TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland"

Transkript

1 Nära dig No: En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd

2 SIDAN 2 Innehåll 3 Fem frågor till TRR:s regionchef 4 Caféträffar för arbetssökande under våren Välkommen på årsmöte! 6-7 Nybildad klubb på Konecranes i Markaryd Nära dig utges av: Unionen Småland, Barnarpsgatan 23, Jönköping E-post Ansvarig utgivare Inger Rutensköld Redaktör Ann Ljungdahl Tryck VTT Grafiska i Vimmerby Upplaga Omslagsbild: Jenny Linberg, Smålandsbilder Nära dig skickas ut till alla medlemmar i Unionen Småland. Ett nytt år och ett nytt decennium spännande! Det nya året 2010 har redan börjat med att våra branschdelegationer jobbar med att formulera avtalskraven för våra olika branscher. En avtalsrörelse som med all säkerhet kommer att bli hård o tuff. Alla har ni ju läst och hört våra motparters argument: sifferlösa centrala avtal, dispositiva med öppningsklausul och försämring av lagen om anställningsskydd. Att avtal ska innehålla siffror och en garanti för att man säkerställer en löneutveckling för kollektivet är förutsättning för ett avtal. Att ha öppningsklausuler i kollektivavtalen innebär att arbetsgivaren när han så önskar kan ändra i avtalet. Detta kan gälla lön, arbetstid och alla övriga delar av vårt avtal. En öppningsklausul i avtalet innebär en kraftig försämring och stor osäkerhet för den anställde. Vårt krav på 2,6 % är naturligtvis inte taget ur luften utan väl genomarbetat med hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i den totala samhällsekonomin. Vi vill att parterna ska fortsätta ta ansvar genom centrala avtal där den rimliga nivån läggs fast. Vi måste gemensamt med all kraft stå upp för kollektivavtalets värde. Det är med stor irritation som jag idag ser angrepp från arbetsgivarsidan på kollektivavtalet. Kollektivavtalet är stommen i den svenska modellen. En modell som bygger på förtroende och respekt parterna emellan och att det är parterna som hanterar villkoren på arbetsmarknaden. Vill Svenskt Näringsliv med branschorganisationer att lagar istället för avtal ska reglera den svenska arbetsmarknaden?? Stor irritation känner jag även när det gäller helt felaktiga uttalande från Svenskt Näringsliv, enskilda arbetsgivare och politiker när det gäller lagen om anställningskydd. Vid turordning gäller att anställningstid och kompetens har samma värde. Alltså: det är inte enbart anställningstid som avgör vem som blir uppsagd! Denna massiva propaganda från ovan nämnda är helt felaktig. Till sist vill jag be dig att ta del av och framförallt vara aktiv i deltagande i avtalsrörelsen via information, delta i avtalskonferenser och regionråd. Ta gärna kontakt med regionens ledamöter i de olika branschdelegationerna. Du hittar dessa på vår hemsida under Avtal Regionchef i Unionen Småland

3 SIDAN 3 Fem frågor till... Thomas Wahlquist, Regionchef på TRR för de fyra länen Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge 1.Vilka får jobb i Smålandsregionen i dagsläget? Det är ingen speciell bransch som utmärker sig men verkstad och metall, offentlig sektor och service och tjänster är de branscher som procentuellt gett mest jobb. Det är ju ingen nyhet att det vanligaste sättet att få ett nytt jobb går via kontakter, ca 70 % av våra klienter har fått jobb på det sättet. Därefter kommer via massmedia, internet, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen och TRR. Statistiken visar också att över 70 % av våra klienter får lika hög eller högre lön än tidigare och för majoriteten handlar det om en tillsvidareanställning. 2. Är det någon speciell kompetens som efterfrågas? Inget som sticker ut. Däremot säger de flesta rådgivarna att ekonomer får jobb väldigt snabbt och lätt. 3. Hur länge är era klienter i genomsnitt arbetssökande innan de får ett nytt jobb? Cirka 7 månader. 4. Om du summerar 2009, vad är ditt intryck då? Att förvånansvärt många fått nytt jobb eller startat eget. Om man skulle ha trott på allt som massmedia skrivit och sagt, så har det ju inte funnits några jobb alls. Men sanningen är en helt annan. Under 2008 var det 540 personer som lämnade oss för att de fått nytt jobb eller startat eget. Under 2009 var det personer som lämnade oss för att de fått nytt jobb eller startat eget. Dvs. i princip dubbelt så många. Visserligen fick vi in många fler uppsagda personer under 2009, jämfört med Men det var inte dubbelt så många, den siffran hamnade på ca 77 %. Så med andra ord så var det fler som fick jobb i förhållande till hur många uppsagda vi fick in under 2009, jämfört med Trots att det var högkonjunktur under 2008 och lågkonjunktur under Hur ser du på framtidens arbetsmarknad? Jag tror att det kommer att bli ganska kärvt på arbetsmarknaden under Men jag tror ändå att det kommer att bli färre uppsagda och fler som får nytt jobb, jämfört med Jag ser två orosmoln i vårt område inför Det ena är vad som händer med alla de företag som har s.k. krisavtal som löper ut under våren. Det andra är att man på vissa håll pratar om att nästa krisbransch är offentlig sektor. Som du ser i siffrorna ovan, så är det många av våra klienter som fått jobb inom offentlig sektor. Risken är ju stor att det är just dessa personer som blir de första som får lämna vid en neddragning, vilket innebär att vi får tillbaka dem till oss igen. Plus att om offentlig sektor drar ned, så försvinner ju möjligheten för våra nya klienter att få jobb hos dem. Sedan finns det ju såklart ett tredje orosmoln också. Och det är ju hela fordonsindustrin och alla dess underleverantörer. Varav många finns i Småland. Snabba fakta om TRR TRR levererar en omställningsförsäkring för de anslutna företagen och dess medarbetare. Avgiften är 0,3 procent på företagens lönesumma för de anställda som omfattas av omställningsavtalet. (0,7 procent för företag som är anslutna genom hängavtal.) TRR står i ständig beredskap att ge råd och stöd till anställda, chefer och fackliga förtroendevalda om en övertalighetssituation uppstår. TRR har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. I Småland har TRR kontor i Jönköping, Gislaved, Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik och Växjö. TRRs huvudmän är Svenskt Näringsliv och PTK. Startkraft AB är ett helägt dotterbolag till TRR och erbjuder stöd till arbetare via TSL.

4 SIDAN 4 Caféträffar för dig som är arbetssökande eller långtidssjukskriven Välkommen till våra caféträffar under våren. Vi träffas på Unionens kontor och fikar tillsammans. Alla som deltar på träffarna i februari får var sin biobiljett. Ingen anmälan krävs. Tid & plats Oskarshamn Adress: Flanaden 8 Tid: kl Datum: 18 februari 18 mars 22 april Växjö Adress: Nygatan 19B Tid: kl Datum: 26 februari 26 mars 23 april Vilka förväntningar har du på 2010? Anna Ekergren Apoteket kundcenter Kalmar Jönköping Adress: Barnarpsgatan 23 Tid: kl Datum: 19 februari 19 mars 16 april Kalmar Adress: Larmgatan 14 Tid: kl Datum: 12 februari 18 mars 27 april 2010 tror jag kommer att bli ett mycket spännande och rörigt år eftersom apoteksmarknaden då kommer att vara helt avreglerad. På min arbetsplats står vi inför många ny utmaningar. Jag tror och hoppas att vi kommer att behöva nyanställa personal under 2010 VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I JÖNKÖPING 14 APRIL Kabaré Kalabalik kommer, kommer du? Läs mer om tid och plats på unionen.se /smaland Bjud kollegorna på tårta! Vill du att vi kommer till din arbetsplats och bjuder på tårta? Varje månad lottar vi ut två tårtor. Anmäl din arbetsplats till: Göran Landén Husqvarna AB, Huskvarna För våran del på Huskvarna AB så förväntar jag mig under år 2010 fortsatt konsolidering av verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och flexibilitet. Det innebär troligen att personalstyrkan kommer att vara oförändrad för tjänstemännen. Ifall ekonomin förbättras ute i världen så påverkas vi ganska sent i den processen. Därför tror jag att vi möjligen kan se en förändring under 2011.

5 SIDAN 5 Vi behöver stärka det fackliga medlemskapet på arbetsplatserna! I en successivt förändrad arbetsmarknad blir ovissheten och osäkerheten om arbetstillfällena en alltmer viktig fråga. Vi kan redan idag konstatera att såväl timanställningar som inhyrning av personal från bemanningsföretag ökar. Många arbetsgivare hävdar att det beror på de låsningar som finns i både centrala kollektivavtal och de arbetsrättsregler som arbetsmarknadens parter har överenskommit sedan lång tid tillbaka. Detta tillbakavisas naturligtvis med kraft från fackligt håll. Sanningen är snarare att världen ser annorlunda ut idag jämfört med för ett 50-tal år sedan. Idag ser vi många nya tillväxtekonomier som också vill vara med på den konkurrensutsatta marknaden men delvis på helt andra förutsättningar och med andra regler än de vi tillämpar. Det är detta vi möter i vårt framtida arbetsliv och som vi redan idag Vilka förväntningar har du på 2010? Pierre Wiberg SOS Alarm, Växjö måste inta beredskap för. Detta avser de arbetsrättsregler och kollektivavtal som vi både vill behålla och förbättra och som tillkommit efter långa och mödosamma förhandlingar. Givetvis innebär detta svårigheter om vi också ser att vårt medlemsunderlag Det är endast genom de personliga mötena medarbetare emellan som förtroende kan byggas baserat på de lokala förhållandena. Genom ett ökat antal medlemmar i organisationen så ökar vi också förutsättningarna att både behålla och förbättra de arbetsvillkor som vi hittills lyckats åstadkomma. minskar vilket leder till ifrågasättande av både förslag och mandat parterna emellan. Många jag frågat skulle inte vilja ha ett 30 till 35 årigt arbetsliv framför sig med den ovisshet i arbetsmarknaden som utvecklingen visar. Det är just de små stegen till förändringar som gör att enskilda inte märker vad som pågår förrän medarbetaren själv berörs. Därför ser jag detta inlägg som en uppmaning till alla förtroendevalda och arbetsplatsombud att mer aktivt agera för att öka det fackliga engagemanget på arbetsplatserna, informera om villkor och avtal och belysa eventuella problem. Det är endast genom de personliga mötena medarbetare emellan som förtroende kan byggas baserat på de lokala förhållandena. Genom ett ökat antal medlemmar i organisationen så ökar vi också förutsättningarna att både behålla och förbättra de arbetsvillkor som vi hittills lyckats åstadkomma. Ingen kan idag med säkerhet bedöma hur arbetsmarknaden ser ut om 10 till 20 år, men ett är ändå ganska säkert. Det finns betydligt fler i vår globala värld som vill vara med och konkurrera om den marknad som vi bl.a. i västvärlden länge betraktat som vår. Börje Green Ordförande i Unionen Småland Lars-Göran Wiss BWG Homes, Vetlanda Jag ser med tillförsikt fram emot På min arbetsplats tror jag att det kommer att vara ett mellanår utan några större förändringar. I samhället i stort kommer det dock att börja röra på sig och jag ser med optimism fram emot det kommande året. Jag tror att Småland som region kommer att vända trenden med varsel och uppsägningar till att istället börja anställa. I Växjö kommer flera större projekt att påbörjas under året och detta kommer att ge regionen ett uppsving. Vi hade en uppgång redan förra året och det finns förutsättningar för att 2010 ska bli fortsatt stabilt och att det även kan bli en viss uppgång.

6 SIDAN 6 Nybildad klubb på Konecranes lifttrucks i Markaryd Personalneddragning och krisöverenskommelse anledning till klubbildning På Konecranes lifttrucks i Markaryd arbetar drygt 100 personer med produktion, försäljning och service av gaffel- och containertruckar. Huvuddelen går på export och används inom stål- och sågverksindustrin samt containerhantering i hamnar. Företaget har funnits i Markaryd sedan 1995 och det har tidigare inte funnits någon fackklubb för tjänstemän. Från företagets sida har man under flera år försökt få till en klubb men intresset från medlemmarnas sida har varit svagt. Anledningen till att vi gjorde slag i saken nu och bildade en fackklubb är de stora förändringar som skett under Både varsel om uppsägningar och krisöverenskommelser dök upp på agendan och då är det klart att man vill vara med och påverka, säger Robert Axelsson, ledamot i den nybildade klubbstyrelsen. En annan viktig anledning att vi bildade klubben är att vi får en snabbare och kortare informationsväg. Tidigare gick all information via ombudsmännen i Växjö och det är klart att det drar ut mer tidsmässigt än när det finns en lokal fackklubb. Dessutom har vi en helt annan kännedom om företaget och medlemmarna än vad en ombudsman kan ha, säger Pernilla Borgström, ordförande i klubben. minska kostnaderna ytterligare genom att införa 4-dagarsvecka under hösten. Vi har inte stängt någon dag i veckan utan var och en får hantera sina 32 timmar per vecka utifrån verksamhetens behov. Vi har precis genomfört den första perioden, på tre månader och vi har inte hunnit göra någon utvärdering ännu. Men det är klart att arbetsbelastningen har blivit väldigt ojämn i och med införandet av 4-dagarsvecka, säger Maria Benulic, ledamot i klubbstyrelsen. Låg personalomsättning Under 2000-talets mitt växte företaget kraftigt och nyanställningar skedde på löpande band. Då var det nästan någon ny varje vecka som man blev presenterad 4-dagars vecka införs för att klara krisen Likt många andra företag drabbades även Konecranes av den ekonomiska krisen då orderingången minskade under Företaget var tvunget att minska personalstyrkan med drygt 35 personer. Men detta räckte inte som åtgärd för att klara krisen utan man ville Den nybildade klubbstyrelsen på Konecranes från höger: Maria Benulic, Pernilla Borgström, Robert Axelsson, Tobias Nilsson och Patrik Ståhl.

7 SIDAN 7 för och det anställdes också lite fler kvinnor även om vi fortfarande är förhållandevis få, säger Maria Benulic. Personalomsättningen har alltid varit låg och detta tror Maria och Robert beror på den goda trivseln. Trots att vi är så många råder det en familjär stämning och vi gör mycket roligt tillsammans. Vi har flera återkommande aktiviteter såsom sommar- och julfest. Dessutom arrangeras det ett par pubkvällar varje år. Det traditionella lussefikat och semlan som bjuds på tror vi också är en jätteviktig trivselfaktor, att man samlas kring något gemensamt. Trots att det varit ett tufft år har vi både fått julklapp och en ordentlig julfest vilket uppskattats. Lönesamtal och arbetsmiljö viktiga frågor Sedan en tid tillbaka har man infört månadsmöten där all personal samlas för en kort information innan lunch. Då får alla samma information samtidigt och alla vet vad som är på gång i företaget. Detta uppskattas av personalen och är en viktig del för ett bra arbetsmiljöklimat. I det stora hela har vi en väl fungerande arbetsmiljö men det finns ju alltid områden som kan bli bättre och arbetsbelastningen är en fråga som vi vill titta närmare på under våren, säger Maria Benulic. Jag är ganska ny på företaget och förvånas över att det inte genomförs några lönesamtal. Vi har väl fungerande utvecklingssamtal men däremot inget lönesamtal och det är en annan fråga vi i klubben vill jobba med, säger Robert Axelsson. Ett ljusare har varit ett år med låg orderingång och flera medarbetare har fått sluta. Men Maria hoppas och tycker sig se ett ljusare Orderingången i december var mycket bra, detta och andra små tecken som jag ser, ger mig hopp om att det är någon form av vändning, avslutar Maria Benulic. FAKTA Anställda: 108 (98 män/10kvinnor, 63 kollektivanställda/43 tjänstemän) Företaget har ingen egen tillverkning utan de olika delarna sätts samman ute i produktionen. Förutom produktionsenheten i Markaryd finns även en produktionsenhet i Lingang, Kina. Det tar ungefär två veckor att sätta ihop alla delar till en färdig truck, därefter testkörs den innan trucken är färdig för leverans. Truckarna klarar lyft mellan ton. Truckarna används inom stål- och sågverksindustrin samt containerhantering. Större delen av tillverkningen går på export. Ingår i Konecranes Plc med huvudkontor i Finland. Unionens åsikt om krisavtal Unionen har en restriktiv inställning till sk krisavtal. Dessa kan ge negativa konsekvenser vid långtidssjukskrivning, ersättningar från a-kassa, pensioner, semester etc. Den obetalda överitden har också ökat. Inga avtal får tecknas med giltighet efter , då centrala avtal löper ut.

8 SIDAN 8 Fullspäckat vårprogram för Unionens seniorer i Jönköping Jan-Erik Tallåker, Hjördis Nyberg, kassör, Lars Eng, ordförande och Gullmay Nilsson i Unionen-senioirerna hoppas att vårens digra program ska intressera gamla som nya medlemmar. Månadsmöten på Sofiagården Tid febrauri I afton dans Ove Wihlborg, fyra dragspelare och en dam 18 mars Årsmöte (lokal meddelas senare) 15 april Information om klimatproblemen, Bengt Olsson Resor 28 februari Resa till Bingolotto i Göteborg 20 maj Resa till Hönö och Göteborgs skärgård Cirkelprogram Dag Kontaktperson Boule, Hovslättshallen fredagar Bruno Bawel Bowling fredagar Lars Eng Engelsk konversation fredagar Birgitta Strand Filosofi och livsåskådning onsdagar Roland Almström Qi gong fredagar Bruno Bawel Har du frågor kan du kontakta Lars Eng på telefon eller Hjördis Nyberg, kassör på telefon Tävla & vinn biobiljetter! Var med i Unionen Smålands tävling och svara på nedanstående frågor. Priset är två biobiljetter! Skicka in ditt svar på ett vykort till: Unionen Småland Barnarpsgatan Jönköping Senast 28 februari vill vi ha ditt svar! 1. Vad heter Unionen Smålands regionchef? 1. Inger Larsson X. Inger Rutensköld 2. Inger Renstedt 2. Den 1 januari gjordes förändringar i inkomstförsäkringen. Du kan nu frivilligt teckna extra esrättningdsdagar. Hur många? X I maj kommer en känd föreläsare till Kalmar. Vem? 1. Gunde Svan X. Paolo Roberto 2. Thomas Fogdö Vilka förväntningar har du på 2010? Anette Eriksson Logica, Oskarshamn Patrik Ström Systembolaget, Nässjö Jag förväntar mig att 2010 blir lite bättre både för Logica och IT-branschen. Inom vissa sektorer kommer det fortfarande att vara låg efterfrågan medan andra sektorer förmodligen tar fart. På Logica i sydost har vi haft tur och inte varit så beroende av konjunkturkänsliga kunder. Totalt sett alltså troligare med ökad personalstyrka än minskad. Jag förväntar mig att försäljningen på Systembolaget kommer öka en del under 2010, så som utvecklingen ser ut så handlas det mer på Systembolaget och resandeinförseln minskar. Detta får till följd att inga neddragningar blir aktuella utan tvärtom nyanställningar om ökningen blir större än förväntat.

9 SIDAN 9 Inför avtalet avtalskrav - lägesbeskrivning Välkommen till avtalskonferens! Konferensen börjar kl med fika inkl smörgås och beräknas avsluta kl Vi vänder oss till klubbordförande, arbetsplatsombud och ledamöter i förhandlingsdelegationen. Datum Ort Plats 23/2 Jönköping Quality Hotel Eursostop 1/3 Växjö Hotel Royal Corner 2/3 Kalmar Brofästet Hotell & konferens 4/3 Oskarshamn Forum konferenscenter Anmäl dig senast 15 februari till Unionen Småland: E-post Telefon Webb unionen.se/smaland. Kom gärna fler från klubben. Välkommna! Värva en kollega, få en kärlekshistoria! (Det finns andra böcker att välja på också) Vi är många i Unionen men vi vill bli ännu fler. För då kan vi stoppa in fler tjänster och förmåner i vårt medlemskap och förhandla fram bättre löner och villkor i kollektivavtalet i vårens avtalsrörelse. Just nu får du ett presentkort på en bok om du värvar en kompis eller kollega som medlem. Du kan välja en romantisk roman om ett förälskat par, eller någonting helt annat. Läs mer om hur kompisen blir medlem och du får din bok på Unionens inkomstförsäkring blir ännu bättre Den 1 januari 2010 genomfördes några förändringar i villkoren i inkomstförsäkringen som bland annat innebär att du kan teckna dig för fler ersättningsdagar. Som medlem i Unionen får du en av marknadens bästa inkomstförsäkringar med förmåner utöver det vanliga. Vid årsskiftet genomfördes några förändringar för att kunna erbjuda ännu mer trygghet. Ett urval av nyheterna den 1 januari 2010 är: Nu har alla som omfattas av inkomstförsäkringen möjlighet att teckna 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få upp till totalt 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader). Premien i den frivilliga delen av försäkringen för dig som vill teckna 50 extra ersättningsdagar är kopplad till din inkomst. Om du har en månadslön över kr och upp till kr/mån är premien 50 kr/mån för 50 extra ersättningsdagar. Har du en inkomst över kr/mån är premien 100 kr/mån. Den nedre åldersgränsen för att gå med i försäkringen tas bort (18 år och sex månader). I likhet med flera andra inkomstförsäkringar på marknaden kommer beräkningsmodellen för din ersättning att baseras på skattetabell 30 kolumn 5. Kör du själv?! - Kommer vi lösa nya utmaningar med gamla lösningar? Den 18 maj kommer Thomas Fogdö till Kalmar och föreläser på ovanstående tema. Seminariet är kostnadsfritt för dig som är medlem i Unionen Småland. För mer information och anmälan. Besök vår webbplats: unionen.se/smaland

10 SIDAN 10 Unionen Smålands kursutbud Varför inte utveckla din fackliga kompetens? Som förtroendevald i Unionen har du möjlighet att delta i våra utbildningar nedan. Alla kurser som är f-märkta innebär att du som förtroendevald, med stöd av förtroendemannalagen får gå kursen med bibehållen lön. Unionen står för resekostnader och ev logi. På unionen.se/ smaland kan du anmäla dig och läsa mer om våra utbildningar. Facklig grundkurs för förtroendevalda För dig som är ny som förtroendevald i klubben eller som arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena varvas med övningar och grupparbeten. Kursen är F-märkt. ALTERNATIV 1 DATUM april och 5-6 maj PLATS Royal Corner, Växjö ANMÄLAN senast 24 mars ALTERNATIV 2 DATUM maj och 9-10 juni PLATS Scandic Elmia, Jönköping ANMÄLAN senast 28 april ALTERNATIV 3 DATUM oktober och november PLATS Brofästet Hotell & konferens, Kalmar ANMÄLAN senast 29 september Förhandlingsteknik Detta är en fördjupningskurs för dig som förhandlar eller driver frågor i klubben. Den har fokus på beteende och verktyg för olika situationer du ställs inför. Du får träna på att bygga upp en argumentation, genomföra en presentation/förhandling/föredragning och att använda hjälpmedel i detta. Vi kommer att arbeta med praktiska uppgifter och teori om kommunikation, retorik och argumentation. Kursen är F-märkt. Omorganisation - MBL/LAS i praktiken På kursen får du lära dig mer om förhandlingar i samband med omorganisation med uppsägningar som en följd. Vi kommer att arbeta med MBL och LAS. När och hur kan vi använda oss av dessa? Kursen innehåller många praktiska övningar med efterföljande diskussioner. Du ska ha kunskap som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Kursen är F-märkt. Kursens innehåll: Klubbens förberedelser inför en omorganisation med följande uppsägningar Var i MBL och LAS finns stöd för klubben vid omorganisa tioner och uppsägningssituationer Praktiskt träna på argument vid förhandlingar vid omorganisationer och uppsägningar. Kursen är F-märkt. DATUM mars och 7 april PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 24 februari DATUM oktober PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 22 september

11 SIDAN 11 Bättre arbetsmiljö (BAM) Steg 2 I denna kurs så fortsätter vi med riktade genomgångar inom områden som är aktuella för dig som arbetsmiljöombud. Kursen är inriktad på verktyg och metoder för att kunna hantera arbetsmiljöfrågor när du agerar på ditt företag. Här kan gruppen och kursledaren påverka vilken inriktning kursen får. Kursen är F-märkt. DATUM 7-8 december PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 8 november Aktivt lönearbete Utbildningen riktar sig till dig som ska löneförhandla. Du lär dig processen för det lokala lönearbetet, hur du läser och tolkar en årsredovisning, löneavtal mm. Detta ger dig grunden för att du ska kunna företräda medlemmarna på ett förtroendefullt sätt och veta var du har stöd och argument för att diskutera löneutrymmet i en förhandling. Kursen är F-märkt. ALTERNATIV 1 DATUM april och maj PLATS Vrigstad Wärdshus, Vrigstad ANMÄLAN senast 31 mars Bättre arbetsmiljö (BAM) Steg 1 Alla arbetsmiljöombud och personalansvariga chefer ska ha en grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Bättre arbetsmiljö (BAM) ger kunskap om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. PTK, LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt tagit fram materialet till den här utbildningen Kursen är F-märkt och enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska bekosta utbildningen för skyddsombud och chefer. Vi kommer därför att debitera din arbetsgivare för kurskostnaden, 3500:- inkl moms, per deltagare. ALTERNATIV 1 DATUM maj och 26 maj PLATS Royal Corner, Växjö ANMÄLAN senast 12 april ALTERNATIV 2 DATUM september och 13 oktober PLATS Comfort Hotell, Jönköping ANMÄLAN senast 1 september ALTERNATIV 2 DATUM 3-4 november och november PLATS Brofästet Hotell & konferens, Kalmar ANMÄLAN senast 6 oktober Anmälan Anmäl dig till Unionen Småland Webb: unionen.se/smaland Telefon: E-post Tänk på att... Om du inte ska övernatta meddela detta i samband med anmälan Om du har särskild kost meddela detta i samband med anmälan Om du inte har möjlighet att delta under samtiliga utbildningsdagar i kursen rekommenderar vi dig vi att du går kursen vid ett senare tillfälle

12 Posttidning B Profilen Namn: Susanne Håkansson Ålder: 49 Bor: Älmhult Familj: Vuxen dotter, svärson och särbo Arbetar: IKEA AB Vilka arbetsuppgifter har du? Jobbar heltid med fackliga frågor inom Unionenklubben IKEA/IKA- NO; klubbordförande, rehabärenden, diverse lokala förhandlingar, bolagsstyrelserepresentant, skyddsombud, regionstyrelserepresentant för Småland, förbundsrådsrepresentant och branschdelegationsrepresentant för Tjänstemannaavtalen inom Handeln. Klubben består i dagsläget av 1743 medlemmar inom 17 bolag. Arbetet är varierande, t ex veckan som gick såg ut så här; (läs vecka 2, red. anm) måndag-styrelseberedning inför klubbstyrelsemöte, förhandling om resebestämmelser för 2010; tisdag-förhandling om lokalt flextidsaval för en avdelning, samverkanmöte inom ett bolag, rehabiliteringsmöte, arbetsbristförhandling; onsdag-information omkring företagets European Work Councilmöte, branschdelegationsarbete; torsdag-branschdelegationsarbete; fredag-den här intervjun, klubbstyrelsemöte, vara behjälplig att förklara och fylla i a-kassans formulär för en engelsktalande medlem. Trivs du med ditt jobb? Ja, det är intressant och viktigt för medlemmarna som jag företräder. Är du nöjd med din lön? Ja. Returadress: Unionen Småland Barnarpsgatan 23, Jönköping Vad skulle du vilja förändra i jobbet? Att förtroendevalda har mer kunskap om kollektivavtalet - gärna regionala eller centrala utbildningar, samt att det är lätt att hitta alla avtal som gäller inom en bransch både de som Unionen är ansvariga för likaväl som PTK eller TCO. Vad gör du på fritiden? Trädgårdsgöromål vår-sommarhöst både påta som sola och grilla. Vintertid blir det mest promenader. Och korsord förstås! Varför är du med i Unionen? För att kunna få information om regelverk i olika situationer, följa den allmänna arbetsrättsliga debatten i våra tidiningar Kollega och Nära dig, för att värna kollektivavtalet, för att det inte är lätt att stå för min rätt om jag kommer i opposition med min chef/arbetgivare. För att...hur mycket plats har jag till förfogande i tidningen?.. Vilka är fackets viktigaste uppgifter? För att påverka så att alla har rätt till arbete! Det finns tyvärr alldeles för många som står utanför, vilket det nya sjukförsäkringssystemets regler har sett till. Sedan är det naturligtvis att värna de kollektiva förmånerna som vi har i diverse avtal; ITPförsäkringen, övertidsersättning, kompetensuvecklingsrätt/-ansvar och naturligtvis löneförhandlingar som gör oss köpstarka och håller igång samhället. Kontakta Unionen Småland Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Tel Fax Växjö Nygatan 19B Växjö Tel Fax Kalmar Larmgatan Kalmar Tel Fax Oskarshamn Flanaden Oskarshamn Tel Fax

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Facklig utbildning 2014 För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Välkommen till ett nytt utbildningsår! Unionens kurser är mötesplatser för kunskap, gemenskap och inspiration. Här får du nya

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kurser 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Småland

Kurser 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Småland Kurser 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Småland Innehåll Kunskap skapar trygghet och ger kraft...3 Praktisk information...4 GRUNDKURSER Kurs för arbetsplatsombud...6 Introdag för nya förtroendevalda...

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Nära dig Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Bild: Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8 ledare 2 Innehåll 4 Balans arbete - fritid 5 Kompetensutveckla

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer