Miljögruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljögruppen 2013-02-25"

Transkript

1 Miljögruppen Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, Stockholm A-kassan Vision, Box 7605, Stockholm Allt om jobbet Media Sverige AB, Box 7825, Stockholm (vx) vision.se akassanvision.se tidningenvision.se tel , Organisationsnummer Vision: A-kassan Vision: Allt om jobbet Media Sverige AB: Antal anställda Diplomerade Omsättning Vision: 220 pers A-kassan Vision: 65 pers Allt om jobbet Media Sverige AB: 16 pers Stockholms stads miljödiplom 2012 enligt Svensk miljöbas Vision: 300 miljoner kr A-kassan Vision: 1035 miljoner kr Allt om jobbet Media Sverige AB: 35 miljoner kr Verksamhet Vision Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO. Ett medlemskap i Vision handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision har drygt medlemmar, cirka fackligt förtroendevalda och 220 anställda Visions kansli består av sju regionala center och ett resurscenter i Stockholm. Visions förbundsmöte, som hålls en gång vartannat år, är Visions högsta beslutande organ, och väljer Visions ordförande och förbundsstyrelse. Vision är ett av medlemsförbunden i TCO. Vi är inte bara lokala eller nationella, vi är globala en Fair Union. Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig och en hållbar miljö. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Vi vill ta ansvar så långt det bara går. Vision

2 väljer att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljöarbete. Vi vill att det vi köper är schyst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. A-kassan Vision A-kassan Vision är arbetslöshetskassan för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet och handhar registret över a- kassans medlemmar. Allt om jobbet media Sverige AB Allt om jobbet media Sverige AB ger ut flera olika tidningar som läses av tjänstemän i kommuner, landsting, församlingar och företag som jobbar på uppdrag av kommuner och landsting och av högskolestuderande på väg in i arbetslivet. Våra läsare är de som bygger upp, utvecklar, leder och administrerar vår gemensamma välfärd. I vår journalistik verkar vi för ett demokratiskt, jämställt arbetsliv som värnar mångfalden. Våra läsare ska alltid vara de bäst informerade, vara de som bäst känner till sina rättigheter och har de kunskaper som krävs för att bevaka sina intressen på arbetet. Miljöarbete Visions (dåvarande SKTFs) förbundsstyrelse fattade 2008 beslut om att införa ett strukturerat miljöarbete på Visions kansli, A-kassan och Allt om jobbet media Sverige AB. Beslutet innebar att i samarbete med Miljöstegen införa ett miljöledningssystem. Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet media Sverige AB är tre juridiska personer, vilket innebär tre olika miljödiplomeringar. Men eftersom de tre organisationerna delar lokaler och en hel del administration fungerar det bäst att ha ett gemensamt miljöarbete. Miljöarbetet leds av miljösamordnaren och en miljögrupp, bestående av 10 personer, alla tre organisationer representerade. Miljögruppens arbete ligger under personalfunktionen. På varje regionalt center och funktion på resurscentret finns en kontaktperson för miljöfrågor. Till miljögruppen finns olika nyckelpersoner knutna fastighetsansvarig, IT-chef och personalchef. Formellt godkänns miljömål och handlingsplan av Visions kansliledning varje år. Bakgrund En miljöutredning gjordes hösten 2008, där vi kartlade vår miljöpåverkan. Miljöpolicyer antogs och utifrån dem formulerades miljömål och handlingsplan. Dessutom upprättades en miljölagkravförteckning och förteckning över de kemikalier som används, inklusive en nödlägesberedskap. Miljögruppen har kompetensutvecklat sig på miljöområdet genom kurser arrangerade av Miljöstegen. Miljöutredningen uppdaterades med ny information under hösten I mars 2009 fick organisationerna för första gången Stockholms stads Miljödiplom. I januari 2010, 2011, 2012 och 2013 förnyades diplomen, enligt standarden Svensk miljöbas Sida 2

3 Miljöpåverkan Miljöutredningen visar att Visions främsta miljöpåverkan är inom områdena kommunikation, energi, transporter, inköp och avfall. Energi: Under 2012 förbrukade vi kwh el i förbundshuset. Det ligger något högre än föregående år, men en minskning på över kwh jämfört med förbrukningen 2008, då vi ännu inte inlett miljöarbetet. Fjärrvärmeförbrukningen ökade något 2012 jämfört med föregående år till kwh i Visions förbundshus, främst beroende på en kall vinter. Förbrukningen är dock rejält minskad jämfört med 2010 eftersom vi gjorde en omfattande renovering av fjärrvärmecentralen under Elen är märkt med Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme från Fortum. Transporter: Visions transporter handlar främst om personalens tjänsteresor och varutransporter till kansliet. På Vision hade personalens tjänsteresor med bil under 2012 en omfattning på km. A-kassan och Medias bilkörning är endast marginell, 910 km respektive 150 km. Vi har en resepolicy som anger att resor understigande 50 mil inte får göras med flyg, och att kollektiva färdmedel ska användas. Den resandes familjesituation eller effektivitet kan vara skäl att tillåta undantag och använda bil i tjänsten. Antalet undantag från resepolicyn har mer än halverats under 2012 jämfört med året innan. Detta som ett resultat av att vi bytt resebyrå, som aktivt arbetar tillsammans med oss för att resepolicyn ska följas. Alla tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras genom trädplanteringsprojekt i Mexico, kontrollerat av PlanVivo. Inköp: Vi köper in en omfattande mängd varor och tjänster. Hotell och konferenser är en viktig del, liksom tryckeritjänster, konsulttjänster och IT-utrustning. Vi har riktlinjer som anger vilka krav vi ska ha på våra leverantörer och vilka krav vi ska ställa vid konferensbokning. Bland annat ska företaget ha en miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Eftersom vi arrangerar mycket konferenser och utbildningar ser vi mat som en viktig miljöpåverkan. Vi har också ambitiösa riktlinjer kring vilken mat vi köper (riktlinjerna för schyst matbord) som bland annat uppmuntrar mer vegetarisk mat. 56 personer på kansliet äter vegetarisk lunch alla måndagar. Avfall: Vårt avfall består till största delen av kontorsavfall samt köksavfall. Källsortering sker av papper, kartong, glas, metall, elektronik, batterier, toners, glödlampor, pantförpackningar och farligt avfall. Förpackningar i personalköken (pappersförpackningar, plast, metall och pant) sorteras och återvinns. Miljöförbättrande åtgärder Det här har Vision, Visions a-kassa och Allt om jobbet media Sverige AB förbättrat för miljön sedan vi började vårt miljöarbete Åtgärder fram till december Vad vi köper och av vem Reviderat Visions inköpspolicy, så att miljöaspekten är ett upphandlingskriterium Alla Visions trycksaker ska kunna miljömärkas med Svanen Kopieringspapper och kuvert är svanenmärkta Alla städkemikalier är svanenmärkta Nya miljöriktlinjer för konferensbokning Vi köper KRAV- och/eller Fairtrade-märkt frukt, mjölk, kaffe, te, kaffesocker och smörgåsmargarin Vi köper ingen fisk som fått rött ljus i WWF:s fiskguide Handduksrullar insatta på gästtoaletterna i förbundshuset Infört en vegetarisk måltid på alla konferenser som är längre än en dag enligt riktlinjerna om Schyst matbord Sida 3

4 Inget flaskvatten serveras Ökat medvetenheten om köttets miljöpåverkan och infört en klubb för köttfri måndagslunch för anställda var 56 personer med i klubben. Energi TCO Certified-märkt IT-utrustning i första hand. Minst ska utrustningen uppfylla samma krav på energiförbrukning som TCO-märkta datorer. Rutiner som innebär att alla PC stängs av efter arbetstid. Effektivisering av fläktsystemet i förbundshuset. Byte till Bra Miljöval-el på alla kontor, förutom Göteborgscentret. Installerat grenuttag vid arbetsplatserna för att undvika onödig standby-el Installerat LED-lampor på spotlights i Förbundshuset Installerat närvarovakter för automatisk tändning/släckning i förbundshuset Renovering av fjärrvärmecentralen i förbundshuset Renovering av hissarna i förbundshuset Vissa energieffektiviserande åtgärder vid renovering av Visions semesterstugor. Förbrukning, avfall och återvinning Källsortering och återvinning av plast, pappersförpackningar och metall i alla personalkök och konferensrum i förbundshuset och de flesta center. Använder endast uppladdningsbara batterier Dubbelsidig utskrift används som grundinställning på alla skrivare Installerat snålspolande munstycken på vattenkranarna i förbundshuset Profilprodukterna i Visions profilbutik har ett helhetstänk kring miljö och schysta villkor i tillverkningen Resor och transport En resepolicy som bland annat innebär att flyg inte ska väljas om resan understiger 50 mil. Undantag kan beviljas, men dessa undantag har minskat markant. Förbättrad uppföljning av hur resepolicyn efterlevs. Tjänsteresor med flyg klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Tjänsteresor med bil klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Beställningar av kontorsmaterial samordnas och görs max en gång per vecka. Ett nytt bilavtal för tjänstebilar med krav på miljöbil. Högre reseersättning om resan skett med miljöbil. Utbildningar Genomförda utbildningar 2012 Utbildning Grundläggande miljökunskap 39 Genomgång av Visions miljöarbete för nyanställda 35 Kurs i Eco-driving 12 Genomgång om köttets klimatpåverkan (bl a för förbundsstyrelsen) ca 80 Naturskyddsföreningens klimatkonferens Hur gör vi då? 1 Miljömärkta tjänster (arr: Folksam) Sida 4

5 Planerade utbildningar 2013 Grundläggande miljökunskap för nyanställda och de anställda som ännu inte gått Eco-driving för anställda som kör mycket i tjänsten Genomgång av matens klimatpåverkan och Schyst matbord för kursledare och anställda Sida 5

6 Nyckeltal Antal anställda Vision Antal anställda Visions a-kassa Antal anställda Vision media Omsättning Vision ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa ca 742 milj kr ca 593 milj kr ca 523 milj kr Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 30 miljoner kr ca 30 miljoner kr ca 32 milj kt Elförbrukning Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Miljömärkt el 0 % 100 % 100 % 100% Tjänsteresor med bil Vision km km km km Tjänsteresor med bil Vision media 1110 km 460 km 160 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 363 km 385 km 350 km 2750 km Tjänsteresor med flyg Ingen uppgift Ingen uppgift km km Antal flygresor som understiger 50 ingen uppgift Ingen uppgift 155 st 150 st mil Tjänsteresor med tåg km km km km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 1 (av 4) 3 (av 4) 3 (av 4) 23 (av 23) Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil Ingen uppgift Ingen uppgift 477 ton 550 ton Kopieringspapper Vision + media ex ex ex ex Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Pappershanddukar Utbildningstimmar Antal anställda Vision 220 Antal anställda Visions a-kassa 65 Antal anställda Vision media 16 Omsättning Vision Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 32 milj kr Elförbrukning Visions förbundshus kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh Miljömärkt el 100 % Tjänsteresor med bil Vision km Tjänsteresor med bil Vision media 950 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 910 km Tjänsteresor med flyg km Antal flygresor som understiger st mil Tjänsteresor med tåg km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 24 st Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil 533 ton Kopieringspapper Vision + media Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Utbildningstimmar Sida 6

7 Av Vision i verksamheten använda kemikalier Kemikalie. Användningsområde. Leverantör. Tillverkare. Förbrukning per år. Riskfraser = (Rfraser) Lacknafta. Rengöring. Lösningsmedel. Grunda AB, liter Xn,N:R10-51/ T-röd. Lösningsmedel. Rengöring. Kemetyl AB. 10 liter. R R11, 20/22 52/53. Strong Pipe. Avlopp/rör rengöring. PIPE LOCK. Antiavdunstningsmedel för brunnar. Active desinfektionsmedel. Rengöring/desinfektion. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB 9 liter R35 15 liter R-fraser. Inga 12 liter R36/38 GRAFF IT OFF. Klotter borttagning. Pro Gruppen AB. 15 liter R22 Cold Spray. Rengöring/kylning Pro-Gruppen AB 2 Liter R-fraser. Inga. Ogräsättika. Rengöring/ogräsbekämpning. Pipe Zyme. Avloppsunderhåll/Mikrobiologisk rengöring. Kalciumklorid. Smältning av snö/iis. Avloppsrent Enzym. Propplösare för avlopp. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. 100 liter R liter R-fraser. Inga 100 kilo R-36/37 10 liter R Sida 7

8 Bilagor: Miljöpolicy Miljölagkravförteckning med nödlägesberedskap Miljömål och handlingsplan Sida 8

9

10

11

12 Miljögruppen Sida 1 Miljölagkravförteckning Förteckning över den miljölagstiftning som berör Vision samt hur vi tillämpar den. Kapitel i Miljöbalken 1 kap Balkens mål och tillämpningsområde 2 kap Allmänna hänsynsregler m.m. Hänsynsreglerna ska tillämpas av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller avser att vidta eller vidtagit en åtgärd som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Förordning/paragraf Tillämpning Uppdaterad 2 kap. 1 Bevisbörderegeln innebär att Vision är skyldiga att visa för tillsynsmyndigheten att de förpliktelser som följer av Miljöbalken iakttas. 2 kap 2 Kunskapskravet innebär en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön. 2 kap 3 Att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada. Bästa möjliga teknik ska användas. 2 kap 4 Att undvika kemiska eller biotekniska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Bevisbörderegeln I kontakt med tillsynsmyndigheten ska Vision ge den information som behövs för att visa att vi följer gällande miljölagstiftning. Kunskapskravet Vision har kartlagt de betydande miljöaspekterna i en miljöutredning. Visions anställda utbildas i grundläggande miljökunskap. Nyckelpersoner i Visions miljögrupp har också fått utbildning i miljöfrågor och miljölagstiftning. Försiktighetsprincipen Vision använder miljömärkta produkter i de fall det är möjligt. Produktvalsprincipen I Visions inköpspolicy står att miljöaspekten ska beaktas vid inköp av varor och tjänster. I möjligaste mån köper vi varor som har en tredjepartscertifierad miljömärkning.

13 9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 kap 5 Att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 2 kap 6 Att välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 2 kap 7 Kraven i detta kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 2 kap 8 Den som bedriver verksamhet och medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom fastigheten Polacken 30. Hushållnings- och kretsloppsprincipen Vision strävar efter att minska sin energianvändning genom att välja energieffektiva produkter och informera anställda om möjliga sätt att minska miljöpåverkan på jobbet. Vi sorterar vårt avfall för återvinning. Vi strävar efter att minska mängden engångsmaterial. Visions resepolicy strävar efter att minska miljöpåverkan. Tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras. Lokaliseringsprincipen Vision har valt platser för sin verksamhet som minimerar risken för miljöskada. Våra kontor är lätt åtkomliga med kollektivtrafik. Skälighetsprincipen Samtliga åtgärder genomförs under förutsättning att de inte är ekonomiskt eller praktiskt orimliga att genomföra. Ansvar för skadad miljö Vision tar ansvar för att sanera och åtgärda eventuella miljöskador som vår verksamhet medfört. Mindre ej tillståndspliktiga mängder miljöfarliga varor för fastighetsunderhåll används, dessa är redovisade i miljöberättelsen. 15 kap Avfall och producentansvar 26 kap Tillsyn Hantering av avfall 19 Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Vision har: - Avtal med renhållningsföretag om transport av sorterat och osorterat avfall. - Rutiner för hantering av farligt avfall samt avtal med anlitat renhållningsföretag om transporter. Vision har avtal med auktoriserat serviceföretag avseende service/underhåll/tillsyn/ rapportering av kylanläggningar. Sida 2

14 Kemikalier Vision använder kemikalier för fastighetsunderhåll, drift och skötsel. Vi använder maskindiskmedel och tvättmedel. Städbolaget använder också kemikalier i sin verksamhet. Säkerhetskort för samtliga kemikalier förvaras i en pärm på fastighetskontoret. Nödlägesberedskap Endast behörig personal har tillgång till och får handskas med farliga kemikalier. Skyddsutrustning samt saneringsmaterial finns på strategiska platser i anslutning till förvaring av kemikalier/återvinningsstation. Pärmar med kemikaliesäkerhetsdatablad finns på fastighetskontor samt i kemikalieförrådet. I säkerhetsdatabladen finns rutiner och åtgärder vid olyckor samt utsläpp. Vi har lagt vårt kemikalieförråd på sådan plats, att vid ett eventuellt läckage, kommer inget att släppas ut i mark eller vatten. Det vill säga att sanering blir begränsad och förenklad. Vår beredskap för brand är god med tydliga rutiner. Brandövningar sker regelbundet. Sida 3

15 Miljögruppen Sida 1 Miljöhandlingsplan 2013 Utbildning och information Mål: Öka miljökunskap och engagemang bland Visions medarbetare. Ökad kännedom om Visions miljöarbete för medlemmar och förtroendevalda. Låta vårt miljöarbete vara en synlig del av vårt Fair Union-arbete. Hålla i det vi redan åstadkommit under tidigare år. Åtgärd Upptaktsutbildning miljöledning, representanter från miljögruppen Utbildning i grundläggande miljökunskap för anställda som ännu ej deltagit. Utbildning i Eco-driving för de som kör mycket bil i tjänsten, och som inte gått utbildningen än Genomgång av miljömål och åtgärder med kansliledningen Information till anställda om miljömål och åtgärder 2013, inklusive checklista. Introducera nyanställda om vårt miljöarbete och våra policyer. Erbjuda en temaföreläsning med lunch för intresserade Skicka ut miljö- och Fair Union-relaterade frågor som kontaktpersonerna/cheferna ska ta upp på APT på arbetsplatserna. Information till Visions förtroendevalda med tips om miljöfrågor att jobba för på arbetsplatserna. Vision Personalchef A-kassan Vision Media Klart datum Resurs 3 h/pers Anmärkning - - Hösten 3 h/pers En för förbundshuset och en för centren via video. - - Januari 0,5 h Centren i Malmö, Stockholm och Sundsvall + några nyanställda i Göteborg och Luleå. - - Januari Intranätet, Miljökontaktpersoner tar upp på APT. Pågående kr Tema: Mat och klimat pågående Genomgång på intro-utbildningen för nyanställda. Flera tillfällen under året. T ex gå igenom hur policys följs, tips för mer miljömedveten jobbvardag m.m. Två tillfällen under året. Läggs ut på vision.se

16 Inköp/leverantörer/förbrukning Mål: Vi ska minska den miljöpåverkan vi gör genom inköp av produkter och tjänster. Vi ska ställa om till användning av större andel miljömärkta och energieffektiva produkter. Åtgärd Öka antalet leverantörer som skrivit på vår kravblankett Undersöka om vi kan förtydliga och förbättra kraven på IT-utrustning i våra riktlinjer för inköp. Beslut att i fortsättningen köpa halogenfria kablar till vår IT-utrustning Ta fram ett nytt styrdokument för allt som rör inköp och upphandling inom fastighet. Vision Åsa Mårdfjäll och Ari Ari Välitalo A-kassan Sama Matloub Vision Media Anna Wikefeldt Klart datum December Resurs Anmärkning Många olika märkningar florerar. Lära oss mer om vad de innebär. Erik Dahl Augusti Förslagsvis detta tillägg i riktlinjerna för inköp: Vid om- och tillbyggnad i Visions fastigheter ska vi i första hand använda material som fått grönt ljus i Folksams byggmiljöguide. Om det inte finns sådant material att tillgå, använder vi i andra hand material som fått gult ljus. Material som fått rött ljus i byggmiljöguiden ska vi inte använda. UpFiles/R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf Sida 2

17 Energiförbrukning Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska vår el- och fjärrvärmeförbrukning. Åtgärd Energieffektiviserande åtgärder vid renoveringar i Visions semesterstugor Energieffektiviseringar av ventilation och värme i förbundshuset. Utreda möjlighet och kostnader att installera luftvärmepumpar i några av semesterstugorna. fter hand byta ut trasiga kontorsarmaturer till smarta armaturer som anpassar sig till omgivningen och släcks när man inte är där. Informera arbetsplatserna om att avfrosta frysen regelbundet. Vision Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig A-kassan Vision Media Klart datum - - pågående Resurs Anmärkning - - dec Ventilationsaggregat ses över - - okt Tärnaby dec Test pågår. Resor och transporter Mål: Vi ska minska utsläpp av fossila bränslen under tjänsteresor och transporter. Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att klimatkompensera. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Följa upp kvartalsvis hur resepolicyn följs med avseende på flygresor under 50 mil Sida 3

18 Avfall Mål: Vi ska öka andelen återvunnet avfall. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Minska ner på eller helt ta bort de egna papperskorgarna vid skrivborden. Sama Matloub Anna Wikefeldt På så sätt slängs mer i återvinningskärlen.för att öka återvinningen och minska onödig förbrukning av plastpåsar och kostnader för städning. Införa återvinning av matavfall i förbundshuset. Erik Dahl Utreda möjligheterna att erbjuda mer återvinning för hyresgästerna i Visions hyresfastigheter. Fastighetsansvarig Sida 4

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Miljöberättelse 2011 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2011 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2011 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 Fax: 08-789 42 01 E-post: direkt@folkuniversitetet.se

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Hi3G Access AB. Miljöberättelse 2009

Hi3G Access AB. Miljöberättelse 2009 Hi3G Access AB Miljöberättelse 2009 1 Besöksadress: Postadress: Telefon: Fax: Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Antal anställda: Diplomerade enligt Svensk Miljöbas: Lindhagensgatan

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer