M/S Eckerö besiktigad och godkänd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M/S Eckerö besiktigad och godkänd"

Transkript

1 Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart ÅRGÅNG 37 4/13 TEMA: MLC M/S Eckerö - besiktigad och godkänd... 1 Enklare rapportering med MLC... 2 Sju nyttjade förbud på en månad... 3 San har ordet... 4 San tipsar... 4 Utblick... 4 Transportstyrelsen informerar... 5 English summary... 6 Profilen: Peter Jodin... 7 Från Costa Concordia till pirater... 8 Årets San-pris... 8 I korthet... 8 M/S Eckerö besiktigad och godkänd Läkarintyg, anställningsavtal, vilotider och hygien i byssan. Det är bara något av allt ska kontrolleras vid en MLC-certifiering. Men precis som de flesta andra svenskflaggade fartyg klarar M/S Eckerö besiktningen utan större problem. Transportstyrelsens inspektör, Mikael Andersson, slår sig ner på kaptenskontoret tillsammans med biträdande sjöpersonalchef, intendenten och befälhavaren. Han förklarar hur dagens MLC-besiktning kommer att gå till. Det här är mycket av en dokumentationskontroll, jag vill se att ni har alla papper och rutiner på plats. Sedan skulle jag vilja gå runt och titta lite på båten också. Befälhavare Lars Nordström nickar. Inga problem, säg till vad du vill ha så ordnar vi det. Jag kommer att behöva lämna er en stund vid avgång, men jag plockar fram en del nu så kan vi ta resten sen. Sam:en kanske kan vara något att börja med, säger han och plockar fram pärmen där dokumentationen om fartygets systematiska arbetsmiljöarbete finns samlad och räcker över till inspektören. Mikael tar emot samtidigt som han räknar upp andra handlingar han behöver kontrollera. Det är allt från anställningsavtal och läkarintyg till P&Iförsäkringen. Sen vill jag se ett antal behörigheter också, befäl, manskap och kockar. Vi gör Sammanlagt ska 14 punkter gås igenom och godkännas för att ett certifikat ska kunna utfärdas Birgitta Jokinini och Inger Eriksson plockar fram behörigheter till Mikael Andersson. stickkontroller, förklarar han. Men visar det sig att allt inte står rätt till går vi vidare och tittar på fler för att se om det är ett enstaka misstag eller ett mönster. Medan kapten försvinner ut på bryggan, fortsätter Mikael sin dokumentgranskning enligt det kontrollunderlag han har med sig. Sammanlagt ska 14 punkter gås igenom och godkännas för att ett certifikat ska kunna utfärdas. Så, hur gör ni om det kommer ombord en 17-årig mässflicka, undrar Mikael och vänder sig till biträdande sjöpersonalchef, Inger Eriksson, och intendent, Ulrika Myrtner. Vi har 18-årsgräns, säger Ulrika, så det är inga problem. Men en 16-årig elev då? Vi tar inte emot några minderåriga över huvud taget, säger Inger. Vi har beslutat om 18-årsgräns för alla. Det gör personalen mer användbar och minskar risken för misstag. Ja, det är upp till er hur ni vill göra, säger Mikael. Enligt konventionen är 16 år minimiåldern med vissa restrektioner för dem som är under 18 år, bland annat när det gäller nattarbete. Inger var tidigare intendent på Birka. I januari började hon på Rederiaktiebolaget Eckerös kontor i Mariehamn och

2 fick då ansvaret för MLC-certifieringen av rederiets samtliga fartyg; sju roro-fartyg, passagerarfartyget Finnlandia på Finska viken samt Birka och Eckerö. Rederiet har fartyg under både svensk och finsk flagg och det är viss skillnad i hur länderna valt att hantera arbetskonventionen, berättar Inger. Olika i Sverige och Finland I Finland sköter Arbetarskyddsförvaltningen [ungefär Arbetsmiljöverket] besiktningarna medan transportmyndigheten utfärdar själva certifikatet. Även om det i grund och botten är samma regelverk som gäller blir det ändå lite olika med mer fokus på arbetsmiljö i Finland. Hittills har besiktningarna gått bra, säger hon. Det är bara ett av våra finskflaggade fartyg som vi haft lite anmärkningar på. Det köptes från Italien för några år sedan och det saknades ett skyddsräcke, belysningen i hytterna var otillräcklig och lite andra grejer. Men vi fick en åtgärdslista som vi gick igenom och nu är det löst. Mikael bekräftar bilden som Inger ger. Han säger sig sällan hitta några allvarligare brister under besiktningarna. Vi har varit ombord på en hel del fartyg nu och på det stora hela ser det rätt bra ut på svenskflaggat. M/S Eckerö lämnar Grisslehamn och kursen sätts mot Åland. Efter en stund återvänder kapten och ansluter sig till den lilla gruppen på hans kontor. Rederiet har innan besöket skickat en redogörelse över hur man hanterar konventionens krav till Intendent Ulrika Myrtner Mikael och båda parter är väl förberedda. Vid en besiktning brukar jag lägga runt sex timmar på förberedelser och ungefär lika lång tid ombord. Men det beror också på hur välskött fartyget är. Här har man otroligt bra koll på grejerna och då går det lite fortare, säger Mikael. När de papper som finns i kaptenshytten är genomgångna fortsätter inspektionen ut i fartyget. Utanför mässen stannar Ulrika och pekar på en lista på väggen. Är det någon som har en matallergi eller är vegetarian kryssar de i det här och hur länge de är ombord. Sen går kocken ut hit och tittar på listan så att han vet vad han ska laga. Det fungerar väldigt bra, säger hon. Inspektionen går vidare upp till skeppskontoret innanför receptionen på däck fem. Personalpurser Birgitta Jokinini hjälper till att plocka fram de manskapsoch kockbehörigheter med tillhörande läkarintyg som Mikael ber om. Husmor, Pia, kommer dit med listor över hyttinspektioner. Vad händer med de brister ni hittar i hytterna, undrar Mikael. Vi skriver in dem här, säger Pia och räcker över en röd mapp. Sen lämnar vi en lapp till reparatören med sådant som behöver åtgärdas. Bra, då är jag nöjd, säger Mikael och lämnar tillbaka mappen till Pia. Sista stoppet blir hos köksmästare Tomas Berlin i hans kontor intill byssan. Han berättar att skicket på kylar, frysar och andra utrymmen på avdelningen kontrolleras varje vecka och visar de avtal och handlingsplaner som finns i händelse av exempelvis skadedjursangrepp. När besiktningen är genomförd återstår endast att skriva ut ett förrättningskvitto. Det ska sättas upp på ett skott, väl synligt för besättningen. Meningen är att alla ska känna till de eventuella fel och brister som myndigheten uppdagat. Kvittot fungerar också som en garant för att fartyget uppfyller konventionskraven i väntan på att, som i det här fallet, Transportstyrelsens Stockholmskontor ska utfärda ett certifikat. När Mikael skrivit under förrättningen är det Lars Nordström tur att sätta dit sin signatur. Han säger sig vara nöjd med dagen. Jag var inte orolig innan besiktningen. Man känner sina fel och brister och vi har inte den sortens allvarliga problem. Visst kan det dyka upp något oväntat, men i så fall är det bara att åtgärda. Enklare rapportering med MLC En viktig del i arbetskonventionen är möjligheten för sjömän att klaga om något inte står rätt till ombord. Det säger Brandt Wagner, sjöfartsspecialist på International labour organization (ILO) i Genève. Maritime labour convention är framför allt en sammanställning av tidigare konventioner, men innehåller också vissa nyheter. Bland annat har begreppet sjöman omdefinierats. Tidigare konventioner omfattade endast driftsbesättningarna vilket gjorde att bara en liten del av personalen på de stora kryssningsfartygen berördes. Nu omfattas alla som jobbar ombord av konventionen, säger Brandt Wagner. Men även om konventionen trätt i kraft blir det något av en mjukstart. Under första året måste endast kryssnings- och bulkfartyg certifieras, därefter resterande tonnage. På ILO följer man utvecklingen, berättar juristen Georges Politakis som arbetar på transportavdelningen. Brandt Wagner, ILO:s sjöfartsteam I augusti nästa år ska myndigheterna i varje land skicka en detaljerad rapport till oss om vilka åtgärder de vidtagit. Vi har en expertgrupp som ska gå igenom rapporterna och kontrollera att alla gör det de ska. Om det finns brister kan gruppen lämna kommentarer, rekommendationer och även direkta instruktioner, säger han. Förutom regler för arbetsmiljö, säkerhet och sociala villkor innehåller MLC procedurer för klagomål. Såväl enskilda ombordanställda som fackliga förbund kan påtala brister. Avsikten är att klagomål ska lösas så långt ner i organisationen som möjligt. I första hand ska man ta hand om problemen ombord. I nästa steg vänder man sig till rederiet. Om det inte fungerar fortsätter man uppåt i kedjan till myndigheten. Det finns även möjlighet att kontakta ILO 2 San-nytt 4/13

3 direkt, säger Brandt Wagner. Vissa av konventionens regler tillåter alternativa lösningar. Men för att utnyttja dem krävs först en trepartsförhandling mellan fack, redare och myndighet. Ingen undkommer kravet om förhandling. De länder som saknar fackförbund får vända sig direkt till oss. Vi kommer att sätta samman en internationell trepartskommitté som ska sköta förhandlingarna för dem som inte klarar det själva. Det finns säkert en del länder som kommer att vilja att arbetstagarna bildar egna fackförbund för att kunna lösa de här frågorna på hemmaplan, och det är förstås bara bra, säger Brandt Wagner. Förebilden vid uppbyggnaden av MLC var IMO:s (International maritime organsization) konventioner. Att de ombordanställdas villkor reglerades på samma sätt som andra förhållanden till sjöss var på tiden, menar Georges Politakis. IMO kräver certifikat för allt: miljö, säkerhet och utbildning, men det här är Georges Politakis, ILO:s Transportavdelning första gången vi får ett samlat regelverk för sociala villkor. MLC tvingar flaggstaterna att göra sitt jobb. Om ett fartyg blir kvarhållet på grund av att det inte är certifierat sätter det press på flaggstaten som i sin tur måste se till att klassningssällskap och fartygsägare sköter sitt jobb, säger han. MLC ger sjöfartens aktörer en gemensam, gränsöverskridande grund att stå på. Den stora mängd konventioner som användes tidigare var ett snårigt och svårhanterat regelverk, inte minst för inspektörerna, där flaggstaterna hade ratificerat vissa konventioner och andra inte. Nu gäller samtliga regler för alla och enligt Brandt Wagner ska en stor inspektionskampanj genomföras Sju nyttjandeförbud på en månad Under arbetsmiljökonventionens första månad belades sju fartyg med nyttjandeförbud runt om i världen. Sedan dess har fler stoppats, däribland i Sverige. Myndigheten och facket är mycket nöjda med resultatet. I slutet av september fick Sven Save, Sekoombudsman och inspektör vid Internationella transportarbetarfederationen (ITF), ett sms från besättningen på det ryskflaggade bulkfartyget Russa. Det stod att de inte fått några löner och när fartyget kom in till Falkenberg var Sven på plats. De hade Euro i obetalda löner och det fanns varken kollektiv- eller anställningsavtal, säger han. Transportstyrelsen informerades och förhandlingar inleddes. Dagen efter var situationen löst med godkända avtal och pengar till besättningen. Nyttjandeförbud behövde aldrig läggas. Om ett fartyg beläggs med nyttjandeförbud registreras det hos Paris MoU. Det ser nog inte särskilt bra ut om fartyget exempelvis ska chartras med värdefull last. Kan man komma överens utan nyttjandeförbud syns det ingenstans och därför försöker många att lösa det ändå, säger Sven. Den nya konventionen som reglerar villkor och arbetsförhållanden ombord trädde ikraft 20 augusti. Hamnstatskontrollen För oss innebär konventionen en stor lättnad Paris MoU har gjort en sammanställning över kvarhållna fartyg under konventionens första månad. Enligt den fastnade sju fartyg, varav två i Kanada, ett i Danmark, ett i Ryssland och tre i Spanien. Ett bra resultat, säger Jan Borgman, inspektör och MLC-expert på Transportstyrelsen. De här fartygen har stoppats trots att Port state bett oss att hålla igen lite första året. ILO har gett alla som ratificerat konventionen a period av grace. Vi ska bara agera om det begås fundamentala brott mot regelverket och de fartyg som fastnat nu har haft allvarliga problem. Nästa år, när inspektionerna blir tuffare, kommer förmodligen fler att åka dit. I Sverige har i skrivande stund tre MLC-ärenden hanterats, varav två lett till nyttjandeförbud. I samtliga fall har det handlat om obetalda löner. För oss innebär konventionen en stor lättnad, säger ITF koordinator och Sekoombudsman Annica Barning. Förr var vi tvungna att ha fullmakt från besättningen för att kunna företräda dem. Det kan tyckas självkart att man skriver på om man vill ha sina pengar, men det fungerar inte så. Sjömännen är ofta väldigt pressade och ibland också mycket rädda. Nu blir uteblivna löner ett myndighetsärende och då behövs inga underskrifter. Jan Borgman håller med om att det blivit betydligt enklare att komma åt redare som inte sköter sig. MLC har gett oss ett helt annat stöd att agera om något är galet. Vi kan kräva bevis för att det rättats till innan vi släpper fartyget och det har hänt att vi följt pengar ända in på sjömännens konton, säger han. Som luttrad inspektör är Jan Borgman dock på vaksam på hur efterlevnaden av konventionen utvecklas. Alla regler har avarter. Det man skulle kunna tänka sig för MLC är fejkutbetalningar eller att man fuskar med mellanskillnader. Men hittills har vi inte sett något sådant. Nyheter som arbetskonventionen medför för svensk del: Krav på utbildning för fartygskockar. Sjömän får rätt till akut tandvård. Tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs. Tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs. Ändringar görs i socialförsäkringslagen. Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjö-arbetskonventionen införs. Sveriges skyldigheter i fråga om hamnstatskontroller utvidgas. Källa: Transportstyrelsen San-nytt 4/13 3

4 ~ SAN HAR ORDET ~ Arbetsmiljöåret 2013 ~ SAN TIPSAR ~ Nysatsning på SAM För arbetsmiljön och säkerheten till sjöss har 2013 varit ett händelserikt år. Det blev tillåtet för svenska fartyg att anlita beväpnade vakter i de piratutsatta farvattnen utanför Somalia. Frågan har stötts och blötts av regeringen i minst ett par års tid och det var många som gladdes åt beslutet när det väl kom. När jag träffade Wallenius Marines dp, Peter Jodin, i början av november, berättade han att det dittills hade fungerat mycket bra med vakter ombord. Vid något enstaka tillfälle har en piratbåt varit framme vid något av deras fartyg, men det räckte med att vakterna visade sig på däck för att de skulle försvinna därifrån. Under 2013 har också piratattackerna blivit betydligt färre. Enligt en forskare vid Försvarshögskolan som studerat utvecklingen i regionen beror minskningen främst på tre faktorer: ökad stabilitet i Somalia, bättre skydd ombord och militär närvaro. De nära fem miljoner som AFA försäkring avsatte till två forskningsprojekt om arbetsmiljö till sjöss i fjol är nu igång. Den ena studien handlar om att ta fram en metod för att undersöka innemiljön på fartyg. I det andra projektet undersöks hur de som hanterar gasade containrar i hamnarna påverkas. En annan stor händelse är förstås ikraftträdandet av den internationella arbetskonventionen, MLC, som också är temat i det här numret. Konventionen är en sjömännens Bill of rights och utgör det fjärde benet i det regelverk som styr miljö- och säkerhetsarbetet till sjöss. Nu gäller det för alla inblandade att förvalta konventionen under kommande år och sätta kraft bakom texterna för att det verkligen ska bli en förändring. Trevlig läsning! /redaktör Under nästa år planerar Arbetsmiljöverket en nysatsning för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet på företagen. Myndighetens gd, Mikael Sjöberg, säger att det finns starka etiska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska skäl till att arbeta långsiktigt och strategiskt med arbetsmiljöfrågor. En projektgrupp har tillsatts och under nästa år ska stöd och verktyg för sam läggas ut på verkets hemsida. Redan nu kan du som är intresserad göra deras prisbelönta, interaktiva utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den finns på: Vi på kontoret är en serviceinrättning och finns till för dem ute på båtarna. Inte tvärt om. Peter Jodin, dp på Wallenius Marine, om rederiets uppgift. ~ UTBLICK ~ Modernt sjömanskap i Danmark Den 26 augusti höll MSSM (Maritim Säkerhet Sundhet och Miljö) återigen arbetsmiljökonferens i danska Nyborg. Det fanns många seminarier att välja bland. Temat var modernt sjömanskap och god verksamhetsförståelse så rustar vi oss för framtiden. Bente Klarlund, medicine doktor och överläkare på Rigshospitalet och professor vid Köpenhamns Universitet (i Danmark även känd som motionsmissionären) var på plats. Hon påtalade att det inte är lätt att hitta i sundhetsdjungeln. Vad skall man tro på? Kan man verklig-en äta sig tio år yngre? Är sundhet ett individuellt ansvar? Kan man vara sund när man är till sjöss? Och var går gränsen mellan omsorg för den anställde och att blanda sig i? Jo det handlar om KRAM-faktorn (KRAM=Kost, Rökning, Alkohol, Motion). Genom att vara fysiskt Jo det handlar om KRAM-faktorn aktiv minst 30 minuter om dagen de flesta dagar i veckan, och två gånger i veckan motionera med högre intensitet, kan man leva inte bara tio utan 14 år längre, enligt Bente Klarlund. Ett annat seminarium hade rubriken, Vi lyckades att komma i mål med MLC men vad har ändrats? Fartygen skulle vara certifierade senast den 20 augusti. Vi hann, men vad var det vi gjorde, vad ändrade vi på och blev villkoren för sjömännen bättre eller har vi skapat en papperstiger? Och varför är inte Sverige klara? Var några av de frågor som ställdes. Om good seamanship and a high level of safety generate job pratade Søren Nørgaard Thomsen, managing director, ESVAGT Safety and support at sea. I ESVAGT arbetas det hårt med att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Genom bland annat gott sjömanskap bevaras den exist-erande företagsstrukturen samtidigt som en ny struktur kan utvecklas med möjlig-heter att skapa nya jobb. Jörgen Lorén, svensk befälhavare i Stena Line, var där och berättade om FIRST (First Independent Responder Safe Transfer). Det är ett nytt sjöräddningskoncept som ska göra det möjligt att snabbt och effektivt kunna undsätta ett stort antal människor och livbåtar som hamnat i vattnet efter en olycka. Konceptet demonstrerades i Stora Bält utanför Hotel Nyborg Strand där konferensen hölls. Jag kan bara konstatera att dessa konferenser blir bättre för vart år som går. Jag ser redan fram emot nästa års event. Karl-Arne Johansson/ SEKO sjöfolk 4 San-nytt 4/13

5 ~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~ Transportstyrelsen sprider information om angelägna händelser i branschen. Hela texten kan hämtas på hemsidan Den kan också läsas på engelska på Felande ventil ledde till total black out Vid arbete under gång med foder och kolv på den ena huvudmaskinen, började hett kylvatten att läcka okontrollerat med Black Out som följd. Av ännu inte helt klarlagd orsak fungerade inte den nyligen översedda ventil som skulle separera kylvattnet mellan den maskin som underhölls och det övriga maskineriet (HM, HjM). Då kylvattentrycket försvann stoppade de övriga maskinerna. En person brännskadades men är, enligt uppgift, åter i tjänst. Rent tekniskt följdes SJÖFS 2008:81(om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum) 3 kap 2 Allmänna råd: Kylvattensystemet bör vara anordnat på så sätt att enstaka fel i rörledningssystemet eller på pumparna kan isoleras så att kylförmågan kan upprätthållas eller snabbt återställas. Den havererade ventilen skulle utgöra just denna säkerhetsbarriär. En lärdom av händelsen är att man, innan denna typ av arbeten påbörjas, bör upprätta och följa en procedur där täthet och separering kontrolleras. SLMA TS info 4/2013 händelse 1. Laserproblematik inom sjöfarten? Flyget har sedan flera år utsatts för belysning med laserpekare och problemen tycks öka. Hittills i år har det rapporterats 130 laserhändelser, motsvarande siffra för föregående år var bildades en laserarbetsgrupp där Transportstyrelsen är en av 33 olika aktörer. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida: Statistik/Tillbud-och-olyckor-statistik/Laserhandelser/ Ett fåtal rapporter har inkommit som visar att sjötrafik har drabbats av liknande händelser. Transportstyrelsen vill gärna att dessa händelser rapporteras för att kunna kartlägga hur stort problemet med laser är inom sjöfarten. Vi tar gärna emot både historiska och aktuella laserhändelser på för vidarebefordran till vår representant i laserarbetsgruppen. Bristande insikt kan få allvarliga konsekvenser En händelse där Transportstyrelsen reagerat på omständigheter och uppgifter är en grundstötning i Stockholm skärgård under sensommaren (se TS info 4/2013 händelse 3). Anledningarna är att: Transportstyrelsen följer upp händelser som kan kopplas till genomförda föreskriftsförändringar. I detta fall TSFS 2012:67 om vakthållning (med ändringar i TSFS 2012:114), där bland annat planering för varje resa (4 kap 6 ), elektroniska navigeringshjälpmedel (37 ) och navigering i kustfarvatten (46 ) regleras Det framkom att vakthavande befäl inte till fullo kände till papperskort och elektroniska sjökorts specifika begränsningar i det område som trafikerades. Transportstyrelsen gör bedömningen att det även i andra delar av sjöfarten sannolikt går att finna motsvarande mänskliga beteenden och förhållningssätt. Endast fyra dagar innan den inträffade grundstötningen utgavs en Ufs som beskrev grundet och djupkurvans utbredning. Den sjökortsrättelsen observerades inte och fördes heller inte in i sjökorten. Grundstötningspositionen och sjökortet innan rättning. Källa: Sjöfartsverket/SHK. Det är ca 25 m mellan 3-meterskurvan och grundstötningspositionen. Grundet och 3-meterskurvan efter rättning. Källa: Sjöfartsverket Sjökortens tillförlitlighet går att bedöma med hjälp av de uppgifter som finns i UFs del A 2013 (sid 15 26) Sjokort/Sjofartsverkets-publikationer/Ufs-A- ---Allmanna-upplysningar/och i än noggrannare upplösning på Sjöfartsverkets hemsida genom att följa länken Sjomatning/Sjomatningsplan / och därefter välja valfritt område under rubriken djupdata. Händelsen i Stockholms skärgård visar att: Relevant sjökortsdata är viktig för att kunna genomföra en rimlig riskhantering vid skärgårdsnavigation, såväl med papperssjökort som med elektroniska sjökort Det inte alltid är enkelt att ta reda på tillförlitligheten i någondera sjökortstyp Sjökortens tillförlitlighet inklusive aktualitet är en viktig del i reseplaneringen Det finns en möjlig utvecklingspotential för ECDIS/ECS-system så att, under planeringen av en resa, sjökortens tillförlitlighet åskådliggörs, t.ex. genom Additional Layers Foresea Erfarenhetsbasen innehöll den 18:e november st. rapporter. Nedan ges ett exempel på en händelse som vid tillfället kanske känns odramatiskt och kan tyckas tillhöra en vanlig dag på jobbet. Följderna av denna typ av enkla misstag kan dock ge oerhörda konsekvenser för såväl liv som materiel och miljö. Transportstyrelsen vill därför uppmärksamma att det är viktigt att rapportera även denna typ av händelser. Autostopp i maskin Mitt under losskastningsmanöver slogs automatiskt huvudmaskinen av. Tack vare en fördelaktig vindriktning och vindstyrka kunde fartyget ligga kvar i ofarligt läge utan ytterligare obehagliga överraskningar. Orsaken till att maskinen automatstoppade var att en smörjoljeventil inte var helt öppnad efter arbeten med smörjoljereningen. Felet härleddes relativt snabbt vilket denna gång innebar att man kunde återstarta och fortsätta loss-kastningen. Checklistan kompletterades med procedurer för denna arbetstyp. Foresea id: 2388 San-nytt 4/13 5

6 ~ ENGLISH SUMMARY ~ Read the whole magazine in English at THEME: MLC M/S Eckerö Inspected and approved The inspector from the Swedish Transport Agency, Mikael Andersson, sits down in the master s office together with the assistant marine HR manager, the steward and the master. He explains how today s Maritime Labour Convention (MLC) inspection will take place. A lot of this is about checking paperwork. I want to see that you have all the documents and procedures well organised, and then I would like to walk around and look over the ship. M/S Eckerö s captain, Lars Nordström, nods. No problem, say what you want and we ll arrange it. I will have to leave you for a while during departure, but I will take out some of the papers now and we can go through the rest later. The SAM file is perhaps a good place to start, he says, and takes out the file where the documentation of the ship s systematic work environment measures is compiled and hands it over to the inspector. Mikael takes it at the same time as he reads out the other documents he needs to check. They include everything from employment contracts and medical certificates to P&I insurance. Then I would like to look over a number of qualifications too, those of officers, crew and cooks. We make spot checks, he explains. If things are not right we go further and check to see if it is just an isolated error or if there is a pattern. While the master goes out onto the bridge, Mikael continues to inspect the documents using the checklist he has with him. A total of 14 items must be checked and approved for a certificate to be issued. Prior to this visit the shipping company sent a report to Mikael showing how they handle the requirements of the convention and both parties are well prepared. When doing an inspection I usually spend about six hours on preparation and about the same time on board. But it also depends on how well-run the ship is. Things are incredibly well organised here so it takes less time, says Mikael. When the papers in the master s office have been examined the inspection continues on the ship. Outside the canteen, Ulrika stops and points to a list on the wall. If there is anyone who has a food allergy or is vegetarian, they tick a box here and write down how long they will be on board. Then the cook comes out and looks at the list so that he knows what he should prepare. It works very well, she says. The inspection continues in the ship s office inside the reception area on deck five. The crew purser, Birgitta Jokinini, helps to take out the qualifications of the crew and cooks and their medical certificates, which Mikael has asked to see. The chief housekeeper, Pia, comes over with lists showing the cabin inspections. When the whole inspection is completed, it only remains to print an official acknowledgement. It should be put up on a bulkhead, clearly visible for all the crew to see. The acknowledgement also acts as a guarantee that the ship meets the requirements of the convention pending a certificate to be issued by the Stockholm office of the Swedish Transport Agency. Seven detention in a month At the end of September, Sven Save, ombudsman for SEKO Seafarers and inspector for the International Transport Workers Federation (ITWF), received a text message from the crew of a Russianflagged bulk carrier, Russa. It said that they had not received any wages and when the ship sailed in to Falkenberg, Sven was there. They were owed 15,560 euros in unpaid wages and there were no collective or employment contracts, he says. The Swedish Transport Agency was informed and negotiations were started. One day later the situation was resolved with approved contracts and pay for the crew. Banning of the ship did not need to be enforced. If a ship is banned, it is registered with the Paris MoU. That does not look good if the ship is going to be chartered and carry a valuable cargo. If it is possible to reach an agreement without banning it is not seen anywhere, and that is why many parties work to resolve outstanding issues, says Sven. The new convention, which regulates general terms and working conditions on board, came into force 20 August. The Paris MoU on Port State Control has made a summary of ships detained under the convention during the first month. According to the report seven ships were detained: two in Canada, one in Denmark, one in Russia and three in Spain. At the time of writing three MLC cases have been processed in Sweden, two of which led to banning. In all cases the issue was unpaid wages. The MLC supports our actions in a completely new way if something has gone wrong. We can demand proof that the situation has been rectified before we release the ship, and on at least one occasion we have checked that wages have been paid into seafarers accounts, says Jan Borgman. New items in the labour convention that affect Sweden Training requirements for ship s cooks are introduced. Seafarers are entitled to emergency dental care. The time for the employer s responsibility to challenge costs for health care, board and lodging as a result of sickness is extended. The time for the employer s responsibility to pay sickness benefit is extended. Changes are made to the social insurance act. A maritime work certificate and declaration of conformity with the Maritime Labour Convention are introduced. Sweden s obligations with respect to port state controls are extended. Source: Swedish Transport Agency 6 San-nytt 4/13

7 ~ PROFILEN ~ Peter Jodin är alltid nåbar Som dp i ett världsomseglande rederi hanterar Peter Jodin allt från fripassagerare och pirathot till personlig skyddsutrustning. Och besättningarna kan ringa honom sju dagar i veckan, dygnet runt. Peter Jodin tar emot på Wallenius Marines huvudkontor på söder i Stockholm. Härifrån har han kontakt med rederiets 14 svenskflaggade fartyg och gör vad han kan för att stötta besättningarna som ofta befinner sig på andra sidan jorden. I stort sett pratar jag med ett fartyg varje dag. Befinner de sig i piratvatten eller om något hänt har vi tätare kontakt. Oftast är det Peter som ringer till fartygen, men ibland hör dem ombord av sig till honom. Det kan vara någon som behöver komma i kontakt med ett fartyg eller något som inte fungerar. Jag är också förste kontaktperson vid krissituationer. Min telefon är alltid på och det kan ringa när som helst på dygnet. Under tsunamin i Thailand stod jag och rörde i julgrytorna med ena handen och pratade i telefon med fartyg i området med den andra. Det första Peter gör när han kommer till kontoret på morgonen är att plocka fram den webbsida som visar var rederiets fartyg befinner sig. Därefter kontrollerar han om det skett några incidenter i närheten. Utöver det är en arbetsdag sällan den andra lik. En morgon för några veckor sedan fick jag veta att ett av våra fartyg fått problem i Australien. Vid lunch åkte jag Peter Jodin Ålder: 54 Familj: Hustru Carin, sonen Erik, 11 Bor: Lägenhet på Gärdet i Stockholm Tjänst: Dp, safety & quality manager samt CSO hos Wallenius Marine. Bakgrund: Uppvuxen i Hisingen, Göteborg. Gick till sjöss 1975 på Transatlantics Barranduna. Tor Line, och Stena Line fartyg via partrederier. Andre styrman i Wallenius områdesansvarig för GAC i Jeddah, Saudiarabien. Wallenius huvudkontor sedan Arbetsmiljö tips: Riskanalyser ska inte överdramatiseras, det är inte rocket science. Alla gör riskanalyser varje dag. Man korsar ju inte en gata utan att se sig för, det är en riskanalys. Det viktiga är att tänka efter före. Peter Jodin har varit till sjöss i 20 år och alltid varit en en vän av långa, sköna sjöresor. hem för att hämta en väska och flyga till Melbourne. Peter har över 20 år till sjöss. Första ombordjobbet fick han som 15-åring. Ändå var det inte sjöman han hade tänkt bli, utan yrkesmilitär. Jag skulle bara ta ett sabbatsår efter nian. Pappa var telegrafist och ordnade ett jobb som befälselev åt mig hos Trans på samma fartyg som han arbetade. Det här var 1975 och allt var mycket enklare då. Men jag upptäckte hur bra jag trivdes ute på havet och bestämde mig för att bli sjöbefäl istället. Han jobbade sig upp genom befordringskedjan, pluggade och bytte rederi några gånger tills han 1990 kom till Wallenius. Här har han stannat, med undantag för ett år som områdesansvarig för skeppsmäklarföretaget GAC i Jeddah, Saudiarabien. Jag hade fyllt 40 och börjat fundera över om det var det här jag skulle hålla på med resten av livet. Så fick jag ett erbjudande från GAC. Både jag och min fru tyckte det lät roligt så jag tackade ja. Efter Saudi återvände han till Wallenius, nu som säkerhetsansvarig och dp. Uppdraget har med tiden utvidgats till att omfatta även kvalitets- och arbetsmiljöansvar, inklusive de riktigt stora, svåra frågorna. Piratplågan utanför Somalia är något Peter levt med sedan Rederiet har numera tydliga rutiner för passage genom osäkra farvatten med guidelines, täta kontakter med fartygen och beväpnade Jag hade fyllt 40 och börjat fundera över om det var det här jag skulle hålla på med resten av livet vakter ombord. Smuggling, flyktingar och fripassagerare tillhör också Peters ansvarsområde. Det händer att vi får ombord desperata människor som hoppas komma till något bättre än det de lämnat. Om det visar sig att fartyget inte är på väg dit de hade trott, kan situationen vända och bli hotfull. Det har hänt att besättningen känt sig utsatt, men också att fripassagerare hotat med att skada sig själva. Men att arbeta i ett rederi där ägarfamiljen sätter stort värde på arbetsmiljö och säkerhet underlättar, säger Peter. Vår designavdelning ritar fartygen precis som vi vill ha dem och vi har en egen ergonom som hjälper till att utforma inredningen. Peter säger att han ibland saknar vissa delar av livet till sjöss. Ändå har han aldrig ångrar att han gick iland. Att få följa min sons uppväxt är en ynnest och något som min pappa aldrig fick göra på samma sätt. Men jag har inga dåliga minnen av att han var på sjön, och det var mammas förtjänst. Hon såg alltid till att göra pappa närvarande och pratade mycket om honom och jag och mina systrar var de enda ungarna på gården som hade två jular. Mamma frös alltid in en del av julmaten och så firade vi en gång till när pappa kom hem, med julklappar och allt. Och det spelade ingen roll om det var i februari, vi firade ändå. San-nytt 4/13 7

8 Från Costa Concordia till pirater på årets San-konferens Intresset var stort när San höll sin årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg den 24 oktober. Dagens tema var när olyckan har hänt och åhörarna fick ta del av ingående beskrivningar av uppmärksammade olyckor, beredskapsplaner, pågående regelförändringar och mycket annat. Det starkaste och mest personaliga anförandet hölls av journalisten och författaren Jan Mosander. Han var ombord på kryssningsfartyget Costa Concordia då hon förliste i januari 2012 och beskrev hur han som passagerare upplevde katastrofen då 32 människor miste livet. Talare från Stena Line (Matserik Eriksson) och Destination Gotland (Nils Nordström) pratade om behovet av att vara väl förberedd vid olyckor. Matserik konstaterade att det i en krissituation främst handlar om att tillgodose människors mest grundläggande behov av värme, mat och vatten. Nils berättade om lärdomar rederiet dragit av olyckan 2009 och att man bland annat flyttat på livvästarna ombord och skaffat en kontantkortstelefon till fartygsbryggorna för att i ett nödläge garanteras en öppen linje. San-dagen inleddes traditionsenligt med att nämndnes ordförande, Lars Andersson, delade ut årets San-pris. Det gick till Annelie Rusth Jensen på Viking Supply Ships. Så här löd juryns motivering: Cecilia Österman, forskare vid Linnéuniversitet talade om nödvändigheten av säkerhetsövningar och att det finns en övertro på hur mycket studenterna kan lära under utbildningen. Träna, träna och träna, var hennes budskap. Transportstyrelsens Erik Eklund berättade om pågående förändringar i det internationella regelverket. Han beskrev hur utvecklingen går från detaljreglering mot ett mer funktions- och målstyrt regelverk. Fördjupad bild Joakim Enström på försäkringsbolaget The Swedish Club pratade siffror och statistik medan sjösäkerhetsexpert Eric Wahren gav en fördjupad bild av varför olyckor sker. Han menade att branschen måste jobba hårdare för att få bort det inhumana och utvecklingshämmande syndabockstänket. Även Wallenius Marines dp, Peter Jodin, var på plats. Han berättade om rederiets beredskapsplan i händelse av en piratattack eller fartygskapning. Dagen avrundades med en gemensam mingelbuffé. Färre kemikalier ombord gav San-pris Annelie Rusth Jensen med SAN:s ordförande Lars Andersson Årets SAN-pristagare har visat hur man med enkla åtgärder kan åstadkomma stora förbättringar. Hon får utmärkelsen för sitt omfattande arbete med att skapa en renare och säkrare arbetsmiljö för rederiets ombordanställda. Tack vare sitt genuina engagemang och sin imponerande drivkraft har åtgången av hälsovådliga kemikalier minskat dramatiskt på rederiets fartyg. På vissa båtar har förbrukningen av vaskmedel sjunkit med hela 90 procent och det används betydligt mindre skadliga limmer och målarfärger än tidigare. Antalet produkter har också blivit färre och numera återfinns samma medel på samtliga fartyg. Doseringsapparater har installerats och rederiet har ställt samman tydliga informationsblad som på ett enkelt sätt förklarar vad en produkt innehåller och vilken skyddsutrustning den kräver. Arbetet har utförts i nära samarbete med besättningarna där alla fått möjlighet att vara med och påverka. ~ I KORTHET ~ Farligt svetsarbete Inandning av svetsrök kan leda till en rad allvarliga hälsoeffekter. Det visar en ny kunskapssammanställning, beställd av Arbetsmiljöverket. Vid svetsning bildas en rökplym där partikelhalten kan vara tusen gånger högre än i den vanliga luften. Partiklarna är små och når långt ner i luftvägarna. Några av de åkommor svetsare kan drabbas av är astma, kronisk bronkit, kol, stroke och cancer. (AV) Okända vibrationsvärden kan ge vita fingrar Handhållna maskiner som slagborrar, nålpistoler och vinkelslipar kan orsaka så kallade vita fingrar på grund av nedsatt blodflöde. Ändå brister det i 30 procent av bruksanvisningarna när det gäller vibrationsvärden. Det visar en genomgång som Arbetsmiljöverket gjort. (AV) Afrikansk besättning får mat av socialen i Stockholm Det olycksdrabbade bunkerfartyget Zebron ligger i Stockholm efter att vid två olika tillfällen ha grundstött i skärgården. Befälhavaren sitter fängslad för sjöfylleri och den afrikanska besättningen, som saknar både mat och pengar, får förnödenheter av stadens socialförvaltning. Vad som kommer att hända med besättning och fartyg är oklart. (LS) Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk Sjöfartens Arbetsmiljönämnd Box 404, Göteborg Tel: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Lars Andersson, SARF Redaktör: tel , Redaktionskommitté: Karl-Arne Johansson, SEKO sjöfolk Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen Johan Marzelius, Sjöbefälsföreningen Offentliganställda San-nytt framställs med bidrag från Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse Produktion: Breakwater Publishing Tryck: Lindgren & Söner, Göteborg 2013

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg - inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss Andrea Ahlberg Vad är International Labour Organization (ILO)? FN:s fackförbund för sysselsättningsfrågor. Bildades 1919 i efterdyningarna till första världskriget.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET 1 Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2 ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET Arbetsmiljön till sjöss Det är stort intresse för frågor om säkerhet till sjöss såväl i Sverige

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

fartyg blir utsatt för piratattack? Johan Jäwert Operationschef, Stena Bulk

fartyg blir utsatt för piratattack? Johan Jäwert Operationschef, Stena Bulk Foto: Johan Lundahl Vad händer på rederiet när ett fartyg blir utsatt för piratattack? Johan Jäwert Operationschef, Stena Bulk VÄRLDSSJÖFARTENS DAG 2011 Stena Sphere s business areas Shipping Ferry Lines

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Utbildning i riskanalyser Introduktion

Utbildning i riskanalyser Introduktion Kemolycka inträffar P = 10^-3 Ja Nej Läckage Gasol Kemikalie Klorgas Ja Antändning Nej Utbildning i riskanalyser Introduktion Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Program 9:15-10:00 10:00-11:00

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud. Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud. Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö s that employers Arbetsgivare and employees och arbetstagare are ska samarbeta working environment. för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ansvar för oljeskador till sjöss; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:540 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Upprättande, förvaltning

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

CyClaDes Användarcentreraddesign av fartyg, teknik och procedurer

CyClaDes Användarcentreraddesign av fartyg, teknik och procedurer CyClaDes Användarcentreraddesign av fartyg, teknik och procedurer Gesa Praetorius SAN-konferens, 22 oktober 2015 Inledning Transport avgods till sjöss är centralt för dagens samhälle Transportvolymen har

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer