Beviljade understöd våren 2014, arbetsgrupper och föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade understöd våren 2014, arbetsgrupper och föreningar"

Transkript

1 Beviljade understöd våren 2014, arbetsgrupper och föreningar Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia för att skapa förutsättningar för experimentell verksamhet inom området fosforåtervinning euro Arbetsgrupp Björklund-Hirvonen-Peltoniemi för resa till språkbadskonferensen i Salt Lake City euro Arbetsgrupp Bluesligan för inspelning av cd 500 euro Arbetsgrupp Fors för bok om Österö/Västerö i Maxmo skärgård euro Arbetsgrupp Music Expo för en minifestival Arbetsgrupp PhotoActive för att utveckla en mobil applikation euro Arbetsgrupp Pörn-Sandbäck för alternativt musikevenemang med lokala artister under Jakobs Dagar euro Arbetsgrupp Replot Byaråd för grundande och produktion av Replots första Byatidning - ByaBlade 500 euro Arbetsgrupp Smedarna för folkmusikkonsert i Korsholm Arbetsgrupp Teme Iran för persisk kväll Arbetsgrupp The Heartbeat Band för musikvideo Arbetsgrupp Tom Nyman/Helena Bexar/Marianna Slobodeniouk för konsert i Vasa Arbetsgrupp Ungdomskanalen för en film(kurs) för och av ungdomar i Kristinestad Arbetsgrupp: Integration i Kristinestad för arrangerande av ett multikulturellt midsommarspel Barnfolkdans för barnfolkdansstämma på Island euro Biskop/Björklund för musikalisk verksamhet euro Byaforskarna på Öurin i Oravais för att upprätta ett fotoarkiv Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi för författarutbildningens Litterärt skapande VI euro DenSyltén för att spela in musikvideo euro Dockteaterföreningen Pikku Aasi rf. för teaterpjäsen Lilla Åsnans äventyr Film i Österbotten r.f. för projektet Årets Film euro FINA RF för verksamheten Finlandssvenska Rollspelsförening Eloria r.f. för rollspelsprojektet 500 euro Finn Jakobstad.rf för kulturprogram Flyktingvännerna r.f. för mångkulturell verksamhet

2 Folkets Bildningsförbund r.f. för projektet 'filosofiteater i Svenskfinland 700 euro Föreningen E r.f. för att besöka mässan Bok & Bibliotek i Göteborg 900 euro Föreningen Kulturkarnevalen rf för ungdomsevenemanget Kulturkarnevalen euro Föreningen Logos i Österbotten rf för uppgradering av webbdatabasen Projekt Gezelius Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf för utgivningen av Fredsposten Hanken Svenska handelshögskolan för upprätthållande av verksamhetsmodell euro Harrström ungdoms- och hembygdsförening r.f. för att bevara gamla lekar, ramsor och traditioner och skapa lättillgänglig information 700 euro om dessa Helsingfors Universitet, Juridiska fakulteten i Vasa för tvåspråkig juristutbildning i Vasa, euro HiA hörselskadade i arbetslivet rf för att delta i NAS International Conference on Audiology 300 euro Hipster Slayer för produktion av live-performance videor euro Historiskaföreningen Stella Polaris rf - Historiallisyhdistys Stella Polaris ry för genomförandet av märkesåret Operation Stella Polaris euro Jacob Tegengren-Sällskapet rf. för verksamheten euro Jakobstads motormuseum/lillkvist Pehr-Johan för forskning i efterkrigstida småskalig industriell verksamhet Jokowski Ab Oy för slutförandet av utställningsprojektet BY-finländsk illustration för barn som turnerar i euro Finland samt Europa Justus rf för höstresa till mellaneuropa Korsholms vuxeninstitut för seminariet "Folkets dagblad - en epilog" Kristinestads torgmiljö för att göra en fotoutställning över stadens handel euro Kronoby Hembygdsförening r.f. för inventering, klassificering och planering Kronoby Marthaförening/Museiklubben för Museiklubbens verksamhet Kvevlaxbygdens Dialektforskare för en bok "Dialektord och uttryck i Kvevlaxbygden" euro Lappfjärd Ungdomsförening r.f. för verksamheten Malakta för seminariedag på Malakta under temat "Vad är konst?" euro MediaCity/Åbo Akademi för forskningsprojekt kring användarupplevelser av medieinnehåll euro Mini-Gniders för konsertresa till Tyskland Musikcafé After Eight r.f. för AE-Magazine euro Musikfestspelen Korsholm rf - Korsholman Musiikkijuhlat ry. för Musikfestspelen euro

3 Nonen rf för verksamhet euro Oravais Baptistförsamling för att presentera det burmesisk/thailändska karenfolkets kultur för svenska Österbotten som ett led i den ömsesidiga integrationsprocessen. För projektet har reserverats april och maj månad 2014 Oravais Hembygdsförening r.f. / Oravais Teater för återuppförande av pjäsen Lumpänglar Ostrobothnia Australis rf för verksamhet samt Naturskoleverksamhet i Österbotten inom ramen för Kvarkens euro Naturskola Pedersöre kommun/kulturbyrån/handate för en workshop för unga 700 euro Petalax hembygdsförening r.f. för sommarteaterpjäsen "Ur Bykiston MMXIV" B euro Petalax UF för revy Pohjola-Norden i Korsholm rf för Färöisk afton 500 euro QuinnTon rf för verksamheten Regnbågsankan rf för arrangerande av Jeppis Pride euro Replot skärgårds hembygdsförening för interaktiv utställning Replot ungdomsförening r.f. för verksamheten 500 euro Samkommun Kvarnen för Base Camp elevernas musikalprojekt under läsåret Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet för folkmusik- och kammarmusikläger Stiftelsen för Martin Wegelius institutet/ Folkmusiknätverket Lirarna för "Pröva på folkmusik"-temavecka i Jakobstad Stiftelsen för Nordiska konstskolan i Karleby för elevutställningar i Jakobstad och Karleby euro Stiftelsen Pro Artibus Årligt bidrag euro StämmBandet r.f för verksamheten 500 euro Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn / KulturÖsterbotten för utvecklingsprojektet Konst- och kultursommar Österbotten euro Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn / KulturÖsterbotten för utvecklande av aktiviteterna vid Luckan i Sydösterbotten euro

4 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn / KulturÖsterbotten för utvecklande av aktiviteterna vid Luckan i Karleby euro Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn / KulturÖsterbotten för litterära satsningar Svenska Österbottens litteraturförening rf för utgivning av antologin Vertikal 3 Svenska Österbottens litteraturförening rf för utgivning av kulturtidskriften Horisont euro Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. för SÖU:s Biografprojekt euro SYH-FIILIS racing rf historik Team öpu för en studieresa till Umeå universitet för att bygga nätverk och inleda samarbete med euro ämnet idrottspsykologi Terjärv Hembygdsförening rf för Släkt och Hävd nummer euro Timshel för turnéer euro UF Havsbandet r.f. för att ordna Barnens dag 500 euro Vaasa Jazz Club r.y. för sammanställning av HISTORIK 500 euro Vaasan kielikylpy-yhdistys ry. för kulturell verksamhet på svenska för finskspråkiga språkbadselever och euro språkbadslärare Vasa Folk rf. för att ordna folkmusikfestivalen Vasa Folk euro Vasa Konstgrafiker r.f för konstutställning på Nandor Milkolas akvarellsal i Vasa Vasa nation vid Helsingfors universitet för understöd till ABI-verksamheten Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. för utgivandet av medlemstidningen Släkspejaren 700 euro Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f. för verksamheten 500 euro Vasa universitet/enheten för nordiska språk för språkbadsundervisning euro Vasabygdens sång- och musikförbund rf för produktion av ett musikalprojekt/kabaré Vi möts i musiken Vasanejdens pensionärer r.f. för verksamheten 400 euro Wassor Ungdomsförening r.f. för verksamheten 500 euro Västerhankmo Ungdomsförening r.f för verksamheten 700 euro

5 Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten för PF:s aktionsforskningsgrupps deltagande i nätverksmöte samt konferens euro Åbo Akademi Vasa/Vasa specialpedagogiska center för projektet "Automatisk läsning och goda läsförståelsestrategier" euro Åbo Akademi, PF, Styrgruppen för doktorandprogram i pedagogiska vetenskaper för postgradual utbildning euro Åbo Akademi, slöjdpedagogiskt resurscentra för tryckkostnader för lärarhandledningen Slöjdfröjd euro Åbo Akademi, slöjdpedagogiskt resurscentra för deltagande i konferenser euro Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten/företagsamhetsprojektet/janne Elo för tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt i företagsamhetsfostran euro Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten/miljöpedagogik, Friluftspedagogik för genomförande av kursen Upplevelse- och problembaserad friluftspedagogik för lärarstuderande euro Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten/miljöpedagogik/uteskolverksamhet för aktiviteter i en pågående kurs i miljöpedagogik euro Åbo Akademi / Institutionen för kemiteknik / Energiteknik Åbo Akademi / Institutionen för kemiteknik / Energiteknik för professur i energiteknik, för amanuens i energiteknik, euro euro Österbottens svenska språklärarförening för "Språksam" - en samling för språklärare i Österbotten Österhankmo UF/Nabb Ulrika för verksamheten Övermark Hembygdsförening r.f för digitalisering av Alfred Franzéns fotosamling

6 Beviljade understöd våren 2014, enskilda Ahlbäck Cata för att deltaga Bothnia Biennale euro Andersson Sören för fortbildning Back Erica för deltagande i en mästarkurs i klassisk sång Back Kristina M för att dokumentera textilier till en fotobok Bergfors Markus för utveckling och professionell inspelning av seriös popmusik på Österbottniska tillsammans med producent euro Båtmästar Malin för bokprojektet MALINS MAT Carlsson Åsa för kompetenshöjning Damberg Mia för konstnärlig verksamhet euro Eklund Andrea Johanna för studier i barocksång euro Hagback Nina för fotoutställning och instawalk i Kristinestad 500 euro Harju Henrik för konstnärligt arbete euro Hedman Susanne för videoutställning för barn på Galleri Tema vid Stadsbiblioteket i Vasa Herlevi Janika för residence verksamhet i Grassina, Italien euro Hästbacka Hans Rafael för en fotoutställning om fyrar och båkar i Svenska Österbotten på Kvarkens båtmuseum Högnabba Ann-Christin för barnoperaföreställningen Hans och Greta i Kronoby euro Högnabba Ann-Christin för skivinspelning euro Högväg Joachim för fortbildning Johansson Isabel Charlotte för att delta i bibliotekskonferens 400 euro Kaarla Lotta för studieresa euro Karlsson Rasmus för fortsatt fördjupning inom området klassisk sång euro Karlsson Tomas för studier vid Berklee College of Music i Boston, U.S.A. Kass-Anttila Pia för studieresa 400 euro Kronholm Jan för litterär verksamhet euro Köhler Aino Aksenja för fotoutställningen "Land" på Galleri Ibis euro Lindgrén Annika för studieresa 400 euro Lindholm Anna för litterär verksamhet euro Linna Kyösti för konstnärlig verksamhet euro Majors Joachim för fortbildning

7 Mäki Linda för fortbildning som ger rektorsbehörighet 700 euro Nordbäck Maria för konstprojektet "Turist på vift" i Österbotten och i Västerbotten euro Nyman Julia för en konstutställning Nyman Oskar för musikalisk verksamhet Olin Karl-Gustav för litterär verksamhet euro Palmberg Irmeli för deltagande i konferens 300 euro Pitkäkangas Anita för deltagande i bokmässan i Göteborg 500 euro RIIPPA JESSICA för konserter med nykomponerad musik euro Rågård Siv för en resa med avsikt att skapa elektroniskt undervisningsmaterial 500 euro Sabel Tinja för studier vid Complete Vocal Institute euro Simons Malin för konstutställning med keramikskulpture euro Skinnar Leif för att utge hembygdsboken "Boken om Vestervik" Staffans Kjell för deltagande i konferens 700 euro Storbacka Jennie för studieresa Storm Anita för en utställning om skärgården och världsarvet i Storkyro Strömbäck David för musikalisk verksamhet Sundqvist Christel för deltagande i utbildningen Litterärt skapande VI - utbildning i författarskap euro Wahlfors Karl-Henrik för studieresa von Schoultz Helena för en interaktiv ordkonstnärlig utställning i Vasa under Bothnia Biennale euro Åkerholm Katrina för studieresa euro Åman Annika för att skriva en uppföljare till den lokalhistoriska pjäsen "Lumpänglar" för Oravais Teater euro Öhman Anna-Karin för fortbildning 500 euro Öman Gunda för deltagande i berättarkurs på Gotland 500 euro ÖSTMAN MINNA för utställning av projektet 'Sisters of Craft' vid konstverkstaden Malakta

8 Postgraduala understöd våren 2014 Filppula Anne Forss Sofia Haga Jesper Hansén Sven-Erik Klein Julia Lindholm Jenny Nordmyr Johanna Nyqvist Fredrica Björkholm Johanna Eerola Kim Fritzén Niclas Hannus Simon Gustav Hiltunen Kasper Henrik Benjam Karlberg-Granlund Gunilla Lipkin Michaela Norrgård-Sillanpää Pia Nyman Cilla Raj Rahul Romar Eivor Sundvik Dennis 900 euro 700 euro 400 euro 400 euro 400 euro euro euro euro 4 4

9 Studiestipendier, beviljade våren 2014 Ahlnäs Anna Ahlqvist Camilla Backlund Sandra Blomqvist Elin Edman Mirjam Esch Hanna Grannas Lisa Halkivaha Julia Huldén Anna-Maria Härmälä Elin Jeskanen Sandra Kaarre Hanna-Mari Kekäle Hanna Liikanen Janne Lähdesmäki Sandra Nyberg Maja Elisabeth Rönnqvist Fredrik Sandberg Ida Sandström Madeleine Simeon Nordman Smedberg John Smedman Joakim Per Martin Storgård Jessica Ståhl Matilda Winberg Charlotte Berg Daniel Jerohin Miro Jofs Camilla Jusslin Björn Myllyviita Heidi Riska Björn

10 Sandås Johan Skrifvars Jasmine Wiik Anna-Maria

Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008

Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008 Svensk-Österbottniska samfundets stipendie- och bidragsutdelning våren 2008 Svensk-Österbottniska samfundet delar i år ut ca 550.000 i bidrag för kultur och vetenskap i svenska Österbotten. I vår fördelas

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. 1 ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund)

JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund) JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund) Född 15.8.1977 i Jakobstad, Finland Längd 165 cm Språkmeriter: finlandssvenska, Jakobstadsdialekt, god tyska, rikssvenska och engelska, nöjaktig finska och norska Sång:

Läs mer

Alands projektkor presenterar. en vaärld. full av liv

Alands projektkor presenterar. en vaärld. full av liv Alands projektkor presenterar en vaärld full av liv 2015 HAKUNA MATATA! Anlita en kommunikationsbyrå som tar hand om allt. Design. Tryck. Webb. Inga bekymmer, du blir lycklig var dag! www.strax.ax 2 KÄRA

Läs mer

Som ett led i arbetet har Studiefrämjandet

Som ett led i arbetet har Studiefrämjandet R Posten Finland Abp Nr 1.2007 Projektledare Susanne, Carina och Sussi För att nå lyckade projektresultat behövs eldsjälar. Det finns många eldsjälar i svenska Österbotten Vad är POMO+? Mera välfärd i

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund)

JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund) JOANNA MARIA WINGREN (fd. Nylund) Född 15.8.1977 i Jakobstad, Finland Längd 165 cm Språkmeriter: finlandssvenska, Jakobstadsdialekt, rikssvenska, god tyska och engelska, nöjaktig finska och norska Sång:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen 13 4. Projekt

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende från Åbo Akademi Nr 2 3.2.2006 Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende EN FRÅGA FÅR SVAR Universitetspedagogik I mars avslutas den femte kursen i

Läs mer