Copyright MMS AB 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright MMS AB 2004"

Transkript

1 1 2003:2 2003:22 003:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca personer. För att säkerställa denna panels representativitet utförs årligen två "Basundersökningar". På uppdrag av MMS har Nielsen Media Research under perioden 1 september - 15 november 2003 genomfört Basundersökning 2003:2 (Establishment Survey) för att få fram en exakt beskrivning av de svenska TV-hushållens sammansättning. Undersökningen utgör bl a rekryteringsbas för komplettering/korrigering av den uppbyggda tittarpanelen. Undersökningen omfattar populationen i åldrarna 3-99 år. 67 procent av intervjuerna genomfördes per telefon och 33 procent av intervjuerna genomfördes via besök i respondentens hem. Utöver frågor om antenn-innehav, tv-kanal-innehav och tv-utrustning i hemmen och i fritidshusen ställdes ett antal bakgrundsfrågor för varje person i hushållet såsom ålder, utbildning, sysselsättning, boendeform etc. För undersökningen har använts ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från SEMA GROUP InfoData AB, dvs ett riksrepresentativt slumpmässigt urval draget från registret över totalbefolkningen. Bruttourvalet uppgick till hushåll. Utgick ur populationen gjorde 15 procent av hushållen. Det var bl a hushåll som ej hade tv, hushåll som hade flyttat, hushåll med sjukdom och dödsfall samt hushåll med språksvårigheter. Det egentliga urvalet uppgick till hushåll. Av dessa var det hushåll som vägrade delta i undersökningen och för 119 hushåll fick man ej kontakt trots upprepade försök. Antalet genomförda intervjuer uppgår till hushåll. Bortfallet utgör 29 procent. Andelen hushåll med tv uppgår till 97.5 procent. Undersökningen redovisas på individnivå bland tv-befolkningen. De följande sidorna åskådliggör resultat från Basundersökningen, dels för totala befolkningen med tv och dels för satellit-tv-befolkningen (befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in) - färgade sidor. Copyright MMS AB 2004

2 2 TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj TV-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Resultaten som redovisas i denna sammanställning är hämtade från Basundersökning 2003:2 och avser individer 3 år och äldre (i undantagsfall hushåll) med tillgång till tv. Basen för antal individer med tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal tv-hushåll milj. I tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 39 % i hushåll med person % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 223 Ca 7 av 10 hushåll eller ca 2.9 milj hushåll i Sverige består av högst två personer och närmare 3 av 10 hushåll eller ca 1.2 milj hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att ca var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år).

3 3 VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 80% eller 3.3 milj 20% eller 0.8 milj Barnhushåll 20% Vuxenhushåll 80% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal 3-6 år år år år år år år år år år år år år år och äldre Totalt

4 4 BOENDEFORM % % Hyreslägenhet 12% Bostadsrätt Villa 8% Radhus 4% Annat boende Bef i 1000-tal I totala befolkningen med tv bor 48 procent eller ca 4.1 milj människor i villa, 29 procent eller ca 2.5 milj i hyreslägenhet, 12 procent eller närmare 1.1 milj i bostadsrätt, 8 procent eller närmare i radhus samt 4 procent eller ca människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt ) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade Totalt sett uppgår andelen lågutbildade till 17 procent eller 1.5 milj människor, andelen medelutbildade till 35 procent eller ca 3.0 milj samt andelen högutbildade till 23 procent eller ca 2.0 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till ca 2.1 milj eller 24 procent. Lågutbildade män utgör 18 procent eller ca 0.8 milj, medelutbildade män uppgår till 35 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade män till 21 procent eller ca 0.9 milj personer. Lågutbildade kvinnor utgör 16 procent eller ca 0.7 milj, medelutbildade kvinnor uppgår till 34 procent eller ca 1.5 milj och högutbildade kvinnor till 25 procent eller ca 1.1 milj människor.

5 5 SYSSELSÄTTNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Totalt Andelen förvärvsarbetande i totala befolkningen uppgår till 49 procent eller ca 4.2 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 5 procent eller närmare personer, andelen pensionärer till 21 procent eller ca 1.8 milj. Resterande 2.2 milj eller 25 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de 4.2 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 2.2 milj och kvinnorna ca 2.0 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 18% MÄN Deltid 8% KVINNOR Deltid 31% Heltid 82% Heltid 92% Heltid 69% Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i befolkningen med tillgång till tv utgör andelen heltidsarbetande 82 procent eller ca 3.4 milj människor och andelen deltidsarbetande 18 procent eller ca 0.8 milj personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 92 procent av de förvärvsarbetande

6 6 männen eller ca 2.0 milj män arbetar heltid. Motsvarande andel för förvärvsarbetande kvinnor är 69 procent eller ca 1.4 milj heltidsarbetande kvinnor. BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande uppgår andelen egna företagare till 9 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 38 procent eller närmare 1.6 milj och andelen arbetare till 52 procent eller ca 2.2 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst % 1000-tal Under Över Vet ej/vägrar 9 756

7 7 Totalt MODERSMÅL (Individer med tv i milj) Svenska = 92% el. 7.9 milj PLANERAR INKÖP (Hushåll med tv i milj) Kvinnor = 71% el. 2.9 milj Annat språk = 8% el. 0.7 milj Män = 29% el. 1.2 milj 92 procent av befolkningen eller ca 7.9 I 71 procent av hushållen eller i ca 2.9 milj milj människor uppger svenska som mo- hushåll är det kvinnorna som planerar inködersmål. Resterande andel, 8 procent pen och i 29 procent av hushållen eller i ca eller ca 0.7 milj människor, uppger annat 1.2 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt % 1000-tal Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt. DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV % 1000-tal Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via

8 1 8 Telefonmodem ISDN 1 63 Bredband ADSL Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 45 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 62% TV4 100% Kanal 5 64% TV8 26% ZTV 52% % SVT Extra 9% 804 Barnkanalen 13% TV4 plus 43% med i tv (TV4) 6% 559 Disney Channel 8% 675 Viasat Explorer 7% 613 Viasat Nature/Action 23% Viasat Sport 20% Canal + 21% Canal+ Gul 20% Canal+ Blå 19% TV % 919 TV1000 Cinema 10% 878 DR 1 (dansk) 12% DR 2 (dansk) 9% 803 TV2 Danmark 3% 289

9 9 Danska TV3 6% Danmark 2% 204 NRK 1 (norsk) 4% 321 NRK 2 (norsk) 2% 182 Norsk TV2 1% 119 Norska TV3 6% 494 PENETRATION Norska ZTV 2% 207 YLE 1 3% 275 YLE 2 1% 107 TV Finland (FTV) 10% 844 Animal Planet 19% BBC Prime 15% BBC World 18% Cartoon Network 16% CNBC 7% 562 CNN International 23% Discovery 34% Discovery Mix 29% Discovery Civilisation 3% 262 Discovery Travel&Adv 4% 354 Discovery Science 3% 241 E! 8% 692 Euronews 8% 666 Eurosport 55% Fox Kids 10% 823 Hallmark 18% MTV 53% National Geographic 12% Nickelodeon 13% RTL TV 6% 546

10 10 Sky News 8% 668 TCM 10% 846 Travel Channel 9% 801 TVE (spansk) 2% 173 TV5 (fransk) 4% 325 VH 1 8% 727 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö

11 11 * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV4 plus LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö

12 12 * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö

13 13 * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV4 plus ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION

14 14 Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING % 1000-tal Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER % 1000-tal 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR % 1000-tal Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av.. TV-bef Dig-TV d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 % % 1000-tal Boxer TV-Access UPC Annan Vet ej TV-APPARATENS STORLEK % 1000-tal Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Bredbilds-TV procent eller ca 3.5 milj av befolkningen har tillgång till en tv-apparat, 37 procent eller ca 3.2 milj har tillgång till två tv-apparater och 22 procent eller ca 1.9 milj har tillgång till tre tvapparater eller fler. Den vanligaste placeringen av tv-apparaten är som tidigare år i vardagsrummet, 82 procent eller ca 7.1 milj av befolkningen har minst någon tv-apparat i vardagsrummet. De näst vanligaste placeringarna är i vuxnas resp barns sovrum samt i TV-rum/allrum där ca procent har en tv placerad.

15 15 94 procent eller ca 8.1 milj har tillgång till text-tv, 77 procent eller ca 6.6 milj har en stereo-tv, 89 procent eller ca 7.7 milj har video och 43 procent eller 3.7 milj har DVD-spelare. 25 procent eller ca 2.1 milj personer uppger tillgång till digital tv-mottagare. Bland dem med digital tv-mottagning har 18 procent eller ca personer sitt digital-tvabonnemang från Comhem, 41 procent eller ca personer från Canal Digital, 26 procent eller ca personer från Viasat, 22 procent eller ca från Boxer TV- Access och 3 procent eller personer från UPC. 3 procent uppger abonnemang från annan operatör och 5 procent svarar vet ej. 11 procent eller närmare 1.0 milj personer har en tv-apparat i storleken över 30 tum och 24 procent eller ca 2.1 milj uppger att de har en tv-apparat i formatet 16:9 Bredbilds-TV. TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD Totalt varav har tv % 1000-tal % 1000-tal Fritidshus sommarhus el dyl Husvagn campingbil el dyl Fritidsbåt med övernattningsmöjligheter 28 procent eller ca 2.4 milj människor har tillgång till fritidshus och av dessa kan 89 procent eller 25 procent av befolkningen se tv i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av ca 2.1 milj människor. 8 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 74 procent av dessa eller 6 procent av befolkningen kan även se tv i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca personer. 6 procent eller ca personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 16 procent av båtägarna eller 1 procent av befolkningen kan också se tv i båten vilket motsvaras av ca personer. ANTENN-INNEHAV bland dem som har tv i fritidshuset

16 1 16 Mottagning sker via % 1000-tal Kabelnät CATV 3 56 Samägd parabolantenn SMATV 2 35 Egen parabolantenn DTH Egen husantenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt 1 19 PENETRATION I SOMMARBOSTADEN bland dem som har tv i fritidshuset SVT1 99% SVT2 98% TV3 5% 116 TV4 95% Kanal 5 6% 121 TV8 2% 38 ZTV 5% % 62 SVT Extra 2% 47 Barnkanalen 3% 56 TV4 plus 3% 58 med i tv (TV4) 1% 22 Disney Channel 2% 40 Viasat Explorer 1% 29 Viasat Nature/Action 1% 31 Viasat Sport 2% 36 Canal + 3% 53 TV1000 2% 34 Tv-mätare i panelen är endast installerad i den ordinarie bostaden Discovery 3% 56 Eurosport 4% 84 MTV 4% 82 SEMESTER UTANFÖR BOSTADEN någon gång under juni, juli eller augusti 2003

17 17 Semester utanför bostaden 64% el. 5.5 milj Tillgång till tv bland dem med semester utanför bostaden Ej tillgång till 25% el. 1.4 milj tv Ej semester utanför bostaden 36% el. 3.1 milj Tillgång till tv 75% el. 4.1 milj SATELLIT-TV- BEFOLKNINGEN Befolkningen med fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in

18 18 SATELLIT-TV-BEFOLKNINGEN 3-99 år milj Sat-tv-hushåll finns i Sverige milj individer 3+ har tv Följande sammanställning bygger på individer i åldrarna 3+ (i undantagsfall hushåll) som har tillgång till fler kanaler än SVT1, SVT2 och TV4 exkl spill-in (benämns i fortsättningen endast satellit-tv och inkluderar befolkningen med tillgång till digital tv-mottagning). Basen för antal individer med satellit-tv är som ovan beskrivits milj människor och basen för antal satellit-tv-hushåll milj. Andelen som har tillgång till satellit-tv bland befolkningen uppgår i denna basundersökning till 74 procent. I satellit-tv-hushållen bor... Hushåll i 1000-tal 40 % i hushåll med person % i hushåll med personer 878

19 19 13 % i hushåll med personer % i hushåll med personer % i hushåll med pers el fler 153 Ca 7 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca 2.0 milj satellit-tv-hushåll i Sverige består av högst två personer och ca 3 av 10 satellit-tv-hushåll eller ca hushåll har minst tre familjemedlemmar. Av nästa sida framgår att ca var femte hushåll består av vuxna/en (15-99 år) och barn (0-14 år). VUXENHUSHÅLL/BARNHUSHÅLL TV-hushåll utan barn = TV-hushåll med barn = 79% eller 2.3 milj 19% eller 0.6 milj Barnhushåll 19% Vuxenhushåll 79% ÅLDERSGRUPPERNAS KÖNSFÖRDELNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal 3-6 år år år år år år år år

20 år år år år år år och äldre Totalt BOENDEFORM % 39% Hyreslägenhet 16% Bostadsrätt Villa 10% Radhus 3% Annat boende Bef i 1000-tal I befolkningen med satellit-tv bor 39 procent eller ca 2.4 milj i villa, 34 procent eller ca 2.1 milj människor i hyreslägenhet, 16 procent eller närmare 1 milj personer i bostadsrätt, 10 procent eller ca i radhus samt 3 procent eller ca människor i annat boende. UTBILDNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Högst 7 års utbildning års utbildning års utbildning års utbildning Studerar heltid Under skolåldern Totalt

21 21 1) Högst 9 års utbildning = Lågutbildade 2) års utbildning = Medelutbildade 3) 13+ års utbildning = Högutbildade Andelen lågutbildade i satellit-tv-befolkningen uppgår till 15 procent eller ca 1.0 milj människor, andelen medelutbildade till 35 procent eller ca 2.2 milj samt andelen högutbildade till 24 procent eller ca 1.5 milj. Personer under skolåldern eller som studerar heltid uppgår sammantaget till närmare 1.6 milj eller 25 procent. Lågutbildade män utgör 16 procent eller ca personer, medelutbildade män uppgår till 36 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade män till 23 procent eller ca personer. Lågutbildade kvinnor utgör 15 procent eller ca personer, medelutbildade kvinnor uppgår till 34 procent eller ca 1.1 milj och högutbildade kvinnor till 26 procent eller ca personer. SYSSELSÄTTNING Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Förvärvsarbetande Arbetslösa/hemarbetande Pensionärer Studerar heltid/ (inkl praktikant/lärling) under skolåldern Total Andelen förvärvsarbetande i befolkningen med satellit-tv uppgår till 51 procent eller ca 3.2 milj människor, andelen arbetslösa/hemarbetande till 5 procent eller ca personer, andelen pensionärer till 19 procent eller ca 1.2 milj personer. Resterande 1.6 milj eller 26 procent är under skolåldern eller studerar heltid. Av de ca 3.2 milj förvärvsarbetande utgör männen ca 1.7 milj och kvinnorna ca 1.5 milj. FÖRVÄRVSARBETANDE HELTID/DELTID TOTALT Deltid 17% MÄN Deltid 7% KVINNOR Deltid 29% Heltid 83% Heltid 93% Heltid 71% Totalt Män Kvinnor

22 22 % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Arbetar - heltid Arbetar - deltid Totalt Definitionen för deltidsarbete = arbetar 80 procent eller mindre Av de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen utgör andelen heltidsarbetande 83 procent eller ca 2.7 milj människor och andelen deltidsarbetande 17 procent eller ca personer. En uppdelning på män och kvinnor visar att 93 procent av de förvärvsarbetande männen eller ca 1.6 milj män i satellit-tv-befolkningen arbetar heltid. Motsvarande andel för kvinnor är 71 procent eller ca 1.1 milj heltidsarbetande kvinnor. BEFATTNING bland förvärvsarbetande Totalt Män Kvinnor % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Egen företagare (10 el fler anst) Egen företagare (0-9 anst)/fri yrkesutövare Högre tjänsteman/chef Annan tjänsteman Yrkesutb. arbetare Annan arbetare Totalt Bland de förvärvsarbetande i satellit-tv-befolkningen uppgår andelen egna företagare till 9 procent eller närmare personer, andelen tjänstemän till 39 procent eller ca 1.2 milj och andelen arbetare till 52 procent eller ca 1.7 milj. INKOMST Hushållets månadsinkomst % 1000-tal Under

23 Över Vet ej/vägrar Totalt MODERSMÅL (Individer med tv i milj) Svenska = 91% el. 5.7 milj PLANERAR INKÖP (Hushåll med tv i milj) Kvinnor = 70% el. 2.1 milj Annat språk = 9% el. 0.6 milj Män = 30% el. 0.9 milj 91 procent av befolkningen med satellit-tv I 70 procent av hushållen eller i ca 2.1 milj eller ca 5.7 milj människor uppger svenska hushåll är det kvinnorna som planerar inkösom modersmål. Resterande andel, 9 pro- pen och i 30 procent av hushållen eller i ca cent eller personer, uppger annat 0.9 milj hushåll är det männen som planerar språk som modersmål. inköpen. Mottagning sker via... ANTENN-INNEHAV Totalt % 1000-tal Kabelnät - CATV Samägd parabolantenn - SMATV Egen parabolantenn - DTH Antenn (tak-, fönster-, balkong- eller bordsantenn) På annat sätt (t ex internet, bredband) Tabellen summerar till mer än 100 procent eftersom olika tv-apparater hos en och samma person kan ha olika mottagningssätt.

24 1 24 DATOR- OCH INTERNET-INNEHAV % 1000-tal Dator i bostaden Kan se tv via datorn Internet via datorn i bostaden Internetuppkoppling sker via Telefonmodem ISDN 1 42 Bredband ADSL Kabel-tv-nätet Annat sätt 1 38 PENETRATION SVT1 100% SVT2 100% TV3 84% TV4 100% Kanal 5 87% TV8 35% ZTV 70% % SVT Extra 13% 804 Barnkanalen 18% TV4 plus 58% med i tv (TV4) 9% 559 Disney Channel 11% 675 Viasat Explorer 10% 613 Viasat Nature/Action 31% Viasat Sport 27% Canal + 28% Canal+ Gul 27% 1.716

25 25 Canal+ Blå 26% TV % 919 TV1000 Cinema 14% 878 DR 1 (dansk) 14% 878 DR 2 (dansk) 10% 657 TV2 Danmark 5% 289 Danska TV3 8% Danmark 3% 204 NRK 1 (norsk) 5% 298 NRK 2 (norsk) 3% 175 Norsk TV2 2% 119 Norska TV3 8% 494 PENETRATION Norska ZTV 3% 207 YLE 1 4% 261 YLE 2 1% 94 TV Finland (FTV) 12% 765 Animal Planet 26% BBC Prime 21% BBC World 25% Cartoon Network 22% CNBC 9% 562 CNN International 32% Discovery 47% Discovery Mix 39% Discovery Civilisation 4% 262 Discovery Travel&Adv 6% 354 Discovery Science 4% 241 E! 11% 692 Euronews 11% 666 Eurosport 75% 4.731

26 26 Fox Kids 13% 823 Hallmark 24% MTV 72% National Geographic 16% Nickelodeon 17% RTL TV 9% 546 Sky News 11% 668 TCM 13% 846 Travel Channel 13% 801 TVE (spansk) 3% 173 TV5 (fransk) 5% 325 VH 1 11% 727 PENETRATION I OLIKA LÄN* TOT/SVT1 SVT2 TV3 LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT

27 27 KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* TV4 Kanal 5 TV4 plus LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT

28 28 KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA LÄN* ZTV MTV Eurosport Discovery LÄN % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten TOTALT

29 29 KOMMUN Stockholm Göteborg Malmö * Ovanstående indelning av länen i Basundersökning 2003:2 har vägts i förhållande till SCB:s aktuella befolkningsstorlekar i respektive län. PENETRATION I OLIKA H-REGIONER TOT/SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 H-REGIONER % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal H-REGION Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT TV4 plus ZTV MTV Eurosport Discovery H-REGIONER % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal % 1000-tal H-REGION

30 30 Stor-Stockholm H-REGION Stor-Göteborg H-REGION Stor-Malmö H-REGION Större Städer H-REGION Södra Mellanbygden H-REGION Norra Tätbygden H-REGION Norra Glesbygden TOTALT APPARAT-INNEHAV TV-APPARATENS PLACERING % 1000-tal Vardagsrum TV-rum/allrum/gillestuga Kök/matrum Barn(en)s sovrum Vuxnas sovrum Arbetsrum Annat rum ANTAL TV-APPARATER % 1000-tal 1 TV-apparat TV-apparater TV-app el fler TV-APPARATENS TILLBEHÖR % 1000-tal Text-TV Stereo-TV Video DVD Digital TV-mottagare Returkanal inkopplad ngn gång Returkanappa DIGITAL TV-OPERATÖR % av Sat-tv-bef Dig-TV d ngn Comhem Canal Digital Viasat gång 1 % % 1000-tal Boxer TV-Access UPC Annan Vet ej TV-APPARATENS STORLEK % 1000-tal Under 15 tum tum tum Över 30 tum :9 Bredbilds-TV procent eller ca 2.4 milj av befolkningen med satellit-tv har tillgång till en tv-apparat, 37 procent eller 2.4 milj har tillgång till två tv-apparater och 24 procent eller ca 1.5 milj har tillgång till tre tv-apparater eller fler.

31 31 Den vanligaste placeringen av tv-apparaten är som tidigare år i vardagsrummet, 85 procent eller närmare 5.4 milj av satellit-tv-befolkningen har minst någon tv-apparat i vardagsrummet. Den näst vanligaste placeringen är i de vuxnas sovrum där 29 procent eller ca 1.8 milj har en tv placerad. 95 procent eller 6.0 milj av befolkningen med tillgång till satellit-tv har tillgång till text-tv, 81 procent eller ca 5.1 milj har en stereo-tv, 90 procent eller 5.7 milj har video och 47 procent eller 3.0 milj har DVD-spelare. 34 procent eller ca 2.1 milj personer uppger tillgång till digital tv-mottagare. Bland dem med digital tv-mottagning har 18 procent eller ca personer sitt digital-tvabonnemang från Comhem, 41 procent eller ca personer från Canal Digital, 26 procent eller ca personer från Viasat, 22 procent eller ca från Boxer TV- Access och 3 procent eller personer från UPC. 3 procent uppger abonnemang från annan operatör och 5 procent svarar vet ej. 13 procent av satellit-tv-befolkningen eller ca personer har en tv-apparat i storleken över 30 tum och 27 procent eller ca 1.7 milj personer har en tv-apparat i formatet 16:9 Bredbilds-TV. TILLGÅNG TILL SOMMARBOSTAD Totalt varav har tv % 1000-tal % 1000-tal Fritidshus sommarhus el dyl Husvagn campingbil el dyl Fritidsbåt med övernattningsmöjligheter 28 procent eller 1.8 milj människor i satellit-tv-befolkningen har tillgång till fritidshus och av dessa kan 91 procent eller 25 procent av satellit-tv-befolkningen se tv i fritidshuset. Dessa procentandelar motsvaras av närmare 1.6 milj människor. 8 procent eller ca personer har tillgång till husvagn eller campingbil. 77 procent av dessa eller 6 procent av satellit-tv-befolkningen kan även se tv i husvagnen. I antal personer rör det sig om ca procent eller ca personer har tillgång till fritidsbåt med övernattningsmöjlighet. 15 procent av båtägarna eller 1 procent av satellit-tv-befolkningen kan också se tv i båten vilket motsvaras av ca personer.

32 1 32 ANTENN-INNEHAV bland dem som har tv i fritidshuset Mottagning sker via % 1000-tal Kabelnät - CATV 3 44 Samägd parabolantenn - SMATV 2 35 Egen parabolantenn - DTH Egen husantenn (tak-, fönster, balkong eller bordsantenn) På annat sätt 1 10 PENETRATION I SOMMARBOSTADEN bland dem som har tv i fritidshuset SVT1 99% SVT2 98% TV3 6% 101 TV4 94% Kanal 5 6% 102 TV8 2% 34 ZTV 5% % 53 SVT Extra 2% 39 Barnkanalen 3% 49 TV4 plus 3% 47 med i tv (TV4) 1% 19 Disney Channel 2% 34 Viasat Explorer 2% 26 Viasat Nature/Action 2% 27 Viasat Sport 2% 32 Canal + 3% 47 TV1000 2% 31 Tv-mätare i panelen är endast installerad i den ordinarie bostaden Discovery 3% 47 Eurosport 4% 68 MTV 4% 61

2002:2. Copyright MMS AB 2003

2002:2. Copyright MMS AB 2003 1 2002:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

BASUNDERSÖKNING 2005:1

BASUNDERSÖKNING 2005:1 BASUNDERSÖKNING 2005:1 Mats Karlsson MMS Mediamätning i Skandinavien AB Dro ninggatan 108 113 60 Stockholm Telefon: 08-736 10 00 Internet: www.mms.se E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2005:1 MMS, Mediamätning

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport TV-TITTANDET 1998 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61,0 60,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618 5590

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61,0 60,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618 5590 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under juni 215 Sammanfattning (vecka 23-26) TV 214 215 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61, 6,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

FIBER- TJÄNSTER INTERNET, TV OCH TELEFONI FÖR NUTID OCH FRAMTID

FIBER- TJÄNSTER INTERNET, TV OCH TELEFONI FÖR NUTID OCH FRAMTID FIBER- TJÄNSTER INTERNET, TV OCH TELEFONI FÖR NUTID OCH FRAMTID Våra hushåll blir allt mer uppkopplade och större del av hushållets utrustning är beroende av en Internetuppkoppling än tidigare. Även framtidens

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer