Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag"

Transkript

1 förslag till kommunstyrelsen Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag 1

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Värdegrund för Göteborg Vägen till detta har hänt.. 6 Handlingsplan Budgetunderlag Scenario Kommunikation och dialog. 27 Uppföljning. 29 Jubileumsorganisation Investeringsbehov och budget. 31 Den utvecklade jubileumsplanen har tagits fram i samverkan med 2021-samrådet som består av ansvariga inom Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna genom Stadsdelsförvaltningen Linné/Majorna, Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co. 2

3 Göteborg & Co har rollen att leda, samordna och kommunicera jubileumsarbetet, med uppdraget att vidarebearbeta arbetsplanen för Göteborgs 400-årsjubileum. Vi har därför tagit fram en utvecklad jubileumsplan för Här presenteras en rapport för 2014, handlingsplan för 2015, budgetunderlag för 2016 samt ett scenario för Nu gäller det! Vi har lyssnat och summerat Tusentals idéer och drömmar från göteborgarna har samlats in, paketerats i planer och böcker. Vision, mål och teman har formulerats ur förslagen från den öppna processen. Förslag har prövats Förstudier har genomlyst förslagen och rekommenderat vägen framåt. Experter, ung referensgrupp, 2021-samråd och jubileumsstab har granskat och värderat för att få fram beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen. Dags att genomföra Staden har bestämt sig för att satsa och mycket har kommit igång. Det bubblar i Göteborg när allt fler vill vara med samlades vi kring Vatten och skärgård med en budget på 18 mkr sätts Av och med unga i fokus utifrån en budget på 20 mkr. Vi möts i Frihamnen under Volvo Ocean Race för att synliggöra stadens planer och visioner. Kraftsamlingen har betydelse och jubileumsarbetet fungerar som en naturlig del i stadens ambition att gemensamt utveckla Göteborg och regionen. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränser där oväntade möten skapar nya möjligheter. Tid för beslut En slutsats från genomlysningen är att investeringsbeslut behöver fattas av staden för kunna förverkliga de riktigt stora och banbrytande förslagen. De som kan ge ett bestående fysiskt avtryck för framtiden och tillföra stora värden till göteborgarna. Vi vill stolt kunna visa att vi kom närmare vattnet, att vi byggde broar och öppnade rum. Att vi uppfyllde göteborgarnas önskan om Stora Hamnkanalen, som en levande mötesplats, en unik Jubileumspark i Frihamnen, en Jubileumslinbana över älven och Jubileumsbad i staden. Att Jubileumssatsningen på ungt inflytande och demokrati blev verklighet liksom Jubileumslägret - Side by Side med unga från hela världen. Och då har vi bara berättat en bråkdel av det som händer över hela staden. Ytterst handlar det om en stad där alla känner mening och delaktighet. Det är nu de modiga besluten behöver fattas för att kunna göra en bra stad bättre och på det sättet göra ett avtryck för framtiden. Låt oss tillsammans kraftsamla hela vägen till 2021 för att åstadkomma mer än ett jubileum. Camilla Nyman VD, Göteborg & Co 3

4 Värdegrund för Göteborg 2021 Göteborg 400 år det här är jubileet År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter. Stadens ambition är att jubileet används som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen. På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska 400-årsjubileet ge långvariga, positiva effekter för göteborgarna. Idag handlar det inte bara om att bygga, det handlar om att samla staden och gemensamt nyttja jubileet som ett kraftfullt verktyg för samhällsutveckling. Vision, tema, mål och satsningar är byggda från grunden från alla inblandade grupperingars förslag. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränserna. En vision År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Fem mål Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring. Tre teman De drömmar, förslag och önskningar som kommit fram i idéinsamlingen har sammanfattats i tre teman. De fungerar som strategier för att hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen till Nära vatten att komma nära stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. Bygga broar att bygga broar mellan människor och minska avstånd. Öppna rum- att utveckla en öppen och tillåtande stad genom nya kreativa mötesplatser. 4

5 Jubileumssatsningar Jubileumssatsningarna bidrar till att uppfylla mål och vision för jubileet och tillför värden till staden genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara. De representerar idéarbetet, är kopplade till något av jubileets teman och består av: Förslag från idéinsamlingen som summerats i arbetsplanen. Ett redan planerat eller pågående projekt, som ges en extra dimension. Något helt nytt som kommer fram genom att flera aktörer tar sikte på Verktyg för jubileet Verktygen kan ses som en hjälp på vägen i planering och genomförande av jubileumssatsningar. De används för att uppfylla det som jubileets står för och stärker riktningen. Ambitionen är att Göteborg 2021 skall vara mer än ett jubileum. Den ambitionen präglar också varje enskild jubileumssatsning. Öppen dialog, för att engagera fler. Tänk unikt för ett internationellt avtryck. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i handling ska fortsatt genomsyra arbetet. Börja nu. Vägen till jubileet är lika viktig som själva året. Vägen till 2021 Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Varje år har ett fokus, vilket skapar något att samlas kring och berätta om. På så sätt kan processen hållas levande varje år fram till 2021 och långt därefter. Resan präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Och att engagera hela staden i firandet. Uppdraget till Göteborg & Co. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400 årsjubileum. I september 2012 ställde sig kommunfullmäktige enhälligt bakom riktningen och gav ett förnyat uppdrag till Göteborg & Co att årligen vidarebearbeta arbetsplanen för jubileet. 1. Kommunstyrelsen antar struktur, vision, mål och teman för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i enlighet med bil 1, som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av stadens 400 årsjubileum. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co att vidarebearbeta planeringen för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas under rubriken Förslag från Göteborg & Co till fortsatt arbetsprocess och stadsledningskontorets bedömningar i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 4. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co i uppdraget enligt punkt 3 ovan och beakta Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i sitt fortsatta planerings och genomförandearbete. 5

6 2014 detta har hänt Jubileumsarbetet fortsatte i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 18 mkr. För att på lång sikt uppfylla mål och vision för 2021 arbetade vi med följande frågor: Fokus 2014: Vatten och skärgård Jubileumssatsningar gav resultat Aktiviteter för hela staden Jubileumsförslag prövades i förstudier Fler engagerades genom kommunikation och dialog Uppföljning Fokus 2014: Vatten och skärgård Att komma nära vatten är en av de starkaste önskningarna från göteborgarna och ett av tre teman för jubileet. Under året lyftes därför Vatten och skärgård och fylldes med ett innehåll som tog oss närmare stadens vatten. Jubileumssatsningar gav resultat Flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier under 2013 tog steget vidare. Några förverkligades. Varje satsning som sjösätts skall också förädlas och växa hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Här följer några exempel som utvecklades vidare under året. Bada mitt i stan Det entreprenöriella Göteborg Go to Sea- en hyllning till havet Jubileumsparken i Frihamnen Kulturbåtshamn på Eriksberg Kunskap Göteborg Linbana över älven Stora Hamnkanalen Tillgänglig skärgård Tillåtande oaser Unga och musik- Side by Side Vattnet som hållbar resurs Läs mer om jubileumssatsningarna i Handlingsplan 2015, på sid 11. 6

7 Aktiviteter för hela staden Att engagera hela staden är ett viktigt mål för jubileet och en grundstomme i kommunikationen. Under året genomfördes därför aktiviteter som stärker jubileets riktning. Dialog fördes på plats med göteborgarna för att få återkoppling på arbetet. Här kunde vi berätta om planer och ta del av tankar och funderingar. På så sätt hålls processen levande, jubileet synliggörs och fler kan inbjudas att vara delaktiga Vi möttes i Jubileumsparken Visionerna för Göteborg 2021 och Älvstaden möttes i Jubileumsparken i Frihamnen och tog sina första konkreta uttryck där. Gemensamma platsskapande aktiviteter satte ljus på stadsutvecklingen i området. Det blev lättare att ta sig till Frihamnen genom en satsning på urban basics och den nya busshållplatsen Frihamnsporten öppnades i december. Samtidigt skapades en mötesplats med attraktivt innehåll. Gradvis byggdes en testarena för badkultur, grönska, lek och vattenaktiviteter. Det blev en uppladdning inför det skyltfönster för världen som öppnas genom Volvo Ocean Race kommande år. Hela staden skapade världens högsta koloss Under april och maj månad genomfördes ett världsrekord som samlade mellanstadieklasser från alla tio stadsdelar under ledning av Vetenskapsfestivalen. Tillsammans byggdes den högsta fraktal, i form av en 17,3 hög pyramid, som någonsin skapats. På så sätt uppmärksammades utvecklingen i Frihamnen och barn från hela staden deltog. Alla kan segla Med målet att bidra till ett mer tillgängligt och öppet Göteborg etablerades en seglingsarena i Frihamnen under sommaren. Alla var välkomna. Här erbjöds segling för såväl stora som små, oavsett förkunskaper eller fysisk förmåga. Nära 4000 personer provade på att segla under perioden maj till oktober under ledning av GKSS och Passalen, som erbjuder meningsfull fritid för alla. Sätt färg på Göteborg I april påbörjades ett världsrekordlångt konststråk. 21 km konst skall binda samman Röda Sten i väster med Blå stället i Angered inför 400-årsjubileet år Här engageras unga konstnärer, pedagoger, arbetslösa målare samt barn och ungdomar i gestaltningsprojekt.. Ambitionen är bland annat att öka sysselsättningen bland ungdomar och minska segregationen. Måleriföretagen har initierat satsningen. Under 2014 erbjöds samtliga engagerade ungdomar anställning genom projektet och fler kommer att få jobb på vägen till

8 Jubileumsförslag prövades i förstudier Under har 37 jubileumsförslag från arbetsplanen genomlysts i förstudier. Det har skett i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samrådet utsåg ansvarig organisation, därefter tillsattes en förstudieledare. Varje förstudie hade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar fanns representerade för att stärka hela stadenperspektivet. Uppdraget till förstudieledarna var att genomföra en trovärdig prövning av möjligheter med jubileumsförslagen. Målet var att få fram ett beslutsunderlag med en kostnadsbild för fortsatt inriktning och utformning samt att föreslå framtida projektägare. Förstudier som slutrapporterat 2014 Tema Nära vatten Tema Bygga broar Tema Öppna rum Stora Hamnkanalen/Blå stråk Den gröna berättelsen Bazar Pirarna på Eriksberg Gröna Stråk & Gröna oaser Byggplatsen som arena Pråmen Göteborg berättar Demokraticenter Vattnet som hållbar resurs Smart trafik Göteborg Extension Unga & musik Jubileumspark i Frihamnen Unga & kunskap Labb för framtidens samhälle Välkommen till Göteborg Leva 2021 Rum för ungt inflytande *För resultat av förstudier 2013 se utvecklade jubileumsplanen Processen för förstudier samordnades av jubileumsstaben. Arbetet har engagerat hundratals representanter från stadens förvaltningar, bolag, föreningar, organisationer, akademi och näringsliv och har inneburit en ny form av samverkan över gränserna. Ett gemensamt avstamp samlade förstudieledarna där verktyg för processen förmedlades. Ekonomiska resurser, samordningsmöten med coaching och expertkontakter erbjöds och regelbundna avstämningar gjordes. Resultaten presenterades både muntligt och skriftligt. 8

9 Process förstudier 2014 Resultatet av förstudieberedningen Beredningsprocessen stärktes av fristående experter inom hållbarhet och ekonomi från Sweco. Förslag med många gemensamma nämnare klustrades. Vissa fick nya namn. Resultat från några av de förstudier som slutrapporterat 2013 bakades in i årets studier. Beredningen har genomförts i flera steg efter slutrapporteringen. En workshop samlade representanter från 2021-samrådet, den nybildade unga referensgruppen, experter från Sweco och Handelshögskolan samt jubileumsstaben. Där granskades de förstudier som slutrapporterade 2014 utifrån frågeställningen vad tror vi på och varför. Underlag var experternas utlåtande, 2021-samrådets kommentarer samt förstudiens rekommendation. Beredningen resulterade i en indelning i tre kategorier; Utvecklas vidare som jubileumssatsning; Utvecklas på annat sätt; Avvecklas. Utvecklas vidare som jubileumssatsningar: Blå och gröna stråk och oaser, Byggplatsen som arena Popuzar, Göteborg berättar, Jubileumslägret Side by Side, Jubileumspark i Frihamnen, Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati, Leva 2021, Pirarna på Eriksberg, Smart trafik, Stora Hamnkanalen, Vattnet som hållbar resurs, Välkommen till Göteborg. Dessa förstudier tar steget vidare till förverkligande och fortsätter utvecklas av respektive projektägare, efter överlämning från jubileumsorganisationen. Utvecklas på annat sätt: Den gröna berättelsen, Labb för framtidens samhälle, Unga och kunskap. Förstudierna har uppmärksammat angelägna frågor som bör inkluderas i befintliga verksamheter. Resultaten från Den gröna berättelsen bör ingå i stadens strategiska kommunikation genom Stadsledningskontoret. Labb för framtidens samhälle kan 9

10 ingå i Innovationsplattformen med satsning på innovationslabb som bildats av Stadsledningskontoret. Unga och kunskap kan utvecklas vidare av Vetenskapsfestivalen och på sikt ingå i demokratienheten. Överlämning sker från jubileumsorganisationen. Avvecklas: Pråmen, Göteborg Extension. Följer förstudiens rekommendation om att ej utvecklas vidare som jubileumssatsning. Samtliga jubileumsförslag från arbetsplanen är därigenom genomlysta eller redan påbörjade. Den fortsatta utvecklingen presenteras i handlingsplanen för Handlingsplan 2015 Jubileumsarbetet fortsätter i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 20 mkr. Vi arbetar med följande frågor: Fokus 2015: Av och med unga Ung referensgrupp stärker organisationen Jubileumsförslag utvecklas vidare och förverkligas Framdrift och stöd till projektägare Aktiviteter för hela staden med milstolpen Volvo Ocean Race i Frihamnen Engagera fler genom kommunikation och dialog Fokus 2015: Av och med unga Året fylls med ett innehåll som stärker konceptet. Göteborg har höga ambitioner att vara en barn- och ungdomsstad och ett prioriterat mål i stadens budgetförslag är att unga göteborgare skall ges ökade möjligheter att påverka. De mötesplatser för unga som finns i staden stärks och kommuniceras. En Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati startar under året. Fler unga involveras och engageras både i stadens utveckling och i jubileumsarbetet, i samverkan med organisationer, föreningsliv och unga initiativ. En viktig målsättning i flera av de aktiviteter som genomförs är att öka ung sysselsättning. Ung referensgrupp stärker organisationen Den unga referensgruppen för Göteborg 2021, som består av ett tjugotal unga mellan 15 och 30 år från olika delar av staden, förstärker jubileumsorganisationen. Gruppen bildades 2014 och deltog i beredningen av de förstudier som slutrapporterade. Den får en nyckelroll under 2015 och skall vara med hela vägen till

11 Jubileumförslag från arbetsplanen utvecklas vidare och förverkligas Tusentals idéer, drömmar och förslag från göteborgarna har samlats in, summerats och paketerats i en arbetsplan. 37 av de 45 förslagen i arbetsplanen har prövats i förstudier. Förstudiearbetet är nu avslutat. De satsningar som påbörjats under 2014, tar ett steg framåt. Under 2015 startar flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier. Jubileumsorganisationen hanterar överlämningen mellan förstudieledare och projektägare. En mer detaljerad tids- och projektplan med budget tas fram av respektive projektägare inför starten. Därefter ansvarar projektägaren för genomförandet och den långsiktiga utvecklingen av jubileumssatsningen i bred samverkan med andra aktörer. Jubileets värdegrund genomsyrar det fortsatta arbetet. 20 jubileumförslag från arbetsplanen rekommenderas fortsatt utveckling som jubileumssatsningar. Se figur nedan samt utförliga beskrivningar på följande sidor. Läs om fler aktörer som siktar på 2021 på sid

12 De jubileumssatsningar som kräver beslut om investering från staden för att kunna göra ett bestående fysiskt avtryck är markerade med fotnot i beskrivningen som följer. Läs mer om investeringsbehov och budget på sid. 31 Tema Nära vatten Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Nära vatten. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Jubileumsbad mitt i stan * 1 Handlar om att göra det möjligt att bada i eller vid älven i centrala Göteborg som ett sätt att uppfylla en stark önskan om fler bad i staden. Målbilden är tillgängliga och välkomnande bad där människor vill vara. Badet kan bli en mötesplats genom nyskapande innehåll och gestaltning. För att möjliggöra bad i älven krävs långsiktigt satsning på vattenkvalitet. Fokus har lagts på bad vid älven genom test av badkulturer. Under 2014 har aktörer fört dialog om badkultur i Frihamnen; en playa skapades och en bastu började byggas. Konceptet om bad i staden stärktes av den badapp som lanserades av Park- och naturförvaltningen. Under 2015 invigs en bokningsbar bastu med fri entré i Frihamnen. En mobil bassäng för bad vid älven öppnar i juni. Här satsas på simskola för alla under sommaren. En utredning för fler möjligheter till bad i och vid älven initieras. Fler möjligheter att bada och lära sig simma i staden utreds. Investeringskalkyler tas fram för fler bad. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan med investeringskalkyl för fler bad. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Idrott- och föreningsförvaltningen, Parkoch naturförvaltningen, RaumlaborBerlin och aktörer från Jubileumsparken, Stadsbyggnadskontoret, *). Go to Sea en hyllning till havet Syftet är att lyfta fram havet och dess resurser som en del av stadens själ och en unik tillgång för Göteborg. Genomfördes för första gången Projektet fick ett starkt pedagogiskt värde då havet, fisk och skaldjur lyftes fram i seminarier, aktiviteter och unika matupplevelser. Ledorden var smaka, upplev och lär. Människor lockades till såväl vardagsmiljöer som kulturbyggnader genom ett innehåll med unika erbjudanden. Under 2015 genomförs Go to Sea igen efter fjolårets lyckade pilotprojekt. En av årets nyheter är en satsning som engagerar alla tio stadsdelar där fisk står på menyn i skolor, förskolor och äldreboenden. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling enligt plan med fler aktörer på nya platser i staden. 1 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

13 Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Avenyföreningen, Chalmers, Feskekôrka, Global Picnic, Göteborgs Hamn, Göteborgs Köpmannaförbund, Hav- och vattenmyndigheten, Havets hus, Higab, Jernhusen, Kulturförvaltningen, Länsstyrelsen, Måltidsservice Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Maritiman, Nordiska Akvarellmuseet, Nordstan, Ostindiefararen Götheborg, Passion för Mat, Smaka på Göteborg, Turistrådet Västsverige, Universeum, Wallenstam,*). Kulturbåtshamn på Eriksberg. Syftet är att utveckla Pirarna på Eriksberg till ett kunskapscentrum samt en hamn för stadens kulturbåtar, vilket efterfrågats länge. Uppfyller önskan om fler mötesplatser nära vatten där kultur och historia kan förmedlas. Har sitt ursprung i förslag om att ta tillvara på området kring Eriksbergs bockkran. Har stark koppling till stadens identitet som hamnstad. Under 2014 rustades pirarna upp och förstärktes med ankringsplatser och vindskydd för besökare. En Kulturbåtshamn invigdes i samband med höstens kulturbåtsfestival. Under 2015 fortsätter utvecklingen för att etablera kulturbåtshamnen med alla praktiska förutsättningar och arbeta vidare med planerna på ett kunskapscentrum i anslutning. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, fastighetsägare och aktörer i området, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Lindholmen Science Park, Maritimt i väst, Ostindiefararen Götheborg,*) Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen * 2 Satsningen handlar om att skapa en ny kulturhistorisk mötesplats i Stora Hamnkanalen. Målbilden är ett grönskande hamnstråk med aktiviteter på och längs vattnet. Svarar mot göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och levandegöra stadens historia. Det är en stark bärare av jubileet som bygger på stadens själ och ger ett bestående avtryck. Under 2014 genomfördes en publik aktivitet på Tyska bron under Göteborgs Kulturkalas. Här gjordes en återkoppling från den dialog som genomförts, en utställning visades och samtal fördes om gestaltningsförslag och den kulturhistoriska miljön. Kajerna förstärktes och utrymme för ljussättning och ankringsplatser påbörjades. Under 2015 fortsätter utveckling steg för steg. Samverkan sker med blå och gröna stråk för ekologisk hållbarhet. Den sociala dimensionen samt de kulturhistoriska värdena beaktas även i fortsättningen. Investeringsbehoven framåt tydliggörs genom investerings- och projekteringskalkyler. Förstudieledare: Trygg, vacker stad/stadsbyggnadskontoret. Fortsatt utveckling enligt plan. Stärk den långsiktiga utvecklingen genom att ta fram en realistisk investerings- och projekteringskalkyl. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Fastighetskontoret, Higab, Innerstaden Göteborg, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, Västsvenska Handelskammaren, Älvstranden utveckling AB, *). 2 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

14 Tillgänglig skärgård Syftet är att på lång sikt ge internationell lyskraft åt stadens unika tillgång. En pilotsatsning 2014 gjorde skärgården mer tillgänglig för fler. Ökad samverkan nåddes genom gemensam marknadsföring under konceptet Göteborgs skärgård. Skärgårdsdagarna arrangerades av lokala aktörer. Under 2015 fortsätter utvecklingen av konceptet och inkluderar ägarfrågor av mark och bryggor. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling i bred samverkan. Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Göteborgs skärgård, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Turistrådet Västsverige, Västtrafik, *). Vattenkonst/vattenlek Satsningen handlar om att lyfta fram den befintliga vattenkonsten/vattenleken och att skapa fler unika installationer och konstverk med koppling till vatten. Det är en långsiktig satsning på att föra in vattenkonst/vattenlek i det offentliga rummet och göra platser mer attraktiva och inbjudande hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Under 2015 invigs en vattenlek för stora och små i Jubileumsparken i Frihamnen. Utvecklingen fortsätter i samverkan med Vattnet som hållbar resurs för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Förstudieledare: Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Projektägare: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Kretslopp och vatten, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB,*) 14

15 Vattnet som hållbar resurs Svarar på behovet att hantera stadens stora utmaning med klimatförändringar och översvämningsproblematik. Satsningen handlar om att Göteborg tar position som förebild när det gäller strategier för dessa avgörande frågor. Utgår från hållbarhetsdimensionerna. Staden blir ett nav för kunskap som samlar internationell och nationell kompetens. Innovativa lösningar tillämpas och staden invånare aktiveras i synliga projekt som gör skillnad. Konferensen Vattnet i den hållbara staden, genomfördes 2014 och samlade 450 deltagare under två dagar. Här medverkade internationell och nationell expertis kring frågor om vatten, klimatförändringar och hållbara städer. Under 2015 utvärderas konferensen och nästa steg planeras. För att ta höjd i ett helhetsgrepp utses ny övergripande projektägare. Samverkan sker med Världens bästa stad när det regnar och Vattenkonst/vattenlek i gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Möjlig samverkan även med Blå & Gröna stråk och oaser, Bada mitt i stan och Stora Hamnkanalen i utformning av ekosystemtjänster. Innovativa konkreta lösningar där stadens invånare aktiveras tar form. Älvstaden används som testarena. Förstudieledare: Kretslopp och vatten. Stadsledningskontoret utser övergripande projektägare som tar höjd i ett helhetsgrepp med koppling till Älvstaden. Utveckla samverkan med andra jubileumssatsningar enligt beskrivning. Kretslopp och vatten fortsätter utveckla konferensen Vattnet i den hållbara staden. Projektägare: Stadsledningskontoret. Delprojekt konferens: Kretslopp och vatten. Delprojekt gestaltning: Världens bästa stad när det regnar: Business Region Göteborg (ADA). Vattenkonst/vattenlek: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Dag & Nät, Fastighetsförvaltningen, Gryab, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Luleå Tekniska Universitet, Miljöförvaltningen, Rent Dagvatten AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm International Water Institute, Svenskt vatten, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Swedish Water House, Urban Water, VA Syd, VA-teknik Södra, White, Älvstranden Utveckling AB, *). 15

16 Tema Bygga broar Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Bygga broar. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Blå & gröna stråk och oaser Svarar på göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och få mer grönska i staden. Göteborg vill vara ledande inom hållbar stadsutveckling och satsningen på stadens blå och grönstruktur är en avgörande faktor. Staden binds samman genom blå och gröna stråk, det är liv i och vid kanaler och vattenvägar. Grönskande oaser ger andrum och fler träd planteras vilket stärker den ekologiska dimensionen. Sammanhängande grönområden ger vinster genom ekosystemtjänster stärktes det gröna stråket vid Kvillebäcken genom fler träd. Under 2015 invigs en fruktlund i Slottsskogen som en del av satsningen. Utvecklingen fortsätter genom att fokusera och välja tydliga satsningar. Test, uppföljning görs för att lära av processen. Klustras med Gröna oaser och Fler träd i staden. Samverkan med Vattnet som hållbar resurs. Den sociala dimensionen beaktas och ekosystemtjänster utvecklas och visualiseras. Stegvis utveckling hela vägen till Förstudieledare: Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan med fokusering och tydliga satsningar. Projektägare: Park- och naturförvaltningen Förslag på samverkansaktörer: Botaniska trädgården, Fastighetskontoret, Gunnebo Slott, Göteborg & Co, Liseberg, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, *). Göteborg berättar Svarar på göteborgarnas önskan om att öka kunskapen om vår historia av mångfald och synliggöra människorna i staden. Satsningen handlar om att bidra till att bygga broar mellan människor och minska avstånd, där det yttersta målet är en stad för alla. Möten skapas över generationsgränser genom att berättelser förmedlas om personer, byggnader, platser och händelser. Kan bidra till ökad stolthet och framtidstro och ge ett bestående avtryck genom märkningar, publikationer och digitala plattformar. Främjar inkludering genom möten över generationsgränser och andra upplevda gränser. Fyra delprojekt utvecklas löpande; Hundra guldkorn(platser); Hundra berättelser (personer); Hundra historier (händelser); Hundra utmärkta hus (byggnader). Potentiell samverkan med Göteborgskällan. Förstudieledare: Kulturförvaltningen. Börja enligt plan och tydliggör jubileumskopplingen. Beakta mångfalden i urvalet. Projektägare: Kulturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Göteborgskällan, Higab, Landsarkivet, Regionarkivet i Göteborg, ungdomsråd, Utbildningsförvaltningen, senior Göteborg, *). 16

17 Jubileumslinbana över älven * 3 Ambitionen är att binda samman staden över älven genom en linbana. Förstudien visar att linbanan har stor potential som en energisnål och kostnadseffektiv kollektivtrafiklänk-till lägre kostnad än en ny spårvagnslinje. Under 2014 fördjupades utredningen av Trafikkontoret. Den genomförda förstudien gick ut på remiss. En förnyad lokaliseringsstudie har genomförts liksom en rättslägesutredning för möjligheten att avvända linbanor i kollektivtrafik. Under 2015 tas en tredimensionell stadsmiljöillustration för linbanelinjen Haga-Lindholmen fram för att kunna visa den tänka linjen för allmänheten via webben. Fortsatta detaljstudier med investeringskalkyl och utveckling av möjliga affärsmodeller genomförs. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling enligt plan med detaljstudier, investeringskalkyl samt utveckling av möjliga affärsmodeller. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Fastighetskontoret, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafiknämnden, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB*). Jubileumslägret Side by Side Handlar om att Göteborg står värd för ett stort internationellt läger med höjd och kvalitet för barn och unga som utvecklas under vägen till jubileet. Målbilden är att deltagare och besökare möts på ett Gothia Cup för musik och andra konstformer. Musik används som verktyg för hållbar utveckling med betoning på den sociala dimensionen. Syftet är att bryta segregation, skapa ökad delaktighet och framtidstro. Musik, passion och tillsammans är ledorden. Ett pilotprojekt, som tog sitt avstamp i El Sistemas verksamhet, genomfördes 2014 och samlade 800 deltagare från Sverige och Norden. Gustavo Dudamel som ciceron och Göteborgs Symfoniker som huvudarrangör bäddar för att göra lägret unikt i sitt slag och stärka Göteborg som musikstad. Under 2015 och framåt sker utveckling steg för steg med alltfler deltagare varje år. Fortsatt bred samverkan sker med akademin, kulturskolor och det fria kulturlivet. Organisationsmodell utvecklas utifrån kompetens och roller. Kopplingen till 400-årsjubileet tydliggörs i all kommunikation genomförs en jubileumskonsert som del av invigningen av arenan för Volvo Ocean Race. Det blir en avslutning på jubileumslägret Side by Side. Barn och ungdomar spelar och sjunger tillsammans med Göteborgs Symfoniker under ledning av Gustavo Dudamel. Förstudieledare: SDF Norra Hisingen. Fortsatt utveckling enligt plan samt tydliggör kopplingen till 400-årsjubileet. Projektägare/Huvudarrangör: Göteborgs Symfoniker och Konserthuset- GSAB. Förslag på samverkansaktörer: Samverkansorganisation med flera huvudmän; Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Göteborgs Symfoniker, stiftelsen El Sistema, Västra Götalandsregionen. Övriga: Framtiden AB, Göteborgs universitet, Idrott- och föreningsförvaltningen, Kulturskolor i tio stadsdelar, Måltidsservice, Park- och naturförvaltningen*). 3 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

18 Kunskap Göteborg Ambitionen är att vara en plattform för att stödja och sprida viktig Göteborgsbaserad forskning i samband med 400-årsjubileet. Syftet är att stimulera till forskning i och om Göteborg med målet att göra ett avtryck för framtiden. Föreningen Kunskap Göteborg bildades för att hålla samman satsningen som ett resultat av ett förberedande arbete i samverkan mellan stiftelser, akademi och jubileumsorganisationen. Under 2013 och 2014 arrangerade föreningen inspirationsdagar med presentation av aktuell forskning i syfte att engagera fler stiftelser att öronmärka forskningsmedel. Flera bidrag delades ut. Under 2015 genomförs en ny inspirationsdag med forskningspresentationer för att locka fler stiftelser att ansluta och en hemsida skapas för dokumentation av aktuell forskning. Fortsatt utveckling enligt plan för ökat genomslag hos stiftelser och forskare. Stärk kommunikationen. Projektägare: Föreningen Kunskap Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Stiftelser,*). Smart trafik Syftet är att Göteborg tar position som en innovativ arena för smarta och hållbara transporter. Svarar på viktig fråga för staden att förbättra tjänster till invånarna och minska miljöbelastningen genom smarta lösningar. Linbanan som banbrytande kollektivtrafiklänk binder samman staden över älven och blir en viktig ikon för Smart trafik. Göteborg arbetar vidare mot 2035 med en gemensam målbild tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och stadens invånare. Under 2015 fortsätter arbetet att utgå från hållbarhetsdimensionerna och utveckla konceptet. Smarta lösningar som bygger på faktiska behov tydliggörs. Vad som är unikt och kan vara jubileumssatsningar definieras. Bygger vidare på vad vi kan bli bäst på i Göteborg. Medel för samordning söks i utlysningarna Mobility for Growth 5.5 samt Smart Cities and Communities 1 ( ). Affärsmodeller undersöks och utvecklas. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling under 2015 och framåt med löpande utvärdering. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Energimyndigheten, EU, Fastighetskontoret, Gatubolaget, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Innovationsplattformen- Stadsledningskontoret, IVL + forskningsinstitut, Miljöförvaltningen, Parkeringsbolaget, Region Halland, Science Parks; Johanneberg, Lindholmen, Smart cities + initiativ, Trafikverket, Viktoriainstitutet, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB, *). 18

19 Välkommen till Göteborg Målbilden är att Göteborg tar position som internationell förebild på inkluderande värdskap. Ambitionen är att öka kontaktytor och möten mellan människor över stadsdelsgränser och andra upplevda gränser. En satsning i hela staden inkluderar göteborgarna i genomförandet av jubileumssatsningarna. Genom att ta tillvara på och lyfta det som görs idag kan satsningen bidra till ökad delaktighet och framtidstro. Befintliga och nyskapande metoder för delaktighet har definierats. En checklista för inkludering har tagits fram. Den sociala dimensionen i samtliga jubileumssatsningar stärks genom ett delaktighetspartnerskap där föreningslivet representeras i den fortsatta utvecklingen. Under 2015 konkretiseras arbetet för att kunna tillämpas i jubileumssatsningarna framåt och projektägare utses. En satsning påbörjas för ökad delaktighet i de prioriterade jubileumssatsningarna. Förstudien slutrapporterade vid årsskiftet och är under beredning. Förstudieledare: Göteborg & Co Fortsatt beredning. Konkret satsning påbörjas under Projektägare: Prel Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Folkets hus och parker, Interreligiösa centret, Kulturförvaltningen, SENSUS, Social resursförvaltning, Turistrådet Västsverige*). Tema Öppna rum Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Öppna rum. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Byggplatsen som arena Popuzar Ambitionen med Byggplatsen som arena är att staden blir en internationell förebild för hur stök mildras vid stora infrastruktursatsningar. Stadens mellanrum tas tillvara och ingrepp i stadsbilden kompenseras. Unika lösningar skapas som ger mervärden till göteborgarna. Målbilden för Popuzar (Bazar+Pop-up) är att vara en naturlig besökspunkt som ständigt förändras och överraskar. En mängd affärsidéer och produkter testas här. Lockar intressenter och fastighetsägare som ser värden i att skapa trevligare platser som berörs av större byggprojekt. Kan bidra till nytt utbud och manifestera framtidens handel samt ge utrymme för cirkulär ekonomi; låne/byte/second hand/, utställningar och nya aktörer. Under 2015 och framåt utvecklas konceptet Popuzar av Västsvenska Handelskammaren och den sociala dimensionen stärks. Yta upplåts till cirkulär ekonomi, hållbarhetsprodukter och låg hyra erbjuds till vissa verksamheter. Konceptets värde bevakas genom manual för kvalitetssäkring. Ytterligare innehåll för Byggplatsen som arena konkretiseras. Vad som kan vara jubileumssatsningar tydliggörs. De mervärden som kan förmedlas klargörs. Förstudieledare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Förstudieledare Bazar: Västsvenska Handelskammaren. 19

20 Fortsatt utveckling enligt plan, tydliggör jubileumskopplingen. Projektägare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Projektägare Popuzar: Västsvenska Handelskammaren. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad *). Det entreprenöriella Göteborg Ambitionen är att uppmuntra entreprenörskap och innovation och att skapa en struktur för detta i staden. Utvecklingen fortsatte under 2014 och samordnades med planerade satsningar som exempelvis entreprenörskvarter för att främja det entreprenöriella Göteborg. Under 2015 fortsätter utvecklingen med Junior World Entrepreneurship Forum som genomförs parallellt med Ung Företagsamhet. Unga engageras i arbetet. Förstudieledare: Business Region Göteborg. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Business Region Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Ung Företagsamhet, Västsvenska Handelskammaren*). Jubileumsparken i Frihamnen (vägen till) * 4 Målet är att skapa ett nytt gemensamt rum i staden- Jubileumsparken i Frihamnen. En allmötesplats nära vattnet med bad, grönska och aktiviteter. Steg-för-steg utvecklas Jubileumsparken i dialog och samverkan. Tre teman gestaltas över tid: Odlingskultur, badkultur och JA- vi säger ja. Svarar på göteborgarnas önskan om mer grönska och bad i staden. Stärker visionerna för Älvstaden och Göteborg 2021 som beslutats i Kommunfullmäktige. Gör ett bestående avtryck för framtiden liksom Liseberg och Botaniska trädgården gjorde för 300-årsjubileet. Steg-för-steg framväxten som utgår från det befintliga stärker hållbarheten. Etablerar Frihamnen som viktig plats för stadens utveckling. Under 2014 har platsbyggnadsaktiviteter genomförts; rollerderby, playa, odling, evenemang, utsmyckning i samverkan med staden och internationella gästspel. Under 2015 fortsätter utvecklingen med badkultur; bastu öppen för alla invigs, lekplats med vattenkonst etableras och ett bad öppnar under sommaren. Samverkan sker med Ungt inflytande och andra jubileumsprojekt. Dokumentation av vilka som nås sker och kontinuerlig utvärdering görs. Kommunikationen stärks och breddas. En internationell tävling utlyses för parkens gestaltning. Investeringskalkyler tas fram för den fortsatta utvecklingen. Förstudieledare: Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan och ta fram investeringskalkyl för framtida utveckling. Projektägare genomförande: Park- och naturförvaltningen för tävling, parkens genomförande och framtida drift. Projektägare platsbyggnadsaktiviteter: Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Frilagret, Fryshuset, GKSS/Passalen, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Måleriföretagen, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB *). 4 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

BLI EN DEL AV FIRANDET!

BLI EN DEL AV FIRANDET! BLI EN DEL AV FIRANDET! JUBILEUMSPLAN 2015 År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

Göteborg. 2021 Utdrag ur svar på uppdraget från kommunfullmäktige om Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg. 2021 Utdrag ur svar på uppdraget från kommunfullmäktige om Göteborgs 400-årsjubileum Göteborg 2021 Utdrag ur svar på uppdraget från kommunfullmäktige om Göteborgs 400-årsjubileum Arbetsmaterial Utvecklad jubileumsplan för 2013 2014 2 Inledande sammanfattning Inledande sammanfattning 3

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Vad? Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konst närliga fakulteter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket

Läs mer

Utveckling Nordost

Utveckling Nordost Utveckling Nordost 2011-2013 Nordöstra Göteborg En fjärdedel av Göteborgs yta - 112 km² Var femte göteborgare 90 000 Global ung befolkning Ledig mark Natur och kultur Infrastruktur Bakgrund Sammanhållning

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bygger vi socialt hållbart?

Bygger vi socialt hållbart? NORDBYGG EcoForum 22-23 2- april 2015 Ann Legeby Arkitekturskolan KTH Sweco Architects ct Sociala hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet Bygger vi socialt hållbart? Ann Legeby Sweco Architects Arkitekturskolan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Mycket har redan hänt nu börjar andra halvlek!

Mycket har redan hänt nu börjar andra halvlek! Version 160126 Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Mycket har redan hänt nu börjar andra halvlek! Utvecklad jubileumsplan 2016 2017 med budgetunderlag för Göteborgs 400 årsjubileum INNEHÅLL Inledning.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer