Miljögruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljögruppen 2013-02-25"

Transkript

1 Miljögruppen Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, Stockholm A-kassan Vision, Box 7605, Stockholm Allt om jobbet Media Sverige AB, Box 7825, Stockholm (vx) vision.se akassanvision.se tidningenvision.se tel , Organisationsnummer Vision: A-kassan Vision: Allt om jobbet Media Sverige AB: Antal anställda Diplomerade Omsättning Vision: 220 pers A-kassan Vision: 65 pers Allt om jobbet Media Sverige AB: 16 pers Stockholms stads miljödiplom 2012 enligt Svensk miljöbas Vision: 300 miljoner kr A-kassan Vision: 1035 miljoner kr Allt om jobbet Media Sverige AB: 35 miljoner kr Verksamhet Vision Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO. Ett medlemskap i Vision handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision har drygt medlemmar, cirka fackligt förtroendevalda och 220 anställda Visions kansli består av sju regionala center och ett resurscenter i Stockholm. Visions förbundsmöte, som hålls en gång vartannat år, är Visions högsta beslutande organ, och väljer Visions ordförande och förbundsstyrelse. Vision är ett av medlemsförbunden i TCO. Vi är inte bara lokala eller nationella, vi är globala en Fair Union. Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig och en hållbar miljö. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Vi vill ta ansvar så långt det bara går. Vision

2 väljer att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljöarbete. Vi vill att det vi köper är schyst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. A-kassan Vision A-kassan Vision är arbetslöshetskassan för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet och handhar registret över a- kassans medlemmar. Allt om jobbet media Sverige AB Allt om jobbet media Sverige AB ger ut flera olika tidningar som läses av tjänstemän i kommuner, landsting, församlingar och företag som jobbar på uppdrag av kommuner och landsting och av högskolestuderande på väg in i arbetslivet. Våra läsare är de som bygger upp, utvecklar, leder och administrerar vår gemensamma välfärd. I vår journalistik verkar vi för ett demokratiskt, jämställt arbetsliv som värnar mångfalden. Våra läsare ska alltid vara de bäst informerade, vara de som bäst känner till sina rättigheter och har de kunskaper som krävs för att bevaka sina intressen på arbetet. Miljöarbete Visions (dåvarande SKTFs) förbundsstyrelse fattade 2008 beslut om att införa ett strukturerat miljöarbete på Visions kansli, A-kassan och Allt om jobbet media Sverige AB. Beslutet innebar att i samarbete med Miljöstegen införa ett miljöledningssystem. Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet media Sverige AB är tre juridiska personer, vilket innebär tre olika miljödiplomeringar. Men eftersom de tre organisationerna delar lokaler och en hel del administration fungerar det bäst att ha ett gemensamt miljöarbete. Miljöarbetet leds av miljösamordnaren och en miljögrupp, bestående av 10 personer, alla tre organisationer representerade. Miljögruppens arbete ligger under personalfunktionen. På varje regionalt center och funktion på resurscentret finns en kontaktperson för miljöfrågor. Till miljögruppen finns olika nyckelpersoner knutna fastighetsansvarig, IT-chef och personalchef. Formellt godkänns miljömål och handlingsplan av Visions kansliledning varje år. Bakgrund En miljöutredning gjordes hösten 2008, där vi kartlade vår miljöpåverkan. Miljöpolicyer antogs och utifrån dem formulerades miljömål och handlingsplan. Dessutom upprättades en miljölagkravförteckning och förteckning över de kemikalier som används, inklusive en nödlägesberedskap. Miljögruppen har kompetensutvecklat sig på miljöområdet genom kurser arrangerade av Miljöstegen. Miljöutredningen uppdaterades med ny information under hösten I mars 2009 fick organisationerna för första gången Stockholms stads Miljödiplom. I januari 2010, 2011, 2012 och 2013 förnyades diplomen, enligt standarden Svensk miljöbas Sida 2

3 Miljöpåverkan Miljöutredningen visar att Visions främsta miljöpåverkan är inom områdena kommunikation, energi, transporter, inköp och avfall. Energi: Under 2012 förbrukade vi kwh el i förbundshuset. Det ligger något högre än föregående år, men en minskning på över kwh jämfört med förbrukningen 2008, då vi ännu inte inlett miljöarbetet. Fjärrvärmeförbrukningen ökade något 2012 jämfört med föregående år till kwh i Visions förbundshus, främst beroende på en kall vinter. Förbrukningen är dock rejält minskad jämfört med 2010 eftersom vi gjorde en omfattande renovering av fjärrvärmecentralen under Elen är märkt med Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme från Fortum. Transporter: Visions transporter handlar främst om personalens tjänsteresor och varutransporter till kansliet. På Vision hade personalens tjänsteresor med bil under 2012 en omfattning på km. A-kassan och Medias bilkörning är endast marginell, 910 km respektive 150 km. Vi har en resepolicy som anger att resor understigande 50 mil inte får göras med flyg, och att kollektiva färdmedel ska användas. Den resandes familjesituation eller effektivitet kan vara skäl att tillåta undantag och använda bil i tjänsten. Antalet undantag från resepolicyn har mer än halverats under 2012 jämfört med året innan. Detta som ett resultat av att vi bytt resebyrå, som aktivt arbetar tillsammans med oss för att resepolicyn ska följas. Alla tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras genom trädplanteringsprojekt i Mexico, kontrollerat av PlanVivo. Inköp: Vi köper in en omfattande mängd varor och tjänster. Hotell och konferenser är en viktig del, liksom tryckeritjänster, konsulttjänster och IT-utrustning. Vi har riktlinjer som anger vilka krav vi ska ha på våra leverantörer och vilka krav vi ska ställa vid konferensbokning. Bland annat ska företaget ha en miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Eftersom vi arrangerar mycket konferenser och utbildningar ser vi mat som en viktig miljöpåverkan. Vi har också ambitiösa riktlinjer kring vilken mat vi köper (riktlinjerna för schyst matbord) som bland annat uppmuntrar mer vegetarisk mat. 56 personer på kansliet äter vegetarisk lunch alla måndagar. Avfall: Vårt avfall består till största delen av kontorsavfall samt köksavfall. Källsortering sker av papper, kartong, glas, metall, elektronik, batterier, toners, glödlampor, pantförpackningar och farligt avfall. Förpackningar i personalköken (pappersförpackningar, plast, metall och pant) sorteras och återvinns. Miljöförbättrande åtgärder Det här har Vision, Visions a-kassa och Allt om jobbet media Sverige AB förbättrat för miljön sedan vi började vårt miljöarbete Åtgärder fram till december Vad vi köper och av vem Reviderat Visions inköpspolicy, så att miljöaspekten är ett upphandlingskriterium Alla Visions trycksaker ska kunna miljömärkas med Svanen Kopieringspapper och kuvert är svanenmärkta Alla städkemikalier är svanenmärkta Nya miljöriktlinjer för konferensbokning Vi köper KRAV- och/eller Fairtrade-märkt frukt, mjölk, kaffe, te, kaffesocker och smörgåsmargarin Vi köper ingen fisk som fått rött ljus i WWF:s fiskguide Handduksrullar insatta på gästtoaletterna i förbundshuset Infört en vegetarisk måltid på alla konferenser som är längre än en dag enligt riktlinjerna om Schyst matbord Sida 3

4 Inget flaskvatten serveras Ökat medvetenheten om köttets miljöpåverkan och infört en klubb för köttfri måndagslunch för anställda var 56 personer med i klubben. Energi TCO Certified-märkt IT-utrustning i första hand. Minst ska utrustningen uppfylla samma krav på energiförbrukning som TCO-märkta datorer. Rutiner som innebär att alla PC stängs av efter arbetstid. Effektivisering av fläktsystemet i förbundshuset. Byte till Bra Miljöval-el på alla kontor, förutom Göteborgscentret. Installerat grenuttag vid arbetsplatserna för att undvika onödig standby-el Installerat LED-lampor på spotlights i Förbundshuset Installerat närvarovakter för automatisk tändning/släckning i förbundshuset Renovering av fjärrvärmecentralen i förbundshuset Renovering av hissarna i förbundshuset Vissa energieffektiviserande åtgärder vid renovering av Visions semesterstugor. Förbrukning, avfall och återvinning Källsortering och återvinning av plast, pappersförpackningar och metall i alla personalkök och konferensrum i förbundshuset och de flesta center. Använder endast uppladdningsbara batterier Dubbelsidig utskrift används som grundinställning på alla skrivare Installerat snålspolande munstycken på vattenkranarna i förbundshuset Profilprodukterna i Visions profilbutik har ett helhetstänk kring miljö och schysta villkor i tillverkningen Resor och transport En resepolicy som bland annat innebär att flyg inte ska väljas om resan understiger 50 mil. Undantag kan beviljas, men dessa undantag har minskat markant. Förbättrad uppföljning av hur resepolicyn efterlevs. Tjänsteresor med flyg klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Tjänsteresor med bil klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Beställningar av kontorsmaterial samordnas och görs max en gång per vecka. Ett nytt bilavtal för tjänstebilar med krav på miljöbil. Högre reseersättning om resan skett med miljöbil. Utbildningar Genomförda utbildningar 2012 Utbildning Grundläggande miljökunskap 39 Genomgång av Visions miljöarbete för nyanställda 35 Kurs i Eco-driving 12 Genomgång om köttets klimatpåverkan (bl a för förbundsstyrelsen) ca 80 Naturskyddsföreningens klimatkonferens Hur gör vi då? 1 Miljömärkta tjänster (arr: Folksam) Sida 4

5 Planerade utbildningar 2013 Grundläggande miljökunskap för nyanställda och de anställda som ännu inte gått Eco-driving för anställda som kör mycket i tjänsten Genomgång av matens klimatpåverkan och Schyst matbord för kursledare och anställda Sida 5

6 Nyckeltal Antal anställda Vision Antal anställda Visions a-kassa Antal anställda Vision media Omsättning Vision ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa ca 742 milj kr ca 593 milj kr ca 523 milj kr Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 30 miljoner kr ca 30 miljoner kr ca 32 milj kt Elförbrukning Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Miljömärkt el 0 % 100 % 100 % 100% Tjänsteresor med bil Vision km km km km Tjänsteresor med bil Vision media 1110 km 460 km 160 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 363 km 385 km 350 km 2750 km Tjänsteresor med flyg Ingen uppgift Ingen uppgift km km Antal flygresor som understiger 50 ingen uppgift Ingen uppgift 155 st 150 st mil Tjänsteresor med tåg km km km km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 1 (av 4) 3 (av 4) 3 (av 4) 23 (av 23) Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil Ingen uppgift Ingen uppgift 477 ton 550 ton Kopieringspapper Vision + media ex ex ex ex Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Pappershanddukar Utbildningstimmar Antal anställda Vision 220 Antal anställda Visions a-kassa 65 Antal anställda Vision media 16 Omsättning Vision Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 32 milj kr Elförbrukning Visions förbundshus kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh Miljömärkt el 100 % Tjänsteresor med bil Vision km Tjänsteresor med bil Vision media 950 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 910 km Tjänsteresor med flyg km Antal flygresor som understiger st mil Tjänsteresor med tåg km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 24 st Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil 533 ton Kopieringspapper Vision + media Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Utbildningstimmar Sida 6

7 Av Vision i verksamheten använda kemikalier Kemikalie. Användningsområde. Leverantör. Tillverkare. Förbrukning per år. Riskfraser = (Rfraser) Lacknafta. Rengöring. Lösningsmedel. Grunda AB, liter Xn,N:R10-51/ T-röd. Lösningsmedel. Rengöring. Kemetyl AB. 10 liter. R R11, 20/22 52/53. Strong Pipe. Avlopp/rör rengöring. PIPE LOCK. Antiavdunstningsmedel för brunnar. Active desinfektionsmedel. Rengöring/desinfektion. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB 9 liter R35 15 liter R-fraser. Inga 12 liter R36/38 GRAFF IT OFF. Klotter borttagning. Pro Gruppen AB. 15 liter R22 Cold Spray. Rengöring/kylning Pro-Gruppen AB 2 Liter R-fraser. Inga. Ogräsättika. Rengöring/ogräsbekämpning. Pipe Zyme. Avloppsunderhåll/Mikrobiologisk rengöring. Kalciumklorid. Smältning av snö/iis. Avloppsrent Enzym. Propplösare för avlopp. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. 100 liter R liter R-fraser. Inga 100 kilo R-36/37 10 liter R Sida 7

8 Bilagor: Miljöpolicy Miljölagkravförteckning med nödlägesberedskap Miljömål och handlingsplan Sida 8

9

10

11

12 Miljögruppen Sida 1 Miljölagkravförteckning Förteckning över den miljölagstiftning som berör Vision samt hur vi tillämpar den. Kapitel i Miljöbalken 1 kap Balkens mål och tillämpningsområde 2 kap Allmänna hänsynsregler m.m. Hänsynsreglerna ska tillämpas av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller avser att vidta eller vidtagit en åtgärd som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Förordning/paragraf Tillämpning Uppdaterad 2 kap. 1 Bevisbörderegeln innebär att Vision är skyldiga att visa för tillsynsmyndigheten att de förpliktelser som följer av Miljöbalken iakttas. 2 kap 2 Kunskapskravet innebär en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön. 2 kap 3 Att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada. Bästa möjliga teknik ska användas. 2 kap 4 Att undvika kemiska eller biotekniska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Bevisbörderegeln I kontakt med tillsynsmyndigheten ska Vision ge den information som behövs för att visa att vi följer gällande miljölagstiftning. Kunskapskravet Vision har kartlagt de betydande miljöaspekterna i en miljöutredning. Visions anställda utbildas i grundläggande miljökunskap. Nyckelpersoner i Visions miljögrupp har också fått utbildning i miljöfrågor och miljölagstiftning. Försiktighetsprincipen Vision använder miljömärkta produkter i de fall det är möjligt. Produktvalsprincipen I Visions inköpspolicy står att miljöaspekten ska beaktas vid inköp av varor och tjänster. I möjligaste mån köper vi varor som har en tredjepartscertifierad miljömärkning.

13 9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 kap 5 Att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 2 kap 6 Att välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 2 kap 7 Kraven i detta kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 2 kap 8 Den som bedriver verksamhet och medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom fastigheten Polacken 30. Hushållnings- och kretsloppsprincipen Vision strävar efter att minska sin energianvändning genom att välja energieffektiva produkter och informera anställda om möjliga sätt att minska miljöpåverkan på jobbet. Vi sorterar vårt avfall för återvinning. Vi strävar efter att minska mängden engångsmaterial. Visions resepolicy strävar efter att minska miljöpåverkan. Tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras. Lokaliseringsprincipen Vision har valt platser för sin verksamhet som minimerar risken för miljöskada. Våra kontor är lätt åtkomliga med kollektivtrafik. Skälighetsprincipen Samtliga åtgärder genomförs under förutsättning att de inte är ekonomiskt eller praktiskt orimliga att genomföra. Ansvar för skadad miljö Vision tar ansvar för att sanera och åtgärda eventuella miljöskador som vår verksamhet medfört. Mindre ej tillståndspliktiga mängder miljöfarliga varor för fastighetsunderhåll används, dessa är redovisade i miljöberättelsen. 15 kap Avfall och producentansvar 26 kap Tillsyn Hantering av avfall 19 Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Vision har: - Avtal med renhållningsföretag om transport av sorterat och osorterat avfall. - Rutiner för hantering av farligt avfall samt avtal med anlitat renhållningsföretag om transporter. Vision har avtal med auktoriserat serviceföretag avseende service/underhåll/tillsyn/ rapportering av kylanläggningar. Sida 2

14 Kemikalier Vision använder kemikalier för fastighetsunderhåll, drift och skötsel. Vi använder maskindiskmedel och tvättmedel. Städbolaget använder också kemikalier i sin verksamhet. Säkerhetskort för samtliga kemikalier förvaras i en pärm på fastighetskontoret. Nödlägesberedskap Endast behörig personal har tillgång till och får handskas med farliga kemikalier. Skyddsutrustning samt saneringsmaterial finns på strategiska platser i anslutning till förvaring av kemikalier/återvinningsstation. Pärmar med kemikaliesäkerhetsdatablad finns på fastighetskontor samt i kemikalieförrådet. I säkerhetsdatabladen finns rutiner och åtgärder vid olyckor samt utsläpp. Vi har lagt vårt kemikalieförråd på sådan plats, att vid ett eventuellt läckage, kommer inget att släppas ut i mark eller vatten. Det vill säga att sanering blir begränsad och förenklad. Vår beredskap för brand är god med tydliga rutiner. Brandövningar sker regelbundet. Sida 3

15 Miljögruppen Sida 1 Miljöhandlingsplan 2013 Utbildning och information Mål: Öka miljökunskap och engagemang bland Visions medarbetare. Ökad kännedom om Visions miljöarbete för medlemmar och förtroendevalda. Låta vårt miljöarbete vara en synlig del av vårt Fair Union-arbete. Hålla i det vi redan åstadkommit under tidigare år. Åtgärd Upptaktsutbildning miljöledning, representanter från miljögruppen Utbildning i grundläggande miljökunskap för anställda som ännu ej deltagit. Utbildning i Eco-driving för de som kör mycket bil i tjänsten, och som inte gått utbildningen än Genomgång av miljömål och åtgärder med kansliledningen Information till anställda om miljömål och åtgärder 2013, inklusive checklista. Introducera nyanställda om vårt miljöarbete och våra policyer. Erbjuda en temaföreläsning med lunch för intresserade Skicka ut miljö- och Fair Union-relaterade frågor som kontaktpersonerna/cheferna ska ta upp på APT på arbetsplatserna. Information till Visions förtroendevalda med tips om miljöfrågor att jobba för på arbetsplatserna. Vision Personalchef A-kassan Vision Media Klart datum Resurs 3 h/pers Anmärkning - - Hösten 3 h/pers En för förbundshuset och en för centren via video. - - Januari 0,5 h Centren i Malmö, Stockholm och Sundsvall + några nyanställda i Göteborg och Luleå. - - Januari Intranätet, Miljökontaktpersoner tar upp på APT. Pågående kr Tema: Mat och klimat pågående Genomgång på intro-utbildningen för nyanställda. Flera tillfällen under året. T ex gå igenom hur policys följs, tips för mer miljömedveten jobbvardag m.m. Två tillfällen under året. Läggs ut på vision.se

16 Inköp/leverantörer/förbrukning Mål: Vi ska minska den miljöpåverkan vi gör genom inköp av produkter och tjänster. Vi ska ställa om till användning av större andel miljömärkta och energieffektiva produkter. Åtgärd Öka antalet leverantörer som skrivit på vår kravblankett Undersöka om vi kan förtydliga och förbättra kraven på IT-utrustning i våra riktlinjer för inköp. Beslut att i fortsättningen köpa halogenfria kablar till vår IT-utrustning Ta fram ett nytt styrdokument för allt som rör inköp och upphandling inom fastighet. Vision Åsa Mårdfjäll och Ari Ari Välitalo A-kassan Sama Matloub Vision Media Anna Wikefeldt Klart datum December Resurs Anmärkning Många olika märkningar florerar. Lära oss mer om vad de innebär. Erik Dahl Augusti Förslagsvis detta tillägg i riktlinjerna för inköp: Vid om- och tillbyggnad i Visions fastigheter ska vi i första hand använda material som fått grönt ljus i Folksams byggmiljöguide. Om det inte finns sådant material att tillgå, använder vi i andra hand material som fått gult ljus. Material som fått rött ljus i byggmiljöguiden ska vi inte använda. UpFiles/R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf Sida 2

17 Energiförbrukning Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska vår el- och fjärrvärmeförbrukning. Åtgärd Energieffektiviserande åtgärder vid renoveringar i Visions semesterstugor Energieffektiviseringar av ventilation och värme i förbundshuset. Utreda möjlighet och kostnader att installera luftvärmepumpar i några av semesterstugorna. fter hand byta ut trasiga kontorsarmaturer till smarta armaturer som anpassar sig till omgivningen och släcks när man inte är där. Informera arbetsplatserna om att avfrosta frysen regelbundet. Vision Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig A-kassan Vision Media Klart datum - - pågående Resurs Anmärkning - - dec Ventilationsaggregat ses över - - okt Tärnaby dec Test pågår. Resor och transporter Mål: Vi ska minska utsläpp av fossila bränslen under tjänsteresor och transporter. Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att klimatkompensera. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Följa upp kvartalsvis hur resepolicyn följs med avseende på flygresor under 50 mil Sida 3

18 Avfall Mål: Vi ska öka andelen återvunnet avfall. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Minska ner på eller helt ta bort de egna papperskorgarna vid skrivborden. Sama Matloub Anna Wikefeldt På så sätt slängs mer i återvinningskärlen.för att öka återvinningen och minska onödig förbrukning av plastpåsar och kostnader för städning. Införa återvinning av matavfall i förbundshuset. Erik Dahl Utreda möjligheterna att erbjuda mer återvinning för hyresgästerna i Visions hyresfastigheter. Fastighetsansvarig Sida 4

Miljögruppen 2015-02-25. Vision: 235 st A-kassan Vision: 57 st Stockholms stads miljödiplom 2015 enligt Svensk miljöbas

Miljögruppen 2015-02-25. Vision: 235 st A-kassan Vision: 57 st Stockholms stads miljödiplom 2015 enligt Svensk miljöbas Miljögruppen 2015-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2015 Vision och A-kassan Vision Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box 7605, 103 94 Stockholm

Läs mer

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken uppdaterad Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 Triolabs miljöpolicy Triolab skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Handlingsplan för miljö

Läs mer

Vision är en Fair Union

Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Det är därför

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer

Miljöplan. Sätta miljömål!!! Miljöplan. 7 maj 2015 Morgan Pettersson. Läs mer om miljömål på vår webb

Miljöplan. Sätta miljömål!!! Miljöplan. 7 maj 2015 Morgan Pettersson. Läs mer om miljömål på vår webb Sätta miljömål!!! Miljöplan Läs mer om miljömål på vår webb 7 maj 2015 Morgan Pettersson Ledningens beslut Avtal Inspektion Utbildning Vidareutbildning Genomförande av miljömål Miljöutredning Ständiga

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän.

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän. Aktiviteter & Information 1 Miljöaktiviteter för nationens medlemmar arrangeras minst två gånger per termin. 2 gånger per termin Miljöutskottet planerar och samordnar. 2 En gång per termin, lämpligen i

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Laglista KAMBER-Skåne

Laglista KAMBER-Skåne Laglista KAMBER-Skåne Sid 1 Lagar och förordningar MILJÖBALK (1988:808) MB 1:a KAP Miljöbalkens mål och tillämpningsområden 2:a KAP Allmänna hänsynsregler 1. Bevisbörderegeln: Vad säger lagen? Miljöbalkens

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöberättelse. Danvikshem

Miljöberättelse. Danvikshem Miljöberättelse Miljöberättelsen är giltig under perioden 150503-160502 Innehåll 1. Organisation och verksamhet 2. Miljöpåverkan 3. Indikatorer som årligen följs upp 4. Miljöpolicy 5. Miljö- och klimatmål

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljöutredning Miljöaspekter Miljömål. Vidareutbildning. Ständiga förbättringar. Miljöpolicy. Genomförande av miljömål.

Miljöutredning Miljöaspekter Miljömål. Vidareutbildning. Ständiga förbättringar. Miljöpolicy. Genomförande av miljömål. Sätta miljö!!! s 151-170 i handboken Nya miljö 10 april 2014 Föreläsare Per Nordenfalk Ledningens beslut Avtal Inspektion Utbildning Miljöutredning Vidareutbildning Genomförande av miljö Ständiga förbättringar

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle Miljölagstiftning 2012 Gudrun Bremle Miljöproblemens ändrade karaktär Komplexitet Globalt Regionalt Lokalt 1950 1970 1990 Planetens gränser Prof. Johan Rockström Stockholms universitet Hållbar utveckling

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat Sida 1 (10) Synliggöra miljöarbetet på hemsidan Skapa på institutionens hemsida en informationsruta till det pågående miljöarbetet och göra synligare Stockholms universitet miljöpolicy med en länk David,

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöberättelse I.T.K AB

Miljöberättelse I.T.K AB I.T.K AB Besöksadress: Ranhammarsvägen 29 Postadress: Box 11034, 161 11 BROMMA Tfn: 08-564 350 00 Fax: 08-564 350 01 E-post: info@itk.se Kontaktperson: Lars Walldén Tfn: 08-564 350 02 / 0708-255 719 E-post:

Läs mer