MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Nya utmaningar! I stora delar av landet har servicehusen upphört som särskilt boende och äldreomsorgens resurser har istället omfördelats till vård i det egna hemmet. Målsättningen har varit att kunna hjälpa fler vårdtagare till samma kostnad och samtidigt låta äldre som vill bo kvar hemma göra det så länge man kan. De nedlagda servicehusen byggs därför i rask takt om till seniorboenden. Ett boende med trygghet, gemenskap och god tillgänglighet. Skellefteå är inget undantag i denna omvandling från servicehus till seniorboende och det är viktigt för Skebo att snabbt kunna anpassa sig till rådande marknadsförhållanden. En nyckelfaktor för vår utveckling är att ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster. Skebo har idag drygt 750 seniorlägenheter fördelade på ett flertal orter i kommunen. De har en hög fysisk tillgänglighet och är oftast belägna nära daglig service. Seniorboendet har blivit en mycket uppskattad boendeform bland våra äldre hyresgäster. De som har behov av vård får det via hemtjänsten i sin egen lägenhet. Hemtjänsten hyr dessutom ofta lokaler i våra större seniorboenden, vilket ökar tryggheten ytterligare hos de boende. Vi tror att hemsjukvården kommer att utvecklas mycket de kommande åren. Den kommer dock att kräva tekniska lösningar inom IT-området i våra fastigheter, för att underlätta för dess verksamhet. Där är vi glädjande nog väl rustade genom våra satsningar de senaste åren på fiberoptiskt bredband till våra lägenheter. Att öka tillgängligheten till våra bostäder är också en viktig fråga att arbeta med kommande år. Därför har vi påbörjat en utredning om var det är möjligt att installera hiss i fastigheter som saknar en sådan. NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Skebo vill fortsätta utveckla seniorboendena mot något ännu bättre i framtiden. Tryggheten skall förbättras genom att en värd/värdinna besöker varje seniorboende regelbundet, för att träffa och hjälpa hyresgästerna samt för att initiera aktiviteter. Målsättningen är också att öka gemenskapen genom att organisera verksamheter i de gemensamma utrymmen som finns i många av våra seniorboenden. Vi skall också undersöka möjligheten att färdigställa övernattningsrum för besökare till hyresgästerna. Vi vet också att vissa hyresgäster har behov av hushållsnära tjänster som inte beviljas via hemtjänsten. Där kan vi hjälpa till genom att hänvisa till externa leverantörer som hyresgästerna kan beställa tjänster av till fasta upphandlade priser. Tillsammans med våra hyresgäster skall vi forma framtidens seniorboende. En reportagetidning för Skebos hyresgäster Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Fredrik Westerlund och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Tryckeri City, Skellefteå. Omslagsbild: Janne Boklöv, backhoppare i världsklass - numera boende på Takdroppsgatan i Skellefteå. Är du skyddad mot det oväntade? Helt plötsligt öppnade sig skyarna och regnet vräkte ner. Med vattendränkta gator och översvämningar till följd. I Skebos garage under Odentorget blev många bilar skadade av vattenmassorna. Men vems försäkring betalar en sådan skada? Är du själv skyddad mot det oväntade? Skyfall hör verkligen inte till vanligheterna i vår del av världen. Men skyfall är nog ordet för att beskriva det som inträffade i Skellefteå med omnejd den 7 september. Då föll nämligen nästan 100 mm regn på ett dygn. Det motsvarar 100 miljoner liter vatten per kvadratkilometer! Eller sett med ett annat mått: kubikmeter När Boströmsbäcken i centrala Skellefteå, på grund av skyfallet och ett igensatt galler vid en trumma, började stiga flödade regnvatten in i bland annat Skebos garage under Odentorget. Där stod som vanligt bilar parkerade. Men vad gäller en sådan gång? Om bilen blir skadad i garaget vems försäkring betalar? Är det någon skillnad om man har hel-, halv- eller bara trafikförsäkring? HELFÖRSÄKRA BILEN! Kom in! har talat med Stefan Karlsson som arbetar med skadefrågor på Folksam. Han berättar: - Grunden är att bilägarens vagnskadeförsäkring betalar skadan, med avdrag för den självrisk som är reglerad i försäkringsbrevet och som utgör den risk som ägaren alltid står för själv. Saknas helförsäkring på fordonet saknar man också skydd i en sådan här situation. - Enda möjligheten att då få ersättning och slippa stå för skadan själv är om någon har agerat vårdslöst. The sky is crying... Den gamla blueslåten kunde vara ledmotiv till dagen S som i skyfall. 100 mm regn på en enda dag översvämmade delar av Skellefteå. Skebos garage under Odentorget drabbades hårt. Katastrof bland annat för de bilägare som inte hade ordnat med fullgott försäkringsskydd. Foto: Ulf Johansson, Norra Västerbotten. Som exempel nämner Stefan Karlsson om en likadan översvämning inträffat tidigare och en upprepning hade kunnat undvikas med lämpliga åtgärder, eller om rörsystemen varit underdimensionerade utifrån de regler som gällde när husen byggdes. - Sådana gånger kan det visa sig att kommunen har ett ansvar för det inträffade och därmed också blir skyldig att betala skadan. Fastighetsägaren har däremot aldrig något ansvar för det som förvaras inuti fastigheten. Principen är att fastighetsägaren försäkrar fastigheten och den som förvarar saker inuti den försäkrar sakerna. Detta gäller även för lösöre i hemmet. Och därför är det också viktigt att ha en hemförsäkring. - Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som träder in ifall man själv råkar skada fastigheten genom en olyckshändelse. Många tror att en hemförsäkring är viktig bara vid brand, men så är inte fallet. Det finns många situationer där en sådan försäkring kan vara oerhört viktig. Det kan till exempel vara om den diskmaskin som man själv äger och har installerat orsakar en vattenskada i fastigheten. BILLIG FÖRSÄKRING Utan hemförsäkring blir man annars en sådan gång ansvarig för att betala kostnaderna eftersom fastighetsägarens försäkring bara gäller om skadan orsakas av fastighetsägaren eller dennes utrustning. - Det är mycket viktigt att ha ett bra försäkringsskydd så att man inte råkar illa ut om något oförutsett inträffar. Mitt råd till alla är att ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att gå igenom försäkringsskyddet, eller om man helt saknar hemförsäkring att ta kontakt med ett bolag för att teckna en. Hemförsäkringen är en relativt billig försäkring men som kan vara oerhört viktig. Viktigt är också som vi sett att kontrollera skyddet för annan egendom, till exempel fordon. Så att man inte står oskyddad om något oväntat inträffar. Som ett skyfall över Skellefteå efter en i övrigt ovanligt torr sommar. kom in kom in

3 boråd Mer Skebo i Lärkan Skebo har köpt ytterligare ett av husen i kvarteret Lärkan, och äger nu två av de tre huskropparna. En strategiskt viktig affär för oss, säger vd Jerker Eriksson. Grilltajm i Byske! Solen sken, så som den gjort i stort sett hela sommaren. Och massor av glada människor slöt upp när Revärgatans boråd samlade kvarteret till grillfest. Bara ett stenkast från Byske havsbad ligger ett kvarter med Skebolägenheter. De 18 lägenheterna är inrymda i små hus med villakänsla, och grannarna emellan finns en god atmosfär. Och här finns ett aktivt boråd som arbetar för att skapa trevliga aktiviteter för de boende. - Vi hade nyligen en mycket uppskattad grillfest. Vi höll festen utomhus vid den grillplats med bänkar som vi nyligen ordnat och som betalats med de medel som borådet har tillgängliga från Skebo, berättar Rune Loock som sitter med i borådet. Festen blev mycket uppskattad. De boende gick nästan man ur huse. - Ja det var fantastiskt. Om jag inte räknat fel så var vi 34 personer, och nästan alla hushåll fanns representerade. Det måste man kalla god uppslutning. På menyn stod som sig bör både grillad korv och hamburgare. - Vi hade ju också tur med vädret, fast den här sommaren hade man ju fått anstränga sig för att misslyckas, säger Rune och skrattar. Nu funderar borådet på nästa aktivitet. - Vi diskuterar vad vi ska göra härnäst, men än är inget bestämt. Fast en sak är säker: vår grillfest var så trevlig att en fortsättning följer, på ett eller annat sätt! Lärkan är det kvarter som ligger mellan Strandgården och stadshuset. I kvarterets södra del finns tre relativt nya hus, varav Skebo redan tidigare ägde ett. Nu har företaget köpt ytterligare ett, med adress Strandgatan 37 A och B. - Det här är ett av Skellefteås allra bästa lägen, och ger oss ytterligare 20 lägenheter i centralt läge. Lägenheter som liksom tidigare kommer att vara seniorboende. Det här är viktigt eftersom just centrala lägenheter för äldre tillhör de mest efterfrågade lägenhetstyperna. Fastigheten slås ihop med Skebos tidigare fastighet på området, något som ger Skebo en rad fördelar. - Vi kan till exempel nyttja våra resurser i samband med skötsel av huset bättre. Det är till exempel samma innergård och garage, och bovärden får ytterligare ett hus på samma område vilket ger samordningsvinster. Genom att Skebos bägge fastigheter i kvarteret slås samman till en enda kan affären också göras extra fördelaktig ekonomiskt sett. - Tack vare detta slipper vi betala stämpelskatter för köpet. För hyresgästerna är Skebos förvärv odramatiskt. - Hyresgästerna känner ju redan till oss och vår bovärd eftersom vi redan finns på området. Vi önskar våra nya hyresgäster välkomna och hoppas att de ska trivas och bli lika nöjda med oss som våra övriga hyresgäster! kom in kom in 5

4 porträttet Ett Boklöv TAKDROPPSGATAN! Sedan en tid tillbaka bor Jan Boklöv hos Skebo på Takdroppsgatan i Skellefteå. Jan blev känd för en hel värld när han förändrade backhoppningen och införde vad som nu runt om i världen är känt som The Boklöv style, eller V-stilen som vi ofta säger här hemma. Jan Boklöv föddes 1966 i Koskuskulle utanför Gällivare. Han blev tidigt idrottsligt aktiv, mestadels med vintersport. I slutet av 80-talet kom han att helt dominera svensk backhoppning. Fast om det inte hade varit för ett misslyckat hopp i Falun 1985, där skidorna gled isär men som visade sig bli mycket långt, så hade kanske Jans namn redan varit bortglömt. Istället finns han nu evigt inskriven i historieböckerna som den som uppfann V-stilen, eller The Boklov style som man säger runtom i världen. Nu bor denne ikon i backhopparsammanhang i Skellefteå sedan en tid tillbaka, i en Skebolägenhet på Takdroppsgatan. Kom in! träffade honom och vi var förstås nyfikna på att ta reda på lite mer om Jan och varför valet föll just på Skellefteå när familjen skulle flytta hem till Sverige efter att ha bott i Luxemburg i sex år. - Man kan väl säga att valet av Skellefteå främst handlar om valet av skola eftersom jag hade bestämt mig för att studera. Och det valet föll på Medlefors, säger Jan. - Jans föräldrar bor i Gällivare och mina i Sorsele, så hade vi också lovat att nästa flyttning skulle gå norröver, berättar Jans hustru Jorun. - Vi ville komma närmare familjen, helt enkelt. Kan bli kvar Det var Joruns jobb som projektledare och senare också som formgivare som gjorde att flyttlasset en gång gick till Luxemburg, där hon jobbat och fortfarande jobbar för EU. Framöver kommer Jorun att pendla till Luxemburg, och möjligheten att bo kvar i Skellefteå hänger på om hon kan hitta ett lämpligt arbete på orten. Jan ska under det närmaste året gå på Medlefors och läsa upp några betyg. - På idrottsgymnasiet tar man tid av främst svenska, så jag tänkte att för att få jobb så behövde jag betyg i svenska, berättar Jan. Fast det visade sig att han hade de betyg han behöver i svenska, däremot inte i matematik och engelska som han nu kompletterar. - Efter min utbildning får vi se. Får Jorun jobb här så blir vi nog kvar, mycket hänger på det. I bilden finns också familjens två barn. De trivs redan jättebra i Skellefteå, med kompisar och allt. - Det betyder förstås också mycket. Jobba med barn Jan själv har jobbat inom barnomsorgen, ett jobb som han gärna återvänder till. - Jag älskar att arbeta med barn, att följa med i deras utveckling är helt fantastiskt. Barn är underbara, för man får omedelbar feedback, och man vet direkt hur de upplever något. Om de gillar det eller inte syns direkt. När flyttlasset gick till Skellefteå hittade de sin lägenhet hos Skebo. - Vi tycker att det är fantastiskt att kunna hyra ett helt hus på det här sättet, och dessutom är det så skönt att barnen nu kan cykla till skolan. Jan sticker inte under stol med att det också är skönt att vara tillbaka i Sverige, att vistas i ett land där man kan språket. - Jag talar inget av de språk som används i Luxemburg, och det var besvärligt. Folk där använder inte engelska, och om man inte kan tala med någon så blir man väldigt isolerad. Så visst var det jobbigt, även om det också var ett fantastiskt land att bo i på många sätt och vis. Sporten blev säkrare Skellefteå känns hittills som ett bra val. - Det verkar vara en trevlig stad att bo i! Jan passar också på att kommentera att Skellefteå är en gammal backhopparstad, men själv saknar han egentligen inte backhoppningen alls. - Jag kan se tillbaka med tillfredsställelse, men känner egentligen inte någon stolthet över att ha kommit på Boklövstilen. Det var ju ingen uppfinning, utan en slump. Men det är tre saker jag känner glädje över att ha åstadkommit. Dels är det världscupsegern, som var den främsta idrottsliga prestationen, dels var det Järringpriset som var en uppskattning från svenska folket för den man är, och slutligen för att ha förändrat sporten. För det finns en viktig aspekt med V-stilen. Den har bidragit till att göra backhoppningen till en säkrare sport, och är orsaken till att det nästan aldrig är någon som kraschar längre. - Hopparna flyger på lägre höjd, omkring 1,5 meter över marken mot tidigare 2-2,5 meter. Och dessutom har hastigheten sjunkit från kanske 110 km/h till 100 km/h. Att ha bidragit till en säkrare sport för utövarna, det känner jag glädje för än idag! 6 kom in kom in 7

5 Ett rättvist kösystem För att på ett rättvist sätt fördela de lägenheter som blir lediga mellan de som söker bostad krävs ett kösystem. Så här fungerar det! Principen är att den som stått längst i kö har största möjligheten att få en bostad. - Vi har en enda kö för alla som söker en bostad, berättar Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig. När en lägenhet blir ledig blir det möjligt för alla i kön att anmäla sitt intresse för den. - Alla som står i kön kan anmäla intresse för en lägenhet under de två veckor som lägenheten är bokningsbar via När tiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i vår lägenhetskö. Alltså inte till den som anmälde sitt intresse först till just den här lägenheten. På så sätt blir det rättvist. Den som väntat längst har störst möjlighet att välja bland de bostäder som blir lediga. Men det betyder inte att den som inte står i kö eller bara köat en kortare tid helt saknar möjlighet att hyra en lägenhet. - Vi erbjuder även så kallade snabbuthyrningslägenheter. Där är det först till kvarn som gäller, och den som inte stått i kö och verkligen behöver en lägenhet kan därigenom få möjlighet att hyra genom att vara aktiv och hänga med på vad som bjuds ut. Det krävs dock att man först har en godkänd intresseanmälan hos Skebo innan man kan boka en snabbuthyrningslägenhet. - Din intresseanmälan lägger du också upp direkt på vår webbplats, och har du inte hyresskulder eller liknande så blir den godkänd inom cirka en halvtimme. Sedan måste man också förnya sin köplats varje halvår för att hålla sin köplats aktuell. Snabbuthyrningslägenheterna väljs inte ut bland de mest eftersökta lägenheterna. - Det är rimligt att de attraktivaste lägenheterna ska vara förbehållna dem som väntat längst i kö för att få en ny bostad, säger Kenth Wiklund. Den som saknar internet kan kontakta BoButiken så hjälper de dig med din intresseanmälan. I BoButiken finns också en kunddator du kan använda för att själv titta på det utbud som finns. Matrester blir biogas Nu har de flesta hyresgäster i Skellefteå börjat sortera ut matrester ur hushållsavfallet och stoppa det, väl förpackat i majspåsar, i bruna kärl i soprummen. Men vad händer med avfallet sedan? Förr gick alla sopor till deponi. Men via lagstiftning, skatter och avgifter har detta förändrats. Förbud mot att slänga miljöfarligt avfall med soporna kom till exempel tidigt. - Sedan började papper samlas in för återvinning. Efter det kom producentansvar för förpackningar, vilket gav oss förpackningsinsamlingen, berättar Ulrica Lundgren på Tekniska kontoret. När förpackningsinsamlingen kom blev det förbjudet att slänga förpackningar i hushållssoporna. - Sedan kom en skatt år 2000 på avfall som läggs på deponi för att få oss att sortera ut sådant som istället kunde brännas. Samtidigt blev det förbjudet att deponera brännbart avfall. Nu har det införts ett förbud mot att deponera organiskt avfall. Det innebär att det antingen måste brännas, vilket redan är dyrt och kommer att bli ännu dyrare allt eftersom avgifterna höjs, eller så måste de tas om hand på annat sätt. - I Skellefteå har vi valt att satsa på ett biogasverk. Matresterna kommer att omvandlas till fordonsgas i ett gasverk på Tuvan, berättar Ulrica. Alla får betala När gasverket börjar trimmas in i höst och därefter börjar köras i full drift kommer det att krävas ett kontinuerligt flöde av bra bioavfall. - Därför satte vi igång källsorteringen av bioavfallet i hushållen en tid i förväg för att så att säga köra in återvinningen så att den skulle fungera när det var dags. Och dags är det alltså inom kort. Då kommer dina matrester att bli bränsle till stadens bussar och sopbilar. - Det här är viktigt ur många aspekter. Inte minst ekonomiskt. För varje kilo avfall som går till Umeå för förbränning betalar vi idag ungefär en krona. Varje hushåll kan därför bidra med hundralappar varje år i minskade kostnader genom att vara noggranna vid sorteringen av till exempel matrester och förpackningar. Därigenom kan alla bidra till att hejda den ständigt ökande kostnaden för hanteringen av våra sopor. - Det är ju kostnader som alla får betala, även hyresgästerna! Sorterar. Namn Namn på Namngatan sopsorterar. Satsning på Brännsvedjan För några år sedan såg det mörkt ut för bostadsområdet Brännsvedjan i Kåge. Ett hus revs, och ytterligare ett hus fick inflyttningsstopp med tanke på en eventuell rivning. Men vinden har vänt, och nu har Skebo istället genomfört en omfattande satsning på området. Idag är ett besök på Brännsvedjan en positiv upplevelse. Området har fått ett riktigt lyft. Nyasfalterade gångvägar, förbättrade uteplatser, nya lekplatser, nya fräscha planteringar och mycket annat har förändrat känslan helt. - När utvecklingen var som sämst hade vi planer på att allt som allt riva tre hus på området, med tanke på svårigheten att hyra ut bostäder och med tanke på de stora kostnaderna det innebär att stå med tomma hus, berättar vd Jerker Eriksson. Men så kom Migrationsverket och hyrde ett hus, och dessutom vände kommunens befolkningsutveckling för ett par år sedan. - Fler människor betyder också ett ökat behov av bostäder. Och eftersom centrala Skellefteå idag har så mycket uthyrt så ökar uthyrningen även i orterna runt omkring, inte minst i Kåge. Där har nog den nya E4: an spelat in också, tror Jerker Eriksson. En annan sak som spelar in är de stigande priserna för bostadsrätter. - Då ökar också intresset för hyresrätten som boendeform. Eftersom det nu finns en positiv trend var det naturligt för Skebo att satsa på utveckling istället för avveckling. - Det är så oerhört mycket roligare att få berätta om satsningar än om rivningar. Under några tunga år har vi rivit ett antal hus, och det har inte varit roligt. Att istället kunna satsa på trivselhöjande åtgärder i ett område som Brännsvedjan som idag andas en helt ny tillförsikt är mycket trevligt, och vi hoppas och tror att de boende uppskattar våra insatser i området! 8 kom in kom in 9

6 Alkolås i alla Skebos fordon! Skebo har i ett projekt tillsammans med Vägverket systematiskt gått igenom företagets transporter för att kvalitetssäkra dem ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Det har bland annat lett till att Skebo har monterat in alkolås i alla fordon för att bidra till en säkrare trafikmiljö. Ett alkolås innebär att ett fordon inte kan startas om föraren är onykter. Och alkohol är nog alla överens om att det inte hör hemma i trafiken. - Vi gör det här för att vara ett föredöme i samhället, och för att markera en fråga som vi tycker är oerhört viktig, berättar Skebos administrativa chef Kristina Sundin Jonsson. Omkring 40 fordon berörs av insatsen. Allt från bilar till traktorer. - Vi har tillsammans med Vägverket gått igenom alla våra transporter och tittat på våra transporter ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt och utifrån detta utformat en transportpolicy. En policy som slår fast att resor och transporter i företaget ska ske trafiksäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. - Målet när det gäller trafiksäkerhet är att vi ska bidra till att färre blir skadade och omkommer i trafiken. Och där är alkolåsen med som en del. Både trafiksäkerhet och miljöfrågor kommer genom den nya policyn att få stor inverkan på valet när företaget i framtiden köper fordon. - Policyn innebär att kraven på fordonen skärps vid upphandlingar. En självklar satsning Och samarbetet med Vägverket fortsätter med ytterligare insatser. - Det kommer till exempel kurser i sparsam körning och utbildningar i trafiksäkerhet. Våra medarbetare färdas av nödvändighet mycket i trafiken, och det är en självklarhet att arbeta för att de ska kunna göra detta säkert både för sig själva och andra. Just satsningen på alkolås har också tagits emot väl av medarbetarna, även om det kommer att behövas viss justering av intervallerna mellan tidpunkterna då föraren måste blåsa i alkolåset. - Vi känner alla att vi vill bidra till en säker trafikmiljö, och här har vi haft möjlighet att göra något konkret som är bra både för våra medarbetare och för samhället. Därför var projektet en självklarhet för oss att satsa på, avslutar Kristina. Ny roll för Lars Lars Wallin är ny i rollen som ansvarig för Skebos alla värme- vatten- och ventilationssystem, och arbetar med frågor som rör energianvändning och energibesparing. nytt larmnummer! Detta nummer ska du ringa om du som Skebohyresgäst behöver komma i kontakt med SOS Alarm, till exempel om du måste anmäla en akut skada på fastigheten utanför kontorstid. Det gamla numret försvinner. Det numret var gemensamt för alla som använde sig av SOS Alarms tjänster. Det nya numret ovan gäller enbart för Skebos hyresgäster. Andra företag som nyttjar SOS Alarms tjänster har fått egna nummer. Hans och sofia Nya medarbetare Hans Widmark heter från 16 oktober den nye avdelningschefen för Teknik/Service på Skebo. Han efterträder Lars-Bertil Nilsson som går i pension men som kommer att finnas kvar en tid som stöd för Hans och för att fullfölja några pågående projekt. Hans kommer närmast från en chefsbefattning på SOS Alarm. Han kommer förutom ansvar för de befintliga medarbetarna också att få en nyanställd medarbetare, Sofia Gustavsson, som 2 oktober började som byggnadsingenjör på Skebo. Med Skebo på hjässan Skellefteå AIK gick äntligen upp till elitserien, något som glädjer de flesta. Skebo har även denna säsong fortsatt sitt reklamsamarbete med AIK och syns på spelarnas hjälmar. Det leder till att Skebo får synas många gånger under året i media. Alla vi på Skebo vill förstås också passa på att önska laget lycka till i år! Tack alla sommarjobbare! Hur skulle det gå på sommaren utan alla duktiga sommarjobbare? Alla vi på Skebo vill rikta en särskild hälsning och vår tacksamhet till alla ni som jobbat på Skebo i sommar. Er insats har varit uppskattad, både av oss och våra hyresgäster. 10 kom in kom in 11

7 korsordet BRUKAR SJUNGAS TILL ORGELACKOM- PANJEMANG FÖR VARU- FÖR- VARING GREJ FULL- BLOD KORT LITER KOM- MER FRÅN KÖKET HAR VISSA FÖRHOPP- NINGAR MOT- VILJA ARBE- TAR- PARTI KORT GRUND- LÄGG- ANDE SES MÅL- ARE ÄR EN RAGGIG TYP KORRI- GERING AVENY SNABBT FLYTER OM- KRING STAPEL FINNS ÖLAND ÄR LÄCK- ANDE BÅTAR KLE- NOD AVFALL TRAV- ARENA BRUKAR BESLUT HÄR FÖRVARAS VIKTIGA HANDLINGAR PING- LADE ÄR EJ FRUKT- BARA VIADUKT FÖRTRO- LIGA BRAS- REST TALA LEDIGT UTMÄRKANDE FÖR ETT FOLK ÄLSKVÄRT BLAND- NING MELODI TYGBIT LEVER SINA LASTER DEN ÄR HAL HÖRS VARG ı TJAT ÄR MODE- PRYL LITEN KILLE NEDER- BÖRD AV- BROTT HYRBIL SES MET- ARE MED VARA BENEN STÅ UT MED FARTYG FANTA- SIDJUR KALL DRYCK LÅG OCH KLANG- LÖS KLIBBIG SLAGS SLAG- TRÄ HÖGSTA KORTET HÄN- SYN TJUGO- ETT I TAL BIRUM OMED- EL- BART HA DET SKÖNT HAR LAPP LAPP π[ SÄTTS BUKETT- EN I VÄSEN ÄND- RADE RIKT- NING ] KOST- SAM LE KATT- DJUREN ETT DUSSIN VÄXEL- VIS OFÖR- KLAR- LIGT EJ OBSER- VERAD SVALKA SKÅL BITER SIG IN REDSKAP FÖR DEN SOM VILL UPP NORD- ISK ÅSKGUD PRYD HÄFTIG SJUKA ÄR STIG- BYGELN MOT- SPÄNST- IG DRAS RUNT PLÖTS- LIG KRÄVER PORT- LÅS ESTRAD DJUNG- EL- BOKS- PYTON BEGÄR TALARE STÅL- LINAN DJUP KLYFTA HAR MÖJLIG- HET AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Alice Stenberg som vann ett presentkort på 100 kr. Margareta Lestander, Ture Johansson, Gulli Helander och Britt-Marie & Ingemar Grahn vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc

Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Viktig information! 1-års vagnskadeförsäkring ingår i priset för denna Suzuki-mc Grattis till ditt val av denna Suzuki-mc Detta är en mc av årsmodell 2006 som levereras med en vagnskadeförsäkring i samband

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

ETT HETT SJUNGANDE DALEN

ETT HETT SJUNGANDE DALEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2002 7:E ÅRGÅNGEN NIKLAS TRIVS I ETT HETT SJUNGANDE DALEN FULL FART PÅ BURVIKSKOLONIN MÖBELCHECKEN BLEV MARCUZ OCH JENNYS ITALIENSK AFTON PÅ ANDERSTORP 1

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

intranowaste KöKsavfallsKvarnEn som fixar resten Inspired by design

intranowaste KöKsavfallsKvarnEn som fixar resten Inspired by design Inspired by design KöksavfallskvarnEN som fixar resten IntraNoWaste Nyhet! En restprodukt i världsklass Först till kvarn! I USA har idag hela 75 miljoner hushåll en köksavfallskvarn. Och med tanke på den

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer