Miljögruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljögruppen 2013-02-25"

Transkript

1 Miljögruppen Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, Stockholm A-kassan Vision, Box 7605, Stockholm Allt om jobbet Media Sverige AB, Box 7825, Stockholm (vx) vision.se akassanvision.se tidningenvision.se tel , Organisationsnummer Vision: A-kassan Vision: Allt om jobbet Media Sverige AB: Antal anställda Diplomerade Omsättning Vision: 220 pers A-kassan Vision: 65 pers Allt om jobbet Media Sverige AB: 16 pers Stockholms stads miljödiplom 2012 enligt Svensk miljöbas Vision: 300 miljoner kr A-kassan Vision: 1035 miljoner kr Allt om jobbet Media Sverige AB: 35 miljoner kr Verksamhet Vision Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO. Ett medlemskap i Vision handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision har drygt medlemmar, cirka fackligt förtroendevalda och 220 anställda Visions kansli består av sju regionala center och ett resurscenter i Stockholm. Visions förbundsmöte, som hålls en gång vartannat år, är Visions högsta beslutande organ, och väljer Visions ordförande och förbundsstyrelse. Vision är ett av medlemsförbunden i TCO. Vi är inte bara lokala eller nationella, vi är globala en Fair Union. Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig och en hållbar miljö. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Vi vill ta ansvar så långt det bara går. Vision

2 väljer att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljöarbete. Vi vill att det vi köper är schyst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. A-kassan Vision A-kassan Vision är arbetslöshetskassan för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet och handhar registret över a- kassans medlemmar. Allt om jobbet media Sverige AB Allt om jobbet media Sverige AB ger ut flera olika tidningar som läses av tjänstemän i kommuner, landsting, församlingar och företag som jobbar på uppdrag av kommuner och landsting och av högskolestuderande på väg in i arbetslivet. Våra läsare är de som bygger upp, utvecklar, leder och administrerar vår gemensamma välfärd. I vår journalistik verkar vi för ett demokratiskt, jämställt arbetsliv som värnar mångfalden. Våra läsare ska alltid vara de bäst informerade, vara de som bäst känner till sina rättigheter och har de kunskaper som krävs för att bevaka sina intressen på arbetet. Miljöarbete Visions (dåvarande SKTFs) förbundsstyrelse fattade 2008 beslut om att införa ett strukturerat miljöarbete på Visions kansli, A-kassan och Allt om jobbet media Sverige AB. Beslutet innebar att i samarbete med Miljöstegen införa ett miljöledningssystem. Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet media Sverige AB är tre juridiska personer, vilket innebär tre olika miljödiplomeringar. Men eftersom de tre organisationerna delar lokaler och en hel del administration fungerar det bäst att ha ett gemensamt miljöarbete. Miljöarbetet leds av miljösamordnaren och en miljögrupp, bestående av 10 personer, alla tre organisationer representerade. Miljögruppens arbete ligger under personalfunktionen. På varje regionalt center och funktion på resurscentret finns en kontaktperson för miljöfrågor. Till miljögruppen finns olika nyckelpersoner knutna fastighetsansvarig, IT-chef och personalchef. Formellt godkänns miljömål och handlingsplan av Visions kansliledning varje år. Bakgrund En miljöutredning gjordes hösten 2008, där vi kartlade vår miljöpåverkan. Miljöpolicyer antogs och utifrån dem formulerades miljömål och handlingsplan. Dessutom upprättades en miljölagkravförteckning och förteckning över de kemikalier som används, inklusive en nödlägesberedskap. Miljögruppen har kompetensutvecklat sig på miljöområdet genom kurser arrangerade av Miljöstegen. Miljöutredningen uppdaterades med ny information under hösten I mars 2009 fick organisationerna för första gången Stockholms stads Miljödiplom. I januari 2010, 2011, 2012 och 2013 förnyades diplomen, enligt standarden Svensk miljöbas Sida 2

3 Miljöpåverkan Miljöutredningen visar att Visions främsta miljöpåverkan är inom områdena kommunikation, energi, transporter, inköp och avfall. Energi: Under 2012 förbrukade vi kwh el i förbundshuset. Det ligger något högre än föregående år, men en minskning på över kwh jämfört med förbrukningen 2008, då vi ännu inte inlett miljöarbetet. Fjärrvärmeförbrukningen ökade något 2012 jämfört med föregående år till kwh i Visions förbundshus, främst beroende på en kall vinter. Förbrukningen är dock rejält minskad jämfört med 2010 eftersom vi gjorde en omfattande renovering av fjärrvärmecentralen under Elen är märkt med Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme från Fortum. Transporter: Visions transporter handlar främst om personalens tjänsteresor och varutransporter till kansliet. På Vision hade personalens tjänsteresor med bil under 2012 en omfattning på km. A-kassan och Medias bilkörning är endast marginell, 910 km respektive 150 km. Vi har en resepolicy som anger att resor understigande 50 mil inte får göras med flyg, och att kollektiva färdmedel ska användas. Den resandes familjesituation eller effektivitet kan vara skäl att tillåta undantag och använda bil i tjänsten. Antalet undantag från resepolicyn har mer än halverats under 2012 jämfört med året innan. Detta som ett resultat av att vi bytt resebyrå, som aktivt arbetar tillsammans med oss för att resepolicyn ska följas. Alla tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras genom trädplanteringsprojekt i Mexico, kontrollerat av PlanVivo. Inköp: Vi köper in en omfattande mängd varor och tjänster. Hotell och konferenser är en viktig del, liksom tryckeritjänster, konsulttjänster och IT-utrustning. Vi har riktlinjer som anger vilka krav vi ska ha på våra leverantörer och vilka krav vi ska ställa vid konferensbokning. Bland annat ska företaget ha en miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Eftersom vi arrangerar mycket konferenser och utbildningar ser vi mat som en viktig miljöpåverkan. Vi har också ambitiösa riktlinjer kring vilken mat vi köper (riktlinjerna för schyst matbord) som bland annat uppmuntrar mer vegetarisk mat. 56 personer på kansliet äter vegetarisk lunch alla måndagar. Avfall: Vårt avfall består till största delen av kontorsavfall samt köksavfall. Källsortering sker av papper, kartong, glas, metall, elektronik, batterier, toners, glödlampor, pantförpackningar och farligt avfall. Förpackningar i personalköken (pappersförpackningar, plast, metall och pant) sorteras och återvinns. Miljöförbättrande åtgärder Det här har Vision, Visions a-kassa och Allt om jobbet media Sverige AB förbättrat för miljön sedan vi började vårt miljöarbete Åtgärder fram till december Vad vi köper och av vem Reviderat Visions inköpspolicy, så att miljöaspekten är ett upphandlingskriterium Alla Visions trycksaker ska kunna miljömärkas med Svanen Kopieringspapper och kuvert är svanenmärkta Alla städkemikalier är svanenmärkta Nya miljöriktlinjer för konferensbokning Vi köper KRAV- och/eller Fairtrade-märkt frukt, mjölk, kaffe, te, kaffesocker och smörgåsmargarin Vi köper ingen fisk som fått rött ljus i WWF:s fiskguide Handduksrullar insatta på gästtoaletterna i förbundshuset Infört en vegetarisk måltid på alla konferenser som är längre än en dag enligt riktlinjerna om Schyst matbord Sida 3

4 Inget flaskvatten serveras Ökat medvetenheten om köttets miljöpåverkan och infört en klubb för köttfri måndagslunch för anställda var 56 personer med i klubben. Energi TCO Certified-märkt IT-utrustning i första hand. Minst ska utrustningen uppfylla samma krav på energiförbrukning som TCO-märkta datorer. Rutiner som innebär att alla PC stängs av efter arbetstid. Effektivisering av fläktsystemet i förbundshuset. Byte till Bra Miljöval-el på alla kontor, förutom Göteborgscentret. Installerat grenuttag vid arbetsplatserna för att undvika onödig standby-el Installerat LED-lampor på spotlights i Förbundshuset Installerat närvarovakter för automatisk tändning/släckning i förbundshuset Renovering av fjärrvärmecentralen i förbundshuset Renovering av hissarna i förbundshuset Vissa energieffektiviserande åtgärder vid renovering av Visions semesterstugor. Förbrukning, avfall och återvinning Källsortering och återvinning av plast, pappersförpackningar och metall i alla personalkök och konferensrum i förbundshuset och de flesta center. Använder endast uppladdningsbara batterier Dubbelsidig utskrift används som grundinställning på alla skrivare Installerat snålspolande munstycken på vattenkranarna i förbundshuset Profilprodukterna i Visions profilbutik har ett helhetstänk kring miljö och schysta villkor i tillverkningen Resor och transport En resepolicy som bland annat innebär att flyg inte ska väljas om resan understiger 50 mil. Undantag kan beviljas, men dessa undantag har minskat markant. Förbättrad uppföljning av hur resepolicyn efterlevs. Tjänsteresor med flyg klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Tjänsteresor med bil klimatkompenseras (Trädplantering Plan Vivo) Beställningar av kontorsmaterial samordnas och görs max en gång per vecka. Ett nytt bilavtal för tjänstebilar med krav på miljöbil. Högre reseersättning om resan skett med miljöbil. Utbildningar Genomförda utbildningar 2012 Utbildning Grundläggande miljökunskap 39 Genomgång av Visions miljöarbete för nyanställda 35 Kurs i Eco-driving 12 Genomgång om köttets klimatpåverkan (bl a för förbundsstyrelsen) ca 80 Naturskyddsföreningens klimatkonferens Hur gör vi då? 1 Miljömärkta tjänster (arr: Folksam) Sida 4

5 Planerade utbildningar 2013 Grundläggande miljökunskap för nyanställda och de anställda som ännu inte gått Eco-driving för anställda som kör mycket i tjänsten Genomgång av matens klimatpåverkan och Schyst matbord för kursledare och anställda Sida 5

6 Nyckeltal Antal anställda Vision Antal anställda Visions a-kassa Antal anställda Vision media Omsättning Vision ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr ca 300 miljoner kr Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa ca 742 milj kr ca 593 milj kr ca 523 milj kr Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 30 miljoner kr ca 30 miljoner kr ca 32 milj kt Elförbrukning Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh kwh kwh kwh Miljömärkt el 0 % 100 % 100 % 100% Tjänsteresor med bil Vision km km km km Tjänsteresor med bil Vision media 1110 km 460 km 160 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 363 km 385 km 350 km 2750 km Tjänsteresor med flyg Ingen uppgift Ingen uppgift km km Antal flygresor som understiger 50 ingen uppgift Ingen uppgift 155 st 150 st mil Tjänsteresor med tåg km km km km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 1 (av 4) 3 (av 4) 3 (av 4) 23 (av 23) Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil Ingen uppgift Ingen uppgift 477 ton 550 ton Kopieringspapper Vision + media ex ex ex ex Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Pappershanddukar Utbildningstimmar Antal anställda Vision 220 Antal anställda Visions a-kassa 65 Antal anställda Vision media 16 Omsättning Vision Ca 295 milj kr Omsättning Visions a-kassa Ca 480 milj kr Omsättning Vision media ca 32 milj kr Elförbrukning Visions förbundshus kwh Fjärrvärme Visions förbundshus kwh Miljömärkt el 100 % Tjänsteresor med bil Vision km Tjänsteresor med bil Vision media 950 km Tjänsteresor med bil Visions a-kassa 910 km Tjänsteresor med flyg km Antal flygresor som understiger st mil Tjänsteresor med tåg km Antal miljöbilar (tjänste-/behovsbilar) 24 st Utsläpp växthusgaser fr flyg & bil 533 ton Kopieringspapper Vision + media Kuvert Vision Engångsmuggar Engångstallrikar Utbildningstimmar Sida 6

7 Av Vision i verksamheten använda kemikalier Kemikalie. Användningsområde. Leverantör. Tillverkare. Förbrukning per år. Riskfraser = (Rfraser) Lacknafta. Rengöring. Lösningsmedel. Grunda AB, liter Xn,N:R10-51/ T-röd. Lösningsmedel. Rengöring. Kemetyl AB. 10 liter. R R11, 20/22 52/53. Strong Pipe. Avlopp/rör rengöring. PIPE LOCK. Antiavdunstningsmedel för brunnar. Active desinfektionsmedel. Rengöring/desinfektion. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB 9 liter R35 15 liter R-fraser. Inga 12 liter R36/38 GRAFF IT OFF. Klotter borttagning. Pro Gruppen AB. 15 liter R22 Cold Spray. Rengöring/kylning Pro-Gruppen AB 2 Liter R-fraser. Inga. Ogräsättika. Rengöring/ogräsbekämpning. Pipe Zyme. Avloppsunderhåll/Mikrobiologisk rengöring. Kalciumklorid. Smältning av snö/iis. Avloppsrent Enzym. Propplösare för avlopp. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. SVENSKA PRODUKT-DEPÅN AB. 100 liter R liter R-fraser. Inga 100 kilo R-36/37 10 liter R Sida 7

8 Bilagor: Miljöpolicy Miljölagkravförteckning med nödlägesberedskap Miljömål och handlingsplan Sida 8

9

10

11

12 Miljögruppen Sida 1 Miljölagkravförteckning Förteckning över den miljölagstiftning som berör Vision samt hur vi tillämpar den. Kapitel i Miljöbalken 1 kap Balkens mål och tillämpningsområde 2 kap Allmänna hänsynsregler m.m. Hänsynsreglerna ska tillämpas av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller avser att vidta eller vidtagit en åtgärd som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Förordning/paragraf Tillämpning Uppdaterad 2 kap. 1 Bevisbörderegeln innebär att Vision är skyldiga att visa för tillsynsmyndigheten att de förpliktelser som följer av Miljöbalken iakttas. 2 kap 2 Kunskapskravet innebär en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön. 2 kap 3 Att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada. Bästa möjliga teknik ska användas. 2 kap 4 Att undvika kemiska eller biotekniska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Bevisbörderegeln I kontakt med tillsynsmyndigheten ska Vision ge den information som behövs för att visa att vi följer gällande miljölagstiftning. Kunskapskravet Vision har kartlagt de betydande miljöaspekterna i en miljöutredning. Visions anställda utbildas i grundläggande miljökunskap. Nyckelpersoner i Visions miljögrupp har också fått utbildning i miljöfrågor och miljölagstiftning. Försiktighetsprincipen Vision använder miljömärkta produkter i de fall det är möjligt. Produktvalsprincipen I Visions inköpspolicy står att miljöaspekten ska beaktas vid inköp av varor och tjänster. I möjligaste mån köper vi varor som har en tredjepartscertifierad miljömärkning.

13 9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 kap 5 Att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 2 kap 6 Att välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 2 kap 7 Kraven i detta kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 2 kap 8 Den som bedriver verksamhet och medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom fastigheten Polacken 30. Hushållnings- och kretsloppsprincipen Vision strävar efter att minska sin energianvändning genom att välja energieffektiva produkter och informera anställda om möjliga sätt att minska miljöpåverkan på jobbet. Vi sorterar vårt avfall för återvinning. Vi strävar efter att minska mängden engångsmaterial. Visions resepolicy strävar efter att minska miljöpåverkan. Tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras. Lokaliseringsprincipen Vision har valt platser för sin verksamhet som minimerar risken för miljöskada. Våra kontor är lätt åtkomliga med kollektivtrafik. Skälighetsprincipen Samtliga åtgärder genomförs under förutsättning att de inte är ekonomiskt eller praktiskt orimliga att genomföra. Ansvar för skadad miljö Vision tar ansvar för att sanera och åtgärda eventuella miljöskador som vår verksamhet medfört. Mindre ej tillståndspliktiga mängder miljöfarliga varor för fastighetsunderhåll används, dessa är redovisade i miljöberättelsen. 15 kap Avfall och producentansvar 26 kap Tillsyn Hantering av avfall 19 Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Vision har: - Avtal med renhållningsföretag om transport av sorterat och osorterat avfall. - Rutiner för hantering av farligt avfall samt avtal med anlitat renhållningsföretag om transporter. Vision har avtal med auktoriserat serviceföretag avseende service/underhåll/tillsyn/ rapportering av kylanläggningar. Sida 2

14 Kemikalier Vision använder kemikalier för fastighetsunderhåll, drift och skötsel. Vi använder maskindiskmedel och tvättmedel. Städbolaget använder också kemikalier i sin verksamhet. Säkerhetskort för samtliga kemikalier förvaras i en pärm på fastighetskontoret. Nödlägesberedskap Endast behörig personal har tillgång till och får handskas med farliga kemikalier. Skyddsutrustning samt saneringsmaterial finns på strategiska platser i anslutning till förvaring av kemikalier/återvinningsstation. Pärmar med kemikaliesäkerhetsdatablad finns på fastighetskontor samt i kemikalieförrådet. I säkerhetsdatabladen finns rutiner och åtgärder vid olyckor samt utsläpp. Vi har lagt vårt kemikalieförråd på sådan plats, att vid ett eventuellt läckage, kommer inget att släppas ut i mark eller vatten. Det vill säga att sanering blir begränsad och förenklad. Vår beredskap för brand är god med tydliga rutiner. Brandövningar sker regelbundet. Sida 3

15 Miljögruppen Sida 1 Miljöhandlingsplan 2013 Utbildning och information Mål: Öka miljökunskap och engagemang bland Visions medarbetare. Ökad kännedom om Visions miljöarbete för medlemmar och förtroendevalda. Låta vårt miljöarbete vara en synlig del av vårt Fair Union-arbete. Hålla i det vi redan åstadkommit under tidigare år. Åtgärd Upptaktsutbildning miljöledning, representanter från miljögruppen Utbildning i grundläggande miljökunskap för anställda som ännu ej deltagit. Utbildning i Eco-driving för de som kör mycket bil i tjänsten, och som inte gått utbildningen än Genomgång av miljömål och åtgärder med kansliledningen Information till anställda om miljömål och åtgärder 2013, inklusive checklista. Introducera nyanställda om vårt miljöarbete och våra policyer. Erbjuda en temaföreläsning med lunch för intresserade Skicka ut miljö- och Fair Union-relaterade frågor som kontaktpersonerna/cheferna ska ta upp på APT på arbetsplatserna. Information till Visions förtroendevalda med tips om miljöfrågor att jobba för på arbetsplatserna. Vision Personalchef A-kassan Vision Media Klart datum Resurs 3 h/pers Anmärkning - - Hösten 3 h/pers En för förbundshuset och en för centren via video. - - Januari 0,5 h Centren i Malmö, Stockholm och Sundsvall + några nyanställda i Göteborg och Luleå. - - Januari Intranätet, Miljökontaktpersoner tar upp på APT. Pågående kr Tema: Mat och klimat pågående Genomgång på intro-utbildningen för nyanställda. Flera tillfällen under året. T ex gå igenom hur policys följs, tips för mer miljömedveten jobbvardag m.m. Två tillfällen under året. Läggs ut på vision.se

16 Inköp/leverantörer/förbrukning Mål: Vi ska minska den miljöpåverkan vi gör genom inköp av produkter och tjänster. Vi ska ställa om till användning av större andel miljömärkta och energieffektiva produkter. Åtgärd Öka antalet leverantörer som skrivit på vår kravblankett Undersöka om vi kan förtydliga och förbättra kraven på IT-utrustning i våra riktlinjer för inköp. Beslut att i fortsättningen köpa halogenfria kablar till vår IT-utrustning Ta fram ett nytt styrdokument för allt som rör inköp och upphandling inom fastighet. Vision Åsa Mårdfjäll och Ari Ari Välitalo A-kassan Sama Matloub Vision Media Anna Wikefeldt Klart datum December Resurs Anmärkning Många olika märkningar florerar. Lära oss mer om vad de innebär. Erik Dahl Augusti Förslagsvis detta tillägg i riktlinjerna för inköp: Vid om- och tillbyggnad i Visions fastigheter ska vi i första hand använda material som fått grönt ljus i Folksams byggmiljöguide. Om det inte finns sådant material att tillgå, använder vi i andra hand material som fått gult ljus. Material som fått rött ljus i byggmiljöguiden ska vi inte använda. UpFiles/R0436.pdf/$FILE/R0436.pdf Sida 2

17 Energiförbrukning Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska vår el- och fjärrvärmeförbrukning. Åtgärd Energieffektiviserande åtgärder vid renoveringar i Visions semesterstugor Energieffektiviseringar av ventilation och värme i förbundshuset. Utreda möjlighet och kostnader att installera luftvärmepumpar i några av semesterstugorna. fter hand byta ut trasiga kontorsarmaturer till smarta armaturer som anpassar sig till omgivningen och släcks när man inte är där. Informera arbetsplatserna om att avfrosta frysen regelbundet. Vision Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig Fastighetsansvarig A-kassan Vision Media Klart datum - - pågående Resurs Anmärkning - - dec Ventilationsaggregat ses över - - okt Tärnaby dec Test pågår. Resor och transporter Mål: Vi ska minska utsläpp av fossila bränslen under tjänsteresor och transporter. Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att klimatkompensera. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Följa upp kvartalsvis hur resepolicyn följs med avseende på flygresor under 50 mil Sida 3

18 Avfall Mål: Vi ska öka andelen återvunnet avfall. Åtgärd Vision A-kassan Vision Media Klart datum Resurs Anmärkning Minska ner på eller helt ta bort de egna papperskorgarna vid skrivborden. Sama Matloub Anna Wikefeldt På så sätt slängs mer i återvinningskärlen.för att öka återvinningen och minska onödig förbrukning av plastpåsar och kostnader för städning. Införa återvinning av matavfall i förbundshuset. Erik Dahl Utreda möjligheterna att erbjuda mer återvinning för hyresgästerna i Visions hyresfastigheter. Fastighetsansvarig Sida 4

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av:

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Resor och varutransporter Elanvändning Personalmatsal och fikarum Miljömärkta produkter och tjänster Personlig checklista STs checkhäfte om klimatsmarta

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 1 Bra Miljöval. Världens tuffaste miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3 1 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer