MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Nya utmaningar! I stora delar av landet har servicehusen upphört som särskilt boende och äldreomsorgens resurser har istället omfördelats till vård i det egna hemmet. Målsättningen har varit att kunna hjälpa fler vårdtagare till samma kostnad och samtidigt låta äldre som vill bo kvar hemma göra det så länge man kan. De nedlagda servicehusen byggs därför i rask takt om till seniorboenden. Ett boende med trygghet, gemenskap och god tillgänglighet. Skellefteå är inget undantag i denna omvandling från servicehus till seniorboende och det är viktigt för Skebo att snabbt kunna anpassa sig till rådande marknadsförhållanden. En nyckelfaktor för vår utveckling är att ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster. Skebo har idag drygt 750 seniorlägenheter fördelade på ett flertal orter i kommunen. De har en hög fysisk tillgänglighet och är oftast belägna nära daglig service. Seniorboendet har blivit en mycket uppskattad boendeform bland våra äldre hyresgäster. De som har behov av vård får det via hemtjänsten i sin egen lägenhet. Hemtjänsten hyr dessutom ofta lokaler i våra större seniorboenden, vilket ökar tryggheten ytterligare hos de boende. Vi tror att hemsjukvården kommer att utvecklas mycket de kommande åren. Den kommer dock att kräva tekniska lösningar inom IT-området i våra fastigheter, för att underlätta för dess verksamhet. Där är vi glädjande nog väl rustade genom våra satsningar de senaste åren på fiberoptiskt bredband till våra lägenheter. Att öka tillgängligheten till våra bostäder är också en viktig fråga att arbeta med kommande år. Därför har vi påbörjat en utredning om var det är möjligt att installera hiss i fastigheter som saknar en sådan. NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Skebo vill fortsätta utveckla seniorboendena mot något ännu bättre i framtiden. Tryggheten skall förbättras genom att en värd/värdinna besöker varje seniorboende regelbundet, för att träffa och hjälpa hyresgästerna samt för att initiera aktiviteter. Målsättningen är också att öka gemenskapen genom att organisera verksamheter i de gemensamma utrymmen som finns i många av våra seniorboenden. Vi skall också undersöka möjligheten att färdigställa övernattningsrum för besökare till hyresgästerna. Vi vet också att vissa hyresgäster har behov av hushållsnära tjänster som inte beviljas via hemtjänsten. Där kan vi hjälpa till genom att hänvisa till externa leverantörer som hyresgästerna kan beställa tjänster av till fasta upphandlade priser. Tillsammans med våra hyresgäster skall vi forma framtidens seniorboende. En reportagetidning för Skebos hyresgäster Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Fredrik Westerlund och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Tryckeri City, Skellefteå. Omslagsbild: Janne Boklöv, backhoppare i världsklass - numera boende på Takdroppsgatan i Skellefteå. Är du skyddad mot det oväntade? Helt plötsligt öppnade sig skyarna och regnet vräkte ner. Med vattendränkta gator och översvämningar till följd. I Skebos garage under Odentorget blev många bilar skadade av vattenmassorna. Men vems försäkring betalar en sådan skada? Är du själv skyddad mot det oväntade? Skyfall hör verkligen inte till vanligheterna i vår del av världen. Men skyfall är nog ordet för att beskriva det som inträffade i Skellefteå med omnejd den 7 september. Då föll nämligen nästan 100 mm regn på ett dygn. Det motsvarar 100 miljoner liter vatten per kvadratkilometer! Eller sett med ett annat mått: kubikmeter När Boströmsbäcken i centrala Skellefteå, på grund av skyfallet och ett igensatt galler vid en trumma, började stiga flödade regnvatten in i bland annat Skebos garage under Odentorget. Där stod som vanligt bilar parkerade. Men vad gäller en sådan gång? Om bilen blir skadad i garaget vems försäkring betalar? Är det någon skillnad om man har hel-, halv- eller bara trafikförsäkring? HELFÖRSÄKRA BILEN! Kom in! har talat med Stefan Karlsson som arbetar med skadefrågor på Folksam. Han berättar: - Grunden är att bilägarens vagnskadeförsäkring betalar skadan, med avdrag för den självrisk som är reglerad i försäkringsbrevet och som utgör den risk som ägaren alltid står för själv. Saknas helförsäkring på fordonet saknar man också skydd i en sådan här situation. - Enda möjligheten att då få ersättning och slippa stå för skadan själv är om någon har agerat vårdslöst. The sky is crying... Den gamla blueslåten kunde vara ledmotiv till dagen S som i skyfall. 100 mm regn på en enda dag översvämmade delar av Skellefteå. Skebos garage under Odentorget drabbades hårt. Katastrof bland annat för de bilägare som inte hade ordnat med fullgott försäkringsskydd. Foto: Ulf Johansson, Norra Västerbotten. Som exempel nämner Stefan Karlsson om en likadan översvämning inträffat tidigare och en upprepning hade kunnat undvikas med lämpliga åtgärder, eller om rörsystemen varit underdimensionerade utifrån de regler som gällde när husen byggdes. - Sådana gånger kan det visa sig att kommunen har ett ansvar för det inträffade och därmed också blir skyldig att betala skadan. Fastighetsägaren har däremot aldrig något ansvar för det som förvaras inuti fastigheten. Principen är att fastighetsägaren försäkrar fastigheten och den som förvarar saker inuti den försäkrar sakerna. Detta gäller även för lösöre i hemmet. Och därför är det också viktigt att ha en hemförsäkring. - Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som träder in ifall man själv råkar skada fastigheten genom en olyckshändelse. Många tror att en hemförsäkring är viktig bara vid brand, men så är inte fallet. Det finns många situationer där en sådan försäkring kan vara oerhört viktig. Det kan till exempel vara om den diskmaskin som man själv äger och har installerat orsakar en vattenskada i fastigheten. BILLIG FÖRSÄKRING Utan hemförsäkring blir man annars en sådan gång ansvarig för att betala kostnaderna eftersom fastighetsägarens försäkring bara gäller om skadan orsakas av fastighetsägaren eller dennes utrustning. - Det är mycket viktigt att ha ett bra försäkringsskydd så att man inte råkar illa ut om något oförutsett inträffar. Mitt råd till alla är att ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att gå igenom försäkringsskyddet, eller om man helt saknar hemförsäkring att ta kontakt med ett bolag för att teckna en. Hemförsäkringen är en relativt billig försäkring men som kan vara oerhört viktig. Viktigt är också som vi sett att kontrollera skyddet för annan egendom, till exempel fordon. Så att man inte står oskyddad om något oväntat inträffar. Som ett skyfall över Skellefteå efter en i övrigt ovanligt torr sommar. kom in kom in

3 boråd Mer Skebo i Lärkan Skebo har köpt ytterligare ett av husen i kvarteret Lärkan, och äger nu två av de tre huskropparna. En strategiskt viktig affär för oss, säger vd Jerker Eriksson. Grilltajm i Byske! Solen sken, så som den gjort i stort sett hela sommaren. Och massor av glada människor slöt upp när Revärgatans boråd samlade kvarteret till grillfest. Bara ett stenkast från Byske havsbad ligger ett kvarter med Skebolägenheter. De 18 lägenheterna är inrymda i små hus med villakänsla, och grannarna emellan finns en god atmosfär. Och här finns ett aktivt boråd som arbetar för att skapa trevliga aktiviteter för de boende. - Vi hade nyligen en mycket uppskattad grillfest. Vi höll festen utomhus vid den grillplats med bänkar som vi nyligen ordnat och som betalats med de medel som borådet har tillgängliga från Skebo, berättar Rune Loock som sitter med i borådet. Festen blev mycket uppskattad. De boende gick nästan man ur huse. - Ja det var fantastiskt. Om jag inte räknat fel så var vi 34 personer, och nästan alla hushåll fanns representerade. Det måste man kalla god uppslutning. På menyn stod som sig bör både grillad korv och hamburgare. - Vi hade ju också tur med vädret, fast den här sommaren hade man ju fått anstränga sig för att misslyckas, säger Rune och skrattar. Nu funderar borådet på nästa aktivitet. - Vi diskuterar vad vi ska göra härnäst, men än är inget bestämt. Fast en sak är säker: vår grillfest var så trevlig att en fortsättning följer, på ett eller annat sätt! Lärkan är det kvarter som ligger mellan Strandgården och stadshuset. I kvarterets södra del finns tre relativt nya hus, varav Skebo redan tidigare ägde ett. Nu har företaget köpt ytterligare ett, med adress Strandgatan 37 A och B. - Det här är ett av Skellefteås allra bästa lägen, och ger oss ytterligare 20 lägenheter i centralt läge. Lägenheter som liksom tidigare kommer att vara seniorboende. Det här är viktigt eftersom just centrala lägenheter för äldre tillhör de mest efterfrågade lägenhetstyperna. Fastigheten slås ihop med Skebos tidigare fastighet på området, något som ger Skebo en rad fördelar. - Vi kan till exempel nyttja våra resurser i samband med skötsel av huset bättre. Det är till exempel samma innergård och garage, och bovärden får ytterligare ett hus på samma område vilket ger samordningsvinster. Genom att Skebos bägge fastigheter i kvarteret slås samman till en enda kan affären också göras extra fördelaktig ekonomiskt sett. - Tack vare detta slipper vi betala stämpelskatter för köpet. För hyresgästerna är Skebos förvärv odramatiskt. - Hyresgästerna känner ju redan till oss och vår bovärd eftersom vi redan finns på området. Vi önskar våra nya hyresgäster välkomna och hoppas att de ska trivas och bli lika nöjda med oss som våra övriga hyresgäster! kom in kom in 5

4 porträttet Ett Boklöv TAKDROPPSGATAN! Sedan en tid tillbaka bor Jan Boklöv hos Skebo på Takdroppsgatan i Skellefteå. Jan blev känd för en hel värld när han förändrade backhoppningen och införde vad som nu runt om i världen är känt som The Boklöv style, eller V-stilen som vi ofta säger här hemma. Jan Boklöv föddes 1966 i Koskuskulle utanför Gällivare. Han blev tidigt idrottsligt aktiv, mestadels med vintersport. I slutet av 80-talet kom han att helt dominera svensk backhoppning. Fast om det inte hade varit för ett misslyckat hopp i Falun 1985, där skidorna gled isär men som visade sig bli mycket långt, så hade kanske Jans namn redan varit bortglömt. Istället finns han nu evigt inskriven i historieböckerna som den som uppfann V-stilen, eller The Boklov style som man säger runtom i världen. Nu bor denne ikon i backhopparsammanhang i Skellefteå sedan en tid tillbaka, i en Skebolägenhet på Takdroppsgatan. Kom in! träffade honom och vi var förstås nyfikna på att ta reda på lite mer om Jan och varför valet föll just på Skellefteå när familjen skulle flytta hem till Sverige efter att ha bott i Luxemburg i sex år. - Man kan väl säga att valet av Skellefteå främst handlar om valet av skola eftersom jag hade bestämt mig för att studera. Och det valet föll på Medlefors, säger Jan. - Jans föräldrar bor i Gällivare och mina i Sorsele, så hade vi också lovat att nästa flyttning skulle gå norröver, berättar Jans hustru Jorun. - Vi ville komma närmare familjen, helt enkelt. Kan bli kvar Det var Joruns jobb som projektledare och senare också som formgivare som gjorde att flyttlasset en gång gick till Luxemburg, där hon jobbat och fortfarande jobbar för EU. Framöver kommer Jorun att pendla till Luxemburg, och möjligheten att bo kvar i Skellefteå hänger på om hon kan hitta ett lämpligt arbete på orten. Jan ska under det närmaste året gå på Medlefors och läsa upp några betyg. - På idrottsgymnasiet tar man tid av främst svenska, så jag tänkte att för att få jobb så behövde jag betyg i svenska, berättar Jan. Fast det visade sig att han hade de betyg han behöver i svenska, däremot inte i matematik och engelska som han nu kompletterar. - Efter min utbildning får vi se. Får Jorun jobb här så blir vi nog kvar, mycket hänger på det. I bilden finns också familjens två barn. De trivs redan jättebra i Skellefteå, med kompisar och allt. - Det betyder förstås också mycket. Jobba med barn Jan själv har jobbat inom barnomsorgen, ett jobb som han gärna återvänder till. - Jag älskar att arbeta med barn, att följa med i deras utveckling är helt fantastiskt. Barn är underbara, för man får omedelbar feedback, och man vet direkt hur de upplever något. Om de gillar det eller inte syns direkt. När flyttlasset gick till Skellefteå hittade de sin lägenhet hos Skebo. - Vi tycker att det är fantastiskt att kunna hyra ett helt hus på det här sättet, och dessutom är det så skönt att barnen nu kan cykla till skolan. Jan sticker inte under stol med att det också är skönt att vara tillbaka i Sverige, att vistas i ett land där man kan språket. - Jag talar inget av de språk som används i Luxemburg, och det var besvärligt. Folk där använder inte engelska, och om man inte kan tala med någon så blir man väldigt isolerad. Så visst var det jobbigt, även om det också var ett fantastiskt land att bo i på många sätt och vis. Sporten blev säkrare Skellefteå känns hittills som ett bra val. - Det verkar vara en trevlig stad att bo i! Jan passar också på att kommentera att Skellefteå är en gammal backhopparstad, men själv saknar han egentligen inte backhoppningen alls. - Jag kan se tillbaka med tillfredsställelse, men känner egentligen inte någon stolthet över att ha kommit på Boklövstilen. Det var ju ingen uppfinning, utan en slump. Men det är tre saker jag känner glädje över att ha åstadkommit. Dels är det världscupsegern, som var den främsta idrottsliga prestationen, dels var det Järringpriset som var en uppskattning från svenska folket för den man är, och slutligen för att ha förändrat sporten. För det finns en viktig aspekt med V-stilen. Den har bidragit till att göra backhoppningen till en säkrare sport, och är orsaken till att det nästan aldrig är någon som kraschar längre. - Hopparna flyger på lägre höjd, omkring 1,5 meter över marken mot tidigare 2-2,5 meter. Och dessutom har hastigheten sjunkit från kanske 110 km/h till 100 km/h. Att ha bidragit till en säkrare sport för utövarna, det känner jag glädje för än idag! 6 kom in kom in 7

5 Ett rättvist kösystem För att på ett rättvist sätt fördela de lägenheter som blir lediga mellan de som söker bostad krävs ett kösystem. Så här fungerar det! Principen är att den som stått längst i kö har största möjligheten att få en bostad. - Vi har en enda kö för alla som söker en bostad, berättar Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig. När en lägenhet blir ledig blir det möjligt för alla i kön att anmäla sitt intresse för den. - Alla som står i kön kan anmäla intresse för en lägenhet under de två veckor som lägenheten är bokningsbar via När tiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i vår lägenhetskö. Alltså inte till den som anmälde sitt intresse först till just den här lägenheten. På så sätt blir det rättvist. Den som väntat längst har störst möjlighet att välja bland de bostäder som blir lediga. Men det betyder inte att den som inte står i kö eller bara köat en kortare tid helt saknar möjlighet att hyra en lägenhet. - Vi erbjuder även så kallade snabbuthyrningslägenheter. Där är det först till kvarn som gäller, och den som inte stått i kö och verkligen behöver en lägenhet kan därigenom få möjlighet att hyra genom att vara aktiv och hänga med på vad som bjuds ut. Det krävs dock att man först har en godkänd intresseanmälan hos Skebo innan man kan boka en snabbuthyrningslägenhet. - Din intresseanmälan lägger du också upp direkt på vår webbplats, och har du inte hyresskulder eller liknande så blir den godkänd inom cirka en halvtimme. Sedan måste man också förnya sin köplats varje halvår för att hålla sin köplats aktuell. Snabbuthyrningslägenheterna väljs inte ut bland de mest eftersökta lägenheterna. - Det är rimligt att de attraktivaste lägenheterna ska vara förbehållna dem som väntat längst i kö för att få en ny bostad, säger Kenth Wiklund. Den som saknar internet kan kontakta BoButiken så hjälper de dig med din intresseanmälan. I BoButiken finns också en kunddator du kan använda för att själv titta på det utbud som finns. Matrester blir biogas Nu har de flesta hyresgäster i Skellefteå börjat sortera ut matrester ur hushållsavfallet och stoppa det, väl förpackat i majspåsar, i bruna kärl i soprummen. Men vad händer med avfallet sedan? Förr gick alla sopor till deponi. Men via lagstiftning, skatter och avgifter har detta förändrats. Förbud mot att slänga miljöfarligt avfall med soporna kom till exempel tidigt. - Sedan började papper samlas in för återvinning. Efter det kom producentansvar för förpackningar, vilket gav oss förpackningsinsamlingen, berättar Ulrica Lundgren på Tekniska kontoret. När förpackningsinsamlingen kom blev det förbjudet att slänga förpackningar i hushållssoporna. - Sedan kom en skatt år 2000 på avfall som läggs på deponi för att få oss att sortera ut sådant som istället kunde brännas. Samtidigt blev det förbjudet att deponera brännbart avfall. Nu har det införts ett förbud mot att deponera organiskt avfall. Det innebär att det antingen måste brännas, vilket redan är dyrt och kommer att bli ännu dyrare allt eftersom avgifterna höjs, eller så måste de tas om hand på annat sätt. - I Skellefteå har vi valt att satsa på ett biogasverk. Matresterna kommer att omvandlas till fordonsgas i ett gasverk på Tuvan, berättar Ulrica. Alla får betala När gasverket börjar trimmas in i höst och därefter börjar köras i full drift kommer det att krävas ett kontinuerligt flöde av bra bioavfall. - Därför satte vi igång källsorteringen av bioavfallet i hushållen en tid i förväg för att så att säga köra in återvinningen så att den skulle fungera när det var dags. Och dags är det alltså inom kort. Då kommer dina matrester att bli bränsle till stadens bussar och sopbilar. - Det här är viktigt ur många aspekter. Inte minst ekonomiskt. För varje kilo avfall som går till Umeå för förbränning betalar vi idag ungefär en krona. Varje hushåll kan därför bidra med hundralappar varje år i minskade kostnader genom att vara noggranna vid sorteringen av till exempel matrester och förpackningar. Därigenom kan alla bidra till att hejda den ständigt ökande kostnaden för hanteringen av våra sopor. - Det är ju kostnader som alla får betala, även hyresgästerna! Sorterar. Namn Namn på Namngatan sopsorterar. Satsning på Brännsvedjan För några år sedan såg det mörkt ut för bostadsområdet Brännsvedjan i Kåge. Ett hus revs, och ytterligare ett hus fick inflyttningsstopp med tanke på en eventuell rivning. Men vinden har vänt, och nu har Skebo istället genomfört en omfattande satsning på området. Idag är ett besök på Brännsvedjan en positiv upplevelse. Området har fått ett riktigt lyft. Nyasfalterade gångvägar, förbättrade uteplatser, nya lekplatser, nya fräscha planteringar och mycket annat har förändrat känslan helt. - När utvecklingen var som sämst hade vi planer på att allt som allt riva tre hus på området, med tanke på svårigheten att hyra ut bostäder och med tanke på de stora kostnaderna det innebär att stå med tomma hus, berättar vd Jerker Eriksson. Men så kom Migrationsverket och hyrde ett hus, och dessutom vände kommunens befolkningsutveckling för ett par år sedan. - Fler människor betyder också ett ökat behov av bostäder. Och eftersom centrala Skellefteå idag har så mycket uthyrt så ökar uthyrningen även i orterna runt omkring, inte minst i Kåge. Där har nog den nya E4: an spelat in också, tror Jerker Eriksson. En annan sak som spelar in är de stigande priserna för bostadsrätter. - Då ökar också intresset för hyresrätten som boendeform. Eftersom det nu finns en positiv trend var det naturligt för Skebo att satsa på utveckling istället för avveckling. - Det är så oerhört mycket roligare att få berätta om satsningar än om rivningar. Under några tunga år har vi rivit ett antal hus, och det har inte varit roligt. Att istället kunna satsa på trivselhöjande åtgärder i ett område som Brännsvedjan som idag andas en helt ny tillförsikt är mycket trevligt, och vi hoppas och tror att de boende uppskattar våra insatser i området! 8 kom in kom in 9

6 Alkolås i alla Skebos fordon! Skebo har i ett projekt tillsammans med Vägverket systematiskt gått igenom företagets transporter för att kvalitetssäkra dem ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Det har bland annat lett till att Skebo har monterat in alkolås i alla fordon för att bidra till en säkrare trafikmiljö. Ett alkolås innebär att ett fordon inte kan startas om föraren är onykter. Och alkohol är nog alla överens om att det inte hör hemma i trafiken. - Vi gör det här för att vara ett föredöme i samhället, och för att markera en fråga som vi tycker är oerhört viktig, berättar Skebos administrativa chef Kristina Sundin Jonsson. Omkring 40 fordon berörs av insatsen. Allt från bilar till traktorer. - Vi har tillsammans med Vägverket gått igenom alla våra transporter och tittat på våra transporter ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt och utifrån detta utformat en transportpolicy. En policy som slår fast att resor och transporter i företaget ska ske trafiksäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. - Målet när det gäller trafiksäkerhet är att vi ska bidra till att färre blir skadade och omkommer i trafiken. Och där är alkolåsen med som en del. Både trafiksäkerhet och miljöfrågor kommer genom den nya policyn att få stor inverkan på valet när företaget i framtiden köper fordon. - Policyn innebär att kraven på fordonen skärps vid upphandlingar. En självklar satsning Och samarbetet med Vägverket fortsätter med ytterligare insatser. - Det kommer till exempel kurser i sparsam körning och utbildningar i trafiksäkerhet. Våra medarbetare färdas av nödvändighet mycket i trafiken, och det är en självklarhet att arbeta för att de ska kunna göra detta säkert både för sig själva och andra. Just satsningen på alkolås har också tagits emot väl av medarbetarna, även om det kommer att behövas viss justering av intervallerna mellan tidpunkterna då föraren måste blåsa i alkolåset. - Vi känner alla att vi vill bidra till en säker trafikmiljö, och här har vi haft möjlighet att göra något konkret som är bra både för våra medarbetare och för samhället. Därför var projektet en självklarhet för oss att satsa på, avslutar Kristina. Ny roll för Lars Lars Wallin är ny i rollen som ansvarig för Skebos alla värme- vatten- och ventilationssystem, och arbetar med frågor som rör energianvändning och energibesparing. nytt larmnummer! Detta nummer ska du ringa om du som Skebohyresgäst behöver komma i kontakt med SOS Alarm, till exempel om du måste anmäla en akut skada på fastigheten utanför kontorstid. Det gamla numret försvinner. Det numret var gemensamt för alla som använde sig av SOS Alarms tjänster. Det nya numret ovan gäller enbart för Skebos hyresgäster. Andra företag som nyttjar SOS Alarms tjänster har fått egna nummer. Hans och sofia Nya medarbetare Hans Widmark heter från 16 oktober den nye avdelningschefen för Teknik/Service på Skebo. Han efterträder Lars-Bertil Nilsson som går i pension men som kommer att finnas kvar en tid som stöd för Hans och för att fullfölja några pågående projekt. Hans kommer närmast från en chefsbefattning på SOS Alarm. Han kommer förutom ansvar för de befintliga medarbetarna också att få en nyanställd medarbetare, Sofia Gustavsson, som 2 oktober började som byggnadsingenjör på Skebo. Med Skebo på hjässan Skellefteå AIK gick äntligen upp till elitserien, något som glädjer de flesta. Skebo har även denna säsong fortsatt sitt reklamsamarbete med AIK och syns på spelarnas hjälmar. Det leder till att Skebo får synas många gånger under året i media. Alla vi på Skebo vill förstås också passa på att önska laget lycka till i år! Tack alla sommarjobbare! Hur skulle det gå på sommaren utan alla duktiga sommarjobbare? Alla vi på Skebo vill rikta en särskild hälsning och vår tacksamhet till alla ni som jobbat på Skebo i sommar. Er insats har varit uppskattad, både av oss och våra hyresgäster. 10 kom in kom in 11

7 korsordet BRUKAR SJUNGAS TILL ORGELACKOM- PANJEMANG FÖR VARU- FÖR- VARING GREJ FULL- BLOD KORT LITER KOM- MER FRÅN KÖKET HAR VISSA FÖRHOPP- NINGAR MOT- VILJA ARBE- TAR- PARTI KORT GRUND- LÄGG- ANDE SES MÅL- ARE ÄR EN RAGGIG TYP KORRI- GERING AVENY SNABBT FLYTER OM- KRING STAPEL FINNS ÖLAND ÄR LÄCK- ANDE BÅTAR KLE- NOD AVFALL TRAV- ARENA BRUKAR BESLUT HÄR FÖRVARAS VIKTIGA HANDLINGAR PING- LADE ÄR EJ FRUKT- BARA VIADUKT FÖRTRO- LIGA BRAS- REST TALA LEDIGT UTMÄRKANDE FÖR ETT FOLK ÄLSKVÄRT BLAND- NING MELODI TYGBIT LEVER SINA LASTER DEN ÄR HAL HÖRS VARG ı TJAT ÄR MODE- PRYL LITEN KILLE NEDER- BÖRD AV- BROTT HYRBIL SES MET- ARE MED VARA BENEN STÅ UT MED FARTYG FANTA- SIDJUR KALL DRYCK LÅG OCH KLANG- LÖS KLIBBIG SLAGS SLAG- TRÄ HÖGSTA KORTET HÄN- SYN TJUGO- ETT I TAL BIRUM OMED- EL- BART HA DET SKÖNT HAR LAPP LAPP π[ SÄTTS BUKETT- EN I VÄSEN ÄND- RADE RIKT- NING ] KOST- SAM LE KATT- DJUREN ETT DUSSIN VÄXEL- VIS OFÖR- KLAR- LIGT EJ OBSER- VERAD SVALKA SKÅL BITER SIG IN REDSKAP FÖR DEN SOM VILL UPP NORD- ISK ÅSKGUD PRYD HÄFTIG SJUKA ÄR STIG- BYGELN MOT- SPÄNST- IG DRAS RUNT PLÖTS- LIG KRÄVER PORT- LÅS ESTRAD DJUNG- EL- BOKS- PYTON BEGÄR TALARE STÅL- LINAN DJUP KLYFTA HAR MÖJLIG- HET AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Alice Stenberg som vann ett presentkort på 100 kr. Margareta Lestander, Ture Johansson, Gulli Helander och Britt-Marie & Ingemar Grahn vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

TRYGGHET FÖR BILÄGARE

TRYGGHET FÖR BILÄGARE BILÄGARPANEL TRYGGHET FÖR BILÄGARE Håller inte alls med 28 2 Håller inte med helt och hållet 37 3 Håller varken med eller inte 89 7 Håller delvis med 345 27 Håller med helt 772 60 Ingen uppfattning 10

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer