Elektromagnetiska spektrumet SPEKTROSKOPI (2) UV-vis. Kromoforer. Hur analysera ofärgade ämnen? Procedur. Kemisk mätteknik CSL Analytisk kemi, KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektromagnetiska spektrumet SPEKTROSKOPI (2) UV-vis. Kromoforer. Hur analysera ofärgade ämnen? Procedur. Kemisk mätteknik CSL Analytisk kemi, KTH"

Transkript

1 Elektromagnetiska spektrumet SPEKTROSKOPI (2) Kemisk mätteknik CSL Analytisk kemi, KTH UV-vis Elektronövergångar hos molekyler ger bandspektra. Kromofor, en del med dubbelbindningar. Mest som kvantitativ metod. 1) Stort användningsområde. 2) Låg detektionsgräns. 3) God selektivitet. 4) God riktighet. 5) Enkel och snabb. Kromoforer Alla molekyler absorberar elektromagnetisk energi men bara vissa gör det i våglängdsområdet nm Kromofor λ max ε (nm) Alkene C 6 H 13 CH CH Konjugerad alkene CH 2 CHCH CH Karboxyl CH 3 COOH Azo CH 3 N NCH Aromatisk C 6 H Kaffein Cu Jod-stärkelse Fe-SCN Hur analysera ofärgade ämnen? Om analyten saknar kromofor så får man binda den till en eller låta den bilda ett komplex med lämplig absorption t.ex. SCN, dithizone De bästa reagensen ger en molär absorptivitet på ca Viktiga parametrar Våglängd (maximal känslighet, linearitet, reproducerbart) Fullständig reaktion (ph, reaktionstid, ligandhalt) Störande ämnen (färgade prov, icke-specifika reagens) Procedur Tillverka ljusabsorberande lösning. Vad påverkar absorbansen? ph? Temp? Tid? Rengöring av kyvetter. Val av våglängd. Bestämma förhållandet Abs - konc. Kalibrering a) standardlösningar. b) standardtillsatsmetoden. Analys av provet pss som standarden. Utvärdering

2 Spektrofotometrisk titrering Hjälp att finna slutpunkten. Krav: Produkter eller reaktanter abs. ljus. Beers lag gäller. Korrektion för utspädning. Fördelar Data från flera mätningar används. Andra abs. ämnen stör ej eftersom ändringen i abs mäts. Jämvikt behöver ej favoriseras. Utspädd lösning kan titreras. Analys av blandningar Beers lag är additiv, om de olika komponenterna inte påverkar varandra. Atot = A1 + A An A tot = a x bc x + a y bc y +..a n bc n Tag reda på alla a-värden genom kalibrering med rena ämnen eller använd multivariat kalibrering. Studera komplex Bestämning av bildningskonstant. Bestämning av hur många ligander som ingår i komplexet. Kontinuerlig variation av molförhållandet. Katjonen konstant, liganden varieras (titrering) Det molförhållande som ger maxabs svarar mot rätt komplex. Fluorescens Exciterar molekylen, mäter emitterat ljus. Många biologiskt intressanta molekyler är fluorescerande eller kan bindas till fluoriscerande ämne. Låg detektionsgräns. I = k*p*c Utsläckning, quenching, kan vara ett problem. Automatisering Diskret - robot. Kontinuerlig - flöde. Pump och flödescell. Segmenterat flöde - autoanalyser. O FIA. Provbehandling, spädning, reaktioner, extraktion sker automatiserat i ett slutet system.

3 Atomär spektroskopi Studera atomerna i ett prov oberoende av vilken kemisk form de befunnit sig i. Atomisering Atomerna måste vara separerade ifrån varandra dvs i gasform. Utnyttja de diskreta energiövergångarna, karaktäristiska spektrallinjer för atomen. Tillföra energi: Flamma, elektrotermiskt, induktivt kopplat plasma, direktströmsplasma. Provinförsel och atomisering Förstoftare (nebulizer) Aerosolkammare Atomreservoir motsvarar kyvetten Atomemissionspektroskopi, AES a) Flamemissionsspektroskopi, FES 1. Termisk atomisering i låga. 2. Excitering med termisk energi 3. Analyten själv strålningskällan. Lämplig teknik för lättexciterade atomer t ex alkalimetaller. b) Induktivt kopplat plasma 1. Argongas passerar ett kvartsrör som omges av en induktionsspole i ett alternerande magnetfält. 2. Fria elektroner genereras och accelereras. 3. Kollision med argonatomer ger hög temperatur ett plasma bildas. (10000 K) 4. Provets atomer och joner exciteras i plasmat. ICP, forts. Analysatorn är en polykromator. Flera ämnen kan analyseras samtidigt. Kylgas behövs. Metoden lämpar sig för de flesta ämnen.

4 Induktivt kopplat plasma Atomabsorptionsspektroskopi AAS 1. Atomisering med termisk energi. a) kemotermisk, flamma, FAAS b) elektrotermisk, grafitugn, GFAAS 2. Ljuskälla med specifik våglängd (hålkatodlampa) 3. Emitterade ljuset från lampan absorberas av provets atomer. FAAS Atomabsorption med Flamma Hålkatodlampa Modulator gör ljuset pulserat Förstoftare Aerosolkammare Låga kyvetten Monokromator - våglängdsväljare Fotomultiplikator - detektor Elektroniskt signalbehandlingssystem - dator Hålkatodlampa GFAAS hν Atomreservoiren-grafitugn Elektrotermisk uppvärmning 1. Torkningssteg 2. Föraskningssteg 3. Atomiseringssteg Prov förs in

5 Grafitugn för Atomabs Atomfluorescensspektrometri AFS Atomisering med termisk energi Extern ljuskälla exciterar atomerna Fluorescens vid återgång till grundtillstånd Detektorn vinkelrätt mot strålningskällan Spektroskopiska störningar Spektrala interferenser Kemiska interferenser Jonisationsinterferenser Fysikaliska störningar Atomära spektroskopiska metoder + Bra detektionsgräns + vissa är multielementmetoder + enkla att använda - kan ej skilja olika oxidationsstadier - ofta okänsliga för ickemetaller - relativt dyra IR och NIR Vad sker i molekylen? Hur ser instrumentet ut? Vilka tillämpningar? Vibrationer och rotationer IR, förändringar i molekylens dipolmoment. Elastisk kollision mellan foton och molekyl. Molekylvibrationergrundtoner. Raman, förändring i molekylens polariserbarhet. Lägre intensitet än IR. Oelastisk kollision. NIR, molekylvibrationer- övertoner och grundtoner.

6 Instrument Prov Provhantering Vad är transparant i våglängdsområdet? Tål materialet lösningsmedlet? Gaser, vätskor, fasta material? Strålningskälla Analysator Referens Dämpare Instrument Dispersiva Reflektion FTIR, Fourier Transform Infrared FT-IR Fourier transform spectroscopy Man kan observera ett helt spektrum i IRområdet på en gång. Matematisk omvandling av en kurva till en serie sinus och cosinustermer. Bättre signal/brus-förhållanden och vågtalsprecision. NIR Instrumentet liknande det för UV-vis. Rutinanalyser inom livsmedel, jordbruk, kemisk industri. Bra för mätning av fasta material. Mätning vid flera våglängder och multivariat kalibrering. Kan ge info om partikelstorlek mm. Höga halter, 0,1% Röntgenmetoder, x-ray Typisk våglängd: 0,1-25 Å Emission Absorption Fluorescence Diffraktion (ljusspridning)

7 Hur röntgenstrålning uppstår 1. Bombardemang av metallen med högenergetiska elektroner. 2. Exponering av en substans för en röntgenstråle varvid en sekundär stråle uppstår (fluorescence). 3. Användning av en radioaktiv källa som vid sönderfall producerar röntgenstrålning. Emission, XES Kollision mellan elektroner och ämnets atomer. Kontinuerligt spektra: För varje kollision bromsas elektronen och en foton med röntgenenergi produceras. Linjespektra: uppstår pga elektron-övergångar i de inre atomorbitalerna. K-linjer, L-linjer karaktäristiska för varje ämne. Provet bryts ner, förstörs Absorption, XAS Enkla spektra med väldefinierade toppar. Energin som krävs för att flytta en elektron ska vara exakt. Lätt matrix krävs, tex Pb i bensin. Ämnen med låga atomnummer stör inte. Medicinsk röntgen. Fluorescence, XRF Våglängden för fluorescencelinjen är alltid längre än den för absorption. Vanlig metod för identifiering av ämnen med atomnr > 8. Används även kvantitativt. Förstör ej provet. Röntgendiffraktion Optisk interferens uppstår då röntgenstrålningen träffar en kristall pga att våglängden är av samma storleksordning som kristallplanen. Analys av kristaller, polymerer, naturprodukter, strukturer. Kan analysera föreningar i ett fast material kvalitativt och kvantitativt. Ytanalys med röntgen Elektronspektroskopi. XPS eller ESCA dvs elektronspektroskopi för kemisk analys. Primär stråle av röntgenfotoner ger sekundär strålning av elektroner. Kinetiska energin hos emitterade elektroner mäts. PIXE, protoner mot ytan, röntgenljus mäts.

8 Val av metod Vad är det för prov? Halt? Ett ämne eller många? Vad kan störa? En analys eller många? Vilken utrustning finns?

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN MARKKEMISKA ANALYSER INOM STÅNDORTSKARTERINGEN METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN 1996 INNEHÅLL INNEHÅLL...1:2 1 ph...1:3 1.1 BAKGRUND...1:3 1.2 DEFINITION AV ph...1:3 1.3 ph MÄTNING I ETT JORDPROV...1:4

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt.

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Ljusutbytesjämförelse och ekonomi En glödlampa ger 13 lm/w vid en färgtemperatur på 2700 K och räcker 1000 timmar. Ett lysrör ger 92 lm/w vid en färgtemperatur

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför?

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Ett fibernät förväntas lösa många problem. Några exempel är billig kommunikation mellan de kommunala enheterna, medborgarnas vilja att stanna i kommunen,

Läs mer

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker av Lars Hode Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Människors och byggnaders behov av ljus

Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus är ett särtyck av avsnittet Inomhusmiljö i ett vidare sammanhang ur boken Luft, utgiven av Swegon Air Academy. I avsnittet

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

Laboratorier för kulturvårdens behov

Laboratorier för kulturvårdens behov Rapport från Riksantikvarieämbetet Laboratorier för kulturvårdens behov Kartläggning av analysresurser i Sverige och delar av Norden Laboratorier för kulturvårdens behov 2 Uppdraget har genomförts på Enheten

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild, Berndt

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

2013:11. Forskning. Mätmetoder för bestämning av stråldoser till ögats lins. Författare: Viktor Sandblom Charlotta Lundh Anja Almén

2013:11. Forskning. Mätmetoder för bestämning av stråldoser till ögats lins. Författare: Viktor Sandblom Charlotta Lundh Anja Almén Författare: Viktor Sandblom Charlotta Lundh Anja Almén Forskning 2013:11 Mätmetoder för bestämning av stråldoser till ögats lins Rapportnummer: 2013:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer