Aktivitetstips för att inspirera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitetstips för att inspirera"

Transkript

1 1(6) Aktivitetstips för att inspirera Nedan följer exempel på aktiviteter som är sorterade under olika ansvars- och intresseområden för myndigheter, företag och föreningar. Likartade tips kan återkomma under flera rubriker och något förslag Kanske skulle passa minst lika bra under någon annan rubrik. Använd förslagen fritt som inspiration! Allmänt Tänk långsiktigt Se dagen som ett skyltfönster för vad ni gör under resten av året. Fundera på om ni kan sprida aktiviteter under flera dagar och på så sätt delta under hela den Europeiska Trafikantveckan, den september. Hitta samarbetspartners bland företag, organisationer, köpmän etc. År 2015 är huvudtemat multimodalitet och årets slogan är välj, ändra, kombinera Fundera på hur ni kan arbeta med årets tema, t.ex. genom att starta eller utveckla långsiktiga projekt. Massmediakontakter och marknadsföring av Europeiska trafikantveckan och "I stan utan min bil!". Debattartiklar i lokalpress, dialog med folk på stan, utfrågningar Seminarieserier hur man kombinerar olika transporslag på ett hållbart sätt Kändismedverkan Politikermedverkan Politiker möter invånare Stadsplanerare möter invånare Hälsoskyddskontorets miljöhandläggare möter invånare Företagsutmaningar Utbyte med vänorter Lokal- och regional trafik Särskild marknadsföring i samband med kampanjen. Gratis eller billigare kollektivtrafik, planering av extra resurser för detta Event på lokaltrafiken Specialrabatt erbjuds för dem som köper nytt period-/månadskort Gratis bussåkning vid uppvisande av bilnycklar Utställning på torget av Framtidstrafiken Arbetsresor till industriområdena: Genomför enkäter för att få veta hur folk tar sig till jobbet, och ge stöd och service för att bilister ska kunna övergå till att åka kollektivt eller kombinera olika transportslag på ett hållbart sätt Dela ut "prova-på-bussen-biljetter" och tidtabeller till bilister och/ellertill större arbetsplatser, t.ex. som belöning för att man inte har åkt bil den 22 september. Museifordon i reguljär trafik till specialtaxa Om personalen har fått lära sig sparsam körning för att spara bränsle, pengar och miljö använd detta i reklamen.

2 2(6) Taxi Särskild marknadsföring av miljötaxi som ett av transportalternativen till eget bilägande Marknadsför t.ex. billiga taxifärder som avgår när bilen är full, till ett antal fasta rutter Visa taxibilar som kör med fossilfria drivmedel Föreningar, organisationer Samordna med föreningens/organisationens övriga kampanjer. Kom ihåg att ta redan på om man måste söka tillstånd för att genomföra aktiviteterna. Fototävling på temat hållbar stadsplanering med fokus på hållbara transportkombinationer Uppvisning/tävling skateboard/inlines/bmx Visa vilka hinder funktionshindrade möter i trafiken och på lösningar. Häst- och vagnturer i staden Godstransport med häst eller cykel till avstängda områden. Picknickområde med musik inom avstängt område Stads- och kulturvandringar Tipspromenad/stadsorientering Cykeltävling Cykelorientering Cykelteknikbana Gratis cykelbesiktning och cykelreparation Gångtävling Skattjakt för barn till fots eller med cykel Trafiksäkerhetsutställning eller tävling Tävling om vem som kommer fram snabbast från en punkt till en annan, till fots, med cykel, med bil eller med kollektivtrafik eller en smart kombination av de olika transportslagen. Konst, musik, dans, underhållning Sånger med promenad- och cykeltema framförs Promenadkonsert Speakers Corner Snålkörningstävling Motion/utegympa, chi gong etc. visas på stan Rabattbiljetter till gympapass Lådbilsrally Cykelkorgsloppis Workshop för att pimpa cyklar Cykelparad med pimpade cyklar Eco och fair trade-modevisning Gatudekorationer: Barn, konstnärer bjuds in för att skapa gatukost som för gaturummet vacker och stimulerande att vistas i. Musikunderhållning på stan eller i kollektivtrafiken Företagarförening, köpmannaförening, butiker Extraöppet

3 3(6) Marknadsför de lugna avstängda delarna (om gator stängs av) som bra shoppingområde. Torgdag med närproducerade livsmedel De som visar en dagens bussbiljett kan få rabatt. Utställning/försäljning på torget av cyklar och tillbehör Cykelhandlare ger rabatt på cykelhjälmar. Cykelservice eller rådgivning om cykelsäkerhet på torget Cykeltillbehörsförsäljning Cyklister bjuds på dryck, frukt, reflexer etc. Inlines med tillbehör säljs med rabatt. Bilhandlare visar fordon med alternativa bränslen. Uteservering på eventuella avstängda gator Erbjuda hemkörning av varor från mataffärerna för dem som ställt bilen hemma. Info om IT-lösningar som motverkar transporter, t ex näthandel. Trädgårdsföretag gör tillfällig park på ev. avstängd gata Blomsterhandlarna ger rabatt på växter. Sporthandlarna samarbetar med folkhälsosamordnare. Skohandlarna ger rabatt på promenadskor. Kläd-/sporthandlarna ger rabatt på vindjackor/regnkläder för att cykla eller gå till jobbet även i dåligt väder. Väskaffärerna säljer shoppingväskor på hjul med rabatt, eller har ryggsäcksrea. Trafik- och miljöinformation på brickunderlagen hos restauranger och caféer. Sponsring av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Gatukontor, Samhällsbyggnadskontor, Trafikkontor Inventera behov av säkra skolvägar för barn och starta ett program för att förbättra skolvägarna, så att inte föräldrar behöver skjutsa barnen i bil. Visa upp hållbara stadsplaneringslösningar Information och kontakter med förorter, kranskommuner, grannkommuner, industriområden, och handeln om avstängningarna, alternativa vägar, parkering etc. Visa möjligheten att använda olika transportmedel och hur man kombinerar dem på bästa sätt Anställa cykelsamordnare/-planerare. Anställa mobilitetssamordnare Invigning av kommunens nya cykelbanor. Alla som cyklar förbi ett antal knutpunkter får en lott som ger dem möjlighet att vinna något användbart kopplat till cykling eller cykeln. Utställning med uppgifter om invånarnas cykelvanor Publicera cykelkartor, promenadkartor Utföra avstängning av de områden i innerstaden/tätorten som ska vara bilfria (om gator ska stängas av). Samordning med andra kampanjer Visning av kommunens egna miljöanpassade fordon Kontakter med polis angående tillstånd etc Utvärdering och rapportering av hela kampanjen.

4 4(6) Miljökontoret Visa det långsiktiga arbete som gjorts och görs för en bättre miljö och hållbara transporter. Miljömarknadsföring och information i samband med kampanjen. Luft- och bullermätningar före och efter avstängning av gator Utställning på torget om luftkvalitet, buller Tävlingar för barn som rör hur de vill att deras närmiljö ska se ut. Bästa förslag får ett pris. Fotoutställning förr och nu Trafikfakta förr och nu Människor får använda dator för att räkna ut sin koldioxidbudget. Utvärdering och rapportering av hela kampanjen Klimatsamordnare och energisamordnare Utmana kommunens förvaltningar och anställda inför kampanjen. Utmana skolor och daghem att delta i kampanjen. Utmana de större arbetsplatser på att få ner resorna med fossilbränsledrivna fordon. Uppmuntra företagen i att ta fram sin egen transportpolicy och publicera namnen på dem som tagit fram miljöanpassade dokument. Låta människor som med sin namnunderskrift förbinder sig att inte använda bilen en speciell dag, t.ex. den 22:e september, få någon typ av belöning. Dela ut belöning, t.ex. fikapåse, till människor som går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Tävlingar om förbättringar i arbetsresvanor etc. En bilbullerfri "tyst minut" hålls på torget i samband med information om kampanjen. Utvärdering och rapportering av hela kampanjen Större företag, arbetsplatser Friskvårdsinsatser och hälsoundersökningar på jobbet. Motionskampanj: Gå till jobbet Motionskampanj Cykla till jobbet Beräkning av hur många kilo (ton!)koldioxid som anställda minskar belastningen på miljön med, genom att de cyklar till och från jobbet istället för att köra bil. Resvaneundersökningar av arbets- och tjänsteresor Analys av företagets totala transportarbete inklusive gods, och dess miljöpåverkan Tävlingar eller förmåner för dem som ställer bilen och tar sig till jobbet på annat sätt. Hälsodiplomera företaget Utlottning av cyklar eller tjänstecyklar Gratis pröva på -kollektivtrafikbiljetter till de anställda Starta bilpooler (se Lära sig om sparsam körning för att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan när man kör bil

5 5(6) Arbeta med en miljöanpassad transportpolicy för företaget. De anställda kan kvittera ut busskort på jobbet och kostnaden dras på lönen (subventioneras?). Trafikinformationshörna ordnas på arbetsplatsen med karta övercykelbanor, buss och tåglinjer, tidtabeller etc. Daghem, skolor Vandrande skolbussar, föreslå föräldrar att samla ihop barnen och gå med dem till skolan/dagis, en aktivitet som ger motion, större säkerhet och värnar om miljön. Gör en karta över upptagningsområdet och undersök samordningsmöjligheter för hämtning/lämning av barnen Planera och redovisa Bilskjutsningsfri dag Projektarbeten med trafikräkning, miljöfrågor etc. inför dagen Teckningstävling eller vernissage med barnens konst på temat hållbar stadsplanering, trafik hälsa och miljö Sätt barnen i rörelse. Läs Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Handledningen kan laddas hem från Skolor, högskolor Tävlingar där elever får visa hur de vill att en stad med hög livskvalitet ska se ut, transportmässig, hälsomässigt och utseendemässigt, med teckningar för hand, på datorn, miniatyrmodeller eller att man tilldelas en yta ute på stan som man utformar. Bästa förslag premineras på något sätt. Olika skolor eller olika kompetens på linjer/program kan bidra på olika sätt inför och under kampanjen och samtidigt ha nytt av det i sin utbildning Hjälpa till att sköta ev. avspärrning och information till allmänheten i samband med kampanjen Trafikräkningsprojekt Studera infrastruktur och transporter i kommunen/orten Egna enkätundersökningar om hur elever/anställda tar sig till skolan Hälsodiplomera skolan Göra intervjuer om synpunkter på stadsplanering och trafiken Eleverna lappar bilarna på skolans parkering med information om kampanjen Dokumentera kampanjen i ord och bild Hjälpa till att utvärdera kampanjen Ta fram en resepolicy för skolan eller klassen Myndigheter med flera Trafikverket gör utställning om sparsam körning, bilpooler med mera. Utställningar om möjligheter att kombinera transportsalg på ett hållbart sätt Bilpoolsrepresentanter informerar. SJ marknadsför tågpendling i samband med kampanjen. Luftfartsverket/bussbolag marknadsför flygbussen inför kampanjen. Öppet hus på stadsmuséer med flera

6 6(6) Försäkringsbolag/polis informerar om stödskydd och hjälper till med märkning av cyklar. Polis informerar om trafikregler Hålla polisens hittegodsauktion för cyklar under kampanjen. Parkeringsvakter lappar bilarna med information inför kampanjen. Företagshälsovård/folkhälsoråd/friskvård etc. Sätt företagen i rörelse med Korpen, Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden, Cykelutmaningar mm Konditionstest på torget Friskvårdskampanj Motionskampanj Pröva-på-gympa Försäljning av cykelhjälmar från ambulans

recept för hållbara resor

recept för hållbara resor Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1 lästips bilåkning Gröna Bilister www.gronabilister.se Energimyndigheten www.energimyndigheten.se Tidsstyrda motorvärmare sparar energi.

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE KomKomKom Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar Gröna Bilister Mars 2013 Kommunicera mer om hållbara kommunikationer, kommuner! 2012 års Trafikantvecka hade aktiviteter i 116

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema: Climate change rapport 5695 mars 2007 Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema Climate change NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning

Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Lärarhandledning 1 Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Jönköpings kommun 551 89 Jönköping

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Direkttelefon Referens 2014-10-23 Mobil: 072-535 89 86 Tekniska kontoret Framtidsvägen Annica Persson från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Närvarande: Håkan Gren Geron Lindström

Läs mer