Meddelande från medlemsregistret:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande från medlemsregistret:"

Transkript

1 Innehåll Ordförande har ordet Auktion Nya medlemmar Rättelse Medlemsmöte 18/8 Mötesdagar Prisundersökning Surströmmingsfest Läskraft Livslångt lärande Om Uppland Resor Utflykt Bålsta Vårdcentral En glimt Människan och evolutionen Sommarfåglar Om världens livsmedel The-dans Enkät Håbo Medlemstidning Nr

2

3 Meddelande från medlemsregistret: Vi hälsar vi ytterligare 4 nya medlemmar välkomna till PRO Håbo Carols Lliamosa, Lars Wallsten, Inger Ollert, Kjell Larsson Om du flyttar så räcker det inte att bara meddela myndigheter om din nya adress. Vi delar ut information via 20 kontaktombud som inte nås av adressändring från myndighet. Om du flyttar hör av dig till: Gun Mellström telefon eller Roland Oscarsson telefon Roland Förr i tiden var tandläkaren en farlig person. Han använde järnstänger och drog ut tänder överallt. Till och med visdomständerna drog han ut. Därför visste inte folk så mycket på den tiden. Emil 7 år Rättelse I föregående nummer av bladet fick några kontaktombud felaktigt områdesnummer. Skall vara: -område 7 Stig Larsson-Lind, tel område 11 Margareta Söder, tel område 19 Carin & Karl-Erik erhardsson, tel område 20 Bengt Nilsson, tel

4 MEDLEMSMÖTE PRO HÅBO Välkommen till höstens första möte den 18 augusti kl På Skeppet Mötesförhandlingar Information om höstens aktiviteter mm Studieupptakt Lotteri Kaffe med smörgås 20 kr PROGRAM Vill Du ha hjälp med transport till mötet, ring Eva Hellberg tel OBS Glöm inte att anmäla Dig till mötet (två dagar före) Ulla Eklund Rut Jansson Hans Lantz Britt-Marie Engström Ulla Wahlstrand Du kan även anmäla Dig till expeditionen. Den är bemannad igen från den 15 augusti mellan och har telefon VÄLKOMMEN STYRELSEN Pomonas Matsal tar gärna emot lunchgäster från PRO. Lunchen serveras mellan kl 12-13

5 PRO HÅBO MÖTESDAGAR OCH MEDLEMSTRÄFFAR 2011 AUGUSTI - OKTOBER Datum Dag Tid Aktivitet Lokal 9 aug. Ti Utskick tidning Exp. 11 aug To Styrelsemöte Skeppet 1 6 aug. Ti Manusstopp 18 aug. To Medlemsmöte, stud.upptakt Skeppet 8 sept. To Styrelsemöte Skeppet 13 sept. Ti Utskick tidning Exp. 22 sept. To Medlemsmöte Skeppet 23 sept. Fr The-dans Skeppet 6 okt. To Styrelsemöte Skeppet 11 okt. Ti Manusstopp 20 okt To Medlemsmöte Skeppet 21 okt. Fr The-dans Skeppet 23 okt. Sö Auktion Skeppet Kommande medlemsmöten: 17 november, 14 januari (julfest) Hej alla Cirkelintresserade! Nu är höstens aktiviteter snart igång. Studieupptakten är den 18 aug. kl Då hoppas vi inom studiekommitten att alla som är intresserade kommer. Det blir lite förslag på nya cirklar som presenteras och vi tar emot anmälningar. Vi önskar också förslag till nya studiecirklar och cirkelledare. Vi vet och tror att många har kunskap och vilja att förmedla sina livserfarenheter från resor, arbetsliv, båtar, natur, frilutsliv mm. Hoppas att alla cirkelledare kan vara med för en presentation om sina cirklar. Uppmanar cirkelledare som är intresserade av det nya tidboknings-systemet att komma till Skeppet/Bryggan kl den 18 augusti. Christer Norman kommer att presentera systemet. Studiegruppen

6 PRO:S PRISUNDERSÖKNING 2011 (Utdrag ur riksorganisationens redogörelse för undersökningen) PRO:s årliga prisundersökning genomfördes i år den 27 och 28 april. Sammanlagt ingår 1181 butiker i undersökningen. Syftet med undersökningen är att sätta press på matpriserna och öka kunskapen bland medlemmar och allmänhet. Pensionärerna har två år i rad fått sänkt pension och betalar därtill högre skatt än löntagare med samma inkomst. För oss i PRO är pensionärernas inkomster centrala, men också förstås vad man får för sina kronor när man konsumerar, säger PRO:s ordförande Curt Persson. PRO:s matkorg kostade 2011 i genomsnitt i landet Skillnaden mellan olika butiker är stor. PRO mäter inte prisutvecklingen över tid på grund av att förändringar genomförs i undersökningen. Konsumentprisindex visar på en prishöjning på livsmedel på 1,3 % och en total prishöjning på 3,3 %. Under 2010 introducerades fyra receptfria läkemedel i undersökningen. Priserna varierade första året efter avregleringen väldigt lite, men i år visar undersökningen en prisminskning på de receptfria läkemedlen på mellan 1,1 och 2,9 %. Nedan några priser i olika distrikt Södra- Älvsborg 1377 Södermanland 1505 Uppsala 1491 Västmanland 1473 Stockholm 1554 Dalarna 1492 Några priser i affärer i vårt närområde Bålsta Livs 1628 ICA supermarket Knivsta 1501 ICA Maxi City St-Per 1617 Coop Stenhagen Uppsala 1285 ICA Maxi Enköping 1296 Coop Forum Enköping 1261 Undersökningen mäter bara ordinarie priser. Varukorgen innehåller vanliga matvaror och även tex diskmedel, toalettpapper och tandkräm. Butiker som saknar fler än fem varor är inte medräknade. Alla undersökningsformulär är godkända av butiksföreståndaren. Ideellt arbetande pensionärer har genomfört undersökningen, som har gjorts sedan början av 1990-talet. Bålsta Eva Hellberg Matkassen dyr i Uppsala län enligt UNT

7

8

9 Livslångt lärande Man har länge talat om betydelsen av livslångt lärande: - så länge man är kvar i arbetslivet är det förstås nödvändigt att upprätthålla de kunskaper som jobbet kräver - har man lämnat arbetslivet finns andra skäl att vidareutveckla sina kunskaper inom olika områden, inte minst för att förstå sin samtid och få insikt om de sammanhang man lever i och givetvis för det egna välbefinnandet och den andliga spänsten Världen måste på något sätt vara begriplig för oss. Den måste hänga ihop på något sätt. Vi skaffar oss medvetet eller omedvetet bilder av hur världen är beskaffad, hur det ena är länkat till det andra, ofta kallade helhetsbilder. Dessa bilder bestämmer hur vi föreställer oss världen, hur vi lever och hur vi handlar. De utgör ett mönster som inte enbart är vårt personliga. Det är ofta gemensamt för många, dvs en del av den kultur som vi tillhör. På väldigt många håll i världen och i värt land har man därför skapat vad man skulle kunna kalla bildningsgrupper eller akademier knutna till studieförbund eller universitet. I Uppsala finns t ex ett senioruniversitet och inom PRO finns en akademi i samverkan med ABF som har samma syfte. Vad man ägnar sig åt varierar förstås. Hos de flesta finner man aktiviteter som föredragsserier med olika teman, författarträffar, teaterbesök, utflykter till muséer och historiskt intressanta platser med guider och förstås studiecirklar med olika teman. Det är bara fantasin som sätter gränserna och tillgången till lämpliga föreläsare. I samband med nästa medlemsmöte tänker jag ta upp frågan om det finns intresse för de här frågorna bland oss i Håbo PRO. Så tänk gärna på saken tills dess. Om intresse verkar finnas, så funderar jag vidare på innehåll och genomförande. Owe Vi är kulturvarelser i den meningen att vi till stor del präglas av det samhälle och den kultur som vi är en del av. Att försöka upptäcka länkarna mellan ens egna förställningar om världen och de som är invävda i vår kultur, tror jag, är ett behov hos många idag. Det behovet kan i någon mån tillgodoses genom studier av vårt kulturarv. Det gäller bara att spänna bågen.

10 Fortsättning om Uppland Uppsala kungligt centrum under flera hundra år Genom århundraden har Uppsala varit ett kungligt centrum genom den plats, Mora Stenar, där kungarna sannolikt från forntiden utropades. Ursprungligen lär det ha varit de tre uppländska folklanden, Tiundaland, Atthundaland och Fjärdhundraland, som hade ansvar för att kungen skulle utropas vid Mora Ting. Småningom ändrades besluten om detta så att också andra än de nämnda kunde sända sina lagmän och kandidater till Mora Ting. Ändringen tillkom efter Magnus Erikssons landslag. Han regerade landet under tiden I hans landslag stadgas att Sverige är ett odelbart rike och att kungen skall väljas. Den siste av svenska kungar som valdes vid Mora Stenar är med säkerhet Karl Knutsson Bonde som valdes Det kan också tänkas att Kristian I valdes på samma plats eftersom det var dåvarande ärkebiskopen Jöns Bengtsson som stod i spetsen för den opposition som drev bort Karl Knutsson och föreslog Kristian I. Hur länge den här traditionen funnits kan ingen med säkerhet fastställa. Man vet att Björn på Håga var svearnas konung då Ansgar predikade kristendom för första gången. Man vet också att Styrbjörn Starke, Erik Segersälls brorson, av folket bortmotades från tinget i Mora genom stenkastning. Ansgar kom till Sverige hösten 829 och stannade två vintrar hos kung Björn i Birka på Björkön i Mälaren där han bildade den första kristna församlingen. Styrbjörns flykt från tinget i Uppsala kan ha ägt rum 970. Stenkils son, Hallsten, utropades till kung vid Mora Stenar 1067, han var då endast sexton år gammal. Från början var det upplänningarna som bestämde vem som skulle väljas till kung vid tinget i Mora. Upplänningarna hade här en självtagen rätt att till- och avsätta kungar även som representanter för landets övriga landskap. Någon påtaglig ändring ägde inte rum förrän efter kung Magnus landslag på 1300-talet. I landslagen förklaras att landet är ett odelat rike. Därigenom kunde landskapen sända sina utsända till Moratinget. Vad hände egentligen vid Mora Tingen? Tinget, som ägde rum cirka en mil söder om Uppsala i Lagga socken, hade som huvudsakliga scen i Mora Sten. Här skulle den nye konungen stå när

11 han svor eden att ta ansvar för lag och rätt i landet. Han stod kvar på stenen efter utropandet och mottog folkets hyllning. Stenen bestod av en rund plattform som omgavs av 12 mindre stenar. Plattformen låg något högre än marken i övrigt. Den här ceremonien hade följts under flera hundra år. Att den småningom upphörde tror man berodde på att själva stenen avlägsnades. Med säkerhet har man genom funna inskrifter konstaterat att Karl Knutsson Bonde kröntes till Sveriges kung i juni 1448 vid Mora Stenar. Bilden; Mora äng, huset uppfördes år 1779 öfver de bevarade Mora Stenar med inskriften om genomförda kungaval. Idag finns det inte något som utgör bevis på platsens oerhörda betydelse under flera hundra år. Det finns ett gravfält i vars ena kant en mindre stenbyggnad finns, se bilden ovan, uppförd troligen under sent 1700-tal. Här förvaras också stenar med inskrifter om genomförda kungaval. Eriksgatan följde på kröningen Sedan man under folkets jubel utsett den nye kungen vid Mora Stenar följde rundresa i landet till de olika landskapen. Enligt de lagar som då gällde skulle den nye kungen vid ankomsten till varje landskap lämna eller ta gisslan för att säkerställa sitt eget liv. En av de som trotsade denna bestämmelse var Ragnvald Knapphövde, som utropades 1125 vid Mora Stenar. Det finns många tydningar av hans namn knaphövde. Någon anser att det var hans klotrunda huvud som givit tillnamnet, andra säger att namnet syftar på ett dryckeskärl stort som ett manshuvud. Hur det nu är med det gick det inte bra för Ragnvald under hans Eriksgata. När han kom till Västergötland vägrade han, som lagen föreskrev, sända gisslan. Detta uppretade lagmannen i Västergötland så att han i förening med bönder i Karleby slog ihjäl Ragnvald Knapphövde. Detta hände Owe Fragment av sten

12 21/8 Jädraås Tuff-Tuff-tåg med busskaffe, lunch.tågresa.samt kaffe på Vildmarks-.galleriet i Ockelbo. Avg. gla stn kl slingan 445:- Betalas på Skeppet den 11 aug kl Några platser kvar. Ring omg /8 Treländerskryss med Forsbergs buss 2.995:- 17/9 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Barbados orkester avg. gla stn. Kl slingan 250:- Betalas på Skeppet den 1/9 kl /10 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Arvingarna orkester avg gla. Stn Kl slingan 250:- Betalas på skeppet den 22/9 kl /11 Dansbands-kryss med Rosella buffe kl samt dans till Magnus Carlsson & Easy kit Avg. gla stn kl slingan 250; :- Betalas på Skeppet den 20/10 kl /11-3/12 Sydafrika med Poly-resor se annons i PRO blad nr 2 Onsd 14/12 Julresa med CINDERELLA avg Kl se senare annons Julbord kl med möjlighet att boka lunch på hemvägen Del i insideshytt fr 449:- med fönster 509:- bet den 10 nov

13

14 Å, va livet ä härligt! Så kändes det idag, den 19 juli, under spontanutflykten till Biskops Arnö. Det var den tredje dagsturen av fyra som utlystes på vårmötet i april. Sol och vind var så behagliga, himlen så blå och molntussarna så vita, fälten mogna och grönskan så frodig att det blev som ett privilegium att få gå och strosa och bara njuta. Först lockade oss Sinnenas Stig som började vid Örtagården. Den visade upp många välbekanta örter och dofter, smakfullt ordnade i olikformade lådor i ett stjärnmönster och med sina namn på tydliga skyltar. Vissa växter i Örtagården ser man i diken, i hagar och kanske i våra täppor som ogräs, ovetande om att de kan vara medicinalväxter. Stigen gick genom kohagen med mycket gamla jättehöga träd. Mina sinnen upplevde den som en övergiven park, där kyrkoherrar och adliga gick och filosoferade förr för flera hundra år sedan. Träden skulle kunna berätta t ex om Gustav Vasas planer för adelsmän och fiender, för nya skatter och pålagor, förläningar och allianser. Och om biskopars maktspel med statlig överhet, som vi idag skulle kalla mygel. Stigen lämnade kohagen och förde oss över välskötta gräsmattor, cypresslunden, fruktträdgården och vidare till EKEN. Den är verkligen sevärd, vilken livskraft! 550 år gammal, självsådd av ett ollon, 7,5 m i omkrets ovanför de enorma rötterna, varje gren är som ett grovt träd och kronan är väldig. Några grenar är döda men det mesta är bladrikt levande, den har rett ut flera hundra åskväder. Stammen inbjöd att titta in, där finns utrymme att gömma sig. Sinnenas Stig förlorade vår nyfikenhet till förmån för vår medhavda matsäck. Pausen intill Örtagården blev trivsam, kaffetåren lösgör många tankar och tungor. Närheten till kossorna och kalvarna som betade förnöjt bidrog till barndomsminnen och jämförelse med förr och nu. Skolans intendent öppnade Gotiska Salen från 1270 och lät oss se även utställningen över Biskops Arnö historia. Denna kulturella plats med kurser och Folkhögskola är modernt miljöbevarande och har många utvecklingsprojekt. Här förädlas kunskap och bevaras det historiska arvet. I en backsluttning finns bänkrader för publik inför en teaterscen. Ibland medverkar välkända aktörer i skådespel här under bar himmel uti det gröna. Rundvandringen gav motion och social samvaro, njutning för våra sinnen och tacksamhet för en skön dag i fin miljö. Eva Harald

15 Vi fortsätter med lågpriser för PRO s medlemmar Gäller även vid beställning av catering och fester om ni är många. Dagens lunch måndag - fredag kl: 9-17 pris 75:- öppet till Dagens lunch lördag kl: öppet till Dagens lunch söndag kl: öppet till Lunchhäfte 10 st 700 kronor Tel Köket stänger kl 20.30

16 Bålsta Vårdcentral - utveckling av en serviceinriktad vårdcentral De flesta vet att Rom inte byggdes på en dag. Så är det också med en välfungerande vårdcentral. Medpro har fått i uppdrag att försöka förändra bilden som Bålstaborna har fått av Bålsta Vårdcentral - en vårdcentral med dålig service och tillgänglighet. Detta har pågått en tid och vi har därför lanserat en plan som under det närmaste året kommer att säkra att du och alla andra som bor i Bålsta, pensionärer, ungdomar, familjer och barn kommer att tycka att Bålsta Vårdcentral lever upp till de krav man har rätt att ställa på sin vårdcentral. Alla anställda, inte minst de läkare som tidigare har arbetat på vårdcentralen har under många år haft möjlighet att genomföra förändringar. Ofta kan det dock vara lättare att i ett nytt sammanhang uppnå de resultat som alla har pratat om. De anställda på vårdcentralen vill verkligen att saker och ting skall bli bättre. Vi har lagt en plan som jag i korthet beskriver nedan, men vi är beroende av att ha ett gott samspel och kommunikation med alla invånare. Detta betyder inte att vi kan möta alla krav med ett ja, det kan vi också men det är ett upplägg till den dialog som jag tycker ha saknats mellan invånarna i Bålsta och vårdcentralen. Vi är därför mycket intresserade av att höra från Er med kommentarer till våra planer, andra idéer ni har samt av konstruktiv kritik på det vi gör eller har gjort. Perfektion är målet, men man är alltid på en resa dit. Som ett led i denna dialog måste jag berömma de samtal som vi har haft med de olika pensionärsföreningarna i Bålsta. Samtalen har varit positiva och jag, Medpro och Bålsta Vårdcentral, representerad av verksamhetschefen Heike Nykvist ser fram emot att arbeta vidare med de idéer som vi gemensamt har diskuterat. Planen i översikt: > Öppen mottagning och öppettid från kl 7.30: Detta började i maj månad och har redan haft en del av den önskade effekten; nämligen bättre tillgång på akutvård och mindre tryck på telefonerna.

17 > Nytt telefonsystem: Detta blev installerat precis innan semestern och ger den uppringande möjligheten att stanna kvar i luren tills man får prata med en människa. Vi tycket att detta är en mänsklig rättighet och vi använder samma system på Medpros övriga vårdcentraler. > Läkarbemanningen: Vi vet att läkarbemanningen är speciellt viktigt i er grupp, då det är tryggt och bra att ha sin fasta läkare om man har en kronisk sjukdom. Så kommer det också att bli på Bålsta Vårdcentral. Vi har redan nu tre nya distriktsläkare på plats, vi har en potentiell utbildningsläkare som verkar trivas mycket bra och vi arbetar vidare med vår rekryteringsprocess. Under hösten blir det därför möjligt att välja en fast doktor. Dessutom kommer vi att ha tillgång till andra specialister, till exempel geriatriker, reumatologer, internmedicinare, ögonspecialister och säkert andra specialistkategorier som på konsultbasis kan arbeta utifrån Bålsta Vårdcentral och som gör det enklare för Er att träffa en specialistläkare. Det tar lite tid att få ett lag på plats, men det kommer. > Ny reception: Vårdcentralen är bra belägen, men vi skulle hellre velat ha allt på ett plan i ställer för på tre. Detta är inte möjligt att ändra på i dagsläget och vi kommer i stället att göra vårt bästa för att göra ytorna mer funktionella. I ingångspartiet kommer vi därför, efter överenskommelse med Landstinget som äger byggnaden, att renovera och bygga en ny reception och väntrum. Vi hoppas detta kan vara klart under första halvåret > Närakut inriktning: I den gamla bokhandeln kommer vi att försöka inrätta en närakut, som skall ge akutvård utanför normala öppettider. Närakutplanen håller vi på att utreda och återigen måste ombyggnad ske i samarbete med Landstinget. > Andra initiativ: Vi har andra idéer och initiativ på gång, men hoppas också att ni kan bidra med kommentarer och förslag genom att ni skickar e-post till Heike Nykvist på: eller till Danielle Braender på Medpro på ; Ni kan också skicka ett brev till oss på vårdcentralen. Välkommen till er nya Bålsta Vårdcentral. Hans Wittrup, läkare, ph.d & VD på Medpro

18 BEGRAVNINGSTJÄNST Auktoriserad Begravningsbyrå Garantin för rätt hjälp 400 auktoriserade begravningsbyråer från norr till söder. Med personligt engagemang präglat av omtanke och valfrihet hjälper vi Dig med allt som rör en värdig begravning Tel Jour dygnet runt Tel Eriksgatan 18 Enköping Äppelvägen 2 Bålsta Pensionärsrabatt Du som har ICA kundkort och har handlat hos oss en gång samt är över 65 år, får 5 % på det Du handlar på onsdagar mellan Gäller ej tobak, spel, lotter och fotoframkallning. ICA kundkort är gratis, säg till i kassan så hjälper vi Dig med ansökan. Öppet alla dagar 8-22 Konditori Solslätten Konditoriet öppet Må-fre Lördag Söndag Mån-fre Frukostbuffé Salladsbuffé Pro s pensionärer har 10 % rabatt på ordinarie priser på allt vårt nybakade matbröd, kaffebröd, kondisbitar och tårtor. Stockholmsvägen 32 Telefon

19 En glimt från PRO-tonernas vårfest En trevlig och småbusig kväll i sångens tecken. Gästerna välkomnades med champagne anpassad både för gående och bilförare. Alla fick delta i en frågesport innan det bjöds till bords. Vi serverades kallskuret, potatissallad och tillbehör. Dryck fanns som passade alla. Bordsvisor,vitsar och klurigheter avlöste varandra. Lasse Enkvist höll tal till Kvinnan. Undertecknad påminde om ålderdomens vedermödor. Lasse,Janne, Gunnar och Olle överraskade med sång. Killarna blev mest överraskade för de visste inget i förväg. Ingegärd ackompanjerade oss i allsång. Det blev även solosång och kvartettsång, detta bjöd Lindegårdsgänget på. Ostbricka och vin med mer frågesport. Ingegärd och Synnöve uppmärksammades för sitt engagerande arbete med oss körmedlemmar. Det bästa sparades till sist. Ulla E. bjöd på en gudomligt god chokladkaka till kaffet. Kvällen fortsatte med mycket sång ännu mer frågesport och många glada skratt. Vid tangentbordet Gun.

20 Människan och evolutionen eller Valde jag rätt? Ett samhälles förändring kan skildras på många sätt. Ett sätt kan vara att pröva om människans utveckling är i samklang med omvärldens förändring. Då finns det två tydliga områden inom vilka en viss obalans råder, nämligen när det gäller informationsflödet och mängden valsituationer som vi utsätts för. Det flöde av information som vi möter, medvetet eller omedvetet, har aldrig varit större. Bara en bråkdel av all information har vi möjlighet eller orkar vi bearbeta. Resten ligger och stör, eftersom vi fångar upp allt. Mängden valsituationer som vi dagligen utsätts för har heller aldrig varit större. Jämför en bondes dagliga situation för hundra år sedan med Din egen idag. I de här avseendena undrar jag om vi som tillhör den äldre generationen hunnit med. Vad jag vet är att dessa fenomen orsakar stress och ohälsa hos många. Så vad tror Du själv om detta? Jag är övertygad om att Du har kloka tankar om dessa fenomen - tankar som vi andra gärna vill ta del av. Owe Gå inte över ån efter... Beställ dina toner och bläck-patroner på hemmaplan. Fraktfritt Hemleverans, om så önskas. Vi finns på Helgövägen 9, Bålsta Tel Mobil

21 Sommarfåglar Då lövade står björk, bok samt ask, ek och lind och när sommarens vindar åter smeker vår kind, har det för mången Nordbo kanske varit en ära att följa mesar och finkar i deras holkar rätt nära! När äggen blivit kläckta har de fått ett bestyr, där iver och lust ej någon möda de skyr! I snabba vingslag fram och åter bärs mat till väntande skara, där gapande små näbbar jämt hungriga tycks vara! Så försiktigt ibland tittar små söta huvuden ut, tills den dag, de med tvekan, skall ta sitt beslut! Att se deras ängsliga vingslag och de späda pipen få höra det fägnar säkert månget nyfiket öga och öra! Kanske önskar vi ibland, att vi fåglar kunde vara, där vi på snabba, lätta vingslag en bit mot rymden kunde fara! Tänk att göra en looping högt däruppe i det blå och kanske minnas den tid, då vi själva var lätta och små Att en sommar som denna få finnas på vår jord, är en lycka och känsla man ej alltid greppar med ord. Än om tiden i vår mänskliga kropp sätter sina spår, så visst kämpar vi väl på det allra bästa vi förmår! Amatör-Poeten Kjell Arnér

22 Om världens livsmedelsförsörjning - en situationsbild från EU:s spannmålsreserver Den 18 september 2007 deklarerade jordbrukskommissionären Mariann Fischer Boel i Financial Times Deutschland att hon under de kommande veckorna skulle pröva behovet av reserver för nödlägen. Vi måste beakta en helt ny situation, sa hon. Varje EU-land måste ha oljereserver och något liknande kunde vara nödvändigt för spannmål. Hade kommissionären och hennes föregångare försummat något? Hade de obetänksamt och utan att ha reserver bara gjort sig av med de europeiska överskotten som om de vore avfall? Kommissionären viftar bort det hela, allt är inom säkerhetsmarginalen och frågan om Europas energisäkerhet uppstod ju först när Ryssland stängde gaskranen för Ukraina. Nu vill EU upprätta reserver, precis som för olja och gas. Men i juni 2008 är det för sent, lagren är tömda och efterfrågan ökar, det ger priserna entydigt besked om. Förebuden om krisen märks världen över. Inom loppet av några månader stiger priset på vete med 120 procent. Detsamma gäller majs och soja. Därmed påverkar prisexplosionen också köttproduktionen. Kor, grisar och fjäderfän lever också av spannmål. Experterna räknar med stigande köttpriser. De ökade foderkostnaderna leder till 10 procent dyrare kycklingkött och hela 33 procent dyrare fläskkött. Mot slutet av 2008 avskaffade EU för första gången importtullarna. Man hoppades att de nervösa marknaderna skulle lugna sig och priserna åtminstone inte drivas ytterligare uppåt av tullar. Men inte bara i Europa utan i hela världen steg råvarupriserna plötsligt dramatiskt. Kraftigast reagerade priset på världens viktigaste gröda, ris. Nästan hälften av världens omkring 6,8 miljarder människor lever på ris. På bara tre månader 2008 blev riset nästan 100 procent dyrare. Under 2008 minskade världens rislager till den lägsta nivån på över trettio år. Också i Asiens risbodar. Risboden Vietnamn Några kilometer från Hanoi börja Vietnamns rislandskap med yppigt gröna risfält kantade av bruna basthyddor. Här ser man risbönderna i arbete.

23 Kraftiga vattenbufflar drar de primitiva plogarna genom risfältens gyttja. Det är planteringstid. Risterrassernas jord är mättad med vatten. När vattenspegeln har nått jordytan är det dags att plantera. Man har bara några dagar på sig, vilket innebär att alla måste hjälpa till. Så har det varit i århundraden och det har svetsat samman familjer och byar. En familj tjänar i genomsnitt 400 euro om året på riset. På grund av pris-explosionen borde det ha inbringar dubbelt så mycket detta år. Men bönderna i deltat märket inget av prisstegringarna. Det är de som handlar med ris som drar fördel av dem. Bönderna märker däremot av fördyringarna. Deras inkomster gick förr att leva på, men idag räcker de inte till för att köpa matolja. Lyckligtvis har de sitt ris. Det har inte stadsborna i Hanoi. Grosshandlarpriset på ris i Sydöstasien nådde sin dittills högsta nivå i april Ris från Thailand, världens största risexportör, kostar 500 dollar tonnet. Över 1 dollar för 2 kg ris är för mycket för många människor, inte bara i Asien. Den som bara kan spendera 1 dollar om dagen kan inte mätta sin familj på det sättet. 900 miljoner människor i världen har inte ens denna dollar. Enligt Global Hunger Index hade år miljoner människor inte ens 50 cent att leva på. Regeringen i Hanoi stryper risexporten för att stabilisera det inhemska priset. Vietnam är världens näst största risproducent. Samma dag stoppar också Indien risexporten. Filippinerna: halva priset, inte halva riset. I Filippinerna finns det redan allvarliga flaskhalsar i livsmedelsförsörjningen. Öriket med ca 85 miljoner invånare måste tillgodose en stor del av sitt risbehov genom import, över 2 miljoner ton om året. Filippinernas problem är att de har 7000 öar med liten åkerareal. Det är svårt att ta sig dit, många byar är omöjliga att nå ens med livsnödvändig hjälp. Regeringen låter till och med soldater bevaka de knappa rislagren. Allt argare människor samlas framför dem och skanderar: Halva priset, inte halva riset.

24 Omkring 10 miljoner filippinare går hungriga. Världslivsmedelsprogrammet (WFP) ilar till hjälp i södra Filippinerna. Det handlar om de fattigaste av de fattiga. Insatschefen för FN:s hjälporganisation, Valerie Guanieri, förklarar situationen i landet för den globala offentligheten: Livsmedel slukar i regel större delen av familjernas budget. De som tidigare nätt och jämnt klarade sig kan knappt köpa mat till sina familjer när priserna har tredubblats. Nödhjälpen från FN är deras sista chans. Ännu är FN:s lager välfyllda, men ingen vet hur länge krisen kommer att vara. Även det rika Singapore påverkas av krisen på rismarknaden. Priset på ett kilo ris har stigit till över 5 Singaporedollar (ca 25 kr). På stormarknaderna står människor i kö framför hyllorna med ris, det första tecknet på hamstring. Stadsstatens regering uppmanar befolkningen att inte gripas av panik. Den påstår att det finns tillräckligt med reserver för att trygga risförsörjningen. I mars 2008 förbjuder även Kambodja export av ris. Indonesien, det folkrikaste landet i Sydöstasien, lanserar en exportskatt på ris för att förmå handlarna att sälja sina lager inom landet. Det jäser i fattigkvarteren. Ilskan bland de fattiga i städerna behöver en ventil, inte bara i Asien. Även Egypten införde våren 2008 ett exportförbud för ris. I många länder utvecklas risfrågan till en fråga om nationell säkerhet. Egypten, uppror bland textilarbetarna Kairo, april Många människor i Kairo tjänar sitt levebröd i textilfabrikerna. Tidigare räckte lönen till att livnära familjen. Efter att priset på ris rakat i höjden också i Egypten räcker den inte längre till en anständig kost. Tamer El Nassers fru lagar mest ris med nudlar, toppat med burk-tomat och kikärter. Den egyptiska nationalrätten koshari är fattigmanskost. Hittills har koshari varit överkomlig även den som bara tjänar 150 egyptiska pund i månaden, motsvarande 200 kronor. Men så är det inte längre. Efter att priset på ris exploderat stiger också priset på nudlar, linser och till och med pitabröd, som regeringen Mubarak hade subventionerat i åratal för att hålla de fattiga lugna. Arbetarna vet inte vad de ska ta sig till. Deras lön mättar inte månaden ut. Frustration och förtvivlan urladdas i ett uppror. Arbetarna på Kairos stora textilfabriker

25 går ut på gatorna. Polisen slår dem med batonger och tvingar dem tillbaka in i fabrikerna. Men för sent, stenar far genom luften, fönster krossas, lokaler plundras. Efter två dagar har man slagit ner upproret med många sårade och två döda. Polisbatongerna skulle kväva protesterna i deras linda så att de inte spred sig till andra delar av Kairo, satte hela landet i brand och störtade regeringen. Rispriset är ett sprängämne. Inte bara regeringen vid Nilen är rädd för att medborgarna ska revoltera. Som vi vet dröjde det bara tre år, så var den regeringen och några till borta. De höga vågorna från prisexplosionen svepte över hela jordklotet och ledde till hungeruppror i Guinea, Mauretanien, Marocko, Uzbekistan och Yemen, till demonstrationer och massgripanden i Senegal och Elfenbenskusten. Dussintals människor dör i Kamerun efter strejker och plundringar. En generalstrejk lamslår Burkina Faso. Det är kravaller i Bangladesh och i Haiti brinner barrikaderna. Situationen blev dramatiskt tillspetsad Men allt började 2007, då mexikaner gick ut på gatorna. Om du vet mer om dessa händelser, skriv gärna om dem, Owe Varför skriva om detta? Jo, livsmedelssituationen i världen, vilket inkluderar vattenförsörjningen, är och blir troligen den främsta anledningen till framtida oroshärdar och kanske krig. En av anledningarna till upproren i Mellanöstern finner man antagligen till stor del i livsmedelssituationen (tillgång och pris). Självfallet betyder demokratiunderskottet och mindre omdömesgilla ledare väldigt mycket. Tror man att det i längden går att förtrycka människor och samtidigt gömma undan oerhörda belopp, som borde kommit människorna till del, då har man inte lärt något av historien och den mentala hälsan hos somliga borde undersökas. Owe

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ordförande har ordet. Styrelsen vill också tacka alla som avgått för deras insats i föreningen.

Ordförande har ordet. Styrelsen vill också tacka alla som avgått för deras insats i föreningen. Innehåll Ordförande har ordet Medlemsutveckling Resultat & balansräkning Verksamhetsberättelse Sjukresebuss Medlemsmöten Om strålning Resor Dikt Om Mälaren Om tandimplantat Profilen Dans Enkät Håbo Medlemstidning

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015.

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Centrala Huddinge PROTOKOLL M2/15 Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Plats: ABF Studiehem Huddinge, Blå salen Närvarande: 56 medlemmar 1. Ordförande Kjell Andersson hälsade alla

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

ERIKSGATA SVERIGES NATIONELLA RIDLED EN KUNGLIG HISTORIA

ERIKSGATA SVERIGES NATIONELLA RIDLED EN KUNGLIG HISTORIA ERIKSGATA SVERIGES NATIONELLA RIDLED EN KUNGLIG HISTORIA ERIKSGATA Sveriges Nationella Ridled AB 2005-2009 Projekt Eriksgata bakgrund, vision, genomförande Bakgrund Eriksgata var den resa Sveriges nyvalda

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning

PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus. Mötesdagordning PROGRAM FÖR MEDLEMSMÖTE med PRO Lindsdal kl 13.00 den 20 januari 2015 i Lindsdals Folkets Hus Vi inleder mötet med "En visa om PRO" Mötesdagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkännes. 2. Val av

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer