Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn"

Transkript

1 Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många trafikprojekt i Västra Götaland kommer ombyggnaderna vara som mest intensiva med risk för sämre framkomlighet. SIDAN 9 SÅ Väst fyller 80 år! Välkommen på fest med middag och nostalgi! SIDAN 19 ÅKARE I VÄST tidning för sveriges åkeriföretag VÄSTRA GÖTALAND # Så når trafiksäkerheten förarhytten Ditt tydliga ledarskap är nyckeln till höjd säkerhet med nöjdare förare och kunder SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

3 Jag vill veta vad ni tänker och tycker Att kommunikation är svårt har vi nog alla erfarenhet av. Inte minst med familjemedlemmar, särskilt tonåringar. Men det finns ett grundknep: kom ihåg att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Man måste fundera på vem man pratar med och förstå sin målgrupp, och anpassa sin kommunikation så den når fram. Det är så man når framgång med de budskap man har. När jag kommunicerar med politiker och andra makthavare behöver jag kunna styrka det jag säger. Jag måste kunna visa att det jag beskriver som problem och önskemål i åkeribranschen verkligen är just det. Och därför måste jag veta vad ni tycker, hur ni tänker och hur ni har det. I det arbetet är medlemsenkäten ett mycket viktigt verktyg. Årets upplaga är precis genomförd och jag vill så snart som möjligt få ta del av resultatet. Så snälla, svara på den, du som får den. Men vi försöker få information om våra medlemsföretag på fler sätt. Det vi genom att ni berättar det för oss i alla möjliga sammanhang när ni kommer på spontana besök, när vi ses på utbildningar och i andra sammanhang eller när ni ringer till oss. Det uppskattar vi mycket. Du hjälper oss så vi kan hjälpa dig. Ju mer tydlig och ärlig information vi får, desto bättre blir vi på att formulera de budskap som skapar bättre villkor för dig. Men man kommunicerar inte endast genom att säga saker, utan också genom att göra saker. Om vi säger att vi värnar trafiksäkerhet då måste vi agera trafiksäkert. Vi måste följa skyltad hastighet och anpassa hastigheten till rådande situation. Det här är viktigt om vi säger en sak och gör en annan är vi inte trovärdiga. Allt gott! NYHETER Cabotagestudien klar. I juli presenterades den omtalade cabotagestudien, som försöker beräkna olaglig trafik i Sverige. 4-5 Ombyggnader överallt. Under 2016 kommer ombyggnaderna att vara som mest intensiva med begränsad framkomlighet. 9 Fortkörning utanför skola. NTF Väst har mätt hastigheten utanför skolor. En personbil körde i 84 km/h på 30-sträckan. 10 Göteborgs Hamn först i landet med alkobommar på försök. 10 Livligt i Almedalen. SÅ var givetvis med i Almedalen och här får du en kort rapport om vad vi medverkade i. 12 Missa inte Framtidsdagarna en konferens för dig som vill utveckla ditt företag. 14 Tävla i eco-driving. Ladda hem en miljösmart app som gör det möjligt att tävla med kollegor i energismart körning. 14 SÅ Väst fyller 80 år välkommen på fest med middag och nostalgi! 19 Vår erfarenhet är att de flesta förare tar till sig YKB som en hjälp i vardagens arbete, och kontinuerlig förarutbildning är bra för åkeriet. 20 press & påverkan 6 Hur har åkerinäringens frågor speglats i media den senaste tiden? medlemsnytt 12 fråga experten 13 reportage 16 Beslutsamt ledarskap. Tydlighet och uthållighet krävs om du vill höja trafiksäkerheten i ditt företag men det lönar sig PÅ VÅRA VÄGAR 21 Annika Persson REGIONCHEF Samhällsviktig roll. Lastbilars roll i samhället diskuterades på seminarium om krishantering. 21 KrönIKA 22 ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Jenny Albin telefon e-post: akeri.se Ansvarig utgivare: Annika Persson

4 Färre rullar på slitna däck Årets däckrazzior visar att andelen bilar med minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) var 26 procent bäst sedan razziorna startade. (Svensk Åkeritidning) Träff med Skatteverket om utländska transporter Representanter från SÅ träffade Pia Bergman, Skatteverket, som arbetar med granskning av svartjobb och organiserad brottslighet. Syftet var att sprida kunskap om vilka lagar och regler som gäller, samt att öka myndigheternas kunskaper kring åkerinäringen. Vi kommer tillsammans att utarbeta frågor och svar om detta, som läggs upp på akeri.se. Cabotagestudien av inrikes fjärrtra Dags att lyfta fram det sunda åkeriet Det målas ofta upp en bild av åkerinäringen som kriminell och ohederlig. Bilden är delvis sann, det finns många oseriösa lycksökare i branschen. Men en stor del av Sveriges åkeriföretag är seriösa och mycket duktiga. Kampanjen Fair transport har till syfte att lyfta fram dem som levererar hederliga och sunda transporter varje dag. Kampanjen bygger på att lyfta fram de sunda transporterna och de seriösa företagen. Utgångspunkten kommer att vara Sveriges Åkeriföretags etiska policy som omfattar alla medlemmar. För att kampanjen ska lyckas är det viktigt att alla seriösa företagare kliver fram och gör sig synliga. Därför kommer hösten att ägnas åt ett internt förankringsarbete inom organisationen. Ett arbete där varje medlem har möjlig- het att läsa in sig på kampanjens budskap och förbereda sitt företag. En del av förberedelserna handlar om att se kampanjens upplägg. En annan del av förberedelserna kommer för vissa medlemmar att handla om att se över sitt företagande. Till exempel kommer trafiksäkerhet att vara ett viktigt moment i kampanjen. För vissa företag kan det då handla om att se över sitt interna trafiksäkerhetsarbete. tina thorsell Under Almedalsveckan på Gotland presenterade forskaren Henrik Sternberg cabotagestudien som visar hur många lastbilar man kan anta kör illegala cabotagetransporter i Sverige. Studien bygger på över inrapporterade utländska lastbilar. Efter en hård vetenskaplig gallring av alla bilar arbetade man till sist med utländska bilar vars rörelsemönster man analyserat. Att man fick rensa bort så många beror på akademisk noggrannhet: lastbilar har blivit inrapporterade flera gånger av olika personer, men de kan ju bara räknas en gång om resultatet ska vara både sannolikt och trovärdigt. Samhällets utmaning på transportområdet är att klara av en ökad mobilitet till låga kostnader och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet. Högkapacitetsfordon för godstransport på väg är en del av lösningen att möta det ökade behovet av effektiva transporter. 85 procent av antalet ton gods som transporteras på väg inom EU sker på sträckor under 150 km och har därför inget alternativt transportsätt. Sveriges Åkeriföretag anser att fler högkapacitetsfordon kan göra stor nytta för samhället. För att optimera nyttopotentialen hos högkapacitetsfordon bör vägnätets bärförmåga och kapacitet analyseras och, där så är möjligt, klassas upp. Med ökad tillåten längd på fordonskombinationer så kan bruttovikter ökas samtidigt På samma sätt tog man bort bilar som bara rapporterats en gång, risken bedömdes som för stor att någon skrivit in fel registreringsnummer. 6 6oo bilar har alltså analyserats och av dem är det ca som sannolikt inte Klimatsmart med högkapacitetsfordon som infrastrukturkostnader kan hållas låga. Försök i Sverige med lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och ca 30 m långa har varit framgångsrika inom trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan per ton transporterat gods. I STälleT För småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination, anser SÅ att framgångsreceptet bör expandera och permanentas. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt minska miljöpåverkan genom användning av modulfordon och högkapacitetsfordon. Regelverk och procedurer bör därför tas fram som snabbar upp och underlättar en ökad användning av högkapacitetsfordon. MÅrten JoHanSSon 4

5 Av 6 6oo analyserade bilar är det som sanno likt inte följer cabotagereglerna. Norsk protetst Norske Lastebileier-forbund, NLF, och det norska transportarbetarförbundet demonstrerade mot cabotagetrafikens negativa effekter och osund konkurrens. (Svensk Åkeritidning) klar: nästan 20 % fik är svart följer cabotagereglerna. Totalt sett räknar man med att ca svenska bilar kör inrikes fjärrtrafik, samt då ca utländska bilar som kör olagligt. Sammanlagt ca bilar, varav olagligt. Det gör att 20 %, en femtedel, av marknaden är svart. idag finns ett stort behov av uppställningsplatser i våra storstadsområden. Sveriges Åkeriföretag har inventerat vilka geografiska platser som lämpar sig för detta utifrån åkerinäringens transportvägar i regionen. Rapporten behandlar i första hand Stockholmsområdet, men ska även gå att använda i övriga landet med egna exempel och förslag. Uppställningsplatserna har till syfte att ge utrymme för parkering och vila och ska finnas i områden där många antalet tunga fordon är stort. Då minskar trycket på våra vägar det blir färre tveksamma parkeringar, och möjligheterna säkras för åkerierna att följa de lagstadgade kör- och vilotiderna. Nu behöver Storstockholms politiker ge förutsättningar för fler uppställningsplatser, anser SÅ. Forskningen om cabotagetransporter fortsätter, och under hösten kommer Henrik Sternberg att tillsammans med Sveriges Åkeriföretag samt våra systerorganisationer i Norge och Danmark att utveckla studien internationellt. tina thorsell Ny rapport om uppställningsplatser Säker körning kräver vila på bra uppställningsplatser. På ett förtjänstfullt sätt har några företagare etablerat sig på olika platser för att möta behovet av (säkra) uppställningsplatser som passar de lagstadgade kör- och vilotider som våra medlemmar arbetar utifrån. Några exempel är Brändåsen, och också kedjan Rasta Café har en enklare variant av parkering för tunga fordon i anslutning till sina anläggningar. MeN behoven av liknande lösningar i fler regioner är påtagligt. Våra beslutsfattare behöver få upp ögonen för problemet, och SÅ ska vara med och föreslå lämpliga lösningar. Med enkla medel kan ett antal platser anpassas för att underlätta åkeriföretagens vardag i en värld där transporter rullar dygnet runt för att möta kommuninvånarnas behov av varor till mataffärer, skolor och andra verksamheter. erica SvanStröM Samarbete för större och tyngre fordon Skogsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan som ett led i det gemensamma arbetet att få till högre bruttovikter inom skogslogistiken. Talare var Magnus Svensson, SCA, Ingela Bendroth, (M) Näringsdepartementet och Mats Pertoft, (MP) Skatteutskottet. På detta seminarium rådde det för första gången en stor samsyn även bland politikerna att högre bruttovikter är bra för både miljön och konkurrenskraften. Arbetet med att se över regelverket för att tillåta högre bruttovikter fortsätter. Skogslogistikkonferens på Mittiamässan Det var fullsatt i år. Över 100 deltagare hade anmält sig till skogslogistikkonferensen som i år hölls i anslutning till Mittiamässan i Ljusdal. Förste talare var SCA:s logistikchef Thomas Hedlund som beskrev hur de utvecklat samarbetet inom skogslogistiken där åkeriernas roll och ansvar tydligare tas till vara. Nästa programpunkt handlade ankomstavisering med dess hot och möjligheter. Sist ut i programmet var Gunnar Svenson från Skogsforsk och Sveaskogs Anders Järlesjö som gav en omfattande information om Krönt vägval. Den samlade reaktionen från åhörarna var att Krönt vägval behöver vidareutvecklas innan det är tillförlitligt. Nya regler för farligt gods Det är nu tillåtet för ADR-transporter med alla modulfordon vi använder i Sverige, både fordon med dolly men också de som har link eller påhängsvagn med kärra. Mängden farligt gods har dock begränsats till 40 ton. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M262 och M263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som den 26 juni 2013 signerades av Spanien. Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj Avsändaren måste skriva in följande text i transporthandlingarna Transport i enlighet med villkoren i det multilaterala avtalet M262 respektive 263 enligt vad som är tillämpligt. Avsändaren måste alltså godkänna att modulfordon får användas för sina produkter. Om dolly används tillsammans med påhängsvagn kan kapitel 10.7 i ADR-S fortfarande användas vilket torde vara användbart för de allra flesta transporterna i Sverige. Då behövs ingen tillläggstext i transporthandlingarna. 5

6 press & påverkan Tina Thorsell kommunikationschef Följ vårt opinionsarbete Du vet väl att du lätt kan hitta alla pressmeddelanden som så skickar ut? Gå in på och skriv "sveriges åkeriföretag" i sökrutan. en plan för transportsysemet fram till 2025 ska granskas av bl a sveriges åkerföretag. Viktigt att leva som man lär Jag hörde att du lämnat din man. Vad var det för fel på honom? Egentligen bara två: allt han gör och allt han säger. Det låter förstås lite rått, men ungefär så är det. Man bedömd både på vad man säger och på vad man gör. Ta internatskolan Lundsberg. De har väl i minst ett år sagt att det inte ska förekomma någon kränkande behandling av yngre elever. När jag då läser att två elever blivit brända med strykjärn, då tänker jag inte Ojdå, vilken olycka. Men är ju en engångshändelse, för det har rektorn sagt. Utan jag tänker Vilka kålsupare. Idioter. Den måttstocken är mänsklig. I åkeribranschen ser det likadant ut när vi med all rätt kräver att myndigheter ska upprätthålla och följa lagar och regler. Då gäller regelefterlevnad oss också. Vi måste se till att förarna håller hastigheter och köroch vilotider. Och vi måste vara noga med lastvikter och besiktigade bilar. Vi måste helt enkelt leva som vi lär. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Remiss med fokus på framtiden Den 14 juni redovisade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet Planen är nu på remiss hos bland annat Sveriges Åkeriföretag som ska lämna synpunkter. Regeringen skickar varje år ut ett antal remisser, det vill säga, förslag till ny lagstiftning. För att förslagen ska bli så välfungerande som möjligt, förankras dessa hos branschorgansationer, myndigheter och andra som berörs av lagstiftningen. För närvarande arbetar en grupp hos SÅ intensivt med att skriva synpunkter och kommentarer kring kommande Plan för transportsystemet Förslaget är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att med utgångspunkt i befintlig plan göra en utredning av behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Trafiken och därmed kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet har ökat under lång petra Wärmström, över direktör transportstyrelsen pia Bergman, överdirektör, skatteverket claes tingvall, säkerhetsdirektör på trafikverket ingela Bendroth, statssekreterare på näringsdepartementet Beatrice ask, justitieminister (m) mats pertoft, riksdagsledamot (m) Johan pehrson, riksdagsledamot fp Sveriges Åkeriföretag jobbar nu intensivt med att svara på remissen om en långsiktig plan för Sveriges transportsystem. tid. Det har medfört ökade störningar och trängsel i vissa delar av systemet, något som varit extra tydligt i storstadsregionerna. Remissen ska lämnas in den 1 oktober, och planen ska fastställas under våren erica svanström Diskussion om regelefterlevnad inom yrkestrafiken (erica svanström, John Woxström, thomas morell m fl) Diskussion om vad som gäller för att anlita utländska förare i sverige (mikael nilsson, ulric Långberg, tina thorsell m fl) informellt samtal om branschens utmaningar och möjligheter inom framförallt trafiksäkerhet. (patrick magnusson, tina thorsell, ulric Långberg) Möte i Almedalen: diskussion om bland annat cabotagestudien Möte i Almedalen: diskussion om olagligheter i åkerinäringen och hur de påverkar de seriösa företagen Möte i Almedalen: diskussion om förtjänster med tyngre och längre fordon Möte i Almedalen: diskussion om lagligheter i branschen och vad riksdagen kan göra. 6

7 Sprider svensk säkerhet mårten Johansson, teknikchef i sveriges åkeriföretag berättar om svensk åkerinärings erfarenheter av trafiksäkerhetsarbete på ett seminarium i madrid i oktober om iso 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet. Barometern utgår denna gång, och istället säger vi hej då till mångårige medarbetaren Hans Engström som nu lämnar skrivbordet för ett härligt pensionärsliv. Här blickar han tillbaka på den tekniska utvecklingen under hans decennier i Åkeribranschen. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Från post till App I slutet av 80 talet började jag på Svenska åkeriförbundet. En av mina arbetsuppgifter var att skicka ut pressmeddelanden. Det var på den tiden det gick som ett brev på posten. Dålig återväxt på trafikpoliser I Avesta tidning den 19 juni förklarar Patrick Magnusson, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Mitt, varför det finns så få poliser som kan kontrollera yrkestrafiken: Det är inte attraktivt att vara trafikpolis längre, Yrket har låg status. Exponera dig inte Tidigare kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson numera expert vid Sveriges Åkeriföretag ger i Kvällsposten och GT den 30 juni tips till trafikanterna hur de ska undvika tjuvar: Visa inte att de har något att stjäla. Gör du det är det som att säga kom och stjäl av mig. Ta en glasspaus I Nerikes Allehanda den 5 juli och i Norrköpings Tidningar den 6 juli uppmanar Anders Talén och Ingemar Resare, ordförande respektive regionchef i Sveriges Åkeriföretag Öst trafikanterna att hålla hastigheten, köra nyktert, lasta lagligt och inte glömma att ta en glasspaus. Då blir resan trevligare och trafikklimatet hälsosammare. Lätt att manipulera i åkeribranschen Det är oerhört enkelt att bedriva olaglig trafik i Sverige skriver Ingemar Eriksson, ordförandei Sveriges Åkeriföretag Skaraborg i Ulricehamns Tidning den 8 augusti. Från åkerinäringens sida har vi under lång tid belyst problemet med den olagliga trafiken skriver Ingemar vidare och menar att det är dags för en allmän skärpning hos våra rättsvårdande myndigheter. Rattfylleri är ett allvarligt problem Vi efterlyser väsentligt fler kvalificerade kontroller av yrkestrafiken på väg, skriver Thomas Morell, regionchef i Sveriges Åkeriföretag i ett debattinlägg i bland annat Skaraborgs läns tidning den 28 augusti. En sund transport ska hålla hastigheter, lastsäkra ordentligt, följa kör- och vilotider. Och självklart köra nyktert säger Thomas Morell och uppmanar transportköpare och allmänhet att ställa hårda krav på transporter. Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna under oktober till december Ett pressmeddelande som postades dag ett blev i bästa fall en artikel i dagspress dag tre. Trots att tidningarna hade viss konkurrens från radio och TV var det som stod i morgontidningen ofta nyheter. Sedan kom något som hette fax. Man stoppade ett papper i en maskin på kontoret och det dök genast upp på tidningarnas redaktioner. Här kortades informationsflödet med en dag. Sedan kom något som hette fax. Här kortades informationsflödet med en dag. Ett pressmeddelande som idag skickas med e-post kan inom ramen för några minuter publiceras på en mängd webbplatser. Inte bara på tidningarnas utan även på bloggar och s.k. sociala medier. Dagstidningarna är inte länge ensamma om nyheterna. Med Internet har pressen fått en mördande konkurrens. Minskade intäkter gör att det nu är färre journalister på redaktionerna. De får fler uppdrag per dag, får mindre tid att sätta sig in i varje ämne samtidigt som sidorna i tidningarna blivit färre. Man sållar därför hårdare när det gäller vad tidningen ska belysa. I dag kan man inte förlita sig på dagstidningar som en komplett informations/nyhetskanal. Som medborgare måste man komplettera sin omvärldsbevakning med elektroniska media och en branschorganisation måste ha egen närvaro på Internet. SÅ:S FörStA Steg ut på nätet togs 1997 och den elektroniska nyhetsförmedlingen har sedan dess ökat med flera webbplatser och appar, nyhetsbrev till speciella grupper och med Svensk Åkeritidnings nyheter och reportage. Den här utvecklingen från post till appar har tagit ungefär 25 år. Vad kommer att hända om vi blickar 25 år framåt? Hans engström 7

8 beg. lastbil Stort utbud, försäkring och finansiering Volvo Truck Center är Sveriges största leverantör av nya lastbilar. Det gör att vi dagligen får in nya begagnade lastbilar. Via vår sökmotor på får du direkt och utan omvägar snabbt en total överblick över de begagnade lastbilar som är aktuella för dagen. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig med ytterligare information angående de lastbilar du vill veta mer om. Är du på jakt efter någon särskild modell? Låt oss veta det så hjälper vi dig att leta. FaKta 100-tals begagnade lastbilar i lager. leveranser av ca. 600 begagnade lastbilar / år. Även försäkrings- och finansieringslösningar. Göteborg FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

9 Rösta om trängselskatt 2014 Just nu verkar det som om utlandsregistrerade bilar ska kunna börja betala trängselskatt först i mitten av Tillsammans med bl.a.handelskammaren arbetar vi på SÅ vidare med att påverka för att inte införandet ska fördröjas. Omröstning om trängselskatt ska ske på valdagen Läs mer om risker för stora trafikstörningar år 2016, då ombyggnationerna är mest intensiva. Stora utmaningar för framkomlighet Det byggs om, byggs till och byggs nytt i det västsvenska trafiknätet just nu. På många ställen och samtidigt. Det påverkar trafikflöden och framkomlighet och ännu fler trafikhinder är att vänta. I slutet av maj togs första spadtaget för Marieholmsförbindelsen, vars syfte är att avlasta Tingstadstadstunneln. Marieholmsförbindelsen omfattar därför nya vägar över Göta Älv, både en tunnel för bilar och en bro för järnväg. Därutöver byggs det om även längs väg 155 i Torslanda, vid Övre Husargatan och vid riksväg 40 strax innan Landvetter för att nämna endast några av alla trafikprojekt som pågår. Många av de projekt som nu planeras eller redan pågår ingår i det så kalllade Västsvenska paketet, en satsning som pågår fram till 2028 och ska förbättra kommunikationen via flera färdmedel, som tåg, buss, spårvagn, cykel och bil. Andra ombyggnader är kommunala investeringar och andra underhållsprojekt i Trafikverkets regi. Dessa ska organiseras och planeras så att framkomlighet blir möjlig för alla, såväl lastbilsåkare som gångtrafikanter och cyklister. Trafik oktober 2012 Samordnad trafikledning Ett av de många trafikprojekt som pågår i Västra Götaland har som mål av avlasta Tingstadstunneln genom att bygga en ny tunnel under och en ny bro över Göta Älv. Det ska också göra vägtrafiksystemen kring Göteborg mindre sköra och sårbara är det år då det enligt dagens planering pågår flest ombyggnadsprojekt. Det innebär stora utmaningar. Vi frågade därför Trafikverkets Carl-Anton Holmgren, koordinator för det Västsvenska paketet, hur myndigheten arbetar för att underlätta framkomligheten under 2016, när ombyggnationerna kommer vara som mest intensiva. Parterna i Västsvenska paketet arbetar gemensamt med frågan i det som vi kallar för Trafik 2016, säger Carl-Anton Holmgren. Tanken är att på ett övergripande plan säkerställa trafikfunktionen i Göteborg under perioden då en stor mängd åtgärder inom infrastruktur och stadsbyggnad kommer att pågå samtidigt både inom Västsvenska paketet och inom ordinarie åtgärder som främst Trafikverket och Göteborgs stad utför, nyinvesteringar och underhållsåtgärder. Arbetet kommer att resultera i en övergripande strategi för samlad hantering av alla transportslag under byggtiden. Tanken är att det ska vara enkelt och pålitligt att nå sin destination under byggtiden. Annika Persson illustration: trafikverket Fakta/Trafikbyggen i Västsverige Västsvenska paketet ska pågå fram till cirka Paketet går ut på att skapa infrastruktur som gör det möjligt för regionen att växa. Marieholmstunneln ingår i Västsvenska paketet, beräknas stå klar år 2020 och kommer att kosta 3,5 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Nya Marieholmsbron ingår inte i paketet, den bekostas av Trafikverket med bidrag från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, AB Volvo och Göteborgs Hamn. Bron beräknas kosta 1,35 miljarder kronor i 2009 års penningvärde och den skall stå klar vid årsskiftet Mer info om projekt som ingår i Västsvenska paketet och andra projekt i länet hittar du på och på På finns information och råd till dig som är intresserad av att vara leverantör till Trafikverket och vill veta mer om aktuella och planerade upphandlingar. Du kan också registrera kontaktuppgifter för att få inbjudan till kommande leverantörsdagar. 9

10 400 meter båt i Göteborgs hamn Världens största containerfartyg, Maersk Mc-Kinney Møller, lade till i Göteborgs hamn i slutet av augusti. Det var finalen på jungfruresan, som inleddes den 14 juni med sjösättning i Korea. Fartyget är 400 meter långt, rymmer tjugofotscontainrar och ska trafikera nära femton hamnar, bland annat Göteborgs, Rotterdams, Hong-Kongs och Singapores. NTF Väst mäter varje år hastigheter utanför skolor. Läs årets rapport på Många lastbilar kör för fort vid skolor Nära sex av tio lastbilar struntar i 30-gränsen utanför skolorna. Det visar NTF Västs årliga undersökning av trafiksäkerheten utanför skolor i Västsverige. Sedan 1997 har trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst mätt hastigheterna utanför skolor i Västsverige. I årets undersökning ingår över 7000 fordon som har hastighetsmätts utanför 60 skolor i 16 kommuner. Enligt resultatet körde mer än hälften av alla fordon för fort 52 procent körde snabbare än tillåtna 30 kilometer i timmen. Lastbilschaufförerna var sämre än genomsnittet, då hela 59 procent av lastbilarna körde för snabbt. Mycket bekymmersamt, anser Malin Lundgren, verksamhetschef för NTF Väst, och betonar att olyckor med tunga fordon ofta får allvarligare konsekvenser. Att sänka farten till 30 kilometer i timmer förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme, säger Malin Lundgren i ett pressmeddelande. Fakta/Hastighetens betydelse: Hur fort man kör är avgörande för hur allvarligt någon skadas i en trafikolycka. Om någon kliver ut 15 meter framför en bil som kör i 30 km/timmen, då hinner föraren troligen stanna. Om någon kliver ut 15 meter fram en bil som kör i 50 km/timmen, då hinner föraren knapp påbörja inbromsningen innan den gående är påkörd i närmast full fart. Fakta/vad gäller kring barn och trafik? Barn kan vara uppslukande av sin lek och inte se vad som händer omkring dem. De kan heller inte förutse andras beteende. Barn har svårt att förutse andras beteende. Först i tio- till tolvårsåldern klarar de att cykla i måttlig trafikmiljö. En del körde mycket för snabbt. I årets undersökning körde en personbil i hela 84 km/timmen. Det var utan för Hyssnaskolan i Marks kommun. Flest fortkörare fanns dock vid Hällesåkersskolan i Mölndal, där fyra av fem bröt mot 30-gränsen. Barn kan inte förväntas uppträda som vuxna. De kan ha svårt att uppfatta att bilar kommer från olika håll och de har även svårt att bedöma hur fort fordonen kör. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och är extra uppmärksam i dessa miljöer, säger Malin Lundgren i pressmeddelandet. annika lund Göteborgs Hamn först ut med alkobommar Ett cirka två månader långt försöksprojekt med alkobommar inleddes den 20 augusti på Stena Lines tysklandsterminal. MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, är initiativtagare och ska med hjälp av lastbilsförare prova och utvärdera den nya moderna tekniken. Om systemet fungerar smidigt och bra är målet att förare av alla fordonsslag ska kontrolleras vid avfart från färjetransport i flera hamnar. Kontrollerna är skarpa, och de som är alkoholpåverkade när de försöker passera alkobommen kommer att lagföras i vanlig ordning, uppger Polisen. Tullen delar tillsammans med Polisen och Kustbevakningen på att vara i beredskap och hantera om någon blåser rött. De har också behörighet att snabbt flytta på fordonet så att trafiken berörs så lite som möjligt av ett stopp. annika persson FOTO: ANNIKA PERSSON Fakta/Alkobommar i Göteborgs hamn: Införandet av alkobommarna är ett samarbete mellan Motorförarnas helnykterhetsförbund, Kustbevakningen, Polisen, Stena Line, Tullverket, Trafikverket och Servotek. Om försöket faller väl ut kommer alkobommar troligen införas i fler hamnar i Sverige. Försöket i Göteborgs hamn ska preliminärt utvärderas i september En slutrapport ska vara klar Så här ser de ut, alkobommarna som ska säkerställa nykterheten hos den som passerar. 10

11 SÅ CERTIFIERING Sveriges Åkeriföretag har sedan länge arbetat med trafiksäkerhet. I slutet av 2012 kom den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden ISO Vi har sedan tidigare reviderat enligt DISversionen och först ut, i Sverige och kanske hela världen, var Närkefrakt. Till den sista juli hade vi utfärdat 41 trafiksäkerhetscertifikat: Certifierade företag enligt ISO 39001: AN Bärning i Uppsala AB A Ramströms Bilbärgning AB AB Lundby Åkeriet AB Åhs Express Ahréns Åkeri AB AK Ekbergs Åkeri AB Berndt Mattsson Åkeri AB Bäckebols Åkeri AB Caland Betonghåltagning AB Caland Transport AB Flyttproduktion FP AB Forslunds Bulktransporter AB Gnosjö Trafik AB Godsservice i Västervik AB Hamneda Grus & Åkeri AB Hassela Express AB ICM Kungsholms AB ICM Öresund AB June Express AB Kjell Esperssons Åkeri AB Kungsbacka LBC Ek för LBC Danderyd-Kedjan AB LBC WETAB LS Tankservice AB Mattsson International Freight Service AB Mejeritransporter Tord Johansson AB Mörbylånga Åkeri AB NAO Entreprenad AB N. E. Sellgren & Söner Åkeri AB NFB Transport Systems AB Närkefrakt ek. fören. P-O Åkerbergs Trafik AB Roar Transport AB Rogers Åkeri AB Stentorps Service AB Södertälje Taxi AB Tommy Olsson & Cambrand Transport AB Transport AB Göteborg-Marstrand Vikmanshyttans Åkeri AB Västervärmlands LBC AB Åkeri AB Nils Olof Nilsson Örebro Express AB Mercedes-Benz Truck Tour Missa inte Mercedes-Benz Truck Tour som arbetar sig fram över hela landet med möjlighet till provkörning av hela deras program. På många av orterna kan ni även träffa dina lokala representanter från Sveriges Åkeriföretag. Vi kommer att ha möjlighet att få provköra någon av de 7 ekipage som är med på Touren. September: Kiruna 19 Gällivare Ramsele Luleå 30 Umeå Annons Oktober: 1 Umeå 3 4 Uppsala 8 9 Stockholm Västerås Örebro Karlstad 22 Uddevalla Göteborg Borås November: 5 6 Halmstad 7 8 Helsingborg Kristianstad Malmö Kalmar Växjö Jönköping Linköping December 3 4 Norrköping 5 Kartrineholm 6, 10 Södertälje 11 Länna Logga in på dina medlemssidor på akeri.se för mer information. Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor eller till någon av oss, så hjälper vi dig att göra riktigt goda affärer: Marie Mörsin: Jocke Larsson: SPARA TUSENLAPPAR SOM MEDLEM! 11

12 medlemsnytt Plats för medlemmar du har väl inte missat att vi har lanserat en ny hemsida? Besök gärna akeri.se. som medlem kan du även logga in och ta del av mer information. Viktig information i kontakten med beslutsfattare. nu går cabotagestudien in i fas 2. UPPdrAG: UtVeCklinG Under våren har fyra kompetensgrupper skapats för att leda den interna utvecklingen av nya idéer. inte minst när det gäller att förstärka kampanjen Fair transport. Grupperna leds av Ulric långberg, Birgitta Härle och Göran danielsson. Utgångspunkten är våra prioriterade områden; lönsam bransch, sund konkurrens, effektiva transporter samt trafiksäkerhet. resultatet av gruppernas arbete blir en del av Fair transport. FÖlj Fenix På nya HemsidAn Uppdaterad sida. Särskilt värt ett besök är informationen om Fair Transport, höstens kampanj om hur man köper sunda transporter. Du hittar också information om våra utbildningar, aktuella aktiviteter och aktuellt om branschen. sedan en tid pågår samtal mellan sveriges åkeriföretag och Bilbranschens arbetsgivarorganisation om hur vi kan samarbeta i framtiden. tankarna har funnits under lång tid, men fått ny kraft de senaste åren. så:s ordföranderåd i januari gav mandat till så:s styrelse att utreda frågan. Projektet kallas internt i organisationerna för projekt Fenix. Projektledare är rickard Gegö, även regionschef för så i region Halland. För mig är det viktigt att detta är en helt öppen process. Vi har ett stort arbete framför oss och vi kommer att redovisa allt på den nya gemensamma hemsidan, säger rickard Gegö. eller via länk från CABotAGe studien Fortsätter i juli presenterades en intressant studie om hur omfattande man kan tänka sig att den illegala cabotagetrafiken är i sverige. läs mer om studien på sidan 4 5. studien har rönt stort intresse i branschen, både i sverige och utanför. därför fortsätter nu studien i en fas 2 där sverige ingår, men även norge och danmark. sveriges åkeriföretag är med och finansierar studien. det här är viktig information för oss i branschen. men framförallt för våra politiker. Vi har nu ett bra underlag som visar hur situationen ser ut. detta är förstår mycket viktig information i våra samtal med politiker och andra beslutsfattare, säger tina thorsell, kommunikationschef och ansvarig för opinionsbildning inom sveriges åkeriföretag. Rapport från Almedalen DEBATT. SÅ:s Tina Thorsell på seminarium. Sverige Åkeriföretag var förstås med under under årets Almedalsvecka i Visby. SÅ arrangerade ett seminarium för beställare och politiker Fair Transport, om hur man köper sunda transporter. På seminariet medverkade SÅ tillsammans med forskare och Axfoods hållbarhetschef, Åsa Domeij. Det blev en livlig diskussion där man var ense om att upphandlingsunderlag måste vara realistiska och följas upp. Dessutom var SÅ delarrangör ihop med Skogsindustrierna i seminariet Logistik i världsklass, om hur längre och tyngre fordon faktiskt ger miljövänligare transporter. Statssekreteraren Ingela Bendrot blev intresserad av försöket. Mest intressant var att miljöpartiet ställde sig försiktigt positiva till större och längre fordon. Vi deltog också som debattörer på tre övriga seminarier och var med i publiken på ett 20-tal andra. På varje evenemang lyfte vi fram situationen för åkerinäringen och ställde frågor om hur man såg på detta. Dessutom fanns det gott om utrymme att möta beslutsfattare och prata informellt om branschen. Tina Thorsell sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: småland ÖlAnd kungsvägen Växjö 12

13 Spara tusenlappar med SÅ Du vet väl att Sveriges Åkeriföretag har bra förmånsavtal på ett stort antal produkter och tjänster? Skäl för att avbryta en upphandling När får en upphandlande myndighet avbryta en upphandling? Petra Åhlström svarar: En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Av praxis följer att det inte finns någon skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling men att beslut att avbryta alltid måste vara i enlighet med de grundläggande upphandlingsreglerna i allmänhet och de grundläggande EU-rättsliga principerna såsom te x diskrimminering, likabehandling, proportionerligt och öppenhet i synnerhet. Att det bara återstår en anbudsgivare (bristande konkurrens) anses som regel utgöra ett godtagbart skäl att avbryta en upphandling liksom om de inkomna anbuden är högre än vad den upphandlande myndighetens budget tillåter. Genom ett avgörande av kammarrätten i Göteborg den 19 mars 2013 har det nu skett ett förtydligande i vilka situationer en upphandlande myndighet får avbryta en upphandling. I domen anger kammarrätten att avbrytande inte bara kan ske med hänvisning till omständigheter som den upphandlande myndigheten inte råder över, utan kan även ske som en konsekvens av att förfrågningsunderlaget inte utformats optimalt eller att förhandlingar mellan parterna dragit ut på tiden och inneburit vissa förändringar i förhållande till det ursprungliga underlaget. Tel: Fax: SyD Jörgen Kocksg. 1B Box Malmö Tel: Fax: VäRMLANDSÅKARNA Box 2043 Säterivägen Karlstad Tel: Fax: VäSTRA GÖTALAND Importgatan 2A Hisings Backa Tel: Fax: ÖST Transportgatan ÖREBRO Vxl Fax FRÅGA VÅRA ExPERTER Petra Åhlström. jurist vid Sveriges Åkeriföretag. Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Magnus Falk. Transportpolitiskt ansvarig och samordnare av det internationella påverkansarbetet. Kompetensutveckla dig i höst Transportledarutbildning dagar Borlänge, 1-2/ /10 anmälan senast 27/8 Stockholm, 8-9/ /10 anmälan senast 6/9 Helsingborg, 13-14/ /11 anmälan senast 4/10 Ledarskapsutbildning Steg 1 Västerås, 22-23/ /11 anmälan senast 20/9 Ledarskapsutbildning Steg 2 Markaryd, 2-4/10, anmälan senast 6/9 Affärs- och upphandlingsjuridik Göteborg, 9/10 anmälan senast 29/9 Helsingborg, 20/11 anmälan senast 21/10 Stockholm, 27/11 anmälan senast 22/12 Umeå, 4/12 anmälan senast 4/11 Affärsmannaskap Steg 1 Jönköping, 17-18/9 anmälan omgående SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information. 13

14 MEDLEMSNyTT Avancerad teknik Du vet väl att Sveriges Åkeriföretag hjälper till med teknisk rådgivning, till exempel tolkning av lagstiftning och bestämmelser om fordon och transporter. På webben har vi samlat sakfrågor, rapporter och länkar till det mesta av det bästa vad gäller teknik. Läs mer på: MEDLEMS- ENKäT 2013 Sveriges Åkeriföretag skickar varje år ut en medlemsenkät. Tidigare år har enkäten skickats till de medlemmar som har angivit en e-post adress. I år har medlemmar utan e-post fått en enkät i brevlådan. En fullständig analys av medlemsenkäten har ännu inte gjorts, men rekordmånga medlemmar har svarat, över personer. Generellt kan man se att medlemmarna är mer nöjda i år jämfört med förra året. Framförallt upplever man att servicen har ökat. På en skala där 4,0 är mest bedöms lätt att komma i kontaktmed SÅ nu till 3,3 (2,1 2012) och frågan om man får den hjälp man behöver bedöms till 3,0 (2,2 2012). Satsningen på SÅ Juridik har slagit väl ut, på en 4-gradig skala bedöms tjänsten till 3,3. Mest nöjda är medlemmarna med Åkerihandboken, 3,6 av 4 möjliga. RENHÅLLARTRäFFEN Renhållarträffen är till för för åkeriföretag och för kommuner sysselsatta med renhållningsfrågor. Renhållarträffen 2013 kommer att äga rum fredagen den 29 november i Stockholm. Sophämtarnas arbetsmiljö är arbetsmiljön en ingenjörsfråga? Avtalsuppföljning - varför brister många upphandlande enheter i att följa upp sin avtal? Avfallsutredningen vem blev vinnaren? I år gästas vi av Paolo Roberto f.d. proffsboxare, numera föreläsare. Till kvällen kommer bland annat Thomas Järvheden att underhålla. Konferensen hålls på Teaterskeppet och därefter festmiddag på Grand Hôtel i Stockholm. LADDA HEM MILJÖSMART APP Ladda ner Enerfy-appen och testa hur energismart du kör. Enerfyappen gör det möjligt för dig som förare att jämföra hur energismart du kör, oberoende av fordonets bränsleförbrukning, typ av fordon, trafik eller andra yttre omständigheter. Du kan också utmana dig själv, dina vänner och kollegor genom att enkelt sätta upp utmaningar och tävlingar. Du behöver en Iphone eller Android telefon och en OBD-läsare eller en dator som hämtar ut all kördata från bilen. Logga in och läs mer under Medlemsservice/förmånsavtal. FRAMTIDSDAGARNA Framtidsdagarna är en ny konferens som vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt företag och träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Vi har ett brett utbud av ämnen som ska tilltala dig: företagsledare affärsutvecklare miljö- / kvalitetssamordnare ansvarig upphandlingskrav säljare av transporttjänster Vi kommer att fylla dagarna med många olika ämnen och infallsvinklar. Under dag 1 finns möjlighet att själv välja ämnen, för mer information se dokumentet inbjudan till höger. Kommer ni fller från samma företag kan ni pussla ihop alla ämnen oktober, Arlanda stad Läs mer på SäKERT PÅ VäG Varför finns det inte flera säkra uppställningsplatser? Hur stort är problemet med dieselstölder? De frågorna och flera andra kommer att diskuteras på en intressant dag om transportsäkerhet, som arrangeras i Örebro torsdagen den 24 oktober. Förutom Sveriges Åkeriföretag medverkar även Polisen, Securitas, Skatteverket och Trafikverket. Kom och lyssna eller dela med dig av dina erfarenheter. Vi kommer att ha en paneldebatt där vi diskuterar dessa ämnen och vi kommer också att presentera lösningar! Datum: torsdagen den 24 oktober Plats: Conventum Club 700, Drottninggatan 24 i Örebro Tid: 9:30 ca 15 Anmäl dig till SNABB JURIDISK HJÄLP SÅ JURIDIK: Behöver du snabb juridisk hjälp? På SÅ Juridik kan du som är medlem få kostnadsfri rådgivning samt mot en konkurrenskraftig kostnad anlita en erfaren jurist för att driva just ditt ärende. SÅ Juridik, fr v: Fredrik Engström, Thomas Morell, Bengt Waldersten och Petra Åhlström 14

15 Renhållarträffen 2013 För 46:e året! Temat för årets Renhållarträff är: Uppföljning av upphandlingar hur kan de bli effektivare? Sophämtarnas arbetsmiljö är det en ingenjörsfråga? Avfallsutredningen vem blev vinnaren? Under dagen får vi också lyssna på Paolo Roberto, föreläsare och fd proffsboxare. På kvällen gästas vi av ståuppkomikern Thomas Järvheden. Boka redan nu in fredag 29 november. I år håller vi till på Teaterskeppet, Skeppsbrokajen, Stockholm. Paolo Roberto Anmäl dig redan nu till Mer information finner du på akeri.se/renhallartraffen. Thomas Järvheden Lägger du också vinsten i diket? Vi vet hur du undviker det, ring oss på eller på Mer information somnainte.nu trafikfarligamiljoer.se 15

16 köra säkert Lagom fort, med bälte, säkert lastad, nykter och utvilad. Så vill vi att alla lastbilschaufförerna ska köra och vägen dit går via ditt tydliga ledarskap. Hellre 30 minute än många år 16 I januari i år inträffade en stor trafikolycka på Tranarpsbron i nordvästra Skåne. Hela 76 fordon var inblandade i masskrocken, som troligen är den största någonsin i Sverige. En person miste livet och över 40 skadades, flera allvarligt. Olyckan började med att två personbilar stod stilla i körbanan. En inbromsande lastbil fick sladd, varpå två lastbilar körde in i den och därefter körde en lång rad bilar in i varandra i båda färdriktningarna. Många körde för fort för det hala väglaget och kunde inte stanna i tid. Det är tyvärr inte ovanligt. Det finns en hel rad undersökningar som visar att hastighetsgränser är svåra att respektera. Och tyvärr verkar yrkesförare särskilt respektlösa. Enligt till en rapport från Trafikverket är lastbilar med släp den fordonsklass som är sämst på att hålla hastigheter. Enligt Ser jag att någon kört för fort pratar jag genast med chauffören och vill ha en förklaring. en annan rapport från samma myndighet* kör ungefär var femte lastbil med släp minst 6 km/timme för fort, en hastighet som anses visa att en fortkörning är medveten. Det är illa, anser Catrin Wallinder, utredare på Trafikverket. Vi vet att fordon som håller för höga hastigheter oftare är inblandade i olyckor med Wallinder Catrin dödlig utgång. Att jobba med hastigheterna har mycket stor effekt på trafiksäkerheten, säger hon. Catrin Wallinder har drivit en verksamhet på Trafikverket där ett hundratal åkerier och transportköpare har deltagit. Syftet var att höja trafiksäkerheten hos de deltagande företagen. Och det gick. Att lyfta frågan, så att den var ständigt aktuell hos både åkerier och transportköpare, hade effekt. Båda parter blev bättre på att värna trafiksäkerhet. Den bestående erfarenheten är att om man jobbar aktivt med dessa frågor, då höjs trafiksäkerheten. Men det kräver ett engagerat och målmedvetet ledarskap, säger hon.

17 STÄNDIG DIALOG. Steve Tiselius, delägare i åkeriet Motab AB, gör tydligt att man alltid ska hålla hastigheten även om bilen strandar i en annan stad eller om godset blir försenat. Foto: ola hedin Så motiverar du chaufförer att köra säkert och lagligt: Börja med att fråga dig själv om du verkligen tar 1. frågan på allvar. I så fall prioritera den. arbeta systematisk, ge ditt säkerhetsarbete struktur. ta gärna hjälp av ett ledningssystem. Förankra din policy hos personalen. Gör den 2. känd, förklara den, se till att alla förstår att den är viktig. ställ tydliga krav och för en ständig dialog med 3. chaufförerna kring dessa krav. Beröm när det går bra, allvarliga samtal och stöd när det går dåligt. Ge dina chaufförer förutsättningen att köra 4. lagligt. Om en transportköpare ställer krav som innebär alltför pressade körscheman, ha styrkan att tacka nej. Fundera över vilken verksamhet åkeriet ska ägna sig åt. Visa med ditt eget agerande att du tar frågan 5. på allvar. Föregå med gott exempel, kör alltid lagligt, tala respektfullt om dem som gör det. källa: Huvudartikelns intervjupersoner, så:s rapport r för sent för tidigt ett sådant ledarskap försöker Steve Tiselius, delägare i åkeriet Motab i Örebro, utöva. Ett av hans främsta verktyg är färdskrivarna, där eventuella fortkörningar avslöjas. Ser jag att någon kört för fort pratar jag genast med chauffören och vill ha en förklaring. Då får man höra olika ursäkter, både bra och dåliga, men jag gör alltid tydligt att fortkörningen inte är okej, säger Steve Tiselius. Vad är en bra ursäkt? Det är när man förstår att chauffören har hamnat i en svår sits. Det kan handla om att åkeriet får en bot om ett gods är försenat, och då kan det vara frestande att köra in en försening. Det kan också handla om att man måste lossa före ett visst klockslag för att få hem bilen till Örebro, annars strandar bilen över natten i Stockholm och kan inte köra som planerat dagen därpå. Chaufförerna vill göra ett bra jobb och inte dra på sig kostnader och besvär, säger Steve Tiselius. Säger du även i dessa fall att chaufförerna ska hålla hastigheterna? Jag säger alltid att chaufförerna ska hålla farten. Jag tar böter vid förseningar och trasslar med strandade bilar. Det är min huvudvärk, inte chaufförernas, säger Steve Tiselius. Hur många får dö? År 2020 ska antalet döda i trafiken vara högst 220, enligt Nollvisionens transportpolitiska mål. Det målet anses kunna nås med marginal, så ett skärpt mål diskuteras. I så fall får antalet trafikdöda vara högst 133 personer år han efterlyser en större kunskap och ett allmänt ifrågasättande av villkoren för åkeribranschen. En del kunder kräver avdrag på priset om deras saker är några minuter försenade. Samtidigt tycker i princip alla kunder att en försening från deras sida, där gods lastas senare än avtalat, ingår i priset. Det här är inget man ens vågar ta upp med kunderna. Då förlorar man dem direkt, säger Steve Tiselius. Han känner sig besviken över hur lastbilschaufförer som kör för fort beskrivits i medier. En del chaufförer skäms för att berätta vad de jobbar med, de känner sig svartmålade. Jag vill visa att det inte är sant, att vi tar trafiksäkerhet och hastigheter på allvar, säger Steve Tiselius. Men trots att Motab AB jobbar intensivt med hastigheterna händer det att chaufförer kör för fort. Det rör sig då nästan alltid om en lastbil med släp som har kört fortare än 80 km/timmen. Men att spärra bilarna på 80 km/timmen är inte aktuellt, säger Steve Tiselius, eftersom vissa av företagets körningar görs med lastbilar utan släp, som får köra i 90 km/timmen. Bilarna kan alltså alltid köra i 90. Ibland blir det för frestande för chaufförerna, säger Steve Tiselius. Motab AB ingår i lastbilscentralen Närkefrakt, som har med ett hundratal åkerier anslutna. Närkefrakt blev i mars 2012 troligen först i världen med att certifieras enligt en preliminär version av trafiksäkerhetsstandarden ISO sedan företaget valts ut som testpilot för certifieringen. Sedan november 2012 är ISO en godkänd, global trafiksäkerhetsstandard. närkefrakt hjälper de åkerier som kör åt dem med trafiksäkerhetsarbetet. Och via ISO har detta arbete en tydlig struktur, säger Richard Nilborn, säkerhetsansvarig på Närkefrakt: Vi vet precis hur vi ska göra för att ringa in de svaga punkterna hos oss själva och hos våra anslutna åkerier. Behöver man jobba med bältesanvändning, trötthet, hastigheter, möten i trafiken eller vad? Svagheterna är olika på olika åkerier, så man måste ju veta vad man faktiskt behöver förbättra. Närkefrakt använder sig av flera system för att kontrollera hur åkerierna lever upp till trafiksäkerhetsnormen, bland annat anlitas ett oberoende företag som gör hastighetskon- Forts på nästa sida 17

18 köra säkert troller på bilar märkta med Närkefrakts logotyp, vilket alla medlemsåkeriernas bilar ska vara. Vid en hastighetsöverträdelse skickar vi ut en avvikelserapport och ett informationsmaterial till åkeriet. Det måste både chefen och chauffören gå igenom och sedan skriva under på att de har tagit del av, säger Richard Nilborn. Vi vill att de som redan har ett trafiksäkerhetsarbete ska ta sig ett steg till. Men även gynnsamma saker uppmärksammas. Om någon av bilarna som kör för Närkefrakt är med i en olycka, då försöker Richard Nilborn lyfta fram enkla saker som kan få stor betydelse om olyckan är framme, allt detta i information som går till alla åkerierna som anlitas. Om någon vid en allvarlig olycka klarat sig utan skador tack vare bältet, då beskriver jag det. Om någon lyckats bromsa i en svår situation tack vare anpassad hastighet, då ska det lyftas fram. Jag vill att chaufförerna ska ha en djup förståelse för att säkerhetstänkandet räddar liv en dag kanske det gäller deras eller någon anhörigs, säger han. Annons Sveriges Åkeriföretag har i dag ungefär medlemsföretag. Av dem är 41 certifierade enligt ISO Enligt Birgitta Härle, certifieringsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, är organisationens primära mål att få de 141 åkerier som är certifierade enligt den äldre trafiksäkerhetsstandarden att uppgradera sig till ISO Vi vill att de som redan har ett trafiksäkerhetsarbete ska ta sig ett steg till. Dessutom vill vi självklart nå nya företag, säger hon. Under 2012 genomförde Sveriges Åkeriföretag en enkätundersökning med de 141 medlemsföretag som hade ett trafiksäkerhetscertifikat enligt den äldre modellen. Av undersökningen framgår bland annat att över 80 procent av företagen Birgitta Härle Ett åkeri som jobbar systematiskt med trafiksäkerhet uppnår goda resultat. Det påverkar chaufförernas välmående och arbetsmiljö och du bygger ett kvalitetskoncept i ditt företag. anser att ledningssystemet förbättrat trafiksäkerheten. Ungefär lika många ansåg att certifieringen bidragit till kundnöjdhet och något färre tyckte det hade påverkat lönsamheten på ett gynnsamt sätt. Ett åkeri som jobbar systematiskt med trafiksäkerhet uppnår goda resultat. Det påverkar chaufförernas välmående och arbetsmiljö och du bygger ett kvalitetskoncept i ditt företag. Det smittar av sig inom andra området och påverkar kundnöjdhet och lönsamhet, säger Birgitta Härle. AnnikA Lund * sammanställning av aktörsmätningar hastighet, publikationsnummer (2012). Foto: ola hedin Vinster på att jobba med trafiksäkerheten Du kan visa för kunden att du tar 1. frågan på allvar. Ingen kund vill förknippas med olyckor, till exempel genom att få sitt företagsnamn nämnt i medierapportering om en olycka. Du får chaufförerna att känna sig 2. betydelsefulla, vilket kan motivera dem att göra ett ännu bättre jobb. Du skapar ett kvalitetstänkande 3. på företaget, som kan ge positiva effekter för hela företagskulturen. Du kan öka lönsamheten. Genom 4. att sänka hastigheterna minskar du bränsleförbrukning och däckslitage. Tre skäl till att yrkesförare kör för fort: Pressade körscheman. Gammal vana. Bristande kunskap kring hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. källa: Yrkestrafik och hastighet, NtF i stockholms län (2005). Farligare att vara man i trafiken» Männens risk att dö i vägtrafiken är 2,3 gånger högre än kvinnornas, räknat per antal körda kilometer.» Om männens risk att dö i vägtrafiken vore lika låg som kvinnornas, då skulle det totala antalet döda bli mycket lägre. Då skulle 162 personer ha dött under 2012 i stället för de 286 som miste livet i trafiken förra året.» Därmed skulle Nollvisionens mål för 2020 redan vara uppfyllt om män löpte samma risk som kvinnor att dö i trafiken. källa: trafikanalys flest dör på helgen i personbil De flesta som dör sitter i en personbil. endast 7 procent av de omkomna åker i lastbil eller buss. Flest dödsfall sker på lördagar, följt av söndagar och fredagar. 18

19 Så hittar du AdBlue-pumpar Det finns 372 bensinstationer som erbjuder AdBlue i Sverige och via denna hemsida ser du var de ligger. Gå in på och klicka på Sweden i rullisten för att hitta din närmaste AdBlue-bensinstation. Högertrafik, färdskrivare och trängselskatt. Det är mycket som har hunnit hända på 80 år. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år! Vårt 80-årsjubileum närmar sig med stormsteg. Vi hoppas att många av våra medlemmar har möjlighet att delta på de festligheter och aktiviteter som vi ska ha lördagen 28 september. Jubileumsgruppen ihop med samarbetspartners jobbar hårt för att den sista tårtbiten ska falla på plats. Under dagen och kvällen har vi ordnat flera arrangemang, bland annat vänder vi oss till allmänheten under programpunkten Vi kör för din skull, där vi vill berätta om vår bransch för utomstående. Fakta/Årtal att minnas Grattis, världens finaste 80-åring! Vi hoppas att ni medlemmar vill fira med oss välkomna! 1917 Sveriges Trafikbilägares Riksförbund, nuvarande Sveriges Åkeriföretag bildas Göteborgs och Bohus läns åkeriförening respektive Älvsborgs läns åkeriförening bildas Färdskrivare blir obligatorisk Högertrafik införs Kilometerskatt införs på dieseldrivna lastbilar Behovsprövning vid trafiktillstånd slopas. Nya tillståndshavare lämplighetsprövas Kilometerskatten avskaffas och ersätts av förhöjd fordonsskatt Miljözon införs i Göteborg SÅ Västra Götaland bildas genom samgående av O- och P-läns åkeriföreningar Krav på digitala färdskrivare i nya lastbilar Transportstyrelsen övertar yrkestrafikfrågorna från länsstyrelserna Trafikverket bildas genom sammanslagning av Vägverket och Banverket Sveriges Åkeriföretag övertar samtliga tolv åkeriföreningar Trängselskatt införs i Göteborg årsjubileum i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Men eftermiddagen och kvällen är till för dig som medlem då ska vi ha roligt, minnas och umgås. Läs mer om dessa arrangemang nedan. Vi kör för din skull Åkerinäringens nytta och betydelse för samhället vill vi visa och informera om för besökare på Torp köpcentrum i Uddevalla och Bäckebol köpcentrum i Hisings Backa. Vi kommer också att tillsammans med Lbc Borås arrangera en dag för allmänheten hemma hos Lbc på Getängsgatan. Dessa aktiviteter kommer att genomföras mellan klockan 11 och 14. Vi välkomnar ung som gammal att kliva upp i de utställda lastbilarna och se världen från en förares perspektiv. Extra bra blir det om du kommer dit också. Anmäl dig som funktionär om du vill synas med en gul väst med text Vi kör för din skull eller kom bara förbi och se vad vi gör. Tipsa gärna bekanta och ta med dig vänner för att besöka oss. Timmarna för dig som medlem Eftermiddagen och kvällen är till för dig som medlem. Då ska vi fira på Arken konferens i Göteborg med start i stora salen Oceanen, där man kan besöka vår mässa, se vår nostalgiutställning Åren vi minns och träffa våra samarbetspartners. Vi kommer att få lyssna på föredrag från Patrik Andersson, vd på BRG, samt Michael Bredberg, vice vd på SÅ, och Tina Thorsell, kommunikationschef på SÅ. Konferenciär är ingen mindre än Jan Bylund som även kommer att underhålla med föredrag och middagsunderhållning. När middagen är avnjuten kommer Götz Kalas att underhålla oss med musik. Vi siktar på att göra en minnesvärd dag och vi vill såklart att du är med. Anmäl dig genom att kontakta oss på kontoret på telefon eller e-post Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland representerar åkeri- och maskinföretag i Västra Götaland. Vi har ca 1100 medlemmar och är en av landets tolv regioner inom Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Importgatan 2A HISINGS BACKA Tfn: Fax: Regionchef: Annika Persson Styrelse Erik Vilhelmsson, Kungsbacka, ordf Lennart Jansson, Uddevalla Stefan Larsson, Svenljunga Torbjörn Olsson, Mölndal Dick Sporre, Surte Gabriella Hedenskog, Göteborg Bengt Davidson, Fritsla Fredrik Olsson, Kungälv

20 Möte med Trafikpolisen I slutet av augusti träffade flera ur vår styrelse trafikpolischefen i Västra Götaland, Bengt Karlsson, samt hans biträdande chef Hillevi Johansson. Vi diskuterade bland annat huruvida klampning är effektiv för att motverka trafikbrott och svårigheten att få åklagare intresserade av brott med anknytning till tung trafik, som cabotage och dieselstölder. "De flesta förare tar till sig YKB, så att kunskaperna blir en hjälp i vardagens arbete. Kontinuerlig fortbildning bra för åkeriet Yrkesförarkompetensbevisets fortbildning för förare med hävdvunna rättigheter (YKB) är nu halvvägs av de sju åren mellan 2009/16. Västra Götaland tillhör en av de större regionerna räknat utifrån medlemsantal, deltagare eller åkerier som berörs av lagen. foto: jenny albin Planen för 2013 är att genomföra cirka 80 delkurser med deltagare. Lastbilscentraler och större åkerier är de som har kommit längst med att göra upp en planering och budget. Och det är många åkeriet som ännu inte har planerat för YKB. Lastbilscentralerna är effektiva på att hjälpa sina medlemmar genom att organisera kursdagar genom olika utbildare. En vanlig lösning är att en lastbilscentral tar kontakt med en utbildare och fastställer ett datum då utbildning kommer att erbjudas de olika åkerierna. De som jobbar på åkerierna får sedan anmäla sig själva. Och i slutändan är det upp till föraren och åkeriet att se till att lagstiftningen fullföljs enligt intentionen. Sveriges Åkeriföretag är en av de största utbildarna i landet, med ett utbud av YKB-fortbildning. Vår erfarenhet, som stämmer väl överens med vad vi får höra från andra utbildare, är att det är de mindre åkerierna som har svårast att komma igång med den första delkursen. Vi får från de mindre åkerierna höra en rad argument till varför utbildningen skjuts upp, som till exempel att åkeriet har haft personalomsättning, har osäker ekonomi, att det 20 inte är prioriterat eller att man inte tror att lagen kommer att fullföljas från myndigheternas sida. Som utbildare får vi också höra vad de som faktiskt genomför YKB tycker om utbildningen. Några av dessa företag är Fiskhamnens åkeri, LBC Borås, JTW och TGM/Bäckebols åkeri. Enligt dem tar kurserna upp viktiga ämnen som är en stomme i åkerierna, och de ser positivt på en vidare utveckling av YKB. Fakta/Varför måste alla skaffa yrkeskompetensbevis? Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. De nya kraven införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Du som hade behörighet C/CE innan den 10 september 2009 omfattas av hävdvunna rättigheter. Du ska gå din första fortbildning om minst 35 timmar inom sju år för att få ditt yrkeskompetensbevis, det vill säga före den 10 september Yrkeskompetensbeviset förnyas sedan genom att du genomgår 35 timmars fortbildning vart femte år, eller en delkurs varje år. Nu är det hög tid att börja planera in YKB-kurser, särskilt för den som vill gå på helgen, hälsar SÅ:s YKButbildare i Väst, Carl-Johan Johannesson. Vår erfarenhet är att de flesta förare tar till sig YKB som en hjälp i vardagens arbete, och kontinuerlig förarutbildning är bra för åkeriet. På sikt är det bra om föraren har uppdaterade kunskaper. Detta får vi höra inte bara från de åkerier som genomgår YKB hos oss, utan även från transportköpare och transportförmedlare. Den ökade kunskapen uppskattas i kundledet. Ökade kunskaper om sambandet mellan regelverk, kundbemötande, energieffektivitet och ekonomi märks av dem som ska köpa transporter. Enligt vår prognos kommer efterfrågan på framför allt helgkurser att öka framöver, och där kommer det att krävas fler kursledare, lokaler och material. Det tar tid och resurser att gå in i rollen som kursledare för YKB, särskilt som kraven höjts på kursledaren från myndighetens sida. Den som vill boka YKB på helger bör börja planera för det nu. Informera dig om situationen hos din region. Vi som arbetar med utbildning ser vikten av att åkerierna fortsätter att förmedla en positiv attityd till YKB till sina medarbetare. Planering av kursdagar är inte en kostnad det är bra ledarskap, som ger bra signaler om framförhållning till både förare och åkeriet. carl-johan johannesson

Orättvisa avgifter. Många medlemmar får troligen helt felaktiga sanktionsavgifter från Transportstyrelsen. Hör av er till oss vi vill hjälpa er.

Orättvisa avgifter. Många medlemmar får troligen helt felaktiga sanktionsavgifter från Transportstyrelsen. Hör av er till oss vi vill hjälpa er. Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Orättvisa avgifter. Många medlemmar

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKERISYDNYTT

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKERISYDNYTT Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 På besök hos vinnarna. I maj vann tre

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte i Bryssel om hur EU ska hantera några av de viktiga åkerifrågorna.

Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte i Bryssel om hur EU ska hantera några av de viktiga åkerifrågorna. Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Viktiga frågor i EU. I februari var det IRU-möte

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé.

Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé. Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning. SIDAN 4 SÅ Öst på studiebesök SÅ Öst gjorde ett studiebesök

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer