få igång en dialog över gruppgränserna. Hjälp till med frågor som ni riktar ömsom till männen, ömsom till kvinnorna. Vad kom ni som kvinnor fram till under ert samtal? Vad kom ni som män fram till under ert samtal? Vilka råd har ni män att ge kvinnorna? Vilka råd har ni kvinnor att ge till männen? Finns det något ni som kvinnor önskar av männen? Finns det något ni som män önskar av kvinnorna? Om ni som kvinnor/män skulle ge era partner ett råd, vad skulle det vara? Lunch Fortsättning/Fördjupning. Se hela filmen och diskutera kort hur detta var att se den i sin helhet. Vad de tycker om filmen etc. Finns det förslag på andra personer/grupper som filmen som bör visas för? Avsluta positivt, se Ninas relationstips (bonusmaterialet). Utvärdera kursen Fokusera på, hur går vi vidare? Vad har vi lärt? Ska vi träffas igen? Finns det någon/några som vill veta mer om förbunden, vill aktivera sig, vill gå någon annan kurs/cirkel? Förmedla gärna en aktuell adresslista till deltagarna Kaffe, hemresa Kursledare: Lotta Hellman/Anne Stiernquist 18

19 b. Allmän kurs i Bollnäs Här är lite förslag på frågor samt några svar från redovisningarna från grupparbetena från kursen i Bollnäs. Frågorna är inriktade på att få en diagnos och hur det är att vara närstående. Ur dessa svar hittar ni kanske nya frågor att ställa när ni gör grupparbetsfrågor/planerar program. Att få sin diagnos. -Vad betydde det för den sjuke och vad hände i familjen? Diagnosen blir ofta en bekräftelse på det den sjuke redan vet.. Diagnos är en rubrik på sjukdomen; beskrivning av sjukdomen äger varje patient och dess familj. Det är nödvändigt att diagnosen kopplas samman med en åtgärdsplan som är individuellt anpassad för patienten, avseende symtombild, livssituation och behandlingsalternativ. När diagnosen förmedlas ska man samtidigt få information om sjukdomens förväntade konsekvenser för vardagslivet, både vad det gäller ekonomi, arbetsförmåga, relationer, aktivitetsnivå, social och sexuell samvaro samt psykiskt välmående. Hur kan sjukvården underlätta för närstående? Det måste börja med en attitydförändring hos läkare och övrig sjukvårdspersonal. Önskvärt vore direkt riktad information till nära anhörig om sjukdomen och dess konsekvenser. Helst personligen men i vart fall en broschyr, film el. dyl. I kallelsen till den sjuke - inför läkarbesök där diagnos ska meddelas bjuds anhörig med. Förslag på formulering: Vi ser gärna att du tar med dig en nära anhörig till detta besök. Den som är frisk ska den alltid vara den starke? Olika dagar kan innebära olika mycket ork, värk och lust, så vem som gör vad måste få växla. Det är viktigt att prata om det; inte ta något för givet. Ibland är det den sjuke som vill ge upp, andra gånger känns det tyngre för den friske. Dela på känslorna är enda vägen! 19

20 Att vara närstående till en sjuk person Det kan kännas enormt jobbigt att bara stå och se på, att inte kunna - eller ibland kanske inte få hjälpa till, lindra eller helst ta bort det sjuka. När den sjuke lider, har ont och mår dåligt och kanske tystnar känner man sig utanför och man blir osäker om man gjort något fel, eller inte gjort tillräckligt. Det är också jobbigt med det oförutsägbara i vardagen. Man vet aldrig hur dagen kommer att bli, om den sjuke orkar och kan genomföra det planerade. Tystheten och tröttheten hos den som är sjuk, är nästan det värsta för den anhörige. Som anhörig kan man känna sig värdelös och oönskad om inte partnern vill/orkar vara nära eller ha sex. c. Tjejkursen Fredag den 13/ Incheckning och lite orientering av lokaler i Stenhuset Middag. Presentation av deltagarna. Namnlek se tidigare program. Bild presentation: Deltagarna får ett blädderblocks papper. Dela in papperet i fyra delar. Rita en symbol (inga krav på bra teckningar etc) i varje ruta. Skriv namnet högst upp. Din familj/var du kommer ifrån. Vad du gör i huvudsak på dagarna (arbete, studier, aktiviteter du gör när du är sjukskriven etc). Intressen. Något du ser fram emot, drömmer om. Häng upp bilderna runt om i rummet. Låt sen var och en gå fram till sin bild och presentera sig. Låt bilderna hänga kvar under kursen. Förväntningar och farhågor. Gula lappar. Se exempel Parkursen. Runda om hur det känns just nu. Kvällsfika. 20

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Ibland finns det inga enkla svar

Ibland finns det inga enkla svar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar Samtalshandledning med mötesupplägg omfattande 3-6 träffar. Kerstin Selén Sensus studieförbund Detta är en samtalshandledning

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Elisabeth Davidsson Mars 2008 Utvärdering av anhöriggrupp - riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Bakgrund Det övergripande syftet med projekt

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Lärgruppsplan Sociala ledarskapet ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Sociala ledarskapet Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

Handledningsmaterial för skolpersonal

Handledningsmaterial för skolpersonal Handledningsmaterial för skolpersonal Du är en sådan där viktig vuxen, som kan finnas för barn runt omkring dig. Vi på Maskrosbarn möter dagligen barn som lever i mycket utsatta hemsituationer. Genom detta

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Handledning. SV och tidningen MåBra. -ett hälsosamt samarbete!

Handledning. SV och tidningen MåBra. -ett hälsosamt samarbete! SV och tidningen MåBra -ett hälsosamt samarbete! Läcker och hälsosam mat med SV och MåBra! SV har startat ett samarbete med Aller media och tidningen MåBra. Tillsammans med MåBra kan SV centralt erbjuda

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Anhörigstöd Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Stödjer och hjälper du en maka/make, livskamrat, förälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi vänder

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer