Välkommen till Brf Målaren!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Brf Målaren!"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren!

2 Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen Målaren. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar är det ofta lättare att ta vara på alla de möjligheter som den nya miljön erbjuder. Som nyinflyttad har du säkert många frågor om föreningen, fastigheten och om hur saker och ting fungerar. Tanken med den här broschyren är att svara på frågorna men också att vara till hjälp för att öka trevnaden i föreningen. Det är också viktigt att du som nybliven medlem läser igenom föreningens stadgar och trivselregler och att du förstår innebörden av dem. Har du frågor om föreningen, stadgarna, trivselregler eller annat är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett e-brev föreningens e-postadress, lägg ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7 eller kontakta någon i styrelsen. Aktuella kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i din trappuppgång. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan. Än en gång, varmt välkommen till Målaren! Styrelsen i Brf Målaren

3 Bostadsrättsföreningen Målaren Brf Målarens fastighet ligger i Sala Backar öster om stadskärnan i Uppsala. Till centrum tar det ca 10 minuter med cykel eller 30 minuter till fots. Vill du åka buss tar du buss nr 7 från någon av hållplatserna på Verkmästargatan och turen till centrum tar ca 10 minuter. Fastighet består av fyra hus som uppfördes under åren Våra adresser är Verkmästargatan 7-17 (udda nummer), Murargatan 8A-F, 10A-C och 12. I föreningen finns det 163 lägenheter i varierande storlekar. Vi har även lokaler som hyrs ut till företag och ett antal mindre förråd som hyrs ut som extraförråd till föreningens medlemmar. Mellan de fyra husen finns en stor gård med gräsmatta, planteringar, lekplats, grill- och uteplatser. Sommartid är gården en populär plats bland medlemmarna för grillkvällar, enklare fester, lek och spel. I fastigheten finns flera gemensamma utrymmen som t ex hobbyrum, uthyrningsrum, föreningslokal, pingisrum och relax med bastu. Under årens lopp har vi gjort en hel del renoverings- och ombyggnadsarbeten. Vi har bl a renoverat husfasaderna, balkongerna, bytt ytterfönster, isolerat vindarna och bytt ut lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar. Senast genomförde vi en stam- och elrenovering i hela fastigheten. Kontaktinformation Styrelsen har ett arbetsrum i källaren på Verkmästargatan 7 och på samma adress finns föreningens brevlåda. Eftersom alla medlemmar i styrelsen sköter sitt uppdrag på fritiden är kontoret inte bemannat regelbundet och inte heller på bestämda tider. Föreningens adress är: Brf Målaren Verkmästargatan 7, UPPSALA Mailadress och hemsida: Övriga kontaktuppgifter till styrelse och fastighetsskötare hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

4 Trivselregler Brf Målaren Respektera dina grannar på samma sätt som du vill att de ska respektera dig. För att inte störa övriga boende får det inte förekomma störande musik, sång eller andra höga ljud efter kl eller före kl (helgdagar kl 10.00). Skulle det någon vid något enstaka tillfälle behöva förekomma brott mot detta - informera dina grannar i god tid innan. I Brf Målaren är det rökfritt i alla gemensamma lokaler och utrymmen som trapphus, tvättstugor, hobbyrum, vindar, samlingslokal osv. Respektera tider som du bokat i tvättstuga, relax, hobbyrum osv. Någon annan medlem kan ha bokat tiden efter dig! När du använt tvättstugor, torkrum och mangelrum STÄDA EFTER DIG! Torka av maskinerna, ta bort ludd från torktumlare och sopa golven ordentligt. Se till att dörrar till vindar och källarutrymmen hålls stängda så att inga obehöriga kommer in. Dörrarna fungerar även som branddörrar. Det är inte tillåtet att förvara något i trapphusen, som t ex barnvagn, rullator, rullstol eller cykel. Möjlighet till förvaring av dessa finns på flera andra platser i föreningen. På vindar och i källare ska medlemmars ägodelar förvaras i tilldelade förråd. Det är inte tillåtet att förvara något utanför förrådsutrymmena. För att undvika skador i fasaden får du inte ta hål för att sätta upp lampor, krokar, antenner e.dyl. Undvik att skaka mattor, sängkläder eller annat från fönster eller balkong dammet hamnar hos din granne. Använd istället piskställningarna på gården. Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. Även om fåglarna kanske blir glada uppstår lätt sanitära olägenheter för dig och dina grannar. Om du vill ha blomlådor på din balkong måste de sitta på insidan av räcket. Blomlådor på utsidan av balkongräcket kan lätt blåsa ned och vålla skada. Om du ska renovera i din lägenhet, kontakta föreningens fastighetsskötare, så att du inte gör något som negativt påverkar boendemiljön för övriga medlemmar. Föreningens regler angående sopor och sopsortering ska respekteras och följas. Missbruk leder till dyra straffavgifter för föreningen.

5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna att du äger den lägenhet du bor i, men det du köper är rätten att nyttja en viss bostad i bostadsrättsföreningen. Du köper alltså ingen fysisk lägenhet eller andel i en fastighet utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i föreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En försäljning kan därför genomföras först när medlemskap har beviljats. När styrelsen har godkänt dig som medlem i föreningen innebär det att du förbinder dig att acceptera och följa föreningens stadgar och trivselregler. Stadgarna är regler för hur föreningen ska skötas och handlar bl a om medlemmarnas möjligheter till inflytande, vilka skyldigheter medlemmarna har och styrelsens befogenheter. Föreningens trivselregler är riktlinjer för att vi ska kunna ha en så bra boendemiljö som möjligt. Om du av någon anledning inte följer föreningens regler kan du riskera att förlora din nyttjanderätt och bli tvungen att flytta. För att veta och förstå vad som gäller är det viktigt att du noga läser igenom såväl stadgar, trivselregler och informationen i den här broschyren. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen betyder att du tillsammans med övriga medlemmar äger, förvaltar och ansvarar för föreningens byggnader, mark och gemensamma utrymmen. Ansvaret är delegerat till föreningens styrelse som har till uppdrag att förvalta egendomen på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av personer som själva är medlemmar i föreningen. Alla medlemmar betalar en årsavgift som ska täcka de kostnader föreningen har för att driva fastigheten. I årsavgiften ingår bl a värme, vatten, sophämtning, räntor, amorteringar, snöröjning, tvättstugor, reparationer och underhåll. I det gemensamma ägandet ingår att du ska sköta de gemensamma delarna av fastigheten lika varsamt som du sköter din lägenhet. Om vi tillsammans anstränger oss att sköta om och vårda fastigheten kan vi hålla föreningens kostnader nere, vilket i sin tur innebär att vi undviker höga årsavgifter. Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har samma rättigheter och skyldigheter, och tillsammans bestämmer vi och tar ansvar för vår boendemiljö. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker hitta lösningar som fungerar för de flesta. Det finns många sätt att engagera sig, t ex: Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte. Kom till årsmötet. Skriv en eller flera motioner till årsmötet. Ställ upp för val till styrelsen, som revisor, revisorssuppleant eller ledamot i valberedningen. Engagemang och delaktighet skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som vi tillsammans vårdar och utvecklar vår fastighet och vårt boende!

6 Brf Målaren A till Ö Här har vi samlat information som kan ge svar på en del av dina frågor och underlätta ditt boende i föreningen. ANDRAHANDSUTHYRNING Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om det hos föreningens styrelse. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning enligt föreningens stadgar och hyresnämndens rekommendationer. Godtagbara skäl för att bevilja uthyrning är: Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Längre sjukhusvistelse Militärtjänst Fängelsevistelse Arbete eller studier utomlands Provboende med partner Din ansökan ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen minst två månader innan önskad uthyrningsperiod startar. Styrelsen kan ge tillåtelse för uthyrning under max ett år. Därefter krävs en ny ansökan för att eventuellt få förlängd uthyrning beviljad. Undantag är provboende med partner där maxtiden är 6 månader utan möjlighet till förlängning. Kontakta styrelsen för mer information och ansökningshandlingar. När beslut är fattat får du en skriftlig bekräftelse. Om du av någon anledning inte kan godta beslutet kan du vända dig till hyresnämnden för prövning. Medlem som hyr ut sin lägenhet fungerar som hyresvärd och ansvarar för att hyresgästen följer föreningens stadgar och ordningsregler. Därför är det viktigt att du noga informerar din hyresgäst om vad som gäller. Det är också ditt ansvar att årsavgiften betalas i tid. För din egen del är det extra viktigt att du sätter dig in i reglerna om besittningsskydd så du inte får svårigheter när du ska flytta tillbaka efter uthyrningen. OBS! Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd från styrelsen betraktas det som olovlig uthyrning. Styrelsen kommer då att kräva att du vidtar rättelse, dvs att du säger upp dina hyresgäster. Vidtar du inte rättelse riskerar du att förlora din nyttjanderätt och bli tvungen att flytta. ANSLAGSTAVLOR I varje trapphus finns en anslagstavla där styrelsen sätter upp information till föreningens medlemmar. På tavlan hittar du också kontaktuppgifter till styrelsen och fastighetsskötaren. AUTOGIRO Om du vill betala din årsavgift via autogiro kontakta föreningens ekonomiska förvaltare ISS Ekonomiförvaltning (kontaktuppgifter hittar du på avierna för månadsavgiften).

7 BADRUM OCH TOALETTER Nedan finns några saker som är viktiga att tänka på när det gäller ditt badrum: Golvbrunn Golvbrunnen är försedd med ett vattenlås för att förhindra lukt och översvämning. Du bör regelbundet rengöra vattenlåset. Efter rengöringen är det viktigt att du sätter tillbaka den lös silen ordentligt. Hamnar silen snett uppstår det ibland illaluktande dofter från avloppet. Om du gnider lite tvål eller diskmedel på silens utsida är det lättare att få den på plats. Komfortvärme (golvvärme) Vid stamrenoveringen installerade vi komfortvärme i badrumsgolven. Komfortvärmen drivs med el och du betalar själv för din elförbrukning. Kranar och duschar Underhåll och reparationer av kranar och duscharmaturer ligger inom medlemmarnas ansvar. Upptäcker du att en kran eller dusch läcker är det viktigt att laga den så snart som möjligt. Behöver du hjälp kan du kontakta fastighetsskötaren för rådgivning. Tvättmaskin och torktumlare I ditt badrum är det efter stamrenoveringen förberett om du, på egen bekostnad, vill installera tvättmaskin och/eller torktumlare. Du ansvarar för att maskinerna installeras korrekt och av behörig person. Du är också ansvarig för underhåll och för eventuella skador som orsakas av maskinerna. Ansvaret gäller för såväl din egen som dina grannars lägenheter och fastigheten i övrigt. Det är därför viktigt att du före en installation kontrollerar vilka krav ditt försäkringsbolag har för att din hemförsäkring ska gälla. Om du installerar tvättmaskin och/eller torktumlare - tänk på tidsreglerna om när det ska vara tyst i fastigheten så att du inte stör dina grannar. Tvättställ och toaletter Undvik att spola ner främmande föremål, textiler, kattsand e.dyl. i toalett eller tvättställ. Det kan lätt orsaka stopp i avloppet, och om du har otur översvämning och vattenskador. Av samma skäl och av miljöskäl är det inte tillåtet att spola ner kemikalier, målarfärg, spackel, lösningsmedel osv i vare sig toalett eller tvättställ. BALKONGER Blommande balkonger är ett vackert och härligt extrarum sommartid. Här är några råd om hur vi använder våra balkonger: Blomlådor Häng blomlådor och liknande på räckets insida. En blomlåda som sitter på utsidan blåser lätt ned och kan skada någon eller något som finns under. Skulle det hända är det du som blir ansvarig för eventuella skador. Tänk på dina grannar som bor under när du vattnar dina blommor. De kanske inte uppskattar att få in vatten eller annat på sin balkong. Lika trist är det om du städar balkongen genom att sopa ner allt skräp från den ut på gården eller gatan skräpet hamnar med säkerhet hos din granne istället. Fasaden Husens fasader är av glasbetong som är mycket ömtåligt. Därför är det inte tillåtet att göra hål för att sätta upp lampor, antenner, krokar e.dyl. Skadas fasaden leder det till ökade kostnader för föreningen och oss medlemmar.

8 Fåglar Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. Även om fåglarna kanske blir glada uppstår det lätt sanitära olägenheter för dig och dina grannar. Grillning Att grilla sin mat är både gott och trevligt, men grillning på din balkong är inte tillåten. Det gäller för alla typer av grillar; kol, gasol, elektrisk eller engångsgrill. Förbudet beror främst på brandrisken, men också på att matos och andra grillukter lätt letar sig in till din granne vilket inte alltid uppskattas. Vill du grilla är du istället välkommen att använda grillplatserna på gården! Inglasning och markiser Du får inte sätta upp markiser eller glasa in din balkong utan styrelsens tillstånd. Rökning All rök stiger uppåt och åt sidorna. Visa därför hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen. Det är naturligtvis inte tillåtet att kasta ner fimpar från balkongen. Tänk på att barn som leker på gården kan skadas av slängda fimpar. Skaka mattor och liknande Med hänsyn till dina grannar vill vi att du undviker att skaka mattor, sängkläder eller kläder från balkong eller fönster. Damm och skräp hamnar lätt hos dina grannar vilket inte är så trevligt. På gården finns det piskställningar använd dem istället! BARNVAGNAR Barnvagnar får inte förvaras i trapphus eller entréer. De hindrar framkomligheten vid utryckning av t ex brandkår eller ambulans. Du kan istället förvara barnvagnen i cykelförråden som finns i varje hus eller i något av de gamla, renoverade soprummen. På väggarna finns öglor om du vill låsa fast vagnen. Din lägenhetsnyckel passar i dörrlåset och all förvarig sker på eget ansvar. Vill du ha mer information kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. BELYSNING Belysningen i trapphus, källargångar, skyddsrum (cykelförråd) och tvättstugor har så kallad rörelsevakt. Det innebär att lyset tänds och släcks automatiskt. I övriga gemensamma utrymmen som torkrum, källarförråd och på vindar får du tända och släcka själv. BILTVÄTT Av miljöskäl är det inte tillåtet att tvätta bilar eller andra motorfordon inom föreningens område. Förbudet gäller även i garagen. Vill du tvätta ditt fordon får du istället åka till en mack med tvätthall. BRANDVARNARE Enligt brandskyddsmyndighetens regler ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Vid stamrenoveringen kontrollerades detta och i de lägenheter där brandvarnare saknades installerade vi sådana. Det är bostadsrättshavarens ansvar att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och att vid behov byta batteri. Ett tips är att kontrollera brandvarnaren inför varje första advent.

9 BREDBAND I din lägenhet är det förberett för bredbandsuppkoppling via antennuttaget för TV:n. Du kontaktar själv den leverantör du vill sluta avtal med. CYKLAR OCH CYKELFÖRRÅD Utanför, eller i nära anslutning till, varje trappuppgång finns det cykelställ. Cykelförråd finns i källaren i skyddsrummen i varje hus. På grund av brandskyddsföreskrifterna är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar i skyddsrummen. DÖRRAR Här hittar du information om de olika dörrar som finns i fastigheten: Lägenhetsdörren Dörren till din lägenhet är en säkerhetsdörr. I dörren finns två lås, ett patentlås och ett säkerhetslås (s.k. niotillhållarlås). Under avsnittet Nycklar kan du läsa mer om lås och nycklar. VIKTIGT! Lås aldrig säkerhetslåset när någon är hemma i lägenheten. Vill du låsa om dig lite extra använd istället säkerhetsbygeln. Anledningen till uppmaningen är att det tar mycket längre tid att forcera en dörr låst med säkerhetslås än en som är spärrad med säkerhetsbygeln. Tid som kan vara mycket avgörande i en kritisk situation som brand eller akut sjukdom. Vindsdörrar Dörrarna till vindarna och dörrarna mellan de olika vindarna fungerar som branddörrar. Det är därför viktigt att du stänger dem ordentligt efter dig. Ytterdörrar trapphus och källare Se till att dörrarna till trapphus och källare stängs ordentligt efter dig. Öppna dörrar ökar risken för inbrott och att obehöriga kommer in i fastigheten. Av samma skäl bör du undvika att ställa upp dörrarna utan uppsikt under alltför lång tid. Om en dörr slår igen ovanligt hårt eller inte stängs ordentligt meddela fastighetsskötaren så att han kan laga felet. Entrédörrarna låses kl DÖRRÖPPNING OM DU ÄR UTELÅST Om du blir utelåst från din lägenhet eller från trapphusen, så måste du vända dig till Swesafe, som har hand om all nyckelhantering och låsjour. Information om Swesaft finns uppsatt i varje trappuppgång. Jourtelefon vid låsöppning är ELEKTRICITET I DIN BOSTADSRÄTT Allmänt Du betalar själv för den elektricitet du förbrukar i din lägenhet och du kan sluta avtal med vilken leverantör du vill. Den el som förbrukas i våra gemensamma utrymmen betalar medlemmarna gemensamt via årsavgiften till föreningen.

10 El-central och säkringar El-centralen för din lägenhet är placerad i hallen och är en s k automatsäkringscentral. Det betyder att vippan på säkringen normalt står i uppfällt läge med texten 1-ON synligt. Om en säkring löst ut står vippan i nerfällt läge och med texten 0-OFF synlig. Du återställer säkringen genom att fälla upp vippan igen. I el-centralen finns två jordfelsbrytare och de är uppdelade på varsin rad i centralen. Den övre brytaren skyddar den övre radens säkringar och den nedre skyddar den nedre radens säkringar. Mer information om jordfelsbrytarna finns på den gula lappen på insidan av centralens lucka. En säkring löser ut om fel har uppstått på dina anslutna apparater eller på anläggningen. Du kan enkelt kontrollera detta genom att ta bort stickpropparna ur alla vägguttag och sedan återställa säkringen. Står säkringen kvar i återställt läge är det fel på någon av de anslutna apparaterna. Löser säkringen ut är det fel på anläggningen. Händer det kontakta fastighetsskötaren snarast. Huvudsäkringen till din lägenhet sitter i ett låst mätarrum i källaren. Därifrån försörjs din lägenhet med el och där finns även mätaren som visar din elförbrukning. Om du av någon anledning behöver komma åt huvudsäkringen ska du kontakta fastighetsskötaren för hjälp. OBS! Det är inte tillåtet att göra några förändringar i el-centralen utan styrelsens skriftliga tillstånd. Elektriska installationer Alla fasta elektriska installationer i din lägenhet ska utföras av behörig elektriker. Försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning om t ex skada eller eldsvåda uppstår genom felaktig elinstallation som utförts av icke behörig person. I en sådan situation gäller alltså varken din egen hemförsäkring eller föreningens försäkring. Du blir istället själv skyldig att ersätta eventuella skador som uppstått. Det är inte tillåtet att installera strömbrytare, infravärme e.dyl. på balkongerna utan skriftligt tillstånd från styrelsen. FASTIGHETSSKÖTARE Den praktiska skötseln av fastigheten och våra grönområden utförs av föreningens fastighetsskötare, Urban Strömberg. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i din trappuppgång. Föreningens medlemmar kan få rådgivning och viss hjälp av Urban för olika reparationer i lägenheterna, t ex rensa avlopp, byta packning i kranar eller lufta element. FÅGLAR Fågelkvitter är vi många som uppskattar. Det är dock inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område, vare sig från balkong, fönster eller på gården. Anledningen är att matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur. FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSMÖTE) Varje bostadsrättsförening håller föreningsstämma en gång per år och i Brf Målaren ligger den i maj månad. Stämman är ett tillfälle för föreningens medlemmar att få en bild av verksamheten. Då presenteras bl a vad som hänt under året som gått, föreningens resultat och revisorernas granskning av styrelsens arbete. På stämman väljs nya ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning. Den valda styrelsen ansvarar sedan för förvaltningen av föreningen fram till nästa föreningsstämma. Till stämman är alla medlemmar välkomna att via motioner lämna förslag och synpunkter på hur föreningen ska utvecklas och skötas. Information om när motioner senast ska lämnas in finns på kallelsen till föreningsstämman. Kallelsen sätts i god tid upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna. Vid behov kan man kalla till en extra stämma, och hur det går till kan du läsa mer om i föreningens stadgar.

11 FÖRRÅD VIND OCH KÄLLARE Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Undantag är lägenheterna på Verkmästargatan 7 och 9 som istället har två källarförråd. Dina förråd är märkta med ditt lägenhetsnummer. Förrådsutrymmena bör hållas låsta och du låser med egna hänglås. Enligt brandföreskrifterna får inga brandföremål förvaras i gångar eller utrymmen utanför förråden. Av säkerhetsskäl får du heller inte förvara brandfarliga ämnen eller något annat som kan skada annan medlems egendom eller fastigheten i övrigt. Självklart är det heller inte tillåtet att röka eller tända en låga i dessa utrymmen. Föreningen har ett antal extra förråd som hyrs ut till medlemmarna. Om du är intresserad av att hyra ett av dess kontakta styrelsen. GARAGE I föreningen finns 48 garage som hyrs ut till medlemmarna. Garagen är till för uppställning av motorfordon. Det är av bl a miljöskäl inte tillåtet att tvätta sin bil eller annat motorfordon i garagen. Då tillgången på parkeringsplatser och garage är begränsad är det inte möjligt att hyra mer än en p-plats eller ett garage. Om du inte längre har användning för garaget, meddela styrelsen så att vi kan erbjuda det till en annan medlem. Medlem som säljer sin bostadsrätt och som hyr ett garage kan inte överlåta detta till köparen. Garaget går vid flytt tillbaka till föreningen och hyrs ut till den medlem som står på tur. Det är heller inte tillåtet att hyra ut sitt garage i andra hand. Hyran betalas i förskott via samma avi som månadsavgiften. Vill du hyra ett garage kan lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller maila föreningen. Skriv ärende, namn, lägenhetsnummer adress och telenr. Du sätts då upp på kölistan och styrelsen kontaktar dig när det är din tur att få ett erbjudande. GEMENSAMMA LOKALER OCH UTRYMMEN I föreningen finns utrymmen som vi medlemmar äger gemensamt, t ex trapphus, soprum, cykelrum, tvättstugor, hobbyrum, samlingslokal, Relax och bastu. I ägandet ingår att vi alla har ett gemensamt ansvar för att hålla dem i fräscht och välvårdat skick. Kostnaden för drift, uppvärmning, reparationer osv delas av samtliga medlemmar och betalas via årsavgiften. När du använder de gemensamma lokalerna/utrymmena är det viktigt att du läser och följer de ordningsregler som finns. GRILLNING I föreningen är det förbjudet att grilla på våra balkonger. Det gäller för alla typer av grillar; kolgrill, elektrisk, engångsgrill osv. Förbudet beror främst på brandrisken men också på att matos och andra grillukter lätt letar sig in till din granne, vilket inte alltid uppskattas. Vill du grilla är du istället välkommen att använda grillplatserna på gården. Det behövs ingen bokning utan det är först till kvarn som gäller. Efter avslutad grillning är det självklart att var och en städar efter sig. Släng eventuella matrester och sopor i sophusen. Det är också viktigt att du ser till att glöden är släckt innan du lämnar grillplatsen. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att slänga grillkol i sophusen. Grillplasterna är till för föreningens medlemmar. Tyvärr drabbas de ibland av skadegörelse som sönderslagna möbler och lampor, nedskräpning osv. För allas trevnad sköt platserna så att alla som vill kan ha glädje av dem. Ser du någon missköta grillplatsen, säg till själv eller kontakta styrelsen.

12 HEMFÖRSÄKRING Vid alla typer av boende är det viktigt att ha en hemförsäkring. Det gäller även för dig som bor i bostadsrätt. Du bör också komplettera din hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätter. För mer information kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det bolag du vill teckna hemförsäkringen hos. Läs noggrant stadgarna, där det framgår vad du är ansvarig för i fastigheten. Tänk också på att kontrollera dina anslutningar till olika vattenkomponenter, maskiner, akvarier etc. Oaktsamhet och slarv kan kosta dig stora belopp om olyckan är framme. HOBBYRUM Vi har två hobbyrum där medlemmarna t ex kan måla, snickra eller laga cyklar. Hobbyrummen ligger i källaren på Verkmästargatan 13 och Murargatan 8. Nycklar till rummen finns i samma nyckelskåp som nycklarna till tvättstugorna och du öppnar skåpen med din lägenhetsnyckel. Rummen är enkelt utrustade med arbetsbord, hyvelbänk osv. Bokningslista och information om regler för bokning och användning finns utanför varje rum. Hobbyrummen får inte användas av minderåriga utan målsmans sällskap. HUSDJUR Husdjur kan vara ett trevligt sällskap för husse eller matte men de kan innebära problem för andra människor. Många lider av allergi eller överkänslighet mot t ex pälsdjur, andra kan vara rädda för din hund eller katt. Vi vill därför att du som har husdjur tar ditt ansvar och visar hänsyn till andra medlemmar i föreningen. Det är därför ej tillåtet att ha med husdjur i några av förningens gemensamma lokaler, trapphus och källargångar undataget. Det är heller inte tillåtet att tvätta filtar eller täcken med hår från djur i föreningens gemensamma tvättmaskiner. Du ska också hålla din hund kopplad inom föreningens område. Hundar och katter får inte rastas på föreningens område. Gården och lekplatsen är uppskattade platser som föreningens medlemmar vill kunna använda utan att trampa i spillning. Om olyckan trots allt är framme är det ditt ansvar som djurägare att ta hand om ev avföring. Du som har katt ska hålla uppsikt över ditt djur så att den inte förorenar på uteplatser, lekplatsen eller i sandlådorna. Du som har husdjur har också ansvar för att djuren inte gör ofog eller för oljud, såväl inne som ute. Vi vill också påminna om att det är ägaren till husdjuret som är skyldig att ersätta skador som t ex hunden eller katten har orsakat. HYRESLOKALER Föreningen har fyra lokaler som hyrs ut till olika företag. Genom uthyrningen har föreningen en inkomst som bidrar till att hålla årsavgifterna nere. INNERGÅRD OCH LEKPLATS På gården mellan husen finns gröna ytor med buskar, gräsmattor och träd. Här finns en lekplats med gungor, sandlåda och klätterställning för föreningens yngre boende. Där finns också två grillplatser, med bänkar och bord som medlemmarna kan använda. Använd gärna gården men tänk på att inte slänga skräp omkring dig! Om du har funderingar eller idéer om hur vi kan utveckla eller förändra gården, kontakta styrelsen.

13 KABEL-TV Föreningen har abonnemang för kabel-tv med ComHem AB och grundutbudet ingår i årsavgiften. Vill du utöka ditt abonnemang kontaktar du själv företagets kundtjänst för mer information KLOTTER Om du upptäcker klotter på fastigheten meddela fastighetsskötaren eller styrelsen. Undvik att själv försöka rengöra, det kan många gånger förstöra mer än det hjälper. KÖK Här hittar du information om ditt kök som kan vara bra att känna till. Diskmaskin Om du installerar diskmaskin i köket kom ihåg att det måste göras av behörig personal. Är maskinen inte korrekt installerad och det uppstår t ex en vattenskada är risken stor att din hemförsäkring inte gäller. För att undvika stora skador vid vattenläcka är det bra om diskmaskinen står på ett vattentätt underlag. Om du installerar diskmaskin - tänk på tidsreglerna om när det ska vara tyst i fastigheten så att du inte stör dina grannar. Hoar Undvik att spola ner föremål, kemikalier, kattsand e.dyl. i hoarna i köket. Det är av miljöskäl inte tillåtet och kan också orsaka stopp i avloppen, och i värsta fall en vattenskada. Kranar En kran som droppar kan orsaka en onödig förbrukning på ca 80 liter vatten per dygn. En onödig förbrukning som vi alla får vara med och betala via årsavgiften. Det är ditt ansvar som bostadsrättshavare att på egen bekostnad laga läckande kranar. Behöver du hjälp kan fastighetsskötaren mot en låg kostnad hjälpa dig. Köksfläkt Kanske funderar du på att installera en fläkt ovanför spisen? Välj då en kolfilterfläkt. Inga andra typer av fläktar är tillåtna eftersom de stör luftflödet och ventilationen i fastigheten. Kom ihåg att regelbundet göra ren fläkten. Vid matlagning samlas fett i fläkt och filter och det ökar risken för bränder. MOPEDER OCH MOTORCYKLAR Mopeder och motorcyklar får, p g a brandrisk och bensinlukt, inte förvaras i källarutrymmen. NYCKLAR Här har vi samlat information som är bra att veta om nycklar i föreningen. Till din lägenhet Dörren till din lägenhet har två lås, ett patentlås och ett säkerhetslås. Patentlåset ingår i föreningens nyckelsystem som är ett s k spärrat system. Det innebär att nycklarna är kopieringsskyddade och att nya nycklar därför måste beställas och betalas hos Swesafe. Säkerhetslåset ingår däremot inte i säkerhetssystemet. Föreningen har därför inget ansvar för lås eller nycklar och du kan själv beställa nya nycklar hos en nyckeltillverkare.

14 Borttappad eller trasig nyckel Tappar du nycklar ska du alltid anmäla det till polisen och till Swesafe. En nyckel som gått av eller förstörts på annat sätt ska alltid lämnas tillbaka till Swesafe för byte. Nycklar vid försäljning av bostadsrätt När du säljer din bostadsrätt är det ditt ansvar som säljare att rätt antal nycklar överlämnas till Swesafe, som sedan sköter all nyckelhantering. Rätt antal är just så många nycklar som finns utkvitterade till din lägenhet. Köparen tar sedan själv kontakt med Swesafe för utlämning av nycklar. OHYRA SKADEDJUR - INSEKTER Enligt stadgarna är du skyldig att hålla din lägenhet ren för att undvika uppkomst av ohyra. Om du fått, eller misstänker, ohyra i din lägenhet ska du omedelbart kontakta fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trapphuset. OMBYGGNAD ELLER STÖRRE FÖRÄNDRINGAR I DIN LÄGENHET Vilka förändringar får du göra? Du har rätt att göra vissa förändringar i din lägenhet, som t ex lägga nya golv, måla, tapetsera, byta köksskåp eller sätta in vitvaror i köket. För större förändringar eller ingrepp måste du däremot alltid söka tillstånd hos styrelsen. Det gäller bl a: Ingrepp i bärande konstruktion Rivning eller flytt av väggar Väsentlig förändring av lägenheten, t ex ändring av planlösningen Din ansökan ska vara skriftlig med eventuella ritningar bifogade Kontakta alltid styrelsen innan arbetet med större förändringar påbörjas. Gör du förändringen innan du fått klartecken kan du bli skyldig att återställa allt i ursprungligt skick. Ta därför alltid kontakt med styrelsen vid alla ändringar utöver vanliga reparationer och renoveringar i din lägenhet. Vi vill också uppmärksamma dig på att det inte är tillåtet att bygga om eller förändra befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten och inte heller att på något sätt göra ingrepp i fastighetens ventilationssystem. Fackmannamässigt utfört arbete Föreningen, liksom försäkringsbolagen, kräver att vissa ombyggnader och förändringar i din lägenhet ska utföras fackmannamässigt och av behörig person. Det gäller vid t ex renovering av våtrum och elektriska installationer. Att ett arbete utförts fackmannamässigt innebär att det är gjort enligt bestämmelser som finns i gällande byggnormer. Uppstår en skada och man kan konstatera att arbetet inte är utfört på rätt sätt är det inte säkert att din hemförsäkring gäller. Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att styrka att arbetet utförts på rätt sätt. Styrelsen kan kräva att få ta del av besiktningsprotokoll som styrker arbetets utförande. Hänsyn vid ombyggnad, renoveringar och reparationer Tänk på att ta hänsyn till dina grannar när du, eller någon du anlitar, utför störande arbeten i din lägenhet. Arbetet bör i första hand ske på dagtid och aldrig sent på kvällar eller tidiga helgmorgnar. Respektera tidsangivelserna för tystnad som finns i trivselreglerna. Meddela gärna dina grannar ett par dagar innan att det p g a hantverksarbete kommer att bli en del oljud och buller. Ett enkelt sätt att informera är att sätta upp en lapp på anslagstavlan i porten. Skriv ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och hur lång tid du tror att arbetet kommer att pågå.

15 PANTSÄTTNING OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT Din bostadsrätt kan vara säkerhet för lån. Styrelsen ska alltid underrättas om pantsättningen, oftast görs det genom ett meddelande från din kreditgivare. Styrelsen är skyldig att registrera panten liksom att underrätta kreditgivaren om eventuell försummelse av betalning av årsavgiften eller andra förpliktelser gentemot föreningen. Vid pantförskrivning tar Brf Målaren ut en avgift (s.k. pantsättningsavgift) om 1 % av gällande basbelopp. Avgiften betalas via månadsavierna som vår ekonomiska förvaltare skickar ut. Kom ihåg! Är ni flera som äger bostadsrätten måste alla skriva under lånehandlingarna. PARABOLANTENN Det är inte tillåtet att sätta upp parabol på balkongen eller fasaden utan styrelsens tillåtelse. PARKERINGSBEVAKNING Inom föreningens område är det bara tillåtet att parkera på de hyrda parkeringsplatserna. Bilar som parkeras på annan plats på gården hindrar framkomligheten för fastighetsskötare, utryckningsfordon och annan nyttotrafik som t ex färdtjänst. Mobil Park sköter parkeringsbevakningen på föreningens område. De har rätt att bötfälla bilar som står felparkerade. I avtalet ingår inte att kontrollera om någon olovligt parkerat på en hyrd p-plats. Råkar du ut för det får du själv kontakta Mobil Park på telefon Uppge föreningens namn, ditt eget namn, nummer på p-platsen och om möjligt registreringsnumret på den felparkerade bilen. För att underlätta vid t ex in- och utflyttning kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd av styrelsen så att du under begränsad tid kan parkera i anslutning till din port. PARKERINGSPLATSER I föreningen finns 49 parkeringsplatser med el-plint som hyrs ut till medlemmarna. Platserna är till för parkering av bil eller motorcykel, förutsatt att de ryms inom markerat område. Hyran betalas i förskott på samma avi som månadsavgiften. Då tillgången på parkeringsplatser och garage är begränsad är det inte möjligt att hyra mer än en p-plats eller ett garage. Om du inte längre har användning för din parkeringsplats meddela detta till styrelsen så kan platsen erbjuda den till en annan medlem. Medlem som säljer sin bostadsrätt och som hyr en p-plats kan inte överlåta den till köparen. Platsen går istället tillbaka till föreningen och hyrs ut till den medlem som står på tur. Parkeringsplatserna får heller inte hyras ut i andra hand. Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats anmäler du det enklast genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller skickar ett mail till föreningen. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer. Du sätts då upp på kölistan och vi kontaktar dig när det är din tur att få ett erbjudande. PISKSTÄLLNINGAR Skaka inte mattor, sängkläder eller liknande från balkongen eller dina fönster. Det innebär bara att dina grannar får ta hand om ditt damm och skräp! Använd istället piskställningarna på gården.

16 POSTBOX, TIDNINGSKLÄMMA OCH OÖNSKAD REKLAM Du får din post i din postbox i trappuppgången och boxen öppnar du med din lägenhetsnyckel. Prenumererar du på morgontidning lämnar tidningsbudet den i klämman utanför din lägenhet. Om du inte vill ha oadresserad reklam sätt upp en dekal på boxen där du säger nej tack till reklamen. Har du ingen dekal som passar kontakta fastighetsskötaren så sätter han upp en. Det är inte tillåtet att lägga reklam eller annat ovanpå postboxarna, då det ser skräpigt ut och kan vara en brandrisk. Dessutom blir det extra jobb för fastighetsskötaren om han ska städa efter oss. RELAX, BASTU OCH PINGISRUM I källaren på Murargatan 12 finns en Relax med bastu som alla medlemmar kan hyra. I lokalen finns köksutrustning för enklare förtäring för ca 8 personer, bord, stolar, kylskåp och mikro. Självklart är att alla städar efter sig och tar med eventuella sopor. Du når relaxen via källardörren på samma adress och din lägenhetsnyckel passar i dörren. Bokningslista, regler, information om avgifter och hur du kvitterar ut nyckel finns utanför fastighetsskötarens kontor längre in i samma källargång. I anslutning till relaxen finn ett rum med pingisbord och darttavla. Denna lokal bokas inte, utan utnyttjas i mån av plats. REVISORER På föreningsstämman väljs revisor och revisorssuppleant. Deras uppgift är att på uppdrag av föreningens medlemmar granska styrelsens arbete. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus. RULLATOR OCH RULLSTOL Rullatorer eller rullstolar får enligt inte förvaras i trapphus eller entréer. De hindrar framkomligheten vid utryckning av t ex brandkår eller ambulans. Du kan istället förvara din rullator eller rullstol i cykelförråden som finns i varje hus eller i något av de gamla soprummen. Soprummen är renoverade och vill du låsa fast det du ställer in finns öglor på väggarna. Din lägenhetsnyckel passar i dörrlåset och all förvarig sker på eget ansvar. Vill du ha mer information kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. RÖKNING Alla gemensamma utrymmen i föreningen är rökfria. Rökning är med andra ord förbjuden i trapphus, källare, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, i samlingslokalen, i relaxen och på vindarna. All rök stiger uppåt och åt sidorna, visa därför hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen. För trivseln i föreningen är det inte tillåtet att slänga fimpar på gården, i trapphusen, över balkongräcket osv. Tänk på att det finns barn som leker på gården och som kan skadas om de får tag i slängda fimpar. SAMLINGSLOKAL OCH ÖVERNATTNINGSRUM På Verkmästargatan 7 finns en samlingslokal som medlemmarna kan hyra för t ex fester, möten eller andra aktiviteter. I lokalen finns bord, stolar, porslin, bestick, glas och koppar för ca personer liksom kylskåp, kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn. Lokalen bokar du enklast genom att lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller via mail till föreningen. Ange namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och det datum du vill boka lokalen. Lokalansvarig i styrelsen tar sedan kontakt med dig för att bekräfta bokningen. Hyran för lokalen betalas i förskott när du kvitterar ut nyckeln. När du använt lokalen ska den naturligtvis städas ordentligt. Om lokalen inte städas tar vi ut en städavgift på 500 kr. Om något går sönder under din tillställning ska du meddela fastighetsskötaren eller

17 styrelsen. Saknar du något i lokalen eller om du har idéer om vad som kan förbättras hör av dig till styrelsen. I källargången under Verkmästargatan 7, finns även föreningens övernattningsrum, som kan hyras om man har gäster som behöver sova över. SKADEGÖRELSE OCH INCIDENTER Upptäcker du skadegörelse, vattenläckor, sönderslagna fönster eller liknande, kontakta omgående fastighetsskötaren eller styrelsen. SOPOR, HUSHÅLLS- OCH GROVSOPOR I årsavgiften till föreningen ingår bl a sophantering och sortering av hushållssopor. För att hålla kostnaden nere är det viktigt att vi hjälps åt att sortera soporna på rätt sätt. Hushållssopor Föreningen har två sophus för källsortering. De ligger vid Murargatan 8A och Verkmästargatan 9. Dörrarna låser du upp med din lägenhetsnyckel. På utsidan av dörren finns information om vad du inte får slänga i sophusen. Det är inte tillåtet att ställa sopor på golvet. Gör du det betyder det extra jobb för fastighetsskötaren som då måste ta reda på ditt skräp. I soprummen finns kärl avsedda för brännbart avfall, komposterbart avfall samt utökad sortering. Hit räknas kärl för tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, färgat och ofärgat glas, batterier, lysrör och lampor. Soporna som slängs i brännbart och komposterbart ska vara väl försluta så att spill och nedskräpning undviks. Sorterade sopor ska läggas i kärlen så att de tar så liten plats som möjligt, t.ex. ska kartonger knycklas ihop!. Ovanför kärlen finns skyltar som visar vad som ska slängas var. Antalet sopkärl är dimensionerat så att de ska räcka volymmässigt för våra hushållssopor. Trots det har vi vid upprepade tillfällen fått betala extra avgift för överfulla sopkärl. Många gånger har då kärlen närmast dörren varit överfulla medan de som står längre in bara varit fyllda till hälften och ibland t om nästan tomma. För att undvika onödiga kostnader (som vi ju alla får vara med och betala) är det viktigt att vi använder alla kärl i soprummen inte bara de som står närmast dörren. Grovsopor I hörnet av gården vid Murargatan 8F finns en container där du kan slänga grovsopor dock med några undantag: Miljöfarligt avfall (batterier, färgburkar, kemikalier, olja, bensin, lacknafta osv) Elektriska sopor (köksmaskiner, spisar, kylskåp, radio, TV, hemelektronik, batterier osv) Stora mängder grovsopor som direkt fyller containern (byggavfall, stora möbler, köksinredningar, garderober osv) Glas (flaskor, hushållsglas, glasburkar osv) Sopor som inte får slängas i containern eller i soprummen måste du själv transportera till någon av kommunens återvinningscentraler. Närmaste glasåtervinning hittar du utanför restaurang Ragusa på Verkmästargatan 19. För att containern inte ska fyllas enbart med luft är det viktigt att du viker ihop kartonger innan du slänger dem där. Det är inte tillåtet att ställa sopor på marken vid containern. Ställer du något där innebär det dels extra jobb för vår fastighetsskötare dels risken att dina sopor drar till sig obehöriga personer eller djur. Om containern är full får du vänta tills den tömts eller själv transportera dina sopor till någon av kommunens återvinningsstationer. Containern är låst med ett hänglås som du öppnar med din lägenhetsnyckel. Har du frågor om sopsorteringen kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren.

18 STADGAR En bostadsrättsförenings verksamhet regleras av föreningens stadgar och trivselregler, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. När du köper en bostadsrätt och efter styrelsens godkännande blir medlem i föreningen innebär det också att du accepterar och åtar dig att följa stadgarna och föreningens trivselregler. Stadgarna ger ramar för frågor som rör bl a skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Alla medlemmar i bostadsföreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med stadgarna, om det som gäller för just vår bostadsrättsförening. STYRELSEN Föreningens styrelse tillsätts genom val på föreningsstämman och består av personer som själva bor i föreningen. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens fastighet på bästa sätt. Den arbetar bl a med föreningens ekonomi, underhållsåtgärder, driften av fastigheten samt allehanda frågor och problem som rör föreningen. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Information om vilka medlemmar som ingår i styrelsen hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus. Styrelsen har ett kontor på Verkmästargatan 7. Eftersom alla styrelseledamöter sköter sitt uppdrag på fritiden är kontoret inte regelbundet bemannat. Det är därför bra om du har lite framförhållning om du vill ha hjälp med något. Enklast kontaktar du styrelsen genom ett e-brev till föreningens adress. Du kan också lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. STÄDDAGAR I vår förening har vi vanligtvis två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Under ett par timmar hjälps vi åt att förbättra vår boendemiljö. Städdagen avslutas med att föreningen bjuder på korv, dricka och fika. Det är trevligt om så många som möjligt kommer och hjälper till. Alla deltar efter sina förutsättningar och det finns något att göra för alla. Det är också ett bra tillfälle att träffa dina grannar och kanske få nya vänner. STÖRNINGAR Att bo i flerbostadshus och trivas kräver att man tar hänsyn till sina grannar. I föreningens trivselregler kan du läsa mer om vad som gäller i Brf Målaren. Skyldigheten att visa hänsyn gäller i din lägenhet men naturligtvis även i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, tvättstugor och på gården. Blir du på något sätt störd av en granne bör du i första hand själv kontakta honom eller henne för att rätta till problemet. Hjälper inte det, eller om du vill ha lite extra stöd, kan du kontakta styrelsen för hjälp. Bra är då om du antecknat vilken typ av störning det handlar om, datum och klockslag. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att förlora besittningsrätten över sin bostadsrätt. Att visa hänsyn mot sina grannar gäller för alla som bor eller vistas i din lägenhet, dvs övriga familjemedlemmar, husdjur, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster osv. OBS! I akuta fall av störning ska du alltid ringa polisen! TRAFIK PÅ FÖRENINGENS OMRÅDE Bilkörning eller annan motortrafik ska i möjligaste mån undvikas på gården. Självklart får du köra till och från garage eller parkeringsplatser, fram till din port vid i- och urlastning men det ska ske med gott omdöme alltså långsamt och med största försiktighet och hänsyn. Regeln är till för att både barn och vuxna ska kunna ha en trygg boendemiljö. Tänk på att det finns en del döda vinklar längs med husen och där kan ett barn eller vuxen plötsligt dyka upp.

19 TRAPPHUS Trapphusen är en del av våra gemensamma utrymmen och de är naturligtvis rökfria. Det är inte tillåtet att förvara barnvagn, rullator, rullstolar eller något annat i trapphuset. Vid en eventuell brand kan ett rökfyllt trapphus fullt med saker göra att det är svårt att ta sig ut. Föremål i trapphusen kan också hindra och försena räddningstjänst eller sjukvårdspersonal vid en akut situation. För allas säkerhet är det därför viktigt att detta respekteras. TRIVSELREGLER OCH GRANNAR I Brf Målaren finns ett antal trivselregler för att vi ska kunna ha en så bra boendemiljö som möjligt. Att bo i flerbostadshus kräver både att man tar hänsyn till sina grannar och att acceptera en del ljud. Om du av någon anledning störs av din granne ta då i första hand själv kontakt med honom eller henne. Hjälper inte det ta kontakt med styrelsen. Vid allvarliga störningar - kontakta polisen. Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna riskerar hon eller han att förlora nyttjanderätten till sin lägenhet. Därför är det viktigt att alla medlemmar, familjemedlemmar, eventuella andrahandshyresgäster osv tar dela av och följer reglerna. TVÄTTSTUGOR Tvättstugor är en plats där grannar får tillfälle att träffas och heja på varandra eller utbyta ord och tankar. Men de kan också vara centrum för konflikter där acceptans och tålamod prövas hårt. Vi har alla olika uppfattning om hur saker och ting ska skötas, kanske speciellt när det handlar om gemensamma tvättstugor. Nedan har vi samlat information som vi hoppas kan hjälpa till att undvika sådana konflikter. Var finns tvättstugorna? I Brf Målaren finns 5 tvättstugor, 9 torkrum och 4 mangelrum. De ligger i källarplan och grundregeln är att man använder de tvättstugor som finns i det hus man bor i. Undantag är: Boende på Verkmästargatan 7 och 9 som använder tvättstugorna på Verkmästargatan 11. Ni når dem via källardörren på samma adress eller via källargången inne på gården. Boende på Murargatan 10A-C som förutom sin egen tvättstuga har möjlighet att tvätta även på Murargatan 8. Ni når tvättstugorna där via källardörren på Murargatan 8A. Bokning Du bokar ditt tvättpass på bokningslistorna utanför respektive tvättstuga. Anteckna alltid både ditt lägenhetsnummer och efternamn på bokningslistan. Den bokade tiden måste förbrukas innan du kan boka en ny tid. Vid bokningslistan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bokning. Skötselanvisningar för tvättstugor, maskiner, tork- och mangelrum finns anslagna utanför och i de olika rummen. Behöver du en demonstration kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen. Nycklar Nycklar till tvättstugor, torkrum och mangelrum finns i nyckelskåpen som sitter i anslutning till tvättstugorna. Nyckelskåpet öppnar du med lägenhetsnyckeln. Glöm inte att hänga tillbaka nycklarna när du är klar! Karensregel Om du inte börjat använda tvättstugan senast en timme efter utsatt starttid, kan annan boende utnyttja den tid som är kvar av passet. Tar du över någons tvättpass skriv ditt namn och lägenhetsnummer på bokningslistan.

20 När du tvättar För att undvika höga reparationskostnader är det bra om du kommer ihåg att tömma fickorna på plagg som ska tvättas. Skruvar, spikar, pengar osv kan ställa till stor skada i maskinerna. En annan sak som kan ställa till stor skada är BH med bygel. De ska alltid tvättas i tvättpåse eftersom byglarna lätt kryper ur tyget vid maskintvätt. Bäst är om de istället tvättas för hand Det är inte tillåtet att tvätta filtar, täcken osv med hår från djur eller tvätt som är nedsmutsad av lösningsmedel, fotogen osv i de gemensamma maskinerna. Du får heller inte färga kläder eller annat i maskinerna. Om du möts av ostädade tvättstugor, mangel- eller torkrum kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. Går något sönder när du tvättar eller inte fungerar som det ska, kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. Naturligtvis är det inte tillåtet att röka i tvättstugor, tork- eller mangelrum. Tidlås och skadegörelse Elektriciteten i tvättstugor, torkrum och mangelrum styrs med hjälp av tidlås. Det innebär att elen automatiskt slås på när tvättpassen börjar på morgonen och automatiskt slås av efter sista passet på kvällen. När elen är bruten kan du inte öppna en stängd maskin. Råkar du ut för detta måste du vänta med att ta ut din tvätt till nästa morgon när elen slås på igen. Om du inte har möjlighet att hämta tvätten då, skriv en lapp till den som bokat tvättpasset och be henne/honom att ta ut den ur maskinen. Du kan sedan hämta tvätten senare under dagen. Tyvärr händer det ibland att maskinerna bryts upp och blir förstörda. Sönderbrutna maskiner kostar en hel del pengar att laga och det är en kostnad som vi gemensamt får betala via årsavgiften. Om kostnaderna för sönderbrutna maskiner och skador som orsakats av lösa föremål blir för höga kan styrelsen bli tvungen att höja årsavgifterna. Efter avslutat tvättpass När du har tvättat; städa efter dig både i tvättstuga, torkrum och om du använt ett mangelrum. Torka av maskinerna, gör rent torktumlare och sopa efter dig. Glöm inte att även rengöra torkrummen efter användning. Städutrustning finns i varje tvättstuga, torkrum och mangelrum. TYSTNAD RÅDER Mellan kl och ska det vara tyst och lugnt i fastigheten. Det innebär att du under den tiden inte bör föra oljud som kan störa dina grannar. Upprepade överträdelser kan bli orsak till att du riskerar att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Läs mer i trivselreglerna. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV DIN LÄGENHET Du har som bostadsrättshavare huvudansvaret för underhåll och skötsel av din lägenhet, du har s k tillsynsplikt. Det betyder att du på egen bekostnad är skyldig att hålla lägenheten i gott skick. I tillsynsplikten ingår bl a byte av kylskåp och spis, renovering av golv, väggar, tak och innedörrar. För att förstå vad tillsynsplikten omfattar är det viktigt att du tar del av föreningens stadgar. Om du missköter underhållet av din lägenhet och därigenom orsakar skador någon annanstans i fastigheten (t ex i en grannlägenhet) kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Du är även ansvarig för skador som vållas av någon annan i ditt hushåll, inneboende, andrahandshyresgäster eller annan utomstående person oavsett om det handlar om en olyckshändelse eller inte. En del underhåll och reparationer ligger dock inom föreningens ansvarsområde och dit hör t ex element, ursprungliga elinstallationer, vatten och ventilation. Sådant som hör till föreningens ansvar ska alltid beställas av styrelsen eller fastighetsskötaren. Är du osäker på inom vems ansvarsområde reparationen, skadan eller underhållet ligger kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren innan reparationen påbörjas.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

medlemmar i Brf Baldergaard

medlemmar i Brf Baldergaard till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard Allmänt Kontakta Styrelsen baldergaard@gmail.com Vad är en bostadsrättslägenhet? En bostadsrättslägenhet ägs av en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer