KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KInA. världens hetaste marknad. Kina är det hetaste landet"

Transkript

1 KInA världens hetaste marknad Det är bara en tidsfråga innan Kina är världens största ekonomi, menar många experter. Privata Affärer granskar den ekonomiska utvecklingen i det OS-aktuella kinesiska undret. Av JohAn MArKwAll Kina är det hetaste landet för utländska direktinvesteringar för världens storbolag. Det visar en undersökning som gjorts av den amerikanska konsultfirman A T Kearney. Firman intervjuade toppchefer i av världens största företag om var de skulle lägga huvuddelen av sina investeringar. Samtidigt har de kinesiska börserna haft en skakig resa den senaste tiden. Svenska och internationella Kinafonder har fått sig en rejäl törn sedan oroligheterna på finansmarknaderna trappades upp under hösten Inledningen på 2008 har inte varit bättre och de flesta Kinafonder har tappat minst 20 procent under årets första månader. Orsaken till nedgången är att marknaden oroar sig för att kraften i tillväxten i landet har fått sig en knäck. Marknaden har tidigare levt i tron att den kinesiska ekonomin står sig stark även utan USA. Därför blev nervositeten stor när det kinesiska näringsdepartementet i höstas varnade för att den vacklande amerikanska konjunkturen får negativa effekter även på den kinesiska ekonomin, främst exporten. Bara för någon månad sedan spädde Kinas premiärminister Wen Jiabao på de dystra tongångarna när han i ett tal sade att 2008 kan bli det svåraste året hittills för landets ekonomi. Detta efter att Kinas ekonomi växte med 11,4 procent under 2007, den högsta siffran sedan Som vanligt går bedömarnas åsikter isär när det gäller framtiden. Justin Yifu Lin är USA-utbildad professor i ekonomi och är Världsbankens näste chef ekonom. Dess- utom är han en tung rådgivare till Kinas regering. Under ett besök i Sve- Kina har tre börser Yta: 9,6 miljoner kvm. Något mindre än USA. Folkmängd: Ca 1,3 miljarder. BNP: miljarder dollar. 17 gånger mer än Sverige. BNP per capita: dollar. Endast 14 procent av vad varje svensk producerar i snitt per år. Börser: Tre olika Hongkong, Shanghai och Shenzhen. Valuta: I Fastlandskina används renminbi, mera känd via dess myntenhet yuan. 1 yuan = 0,91 kr. I Hongkong används Hongkong-dollar. 1 Hongkong-dollar = 0,84 kr. Huvudstad: Beijing, d v s Peking, som är näst största staden efter Shanghai. Språk: Kinesiska, vanligaste är mandarin som ca 70 procent talar. 20 april 2008 Privata affärer

2 rige spådde han att den kinesiska ekonomin växer med 8 till 10 procent årligen i ytterligare två till tre decennier samt att Kina går relativt opåverkat ur den globala finanskrisen. Christer Ljungwall, forskare vid China Economic Research Center vid Handelshögskolan i Stockholm, har forskat om Kinas tillväxt i tiotalet år. Han varnar dem som tror att Kinas tillväxt är en rätlinjig kurva som pekar i en riktning. Det kinesiska samhällsbygget brottas med enorma strukturella utmaningar som hotar att sätta djupa hack i tillväxtkurvan. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan. Det handlar om svåra miljöproblem, stora ekonomiska klyftor mellan stad och landsbygd samt brister inom sjukförsäkringssystemet. Gustav Rhenman, fondchef på fondbolaget Asia Growth Investors, AGI, tonar ned betydelsen i de dystra tillväxtuttalandena från den kinesiska statsledningen. Rhenman menar att de ska ses i sitt sammanhang, nämligen som brickor i det förhandlingsspel mellan världens En svag yuan underlättar fortsatta, mycket kraftiga utländska investeringar i Kina. Gustav Rhenman AGI Fonder ekonomiska supermakter. Kineserna tar alla tillfällen i akt att peka ut problem och tona ned sina framgångar. De vill så länge det bara går kunna fortsätta sin framgångsrika strategi med att ha en rejält undervärderad valuta, yuan, gentemot omvärlden. En billig yuan lägger grunden för en fortsatt starkt växande export till västvärlden. Glöm inte att kineserna även konkurrerar med de övriga sydostasiatiska länderna om exportpengarna. Kinesisk arbetskraft måste därför, mätt i dollar och euro, fortsätta att vara konkurrenskraftig gentemot Vietnam och andra länder i regionen, säger Gustav Rhenman. En svag yuan underlättar dessutom fortsatta, mycket omfattande direktinvesteringar i landet. De utländska investeringarna i Kina har bytt inriktning och pekas nu ut som en av de främsta drivkrafterna för landets fortsatta utveckling. Tidigare var det främst tillverkningsindustri som flyttade produktionen till Kina. I dag blir det allt vanligare att företag lägger avancerad forskning och utveckling samt tillverkning av produkter med högt teknikinnehåll i landet. när de flitigt kopierande kineserna lär sig mer sofistikerad teknologi och startar konkurrerande företag i samma branscher så lägger det i sin tur grunden för en ännu starkare export. Ett exempel är det mycket snabbt växande telekombolaget Huawei som seglat upp som en av Ericssons värsta konkurrenter. Enligt analysföretaget Dell Oro är företaget redan trea på 3G-marknaden före Ericsson och Nokia Siemens. Värt att notera är att Huawei har nått sin topposition på bara 20 år. Omvärldens direktinvesteringar i Kina uppgick förra året till 64 miljarder dollar. Det är Allt bättre relation med Taiwan n Det ser nu ut som de tidigare så frostiga relationerna mellan Kina och Taiwan äntligen kan vara på väg att tina upp efter drygt 50 år av kallt krig. De båda presidentkandidaterna i Taiwan, Frank Hsieh och Ma Ying-Jeou, sade i en TV-debatt nyligen inför valet att landet är villigt att närma sig Peking. I ett första steg kan Taiwan tänka sig att upprätta direktförbindelser med Kina som ett sätt att elda på tillväxten. I dag sker alla transporter mellan länderna via ett tredje land. En normalisering av förbindelserna med fastlandet kan få avgörande betydelse för Taiwans fortsatta utveckling. Landet saknar naturresurser och har en relativt liten hemmamarknad och förlitar sig nästan helt på export till omvärlden som tillväxtfaktor. Utrikeshandeln i Taiwan står för hela 80 av landets BNP. n Privata affärer a p r i l

3 Kina världens hetaste marknad Fortsatt stark export, stora investeringar i infrastruktur och en växande privat konsumtion driver utvecklingen framåt en ökning med ca 5 procent jämfört med 2006, enligt siffror från China Economic Information Center, CEIC. Vid professor Justin Yifu Lins besök i Sverige spådde han att direktinvesteringarna ligger på miljarder dollar i många år framöver. Christer Ljungwall är sedan 2004 baserad i Peking där han forskar om Kinas tillväxt vid landets mest prestigefylla institution för nationalekonomi, China Center for Economic Research, vid Pekings universitet. Christer Ljungwall är försiktigt optimistisk om landets ekonomiska utveckling i år och tror på en tillväxttakt på 9 10 procent för Samtidigt poängterar han att Kinas ekonomi inte är helt immun mot negativa förändringar i omvärldens ekonomier. En avmattning i den globala ekonomin påverkar Kina i viss utsträckning. Men Kina är fortfarande världens billigaste producent av billiga konsumtionsvaror med allt från elektronik till nudlar. Så när hushållens inkomster i västvärlden minskar, så ökar efterfrågan av billiga produkter från Kina, säger Christer Ljungwall. Därmed påverkas inte Kinas export som helhet nämnvärt, även om vissa branscher kan drabbas negativt. Kina har vidare ett antal instrument att förfoga över för att stimulera landets ekonomi om omvärlden skulle hamna i en långvarig recession, menar Christer Ljungwall. Det handlar främst om lättnader i penningpolitiken samt sänkt skattetryck och minskade subventioner. Dessa stimulansåtgärder skulle även kunna hjälpa till att lösa problemen utanför Kina, säger Christer Ljungwall. Det har talats mycket om att de olympiska spelen ger en rejäl vitamininjektion åt landets ekonomi i år. Gustav Rhenman tonar dock ned de ekonomiska effekterna av evenemanget. Olympiska spelen kanske betyder mycket för ekonomin i ett litet land som Grekland. Både de positiva och negativa effekterna är som vanligt starkt överdriva. Vilka är då de främsta drivkrafterna till att Kinas tillväxt Det pekar uppåt för investeringarna i infrastruktur i Kina. Nu byggs 97 flygplatser. fortsätter att växa med omkring 10 procent per år som varit fallet de senaste 28 åren? Det är exporten samt landets investeringar i infrastruktur. Men för varje år som går så blir den privata konsumtionen ett 22 april 2008 Privata affärer

4 Made in China är inte bara billiga leksaker. Allt fler kinesiska bolag slår sig in på den högteknologiska arenan och konkurrerar med forskning och utveckling. Köpkraften ökar nu snabbt för 1,3 miljarder kineser. Det lägger grunden för en fortsatt, mycket stark ekonomisk utveckling. allt viktigare inslag i tillväxten. Gustav Rhenman berättar att omkring 45 procent av landets omkring 1,3 miljarder invånare i dag bor i storstäder. Köpkraften hos dessa människor ökar nu i snabbt takt och den privata konsumtionen väntas därför öka kraftigt och stå för en allt högre andel av BNP åren framöver. Som exempel på styrkan i infrastrukturinvesteringarna kan nämnas att Kina har byggt cirka 100 nya flygplatser de senaste tio åren. Nyligen annonserade myndigheterna att ytterligare 97 regionala flygplatser byggs till 2020 till en kostnad av drygt 62,5 miljarder dollar. 45 av dessa ska redan stå klara om två år. Vilka är då de främsta hoten mot tillväxten? Christer Ljungwall varnar för överdriven optimism och för att många bedömare stirrar sig blinda på travar av positiv ekonomisk statistik. Det största hotet är en finansiell kris inom det kinesiska banksystemet. Det skulle kunna knäcka landets ekonomi i ett antal år. Det handlar om gigantiska, dolda skulder efter 30 års reformarbete som nu skyfflas runt inom banksystemet. Dessa problem har ännu inte kommit upp till ytan och ingen vet i dag vad som händer när det sker, enligt Christer Ljungwall. Jag tror definitivt inte på en krasch av den kinesiska ekonomin. Men en finansiell kris skulle öka volatiliteten i den ekonomiska utvecklingen och orsaka mycket kraftiga svängningar i t ex tillväxttakt, inflation, investeringstakt och konsumtionsnivå. Hur ser ditt eget Kinasparande ut? Du bör självklart ha en del i Kina-sparande till dina barn eller om du har år kvar till pensionen. Något annat vore fel, anser jag. Själv är jag 40 år och har en tredjedel av mitt pensionssparande i Kina. Detsamma gäller för mina barn. n Privata affärer a p r i l

5 Placera rätt i Kina här är proffsens bästa råd Kinafonderna fortsätter att lida de närmaste månaderna av konjunkturoron i kreditfrossans spår. Men på lång sikt talar det mesta för en god börsutveckling i Kina. P rivata Affärer har talat med en rad framgångsrika förvaltare. De ger på längre sikt en positiv bild av utvecklingen i Kina. Anders Alvin, förvaltare av Kaupthing Kina, är i dagsläget avvaktande till de kinesiska marknaderna. Men han anser att du som långsiktig sparare bör ha mellan 10 till 15 procent av ditt sparandet där. Försämras världsekonomin så tror jag att det finns fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna, trots vinterns nedgång, säger Anders Alvin. Gunnar Påhlson, förvaltare av HQ Kina, instämmer i farhågorna, men tror inte på någon dramatiskt negativ börsutveckling. Han betonar att de kinesiska myndigheterna gör allt för att hålla börserna på gott humör fram till olympiska spelen. Jag tror att man kan tjäna pengar i Kina i år, men då under det andra halvåret. Jag tror dock inte att vi upprepar resultaten från 2006 och 2007, Försämras världsekonomin så finns det fortsatt fallhöjd på de kinesiska börserna. Anders Alvin Kaupthing Kina Den placerare som ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar. Gunnar Påhlson HQ Kina då fonden steg med 54 respektive 48 procent. I år får vi kanske nöja oss med 20 till 25 procent i avkastning. Jag tror att den som köper fondandelar lite successivt under våren och ser sin placering i ett femårsperspektiv kan tjäna bra med pengar, säger Gunnar Påhlson. Även Gustav Rhenman, VD och grundare av Asia Growth Investors, AGI, betonar att man måste vara långsiktig som investerare i Kina. Den kinesiska marknaden går lätt från eufori till panik. Då får man de stora kurssvängarna som vi ser nu. Därför måste man vara långsiktig om man vill investera i Kina, gärna fem år eller längre. Är man inte inställd på det riskerar man att skrämmas ut i precis fel läge. Samtidigt menar Gustav Rhenman att man måste skilja på psykologi och kortsiktiga svängningar på marknaderna och på vinstutvecklingen i bolagen. Av Johan Markwall Värderingarna på många kinesiska bolag har sjunkit med mellan 20 och 50 procent efter den senaste tidens nedgång på de kinesiska börserna, säger han. Detta innebär inte att förutsättningarna för dessa bolag har försämrats med 50 procent. Nedgången är i stället ett resultat av att aktiemarknaderna just ny styrs väldigt mycket av rädsla och att folk säljer till vilka kurser som helst. Jag reser ofta till Kina och träffar företrädare för olika bolag. Mitt intryck är att förutsättningarna för de företag som vi investerar i inte har förändrats på något sätt, säger Gustav Rhenman. Jag tror att bolagsrapporterna från de kinesiska bolagen under året visar att det befarade beroendet av västvärlden i mångt och mycket är överdrivet, säger han. Enligt Anders Alvin finns det en uppsjö med intressanta investeringsalternativ på de kinesiska börserna som inte är renodlade exportbolag. Många av de allra största bolagen verkar på olika områden på den snabbt växande hemmamarknaden. China Mobile är ett exempel. Kineserna köper inte färre mobiltelefoner för att det är lågkonjunktur i USA och i Europa, Välj rätt Kinafond Fond Nordea Kina First State Greater China Growth A Templeton China A (acc) AIG Greater China Equity Fund plc - A Shares PF(LUX) Greater China R Fidelity Funds Greater China Fund Robur Kinafond Danske Fund Greater China JF Greater China D (acc) USD Schroder Hong Kong Equity A Acc AGI China East Asia Fund C Schroder Greater China A Acc Akelius China Fund Credit Suisse Equity Fund Greater China B Kaupthing Kina SGAM Fund Equities China A (USD) Fidelity Funds China Focus Fund Invesco GT Greater China Opportunities A BNP Paribas Parvest China UBS (Lux) Equity Fund - Greater China JF Hong Kong A (Dis) USD Martin Currie GF Greater China Fund USD HQ Fonder Kinafond UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong HSBC Hong Kong Equity A MSCI China JF China A (Dis) USD Invesco GT PRC A ABN Amro Kina HSBC Chinese Equity A AGI China Fund C FIM China Mandatum China T Baring Hong Kong China Fund *Köpavgifter kan tillkomma. säger Gustav Rhenman. Bolaget är världens största mobiloperatör med 300 miljoner abonnenter och en nytillströmning på 4-5 miljoner abonnenter i månaden, förtydligar Gunnar Påhlson. Kaupthing Kinas favoritbranscher är oljebolag, telekom, banker och kraftbolag. De största innehaven ligger i 24 april 2008 Privata affärer

6 Kina världens hetaste marknad Dagsfärska fondkurser på Utveckling i år, proc 1 år, proc 3 år, proc 5 år, proc Förv. avgift*, proc -16,13 3, ,85-17,19 12,22 92,06-1,50-17,69 15,18 76,95 171,85 1,60-17,98 6,45 68,95 132,22 1,80-18,85 12,13 79,51-2,30-19,11 8,75 56,86 116,59 1,50-19,75 7, ,80-19,86 3,28 81,24-1,60-19,95 13, ,50-19,96 11,94 95,42-1,50-20,08 15, ,10-20,72 5,58 85,76 208,17 1,50-20,88 1, ,50-22,14 2,62 46,89-1,92-22,98 19,83 111,42 230,91 2,00-23,24 21,24 128,82 241,40 2,00-23,29 20,08 140,90-1,50-23,32 13,99 99,61 211,55 1,50-23,37 16,21 115,55-1,50-24,48 19,35 121,24 220,48 2,34-24,51 6,09 48,87 139,44 1,50-24,69 10,76 67,13-1,50-24,80 17,37 94,14-1,90-24,95-3,35 38,45 93,28 1,80-25,11 3,41 58,92 127,56 1,50-25,42 20,63 132,23 261, ,51 21,57 151,69 273,85 1,50-26,95 19,18 125,31 274,56 2,00-27,15 15,41 121,93 246,50 1,75-27,27 13,93 114,54 262,10 1,50-27, ,10-28,40-2,63 26,77 83,01 3,00-28,61 9, ,80-29,13 14,29 149,79 301,02 1,25 Källa Money Mate. MSCI China är ett jämförelseindex. Kurser per den 11 mars China Mobile, Petro China och China Life Insurance. Och det finns massor med andra fantastiska bolag i Kina som kommer växa snabbt oavsett konjunkturen i västvärlden. Sådana bolag hittar vi enklast inom branscherna olja och petrokemi, bank och finans, konsumentvaror, industribolag, telekomindustrin, gruv och metall samt inom fastighetssektorn, fortsätter Gustav Rhenman. De flesta Kinafonder har minskat i värde i år. På lång sikt är dock de flesta förvaltare positiva till utvecklingen. Vi lottar ut ny Kinabok! Vill du veta ännu mer om Kina? Skriv då och berätta vad du tror om framtiden för Kinafonderna? Du kan få Ola Wongs bok När tusen eldar slickar himlen - Kinas väg mot framtiden. Mejla till Om Privata Affärer gav er en miljon kronor, hur mycket skulle ni satsa i Kina om ni fick uppdraget att skapa en välbalanserad, långsiktig portfölj? Jag lägger 50 procent av kapitalet i Kina, 20 procent i Sydostasien, 15 i Ryssland och 15 procent i Latinamerika, säger Gustav Rhenman på Asia Growth Investors. Anders Alvin på Kaupthing är något försiktigare. Eftersom jag är svensk lägger jag basen i mitt sparande här i Sverige. Jag satsar 40 procent i en bred Sverigefond, 15 procent i Kina, 10 procent i Ryssland, 15 procent i en bred Asienfond och 20 procent i en globalfond. Gunnar Påhlsons förslag riktar sig både till pensionssparare med 10 till 15 år kvar till pensionen och till dem som sparar till sina barn. Jag skulle lägga 15 procent i USA, 10 procent i Europa, 10 procent i Sverige, 25 procent i Indien, 20 i Kina och 20 procent i Ryssland. n Så köper du Kinaaktier n Vid sidan av vanliga aktiefonder är det enklaste och billigaste sättet att köpa aktier i kinesiska bolag att välja de som är noterade på västerländska börser. Sök på bolagsnamnen eller till exempel på china hos din nätmäklare så hittar du många bolag med anknytning till Kina, bland annat China Mobile, China Life Insurance, China Telecom och Petrochina. Någon specifik lista med Kinaaktier finns inte. Fördelen med att köpa kinesiska aktier på vanliga börser utanför Kina är framför allt att det då är lättare att få fram information om bolagen (på engelska), bättre redovisningskrav och att de bevakas av västerländsk media. En notering på amerikanska Nasdaq eller New York Stock Exchange gör ju att aktiehandeln och företagen står under övervakning av SEC, den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Det är nog ingen nackdel, för i vart fall så vet vi ju mer vilka stora krav de ställer men mindre om vad som krävs på de kinesiska börserna. Vill du ändå ta chansen och investera på någon av de tre börserna i Kina så får du vara beredd på svårigheter och höga priser. De så kallade A-aktierna på de hårt reglerade fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzhen är avsedda för kineser, även om stora utländska institutioner kan ansöka om att få handla A-aktierna. Utlänningar får annars bara köpa det fåtal B-aktier som finns. Främst är det därför H- aktierna på börsen i Hongkong som gäller för icke-kineser. Det är dock inte helt lätt att hitta en mäklarfirma. Bolag som ABN Amro, E-trade och Nordnet uppger att de inte erbjuder handel på den kinesiska marknaden. Swedbank erbjuder möjligheter att handla på börsen i Hongkong, men då är minimicourtaget 600 kr plus 300 kr i notavgift. Avanza uppger ett minimicourtage på 749 kr. Oavsett på vilken börs du köper Kinaaktier så tar du en valutarisk. Väljer du att köpa direkt i Kina så är det endast kronans växelkurs mot yuanen som påverkar. Köper du i stället kinesiska aktier noterade i euro eller dollar så påverkar även noteringsvalutan din avkastning. n Marcus Hernhag Privata affärer a p r i l

7 Kina världens hetaste marknad Atlas Copco är ett av flera svenska företag som kan räkna med god försäljning när Kinas ekonomi växer. Börsbolagen som lyfter med Kinaboomen Kinas starka utveckling gynnar inte bara landets ekonomi, utan även de utländska investerarna. Här är de svenska bolagen som vinner på en stark Kinaboom. Av Marcus Hernhag Kinas arbetskraft har länge varit en av världens billigaste. Den snabba BNPtillväxten i kombinationen med den reglerade växelkursen har dessutom hållit valutan undervärderad. Och ju billigare valuta desto billigare arbetskraft. Svenska industribolag som är på plats är bland andra Volvo, som både tillverkar och säljer i Kina. Efter fjolårets förvärv är Asien Volvos näst största lastbilsmarknad. ABB har 26 deleller helägda bolag och över anställda i Kina, där man fått flera stora kraftorder. Även låsbolaget Assa Abloy har tillverkning i Kina. Verksamt i landet är även SKF, vars VD Tom Johnstone hävdar att kullagertillverkaren expanderar snabbt: I Kina växer vi med 30 procent per år och det fortsätter. Ett mindre verkstadsbolag är Nolato, vars bolag Nolato Beijing formsprutar och monterar av komponenter till mobiltelefoner. 3,4 miljarder av Sandviks fakturering under 2007 kom från Kina, där man har anställda. Kinas lågprisfabriker gynnar förstås även bolag som bara använder underleverantörer, exempelvis Clas Ohlson, som nyligen beslutat att starta ett eget inköpsbolag i Kina. En annan detaljist inom sällanköpsvaror som handlar i Kina är klädjätten Hennes & Mauritz som precis som flera andra konsumentvarubolag nu har öppnat sina första butiker i landet. Electrolux har sålt i Kina i flera år, men trots tidvis rätt bra tillväxt fortsätter vitvarubolagets förluster i landet. Bolagen flyttar inte bara enkel tillverkning till Kina. Numera läggs även alltmer högteknologisk tillverkning samt forskning och utveckling i landet. Även kinesernas reallöner utvecklas och ökar med tiden, och valutan yuan bör stärkas på sikt. Sett över en lång tidshorisont kan det därför bli svårare att tillverka riktigt billigt i Kina. Det behöver dock inte vara särskilt negativt för tillverkningsbolagen eller några andra. För i takt med att Kinas ekonomi och köpkraft växer så ökar konsumtionen. Högkonjunkturen för verkstadsbolagen har ju till stor del orsakats av Kinas tillväxt, precis som det stora uppsvinget för råvarusektorn. Den utvecklingen lär fortsätta, vilket skulle gynna alla som säljer det Kina vill köpa. Det gör många av de svenska industribolagen som vi tidigare nämnt. Atlas Copco och Sandvik gynnas även genom att råvaruefterfrågan satt fart på den globala gruvindustrin, där bolagen har många kunder. Även råvarubolag som Lundin Petroleum, Boliden och Lundin Mining gynnas om Kinas efterfrågan klarar av att hålla priserna uppe på olja och metaller. Kinas ökande handel med omvärlden driver även på varvsindustrin och transportsektorn. Rederiet Broström är en intressant aktör i en konkurrensutsatt bransch. Finansbranschen har inte direkt gynnats så mycket av Kinas framfart i världsekonomin. Hongkong är visserligen internationaliserat, men Fastlandskinas valuta och banksektor är hårt reglerad. På sikt kan den kanske komma att öppnas upp så att utländska banker, kapitalförvaltare och aktiemäklare kan sälja sina produkter till kineserna. n 26 april 2008 Privata affärer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Solen skiner åter på. Det har varit ett strålande

Solen skiner åter på. Det har varit ett strålande AV AGNETHA JÖNSSON Den asiatiska bjässen Japan och tigern Sydkorea lämnar ett lysande 2005 bakom sig. Mycket talar för att även år 2006 blir starkt. Politiska reformer, stark export och stort aktieintresse

Läs mer

Kina Granit Kina 130/30

Kina Granit Kina 130/30 Kina Granit Kina 130/30 Ta del av den kinesiska marknadens möjligheter genom en aktivt förvaltad Kinafond med extra möjligheter att gasa och bromsa. Fakta om Kina Huvudstad: Peking Befolkning: 1,3 miljarder

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

GRANIT FONDER Månadsbrev december 2011

GRANIT FONDER Månadsbrev december 2011 Månadsbrev december 2011 Förvaltarkommentar: 2011 Året började svagt positivt då Q4 rapporterna kom in bra. Det blev ett hack i kurvan efter tsunamin i Japan i mars. I Kina var det oron för snabba prisuppgångar

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03

Handelsbanken. Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Handelsbanken Aktieträff med Aktiespararna och Diös Sundsvall 2010-11-03 Bäst i Sverige på analys Marknadsinformation på Internet Information till våra depåkunder Portföljstrategi 40 % NORDEN 40 % TILLVÄXT-

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Sverige Granit Sverige 130/30

Sverige Granit Sverige 130/30 Sverige Granit Sverige 130/30 Investera i svenska aktier genom en aktivt förvaltad Sverigefond med extra möjligheter att gasa och bromsa. Fakta om Sverige Antal invånare: 9 400 000 BNP: 3 000 miljarder

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 Verkstadsbolagen Vi släpper på morgonen en rapport där vi går igenom förutsättningarna för börsens medelstora och små verkstadsbolag. Totalt sett bedömer vi att

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer