Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag"

Transkript

1 förslag till kommunstyrelsen Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag 1

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Värdegrund för Göteborg Vägen till detta har hänt.. 6 Handlingsplan Budgetunderlag Scenario Kommunikation och dialog. 27 Uppföljning. 29 Jubileumsorganisation Investeringsbehov och budget. 31 Den utvecklade jubileumsplanen har tagits fram i samverkan med 2021-samrådet som består av ansvariga inom Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna genom Stadsdelsförvaltningen Linné/Majorna, Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co. 2

3 Göteborg & Co har rollen att leda, samordna och kommunicera jubileumsarbetet, med uppdraget att vidarebearbeta arbetsplanen för Göteborgs 400-årsjubileum. Vi har därför tagit fram en utvecklad jubileumsplan för Här presenteras en rapport för 2014, handlingsplan för 2015, budgetunderlag för 2016 samt ett scenario för Nu gäller det! Vi har lyssnat och summerat Tusentals idéer och drömmar från göteborgarna har samlats in, paketerats i planer och böcker. Vision, mål och teman har formulerats ur förslagen från den öppna processen. Förslag har prövats Förstudier har genomlyst förslagen och rekommenderat vägen framåt. Experter, ung referensgrupp, 2021-samråd och jubileumsstab har granskat och värderat för att få fram beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen. Dags att genomföra Staden har bestämt sig för att satsa och mycket har kommit igång. Det bubblar i Göteborg när allt fler vill vara med samlades vi kring Vatten och skärgård med en budget på 18 mkr sätts Av och med unga i fokus utifrån en budget på 20 mkr. Vi möts i Frihamnen under Volvo Ocean Race för att synliggöra stadens planer och visioner. Kraftsamlingen har betydelse och jubileumsarbetet fungerar som en naturlig del i stadens ambition att gemensamt utveckla Göteborg och regionen. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränser där oväntade möten skapar nya möjligheter. Tid för beslut En slutsats från genomlysningen är att investeringsbeslut behöver fattas av staden för kunna förverkliga de riktigt stora och banbrytande förslagen. De som kan ge ett bestående fysiskt avtryck för framtiden och tillföra stora värden till göteborgarna. Vi vill stolt kunna visa att vi kom närmare vattnet, att vi byggde broar och öppnade rum. Att vi uppfyllde göteborgarnas önskan om Stora Hamnkanalen, som en levande mötesplats, en unik Jubileumspark i Frihamnen, en Jubileumslinbana över älven och Jubileumsbad i staden. Att Jubileumssatsningen på ungt inflytande och demokrati blev verklighet liksom Jubileumslägret - Side by Side med unga från hela världen. Och då har vi bara berättat en bråkdel av det som händer över hela staden. Ytterst handlar det om en stad där alla känner mening och delaktighet. Det är nu de modiga besluten behöver fattas för att kunna göra en bra stad bättre och på det sättet göra ett avtryck för framtiden. Låt oss tillsammans kraftsamla hela vägen till 2021 för att åstadkomma mer än ett jubileum. Camilla Nyman VD, Göteborg & Co 3

4 Värdegrund för Göteborg 2021 Göteborg 400 år det här är jubileet År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter. Stadens ambition är att jubileet används som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen. På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska 400-årsjubileet ge långvariga, positiva effekter för göteborgarna. Idag handlar det inte bara om att bygga, det handlar om att samla staden och gemensamt nyttja jubileet som ett kraftfullt verktyg för samhällsutveckling. Vision, tema, mål och satsningar är byggda från grunden från alla inblandade grupperingars förslag. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränserna. En vision År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Fem mål Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring. Tre teman De drömmar, förslag och önskningar som kommit fram i idéinsamlingen har sammanfattats i tre teman. De fungerar som strategier för att hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen till Nära vatten att komma nära stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. Bygga broar att bygga broar mellan människor och minska avstånd. Öppna rum- att utveckla en öppen och tillåtande stad genom nya kreativa mötesplatser. 4

5 Jubileumssatsningar Jubileumssatsningarna bidrar till att uppfylla mål och vision för jubileet och tillför värden till staden genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara. De representerar idéarbetet, är kopplade till något av jubileets teman och består av: Förslag från idéinsamlingen som summerats i arbetsplanen. Ett redan planerat eller pågående projekt, som ges en extra dimension. Något helt nytt som kommer fram genom att flera aktörer tar sikte på Verktyg för jubileet Verktygen kan ses som en hjälp på vägen i planering och genomförande av jubileumssatsningar. De används för att uppfylla det som jubileets står för och stärker riktningen. Ambitionen är att Göteborg 2021 skall vara mer än ett jubileum. Den ambitionen präglar också varje enskild jubileumssatsning. Öppen dialog, för att engagera fler. Tänk unikt för ett internationellt avtryck. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i handling ska fortsatt genomsyra arbetet. Börja nu. Vägen till jubileet är lika viktig som själva året. Vägen till 2021 Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Varje år har ett fokus, vilket skapar något att samlas kring och berätta om. På så sätt kan processen hållas levande varje år fram till 2021 och långt därefter. Resan präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Och att engagera hela staden i firandet. Uppdraget till Göteborg & Co. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400 årsjubileum. I september 2012 ställde sig kommunfullmäktige enhälligt bakom riktningen och gav ett förnyat uppdrag till Göteborg & Co att årligen vidarebearbeta arbetsplanen för jubileet. 1. Kommunstyrelsen antar struktur, vision, mål och teman för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i enlighet med bil 1, som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av stadens 400 årsjubileum. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co att vidarebearbeta planeringen för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas under rubriken Förslag från Göteborg & Co till fortsatt arbetsprocess och stadsledningskontorets bedömningar i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 4. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co i uppdraget enligt punkt 3 ovan och beakta Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i sitt fortsatta planerings och genomförandearbete. 5

6 2014 detta har hänt Jubileumsarbetet fortsatte i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 18 mkr. För att på lång sikt uppfylla mål och vision för 2021 arbetade vi med följande frågor: Fokus 2014: Vatten och skärgård Jubileumssatsningar gav resultat Aktiviteter för hela staden Jubileumsförslag prövades i förstudier Fler engagerades genom kommunikation och dialog Uppföljning Fokus 2014: Vatten och skärgård Att komma nära vatten är en av de starkaste önskningarna från göteborgarna och ett av tre teman för jubileet. Under året lyftes därför Vatten och skärgård och fylldes med ett innehåll som tog oss närmare stadens vatten. Jubileumssatsningar gav resultat Flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier under 2013 tog steget vidare. Några förverkligades. Varje satsning som sjösätts skall också förädlas och växa hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Här följer några exempel som utvecklades vidare under året. Bada mitt i stan Det entreprenöriella Göteborg Go to Sea- en hyllning till havet Jubileumsparken i Frihamnen Kulturbåtshamn på Eriksberg Kunskap Göteborg Linbana över älven Stora Hamnkanalen Tillgänglig skärgård Tillåtande oaser Unga och musik- Side by Side Vattnet som hållbar resurs Läs mer om jubileumssatsningarna i Handlingsplan 2015, på sid 11. 6

7 Aktiviteter för hela staden Att engagera hela staden är ett viktigt mål för jubileet och en grundstomme i kommunikationen. Under året genomfördes därför aktiviteter som stärker jubileets riktning. Dialog fördes på plats med göteborgarna för att få återkoppling på arbetet. Här kunde vi berätta om planer och ta del av tankar och funderingar. På så sätt hålls processen levande, jubileet synliggörs och fler kan inbjudas att vara delaktiga Vi möttes i Jubileumsparken Visionerna för Göteborg 2021 och Älvstaden möttes i Jubileumsparken i Frihamnen och tog sina första konkreta uttryck där. Gemensamma platsskapande aktiviteter satte ljus på stadsutvecklingen i området. Det blev lättare att ta sig till Frihamnen genom en satsning på urban basics och den nya busshållplatsen Frihamnsporten öppnades i december. Samtidigt skapades en mötesplats med attraktivt innehåll. Gradvis byggdes en testarena för badkultur, grönska, lek och vattenaktiviteter. Det blev en uppladdning inför det skyltfönster för världen som öppnas genom Volvo Ocean Race kommande år. Hela staden skapade världens högsta koloss Under april och maj månad genomfördes ett världsrekord som samlade mellanstadieklasser från alla tio stadsdelar under ledning av Vetenskapsfestivalen. Tillsammans byggdes den högsta fraktal, i form av en 17,3 hög pyramid, som någonsin skapats. På så sätt uppmärksammades utvecklingen i Frihamnen och barn från hela staden deltog. Alla kan segla Med målet att bidra till ett mer tillgängligt och öppet Göteborg etablerades en seglingsarena i Frihamnen under sommaren. Alla var välkomna. Här erbjöds segling för såväl stora som små, oavsett förkunskaper eller fysisk förmåga. Nära 4000 personer provade på att segla under perioden maj till oktober under ledning av GKSS och Passalen, som erbjuder meningsfull fritid för alla. Sätt färg på Göteborg I april påbörjades ett världsrekordlångt konststråk. 21 km konst skall binda samman Röda Sten i väster med Blå stället i Angered inför 400-årsjubileet år Här engageras unga konstnärer, pedagoger, arbetslösa målare samt barn och ungdomar i gestaltningsprojekt.. Ambitionen är bland annat att öka sysselsättningen bland ungdomar och minska segregationen. Måleriföretagen har initierat satsningen. Under 2014 erbjöds samtliga engagerade ungdomar anställning genom projektet och fler kommer att få jobb på vägen till

8 Jubileumsförslag prövades i förstudier Under har 37 jubileumsförslag från arbetsplanen genomlysts i förstudier. Det har skett i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samrådet utsåg ansvarig organisation, därefter tillsattes en förstudieledare. Varje förstudie hade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar fanns representerade för att stärka hela stadenperspektivet. Uppdraget till förstudieledarna var att genomföra en trovärdig prövning av möjligheter med jubileumsförslagen. Målet var att få fram ett beslutsunderlag med en kostnadsbild för fortsatt inriktning och utformning samt att föreslå framtida projektägare. Förstudier som slutrapporterat 2014 Tema Nära vatten Tema Bygga broar Tema Öppna rum Stora Hamnkanalen/Blå stråk Den gröna berättelsen Bazar Pirarna på Eriksberg Gröna Stråk & Gröna oaser Byggplatsen som arena Pråmen Göteborg berättar Demokraticenter Vattnet som hållbar resurs Smart trafik Göteborg Extension Unga & musik Jubileumspark i Frihamnen Unga & kunskap Labb för framtidens samhälle Välkommen till Göteborg Leva 2021 Rum för ungt inflytande *För resultat av förstudier 2013 se utvecklade jubileumsplanen Processen för förstudier samordnades av jubileumsstaben. Arbetet har engagerat hundratals representanter från stadens förvaltningar, bolag, föreningar, organisationer, akademi och näringsliv och har inneburit en ny form av samverkan över gränserna. Ett gemensamt avstamp samlade förstudieledarna där verktyg för processen förmedlades. Ekonomiska resurser, samordningsmöten med coaching och expertkontakter erbjöds och regelbundna avstämningar gjordes. Resultaten presenterades både muntligt och skriftligt. 8

9 Process förstudier 2014 Resultatet av förstudieberedningen Beredningsprocessen stärktes av fristående experter inom hållbarhet och ekonomi från Sweco. Förslag med många gemensamma nämnare klustrades. Vissa fick nya namn. Resultat från några av de förstudier som slutrapporterat 2013 bakades in i årets studier. Beredningen har genomförts i flera steg efter slutrapporteringen. En workshop samlade representanter från 2021-samrådet, den nybildade unga referensgruppen, experter från Sweco och Handelshögskolan samt jubileumsstaben. Där granskades de förstudier som slutrapporterade 2014 utifrån frågeställningen vad tror vi på och varför. Underlag var experternas utlåtande, 2021-samrådets kommentarer samt förstudiens rekommendation. Beredningen resulterade i en indelning i tre kategorier; Utvecklas vidare som jubileumssatsning; Utvecklas på annat sätt; Avvecklas. Utvecklas vidare som jubileumssatsningar: Blå och gröna stråk och oaser, Byggplatsen som arena Popuzar, Göteborg berättar, Jubileumslägret Side by Side, Jubileumspark i Frihamnen, Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati, Leva 2021, Pirarna på Eriksberg, Smart trafik, Stora Hamnkanalen, Vattnet som hållbar resurs, Välkommen till Göteborg. Dessa förstudier tar steget vidare till förverkligande och fortsätter utvecklas av respektive projektägare, efter överlämning från jubileumsorganisationen. Utvecklas på annat sätt: Den gröna berättelsen, Labb för framtidens samhälle, Unga och kunskap. Förstudierna har uppmärksammat angelägna frågor som bör inkluderas i befintliga verksamheter. Resultaten från Den gröna berättelsen bör ingå i stadens strategiska kommunikation genom Stadsledningskontoret. Labb för framtidens samhälle kan 9

10 ingå i Innovationsplattformen med satsning på innovationslabb som bildats av Stadsledningskontoret. Unga och kunskap kan utvecklas vidare av Vetenskapsfestivalen och på sikt ingå i demokratienheten. Överlämning sker från jubileumsorganisationen. Avvecklas: Pråmen, Göteborg Extension. Följer förstudiens rekommendation om att ej utvecklas vidare som jubileumssatsning. Samtliga jubileumsförslag från arbetsplanen är därigenom genomlysta eller redan påbörjade. Den fortsatta utvecklingen presenteras i handlingsplanen för Handlingsplan 2015 Jubileumsarbetet fortsätter i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 20 mkr. Vi arbetar med följande frågor: Fokus 2015: Av och med unga Ung referensgrupp stärker organisationen Jubileumsförslag utvecklas vidare och förverkligas Framdrift och stöd till projektägare Aktiviteter för hela staden med milstolpen Volvo Ocean Race i Frihamnen Engagera fler genom kommunikation och dialog Fokus 2015: Av och med unga Året fylls med ett innehåll som stärker konceptet. Göteborg har höga ambitioner att vara en barn- och ungdomsstad och ett prioriterat mål i stadens budgetförslag är att unga göteborgare skall ges ökade möjligheter att påverka. De mötesplatser för unga som finns i staden stärks och kommuniceras. En Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati startar under året. Fler unga involveras och engageras både i stadens utveckling och i jubileumsarbetet, i samverkan med organisationer, föreningsliv och unga initiativ. En viktig målsättning i flera av de aktiviteter som genomförs är att öka ung sysselsättning. Ung referensgrupp stärker organisationen Den unga referensgruppen för Göteborg 2021, som består av ett tjugotal unga mellan 15 och 30 år från olika delar av staden, förstärker jubileumsorganisationen. Gruppen bildades 2014 och deltog i beredningen av de förstudier som slutrapporterade. Den får en nyckelroll under 2015 och skall vara med hela vägen till

11 Jubileumförslag från arbetsplanen utvecklas vidare och förverkligas Tusentals idéer, drömmar och förslag från göteborgarna har samlats in, summerats och paketerats i en arbetsplan. 37 av de 45 förslagen i arbetsplanen har prövats i förstudier. Förstudiearbetet är nu avslutat. De satsningar som påbörjats under 2014, tar ett steg framåt. Under 2015 startar flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier. Jubileumsorganisationen hanterar överlämningen mellan förstudieledare och projektägare. En mer detaljerad tids- och projektplan med budget tas fram av respektive projektägare inför starten. Därefter ansvarar projektägaren för genomförandet och den långsiktiga utvecklingen av jubileumssatsningen i bred samverkan med andra aktörer. Jubileets värdegrund genomsyrar det fortsatta arbetet. 20 jubileumförslag från arbetsplanen rekommenderas fortsatt utveckling som jubileumssatsningar. Se figur nedan samt utförliga beskrivningar på följande sidor. Läs om fler aktörer som siktar på 2021 på sid

12 De jubileumssatsningar som kräver beslut om investering från staden för att kunna göra ett bestående fysiskt avtryck är markerade med fotnot i beskrivningen som följer. Läs mer om investeringsbehov och budget på sid. 31 Tema Nära vatten Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Nära vatten. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Jubileumsbad mitt i stan * 1 Handlar om att göra det möjligt att bada i eller vid älven i centrala Göteborg som ett sätt att uppfylla en stark önskan om fler bad i staden. Målbilden är tillgängliga och välkomnande bad där människor vill vara. Badet kan bli en mötesplats genom nyskapande innehåll och gestaltning. För att möjliggöra bad i älven krävs långsiktigt satsning på vattenkvalitet. Fokus har lagts på bad vid älven genom test av badkulturer. Under 2014 har aktörer fört dialog om badkultur i Frihamnen; en playa skapades och en bastu började byggas. Konceptet om bad i staden stärktes av den badapp som lanserades av Park- och naturförvaltningen. Under 2015 invigs en bokningsbar bastu med fri entré i Frihamnen. En mobil bassäng för bad vid älven öppnar i juni. Här satsas på simskola för alla under sommaren. En utredning för fler möjligheter till bad i och vid älven initieras. Fler möjligheter att bada och lära sig simma i staden utreds. Investeringskalkyler tas fram för fler bad. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan med investeringskalkyl för fler bad. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Idrott- och föreningsförvaltningen, Parkoch naturförvaltningen, RaumlaborBerlin och aktörer från Jubileumsparken, Stadsbyggnadskontoret, *). Go to Sea en hyllning till havet Syftet är att lyfta fram havet och dess resurser som en del av stadens själ och en unik tillgång för Göteborg. Genomfördes för första gången Projektet fick ett starkt pedagogiskt värde då havet, fisk och skaldjur lyftes fram i seminarier, aktiviteter och unika matupplevelser. Ledorden var smaka, upplev och lär. Människor lockades till såväl vardagsmiljöer som kulturbyggnader genom ett innehåll med unika erbjudanden. Under 2015 genomförs Go to Sea igen efter fjolårets lyckade pilotprojekt. En av årets nyheter är en satsning som engagerar alla tio stadsdelar där fisk står på menyn i skolor, förskolor och äldreboenden. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling enligt plan med fler aktörer på nya platser i staden. 1 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

13 Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Avenyföreningen, Chalmers, Feskekôrka, Global Picnic, Göteborgs Hamn, Göteborgs Köpmannaförbund, Hav- och vattenmyndigheten, Havets hus, Higab, Jernhusen, Kulturförvaltningen, Länsstyrelsen, Måltidsservice Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Maritiman, Nordiska Akvarellmuseet, Nordstan, Ostindiefararen Götheborg, Passion för Mat, Smaka på Göteborg, Turistrådet Västsverige, Universeum, Wallenstam,*). Kulturbåtshamn på Eriksberg. Syftet är att utveckla Pirarna på Eriksberg till ett kunskapscentrum samt en hamn för stadens kulturbåtar, vilket efterfrågats länge. Uppfyller önskan om fler mötesplatser nära vatten där kultur och historia kan förmedlas. Har sitt ursprung i förslag om att ta tillvara på området kring Eriksbergs bockkran. Har stark koppling till stadens identitet som hamnstad. Under 2014 rustades pirarna upp och förstärktes med ankringsplatser och vindskydd för besökare. En Kulturbåtshamn invigdes i samband med höstens kulturbåtsfestival. Under 2015 fortsätter utvecklingen för att etablera kulturbåtshamnen med alla praktiska förutsättningar och arbeta vidare med planerna på ett kunskapscentrum i anslutning. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, fastighetsägare och aktörer i området, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Lindholmen Science Park, Maritimt i väst, Ostindiefararen Götheborg,*) Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen * 2 Satsningen handlar om att skapa en ny kulturhistorisk mötesplats i Stora Hamnkanalen. Målbilden är ett grönskande hamnstråk med aktiviteter på och längs vattnet. Svarar mot göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och levandegöra stadens historia. Det är en stark bärare av jubileet som bygger på stadens själ och ger ett bestående avtryck. Under 2014 genomfördes en publik aktivitet på Tyska bron under Göteborgs Kulturkalas. Här gjordes en återkoppling från den dialog som genomförts, en utställning visades och samtal fördes om gestaltningsförslag och den kulturhistoriska miljön. Kajerna förstärktes och utrymme för ljussättning och ankringsplatser påbörjades. Under 2015 fortsätter utveckling steg för steg. Samverkan sker med blå och gröna stråk för ekologisk hållbarhet. Den sociala dimensionen samt de kulturhistoriska värdena beaktas även i fortsättningen. Investeringsbehoven framåt tydliggörs genom investerings- och projekteringskalkyler. Förstudieledare: Trygg, vacker stad/stadsbyggnadskontoret. Fortsatt utveckling enligt plan. Stärk den långsiktiga utvecklingen genom att ta fram en realistisk investerings- och projekteringskalkyl. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Fastighetskontoret, Higab, Innerstaden Göteborg, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, Västsvenska Handelskammaren, Älvstranden utveckling AB, *). 2 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

14 Tillgänglig skärgård Syftet är att på lång sikt ge internationell lyskraft åt stadens unika tillgång. En pilotsatsning 2014 gjorde skärgården mer tillgänglig för fler. Ökad samverkan nåddes genom gemensam marknadsföring under konceptet Göteborgs skärgård. Skärgårdsdagarna arrangerades av lokala aktörer. Under 2015 fortsätter utvecklingen av konceptet och inkluderar ägarfrågor av mark och bryggor. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling i bred samverkan. Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Göteborgs skärgård, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Turistrådet Västsverige, Västtrafik, *). Vattenkonst/vattenlek Satsningen handlar om att lyfta fram den befintliga vattenkonsten/vattenleken och att skapa fler unika installationer och konstverk med koppling till vatten. Det är en långsiktig satsning på att föra in vattenkonst/vattenlek i det offentliga rummet och göra platser mer attraktiva och inbjudande hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Under 2015 invigs en vattenlek för stora och små i Jubileumsparken i Frihamnen. Utvecklingen fortsätter i samverkan med Vattnet som hållbar resurs för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Förstudieledare: Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Projektägare: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Kretslopp och vatten, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB,*) 14

15 Vattnet som hållbar resurs Svarar på behovet att hantera stadens stora utmaning med klimatförändringar och översvämningsproblematik. Satsningen handlar om att Göteborg tar position som förebild när det gäller strategier för dessa avgörande frågor. Utgår från hållbarhetsdimensionerna. Staden blir ett nav för kunskap som samlar internationell och nationell kompetens. Innovativa lösningar tillämpas och staden invånare aktiveras i synliga projekt som gör skillnad. Konferensen Vattnet i den hållbara staden, genomfördes 2014 och samlade 450 deltagare under två dagar. Här medverkade internationell och nationell expertis kring frågor om vatten, klimatförändringar och hållbara städer. Under 2015 utvärderas konferensen och nästa steg planeras. För att ta höjd i ett helhetsgrepp utses ny övergripande projektägare. Samverkan sker med Världens bästa stad när det regnar och Vattenkonst/vattenlek i gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Möjlig samverkan även med Blå & Gröna stråk och oaser, Bada mitt i stan och Stora Hamnkanalen i utformning av ekosystemtjänster. Innovativa konkreta lösningar där stadens invånare aktiveras tar form. Älvstaden används som testarena. Förstudieledare: Kretslopp och vatten. Stadsledningskontoret utser övergripande projektägare som tar höjd i ett helhetsgrepp med koppling till Älvstaden. Utveckla samverkan med andra jubileumssatsningar enligt beskrivning. Kretslopp och vatten fortsätter utveckla konferensen Vattnet i den hållbara staden. Projektägare: Stadsledningskontoret. Delprojekt konferens: Kretslopp och vatten. Delprojekt gestaltning: Världens bästa stad när det regnar: Business Region Göteborg (ADA). Vattenkonst/vattenlek: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Dag & Nät, Fastighetsförvaltningen, Gryab, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Luleå Tekniska Universitet, Miljöförvaltningen, Rent Dagvatten AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm International Water Institute, Svenskt vatten, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Swedish Water House, Urban Water, VA Syd, VA-teknik Södra, White, Älvstranden Utveckling AB, *). 15

16 Tema Bygga broar Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Bygga broar. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Blå & gröna stråk och oaser Svarar på göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och få mer grönska i staden. Göteborg vill vara ledande inom hållbar stadsutveckling och satsningen på stadens blå och grönstruktur är en avgörande faktor. Staden binds samman genom blå och gröna stråk, det är liv i och vid kanaler och vattenvägar. Grönskande oaser ger andrum och fler träd planteras vilket stärker den ekologiska dimensionen. Sammanhängande grönområden ger vinster genom ekosystemtjänster stärktes det gröna stråket vid Kvillebäcken genom fler träd. Under 2015 invigs en fruktlund i Slottsskogen som en del av satsningen. Utvecklingen fortsätter genom att fokusera och välja tydliga satsningar. Test, uppföljning görs för att lära av processen. Klustras med Gröna oaser och Fler träd i staden. Samverkan med Vattnet som hållbar resurs. Den sociala dimensionen beaktas och ekosystemtjänster utvecklas och visualiseras. Stegvis utveckling hela vägen till Förstudieledare: Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan med fokusering och tydliga satsningar. Projektägare: Park- och naturförvaltningen Förslag på samverkansaktörer: Botaniska trädgården, Fastighetskontoret, Gunnebo Slott, Göteborg & Co, Liseberg, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, *). Göteborg berättar Svarar på göteborgarnas önskan om att öka kunskapen om vår historia av mångfald och synliggöra människorna i staden. Satsningen handlar om att bidra till att bygga broar mellan människor och minska avstånd, där det yttersta målet är en stad för alla. Möten skapas över generationsgränser genom att berättelser förmedlas om personer, byggnader, platser och händelser. Kan bidra till ökad stolthet och framtidstro och ge ett bestående avtryck genom märkningar, publikationer och digitala plattformar. Främjar inkludering genom möten över generationsgränser och andra upplevda gränser. Fyra delprojekt utvecklas löpande; Hundra guldkorn(platser); Hundra berättelser (personer); Hundra historier (händelser); Hundra utmärkta hus (byggnader). Potentiell samverkan med Göteborgskällan. Förstudieledare: Kulturförvaltningen. Börja enligt plan och tydliggör jubileumskopplingen. Beakta mångfalden i urvalet. Projektägare: Kulturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Göteborgskällan, Higab, Landsarkivet, Regionarkivet i Göteborg, ungdomsråd, Utbildningsförvaltningen, senior Göteborg, *). 16

17 Jubileumslinbana över älven * 3 Ambitionen är att binda samman staden över älven genom en linbana. Förstudien visar att linbanan har stor potential som en energisnål och kostnadseffektiv kollektivtrafiklänk-till lägre kostnad än en ny spårvagnslinje. Under 2014 fördjupades utredningen av Trafikkontoret. Den genomförda förstudien gick ut på remiss. En förnyad lokaliseringsstudie har genomförts liksom en rättslägesutredning för möjligheten att avvända linbanor i kollektivtrafik. Under 2015 tas en tredimensionell stadsmiljöillustration för linbanelinjen Haga-Lindholmen fram för att kunna visa den tänka linjen för allmänheten via webben. Fortsatta detaljstudier med investeringskalkyl och utveckling av möjliga affärsmodeller genomförs. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling enligt plan med detaljstudier, investeringskalkyl samt utveckling av möjliga affärsmodeller. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Fastighetskontoret, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafiknämnden, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB*). Jubileumslägret Side by Side Handlar om att Göteborg står värd för ett stort internationellt läger med höjd och kvalitet för barn och unga som utvecklas under vägen till jubileet. Målbilden är att deltagare och besökare möts på ett Gothia Cup för musik och andra konstformer. Musik används som verktyg för hållbar utveckling med betoning på den sociala dimensionen. Syftet är att bryta segregation, skapa ökad delaktighet och framtidstro. Musik, passion och tillsammans är ledorden. Ett pilotprojekt, som tog sitt avstamp i El Sistemas verksamhet, genomfördes 2014 och samlade 800 deltagare från Sverige och Norden. Gustavo Dudamel som ciceron och Göteborgs Symfoniker som huvudarrangör bäddar för att göra lägret unikt i sitt slag och stärka Göteborg som musikstad. Under 2015 och framåt sker utveckling steg för steg med alltfler deltagare varje år. Fortsatt bred samverkan sker med akademin, kulturskolor och det fria kulturlivet. Organisationsmodell utvecklas utifrån kompetens och roller. Kopplingen till 400-årsjubileet tydliggörs i all kommunikation genomförs en jubileumskonsert som del av invigningen av arenan för Volvo Ocean Race. Det blir en avslutning på jubileumslägret Side by Side. Barn och ungdomar spelar och sjunger tillsammans med Göteborgs Symfoniker under ledning av Gustavo Dudamel. Förstudieledare: SDF Norra Hisingen. Fortsatt utveckling enligt plan samt tydliggör kopplingen till 400-årsjubileet. Projektägare/Huvudarrangör: Göteborgs Symfoniker och Konserthuset- GSAB. Förslag på samverkansaktörer: Samverkansorganisation med flera huvudmän; Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Göteborgs Symfoniker, stiftelsen El Sistema, Västra Götalandsregionen. Övriga: Framtiden AB, Göteborgs universitet, Idrott- och föreningsförvaltningen, Kulturskolor i tio stadsdelar, Måltidsservice, Park- och naturförvaltningen*). 3 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

18 Kunskap Göteborg Ambitionen är att vara en plattform för att stödja och sprida viktig Göteborgsbaserad forskning i samband med 400-årsjubileet. Syftet är att stimulera till forskning i och om Göteborg med målet att göra ett avtryck för framtiden. Föreningen Kunskap Göteborg bildades för att hålla samman satsningen som ett resultat av ett förberedande arbete i samverkan mellan stiftelser, akademi och jubileumsorganisationen. Under 2013 och 2014 arrangerade föreningen inspirationsdagar med presentation av aktuell forskning i syfte att engagera fler stiftelser att öronmärka forskningsmedel. Flera bidrag delades ut. Under 2015 genomförs en ny inspirationsdag med forskningspresentationer för att locka fler stiftelser att ansluta och en hemsida skapas för dokumentation av aktuell forskning. Fortsatt utveckling enligt plan för ökat genomslag hos stiftelser och forskare. Stärk kommunikationen. Projektägare: Föreningen Kunskap Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Stiftelser,*). Smart trafik Syftet är att Göteborg tar position som en innovativ arena för smarta och hållbara transporter. Svarar på viktig fråga för staden att förbättra tjänster till invånarna och minska miljöbelastningen genom smarta lösningar. Linbanan som banbrytande kollektivtrafiklänk binder samman staden över älven och blir en viktig ikon för Smart trafik. Göteborg arbetar vidare mot 2035 med en gemensam målbild tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och stadens invånare. Under 2015 fortsätter arbetet att utgå från hållbarhetsdimensionerna och utveckla konceptet. Smarta lösningar som bygger på faktiska behov tydliggörs. Vad som är unikt och kan vara jubileumssatsningar definieras. Bygger vidare på vad vi kan bli bäst på i Göteborg. Medel för samordning söks i utlysningarna Mobility for Growth 5.5 samt Smart Cities and Communities 1 ( ). Affärsmodeller undersöks och utvecklas. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling under 2015 och framåt med löpande utvärdering. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Energimyndigheten, EU, Fastighetskontoret, Gatubolaget, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Innovationsplattformen- Stadsledningskontoret, IVL + forskningsinstitut, Miljöförvaltningen, Parkeringsbolaget, Region Halland, Science Parks; Johanneberg, Lindholmen, Smart cities + initiativ, Trafikverket, Viktoriainstitutet, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB, *). 18

19 Välkommen till Göteborg Målbilden är att Göteborg tar position som internationell förebild på inkluderande värdskap. Ambitionen är att öka kontaktytor och möten mellan människor över stadsdelsgränser och andra upplevda gränser. En satsning i hela staden inkluderar göteborgarna i genomförandet av jubileumssatsningarna. Genom att ta tillvara på och lyfta det som görs idag kan satsningen bidra till ökad delaktighet och framtidstro. Befintliga och nyskapande metoder för delaktighet har definierats. En checklista för inkludering har tagits fram. Den sociala dimensionen i samtliga jubileumssatsningar stärks genom ett delaktighetspartnerskap där föreningslivet representeras i den fortsatta utvecklingen. Under 2015 konkretiseras arbetet för att kunna tillämpas i jubileumssatsningarna framåt och projektägare utses. En satsning påbörjas för ökad delaktighet i de prioriterade jubileumssatsningarna. Förstudien slutrapporterade vid årsskiftet och är under beredning. Förstudieledare: Göteborg & Co Fortsatt beredning. Konkret satsning påbörjas under Projektägare: Prel Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Folkets hus och parker, Interreligiösa centret, Kulturförvaltningen, SENSUS, Social resursförvaltning, Turistrådet Västsverige*). Tema Öppna rum Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Öppna rum. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Byggplatsen som arena Popuzar Ambitionen med Byggplatsen som arena är att staden blir en internationell förebild för hur stök mildras vid stora infrastruktursatsningar. Stadens mellanrum tas tillvara och ingrepp i stadsbilden kompenseras. Unika lösningar skapas som ger mervärden till göteborgarna. Målbilden för Popuzar (Bazar+Pop-up) är att vara en naturlig besökspunkt som ständigt förändras och överraskar. En mängd affärsidéer och produkter testas här. Lockar intressenter och fastighetsägare som ser värden i att skapa trevligare platser som berörs av större byggprojekt. Kan bidra till nytt utbud och manifestera framtidens handel samt ge utrymme för cirkulär ekonomi; låne/byte/second hand/, utställningar och nya aktörer. Under 2015 och framåt utvecklas konceptet Popuzar av Västsvenska Handelskammaren och den sociala dimensionen stärks. Yta upplåts till cirkulär ekonomi, hållbarhetsprodukter och låg hyra erbjuds till vissa verksamheter. Konceptets värde bevakas genom manual för kvalitetssäkring. Ytterligare innehåll för Byggplatsen som arena konkretiseras. Vad som kan vara jubileumssatsningar tydliggörs. De mervärden som kan förmedlas klargörs. Förstudieledare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Förstudieledare Bazar: Västsvenska Handelskammaren. 19

20 Fortsatt utveckling enligt plan, tydliggör jubileumskopplingen. Projektägare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Projektägare Popuzar: Västsvenska Handelskammaren. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad *). Det entreprenöriella Göteborg Ambitionen är att uppmuntra entreprenörskap och innovation och att skapa en struktur för detta i staden. Utvecklingen fortsatte under 2014 och samordnades med planerade satsningar som exempelvis entreprenörskvarter för att främja det entreprenöriella Göteborg. Under 2015 fortsätter utvecklingen med Junior World Entrepreneurship Forum som genomförs parallellt med Ung Företagsamhet. Unga engageras i arbetet. Förstudieledare: Business Region Göteborg. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Business Region Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Ung Företagsamhet, Västsvenska Handelskammaren*). Jubileumsparken i Frihamnen (vägen till) * 4 Målet är att skapa ett nytt gemensamt rum i staden- Jubileumsparken i Frihamnen. En allmötesplats nära vattnet med bad, grönska och aktiviteter. Steg-för-steg utvecklas Jubileumsparken i dialog och samverkan. Tre teman gestaltas över tid: Odlingskultur, badkultur och JA- vi säger ja. Svarar på göteborgarnas önskan om mer grönska och bad i staden. Stärker visionerna för Älvstaden och Göteborg 2021 som beslutats i Kommunfullmäktige. Gör ett bestående avtryck för framtiden liksom Liseberg och Botaniska trädgården gjorde för 300-årsjubileet. Steg-för-steg framväxten som utgår från det befintliga stärker hållbarheten. Etablerar Frihamnen som viktig plats för stadens utveckling. Under 2014 har platsbyggnadsaktiviteter genomförts; rollerderby, playa, odling, evenemang, utsmyckning i samverkan med staden och internationella gästspel. Under 2015 fortsätter utvecklingen med badkultur; bastu öppen för alla invigs, lekplats med vattenkonst etableras och ett bad öppnar under sommaren. Samverkan sker med Ungt inflytande och andra jubileumsprojekt. Dokumentation av vilka som nås sker och kontinuerlig utvärdering görs. Kommunikationen stärks och breddas. En internationell tävling utlyses för parkens gestaltning. Investeringskalkyler tas fram för den fortsatta utvecklingen. Förstudieledare: Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan och ta fram investeringskalkyl för framtida utveckling. Projektägare genomförande: Park- och naturförvaltningen för tävling, parkens genomförande och framtida drift. Projektägare platsbyggnadsaktiviteter: Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Frilagret, Fryshuset, GKSS/Passalen, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Måleriföretagen, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB *). 4 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

BLI EN DEL AV FIRANDET!

BLI EN DEL AV FIRANDET! BLI EN DEL AV FIRANDET! JUBILEUMSPLAN 2015 År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer