Nr kr. För kapitalism och individuell frihet. Frihetsfronten 1 0 år i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4 2000 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Frihetsfronten 1 0 år i"

Transkript

1 Nr kr För kapitalism och individuell frihet Frihetsfronten 1 0 år i frihetens tjänst John Locke manar till civil olydnad Amerikanska presidentvalet Somalia kaos eller föredöme?

2 2001, Bastiat s Odyssey The 20 th Annual World Conference of the International Society for Individual Liberty Dax, Aquitaine, France A constellation of Outstanding Speakers Dr. Donald Boudreaux (US), President of the Foundation for Economic Education, on the growth of governments and what we can do to resist A Nobel Prize Winner in Economics on Bastiat and Public Choice Alphonse Crespo, M.D. (Switzerland) on free market and medical ethics. Teresa Gorman, British member of Parliament, on the legacy of Margaret Thatcher. Pr. Philippe Nataf (Paris University), an international expert on free banking, will explore the future of much talked-about currencies (the Euro, worldwide money, gold, electronic currency) Pr. Madsen Pirie (UK), President of the Adam Smith Institute, on the progress towards freedom of the Public Education in England Dr. Mary Ruwart (US), ISIL director, Education director for the U.S. Libertarian Party, on the tragedy of government intervention on the environment Celebrate the Bicentenary of the Birth of Frédéric Bastiat July The 20 century, in ignoring the classical liberal teachings of Bastiat, witnessed generalized attacks on individual initiative, contempt for the human person, the rise of criminal totalitarian regimes, wars, concentration camps, forcibly displaced populations, tortures, exterminations and famines. At the dawn of the 21th Century, this conference will cover the prospects of a civilization more in keeping with the teachings of Bastiat. A civilization of individual liberty and responsibility. Anthony de Jasay, (Hungary, UK, France), author of The State (The best Libertarian book of the 20th century" according to Murray Rothbard), about the State, of course. Alain Laurent, (France), Libertarian philosopher and author of many successful books on classical liberalism, about Bastiat and Proudhon. Pr. Bertrand Lemennicier (Paris University), on the resilience of sophisms, in spite of Bastiat's Herculean efforts to eradicate them. Bob Mc Teer (US), president of the Federal Reserve Bank of Dallas, on his discovery of Bastiat and his subsequent endeavors to promote him among teachers. Serge Milhaud (France), former executive of Nestlé, (founder and former chief executive of its worldwide division of Mineral Waters Perrier-Vittel), President of "Ecco Emballage," will show how French Industry is tackling the recycling of consumer packaging without State intervention Christian Michel, cosmopolitan entrepreneur, director of Libertarian International, on the subject 1s Freedom compatible with Democracy?", and the side question: "is Switzerland as much a Libertarian paradise as many claim?" Pr. Pascal Salin (Paris University), former president of the Mont Pelerin Society, whose latest book Liberalism, on the true meaning of the Enterprise in a Libertarian society, is having a considerable impact in France. Pr. Ken Schoolland (Hawaii Pacific University), author of The Adventures of Jonathan Gullible, and board member of ISIL, will help us clarify the current libertarian controversy on immigration. George Shermann (US) former executive of ExxonMobil, International Operations, On the Defense of Multinational Corporations. Dr. Rigoberto Stewart, (Costa Rica), Executive director of the Institute for Liberty and Policy Analysis, on the progress of the Limon REAL libertarian project at the time of the meeting. Benolite Taffin (France), Mayor of the 2nd "arrondissement" of Paris, President of "United Taxpayers," on the taxpayer revolt in France. Michael Van Notten (Holland, Somalia), international legal expert, and his wife Flory, on a real-life example of a Stateless Society, endowed with a system of justice based on restitution to the victim. A small number ofthe Dax speakers, while having expressed interest, have not made solid commitments in time for this printing. Top-Value Conference Package! Access to all conference activities and events. 4 hotel nights. all meals. Transportation to events. Gala Banquet, Wednesday evening, July 4. Optional post-conference tour 5-8 July for only $359 extra. For more information and registration: Cercle Frédéric Bastiat Saint-Loubouer, France Web site: Libertarian International Web site: The International Society for Individual Liberty ISIL is a worldwide association of men and wornen in over 80 countries who promote free markets, personal liberty and limited government through educational outreach activities. Basic one year membership is US $35. Additional donations welcomed! International Societyfor Individual Liberty 836-B Southampron Rd PMB#299, Benicia, CA Tel: (707) Fax: (707) Website: Grent Prices Double room US$599 Single room US$739 Register Today and Save Save US$ 100 (if fully paid by August 31/2000) Save US$ 50 (if fully paid by March 31/2001) After March 31, 2001 regular prices apply.

3 Innehåll Breviabox 620, Stockholm Redaktör Erik Lakomaa Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Redaktion Karin Råde, Henrik Alexandersson, Johan Nordström, Mats Sylvan, Sara Abrahamsson (översättning och korrektur) Redaktionsråd Sven Rydenfelt, Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg Presslagd ISSN: Löpnummer 53 Manusstopp nr : 28 februari. NYLIBERALISMEN Tidningen NYLIBERALEN företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, Richard Cobden, John Bright, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Herbert Spencer och Frederic Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av dessa sedan utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid återfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. TIDSKRIFTEN NYLIBERALEN Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med den liberala nätverksorganisationen Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är /www.frihetsfronten.pp.se. UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivnigen: Ursprungligen publicerad i Tidskriften Nyliberalen, Box 620, Stockholm, samt att ett exemplar av den publikation där återtrycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsidor anges: /www.frihetsfronten.pp.se/frihetsfronten/nyliberalen/nyliberalen.html 4 Mer makt åt EU innebär en europeisk välfärdsstat! Erik Lakomaa skriver i sin ledare om hur den europeiska gemenskapen är till skada för friheten. 14 Biljettspekulanten Åter hyllar Walter Block sådant som fördöms av välfärdsstaten. 16 Rätten att göra uppror en Lockeansk betraktelse Ingemar Nordin gör en filosofisk djupdykning och resonerar utifrån den klassiske liberale filosofen John Lockes tankar kring huruvida människan har en skyldighet att lyda staten. 22 Central banking: Till försvar för det statliga monopolet Anders Bäcklund debatterar penningpolitik och privata pengar med Erik Lakomaa. Frihetsfronten 10 år 7 Frihetsfrontens födelse Anders Varveus beskriver hur några turbulenta år i början av 90-talet förändrade det politiska landskapet i Sverige. 9 Fronten 10 år av sekt och intellekt Johan Norberg minns hur han genom Frihetsfronten förvandlades från anarkistisk rabulist till den han är idag. 12 Frihetens röst i öknen Gunnar Axén visar att försvaret för friheten har ett stöd även i maktens korridorer åring som redan blivit myndig Elias Granqvist delar med sig av sina intryck från Frihetsfrontens 10-årsfest. 25 Somaliland ett verklighetens Galt s Gulch? Per Bylund har studerat situationen på Afrikas horn närmare. Där andra ser kaos ser han fröet till ett nytt sätt att bygga en civilisation. 27 Socialismen hotar din hälsa Erik Lakomaa skriver att sjukvård lyder under samma ekonomiska lagar som all annan verksamhet.. 29 Det amerikanska presidentvalet Henrik Bejke rapporterar om libertarianska mot- och medgångar. 32 Recensioner Petra Wårstam recenserar Jakten på total rättvisa av Thomas Sowell. Per-Henrik Edqvist recenserar Stat, individ och marknad. Kristin Östlund recenserar Gösta Bohman hjälten och myten av Tove Lifvendahl. P R E N U M E R AT I O N Nyliberalen utkommer med fyra nummer om året. Prenumeration kostar 150 kronor/4 nr. Den som vill bidra ekonomiskt till denna icke-skattefinansierade tidning kan köpa en stödprenumeration som kostar 350 kronor i vilket ingår 10 procent rabatt på boksortimentet samt en gratisprenumeration till en vän. Om man vill bidra extra till den liberala kampen kan man bli sponsor för 500 kronor, vilket utöver detta även ger personlig information/korrespondens om Nyliberalens verksamhet. A Prenumerant 150 : B Stödprenumerant 350 : C Sponsor 500 : Betala på Nyliberalens postgiro Glöm inte namn och adress! (Även på den du vill skänka en prenumeration till om du väljer B eller C.) Om du vill betala för två år på en gång gäller följande priser: A 250 :, B 600 :, C 900:

4 Ledare Mer makt åt EU innebär en europeisk välfärdsstat När den nationella vetorätten försvann vid EU-toppmötet i Nice kallade de som gav upp inför de franska påtryckningarna den franska segern för en kompromiss. Vetot sades ha sparats för sådana viktiga avgöranden som bestämmandet av inkomstskatterna, och kvalificerad majoritet kommer att vara regeln inom mindre betydelsefulla områden. Man ska emellertid inte låta sig luras av sådan retorik. Kvalificerade majoriteter har sällan eller aldrig lyckats stå emot trycket från de som tycker att allt annat än enkla majoritetsbeslut är odemokratiska. Beslut med enkel majoritet betyder på europeisk nivå socialism för alla. Frankrike, som fram till årsskiftet var ordförandeland i EU, och kommissionen framhåller att om EU utvidgas från 15 till 19 eller kanske 24 medlemmar kommer möjligheten till mer långtgående politiska beslut bli praktiskt taget obefintlig om inte vetorätten avskaffas. Men om vi inte idag tillåter att ett land hindrar de andra 14 kommer vi en dag inte tillåta att sju hindrar åtta eller att 12 hindrar 13. Så snart som politiken börjar avgöras med rösträkning istället för enhällighet, slutar det alltid med att de vinnande 51 procenten påtvingar sin vilja på de förlorande 49. Nationell suveränitet Nej ta ck! Det är idag få politiker som öppet stödjer tanken på en europeisk superstat, den mest prominente är antagligen Tysklands miljöpartistiske utrikesminister Joschka Fischer och förre EU-ordföranden Jaques Delors. Andra, bland annat Storbritanniens premiärminister Tony Blair, ser hellre ett EU vars byggstenar är suveräna länder. (Man kan dock fråga sig hur suverän en sådan byggsten är när den väl murats in i en av väggarna till Festung Europa). Resultatet kommer antagligen att bli någonting mitt emellan dessa två extremer (att enskilda personer skulle få bestämma över sig själva är så extremt att det alternativet inte ens finns med på den europeiska politiska kartan). Med detta kommer folk att kunna hoppas på att få lite från båda sidorna. Man slipper en auktoritär superstat men får ett EU som fungerar lite effektivare än idag. Detta är dock inget annat än en dröm. När väl politikerna börjat rösta om vår framtid slutar de aldrig och när väl politikerna sluppit kravet på att uppnå enhällighet kommer det aldrig tillbaka. De områden där besluten fattas med kvalificerade majoriteter kommer att bli fler och de kvalificerade majoriteterna kommer att ersättas av det gängse systemet där det gäller att först räkna till 51. Den politiska makten kommer successivt att flyttas över från nationella parlament till Bryssel. En överflyttning som kommer att leda till att avståndet mellan politiker och undersåtar blir än större. Politiska majoriteter formas genom att man erbjuder olika intressegrupper förmåner, förmåner som de som tillhör den förlorande minoriteten får betala. Ett sådant system innebär nästan alltid ett permanent och stenhårt tr yck att skapa nya förmåner, bidrag och skatter och en ständigt expanderande omfördelningsapparat. EU kommer att organiseras uppifrån och ner; med President Romano Prodi i toppen och vi själva i botten. EU-politikerna är medvetna om den bristande legitimiteten i detta och förslår åtgärder mot vad de kallar demokratiskt underskott. Deras lösning heter mer demokrati. Det innebär att Europaparlamentet ska omvandlas från en avstjälpningsplats för misslyckade politiker till en verklig maktfaktor. Bland annat föreslås parlamentet få välja EU-president som i sin tur ska få bilda regering med utgångspunkt från styrkeförhållandena i parlamentet. Tillskillnad från Kommissionen skulle en sådan församling åtminstone med visst fog kunna hävda att de företräder folket. Det demokratiska underskottet skulle därigenom avskaffas är det tänkt. Vad EU lider av är dock inte demokratiskt underskott utan politiskt överskott. Hotet från denna utveckling är uppenbart utifrån ett liberalt perspektiv. Det mått av liberala institutioner som ännu lever kvar beror på konkurrensen mellan länderna. Så länge man tillåter att människor, varor och kapital rör sig över gränserna kan man inte ha hur höga skatter eller hur korkade regleringar som helst då tar folk med sig sina pengar och flyttar (något som politikerna förvisso försöker stoppa med hjälp av harmoniseringar och gemensam valuta). Däremot finns det ingen politisk majoritet för liberalism eller marknadsekonomi i Europa som helhet, och det finns inte heller något hopp om att någon sådan ska formas inom överskådlig tid. En europeisk reglering måste med automatik bli socialdemokratisk (även om den skulle kalla sig något annat). Politiska majoriteter formas genom att man erbjuder olika intressegrupper förmåner, förmåner som de som tillhör den förlorande minoriteten får betala. Ett sådant system innebär nästan alltid ett permanent och stenhårt tryck att skapa nya förmåner, bidrag och skatter och en ständigt expanderande omfördelningsapparat. Politikernas lekstuga med skattebetalarnas pengar Idag är de europeiska välfärdstaterna på väg att haverera ekonomiskt. De behåller dock sin politiska lockelse. En all-europisk stat kommer också med all sannolikhet bli en välfärdsstat: en som är minst lika generös med andras pengar som de nu existerande nationella välfärdsstaterna. Varje parti med ambitionen att samla en europeisk majoritet skulle tvingas att erbjuda särintressen, från Irland till Grekland, från Portugal till Polen, större förmåner och mer bidrag än konkurrenterna. Dagens omfördelningsprogram den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalstödet skulle bli en spottloska i havet i jämförelse vad en europeisk superstat skulle fordra. Överallt i Europa råder föreställningen att progressiva skatter, omfattande socialförsäkringssystem, strikta arbetsmarknadsregleringar (och omfattande AMS-program eller tvångsmässigt begränsade arbetstider för att dölja resultatet av regleringarna) leder till ökat välstånd (åtminstone för sk. svaga grup-

5 per). Många fattiga tror också på välfärdslöftena då de ser de direkta förmåner de får men inte de indirekta kostnader (i form av arbetslöshet, bidragsberoende och stagnerade tillväxt) de tvingas betala. Även bland de som är välutbildade och rätt välmående är tron på värdet av välfärdstaten djupt rotad, dels därför att många av dem lever på subventioner och bidrag själva, dels för att programmen kräver en politisk klass som ska planera och styra dock därmed även arbetstillfällen för högutbildade politiska välgörare. Vad jag skriver här kan låta som om jag anar en konspiration någonstans. Så är dock inte fallet. EU är inte genomdåligt. Ibland är det till nytta, som när de stoppar nationella regleringars värsta konkurrensbegränsande regleringar och försök att begränsa rörligheten. Den makt som gör det möjligt för EU-politikerna att hindra alltför regleringsvilliga nationella politiker begränsas dock bara av politikernas egen vilja att inte ge sig mer makt. Det är farligt. Det farliga med den utveckling jag beskriver är inte heller att någon sitter i en mörk källare och planerar maktövertagandet utan att utvecklingen går av sig själv att vi rusar mot en europeisk socialistisk superstat samtidigt som vi håller händerna framför ögonen för att slippa se vad som händer. Erik Lakomaa Jämställt brännvin AV GUSTAF HOFFSTEDT Jag tillhör en av det fåtal svenskar som köper min alkohol i god tid. På tisdagsluncherna (praktiskt taget varenda en av dem) smiter jag ner till Systemet. Personalen har gott om tid, och jag kan beställa flaskor de inte lagerför. I bästa fall kommer jag ihåg att lösa ut dem ett par veckor senare. I tisdags var jag som vanligt i butiken. Mitt brännvin var slut; det var dags att fylla på med nytt. Okryddat brännvin använder jag huvudsakligen till att blanda fåniga tonårsdrinkar med. Fantasin inskränker sig till att välja mellan Fanta apelsin eller Fanta citron till groggvirke. Svagt av Systemet Ekonomisk som jag är tänkte jag köpa ett brännvin med 50 % alkohol. Mer fylla för pengarna ni vet. Från utlandsresorna har vi vant oss vid den alkoholstyrkan. Vår egen Absolut vodka har då en röd etikett, i stället för den vanliga blå. I butiken fick jag emellertid veta att inget brännvin med sådan styrka saluförs i systembutikerna. Det var ju inte lätt för damen i kassan att förklara avsaknaden av det riktigt starka brännvinet. Jag skickade ett mail till Tommy på Systemets kundtjänst. Han svarade att man mycket väl fick saluföra dessa drycker (betänk dock att alkoholskatten är drygt 500 kr per liter ren alkohol). Det är, citat alkoholpolitiska skäl, som gör att Systemet inte säljer exempelvis den röda Absoluten. Detta förvånade mig. Förvisso är hälftenlösningar av typen varannan damernas politiskt korrekta; då borde ju även varannan etanolmolekylernas vara bra. Det torde vara ännu ett steg mot ett jämställt samhälle. Nej, verkligt förvånad blev jag när jag kort därefter läste i Systemets prislista. Där fann jag whiskeyn Booker s, vars alkoholhalt uppgår till 62,5 %. Nu börjar det verkligen bränna i halsen! Ett skäl till att man trots allt har Booker s i sortimentet kan möjligen vara att man bör spä ut den. Riktigt fin whisky som Booker s för 659 kr smakar bäst om man blandar i lite kallt, friskt vatten. Men det var precis vad jag hade tänkt göra med mitt brännvin! Visserligen transubstansierades vattnet till Fanta, men vem orkar bry sig om det? Mystiken kring prislistan upphör inte där. Brukar Du läsa smakbeskrivningarna på de olika varorna? Det gjorde jag i jakten på mitt brännvin. De får absolut inte vara värderande, utan skall på klassisk myndighetssvenska sakligt redogöra för produkten. Vad gäller mitt okryddade brännvin blir omdömena en smula löjliga. Hur skall man lyckas skilja dem åt? Eller vad sägs om Absolut vodka med brödig, ren spritsmak, Finlandia med mycket ren, neutral spritsmak, Koskenkorva med ren spritsmak och slutligen Kronvodka med ren, ganska neutral spritsmak. Vilken fantastisk vägledning! Åter till procenten. Om man insisterar på att man vill ha sprit enligt devisen varannan etanolens, finns det faktiskt en flaska på lager. Den kommer från Bols, ni vet den där holländska likörproducenten, som på något märkligt sätt tycks ha sprängt lagen om mättade sockerlösningar. Plötsligt blir smakbeskrivningen riktigt intressant: Söt, simmig, mycket eldig smak av kanel, nejlikor, kardemumma och pomerans. Innehåller guldflagor. (E 175). Vän av ordning frågar sig på vilket sätt Gold Strike, som skapelsen heter, är mindre onyttig än den röda Absoluten. Är det guldflagorna eller E 175 som är hälsobringande? Kanske är de rentav beteckningar på samma sak. Och jag som trodde att man skulle inta tungmetaller med försiktighet. Jag tror att Systemet är ute och cyklar med sin alkoholpolicy. Ett träffande citat kan hämtas från professorn och författaren Umberto Ecos Interpretation and overinterpretation: If a doctor notices that all his patients suffering from cirrhosis of the liver regurlarly drink either whisky and soda, cognac and soda, or gin and soda, and concludes from this that soda causes cirrhosis of the liver, he is wrong. Följaktligen är naturligtvis etanolen precis lika farlig eller ofarlig i Gold Strike, som i röd Absolut vodka. En kul och hederlig hobby Det blev ingen röd Absolut i tisdags. Det hade det inte blivit, även om Systemet hade tillhandahållit den. Omoralen i att köpa statligt brännvin slog mig plötsligt. Helst hade jag köpt mig en hembränd och finkelfri dunk, men tyvärr är jag den ende i Sverige som saknar dylika känningar. I stället bestämde jag mig för att köpa en flaska från det lilla företaget Svensk vodka i Motala AB. Deras Svensk vodka Lake Vättern, är jättetrendig. Tyvärr fanns den inte i sortimentet. Lojal till motalaföretaget som jag var, valde jag då den enda sorten som stod till buds: 32. Gissa vilken alkoholhalt det är i den! Med en sådan styrka, eller snarare svaghet, borde den på momangen ges rätt att märkas med gröna nyckelhålet. För övrigt anser jag att Systemet bör förstöras. Absolut. Gustaf Hoffstedt arbetar som politisk sekreterare vid Moderata Samlingspartiets riksdagskansli

6 Go West, young man! Undantaget den utdragna rösträkningen, anklagelserna om valfusk och uppätna valsedlar var nog det intressantaste med det amerikanska presidentvalet de svenska politikernas kommentarer. Statsminister Göran Persson stödde Al Gore, som han hoppades skulle fortsätta den framgångsrika progressiva politik Clinton fört. Bosse Lundgren höll på Bush. Båda ställningstagandena förvånar och väcker hopp. De amerikanska presidentkandidaterna står ju rimligen så långt från de svenska politikerna att Gore och Bush antagligen skulle välkomnas i Fria Moderata Studentförbundet men ses som högerparia överallt annars. Om det verkligen är så att Göran Persson och Bosse Lundgren tycker att Gore respektive Bush är vettiga varför tar de då inte efter deras politik? Sänk skatterna med två tredjedelar, avreglera arbetsmarknaden och avskaffa fackets privilegier, skriv in allas oförytterliga rätt att äga vapen i grundlagen, avskaffa de statliga alkohol- och läkemedelsmonopolen, lägg ner landstingen och avskaffa skattefinansieringen av sjukvården. Ni hade fått min röst direkt. Erik Lakomaa Another one bites the dust Ännu en bastion för fritt kapital har fallit. Liechtensteins Banker har meddelat att de slutar med anonyma konton och inför obligatoriska känn din kund direktiv. Orsaken till övergivandet av kontoanonymiteten är påtryckningar från OECD som i juni svartlistade Liechtenstein och 14 andra länder, och anklagade dem för att inte samarbeta i kampen mot pengatvätt. Under dessa direktiv måste alla intermediärer, ansvariga för en tredjedel av landets bankkonton, avslöja namnet på den person de representerar. Övrig kontoinformation är dock fortfarande skyddad. Frågan är hur länge till? Johan Nordström Verklighetens Barbiedocka? I förra numret av Nyliberalen berättade vi hur redaktionen utsatt (s)-kvinnan och pornografimotståndaren Inger Segelström för ett litet practical joke genom att skicka henne en Internetlänk till en sida där man placerat Barbie-dockor i sexuella situationer. Segelström lovade då att omedelbart underrätta vederbörliga myndigheter. En del läsare har ifrågasatt om hennes reaktion verkligen var riktig och menat att det snarare handlat om ett sk auto-svar som hon programmerat sitt program att skicka ut. En av våra läsare tog dock själv kontakt med Inger Segelström och följande elektroniska dialog utspelade sig: Du lär ha uppmärksammat regeringen på att någon har gjort en hemsida med Barbiedockor i utmanade ställningar. Är detta sant? På detta svarar Segelström: Det är sant och jag har sänt det till polisens avd. för barnporr och justitiedept Vår läsare fortsatte då med följande mail: Men det är ju fråga om dockor. Går du inte lite väl långt? Hur ser du på exempelvis indiska tempelstatyer som visar människor i alla åldrar och djur som tillsammans deltar i allehanda sexuella övningar? Ska böcker som visar bilder från Khajuraho förbjudas? Vill du riva templena? Det enda du verkar åstadkomma är att Ban(s)ai! Handelsminister Leif Pagrotsky vill undersöka möjligheterna för svenska sjukvårdsföretag att etablera sig i Japan. Är det måhända inte lika fult att tjäna pengar på sjuka japaner som svenskar, eller har japanerna gjort något ont för att förtjäna att bli utsatta för storkapitlets profithunger? Sanningen är nog helt enkelt att man räknar med att den omtalade japanska artigheten och respekten för överheten är nödvändiga förutsättningar för att acceptera månadslånga köer och maktfullkomliga landstingspolitiker. Danjell Elgebrandt förlöjliga kampen mot barnpornografi. Segelström svarar då: De personer som sände det här till mig ville att jag skulle sända det vidare vilket jag gjorde. Det gör jag alltid när jag får post om någon vill det men inte vet hur. Det här är vanliga rutiner. Vi har alltså en ledande politiker i det här landet som på fullt allvar anser det är polisens sak att jaga fatt på clowner som roar sig med att lägga upp fejkade sexbilder som enbart innehåller leksaker! Ett annat uttalande från henne som ytterligare understryker hur hennes verklighetsbild ser ut är hennes kommentar då det visade sig att den kvinna som påstods bli våldtagen i filmen Shocking Truth i själva verket var en betald skådespelerska och att våldtäkten med andra ord inte var äkta. Hennes kommentar löd: Kvinnan våldtas av fem män, även om det är på film och sker frivilligt. Segelström klarar uppenbarligen inte av att skilja mellan verklighet och fantasi, skådespel och verkliga övergrepp. Det riktigt skrämmande är att detta inte handlar om någon ersättare i kommunfullmäktige i Nedre Bakvattnet, det handlar om en ledande riksdagspolitiker som under de senaste åren haft ett avgörande inflytande på lagstiftningens utformning och som också vid ett par tillfällen utpekats som en tänkbar medlem av regeringen. Henrik Bejke Får man suga? Över 200,000 Amerikaner har skrivit under på ett upprop som uppmanar den amerikanska kongressen att förbjuda amning av barn. Deras orsak? This primitive ritual has continued to be a violation of babies civil rights, an unlawful, incestuous relationship with mothers. Kommentarer känns överflödiga. Johan Nordström

7 1 0 år av frihetskamp Frihetsfrontens födelse AV ANDERS VARVEUS För tio år se d an g enomgick värld en en politisk omvälvning i frihetlig riktning som få ha d e trott var möjlig. De kommunistiska diktaturerna i Östeurop a kolla psa d e, Berlinmuren förvandla d es till grus och d et vä cktes en känsla av att sa mm a förändring även skulle vara möjlig i avkroken Sverig e. Det var ur d enna turbulens som Frih etsfronten up psto d. Frihetsfronten var en frisk vind i det tidiga nittiotalets politiska Sverige. I en tid när partierna och politiska bedömare började uppmärksamma hur urlakat det traditionella politiska engagemanget blivit partiernas medlemsantal var i fritt fall och folkrörelsernas lokaler gapade tomma klev Fronten in på scenen med dunder och brak. Budskapet var kanske inte nytt, men definitivt okänt för många svenskar svältfödda på en döende svensk modell. Nytt och befriande fördomsfritt var emellertid sättet vi framförde våra åsikter, vi skapade en i sanning fristående organisation, som svämmade över av kämparglöd och visionär vilja; för oss kändes ingenting omöjligt. Allt arbete byggde på frivillighet och verksamhetens grundplåt utgjordes av frivilligt satsade medel. Inga offentliga bidrag fick göra sin väg till vår rörelse, vi föresatte oss att leva som vi lärde. Därigenom ville vi visa på individens reellt existerande möjlighet att upprätthålla ett konsekvent etiskt förhållningssätt; våra idéer fick inte stanna vid att vara avancerade och intellektuella tankekonstruktioner, de skulle omsättas i praktiken. Samtidigt valde vi praktiskt politiskt sedermera med vissa undantag att lämna den dagsaktuella politiska debatten med sina procentenheter och reformer på marginalen, för en inriktning mot det visionära och ideologiska. Moralisk k a pitalism Fronten ville bringa på skam den allmänna illusionslöshet, som var en av det tidiga nittiotalets mest mondäna poser. Vi var inte liberaler av ekonomiska skäl, utan av genuint moraliska. Friheten var vår ledstjärna och moraliska kompass! Tillväxt var väl bra, men aldrig avgörande. Den sfär, vars centrum Fronten hela tiden förblev, utvecklades med åren i flera olika riktningar och utgjorde för många människor ett brokigt andningshål i en annars kollektivistisk värld. I sina bästa stunder, vilka var många, skapades en miljö med en nästan osannolik dynamik och handlingsvilja, som det var ett riktigt äventyr att vara en del av. Av alla de frågor vi drev vill jag framhålla tre. Ur ett medmänskligt perspektiv var förmodligen kampen för öppna gränser och fri invandring den mest angelägna frågan. Detta av uppenbara skäl. Världen över förföljs människor på grund av hudfärg, politisk uppfattning, sexuell läggning eller religiös trosuppfattning. Att stänga ute dessa människor är ett brott lika grovt som den förföljelse de flyr ifrån. En mur kan hålla människor innanför men också utanför; för den som måsta passera muren är skillnaden betydelselös likväl är muren skillnaden mellan liv och död. Åtskilliga människor lämnar sitt hemland i en strävan efter ökad livskvalité, de brukar då lite föraktfullt kallas ekonomiska flyktingar. Fast vem skulle komma på tanken att använda ett sådant uttryck om artonhundratalets stora svenska invandringsvåg till USA? Men Karl-Oskar och Kristina var ekonomiska flyktingar. Trots stort upplagda kampanjer i media, torgmöten, mängder med artiklar och debatter var vårt mediala genomslag i frågan om invandring minimalt. Kanske passade inte kravet på fri invandring in i den förutbestämda bild journalisterna hade av oss. Naturligtvis kan det kännas lite moloket när de ansträngningar man gör inte erkänns, å andra sidan tänker jag med tillfredsställelse tillbaks på de människor vi fick tillfälle att bistå, antingen med pengar, arbete, läkarhjälp eller tillfälliga bostäder. Tritnaha på S:t Eriksgatan i Stockholm försåg sina gäster med såväl andlig som värdslig stimulans. En annan debatt vi drev hårt, och där vi fick ordentligt med uppmärksamhet var den om legalisering av narkotika. Att ifrågasätta den svenska repressiva linjen eller att överhuvudtaget nämna orden harmreduction eller legalisering har sedan sextiotalet var liktydigt med respass ur all offentlig debatt och brännmärkning som samhällets värsta paria. Riktigt så är det inte längre idag. Forskare som Ted Goldberg och organisationer som Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare kan uttrycka sina kritiska åsikter utan att riskera jobbet. Detta till stor del tack vare att bland annat Fronten röjde vägen och drog på sig elden. Här lyckades vi tydligast med en av de viktigaste idéerna vi hade med Fronten, nämligen att bredda utrymmet för diskussion. Genom vår konsekvent liberala linje flyttade vi debattens extrem, vilket inneburit att tidigare extrema åsikter nu är mer acceptabla. Den tredje enskilda frågan jag vill ta upp gäller vår kritik av det alkoholpolitis-

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken?

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken? Nr 3-4 2003 39 kr För kapitalism och individuell frihet Blir EU-konstitutionen ett galler runt individernas frihet? Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons

Läs mer

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet NL 05-02 05-11-04 21.14 Sida 1 Nr 2 2005 49 kr För kapitalism och individuell frihet Mats Qviberg intervjuas Ideologin i Batman Begins Kapitalism ger fred Låt alla få den regering de vill ha Star Wa rs

Läs mer

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare Nr 2 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Att leva utanför systemet Skatteplanering en jämlikhetsfråga Inter vju med en skattesmitare Anarkokapitalismen mot minimalstaten V älkomm en till Frihetsfrontens

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 3 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet Den skadliga jämlikheten Vem litar på Michael Moore? Hernando de Sotos frihetskamp Bloggar i tiden Popvänstern under luppen Djurrätt är fel Propaganda

Läs mer

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 2 2002 39 kr För kapitalism och individuell frihet Narkotikan genom tiderna Lincoln hjälte eller skurk? Röster till salu! EU och Attac två sidor av samma mynt Mansgrisen som hjälte Thomas Sowell i strålkastarljuset

Läs mer

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Nummer 1 2012 49 kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens

Läs mer

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg Förord Guruhandboken är ett projekt som påbörjades för många presidier sedan. Den har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna. Det är en samling över

Läs mer

80 år för öppenhet och frihet

80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet Copyright Moderata Ungdomsförbundet Redaktör: Erik Bengtzboe Formgivning: Hellsten Kommunikation AB Illustration: Emy Eriksson / Hellsten Kommunikation

Läs mer

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön Av Robert Wensman Titel: Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön Datum: Februari 2010 Författare och upphovsrättsinnehavare:

Läs mer

Handel för demokrati

Handel för demokrati Handel för demokrati och frihet av Ewa Björling www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Ewa Björling för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2010 Fri handel murbräckan som

Läs mer

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund...

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... 4 Konstitutionen ett levande dokument?... 6 The Bill of rights... 6 Institutionell

Läs mer

Vad fan är arbete? CrimethInc. Vad gör du för pengar? Ung på jobbet. Brottslighet är mångas bröd. Att inte arbeta. Punk Illegal.

Vad fan är arbete? CrimethInc. Vad gör du för pengar? Ung på jobbet. Brottslighet är mångas bröd. Att inte arbeta. Punk Illegal. Tema: Arbete Miljökamp 04 08 10 11 12 15 17 20 22 24 29 30 31 CrimethInc Vad gör du för pengar? Ung på jobbet Brottslighet är mångas bröd PM Press Att inte arbeta Punk Illegal Onda och goda Interspace

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Objektivistisk pennfäktare och resonör Det har hunnit bli nyårsafton mellan 2009 och 2010. Ett nytt decennium inleds, och tempus fugit tiden flyr. Plötsligt

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN Friheten kan missbrukas, som allt annat. Det får icke därför tummas på den. Så långt det är förenligt med andras väl skall en individ ha frihet. Går han under på den friheten,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

1 Elmbrant 2000, sid 98.

1 Elmbrant 2000, sid 98. Förord Vårt anarkistparti vann skolvalet! Det var på Hässelbystrandskolan, min gamla högstadieskola, hösten 1988. Som vanligt när det var riksdagsval skulle vi leka val i skolan, skolval. Men jag och min

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör 1 panorama.lupef.se ledare 03. I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi använts i riksdagsanföranden mellan 2002

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Sven Rydenfelt - den första nyliberalen

Sven Rydenfelt - den första nyliberalen Sven Rydenfelt - den första nyliberalen Sammanfattning: Denna intervju består av två delar - den första handlar om Sven Rydenfelt och hans karriär, i den andra delen berättar Sven själv om sina åsikter

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

Nya tider, nya strider

Nya tider, nya strider Nya tider, nya strider Åtta unga liberaler om Sverige, världen och liberalismen Nya tider, nya strider Åtta unga liberaler om Sverige, världen och liberalismen Innehåll Förord 6 Av Adam Cwejman och Joakim

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer