Meddelande från medlemsregistret:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande från medlemsregistret:"

Transkript

1 Innehåll Ordförande har ordet Auktion Nya medlemmar Rättelse Medlemsmöte 18/8 Mötesdagar Prisundersökning Surströmmingsfest Läskraft Livslångt lärande Om Uppland Resor Utflykt Bålsta Vårdcentral En glimt Människan och evolutionen Sommarfåglar Om världens livsmedel The-dans Enkät Håbo Medlemstidning Nr

2

3 Meddelande från medlemsregistret: Vi hälsar vi ytterligare 4 nya medlemmar välkomna till PRO Håbo Carols Lliamosa, Lars Wallsten, Inger Ollert, Kjell Larsson Om du flyttar så räcker det inte att bara meddela myndigheter om din nya adress. Vi delar ut information via 20 kontaktombud som inte nås av adressändring från myndighet. Om du flyttar hör av dig till: Gun Mellström telefon eller Roland Oscarsson telefon Roland Förr i tiden var tandläkaren en farlig person. Han använde järnstänger och drog ut tänder överallt. Till och med visdomständerna drog han ut. Därför visste inte folk så mycket på den tiden. Emil 7 år Rättelse I föregående nummer av bladet fick några kontaktombud felaktigt områdesnummer. Skall vara: -område 7 Stig Larsson-Lind, tel område 11 Margareta Söder, tel område 19 Carin & Karl-Erik erhardsson, tel område 20 Bengt Nilsson, tel

4 MEDLEMSMÖTE PRO HÅBO Välkommen till höstens första möte den 18 augusti kl På Skeppet Mötesförhandlingar Information om höstens aktiviteter mm Studieupptakt Lotteri Kaffe med smörgås 20 kr PROGRAM Vill Du ha hjälp med transport till mötet, ring Eva Hellberg tel OBS Glöm inte att anmäla Dig till mötet (två dagar före) Ulla Eklund Rut Jansson Hans Lantz Britt-Marie Engström Ulla Wahlstrand Du kan även anmäla Dig till expeditionen. Den är bemannad igen från den 15 augusti mellan och har telefon VÄLKOMMEN STYRELSEN Pomonas Matsal tar gärna emot lunchgäster från PRO. Lunchen serveras mellan kl 12-13

5 PRO HÅBO MÖTESDAGAR OCH MEDLEMSTRÄFFAR 2011 AUGUSTI - OKTOBER Datum Dag Tid Aktivitet Lokal 9 aug. Ti Utskick tidning Exp. 11 aug To Styrelsemöte Skeppet 1 6 aug. Ti Manusstopp 18 aug. To Medlemsmöte, stud.upptakt Skeppet 8 sept. To Styrelsemöte Skeppet 13 sept. Ti Utskick tidning Exp. 22 sept. To Medlemsmöte Skeppet 23 sept. Fr The-dans Skeppet 6 okt. To Styrelsemöte Skeppet 11 okt. Ti Manusstopp 20 okt To Medlemsmöte Skeppet 21 okt. Fr The-dans Skeppet 23 okt. Sö Auktion Skeppet Kommande medlemsmöten: 17 november, 14 januari (julfest) Hej alla Cirkelintresserade! Nu är höstens aktiviteter snart igång. Studieupptakten är den 18 aug. kl Då hoppas vi inom studiekommitten att alla som är intresserade kommer. Det blir lite förslag på nya cirklar som presenteras och vi tar emot anmälningar. Vi önskar också förslag till nya studiecirklar och cirkelledare. Vi vet och tror att många har kunskap och vilja att förmedla sina livserfarenheter från resor, arbetsliv, båtar, natur, frilutsliv mm. Hoppas att alla cirkelledare kan vara med för en presentation om sina cirklar. Uppmanar cirkelledare som är intresserade av det nya tidboknings-systemet att komma till Skeppet/Bryggan kl den 18 augusti. Christer Norman kommer att presentera systemet. Studiegruppen

6 PRO:S PRISUNDERSÖKNING 2011 (Utdrag ur riksorganisationens redogörelse för undersökningen) PRO:s årliga prisundersökning genomfördes i år den 27 och 28 april. Sammanlagt ingår 1181 butiker i undersökningen. Syftet med undersökningen är att sätta press på matpriserna och öka kunskapen bland medlemmar och allmänhet. Pensionärerna har två år i rad fått sänkt pension och betalar därtill högre skatt än löntagare med samma inkomst. För oss i PRO är pensionärernas inkomster centrala, men också förstås vad man får för sina kronor när man konsumerar, säger PRO:s ordförande Curt Persson. PRO:s matkorg kostade 2011 i genomsnitt i landet Skillnaden mellan olika butiker är stor. PRO mäter inte prisutvecklingen över tid på grund av att förändringar genomförs i undersökningen. Konsumentprisindex visar på en prishöjning på livsmedel på 1,3 % och en total prishöjning på 3,3 %. Under 2010 introducerades fyra receptfria läkemedel i undersökningen. Priserna varierade första året efter avregleringen väldigt lite, men i år visar undersökningen en prisminskning på de receptfria läkemedlen på mellan 1,1 och 2,9 %. Nedan några priser i olika distrikt Södra- Älvsborg 1377 Södermanland 1505 Uppsala 1491 Västmanland 1473 Stockholm 1554 Dalarna 1492 Några priser i affärer i vårt närområde Bålsta Livs 1628 ICA supermarket Knivsta 1501 ICA Maxi City St-Per 1617 Coop Stenhagen Uppsala 1285 ICA Maxi Enköping 1296 Coop Forum Enköping 1261 Undersökningen mäter bara ordinarie priser. Varukorgen innehåller vanliga matvaror och även tex diskmedel, toalettpapper och tandkräm. Butiker som saknar fler än fem varor är inte medräknade. Alla undersökningsformulär är godkända av butiksföreståndaren. Ideellt arbetande pensionärer har genomfört undersökningen, som har gjorts sedan början av 1990-talet. Bålsta Eva Hellberg Matkassen dyr i Uppsala län enligt UNT

7

8

9 Livslångt lärande Man har länge talat om betydelsen av livslångt lärande: - så länge man är kvar i arbetslivet är det förstås nödvändigt att upprätthålla de kunskaper som jobbet kräver - har man lämnat arbetslivet finns andra skäl att vidareutveckla sina kunskaper inom olika områden, inte minst för att förstå sin samtid och få insikt om de sammanhang man lever i och givetvis för det egna välbefinnandet och den andliga spänsten Världen måste på något sätt vara begriplig för oss. Den måste hänga ihop på något sätt. Vi skaffar oss medvetet eller omedvetet bilder av hur världen är beskaffad, hur det ena är länkat till det andra, ofta kallade helhetsbilder. Dessa bilder bestämmer hur vi föreställer oss världen, hur vi lever och hur vi handlar. De utgör ett mönster som inte enbart är vårt personliga. Det är ofta gemensamt för många, dvs en del av den kultur som vi tillhör. På väldigt många håll i världen och i värt land har man därför skapat vad man skulle kunna kalla bildningsgrupper eller akademier knutna till studieförbund eller universitet. I Uppsala finns t ex ett senioruniversitet och inom PRO finns en akademi i samverkan med ABF som har samma syfte. Vad man ägnar sig åt varierar förstås. Hos de flesta finner man aktiviteter som föredragsserier med olika teman, författarträffar, teaterbesök, utflykter till muséer och historiskt intressanta platser med guider och förstås studiecirklar med olika teman. Det är bara fantasin som sätter gränserna och tillgången till lämpliga föreläsare. I samband med nästa medlemsmöte tänker jag ta upp frågan om det finns intresse för de här frågorna bland oss i Håbo PRO. Så tänk gärna på saken tills dess. Om intresse verkar finnas, så funderar jag vidare på innehåll och genomförande. Owe Vi är kulturvarelser i den meningen att vi till stor del präglas av det samhälle och den kultur som vi är en del av. Att försöka upptäcka länkarna mellan ens egna förställningar om världen och de som är invävda i vår kultur, tror jag, är ett behov hos många idag. Det behovet kan i någon mån tillgodoses genom studier av vårt kulturarv. Det gäller bara att spänna bågen.

10 Fortsättning om Uppland Uppsala kungligt centrum under flera hundra år Genom århundraden har Uppsala varit ett kungligt centrum genom den plats, Mora Stenar, där kungarna sannolikt från forntiden utropades. Ursprungligen lär det ha varit de tre uppländska folklanden, Tiundaland, Atthundaland och Fjärdhundraland, som hade ansvar för att kungen skulle utropas vid Mora Ting. Småningom ändrades besluten om detta så att också andra än de nämnda kunde sända sina lagmän och kandidater till Mora Ting. Ändringen tillkom efter Magnus Erikssons landslag. Han regerade landet under tiden I hans landslag stadgas att Sverige är ett odelbart rike och att kungen skall väljas. Den siste av svenska kungar som valdes vid Mora Stenar är med säkerhet Karl Knutsson Bonde som valdes Det kan också tänkas att Kristian I valdes på samma plats eftersom det var dåvarande ärkebiskopen Jöns Bengtsson som stod i spetsen för den opposition som drev bort Karl Knutsson och föreslog Kristian I. Hur länge den här traditionen funnits kan ingen med säkerhet fastställa. Man vet att Björn på Håga var svearnas konung då Ansgar predikade kristendom för första gången. Man vet också att Styrbjörn Starke, Erik Segersälls brorson, av folket bortmotades från tinget i Mora genom stenkastning. Ansgar kom till Sverige hösten 829 och stannade två vintrar hos kung Björn i Birka på Björkön i Mälaren där han bildade den första kristna församlingen. Styrbjörns flykt från tinget i Uppsala kan ha ägt rum 970. Stenkils son, Hallsten, utropades till kung vid Mora Stenar 1067, han var då endast sexton år gammal. Från början var det upplänningarna som bestämde vem som skulle väljas till kung vid tinget i Mora. Upplänningarna hade här en självtagen rätt att till- och avsätta kungar även som representanter för landets övriga landskap. Någon påtaglig ändring ägde inte rum förrän efter kung Magnus landslag på 1300-talet. I landslagen förklaras att landet är ett odelat rike. Därigenom kunde landskapen sända sina utsända till Moratinget. Vad hände egentligen vid Mora Tingen? Tinget, som ägde rum cirka en mil söder om Uppsala i Lagga socken, hade som huvudsakliga scen i Mora Sten. Här skulle den nye konungen stå när

11 han svor eden att ta ansvar för lag och rätt i landet. Han stod kvar på stenen efter utropandet och mottog folkets hyllning. Stenen bestod av en rund plattform som omgavs av 12 mindre stenar. Plattformen låg något högre än marken i övrigt. Den här ceremonien hade följts under flera hundra år. Att den småningom upphörde tror man berodde på att själva stenen avlägsnades. Med säkerhet har man genom funna inskrifter konstaterat att Karl Knutsson Bonde kröntes till Sveriges kung i juni 1448 vid Mora Stenar. Bilden; Mora äng, huset uppfördes år 1779 öfver de bevarade Mora Stenar med inskriften om genomförda kungaval. Idag finns det inte något som utgör bevis på platsens oerhörda betydelse under flera hundra år. Det finns ett gravfält i vars ena kant en mindre stenbyggnad finns, se bilden ovan, uppförd troligen under sent 1700-tal. Här förvaras också stenar med inskrifter om genomförda kungaval. Eriksgatan följde på kröningen Sedan man under folkets jubel utsett den nye kungen vid Mora Stenar följde rundresa i landet till de olika landskapen. Enligt de lagar som då gällde skulle den nye kungen vid ankomsten till varje landskap lämna eller ta gisslan för att säkerställa sitt eget liv. En av de som trotsade denna bestämmelse var Ragnvald Knapphövde, som utropades 1125 vid Mora Stenar. Det finns många tydningar av hans namn knaphövde. Någon anser att det var hans klotrunda huvud som givit tillnamnet, andra säger att namnet syftar på ett dryckeskärl stort som ett manshuvud. Hur det nu är med det gick det inte bra för Ragnvald under hans Eriksgata. När han kom till Västergötland vägrade han, som lagen föreskrev, sända gisslan. Detta uppretade lagmannen i Västergötland så att han i förening med bönder i Karleby slog ihjäl Ragnvald Knapphövde. Detta hände Owe Fragment av sten

12 21/8 Jädraås Tuff-Tuff-tåg med busskaffe, lunch.tågresa.samt kaffe på Vildmarks-.galleriet i Ockelbo. Avg. gla stn kl slingan 445:- Betalas på Skeppet den 11 aug kl Några platser kvar. Ring omg /8 Treländerskryss med Forsbergs buss 2.995:- 17/9 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Barbados orkester avg. gla stn. Kl slingan 250:- Betalas på Skeppet den 1/9 kl /10 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Arvingarna orkester avg gla. Stn Kl slingan 250:- Betalas på skeppet den 22/9 kl /11 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Magnus Carlsson & Easy kit Avg. gla stn kl slingan 250; :- Betalas på Skeppet den 20/10 kl /11-3/12 Sydafrika med Poly-resor se annons i PRO blad nr 2 Onsd 14/12 Julresa med CINDERELLA avg Kl se senare annons Julbord kl med möjlighet att boka lunch på hemvägen Del i insideshytt fr 449:- med fönster 509:- bet den 10 nov

13

14 Å, va livet ä härligt! Så kändes det idag, den 19 juli, under spontanutflykten till Biskops Arnö. Det var den tredje dagsturen av fyra som utlystes på vårmötet i april. Sol och vind var så behagliga, himlen så blå och molntussarna så vita, fälten mogna och grönskan så frodig att det blev som ett privilegium att få gå och strosa och bara njuta. Först lockade oss Sinnenas Stig som började vid Örtagården. Den visade upp många välbekanta örter och dofter, smakfullt ordnade i olikformade lådor i ett stjärnmönster och med sina namn på tydliga skyltar. Vissa växter i Örtagården ser man i diken, i hagar och kanske i våra täppor som ogräs, ovetande om att de kan vara medicinalväxter. Stigen gick genom kohagen med mycket gamla jättehöga träd. Mina sinnen upplevde den som en övergiven park, där kyrkoherrar och adliga gick och filosoferade förr för flera hundra år sedan. Träden skulle kunna berätta t ex om Gustav Vasas planer för adelsmän och fiender, för nya skatter och pålagor, förläningar och allianser. Och om biskopars maktspel med statlig överhet, som vi idag skulle kalla mygel. Stigen lämnade kohagen och förde oss över välskötta gräsmattor, cypresslunden, fruktträdgården och vidare till EKEN. Den är verkligen sevärd, vilken livskraft! 550 år gammal, självsådd av ett ollon, 7,5 m i omkrets ovanför de enorma rötterna, varje gren är som ett grovt träd och kronan är väldig. Några grenar är döda men det mesta är bladrikt levande, den har rett ut flera hundra åskväder. Stammen inbjöd att titta in, där finns utrymme att gömma sig. Sinnenas Stig förlorade vår nyfikenhet till förmån för vår medhavda matsäck. Pausen intill Örtagården blev trivsam, kaffetåren lösgör många tankar och tungor. Närheten till kossorna och kalvarna som betade förnöjt bidrog till barndomsminnen och jämförelse med förr och nu. Skolans intendent öppnade Gotiska Salen från 1270 och lät oss se även utställningen över Biskops Arnö historia. Denna kulturella plats med kurser och Folkhögskola är modernt miljöbevarande och har många utvecklingsprojekt. Här förädlas kunskap och bevaras det historiska arvet. I en backsluttning finns bänkrader för publik inför en teaterscen. Ibland medverkar välkända aktörer i skådespel här under bar himmel uti det gröna. Rundvandringen gav motion och social samvaro, njutning för våra sinnen och tacksamhet för en skön dag i fin miljö. Eva Harald

15 Vi fortsätter med lågpriser för PRO s medlemmar Gäller även vid beställning av catering och fester om ni är många. Dagens lunch måndag - fredag kl: 9-17 pris 75:- öppet till Dagens lunch lördag kl: öppet till Dagens lunch söndag kl: öppet till Lunchhäfte 10 st 700 kronor Tel Köket stänger kl 20.30

16 Bålsta Vårdcentral - utveckling av en serviceinriktad vårdcentral De flesta vet att Rom inte byggdes på en dag. Så är det också med en välfungerande vårdcentral. Medpro har fått i uppdrag att försöka förändra bilden som Bålstaborna har fått av Bålsta Vårdcentral - en vårdcentral med dålig service och tillgänglighet. Detta har pågått en tid och vi har därför lanserat en plan som under det närmaste året kommer att säkra att du och alla andra som bor i Bålsta, pensionärer, ungdomar, familjer och barn kommer att tycka att Bålsta Vårdcentral lever upp till de krav man har rätt att ställa på sin vårdcentral. Alla anställda, inte minst de läkare som tidigare har arbetat på vårdcentralen har under många år haft möjlighet att genomföra förändringar. Ofta kan det dock vara lättare att i ett nytt sammanhang uppnå de resultat som alla har pratat om. De anställda på vårdcentralen vill verkligen att saker och ting skall bli bättre. Vi har lagt en plan som jag i korthet beskriver nedan, men vi är beroende av att ha ett gott samspel och kommunikation med alla invånare. Detta betyder inte att vi kan möta alla krav med ett ja, det kan vi också men det är ett upplägg till den dialog som jag tycker ha saknats mellan invånarna i Bålsta och vårdcentralen. Vi är därför mycket intresserade av att höra från Er med kommentarer till våra planer, andra idéer ni har samt av konstruktiv kritik på det vi gör eller har gjort. Perfektion är målet, men man är alltid på en resa dit. Som ett led i denna dialog måste jag berömma de samtal som vi har haft med de olika pensionärsföreningarna i Bålsta. Samtalen har varit positiva och jag, Medpro och Bålsta Vårdcentral, representerad av verksamhetschefen Heike Nykvist ser fram emot att arbeta vidare med de idéer som vi gemensamt har diskuterat. Planen i översikt: > Öppen mottagning och öppettid från kl 7.30: Detta började i maj månad och har redan haft en del av den önskade effekten; nämligen bättre tillgång på akutvård och mindre tryck på telefonerna.

17 > Nytt telefonsystem: Detta blev installerat precis innan semestern och ger den uppringande möjligheten att stanna kvar i luren tills man får prata med en människa. Vi tycket att detta är en mänsklig rättighet och vi använder samma system på Medpros övriga vårdcentraler. > Läkarbemanningen: Vi vet att läkarbemanningen är speciellt viktigt i er grupp, då det är tryggt och bra att ha sin fasta läkare om man har en kronisk sjukdom. Så kommer det också att bli på Bålsta Vårdcentral. Vi har redan nu tre nya distriktsläkare på plats, vi har en potentiell utbildningsläkare som verkar trivas mycket bra och vi arbetar vidare med vår rekryteringsprocess. Under hösten blir det därför möjligt att välja en fast doktor. Dessutom kommer vi att ha tillgång till andra specialister, till exempel geriatriker, reumatologer, internmedicinare, ögonspecialister och säkert andra specialistkategorier som på konsultbasis kan arbeta utifrån Bålsta Vårdcentral och som gör det enklare för Er att träffa en specialistläkare. Det tar lite tid att få ett lag på plats, men det kommer. > Ny reception: Vårdcentralen är bra belägen, men vi skulle hellre velat ha allt på ett plan i ställer för på tre. Detta är inte möjligt att ändra på i dagsläget och vi kommer i stället att göra vårt bästa för att göra ytorna mer funktionella. I ingångspartiet kommer vi därför, efter överenskommelse med Landstinget som äger byggnaden, att renovera och bygga en ny reception och väntrum. Vi hoppas detta kan vara klart under första halvåret > Närakut inriktning: I den gamla bokhandeln kommer vi att försöka inrätta en närakut, som skall ge akutvård utanför normala öppettider. Närakutplanen håller vi på att utreda och återigen måste ombyggnad ske i samarbete med Landstinget. > Andra initiativ: Vi har andra idéer och initiativ på gång, men hoppas också att ni kan bidra med kommentarer och förslag genom att ni skickar e-post till Heike Nykvist på: eller till Danielle Braender på Medpro på ; Ni kan också skicka ett brev till oss på vårdcentralen. Välkommen till er nya Bålsta Vårdcentral. Hans Wittrup, läkare, ph.d & VD på Medpro

18 BEGRAVNINGSTJÄNST Auktoriserad Begravningsbyrå Garantin för rätt hjälp 400 auktoriserade begravningsbyråer från norr till söder. Med personligt engagemang präglat av omtanke och valfrihet hjälper vi Dig med allt som rör en värdig begravning Tel Jour dygnet runt Tel Eriksgatan 18 Enköping Äppelvägen 2 Bålsta Pensionärsrabatt Du som har ICA kundkort och har handlat hos oss en gång samt är över 65 år, får 5 % på det Du handlar på onsdagar mellan Gäller ej tobak, spel, lotter och fotoframkallning. ICA kundkort är gratis, säg till i kassan så hjälper vi Dig med ansökan. Öppet alla dagar 8-22 Konditori Solslätten Konditoriet öppet Må-fre Lördag Söndag Mån-fre Frukostbuffé Salladsbuffé Pro s pensionärer har 10 % rabatt på ordinarie priser på allt vårt nybakade matbröd, kaffebröd, kondisbitar och tårtor. Stockholmsvägen 32 Telefon

19 En glimt från PRO-tonernas vårfest En trevlig och småbusig kväll i sångens tecken. Gästerna välkomnades med champagne anpassad både för gående och bilförare. Alla fick delta i en frågesport innan det bjöds till bords. Vi serverades kallskuret, potatissallad och tillbehör. Dryck fanns som passade alla. Bordsvisor,vitsar och klurigheter avlöste varandra. Lasse Enkvist höll tal till Kvinnan. Undertecknad påminde om ålderdomens vedermödor. Lasse,Janne, Gunnar och Olle överraskade med sång. Killarna blev mest överraskade för de visste inget i förväg. Ingegärd ackompanjerade oss i allsång. Det blev även solosång och kvartettsång, detta bjöd Lindegårdsgänget på. Ostbricka och vin med mer frågesport. Ingegärd och Synnöve uppmärksammades för sitt engagerande arbete med oss körmedlemmar. Det bästa sparades till sist. Ulla E. bjöd på en gudomligt god chokladkaka till kaffet. Kvällen fortsatte med mycket sång ännu mer frågesport och många glada skratt. Vid tangentbordet Gun.

20 Människan och evolutionen eller Valde jag rätt? Ett samhälles förändring kan skildras på många sätt. Ett sätt kan vara att pröva om människans utveckling är i samklang med omvärldens förändring. Då finns det två tydliga områden inom vilka en viss obalans råder, nämligen när det gäller informationsflödet och mängden valsituationer som vi utsätts för. Det flöde av information som vi möter, medvetet eller omedvetet, har aldrig varit större. Bara en bråkdel av all information har vi möjlighet eller orkar vi bearbeta. Resten ligger och stör, eftersom vi fångar upp allt. Mängden valsituationer som vi dagligen utsätts för har heller aldrig varit större. Jämför en bondes dagliga situation för hundra år sedan med Din egen idag. I de här avseendena undrar jag om vi som tillhör den äldre generationen hunnit med. Vad jag vet är att dessa fenomen orsakar stress och ohälsa hos många. Så vad tror Du själv om detta? Jag är övertygad om att Du har kloka tankar om dessa fenomen - tankar som vi andra gärna vill ta del av. Owe Gå inte över ån efter... Beställ dina toner och bläck-patroner på hemmaplan. Fraktfritt Hemleverans, om så önskas. Vi finns på Helgövägen 9, Bålsta Tel Mobil

21 Sommarfåglar Då lövade står björk, bok samt ask, ek och lind och när sommarens vindar åter smeker vår kind, har det för mången Nordbo kanske varit en ära att följa mesar och finkar i deras holkar rätt nära! När äggen blivit kläckta har de fått ett bestyr, där iver och lust ej någon möda de skyr! I snabba vingslag fram och åter bärs mat till väntande skara, där gapande små näbbar jämt hungriga tycks vara! Så försiktigt ibland tittar små söta huvuden ut, tills den dag, de med tvekan, skall ta sitt beslut! Att se deras ängsliga vingslag och de späda pipen få höra det fägnar säkert månget nyfiket öga och öra! Kanske önskar vi ibland, att vi fåglar kunde vara, där vi på snabba, lätta vingslag en bit mot rymden kunde fara! Tänk att göra en looping högt däruppe i det blå och kanske minnas den tid, då vi själva var lätta och små Att en sommar som denna få finnas på vår jord, är en lycka och känsla man ej alltid greppar med ord. Än om tiden i vår mänskliga kropp sätter sina spår, så visst kämpar vi väl på det allra bästa vi förmår! Amatör-Poeten Kjell Arnér

22 Om världens livsmedelsförsörjning - en situationsbild från EU:s spannmålsreserver Den 18 september 2007 deklarerade jordbrukskommissionären Mariann Fischer Boel i Financial Times Deutschland att hon under de kommande veckorna skulle pröva behovet av reserver för nödlägen. Vi måste beakta en helt ny situation, sa hon. Varje EU-land måste ha oljereserver och något liknande kunde vara nödvändigt för spannmål. Hade kommissionären och hennes föregångare försummat något? Hade de obetänksamt och utan att ha reserver bara gjort sig av med de europeiska överskotten som om de vore avfall? Kommissionären viftar bort det hela, allt är inom säkerhetsmarginalen och frågan om Europas energisäkerhet uppstod ju först när Ryssland stängde gaskranen för Ukraina. Nu vill EU upprätta reserver, precis som för olja och gas. Men i juni 2008 är det för sent, lagren är tömda och efterfrågan ökar, det ger priserna entydigt besked om. Förebuden om krisen märks världen över. Inom loppet av några månader stiger priset på vete med 120 procent. Detsamma gäller majs och soja. Därmed påverkar prisexplosionen också köttproduktionen. Kor, grisar och fjäderfän lever också av spannmål. Experterna räknar med stigande köttpriser. De ökade foderkostnaderna leder till 10 procent dyrare kycklingkött och hela 33 procent dyrare fläskkött. Mot slutet av 2008 avskaffade EU för första gången importtullarna. Man hoppades att de nervösa marknaderna skulle lugna sig och priserna åtminstone inte drivas ytterligare uppåt av tullar. Men inte bara i Europa utan i hela världen steg råvarupriserna plötsligt dramatiskt. Kraftigast reagerade priset på världens viktigaste gröda, ris. Nästan hälften av världens omkring 6,8 miljarder människor lever på ris. På bara tre månader 2008 blev riset nästan 100 procent dyrare. Under 2008 minskade världens rislager till den lägsta nivån på över trettio år. Också i Asiens risbodar. Risboden Vietnamn Några kilometer från Hanoi börja Vietnamns rislandskap med yppigt gröna risfält kantade av bruna basthyddor. Här ser man risbönderna i arbete.

23 Kraftiga vattenbufflar drar de primitiva plogarna genom risfältens gyttja. Det är planteringstid. Risterrassernas jord är mättad med vatten. När vattenspegeln har nått jordytan är det dags att plantera. Man har bara några dagar på sig, vilket innebär att alla måste hjälpa till. Så har det varit i århundraden och det har svetsat samman familjer och byar. En familj tjänar i genomsnitt 400 euro om året på riset. På grund av pris-explosionen borde det ha inbringar dubbelt så mycket detta år. Men bönderna i deltat märket inget av prisstegringarna. Det är de som handlar med ris som drar fördel av dem. Bönderna märker däremot av fördyringarna. Deras inkomster gick förr att leva på, men idag räcker de inte till för att köpa matolja. Lyckligtvis har de sitt ris. Det har inte stadsborna i Hanoi. Grosshandlarpriset på ris i Sydöstasien nådde sin dittills högsta nivå i april Ris från Thailand, världens största risexportör, kostar 500 dollar tonnet. Över 1 dollar för 2 kg ris är för mycket för många människor, inte bara i Asien. Den som bara kan spendera 1 dollar om dagen kan inte mätta sin familj på det sättet. 900 miljoner människor i världen har inte ens denna dollar. Enligt Global Hunger Index hade år miljoner människor inte ens 50 cent att leva på. Regeringen i Hanoi stryper risexporten för att stabilisera det inhemska priset. Vietnam är världens näst största risproducent. Samma dag stoppar också Indien risexporten. Filippinerna: halva priset, inte halva riset. I Filippinerna finns det redan allvarliga flaskhalsar i livsmedelsförsörjningen. Öriket med ca 85 miljoner invånare måste tillgodose en stor del av sitt risbehov genom import, över 2 miljoner ton om året. Filippinernas problem är att de har 7000 öar med liten åkerareal. Det är svårt att ta sig dit, många byar är omöjliga att nå ens med livsnödvändig hjälp. Regeringen låter till och med soldater bevaka de knappa rislagren. Allt argare människor samlas framför dem och skanderar: Halva priset, inte halva riset.

24 Omkring 10 miljoner filippinare går hungriga. Världslivsmedelsprogrammet (WFP) ilar till hjälp i södra Filippinerna. Det handlar om de fattigaste av de fattiga. Insatschefen för FN:s hjälporganisation, Valerie Guanieri, förklarar situationen i landet för den globala offentligheten: Livsmedel slukar i regel större delen av familjernas budget. De som tidigare nätt och jämnt klarade sig kan knappt köpa mat till sina familjer när priserna har tredubblats. Nödhjälpen från FN är deras sista chans. Ännu är FN:s lager välfyllda, men ingen vet hur länge krisen kommer att vara. Även det rika Singapore påverkas av krisen på rismarknaden. Priset på ett kilo ris har stigit till över 5 Singaporedollar (ca 25 kr). På stormarknaderna står människor i kö framför hyllorna med ris, det första tecknet på hamstring. Stadsstatens regering uppmanar befolkningen att inte gripas av panik. Den påstår att det finns tillräckligt med reserver för att trygga risförsörjningen. I mars 2008 förbjuder även Kambodja export av ris. Indonesien, det folkrikaste landet i Sydöstasien, lanserar en exportskatt på ris för att förmå handlarna att sälja sina lager inom landet. Det jäser i fattigkvarteren. Ilskan bland de fattiga i städerna behöver en ventil, inte bara i Asien. Även Egypten införde våren 2008 ett exportförbud för ris. I många länder utvecklas risfrågan till en fråga om nationell säkerhet. Egypten, uppror bland textilarbetarna Kairo, april Många människor i Kairo tjänar sitt levebröd i textilfabrikerna. Tidigare räckte lönen till att livnära familjen. Efter att priset på ris rakat i höjden också i Egypten räcker den inte längre till en anständig kost. Tamer El Nassers fru lagar mest ris med nudlar, toppat med burk-tomat och kikärter. Den egyptiska nationalrätten koshari är fattigmanskost. Hittills har koshari varit överkomlig även den som bara tjänar 150 egyptiska pund i månaden, motsvarande 200 kronor. Men så är det inte längre. Efter att priset på ris exploderat stiger också priset på nudlar, linser och till och med pitabröd, som regeringen Mubarak hade subventionerat i åratal för att hålla de fattiga lugna. Arbetarna vet inte vad de ska ta sig till. Deras lön mättar inte månaden ut. Frustration och förtvivlan urladdas i ett uppror. Arbetarna på Kairos stora textilfabriker

25 går ut på gatorna. Polisen slår dem med batonger och tvingar dem tillbaka in i fabrikerna. Men för sent, stenar far genom luften, fönster krossas, lokaler plundras. Efter två dagar har man slagit ner upproret med många sårade och två döda. Polisbatongerna skulle kväva protesterna i deras linda så att de inte spred sig till andra delar av Kairo, satte hela landet i brand och störtade regeringen. Rispriset är ett sprängämne. Inte bara regeringen vid Nilen är rädd för att medborgarna ska revoltera. Som vi vet dröjde det bara tre år, så var den regeringen och några till borta. De höga vågorna från prisexplosionen svepte över hela jordklotet och ledde till hungeruppror i Guinea, Mauretanien, Marocko, Uzbekistan och Yemen, till demonstrationer och massgripanden i Senegal och Elfenbenskusten. Dussintals människor dör i Kamerun efter strejker och plundringar. En generalstrejk lamslår Burkina Faso. Det är kravaller i Bangladesh och i Haiti brinner barrikaderna. Situationen blev dramatiskt tillspetsad Men allt började 2007, då mexikaner gick ut på gatorna. Om du vet mer om dessa händelser, skriv gärna om dem, Owe Varför skriva om detta? Jo, livsmedelssituationen i världen, vilket inkluderar vattenförsörjningen, är och blir troligen den främsta anledningen till framtida oroshärdar och kanske krig. En av anledningarna till upproren i Mellanöstern finner man antagligen till stor del i livsmedelssituationen (tillgång och pris). Självfallet betyder demokratiunderskottet och mindre omdömesgilla ledare väldigt mycket. Tror man att det i längden går att förtrycka människor och samtidigt gömma undan oerhörda belopp, som borde kommit människorna till del, då har man inte lärt något av historien och den mentala hälsan hos somliga borde undersökas. Owe

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Håbo Innehåll Ordf. har ordet Auktion Medlemsmöte 22/9 Medlemsregistret Kassörrens rapport Mötesdagar Skrivarcirkel Resor Bålstadoktorn 30-talet Figaros Bröllop OBS Replik Om solidaritet The-dans Sv. Hurtigrutten

Läs mer

Håbo. Medlemstidning Nr 6 2011

Håbo. Medlemstidning Nr 6 2011 Innehåll Ordf. har ordet Medlemsmöte 17/11 Ärenden till höstmötet Budget 2012 Nya medlemmar Mötesdagar Musikcafé Resor Medlemsmöten 18/8 och 22/9 Om Vårdcentralen Utvisningsärendet Fjällvandringar Makten

Läs mer

Håbo. Medlemstidning Nr 3 2013. Tidningen finns även på hemsidan

Håbo. Medlemstidning Nr 3 2013. Tidningen finns även på hemsidan Håbo Innehåll Ordförande har ordet Nya medlemmar Medlemsmöte maj Kommande medlemsmöten Lunch 80+ Bön från köket Föredrag 13 maj Resor Släktforskning Om kamouflageord Brandskydd Hedvig Charlotta Nordenflycht

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET tema: PENGAR & EKONOMI Fembarnsmamman från bloggen med samman namn - s. 10 Om pengar och pengars värde - för att manipulera folket - s. 6-7 Många goda och användbara tips - s. 8-9 Haros guldmedaljsutdelning

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 Detta händer i avdelningen September November Tors 4 Medlemsmöte/politikermöte Tors 20 Medlemsmöte/ Motionsverkstad Tord 18 Manusstopp

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade. Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på sidan 7

Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade. Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på sidan 7 Årgång 29 Nr 8 November 2013 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. Program Det lokala bandet i Kungsängen HörsOmHelst

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006

NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006 NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006 Välkommen till Visby! Rekreation och dialys på Gotland sida 11 och 13 Dialys i medelhavet Resereportage, sida 7 Taxi Kurir Behövda

Läs mer

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig?

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? Skåd a in i fr #3 vårterminen 2009 amt i de r edan nu n #2 HÖSTTERMINEN 2008 Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? #3 VT 2009 Innehåll Information Lärarintervjun

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8 Nr 4 December 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 God Jul Suspension av

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer