VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1

2 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper Affäre Värmlad - Utbud upplevelser Markads- produktmatrise 14 Vår affärsmodell för utvecklig 15 Hur vi får modelle att fugera orgaisatio stödprocesser Processorgaisatio för turismutvecklig Framtides orgaisatio för turisme i Värmlad Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera

3 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! GRATTIS, du s håller ett sammadrag av de strategiska plae i di had är e viktig del i världes största sabbast växade ärig. Idag står 5 % av jordes befolkig för 95 % av allt resade. Eligt alla progoser kmer detta atal att fördubblas uder det kmade deceiet. Eligt WTO (World Tourism Orgaisatio) kmer de årliga tillväxttakte att vara mellla 4-8 %. Vilke aa ärig ka ståta med detta? Ite og med det, adra ärigar s skapar tillväxt gör det ofta med begräsade sysselsättigseffekter turismärige är de mest sysselsättigsitesiva av alla. Förut det så är de ofta ikörsporte för ugdar till arbetsmarkade. Det är de ärig s ka erbjuda störst variatio av arbetstillfälle för mäiskor med olika utbildigsbakgrud. Det är också de ärig s har flest av våra ya sveskar. Ite mist viktigt, det är svårt att flytta produktioe utlads. Sverige har stärkt si positio s attraktivt turistlad har tagit markadsadelar de seaste åre. De turistiska sättige i Sverige är 250 miljarder kr har hafte e tillväxt på mella 5-8% per år. Vår turistiska export är 90 miljarder, det är mer ä både skogs-, bil-, läkemedelsidustri. Äve Värmlad har ökat si turismsättig väsetligt ligger u på 8 plats i Sverige, med de äst högsta tillväxttakte. Det är vår övertygelse att Värmlad, med de här strategi s grud alla de förutsättigar vi har, kmer att tillhöra viara. VILL DU VARA MED PÅ DEN RESAN? 3

4 TURISMEN I VÄRMLAND VÄXER Uder 2008 satte turisme i Värmlad cirka 5 miljarder kroor gav årsarbete. Gräshadel utgör e mycket viktig del av turisme har tredubblats uder periode sätter idag cirka 2,4 miljarder kroor. Turismsättige förut gräshadel har dock varit oförädrad seda 2002 trots att atalet gästätter på hotell, stugbyar vadrarhem ökat med 12 procet. Vi är på åttode plats i överattigsstatistike av Sveriges 19 lä me växer äst mest i Sverige avseede kmersiella gästätter Det gäller att ta tillvara på de tillväxte för att skapa e framgågsrik utvecklig. Vår bedömig är att Värmlad har e stor turistisk utveckligspotetial ge vår ära lättillgägliga vildmark vår levade kultur berättartraditio. Me för att utveckla turisme på e plats är det avgörade att de olika aktörera itressetera har e gemesam visio målbild samt e strategi för hur vi skall å dit. Visit Värmlad har därför iitierat e gemesam destiatiosutveckligsprocess uder projektamet Turismkraft Värmlad. Syftet är att med bred samverka i dialog skapa samsy krig uläge utveckligspotetial samt arbeta fram e gemesam strategisk utveckligspla för att stärka attraktioskrafte öka tillväxte i besöksärige. Arbetet påbörjades i mars 2009 har skett ge e fattade dialog delaktighetsprocess med ca 250 mäiskor frå 110 företag orgaisatioer s har varit egagerade i arbetet. Vi har utgått frå e stor mägd data i form av markads- världsaalyser, tredudersökigar äve Värmlads regioala utveckligspla, RUP, varumärkesplattform. All dea data har vi avät s uderlag för våra strategiska beslut prioriterigar. Detta är e kortversio av de strategipla s har arbetats fram s är ett resultat av alla dessa mäiskors kuskap kpetes. De låga versioe, s också iehåller mer bakgrudsmaterial markadsfakta, ka du hämta på 4

5 5

6 STRATEGISK PLATTFORM VISION OCH PROFIL BESÖKSNÄRINGEN I VÄRMLAND består av flera hudra privata, ideella offetliga aktörer. För att bli kokurreskraftiga behöver alla dessa aktörer dra åt samma håll visa e ead bild av Värmlad det gör reda måga av våra kokurreter. S grud för vår visio profil har vi aalyserat vårt uläge potetial kryddat med det s vi tillsammas verklige brier för. Visioes främsta syfte är att vara vår itera ledstjära för vår utvecklig markadsförig av turisme i Värmlad. Värmlads gemesamma turistiska visio är: VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR - GODARE, GLADARE, GRÖNARE 6

7 VISION Visioe är vår gemesamma bild av ett öskvärt framtida tillståd. Visioe är ledstjära s får oss alla att dra åt samma håll. VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR GODARE, GLADARE, GRÖNARE. Vi vill att våra gäster ska få e trevlig upplevelse s överträffar deras förvätigar oavsett syftet med resa. Med roar, mear vi e mer lättsam upplevelse i stude, s t ex skidåkig, idrottsmatch eller revy. Med berör, avser vi e äu starkare mer miesvärd upplevelse s gära påverkar utvecklar våra gäster. Med godare gladare mear vi dels att mat- måltidsupplevelse skall vara av hög kvalitet me också att värdskapet skall hålla hög klass. Gladare betyder också att vi sprider vårt värmlädska värdskap, vår glädje vår berättartraditio. Vi vill att våra besökare skall få e trevligare upplevelse i Värmlad jämfört med adra platser. Gröare står för att vi vill tillvarata vår värmlädska atur u i framtide. Vi vill överträffa adra resmåls miljöegagemag ta e positio ge att vi gör det. Värmlad skall ligga i framkat vad det gäller miljömässigt hållbar turism. De tillväxt vi vill behöver skapa skall ske utifrå ett hållbart utveckligsperspektiv. 7

8 PROFIL Profile är vårt framgågsrecept för hur vi ska attrahera fler besökare säkerställa att vi år vår visio. Profile utgår frå vår varumärkesplattform ska lyfta fram våra kokurresfördelar det s gör oss uika. Det hadlar att förstärka det s Värmlad reda är kät för, framförallt på ya markader, me också att utveckla det ya okäda på våra befitliga markader. Profile ska främja vår positio- 8 erig på markade göra så att vi så tydligt s möjligt särskiljer oss frå våra kokurreter skapar e tydlig plats i våra prioriterade målgruppers medvetade. VÄRMLAND GER ENERGI OCH SPÄNNANDE UPPLEVELSER ÅRET RUNT GENOM NATURE BREAKS, VÅR LEVANDE KULTUR OCH BERÄTTARTRADITION I EN GODARE, GLADARE OCH GRÖNARE ATMOSFÄR.

9 Allt alla behöver eergi. Vi pratar ofta vårt behov av att fylla på batteriera. Våra besökare skall uppleva att Värmlad är e bra plats för just det. Mötet med oss värmläigar, vår atur & kultur skall vara positivt ge eergi. Rekreatiosmöjlighetera i vår atur kultur ger våra besökare de eergi ge upplevelser i att kua bara vara, att kua möta sig själv varadra. Med späade upplevelser meas upplevelser för alla sie för skiftade behov av utmaigar. Späade ka vara fysiskt, metalt eller emotioellt ge brata backar, stilla flottfärder, rafflade idrottsmatcher ett kulturutbud s stämmer till eftertake reflektio. NATURE BREAK betyder att vi i Värmlad alltid har ature s fod/area till våra upplevelser. Betydelse är mer ä aturära, det iebär att vi har e mågfald av lättillgägliga aktiviteter i krig vår atur. Vi vill ge besökare s kaske sälla eller aldrig vistas i ature e möjlighet att ekelt tryggt kua ta del av de värmlädska ature. Nature är vår röda tråd, de går ige i vår folksjäl, i våra berättartraditioer, i koste i vårt förhålligssätt. Värmlad skall ita de ledade positioe för våra målgrupper är det gäller att kua bo bekvämt äta gott, koferera effektivt ädå väldigt ekelt kua ta del av våra erbjudade där vi har ature s fod bas. VÅR LEVANDE KULTUR, ite mist i arragemag eveemag srara, lever sida vid sida med aturupplevelser vildmarksliv vilket ger eergi späade upplevelser året rut. Värmlad har för måga mäiskor blivit kät s de sveska diktaras ladskap med Selma Lagerlöf, Gustaf Frödig, Nils Ferli Esaias Tegér Erik Gustaf Geijer. Likaså har måga kostärer gjort ladskapet kät, blad aat kostärera s samlades i Värmlad vid förra sekelskiftet bildade Rackstadskoloi. Värmlad har haft har måga framståede kosthatverkare. Vi skall i framtide addera till traditioe de mer samtida författara (t ex Göra Tuström, Helee Turste m fl), kostärera (t ex Lars Leri, Kari Broos), musikutövara kosthatverkara för att också visa på de föryade traditioe. Det geuia Värmlad kbierat med det föryade. Allt detta har skapat vår levade kultur berätartraditio. 9

10 AFFÄREN VÄRMLAND - MARKNADER OCH MÅLGRUPPER UTMANINGEN ATT VÄLJA OCH VÄLJA BORT Att utveckla affärera i de Värmlädska besöksärige kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modelle här bredvid visar hur vi arbetat i strategi med hjälp av markadsudersökigar fakta har vi prioriterat de markader de målgrupper vi vill kmuicera med skapa ett bra utbud för. VARUMÄRKE/PROFIL GEOGRAFISKA MARKNADER Värmlads primärmarkad atioellt är de större städera i triagel Oslo Stockholm Göteborg i viss må västkuste frå Göteborg er till Malmö. Våra prioriterade iteratioella markader är Norge (fokus på Oslo, Östfold Rerike), Damark samt Tysklad Hollad. När det gäller de två sistämda så väljer vi vilka delar av dessa vi skall bearbeta i dialog med våra samarbetsparters, Visit Swede återförsäljara i respektive lad. För ärvarade är det de större städera i orra dele av Tysklad samt Bayer. Bearbetige av iteratioella markader ska i första had ske i samarbete med säljledet researragörer på utlädska markader samt Visit Swede ikmade researragörer. 10

11 MÅLGRUPPER Vi har valt att itegrera vår markadsförig mot utlädska markader med Visit Swede s efter e målgruppsaalys prioriterat e målgrupp kallad De globale reseäre. De globale reseäre har god resvaa, höga krav på tillgäglighet reser företrädesvis med direktflyg bokar ofta resa på Iteret. De globale reseäre reser utlads 2-3 gåger per år söker aorluda, lärade upplevelser på geuia resmål rika på atur kultur. De segmet vi prioriterat för Värmlads del är aktiva familjer, whops kofereser samt segmetet orska shoppigturister. 11

12 AFFÄREN VÄRMLAND UTBUD OCH UPPLEVELSER UTMANINGEN ATT GÅ FRÅN RÅVARA TILL TYDLIGA ERBJUDANDEN När det gäller vårt utbud i form av produkter tjäster behöver vi bli tydligare vassare. Vi måste ta fram fler bokigsbara prissatta paketerade erbjudade för de markader målgrupper vi prioriterat. Här iebär det strategiska arbetet att blad aat idetifiera vilka tema vi i Värmlad har aturliga förutsättigar att skapa tydliga, paketerade erbjudade i. Mäiskor reser idag allt mer utifrå sia itresse värderigar det måste vi beakta uderlätta för. Produktutvecklige utgår ifrå målgrupperas behov itresse. 12

13 VARUMÄRKE/PROFIL UTBUDSPYRAMIDEN ova har varit vår modell för strategiutvecklige för hur vi ska tydliggöra Värmlad vårt turistiska utbud. Pyramide blir u det verktyg för produktutvecklig, paketerig markadsförig s vi verkar efter. Vår utmaig är att skapa e rörelse uppåt i pyramide, gå frå ett idag ofta spretigt svårköpt utbud till tydliga paketerade erbjudade. För att uderlätta för våra potetiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudade i sju övergripade tema. Äve här har vi beaktat Visit Swedes Sveriges fyra positioerigstema Natural playgroud, Swedish lifestyle, Urba ature Vitalized meetigs. Värmlads tema blir också e hjälp för oss i produktutvecklig tydlighet mot markade. Våra tema är: Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Det goda livet i Värmlad Viterupplevelser i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad 13

14 MARKNADS- OCH PRODUKTMATRISEN MÅLGRUPPER FÖR VARJE TEMA De tema vi idetifierat kmer att vara vägledade för både markadskmuikatioe produktutvecklige i Värmlad. Neda har varje tema defiierats tydligare. Ett viktigt ställigstagade är vilka markader målgrupper vi väder oss till med varje temas erbjudade. PROFILBÄRARE För varje tema fis profilbärare de företeelser, produkter eller platser s idag gestaltar våra tema på ett bra sätt, ka avädas för att sälja i övriga Värmlads utbud. Markad/Tema Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Goda Livet i Värmlad Viterupplevels er i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad Huvudprofil NATURE BREAK Profilbärare Klarälve med timmerflotte Väer med skärgårde Värmladsskogara med varg, björ,älg lo Alfred Nobel & Nobelmuseet Selma Lagerlöf & Mårbacka Värmladsopera VästaåTeater Vildmarkskoferes Karlstads ya koferes- kogressceter Spa & Wellessupplevelser Herrgårdskoferes Campigupplevelser Herrgårdsupplevelser Spa & Wellessupplevelser Lek & Bus Braäs Alpi Skidtuel i Torsby Klässbols Lieväveri Gräshadel Närproducerat sås Grö Ko Sveska Rallyt Arvikafestivale FBK SM Fial WC Ski-Cross Sverige Stockholm Göteborg, västkuste er till Skåe Whops Active fam Whops Corporate meetigs Whops Active fam Whops Active fam Whops Whops Active fam Norge Oslo, Östfold, Rerike Whops Corporate meetigs Whops Active fam Active fam Whops Active fam Whops Active fam Tysklad I elighet med Visit Swede turopperatörer Whops Active fam Nederlädera Whops Active fam Damark Whops Active fam Whops Active fam 14

15 VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKLING GENOM ATT KOMBINERA de båda modellera får vi vår modell för hur vi ska göra fler bättre affärer i besöksärige i Värmlad. I markadsdele måste vi stärka vår kmuikatio med utvalda markader målgrupper. Detta möjliggörs dock ge arbetet i de edre produktdele av modelle bara ge att skapa tydliga erbjudade resealedigar s går att köpa har vi ågot att kmuicera skapa media uppmärksamhet rut. SNYGG MODELL, MEN HUR FÅR VI DET ATT FUNGERA? För att vår affärsmodell ska kua skapa ya bättre affärer krävs, att vi har e orgaisatio med tydlig rollfördelig stödjade processer. På de kmade sidora visar vi hur vi ska arbeta för att skapa framtides affärer i Värmlad. 15

16 HUR VI FÅR MODELLEN ATT FUNGERA ORGANISATION OCH STÖDPROCESSER ATT DRIVA GEMENSAMMA FRÅGOR MED KRAFT ÄR AVGÖRANDE Hur vi driver frågor är ofta mist lika viktiga s vilka frågor vi driver för att bli framgågsrika. Detta är i syerhet e saig i besöksärige. Skillade mella framgågsrika midre framgågsrika destiatioer regioer fis ofta i sättet de arbetar tillsammas. De regioer där aktörera samlat sig bak gemesamma lågsiktiga plaer hittat formera för att driva gemesamma frågor är ofta de affärsmässiga framgågsexemple i Sverige. E väldigt viktig förutsättig för att lyckas är att vi blir mer proaktiva arbetar mer strukturerat. Alla är vi upptaga av vår respektive verksamhet. Operativ drift tederar att fylla vår dag. Med all respekt för det så vet vi ädå att utvecklig tillväxt ska bli möjlig måste vi iblad staa upp täka framåt. Det behöver vi göra, var e, me också tillsammas. Vi har valt att ta fram e årscykel s ska hjälpa oss att se vad s behöver göras är. Vi vet att vissa saker sker uder året s t ex markadsaktiviteter, me ite mist iteratioella, kräver ofta 18 måaders framförhållig. Detta mycket aat måste vi hitta gemesamma avstämigs- beslutspukter för. De här årscykel visar ågra av de viktigaste aktivtetera uder året, där vi måste agera gemesamt; VI SKA HITTA EN NY ORGANISATIONSFORM UTAN ATT TAPPA TEMPO I UTVECKLINGEN Hos strategigruppe, s tagit fram dea pla, fis e gemesam bild av att de regioala besöksärigsfrågora i Värmlad ska drivas i e y orgaisatiosform med gemesamt ägade mella besöksärige de offetliga aktörera. E orgaisatiosgrupp med orgaisatiosmässig juridisk kpetes kmer att sättas samma uder höste 2009 för att ta fram ett förslag på e y lösig. 16

17 17

18 PROCESSORGANISATION FÖR TURISMUTVECKLING NYTT I ORGANISATIONSFORMEN är att Råd kmer att skapas för att vidareutveckla arbetet med exempelvis markadsförig destiatiosutvecklig. Äve här kmer e bladig av ärigsliv offetliga företrädare att fias med, tillsammas med experter på respektive råde, är så erfordras. Syftet är att vi uder utveckligsarbetet håller fast i det framgågsrika sätt vi arbetat med är vi tagit fram vår strategi att vi u i ästa steg ka delegera ut asvaret till olika grupperigar s får möjlighet att specialisera sig fokusera på de vidare utvecklige i sia respektive asvarsråde. I ett första steg hadlar der att defiiera sia asvarsråde, att ta fram beskrivigar/plaer för hur de vill arbeta med utvecklige (mål, uppgifter, arbetsformer, asvar tidpla etc). Neda fis e beskrivig över förslag till uppgifter för de olika råde. ARBETET MED ATT REALISERA FRAMTI- DENS AFFÄRER ÄR I FULL GÅNG. För att göra det drivs det gemesamma regioala arbetet vidare i e processorgaisatio. Vi räkar med att dea kmer att behövas uder 2010 för att seda kua fasas ut är e y orgaisatorisk lösig är på plats. Processorgaisatioe bygger vidare på det arbetsssätt s vi haft uder framtagadet av dea pla, med e bred strategigrupp beståede av aktörer frå ärigslivet offetlighete i samverka. Styrgruppe, s hititills bemaats av projektägare Regio Värmlad, kmer att utökas med ärigslivsrepresetater. PROCESS- ORGANISATION Styrgrupp Strategigrupp Visit Värmlad Råd Destutvecklig Råd markadsförig Arb.grupp orgaisatio Råd Etrepreörskap Råd Fou+kpetes 18

19 MARKNADSRÅDET med värdera M MA RK R KNADS NAADSSRÅ RÅD ÅDET DDEET ar aarbetar rbe bet eta tar m me ed att ed attt vvä ärder rd deerra prioritera markader mål oc h pr rio orriiteeraa m ark ar ark kad adeerr o ch m ch åållålgrupper. Det gr g rup uppe per er. r. D et iiebär et eeb bäärr aatt tttt vvalidera alid alid al der era d dee prioriterigar gjorts prio pr i rriite io teri rig rig ri gar a ss mg gjo jo orrtts i ii o m rrame am ame me e fförr tu fö tturismstrategi uriism smst strraatteegi gii gö oc göra öraa rrelevata eellev evata attaa a korrigerigar. Asvaret också ko k orrrrig orr iger erii eri ga gar. rr.. A sva s varreet ie iiebär i e eb bäär oc cks kså beakta dee m markadsattt lö at llöpade öpa pad de be b eak akta ta d ma arka rk k aads ds- occh världsaalyser o mvväärl ärl r ds dsaa aal aa alyysser s so m görs görrs occh sätta o mssäätta tta tt dessa skarpa beslutsuderlag för d de ess s a ti ttill illl sska kaarp rpa pa be b esl slu uttsu suder d deerrla rllaag ffö ör kmade markadsplaer. ko k m maa de d m arrk kad adsp spla la la la eer. r. Rådet har ge R åd ådet det e h ar ee vi vviktig ikt kti tig ig rroll oll g ol ge e o si ssi i iput såväl Visit Värmlads, s i pu put till tilll ssåv ti åväl åväl åv äl V isit is sit it V ä mla är mlaa ml d dss, sso destiatioers, ätverks d de esstti iat atio ati at ioe ers ers rs,, te ttematiska emati maati m tisk ssk ka ä äätv tver tv erks rks ks o ch h äriges markadsplaer. Markadsä ärriig gee s ma m rk kads adsspl a plaa err. M Ma ark rk aads dsrådet skall också validera gee i rå åde dett sk kal all ll oc ocks kså va ks aliid deeraa o ch hg iiput pu ut produktutvecklig rame till ti lll p pro rodu ro d kt du ktut u ve veck ck kli l g g ii o m rra am mee utbudspyramide, förr ut fö utbu buds bu dspyra dspy ds pyyram raam miide d, vvåra åraa te år ttema ma oc ma eveemag. eve ev eem e ema em ag. ag. g arbetar DDESTINATIONSUTVECKLINGSRÅDET DE STIN ST IN NATTIO IONS ONS NSUT UTTVE VECCCK KLLIING N SR SRÅD RÅD ÅDET ET aarb ET rb bet etar ar skapa aturliga markadsförr at fö attt sk skap apaa a ap atu turl tu r ig rl igaa oc ch m ma arrk k ka ads a dssdriva d dr riv iva iv aa ssamverkasformer amve am veerk rka a sfor sffor o me merr me m mella llla a resmål, re resm esm smål ål, ko ål k kmuer, mmu mm uer, err fö före företag, etaag, ttematiska emat em attisska ka ätverk ätv ä tver tv erk k os o osv.. v. I v. II md detta etta et taa aasvarsråde sva s vars va rs rs mråådee hadlar had ha la d larr de dett oc ocks också k å ks m aatt tt fi a aa fformer orrmeer förr at fö attt dr d driva riv i a oc iv h ut utve utveckla veck ve ckla ck la ve verk verksamheter rksa rk saamh mhet eter et err s so m i ite tee i ssig ig äärr lö lös lösamma, sam sam amma m, me me e so s m skap sk apar ap ar ttillväxt illlv lväx äxxt fö förr ä äriig e e. skapar ärige. ORGA OR GANI GA NISE NI SERI SE RING RI NGSR NG SRÅD SR ÅDET ÅD ET aarbetar ET r et rb e ar m ed d aatt t ttaa tt ORGANISERINGSRÅDET med fram fr am d detaljplae etal et aljp jpla lae ae fö förr de de km ko kmade m mma ade de tu uri rism smor sm o ga or gai isa i sati sa tio oe o e i u d der der e E E turismorgaisatioe uder grudmodell i g gr udm u dmod dm odel od elll är el ä rreda eda ed a fframtage a rraamt mtag ge iio o turismstrategi. rrame ra mee fö m förr tu turi r sm ri mst s raateegi gi... Rådet har till l uppgi uppgift giift aatt t k tt kma ma ma m m med ed d kokreta förslag till följ följade: jade: Or Orgaisatiosform O rga g isatiosforrm F Fiasierigsmodell Fi ia a ssie ierriig gsm smo od del del el Äga Ägadeformer Äg gaa de defo ffo orm orm rmer mer er o ch äägarrolle ch gaarrrrol g olle le I arbetet arbe ar bette be tet ko k kmer mm merr rråd rådet åd dett k kmer me mme merr at attt beakta beak be eakta ak k d de e e ya yaa k kokurreslage, o o ku kurr rre re esllag ge e, la llage age g ge mo off ffetl etlig tlig i u ig upphadlig, p had pp d dlig liig g,, ee eevetuell ve ve ttue uell l sstorregio st tor o rreegiio o m me e m e mest eesst av av aallt lllt de de iit ite e t ettioer ti io oeerr ss m fi s s i fform orm or m avv VärmladsVäärm V mla ladsd dss-modelle mo m od deell lle e oc ch Tu Turi Turismstrategi. riism smst s rraategi st teegi gi... D Det et äärr viktigt vvi iktig kttigt ig gt at aatt tt d de e y yaa or orga orgaisatiosforme rga gai isa isa i sati tio ti io osfor sffor orme m me utgår u ut tgåår fr frå råå ttil tillväxt illlvvääxxt i ä illv ärige ärriig e e o ch m ch med ed d eett tt tt tydligt tty ydl dlig gt m ma markadsperspektiv. ark rka ads dsspers d persspe pe pekt ktivv. kt ENTREPRENÖRSRÅDET EEN NTTR NTR REEPPRE RENÖ NÖRSSRÅ RÅDET DEET arbetar aarb rbet rb ettarr m med ed aatt ed tt u tt utttveckla vve eck ckla la eetrepreörskapet tre t repr pre eör örsk skap sk ap pet e ii o ä ärige äri rig gee g oc ch fö för at för aatt tt hi h itt tta fo form rm merr o ch hm od delller leer hitta former modeller ffö ör sa amver mver mv e ka ka me m ed ak aaktörer ktö töre rer i lä re lläet lä äe et sso för samverka med s aarbetar ar rb beetaar ffö ör d de et t ex et ex A LMI, LMI, LM I, H ade a dels dels lska kam ka mmför det ALMI, Hadelskamm ma are re, re,, IIova. vvaa. F o Fö ör at aattt tu uri rism märi äri ä rig g ge mare, För turismärige sskall sk alll ku all ku aa ut u v ck ve klaas oc b bl li lå llåmgsiktigt åmg mgsik siikt ktig igt kua utvecklas bli k ko ok ok kur u rees kr kraf a tiiga af ga k rävs rä vs aatt tt tt äärri g gee kokurreskraftiga krävs ärige ffå år hjälp hjäl hj älp p at aatt ttt hi ittta t ex fi a si sier eri er g fö för at för attt får hitta asierig ku ku a gö göra r iiv ra vves este ste terrriiig g gar ar i ssi ii a a aaläggläägg ggkua ivesterigar sia i ig ig gaarr, ssi ia ia ttjäster j s jä ste ter er etc et tc. c. igar, sia etc. FOUFO U-RÅ U-R RÅÅD ÅDET DDEET arbetar arb rbettar ar fför örr aatt tttt fföra öra ii öra ör F ou-ou FOU-RÅDET FoUbe begr egr g eep ppeet i de de vä vvärmlädska rrm mlä läd dsk skaa be besöks sä ä-begreppet besöksärrige. ri ig gee. Det Deet ha D h d dla dla larr d de els ls o m at attt b be eva v ka hadlar dels bevaka befi be b eefi fitlig tli t l g fors li fo forskig ors rsk sk ii g oc o ch u ut utvecklig tve veck veck klliig o c ch attt ko at km mm mu uic uic icer eraa de d de e aa vi vvidare dare da are re o ch hd els el ls kmuicera dea dels m aatt tt ssee vvi ilka lka be lk beho hovaa F o U ss hova ho fi s i vilka behova s Värmlad. Värm Vä rm mla la d d. 1199

20 FRAMTIDENS ORGANISATION FÖR TURISMEN I VÄRMLAND ATT TA FRAM STRUKTUREN OCH ARBETS- FORMEN för de kmade turismorgaisatioe i Värmlad är ett arbete s orgaisatiosrådet arbetar med uder 2009/2010. Det fis ett atal frågor s behöver klargöras ia e orgaisatio sjösätts, exempelvis hur olika orgaisatioslösigar påverkar fiasierig likväl s lage offetlig upphadlig de ya kokurreslagstiftige. Strategigruppe har dock tagit fram e grudmodell för de framtida orgaisatioe. Medlemmar i de ekoiska föreige s är huvudma för orgaisatioe är Värmlads kmuer samt företagsätverke i Värmlad. Här fis reda ett atal aturliga ätverk med gemesamma itresse, exempelvis herrgårdsätverket Hotell i Värmlad ya kmer att bildas. Det eda kravet är att deltagade ätverk också är ekoiska föreigar. Det kmer fortsatt att vara viktigt att egagera läets aktörer aväda vår samlade kpetes i arbetet. Take är dock att vi ska fortsätta arbeta med Råd s får asvar för att utveckla sia respektive råde ta fram fler förslag till utveckligs- /hadligsplaer för kmade året. Dessa plaer ska preseteras vid det årliga Turismtiget för beslut. 20

21 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ORGANISATION Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Besöksärige i Värmlad ek. föreig Styrelse Värmlad AB Regio Värmlad Råd Destiatiosutvecklig Råd Etrepreörskap Råd Markadsförig rig Råd Kpetesförsörjig Råd Forskig & Utvecklig 21

22 Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera VISIT VÄRMLANDS ROLL Visit Värmlads asvarsfrågor har delats i i fyra huvudråde där Visit Värmlad äger frågora me ite ödvädigtvis är de aktör s operativt arbetar med alla delar. Arbetet med frågora ska bedrivas av de aktör s har rätt kpetes, förutsättigar resurser. Forskig & Utvecklig säkerställa att relevat statistik, udersökigar aalyser av värld, markad, kuder kokurreter geförs att kuskape frå dessa sammaställs tillgägliggörs i form av relevata beslutsuderlag för systemetets aktörer. Kpetesförsörjig utbildig arbeta för att besöksärige får tillgåg till persoal med relevat utbildig så lågt det är möjligt främja att kpetese staar kvar i Värmlad. Etrepreörskap ge samarbetsparters arbeta med att utveckla befitliga företag i besöksärige, främja ärigslivsutvecklig etablerig av ya företag. Destiatiosutvecklig strategisk samordig av Värmlads besöksärig främja samverka tillväxt i besöksärige. Markadsförig Visit Värmlad ska asvara för exter imagemarkadsförig samt iter markadsförig iformatio. Kopplat till varje huvudråde fis ett råd med represetater frå de olika aktörera, såväl geografiskt s verksamhetsmässigt, för att säkerställa bred samverka förakrig samt att arbetet utgår frå besöksäriges behov. 22

23 KOMMUNERNAS ROLL Kmuera ska vara möjliggörare skapa förutsättigar för besöksärige dess tillväxt. Det iebär att de måste ha tillräcklig kuskap turisme s företeelse äriges affärslogik. Närigslivsfuktioera i kmuera bör också fatta turismärige. Närige upplever att fis behov av ökad samordig av turismfrågor i kmuera mella t ex ärigslivschef, turistchef fritidsförvaltig. Kmuera behöver beakta turisme vår strategi i si ordiarie verksamhet, sia beslut plaer. Exempel på detta är lågsiktig plaerig översiktsplaer tillstådsärede ifrastruktur kmuikatioer offetligt etrepreörskap TURIST- OCH I-BYRÅERNAS ROLL Turistbyråera bör ha ett kocertäk, dvs täka hela Värmlad äve ha e ehetlig profil. Turistbyråera bör fias där det är måga besökare ite ödvädigtvis e i varje kmu. Turistbyråera ska ge efterfrågad iformatio över disk, telefo webb. BESÖKSNÄRINGENS ROLL Besöksäriges roll blir att utifrå strategiplae asvara för att det sker produktutvecklig paketerig samt kvalitets- serviceutvecklig. Att ma egagerar sig i det gemesamma arbetet ge deltagade i råd, geografiska /eller tematiska ätverk. 23

24 VÄRMLAND Regio Värmlad, , regiovarmlad.se Grafi sk layout form: Birgitta Stradh, Regio Värmlad, Iformatiosehete,

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer