UTBILDNINGSMÄSSA FYRISHOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSMÄSSA FYRISHOV"

Transkript

1 JOBB & UTBILDNINGSMÄSSA FYRISHOV UPPSALA 18 MARS BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN 2010 v UNGDOMAR TAR ANDRA CHANSEN SIDAN 14 DE HITTADE NY PERSONAL PÅ MÄSSAN SIDAN 15 FÅ INSPIRATION AV LYXFÄLLAN- CHARLIE SIDAN 8 HÄR ÄR UTSTÄLLARNA SIDAN 9

2 2 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Vi har ett gemensamt uppdrag I Uppsala samarbetar arbetsförmedlingen och kommunen för att bidra till att så många som möjligt ska kunna arbeta och nå en egen försörjning. Ett steg på vägen till arbete för dig kan också vara kompetenshöjande utbildning eller att välja rätt utbildningsväg för ett framtida jobb. Därför har vi även i år satsat på att skapa en mötesplats för människor som söker jobb och utbildningsvägar, och för de företag och utbildningsanordnare som kan bidra till det. Jobbmässan ger dig möjlighet till ett personligt möte med arbets givare som vill anställa nu och i framtiden. Den 18 mars är det dags för årets Jobb- och utbildningsmässa på Fyrishov i Uppsala. I år sker mässan i samarbete mellan Uppsala kommun och arbetsförmedlingen. Medverkande på mässan är både företag och utbildningsanordnare. Det ger dig möjlighet att på ort och ställe få till ett personligt möte med arbetsgivare som har intresse av att anställa nu och i framtiden. Utnyttja möjligheten till att få kontakter som kan hjälpa dig till ett arbete redan i vår eller på sikt. Se till att de arbets givare du är intresserad av också blir intresserade av dig. Jobb- och utbildningsmässan ger dig också tillfälle att undersöka möjligheter till konkurrenskraftig utbildning hos ett flertal utbildningsanordnare. Kanske har du funderat på att läsa på folkhögskola eller vill veta vad en yrkeshögskoleutbildning till tågtekniker skulle kunna innebära för dig. Här kan du få information om både utbildningsvägar och utbildare från högskolor, studieförbund, komvux och andra aktörer som presenterar sina utbildningar. Utförare av årets aktiviteter är arbetsförmedlingen, Jobbcenter och Centrum för vuxnas lärande som alla har hög kompetens i stor erfarenhet av att lotsa och coacha människor till arbete och utbildning. De har gjort ett fantastiskt arbete med förberedelser till mässan. Vi hoppas att både du och deltagande arbetsgivare och utbildningsanordnare ska få en givande dag tillsammans. Varmt välkommen till Jobb- och utbildningsmässan på Fyrishov den 18 mars, klockan Fritt inträde! Mohamad Hassan Ordförande i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden i Uppsala Håkan Lindgren Arbetsförmedlingschef Innehåll Hitta tillbaka till dina talanger...3 Vi ska vara ett stöd på vägen De blåser liv i din kompetens...6 Vi ses på Fyrishov!...8 Charlie visar vägen...8 Mingla med mål och mening...8 Utställarförteckning...9 Här fi nns vi (karta)...9 Mer utbildning till EU-borna Mässan en chans att visa upp sig Flexibel väg till jobb Maria tar andra chansen De hittade ny personal Bilagan för Jobb- och utbildningsmässan 2010 trycks i exemplar ex går som bilaga i Uppsalatidningen nr 10, fredag den 12 mars. Av dessa delas ex ut direkt till hushållen i Uppsala och Knivsta. Bilagan distribueras dessutom via Uppsalatidningens tidningsställ och under mässan den 18/3. Tryck: Bold Printing Group Produktion: Uppsalatidningen. Redigering: Henrik Lidbjörk. Text och bild (där inte annat anges): Thérése Larsson. Annonsförsäljning: Lena Ranerson.

3 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Jobbcenters enhetschefer Stefan Eriksson och Morgan Lyhné i kommunens växthus där 25 personer regelbundet arbetstränar för att lämna bidragsberoendet bakom sig. Hitta tillbaka till dina talanger För ett drygt år sedan samlade kommunen sina arbetsmarknadsinsatser i ett Jobbcenter. Med hjälp av professionella coacher, psykologer och individuella handlingsplaner hjälper man i dagsläget närmare bidragsberoende Uppsalabor att närma sig självförsörjning. Jobbcenter är ett effektivt sätt för Uppsala kommun att leva upp till statens jobb- och utvecklingsgaranti. Tidigare drevs verksamheten av tre olika enheter: Arbetsmarknadsenheten, SARUK och Praktik och Arbete. Genom ett samlat resursteam kan man tillgodose individens behov på ett bättre sätt. Runt 90 personer arbetar på Jobbcenter, bland annat professionella yrkeshandledare, psykologer, terapeuter, coacher och rekryterare. Deltagarna kommer via socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller Landstinget med ett dokumenterat rehabiliteringsbehov. Vårt grunduppdrag är att hjälpa människor att få prova sina förmågor i olika arbetstränande verksamheter. Och komma vidare i livet till möjlig anställning med eller utan stöd. Personerna är hos oss allt från ett par dagar till flera år, säger enhetschef Stefan Eriksson. Resan från att vara bidragsbehövande till att hitta ett passande arbete, och bli anställd, är högst personlig. Många som exempelvis levt på sjukersättning en längre tid har fokus på sin oförmåga. Då hjälper vi till att identifi era och matcha personens faktiska styrkor med nya yrken och stärker eventuella brister, säger Stefan Eriksson. Vi står inför ett enormt rekryteringsbehov inom tre till fyra år. Verksamheten ansvarar även för anställningar med olika statliga anställningsstöd som OSA, lönebidrag, utvecklingsanställning, instegsjobb och trygghetsanställningar. För att skapa en givande arbetsträning driver Jobbcenter kafé, arkiv, växthus och snickerier. Därutöver fi nns praktikplatser på såväl privata som kommunala företag. Vi är beroende av en nära kontakt med det lokala näringslivet för praktikplatser inom alla branscher. Bra kunskap om såväl företaget som den praktiksökande brukar resultera i en win-winsituation. Om något mot förmodan inte fungerar fi nns alltid en handledare och Jobbcenters resursteam till hands, säger enhetschefen Morgan Lyhné. För att hjälpa personer som står utan traditionellt skolbetyg använder Jobbcenter Open College Network OCN. Intygssystemet innebär att den som till exempel hoppat av en gymnasieutbildning och därmed saknar betyg kan få sina praktiska kunskaper dokumenterade. Morgan Lyhné ser positivt på den uppländska marknaden: Vi står inför ett enormt rekryteringsbehov inom tre till fyra år i och med generationsväxlingar. Uppsala är dessutom en expansiv region. Vårt mål är att förbereda våra deltagare så att de står arbetsföra när vindarna vänder. Jobbmässan är ett utmärkt tillfälle att ta del av ett brett utbud utbildningsmöjligheter, och en utmärkt arena för arbetssökande att skapa kontakter med presumtiva arbets givare.

4 4 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Vi ska vara ett Den uppländska arbetsmarknaden börjar tillfriskna, antalet inrapporterade lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Uppsala ökar. I samma veva satsar Arbetsförmedlingen på att anamma ett nytt servicekoncept som innebär större fokus på det personliga mötet. Jobbchansen är ett ypperligt till fälle för den arbetssökande att visa vem man är. Arbetsförmedlingens uppdrag från riksdag och regering är att effektivt sammanföra arbetssökande med företag, att prioritera dem som befi nner sig långt från arbetsmarknaden och att bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt. Vi ska även hjälpa den arbetssökande att leva upp till A- kassans villkor och vara ett stöd på vägen till nytt jobb. Den känslan ska genomsyra hela verksamheten, säger Niclas Josephson, Arbetsförmedlingschef på ett av Uppsalas fem förmedlingskontor som alla ligger på Bangårdsgatan mitt i Uppsala. Arbetsförmedlingen har två kundgrupper: arbetssökande och företag med rekryteringsbehov. För att förbättra för båda parter befinner man sig nu i ett förändringsskede. Kölapparna vid entrén har plockats bort. Nu möts du som besökare av en arbetsförmedlare som hör sig för om ditt aktuella ärende och slussar vidare. Man bygger dessutom separata samtalsrum för att öka sekretessen och förbättra det individuella samtalet. Vi är en av Sveriges största arbetsförmedlingar vilket innebär stora flöden. I Uppsala tar vi emot lediga platser från arbetsgivare varje år. Genom att förbättra och effektivisera förbättras servicen för den jobbsökande, säger Niclas Josephson. Kvalitativ matchning kräver ett bra register med hög kvalitet på den jobbsökandes profi l. Sedan hösten 2009 blir alla jobbsökande branschindelade enligt det internationella instrumentet SSYK med unika kriterier för närmare yrken. Komplett och korrekt information från den arbetssökande är A och O för att vi ska kunna Niclas Josephson, AF-chef på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ser många tecken på en allt friskare arbetsmarknad. Under årets fem första veckor ökade antalet inkomna lediga jobb på Arbetsförmedlingen i Uppsala med 49 procent i jämförelse med samma period Det innebär 833 nyinkomna platser. matcha kompetensen mot lediga platser. Felaktiga uppgifter kan tyvärr innebära sämre resultat. Sedan tre år tillbaka lägger vi extra stor vikt vid verifi ering av betyg, vilket har ökat nivån på matchningssystemet markant, säger Niclas Josephson. Som ett extra stöd för arbetslösa som utförsäkrats från arbetslöshetsförsäkringen fi nns Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Individuellt anpassade aktiviteter som ska öka förutsättningen till jobb. För arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år finns ungdomsgarantin som bygger på kompetensutveckling varvad med praktik för värdefull yrkeserfarenhet. Uppsala är en expansiv region med relativt bra förutsättningar till jobb, men det är trots allt tufft för många unga utan arbetslivserfarenhet. Mitt tips är att höja blicken och söka jobb över hela landet. För den som vill ta tillfället att jobba utomlands har vi en EU-driven platsbank och två EURES-rådgivare med stenkoll på den europeiska marknaden. Som ung är det ofta lättare att röra på sig se det som ett spännande tillfälle till erfarenhet och gedigna språkkunskaper, säger Niclas Josephson. En bra CV och säljförmåga är en viktig förutsättning för anställ- Ibland är det bäst att samla alla på ett ställe! Till dig som är har en affärsidé och är på väg att starta eget: Vi erbjuder kostnadsfri konfidentiell rådgivning kring att starta företag och finansiering samt erbjuder starta eget aktiviteter och nätverksträffar. För mer information och din anmälan Företagslotsen, Salagatan 18 B, Tel Aktuellt: Steget starta eget paket (kursavgift) Gör din affärs- och handlingsplan med experthjälp. Ett fåtal platser! Serien startar den 11 mars; åtta torsdagskvällar Tid: Vi som hjälper dig är: Uppsala kommun, ALMI Företagspartner, Arbetsförmedlingen, Coompanion, Nyföretagarcentrum, Resurs Uppland, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala idé- och uppfinnarförening.

5 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA stöd på vägen ning. Det hjälper inte att vara proffs på sitt yrke om man inte kan få fram sina unika egenskaper och sticka ut i en rekryteringsprocess. Ett rekryterande företag har ett behov. Din ansökan ska lyfta fram dina unika egenskaper, väcka intresse och fylla behovet som efterfrågas. Arbetsförmedlingen ger mer än gärna feedback på dina ansökningar och hjälper dig att skruva till personliga säljargument. Det finns också möjligheten till intervjuträning som gör dig säker inför kluriga frågor, säger Niclas Josephson. Mycket tyder på ett tillfrisknande av arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens Yrkeskompass för 2010 ser det ljust ut för bland annat byggnadsplåtslagare och specialistutbildade sjuksköterskor. För många andra, som till exempel vårdbiträden och receptionister, kommer det att bli hård Att utgå från sina intresseområden brukar bli bäst i längden. konkurrens om jobben även om antalet varsel bromsats upp. Niclas Josephson vill dock betona vikten av att utgå från sina intresseområden när det gäller både utbildning och jobb: Det brukar bli bäst i längden. Men det är viktigt att samla information om jobbförutsättningarna och att ta reda på hur konjunktursvängningar påverkar just ditt intresseområde. Som rekryterande företag finns möjligheten att lägga in platsannonser under fl iken Annonsera direkt på Arbetsförmedlingens hemsida, eller att ringa för hjälp med rekryteringsprocessen. Med jämna mellanrum ordnas även Jobbchansen i Arbetsförmedlingens lokaler, en effektiv mötesplats för arbetssökande och företag, där speeddating ofta används för att arbetsgivare och arbetssökande ska mötas. Aktuella datum för rekryteringsaktiviteter och annat utannonseras på Det personliga mötet är viktigt. Jobbchansen är ett bra tillfälle att marknadsföra företaget och genomföra effektiva intervjuer med en preciserad målgrupp. För arbetssökande är det ett ypperligt tillfälle att visa vem man är, säger Niclas Josephson. Som inskriven på Arbetsförmedlingen finns även möjlighet till olika utbildningar. Utbudet bestäms i samspel med olika branschråd. I dag finns bland annat kostnadsfria utbildningar inom transport, industriteknik, ekonomi, försäljning och VVS. För den med driv finns även möjligheten att starta eget. Kontakta din arbetsförmedlare och skriv ned din affärsplan. Om våra kontrakterade affärskonsulter ser potential i idén fi nns möjligheten att starta upp företaget med ersättning motsvarande A-kassan. Stödet utgår i sex månader, säger Tomas Hedberg, sektionschef Arbetsförmedlingen i Uppsala. Den stundande Jobb- och utbildningsmässan på Fyrishov innebär många möjligheter. Som utställare är det ett ovärderligt tillfälle att skapa intresse för företaget. För den som söker en arbetsgivare är det ett effektivt sätt att ta reda på mer om Uppsalas näringsliv. Passa på att etablera dig själv, nätverka och skaffa kontakter. Vuxenutbildningen Linné Hos oss kan du bättra på brister i din grundutbildning skaffa dig behörighet till vidare studier få en yrkeskompetens Välkommen till vår monter på Jobb- och utbildningsmässan i Fyrishov den 18 mars så berättar vi mera.

6 6 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 De blåser liv i din kompetens CVL är Uppsala kommuns mötesplats för utbildning för vuxna. Här kan du få studie- och yrkesvägledning, information om utbildningar och förutsättningar för distansstudier. Centrum för Vuxnas Lärande CVL har ett ständigt ökande besökstryck. Majoriteten är mellan 20 och 35 år. Via vårt Lärcentrum för distansutbildningar studerar för tillfället omkring 200 Uppsalabor. Studenterna har passerkort och kommer åt datorer och studierum 24 timmar om dygnet. Just nu har vi grupper som läser till sjuksköterska, polis, förskollärare samt studie- och yrkesvägledare, säger Mayron Söder, Lärcentrum. Du som är intresserad av CVL:s samlade kompetens kan titta in på regelbundna drop intider, eller ringa och boka ett första besök för vägledning. Bland aktuella utbildningsaktörer fi nns Komvux, högskolor, privata utbildningar, folkhögskolor och yrkeshögskoleutbildningar. För den som är villrådig finns professionella vägledare som utgår från individens situation och kan informera om såväl behörighetsregler som intressanta utbildningar. Man kan även validera sina kunskaper. Många vuxna har kunskaper och kompetens från olika områden, men saknar ibland dokumentation på detta. Genom validering kan man få sin kompetens värderad och dokumenterad. För den som är osäker på sin kunskapsnivå finns möjlighet att göra nivåtest i matte, engelska och svenska som andraspråk. Resultatet är en bra grund för att välja rätt utbildningsnivå, säger Stefan Hellström, informatör. Laszlo Korpa, 50 år, är ambulanssjukvårdare och kontaktade CVL då heltidsstudier till sjuksköterska på Mälardalens Högskola inte fungerade: Jag har familj och gård i Vittinge och har ingen möjlighet att dagligen pendla till föreläsningar. Nu läser jag vid Högskolan i Gävle med hjälp av CVL:s distansstudiemöjligheter, och det Laszlo Korpas och Maria Fröding läser sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Gävle med hjälp av CVL:s distansstudiemöjligheter i centrala Uppsala. Stefan Hellström, Mayron Söder och 18 andra svarar på dina frågor om vuxnas lärande i CVL:s lokaler på Klostergatan 4. Läs mer om CVL och utbildningar för vuxna på fungerar alldeles utmärkt. Jag deltar i telebildsundervisningen och nyttjar studierum och datorer vid behov. Utöver distansutbildning via Lärcentrum finns resurser för personer med skriv- och lässvårigheter och inskrivning till SFI (svenska för invandrare). För att kunna erbjuda aktuell information om arbetsmarknaden och bra utbildningar samarbetar CVL med närliggande kommuner. Vi deltar i Kompetensforums regelbundna bransch- och utbildningsforum för att i möjligaste mån matcha och påverka utbildningsaktörernas utbud med företagens framtida rekryteringsbehov, säger Stefan Hellström. Två av våra vägledare har i uppdrag att kontakta ungdomar som hoppat av, eller aldrig börjat, en gymnasieutbildning. För att sprida kännedom om verksamheten arrangeras regelbundna frukostmöten för politiker, utbildningsanordnare och tjänstemän. Temat kan till exempel vara aktuella yrkesutbildningar eller nyheter inom CVL:s verksamhet. Man ordnar även pedagogiska kaféer för lärare och utbildningsledare för erfarenhetsutbyte. Två av våra studie- och yrkesvägledare har i uppdrag att kontakta ungdomar som hoppat av, eller aldrig börjat, en gymnasieutbildning för vägledning om olika möjligheter för att komma vidare, säger Mayron Söder. CVL finns förstås även på kommande Jobb- och utbildningsmässan på Fyrishov. Mässan är ett effektivt sätt för besökaren att möta runt 100 företag och utbildningsanordnare under en och samma dag. Välkommen till vår monter med frågor som rör aktuellt utbildningsutbud för 2010 och annat inför kommande studier, säger Stefan Hellström.

7 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Bolandgymnasiet - Kommunal självstyrande skola - Vuxenutbildning Fordon reparation Bilmekaniker Hantverk Mode och försäljning Möbel- och inredningssnickerier Maskinförare Anläggningsmaskinförare Besök vår monter på Jobb- och utbildningsmässan på Fyrishov den 18 mars för vidare information. Välkommen! UPPSALA VÄXER OCH STADSBYGGNADSKONTORET BEHÖVER FLER MEDARBETARE Stadsbyggnadskontoret är navet i samhällsbyggnadsprocessen. Vi kan erbjuda dig både intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Vi skapar förutsättningar för planering, projektering och byggande alltifrån kartor, mätningar och geodata till detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och rådgivning. Vårt arbetsområde är inom hela kommunen, både i Uppsalas tätort och den omfattande landsbygden. Aktuellt just nu Nu är en tjänst som planarkitekt aktuell. Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen att upprätta förslag till detaljplaner och områdesprogram. Välj Bolandgymnasiet, vi har allt! Håll koll på våra lediga tjänster på under Lediga jobb I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Uppsala kommun Gör Uppsala bättre jobba i kommunen KOMMUNEN ÄR UPPSALAS STÖRSTA ARBETSGIVARE. Här jobbar fler än personer i 200 olika yrken. Vi är lärare, parkarbetare, sjuksköterskor, formgivare och mycket annat. Några av oss har högskoleutbildning, många av oss började jobba direkt efter gymnasiet. Gemensamt för oss alla är att vi jobbar för att göra Uppsala renare, snyggare och bättre att bo i. NAMN Cecilia Nilsson ÅLDER 28 YRKE Brandingenjör KARRIÄR Heleneholms gymnasium i Malmö med NVinriktning , Lunds tekniska högskola : Brandingenjörsprogrammet samt civilingenjör i riskhantering, Räddningsverkets skola (påbyggnadsutbildning för brandingenjörer) i Revinge 2005, Uppsala kommun (brandförsvaret) från OM JOBBET Jag och mina kollegor skapar ett säkrare samhälle, både genom förebyggande arbete och räddningsinsatser. Att vara brandingenjör är otroligt spännande, men framförallt känner jag att det jag gör är viktigt, ibland livsviktigt. Det känns skönt att kunna hjälpa andra människor NAMN Daniel Holmgren ÅLDER 36 YRKE Fritidsledare och Deltidsbrandman KARRIÄR Linnéskolan , värnplikt på I1 i Kungsängen, pluggade kommunikation och media på GUC , journalistutbildning på folkhögskola , slaktare och fläskstyckare , jobb på Storvreta fritidsgård sedan 1998 och som deltidsbrandman sedan OM JOBBET I min roll som fritidsledare är det kontakten med ungdomarna. Jag får träffa många och känner att jag faktiskt får göra en skillnad i många ungdomars liv. Som brandman har jag också möjlighet att få betyda något och få hjälpa andra människor, men på ett annat sätt. Bägge jobben är väldigt lärorika och intressanta och ger mig möjlighet att utvecklas NAMN Jessica Andersén ÅLDER 28 YRKE Fritidsledare KARRIÄR Har jobbat på Björklinge fritidsgård sedan M JOBBET Det bästa med mitt jobb är att få jobba med barn och ungdomar. Alla är olika som individer och det känns bra att kunna erbjuda dem meningsfulla fritidsaktiviteter. Hos oss är alla välkomna. Det känns som att jag gör något bra på jobbet samtidigt som jag har roligt. VILL DU BLI EN AV OSS? Gå in på uppsala.se och se vad det finns för lediga jobb just nu Medarbetare Av Uppsalas arbetsgivare är Uppsala kommun den isärklass största. Vi är tio gånger fler som jobbar här än hos Uppsalas största privata företag och lika många som det bor i Lilla Edets kommun. Hos oss får du en hel stad av medarbetare. Vi behöver fler medarbetare Många medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren, därför behöver Uppsala kommun rekrytera nya medarbetare, inte minst på chefsnivå. Det är många luckor som måste fyllas och det är ungdomar som kan fylla dem. Här finns stora möjligheter. Det handlar bara om att våga ta för sig! Att göra skillnad Som medarbetare i Uppsala kommun får du chansen att göra en viktig insats för andra människor. Många är beroende av det jobb du utför och just du kan påverka livssituationen positivt för dina med människor. Du får uppleva att den energi du lägger ner betyder något. Du får känna att du gör skillnad. Kontakt: Ingrid Wahlgren Tel: E-post: Anethe Eriksson Tel: E-post: Läs mer på:

8 8 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Vi ses på Fyrishov! Vi på CVL, Jobbcenter och Arbetsförmedlingen hoppas på att kunna upprepa succén och kunna locka ännu fler besökare till mässan i år än de som besökte mässan i fjol. Vi ses på Fyrishov den 18 mars! Kikki Tiestö, Jobbcenter, Stefan Hellström, CVL,t Britt-Marie Krus, Arbetsförmedlingen Charlie visar vägen till tid, energi och pengar Charlie Söderberg, programledare för Lyxfällan, föreläser för Balansekonomi. Charlie Söderberg, mest känd som programledare i succé programmet Lyxfällan, håller inspirerande och omtumlande föreläsningar i ämnet privatekonomi och personlig utveckling. Nu vill vi på Balansekonomi inspirera er på Jobb- och utbildningsmässan i Uppsala! Vi är ett utbildningsföretag som sedan 2003 har coachat och utbildat privatpersoner att bli ansvariga för sin egen ekonomi och att växa som människor. Det är med stor framgång vi dagligen ser stora förändringar hos människor. Våra föreläsningar ger människor hopp och inspiration att agera och göra förändringar i sina liv. Några av våra grundstenar är mer tid, mer energi och mer pengar. Om du är intresserad av att komma och lyssna på Charlie Söderberg tveka inte, för det är först till kvarn som gäller! Kom till Balansekonomis monter och hämta din biljett. Charlie ger två föreläsningar under dagen kl 13 och och det finns 60 platser till vardera föreläsningen. Mingla med mål och mening Jobbmässan i Uppsala är stor och det är lätt att man uppslukas av alla möjligheter som man ställs inför. Här får du några mingeltips inför den 18:e mars i Fyrishov. Var målinriktad. Det kommer ca 100 arbetsgivare till Fyrishov och du kan inte träffa alla. Använd din dag effektivt välj ut fem till tio arbetsgivare som är relevanta för just dig. Har du ambition att besöka alla 100 är det bättre att skicka ditt CV och personliga brev med posten. Skapa kontakt snabbt. Öppna samtalet genom att fråga: Vad söker ni för kompetens? Du får då snabbt reda på om du är på rätt ställe. Dessutom skapar du nyfikenhet för dig som person. Är du på rätt ställe så fortsätter du att ställa frågor. Om du får frågan tillbaka Vem är du? så har du skapat intresse för dig! Kom ihåg att målet med dagen är att väcka intresse, inte att få jobbet direkt på plats. Gå när du fått en klar kontakt eller när du märker att arbetsgivaren inte är något för dig. Men glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter självklart har du CV eller visitkort med dig.

9 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Utställare på mässan Vuxenutbildningen Linné Yrkesutbildningar Thoren Business School Utbildning Uppsala universitet Högskoleutbildning Unit4 Agresso AB Applikationskonsulter Wik/Uppsala folkhögskola Kurser inför högskolestudier Assistens stöd & service Personlig assistens Uppsala Taxi AB Taxiförare ISS Faclility Services AB Städning HomeMaid AB Hemservice Kriminalvården Kriminalvårdare m.m. Hemfrid i Sverige AB Hushållsnära tjänster Hässlö Yrkeshögskola Yrkesutbildning InfoKomp AB Yrkesutbildningar CVL Sandviken Yrkeshögskoleutbildningar Gamla Uppsala Buss AB Bussförare YAFri, Yrkesakademin Yrkeshögskoleutbildningar Folkuniversitetet i Uppsala Yrkesutbildningar Reflexa AB Datautbildning Sigtuna kommun KY i logistik Sector Alarm AB Utesäljare, säkerhetskonsult Idékraft AB Utbildning Zetterbergs Industri AB Inköpare Fyrishov AB Bad, reception, restaurang Östhammars kommun Vård Vuxenutbildningen i Östhammar Yrkesutbildningar Uppsala kommun, utbildning Vikariat i förskola Hermods AB Distansstudier, SFI G4S Väktare, kontrollanter Academicum Traineeprogram Skanska Sverige AB Ingenjörer, snickare Jobbet.se Rekryteringsföretag Dia Uppland AB Datatekniker,utesäljare Magdalenas Kontorstjänster Rekrytering och personal Nordens Folkhögskola Folkhögskola Uppsala kommun Offentlig service Biskops Arnö Stadsbyggnadskontoret Enköpings kommun Vård och omsorg Studiefrämjandet i Uppsala län Vuxenutbildning NL Försäljning Säljkonsulter Kompetensutvecklingsinstitutet Yrkesutbildningar Unionen Uppland Värvare/klubb utvecklare Oberoende Herbalife Dist Eget företagande Din Mobil Uppland AB Innesäljare, företagssäljare Uppsalahem AB Fastighetsskötare 100 språk AB Tolkar Jobzone AB Bemanning och rekrytering Språkpunkten Språkresor, utlandsstudier Internetplatsen Bemanningssytem Bolandgymnasiet, Uppsala Vuxenutbildning Uppsala universitet Ekonomi, it, personal, m m Uppsala kommun Arbetshandledare Proffice Sverige AB/Dfind Rekrytering, bemanning, it Bruklarassistans Personlig assistent Poolia Öst AB Life Science, ekonomi Semantix Säljare, tolkar, översättare, m m Team Sportia Extra personal if Skadeförsäkring 10 Innesäljare, 14 kundbokare Nti skolan Vuxenutbildning Rederi AB Eckerö Sjöpersonal Företagslotsen Uppsala Entreprenörskapsfrämjande Uppsalatidningen Säljare, Reportrar Forsmarks Kraftgrupp AB Elproduktionspersonal Personalstrategerna Lager, Logistik och Restaurang Uno s Databrodyr Extra personal Färnebo folkhögskola Folkhögskolekurser Förenade Care AB Vårdpersonal Östuna åkeri Markarbetare, chaufförer Forever Living Products Newmaninstitutet Lernia AB Läromästaren Sverige AB Starta eget i hälsobranschen Utbildningsprogram till teolog Yrkesutbildningar Webb, databas Jobbcenter Uppsala kommun CVL, Uppsala kommun Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Starta Eget QSC Uppsala AB (McDonald's) Misa AB Kulturama Restaurangpersonal Arbetskonsulenter Utbildning Sång Arbetsförmedlingen Yrkeshögskolan Andén & Gullstrand AB Arbetsmarknadsutbildning i Enköping Callcenter TGIM AB Outplacement, starta eget Adecco Sweden AB Bemanning och rekrytering För fler utställare, se Här finns vi Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala

10 10 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Mer utbildning till EU-borna Kompetensforum ansvarar för ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet och utbildningsväsendet i Uppsalaregionen. Via kunskapsutbyte ska områdets företags klimat stärkas och bädda för effektiv kompetensförsörjning. Att våra lokala företag kan rekrytera rätt personal är A och O för den regionala utvecklingen, säger Tomas Stavbom, projektledare Kompetensforum. Foto: Björn Leijon Bakom det EU-finansierade projektet som löper i tre år står Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun, Östhammars kommun, Centrum för Vuxnas Lärande och Arbetsförmedlingen. Hela EU förväntas satsa för att stärka regionernas konkurrenskraft. Vårt uppdrag är att göra Uppsala till en attraktiv kunskapsregion med hållbar tillväxt som ledstjärna. Det gör vi genom att skapa kreativa samarbetsformer för näringslivet och utbildningsarrangörer, säger Tomas Stavbom, enhetschef för regional utveckling och projektledare för Kompetensforum. Nu kartlägger man företagens behov. Utöver Kompetensforums resursteam på två heltidstjänster finns ett tjugotal branschföreträdare till hands. Information en ligger sedan till grund för aktörernas satsningar på utbildningar med rätt innehåll. Genom att skapa en konstruktiv dialog minskar risken för start av likartade utbildningar. Utbildningsutbudet kan snarare breddas. I dagsläget arbetar 250 miljoner människor inom EU. 75 miljoner av dem anses dock sakna tillräcklig kompetens för att klara en allt tuffare konkurrens om jobben. Enligt Kompetensforums analyser är det framför allt förmågor som social kompetens, kreativitet, interkulturell kompetens och ledarskap som mer och mer efterfrågas av företagen. Under 2010 ökas antalet utbildningsplatser inom Yrkesvux i länet med 500. Yrkeshögskolan har breddat sitt utbud med sex nya utbildningar inom bland annat ventilationsteknik, sadelmakeri och försäljning med internationell inriktning. Fram till 2020 beräknas 80 miljoner nya jobbtillfällen skapas i Europa. 90 procent handlar om ersättningsrekryteringar. 10 procent av arbetstillfällena förväntas dyka upp i helt nya branscher. Hur påverkas den regionala utvecklingen om företagen inte lyckas rekrytera personal med rätt kvalifikationer? Negativt. Men genom att anpassa regionens utbildningar efter morgondagens kompetensbehov ökar oddsen för att såväl arbetskraften som näringslivet i Uppsala står stadigt. Trots en allt tuffare konkurrenssituation. EUprojekt dör ofta efter projekttidens slut. Vi jobbar för en långsiktig lösning som lever vidare utan EU-fi nansiering, säger Tomas Stavbom. Internetbaserat personalregister är alltid tillgängligt och lätt att uppdatera Kompetenssökning och SMS-bokning effektiviserar bemanningen Automatisk arbetstidskontroll underlättar schemaläggningen internetplatsen.se

11 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Nya vägar Nya möjligheter Besök oss i vår monter så berättar vi mer om Affärsutbildning Näthandel och Försäljning Personlig jobbcoach Jobbcoachning för unga Vill du ha mer information om vad vi kan erbjuda dig som söker nya vägar till jobb eller utbildning? Ring oss gärna på studieframjandet.se/uppsala Är DU serviceinriktad och funderar på att byta jobb? Då kanske bussföraryrket är något för dig! Kom till oss på Jobbmässan så berättar vi mer om bussföraryrket och möjlighet till D-behörighet. Vi kör stadsbussarna i Uppsala! Sofie och Daniel, två av bussförarna på Gamla Uppsala Buss Uppsägningstid? OB? ITP-K ITP? TGL? Inkomstförsäkring? Anställningsform? FML? Cv? Utvecklingssamtal? LAS? MBL? TFA? Q4? Övertidsersättning? Tjänstepension? Lönerevision? TRR? JML? Semesterersättning? Bli medlem så har du alltid någon att fråga. unionen.se Hemfrid söker vardagshjältar Hemstädare till Uppsala! ännu fler Vi växer starkt i Uppsala och söker ett 20-tal Hemstädare till Uppsala samt Knivsta Gärna med bil och körkort. Läs mer på eller ring oss på Ansökan skickas på Hemfrid är Sveriges största leverantör av hushållstjänster. Hemfrid erbjuder städning, barnpassning, hantverkstjänster och många fler tjänster som förenklar vardagen ATT PRATA ARBETE OCH UTBILDNING Antal utbildningsprogram på grundnivå Antal program på avancerad nivå Antal fristående kurser Antal anställda Antal olika befattningar Vill du prata jobb? Besök monter Vill du prata utbildning? Besök monter Lernia har yrkesutbildningarna som leder till jobb! VVS-teknik Kylteknik Installationselektriker Svets Välkommen att besöka oss på Jobb- och utbildningsmässan i Uppsala den 18 mars. Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta Juan Aparicio, eller

12 12 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Mässan en chans att visa upp sig I februari 2010 är personer utan arbete i Uppsala kommun. En ökning med ca 50 procent i jämförelse med samma period föregående år. Genom att få fler unga att fullfölja en gymnasieutbildning förväntas arbetslösheten minska, hoppas kommunen och Arbetsförmedlingen. Vi vill visa att det fi nns jobb trots lågkonjunktur. Det senaste året har vi haft en miljon lediga jobb i Sverige, vilket är en relativt hög omsättning. Men det är fler sökande till varje tjänst så det gäller att hela tiden bli bättre på att söka arbete via sitt CV och det egna agerandet och uppträdandet, säger Håkan Lindgren, arbetsförmedlingschef i Uppsala. För såväl ungdomar som människor med utländsk bakgrund, funktionshindrade och många andra kan avsaknaden av referenser och kontaktnät vara problematisk. Initiativtagarna till Jobb- och utbildningsmässan ser evenemanget som ett bra tillfälle för besökaren skaffa att sig såväl företagskontakter som utbildningsinformation. Komvux fi nns till exempel på plats för att presentera sitt breddade kurs- och yrkesutbildningsutbud, säger Mohammad Hassan, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Sök upp företag som intresserar dig och fråga hur rekryteringsbehovet ser ut både 2010 och längre fram. Många kommer aldrig till intervjuer i en rekrytering. På mässan har alla chansen att visa upp sig själva och sina egenskaper, säger Håkan Lindgren. Utöver mässan samarbetar Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun i flera olika projekt för att minska arbetslösheten. I projekten MOA och KRAMI hjälper man exempelvis ungdomar att komma vidare efter avtjänat fängelsestraff. Ett annat exempel är samarbete kring arbetslösa personer i åldrarna I dagsläget fi nns det många ungdomar i Uppsala län som saknar slutbetyg från gymnasiet och därmed saknar behörighet till hög re studier. Ett av målen är att dessa ungdomar får ett jobb eller högskolebehörighet. I samtliga projekt utgår vi från individen och stöttar för styrkraft i rätt riktning, säger Mohammad Hassan. Håkan Lindgren vill dock betona att arbetslösheten inte enbart är en myndighetsfråga. Snarare en samhällsfråga: Som myndighet har vi det övergripande ansvaret att agera, men vi behöver hjälp från lokala arbetsgivare för att komma någon vart. Utan det lokala näringslivet kan vi till exempel inte erbjuda arbetslösa värdefull praktik och arbetslivserfarenhet i samma utsträckning. Om vi hjälps åt går det mycket snabbare. Att ta emot en praktikant är ett utmärkt sätt att ta reda på vad Håkan Lindgren, arbetsförmedlingschef, och Mohammad Hassan, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har ett gemensamt recept mot arbetslöshet: satsa på utbildning som en investering, marknadsför dig och tacka ja till andra arbeten i väntan på drömjobbet. Oavsett ålder och bakgrund är det alltid bättre att jobba än att gå arbetslös. personen går för inför en eventuell anställning. Dessutom får den som praktiserar en kontakt, en referens att hänvisa till i det fortsatta arbetssökandet, eller bättre motiv och stimulans för att studera vidare. Trots utbildning kan det vara svårt att få ett matchande jobb. Oavsett ålder och bakgrund är det alltid bättre att jobba än att gå arbetslös, även om jobbet inte är relevant med utbildningen. Se alla jobb som meriter, det gör din kommande arbetsgivare, säger Håkan Lindgren. Arbetsmarknaden står inför en generationsväxling. Inom 3 4 år försvinner en halv miljon 40-talister från arbetsmarknaden. Och antalet ungdomar i gymnasieålder kommer successivt att minska till år 2016 i och med mindre årskullar. Bristen på framtida arbetsresurser är därmed ett faktum. Det är positivt för arbetssökande men kan bli ett stort problem för företag med rekryteringsbehov. Det gäller ju även för dem att hävda sig i konkurrensen. Där gäller det helt enkelt att identifiera behoven, rekrytera i god tid och se möjligheter i olika åldrar och kompetenser, säger Håkan Lind gren. Du behöver gymnasiekompetens! UPPSALA FOLKHÖGSKOLA Hel- eller deltidsstudier för gymnasiekompetens e-post:

13 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Flexibel väg till jobb När yrken försvinner och företag får nya behov kan en skräddarsydd utbildning leda till jobb På Lernia har man utbildat närmare personer under ett år. Lernia är ett statligt bolag under Näringsdepartementet som verkar enligt samma kriterier som Komvux. Tio år efter starten, har man kunder. På Lernias Vux fi nns möjligheten att komplettera en gymnasieutbildning för behörighet till högre studier. Det finns även språkkurser och möjlighet till validering och certifi ering. Men man kan inte gå till Stefan Bergström Lernia direkt som privatperson. Vägen går via Arbetsförmedlingen eller CVL (se sidan 6). Vår styrka är ett nära samarbete med näringslivet, vilket ser till att våra utbildningar är efterfrågade. Praktik ingår i samtliga och 70 procent får jobb efter avslutad utbildning, säger Stefan Bergström, Utbildningsansvarig Region Öst, Mellansverige och Gotland. På S:t Olofsgatan i Uppsala pågår en installationselektrisk utbildning på fem veckor. Det är spännande att lära sig tänket bakom olika tekniska funktioner. Målet är att få ett jobb efter avslutad utbildning, säger Niklas Pettersson, som deltar i kursen. Hela tiden försvinner yrken och ersätts med nya på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att utbilda för att täcka företagens nya behov, och då behövs nya bemanningslösningar. Vår framgång kommer ur den lokala marknaden, konsultchefer som förstår företagandets villkor och kompetenta bemanningskonsulter som trivs och utvecklas. Om ditt företag får en order i dag kan vi ha personal på plats i morgon bitti, säger Stefan Bergström. Därutöver finns bland annat ledarskapsutbildning (UGL), medarbetarsamtal, möjlighet till strategihjälp och verksamhetsomställningsprogram. Välkommen in på Huseyin Gulkale och Niklas Pettersson går en installationselektrisk utbildning genom Lernia, som de hoppas ska ge arbete så småningom. Vi söker Extrapersonal Vill du bli en av oss i ett starkt team Vi har hög servicenivå, utveckling och kunskap är våra hörnstenar. Det är också en viktig del i byggandet av det framtida Team Sportia. Vår största tillgång näst kunden, är personalen som jobbar i våra sportbutiker och på huvudkontoret. Gör ett besök i vår monter på Jobb- & utbildningsmässan, den 18 mars kl på Fyrishov i Uppsala. Kom in så berättar vi mer. EFTERGYMNASIALT ÅR PÅ FORSMARK Forsmarks Kraftgrupp AB söker dig som är intresserad av att arbeta i en expansiv verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter. Vi gör mångmiljardinvesteringar för att producera säkert i minst 20 år till. Forsmarks Kraftgrupp AB har cirka st anställda. Fram till år 2012 kommer vi att anställa personer årligen. Utbildning i kraft och värme Vårt eftergymnasiala år ger kompetens att arbeta inom området kraft och värme i Forsmark eller inom Vattenfall. Utbildningen ges i samarbete med Forsmarks skola och varvar teori med praktik. Alla som har gått Teknikprogrammet eller Naturvetarprogrammet är välkomna att söka. Utbildningen startar i slutet av augusti. För ansökan och ytterligare information: Richard Grönlund, Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR telefon: , e-post: Sista ansökningsdag är den 6 april. Välkommen med din ansökan! BOLANDSGATAN 15, UPPSALA TEL

14 14 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA 2010 Maria tar andra chansen Sedan november 2009 fi nns Andra Chansen i Uppsala, ett projekt som ska hjälpa 50 ungdomar till gymnasiebetyg och arbete. Många av de ungdomar som hoppat av en gymnasieutbildning har ofta dålig erfarenhet av gymnasiet och dålig självkänsla. Med hjälp av praktik, mindre klassrum utan skolassociationer, personlig utveckling och ett individuellt schema ska varje deltagare hitta sin personliga motivation, berättar projektledare Johan Furenborn. Andra chansen ligger på S:t Olofsgatan i Uppsala och har startats av Uven, Bolandsgymnasiet och Centrum för Vuxnas Lärande. Projektet fi nansieras av Uppsala kommun och Europeiska socialfonden. Arbetsteamet består av en kurator, studievägledare, specialpedagog, psykolog, ämneslärare och jobbcoacher. Vi har tillgång till de bästa kompetenserna från skolvärlden och kommunens Jobbcenter, säger Johan Furenborn. Målet är att eleverna ska göra färdigt vissa gymnasiekurser och rustas för att gå färdigt på gymnasiet/komvux eller få jobb. Schemat kan bestå av allt från fem dagars praktik till fem dagars undervisning på olika nivåer. Via praktik på företag får eleven möjlighet att upptäcka och stärka nya sidor hos sig själv som aldrig fått chansen att blomma. Om eleven får upp ögonen för ett framtida jobb under praktiken, och därmed finner ett mål med undervisningen, ökar studiemotivationen, säger Johan Furenborn. Maria Sangfelt, 19 år, hoppade av natur på Katedralskolan på grund av skoltrötthet och ett alltför snabbt undervisningstempo: Sedan började jag i tvåan på samhällsprogrammet, men kom aldrig i kapp. Här är det betydligt lugnare, det finns till exempel tid till Andra Chansen är individuellt, studiemedelsberättigat och till för ungdomar mellan 16 och 19 år. Kontakta studievägledarna på CVL Annette Kjellberg eller Kristina Nordén för vidare information och intresseanmälan. intressanta diskussioner med lärarna, säger hon. Eleverna väljer vilka ämnen de vill läsa. Maria har valt religion, etik- och livsfrågor, svenska, engelska och matte. Jag har inte rätt att söka till Komvux som 19-åring. Andra Chansen är ett perfekt sätt att nå mina mål i en takt som passar mig i stället för att gå sysslolös. Tack vare friheten att välja såväl ämnen som studietakt börjar Maria Sang felt se en framtid som sjuksköterska eller mäklare. Vuxenutbildning i Uppsala 2010 Omvårdnadsprogrammet SMS:a KATALOG till så skickar vi en katalog Kostar som ett vanligt SMS Inriktning Äldreomsorg Funktionshinder & Psykiatri Kostnadsfri och studiemedelsberättigad utbildning Studera flexibelt eller i grupp Modernt utrustade lokaler centralt i Uppsala Kombinera arbete med studier Engagerade och behöriga lärare med hög kompetens Vi utbildar på uppdrag av Träffa oss på Jobb- och utbildningsmässan Fyrishov Uppsala, Torsdag 18 mars 2010 Bilagan för Jobb- och utbildningsmässan 2010 är producerad av Uppsalatidningen Vill Du också gå ut med en bilaga i ex? Kontakta oss! KompetensUtvecklingsInstitutet Uppsala UtbildningsCenter S:t Olofsgatan 9 Telefon E-post Mats Österberg Lena Ranerson Mona-Lisa Modin

15 BILAGA FÖR JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN I UPPSALA Vi hittade ny personal på mässan När Jobbmässan slog upp sina portar i fjol fanns 74 företag på plats. Besöksantalet landade på drygt Vad hände sedan? Hur lyckades företagen med marknadsföring och rekrytering? Vi ringde upp Forsmark Kraftgrupp, Pro Grozz och Skanska. Forsmark Kraftgrupp AB ligger vid Upplandskusten ett par mil norr om Öregrund med cirka 980 anställda. Rose-Marie Karlsdotter är chef för kompetensförsörjning. Vad var ert primära mål? Att synas. Vi deltar regelbundet på mässor och arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet. Det är viktigt för att rätt kompetens ska hitta oss och söka våra lediga tjänster. Hur laddade ni inför fjolårets mässa? Vi såg till att ha ett passande marknadsföringsmaterial att dela ut i form av i foldrar och broschyrer. Två personer fanns på plats i montern för att svara på frågor och representera företaget på ett tydligt och enkelt sätt. Hur lyckades ni? Bra. Vi söker främst ingenjörer och träffar framför allt nyutexaminerade människor på högskolornas och universitetens mässsor. På förra årets Jobbmässa på Fyrishov träffade vi också en något äldre målgrupp med mer erfarenhet, vilket var mycket bra. Jag har ingen statistik på hur många vi har rekryterat tack vare Jobbmässan men det gav självklart ringar på vattnet. Antalet kandidater som registrerade sig via Vattenfalls jobbdatabas på hemsidan ökade markant. Tips till årets besökare och deltagare? För vår del behöver man inte ta med sig en CV. Vårt mål är att sälja in vår verksamhet och få intresserade kandidater att registrera sig i jobbdatabasen. Gert-Ove Sköldinger är yrkesverksam polis och startade Pro Gozz som ett hobbyföretag för sex år sedan. Det som började i en liten byggbod på 25 kvadratmeter är numera ett välrenommerat yrkes- och profilföretag med 10 anställda. Vad var dina ambitioner med fjolårets mässdeltagande? Att hitta tre säljare för bearbetning av den uppländska marknaden. Hur lyckades du? Jag fick cirka 180 ansökningar. Mässdeltagandet ledde bland annat till rekrytering av Mats Holmgren som tillträder vd-rollen inom kort. Hur laddar ni inför årets mässa? Jag planerar att presentera såväl företaget som sortimentet och ser fram mot många intressanta möten. Tanken är att sondera terrängen efter drivna säljare som står på tå och brinner för att bearbeta Mellansverige. Vi planerar att flytta ner butiken till markplan med skyltfönster ut mot Björkgatan till hösten och behöver helt enkelt stärka teamet. Tips till årets besökare och deltagare? Besök oss i montern. Jag ser en CV tillsammans med det personliga mötet som en bra grund för att avgöra om personen är den vi söker. Erfarenhet av försäljning är inget måste, men gärna ett par års yrkeslivserfarenhet. Det gav självklart ringar på vattnet. Antalet kandidater som registrerade sig ökade markant. Dialect söker nya Skanska är ett internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Här i Uppsala består verksamheten av tre enheter med drygt 160 anställda. Marcus Andersson är distriktschef. Vi är den komplette IT-leverantören med djup kompetens inom både Telefoni och Data! Vi växer så det knakar och söker därför nya medarbetare i Uppsala! Vill du jobba i vårt sammansvetsade team mot tydliga mål och ständigt utvecklas i takt med bransch en? Då är du den vi söker: DATATEKNIKER Vi söker dig som är tekniker. Du kommer jobba i ett team som sköter installation, support och utveckling av våra kunders IT. Dokumenterad erfarenhet av att jobba med server, nätverk eller hostingtjänster. Du måste även ha körkort. SÄLJARE Vi söker dig som är säljare med erfarenhet av IT och teknik. Du ska erbjuda kunder moderna kommunikationslösningar och ha service i fokus. Dokumenterad erfarenhet av försäljning krävs. Du måste även ha körkort. Vad var ert primära mål? Vi ville synliggöra oss och visa att vi tror på framtiden trots lågkonjuktur. Vid tidpunkten för fjolårets mässa hade vi inget rekryteringsbehov, men det har vi i dag. Hur laddade ni inför fjolårets mässa? Vi hade ett par anställda från en och samma avdelning i montern som svarade på besökarnas frågor. I år satsar vi på att representera fler enheter inom företaget. Hur lyckades ni? Vi exponerade Skanska för mässbesökare vilket var mycket bra. Vi håller alltid ögonen öppna för framtida arbetskraft och mötte många intresserade. Tips till årets besökare och deltagare? Vi är alltid intresserade av att knyta kontakter med olika kompetenser och människor med olika bakgrunder. Vi har ett rekryteringsbehov och söker framför allt projektingenjörer. Men det är inte alltid en utbildning står högst i kurs. Arbetslivserfarenhet och engagemang kan slå lika högt. Ta gärna med en CV eller lämna över ditt visitkort och maila oss ditt CV efter mässan. Academicum en bro mellan universitet och arbetsliv Karriärtjänster för Akademiker Rekrytering Jobbcoachning Traineeutbildning ANSÖKAN Skickar du till senast den 25 mars. Kontakta Gert-Arne Dickson på för mer information om tjänsterna. Dialect Enköping, Kyrkogatan 18, Enköping, Dialect Uppsala, Fålhagsleden 59, Uppsala, ,

16 Vad tycker du om Uppsalatidningen? Rosa Kojcic, 61 år Jag tycker att det är en mysig tidning. Jag läser den varje fredag när den kommer i brevlådan. Det är bra att den är gratis också, det ger alla en möjlighet att läsa den. Lisa Ernerfeldt, 22 år Jag tycker om variationen som tidningen bjuder på. Från aktuella nyheter till mer udda artiklar och enkäter som ger en egen prägel på tidningen. Kalle Fredrikson, 29 år Jag flyttade till Uppsala från Stockholm för ett år sedan och tycker att Uppsalatidningen är en bra lokal tidning. Den tar upp vad som händer här och nu. Natalie van Dam, 39 år Jag tittar alltid på kultursidorna i Uppsalatidningen. Vilka utställningar som jag kan gå på och annat som är på gång. Jag tycker att tidningen ger bra information om vad som händer. Torsten Berglund, 59 år Jag tycker att Uppsalatidningen är ett bra alternativ till övrigt utbud i Uppsala. Tidningen ger en rättvis överblick på politiska händelser och tar även upp ämnen som är kontroversiella. Tanvic Jansvik, 22 år Jag tycker det är bra att Uppsalatidningen finns tillgänglig på så många ställen i stan. Tidningen ger bra information om vad som händer runt om i Uppsala. Jan Malmgren, 44 år Uppsalatidningen har utvecklats och blivit bättre och bättre. Den känns modern och samtidigt lokal. Den är ett självklart inslag i Uppsalas tidningsmix. Kim Bengtsson, 45 år Jag tycker om Uppsalatidningens samhällssyn. Det behövs alternativa tidningar i Uppsala för att öka möjligheten till konkurrens och bredd. Uppsalas största lokala gratistidning nöjda läsare varje vecka Hanna Myrberg, 27 år Uppsalatidningen ger bra information om vad som händer just i Uppsala. Den vänder sig till alla åldrar och grupper. Yrkeshögskolan i Enköping LEDARSKAP / PROJEKTLEDNING TEKNIK / TILLVERKNING Ventilationsingenjör inriktning inomhusmiljö Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning k i 400 yh-poäng, 2 år. Ingenjörsutbildning som sammanför miljö, hälsa och högkvalitativ ventilationsteknik. De studerande kommer bl a lära sig projektera, leda projekt, montera och effektivisera samt produktutveckling och industridesign via CAD. Lärande i arbete, LIA, 26 veckor. Möjlighet att studera LIA-perioderna i annat EU-land samt erhålla Europass. Sista ansökningsdag; 14 maj YH i Enköping, Vårfrugatan 2A, Enköping Tel: enkoping.se Kan du... - bryta mönster? - få andra att växa? - bygga för framtiden? Då kan du bli en av oss! Gör ett besök i vår intressanta monter på Jobb & Utbildningsmässan eller läs mer på hemsidan:

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid Drömjobbet var med och forma Sveriges framtid September 2009 Sida 4 En ny generation tar över staten Generationsväxlingen öppnar för 132 000 nya jobb Sida 6 7 & 17 Myndigheter och bolag, isbjörnar och

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer