2002:2. Copyright MMS AB 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002:2. Copyright MMS AB 2003"

Transkript

1 1 2002:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två "Basundersökningar". På uppdrag av MMS har Nielsen Media Research under perioden 16 september 21 november 2002 genomfört Basundersökning 2002:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl a rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. 68 procent av intervjuerna genomfördes per telefon och 32 procent av intervjuerna genomfördes via besök i respondentens hem. Utöver frågor om antenn-innehav, tv-kanal-innehav och tv-utrustning i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från SEMA GROUP InfoData AB, dvs ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 15 procent av hushållen. Det var bl a hushåll som ej hade tv, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen och för 134 hushåll fick man ej kontakt trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 29 procent. Undersökningen redovisas på individnivå. På de följande sidorna åskådliggörs resultat från Basundersökningen, dels för totala befolkningen med tv (vilka utgör 99 procent av Sveriges befolkning) och dels för satellit-tv-befolkningen (befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in) - färgade sidor. Copyright MMS AB 2003

2 2 TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj TV-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2002:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till tv. Basen för antal individer med tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal tv-hushåll milj. I tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 39 % i hushåll med person % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 222 Ca 7 av 10 hushåll eller ca 2.9 milj hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1.2 milj hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år).

3 3 VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 80% eller 3.2 milj 20% eller 0.8 milj Vuxenhushåll 80% Barnhushåll 20% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor 3-6 år år år år år år år år år år år år år år och äldre Totalt

4 4 BOENDEFORM % % Hyreslägenhet 12% Bostadsrätt Villa 8% Radhus 3% Annat boende Bef i 1000-tal I totala befolkningen med tv bor 48 procent eller ca 4.1 milj människor i villa, 29 procent eller ca 2.5 milj i hyreslägenhet, 12 procent eller ca 1.0 milj i bostadsrätt, 8 procent eller drygt radhus samt 3 procent eller närmare människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt ) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 18 procent eller 1.5 milj människor, andelen medelutbildade till 34 procent eller ca 2.9 milj samt andelen högutbildade till 23 procent eller ca 1.9 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2.2 milj eller 25 procent. Lågutbildade män utgör 18 procent eller ca 0.8 milj, medelutbildade män uppgår till 35 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade män till 21 procent eller ca personer. Lågutbildade kvinnor utgör 17 procent eller ca 0.7 milj, medelutbildade kvinnor uppgår till 33 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade kvinnor till 24 procent eller ca 1.0 milj människor.

5 SYSSELSÄTTNING 5 Totalt Män Kvinnor Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 49 procent eller ca 4.2 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller närmare personer, andelen pensionärer till 21 procent eller ca 1.8 milj. Resterande 2.2 milj eller 26 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4.2 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 2.2 milj och kvinnorna ca 2.0 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 17% MÄN Deltid 6% KVINNOR Deltid 30% Heltid 83% Heltid 94% Heltid 70% Totalt Män Kvinnor Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till tv utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller ca 3.5 milj människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 94 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 2.1 milj män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 70 procent eller närmare 1.4 milj heltidsarbetande kvinnor.

6 6 BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 13 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 37 procent eller ca 1.5 milj och andelen arbetare till 50 procent eller ca 2.1 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst Under Över Vet ej/vägrar Totalt

7 7 MODERSMÅL PLANERAR INKÖP Svenska = 92% el. 7.9 milj Kvinnor = 73% el. 3.0 milj Annat språk = 8% el. 0.7 milj (Individer med tv i milj) Män = 27% el. 1.1 milj (Hushåll med tv i milj) 92 procent av befolkningen eller ca 7.9 I 73 procent av hushållen eller i ca 3.0 milj milj människor uppger svenska som mo- hushåll är det kvinnorna som planerar inködersmål. Resterande andel, 8 procent pen och i 27 procent av hushållen eller i ca eller ca 0.7 milj människor, uppger annat 1.1 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via Telefonmodem ISDN Bredband ADSL 8 668

8 8 Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 84 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 64% TV4 100% Kanal 5 61% TV8 25% ZTV 48% SVT 24 12% SVT Extra 6% 477 Viasat Explorer 6% 487 Viasat Nature/Action 23% Viasat Sport 21% Mediteve (TV4) 3% 246 Canal + 14% Canal+ Gul 13% Canal+ Blå 13% TV1000 9% 797 TV1000 Cinema 9% 745 DR 1 (dansk) 11% 942 DR 2 (dansk) 9% 740 TV2 Danmark 3% 300 Danska TV3 5% Danmark 2% 188 NRK 1 (norsk) 3% 267 NRK 2 (norsk) 2% 164 Norsk TV2 1% 78 Norska TV3 5% 455 Norska ZTV 2% 189 YLE 1 4% 304 YLE 2 1% 103

9 9 PENETRATION TV Finland (FTV) 7% 569 MTV 3 (finsk) 1% 74 Animal Planet 14% BBC Prime 13% BBC World 17% Cartoon Network 13% CNBC 5% 460 CNN International 20% Discovery 37% Discovery Mix 5% 454 Discovery Civilisation 2% 212 Discovery Travel&Adv 3% 289 Discovery Sci Trek 2% 185 E! 5% 467 Euronews 6% 546 Eurosport 52% Fox Kids 7% 611 Hallmark 14% Mezzo 1% 97 MTV 49% National Geographic 9% 781 Nickelodeon 10% 828 RTL TV 5% 389 Sky News 6% 552 TCM 7% 563 Travel Channel 7% 629 TVE (spansk) 2% 161 TV5 (fransk) 3% 256 VH 1 7% 575

10 10 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

11 11 PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV8 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

12 12 PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

13 13 PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV8 ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden

14 14 TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av Digital-TV-innehavare d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 Boxer TV-Access UPC Annan 4 62 Vet ej 4 74 TV-APPARATENS STORLEK Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Widescreen procent eller ca 3.5 milj av befolkningen har tillgång till en tv-apparat, 38 procent eller 3.2 milj har tillgång till två tv-apparater och 21 procent eller ca 1.8 milj har tillgång till tre tvapparater eller fler. Den vanligaste placeringen av tv-apparaten är inte oväntat i vardagsrummet, 83 procent eller ca 7.1 milj av befolkningen har minst någon tv-apparat i vardagsrummet. Den näst vanligaste placeringen är i de vuxnas sovrum där 28 procent eller ca 2.4 milj har en tv placerad. 92 procent eller 7.9 milj har tillgång till text-tv, 73 procent eller ca 6.3 milj har en stereo-tv, 90 procent eller 7.7 milj har video och 29 procent eller 2.5 milj har DVD-spelare. 19 procent eller ca 1.6 milj personer uppger tillgång till digital tv-mottagare. Bland dem med digital tv-mottagning har 17 procent eller ca personer sitt digital-tvabonnemang från Comhem, 39 procent eller ca personer från Canal Digital, 27 procent eller ca personer från Viasat, 13 procent eller ca från Boxer TV- Access och 2 procent eller personer från UPC. 4 procent vardera uppger abonnemang från annan operatör eller svarar vet ej.

15 15 10 procent eller drygt personer har en tv-apparat i storleken över 30 tum och 2 procent eller ca personer har en tv-apparat i formatet 16:9 Widescreen. TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD Totalt varav har tv Fritidshus sommarhus el dyl Husvagn campingbil el dyl Fritidsbåt med övernattningsmöjligheter 29 procent eller ca 2.5 milj människor har tillgång till fritidshus och av dessa kan 82 procent eller 24 procent av befolkningen se tv i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 2.0 milj människor. 9 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 69 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se tv i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 5 procent eller ca personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 14 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se tv i båten vilket motsvaras av ca personer. ANTENN-INNEHAV bland dem som har tv i fritidshuset Mottagning sker via... Kabelnät - CATV 2 39 Samägd parabolantenn - SMATV 1 24 Egen parabolantenn - DTH Egen husantenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt 2 35

16 16 PENETRATION I SOMMARBOSTADEN bland dem som har tv i fritidshuset SVT1 99% SVT2 99% TV3 6% 114 TV4 94% Kanal 5 5% 109 TV8 1% 24 ZTV 2% 50 SVT 24 1% 28 SVT Extra 1% 16 Viasat Explorer 1% 26 Viasat Nature/Action 1% 24 Viasat Sport 1% 27 Mediteve (TV4) 0% 10 Canal + 2% 34 Canal+ Gul 1% 29 Canal+ Blå 1% 29 TV1000 2% 31 TV1000 Cinema 1% 29 Tv-mätare i panelen om 1000 hushåll är endast installerad i den ordinarie bostaden Discovery 3% 51 Eurosport 3% 56 MTV 2% 47 SEMESTER UTANFÖR BOSTADEN någon gång under juni, juli eller augusti 2002

17 17 Semester utanför bostaden 66% el. 5.6 milj Tillgång till tv bland dem med semester utanför bostaden Ej tillgång till tv 26% el. 1.4 milj Ej semester utanför bostaden 34% el. 3.0 milj Tillgång till tv 74% el. 4.2 milj SATELLIT-TV- BEFOLKNINGEN Befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in

18 18 SATELLIT-TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj Sat-tv-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Följande sammanställning bygger på individer i åldrarna 3+ (i undantagsfall hushåll) som har tillgång till fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in (benämns i fortsättningen endast satellit-tv och inkluderar befolkningen med tillgång till digital tv-mottagning). Basen för antal individer med satellit-tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal satellit-tv-hushåll milj. Andelen som har tillgång till satellit-tv bland befolkningen uppgår i denna basundersökning till 72 procent. I satellit-tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 42 % i hushåll med person % i hushåll med personer 853

19 19 12 % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 136 Ca 7 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca 2.1 milj satellit-tv-hushåll i Sverige består av högst två personer och ca 3 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att ca var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år). VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 81% eller 2.3 milj 19% eller 0.6 milj Vuxenhushåll 81% Barnhushåll 19% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor 3-6 år år år år år år år år

20 år år år år år år och äldre Totalt BOENDEFORM % 39% Hyreslägenhet 15% Bostadsrätt Villa Radhus Bef i 1000-tal % 2% Annat boende I befolkningen med satellit-tv bor 39 procent eller ca 2.4 milj i villa, 35 procent eller ca 2.2 milj människor i hyreslägenhet, 15 procent eller drygt personer i bostadsrätt, 9 procent eller ca i radhus samt 2 procent eller ca människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt ) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade

21 21 Andelen lågutbildade i satellit-tv-befolkningen uppgår till 16 procent eller ca 1.0 milj människor, andelen medelutbildade till 35 procent eller ca 2.2 milj samt andelen högutbildade till 23 procent eller ca 1.4 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 1.6 milj eller 26 procent. Lågutbildade män utgör 17 procent eller ca personer, medelutbildade män uppgår till 36 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade män till 21 procent eller ca personer. Lågutbildade kvinnor utgör 16 procent eller ca personer, medelutbildade kvinnor uppgår till 34 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade kvinnor till 24 procent eller närmare personer. SYSSELSÄTTNING Totalt Män Kvinnor Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Total Andelen förvärvsarbetande i befolkningen med satellit-tv uppgår till 51procent eller ca 3.1 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller ca personer, andelen pensionärer till 19 procent eller ca 1.2 milj personer. Resterande 1.6 milj eller 26 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 3.1 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 1.7 milj och kvinnorna ca 1.5 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 17% MÄN Deltid 6% KVINNOR Deltid 29% Heltid 83% Heltid 94% Heltid 71% Totalt Män Kvinnor

22 22 Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller ca 2.6 milj människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 94 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 1.6 milj män i satellit-tv-befolkningen arbetar heltid. Motsvarande andel för kvinnor är 71 procent eller närmare 1.1 milj heltidsarbetande kvinnor. BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen uppgår andelen egna företagare till 12 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 38 procent eller ca 1.2 milj och andelen arbetare till 50 procent eller ca 1.6 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst Under

23 Över Vet ej/vägrar Totalt MODERSMÅL PLANERAR INKÖP Svenska = 91% el. 5.7 milj Kvinnor = 71% el. 2.1 milj Annat språk = 9% el. 0.5 milj (Individer med tv i milj) Män = 29% el. 0.8 milj (Hushåll med tv i milj) 91 procent av befolkningen med satellit-tv I 71 procent av hushållen eller i ca 2.1 milj eller ca 5.7 milj människor uppger svenska hushåll är det kvinnorna som planerar inkösom modersmål. Resterande andel, 9 pro- pen och i 29 procent av hushållen eller i ca cent eller personer, uppger annat 0.8 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt.

24 24 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via Telefonmodem ISDN 1 88 Bredband ADSL Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 58 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 89% TV4 100% Kanal 5 85% TV8 34% ZTV 67% SVT 24 16% SVT Extra 8% 477 Viasat Explorer 8% 487 Viasat Nature/Action 32% Viasat Sport 28% Mediteve (TV4) 4% 246 Canal + 19% Canal+ Gul 19% Canal+ Blå 17% TV % 797 TV1000 Cinema 12% 745

25 25 DR 1 (dansk) 12% 761 DR 2 (dansk) 10% 613 TV2 Danmark 5% 300 Danska TV3 7% Danmark 3% 188 NRK 1 (norsk) 4% 243 NRK 2 (norsk) 2% 153 Norsk TV2 1% 78 Norska TV3 7% 455 Norska ZTV 3% 189 YLE 1 5% 296 YLE 2 2% 94 PENETRATION TV Finland (FTV) 8% 508 MTV 3 (finsk) 1% 71 Animal Planet 20% BBC Prime 19% BBC World 23% Cartoon Network 18% CNBC 7% 460 CNN International 27% Discovery 51% Discovery Mix 7% 454 Discovery Civilisation 3% 212 Discovery Travel&Adv 5% 289 Discovery Sci Trek 3% 185 E! 8% 467 Euronews 9% 546 Eurosport 72% Fox Kids 10% 611 Hallmark 20% 1.229

26 26 Mezzo 2% 97 MTV 68% National Geographic 13% 781 Nickelodeon 13% 828 RTL TV 6% 389 Sky News 9% 552 TCM 9% 563 Travel Channel 10% 629 TVE (spansk) 3% 161 TV5 (fransk) 4% 256 VH 1 9% 575 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

27 27 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV8 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

28 28 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

29 29 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV8 ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm

30 30 H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av Digital-TV-innehavare d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 Boxer TV-Access UPC Annan 4 62 Vet ej 4 74 TV-APPARATENS STORLEK Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Widescreen procent eller ca 2.5 milj av befolkningen med satellit-tv har tillgång till en tv-apparat, 37 procent eller 2.3 milj har tillgång till två tv-apparater och 22 procent eller ca 1.4 milj har tillgång till tre tv-apparater eller fler.

Copyright MMS AB 2004

Copyright MMS AB 2004 1 2003:2 2003:22 003:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer.

Läs mer

2004:2. Copyright MMS AB 2005

2004:2. Copyright MMS AB 2005 1 2004:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

2002:1. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år och genomförs i två steg;

2002:1. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år och genomförs i två steg; 1 2002:1 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

BASUNDERSÖKNING 2005:1

BASUNDERSÖKNING 2005:1 BASUNDERSÖKNING 2005:1 Mats Karlsson MMS Mediamätning i Skandinavien AB Dro ninggatan 108 113 60 Stockholm Telefon: 08-736 10 00 Internet: www.mms.se E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2005:1 MMS, Mediamätning

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* MMS, Mediamätning

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

TV-TITTANDET 2003 Årsrapport

TV-TITTANDET 2003 Årsrapport TV-TITTANDET 3 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

TV-TITTANDET 2004 Årsrapport

TV-TITTANDET 2004 Årsrapport TV-TITTANDET 4 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

TV-TITTANDET 2001 Årsrapport

TV-TITTANDET 2001 Årsrapport TV-TITTANDET 1 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Våren 2013 Q1, vecka 6-13 2012-04-11 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Hösten 2010 Q4, vecka 42-48 2010-12-16 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9)

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport December 2013 (vecka 49-52)

Månadsrapport December 2013 (vecka 49-52) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52)

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34)

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26)

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17)

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35)

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport TV-TITTANDET 1998 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer