Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn"

Transkript

1 Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många trafikprojekt i Västra Götaland kommer ombyggnaderna vara som mest intensiva med risk för sämre framkomlighet. SIDAN 9 SÅ Väst fyller 80 år! Välkommen på fest med middag och nostalgi! SIDAN 19 ÅKARE I VÄST tidning för sveriges åkeriföretag VÄSTRA GÖTALAND # Så når trafiksäkerheten förarhytten Ditt tydliga ledarskap är nyckeln till höjd säkerhet med nöjdare förare och kunder SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

3 Jag vill veta vad ni tänker och tycker Att kommunikation är svårt har vi nog alla erfarenhet av. Inte minst med familjemedlemmar, särskilt tonåringar. Men det finns ett grundknep: kom ihåg att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Man måste fundera på vem man pratar med och förstå sin målgrupp, och anpassa sin kommunikation så den når fram. Det är så man når framgång med de budskap man har. När jag kommunicerar med politiker och andra makthavare behöver jag kunna styrka det jag säger. Jag måste kunna visa att det jag beskriver som problem och önskemål i åkeribranschen verkligen är just det. Och därför måste jag veta vad ni tycker, hur ni tänker och hur ni har det. I det arbetet är medlemsenkäten ett mycket viktigt verktyg. Årets upplaga är precis genomförd och jag vill så snart som möjligt få ta del av resultatet. Så snälla, svara på den, du som får den. Men vi försöker få information om våra medlemsföretag på fler sätt. Det vi genom att ni berättar det för oss i alla möjliga sammanhang när ni kommer på spontana besök, när vi ses på utbildningar och i andra sammanhang eller när ni ringer till oss. Det uppskattar vi mycket. Du hjälper oss så vi kan hjälpa dig. Ju mer tydlig och ärlig information vi får, desto bättre blir vi på att formulera de budskap som skapar bättre villkor för dig. Men man kommunicerar inte endast genom att säga saker, utan också genom att göra saker. Om vi säger att vi värnar trafiksäkerhet då måste vi agera trafiksäkert. Vi måste följa skyltad hastighet och anpassa hastigheten till rådande situation. Det här är viktigt om vi säger en sak och gör en annan är vi inte trovärdiga. Allt gott! NYHETER Cabotagestudien klar. I juli presenterades den omtalade cabotagestudien, som försöker beräkna olaglig trafik i Sverige. 4-5 Ombyggnader överallt. Under 2016 kommer ombyggnaderna att vara som mest intensiva med begränsad framkomlighet. 9 Fortkörning utanför skola. NTF Väst har mätt hastigheten utanför skolor. En personbil körde i 84 km/h på 30-sträckan. 10 Göteborgs Hamn först i landet med alkobommar på försök. 10 Livligt i Almedalen. SÅ var givetvis med i Almedalen och här får du en kort rapport om vad vi medverkade i. 12 Missa inte Framtidsdagarna en konferens för dig som vill utveckla ditt företag. 14 Tävla i eco-driving. Ladda hem en miljösmart app som gör det möjligt att tävla med kollegor i energismart körning. 14 SÅ Väst fyller 80 år välkommen på fest med middag och nostalgi! 19 Vår erfarenhet är att de flesta förare tar till sig YKB som en hjälp i vardagens arbete, och kontinuerlig förarutbildning är bra för åkeriet. 20 press & påverkan 6 Hur har åkerinäringens frågor speglats i media den senaste tiden? medlemsnytt 12 fråga experten 13 reportage 16 Beslutsamt ledarskap. Tydlighet och uthållighet krävs om du vill höja trafiksäkerheten i ditt företag men det lönar sig PÅ VÅRA VÄGAR 21 Annika Persson REGIONCHEF Samhällsviktig roll. Lastbilars roll i samhället diskuterades på seminarium om krishantering. 21 KrönIKA 22 ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Jenny Albin telefon e-post: akeri.se Ansvarig utgivare: Annika Persson

4 Färre rullar på slitna däck Årets däckrazzior visar att andelen bilar med minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) var 26 procent bäst sedan razziorna startade. (Svensk Åkeritidning) Träff med Skatteverket om utländska transporter Representanter från SÅ träffade Pia Bergman, Skatteverket, som arbetar med granskning av svartjobb och organiserad brottslighet. Syftet var att sprida kunskap om vilka lagar och regler som gäller, samt att öka myndigheternas kunskaper kring åkerinäringen. Vi kommer tillsammans att utarbeta frågor och svar om detta, som läggs upp på akeri.se. Cabotagestudien av inrikes fjärrtra Dags att lyfta fram det sunda åkeriet Det målas ofta upp en bild av åkerinäringen som kriminell och ohederlig. Bilden är delvis sann, det finns många oseriösa lycksökare i branschen. Men en stor del av Sveriges åkeriföretag är seriösa och mycket duktiga. Kampanjen Fair transport har till syfte att lyfta fram dem som levererar hederliga och sunda transporter varje dag. Kampanjen bygger på att lyfta fram de sunda transporterna och de seriösa företagen. Utgångspunkten kommer att vara Sveriges Åkeriföretags etiska policy som omfattar alla medlemmar. För att kampanjen ska lyckas är det viktigt att alla seriösa företagare kliver fram och gör sig synliga. Därför kommer hösten att ägnas åt ett internt förankringsarbete inom organisationen. Ett arbete där varje medlem har möjlig- het att läsa in sig på kampanjens budskap och förbereda sitt företag. En del av förberedelserna handlar om att se kampanjens upplägg. En annan del av förberedelserna kommer för vissa medlemmar att handla om att se över sitt företagande. Till exempel kommer trafiksäkerhet att vara ett viktigt moment i kampanjen. För vissa företag kan det då handla om att se över sitt interna trafiksäkerhetsarbete. tina thorsell Under Almedalsveckan på Gotland presenterade forskaren Henrik Sternberg cabotagestudien som visar hur många lastbilar man kan anta kör illegala cabotagetransporter i Sverige. Studien bygger på över inrapporterade utländska lastbilar. Efter en hård vetenskaplig gallring av alla bilar arbetade man till sist med utländska bilar vars rörelsemönster man analyserat. Att man fick rensa bort så många beror på akademisk noggrannhet: lastbilar har blivit inrapporterade flera gånger av olika personer, men de kan ju bara räknas en gång om resultatet ska vara både sannolikt och trovärdigt. Samhällets utmaning på transportområdet är att klara av en ökad mobilitet till låga kostnader och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet. Högkapacitetsfordon för godstransport på väg är en del av lösningen att möta det ökade behovet av effektiva transporter. 85 procent av antalet ton gods som transporteras på väg inom EU sker på sträckor under 150 km och har därför inget alternativt transportsätt. Sveriges Åkeriföretag anser att fler högkapacitetsfordon kan göra stor nytta för samhället. För att optimera nyttopotentialen hos högkapacitetsfordon bör vägnätets bärförmåga och kapacitet analyseras och, där så är möjligt, klassas upp. Med ökad tillåten längd på fordonskombinationer så kan bruttovikter ökas samtidigt På samma sätt tog man bort bilar som bara rapporterats en gång, risken bedömdes som för stor att någon skrivit in fel registreringsnummer. 6 6oo bilar har alltså analyserats och av dem är det ca som sannolikt inte Klimatsmart med högkapacitetsfordon som infrastrukturkostnader kan hållas låga. Försök i Sverige med lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och ca 30 m långa har varit framgångsrika inom trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan per ton transporterat gods. I STälleT För småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination, anser SÅ att framgångsreceptet bör expandera och permanentas. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt minska miljöpåverkan genom användning av modulfordon och högkapacitetsfordon. Regelverk och procedurer bör därför tas fram som snabbar upp och underlättar en ökad användning av högkapacitetsfordon. MÅrten JoHanSSon 4

5 Av 6 6oo analyserade bilar är det som sanno likt inte följer cabotagereglerna. Norsk protetst Norske Lastebileier-forbund, NLF, och det norska transportarbetarförbundet demonstrerade mot cabotagetrafikens negativa effekter och osund konkurrens. (Svensk Åkeritidning) klar: nästan 20 % fik är svart följer cabotagereglerna. Totalt sett räknar man med att ca svenska bilar kör inrikes fjärrtrafik, samt då ca utländska bilar som kör olagligt. Sammanlagt ca bilar, varav olagligt. Det gör att 20 %, en femtedel, av marknaden är svart. idag finns ett stort behov av uppställningsplatser i våra storstadsområden. Sveriges Åkeriföretag har inventerat vilka geografiska platser som lämpar sig för detta utifrån åkerinäringens transportvägar i regionen. Rapporten behandlar i första hand Stockholmsområdet, men ska även gå att använda i övriga landet med egna exempel och förslag. Uppställningsplatserna har till syfte att ge utrymme för parkering och vila och ska finnas i områden där många antalet tunga fordon är stort. Då minskar trycket på våra vägar det blir färre tveksamma parkeringar, och möjligheterna säkras för åkerierna att följa de lagstadgade kör- och vilotiderna. Nu behöver Storstockholms politiker ge förutsättningar för fler uppställningsplatser, anser SÅ. Forskningen om cabotagetransporter fortsätter, och under hösten kommer Henrik Sternberg att tillsammans med Sveriges Åkeriföretag samt våra systerorganisationer i Norge och Danmark att utveckla studien internationellt. tina thorsell Ny rapport om uppställningsplatser Säker körning kräver vila på bra uppställningsplatser. På ett förtjänstfullt sätt har några företagare etablerat sig på olika platser för att möta behovet av (säkra) uppställningsplatser som passar de lagstadgade kör- och vilotider som våra medlemmar arbetar utifrån. Några exempel är Brändåsen, och också kedjan Rasta Café har en enklare variant av parkering för tunga fordon i anslutning till sina anläggningar. MeN behoven av liknande lösningar i fler regioner är påtagligt. Våra beslutsfattare behöver få upp ögonen för problemet, och SÅ ska vara med och föreslå lämpliga lösningar. Med enkla medel kan ett antal platser anpassas för att underlätta åkeriföretagens vardag i en värld där transporter rullar dygnet runt för att möta kommuninvånarnas behov av varor till mataffärer, skolor och andra verksamheter. erica SvanStröM Samarbete för större och tyngre fordon Skogsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan som ett led i det gemensamma arbetet att få till högre bruttovikter inom skogslogistiken. Talare var Magnus Svensson, SCA, Ingela Bendroth, (M) Näringsdepartementet och Mats Pertoft, (MP) Skatteutskottet. På detta seminarium rådde det för första gången en stor samsyn även bland politikerna att högre bruttovikter är bra för både miljön och konkurrenskraften. Arbetet med att se över regelverket för att tillåta högre bruttovikter fortsätter. Skogslogistikkonferens på Mittiamässan Det var fullsatt i år. Över 100 deltagare hade anmält sig till skogslogistikkonferensen som i år hölls i anslutning till Mittiamässan i Ljusdal. Förste talare var SCA:s logistikchef Thomas Hedlund som beskrev hur de utvecklat samarbetet inom skogslogistiken där åkeriernas roll och ansvar tydligare tas till vara. Nästa programpunkt handlade ankomstavisering med dess hot och möjligheter. Sist ut i programmet var Gunnar Svenson från Skogsforsk och Sveaskogs Anders Järlesjö som gav en omfattande information om Krönt vägval. Den samlade reaktionen från åhörarna var att Krönt vägval behöver vidareutvecklas innan det är tillförlitligt. Nya regler för farligt gods Det är nu tillåtet för ADR-transporter med alla modulfordon vi använder i Sverige, både fordon med dolly men också de som har link eller påhängsvagn med kärra. Mängden farligt gods har dock begränsats till 40 ton. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M262 och M263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som den 26 juni 2013 signerades av Spanien. Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj Avsändaren måste skriva in följande text i transporthandlingarna Transport i enlighet med villkoren i det multilaterala avtalet M262 respektive 263 enligt vad som är tillämpligt. Avsändaren måste alltså godkänna att modulfordon får användas för sina produkter. Om dolly används tillsammans med påhängsvagn kan kapitel 10.7 i ADR-S fortfarande användas vilket torde vara användbart för de allra flesta transporterna i Sverige. Då behövs ingen tillläggstext i transporthandlingarna. 5

6 press & påverkan Tina Thorsell kommunikationschef Följ vårt opinionsarbete Du vet väl att du lätt kan hitta alla pressmeddelanden som så skickar ut? Gå in på och skriv "sveriges åkeriföretag" i sökrutan. en plan för transportsysemet fram till 2025 ska granskas av bl a sveriges åkerföretag. Viktigt att leva som man lär Jag hörde att du lämnat din man. Vad var det för fel på honom? Egentligen bara två: allt han gör och allt han säger. Det låter förstås lite rått, men ungefär så är det. Man bedömd både på vad man säger och på vad man gör. Ta internatskolan Lundsberg. De har väl i minst ett år sagt att det inte ska förekomma någon kränkande behandling av yngre elever. När jag då läser att två elever blivit brända med strykjärn, då tänker jag inte Ojdå, vilken olycka. Men är ju en engångshändelse, för det har rektorn sagt. Utan jag tänker Vilka kålsupare. Idioter. Den måttstocken är mänsklig. I åkeribranschen ser det likadant ut när vi med all rätt kräver att myndigheter ska upprätthålla och följa lagar och regler. Då gäller regelefterlevnad oss också. Vi måste se till att förarna håller hastigheter och köroch vilotider. Och vi måste vara noga med lastvikter och besiktigade bilar. Vi måste helt enkelt leva som vi lär. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Remiss med fokus på framtiden Den 14 juni redovisade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet Planen är nu på remiss hos bland annat Sveriges Åkeriföretag som ska lämna synpunkter. Regeringen skickar varje år ut ett antal remisser, det vill säga, förslag till ny lagstiftning. För att förslagen ska bli så välfungerande som möjligt, förankras dessa hos branschorgansationer, myndigheter och andra som berörs av lagstiftningen. För närvarande arbetar en grupp hos SÅ intensivt med att skriva synpunkter och kommentarer kring kommande Plan för transportsystemet Förslaget är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att med utgångspunkt i befintlig plan göra en utredning av behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Trafiken och därmed kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet har ökat under lång petra Wärmström, över direktör transportstyrelsen pia Bergman, överdirektör, skatteverket claes tingvall, säkerhetsdirektör på trafikverket ingela Bendroth, statssekreterare på näringsdepartementet Beatrice ask, justitieminister (m) mats pertoft, riksdagsledamot (m) Johan pehrson, riksdagsledamot fp Sveriges Åkeriföretag jobbar nu intensivt med att svara på remissen om en långsiktig plan för Sveriges transportsystem. tid. Det har medfört ökade störningar och trängsel i vissa delar av systemet, något som varit extra tydligt i storstadsregionerna. Remissen ska lämnas in den 1 oktober, och planen ska fastställas under våren erica svanström Diskussion om regelefterlevnad inom yrkestrafiken (erica svanström, John Woxström, thomas morell m fl) Diskussion om vad som gäller för att anlita utländska förare i sverige (mikael nilsson, ulric Långberg, tina thorsell m fl) informellt samtal om branschens utmaningar och möjligheter inom framförallt trafiksäkerhet. (patrick magnusson, tina thorsell, ulric Långberg) Möte i Almedalen: diskussion om bland annat cabotagestudien Möte i Almedalen: diskussion om olagligheter i åkerinäringen och hur de påverkar de seriösa företagen Möte i Almedalen: diskussion om förtjänster med tyngre och längre fordon Möte i Almedalen: diskussion om lagligheter i branschen och vad riksdagen kan göra. 6

7 Sprider svensk säkerhet mårten Johansson, teknikchef i sveriges åkeriföretag berättar om svensk åkerinärings erfarenheter av trafiksäkerhetsarbete på ett seminarium i madrid i oktober om iso 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet. Barometern utgår denna gång, och istället säger vi hej då till mångårige medarbetaren Hans Engström som nu lämnar skrivbordet för ett härligt pensionärsliv. Här blickar han tillbaka på den tekniska utvecklingen under hans decennier i Åkeribranschen. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Från post till App I slutet av 80 talet började jag på Svenska åkeriförbundet. En av mina arbetsuppgifter var att skicka ut pressmeddelanden. Det var på den tiden det gick som ett brev på posten. Dålig återväxt på trafikpoliser I Avesta tidning den 19 juni förklarar Patrick Magnusson, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Mitt, varför det finns så få poliser som kan kontrollera yrkestrafiken: Det är inte attraktivt att vara trafikpolis längre, Yrket har låg status. Exponera dig inte Tidigare kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson numera expert vid Sveriges Åkeriföretag ger i Kvällsposten och GT den 30 juni tips till trafikanterna hur de ska undvika tjuvar: Visa inte att de har något att stjäla. Gör du det är det som att säga kom och stjäl av mig. Ta en glasspaus I Nerikes Allehanda den 5 juli och i Norrköpings Tidningar den 6 juli uppmanar Anders Talén och Ingemar Resare, ordförande respektive regionchef i Sveriges Åkeriföretag Öst trafikanterna att hålla hastigheten, köra nyktert, lasta lagligt och inte glömma att ta en glasspaus. Då blir resan trevligare och trafikklimatet hälsosammare. Lätt att manipulera i åkeribranschen Det är oerhört enkelt att bedriva olaglig trafik i Sverige skriver Ingemar Eriksson, ordförandei Sveriges Åkeriföretag Skaraborg i Ulricehamns Tidning den 8 augusti. Från åkerinäringens sida har vi under lång tid belyst problemet med den olagliga trafiken skriver Ingemar vidare och menar att det är dags för en allmän skärpning hos våra rättsvårdande myndigheter. Rattfylleri är ett allvarligt problem Vi efterlyser väsentligt fler kvalificerade kontroller av yrkestrafiken på väg, skriver Thomas Morell, regionchef i Sveriges Åkeriföretag i ett debattinlägg i bland annat Skaraborgs läns tidning den 28 augusti. En sund transport ska hålla hastigheter, lastsäkra ordentligt, följa kör- och vilotider. Och självklart köra nyktert säger Thomas Morell och uppmanar transportköpare och allmänhet att ställa hårda krav på transporter. Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna under oktober till december Ett pressmeddelande som postades dag ett blev i bästa fall en artikel i dagspress dag tre. Trots att tidningarna hade viss konkurrens från radio och TV var det som stod i morgontidningen ofta nyheter. Sedan kom något som hette fax. Man stoppade ett papper i en maskin på kontoret och det dök genast upp på tidningarnas redaktioner. Här kortades informationsflödet med en dag. Sedan kom något som hette fax. Här kortades informationsflödet med en dag. Ett pressmeddelande som idag skickas med e-post kan inom ramen för några minuter publiceras på en mängd webbplatser. Inte bara på tidningarnas utan även på bloggar och s.k. sociala medier. Dagstidningarna är inte länge ensamma om nyheterna. Med Internet har pressen fått en mördande konkurrens. Minskade intäkter gör att det nu är färre journalister på redaktionerna. De får fler uppdrag per dag, får mindre tid att sätta sig in i varje ämne samtidigt som sidorna i tidningarna blivit färre. Man sållar därför hårdare när det gäller vad tidningen ska belysa. I dag kan man inte förlita sig på dagstidningar som en komplett informations/nyhetskanal. Som medborgare måste man komplettera sin omvärldsbevakning med elektroniska media och en branschorganisation måste ha egen närvaro på Internet. SÅ:S FörStA Steg ut på nätet togs 1997 och den elektroniska nyhetsförmedlingen har sedan dess ökat med flera webbplatser och appar, nyhetsbrev till speciella grupper och med Svensk Åkeritidnings nyheter och reportage. Den här utvecklingen från post till appar har tagit ungefär 25 år. Vad kommer att hända om vi blickar 25 år framåt? Hans engström 7

8 beg. lastbil Stort utbud, försäkring och finansiering Volvo Truck Center är Sveriges största leverantör av nya lastbilar. Det gör att vi dagligen får in nya begagnade lastbilar. Via vår sökmotor på får du direkt och utan omvägar snabbt en total överblick över de begagnade lastbilar som är aktuella för dagen. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig med ytterligare information angående de lastbilar du vill veta mer om. Är du på jakt efter någon särskild modell? Låt oss veta det så hjälper vi dig att leta. FaKta 100-tals begagnade lastbilar i lager. leveranser av ca. 600 begagnade lastbilar / år. Även försäkrings- och finansieringslösningar. Göteborg FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

9 Rösta om trängselskatt 2014 Just nu verkar det som om utlandsregistrerade bilar ska kunna börja betala trängselskatt först i mitten av Tillsammans med bl.a.handelskammaren arbetar vi på SÅ vidare med att påverka för att inte införandet ska fördröjas. Omröstning om trängselskatt ska ske på valdagen Läs mer om risker för stora trafikstörningar år 2016, då ombyggnationerna är mest intensiva. Stora utmaningar för framkomlighet Det byggs om, byggs till och byggs nytt i det västsvenska trafiknätet just nu. På många ställen och samtidigt. Det påverkar trafikflöden och framkomlighet och ännu fler trafikhinder är att vänta. I slutet av maj togs första spadtaget för Marieholmsförbindelsen, vars syfte är att avlasta Tingstadstadstunneln. Marieholmsförbindelsen omfattar därför nya vägar över Göta Älv, både en tunnel för bilar och en bro för järnväg. Därutöver byggs det om även längs väg 155 i Torslanda, vid Övre Husargatan och vid riksväg 40 strax innan Landvetter för att nämna endast några av alla trafikprojekt som pågår. Många av de projekt som nu planeras eller redan pågår ingår i det så kalllade Västsvenska paketet, en satsning som pågår fram till 2028 och ska förbättra kommunikationen via flera färdmedel, som tåg, buss, spårvagn, cykel och bil. Andra ombyggnader är kommunala investeringar och andra underhållsprojekt i Trafikverkets regi. Dessa ska organiseras och planeras så att framkomlighet blir möjlig för alla, såväl lastbilsåkare som gångtrafikanter och cyklister. Trafik oktober 2012 Samordnad trafikledning Ett av de många trafikprojekt som pågår i Västra Götaland har som mål av avlasta Tingstadstunneln genom att bygga en ny tunnel under och en ny bro över Göta Älv. Det ska också göra vägtrafiksystemen kring Göteborg mindre sköra och sårbara är det år då det enligt dagens planering pågår flest ombyggnadsprojekt. Det innebär stora utmaningar. Vi frågade därför Trafikverkets Carl-Anton Holmgren, koordinator för det Västsvenska paketet, hur myndigheten arbetar för att underlätta framkomligheten under 2016, när ombyggnationerna kommer vara som mest intensiva. Parterna i Västsvenska paketet arbetar gemensamt med frågan i det som vi kallar för Trafik 2016, säger Carl-Anton Holmgren. Tanken är att på ett övergripande plan säkerställa trafikfunktionen i Göteborg under perioden då en stor mängd åtgärder inom infrastruktur och stadsbyggnad kommer att pågå samtidigt både inom Västsvenska paketet och inom ordinarie åtgärder som främst Trafikverket och Göteborgs stad utför, nyinvesteringar och underhållsåtgärder. Arbetet kommer att resultera i en övergripande strategi för samlad hantering av alla transportslag under byggtiden. Tanken är att det ska vara enkelt och pålitligt att nå sin destination under byggtiden. Annika Persson illustration: trafikverket Fakta/Trafikbyggen i Västsverige Västsvenska paketet ska pågå fram till cirka Paketet går ut på att skapa infrastruktur som gör det möjligt för regionen att växa. Marieholmstunneln ingår i Västsvenska paketet, beräknas stå klar år 2020 och kommer att kosta 3,5 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Nya Marieholmsbron ingår inte i paketet, den bekostas av Trafikverket med bidrag från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, AB Volvo och Göteborgs Hamn. Bron beräknas kosta 1,35 miljarder kronor i 2009 års penningvärde och den skall stå klar vid årsskiftet Mer info om projekt som ingår i Västsvenska paketet och andra projekt i länet hittar du på och på På finns information och råd till dig som är intresserad av att vara leverantör till Trafikverket och vill veta mer om aktuella och planerade upphandlingar. Du kan också registrera kontaktuppgifter för att få inbjudan till kommande leverantörsdagar. 9

10 400 meter båt i Göteborgs hamn Världens största containerfartyg, Maersk Mc-Kinney Møller, lade till i Göteborgs hamn i slutet av augusti. Det var finalen på jungfruresan, som inleddes den 14 juni med sjösättning i Korea. Fartyget är 400 meter långt, rymmer tjugofotscontainrar och ska trafikera nära femton hamnar, bland annat Göteborgs, Rotterdams, Hong-Kongs och Singapores. NTF Väst mäter varje år hastigheter utanför skolor. Läs årets rapport på Många lastbilar kör för fort vid skolor Nära sex av tio lastbilar struntar i 30-gränsen utanför skolorna. Det visar NTF Västs årliga undersökning av trafiksäkerheten utanför skolor i Västsverige. Sedan 1997 har trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst mätt hastigheterna utanför skolor i Västsverige. I årets undersökning ingår över 7000 fordon som har hastighetsmätts utanför 60 skolor i 16 kommuner. Enligt resultatet körde mer än hälften av alla fordon för fort 52 procent körde snabbare än tillåtna 30 kilometer i timmen. Lastbilschaufförerna var sämre än genomsnittet, då hela 59 procent av lastbilarna körde för snabbt. Mycket bekymmersamt, anser Malin Lundgren, verksamhetschef för NTF Väst, och betonar att olyckor med tunga fordon ofta får allvarligare konsekvenser. Att sänka farten till 30 kilometer i timmer förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme, säger Malin Lundgren i ett pressmeddelande. Fakta/Hastighetens betydelse: Hur fort man kör är avgörande för hur allvarligt någon skadas i en trafikolycka. Om någon kliver ut 15 meter framför en bil som kör i 30 km/timmen, då hinner föraren troligen stanna. Om någon kliver ut 15 meter fram en bil som kör i 50 km/timmen, då hinner föraren knapp påbörja inbromsningen innan den gående är påkörd i närmast full fart. Fakta/vad gäller kring barn och trafik? Barn kan vara uppslukande av sin lek och inte se vad som händer omkring dem. De kan heller inte förutse andras beteende. Barn har svårt att förutse andras beteende. Först i tio- till tolvårsåldern klarar de att cykla i måttlig trafikmiljö. En del körde mycket för snabbt. I årets undersökning körde en personbil i hela 84 km/timmen. Det var utan för Hyssnaskolan i Marks kommun. Flest fortkörare fanns dock vid Hällesåkersskolan i Mölndal, där fyra av fem bröt mot 30-gränsen. Barn kan inte förväntas uppträda som vuxna. De kan ha svårt att uppfatta att bilar kommer från olika håll och de har även svårt att bedöma hur fort fordonen kör. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och är extra uppmärksam i dessa miljöer, säger Malin Lundgren i pressmeddelandet. annika lund Göteborgs Hamn först ut med alkobommar Ett cirka två månader långt försöksprojekt med alkobommar inleddes den 20 augusti på Stena Lines tysklandsterminal. MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, är initiativtagare och ska med hjälp av lastbilsförare prova och utvärdera den nya moderna tekniken. Om systemet fungerar smidigt och bra är målet att förare av alla fordonsslag ska kontrolleras vid avfart från färjetransport i flera hamnar. Kontrollerna är skarpa, och de som är alkoholpåverkade när de försöker passera alkobommen kommer att lagföras i vanlig ordning, uppger Polisen. Tullen delar tillsammans med Polisen och Kustbevakningen på att vara i beredskap och hantera om någon blåser rött. De har också behörighet att snabbt flytta på fordonet så att trafiken berörs så lite som möjligt av ett stopp. annika persson FOTO: ANNIKA PERSSON Fakta/Alkobommar i Göteborgs hamn: Införandet av alkobommarna är ett samarbete mellan Motorförarnas helnykterhetsförbund, Kustbevakningen, Polisen, Stena Line, Tullverket, Trafikverket och Servotek. Om försöket faller väl ut kommer alkobommar troligen införas i fler hamnar i Sverige. Försöket i Göteborgs hamn ska preliminärt utvärderas i september En slutrapport ska vara klar Så här ser de ut, alkobommarna som ska säkerställa nykterheten hos den som passerar. 10

11 SÅ CERTIFIERING Sveriges Åkeriföretag har sedan länge arbetat med trafiksäkerhet. I slutet av 2012 kom den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden ISO Vi har sedan tidigare reviderat enligt DISversionen och först ut, i Sverige och kanske hela världen, var Närkefrakt. Till den sista juli hade vi utfärdat 41 trafiksäkerhetscertifikat: Certifierade företag enligt ISO 39001: AN Bärning i Uppsala AB A Ramströms Bilbärgning AB AB Lundby Åkeriet AB Åhs Express Ahréns Åkeri AB AK Ekbergs Åkeri AB Berndt Mattsson Åkeri AB Bäckebols Åkeri AB Caland Betonghåltagning AB Caland Transport AB Flyttproduktion FP AB Forslunds Bulktransporter AB Gnosjö Trafik AB Godsservice i Västervik AB Hamneda Grus & Åkeri AB Hassela Express AB ICM Kungsholms AB ICM Öresund AB June Express AB Kjell Esperssons Åkeri AB Kungsbacka LBC Ek för LBC Danderyd-Kedjan AB LBC WETAB LS Tankservice AB Mattsson International Freight Service AB Mejeritransporter Tord Johansson AB Mörbylånga Åkeri AB NAO Entreprenad AB N. E. Sellgren & Söner Åkeri AB NFB Transport Systems AB Närkefrakt ek. fören. P-O Åkerbergs Trafik AB Roar Transport AB Rogers Åkeri AB Stentorps Service AB Södertälje Taxi AB Tommy Olsson & Cambrand Transport AB Transport AB Göteborg-Marstrand Vikmanshyttans Åkeri AB Västervärmlands LBC AB Åkeri AB Nils Olof Nilsson Örebro Express AB Mercedes-Benz Truck Tour Missa inte Mercedes-Benz Truck Tour som arbetar sig fram över hela landet med möjlighet till provkörning av hela deras program. På många av orterna kan ni även träffa dina lokala representanter från Sveriges Åkeriföretag. Vi kommer att ha möjlighet att få provköra någon av de 7 ekipage som är med på Touren. September: Kiruna 19 Gällivare Ramsele Luleå 30 Umeå Annons Oktober: 1 Umeå 3 4 Uppsala 8 9 Stockholm Västerås Örebro Karlstad 22 Uddevalla Göteborg Borås November: 5 6 Halmstad 7 8 Helsingborg Kristianstad Malmö Kalmar Växjö Jönköping Linköping December 3 4 Norrköping 5 Kartrineholm 6, 10 Södertälje 11 Länna Logga in på dina medlemssidor på akeri.se för mer information. Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor eller till någon av oss, så hjälper vi dig att göra riktigt goda affärer: Marie Mörsin: Jocke Larsson: SPARA TUSENLAPPAR SOM MEDLEM! 11

12 medlemsnytt Plats för medlemmar du har väl inte missat att vi har lanserat en ny hemsida? Besök gärna akeri.se. som medlem kan du även logga in och ta del av mer information. Viktig information i kontakten med beslutsfattare. nu går cabotagestudien in i fas 2. UPPdrAG: UtVeCklinG Under våren har fyra kompetensgrupper skapats för att leda den interna utvecklingen av nya idéer. inte minst när det gäller att förstärka kampanjen Fair transport. Grupperna leds av Ulric långberg, Birgitta Härle och Göran danielsson. Utgångspunkten är våra prioriterade områden; lönsam bransch, sund konkurrens, effektiva transporter samt trafiksäkerhet. resultatet av gruppernas arbete blir en del av Fair transport. FÖlj Fenix På nya HemsidAn Uppdaterad sida. Särskilt värt ett besök är informationen om Fair Transport, höstens kampanj om hur man köper sunda transporter. Du hittar också information om våra utbildningar, aktuella aktiviteter och aktuellt om branschen. sedan en tid pågår samtal mellan sveriges åkeriföretag och Bilbranschens arbetsgivarorganisation om hur vi kan samarbeta i framtiden. tankarna har funnits under lång tid, men fått ny kraft de senaste åren. så:s ordföranderåd i januari gav mandat till så:s styrelse att utreda frågan. Projektet kallas internt i organisationerna för projekt Fenix. Projektledare är rickard Gegö, även regionschef för så i region Halland. För mig är det viktigt att detta är en helt öppen process. Vi har ett stort arbete framför oss och vi kommer att redovisa allt på den nya gemensamma hemsidan, säger rickard Gegö. eller via länk från CABotAGe studien Fortsätter i juli presenterades en intressant studie om hur omfattande man kan tänka sig att den illegala cabotagetrafiken är i sverige. läs mer om studien på sidan 4 5. studien har rönt stort intresse i branschen, både i sverige och utanför. därför fortsätter nu studien i en fas 2 där sverige ingår, men även norge och danmark. sveriges åkeriföretag är med och finansierar studien. det här är viktig information för oss i branschen. men framförallt för våra politiker. Vi har nu ett bra underlag som visar hur situationen ser ut. detta är förstår mycket viktig information i våra samtal med politiker och andra beslutsfattare, säger tina thorsell, kommunikationschef och ansvarig för opinionsbildning inom sveriges åkeriföretag. Rapport från Almedalen DEBATT. SÅ:s Tina Thorsell på seminarium. Sverige Åkeriföretag var förstås med under under årets Almedalsvecka i Visby. SÅ arrangerade ett seminarium för beställare och politiker Fair Transport, om hur man köper sunda transporter. På seminariet medverkade SÅ tillsammans med forskare och Axfoods hållbarhetschef, Åsa Domeij. Det blev en livlig diskussion där man var ense om att upphandlingsunderlag måste vara realistiska och följas upp. Dessutom var SÅ delarrangör ihop med Skogsindustrierna i seminariet Logistik i världsklass, om hur längre och tyngre fordon faktiskt ger miljövänligare transporter. Statssekreteraren Ingela Bendrot blev intresserad av försöket. Mest intressant var att miljöpartiet ställde sig försiktigt positiva till större och längre fordon. Vi deltog också som debattörer på tre övriga seminarier och var med i publiken på ett 20-tal andra. På varje evenemang lyfte vi fram situationen för åkerinäringen och ställde frågor om hur man såg på detta. Dessutom fanns det gott om utrymme att möta beslutsfattare och prata informellt om branschen. Tina Thorsell sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: småland ÖlAnd kungsvägen Växjö 12

13 Spara tusenlappar med SÅ Du vet väl att Sveriges Åkeriföretag har bra förmånsavtal på ett stort antal produkter och tjänster? Skäl för att avbryta en upphandling När får en upphandlande myndighet avbryta en upphandling? Petra Åhlström svarar: En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Av praxis följer att det inte finns någon skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling men att beslut att avbryta alltid måste vara i enlighet med de grundläggande upphandlingsreglerna i allmänhet och de grundläggande EU-rättsliga principerna såsom te x diskrimminering, likabehandling, proportionerligt och öppenhet i synnerhet. Att det bara återstår en anbudsgivare (bristande konkurrens) anses som regel utgöra ett godtagbart skäl att avbryta en upphandling liksom om de inkomna anbuden är högre än vad den upphandlande myndighetens budget tillåter. Genom ett avgörande av kammarrätten i Göteborg den 19 mars 2013 har det nu skett ett förtydligande i vilka situationer en upphandlande myndighet får avbryta en upphandling. I domen anger kammarrätten att avbrytande inte bara kan ske med hänvisning till omständigheter som den upphandlande myndigheten inte råder över, utan kan även ske som en konsekvens av att förfrågningsunderlaget inte utformats optimalt eller att förhandlingar mellan parterna dragit ut på tiden och inneburit vissa förändringar i förhållande till det ursprungliga underlaget. Tel: Fax: SyD Jörgen Kocksg. 1B Box Malmö Tel: Fax: VäRMLANDSÅKARNA Box 2043 Säterivägen Karlstad Tel: Fax: VäSTRA GÖTALAND Importgatan 2A Hisings Backa Tel: Fax: ÖST Transportgatan ÖREBRO Vxl Fax FRÅGA VÅRA ExPERTER Petra Åhlström. jurist vid Sveriges Åkeriföretag. Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Magnus Falk. Transportpolitiskt ansvarig och samordnare av det internationella påverkansarbetet. Kompetensutveckla dig i höst Transportledarutbildning dagar Borlänge, 1-2/ /10 anmälan senast 27/8 Stockholm, 8-9/ /10 anmälan senast 6/9 Helsingborg, 13-14/ /11 anmälan senast 4/10 Ledarskapsutbildning Steg 1 Västerås, 22-23/ /11 anmälan senast 20/9 Ledarskapsutbildning Steg 2 Markaryd, 2-4/10, anmälan senast 6/9 Affärs- och upphandlingsjuridik Göteborg, 9/10 anmälan senast 29/9 Helsingborg, 20/11 anmälan senast 21/10 Stockholm, 27/11 anmälan senast 22/12 Umeå, 4/12 anmälan senast 4/11 Affärsmannaskap Steg 1 Jönköping, 17-18/9 anmälan omgående SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information. 13

14 MEDLEMSNyTT Avancerad teknik Du vet väl att Sveriges Åkeriföretag hjälper till med teknisk rådgivning, till exempel tolkning av lagstiftning och bestämmelser om fordon och transporter. På webben har vi samlat sakfrågor, rapporter och länkar till det mesta av det bästa vad gäller teknik. Läs mer på: MEDLEMS- ENKäT 2013 Sveriges Åkeriföretag skickar varje år ut en medlemsenkät. Tidigare år har enkäten skickats till de medlemmar som har angivit en e-post adress. I år har medlemmar utan e-post fått en enkät i brevlådan. En fullständig analys av medlemsenkäten har ännu inte gjorts, men rekordmånga medlemmar har svarat, över personer. Generellt kan man se att medlemmarna är mer nöjda i år jämfört med förra året. Framförallt upplever man att servicen har ökat. På en skala där 4,0 är mest bedöms lätt att komma i kontaktmed SÅ nu till 3,3 (2,1 2012) och frågan om man får den hjälp man behöver bedöms till 3,0 (2,2 2012). Satsningen på SÅ Juridik har slagit väl ut, på en 4-gradig skala bedöms tjänsten till 3,3. Mest nöjda är medlemmarna med Åkerihandboken, 3,6 av 4 möjliga. RENHÅLLARTRäFFEN Renhållarträffen är till för för åkeriföretag och för kommuner sysselsatta med renhållningsfrågor. Renhållarträffen 2013 kommer att äga rum fredagen den 29 november i Stockholm. Sophämtarnas arbetsmiljö är arbetsmiljön en ingenjörsfråga? Avtalsuppföljning - varför brister många upphandlande enheter i att följa upp sin avtal? Avfallsutredningen vem blev vinnaren? I år gästas vi av Paolo Roberto f.d. proffsboxare, numera föreläsare. Till kvällen kommer bland annat Thomas Järvheden att underhålla. Konferensen hålls på Teaterskeppet och därefter festmiddag på Grand Hôtel i Stockholm. LADDA HEM MILJÖSMART APP Ladda ner Enerfy-appen och testa hur energismart du kör. Enerfyappen gör det möjligt för dig som förare att jämföra hur energismart du kör, oberoende av fordonets bränsleförbrukning, typ av fordon, trafik eller andra yttre omständigheter. Du kan också utmana dig själv, dina vänner och kollegor genom att enkelt sätta upp utmaningar och tävlingar. Du behöver en Iphone eller Android telefon och en OBD-läsare eller en dator som hämtar ut all kördata från bilen. Logga in och läs mer under Medlemsservice/förmånsavtal. FRAMTIDSDAGARNA Framtidsdagarna är en ny konferens som vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt företag och träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Vi har ett brett utbud av ämnen som ska tilltala dig: företagsledare affärsutvecklare miljö- / kvalitetssamordnare ansvarig upphandlingskrav säljare av transporttjänster Vi kommer att fylla dagarna med många olika ämnen och infallsvinklar. Under dag 1 finns möjlighet att själv välja ämnen, för mer information se dokumentet inbjudan till höger. Kommer ni fller från samma företag kan ni pussla ihop alla ämnen oktober, Arlanda stad Läs mer på SäKERT PÅ VäG Varför finns det inte flera säkra uppställningsplatser? Hur stort är problemet med dieselstölder? De frågorna och flera andra kommer att diskuteras på en intressant dag om transportsäkerhet, som arrangeras i Örebro torsdagen den 24 oktober. Förutom Sveriges Åkeriföretag medverkar även Polisen, Securitas, Skatteverket och Trafikverket. Kom och lyssna eller dela med dig av dina erfarenheter. Vi kommer att ha en paneldebatt där vi diskuterar dessa ämnen och vi kommer också att presentera lösningar! Datum: torsdagen den 24 oktober Plats: Conventum Club 700, Drottninggatan 24 i Örebro Tid: 9:30 ca 15 Anmäl dig till SNABB JURIDISK HJÄLP SÅ JURIDIK: Behöver du snabb juridisk hjälp? På SÅ Juridik kan du som är medlem få kostnadsfri rådgivning samt mot en konkurrenskraftig kostnad anlita en erfaren jurist för att driva just ditt ärende. SÅ Juridik, fr v: Fredrik Engström, Thomas Morell, Bengt Waldersten och Petra Åhlström 14

15 Renhållarträffen 2013 För 46:e året! Temat för årets Renhållarträff är: Uppföljning av upphandlingar hur kan de bli effektivare? Sophämtarnas arbetsmiljö är det en ingenjörsfråga? Avfallsutredningen vem blev vinnaren? Under dagen får vi också lyssna på Paolo Roberto, föreläsare och fd proffsboxare. På kvällen gästas vi av ståuppkomikern Thomas Järvheden. Boka redan nu in fredag 29 november. I år håller vi till på Teaterskeppet, Skeppsbrokajen, Stockholm. Paolo Roberto Anmäl dig redan nu till Mer information finner du på akeri.se/renhallartraffen. Thomas Järvheden Lägger du också vinsten i diket? Vi vet hur du undviker det, ring oss på eller på Mer information somnainte.nu trafikfarligamiljoer.se 15

16 köra säkert Lagom fort, med bälte, säkert lastad, nykter och utvilad. Så vill vi att alla lastbilschaufförerna ska köra och vägen dit går via ditt tydliga ledarskap. Hellre 30 minute än många år 16 I januari i år inträffade en stor trafikolycka på Tranarpsbron i nordvästra Skåne. Hela 76 fordon var inblandade i masskrocken, som troligen är den största någonsin i Sverige. En person miste livet och över 40 skadades, flera allvarligt. Olyckan började med att två personbilar stod stilla i körbanan. En inbromsande lastbil fick sladd, varpå två lastbilar körde in i den och därefter körde en lång rad bilar in i varandra i båda färdriktningarna. Många körde för fort för det hala väglaget och kunde inte stanna i tid. Det är tyvärr inte ovanligt. Det finns en hel rad undersökningar som visar att hastighetsgränser är svåra att respektera. Och tyvärr verkar yrkesförare särskilt respektlösa. Enligt till en rapport från Trafikverket är lastbilar med släp den fordonsklass som är sämst på att hålla hastigheter. Enligt Ser jag att någon kört för fort pratar jag genast med chauffören och vill ha en förklaring. en annan rapport från samma myndighet* kör ungefär var femte lastbil med släp minst 6 km/timme för fort, en hastighet som anses visa att en fortkörning är medveten. Det är illa, anser Catrin Wallinder, utredare på Trafikverket. Vi vet att fordon som håller för höga hastigheter oftare är inblandade i olyckor med Wallinder Catrin dödlig utgång. Att jobba med hastigheterna har mycket stor effekt på trafiksäkerheten, säger hon. Catrin Wallinder har drivit en verksamhet på Trafikverket där ett hundratal åkerier och transportköpare har deltagit. Syftet var att höja trafiksäkerheten hos de deltagande företagen. Och det gick. Att lyfta frågan, så att den var ständigt aktuell hos både åkerier och transportköpare, hade effekt. Båda parter blev bättre på att värna trafiksäkerhet. Den bestående erfarenheten är att om man jobbar aktivt med dessa frågor, då höjs trafiksäkerheten. Men det kräver ett engagerat och målmedvetet ledarskap, säger hon.

17 STÄNDIG DIALOG. Steve Tiselius, delägare i åkeriet Motab AB, gör tydligt att man alltid ska hålla hastigheten även om bilen strandar i en annan stad eller om godset blir försenat. Foto: ola hedin Så motiverar du chaufförer att köra säkert och lagligt: Börja med att fråga dig själv om du verkligen tar 1. frågan på allvar. I så fall prioritera den. arbeta systematisk, ge ditt säkerhetsarbete struktur. ta gärna hjälp av ett ledningssystem. Förankra din policy hos personalen. Gör den 2. känd, förklara den, se till att alla förstår att den är viktig. ställ tydliga krav och för en ständig dialog med 3. chaufförerna kring dessa krav. Beröm när det går bra, allvarliga samtal och stöd när det går dåligt. Ge dina chaufförer förutsättningen att köra 4. lagligt. Om en transportköpare ställer krav som innebär alltför pressade körscheman, ha styrkan att tacka nej. Fundera över vilken verksamhet åkeriet ska ägna sig åt. Visa med ditt eget agerande att du tar frågan 5. på allvar. Föregå med gott exempel, kör alltid lagligt, tala respektfullt om dem som gör det. källa: Huvudartikelns intervjupersoner, så:s rapport r för sent för tidigt ett sådant ledarskap försöker Steve Tiselius, delägare i åkeriet Motab i Örebro, utöva. Ett av hans främsta verktyg är färdskrivarna, där eventuella fortkörningar avslöjas. Ser jag att någon kört för fort pratar jag genast med chauffören och vill ha en förklaring. Då får man höra olika ursäkter, både bra och dåliga, men jag gör alltid tydligt att fortkörningen inte är okej, säger Steve Tiselius. Vad är en bra ursäkt? Det är när man förstår att chauffören har hamnat i en svår sits. Det kan handla om att åkeriet får en bot om ett gods är försenat, och då kan det vara frestande att köra in en försening. Det kan också handla om att man måste lossa före ett visst klockslag för att få hem bilen till Örebro, annars strandar bilen över natten i Stockholm och kan inte köra som planerat dagen därpå. Chaufförerna vill göra ett bra jobb och inte dra på sig kostnader och besvär, säger Steve Tiselius. Säger du även i dessa fall att chaufförerna ska hålla hastigheterna? Jag säger alltid att chaufförerna ska hålla farten. Jag tar böter vid förseningar och trasslar med strandade bilar. Det är min huvudvärk, inte chaufförernas, säger Steve Tiselius. Hur många får dö? År 2020 ska antalet döda i trafiken vara högst 220, enligt Nollvisionens transportpolitiska mål. Det målet anses kunna nås med marginal, så ett skärpt mål diskuteras. I så fall får antalet trafikdöda vara högst 133 personer år han efterlyser en större kunskap och ett allmänt ifrågasättande av villkoren för åkeribranschen. En del kunder kräver avdrag på priset om deras saker är några minuter försenade. Samtidigt tycker i princip alla kunder att en försening från deras sida, där gods lastas senare än avtalat, ingår i priset. Det här är inget man ens vågar ta upp med kunderna. Då förlorar man dem direkt, säger Steve Tiselius. Han känner sig besviken över hur lastbilschaufförer som kör för fort beskrivits i medier. En del chaufförer skäms för att berätta vad de jobbar med, de känner sig svartmålade. Jag vill visa att det inte är sant, att vi tar trafiksäkerhet och hastigheter på allvar, säger Steve Tiselius. Men trots att Motab AB jobbar intensivt med hastigheterna händer det att chaufförer kör för fort. Det rör sig då nästan alltid om en lastbil med släp som har kört fortare än 80 km/timmen. Men att spärra bilarna på 80 km/timmen är inte aktuellt, säger Steve Tiselius, eftersom vissa av företagets körningar görs med lastbilar utan släp, som får köra i 90 km/timmen. Bilarna kan alltså alltid köra i 90. Ibland blir det för frestande för chaufförerna, säger Steve Tiselius. Motab AB ingår i lastbilscentralen Närkefrakt, som har med ett hundratal åkerier anslutna. Närkefrakt blev i mars 2012 troligen först i världen med att certifieras enligt en preliminär version av trafiksäkerhetsstandarden ISO sedan företaget valts ut som testpilot för certifieringen. Sedan november 2012 är ISO en godkänd, global trafiksäkerhetsstandard. närkefrakt hjälper de åkerier som kör åt dem med trafiksäkerhetsarbetet. Och via ISO har detta arbete en tydlig struktur, säger Richard Nilborn, säkerhetsansvarig på Närkefrakt: Vi vet precis hur vi ska göra för att ringa in de svaga punkterna hos oss själva och hos våra anslutna åkerier. Behöver man jobba med bältesanvändning, trötthet, hastigheter, möten i trafiken eller vad? Svagheterna är olika på olika åkerier, så man måste ju veta vad man faktiskt behöver förbättra. Närkefrakt använder sig av flera system för att kontrollera hur åkerierna lever upp till trafiksäkerhetsnormen, bland annat anlitas ett oberoende företag som gör hastighetskon- Forts på nästa sida 17

18 köra säkert troller på bilar märkta med Närkefrakts logotyp, vilket alla medlemsåkeriernas bilar ska vara. Vid en hastighetsöverträdelse skickar vi ut en avvikelserapport och ett informationsmaterial till åkeriet. Det måste både chefen och chauffören gå igenom och sedan skriva under på att de har tagit del av, säger Richard Nilborn. Vi vill att de som redan har ett trafiksäkerhetsarbete ska ta sig ett steg till. Men även gynnsamma saker uppmärksammas. Om någon av bilarna som kör för Närkefrakt är med i en olycka, då försöker Richard Nilborn lyfta fram enkla saker som kan få stor betydelse om olyckan är framme, allt detta i information som går till alla åkerierna som anlitas. Om någon vid en allvarlig olycka klarat sig utan skador tack vare bältet, då beskriver jag det. Om någon lyckats bromsa i en svår situation tack vare anpassad hastighet, då ska det lyftas fram. Jag vill att chaufförerna ska ha en djup förståelse för att säkerhetstänkandet räddar liv en dag kanske det gäller deras eller någon anhörigs, säger han. Annons Sveriges Åkeriföretag har i dag ungefär medlemsföretag. Av dem är 41 certifierade enligt ISO Enligt Birgitta Härle, certifieringsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, är organisationens primära mål att få de 141 åkerier som är certifierade enligt den äldre trafiksäkerhetsstandarden att uppgradera sig till ISO Vi vill att de som redan har ett trafiksäkerhetsarbete ska ta sig ett steg till. Dessutom vill vi självklart nå nya företag, säger hon. Under 2012 genomförde Sveriges Åkeriföretag en enkätundersökning med de 141 medlemsföretag som hade ett trafiksäkerhetscertifikat enligt den äldre modellen. Av undersökningen framgår bland annat att över 80 procent av företagen Birgitta Härle Ett åkeri som jobbar systematiskt med trafiksäkerhet uppnår goda resultat. Det påverkar chaufförernas välmående och arbetsmiljö och du bygger ett kvalitetskoncept i ditt företag. anser att ledningssystemet förbättrat trafiksäkerheten. Ungefär lika många ansåg att certifieringen bidragit till kundnöjdhet och något färre tyckte det hade påverkat lönsamheten på ett gynnsamt sätt. Ett åkeri som jobbar systematiskt med trafiksäkerhet uppnår goda resultat. Det påverkar chaufförernas välmående och arbetsmiljö och du bygger ett kvalitetskoncept i ditt företag. Det smittar av sig inom andra området och påverkar kundnöjdhet och lönsamhet, säger Birgitta Härle. AnnikA Lund * sammanställning av aktörsmätningar hastighet, publikationsnummer (2012). Foto: ola hedin Vinster på att jobba med trafiksäkerheten Du kan visa för kunden att du tar 1. frågan på allvar. Ingen kund vill förknippas med olyckor, till exempel genom att få sitt företagsnamn nämnt i medierapportering om en olycka. Du får chaufförerna att känna sig 2. betydelsefulla, vilket kan motivera dem att göra ett ännu bättre jobb. Du skapar ett kvalitetstänkande 3. på företaget, som kan ge positiva effekter för hela företagskulturen. Du kan öka lönsamheten. Genom 4. att sänka hastigheterna minskar du bränsleförbrukning och däckslitage. Tre skäl till att yrkesförare kör för fort: Pressade körscheman. Gammal vana. Bristande kunskap kring hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. källa: Yrkestrafik och hastighet, NtF i stockholms län (2005). Farligare att vara man i trafiken» Männens risk att dö i vägtrafiken är 2,3 gånger högre än kvinnornas, räknat per antal körda kilometer.» Om männens risk att dö i vägtrafiken vore lika låg som kvinnornas, då skulle det totala antalet döda bli mycket lägre. Då skulle 162 personer ha dött under 2012 i stället för de 286 som miste livet i trafiken förra året.» Därmed skulle Nollvisionens mål för 2020 redan vara uppfyllt om män löpte samma risk som kvinnor att dö i trafiken. källa: trafikanalys flest dör på helgen i personbil De flesta som dör sitter i en personbil. endast 7 procent av de omkomna åker i lastbil eller buss. Flest dödsfall sker på lördagar, följt av söndagar och fredagar. 18

19 Så hittar du AdBlue-pumpar Det finns 372 bensinstationer som erbjuder AdBlue i Sverige och via denna hemsida ser du var de ligger. Gå in på och klicka på Sweden i rullisten för att hitta din närmaste AdBlue-bensinstation. Högertrafik, färdskrivare och trängselskatt. Det är mycket som har hunnit hända på 80 år. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år! Vårt 80-årsjubileum närmar sig med stormsteg. Vi hoppas att många av våra medlemmar har möjlighet att delta på de festligheter och aktiviteter som vi ska ha lördagen 28 september. Jubileumsgruppen ihop med samarbetspartners jobbar hårt för att den sista tårtbiten ska falla på plats. Under dagen och kvällen har vi ordnat flera arrangemang, bland annat vänder vi oss till allmänheten under programpunkten Vi kör för din skull, där vi vill berätta om vår bransch för utomstående. Fakta/Årtal att minnas Grattis, världens finaste 80-åring! Vi hoppas att ni medlemmar vill fira med oss välkomna! 1917 Sveriges Trafikbilägares Riksförbund, nuvarande Sveriges Åkeriföretag bildas Göteborgs och Bohus läns åkeriförening respektive Älvsborgs läns åkeriförening bildas Färdskrivare blir obligatorisk Högertrafik införs Kilometerskatt införs på dieseldrivna lastbilar Behovsprövning vid trafiktillstånd slopas. Nya tillståndshavare lämplighetsprövas Kilometerskatten avskaffas och ersätts av förhöjd fordonsskatt Miljözon införs i Göteborg SÅ Västra Götaland bildas genom samgående av O- och P-läns åkeriföreningar Krav på digitala färdskrivare i nya lastbilar Transportstyrelsen övertar yrkestrafikfrågorna från länsstyrelserna Trafikverket bildas genom sammanslagning av Vägverket och Banverket Sveriges Åkeriföretag övertar samtliga tolv åkeriföreningar Trängselskatt införs i Göteborg årsjubileum i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Men eftermiddagen och kvällen är till för dig som medlem då ska vi ha roligt, minnas och umgås. Läs mer om dessa arrangemang nedan. Vi kör för din skull Åkerinäringens nytta och betydelse för samhället vill vi visa och informera om för besökare på Torp köpcentrum i Uddevalla och Bäckebol köpcentrum i Hisings Backa. Vi kommer också att tillsammans med Lbc Borås arrangera en dag för allmänheten hemma hos Lbc på Getängsgatan. Dessa aktiviteter kommer att genomföras mellan klockan 11 och 14. Vi välkomnar ung som gammal att kliva upp i de utställda lastbilarna och se världen från en förares perspektiv. Extra bra blir det om du kommer dit också. Anmäl dig som funktionär om du vill synas med en gul väst med text Vi kör för din skull eller kom bara förbi och se vad vi gör. Tipsa gärna bekanta och ta med dig vänner för att besöka oss. Timmarna för dig som medlem Eftermiddagen och kvällen är till för dig som medlem. Då ska vi fira på Arken konferens i Göteborg med start i stora salen Oceanen, där man kan besöka vår mässa, se vår nostalgiutställning Åren vi minns och träffa våra samarbetspartners. Vi kommer att få lyssna på föredrag från Patrik Andersson, vd på BRG, samt Michael Bredberg, vice vd på SÅ, och Tina Thorsell, kommunikationschef på SÅ. Konferenciär är ingen mindre än Jan Bylund som även kommer att underhålla med föredrag och middagsunderhållning. När middagen är avnjuten kommer Götz Kalas att underhålla oss med musik. Vi siktar på att göra en minnesvärd dag och vi vill såklart att du är med. Anmäl dig genom att kontakta oss på kontoret på telefon eller e-post Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland representerar åkeri- och maskinföretag i Västra Götaland. Vi har ca 1100 medlemmar och är en av landets tolv regioner inom Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Importgatan 2A HISINGS BACKA Tfn: Fax: Regionchef: Annika Persson Styrelse Erik Vilhelmsson, Kungsbacka, ordf Lennart Jansson, Uddevalla Stefan Larsson, Svenljunga Torbjörn Olsson, Mölndal Dick Sporre, Surte Gabriella Hedenskog, Göteborg Bengt Davidson, Fritsla Fredrik Olsson, Kungälv

20 Möte med Trafikpolisen I slutet av augusti träffade flera ur vår styrelse trafikpolischefen i Västra Götaland, Bengt Karlsson, samt hans biträdande chef Hillevi Johansson. Vi diskuterade bland annat huruvida klampning är effektiv för att motverka trafikbrott och svårigheten att få åklagare intresserade av brott med anknytning till tung trafik, som cabotage och dieselstölder. "De flesta förare tar till sig YKB, så att kunskaperna blir en hjälp i vardagens arbete. Kontinuerlig fortbildning bra för åkeriet Yrkesförarkompetensbevisets fortbildning för förare med hävdvunna rättigheter (YKB) är nu halvvägs av de sju åren mellan 2009/16. Västra Götaland tillhör en av de större regionerna räknat utifrån medlemsantal, deltagare eller åkerier som berörs av lagen. foto: jenny albin Planen för 2013 är att genomföra cirka 80 delkurser med deltagare. Lastbilscentraler och större åkerier är de som har kommit längst med att göra upp en planering och budget. Och det är många åkeriet som ännu inte har planerat för YKB. Lastbilscentralerna är effektiva på att hjälpa sina medlemmar genom att organisera kursdagar genom olika utbildare. En vanlig lösning är att en lastbilscentral tar kontakt med en utbildare och fastställer ett datum då utbildning kommer att erbjudas de olika åkerierna. De som jobbar på åkerierna får sedan anmäla sig själva. Och i slutändan är det upp till föraren och åkeriet att se till att lagstiftningen fullföljs enligt intentionen. Sveriges Åkeriföretag är en av de största utbildarna i landet, med ett utbud av YKB-fortbildning. Vår erfarenhet, som stämmer väl överens med vad vi får höra från andra utbildare, är att det är de mindre åkerierna som har svårast att komma igång med den första delkursen. Vi får från de mindre åkerierna höra en rad argument till varför utbildningen skjuts upp, som till exempel att åkeriet har haft personalomsättning, har osäker ekonomi, att det 20 inte är prioriterat eller att man inte tror att lagen kommer att fullföljas från myndigheternas sida. Som utbildare får vi också höra vad de som faktiskt genomför YKB tycker om utbildningen. Några av dessa företag är Fiskhamnens åkeri, LBC Borås, JTW och TGM/Bäckebols åkeri. Enligt dem tar kurserna upp viktiga ämnen som är en stomme i åkerierna, och de ser positivt på en vidare utveckling av YKB. Fakta/Varför måste alla skaffa yrkeskompetensbevis? Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. De nya kraven införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Du som hade behörighet C/CE innan den 10 september 2009 omfattas av hävdvunna rättigheter. Du ska gå din första fortbildning om minst 35 timmar inom sju år för att få ditt yrkeskompetensbevis, det vill säga före den 10 september Yrkeskompetensbeviset förnyas sedan genom att du genomgår 35 timmars fortbildning vart femte år, eller en delkurs varje år. Nu är det hög tid att börja planera in YKB-kurser, särskilt för den som vill gå på helgen, hälsar SÅ:s YKButbildare i Väst, Carl-Johan Johannesson. Vår erfarenhet är att de flesta förare tar till sig YKB som en hjälp i vardagens arbete, och kontinuerlig förarutbildning är bra för åkeriet. På sikt är det bra om föraren har uppdaterade kunskaper. Detta får vi höra inte bara från de åkerier som genomgår YKB hos oss, utan även från transportköpare och transportförmedlare. Den ökade kunskapen uppskattas i kundledet. Ökade kunskaper om sambandet mellan regelverk, kundbemötande, energieffektivitet och ekonomi märks av dem som ska köpa transporter. Enligt vår prognos kommer efterfrågan på framför allt helgkurser att öka framöver, och där kommer det att krävas fler kursledare, lokaler och material. Det tar tid och resurser att gå in i rollen som kursledare för YKB, särskilt som kraven höjts på kursledaren från myndighetens sida. Den som vill boka YKB på helger bör börja planera för det nu. Informera dig om situationen hos din region. Vi som arbetar med utbildning ser vikten av att åkerierna fortsätter att förmedla en positiv attityd till YKB till sina medarbetare. Planering av kursdagar är inte en kostnad det är bra ledarskap, som ger bra signaler om framförhållning till både förare och åkeriet. carl-johan johannesson

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 30 november 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 3 TUNGA FORDON 3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET Sparsam

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 4 2011 ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 2 2012 Årsmöte Bärgarmöte Höjdledsskador Nya körkortsregler Säkerhetsparkering volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 6 SEPtember 2014 Årg 87 Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare HUR LÅNGT KOMMER ETT SLADDBARN? Vi landsvägskör Renaults elbil www.volkswagen.se

Läs mer