MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Nya utmaningar! I stora delar av landet har servicehusen upphört som särskilt boende och äldreomsorgens resurser har istället omfördelats till vård i det egna hemmet. Målsättningen har varit att kunna hjälpa fler vårdtagare till samma kostnad och samtidigt låta äldre som vill bo kvar hemma göra det så länge man kan. De nedlagda servicehusen byggs därför i rask takt om till seniorboenden. Ett boende med trygghet, gemenskap och god tillgänglighet. Skellefteå är inget undantag i denna omvandling från servicehus till seniorboende och det är viktigt för Skebo att snabbt kunna anpassa sig till rådande marknadsförhållanden. En nyckelfaktor för vår utveckling är att ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster. Skebo har idag drygt 750 seniorlägenheter fördelade på ett flertal orter i kommunen. De har en hög fysisk tillgänglighet och är oftast belägna nära daglig service. Seniorboendet har blivit en mycket uppskattad boendeform bland våra äldre hyresgäster. De som har behov av vård får det via hemtjänsten i sin egen lägenhet. Hemtjänsten hyr dessutom ofta lokaler i våra större seniorboenden, vilket ökar tryggheten ytterligare hos de boende. Vi tror att hemsjukvården kommer att utvecklas mycket de kommande åren. Den kommer dock att kräva tekniska lösningar inom IT-området i våra fastigheter, för att underlätta för dess verksamhet. Där är vi glädjande nog väl rustade genom våra satsningar de senaste åren på fiberoptiskt bredband till våra lägenheter. Att öka tillgängligheten till våra bostäder är också en viktig fråga att arbeta med kommande år. Därför har vi påbörjat en utredning om var det är möjligt att installera hiss i fastigheter som saknar en sådan. NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Skebo vill fortsätta utveckla seniorboendena mot något ännu bättre i framtiden. Tryggheten skall förbättras genom att en värd/värdinna besöker varje seniorboende regelbundet, för att träffa och hjälpa hyresgästerna samt för att initiera aktiviteter. Målsättningen är också att öka gemenskapen genom att organisera verksamheter i de gemensamma utrymmen som finns i många av våra seniorboenden. Vi skall också undersöka möjligheten att färdigställa övernattningsrum för besökare till hyresgästerna. Vi vet också att vissa hyresgäster har behov av hushållsnära tjänster som inte beviljas via hemtjänsten. Där kan vi hjälpa till genom att hänvisa till externa leverantörer som hyresgästerna kan beställa tjänster av till fasta upphandlade priser. Tillsammans med våra hyresgäster skall vi forma framtidens seniorboende. En reportagetidning för Skebos hyresgäster Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Fredrik Westerlund och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Tryckeri City, Skellefteå. Omslagsbild: Janne Boklöv, backhoppare i världsklass - numera boende på Takdroppsgatan i Skellefteå. Är du skyddad mot det oväntade? Helt plötsligt öppnade sig skyarna och regnet vräkte ner. Med vattendränkta gator och översvämningar till följd. I Skebos garage under Odentorget blev många bilar skadade av vattenmassorna. Men vems försäkring betalar en sådan skada? Är du själv skyddad mot det oväntade? Skyfall hör verkligen inte till vanligheterna i vår del av världen. Men skyfall är nog ordet för att beskriva det som inträffade i Skellefteå med omnejd den 7 september. Då föll nämligen nästan 100 mm regn på ett dygn. Det motsvarar 100 miljoner liter vatten per kvadratkilometer! Eller sett med ett annat mått: kubikmeter När Boströmsbäcken i centrala Skellefteå, på grund av skyfallet och ett igensatt galler vid en trumma, började stiga flödade regnvatten in i bland annat Skebos garage under Odentorget. Där stod som vanligt bilar parkerade. Men vad gäller en sådan gång? Om bilen blir skadad i garaget vems försäkring betalar? Är det någon skillnad om man har hel-, halv- eller bara trafikförsäkring? HELFÖRSÄKRA BILEN! Kom in! har talat med Stefan Karlsson som arbetar med skadefrågor på Folksam. Han berättar: - Grunden är att bilägarens vagnskadeförsäkring betalar skadan, med avdrag för den självrisk som är reglerad i försäkringsbrevet och som utgör den risk som ägaren alltid står för själv. Saknas helförsäkring på fordonet saknar man också skydd i en sådan här situation. - Enda möjligheten att då få ersättning och slippa stå för skadan själv är om någon har agerat vårdslöst. The sky is crying... Den gamla blueslåten kunde vara ledmotiv till dagen S som i skyfall. 100 mm regn på en enda dag översvämmade delar av Skellefteå. Skebos garage under Odentorget drabbades hårt. Katastrof bland annat för de bilägare som inte hade ordnat med fullgott försäkringsskydd. Foto: Ulf Johansson, Norra Västerbotten. Som exempel nämner Stefan Karlsson om en likadan översvämning inträffat tidigare och en upprepning hade kunnat undvikas med lämpliga åtgärder, eller om rörsystemen varit underdimensionerade utifrån de regler som gällde när husen byggdes. - Sådana gånger kan det visa sig att kommunen har ett ansvar för det inträffade och därmed också blir skyldig att betala skadan. Fastighetsägaren har däremot aldrig något ansvar för det som förvaras inuti fastigheten. Principen är att fastighetsägaren försäkrar fastigheten och den som förvarar saker inuti den försäkrar sakerna. Detta gäller även för lösöre i hemmet. Och därför är det också viktigt att ha en hemförsäkring. - Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som träder in ifall man själv råkar skada fastigheten genom en olyckshändelse. Många tror att en hemförsäkring är viktig bara vid brand, men så är inte fallet. Det finns många situationer där en sådan försäkring kan vara oerhört viktig. Det kan till exempel vara om den diskmaskin som man själv äger och har installerat orsakar en vattenskada i fastigheten. BILLIG FÖRSÄKRING Utan hemförsäkring blir man annars en sådan gång ansvarig för att betala kostnaderna eftersom fastighetsägarens försäkring bara gäller om skadan orsakas av fastighetsägaren eller dennes utrustning. - Det är mycket viktigt att ha ett bra försäkringsskydd så att man inte råkar illa ut om något oförutsett inträffar. Mitt råd till alla är att ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att gå igenom försäkringsskyddet, eller om man helt saknar hemförsäkring att ta kontakt med ett bolag för att teckna en. Hemförsäkringen är en relativt billig försäkring men som kan vara oerhört viktig. Viktigt är också som vi sett att kontrollera skyddet för annan egendom, till exempel fordon. Så att man inte står oskyddad om något oväntat inträffar. Som ett skyfall över Skellefteå efter en i övrigt ovanligt torr sommar. kom in kom in

3 boråd Mer Skebo i Lärkan Skebo har köpt ytterligare ett av husen i kvarteret Lärkan, och äger nu två av de tre huskropparna. En strategiskt viktig affär för oss, säger vd Jerker Eriksson. Grilltajm i Byske! Solen sken, så som den gjort i stort sett hela sommaren. Och massor av glada människor slöt upp när Revärgatans boråd samlade kvarteret till grillfest. Bara ett stenkast från Byske havsbad ligger ett kvarter med Skebolägenheter. De 18 lägenheterna är inrymda i små hus med villakänsla, och grannarna emellan finns en god atmosfär. Och här finns ett aktivt boråd som arbetar för att skapa trevliga aktiviteter för de boende. - Vi hade nyligen en mycket uppskattad grillfest. Vi höll festen utomhus vid den grillplats med bänkar som vi nyligen ordnat och som betalats med de medel som borådet har tillgängliga från Skebo, berättar Rune Loock som sitter med i borådet. Festen blev mycket uppskattad. De boende gick nästan man ur huse. - Ja det var fantastiskt. Om jag inte räknat fel så var vi 34 personer, och nästan alla hushåll fanns representerade. Det måste man kalla god uppslutning. På menyn stod som sig bör både grillad korv och hamburgare. - Vi hade ju också tur med vädret, fast den här sommaren hade man ju fått anstränga sig för att misslyckas, säger Rune och skrattar. Nu funderar borådet på nästa aktivitet. - Vi diskuterar vad vi ska göra härnäst, men än är inget bestämt. Fast en sak är säker: vår grillfest var så trevlig att en fortsättning följer, på ett eller annat sätt! Lärkan är det kvarter som ligger mellan Strandgården och stadshuset. I kvarterets södra del finns tre relativt nya hus, varav Skebo redan tidigare ägde ett. Nu har företaget köpt ytterligare ett, med adress Strandgatan 37 A och B. - Det här är ett av Skellefteås allra bästa lägen, och ger oss ytterligare 20 lägenheter i centralt läge. Lägenheter som liksom tidigare kommer att vara seniorboende. Det här är viktigt eftersom just centrala lägenheter för äldre tillhör de mest efterfrågade lägenhetstyperna. Fastigheten slås ihop med Skebos tidigare fastighet på området, något som ger Skebo en rad fördelar. - Vi kan till exempel nyttja våra resurser i samband med skötsel av huset bättre. Det är till exempel samma innergård och garage, och bovärden får ytterligare ett hus på samma område vilket ger samordningsvinster. Genom att Skebos bägge fastigheter i kvarteret slås samman till en enda kan affären också göras extra fördelaktig ekonomiskt sett. - Tack vare detta slipper vi betala stämpelskatter för köpet. För hyresgästerna är Skebos förvärv odramatiskt. - Hyresgästerna känner ju redan till oss och vår bovärd eftersom vi redan finns på området. Vi önskar våra nya hyresgäster välkomna och hoppas att de ska trivas och bli lika nöjda med oss som våra övriga hyresgäster! kom in kom in 5

4 porträttet Ett Boklöv TAKDROPPSGATAN! Sedan en tid tillbaka bor Jan Boklöv hos Skebo på Takdroppsgatan i Skellefteå. Jan blev känd för en hel värld när han förändrade backhoppningen och införde vad som nu runt om i världen är känt som The Boklöv style, eller V-stilen som vi ofta säger här hemma. Jan Boklöv föddes 1966 i Koskuskulle utanför Gällivare. Han blev tidigt idrottsligt aktiv, mestadels med vintersport. I slutet av 80-talet kom han att helt dominera svensk backhoppning. Fast om det inte hade varit för ett misslyckat hopp i Falun 1985, där skidorna gled isär men som visade sig bli mycket långt, så hade kanske Jans namn redan varit bortglömt. Istället finns han nu evigt inskriven i historieböckerna som den som uppfann V-stilen, eller The Boklov style som man säger runtom i världen. Nu bor denne ikon i backhopparsammanhang i Skellefteå sedan en tid tillbaka, i en Skebolägenhet på Takdroppsgatan. Kom in! träffade honom och vi var förstås nyfikna på att ta reda på lite mer om Jan och varför valet föll just på Skellefteå när familjen skulle flytta hem till Sverige efter att ha bott i Luxemburg i sex år. - Man kan väl säga att valet av Skellefteå främst handlar om valet av skola eftersom jag hade bestämt mig för att studera. Och det valet föll på Medlefors, säger Jan. - Jans föräldrar bor i Gällivare och mina i Sorsele, så hade vi också lovat att nästa flyttning skulle gå norröver, berättar Jans hustru Jorun. - Vi ville komma närmare familjen, helt enkelt. Kan bli kvar Det var Joruns jobb som projektledare och senare också som formgivare som gjorde att flyttlasset en gång gick till Luxemburg, där hon jobbat och fortfarande jobbar för EU. Framöver kommer Jorun att pendla till Luxemburg, och möjligheten att bo kvar i Skellefteå hänger på om hon kan hitta ett lämpligt arbete på orten. Jan ska under det närmaste året gå på Medlefors och läsa upp några betyg. - På idrottsgymnasiet tar man tid av främst svenska, så jag tänkte att för att få jobb så behövde jag betyg i svenska, berättar Jan. Fast det visade sig att han hade de betyg han behöver i svenska, däremot inte i matematik och engelska som han nu kompletterar. - Efter min utbildning får vi se. Får Jorun jobb här så blir vi nog kvar, mycket hänger på det. I bilden finns också familjens två barn. De trivs redan jättebra i Skellefteå, med kompisar och allt. - Det betyder förstås också mycket. Jobba med barn Jan själv har jobbat inom barnomsorgen, ett jobb som han gärna återvänder till. - Jag älskar att arbeta med barn, att följa med i deras utveckling är helt fantastiskt. Barn är underbara, för man får omedelbar feedback, och man vet direkt hur de upplever något. Om de gillar det eller inte syns direkt. När flyttlasset gick till Skellefteå hittade de sin lägenhet hos Skebo. - Vi tycker att det är fantastiskt att kunna hyra ett helt hus på det här sättet, och dessutom är det så skönt att barnen nu kan cykla till skolan. Jan sticker inte under stol med att det också är skönt att vara tillbaka i Sverige, att vistas i ett land där man kan språket. - Jag talar inget av de språk som används i Luxemburg, och det var besvärligt. Folk där använder inte engelska, och om man inte kan tala med någon så blir man väldigt isolerad. Så visst var det jobbigt, även om det också var ett fantastiskt land att bo i på många sätt och vis. Sporten blev säkrare Skellefteå känns hittills som ett bra val. - Det verkar vara en trevlig stad att bo i! Jan passar också på att kommentera att Skellefteå är en gammal backhopparstad, men själv saknar han egentligen inte backhoppningen alls. - Jag kan se tillbaka med tillfredsställelse, men känner egentligen inte någon stolthet över att ha kommit på Boklövstilen. Det var ju ingen uppfinning, utan en slump. Men det är tre saker jag känner glädje över att ha åstadkommit. Dels är det världscupsegern, som var den främsta idrottsliga prestationen, dels var det Järringpriset som var en uppskattning från svenska folket för den man är, och slutligen för att ha förändrat sporten. För det finns en viktig aspekt med V-stilen. Den har bidragit till att göra backhoppningen till en säkrare sport, och är orsaken till att det nästan aldrig är någon som kraschar längre. - Hopparna flyger på lägre höjd, omkring 1,5 meter över marken mot tidigare 2-2,5 meter. Och dessutom har hastigheten sjunkit från kanske 110 km/h till 100 km/h. Att ha bidragit till en säkrare sport för utövarna, det känner jag glädje för än idag! 6 kom in kom in 7

5 Ett rättvist kösystem För att på ett rättvist sätt fördela de lägenheter som blir lediga mellan de som söker bostad krävs ett kösystem. Så här fungerar det! Principen är att den som stått längst i kö har största möjligheten att få en bostad. - Vi har en enda kö för alla som söker en bostad, berättar Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig. När en lägenhet blir ledig blir det möjligt för alla i kön att anmäla sitt intresse för den. - Alla som står i kön kan anmäla intresse för en lägenhet under de två veckor som lägenheten är bokningsbar via När tiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i vår lägenhetskö. Alltså inte till den som anmälde sitt intresse först till just den här lägenheten. På så sätt blir det rättvist. Den som väntat längst har störst möjlighet att välja bland de bostäder som blir lediga. Men det betyder inte att den som inte står i kö eller bara köat en kortare tid helt saknar möjlighet att hyra en lägenhet. - Vi erbjuder även så kallade snabbuthyrningslägenheter. Där är det först till kvarn som gäller, och den som inte stått i kö och verkligen behöver en lägenhet kan därigenom få möjlighet att hyra genom att vara aktiv och hänga med på vad som bjuds ut. Det krävs dock att man först har en godkänd intresseanmälan hos Skebo innan man kan boka en snabbuthyrningslägenhet. - Din intresseanmälan lägger du också upp direkt på vår webbplats, och har du inte hyresskulder eller liknande så blir den godkänd inom cirka en halvtimme. Sedan måste man också förnya sin köplats varje halvår för att hålla sin köplats aktuell. Snabbuthyrningslägenheterna väljs inte ut bland de mest eftersökta lägenheterna. - Det är rimligt att de attraktivaste lägenheterna ska vara förbehållna dem som väntat längst i kö för att få en ny bostad, säger Kenth Wiklund. Den som saknar internet kan kontakta BoButiken så hjälper de dig med din intresseanmälan. I BoButiken finns också en kunddator du kan använda för att själv titta på det utbud som finns. Matrester blir biogas Nu har de flesta hyresgäster i Skellefteå börjat sortera ut matrester ur hushållsavfallet och stoppa det, väl förpackat i majspåsar, i bruna kärl i soprummen. Men vad händer med avfallet sedan? Förr gick alla sopor till deponi. Men via lagstiftning, skatter och avgifter har detta förändrats. Förbud mot att slänga miljöfarligt avfall med soporna kom till exempel tidigt. - Sedan började papper samlas in för återvinning. Efter det kom producentansvar för förpackningar, vilket gav oss förpackningsinsamlingen, berättar Ulrica Lundgren på Tekniska kontoret. När förpackningsinsamlingen kom blev det förbjudet att slänga förpackningar i hushållssoporna. - Sedan kom en skatt år 2000 på avfall som läggs på deponi för att få oss att sortera ut sådant som istället kunde brännas. Samtidigt blev det förbjudet att deponera brännbart avfall. Nu har det införts ett förbud mot att deponera organiskt avfall. Det innebär att det antingen måste brännas, vilket redan är dyrt och kommer att bli ännu dyrare allt eftersom avgifterna höjs, eller så måste de tas om hand på annat sätt. - I Skellefteå har vi valt att satsa på ett biogasverk. Matresterna kommer att omvandlas till fordonsgas i ett gasverk på Tuvan, berättar Ulrica. Alla får betala När gasverket börjar trimmas in i höst och därefter börjar köras i full drift kommer det att krävas ett kontinuerligt flöde av bra bioavfall. - Därför satte vi igång källsorteringen av bioavfallet i hushållen en tid i förväg för att så att säga köra in återvinningen så att den skulle fungera när det var dags. Och dags är det alltså inom kort. Då kommer dina matrester att bli bränsle till stadens bussar och sopbilar. - Det här är viktigt ur många aspekter. Inte minst ekonomiskt. För varje kilo avfall som går till Umeå för förbränning betalar vi idag ungefär en krona. Varje hushåll kan därför bidra med hundralappar varje år i minskade kostnader genom att vara noggranna vid sorteringen av till exempel matrester och förpackningar. Därigenom kan alla bidra till att hejda den ständigt ökande kostnaden för hanteringen av våra sopor. - Det är ju kostnader som alla får betala, även hyresgästerna! Sorterar. Namn Namn på Namngatan sopsorterar. Satsning på Brännsvedjan För några år sedan såg det mörkt ut för bostadsområdet Brännsvedjan i Kåge. Ett hus revs, och ytterligare ett hus fick inflyttningsstopp med tanke på en eventuell rivning. Men vinden har vänt, och nu har Skebo istället genomfört en omfattande satsning på området. Idag är ett besök på Brännsvedjan en positiv upplevelse. Området har fått ett riktigt lyft. Nyasfalterade gångvägar, förbättrade uteplatser, nya lekplatser, nya fräscha planteringar och mycket annat har förändrat känslan helt. - När utvecklingen var som sämst hade vi planer på att allt som allt riva tre hus på området, med tanke på svårigheten att hyra ut bostäder och med tanke på de stora kostnaderna det innebär att stå med tomma hus, berättar vd Jerker Eriksson. Men så kom Migrationsverket och hyrde ett hus, och dessutom vände kommunens befolkningsutveckling för ett par år sedan. - Fler människor betyder också ett ökat behov av bostäder. Och eftersom centrala Skellefteå idag har så mycket uthyrt så ökar uthyrningen även i orterna runt omkring, inte minst i Kåge. Där har nog den nya E4: an spelat in också, tror Jerker Eriksson. En annan sak som spelar in är de stigande priserna för bostadsrätter. - Då ökar också intresset för hyresrätten som boendeform. Eftersom det nu finns en positiv trend var det naturligt för Skebo att satsa på utveckling istället för avveckling. - Det är så oerhört mycket roligare att få berätta om satsningar än om rivningar. Under några tunga år har vi rivit ett antal hus, och det har inte varit roligt. Att istället kunna satsa på trivselhöjande åtgärder i ett område som Brännsvedjan som idag andas en helt ny tillförsikt är mycket trevligt, och vi hoppas och tror att de boende uppskattar våra insatser i området! 8 kom in kom in 9

6 Alkolås i alla Skebos fordon! Skebo har i ett projekt tillsammans med Vägverket systematiskt gått igenom företagets transporter för att kvalitetssäkra dem ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Det har bland annat lett till att Skebo har monterat in alkolås i alla fordon för att bidra till en säkrare trafikmiljö. Ett alkolås innebär att ett fordon inte kan startas om föraren är onykter. Och alkohol är nog alla överens om att det inte hör hemma i trafiken. - Vi gör det här för att vara ett föredöme i samhället, och för att markera en fråga som vi tycker är oerhört viktig, berättar Skebos administrativa chef Kristina Sundin Jonsson. Omkring 40 fordon berörs av insatsen. Allt från bilar till traktorer. - Vi har tillsammans med Vägverket gått igenom alla våra transporter och tittat på våra transporter ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt och utifrån detta utformat en transportpolicy. En policy som slår fast att resor och transporter i företaget ska ske trafiksäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. - Målet när det gäller trafiksäkerhet är att vi ska bidra till att färre blir skadade och omkommer i trafiken. Och där är alkolåsen med som en del. Både trafiksäkerhet och miljöfrågor kommer genom den nya policyn att få stor inverkan på valet när företaget i framtiden köper fordon. - Policyn innebär att kraven på fordonen skärps vid upphandlingar. En självklar satsning Och samarbetet med Vägverket fortsätter med ytterligare insatser. - Det kommer till exempel kurser i sparsam körning och utbildningar i trafiksäkerhet. Våra medarbetare färdas av nödvändighet mycket i trafiken, och det är en självklarhet att arbeta för att de ska kunna göra detta säkert både för sig själva och andra. Just satsningen på alkolås har också tagits emot väl av medarbetarna, även om det kommer att behövas viss justering av intervallerna mellan tidpunkterna då föraren måste blåsa i alkolåset. - Vi känner alla att vi vill bidra till en säker trafikmiljö, och här har vi haft möjlighet att göra något konkret som är bra både för våra medarbetare och för samhället. Därför var projektet en självklarhet för oss att satsa på, avslutar Kristina. Ny roll för Lars Lars Wallin är ny i rollen som ansvarig för Skebos alla värme- vatten- och ventilationssystem, och arbetar med frågor som rör energianvändning och energibesparing. nytt larmnummer! Detta nummer ska du ringa om du som Skebohyresgäst behöver komma i kontakt med SOS Alarm, till exempel om du måste anmäla en akut skada på fastigheten utanför kontorstid. Det gamla numret försvinner. Det numret var gemensamt för alla som använde sig av SOS Alarms tjänster. Det nya numret ovan gäller enbart för Skebos hyresgäster. Andra företag som nyttjar SOS Alarms tjänster har fått egna nummer. Hans och sofia Nya medarbetare Hans Widmark heter från 16 oktober den nye avdelningschefen för Teknik/Service på Skebo. Han efterträder Lars-Bertil Nilsson som går i pension men som kommer att finnas kvar en tid som stöd för Hans och för att fullfölja några pågående projekt. Hans kommer närmast från en chefsbefattning på SOS Alarm. Han kommer förutom ansvar för de befintliga medarbetarna också att få en nyanställd medarbetare, Sofia Gustavsson, som 2 oktober började som byggnadsingenjör på Skebo. Med Skebo på hjässan Skellefteå AIK gick äntligen upp till elitserien, något som glädjer de flesta. Skebo har även denna säsong fortsatt sitt reklamsamarbete med AIK och syns på spelarnas hjälmar. Det leder till att Skebo får synas många gånger under året i media. Alla vi på Skebo vill förstås också passa på att önska laget lycka till i år! Tack alla sommarjobbare! Hur skulle det gå på sommaren utan alla duktiga sommarjobbare? Alla vi på Skebo vill rikta en särskild hälsning och vår tacksamhet till alla ni som jobbat på Skebo i sommar. Er insats har varit uppskattad, både av oss och våra hyresgäster. 10 kom in kom in 11

7 korsordet BRUKAR SJUNGAS TILL ORGELACKOM- PANJEMANG FÖR VARU- FÖR- VARING GREJ FULL- BLOD KORT LITER KOM- MER FRÅN KÖKET HAR VISSA FÖRHOPP- NINGAR MOT- VILJA ARBE- TAR- PARTI KORT GRUND- LÄGG- ANDE SES MÅL- ARE ÄR EN RAGGIG TYP KORRI- GERING AVENY SNABBT FLYTER OM- KRING STAPEL FINNS ÖLAND ÄR LÄCK- ANDE BÅTAR KLE- NOD AVFALL TRAV- ARENA BRUKAR BESLUT HÄR FÖRVARAS VIKTIGA HANDLINGAR PING- LADE ÄR EJ FRUKT- BARA VIADUKT FÖRTRO- LIGA BRAS- REST TALA LEDIGT UTMÄRKANDE FÖR ETT FOLK ÄLSKVÄRT BLAND- NING MELODI TYGBIT LEVER SINA LASTER DEN ÄR HAL HÖRS VARG ı TJAT ÄR MODE- PRYL LITEN KILLE NEDER- BÖRD AV- BROTT HYRBIL SES MET- ARE MED VARA BENEN STÅ UT MED FARTYG FANTA- SIDJUR KALL DRYCK LÅG OCH KLANG- LÖS KLIBBIG SLAGS SLAG- TRÄ HÖGSTA KORTET HÄN- SYN TJUGO- ETT I TAL BIRUM OMED- EL- BART HA DET SKÖNT HAR LAPP LAPP π[ SÄTTS BUKETT- EN I VÄSEN ÄND- RADE RIKT- NING ] KOST- SAM LE KATT- DJUREN ETT DUSSIN VÄXEL- VIS OFÖR- KLAR- LIGT EJ OBSER- VERAD SVALKA SKÅL BITER SIG IN REDSKAP FÖR DEN SOM VILL UPP NORD- ISK ÅSKGUD PRYD HÄFTIG SJUKA ÄR STIG- BYGELN MOT- SPÄNST- IG DRAS RUNT PLÖTS- LIG KRÄVER PORT- LÅS ESTRAD DJUNG- EL- BOKS- PYTON BEGÄR TALARE STÅL- LINAN DJUP KLYFTA HAR MÖJLIG- HET AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Alice Stenberg som vann ett presentkort på 100 kr. Margareta Lestander, Ture Johansson, Gulli Helander och Britt-Marie & Ingemar Grahn vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 1 1 1 6 : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11 HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER SIDAN 8 # 03-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER ACTIONDAGEN I NORSLUND SIDAN 4 Framåt marsch på Brigaden SIDAN 10 Enkelt att bo för alla SIDAN 11 LEDARE

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

BoBladet. Bollnäs Bostäder Nr 1 2008 Årgång 11. Nya bovärdar Bygget på Sundsåker har startat!

BoBladet. Bollnäs Bostäder Nr 1 2008 Årgång 11. Nya bovärdar Bygget på Sundsåker har startat! BoBladet Bollnäs Bostäder Nr 1 2008 Årgång 11 Nya bovärdar Bygget på Sundsåker har startat! 2 Kontaktguide Besöksadress Virvelvägen 27 821 50 Bollnäs Postadress Box 194 821 22 Bollnäs Öppettider kontoret

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld 4-11 Fr. Förvaltaren SKÖNA HEM I URSVIK Nu startar uthyrningen PASSION FÖR POP OCH HOCKEY Möt Alexander Schöld GEMENSKAP OCH TRIVSEL Inflyttat i Trygghetsboendet GROVSOPSTURNÉ. HÄNG MED VÅR ELEKTRIKER.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2009 Vi fann vårt hem Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul VD har ordet Att jobba på lång sikt, planera

Läs mer