Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridsgrupp Skövde proffs på skydd"

Transkript

1 Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk

2 Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset ska styra tillförseln av sjukvårdsmateriel till hemvärnet. Hemvärnets sjukvård behöver en kunskaps-, kompetens- och materielutveckling redan i morgon. Har inte Röda Korset som någon form av huvudman för hemvärnssjukvården spelat ut sin roll? Nu gäller det att försvaret satsar på en utveckling som kan möta hemvärnets framtida behov både på kort och lång sikt. Det pågår utredningar om hur hemvärnets sjukvård ska se ut i framtiden. Röda Korset, som idag har ansvaret för utbildningen av hemvärnssjukvårdare, har i denna utredning säkert synpunkter på hur hemvärnets sjukvård ska organiseras. En utveckling av hemvärnssjukvården kan väl ske först efter det att försvaret har fastställt hemvärnets uppgifter i den nu pågående ominriktningen av försvaret. Rikshemvärnstaben u-listar materiel för sjukvården inom hemvärnet. Vilken materiel handlar detta om? Jo, den jättestora mängd som ska avvecklas senast detta år. Vad kan man komma att missa om det är deltagare från Röda Korset som är med och styr? Glenn Sjöborg är legitimerad sjuksköterska, tjänstegrensföreträdare sjukvård i Halmstads hvbataljon och var sjukvårdsbefäl i marinen under 1970-talet. Förändras i grunden När, vilket väl är oomtvistligt, hemvärnet får utvecklade, rörliga och multidisciplinära uppgifter måste sjukvårdsorganisationen i grunden förändras. Hemvärnssjukvården har ju andra uppgifter än sjukvård exempelvis livsmedelskontroll och det blir mer och mer uppgifter kring skydd mot kärnvapen, biologiska och kemiska vapen såsom utbildare och sanerare. Men det finns ett antal frågor att besvara som rör hemvärnets grunduppgift att verka som krigsförband. Hur kommer våra uppgifter att se ut i kristid och krigstid: Hur ska vår förmåga till stöd för det civila samhället utformas? Vilka resurser kan vi förlita oss på i det civila samhället för hemvärnets behov av hjälp till skadade och sjuka i kris och krigstid? När våra förband blir mer rörliga, hur ska sjukvården då utformas? Kan vi skicka hemvärnsmän till civila sjukvårdsinrättningar med en mindre åkomma och inte veta om det finns återtransportmöjligheter och därmed minska uthålligheten i våra förband? Trygg med sjukvården Om vi står inför en situation där det finns behov av hemvärnets insatser måste även hemvärnssjukvården ha en utformning och standard som gör hemvärnsmannen motiverad för sin uppgift och trygg med den sjukvård han kan behöva. Vi får inte glömma att det ju är så mycket annat (sjukdomar, olycksfall, infektioner) än stridsskador som kan påverka förbandets uthållighet. Frivilligheten inom hemvärnet har under 60 år varit en grundpelare och kommer också att så vara i en framtid. Vi upplever på många håll en hel del protektionism för sin egen organisation. Detta är naturligtvis till men för samhörighet och frivillighetskänsla. Det är därför viktigt att så snart som möjligt lägga all sjukvårdsutbildning direkt under Försvarsmakten. Glenn Sjöborg Röda Korset svarar Glenn Sjöborg Hemvärnets sjukvård behöver en kunskaps-, kompetens- och materialutveckling redan i morgon, skriver Glenn Sjöborg i sin krönika Trygg sjukvård motiverar. Jag instämmer till fullo med författaren. Det är helt riktigt att en arbetsgrupp inom försvarsmakten ser över hemvärnets sjukvård och dess materiella standard. Röda korset är adjungerad och deltar i arbetet. I samband med försvarets omställning frigörs en hel del sjukvårdsmateriel och tanken är att utrustningen ska komma hemvärnet till del. Samtidigt sker en översyn av hemvärnssjukvårdarutbildningen både kvalitativt och kvantitativt. Som en omedelbar effekt kommer utbildning i smärtlindring och syrgasbehandling att starta så fort som möjligt. Vi ser att en utveckling av hemvärnssjukvårdarna mycket väl kan ske oavsett försvarets ominriktning. Kvalitetshöjning Var hemvärnsman ska ha utbildning och kunskap i första-hjälpen på skadeplatsen. Röda Korset ser här en möjlighet att medverka i denna kvalitetshöjning av hemvärnets totala sjukvårdskunnande. Stöd till det civila samhället är ett område som troligen kommer att öka. Kraven från samhället kommer att öka. Efterfrågan på frivilligas insatser kommer att öka. På många orter finns bara hemvärnsförbanden kvar efter att regementen har lagts ned och det inte finns tillgång på värnpliktiga. Det viktiga är nu att hemvärnet är med i denna nydaning och är berett att åta sig fler och andra uppgifter. Det är nog så att det finns, som författaren påstår, en protektionism för sin egen organisation. Det kanske ska få vara så, att var organisation med sin specifika kompetens förmerar och kompleterar varandra och på så sätt att slutprodukten blir riktigt bra genom att låta många blommor blomma Däremot kunde samverkan mellan organisationerna bli bättre så att effekten av satsade resurser ökar. Från Röda Korset ser vi en möjlighet att rekrytera dem som friställs från krigsorganisationen men med mycket bra utbildning, jag tänker på plutonsjukvårdarna. Röda Korset och hemvärnet kompletterar och förmerar varandra. Foto: JIT Foto Så framöver ser vi en utveckling med bättre utbildning för hemvärnssjukvårdarna med bättre materiel. Och jag personligen ser ingen skillnad mellan den sjukvård som ska erbjudas i hemvärnet och den som finns i övriga försvaret. En spännande tanke just nu är om och hur sjukvårdarna kunde ingå i en nationell och internationell katastrofplan i Röda korset. Nils-Erik Hedlund, totalförsvarssamordnare för Röda korset 2 3/2000

3 Administration: tel Nummer 3 juni 2000, årgång 60 Tidskrift för allmänna hemvärnet och driftvärnet. Redaktion: Lidingövägen 28, Stockholm, tel , fax Postadress: Tiskriften Hemvärnet, Stockholm. Redaktör och ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson, tel , e-post: Annonser: Stockaknekten AB, Box 29, Viken, telefon/fax Grafisk form: PH Media, e-post: TS-kontrollerad upplaga 1999: ex. Tryck: Color Print Dalarna, Prenumerationspris: 150 kr. Postgiro: Bankgiro: Manus och annonsstopp: nr 4: 7 augusti (utges 15 september), nr 5: 20 september (utges 2 november), nr 6: 30 oktober (utges 5 december) För insänt men ej beställt material ansvaras inte. I detta nummer 4 Hemvärnsnytt 6 Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården 10 HV-bataljonen vässas i nya försvaret 13 Kompanilag avlastar chefen 14 Boknytt 15 Hemvärnsprofilen 16 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd 19 Terrängbilen är ingen taxi 20 Hemvärnsnytt 22 Båtchefer måste tala samma språk 24 Gasol-olyckan gav fullskriven krigsdagbok 26 Hemvärnsnytt 28 Debatt/läsarnas forum 31 Debatt/repliker om hundar 32 Effektiv insats vid sjökatastrof 34 HBR-nytt 35 Eric Jansson ser i backspegeln 36 Följetongen Rysk raid I nästa nummer: Kronärtskocka vill ha action (reportage om Lottorna) Vi tittar på Fo 43 (Sörmland) Du ska vara med i min pluton (rekrytering) Minröjningsutbildning Örebro FRO sprider Emma Genväg för hund-instruktörer Ungdomstävlingen Debatt: Ska frivilligorganisationerna sitta i orubbat bo? Hemvärnet som sensor (eldledning). Omslagsbilden: Dykarna Håkan Hallqvist och Fredrik Winterby visade sig under inspektionen av livgrenadjärsgruppen. Foto Ulf Ivarsson. ledaren Ge hemvärnet granatkastare! Den värsta irritationen över torftig tilldelning av materiel har lagt sig sedan hemvärnet prioriterats högre. Den personliga utrustningen börjar nu närma sig samma nivå som hos fältförbanden. Bataljonsförråden fylls med en del gemensam materiel som saknats eller fått improviseras fram tidigare för samband, förläggning, mörkerstrid och annat. Punktvis finns ändå brister kvar. Terrängbilarna är bra, men för få i förhållande till behovet. Många frågar sig varför hemvärnet ska behöva transportera skadade med Volvokombi, som är ett ganska opraktiskt fordon för ändamålet. Omgrupperingar med personbil och buss övertygar inte dem som nyss tillhörde ett motoriserat förband. Något av en symbolfråga är också högkvarterets negativa inställning till att förse hemvärnet med tyngre vapen. I vissa fall har hemvärnsförband stridsuppgifter som det vore motiverat att lösa med till exempel granatkastare, pansarvärns- och luftvärnsrobotar, tunga kulsprutor eller granatsprutor. Blekingegruppen har vid flera tillfällen pekat på ett sådant behov utan att ha fått gehör. Det är alltså inte hemvärnsbefälen själva som önskar sig tunga vapen utan yrkesofficerarna på fogruppavdelningen som bedömer att de behövs. Rent stridstekniskt kan det knappast finnas några invändningar det aktuella skyddsföremålet har tidigare försvarats av granatkastarförband. Flera kompletta klossar står därför i förråd och utbildad personal finns. Generellt kan man naturligtvis inte ösa tunga vapen eller annan mer krävande utrustning över hemvärnet. Tiden för utbildning och vård är begränsad. Det kanske inte är meningsfullt att tillföra äldre materiel som Försvarsmakten ändå inte planerar att ersätta. Så småningom blir det ont om instruktörer som behärskar systemen. Men det vore ändå värt att åtminstone på försök förstärka hemvärnets eldkraft på några håll. Här finns en oanad potential för högre stridseffekt, inte minst för att motivationen hos hemvärnssoldaterna ökar. Ulf Ivarsson, chefredaktör 3/2000 3

4 Notiser hemvärnsnytt Alf Sandqvist slutar. I utnämningskarusellen efter Ove Wiktorin slutar Alf Sandqvist som rikshemvärnschef. Han blir istället chef för det armétaktiska kommandot i operativa insatsledningen med titeln generalinspektör. Hans efterträdare blir överste 1 Mats Welff, nu chef för Södra arméfördelningen. Chefsbytet sker den 1 juli. När ÖB utnämnde Alf Sandqvist för tre år sedan gjorde han ingen hemlighet av att det rörde sig om ett steg i karriären. Att en rikshemvärnschef fortsätter i Försvarsmakten är unikt i hemvärnets historia. Alf Sandqvist gillar principen: Det är bra att få in lite friskt blod i verksamheten och efter tre år dyker det sällan upp någon helt ny fråga. Mats Welff har, liksom Alf Sandqvist, ett förflutet som fobef (Halland) även om det bara var ett år. En bra skola för en blivande hemvärnsgeneral är att chefa på regional nivå, anser Alf Sandqvist. Visionsarbetet och kampen för att sätta hemvärnet på dagordningen i Högkvarteret räknar Alf Sandqvist som sina viktigaste insatser. Som generalinspektör för armén har han inte så mycket med hemvärnet att göra. Men det finns beröringsytor. I min nya uppgift ingår bland annat att samordna de nationella skyddsstyrkorna (NS), där ju hemvärnet ingår, med fältarmén. Jag hoppas dessutom att min idé om en sammanhållen stab i högkvarteret för NS och de stabsdelar som ska styra militärdistrikten (MD) kan genomföras. Den behövs också för att samordna de civila delarna av totalförsvaret på central nivå. Enligt den nuvarande planen ska Högkvarterets strategiavdelning leda militärdistrikten, vilket är mindre lyckat, förklarar Alf Sandqvist. Vi måste också bibehålla en adekvat ledning för hemvärnet i krig och MD-grupperna är den naturliga lösningen. När Alf Sandqvist blev rikshemvärnschef var det i konkurrens med två andra kandidater. Rådet sa ja till Sandqvist, nja till den andre och nej till den tredje. Den här gången var det mer bråttom och rikshemvärnsrådet fick bara ett namn att ta ställning till. Både ÖB och ministern hade sagt ja redan före rådets sammanträde. Uppslutningen kring Mats Welff blev dock total. (Läs också Alf Sandqvists krönika på sista sidan.) Mats Welff vid rodret i svår tid. Innan Mats Welff går på som rikshemvärnschef måste han snabbt avsluta fyra uppdrag fördelningschef, stabschef, utredningen om Skövde garnison och utredningen om arméns taktiska ledningssystem, Atle. Många trodde att Mats Welff var självskriven för jobbet som garnisonschef i Skövde, men det blir ingen sådan, utan chefen för MekB 9 axlar också det ansvaret. Mats Welff kastas istället direkt in i en omfattande utredning om de nationella skyddsstyrkorna inklusive hemvärnet. Uppdraget gavs till rikshemvärnschefen i våras men är ännu inte påbörjat. Samtidigt ska han leda hemvärnets utveckling i en tid då anslutningen minskar och hela försvaret stuvas om. Mats Welff är född 1947 och blev officer på P Han har arbetat i två omgångar på Milostab S och även på arméstaben. Annons 1/4 stående 4-färg Försvarsmusikcentrum Han var chef för Högkvarterets strategiavdelning och utnämndes då till öv 1. Åren tjänstgjorde Mats Welff som chef för Hallands regemente och försvarsområde. Sedan 1998 är han chef för Södra arméfördelningen, tillika stabschef i Milo S. Till hans meriter hör också att ha lett Nordbat 1 i Makedonien Fel om samgående. HBR och CFB ska inte gå ihop, påpekar Lars Hedsäter, förbundsordförande i HBR, Hemvärnsbefälets Riksförbund, apropå en artikel i nummer 1/00. Såväl CFB som HBR har klart uttalat att någon sammanslagning ej är aktuell, säger Lars Hedsäter till Hemvärnet. Nazistannons stoppas. I nummer 2/00 av Hemvärnet förekom en annons för varor från Army Surplus i Sala. I den katalog som skickas till kunderna utbjuds militaria av olika slag, däribland gradbeteckningar, armbindlar, medaljer till och med hela fältuniformer från Waffen-SS och även andra nazist-tyska symboler. Tyvärr kontrollerades inte innehållet i katalogen, innan vi accepterade annonsen. Ägaren till företaget uppger att han vänder sig till samlare. Faktum är dock att flertalet av de nämnda varorna bara är reproduktioner, alltså inga original, och saknar därför värde från samlarsynpunkt. Företaget är således ute och fiskar i mycket grumligt vatten. Jag vill klart deklarera att tidningen Hemvärnet inte vill medverka till att sprida produkter av detta slag. Kontakterna med leverantören har avbrutits. Ulf Ivarsson, ansvarig utgivare Varför skriver ni aldrig om oss? Om du vill läsa mer om hemvärnet i ditt område är det en god idé att vända sig till närmaste lokalredaktör. Adress och telnr står på sista sidan.. 4 3/2000

5 Röda Korset vill avväpna. Röda Korset vill inte att sjukvårdspersonalen i hemvärnet ska vara beväpnad. I en skrivelse till Rikshemvärnscentrum och högkvarterets frivilligavdelning som undertecknats av Röda Korsets generalsekreterare Peter Örn heter det att SRK inte tillåter beväpning av sjukvårdspersonal som utbildats av SRK. Detta för att förstärka skyddssymbolens värde. SRK hänvisar till en överenskommelse som ska ha träffats tidigare mellan SRK och Rikshemvärnschefen. Bästa skyddet för Röda korspersonalen är armbindeln inte Peter Örn vill ha en dialog om Röda Korsets åtagande för vapnen. Foto: Jeanette Larsson Försvarsmakten i framtiden. Den dialogen för vi gärna, men i sak har vi inte ändrat inställning, nämligen att sjukvårdspersonal som själv vill ska få ha ett lätt vapen för personligt skydd, säger rikshemvärnschefen Alf Sandqvist. Enligt Genèvekonventionen är detta tillåtet. Det går vi ändå inte med på, säger Nils-Erik Hedlund, totalförsvarssamordnare för Röda korset. Vi anser att sjukvårdarna är bättre skyddade av Röda korsemblemet. Upprinnelsen till SRKs brev är enstaka fall där hemvärnsbataljonchefer krävt att sjukvårdarna ska vara beväpnande trots att de inte vill. Om så skett är det fel, vi kan aldrig tvinga någon sjukvårdare från Röda Korset att bära vapen, säger Alf Sandqvist. I Försvarsmakten är det numera endast hemvärnet som rekryterar personal från Röda Korset. Behovet är hemvärnssjukvårdare, gruppbefäl och sjukvårdsbefäl tillgången var 1999 drygt Försäkra traktorn. Inom hemvärnet har vi en motorfordonsförsäkring. Nytt är att även traktor nu ingår i gruppen av försäkrade fordonsslag. Meka med stridsvagn? Den som vill köra, åka eller meka med äldre stridsvagnar eller andra pansarfordon tar lämpligen kontakt med Svensk pansarhistorisk förening, SDPHF hemsida: www. hobby.se/sphf/ SPHF.html Foto: Putte Hallberg Demokratin står pall. Demokratin i hemvärnet påverkas inte av Försvarsmaktens nya ledningsorganisation, men däremot blir det en del formella nyheter när försvarsområden och fo-grupper försvinner den 1 juli. Hemvärnsstämmorna byter eventuellt namn till kompanistämmor och kretsråden blir bataljonsråd. På militärdistriktsnivå blir det ingen representation, eftersom den skulle bli alltför tungrodd med hundratals ombud. Eventuellt kallar dock MDcheferna till information ett par gånger om året enligt förebild i Milo Syd. Fo-tingen och Fo-råden lever vidare i form av MD-gruppting och MD-gruppråd. Stötestenen har varit att bestämma antalet ledamöter i Siktar skarpt på B-uppdrag. Rune Olausson brinner för hemvärnet. Han ordnar B-uppdrag för hemvärnet, FBU och Röda korset, och när värnpliktiga på Halmstads Garnison I16/Fo 31 ligger ute på övningar i fält vänder sig befälen till Rune. Han var hemvärnsungdom till 1957, då han ryckte in som värnpliktig vid Hallands regemente. Rune har byggt upp insatsplutonen inom hemvärnet i Halmstad och arran-gerat B-uppdrag i många år, även utanför Hallands gränser. Vid K3 i Karlsborg Rune Olausson, löjtnanten från Halmstad som arrangerar verklighetstrogna B-uppdrag. har Rune med sin B-styrka ur Hallands hemvärn spelat upp olika scenarier vid beredskapspolisens slutövningar. Det gäller att kunna agera som en skådespelare och föreställa allt från en oskyldig bärplockare på cykel till gerillasoldat. Fantasi och skådespeleri är vikigt för att uppdragen skall bli bra, säger Rune. Rune har ett brett kontaktnät på Halmstads Garnison. Därför kan han fixa mycket rekvisita. Den kan bestå av allt från utländska uniformer till M 90 skyddsvästar. Behövs det inpasseringshandlingar eller andra dokument till övningarna skannar Rune in sådana i en dator och kan på detta sätt leverera verklighetstrogna papper ut till övningarna. Det är beställarens önskemål vi måste leva upp till när vi utför B-uppdragen. Vi kan ordna eldöverfall, vara skademarkörer eller demonstranter. I B-styrkan finns hemvärnspersonal som talar utländska språk. Detta ger en realistisk effekt om man sätter upp en checkpoint eller spelar upp ett sceneri med till exempel båtflyktingar, säger Rune. Rune dokumenterar övningarna med videokamera och redigerar sina filmer. Beställaren kan sedan köpa en videokassett och se hur övningarna varit från hans perspektiv. Text och foto: Roger Bengtsson, lokalredaktör Hallandsgruppen Rikshemvärnsrådet för största möjliga rättivsa mellan MD-grupperna. Driftvärnet har dessutom krävt två ordinarie ledamöter i rådet, mot idag en. På sitt sammanträde i maj rekommenderade dock rådet att avslå driftvärnets begäran. Ett förslag om att norra Sverige skulle få extra platser med tanke på att ledamöterna annars får alltför långa resor till sina valmän gillades inte heller. Det blir därför fortsatt 15 ordinarie ledamöter i rådet. Hur fördelningen av platser ska gå till är inte klart. En lösning är att en MD-grupp får en ordinarie plats ena mandatperioden och utser en ersättare under nästa. En annan mer radikal tågordning är att rikshemvärnstinget utser de mest lämpliga att sitta i rådet, oavsett varifrån de kommer. Ungdomar och veteraner förblir icke valbara och står som förut utanför den demokratiska processen. Avtalspersonal kan väljas till ombud på tingen, men inte utses till den tunga posten som vice ordförande i MDgruppråden eller bli ledamot av rikshemvärnsrådet. Annons 1/16 sv/v 90x 30 mm Mörkerkikare 3/2000 5

6 Inspektion Östergötland Av försvarets traditionella närvaro i havsbandet återstår inte mycket. Svenska folket får lita på hemvärnet. Text & foto: Ulf Ivarsson Bra sjukvård. Till sitt kompani har Jan Waldeck just rekryterat en sjuksköterska och en undersköterska. De finns vid staben, på en ö i Gryts skärgård. Mångsidigt Vaksamma ögon över havet. Jan Sandberg utbildar fartygsmaskinister i det civila och har ett operativt ansvar för Östgöta marina hemvärnsbataljon som stf chef. Från Valdemarsviken i söder till Bråviken i norr vakar nyligen organiserade Östgöta marina hemvärnsbataljon, ÖmHv, över gränsen till havs. Grannar i norr blir 4:e ytterskärgårdsbataljonen, vars ansvar sträcker sig ända upp till Gävlebukten. Första försvarslinjen ÖmHv är en första försvarslinje om något händer och kan driftsätta ledningscentraler och radaranläggningar samt säkra flottans baser i området till dess marinens krigsorganisation börjar fungera. Vi ska också kunna hjälpa till med transporter för amfibiebrigaden när den grupperar inom vårt område, berättar chefen Göran Bjursten. En av båtarna kan ta 150 amfibiesoldater. 6 3/2000

7 Schäferhannen Asso är åtta år och fenomenal på att spåra i mörker, berättar husse Kjell Andersson. hemvärn säkrar skärgården I fred löser bataljonen uppgifter som att leta efter personer som ramlat i sjön vid olyckor eller gått vilse på öarna. Man kan också transportera personal och fordon för räddningstjänsten. Bataljonen består av tre kompanier, Orren, Arkö och Gryt-S:t Anna, samt stab med insatspluton. I Gryt-S:t Annas hemvärnskompani ingår en radarpluton. Den bemannar några av det fåtal stationer i området, som försvarsmakten ännu inte övergivit. Personalen har varit krigsplacerad på anläggningarna och är skickliga operatörer. Även andra specialister har knutits till bataljonen, som har eget amfibieflyg, dyktropp och minklargöringstropp. Dyktroppen är dock ännu inte godkänd enligt de bestämmelser som gäller för dykning i försvaret. Dyktroppens uppgift är att avspana bottnarna vid krigsförtöjningsplatserna. Håkan Hallqvist och Fredrik Winterby simmade obehindrat i det blott tvågradiga vattnet. 3/2000 7

8 Inspektion Östergötland Gunnar Bergström navigerar i Gryts skärgård som i sin egen ficka medan stf bataljonschefen Jan Sandberg sköter sambandet på VHFradio. Uppgiften är att avspana bottnen vid krigsförtöjningsplatser. Med den här kustradarn ser Östgöta marina hvbataljon långt ut över Östersjön. Upptäckta mål rapporteras i kustartilleriets stridsledningssystem, som bataljonschefen läser av på sin stabsplats djupt inne i berget. Mer marin kompetens Målet är att få in mer marin kompetens i förbandet, hittills har vi värvat sex f d yrkesofficerare eller reservare, säger Göran Bjursten. Amfibieflygplanen flygs av besättningar ur frivilliga flygkåren. Eftersom bataljonen ansvarar för all trafik inom sitt område kan den beordra upp ett plan för att se vad som döljer sig bakom ett radareko. Dyktroppen ingår i Orrens hemvärnskompani och där finns också en hundpluton kärnan i bataljonens blivande insatspluton. Chefen, Bo Fransson, har hunnit rekrytera ungefär halva styrkan och flera ekipage står på väntelista. Medelåldern är låg och i genomsnitt tjänstgör soldaterna 90 timmar per år. I plutonen finns både vapen- och NBC-instruktörer. Hundplutonen avsöker aktuella öar och upprättar o-platser för fast spaning mot farlederna. Vi är inget stridande förband utan upptäcker och rapporterar, säger Bo Fransson. Dock ingår i planeringen att bataljonen kan låna granatgevär av grannbataljonen för att bekämpa sjömål. En kanske något utsatt men hänförande vackert belägen stabsplats har Jan Waldeck, chef för Arkökompaniet. Alla vitala funktioner är bemannade stab, o-plats och båtplutoner. Personalen använder båtarna som förläggning och klarar sig flera dagar på egna förråd. Radarnavigering, minspaning och igenkänning av fartyg är exempel på nya uppgifter. Från början spanade vi bara på ubåtar, säger Jan Waldeck. Upprinnelsen till ÖmHv var de civila båtägare som anslöts till hemvärnet 1982 för att med sin kunskap om vardagsbilden diskret kunna rapportera in misstänkta rörelser i skärgården. Ägarna går med i hemvärnet och ersätts med en summa som motsvarar inkomstbortfall och driftkostnader. Någon båtbrist råder inte i ÖmHv, tvärtom har man en väl komponerad flotta. Den innehåller ett 30-tal båtar av alla de slag inklusive en färja som vid behov fungerar som stabsplats. Alla enheter har radar, många även ekolod. Det är en bättre lösning än 200-båtar, hävdar Göran Bjursten. 8 3/2000

9 3/2000 9

10 Reportage omstrukturering Hv-bataljonen vässas Personal ur Skövde och Falköpings hemvärnsbataljoner uppställd och formerad till en bataljon om tre kompanier och en beredskapspluton samt fordon. Kompanier och bataljoner är inte bara en namnändring utan en anpassning till mer rörlig stridsteknik. Övergången till bataljoner och kompanier har tagit fart och ungefär halva hemvärnet har våren 2000 slopat de gamla benämningarna hemvärnsområden och -kretsar. I många fall lever dock ortsnamn vidare som beteckningar på plutonerna. Några krav på när omorganisationen ska vara klar finns inte. Det var ombuden på rikshemvärnstinget 1997 som drev igenom att hemvärnets förband skulle heta likadant som i övriga armén. Namnändringen är en följd av att hemvärnets uppgifter (förbandsmålsättningar) ses över i tre steg. I det första steget fastslås vilka uppgifter plutoner, kompani- och bataljonsstaber ska kunna lösa. Därefter bestäms hur organisationen ska se ut. Uppgifter och organisation styr vilken materiel som ska tillföras. Lika som bär I armén byggs typförband som liknar varandra som bär men i hemvärnet är tills vidare endast plutonerna identiska över hela landet. Plutonsklossen ser ut som experterna på markstrid vill ha det: en liten stab och fyra grupper om åtta soldater. Plutonen kan då delas i två troppar. Den disponerar minst två granatgevär och fyra kulsprutor, sambands- och förplägnadsmateriel som chefen fördelar allt efter uppgiften. Utöver detta kan till exempel prickskyttar och hundekipage läggas till vid behov och tillgång. Kompaniet ska i sin tur bestå av 3 5 plutoner och i staben huserar 8 man (kvinnor). Bataljonsstabsklossen är 11 man, men kan formas och byggas på enligt lokala förutsättningarna. Beroende på geografiska förhållanden (avstånd mellan förbanden) kan underhållet knytas till bataljonen eller kompanierna. Det ska vara minst 100 man i ett hemvärnskompani och 315 i bataljonen. Vakanserna får inte överstiga 25 procent. Vi har lagt fast en minimiorganisation och undviker att behovsätta befattningar som det ändå är svårt 10 3/2000

11 i nya försvaret Text: Ulf Ivarsson Foto: JIT Foto Pilot: Ola Johansson, Frivilliga flygkåren. Karta: Peter Hennix Kiruna GJ 66 Fo 63 GJ 67 Boden LULEÅ Kalix Fo 61 Skellefteå Fo 23 Östersund Sundsvall HÄRNÖSAND Sollefteå Örnskoldsvik Umeå Bataljonsorganisationen sprider sig långsamt norrut. Redan innan beslutet togs 1997 tjuvstartade MKO och Fo 44 (Stockholm). Kartan visar läget våren att rekrytera till. Redan nu är behovsättningen för stor i förhållande till rekryteringsmålet om man, säger överstelöjtnant Lennart Ekstrand på Rikshemvärnscentrums utvecklingsavdelning. Samlar underhållet Norrköpingsbataljonen har tre stridande kompanier och samlar en stabspluton, en spaningstropp, en trosstropp och en insatspluton i ett stabsoch underhållskompani. Lösningen är inte ovanlig. På så sätt undviker Göteborg Uddevalla Fo 31 Borås Hässleholm MALMÖ Halmstad V MKV Fo 32 Fo 14 Ystad KARLSTAD ä Fo 52 n e n r MARIESTAD Eksjö Borlänge Norrköping Falun Kristinehamn Västerås Örebro Skövde Fo 17 Växjö V ä t t e r n Karlskrona Fo 53 Fo 51 MKS Fo 15 Fo 43 Linköping Kalmar Eskilstuna NYKÖPING Sandviken Strängnäs Gävle Fo 47 Enköping UPPSALA MKO MKG Fo 44 Visby MKG Fo 42 vi att ha 70 personer hängande under förbanden, säger stf bataljonschefen Hans Porsmarker. I Norrköping har man idéer om en mer rörlig stridsteknik och anar slutet på en epok där hemvärnet bygger fästningar vid skyddsobjekten. Alla kompanier i Östergötland tillförs terrängbilar som tillfälliga lån. I den andan sektionsindelas staben i Åtvidabergs hemvärnsbataljon i strid, underhåll/personal och stabsgrupp med signalister och mc-ordonnanser, allt lett av en stabschef. Direkt under bataljonschefen lyder ett hundtjänstbefäl, ett infobefäl och beredskapsplutonen. I staben blir det därför hela Stockholm Bataljon, kompani Krets, område Blandning av kretsar och bataljoner 25 personer mot Rikshemvärnscentrums standardkloss om 11. I mina order ingår att agera, inte bara parera, förklarar bataljonschefen Claes-Henrik Löfgren. 3/

12 Reportage omstrukturering Stockholm har gått ännu längre och befolkar sina staber med 25 man till det kommer en stabspluton med 48 (22 i RikshvC anvisningar) och en trosspluton med 29 man. Varje kompani har en 36 man stor stabs- och trosspluton. Plutonerna ser likadana ut. Bataljongigant Personaltätheten verkar befogad. Långt innan beslutet togs hade Fo 44 omorganiserat och tio bataljoner blivit fyra med följd att en av dem är en gigant med 11 kompanier. Detta är en övergångslösning, flera kompanier övar med varandra och kommer att slås ihop efterhand i sin egen takt. Dessutom har bataljonschefen fått extra stöd av en särskilt avdelad yrkesofficer säger major Magnus Norhult, chef för hemvärnssektionen. Staberna är dimensionerade för att man inte ska sitta i sjön när fogruppstaberna läggs ned. Sammanslagningen görs även i syfte att förenkla utbildning och administration. I Älvsborgsruppen gick man motsatt väg och förvandlade Herrljungakretsen till ett enda kompani med inalles 245 man. Här byggs hemvärnsförband. I major Thomas Nordfeldts RÖS-skyddade dator (går ej att avlyssna) skapas personaltabeller för att sändas till Pliktverkets databas och utrustningslistor att aviseras till FMV och Försvarets underhållscentrum. Listorna förenas i KRO/A, arméns krigsorganisationssystem. Det initierades av en viss kapten Bengt Gustafsson, sedermera ÖB. Helrenoverar I Blekinge blev fem kretsar fyra bataljoner med varsitt stabs- och understödskompani. Samtidigt passade man på att helrenovera sitt hemvärn och anpassa det till de blivande insatsförbanden (se artikel härintill). Upplandsgruppen har valt samma modell som Blekinge. Nackdelen är att de områden som hade fungerande kokgrupper blev av med sina, klagar kompanichefen Mike Tutsch, som förlorade åtta dyrbara lottor på kuppen. Var tidigt ute Tidigt ute var också Fo 43. På en enda helg bytte Eskilstuna hv-krets skepnad, med ny organisation, nya chefer och uppbrott från inrotade objekt. Bataljonschefen Per-Olov Eriksson lyckades förvandla gamla områden till kompanier utan minsta gnissel. Förklaringen är, enligt Kenth Lund, infobefäl, att beslutet förankrades bland hemvärnssoldaterna. Den demokratiska processen i Skåne har just satt igång. Vi har tidigare inte känt oss mogna för bataljoner och då det finns en osäkerhet i leden föredrar vi att skynda långsamt så att det inte blir fel, berättar kapten Mats Mårtensson på Södra skånska gruppen. Memorial Day, då amerikanarna hyllar sina stupade i olika krig, firas alltid den sista måndagen i maj. Det officiella USA (presidenten och militärledningen) samlas till en högtid på den stora Arlingtonkyrkogården i Washington DC medan vietnamveteranerna hyllar sina stupade och förlorade kamrater med en gigantisk mc-parad i centrala Washington. En rörande solidaritetsgest efter kortegevägen är de handslag som utväxlas mellan åskådarna och de Memorial Day, Washington DC Bilden mc-burna som både kan vara veteraner eller anförvanter. Efter paraden stallas motorcyklarna upp på en gräsyta och i ett temporärt tältläger samlas demonstranterna för att läska struparna, äta och umgås. Men det går föredömligt lugnt till! Trots att Vietnamkriget avslutades för nästan trettio år sedan finns flera aktiva lobbinggrupper som bearbetar kongressmännen för att saknade och stupade soldater ska få vila i amerikansk jord. Text & foto: Hanseman Calås 12 3/2000

13 Reportage Blekinge Kompanilag avlastar chefen Hemvärnets vision 2010 eller försvarspropositionen sätter inga gränser för hur långt hemvärnet kan anpassas till fältarmén, anser man i Blekinge. Ett helhetsgrepp tas om hela organisationen med speciell omsorg om personalen. Denna ska rekryteras, aktiveras och motiveras. En arbetsgrupp med representanter för hela organisationen från plutonchefsnivån och uppåt tog halvannat år på sig att fundera ut hur det ska gå till. Men först gjorde man utan att blinka fyra bataljoner (varav en skärgårdshemvärsbataljon) av fem kretsar och minskade från 24 områden till 22 kompanier. Kompanilag I en enkät framkom att kompanicheferna lägger ned 90 procent av sin tid på administration, planering och Blekinge helrenoverar sitt hemvärn och månar särskilt om personalen. Text: Ulf Ivarsson Foto: Peter Nilsson/MKS Roland Svensson hemvärnsbataljon kan konster som marsch i samlad bataljon och skydd av fem olika slags typobjekt. Hans 29 man starka stab genomgår inom kort teamutbildning. Övningar av hög kvalitet håller motivationen uppe. möten. Motåtgärden är att skapa kompanilag av befäl som kan avlasta chefen i frågor som rekrytering, personal, utbildning, säkerhet, materiel och information. Genom att delegera arbetsuppgifter får chefen mer tid åt sin egentliga uppgift att leda sitt förband. Första gången jag samlade staben sa de flesta vad ska jag göra?. Nu har flera av oss gått UGL-kurs (utveckling av grupp och ledare) och lärt oss dela på konfekten, säger Roland Svensson, ny chef för Västra Blekinge hemvärnsbataljon och f d yrkesofficer. Det visade sig också att 14 av 20 kompanichefer inte hade någon långsiktig personalplan, alltså i många fall inte några efterträdare till avgående chefer. I det fortsatta utvecklingsarbetet ska detta rättas till. Lätt att rekrytera Med den seriösa framtoning hemvärnet fått i Blekinge har vakansläget förbättrats. Inte ens på frivilligsidan är det några större bekymmer. Det är förhållandevis lätt att rekrytera. Förra året gav ett netto på 100, när avgångarna räknas bort. Folk står i kö för att komma in i beredskapsplutonerna, säger major Göran Ölycke, utbildningsansvarig på Blekingegruppen. Förklaringen är att de gamla objektslistorna delvis har nedprioriterats och stridsuppgifter ges istället över ytan, vilket tilltalar de unga som nu strömmar till. Vidare satsar man på en mix av yngre befäl som kan modern teknik för ordergivning och äldre med förbandserfarenhet i förhoppningen att ytterligare öka kvalitén på övningarna. Vi tror på förbandsutbildning enligt smörgåsbordsprincipen, där var och en får ta vad han behöver. I småländska Åseda gav detta 97 procents närvaro, exemplifierar Roland Svensson. Gruppoch plutonchefer måste också ringa runt till sina soldater före övningen. Trossen dras ihop Plutonerna ser ut som skytteförband och har understödsvapen som chefen fördelar. Varje bataljon assisteras av ett stabsoch understödskompani och kompanierna har trosstroppar som kan dras ihop och svara för antingen sjukvård eller förplägnad med extra stor uthållighet på ställen där det finns storköksresurser. Transportkapaciteten har förbättrats. Bataljonen får tre terrängbil 20 och en terrängbil 11 för ledning. Bilkåristerna både kör och är underhållsbefäl och stf troppchefer i stabs- och understödskompaniernas ledningstroppar. Därmed har vi skapat en dragningskraft för bilkårister att skriva avtal med hemvärnet, säger major 3/

14 Bok-nytt historia 50 år med Berga örlogsskolor För den stora allmänheten blev Berga örlogsskolor känt i oktober 1982, när jakten på främmande u-båtar intensifierades på Hårsfjärden under stort massmedialt pådrag. Mellan 600 och 700 journalister hann ackrediteras på Berga och ett presskvarter organiserades med berömvärd fart. Presschefen, kommendörkapten Sven Carlsson blev världsberömd under några veckor. Berga Örlogsskolor begick 50-årsfirande strax innan man slogs samman med Karlskrona Örlogsskolor efter ett riksdagsbeslut En ambitiös skara skribenter har nu samverkat till en fyllig jubileumsbok, redaktionellt sammanställd av Gilbert de Wendel och utgiven 1999 (Utgiven av som det nu heter: Örlogsskolorna). De drygt femtio åren mellan 1946 och 1996 är således väl redovisade utifrån alla tänkbara aspekter. Den inledande historiken börjar redan med den gamla ledungsflottan under svensk medeltid. Alla med minsta anknytning till den svenska örlogsflottan, och varför inte till marinen i stort, torde uppleva igenkännandets glädje även vid en hastig blick i denna påkostade bok. Och glöm inte att där drivits lottautbildning sedan M a r k s t r i d s u t b i l d n i n g, militärpolisutbildning, skyddsoch räddningstjänst uppräkningen skulle bli lång om allt som skett och utövats på Berga skulle nämnas i denna korta anmälan. Köp och läs boken själv! Snapphanarna, en lokal historia Om snapphanarna och deras bragder och härjningar går inte så få myter. Under det svensk-danska kriget, med början 1675, blev mången nordskånsk man solidarisk med det gamla danska kungadömet det låg nära hjärtat och i många släktled hade just Köpenhamn varit deras huvudstad och Lund deras biskopssäte. När så dåliga tider stod för dörren fick naturligtvis de nya herrarna, svenskarna, skulden. De kulturella och ekonomiska förbindelserna med Malmö och Öresund var sedan länge etablerade, medan kontakterna mot norr, genom de småländska skogarna, alltid hade varit vanskliga. Den svenska armén hade således en svår passage genom Skåne för att slå dansken. Om detta skede i dansksvensk historia berättar Allan Jardén i boken Snapphanar (Eget förlag. Adr. Brudbadsv. 22, Eksjö). Jardén håller en utpräglat lokalhistorisk profil. Det som berättas äger rum på några få men centrala platser i Göingebygden. Samtidigt sätter han händelserna in i det historiska skeendet de större trupprörelserna och de kända slagen. Det är viktigt inte minst för den utsocknes läsaren. Styrkan ligger i knytningen till det lokala allmogelivet. Där blir skildringen mer en kulturhistorisk än krigshistorisk text. Det må vara att han ibland glömmer att kontrollera teknikhistoriska fakta. Då och då sitter någon i skenet från en fotogenlampa, ett föremål som först blev allmänt i Sverige på 1870-talet. Någon halsar en pava unikt i en tid när stånkan eller kruset eller bägaren var krogens ordinarie husgeråd för servering av öl. Och jag är inte säker på att landsbygdens lokala gästgiverier under 1600-talet lät dess kvinnliga personal bryta servietter. Sådant hörde nog överhetens matkultur till. Men bortsett från sådana petitesser ger boken en färgstark bild av en tid när lojaliteterna i fält kunde växla och när allmogens vardag i mycket var beroende av hur kriget gick. De små skärmytslingarna inte minst fäktscenerna har en god skildrare i Allan Jardén. En man som är välkänd för många av oss i hemvärnsrörelsen, bl a efter hans år som ledamot i Rikshemvärnsrådet. Lars Brink Roland Marken, tjf chef för Blekingegruppen. Terrängbilarna är inte placerade på beredskapsplutonerna. Roland Marken: Alla ska få ta del av utvecklingen. Det är viktigt att inte göra beredskapsplutonerna till en exklusiv klubb. Nu plockar vi folk ur kompanierna. På sikt kommer vi dock att direktrekrytera och målet är att göra hela stabs- och underhållskompaniet till ett beredskapskompani. Stabs- och underhållskompanierna är det mest geniala i omorganisationen och nyckeln till att komma vidare, säger Roland Svensson. Nej till granatkastare I Blekinge vore granatkastare lämpliga för vissa försvarsuppgifter och grkgrupper är inplanerade. Kunnig personal finns, men hittills har man fått nej. Den senaste uppvaktningen gjordes i slutet av april. Visionen och högkvarterets beslut rimmar inte. Får vi inte granatkastare, överväger vi att begära andra vapen som tung kulspruta eller Varje pluton i skärgårdshvbataljonen har hundekipage för avsökning av öar. På hemvärnets hundgård på KA 2:s område har hundgårdsförman Roland Johansson och hundtjänstinstruktör P-O Sandberg skapat idealiska förhållanden för utbildning. granatspruta, säger Roland Marken. För att få substans i de nationella skyddsstyrkorna måste vi ha organisationsklossar som grk-pluton i hemvärnet. Varför inte låta oss göra ett försök innan Försvarsmakten tappar den utbildade personalen? Det går att vidmakthålla kompetensen även i hemvärnet. Nedläggningen av KA 2 friställer ett 40-tal officerare. Roland Marken räknar med att kunna lägga beslag på några. En kustjägarlöjtnant är redan klar som stf plutonchef och en f d spärrbataljonchef blir chef för skärgårdshvbataljonen. Godkända dykare Blekinges skärgårdshvbataljon är den enda som har godkända dykare. Deras huvuduppgift är att kolla bottnarna vid marinens talrika krigsförtöjningsplatser i Blekinge. Till sommaren levereras bataljonens första båt (åtta är behovsatta), så utbildning av båtförare pågick på lånat fartyg när Hemvärnet besökte Karlskrona. För dagen agerade f d kommendören i flottan, Karl Andersson, som besättningsman. I vanliga fall har jag uppsikt bakåt i tredje grupp tredje pluton, men hoppas bli omplacerad till båttjänst, skämtar hemvärnssoldat Andersson. Han är känd för svenska folket som den första svenska officer som klev ner i den grundstötta ryska ubåten U 137 sommaren /2000

15 Porträtt hemvärnsprofilen Humanist i basker blå Text: Lars Brink. Foto: Ulf Ivarsson Sven Kostenius heter en profilerad gentleman som på senare år syns till allt oftare i hemvärnssammanhang. Det norrländska idiomet kryddat med inslag av tornedalsfinska skvallrar om en uppväxt i gränstrakterna mot Finland. Han är född i Pajalatrakten (Kardis) och kan såväl riksfinska som den tornedalska varianten. Att överleva rent pekuniärt i övre Norrland fordrar sin man. Sven Kostenius lyckas över hövan. Efter att ha skaffat sig en fil.kand-examen, med 60 poäng i folklivsforskning, kunskaper i finsk-ugriska språk och informationsteknik driver han, kraftfullt säger många, utvecklingsprojekt med norrländska förtecken. Inte minst turistbranschen är intresserad av hans kompetens och gåpåar-anda. Så ligger han bakom stora planerade arrangemang som Polcirkelmarschen. Naturligtvis har han erfarenheter av Nijmegenmarschen. Sven är också publicistiskt verksam och producerar texter om det mesta. Därmed har han också goda rutiner från den grafiska branschen. God nytta och nödvändig förankring i bygden får han genom en bred militär verksamhet. Han är för närvarande befäl till förfogande i Övertorneå hemvärnsbataljon som ingår i Norrbottens gränsjägare Tornedalen är Sveriges hemvärnstätaste bygd. Förklaringen är historisk, men den säger något om den anda som besjälar ett område som, för mången fåkunnig, ligger i Sveriges periferi. Det är inte så länge sedan som rikshemvärnschefen hade sitt ursprung i samma trakter (Reinhold Lahti). FN-baskern åker på Erfarenheter av FN-tjänst fick han genom att under 1995 tjänstgöra som pressofficer i Nordbat I, den första svenska styrkan i före detta Jugoslavien; kompaniet i Makedonien. När det passar åker därför gärna FN-baskern på skulten. Sven Kostenius representerade Milo N i Rikshemvärnsrådet mellan 1995 och Han var dessförinnan suppleant under ett antal år. Han är född 1944 och hör till tidningen Hemvärnets flitigare lokalredaktörer. Som gedigen humanist läser han gärna böcker och till favoriterna hör på senare år Lars Widding (som själv en gång var krigsfrivillig i Svenska Frivilligkåren i Finland ). Sven Kostenius har en dotter, Emma, på 20 år som är framgångsrik basketspelare. Var bor denne, vill jag påstå, typiskt norrbottniske hemvärnsman? I Rantajärvi, Övertorneå. Det lönar sig att annonsera i Hemvärnet. Bland tidskriftens över läsare finns många med ett stort intresse för jakt, fiske och annat friluftsliv. Kontrollera att e-posten fungerar Våra hv-hemsidor ska ha web- och informationsansvariga. Dessa ska kunna nås genom e-post. Jag uppmanar alla berörda att kontrollera att e-posten fungerar och att den läses. Inom MKV/Fo 32 har det tagits fram datoriserade blanketter, som är lämpliga för till exempel kvartermästaren. Vi kommer inte att Nya sidor länkade till vår sida: lägga in dessa på vår egen hemsida före semesterperioden. Om intresse finns ta kontakt med Steinar Klasson, e-post och hör efter om blanketterna kan vara till nytta. Tillsammans med HKV/ info har vi påbörjat ett arbete som kan leda till att hv-hemsidor ges adressen mil.se. Vad detta leder till är ännu inte bestämt. Det kan bli så att hemvärns-hemsidor med adressen mil.se ska ha samma grafiska profil som försvaret i övrigt. En avgörande detalj för att godkänna dessa sidor är att den ägs av hemvärnet och inte av någon privatperson. Flygvapnets Hvmusikkår Ängelholm Hvmusikkår Kristianstad Hvmusikkår Uppsala Borlänge hvkomp 3/

16 Reportage Skaraborg Hundpatrull under spaningsuppdrag. Från vänster gruppchefen Stefan Axelsson med hundförarna Stefan Karlsson med sin Bouvier des flandres och Arne Holmbäck med sin Golden retriever. Samtliga ur Dimbo hv-kompani, Falköpings bataljon. Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Text: Lars Brink Foto: JIT Foto Förbandet är övat för att kunna sättas in i hela regionen Att öva och utbilda hemvärnsförband är i vår tid något av en konst. Hemvärnssoldaten är idag minst lika upptagen och engagerad i yrke, familj och fritid som andra svenskar. Då gäller det att se framåt, att rationalisera tid och resurser, att utveckla den kompetens som utan tvivel finns hos var och en. Det är stora och inte sällan slitna ord idag. Men Skaraborgs hemvärn har antagit utmaningen. Stridsgrupp Skövde Under entusiasmerande och sakkunnig ledning av Skaraborgsgruppens chef, major Bernt Kjellqvist, siktar man framåt. Tillsammans med chefen för dess utbildningsavdelning, major 16 3/2000

17 Allvarliga män ur Falköpings hemvärn under uppställning till genomgång inför en krävande övning i försvar av flygbas. Fo-flyget deltog aktivt i övningen som gick ut på försvar av flygbas. Här taxas ett av planen ut under eskort och vägledning av mc-ordonnanser. Här råder jämställdhet i fältköket, hävdade kokgruppchefen Sig-Britt Karlsson och basade över kvartermästare som styckade kött inför lördagskvällens middagsmål. Skaraborgsgruppens chef, major Bernt Kjellqvist, leder utvecklingsarbetet inom Skaraborgs hemvärn. Flygbasövningen gav ett gott intryck och kan utgöra förebild. Thomas Hilding, har under vårterminen genomförts ett par mycket omfattande typövningar i form av försvar av flygbas med två av Skaraborgsgruppens stridsgrupper. Vardera stridsgruppen omfattade två hemvärnsbataljoner. Tidningen Hemvärnets reportageteam var med när Stridsgrupp Skövde, vari ingår Falköpings och Skövde hv-bataljoner övade sin beredduppgift försvar av en flygbas i Västergötland. Beredduppgift som typövning Uppläggningen var enkel men krävande. Redan från planläggningens början har bataljonsbefälet varit med. Samtliga befattningshavare har under övningsledningen fått skriva sin del av stridsgruppsordern och förstegsöva. Mycken tid har avsatts. Generell kunskap har nötts in. Beredduppgiften blev också en typövning. Ordergivning, orderträning och rekognosering var viktiga inslag. Vidgad hembygd Förbandet är övat för att kunna sättas in i hela regionen, säger Bernt Kjellqvist. På det här sättet utvidgar vi vår hembygd och hembygdskänsla helt i takt med tiden. Skaraborgaren har idag både fem och tio mil till arbete eller annan aktivitet. Då vill man naturligtvis kunna försvara och agera i hela detta område. Hemvärnsfolket i Skaraborg har också uttryckt önskan om färre och längre övningar, berättar Kjellqvist för Hemvärnet. Under en sådan här fredag-lördagsöndag får vi mycket gjort. Både av övning och utbildning. Personalen får 16 kontrakterade timmar och staberna ännu fler. Kvalitetssäkring De formella utbildningsinslagen är upplagda efter förbandens behov och önskemål. Fortlöpande utvärdering av resultaten genomförs. Kvalitetssäkring blir ett huvudändamål. Man siktar mot vad som skrivs i hemvärnsrörelsens Vision Efter att ha fått fritt tillträde till denna flygbasövning vill tidningen Hemvärnets reporter påstå att Skaraborgs hemvärn ligger väl framme i utvecklingsarbetet. 3/

18 Hög beredskap för nästa uppdrag. Delar av Falköpings beredskapspluton vid sitt tält i kvällssolen. Ska Sveriges hemvärn fylla sin plats i de planerade skyddsstyrkorna gäller det att inte vila på gamla lagrar. Motståndaren som den ser ut idag och i framtiden, är smart och skicklig, svår att definiera han kan ta snart sagt vilken form som helst. Under denna övning tog sabotagegrupperna bland annat formen av skogsarbetarlag med motorsågar och mystiska legitimationshandlingar. En del hade även militära fordon. Men någon massaker blev det inte. Hemvärnssoldaterna uppträdde fast och korrekt. Proffsiga beredskapsplutoner Samtliga avtalsorganisationer medverkade. Övningen var upplagd så att första delen av lördagsdygnet avsattes för formella utbildningar: drill i stabsarbete med lägeskarta, samband, kvalificerad sjukvårdstjänst, mc-ordonnanskörning, hundtjänst, Fo-flyget i luften, motortjänst för SKBR-are, förplägnadstänst... Kl 1500 uppställning för genomgång inför tillämpningsskedet veterligen den första flygfotograferingen av formerad hemvärnsbataljon i Sverige. Läge intas. En bygdegård är stab. Bataljonerna grupperar på flygbasen och dess bakre klargöringsområde för stridsflygplanen. Tält reses och baracker befolkas, fältkök och staber bemannas, bevakningen organiseras och en intensiv verksamhet sätter igång. Catarina Cederfjärd, sjukvårdsgruppchef vid Falköpings hv-kompani, övar resning av sjukvårdstält. Det är avkopplande, till och med roligt att lämna familj och barn för att då och då vara på hemvärnsövning, säger Catarina. Beredskapsplutonerna ur de båda bataljonerna sätts i högsta beredskap. De gjorde ett professionellt intryck när det gällde gruppering och skydd av Fo-flygplanen. Eller när det gällde att snabbt sitta upp och rycka ut vid olyckor och incidenter. Kan stå modell Majoren Thomas Hilding var övningsledare. Till sin hjälp hade han ett trimmat gäng instruktörer. De gjorde ett gott jobb. Men så var också den stora skaran hemvärnspersonal med på noterna. Denna stora övning med en hel stridsgrupp i Skaraborg torde kunna stå modell för hur man kan göra för att utveckla ett modernt hemvärnsförband. Utvärderingen efter denna stora övning har gett mycket gott resultat, berättar chefen för Skövde hv-bataljon, Bengt Ekman, för Hemvärnet per telefon några veckor senare. Sådana övningar vill hemvärnspersonalen ha mer av. 18 3/2000

19 Terrängbilen är ingen taxi Kursen får klart för sig att man måste reka före körning i vattenfyllda hålor för att undvika att köra sönder eller välta bilen. Den synnerligen kompetenta bilkåristen Britt-Marie Swärdh förevisar. På den nya kursen för motoriserade plutonchefer kör bilkårister eleverna lufsar efter. Faktiskt ägnas bara en enda dag åt terrängbilar på Hemvärnets stridsskolas nya kurs Plutonchef/truppföring terrängbil 20. De får inte ens sitta bakom ratten utan måste nöja sig med att lufsa efter då garvade bilkårister visar hur man kör i skogen. Kursens syfte är nämligen inte att lära hemvärnsbefäl manövrera terrängbil utan att utveckla ledarskapet i hemvärnsplutoner eller beredskapsplutoner, som tilldelats fordonen. HvSS utbildar precis så som fogruppenheterna beställt. Det innebär att kursen berör fem områden: terrängbil 20, ytövervakning, tillämpning av skyddslagen, eskorttjänst och IKFN i samtliga fall ger terrängbilen nya och efterlängtade möjligheter. Tyngdpunkten läggs på skyddslagen, IKFN och eskorttjänst, berättar kurschefen major Jan Ågren. Efter kursen kan eleverna planlägga och ge order för eskort samt vet hur det går till rent tekniskt. Redan nu har hemvärnet uppgiften, men många befäl vet inte hur den ska lösas, säger Jan Ågren. Text & foto: Ulf Ivarsson En beredskapspluton med terrängbil är ingen taxiservice, utan en rörlig resurs, lär man sig på kursen. Frågan är bara hur många terrängbilar som behövs i hemvärnet och om det finns tid att ta hand om dem. Jan Ågren är fundersam: Det är svårt att säga var mättnadsgränsen går. Alla vill ju alltid ha mer, och hemvärnet går troligen mot fortsatt motorisering. Men hur ska man hinna med utbildning och vård på 20 timmar? Nina Rounikko, motorinstruktör från bilkåren i Västerås, bekräftar att servicen på terrängbilarna är ganska omfattande. En rundfråga bland eleverna, som i de flesta fall fått terrängbilar till sina plutoner, visar att långtifrån alla vet hur ekvationen ska gå ihop. Ni får nog lösa frågan själva. Skaffa er mandat från kompanichefen och borra egna kanaler till miloverkstaden, föreslog kapten Stefan Törngren, lärare på kursen, då saken diskuterades vid Hemvärnets besök. Tänk inte bara strid utan minns att ni chefar över olika personalkategorier. När ni börjar bläddra i kontrollboken blir förarna nervösa. Ta fram den medan ni väntar på upplastning. Drilla era förare att anmäla klart då får ni dem att ta ansvar, fortsatte Stefan Törngren. Överhuvudtaget kräver terrängbilarna ett nytt sätt att tänka för hemvärnsbefälen, som i den mån de inte kunde det förut nu måste lära sig innebörden av diverse reglementerade uttryck och tumregler i fältförbanden. Att marschfärdiga betyder starta motorerna, lasta bilarna och uppsittning. Att halt betyder kör om möjligt 30 meter av vägen, parkera med nosen utåt. Att det får ta högst tio minuter att maskera tgbil 20 med de två medföljande näten. Att alla måste veta mål och verksamhet vid motormarsch. Drilla fordonscheferna att komma som en löpeld vid stopp för att rapportera läget. Ni har inte tid att gå runt utan ska tänka stort, förmanade Stefan Törngren. Till hösten upprepas kursen, då som hemvärnsplutonchef tgb 20/bered skapspluton. 3/

20 Notiser hemvärnsnytt Tidningar till ungdomen. Om allt går enligt planerna distribueras detta nummer (senast fr o m nr 4) av tidskriften Hemvärnet även till hemvärnsungdomarna. I vissa fall får de tidningen direkt hem i brevlådan, men de flesta får sitt exemplar via ungdomsledaren. Nya ID-handlingen klar. Bara ÖBs namnteckning fattas innan hemvärnet får sitt nya legitimationsbevis. Det är ett plastkort enligt en modell som tagits fram i Livgrenadjärsgruppen (Östergötland). Kortet är en kombination av legitimation och behörighetsbevis. På framsidan finns förutom sedvanliga personuppgifter och förbands- tillhörighet även vapennumret. På baksidan anges om vederbörande är förordnad som skyddsvakt och vilken vapenbehörighet Det nya legitimationsbeviset är i behändigt plånboksformat han/hon har. Även andra förordnanden såsom skytteinstruktör, NBC-instruktör eller hemvärnssjukvårdare framgår av kortet. Kortet framställs i en speciell skrivare som bränner in data. Samtidigt kan uppgifterna lagras i en databas. Det kan på sin höjd bli fråga om ett par mindre justeringar så vi tror att kortet ska börja delas ut i höst, säger kapten Börje Lundin, säkerhetschef på rikshemvärnscentrum. Lätt utbilda i Emma. Femtio satser av det så kallade Emma-systemet fördelas i år och lika många nästa år. Emma är ett sätt att med hjälp av ett speciellt radiomodem utväxla digitala meddelanden mellan staber. Emma ersätter meddelandeblanketter och ständig passning på radion. En sats består av fem modem, vilket räcker för en bataljon. Systemtekniker för Emma utbildas av FRO i Örebro. Dessa kan i sin tur på ett par timmar inviga stabspersonal i det mycket användarvänliga systemet. Upplandsgruppen flyttar inte. Upplandsgruppen och Livgardesgruppen (Fo 44) får tills vidare ha kvar sina nuvarande stationeringar i Enköping respektive Stockholm. Någon flyttning av de forna hvfrivavdelningarna blir inte av den 1 juli som det var skrivet i försvarsbeslutet. För Upplandsgruppens del har motivet för att flytta till Uppsala (F16) fallit sedan planerna på att samordna flygvapnets frivilligverksamhet i Uppsala med MD-gruppens lagts på is. Protokollet fick bakläxa. Grå strumpor, grå slips och grå skjorta modell 60 har snart gjort sitt i försvaret. Om halvannat år får plaggen inte längre bäras vid uppträdande i förband, bara enskilt. Vit skjorta, svart slips och svarta strumpor gäller istället. Nytt för hemvärnet är ett frivilligtecken i textil, som ska sitta på höger bröstficka. Med ett undantag, GJ 67, tillåts inga baskrar för hemvärnssoldater. Till modell 60 och 87 bärs båtmössa. Allt detta framgår av det nya uniformsreglementet. Vad som inte framgår är att de vita gradbeteckningarna för avtalspersonal med officers tjänsteställning tagits bort efter tryckningen. Detta sedan ÖB uppvaktats av officersförbundet och gett Högkvarterets protokollsavdelning bakläxa. Där hittade man på de vita gradbeteckningarna utan att höra med någon. Staben avfolkas. Det blir en slimmad rikshemvärnsavdelning som tar plats i högkvarteret. Från utvecklingsavdelningen pensioneras överstelöjtnant Eric Jansson. Major Thomas Nordfeldt går över till Högkvarteret vid årsskiftet. Som chef för avdelningen tillträder överstelöjtnant Lennart Ekstrand. Personalchefen Ulf Ewerman hamnar också i Högkvarteret. Ekonomiavdelningen töms helt. Ekonomichefen Birgitta Nyberg har flyttat till FRA, Försvarets radioanstalt. Redovisningschef Victoria Jansson sitter redan på HvSS, som ju kopplar loss från staben den 1 juli. Byråintendenterna Gunn-Mari Berkelund och Erna Bäcklin flyttar till I 1 respektive Militära servicekontoret. Fler Stjärnor till hemvärnet. En Blå Stjärna, som repetitionsutbildas på en gård där brukaren är hemvärnsman, kan nu bli kvar på gården även vid hemvärnsberedskap och hemvärnslarm. Särskilda avtal om detta kan numera tecknas mellan SBS och den enskilde medlemmen sedan arbetsmarknadsstyrelsen ändrat sina rutiner. Vid ett sammanträde i SBS centralstyrelse i maj beslöts också att välkomna hemvärnsmän till SBS kurser. Detta för att tillföra kunskap om djurskötsel i förbanden. Samarbetet mellan SBS och hemvärnet inleddes Från 1997 placeras djurskötselutbildade stjärnor länsvis i en pool, en djurskötargrupp. Genom det nya beslutet knyts organisationerna fastare till varandra än genom det samarbetsavtal som redan finns. SBS kommer inte att bli avtalsorganisation då det anses folkrättsligt olämpligt att stjärnor är hemvärnsmän då de troligen verkar utanför förbandet. Vi anser att det är de frivilliga försvarsorganisationernas skyldighet att medverka till att tillföra hemvärnet välutbildad personal för att klara framtidens uppgifter, heter det i ett uttalande från SBS. Där stjärnor arbetat in sig på en gård är hemvärnsmännen mycket positiva och gårdarna har fått avlösning inte bara vid övningar utan även annars. Slutövning för frivilliga. En gemensam övning för I djurskötargrupperna kan man också sköta tekniken i ladugårdar och köra traktor. Foto Stig Wallin Annons 1/16 sv/v 42,5x129 mm Beredskapsmuséet 20 3/2000

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs Nr Kronobergare: Vi kommer när det behövs Debatt: Emma är det bästa som hänt Reservarnas högre löner retar Alla åker i självförsörjande kompani Försvarsmakten vann mest i ungdomstävling Gästkrönika Alexis

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Vältrimmad stödstyrka i Västmanland Nr INSPEKTION: Hög puls på smålänningar Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning Paul vill strö guld över hemvärnet

Läs mer

Kungen är hotad Andra raser lika bra

Kungen är hotad Andra raser lika bra Svetten rann på radarhöjden Ni blir ett elitförband. Insatskompaniet i Bohus-Dalgruppen lovordades. 4 Vårt finaste instrument En hundnos kan skilja mellan ett astronomiskt antal doftblandningar. 16 Esterna

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

FRO-are firade Hemvärnet 70 år

FRO-are firade Hemvärnet 70 år FRO-are firade Hemvärnet 70 år Nr 2, juni 2010 Riksstämman 2010 sid 3 Ledningsträning sid 12 Nordström ersätter Unger sid 16 Tankar i huvudet på en ny ordförande... Jag har haft förmånen att under många

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga Man satsar sig själv, sin tid, sitt engagemang och detta gör Frivilligheten stark

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder!

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Sjövärns nr12008 medlemstidning för sjövärnskårenposten Karriär i svenska handelsflottan Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Vad är egentligen säkerhetspolitik?

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

Rapport från årsmötena sid 12

Rapport från årsmötena sid 12 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 60 (2/07) Juni 2007 Kustjägardagen på Korsö 17/9-07 Läs om planeringen inför detta års planering av KJ-träffen i höst... Se sidan 9 Noble Mariner-övningen

Läs mer

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren 2001:4 Reportage från USAs marinkår Sid 10 Ledaren Kongress 2001 2001:1 Innehåll REDAKTION CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Svante Palme svante.palme@officersforbundet.se ADRESS Förbundskansli/ tidningsredaktion

Läs mer

Försvarets nr 3 2014

Försvarets nr 3 2014 Försvarets nr 3 2014 Försvarsmaktens personaltidning KOLL PÅ KNAPPARNA? Nytt uniformsreglemente på väg VIKTEN AV VÄRDEGRUND Kollegorna, specialisterna och juristerna reder ut begreppen BOSSARNA I BYSSAN

Läs mer

innehåll. 12 Flygande nystart för stridledarna på Skaraslätten 15 Besättningar i ständig insats kräver speciallösningar

innehåll. 12 Flygande nystart för stridledarna på Skaraslätten 15 Besättningar i ständig insats kräver speciallösningar Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2010 Personalbrist kostar miljoner sid 6 Var femte sökande olämplig för NBG sid 4 Förbandsbesök: F7 sid 12 Utebliven materiel skapar frustration sid 10 Var femte

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

NBG: Kärv slutövning. Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010. sid 12. Fartygschefer blir administratörer sid 8

NBG: Kärv slutövning. Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010. sid 12. Fartygschefer blir administratörer sid 8 Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010 NBG: Kärv slutövning sid 12 Fartygschefer blir administratörer sid 8 Samma fastighetskostnader trots nedläggningar sid 10 Insändarrekord sid 26 35 Medlemstidning

Läs mer