KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet"

Transkript

1 KInA världens hetaste marknad Det är bara en tidsfråga innan Kina är världens största ekonomi, menar många experter. Privata Affärer granskar den ekonomiska utvecklingen i det OS-aktuella kinesiska undret. Av JohAn MArKwAll Kina är det hetaste landet för utländska direktinvesteringar för världens storbolag. Det visar en undersökning som gjorts av den amerikanska konsultfirman A T Kearney. Firman intervjuade toppchefer i av världens största företag om var de skulle lägga huvuddelen av sina investeringar. Samtidigt har de kinesiska börserna haft en skakig resa den senaste tiden. Svenska och internationella Kinafonder har fått sig en rejäl törn sedan oroligheterna på finansmarknaderna trappades upp under hösten Inledningen på 2008 har inte varit bättre och de flesta Kinafonder har tappat minst 20 procent under årets första månader. Orsaken till nedgången är att marknaden oroar sig för att kraften i tillväxten i landet har fått sig en knäck. Marknaden har tidigare levt i tron att den kinesiska ekonomin står sig stark även utan USA. Därför blev nervositeten stor när det kinesiska näringsdepartementet i höstas varnade för att den vacklande amerikanska konjunkturen får negativa effekter även på den kinesiska ekonomin, främst exporten. Bara för någon månad sedan spädde Kinas premiärminister Wen Jiabao på de dystra tongångarna när han i ett tal sade att 2008 kan bli det svåraste året hittills för landets ekonomi. Detta efter att Kinas ekonomi växte med 11,4 procent under 2007, den högsta siffran sedan Som vanligt går bedömarnas åsikter isär när det gäller framtiden. Justin Yifu Lin är USA-utbildad professor i ekonomi och är Världsbankens näste chef ekonom. Dess- utom är han en tung rådgivare till Kinas regering. Under ett besök i Sve- Kina har tre börser Yta: 9,6 miljoner kvm. Något mindre än USA. Folkmängd: Ca 1,3 miljarder. BNP: miljarder dollar. 17 gånger mer än Sverige. BNP per capita: dollar. Endast 14 procent av vad varje svensk producerar i snitt per år. Börser: Tre olika Hongkong, Shanghai och Shenzhen. Valuta: I Fastlandskina används renminbi, mera känd via dess myntenhet yuan. 1 yuan = 0,91 kr. I Hongkong används Hongkong-dollar. 1 Hongkong-dollar = 0,84 kr. Huvudstad: Beijing, d v s Peking, som är näst största staden efter Shanghai. Språk: Kinesiska, vanligaste är mandarin som ca 70 procent talar. 20 april 2008 Privata affärer

2 rige spådde han att den kinesiska ekonomin växer med 8 till 10 procent årligen i ytterligare två till tre decennier samt att Kina går relativt opåverkat ur den globala finanskrisen. Christer Ljungwall, forskare vid China Economic Research Center vid Handelshögskolan i Stockholm, har forskat om Kinas tillväxt i tiotalet år. Han varnar dem som tror att Kinas tillväxt är en rätlinjig kurva som pekar i en riktning. Det kinesiska samhällsbygget brottas med enorma strukturella utmaningar som hotar att sätta djupa hack i tillväxtkurvan. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan. Det handlar om svåra miljöproblem, stora ekonomiska klyftor mellan stad och landsbygd samt brister inom sjukförsäkringssystemet. Gustav Rhenman, fondchef på fondbolaget Asia Growth Investors, AGI, tonar ned betydelsen i de dystra tillväxtuttalandena från den kinesiska statsledningen. Rhenman menar att de ska ses i sitt sammanhang, nämligen som brickor i det förhandlingsspel mellan världens En svag yuan underlättar fortsatta, mycket kraftiga utländska investeringar i Kina. Gustav Rhenman AGI Fonder ekonomiska supermakter. Kineserna tar alla tillfällen i akt att peka ut problem och tona ned sina framgångar. De vill så länge det bara går kunna fortsätta sin framgångsrika strategi med att ha en rejält undervärderad valuta, yuan, gentemot omvärlden. En billig yuan lägger grunden för en fortsatt starkt växande export till västvärlden. Glöm inte att kineserna även konkurrerar med de övriga sydostasiatiska länderna om exportpengarna. Kinesisk arbetskraft måste därför, mätt i dollar och euro, fortsätta att vara konkurrenskraftig gentemot Vietnam och andra länder i regionen, säger Gustav Rhenman. En svag yuan underlättar dessutom fortsatta, mycket omfattande direktinvesteringar i landet. De utländska investeringarna i Kina har bytt inriktning och pekas nu ut som en av de främsta drivkrafterna för landets fortsatta utveckling. Tidigare var det främst tillverkningsindustri som flyttade produktionen till Kina. I dag blir det allt vanligare att företag lägger avancerad forskning och utveckling samt tillverkning av produkter med högt teknikinnehåll i landet. när de flitigt kopierande kineserna lär sig mer sofistikerad teknologi och startar konkurrerande företag i samma branscher så lägger det i sin tur grunden för en ännu starkare export. Ett exempel är det mycket snabbt växande telekombolaget Huawei som seglat upp som en av Ericssons värsta konkurrenter. Enligt analysföretaget Dell Oro är företaget redan trea på 3G-marknaden före Ericsson och Nokia Siemens. Värt att notera är att Huawei har nått sin topposition på bara 20 år. Omvärldens direktinvesteringar i Kina uppgick förra året till 64 miljarder dollar. Det är Allt bättre relation med Taiwan n Det ser nu ut som de tidigare så frostiga relationerna mellan Kina och Taiwan äntligen kan vara på väg att tina upp efter drygt 50 år av kallt krig. De båda presidentkandidaterna i Taiwan, Frank Hsieh och Ma Ying-Jeou, sade i en TV-debatt nyligen inför valet att landet är villigt att närma sig Peking. I ett första steg kan Taiwan tänka sig att upprätta direktförbindelser med Kina som ett sätt att elda på tillväxten. I dag sker alla transporter mellan länderna via ett tredje land. En normalisering av förbindelserna med fastlandet kan få avgörande betydelse för Taiwans fortsatta utveckling. Landet saknar naturresurser och har en relativt liten hemmamarknad och förlitar sig nästan helt på export till omvärlden som tillväxtfaktor. Utrikeshandeln i Taiwan står för hela 80 av landets BNP. n Privata affärer a p r i l

3 Kina världens hetaste marknad Fortsatt stark export, stora investeringar i infrastruktur och en växande privat konsumtion driver utvecklingen framåt en ökning med ca 5 procent jämfört med 2006, enligt siffror från China Economic Information Center, CEIC. Vid professor Justin Yifu Lins besök i Sverige spådde han att direktinvesteringarna ligger på miljarder dollar i många år framöver. Christer Ljungwall är sedan 2004 baserad i Peking där han forskar om Kinas tillväxt vid landets mest prestigefylla institution för nationalekonomi, China Center for Economic Research, vid Pekings universitet. Christer Ljungwall är försiktigt optimistisk om landets ekonomiska utveckling i år och tror på en tillväxttakt på 9 10 procent för Samtidigt poängterar han att Kinas ekonomi inte är helt immun mot negativa förändringar i omvärldens ekonomier. En avmattning i den globala ekonomin påverkar Kina i viss utsträckning. Men Kina är fortfarande världens billigaste producent av billiga konsumtionsvaror med allt från elektronik till nudlar. Så när hushållens inkomster i västvärlden minskar, så ökar efterfrågan av billiga produkter från Kina, säger Christer Ljungwall. Därmed påverkas inte Kinas export som helhet nämnvärt, även om vissa branscher kan drabbas negativt. Kina har vidare ett antal instrument att förfoga över för att stimulera landets ekonomi om omvärlden skulle hamna i en långvarig recession, menar Christer Ljungwall. Det handlar främst om lättnader i penningpolitiken samt sänkt skattetryck och minskade subventioner. Dessa stimulansåtgärder skulle även kunna hjälpa till att lösa problemen utanför Kina, säger Christer Ljungwall. Det har talats mycket om att de olympiska spelen ger en rejäl vitamininjektion åt landets ekonomi i år. Gustav Rhenman tonar dock ned de ekonomiska effekterna av evenemanget. Olympiska spelen kanske betyder mycket för ekonomin i ett litet land som Grekland. Både de positiva och negativa effekterna är som vanligt starkt överdriva. Vilka är då de främsta drivkrafterna till att Kinas tillväxt Det pekar uppåt för investeringarna i infrastruktur i Kina. Nu byggs 97 flygplatser. fortsätter att växa med omkring 10 procent per år som varit fallet de senaste 28 åren? Det är exporten samt landets investeringar i infrastruktur. Men för varje år som går så blir den privata konsumtionen ett 22 april 2008 Privata affärer

4 Made in China är inte bara billiga leksaker. Allt fler kinesiska bolag slår sig in på den högteknologiska arenan och konkurrerar med forskning och utveckling. Köpkraften ökar nu snabbt för 1,3 miljarder kineser. Det lägger grunden för en fortsatt, mycket stark ekonomisk utveckling. allt viktigare inslag i tillväxten. Gustav Rhenman berättar att omkring 45 procent av landets omkring 1,3 miljarder invånare i dag bor i storstäder. Köpkraften hos dessa människor ökar nu i snabbt takt och den privata konsumtionen väntas därför öka kraftigt och stå för en allt högre andel av BNP åren framöver. Som exempel på styrkan i infrastrukturinvesteringarna kan nämnas att Kina har byggt cirka 100 nya flygplatser de senaste tio åren. Nyligen annonserade myndigheterna att ytterligare 97 regionala flygplatser byggs till 2020 till en kostnad av drygt 62,5 miljarder dollar. 45 av dessa ska redan stå klara om två år. Vilka är då de främsta hoten mot tillväxten? Christer Ljungwall varnar för överdriven optimism och för att många bedömare stirrar sig blinda på travar av positiv ekonomisk statistik. Det största hotet är en finansiell kris inom det kinesiska banksystemet. Det skulle kunna knäcka landets ekonomi i ett antal år. Det handlar om gigantiska, dolda skulder efter 30 års reformarbete som nu skyfflas runt inom banksystemet. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan och ingen vet i dag vad som händer när det sker, enligt Christer Ljungwall. Jag tror definitivt inte på en krasch av den kinesiska ekonomin. Men en finansiell kris skulle öka volatiliteten i den ekonomiska utvecklingen och orsaka mycket kraftiga svängningar i t ex tillväxttakt, inflation, investeringstakt och konsumtionsnivå. Hur ser ditt eget Kinasparande ut? Du bör självklart ha en del i Kina-sparande till dina barn eller om du har år kvar till pensionen. Något annat vore fel, anser jag. Själv är jag 40 år och har en tredjedel av mitt pensionssparande i Kina. Detsamma gäller för mina barn. n Privata affärer a p r i l

5 Placera rätt i Kina här är proffsens bästa råd Kinafonderna fortsätter att lida de närmaste månaderna av konjunkturoron i kreditfrossans spår. Men på lång sikt talar det mesta för en god börsutveckling i Kina. P rivata Affärer har talat med en rad framgångsrika förvaltare. De ger på längre sikt en positiv bild av utvecklingen i Kina. Anders Alvin, förvaltare av Kaupthing Kina, är i dagsläget avvaktande till de kinesiska marknaderna. Men han anser att du som långsiktig sparare bör ha mellan 10 till 15 procent av ditt sparandet där. Försämras världsekonomin så tror jag att det finns fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna, trots vinterns nedgång, säger Anders Alvin. Gunnar Påhlson, förvaltare av HQ Kina, instämmer i farhågorna, men tror inte på någon dramatiskt negativ börsutveckling. Han betonar att de kinesiska myndigheterna gör allt för att hålla börserna på gott humör fram till olympiska spelen. Jag tror att man kan tjäna pengar i Kina i år, men då under det andra halvåret. Jag tror dock inte att vi upprepar resultaten från 2006 och 2007, Försämras världsekonomin så finns det fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna. Anders Alvin Kaupthing Kina Den placerare som ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar. Gunnar Påhlson HQ Kina då fonden steg med 54 respektive 48 procent. I år får vi kanske nöja oss med 20 till 25 procent i avkastning. Jag tror att den som köper fondandelar lite successivt under våren och ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar, säger Gunnar Påhlson. Även Gustav Rhenman, VD och grundare av Asia Growth Investors, AGI, betonar att man måste vara långsiktig som investerare i Kina. Den kinesiska marknaden går lätt från eufori till panik. Då får man de stora kurssvängarna som vi ser nu. Därför måste man vara långsiktig om man vill investera i Kina, gärna fem år eller längre. Är man inte inställd på det riskerar man att skrämmas ut i precis fel läge. Samtidigt menar Gustav Rhenman att man måste skilja på psykologi och kortsiktiga svängningar på marknaderna och på vinstutvecklingen i bolagen. Av Johan Markwall Värderingarna på många kinesiska bolag har sjunkit med mellan 20 och 50 procent efter den senaste tidens nedgång på de kinesiska börserna, säger han. Detta innebär inte att förutsättningarna för dessa bolag har försämrats med 50 procent. Nedgången är i stället ett resultat av att aktiemarknaderna just ny styrs väldigt mycket av rädsla och att folk säljer till vilka kurser som helst. Jag reser ofta till Kina och träffar företrädare för olika bolag. Mitt intryck är att förutsättningarna för de företag som vi investerar i inte har förändrats på något sätt, säger Gustav Rhenman. Jag tror att bolagsrapporterna från de kinesiska bolagen under året visar att det befarade beroendet av västvärlden i mångt och mycket är överdrivet, säger han. Enligt Anders Alvin finns det en uppsjö med intressanta investeringsalternativ på de kinesiska börserna som inte är renodlade exportbolag. Många av de allra största bolagen verkar på olika områden på den snabbt växande hemmamarknaden. China Mobile är ett exempel. Kineserna köper inte färre mobiltelefoner för att det är lågkonjunktur i USA och i Europa, Välj rätt Kinafond Fond Nordea Kina First State Greater China Growth A Templeton China A (acc) AIG Greater China Equity Fund plc - A Shares PF(LUX) Greater China R Fidelity Funds Greater China Fund Robur Kinafond Danske Fund Greater China JF Greater China D (acc) USD Schroder Hong Kong Equity A Acc AGI China East Asia Fund C Schroder Greater China A Acc Akelius China Fund Credit Suisse Equity Fund Greater China B Kaupthing Kina SGAM Fund Equities China A (USD) Fidelity Funds China Focus Fund Invesco GT Greater China Opportunities A BNP Paribas Parvest China UBS (Lux) Equity Fund - Greater China JF Hong Kong A (Dis) USD Martin Currie GF Greater China Fund USD HQ Fonder Kinafond UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong HSBC Hong Kong Equity A MSCI China JF China A (Dis) USD Invesco GT PRC A ABN Amro Kina HSBC Chinese Equity A AGI China Fund C FIM China Mandatum China T Baring Hong Kong China Fund *Köpavgifter kan tillkomma. säger Gustav Rhenman. Bolaget är världens största mobiloperatör med 300 miljoner abonnenter och en nytillströmning på 4-5 miljoner abonnenter i månaden, förtydligar Gunnar Påhlson. Kaupthing Kinas favoritbranscher är oljebolag, telekom, banker och kraftbolag. De största innehaven ligger i 24 april 2008 Privata affärer

6 Kina världens hetaste marknad Dagsfärska fondkurser på Utveckling i år, proc 1 år, proc 3 år, proc 5 år, proc Förv. avgift*, proc -16,13 3, ,85-17,19 12,22 92,06-1,50-17,69 15,18 76,95 171,85 1,60-17,98 6,45 68,95 132,22 1,80-18,85 12,13 79,51-2,30-19,11 8,75 56,86 116,59 1,50-19,75 7, ,80-19,86 3,28 81,24-1,60-19,95 13, ,50-19,96 11,94 95,42-1,50-20,08 15, ,10-20,72 5,58 85,76 208,17 1,50-20,88 1, ,50-22,14 2,62 46,89-1,92-22,98 19,83 111,42 230,91 2,00-23,24 21,24 128,82 241,40 2,00-23,29 20,08 140,90-1,50-23,32 13,99 99,61 211,55 1,50-23,37 16,21 115,55-1,50-24,48 19,35 121,24 220,48 2,34-24,51 6,09 48,87 139,44 1,50-24,69 10,76 67,13-1,50-24,80 17,37 94,14-1,90-24,95-3,35 38,45 93,28 1,80-25,11 3,41 58,92 127,56 1,50-25,42 20,63 132,23 261, ,51 21,57 151,69 273,85 1,50-26,95 19,18 125,31 274,56 2,00-27,15 15,41 121,93 246,50 1,75-27,27 13,93 114,54 262,10 1,50-27, ,10-28,40-2,63 26,77 83,01 3,00-28,61 9, ,80-29,13 14,29 149,79 301,02 1,25 Källa Money Mate. MSCI China är ett jämförelseindex. Kurser per den 11 mars China Mobile, Petro China och China Life Insurance. Och det finns massor med andra fantastiska bolag i Kina som kommer växa snabbt oavsett konjunkturen i västvärlden. Sådana bolag hittar vi enklast inom branscherna olja och petrokemi, bank och finans, konsumentvaror, industribolag, telekomindustrin, gruv och metall samt inom fastighetssektorn, fortsätter Gustav Rhenman. De flesta Kinafonder har minskat i värde i år. På lång sikt är dock de flesta förvaltare positiva till utvecklingen. Vi lottar ut ny Kinabok! Vill du veta ännu mer om Kina? Skriv då och berätta vad du tror om framtiden för Kinafonderna? Du kan få Ola Wongs bok När tusen eldar slickar himlen - Kinas väg mot framtiden. Mejla till Om Privata Affärer gav er en miljon kronor, hur mycket skulle ni satsa i Kina om ni fick uppdraget att skapa en välbalanserad, långsiktig portfölj? Jag lägger 50 procent av kapitalet i Kina, 20 procent i Sydostasien, 15 i Ryssland och 15 procent i Latinamerika, säger Gustav Rhenman på Asia Growth Investors. Anders Alvin på Kaupthing är något försiktigare. Eftersom jag är svensk lägger jag basen i mitt sparande här i Sverige. Jag satsar 40 procent i en bred Sverigefond, 15 procent i Kina, 10 procent i Ryssland, 15 procent i en bred Asienfond och 20 procent i en globalfond. Gunnar Påhlsons förslag riktar sig både till pensionssparare med 10 till 15 år kvar till pensionen och till dem som sparar till sina barn. Jag skulle lägga 15 procent i USA, 10 procent i Europa, 10 procent i Sverige, 25 procent i Indien, 20 i Kina och 20 procent i Ryssland. n Så köper du Kinaaktier n Vid sidan av vanliga aktiefonder är det enklaste och billigaste sättet att köpa aktier i kinesiska bolag att välja de som är noterade på västerländska börser. Sök på bolagsnamnen eller till exempel på china hos din nätmäklare så hittar du många bolag med anknytning till Kina, bland annat China Mobile, China Life Insurance, China Telecom och Petrochina. Någon specifik lista med Kinaaktier finns inte. Fördelen med att köpa kinesiska aktier på vanliga börser utanför Kina är framför allt att det då är lättare att få fram information om bolagen (på engelska), bättre redovisningskrav och att de bevakas av västerländsk media. En notering på amerikanska Nasdaq eller New York Stock Exchange gör ju att aktiehandeln och företagen står under övervakning av SEC, den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Det är nog ingen nackdel, för i vart fall så vet vi ju mer vilka stora krav de ställer men mindre om vad som krävs på de kinesiska börserna. Vill du ändå ta chansen och investera på någon av de tre börserna i Kina så får du vara beredd på svårigheter och höga priser. De så kallade A-aktierna på de hårt reglerade fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzhen är avsedda för kineser, även om stora utländska institutioner kan ansöka om att få handla A-aktierna. Utlänningar får annars bara köpa det fåtal B-aktier som finns. Främst är det därför H- aktierna på börsen i Hongkong som gäller för icke-kineser. Det är dock inte helt lätt att hitta en mäklarfirma. Bolag som ABN Amro, E-trade och Nordnet uppger att de inte erbjuder handel på den kinesiska marknaden. Swedbank erbjuder möjligheter att handla på börsen i Hongkong, men då är minimicourtaget 600 kr plus 300 kr i notavgift. Avanza uppger ett minimicourtage på 749 kr. Oavsett på vilken börs du köper Kinaaktier så tar du en valutarisk. Väljer du att köpa direkt i Kina så är det endast kronans växelkurs mot yuanen som påverkar. Köper du i stället kinesiska aktier noterade i euro eller dollar så påverkar även noteringsvalutan din avkastning. n Marcus Hernhag Privata affärer a p r i l

7 Kina världens hetaste marknad Atlas Copco är ett av flera svenska företag som kan räkna med god försäljning när Kinas ekonomi växer. Börsbolagen som lyfter med Kinaboomen Kinas starka utveckling gynnar inte bara landets ekonomi, utan även de utländska investerarna. Här är de svenska bolagen som vinner på en stark Kinaboom. Av Marcus Hernhag Kinas arbetskraft har länge varit en av världens billigaste. Den snabba BNPtillväxten i kombinationen med den reglerade växelkursen har dessutom hållit valutan undervärderad. Och ju billigare valuta desto billigare arbetskraft. Svenska industribolag som är på plats är bland andra Volvo, som både tillverkar och säljer i Kina. Efter fjolårets förvärv är Asien Volvos näst största lastbilsmarknad. ABB har 26 deleller helägda bolag och över anställda i Kina, där man fått flera stora kraftorder. Även låsbolaget Assa Abloy har tillverkning i Kina. Verksamt i landet är även SKF, vars VD Tom Johnstone hävdar att kullagertillverkaren expanderar snabbt: I Kina växer vi med 30 procent per år och det fortsätter. Ett mindre verkstadsbolag är Nolato, vars bolag Nolato Beijing formsprutar och monterar av komponenter till mobiltelefoner. 3,4 miljarder av Sandviks fakturering under 2007 kom från Kina, där man har anställda. Kinas lågprisfabriker gynnar förstås även bolag som bara använder underleverantörer, exempelvis Clas Ohlson, som nyligen beslutat att starta ett eget inköpsbolag i Kina. En annan detaljist inom sällanköpsvaror som handlar i Kina är klädjätten Hennes & Mauritz som precis som flera andra konsumentvarubolag nu har öppnat sina första butiker i landet. Electrolux har sålt i Kina i flera år, men trots tidvis rätt bra tillväxt fortsätter vitvarubolagets förluster i landet. Bolagen flyttar inte bara enkel tillverkning till Kina. Numera läggs även alltmer högteknologisk tillverkning samt forskning och utveckling i landet. Även kinesernas reallöner utvecklas och ökar med tiden, och valutan yuan bör stärkas på sikt. Sett över en lång tidshorisont kan det därför bli svårare att tillverka riktigt billigt i Kina. Det behöver dock inte vara särskilt negativt för tillverkningsbolagen eller några andra. För i takt med att Kinas ekonomi och köpkraft växer så ökar konsumtionen. Högkonjunkturen för verkstadsbolagen har ju till stor del orsakats av Kinas tillväxt, precis som det stora uppsvinget för råvarusektorn. Den utvecklingen lär fortsätta, vilket skulle gynna alla som säljer det Kina vill köpa. Det gör många av de svenska industribolagen som vi tidigare nämnt. Atlas Copco och Sandvik gynnas även genom att råvaruefterfrågan satt fart på den globala gruvindustrin, där bolagen har många kunder. Även råvarubolag som Lundin Petroleum, Boliden och Lundin Mining gynnas om Kinas efterfrågan klarar av att hålla priserna uppe på olja och metaller. Kinas ökande handel med omvärlden driver även på varvsindustrin och transportsektorn. Rederiet Broström är en intressant aktör i en konkurrensutsatt bransch. Finansbranschen har inte direkt gynnats så mycket av Kinas framfart i världsekonomin. Hongkong är visserligen internationaliserat, men Fastlandskinas valuta och banksektor är hårt reglerad. På sikt kan den kanske komma att öppnas upp så att utländska banker, kapitalförvaltare och aktiemäklare kan sälja sina produkter till kineserna. n 26 april 2008 Privata affärer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen.

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. PLACERINGAR AV HANS BOLANDER vinnar- 3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. Det är lika tokigt som att alltid stå bredvid och titta på. Bestäm dig för hur mycket risk du kan

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg l Nr 2 2008 ny satsning på ägarplanering 3 Framtiden stavas svensk cleantech 8 stefan holm om os i peking Kinas ekonomi visar DUBBLA ANSIKTEN

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

PRIVATA INVESTERINGAR

PRIVATA INVESTERINGAR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR DIN GUIDE TILL SÄKRARE PLACERINGAR VI HANTERAR PENGAR IRRATIONELLT Intervju med fondgurun Mats Wester, nu hos Länsförsäkringar.

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.com/se KINA Jätte med hemkära banker t e m a: f i n a n s så påverkar eurokrisen svenska företag 3Exportsuccéer i finanssektorn

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer