TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland"

Transkript

1 Nära dig No: En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd

2 SIDAN 2 Innehåll 3 Fem frågor till TRR:s regionchef 4 Caféträffar för arbetssökande under våren Välkommen på årsmöte! 6-7 Nybildad klubb på Konecranes i Markaryd Nära dig utges av: Unionen Småland, Barnarpsgatan 23, Jönköping E-post Ansvarig utgivare Inger Rutensköld Redaktör Ann Ljungdahl Tryck VTT Grafiska i Vimmerby Upplaga Omslagsbild: Jenny Linberg, Smålandsbilder Nära dig skickas ut till alla medlemmar i Unionen Småland. Ett nytt år och ett nytt decennium spännande! Det nya året 2010 har redan börjat med att våra branschdelegationer jobbar med att formulera avtalskraven för våra olika branscher. En avtalsrörelse som med all säkerhet kommer att bli hård o tuff. Alla har ni ju läst och hört våra motparters argument: sifferlösa centrala avtal, dispositiva med öppningsklausul och försämring av lagen om anställningsskydd. Att avtal ska innehålla siffror och en garanti för att man säkerställer en löneutveckling för kollektivet är förutsättning för ett avtal. Att ha öppningsklausuler i kollektivavtalen innebär att arbetsgivaren när han så önskar kan ändra i avtalet. Detta kan gälla lön, arbetstid och alla övriga delar av vårt avtal. En öppningsklausul i avtalet innebär en kraftig försämring och stor osäkerhet för den anställde. Vårt krav på 2,6 % är naturligtvis inte taget ur luften utan väl genomarbetat med hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i den totala samhällsekonomin. Vi vill att parterna ska fortsätta ta ansvar genom centrala avtal där den rimliga nivån läggs fast. Vi måste gemensamt med all kraft stå upp för kollektivavtalets värde. Det är med stor irritation som jag idag ser angrepp från arbetsgivarsidan på kollektivavtalet. Kollektivavtalet är stommen i den svenska modellen. En modell som bygger på förtroende och respekt parterna emellan och att det är parterna som hanterar villkoren på arbetsmarknaden. Vill Svenskt Näringsliv med branschorganisationer att lagar istället för avtal ska reglera den svenska arbetsmarknaden?? Stor irritation känner jag även när det gäller helt felaktiga uttalande från Svenskt Näringsliv, enskilda arbetsgivare och politiker när det gäller lagen om anställningskydd. Vid turordning gäller att anställningstid och kompetens har samma värde. Alltså: det är inte enbart anställningstid som avgör vem som blir uppsagd! Denna massiva propaganda från ovan nämnda är helt felaktig. Till sist vill jag be dig att ta del av och framförallt vara aktiv i deltagande i avtalsrörelsen via information, delta i avtalskonferenser och regionråd. Ta gärna kontakt med regionens ledamöter i de olika branschdelegationerna. Du hittar dessa på vår hemsida under Avtal Regionchef i Unionen Småland

3 SIDAN 3 Fem frågor till... Thomas Wahlquist, Regionchef på TRR för de fyra länen Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge 1.Vilka får jobb i Smålandsregionen i dagsläget? Det är ingen speciell bransch som utmärker sig men verkstad och metall, offentlig sektor och service och tjänster är de branscher som procentuellt gett mest jobb. Det är ju ingen nyhet att det vanligaste sättet att få ett nytt jobb går via kontakter, ca 70 % av våra klienter har fått jobb på det sättet. Därefter kommer via massmedia, internet, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen och TRR. Statistiken visar också att över 70 % av våra klienter får lika hög eller högre lön än tidigare och för majoriteten handlar det om en tillsvidareanställning. 2. Är det någon speciell kompetens som efterfrågas? Inget som sticker ut. Däremot säger de flesta rådgivarna att ekonomer får jobb väldigt snabbt och lätt. 3. Hur länge är era klienter i genomsnitt arbetssökande innan de får ett nytt jobb? Cirka 7 månader. 4. Om du summerar 2009, vad är ditt intryck då? Att förvånansvärt många fått nytt jobb eller startat eget. Om man skulle ha trott på allt som massmedia skrivit och sagt, så har det ju inte funnits några jobb alls. Men sanningen är en helt annan. Under 2008 var det 540 personer som lämnade oss för att de fått nytt jobb eller startat eget. Under 2009 var det personer som lämnade oss för att de fått nytt jobb eller startat eget. Dvs. i princip dubbelt så många. Visserligen fick vi in många fler uppsagda personer under 2009, jämfört med Men det var inte dubbelt så många, den siffran hamnade på ca 77 %. Så med andra ord så var det fler som fick jobb i förhållande till hur många uppsagda vi fick in under 2009, jämfört med Trots att det var högkonjunktur under 2008 och lågkonjunktur under Hur ser du på framtidens arbetsmarknad? Jag tror att det kommer att bli ganska kärvt på arbetsmarknaden under Men jag tror ändå att det kommer att bli färre uppsagda och fler som får nytt jobb, jämfört med Jag ser två orosmoln i vårt område inför Det ena är vad som händer med alla de företag som har s.k. krisavtal som löper ut under våren. Det andra är att man på vissa håll pratar om att nästa krisbransch är offentlig sektor. Som du ser i siffrorna ovan, så är det många av våra klienter som fått jobb inom offentlig sektor. Risken är ju stor att det är just dessa personer som blir de första som får lämna vid en neddragning, vilket innebär att vi får tillbaka dem till oss igen. Plus att om offentlig sektor drar ned, så försvinner ju möjligheten för våra nya klienter att få jobb hos dem. Sedan finns det ju såklart ett tredje orosmoln också. Och det är ju hela fordonsindustrin och alla dess underleverantörer. Varav många finns i Småland. Snabba fakta om TRR TRR levererar en omställningsförsäkring för de anslutna företagen och dess medarbetare. Avgiften är 0,3 procent på företagens lönesumma för de anställda som omfattas av omställningsavtalet. (0,7 procent för företag som är anslutna genom hängavtal.) TRR står i ständig beredskap att ge råd och stöd till anställda, chefer och fackliga förtroendevalda om en övertalighetssituation uppstår. TRR har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. I Småland har TRR kontor i Jönköping, Gislaved, Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik och Växjö. TRRs huvudmän är Svenskt Näringsliv och PTK. Startkraft AB är ett helägt dotterbolag till TRR och erbjuder stöd till arbetare via TSL.

4 SIDAN 4 Caféträffar för dig som är arbetssökande eller långtidssjukskriven Välkommen till våra caféträffar under våren. Vi träffas på Unionens kontor och fikar tillsammans. Alla som deltar på träffarna i februari får var sin biobiljett. Ingen anmälan krävs. Tid & plats Oskarshamn Adress: Flanaden 8 Tid: kl Datum: 18 februari 18 mars 22 april Växjö Adress: Nygatan 19B Tid: kl Datum: 26 februari 26 mars 23 april Vilka förväntningar har du på 2010? Anna Ekergren Apoteket kundcenter Kalmar Jönköping Adress: Barnarpsgatan 23 Tid: kl Datum: 19 februari 19 mars 16 april Kalmar Adress: Larmgatan 14 Tid: kl Datum: 12 februari 18 mars 27 april 2010 tror jag kommer att bli ett mycket spännande och rörigt år eftersom apoteksmarknaden då kommer att vara helt avreglerad. På min arbetsplats står vi inför många ny utmaningar. Jag tror och hoppas att vi kommer att behöva nyanställa personal under 2010 VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I JÖNKÖPING 14 APRIL Kabaré Kalabalik kommer, kommer du? Läs mer om tid och plats på unionen.se /smaland Bjud kollegorna på tårta! Vill du att vi kommer till din arbetsplats och bjuder på tårta? Varje månad lottar vi ut två tårtor. Anmäl din arbetsplats till: Göran Landén Husqvarna AB, Huskvarna För våran del på Huskvarna AB så förväntar jag mig under år 2010 fortsatt konsolidering av verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och flexibilitet. Det innebär troligen att personalstyrkan kommer att vara oförändrad för tjänstemännen. Ifall ekonomin förbättras ute i världen så påverkas vi ganska sent i den processen. Därför tror jag att vi möjligen kan se en förändring under 2011.

5 SIDAN 5 Vi behöver stärka det fackliga medlemskapet på arbetsplatserna! I en successivt förändrad arbetsmarknad blir ovissheten och osäkerheten om arbetstillfällena en alltmer viktig fråga. Vi kan redan idag konstatera att såväl timanställningar som inhyrning av personal från bemanningsföretag ökar. Många arbetsgivare hävdar att det beror på de låsningar som finns i både centrala kollektivavtal och de arbetsrättsregler som arbetsmarknadens parter har överenskommit sedan lång tid tillbaka. Detta tillbakavisas naturligtvis med kraft från fackligt håll. Sanningen är snarare att världen ser annorlunda ut idag jämfört med för ett 50-tal år sedan. Idag ser vi många nya tillväxtekonomier som också vill vara med på den konkurrensutsatta marknaden men delvis på helt andra förutsättningar och med andra regler än de vi tillämpar. Det är detta vi möter i vårt framtida arbetsliv och som vi redan idag Vilka förväntningar har du på 2010? Pierre Wiberg SOS Alarm, Växjö måste inta beredskap för. Detta avser de arbetsrättsregler och kollektivavtal som vi både vill behålla och förbättra och som tillkommit efter långa och mödosamma förhandlingar. Givetvis innebär detta svårigheter om vi också ser att vårt medlemsunderlag Det är endast genom de personliga mötena medarbetare emellan som förtroende kan byggas baserat på de lokala förhållandena. Genom ett ökat antal medlemmar i organisationen så ökar vi också förutsättningarna att både behålla och förbättra de arbetsvillkor som vi hittills lyckats åstadkomma. minskar vilket leder till ifrågasättande av både förslag och mandat parterna emellan. Många jag frågat skulle inte vilja ha ett 30 till 35 årigt arbetsliv framför sig med den ovisshet i arbetsmarknaden som utvecklingen visar. Det är just de små stegen till förändringar som gör att enskilda inte märker vad som pågår förrän medarbetaren själv berörs. Därför ser jag detta inlägg som en uppmaning till alla förtroendevalda och arbetsplatsombud att mer aktivt agera för att öka det fackliga engagemanget på arbetsplatserna, informera om villkor och avtal och belysa eventuella problem. Det är endast genom de personliga mötena medarbetare emellan som förtroende kan byggas baserat på de lokala förhållandena. Genom ett ökat antal medlemmar i organisationen så ökar vi också förutsättningarna att både behålla och förbättra de arbetsvillkor som vi hittills lyckats åstadkomma. Ingen kan idag med säkerhet bedöma hur arbetsmarknaden ser ut om 10 till 20 år, men ett är ändå ganska säkert. Det finns betydligt fler i vår globala värld som vill vara med och konkurrera om den marknad som vi bl.a. i västvärlden länge betraktat som vår. Börje Green Ordförande i Unionen Småland Lars-Göran Wiss BWG Homes, Vetlanda Jag ser med tillförsikt fram emot På min arbetsplats tror jag att det kommer att vara ett mellanår utan några större förändringar. I samhället i stort kommer det dock att börja röra på sig och jag ser med optimism fram emot det kommande året. Jag tror att Småland som region kommer att vända trenden med varsel och uppsägningar till att istället börja anställa. I Växjö kommer flera större projekt att påbörjas under året och detta kommer att ge regionen ett uppsving. Vi hade en uppgång redan förra året och det finns förutsättningar för att 2010 ska bli fortsatt stabilt och att det även kan bli en viss uppgång.

6 SIDAN 6 Nybildad klubb på Konecranes lifttrucks i Markaryd Personalneddragning och krisöverenskommelse anledning till klubbildning På Konecranes lifttrucks i Markaryd arbetar drygt 100 personer med produktion, försäljning och service av gaffel- och containertruckar. Huvuddelen går på export och används inom stål- och sågverksindustrin samt containerhantering i hamnar. Företaget har funnits i Markaryd sedan 1995 och det har tidigare inte funnits någon fackklubb för tjänstemän. Från företagets sida har man under flera år försökt få till en klubb men intresset från medlemmarnas sida har varit svagt. Anledningen till att vi gjorde slag i saken nu och bildade en fackklubb är de stora förändringar som skett under Både varsel om uppsägningar och krisöverenskommelser dök upp på agendan och då är det klart att man vill vara med och påverka, säger Robert Axelsson, ledamot i den nybildade klubbstyrelsen. En annan viktig anledning att vi bildade klubben är att vi får en snabbare och kortare informationsväg. Tidigare gick all information via ombudsmännen i Växjö och det är klart att det drar ut mer tidsmässigt än när det finns en lokal fackklubb. Dessutom har vi en helt annan kännedom om företaget och medlemmarna än vad en ombudsman kan ha, säger Pernilla Borgström, ordförande i klubben. minska kostnaderna ytterligare genom att införa 4-dagarsvecka under hösten. Vi har inte stängt någon dag i veckan utan var och en får hantera sina 32 timmar per vecka utifrån verksamhetens behov. Vi har precis genomfört den första perioden, på tre månader och vi har inte hunnit göra någon utvärdering ännu. Men det är klart att arbetsbelastningen har blivit väldigt ojämn i och med införandet av 4-dagarsvecka, säger Maria Benulic, ledamot i klubbstyrelsen. Låg personalomsättning Under 2000-talets mitt växte företaget kraftigt och nyanställningar skedde på löpande band. Då var det nästan någon ny varje vecka som man blev presenterad 4-dagars vecka införs för att klara krisen Likt många andra företag drabbades även Konecranes av den ekonomiska krisen då orderingången minskade under Företaget var tvunget att minska personalstyrkan med drygt 35 personer. Men detta räckte inte som åtgärd för att klara krisen utan man ville Den nybildade klubbstyrelsen på Konecranes från höger: Maria Benulic, Pernilla Borgström, Robert Axelsson, Tobias Nilsson och Patrik Ståhl.

7 SIDAN 7 för och det anställdes också lite fler kvinnor även om vi fortfarande är förhållandevis få, säger Maria Benulic. Personalomsättningen har alltid varit låg och detta tror Maria och Robert beror på den goda trivseln. Trots att vi är så många råder det en familjär stämning och vi gör mycket roligt tillsammans. Vi har flera återkommande aktiviteter såsom sommar- och julfest. Dessutom arrangeras det ett par pubkvällar varje år. Det traditionella lussefikat och semlan som bjuds på tror vi också är en jätteviktig trivselfaktor, att man samlas kring något gemensamt. Trots att det varit ett tufft år har vi både fått julklapp och en ordentlig julfest vilket uppskattats. Lönesamtal och arbetsmiljö viktiga frågor Sedan en tid tillbaka har man infört månadsmöten där all personal samlas för en kort information innan lunch. Då får alla samma information samtidigt och alla vet vad som är på gång i företaget. Detta uppskattas av personalen och är en viktig del för ett bra arbetsmiljöklimat. I det stora hela har vi en väl fungerande arbetsmiljö men det finns ju alltid områden som kan bli bättre och arbetsbelastningen är en fråga som vi vill titta närmare på under våren, säger Maria Benulic. Jag är ganska ny på företaget och förvånas över att det inte genomförs några lönesamtal. Vi har väl fungerande utvecklingssamtal men däremot inget lönesamtal och det är en annan fråga vi i klubben vill jobba med, säger Robert Axelsson. Ett ljusare har varit ett år med låg orderingång och flera medarbetare har fått sluta. Men Maria hoppas och tycker sig se ett ljusare Orderingången i december var mycket bra, detta och andra små tecken som jag ser, ger mig hopp om att det är någon form av vändning, avslutar Maria Benulic. FAKTA Anställda: 108 (98 män/10kvinnor, 63 kollektivanställda/43 tjänstemän) Företaget har ingen egen tillverkning utan de olika delarna sätts samman ute i produktionen. Förutom produktionsenheten i Markaryd finns även en produktionsenhet i Lingang, Kina. Det tar ungefär två veckor att sätta ihop alla delar till en färdig truck, därefter testkörs den innan trucken är färdig för leverans. Truckarna klarar lyft mellan ton. Truckarna används inom stål- och sågverksindustrin samt containerhantering. Större delen av tillverkningen går på export. Ingår i Konecranes Plc med huvudkontor i Finland. Unionens åsikt om krisavtal Unionen har en restriktiv inställning till sk krisavtal. Dessa kan ge negativa konsekvenser vid långtidssjukskrivning, ersättningar från a-kassa, pensioner, semester etc. Den obetalda överitden har också ökat. Inga avtal får tecknas med giltighet efter , då centrala avtal löper ut.

8 SIDAN 8 Fullspäckat vårprogram för Unionens seniorer i Jönköping Jan-Erik Tallåker, Hjördis Nyberg, kassör, Lars Eng, ordförande och Gullmay Nilsson i Unionen-senioirerna hoppas att vårens digra program ska intressera gamla som nya medlemmar. Månadsmöten på Sofiagården Tid febrauri I afton dans Ove Wihlborg, fyra dragspelare och en dam 18 mars Årsmöte (lokal meddelas senare) 15 april Information om klimatproblemen, Bengt Olsson Resor 28 februari Resa till Bingolotto i Göteborg 20 maj Resa till Hönö och Göteborgs skärgård Cirkelprogram Dag Kontaktperson Boule, Hovslättshallen fredagar Bruno Bawel Bowling fredagar Lars Eng Engelsk konversation fredagar Birgitta Strand Filosofi och livsåskådning onsdagar Roland Almström Qi gong fredagar Bruno Bawel Har du frågor kan du kontakta Lars Eng på telefon eller Hjördis Nyberg, kassör på telefon Tävla & vinn biobiljetter! Var med i Unionen Smålands tävling och svara på nedanstående frågor. Priset är två biobiljetter! Skicka in ditt svar på ett vykort till: Unionen Småland Barnarpsgatan Jönköping Senast 28 februari vill vi ha ditt svar! 1. Vad heter Unionen Smålands regionchef? 1. Inger Larsson X. Inger Rutensköld 2. Inger Renstedt 2. Den 1 januari gjordes förändringar i inkomstförsäkringen. Du kan nu frivilligt teckna extra esrättningdsdagar. Hur många? X I maj kommer en känd föreläsare till Kalmar. Vem? 1. Gunde Svan X. Paolo Roberto 2. Thomas Fogdö Vilka förväntningar har du på 2010? Anette Eriksson Logica, Oskarshamn Patrik Ström Systembolaget, Nässjö Jag förväntar mig att 2010 blir lite bättre både för Logica och IT-branschen. Inom vissa sektorer kommer det fortfarande att vara låg efterfrågan medan andra sektorer förmodligen tar fart. På Logica i sydost har vi haft tur och inte varit så beroende av konjunkturkänsliga kunder. Totalt sett alltså troligare med ökad personalstyrka än minskad. Jag förväntar mig att försäljningen på Systembolaget kommer öka en del under 2010, så som utvecklingen ser ut så handlas det mer på Systembolaget och resandeinförseln minskar. Detta får till följd att inga neddragningar blir aktuella utan tvärtom nyanställningar om ökningen blir större än förväntat.

9 SIDAN 9 Inför avtalet avtalskrav - lägesbeskrivning Välkommen till avtalskonferens! Konferensen börjar kl med fika inkl smörgås och beräknas avsluta kl Vi vänder oss till klubbordförande, arbetsplatsombud och ledamöter i förhandlingsdelegationen. Datum Ort Plats 23/2 Jönköping Quality Hotel Eursostop 1/3 Växjö Hotel Royal Corner 2/3 Kalmar Brofästet Hotell & konferens 4/3 Oskarshamn Forum konferenscenter Anmäl dig senast 15 februari till Unionen Småland: E-post Telefon Webb unionen.se/smaland. Kom gärna fler från klubben. Välkommna! Värva en kollega, få en kärlekshistoria! (Det finns andra böcker att välja på också) Vi är många i Unionen men vi vill bli ännu fler. För då kan vi stoppa in fler tjänster och förmåner i vårt medlemskap och förhandla fram bättre löner och villkor i kollektivavtalet i vårens avtalsrörelse. Just nu får du ett presentkort på en bok om du värvar en kompis eller kollega som medlem. Du kan välja en romantisk roman om ett förälskat par, eller någonting helt annat. Läs mer om hur kompisen blir medlem och du får din bok på Unionens inkomstförsäkring blir ännu bättre Den 1 januari 2010 genomfördes några förändringar i villkoren i inkomstförsäkringen som bland annat innebär att du kan teckna dig för fler ersättningsdagar. Som medlem i Unionen får du en av marknadens bästa inkomstförsäkringar med förmåner utöver det vanliga. Vid årsskiftet genomfördes några förändringar för att kunna erbjuda ännu mer trygghet. Ett urval av nyheterna den 1 januari 2010 är: Nu har alla som omfattas av inkomstförsäkringen möjlighet att teckna 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få upp till totalt 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader). Premien i den frivilliga delen av försäkringen för dig som vill teckna 50 extra ersättningsdagar är kopplad till din inkomst. Om du har en månadslön över kr och upp till kr/mån är premien 50 kr/mån för 50 extra ersättningsdagar. Har du en inkomst över kr/mån är premien 100 kr/mån. Den nedre åldersgränsen för att gå med i försäkringen tas bort (18 år och sex månader). I likhet med flera andra inkomstförsäkringar på marknaden kommer beräkningsmodellen för din ersättning att baseras på skattetabell 30 kolumn 5. Kör du själv?! - Kommer vi lösa nya utmaningar med gamla lösningar? Den 18 maj kommer Thomas Fogdö till Kalmar och föreläser på ovanstående tema. Seminariet är kostnadsfritt för dig som är medlem i Unionen Småland. För mer information och anmälan. Besök vår webbplats: unionen.se/smaland

10 SIDAN 10 Unionen Smålands kursutbud Varför inte utveckla din fackliga kompetens? Som förtroendevald i Unionen har du möjlighet att delta i våra utbildningar nedan. Alla kurser som är f-märkta innebär att du som förtroendevald, med stöd av förtroendemannalagen får gå kursen med bibehållen lön. Unionen står för resekostnader och ev logi. På unionen.se/ smaland kan du anmäla dig och läsa mer om våra utbildningar. Facklig grundkurs för förtroendevalda För dig som är ny som förtroendevald i klubben eller som arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena varvas med övningar och grupparbeten. Kursen är F-märkt. ALTERNATIV 1 DATUM april och 5-6 maj PLATS Royal Corner, Växjö ANMÄLAN senast 24 mars ALTERNATIV 2 DATUM maj och 9-10 juni PLATS Scandic Elmia, Jönköping ANMÄLAN senast 28 april ALTERNATIV 3 DATUM oktober och november PLATS Brofästet Hotell & konferens, Kalmar ANMÄLAN senast 29 september Förhandlingsteknik Detta är en fördjupningskurs för dig som förhandlar eller driver frågor i klubben. Den har fokus på beteende och verktyg för olika situationer du ställs inför. Du får träna på att bygga upp en argumentation, genomföra en presentation/förhandling/föredragning och att använda hjälpmedel i detta. Vi kommer att arbeta med praktiska uppgifter och teori om kommunikation, retorik och argumentation. Kursen är F-märkt. Omorganisation - MBL/LAS i praktiken På kursen får du lära dig mer om förhandlingar i samband med omorganisation med uppsägningar som en följd. Vi kommer att arbeta med MBL och LAS. När och hur kan vi använda oss av dessa? Kursen innehåller många praktiska övningar med efterföljande diskussioner. Du ska ha kunskap som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Kursen är F-märkt. Kursens innehåll: Klubbens förberedelser inför en omorganisation med följande uppsägningar Var i MBL och LAS finns stöd för klubben vid omorganisa tioner och uppsägningssituationer Praktiskt träna på argument vid förhandlingar vid omorganisationer och uppsägningar. Kursen är F-märkt. DATUM mars och 7 april PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 24 februari DATUM oktober PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 22 september

11 SIDAN 11 Bättre arbetsmiljö (BAM) Steg 2 I denna kurs så fortsätter vi med riktade genomgångar inom områden som är aktuella för dig som arbetsmiljöombud. Kursen är inriktad på verktyg och metoder för att kunna hantera arbetsmiljöfrågor när du agerar på ditt företag. Här kan gruppen och kursledaren påverka vilken inriktning kursen får. Kursen är F-märkt. DATUM 7-8 december PLATS Ullinge Värdshus, Eksjö ANMÄLAN senast 8 november Aktivt lönearbete Utbildningen riktar sig till dig som ska löneförhandla. Du lär dig processen för det lokala lönearbetet, hur du läser och tolkar en årsredovisning, löneavtal mm. Detta ger dig grunden för att du ska kunna företräda medlemmarna på ett förtroendefullt sätt och veta var du har stöd och argument för att diskutera löneutrymmet i en förhandling. Kursen är F-märkt. ALTERNATIV 1 DATUM april och maj PLATS Vrigstad Wärdshus, Vrigstad ANMÄLAN senast 31 mars Bättre arbetsmiljö (BAM) Steg 1 Alla arbetsmiljöombud och personalansvariga chefer ska ha en grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Bättre arbetsmiljö (BAM) ger kunskap om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. PTK, LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt tagit fram materialet till den här utbildningen Kursen är F-märkt och enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska bekosta utbildningen för skyddsombud och chefer. Vi kommer därför att debitera din arbetsgivare för kurskostnaden, 3500:- inkl moms, per deltagare. ALTERNATIV 1 DATUM maj och 26 maj PLATS Royal Corner, Växjö ANMÄLAN senast 12 april ALTERNATIV 2 DATUM september och 13 oktober PLATS Comfort Hotell, Jönköping ANMÄLAN senast 1 september ALTERNATIV 2 DATUM 3-4 november och november PLATS Brofästet Hotell & konferens, Kalmar ANMÄLAN senast 6 oktober Anmälan Anmäl dig till Unionen Småland Webb: unionen.se/smaland Telefon: E-post Tänk på att... Om du inte ska övernatta meddela detta i samband med anmälan Om du har särskild kost meddela detta i samband med anmälan Om du inte har möjlighet att delta under samtiliga utbildningsdagar i kursen rekommenderar vi dig vi att du går kursen vid ett senare tillfälle

12 Posttidning B Profilen Namn: Susanne Håkansson Ålder: 49 Bor: Älmhult Familj: Vuxen dotter, svärson och särbo Arbetar: IKEA AB Vilka arbetsuppgifter har du? Jobbar heltid med fackliga frågor inom Unionenklubben IKEA/IKA- NO; klubbordförande, rehabärenden, diverse lokala förhandlingar, bolagsstyrelserepresentant, skyddsombud, regionstyrelserepresentant för Småland, förbundsrådsrepresentant och branschdelegationsrepresentant för Tjänstemannaavtalen inom Handeln. Klubben består i dagsläget av 1743 medlemmar inom 17 bolag. Arbetet är varierande, t ex veckan som gick såg ut så här; (läs vecka 2, red. anm) måndag-styrelseberedning inför klubbstyrelsemöte, förhandling om resebestämmelser för 2010; tisdag-förhandling om lokalt flextidsaval för en avdelning, samverkanmöte inom ett bolag, rehabiliteringsmöte, arbetsbristförhandling; onsdag-information omkring företagets European Work Councilmöte, branschdelegationsarbete; torsdag-branschdelegationsarbete; fredag-den här intervjun, klubbstyrelsemöte, vara behjälplig att förklara och fylla i a-kassans formulär för en engelsktalande medlem. Trivs du med ditt jobb? Ja, det är intressant och viktigt för medlemmarna som jag företräder. Är du nöjd med din lön? Ja. Returadress: Unionen Småland Barnarpsgatan 23, Jönköping Vad skulle du vilja förändra i jobbet? Att förtroendevalda har mer kunskap om kollektivavtalet - gärna regionala eller centrala utbildningar, samt att det är lätt att hitta alla avtal som gäller inom en bransch både de som Unionen är ansvariga för likaväl som PTK eller TCO. Vad gör du på fritiden? Trädgårdsgöromål vår-sommarhöst både påta som sola och grilla. Vintertid blir det mest promenader. Och korsord förstås! Varför är du med i Unionen? För att kunna få information om regelverk i olika situationer, följa den allmänna arbetsrättsliga debatten i våra tidiningar Kollega och Nära dig, för att värna kollektivavtalet, för att det inte är lätt att stå för min rätt om jag kommer i opposition med min chef/arbetgivare. För att...hur mycket plats har jag till förfogande i tidningen?.. Vilka är fackets viktigaste uppgifter? För att påverka så att alla har rätt till arbete! Det finns tyvärr alldeles för många som står utanför, vilket det nya sjukförsäkringssystemets regler har sett till. Sedan är det naturligtvis att värna de kollektiva förmånerna som vi har i diverse avtal; ITPförsäkringen, övertidsersättning, kompetensuvecklingsrätt/-ansvar och naturligtvis löneförhandlingar som gör oss köpstarka och håller igång samhället. Kontakta Unionen Småland Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Tel Fax Växjö Nygatan 19B Växjö Tel Fax Kalmar Larmgatan Kalmar Tel Fax Oskarshamn Flanaden Oskarshamn Tel Fax

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 Lagerchefer tjänar upp till 34 000 (Nyhetsartikel) Intelligent Logistik, 2009-09-30 Intelligent Logistik jämför lönerna inom fackförbunden. Inköpare inom

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer