2002:2. Copyright MMS AB 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002:2. Copyright MMS AB 2003"

Transkript

1 1 2002:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två "Basundersökningar". På uppdrag av MMS har Nielsen Media Research under perioden 16 september 21 november 2002 genomfört Basundersökning 2002:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl a rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. 68 procent av intervjuerna genomfördes per telefon och 32 procent av intervjuerna genomfördes via besök i respondentens hem. Utöver frågor om antenn-innehav, tv-kanal-innehav och tv-utrustning i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från SEMA GROUP InfoData AB, dvs ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 15 procent av hushållen. Det var bl a hushåll som ej hade tv, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen och för 134 hushåll fick man ej kontakt trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 29 procent. Undersökningen redovisas på individnivå. På de följande sidorna åskådliggörs resultat från Basundersökningen, dels för totala befolkningen med tv (vilka utgör 99 procent av Sveriges befolkning) och dels för satellit-tv-befolkningen (befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in) - färgade sidor. Copyright MMS AB 2003

2 2 TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj TV-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2002:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till tv. Basen för antal individer med tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal tv-hushåll milj. I tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 39 % i hushåll med person % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 222 Ca 7 av 10 hushåll eller ca 2.9 milj hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1.2 milj hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år).

3 3 VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 80% eller 3.2 milj 20% eller 0.8 milj Vuxenhushåll 80% Barnhushåll 20% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor 3-6 år år år år år år år år år år år år år år och äldre Totalt

4 4 BOENDEFORM % % Hyreslägenhet 12% Bostadsrätt Villa 8% Radhus 3% Annat boende Bef i 1000-tal I totala befolkningen med tv bor 48 procent eller ca 4.1 milj människor i villa, 29 procent eller ca 2.5 milj i hyreslägenhet, 12 procent eller ca 1.0 milj i bostadsrätt, 8 procent eller drygt radhus samt 3 procent eller närmare människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt ) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 18 procent eller 1.5 milj människor, andelen medelutbildade till 34 procent eller ca 2.9 milj samt andelen högutbildade till 23 procent eller ca 1.9 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2.2 milj eller 25 procent. Lågutbildade män utgör 18 procent eller ca 0.8 milj, medelutbildade män uppgår till 35 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade män till 21 procent eller ca personer. Lågutbildade kvinnor utgör 17 procent eller ca 0.7 milj, medelutbildade kvinnor uppgår till 33 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade kvinnor till 24 procent eller ca 1.0 milj människor.

5 SYSSELSÄTTNING 5 Totalt Män Kvinnor Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 49 procent eller ca 4.2 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller närmare personer, andelen pensionärer till 21 procent eller ca 1.8 milj. Resterande 2.2 milj eller 26 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4.2 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 2.2 milj och kvinnorna ca 2.0 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 17% MÄN Deltid 6% KVINNOR Deltid 30% Heltid 83% Heltid 94% Heltid 70% Totalt Män Kvinnor Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till tv utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller ca 3.5 milj människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 94 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 2.1 milj män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 70 procent eller närmare 1.4 milj heltidsarbetande kvinnor.

6 6 BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 13 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 37 procent eller ca 1.5 milj och andelen arbetare till 50 procent eller ca 2.1 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst Under Över Vet ej/vägrar Totalt

7 7 MODERSMÅL PLANERAR INKÖP Svenska = 92% el. 7.9 milj Kvinnor = 73% el. 3.0 milj Annat språk = 8% el. 0.7 milj (Individer med tv i milj) Män = 27% el. 1.1 milj (Hushåll med tv i milj) 92 procent av befolkningen eller ca 7.9 I 73 procent av hushållen eller i ca 3.0 milj milj människor uppger svenska som mo- hushåll är det kvinnorna som planerar inködersmål. Resterande andel, 8 procent pen och i 27 procent av hushållen eller i ca eller ca 0.7 milj människor, uppger annat 1.1 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via Telefonmodem ISDN Bredband ADSL 8 668

8 8 Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 84 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 64% TV4 100% Kanal 5 61% TV8 25% ZTV 48% SVT 24 12% SVT Extra 6% 477 Viasat Explorer 6% 487 Viasat Nature/Action 23% Viasat Sport 21% Mediteve (TV4) 3% 246 Canal + 14% Canal+ Gul 13% Canal+ Blå 13% TV1000 9% 797 TV1000 Cinema 9% 745 DR 1 (dansk) 11% 942 DR 2 (dansk) 9% 740 TV2 Danmark 3% 300 Danska TV3 5% Danmark 2% 188 NRK 1 (norsk) 3% 267 NRK 2 (norsk) 2% 164 Norsk TV2 1% 78 Norska TV3 5% 455 Norska ZTV 2% 189 YLE 1 4% 304 YLE 2 1% 103

9 9 PENETRATION TV Finland (FTV) 7% 569 MTV 3 (finsk) 1% 74 Animal Planet 14% BBC Prime 13% BBC World 17% Cartoon Network 13% CNBC 5% 460 CNN International 20% Discovery 37% Discovery Mix 5% 454 Discovery Civilisation 2% 212 Discovery Travel&Adv 3% 289 Discovery Sci Trek 2% 185 E! 5% 467 Euronews 6% 546 Eurosport 52% Fox Kids 7% 611 Hallmark 14% Mezzo 1% 97 MTV 49% National Geographic 9% 781 Nickelodeon 10% 828 RTL TV 5% 389 Sky News 6% 552 TCM 7% 563 Travel Channel 7% 629 TVE (spansk) 2% 161 TV5 (fransk) 3% 256 VH 1 7% 575

10 10 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

11 11 PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV8 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

12 12 PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län.

13 13 PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV8 ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden

14 14 TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av Digital-TV-innehavare d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 Boxer TV-Access UPC Annan 4 62 Vet ej 4 74 TV-APPARATENS STORLEK Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Widescreen procent eller ca 3.5 milj av befolkningen har tillgång till en tv-apparat, 38 procent eller 3.2 milj har tillgång till två tv-apparater och 21 procent eller ca 1.8 milj har tillgång till tre tvapparater eller fler. Den vanligaste placeringen av tv-apparaten är inte oväntat i vardagsrummet, 83 procent eller ca 7.1 milj av befolkningen har minst någon tv-apparat i vardagsrummet. Den näst vanligaste placeringen är i de vuxnas sovrum där 28 procent eller ca 2.4 milj har en tv placerad. 92 procent eller 7.9 milj har tillgång till text-tv, 73 procent eller ca 6.3 milj har en stereo-tv, 90 procent eller 7.7 milj har video och 29 procent eller 2.5 milj har DVD-spelare. 19 procent eller ca 1.6 milj personer uppger tillgång till digital tv-mottagare. Bland dem med digital tv-mottagning har 17 procent eller ca personer sitt digital-tvabonnemang från Comhem, 39 procent eller ca personer från Canal Digital, 27 procent eller ca personer från Viasat, 13 procent eller ca från Boxer TV- Access och 2 procent eller personer från UPC. 4 procent vardera uppger abonnemang från annan operatör eller svarar vet ej.

15 15 10 procent eller drygt personer har en tv-apparat i storleken över 30 tum och 2 procent eller ca personer har en tv-apparat i formatet 16:9 Widescreen. TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD Totalt varav har tv Fritidshus sommarhus el dyl Husvagn campingbil el dyl Fritidsbåt med övernattningsmöjligheter 29 procent eller ca 2.5 milj människor har tillgång till fritidshus och av dessa kan 82 procent eller 24 procent av befolkningen se tv i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 2.0 milj människor. 9 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 69 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se tv i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 5 procent eller ca personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 14 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se tv i båten vilket motsvaras av ca personer. ANTENN-INNEHAV bland dem som har tv i fritidshuset Mottagning sker via... Kabelnät - CATV 2 39 Samägd parabolantenn - SMATV 1 24 Egen parabolantenn - DTH Egen husantenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt 2 35

16 16 PENETRATION I SOMMARBOSTADEN bland dem som har tv i fritidshuset SVT1 99% SVT2 99% TV3 6% 114 TV4 94% Kanal 5 5% 109 TV8 1% 24 ZTV 2% 50 SVT 24 1% 28 SVT Extra 1% 16 Viasat Explorer 1% 26 Viasat Nature/Action 1% 24 Viasat Sport 1% 27 Mediteve (TV4) 0% 10 Canal + 2% 34 Canal+ Gul 1% 29 Canal+ Blå 1% 29 TV1000 2% 31 TV1000 Cinema 1% 29 Tv-mätare i panelen om 1000 hushåll är endast installerad i den ordinarie bostaden Discovery 3% 51 Eurosport 3% 56 MTV 2% 47 SEMESTER UTANFÖR BOSTADEN någon gång under juni, juli eller augusti 2002

17 17 Semester utanför bostaden 66% el. 5.6 milj Tillgång till tv bland dem med semester utanför bostaden Ej tillgång till tv 26% el. 1.4 milj Ej semester utanför bostaden 34% el. 3.0 milj Tillgång till tv 74% el. 4.2 milj SATELLIT-TV- BEFOLKNINGEN Befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in

18 18 SATELLIT-TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj Sat-tv-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Följande sammanställning bygger på individer i åldrarna 3+ (i undantagsfall hushåll) som har tillgång till fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in (benämns i fortsättningen endast satellit-tv och inkluderar befolkningen med tillgång till digital tv-mottagning). Basen för antal individer med satellit-tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal satellit-tv-hushåll milj. Andelen som har tillgång till satellit-tv bland befolkningen uppgår i denna basundersökning till 72 procent. I satellit-tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 42 % i hushåll med person % i hushåll med personer 853

19 19 12 % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 136 Ca 7 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca 2.1 milj satellit-tv-hushåll i Sverige består av högst två personer och ca 3 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att ca var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år). VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 81% eller 2.3 milj 19% eller 0.6 milj Vuxenhushåll 81% Barnhushåll 19% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor 3-6 år år år år år år år år

20 år år år år år år och äldre Totalt BOENDEFORM % 39% Hyreslägenhet 15% Bostadsrätt Villa Radhus Bef i 1000-tal % 2% Annat boende I befolkningen med satellit-tv bor 39 procent eller ca 2.4 milj i villa, 35 procent eller ca 2.2 milj människor i hyreslägenhet, 15 procent eller drygt personer i bostadsrätt, 9 procent eller ca i radhus samt 2 procent eller ca människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt ) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade

21 21 Andelen lågutbildade i satellit-tv-befolkningen uppgår till 16 procent eller ca 1.0 milj människor, andelen medelutbildade till 35 procent eller ca 2.2 milj samt andelen högutbildade till 23 procent eller ca 1.4 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 1.6 milj eller 26 procent. Lågutbildade män utgör 17 procent eller ca personer, medelutbildade män uppgår till 36 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade män till 21 procent eller ca personer. Lågutbildade kvinnor utgör 16 procent eller ca personer, medelutbildade kvinnor uppgår till 34 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade kvinnor till 24 procent eller närmare personer. SYSSELSÄTTNING Totalt Män Kvinnor Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Total Andelen förvärvsarbetande i befolkningen med satellit-tv uppgår till 51procent eller ca 3.1 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 4 procent eller ca personer, andelen pensionärer till 19 procent eller ca 1.2 milj personer. Resterande 1.6 milj eller 26 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 3.1 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 1.7 milj och kvinnorna ca 1.5 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 17% MÄN Deltid 6% KVINNOR Deltid 29% Heltid 83% Heltid 94% Heltid 71% Totalt Män Kvinnor

22 22 Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller ca 2.6 milj människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 94 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 1.6 milj män i satellit-tv-befolkningen arbetar heltid. Motsvarande andel för kvinnor är 71 procent eller närmare 1.1 milj heltidsarbetande kvinnor. BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen uppgår andelen egna företagare till 12 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 38 procent eller ca 1.2 milj och andelen arbetare till 50 procent eller ca 1.6 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst Under

23 Över Vet ej/vägrar Totalt MODERSMÅL PLANERAR INKÖP Svenska = 91% el. 5.7 milj Kvinnor = 71% el. 2.1 milj Annat språk = 9% el. 0.5 milj (Individer med tv i milj) Män = 29% el. 0.8 milj (Hushåll med tv i milj) 91 procent av befolkningen med satellit-tv I 71 procent av hushållen eller i ca 2.1 milj eller ca 5.7 milj människor uppger svenska hushåll är det kvinnorna som planerar inkösom modersmål. Resterande andel, 9 pro- pen och i 29 procent av hushållen eller i ca cent eller personer, uppger annat 0.8 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt.

24 24 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via Telefonmodem ISDN 1 88 Bredband ADSL Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 58 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 89% TV4 100% Kanal 5 85% TV8 34% ZTV 67% SVT 24 16% SVT Extra 8% 477 Viasat Explorer 8% 487 Viasat Nature/Action 32% Viasat Sport 28% Mediteve (TV4) 4% 246 Canal + 19% Canal+ Gul 19% Canal+ Blå 17% TV % 797 TV1000 Cinema 12% 745

25 25 DR 1 (dansk) 12% 761 DR 2 (dansk) 10% 613 TV2 Danmark 5% 300 Danska TV3 7% Danmark 3% 188 NRK 1 (norsk) 4% 243 NRK 2 (norsk) 2% 153 Norsk TV2 1% 78 Norska TV3 7% 455 Norska ZTV 3% 189 YLE 1 5% 296 YLE 2 2% 94 PENETRATION TV Finland (FTV) 8% 508 MTV 3 (finsk) 1% 71 Animal Planet 20% BBC Prime 19% BBC World 23% Cartoon Network 18% CNBC 7% 460 CNN International 27% Discovery 51% Discovery Mix 7% 454 Discovery Civilisation 3% 212 Discovery Travel&Adv 5% 289 Discovery Sci Trek 3% 185 E! 8% 467 Euronews 9% 546 Eurosport 72% Fox Kids 10% 611 Hallmark 20% 1.229

26 26 Mezzo 2% 97 MTV 68% National Geographic 13% 781 Nickelodeon 13% 828 RTL TV 6% 389 Sky News 9% 552 TCM 9% 563 Travel Channel 10% 629 TVE (spansk) 3% 161 TV5 (fransk) 4% 256 VH 1 9% 575 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

27 27 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV8 LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

28 28 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

29 29 TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2002:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV8 ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER H-REGION Stor-Stockholm

30 30 H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av Digital-TV-innehavare d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 Boxer TV-Access UPC Annan 4 62 Vet ej 4 74 TV-APPARATENS STORLEK Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Widescreen procent eller ca 2.5 milj av befolkningen med satellit-tv har tillgång till en tv-apparat, 37 procent eller 2.3 milj har tillgång till två tv-apparater och 22 procent eller ca 1.4 milj har tillgång till tre tv-apparater eller fler.

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster Dnr: 2009/1627 Institutionen för data- och affärsvetenskap Projektledare: Professor Karin M Ekström Medarbetare: Stavroula Giannakis Eva Gustafsson Daniel Hjelmgren Nicklas Salomonsson Malin Sundström

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Företagsledarna i Sverige Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fredrik W. Andersson Jan Andersson 1 1.

Läs mer