Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridsgrupp Skövde proffs på skydd"

Transkript

1 Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk

2 Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset ska styra tillförseln av sjukvårdsmateriel till hemvärnet. Hemvärnets sjukvård behöver en kunskaps-, kompetens- och materielutveckling redan i morgon. Har inte Röda Korset som någon form av huvudman för hemvärnssjukvården spelat ut sin roll? Nu gäller det att försvaret satsar på en utveckling som kan möta hemvärnets framtida behov både på kort och lång sikt. Det pågår utredningar om hur hemvärnets sjukvård ska se ut i framtiden. Röda Korset, som idag har ansvaret för utbildningen av hemvärnssjukvårdare, har i denna utredning säkert synpunkter på hur hemvärnets sjukvård ska organiseras. En utveckling av hemvärnssjukvården kan väl ske först efter det att försvaret har fastställt hemvärnets uppgifter i den nu pågående ominriktningen av försvaret. Rikshemvärnstaben u-listar materiel för sjukvården inom hemvärnet. Vilken materiel handlar detta om? Jo, den jättestora mängd som ska avvecklas senast detta år. Vad kan man komma att missa om det är deltagare från Röda Korset som är med och styr? Glenn Sjöborg är legitimerad sjuksköterska, tjänstegrensföreträdare sjukvård i Halmstads hvbataljon och var sjukvårdsbefäl i marinen under 1970-talet. Förändras i grunden När, vilket väl är oomtvistligt, hemvärnet får utvecklade, rörliga och multidisciplinära uppgifter måste sjukvårdsorganisationen i grunden förändras. Hemvärnssjukvården har ju andra uppgifter än sjukvård exempelvis livsmedelskontroll och det blir mer och mer uppgifter kring skydd mot kärnvapen, biologiska och kemiska vapen såsom utbildare och sanerare. Men det finns ett antal frågor att besvara som rör hemvärnets grunduppgift att verka som krigsförband. Hur kommer våra uppgifter att se ut i kristid och krigstid: Hur ska vår förmåga till stöd för det civila samhället utformas? Vilka resurser kan vi förlita oss på i det civila samhället för hemvärnets behov av hjälp till skadade och sjuka i kris och krigstid? När våra förband blir mer rörliga, hur ska sjukvården då utformas? Kan vi skicka hemvärnsmän till civila sjukvårdsinrättningar med en mindre åkomma och inte veta om det finns återtransportmöjligheter och därmed minska uthålligheten i våra förband? Trygg med sjukvården Om vi står inför en situation där det finns behov av hemvärnets insatser måste även hemvärnssjukvården ha en utformning och standard som gör hemvärnsmannen motiverad för sin uppgift och trygg med den sjukvård han kan behöva. Vi får inte glömma att det ju är så mycket annat (sjukdomar, olycksfall, infektioner) än stridsskador som kan påverka förbandets uthållighet. Frivilligheten inom hemvärnet har under 60 år varit en grundpelare och kommer också att så vara i en framtid. Vi upplever på många håll en hel del protektionism för sin egen organisation. Detta är naturligtvis till men för samhörighet och frivillighetskänsla. Det är därför viktigt att så snart som möjligt lägga all sjukvårdsutbildning direkt under Försvarsmakten. Glenn Sjöborg Röda Korset svarar Glenn Sjöborg Hemvärnets sjukvård behöver en kunskaps-, kompetens- och materialutveckling redan i morgon, skriver Glenn Sjöborg i sin krönika Trygg sjukvård motiverar. Jag instämmer till fullo med författaren. Det är helt riktigt att en arbetsgrupp inom försvarsmakten ser över hemvärnets sjukvård och dess materiella standard. Röda korset är adjungerad och deltar i arbetet. I samband med försvarets omställning frigörs en hel del sjukvårdsmateriel och tanken är att utrustningen ska komma hemvärnet till del. Samtidigt sker en översyn av hemvärnssjukvårdarutbildningen både kvalitativt och kvantitativt. Som en omedelbar effekt kommer utbildning i smärtlindring och syrgasbehandling att starta så fort som möjligt. Vi ser att en utveckling av hemvärnssjukvårdarna mycket väl kan ske oavsett försvarets ominriktning. Kvalitetshöjning Var hemvärnsman ska ha utbildning och kunskap i första-hjälpen på skadeplatsen. Röda Korset ser här en möjlighet att medverka i denna kvalitetshöjning av hemvärnets totala sjukvårdskunnande. Stöd till det civila samhället är ett område som troligen kommer att öka. Kraven från samhället kommer att öka. Efterfrågan på frivilligas insatser kommer att öka. På många orter finns bara hemvärnsförbanden kvar efter att regementen har lagts ned och det inte finns tillgång på värnpliktiga. Det viktiga är nu att hemvärnet är med i denna nydaning och är berett att åta sig fler och andra uppgifter. Det är nog så att det finns, som författaren påstår, en protektionism för sin egen organisation. Det kanske ska få vara så, att var organisation med sin specifika kompetens förmerar och kompleterar varandra och på så sätt att slutprodukten blir riktigt bra genom att låta många blommor blomma Däremot kunde samverkan mellan organisationerna bli bättre så att effekten av satsade resurser ökar. Från Röda Korset ser vi en möjlighet att rekrytera dem som friställs från krigsorganisationen men med mycket bra utbildning, jag tänker på plutonsjukvårdarna. Röda Korset och hemvärnet kompletterar och förmerar varandra. Foto: JIT Foto Så framöver ser vi en utveckling med bättre utbildning för hemvärnssjukvårdarna med bättre materiel. Och jag personligen ser ingen skillnad mellan den sjukvård som ska erbjudas i hemvärnet och den som finns i övriga försvaret. En spännande tanke just nu är om och hur sjukvårdarna kunde ingå i en nationell och internationell katastrofplan i Röda korset. Nils-Erik Hedlund, totalförsvarssamordnare för Röda korset 2 3/2000

3 Administration: tel Nummer 3 juni 2000, årgång 60 Tidskrift för allmänna hemvärnet och driftvärnet. Redaktion: Lidingövägen 28, Stockholm, tel , fax Postadress: Tiskriften Hemvärnet, Stockholm. Redaktör och ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson, tel , e-post: Annonser: Stockaknekten AB, Box 29, Viken, telefon/fax Grafisk form: PH Media, e-post: TS-kontrollerad upplaga 1999: ex. Tryck: Color Print Dalarna, Prenumerationspris: 150 kr. Postgiro: Bankgiro: Manus och annonsstopp: nr 4: 7 augusti (utges 15 september), nr 5: 20 september (utges 2 november), nr 6: 30 oktober (utges 5 december) För insänt men ej beställt material ansvaras inte. I detta nummer 4 Hemvärnsnytt 6 Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården 10 HV-bataljonen vässas i nya försvaret 13 Kompanilag avlastar chefen 14 Boknytt 15 Hemvärnsprofilen 16 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd 19 Terrängbilen är ingen taxi 20 Hemvärnsnytt 22 Båtchefer måste tala samma språk 24 Gasol-olyckan gav fullskriven krigsdagbok 26 Hemvärnsnytt 28 Debatt/läsarnas forum 31 Debatt/repliker om hundar 32 Effektiv insats vid sjökatastrof 34 HBR-nytt 35 Eric Jansson ser i backspegeln 36 Följetongen Rysk raid I nästa nummer: Kronärtskocka vill ha action (reportage om Lottorna) Vi tittar på Fo 43 (Sörmland) Du ska vara med i min pluton (rekrytering) Minröjningsutbildning Örebro FRO sprider Emma Genväg för hund-instruktörer Ungdomstävlingen Debatt: Ska frivilligorganisationerna sitta i orubbat bo? Hemvärnet som sensor (eldledning). Omslagsbilden: Dykarna Håkan Hallqvist och Fredrik Winterby visade sig under inspektionen av livgrenadjärsgruppen. Foto Ulf Ivarsson. ledaren Ge hemvärnet granatkastare! Den värsta irritationen över torftig tilldelning av materiel har lagt sig sedan hemvärnet prioriterats högre. Den personliga utrustningen börjar nu närma sig samma nivå som hos fältförbanden. Bataljonsförråden fylls med en del gemensam materiel som saknats eller fått improviseras fram tidigare för samband, förläggning, mörkerstrid och annat. Punktvis finns ändå brister kvar. Terrängbilarna är bra, men för få i förhållande till behovet. Många frågar sig varför hemvärnet ska behöva transportera skadade med Volvokombi, som är ett ganska opraktiskt fordon för ändamålet. Omgrupperingar med personbil och buss övertygar inte dem som nyss tillhörde ett motoriserat förband. Något av en symbolfråga är också högkvarterets negativa inställning till att förse hemvärnet med tyngre vapen. I vissa fall har hemvärnsförband stridsuppgifter som det vore motiverat att lösa med till exempel granatkastare, pansarvärns- och luftvärnsrobotar, tunga kulsprutor eller granatsprutor. Blekingegruppen har vid flera tillfällen pekat på ett sådant behov utan att ha fått gehör. Det är alltså inte hemvärnsbefälen själva som önskar sig tunga vapen utan yrkesofficerarna på fogruppavdelningen som bedömer att de behövs. Rent stridstekniskt kan det knappast finnas några invändningar det aktuella skyddsföremålet har tidigare försvarats av granatkastarförband. Flera kompletta klossar står därför i förråd och utbildad personal finns. Generellt kan man naturligtvis inte ösa tunga vapen eller annan mer krävande utrustning över hemvärnet. Tiden för utbildning och vård är begränsad. Det kanske inte är meningsfullt att tillföra äldre materiel som Försvarsmakten ändå inte planerar att ersätta. Så småningom blir det ont om instruktörer som behärskar systemen. Men det vore ändå värt att åtminstone på försök förstärka hemvärnets eldkraft på några håll. Här finns en oanad potential för högre stridseffekt, inte minst för att motivationen hos hemvärnssoldaterna ökar. Ulf Ivarsson, chefredaktör 3/2000 3

4 Notiser hemvärnsnytt Alf Sandqvist slutar. I utnämningskarusellen efter Ove Wiktorin slutar Alf Sandqvist som rikshemvärnschef. Han blir istället chef för det armétaktiska kommandot i operativa insatsledningen med titeln generalinspektör. Hans efterträdare blir överste 1 Mats Welff, nu chef för Södra arméfördelningen. Chefsbytet sker den 1 juli. När ÖB utnämnde Alf Sandqvist för tre år sedan gjorde han ingen hemlighet av att det rörde sig om ett steg i karriären. Att en rikshemvärnschef fortsätter i Försvarsmakten är unikt i hemvärnets historia. Alf Sandqvist gillar principen: Det är bra att få in lite friskt blod i verksamheten och efter tre år dyker det sällan upp någon helt ny fråga. Mats Welff har, liksom Alf Sandqvist, ett förflutet som fobef (Halland) även om det bara var ett år. En bra skola för en blivande hemvärnsgeneral är att chefa på regional nivå, anser Alf Sandqvist. Visionsarbetet och kampen för att sätta hemvärnet på dagordningen i Högkvarteret räknar Alf Sandqvist som sina viktigaste insatser. Som generalinspektör för armén har han inte så mycket med hemvärnet att göra. Men det finns beröringsytor. I min nya uppgift ingår bland annat att samordna de nationella skyddsstyrkorna (NS), där ju hemvärnet ingår, med fältarmén. Jag hoppas dessutom att min idé om en sammanhållen stab i högkvarteret för NS och de stabsdelar som ska styra militärdistrikten (MD) kan genomföras. Den behövs också för att samordna de civila delarna av totalförsvaret på central nivå. Enligt den nuvarande planen ska Högkvarterets strategiavdelning leda militärdistrikten, vilket är mindre lyckat, förklarar Alf Sandqvist. Vi måste också bibehålla en adekvat ledning för hemvärnet i krig och MD-grupperna är den naturliga lösningen. När Alf Sandqvist blev rikshemvärnschef var det i konkurrens med två andra kandidater. Rådet sa ja till Sandqvist, nja till den andre och nej till den tredje. Den här gången var det mer bråttom och rikshemvärnsrådet fick bara ett namn att ta ställning till. Både ÖB och ministern hade sagt ja redan före rådets sammanträde. Uppslutningen kring Mats Welff blev dock total. (Läs också Alf Sandqvists krönika på sista sidan.) Mats Welff vid rodret i svår tid. Innan Mats Welff går på som rikshemvärnschef måste han snabbt avsluta fyra uppdrag fördelningschef, stabschef, utredningen om Skövde garnison och utredningen om arméns taktiska ledningssystem, Atle. Många trodde att Mats Welff var självskriven för jobbet som garnisonschef i Skövde, men det blir ingen sådan, utan chefen för MekB 9 axlar också det ansvaret. Mats Welff kastas istället direkt in i en omfattande utredning om de nationella skyddsstyrkorna inklusive hemvärnet. Uppdraget gavs till rikshemvärnschefen i våras men är ännu inte påbörjat. Samtidigt ska han leda hemvärnets utveckling i en tid då anslutningen minskar och hela försvaret stuvas om. Mats Welff är född 1947 och blev officer på P Han har arbetat i två omgångar på Milostab S och även på arméstaben. Annons 1/4 stående 4-färg Försvarsmusikcentrum Han var chef för Högkvarterets strategiavdelning och utnämndes då till öv 1. Åren tjänstgjorde Mats Welff som chef för Hallands regemente och försvarsområde. Sedan 1998 är han chef för Södra arméfördelningen, tillika stabschef i Milo S. Till hans meriter hör också att ha lett Nordbat 1 i Makedonien Fel om samgående. HBR och CFB ska inte gå ihop, påpekar Lars Hedsäter, förbundsordförande i HBR, Hemvärnsbefälets Riksförbund, apropå en artikel i nummer 1/00. Såväl CFB som HBR har klart uttalat att någon sammanslagning ej är aktuell, säger Lars Hedsäter till Hemvärnet. Nazistannons stoppas. I nummer 2/00 av Hemvärnet förekom en annons för varor från Army Surplus i Sala. I den katalog som skickas till kunderna utbjuds militaria av olika slag, däribland gradbeteckningar, armbindlar, medaljer till och med hela fältuniformer från Waffen-SS och även andra nazist-tyska symboler. Tyvärr kontrollerades inte innehållet i katalogen, innan vi accepterade annonsen. Ägaren till företaget uppger att han vänder sig till samlare. Faktum är dock att flertalet av de nämnda varorna bara är reproduktioner, alltså inga original, och saknar därför värde från samlarsynpunkt. Företaget är således ute och fiskar i mycket grumligt vatten. Jag vill klart deklarera att tidningen Hemvärnet inte vill medverka till att sprida produkter av detta slag. Kontakterna med leverantören har avbrutits. Ulf Ivarsson, ansvarig utgivare Varför skriver ni aldrig om oss? Om du vill läsa mer om hemvärnet i ditt område är det en god idé att vända sig till närmaste lokalredaktör. Adress och telnr står på sista sidan.. 4 3/2000

5 Röda Korset vill avväpna. Röda Korset vill inte att sjukvårdspersonalen i hemvärnet ska vara beväpnad. I en skrivelse till Rikshemvärnscentrum och högkvarterets frivilligavdelning som undertecknats av Röda Korsets generalsekreterare Peter Örn heter det att SRK inte tillåter beväpning av sjukvårdspersonal som utbildats av SRK. Detta för att förstärka skyddssymbolens värde. SRK hänvisar till en överenskommelse som ska ha träffats tidigare mellan SRK och Rikshemvärnschefen. Bästa skyddet för Röda korspersonalen är armbindeln inte Peter Örn vill ha en dialog om Röda Korsets åtagande för vapnen. Foto: Jeanette Larsson Försvarsmakten i framtiden. Den dialogen för vi gärna, men i sak har vi inte ändrat inställning, nämligen att sjukvårdspersonal som själv vill ska få ha ett lätt vapen för personligt skydd, säger rikshemvärnschefen Alf Sandqvist. Enligt Genèvekonventionen är detta tillåtet. Det går vi ändå inte med på, säger Nils-Erik Hedlund, totalförsvarssamordnare för Röda korset. Vi anser att sjukvårdarna är bättre skyddade av Röda korsemblemet. Upprinnelsen till SRKs brev är enstaka fall där hemvärnsbataljonchefer krävt att sjukvårdarna ska vara beväpnande trots att de inte vill. Om så skett är det fel, vi kan aldrig tvinga någon sjukvårdare från Röda Korset att bära vapen, säger Alf Sandqvist. I Försvarsmakten är det numera endast hemvärnet som rekryterar personal från Röda Korset. Behovet är hemvärnssjukvårdare, gruppbefäl och sjukvårdsbefäl tillgången var 1999 drygt Försäkra traktorn. Inom hemvärnet har vi en motorfordonsförsäkring. Nytt är att även traktor nu ingår i gruppen av försäkrade fordonsslag. Meka med stridsvagn? Den som vill köra, åka eller meka med äldre stridsvagnar eller andra pansarfordon tar lämpligen kontakt med Svensk pansarhistorisk förening, SDPHF hemsida: www. hobby.se/sphf/ SPHF.html Foto: Putte Hallberg Demokratin står pall. Demokratin i hemvärnet påverkas inte av Försvarsmaktens nya ledningsorganisation, men däremot blir det en del formella nyheter när försvarsområden och fo-grupper försvinner den 1 juli. Hemvärnsstämmorna byter eventuellt namn till kompanistämmor och kretsråden blir bataljonsråd. På militärdistriktsnivå blir det ingen representation, eftersom den skulle bli alltför tungrodd med hundratals ombud. Eventuellt kallar dock MDcheferna till information ett par gånger om året enligt förebild i Milo Syd. Fo-tingen och Fo-råden lever vidare i form av MD-gruppting och MD-gruppråd. Stötestenen har varit att bestämma antalet ledamöter i Siktar skarpt på B-uppdrag. Rune Olausson brinner för hemvärnet. Han ordnar B-uppdrag för hemvärnet, FBU och Röda korset, och när värnpliktiga på Halmstads Garnison I16/Fo 31 ligger ute på övningar i fält vänder sig befälen till Rune. Han var hemvärnsungdom till 1957, då han ryckte in som värnpliktig vid Hallands regemente. Rune har byggt upp insatsplutonen inom hemvärnet i Halmstad och arran-gerat B-uppdrag i många år, även utanför Hallands gränser. Vid K3 i Karlsborg Rune Olausson, löjtnanten från Halmstad som arrangerar verklighetstrogna B-uppdrag. har Rune med sin B-styrka ur Hallands hemvärn spelat upp olika scenarier vid beredskapspolisens slutövningar. Det gäller att kunna agera som en skådespelare och föreställa allt från en oskyldig bärplockare på cykel till gerillasoldat. Fantasi och skådespeleri är vikigt för att uppdragen skall bli bra, säger Rune. Rune har ett brett kontaktnät på Halmstads Garnison. Därför kan han fixa mycket rekvisita. Den kan bestå av allt från utländska uniformer till M 90 skyddsvästar. Behövs det inpasseringshandlingar eller andra dokument till övningarna skannar Rune in sådana i en dator och kan på detta sätt leverera verklighetstrogna papper ut till övningarna. Det är beställarens önskemål vi måste leva upp till när vi utför B-uppdragen. Vi kan ordna eldöverfall, vara skademarkörer eller demonstranter. I B-styrkan finns hemvärnspersonal som talar utländska språk. Detta ger en realistisk effekt om man sätter upp en checkpoint eller spelar upp ett sceneri med till exempel båtflyktingar, säger Rune. Rune dokumenterar övningarna med videokamera och redigerar sina filmer. Beställaren kan sedan köpa en videokassett och se hur övningarna varit från hans perspektiv. Text och foto: Roger Bengtsson, lokalredaktör Hallandsgruppen Rikshemvärnsrådet för största möjliga rättivsa mellan MD-grupperna. Driftvärnet har dessutom krävt två ordinarie ledamöter i rådet, mot idag en. På sitt sammanträde i maj rekommenderade dock rådet att avslå driftvärnets begäran. Ett förslag om att norra Sverige skulle få extra platser med tanke på att ledamöterna annars får alltför långa resor till sina valmän gillades inte heller. Det blir därför fortsatt 15 ordinarie ledamöter i rådet. Hur fördelningen av platser ska gå till är inte klart. En lösning är att en MD-grupp får en ordinarie plats ena mandatperioden och utser en ersättare under nästa. En annan mer radikal tågordning är att rikshemvärnstinget utser de mest lämpliga att sitta i rådet, oavsett varifrån de kommer. Ungdomar och veteraner förblir icke valbara och står som förut utanför den demokratiska processen. Avtalspersonal kan väljas till ombud på tingen, men inte utses till den tunga posten som vice ordförande i MDgruppråden eller bli ledamot av rikshemvärnsrådet. Annons 1/16 sv/v 90x 30 mm Mörkerkikare 3/2000 5

6 Inspektion Östergötland Av försvarets traditionella närvaro i havsbandet återstår inte mycket. Svenska folket får lita på hemvärnet. Text & foto: Ulf Ivarsson Bra sjukvård. Till sitt kompani har Jan Waldeck just rekryterat en sjuksköterska och en undersköterska. De finns vid staben, på en ö i Gryts skärgård. Mångsidigt Vaksamma ögon över havet. Jan Sandberg utbildar fartygsmaskinister i det civila och har ett operativt ansvar för Östgöta marina hemvärnsbataljon som stf chef. Från Valdemarsviken i söder till Bråviken i norr vakar nyligen organiserade Östgöta marina hemvärnsbataljon, ÖmHv, över gränsen till havs. Grannar i norr blir 4:e ytterskärgårdsbataljonen, vars ansvar sträcker sig ända upp till Gävlebukten. Första försvarslinjen ÖmHv är en första försvarslinje om något händer och kan driftsätta ledningscentraler och radaranläggningar samt säkra flottans baser i området till dess marinens krigsorganisation börjar fungera. Vi ska också kunna hjälpa till med transporter för amfibiebrigaden när den grupperar inom vårt område, berättar chefen Göran Bjursten. En av båtarna kan ta 150 amfibiesoldater. 6 3/2000

7 Schäferhannen Asso är åtta år och fenomenal på att spåra i mörker, berättar husse Kjell Andersson. hemvärn säkrar skärgården I fred löser bataljonen uppgifter som att leta efter personer som ramlat i sjön vid olyckor eller gått vilse på öarna. Man kan också transportera personal och fordon för räddningstjänsten. Bataljonen består av tre kompanier, Orren, Arkö och Gryt-S:t Anna, samt stab med insatspluton. I Gryt-S:t Annas hemvärnskompani ingår en radarpluton. Den bemannar några av det fåtal stationer i området, som försvarsmakten ännu inte övergivit. Personalen har varit krigsplacerad på anläggningarna och är skickliga operatörer. Även andra specialister har knutits till bataljonen, som har eget amfibieflyg, dyktropp och minklargöringstropp. Dyktroppen är dock ännu inte godkänd enligt de bestämmelser som gäller för dykning i försvaret. Dyktroppens uppgift är att avspana bottnarna vid krigsförtöjningsplatserna. Håkan Hallqvist och Fredrik Winterby simmade obehindrat i det blott tvågradiga vattnet. 3/2000 7

8 Inspektion Östergötland Gunnar Bergström navigerar i Gryts skärgård som i sin egen ficka medan stf bataljonschefen Jan Sandberg sköter sambandet på VHFradio. Uppgiften är att avspana bottnen vid krigsförtöjningsplatser. Med den här kustradarn ser Östgöta marina hvbataljon långt ut över Östersjön. Upptäckta mål rapporteras i kustartilleriets stridsledningssystem, som bataljonschefen läser av på sin stabsplats djupt inne i berget. Mer marin kompetens Målet är att få in mer marin kompetens i förbandet, hittills har vi värvat sex f d yrkesofficerare eller reservare, säger Göran Bjursten. Amfibieflygplanen flygs av besättningar ur frivilliga flygkåren. Eftersom bataljonen ansvarar för all trafik inom sitt område kan den beordra upp ett plan för att se vad som döljer sig bakom ett radareko. Dyktroppen ingår i Orrens hemvärnskompani och där finns också en hundpluton kärnan i bataljonens blivande insatspluton. Chefen, Bo Fransson, har hunnit rekrytera ungefär halva styrkan och flera ekipage står på väntelista. Medelåldern är låg och i genomsnitt tjänstgör soldaterna 90 timmar per år. I plutonen finns både vapen- och NBC-instruktörer. Hundplutonen avsöker aktuella öar och upprättar o-platser för fast spaning mot farlederna. Vi är inget stridande förband utan upptäcker och rapporterar, säger Bo Fransson. Dock ingår i planeringen att bataljonen kan låna granatgevär av grannbataljonen för att bekämpa sjömål. En kanske något utsatt men hänförande vackert belägen stabsplats har Jan Waldeck, chef för Arkökompaniet. Alla vitala funktioner är bemannade stab, o-plats och båtplutoner. Personalen använder båtarna som förläggning och klarar sig flera dagar på egna förråd. Radarnavigering, minspaning och igenkänning av fartyg är exempel på nya uppgifter. Från början spanade vi bara på ubåtar, säger Jan Waldeck. Upprinnelsen till ÖmHv var de civila båtägare som anslöts till hemvärnet 1982 för att med sin kunskap om vardagsbilden diskret kunna rapportera in misstänkta rörelser i skärgården. Ägarna går med i hemvärnet och ersätts med en summa som motsvarar inkomstbortfall och driftkostnader. Någon båtbrist råder inte i ÖmHv, tvärtom har man en väl komponerad flotta. Den innehåller ett 30-tal båtar av alla de slag inklusive en färja som vid behov fungerar som stabsplats. Alla enheter har radar, många även ekolod. Det är en bättre lösning än 200-båtar, hävdar Göran Bjursten. 8 3/2000

9 3/2000 9

10 Reportage omstrukturering Hv-bataljonen vässas Personal ur Skövde och Falköpings hemvärnsbataljoner uppställd och formerad till en bataljon om tre kompanier och en beredskapspluton samt fordon. Kompanier och bataljoner är inte bara en namnändring utan en anpassning till mer rörlig stridsteknik. Övergången till bataljoner och kompanier har tagit fart och ungefär halva hemvärnet har våren 2000 slopat de gamla benämningarna hemvärnsområden och -kretsar. I många fall lever dock ortsnamn vidare som beteckningar på plutonerna. Några krav på när omorganisationen ska vara klar finns inte. Det var ombuden på rikshemvärnstinget 1997 som drev igenom att hemvärnets förband skulle heta likadant som i övriga armén. Namnändringen är en följd av att hemvärnets uppgifter (förbandsmålsättningar) ses över i tre steg. I det första steget fastslås vilka uppgifter plutoner, kompani- och bataljonsstaber ska kunna lösa. Därefter bestäms hur organisationen ska se ut. Uppgifter och organisation styr vilken materiel som ska tillföras. Lika som bär I armén byggs typförband som liknar varandra som bär men i hemvärnet är tills vidare endast plutonerna identiska över hela landet. Plutonsklossen ser ut som experterna på markstrid vill ha det: en liten stab och fyra grupper om åtta soldater. Plutonen kan då delas i två troppar. Den disponerar minst två granatgevär och fyra kulsprutor, sambands- och förplägnadsmateriel som chefen fördelar allt efter uppgiften. Utöver detta kan till exempel prickskyttar och hundekipage läggas till vid behov och tillgång. Kompaniet ska i sin tur bestå av 3 5 plutoner och i staben huserar 8 man (kvinnor). Bataljonsstabsklossen är 11 man, men kan formas och byggas på enligt lokala förutsättningarna. Beroende på geografiska förhållanden (avstånd mellan förbanden) kan underhållet knytas till bataljonen eller kompanierna. Det ska vara minst 100 man i ett hemvärnskompani och 315 i bataljonen. Vakanserna får inte överstiga 25 procent. Vi har lagt fast en minimiorganisation och undviker att behovsätta befattningar som det ändå är svårt 10 3/2000

11 i nya försvaret Text: Ulf Ivarsson Foto: JIT Foto Pilot: Ola Johansson, Frivilliga flygkåren. Karta: Peter Hennix Kiruna GJ 66 Fo 63 GJ 67 Boden LULEÅ Kalix Fo 61 Skellefteå Fo 23 Östersund Sundsvall HÄRNÖSAND Sollefteå Örnskoldsvik Umeå Bataljonsorganisationen sprider sig långsamt norrut. Redan innan beslutet togs 1997 tjuvstartade MKO och Fo 44 (Stockholm). Kartan visar läget våren att rekrytera till. Redan nu är behovsättningen för stor i förhållande till rekryteringsmålet om man, säger överstelöjtnant Lennart Ekstrand på Rikshemvärnscentrums utvecklingsavdelning. Samlar underhållet Norrköpingsbataljonen har tre stridande kompanier och samlar en stabspluton, en spaningstropp, en trosstropp och en insatspluton i ett stabsoch underhållskompani. Lösningen är inte ovanlig. På så sätt undviker Göteborg Uddevalla Fo 31 Borås Hässleholm MALMÖ Halmstad V MKV Fo 32 Fo 14 Ystad KARLSTAD ä Fo 52 n e n r MARIESTAD Eksjö Borlänge Norrköping Falun Kristinehamn Västerås Örebro Skövde Fo 17 Växjö V ä t t e r n Karlskrona Fo 53 Fo 51 MKS Fo 15 Fo 43 Linköping Kalmar Eskilstuna NYKÖPING Sandviken Strängnäs Gävle Fo 47 Enköping UPPSALA MKO MKG Fo 44 Visby MKG Fo 42 vi att ha 70 personer hängande under förbanden, säger stf bataljonschefen Hans Porsmarker. I Norrköping har man idéer om en mer rörlig stridsteknik och anar slutet på en epok där hemvärnet bygger fästningar vid skyddsobjekten. Alla kompanier i Östergötland tillförs terrängbilar som tillfälliga lån. I den andan sektionsindelas staben i Åtvidabergs hemvärnsbataljon i strid, underhåll/personal och stabsgrupp med signalister och mc-ordonnanser, allt lett av en stabschef. Direkt under bataljonschefen lyder ett hundtjänstbefäl, ett infobefäl och beredskapsplutonen. I staben blir det därför hela Stockholm Bataljon, kompani Krets, område Blandning av kretsar och bataljoner 25 personer mot Rikshemvärnscentrums standardkloss om 11. I mina order ingår att agera, inte bara parera, förklarar bataljonschefen Claes-Henrik Löfgren. 3/

12 Reportage omstrukturering Stockholm har gått ännu längre och befolkar sina staber med 25 man till det kommer en stabspluton med 48 (22 i RikshvC anvisningar) och en trosspluton med 29 man. Varje kompani har en 36 man stor stabs- och trosspluton. Plutonerna ser likadana ut. Bataljongigant Personaltätheten verkar befogad. Långt innan beslutet togs hade Fo 44 omorganiserat och tio bataljoner blivit fyra med följd att en av dem är en gigant med 11 kompanier. Detta är en övergångslösning, flera kompanier övar med varandra och kommer att slås ihop efterhand i sin egen takt. Dessutom har bataljonschefen fått extra stöd av en särskilt avdelad yrkesofficer säger major Magnus Norhult, chef för hemvärnssektionen. Staberna är dimensionerade för att man inte ska sitta i sjön när fogruppstaberna läggs ned. Sammanslagningen görs även i syfte att förenkla utbildning och administration. I Älvsborgsruppen gick man motsatt väg och förvandlade Herrljungakretsen till ett enda kompani med inalles 245 man. Här byggs hemvärnsförband. I major Thomas Nordfeldts RÖS-skyddade dator (går ej att avlyssna) skapas personaltabeller för att sändas till Pliktverkets databas och utrustningslistor att aviseras till FMV och Försvarets underhållscentrum. Listorna förenas i KRO/A, arméns krigsorganisationssystem. Det initierades av en viss kapten Bengt Gustafsson, sedermera ÖB. Helrenoverar I Blekinge blev fem kretsar fyra bataljoner med varsitt stabs- och understödskompani. Samtidigt passade man på att helrenovera sitt hemvärn och anpassa det till de blivande insatsförbanden (se artikel härintill). Upplandsgruppen har valt samma modell som Blekinge. Nackdelen är att de områden som hade fungerande kokgrupper blev av med sina, klagar kompanichefen Mike Tutsch, som förlorade åtta dyrbara lottor på kuppen. Var tidigt ute Tidigt ute var också Fo 43. På en enda helg bytte Eskilstuna hv-krets skepnad, med ny organisation, nya chefer och uppbrott från inrotade objekt. Bataljonschefen Per-Olov Eriksson lyckades förvandla gamla områden till kompanier utan minsta gnissel. Förklaringen är, enligt Kenth Lund, infobefäl, att beslutet förankrades bland hemvärnssoldaterna. Den demokratiska processen i Skåne har just satt igång. Vi har tidigare inte känt oss mogna för bataljoner och då det finns en osäkerhet i leden föredrar vi att skynda långsamt så att det inte blir fel, berättar kapten Mats Mårtensson på Södra skånska gruppen. Memorial Day, då amerikanarna hyllar sina stupade i olika krig, firas alltid den sista måndagen i maj. Det officiella USA (presidenten och militärledningen) samlas till en högtid på den stora Arlingtonkyrkogården i Washington DC medan vietnamveteranerna hyllar sina stupade och förlorade kamrater med en gigantisk mc-parad i centrala Washington. En rörande solidaritetsgest efter kortegevägen är de handslag som utväxlas mellan åskådarna och de Memorial Day, Washington DC Bilden mc-burna som både kan vara veteraner eller anförvanter. Efter paraden stallas motorcyklarna upp på en gräsyta och i ett temporärt tältläger samlas demonstranterna för att läska struparna, äta och umgås. Men det går föredömligt lugnt till! Trots att Vietnamkriget avslutades för nästan trettio år sedan finns flera aktiva lobbinggrupper som bearbetar kongressmännen för att saknade och stupade soldater ska få vila i amerikansk jord. Text & foto: Hanseman Calås 12 3/2000

13 Reportage Blekinge Kompanilag avlastar chefen Hemvärnets vision 2010 eller försvarspropositionen sätter inga gränser för hur långt hemvärnet kan anpassas till fältarmén, anser man i Blekinge. Ett helhetsgrepp tas om hela organisationen med speciell omsorg om personalen. Denna ska rekryteras, aktiveras och motiveras. En arbetsgrupp med representanter för hela organisationen från plutonchefsnivån och uppåt tog halvannat år på sig att fundera ut hur det ska gå till. Men först gjorde man utan att blinka fyra bataljoner (varav en skärgårdshemvärsbataljon) av fem kretsar och minskade från 24 områden till 22 kompanier. Kompanilag I en enkät framkom att kompanicheferna lägger ned 90 procent av sin tid på administration, planering och Blekinge helrenoverar sitt hemvärn och månar särskilt om personalen. Text: Ulf Ivarsson Foto: Peter Nilsson/MKS Roland Svensson hemvärnsbataljon kan konster som marsch i samlad bataljon och skydd av fem olika slags typobjekt. Hans 29 man starka stab genomgår inom kort teamutbildning. Övningar av hög kvalitet håller motivationen uppe. möten. Motåtgärden är att skapa kompanilag av befäl som kan avlasta chefen i frågor som rekrytering, personal, utbildning, säkerhet, materiel och information. Genom att delegera arbetsuppgifter får chefen mer tid åt sin egentliga uppgift att leda sitt förband. Första gången jag samlade staben sa de flesta vad ska jag göra?. Nu har flera av oss gått UGL-kurs (utveckling av grupp och ledare) och lärt oss dela på konfekten, säger Roland Svensson, ny chef för Västra Blekinge hemvärnsbataljon och f d yrkesofficer. Det visade sig också att 14 av 20 kompanichefer inte hade någon långsiktig personalplan, alltså i många fall inte några efterträdare till avgående chefer. I det fortsatta utvecklingsarbetet ska detta rättas till. Lätt att rekrytera Med den seriösa framtoning hemvärnet fått i Blekinge har vakansläget förbättrats. Inte ens på frivilligsidan är det några större bekymmer. Det är förhållandevis lätt att rekrytera. Förra året gav ett netto på 100, när avgångarna räknas bort. Folk står i kö för att komma in i beredskapsplutonerna, säger major Göran Ölycke, utbildningsansvarig på Blekingegruppen. Förklaringen är att de gamla objektslistorna delvis har nedprioriterats och stridsuppgifter ges istället över ytan, vilket tilltalar de unga som nu strömmar till. Vidare satsar man på en mix av yngre befäl som kan modern teknik för ordergivning och äldre med förbandserfarenhet i förhoppningen att ytterligare öka kvalitén på övningarna. Vi tror på förbandsutbildning enligt smörgåsbordsprincipen, där var och en får ta vad han behöver. I småländska Åseda gav detta 97 procents närvaro, exemplifierar Roland Svensson. Gruppoch plutonchefer måste också ringa runt till sina soldater före övningen. Trossen dras ihop Plutonerna ser ut som skytteförband och har understödsvapen som chefen fördelar. Varje bataljon assisteras av ett stabsoch understödskompani och kompanierna har trosstroppar som kan dras ihop och svara för antingen sjukvård eller förplägnad med extra stor uthållighet på ställen där det finns storköksresurser. Transportkapaciteten har förbättrats. Bataljonen får tre terrängbil 20 och en terrängbil 11 för ledning. Bilkåristerna både kör och är underhållsbefäl och stf troppchefer i stabs- och understödskompaniernas ledningstroppar. Därmed har vi skapat en dragningskraft för bilkårister att skriva avtal med hemvärnet, säger major 3/

14 Bok-nytt historia 50 år med Berga örlogsskolor För den stora allmänheten blev Berga örlogsskolor känt i oktober 1982, när jakten på främmande u-båtar intensifierades på Hårsfjärden under stort massmedialt pådrag. Mellan 600 och 700 journalister hann ackrediteras på Berga och ett presskvarter organiserades med berömvärd fart. Presschefen, kommendörkapten Sven Carlsson blev världsberömd under några veckor. Berga Örlogsskolor begick 50-årsfirande strax innan man slogs samman med Karlskrona Örlogsskolor efter ett riksdagsbeslut En ambitiös skara skribenter har nu samverkat till en fyllig jubileumsbok, redaktionellt sammanställd av Gilbert de Wendel och utgiven 1999 (Utgiven av som det nu heter: Örlogsskolorna). De drygt femtio åren mellan 1946 och 1996 är således väl redovisade utifrån alla tänkbara aspekter. Den inledande historiken börjar redan med den gamla ledungsflottan under svensk medeltid. Alla med minsta anknytning till den svenska örlogsflottan, och varför inte till marinen i stort, torde uppleva igenkännandets glädje även vid en hastig blick i denna påkostade bok. Och glöm inte att där drivits lottautbildning sedan M a r k s t r i d s u t b i l d n i n g, militärpolisutbildning, skyddsoch räddningstjänst uppräkningen skulle bli lång om allt som skett och utövats på Berga skulle nämnas i denna korta anmälan. Köp och läs boken själv! Snapphanarna, en lokal historia Om snapphanarna och deras bragder och härjningar går inte så få myter. Under det svensk-danska kriget, med början 1675, blev mången nordskånsk man solidarisk med det gamla danska kungadömet det låg nära hjärtat och i många släktled hade just Köpenhamn varit deras huvudstad och Lund deras biskopssäte. När så dåliga tider stod för dörren fick naturligtvis de nya herrarna, svenskarna, skulden. De kulturella och ekonomiska förbindelserna med Malmö och Öresund var sedan länge etablerade, medan kontakterna mot norr, genom de småländska skogarna, alltid hade varit vanskliga. Den svenska armén hade således en svår passage genom Skåne för att slå dansken. Om detta skede i dansksvensk historia berättar Allan Jardén i boken Snapphanar (Eget förlag. Adr. Brudbadsv. 22, Eksjö). Jardén håller en utpräglat lokalhistorisk profil. Det som berättas äger rum på några få men centrala platser i Göingebygden. Samtidigt sätter han händelserna in i det historiska skeendet de större trupprörelserna och de kända slagen. Det är viktigt inte minst för den utsocknes läsaren. Styrkan ligger i knytningen till det lokala allmogelivet. Där blir skildringen mer en kulturhistorisk än krigshistorisk text. Det må vara att han ibland glömmer att kontrollera teknikhistoriska fakta. Då och då sitter någon i skenet från en fotogenlampa, ett föremål som först blev allmänt i Sverige på 1870-talet. Någon halsar en pava unikt i en tid när stånkan eller kruset eller bägaren var krogens ordinarie husgeråd för servering av öl. Och jag är inte säker på att landsbygdens lokala gästgiverier under 1600-talet lät dess kvinnliga personal bryta servietter. Sådant hörde nog överhetens matkultur till. Men bortsett från sådana petitesser ger boken en färgstark bild av en tid när lojaliteterna i fält kunde växla och när allmogens vardag i mycket var beroende av hur kriget gick. De små skärmytslingarna inte minst fäktscenerna har en god skildrare i Allan Jardén. En man som är välkänd för många av oss i hemvärnsrörelsen, bl a efter hans år som ledamot i Rikshemvärnsrådet. Lars Brink Roland Marken, tjf chef för Blekingegruppen. Terrängbilarna är inte placerade på beredskapsplutonerna. Roland Marken: Alla ska få ta del av utvecklingen. Det är viktigt att inte göra beredskapsplutonerna till en exklusiv klubb. Nu plockar vi folk ur kompanierna. På sikt kommer vi dock att direktrekrytera och målet är att göra hela stabs- och underhållskompaniet till ett beredskapskompani. Stabs- och underhållskompanierna är det mest geniala i omorganisationen och nyckeln till att komma vidare, säger Roland Svensson. Nej till granatkastare I Blekinge vore granatkastare lämpliga för vissa försvarsuppgifter och grkgrupper är inplanerade. Kunnig personal finns, men hittills har man fått nej. Den senaste uppvaktningen gjordes i slutet av april. Visionen och högkvarterets beslut rimmar inte. Får vi inte granatkastare, överväger vi att begära andra vapen som tung kulspruta eller Varje pluton i skärgårdshvbataljonen har hundekipage för avsökning av öar. På hemvärnets hundgård på KA 2:s område har hundgårdsförman Roland Johansson och hundtjänstinstruktör P-O Sandberg skapat idealiska förhållanden för utbildning. granatspruta, säger Roland Marken. För att få substans i de nationella skyddsstyrkorna måste vi ha organisationsklossar som grk-pluton i hemvärnet. Varför inte låta oss göra ett försök innan Försvarsmakten tappar den utbildade personalen? Det går att vidmakthålla kompetensen även i hemvärnet. Nedläggningen av KA 2 friställer ett 40-tal officerare. Roland Marken räknar med att kunna lägga beslag på några. En kustjägarlöjtnant är redan klar som stf plutonchef och en f d spärrbataljonchef blir chef för skärgårdshvbataljonen. Godkända dykare Blekinges skärgårdshvbataljon är den enda som har godkända dykare. Deras huvuduppgift är att kolla bottnarna vid marinens talrika krigsförtöjningsplatser i Blekinge. Till sommaren levereras bataljonens första båt (åtta är behovsatta), så utbildning av båtförare pågick på lånat fartyg när Hemvärnet besökte Karlskrona. För dagen agerade f d kommendören i flottan, Karl Andersson, som besättningsman. I vanliga fall har jag uppsikt bakåt i tredje grupp tredje pluton, men hoppas bli omplacerad till båttjänst, skämtar hemvärnssoldat Andersson. Han är känd för svenska folket som den första svenska officer som klev ner i den grundstötta ryska ubåten U 137 sommaren /2000

15 Porträtt hemvärnsprofilen Humanist i basker blå Text: Lars Brink. Foto: Ulf Ivarsson Sven Kostenius heter en profilerad gentleman som på senare år syns till allt oftare i hemvärnssammanhang. Det norrländska idiomet kryddat med inslag av tornedalsfinska skvallrar om en uppväxt i gränstrakterna mot Finland. Han är född i Pajalatrakten (Kardis) och kan såväl riksfinska som den tornedalska varianten. Att överleva rent pekuniärt i övre Norrland fordrar sin man. Sven Kostenius lyckas över hövan. Efter att ha skaffat sig en fil.kand-examen, med 60 poäng i folklivsforskning, kunskaper i finsk-ugriska språk och informationsteknik driver han, kraftfullt säger många, utvecklingsprojekt med norrländska förtecken. Inte minst turistbranschen är intresserad av hans kompetens och gåpåar-anda. Så ligger han bakom stora planerade arrangemang som Polcirkelmarschen. Naturligtvis har han erfarenheter av Nijmegenmarschen. Sven är också publicistiskt verksam och producerar texter om det mesta. Därmed har han också goda rutiner från den grafiska branschen. God nytta och nödvändig förankring i bygden får han genom en bred militär verksamhet. Han är för närvarande befäl till förfogande i Övertorneå hemvärnsbataljon som ingår i Norrbottens gränsjägare Tornedalen är Sveriges hemvärnstätaste bygd. Förklaringen är historisk, men den säger något om den anda som besjälar ett område som, för mången fåkunnig, ligger i Sveriges periferi. Det är inte så länge sedan som rikshemvärnschefen hade sitt ursprung i samma trakter (Reinhold Lahti). FN-baskern åker på Erfarenheter av FN-tjänst fick han genom att under 1995 tjänstgöra som pressofficer i Nordbat I, den första svenska styrkan i före detta Jugoslavien; kompaniet i Makedonien. När det passar åker därför gärna FN-baskern på skulten. Sven Kostenius representerade Milo N i Rikshemvärnsrådet mellan 1995 och Han var dessförinnan suppleant under ett antal år. Han är född 1944 och hör till tidningen Hemvärnets flitigare lokalredaktörer. Som gedigen humanist läser han gärna böcker och till favoriterna hör på senare år Lars Widding (som själv en gång var krigsfrivillig i Svenska Frivilligkåren i Finland ). Sven Kostenius har en dotter, Emma, på 20 år som är framgångsrik basketspelare. Var bor denne, vill jag påstå, typiskt norrbottniske hemvärnsman? I Rantajärvi, Övertorneå. Det lönar sig att annonsera i Hemvärnet. Bland tidskriftens över läsare finns många med ett stort intresse för jakt, fiske och annat friluftsliv. Kontrollera att e-posten fungerar Våra hv-hemsidor ska ha web- och informationsansvariga. Dessa ska kunna nås genom e-post. Jag uppmanar alla berörda att kontrollera att e-posten fungerar och att den läses. Inom MKV/Fo 32 har det tagits fram datoriserade blanketter, som är lämpliga för till exempel kvartermästaren. Vi kommer inte att Nya sidor länkade till vår sida: lägga in dessa på vår egen hemsida före semesterperioden. Om intresse finns ta kontakt med Steinar Klasson, e-post och hör efter om blanketterna kan vara till nytta. Tillsammans med HKV/ info har vi påbörjat ett arbete som kan leda till att hv-hemsidor ges adressen mil.se. Vad detta leder till är ännu inte bestämt. Det kan bli så att hemvärns-hemsidor med adressen mil.se ska ha samma grafiska profil som försvaret i övrigt. En avgörande detalj för att godkänna dessa sidor är att den ägs av hemvärnet och inte av någon privatperson. Flygvapnets Hvmusikkår Ängelholm Hvmusikkår Kristianstad Hvmusikkår Uppsala Borlänge hvkomp 3/

16 Reportage Skaraborg Hundpatrull under spaningsuppdrag. Från vänster gruppchefen Stefan Axelsson med hundförarna Stefan Karlsson med sin Bouvier des flandres och Arne Holmbäck med sin Golden retriever. Samtliga ur Dimbo hv-kompani, Falköpings bataljon. Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Text: Lars Brink Foto: JIT Foto Förbandet är övat för att kunna sättas in i hela regionen Att öva och utbilda hemvärnsförband är i vår tid något av en konst. Hemvärnssoldaten är idag minst lika upptagen och engagerad i yrke, familj och fritid som andra svenskar. Då gäller det att se framåt, att rationalisera tid och resurser, att utveckla den kompetens som utan tvivel finns hos var och en. Det är stora och inte sällan slitna ord idag. Men Skaraborgs hemvärn har antagit utmaningen. Stridsgrupp Skövde Under entusiasmerande och sakkunnig ledning av Skaraborgsgruppens chef, major Bernt Kjellqvist, siktar man framåt. Tillsammans med chefen för dess utbildningsavdelning, major 16 3/2000

17 Allvarliga män ur Falköpings hemvärn under uppställning till genomgång inför en krävande övning i försvar av flygbas. Fo-flyget deltog aktivt i övningen som gick ut på försvar av flygbas. Här taxas ett av planen ut under eskort och vägledning av mc-ordonnanser. Här råder jämställdhet i fältköket, hävdade kokgruppchefen Sig-Britt Karlsson och basade över kvartermästare som styckade kött inför lördagskvällens middagsmål. Skaraborgsgruppens chef, major Bernt Kjellqvist, leder utvecklingsarbetet inom Skaraborgs hemvärn. Flygbasövningen gav ett gott intryck och kan utgöra förebild. Thomas Hilding, har under vårterminen genomförts ett par mycket omfattande typövningar i form av försvar av flygbas med två av Skaraborgsgruppens stridsgrupper. Vardera stridsgruppen omfattade två hemvärnsbataljoner. Tidningen Hemvärnets reportageteam var med när Stridsgrupp Skövde, vari ingår Falköpings och Skövde hv-bataljoner övade sin beredduppgift försvar av en flygbas i Västergötland. Beredduppgift som typövning Uppläggningen var enkel men krävande. Redan från planläggningens början har bataljonsbefälet varit med. Samtliga befattningshavare har under övningsledningen fått skriva sin del av stridsgruppsordern och förstegsöva. Mycken tid har avsatts. Generell kunskap har nötts in. Beredduppgiften blev också en typövning. Ordergivning, orderträning och rekognosering var viktiga inslag. Vidgad hembygd Förbandet är övat för att kunna sättas in i hela regionen, säger Bernt Kjellqvist. På det här sättet utvidgar vi vår hembygd och hembygdskänsla helt i takt med tiden. Skaraborgaren har idag både fem och tio mil till arbete eller annan aktivitet. Då vill man naturligtvis kunna försvara och agera i hela detta område. Hemvärnsfolket i Skaraborg har också uttryckt önskan om färre och längre övningar, berättar Kjellqvist för Hemvärnet. Under en sådan här fredag-lördagsöndag får vi mycket gjort. Både av övning och utbildning. Personalen får 16 kontrakterade timmar och staberna ännu fler. Kvalitetssäkring De formella utbildningsinslagen är upplagda efter förbandens behov och önskemål. Fortlöpande utvärdering av resultaten genomförs. Kvalitetssäkring blir ett huvudändamål. Man siktar mot vad som skrivs i hemvärnsrörelsens Vision Efter att ha fått fritt tillträde till denna flygbasövning vill tidningen Hemvärnets reporter påstå att Skaraborgs hemvärn ligger väl framme i utvecklingsarbetet. 3/

18 Hög beredskap för nästa uppdrag. Delar av Falköpings beredskapspluton vid sitt tält i kvällssolen. Ska Sveriges hemvärn fylla sin plats i de planerade skyddsstyrkorna gäller det att inte vila på gamla lagrar. Motståndaren som den ser ut idag och i framtiden, är smart och skicklig, svår att definiera han kan ta snart sagt vilken form som helst. Under denna övning tog sabotagegrupperna bland annat formen av skogsarbetarlag med motorsågar och mystiska legitimationshandlingar. En del hade även militära fordon. Men någon massaker blev det inte. Hemvärnssoldaterna uppträdde fast och korrekt. Proffsiga beredskapsplutoner Samtliga avtalsorganisationer medverkade. Övningen var upplagd så att första delen av lördagsdygnet avsattes för formella utbildningar: drill i stabsarbete med lägeskarta, samband, kvalificerad sjukvårdstjänst, mc-ordonnanskörning, hundtjänst, Fo-flyget i luften, motortjänst för SKBR-are, förplägnadstänst... Kl 1500 uppställning för genomgång inför tillämpningsskedet veterligen den första flygfotograferingen av formerad hemvärnsbataljon i Sverige. Läge intas. En bygdegård är stab. Bataljonerna grupperar på flygbasen och dess bakre klargöringsområde för stridsflygplanen. Tält reses och baracker befolkas, fältkök och staber bemannas, bevakningen organiseras och en intensiv verksamhet sätter igång. Catarina Cederfjärd, sjukvårdsgruppchef vid Falköpings hv-kompani, övar resning av sjukvårdstält. Det är avkopplande, till och med roligt att lämna familj och barn för att då och då vara på hemvärnsövning, säger Catarina. Beredskapsplutonerna ur de båda bataljonerna sätts i högsta beredskap. De gjorde ett professionellt intryck när det gällde gruppering och skydd av Fo-flygplanen. Eller när det gällde att snabbt sitta upp och rycka ut vid olyckor och incidenter. Kan stå modell Majoren Thomas Hilding var övningsledare. Till sin hjälp hade han ett trimmat gäng instruktörer. De gjorde ett gott jobb. Men så var också den stora skaran hemvärnspersonal med på noterna. Denna stora övning med en hel stridsgrupp i Skaraborg torde kunna stå modell för hur man kan göra för att utveckla ett modernt hemvärnsförband. Utvärderingen efter denna stora övning har gett mycket gott resultat, berättar chefen för Skövde hv-bataljon, Bengt Ekman, för Hemvärnet per telefon några veckor senare. Sådana övningar vill hemvärnspersonalen ha mer av. 18 3/2000

19 Terrängbilen är ingen taxi Kursen får klart för sig att man måste reka före körning i vattenfyllda hålor för att undvika att köra sönder eller välta bilen. Den synnerligen kompetenta bilkåristen Britt-Marie Swärdh förevisar. På den nya kursen för motoriserade plutonchefer kör bilkårister eleverna lufsar efter. Faktiskt ägnas bara en enda dag åt terrängbilar på Hemvärnets stridsskolas nya kurs Plutonchef/truppföring terrängbil 20. De får inte ens sitta bakom ratten utan måste nöja sig med att lufsa efter då garvade bilkårister visar hur man kör i skogen. Kursens syfte är nämligen inte att lära hemvärnsbefäl manövrera terrängbil utan att utveckla ledarskapet i hemvärnsplutoner eller beredskapsplutoner, som tilldelats fordonen. HvSS utbildar precis så som fogruppenheterna beställt. Det innebär att kursen berör fem områden: terrängbil 20, ytövervakning, tillämpning av skyddslagen, eskorttjänst och IKFN i samtliga fall ger terrängbilen nya och efterlängtade möjligheter. Tyngdpunkten läggs på skyddslagen, IKFN och eskorttjänst, berättar kurschefen major Jan Ågren. Efter kursen kan eleverna planlägga och ge order för eskort samt vet hur det går till rent tekniskt. Redan nu har hemvärnet uppgiften, men många befäl vet inte hur den ska lösas, säger Jan Ågren. Text & foto: Ulf Ivarsson En beredskapspluton med terrängbil är ingen taxiservice, utan en rörlig resurs, lär man sig på kursen. Frågan är bara hur många terrängbilar som behövs i hemvärnet och om det finns tid att ta hand om dem. Jan Ågren är fundersam: Det är svårt att säga var mättnadsgränsen går. Alla vill ju alltid ha mer, och hemvärnet går troligen mot fortsatt motorisering. Men hur ska man hinna med utbildning och vård på 20 timmar? Nina Rounikko, motorinstruktör från bilkåren i Västerås, bekräftar att servicen på terrängbilarna är ganska omfattande. En rundfråga bland eleverna, som i de flesta fall fått terrängbilar till sina plutoner, visar att långtifrån alla vet hur ekvationen ska gå ihop. Ni får nog lösa frågan själva. Skaffa er mandat från kompanichefen och borra egna kanaler till miloverkstaden, föreslog kapten Stefan Törngren, lärare på kursen, då saken diskuterades vid Hemvärnets besök. Tänk inte bara strid utan minns att ni chefar över olika personalkategorier. När ni börjar bläddra i kontrollboken blir förarna nervösa. Ta fram den medan ni väntar på upplastning. Drilla era förare att anmäla klart då får ni dem att ta ansvar, fortsatte Stefan Törngren. Överhuvudtaget kräver terrängbilarna ett nytt sätt att tänka för hemvärnsbefälen, som i den mån de inte kunde det förut nu måste lära sig innebörden av diverse reglementerade uttryck och tumregler i fältförbanden. Att marschfärdiga betyder starta motorerna, lasta bilarna och uppsittning. Att halt betyder kör om möjligt 30 meter av vägen, parkera med nosen utåt. Att det får ta högst tio minuter att maskera tgbil 20 med de två medföljande näten. Att alla måste veta mål och verksamhet vid motormarsch. Drilla fordonscheferna att komma som en löpeld vid stopp för att rapportera läget. Ni har inte tid att gå runt utan ska tänka stort, förmanade Stefan Törngren. Till hösten upprepas kursen, då som hemvärnsplutonchef tgb 20/bered skapspluton. 3/

20 Notiser hemvärnsnytt Tidningar till ungdomen. Om allt går enligt planerna distribueras detta nummer (senast fr o m nr 4) av tidskriften Hemvärnet även till hemvärnsungdomarna. I vissa fall får de tidningen direkt hem i brevlådan, men de flesta får sitt exemplar via ungdomsledaren. Nya ID-handlingen klar. Bara ÖBs namnteckning fattas innan hemvärnet får sitt nya legitimationsbevis. Det är ett plastkort enligt en modell som tagits fram i Livgrenadjärsgruppen (Östergötland). Kortet är en kombination av legitimation och behörighetsbevis. På framsidan finns förutom sedvanliga personuppgifter och förbands- tillhörighet även vapennumret. På baksidan anges om vederbörande är förordnad som skyddsvakt och vilken vapenbehörighet Det nya legitimationsbeviset är i behändigt plånboksformat han/hon har. Även andra förordnanden såsom skytteinstruktör, NBC-instruktör eller hemvärnssjukvårdare framgår av kortet. Kortet framställs i en speciell skrivare som bränner in data. Samtidigt kan uppgifterna lagras i en databas. Det kan på sin höjd bli fråga om ett par mindre justeringar så vi tror att kortet ska börja delas ut i höst, säger kapten Börje Lundin, säkerhetschef på rikshemvärnscentrum. Lätt utbilda i Emma. Femtio satser av det så kallade Emma-systemet fördelas i år och lika många nästa år. Emma är ett sätt att med hjälp av ett speciellt radiomodem utväxla digitala meddelanden mellan staber. Emma ersätter meddelandeblanketter och ständig passning på radion. En sats består av fem modem, vilket räcker för en bataljon. Systemtekniker för Emma utbildas av FRO i Örebro. Dessa kan i sin tur på ett par timmar inviga stabspersonal i det mycket användarvänliga systemet. Upplandsgruppen flyttar inte. Upplandsgruppen och Livgardesgruppen (Fo 44) får tills vidare ha kvar sina nuvarande stationeringar i Enköping respektive Stockholm. Någon flyttning av de forna hvfrivavdelningarna blir inte av den 1 juli som det var skrivet i försvarsbeslutet. För Upplandsgruppens del har motivet för att flytta till Uppsala (F16) fallit sedan planerna på att samordna flygvapnets frivilligverksamhet i Uppsala med MD-gruppens lagts på is. Protokollet fick bakläxa. Grå strumpor, grå slips och grå skjorta modell 60 har snart gjort sitt i försvaret. Om halvannat år får plaggen inte längre bäras vid uppträdande i förband, bara enskilt. Vit skjorta, svart slips och svarta strumpor gäller istället. Nytt för hemvärnet är ett frivilligtecken i textil, som ska sitta på höger bröstficka. Med ett undantag, GJ 67, tillåts inga baskrar för hemvärnssoldater. Till modell 60 och 87 bärs båtmössa. Allt detta framgår av det nya uniformsreglementet. Vad som inte framgår är att de vita gradbeteckningarna för avtalspersonal med officers tjänsteställning tagits bort efter tryckningen. Detta sedan ÖB uppvaktats av officersförbundet och gett Högkvarterets protokollsavdelning bakläxa. Där hittade man på de vita gradbeteckningarna utan att höra med någon. Staben avfolkas. Det blir en slimmad rikshemvärnsavdelning som tar plats i högkvarteret. Från utvecklingsavdelningen pensioneras överstelöjtnant Eric Jansson. Major Thomas Nordfeldt går över till Högkvarteret vid årsskiftet. Som chef för avdelningen tillträder överstelöjtnant Lennart Ekstrand. Personalchefen Ulf Ewerman hamnar också i Högkvarteret. Ekonomiavdelningen töms helt. Ekonomichefen Birgitta Nyberg har flyttat till FRA, Försvarets radioanstalt. Redovisningschef Victoria Jansson sitter redan på HvSS, som ju kopplar loss från staben den 1 juli. Byråintendenterna Gunn-Mari Berkelund och Erna Bäcklin flyttar till I 1 respektive Militära servicekontoret. Fler Stjärnor till hemvärnet. En Blå Stjärna, som repetitionsutbildas på en gård där brukaren är hemvärnsman, kan nu bli kvar på gården även vid hemvärnsberedskap och hemvärnslarm. Särskilda avtal om detta kan numera tecknas mellan SBS och den enskilde medlemmen sedan arbetsmarknadsstyrelsen ändrat sina rutiner. Vid ett sammanträde i SBS centralstyrelse i maj beslöts också att välkomna hemvärnsmän till SBS kurser. Detta för att tillföra kunskap om djurskötsel i förbanden. Samarbetet mellan SBS och hemvärnet inleddes Från 1997 placeras djurskötselutbildade stjärnor länsvis i en pool, en djurskötargrupp. Genom det nya beslutet knyts organisationerna fastare till varandra än genom det samarbetsavtal som redan finns. SBS kommer inte att bli avtalsorganisation då det anses folkrättsligt olämpligt att stjärnor är hemvärnsmän då de troligen verkar utanför förbandet. Vi anser att det är de frivilliga försvarsorganisationernas skyldighet att medverka till att tillföra hemvärnet välutbildad personal för att klara framtidens uppgifter, heter det i ett uttalande från SBS. Där stjärnor arbetat in sig på en gård är hemvärnsmännen mycket positiva och gårdarna har fått avlösning inte bara vid övningar utan även annars. Slutövning för frivilliga. En gemensam övning för I djurskötargrupperna kan man också sköta tekniken i ladugårdar och köra traktor. Foto Stig Wallin Annons 1/16 sv/v 42,5x129 mm Beredskapsmuséet 20 3/2000

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014.

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Söndagen den 20 september belönades 16.Hvbat Bäste Soldat fänrik Mats Karlsson. Ceremonin ägde rum på Västernorrlandsgruppen i Härnösand i samband

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS EN ENDA MILITÄR FRIVORG VARFÖR Försvarsmaktens behov av frivilligt stöd kommer att minska Frivilligförsvaret är inte anpassat för framtiden Det statliga stödet kommer

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp GP 1978-10-13 Krigsförband m/78: Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp Kustartilleriförsvarets rörliga spärrförband som under de senaste åren utvecklats till en lika flexibel som exklusiv

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi NTF-förbund Kommun företag Bilskydd finns, resan genomförs Bilskydd saknas, resan genomförs inte Barn 1 Bilskydd Montering Barn 2 Bilskydd Montering Kommentar Blekinge Karlskrona Kurir * 1 år 5 år Endast.

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. FFS 1998:6 Utkom från trycket 1998-05-14 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. Försvarsmakten föreskriver med stöd

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Sanering

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer