Den svenska statsskulden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska statsskulden"

Transkript

1 Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 768, december 004 No 768, December, 004 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 044 SE / /4 006,50 0/ ,0 07 SE / / ,00 5/ , 040 SE / / ,50 5/ ,0 04 SE / 998 8/ 009 5,00 8/ ,0 048 SE / 004 / 009 4,00 / ,0 045 SE / 000 5/ 0 5,5 5/ ,0 046 SE / 00 8/0 0 5,50 8/ ,0 04 SE / /5 04 6,75 5/ ,0 049 SE /9 004 /8 05 4,50 / ,0 047 SE / 004 / 00 5,00 / , , Övriga nominella statsobligationer Other nominal government bonds 05 SE / 99 9/ 005 6,00 9/ ,0 08 SE / / ,50 5/ ,0 04 SE /4 99 0/ ,00 0/ , ,0 Ränteswappar Interest rate swaps Valutaswappar i SEK Currency swaps, SEK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps , Statsskulden är okonsoliderad, vilket betyder att andra myndigheters innehav av statspapper ingår. Central government debt is unconsolidated, and thus includes other agencies holdings of government securities. Parallellobligation till lån 04E i EUR. Corresponding to a parallel loan 04E issued in EUR. Parallellobligation till lån 044E i EUR. Corresponding to a parallel loan 044E issued in EUR.

2 Den svenska statsskulden Nr 767 The Swedish Central Government Debt No november 004 November 0, 004 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE / ,4 0-70, SE / , ,0 SE / , ,0 SE / , , SE / , ,4 SE00050 / , , SE / , , , ,7 Ränteswappar Interest rate swaps , , , , , , , , , ,0 Summa statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps ,7 Nr ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Maturity date Coupon rate, % Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieboligationslån Lottery bonds 00: SE / 005, ,0 00: SE / 005, ,0 998: SE /6 006, ,0 00: SE / 006, ,0 00: SE /6 007, ,0 999: SE / 007,00-6, ,0 004: SE / 007, ,0 00: SE /5 008, ,0 998: SE / 008, ,0 004: SE00074 /4 009, , ,0 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under År Benämning Förfallodatum Typ av ränta värde, kronor 4 månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Year Denomination Maturity date Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldskonto National Debt Account / 005 Fast , , , ,9 Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, interest payment at end of savings period Fast , , Rörlig , ,7 Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast , , Månadsspar Monthly Savings Rörlig , , Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig , , Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan , , , , Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt ,4 Utlottning Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (00:), (00:). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (00:), (004:) Feb, Jun, Oct (998:). Jan, Mar, Jun, Sep, Dec (00:). Feb, May, Aug, Nov (00:). May, Nov (999:). Jun, Dec (998:), Jan, Apr, Jul, Oct (004:). Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury bill rate. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity.

3 Den svenska statsskulden Nr 768 The Swedish Central Government Debt No 768 december 004 December, 004 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetshanteringsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement / ,4 4/ , 7/ ,9 0/ , , Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) Treasury bills on tap (Liquidity bills) SE / , ,0 SE / , ,0 SE / , , , ,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement / ,0 / ,0 / ,9 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreemen ,9 / ,6 0-7,6 Kortfristiga bankplaceringar Deposits , ,0 Summa likviditetshanteringsinstrument Total liquidity management instruments , Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer i SEK Total foreign exchange forwards in SEK ,4 Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt ,6 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

4 Den svenska statsskulden Nr 767 The Swedish Central Government Debt No november 004 November 0, 004 Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag kr, exkl. inflation månaden, mkr kr, inkl. inflation månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, Change during Amount outstanding, Change during No ISIN No issue date rate date excl. inflation comp. month, SEK million incl. inflation comp. month, SEK million Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 0 SE / 995 / 008 4,00 / , ,5 00 SE /4 994 /4 04 Zero , ,9 05 SE / 998 / 05,50 / , ,5 0 SE / 995 / 00 4,00 / , ,7 0 SE / 997 / 08,50 / , ,0 04 SE / 998 / 08,50 / , , , , Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta Anskaffningsvärde, kronor månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Discounted amount, SEK month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid spartidens slut Annual savings, interest payment at end of savings period Fast, real , , , ,5 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK ,6 Summa lån i SEK Total debt in SEK , Inflationskompensation Inflation compensation Nr No Inflationskompensation Inflation compensation Fixed real rate of interest. 4

5 Den svenska statsskulden Nr 768 The Swedish Central Government Debt No 768 december 004 December, 004 Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag Valuta belopp, valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bond issues in foreign currencies XS /0 997 / ,875 /4 AUD ,0 XS000 / / 008 4,96 /0 AUD , ,0 XS / 99 / 008 7,00 / CAD , ,0 CH / / ,50 8/9 CHF ,0 CH / 997 / 007 4,00 / CHF ,0 CH / 997 / 007 4,00 / CHF , ,0 DK / 997 5/ 004 4,00 5/ DKK , XS /8 997 /8 005 /8 DKK ,0 DK / / 005 4,00 5/ DKK , , XS / 997 0/ 004 5,75 0/ EUR 0 0-4, ES / 997 0/ 005 0/ EUR ,0 SE / 999 0/4 006,50 0/4 EUR ,0 ES / 996 8/ 006 7,5 /8 EUR ,0 FR / 997 / 007 / Q EUR ,0 DE / 996 5/ 008 6,50 5/ EUR ,0 FR / / ,65 4/0 EUR ,0 SE / 998 8/ 009 5,00 8/ EUR ,0 ES / / 06 9,405 8/ EUR , , GB /0 98 / 00,50 / S GBP ,0 GB / /7 0,00 5/ S GBP ,0 GB / 985 5/9 04 9,75 5/ S GBP , ,0 JP57500BS5 0/ /5 006 AUD 4,05 0/5 JPY ,0 JP57500CS5 0/ /5 006 AUD,60 0/5 JPY ,0 JP57500AS70 /7 996 /7 006 AUD,6 5/7 JPY ,0 JP57500BS79 5/ /7 006 AUD 4 5/7 JPY ,0 JP57500CS78 5/ /7 006 AUD 4, 5/7 JPY ,0 JP57500DS77 5/ /7 006 AUD,75 5/7 JPY ,0 XS / /8 006 AUD,95 4/8 JPY ,0 XS / /8 006 AUD 4, 4/8 JPY ,0 XS / /6 007 AUD,4 6/5 JPY , ,0 NO / 995 5/ 005 6,90 5/6 S NOK ,0 XS /0 00 5/ 005,8 5/ USD ,0 XS /5 00 0/ 005 4,75 0/ USD ,0 XS / 998 / 008 6,5 / USD ,0 XS /5 00 / 008,000 / USD ,0 XS / 004 8/8 007,500 8/8 USD ,0 XS /9 00 / 007,75 / USD ,0 XS /0 00 9/ 009,875 9/ USD ,0 US87000BU56 4/4 984 /4 009 Zero /4 USD ,0 US87000BZ44 6/ 985 / 00,00 / S USD ,0 US87000CA8 /6 985 /6 05,5 /6 S USD ,0 XS / 985 / 05 0,5 /5 S USD , ,0 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bond issues in foreign currencies ,5 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total public bond issues including foreign currency gains/losses ,4 L = Libor +/- marginal L = LIBOR +/- margin S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest Speciella räntevillkor gäller. Special interest conditions. 4 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 044 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 044 issued in SEK. 5 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 04 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 04 issued in SEK. 6 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during lifetime of the loan. 5

6 Den svenska statsskulden Nr 767 The Swedish Central Government Debt No november 004 November 0, 004 Utestående Ändring under År Valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Privatplaceringar Private placements 005 EUR ,0 007 EUR ,0 008 EUR ,0 00 EUR ,0 0 EUR , ,0 005 JPY ,0 006 JPY ,0 007 JPY ,0 008 JPY ,0 009 JPY ,0 00 JPY , ,0 0 USD ,0 05 USD , ,0 Summa privatplaceringar Total private placements ,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses ,0 Utestående belopp, Anskaffningsvärde, Utestående Ändring under Program Valuta utländsk valuta valuta belopp, kronor månaden, kronor Amount outstanding, Discounted amoount, Amount outstanding, Change during Program Currency foreign currency currency SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) Euro-CP USD 0 0,0 Summa certifikat Total commercial paper 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses 0 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total commercial paper including foreign currency gains/losses 0 6

7 Den svenska statsskulden Nr 768 The Swedish Central Government Debt No 768 december 004 December, 004 Förfallodatum Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar Currency swaps , , , , , , , , ,0 Summa valutaswappar Total currency swaps ,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses ,9 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer i SEK Total foreign exchange forwards in SEK ,4 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses Summa valutaterminer i SEK inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses ,0 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps ,4 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt , SUMMA STATSSKULD TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT , Som komplement redovisas de lämnade garantier och lån med kreditrisk som är redovisade av Riksgäldskontoret enligt nedan. Beträffande ytterligare upplysningar hänvisas till Riksgäldskontorets årsredovisning. As a supplement, the guarantees and risk exposed loans reported by the Swedish National Debt Office are as follows. For further particulars, see the Annual Report of the Swedish National Debt Office (available in Swedish only). Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk exposed loans Garantier, kronor Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK , Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies ,8 Summa Total ,5 Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normaly), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short term debt instruments with an original maturity of one year or shorter. Other debt instruments are long term. 7

8 Statsskuldens sammansättning Structure of the Swedish central government debt Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK 6,0% Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt,9% Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK 5,% Producent: RGK, Ekonomi Förfrågningar: Gunilla Nordlöf , Marianne Dahlström Beställningar: Marie-Louise Sköld , Fax Riksgäldskontoret, 0 74 STOCKHOLM Ansvarig utgivare: Bo Lundgren Internet adress: (se Översikt ) ISSN Publiceringsplan: Tel , Internet adress: På Internationella Valutafondens hemsida ( tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Den svenska statsskulden, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden - SDDS. Produced by: Swedish National Debt Office, Financial Accounting Inquiries: Gunilla Nordlöf , Marianne Dahlström Orders: Marie-Louise Sköld , Fax Swedish National Debt Office, SE-0 74 STOCKHOLM, SWEDEN Publisher: Bo Lundgren Internet address: (see Sitemap ) ISSN Advance release Tel , calendar: Internet address: The release dates of The Swedish Central Government Debt are published three months in advance on the web site of the International Monetary Fund ( in compliance with the Special Data Dissemination Standard SDDS. Sveriges Officiella Statistik Official Statistics of Sweden Besöksadress: Norrlandsgatan 5 Postadress: 0 74 Stockholm Telefon: Fax: 08-6 E-post Internet: Visiting address: Norrlandsgatan 5 Postal address: SE-0 74 Stockholm, Sweden Telephone: Fax: Internet: Wildeco

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 765, 0 september 004 No 765, September 0, 004 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1 DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1 THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT 1 NR 759 1 MARS 2004/MARCH 1 2004 NO 759 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr Låne-

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 740 31 AUGUSTI 2002/AUGUST 31 2002 NO 740 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr

Läs mer

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 77, 0 april 005 No 77, April 0, 005 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 73 31 MARS 2002/MARCH 31 2002 NO 73 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr Låne-

Läs mer

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 764, Augusti 004 No 764, August, 004 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag

Läs mer

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 724 30 APRIL 2001/APRIL 30 2001 NO 724 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr Låne-

Läs mer

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 729 30 SEPTEMBER 2001/SEPTEMBER 30 2001 NO 729 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

,3

,3 DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 721 31 JANUARI 2001/JANUARY 31, 2001 NO 721 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1 DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1 THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT 1 NR 745 1 JANUARI 200/JANUARY 1 200 NO 745 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr

Läs mer

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 852, 31 december 2011 No 852 December 31, 2011 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK SEK billion Förändring, månad

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 743 30 NOVEMBER 2002/NOVEMBER 30 2002 NO 743 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 741 30 SEPTEMBER 2002/SEPTEMBER 30 2002 NO 741 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 734 28 FEBRUARI 2002/FEBRUARY 28 2002 NO 734 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

523 272 205 000 + 10 849,8

523 272 205 000 + 10 849,8 DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 723 31 MARS 2001/MARS 31, 2001 NO 723 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr Låne-

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 732 31 DECEMBER 2001/DECEMBER 31 2001 NO 732 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 3 december 11 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 58 357 518 353 1 626 318 989 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 31 januari 212 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 7 848 341 18 1 8 474 66 169 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 november 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 6 17 293 15 1 243 443 674 534 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 december 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 77 456 465 29 1 32 9 139 824 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 februari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 juli 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 april 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 2 44 298 34 1 46 528 961 767 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 december 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 71 523 598 44 1 12 47 33 757 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 31 januari 213 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 119 462 939 985 1 239 51 27 742 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 januari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 oktober 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 november 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 januari 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 28 april 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 maj 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-04-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING Riksgäldskontorets prognos är oförändrat 90 100 miljarder kr i budgetöverskott 2000. Justering för tillfälliga faktorer indikerar ett överskott på 5 15 miljarder

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 31 januari 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 24 28 82 341 1 277 68 194 144 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014 Upplåning & investerarrelationer Kommuninvest Finansseminarium 2014 Upplåning & investerarrelationer Skapa förutsättningar för att Kommuninvests kunder ska få tillgång till finansiering till lägsta möjliga

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003 Budgetprognos 2003:1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 Sammanfattning De statsskuldsbegrepp som gäller från och med årsskiftet är följande: Okonsoliderad statsskuld Konsoliderad

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2%

Läs mer

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2008 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-08-31. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-08-31. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-08-31 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökatmed 44 mnkr till 671 mnkr. Upplåning: Har ökat med 200 mnkr till totalt 8 153 mnkr då upplåningsverksamheten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 217-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 51 mnkr till 1 428 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är mottaget stöd

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-11-30 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 174 mnkr till 946 mnkr, varav 95 mnkr kommer från sålda tomträtter och 44 mnkr från återbetalda

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer