KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet"

Transkript

1 KInA världens hetaste marknad Det är bara en tidsfråga innan Kina är världens största ekonomi, menar många experter. Privata Affärer granskar den ekonomiska utvecklingen i det OS-aktuella kinesiska undret. Av JohAn MArKwAll Kina är det hetaste landet för utländska direktinvesteringar för världens storbolag. Det visar en undersökning som gjorts av den amerikanska konsultfirman A T Kearney. Firman intervjuade toppchefer i av världens största företag om var de skulle lägga huvuddelen av sina investeringar. Samtidigt har de kinesiska börserna haft en skakig resa den senaste tiden. Svenska och internationella Kinafonder har fått sig en rejäl törn sedan oroligheterna på finansmarknaderna trappades upp under hösten Inledningen på 2008 har inte varit bättre och de flesta Kinafonder har tappat minst 20 procent under årets första månader. Orsaken till nedgången är att marknaden oroar sig för att kraften i tillväxten i landet har fått sig en knäck. Marknaden har tidigare levt i tron att den kinesiska ekonomin står sig stark även utan USA. Därför blev nervositeten stor när det kinesiska näringsdepartementet i höstas varnade för att den vacklande amerikanska konjunkturen får negativa effekter även på den kinesiska ekonomin, främst exporten. Bara för någon månad sedan spädde Kinas premiärminister Wen Jiabao på de dystra tongångarna när han i ett tal sade att 2008 kan bli det svåraste året hittills för landets ekonomi. Detta efter att Kinas ekonomi växte med 11,4 procent under 2007, den högsta siffran sedan Som vanligt går bedömarnas åsikter isär när det gäller framtiden. Justin Yifu Lin är USA-utbildad professor i ekonomi och är Världsbankens näste chef ekonom. Dess- utom är han en tung rådgivare till Kinas regering. Under ett besök i Sve- Kina har tre börser Yta: 9,6 miljoner kvm. Något mindre än USA. Folkmängd: Ca 1,3 miljarder. BNP: miljarder dollar. 17 gånger mer än Sverige. BNP per capita: dollar. Endast 14 procent av vad varje svensk producerar i snitt per år. Börser: Tre olika Hongkong, Shanghai och Shenzhen. Valuta: I Fastlandskina används renminbi, mera känd via dess myntenhet yuan. 1 yuan = 0,91 kr. I Hongkong används Hongkong-dollar. 1 Hongkong-dollar = 0,84 kr. Huvudstad: Beijing, d v s Peking, som är näst största staden efter Shanghai. Språk: Kinesiska, vanligaste är mandarin som ca 70 procent talar. 20 april 2008 Privata affärer

2 rige spådde han att den kinesiska ekonomin växer med 8 till 10 procent årligen i ytterligare två till tre decennier samt att Kina går relativt opåverkat ur den globala finanskrisen. Christer Ljungwall, forskare vid China Economic Research Center vid Handelshögskolan i Stockholm, har forskat om Kinas tillväxt i tiotalet år. Han varnar dem som tror att Kinas tillväxt är en rätlinjig kurva som pekar i en riktning. Det kinesiska samhällsbygget brottas med enorma strukturella utmaningar som hotar att sätta djupa hack i tillväxtkurvan. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan. Det handlar om svåra miljöproblem, stora ekonomiska klyftor mellan stad och landsbygd samt brister inom sjukförsäkringssystemet. Gustav Rhenman, fondchef på fondbolaget Asia Growth Investors, AGI, tonar ned betydelsen i de dystra tillväxtuttalandena från den kinesiska statsledningen. Rhenman menar att de ska ses i sitt sammanhang, nämligen som brickor i det förhandlingsspel mellan världens En svag yuan underlättar fortsatta, mycket kraftiga utländska investeringar i Kina. Gustav Rhenman AGI Fonder ekonomiska supermakter. Kineserna tar alla tillfällen i akt att peka ut problem och tona ned sina framgångar. De vill så länge det bara går kunna fortsätta sin framgångsrika strategi med att ha en rejält undervärderad valuta, yuan, gentemot omvärlden. En billig yuan lägger grunden för en fortsatt starkt växande export till västvärlden. Glöm inte att kineserna även konkurrerar med de övriga sydostasiatiska länderna om exportpengarna. Kinesisk arbetskraft måste därför, mätt i dollar och euro, fortsätta att vara konkurrenskraftig gentemot Vietnam och andra länder i regionen, säger Gustav Rhenman. En svag yuan underlättar dessutom fortsatta, mycket omfattande direktinvesteringar i landet. De utländska investeringarna i Kina har bytt inriktning och pekas nu ut som en av de främsta drivkrafterna för landets fortsatta utveckling. Tidigare var det främst tillverkningsindustri som flyttade produktionen till Kina. I dag blir det allt vanligare att företag lägger avancerad forskning och utveckling samt tillverkning av produkter med högt teknikinnehåll i landet. när de flitigt kopierande kineserna lär sig mer sofistikerad teknologi och startar konkurrerande företag i samma branscher så lägger det i sin tur grunden för en ännu starkare export. Ett exempel är det mycket snabbt växande telekombolaget Huawei som seglat upp som en av Ericssons värsta konkurrenter. Enligt analysföretaget Dell Oro är företaget redan trea på 3G-marknaden före Ericsson och Nokia Siemens. Värt att notera är att Huawei har nått sin topposition på bara 20 år. Omvärldens direktinvesteringar i Kina uppgick förra året till 64 miljarder dollar. Det är Allt bättre relation med Taiwan n Det ser nu ut som de tidigare så frostiga relationerna mellan Kina och Taiwan äntligen kan vara på väg att tina upp efter drygt 50 år av kallt krig. De båda presidentkandidaterna i Taiwan, Frank Hsieh och Ma Ying-Jeou, sade i en TV-debatt nyligen inför valet att landet är villigt att närma sig Peking. I ett första steg kan Taiwan tänka sig att upprätta direktförbindelser med Kina som ett sätt att elda på tillväxten. I dag sker alla transporter mellan länderna via ett tredje land. En normalisering av förbindelserna med fastlandet kan få avgörande betydelse för Taiwans fortsatta utveckling. Landet saknar naturresurser och har en relativt liten hemmamarknad och förlitar sig nästan helt på export till omvärlden som tillväxtfaktor. Utrikeshandeln i Taiwan står för hela 80 av landets BNP. n Privata affärer a p r i l

3 Kina världens hetaste marknad Fortsatt stark export, stora investeringar i infrastruktur och en växande privat konsumtion driver utvecklingen framåt en ökning med ca 5 procent jämfört med 2006, enligt siffror från China Economic Information Center, CEIC. Vid professor Justin Yifu Lins besök i Sverige spådde han att direktinvesteringarna ligger på miljarder dollar i många år framöver. Christer Ljungwall är sedan 2004 baserad i Peking där han forskar om Kinas tillväxt vid landets mest prestigefylla institution för nationalekonomi, China Center for Economic Research, vid Pekings universitet. Christer Ljungwall är försiktigt optimistisk om landets ekonomiska utveckling i år och tror på en tillväxttakt på 9 10 procent för Samtidigt poängterar han att Kinas ekonomi inte är helt immun mot negativa förändringar i omvärldens ekonomier. En avmattning i den globala ekonomin påverkar Kina i viss utsträckning. Men Kina är fortfarande världens billigaste producent av billiga konsumtionsvaror med allt från elektronik till nudlar. Så när hushållens inkomster i västvärlden minskar, så ökar efterfrågan av billiga produkter från Kina, säger Christer Ljungwall. Därmed påverkas inte Kinas export som helhet nämnvärt, även om vissa branscher kan drabbas negativt. Kina har vidare ett antal instrument att förfoga över för att stimulera landets ekonomi om omvärlden skulle hamna i en långvarig recession, menar Christer Ljungwall. Det handlar främst om lättnader i penningpolitiken samt sänkt skattetryck och minskade subventioner. Dessa stimulansåtgärder skulle även kunna hjälpa till att lösa problemen utanför Kina, säger Christer Ljungwall. Det har talats mycket om att de olympiska spelen ger en rejäl vitamininjektion åt landets ekonomi i år. Gustav Rhenman tonar dock ned de ekonomiska effekterna av evenemanget. Olympiska spelen kanske betyder mycket för ekonomin i ett litet land som Grekland. Både de positiva och negativa effekterna är som vanligt starkt överdriva. Vilka är då de främsta drivkrafterna till att Kinas tillväxt Det pekar uppåt för investeringarna i infrastruktur i Kina. Nu byggs 97 flygplatser. fortsätter att växa med omkring 10 procent per år som varit fallet de senaste 28 åren? Det är exporten samt landets investeringar i infrastruktur. Men för varje år som går så blir den privata konsumtionen ett 22 april 2008 Privata affärer

4 Made in China är inte bara billiga leksaker. Allt fler kinesiska bolag slår sig in på den högteknologiska arenan och konkurrerar med forskning och utveckling. Köpkraften ökar nu snabbt för 1,3 miljarder kineser. Det lägger grunden för en fortsatt, mycket stark ekonomisk utveckling. allt viktigare inslag i tillväxten. Gustav Rhenman berättar att omkring 45 procent av landets omkring 1,3 miljarder invånare i dag bor i storstäder. Köpkraften hos dessa människor ökar nu i snabbt takt och den privata konsumtionen väntas därför öka kraftigt och stå för en allt högre andel av BNP åren framöver. Som exempel på styrkan i infrastrukturinvesteringarna kan nämnas att Kina har byggt cirka 100 nya flygplatser de senaste tio åren. Nyligen annonserade myndigheterna att ytterligare 97 regionala flygplatser byggs till 2020 till en kostnad av drygt 62,5 miljarder dollar. 45 av dessa ska redan stå klara om två år. Vilka är då de främsta hoten mot tillväxten? Christer Ljungwall varnar för överdriven optimism och för att många bedömare stirrar sig blinda på travar av positiv ekonomisk statistik. Det största hotet är en finansiell kris inom det kinesiska banksystemet. Det skulle kunna knäcka landets ekonomi i ett antal år. Det handlar om gigantiska, dolda skulder efter 30 års reformarbete som nu skyfflas runt inom banksystemet. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan och ingen vet i dag vad som händer när det sker, enligt Christer Ljungwall. Jag tror definitivt inte på en krasch av den kinesiska ekonomin. Men en finansiell kris skulle öka volatiliteten i den ekonomiska utvecklingen och orsaka mycket kraftiga svängningar i t ex tillväxttakt, inflation, investeringstakt och konsumtionsnivå. Hur ser ditt eget Kinasparande ut? Du bör självklart ha en del i Kina-sparande till dina barn eller om du har år kvar till pensionen. Något annat vore fel, anser jag. Själv är jag 40 år och har en tredjedel av mitt pensionssparande i Kina. Detsamma gäller för mina barn. n Privata affärer a p r i l

5 Placera rätt i Kina här är proffsens bästa råd Kinafonderna fortsätter att lida de närmaste månaderna av konjunkturoron i kreditfrossans spår. Men på lång sikt talar det mesta för en god börsutveckling i Kina. P rivata Affärer har talat med en rad framgångsrika förvaltare. De ger på längre sikt en positiv bild av utvecklingen i Kina. Anders Alvin, förvaltare av Kaupthing Kina, är i dagsläget avvaktande till de kinesiska marknaderna. Men han anser att du som långsiktig sparare bör ha mellan 10 till 15 procent av ditt sparandet där. Försämras världsekonomin så tror jag att det finns fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna, trots vinterns nedgång, säger Anders Alvin. Gunnar Påhlson, förvaltare av HQ Kina, instämmer i farhågorna, men tror inte på någon dramatiskt negativ börsutveckling. Han betonar att de kinesiska myndigheterna gör allt för att hålla börserna på gott humör fram till olympiska spelen. Jag tror att man kan tjäna pengar i Kina i år, men då under det andra halvåret. Jag tror dock inte att vi upprepar resultaten från 2006 och 2007, Försämras världsekonomin så finns det fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna. Anders Alvin Kaupthing Kina Den placerare som ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar. Gunnar Påhlson HQ Kina då fonden steg med 54 respektive 48 procent. I år får vi kanske nöja oss med 20 till 25 procent i avkastning. Jag tror att den som köper fondandelar lite successivt under våren och ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar, säger Gunnar Påhlson. Även Gustav Rhenman, VD och grundare av Asia Growth Investors, AGI, betonar att man måste vara långsiktig som investerare i Kina. Den kinesiska marknaden går lätt från eufori till panik. Då får man de stora kurssvängarna som vi ser nu. Därför måste man vara långsiktig om man vill investera i Kina, gärna fem år eller längre. Är man inte inställd på det riskerar man att skrämmas ut i precis fel läge. Samtidigt menar Gustav Rhenman att man måste skilja på psykologi och kortsiktiga svängningar på marknaderna och på vinstutvecklingen i bolagen. Av Johan Markwall Värderingarna på många kinesiska bolag har sjunkit med mellan 20 och 50 procent efter den senaste tidens nedgång på de kinesiska börserna, säger han. Detta innebär inte att förutsättningarna för dessa bolag har försämrats med 50 procent. Nedgången är i stället ett resultat av att aktiemarknaderna just ny styrs väldigt mycket av rädsla och att folk säljer till vilka kurser som helst. Jag reser ofta till Kina och träffar företrädare för olika bolag. Mitt intryck är att förutsättningarna för de företag som vi investerar i inte har förändrats på något sätt, säger Gustav Rhenman. Jag tror att bolagsrapporterna från de kinesiska bolagen under året visar att det befarade beroendet av västvärlden i mångt och mycket är överdrivet, säger han. Enligt Anders Alvin finns det en uppsjö med intressanta investeringsalternativ på de kinesiska börserna som inte är renodlade exportbolag. Många av de allra största bolagen verkar på olika områden på den snabbt växande hemmamarknaden. China Mobile är ett exempel. Kineserna köper inte färre mobiltelefoner för att det är lågkonjunktur i USA och i Europa, Välj rätt Kinafond Fond Nordea Kina First State Greater China Growth A Templeton China A (acc) AIG Greater China Equity Fund plc - A Shares PF(LUX) Greater China R Fidelity Funds Greater China Fund Robur Kinafond Danske Fund Greater China JF Greater China D (acc) USD Schroder Hong Kong Equity A Acc AGI China East Asia Fund C Schroder Greater China A Acc Akelius China Fund Credit Suisse Equity Fund Greater China B Kaupthing Kina SGAM Fund Equities China A (USD) Fidelity Funds China Focus Fund Invesco GT Greater China Opportunities A BNP Paribas Parvest China UBS (Lux) Equity Fund - Greater China JF Hong Kong A (Dis) USD Martin Currie GF Greater China Fund USD HQ Fonder Kinafond UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong HSBC Hong Kong Equity A MSCI China JF China A (Dis) USD Invesco GT PRC A ABN Amro Kina HSBC Chinese Equity A AGI China Fund C FIM China Mandatum China T Baring Hong Kong China Fund *Köpavgifter kan tillkomma. säger Gustav Rhenman. Bolaget är världens största mobiloperatör med 300 miljoner abonnenter och en nytillströmning på 4-5 miljoner abonnenter i månaden, förtydligar Gunnar Påhlson. Kaupthing Kinas favoritbranscher är oljebolag, telekom, banker och kraftbolag. De största innehaven ligger i 24 april 2008 Privata affärer

6 Kina världens hetaste marknad Dagsfärska fondkurser på Utveckling i år, proc 1 år, proc 3 år, proc 5 år, proc Förv. avgift*, proc -16,13 3, ,85-17,19 12,22 92,06-1,50-17,69 15,18 76,95 171,85 1,60-17,98 6,45 68,95 132,22 1,80-18,85 12,13 79,51-2,30-19,11 8,75 56,86 116,59 1,50-19,75 7, ,80-19,86 3,28 81,24-1,60-19,95 13, ,50-19,96 11,94 95,42-1,50-20,08 15, ,10-20,72 5,58 85,76 208,17 1,50-20,88 1, ,50-22,14 2,62 46,89-1,92-22,98 19,83 111,42 230,91 2,00-23,24 21,24 128,82 241,40 2,00-23,29 20,08 140,90-1,50-23,32 13,99 99,61 211,55 1,50-23,37 16,21 115,55-1,50-24,48 19,35 121,24 220,48 2,34-24,51 6,09 48,87 139,44 1,50-24,69 10,76 67,13-1,50-24,80 17,37 94,14-1,90-24,95-3,35 38,45 93,28 1,80-25,11 3,41 58,92 127,56 1,50-25,42 20,63 132,23 261, ,51 21,57 151,69 273,85 1,50-26,95 19,18 125,31 274,56 2,00-27,15 15,41 121,93 246,50 1,75-27,27 13,93 114,54 262,10 1,50-27, ,10-28,40-2,63 26,77 83,01 3,00-28,61 9, ,80-29,13 14,29 149,79 301,02 1,25 Källa Money Mate. MSCI China är ett jämförelseindex. Kurser per den 11 mars China Mobile, Petro China och China Life Insurance. Och det finns massor med andra fantastiska bolag i Kina som kommer växa snabbt oavsett konjunkturen i västvärlden. Sådana bolag hittar vi enklast inom branscherna olja och petrokemi, bank och finans, konsumentvaror, industribolag, telekomindustrin, gruv och metall samt inom fastighetssektorn, fortsätter Gustav Rhenman. De flesta Kinafonder har minskat i värde i år. På lång sikt är dock de flesta förvaltare positiva till utvecklingen. Vi lottar ut ny Kinabok! Vill du veta ännu mer om Kina? Skriv då och berätta vad du tror om framtiden för Kinafonderna? Du kan få Ola Wongs bok När tusen eldar slickar himlen - Kinas väg mot framtiden. Mejla till Om Privata Affärer gav er en miljon kronor, hur mycket skulle ni satsa i Kina om ni fick uppdraget att skapa en välbalanserad, långsiktig portfölj? Jag lägger 50 procent av kapitalet i Kina, 20 procent i Sydostasien, 15 i Ryssland och 15 procent i Latinamerika, säger Gustav Rhenman på Asia Growth Investors. Anders Alvin på Kaupthing är något försiktigare. Eftersom jag är svensk lägger jag basen i mitt sparande här i Sverige. Jag satsar 40 procent i en bred Sverigefond, 15 procent i Kina, 10 procent i Ryssland, 15 procent i en bred Asienfond och 20 procent i en globalfond. Gunnar Påhlsons förslag riktar sig både till pensionssparare med 10 till 15 år kvar till pensionen och till dem som sparar till sina barn. Jag skulle lägga 15 procent i USA, 10 procent i Europa, 10 procent i Sverige, 25 procent i Indien, 20 i Kina och 20 procent i Ryssland. n Så köper du Kinaaktier n Vid sidan av vanliga aktiefonder är det enklaste och billigaste sättet att köpa aktier i kinesiska bolag att välja de som är noterade på västerländska börser. Sök på bolagsnamnen eller till exempel på china hos din nätmäklare så hittar du många bolag med anknytning till Kina, bland annat China Mobile, China Life Insurance, China Telecom och Petrochina. Någon specifik lista med Kinaaktier finns inte. Fördelen med att köpa kinesiska aktier på vanliga börser utanför Kina är framför allt att det då är lättare att få fram information om bolagen (på engelska), bättre redovisningskrav och att de bevakas av västerländsk media. En notering på amerikanska Nasdaq eller New York Stock Exchange gör ju att aktiehandeln och företagen står under övervakning av SEC, den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Det är nog ingen nackdel, för i vart fall så vet vi ju mer vilka stora krav de ställer men mindre om vad som krävs på de kinesiska börserna. Vill du ändå ta chansen och investera på någon av de tre börserna i Kina så får du vara beredd på svårigheter och höga priser. De så kallade A-aktierna på de hårt reglerade fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzhen är avsedda för kineser, även om stora utländska institutioner kan ansöka om att få handla A-aktierna. Utlänningar får annars bara köpa det fåtal B-aktier som finns. Främst är det därför H- aktierna på börsen i Hongkong som gäller för icke-kineser. Det är dock inte helt lätt att hitta en mäklarfirma. Bolag som ABN Amro, E-trade och Nordnet uppger att de inte erbjuder handel på den kinesiska marknaden. Swedbank erbjuder möjligheter att handla på börsen i Hongkong, men då är minimicourtaget 600 kr plus 300 kr i notavgift. Avanza uppger ett minimicourtage på 749 kr. Oavsett på vilken börs du köper Kinaaktier så tar du en valutarisk. Väljer du att köpa direkt i Kina så är det endast kronans växelkurs mot yuanen som påverkar. Köper du i stället kinesiska aktier noterade i euro eller dollar så påverkar även noteringsvalutan din avkastning. n Marcus Hernhag Privata affärer a p r i l

7 Kina världens hetaste marknad Atlas Copco är ett av flera svenska företag som kan räkna med god försäljning när Kinas ekonomi växer. Börsbolagen som lyfter med Kinaboomen Kinas starka utveckling gynnar inte bara landets ekonomi, utan även de utländska investerarna. Här är de svenska bolagen som vinner på en stark Kinaboom. Av Marcus Hernhag Kinas arbetskraft har länge varit en av världens billigaste. Den snabba BNPtillväxten i kombinationen med den reglerade växelkursen har dessutom hållit valutan undervärderad. Och ju billigare valuta desto billigare arbetskraft. Svenska industribolag som är på plats är bland andra Volvo, som både tillverkar och säljer i Kina. Efter fjolårets förvärv är Asien Volvos näst största lastbilsmarknad. ABB har 26 deleller helägda bolag och över anställda i Kina, där man fått flera stora kraftorder. Även låsbolaget Assa Abloy har tillverkning i Kina. Verksamt i landet är även SKF, vars VD Tom Johnstone hävdar att kullagertillverkaren expanderar snabbt: I Kina växer vi med 30 procent per år och det fortsätter. Ett mindre verkstadsbolag är Nolato, vars bolag Nolato Beijing formsprutar och monterar av komponenter till mobiltelefoner. 3,4 miljarder av Sandviks fakturering under 2007 kom från Kina, där man har anställda. Kinas lågprisfabriker gynnar förstås även bolag som bara använder underleverantörer, exempelvis Clas Ohlson, som nyligen beslutat att starta ett eget inköpsbolag i Kina. En annan detaljist inom sällanköpsvaror som handlar i Kina är klädjätten Hennes & Mauritz som precis som flera andra konsumentvarubolag nu har öppnat sina första butiker i landet. Electrolux har sålt i Kina i flera år, men trots tidvis rätt bra tillväxt fortsätter vitvarubolagets förluster i landet. Bolagen flyttar inte bara enkel tillverkning till Kina. Numera läggs även alltmer högteknologisk tillverkning samt forskning och utveckling i landet. Även kinesernas reallöner utvecklas och ökar med tiden, och valutan yuan bör stärkas på sikt. Sett över en lång tidshorisont kan det därför bli svårare att tillverka riktigt billigt i Kina. Det behöver dock inte vara särskilt negativt för tillverkningsbolagen eller några andra. För i takt med att Kinas ekonomi och köpkraft växer så ökar konsumtionen. Högkonjunkturen för verkstadsbolagen har ju till stor del orsakats av Kinas tillväxt, precis som det stora uppsvinget för råvarusektorn. Den utvecklingen lär fortsätta, vilket skulle gynna alla som säljer det Kina vill köpa. Det gör många av de svenska industribolagen som vi tidigare nämnt. Atlas Copco och Sandvik gynnas även genom att råvaruefterfrågan satt fart på den globala gruvindustrin, där bolagen har många kunder. Även råvarubolag som Lundin Petroleum, Boliden och Lundin Mining gynnas om Kinas efterfrågan klarar av att hålla priserna uppe på olja och metaller. Kinas ökande handel med omvärlden driver även på varvsindustrin och transportsektorn. Rederiet Broström är en intressant aktör i en konkurrensutsatt bransch. Finansbranschen har inte direkt gynnats så mycket av Kinas framfart i världsekonomin. Hongkong är visserligen internationaliserat, men Fastlandskinas valuta och banksektor är hårt reglerad. På sikt kan den kanske komma att öppnas upp så att utländska banker, kapitalförvaltare och aktiemäklare kan sälja sina produkter till kineserna. n 26 april 2008 Privata affärer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Vara Världen Industrialiserade Utvecklingsländer länder Totalt 15 753 9 369 6 384 Råvaror

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009

Sparande i Norden. Sammanfattning. Sparandets värdeutveckling Nordnet Market Outlook, februari 2009 Sparande i Norden Nordnet Market Outlook, februari 2009 Nordnet har undersökt skillnader i de nordiska länderna beträffande sparande och aktiehandel. I undersökningen ingår statistik från Sverige, Danmark,

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012 Nordnet Sparindex Sverige och Norden, Q2 2012 Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer