Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag"

Transkript

1 förslag till kommunstyrelsen Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan med budgetunderlag 1

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Värdegrund för Göteborg Vägen till detta har hänt.. 6 Handlingsplan Budgetunderlag Scenario Kommunikation och dialog. 27 Uppföljning. 29 Jubileumsorganisation Investeringsbehov och budget. 31 Den utvecklade jubileumsplanen har tagits fram i samverkan med 2021-samrådet som består av ansvariga inom Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna genom Stadsdelsförvaltningen Linné/Majorna, Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co. 2

3 Göteborg & Co har rollen att leda, samordna och kommunicera jubileumsarbetet, med uppdraget att vidarebearbeta arbetsplanen för Göteborgs 400-årsjubileum. Vi har därför tagit fram en utvecklad jubileumsplan för Här presenteras en rapport för 2014, handlingsplan för 2015, budgetunderlag för 2016 samt ett scenario för Nu gäller det! Vi har lyssnat och summerat Tusentals idéer och drömmar från göteborgarna har samlats in, paketerats i planer och böcker. Vision, mål och teman har formulerats ur förslagen från den öppna processen. Förslag har prövats Förstudier har genomlyst förslagen och rekommenderat vägen framåt. Experter, ung referensgrupp, 2021-samråd och jubileumsstab har granskat och värderat för att få fram beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen. Dags att genomföra Staden har bestämt sig för att satsa och mycket har kommit igång. Det bubblar i Göteborg när allt fler vill vara med samlades vi kring Vatten och skärgård med en budget på 18 mkr sätts Av och med unga i fokus utifrån en budget på 20 mkr. Vi möts i Frihamnen under Volvo Ocean Race för att synliggöra stadens planer och visioner. Kraftsamlingen har betydelse och jubileumsarbetet fungerar som en naturlig del i stadens ambition att gemensamt utveckla Göteborg och regionen. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränser där oväntade möten skapar nya möjligheter. Tid för beslut En slutsats från genomlysningen är att investeringsbeslut behöver fattas av staden för kunna förverkliga de riktigt stora och banbrytande förslagen. De som kan ge ett bestående fysiskt avtryck för framtiden och tillföra stora värden till göteborgarna. Vi vill stolt kunna visa att vi kom närmare vattnet, att vi byggde broar och öppnade rum. Att vi uppfyllde göteborgarnas önskan om Stora Hamnkanalen, som en levande mötesplats, en unik Jubileumspark i Frihamnen, en Jubileumslinbana över älven och Jubileumsbad i staden. Att Jubileumssatsningen på ungt inflytande och demokrati blev verklighet liksom Jubileumslägret - Side by Side med unga från hela världen. Och då har vi bara berättat en bråkdel av det som händer över hela staden. Ytterst handlar det om en stad där alla känner mening och delaktighet. Det är nu de modiga besluten behöver fattas för att kunna göra en bra stad bättre och på det sättet göra ett avtryck för framtiden. Låt oss tillsammans kraftsamla hela vägen till 2021 för att åstadkomma mer än ett jubileum. Camilla Nyman VD, Göteborg & Co 3

4 Värdegrund för Göteborg 2021 Göteborg 400 år det här är jubileet År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter. Stadens ambition är att jubileet används som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen. På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska 400-årsjubileet ge långvariga, positiva effekter för göteborgarna. Idag handlar det inte bara om att bygga, det handlar om att samla staden och gemensamt nyttja jubileet som ett kraftfullt verktyg för samhällsutveckling. Vision, tema, mål och satsningar är byggda från grunden från alla inblandade grupperingars förslag. Arbetsmetoden innebär en ny form av samverkan över gränserna. En vision År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Fem mål Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring. Tre teman De drömmar, förslag och önskningar som kommit fram i idéinsamlingen har sammanfattats i tre teman. De fungerar som strategier för att hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen till Nära vatten att komma nära stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. Bygga broar att bygga broar mellan människor och minska avstånd. Öppna rum- att utveckla en öppen och tillåtande stad genom nya kreativa mötesplatser. 4

5 Jubileumssatsningar Jubileumssatsningarna bidrar till att uppfylla mål och vision för jubileet och tillför värden till staden genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara. De representerar idéarbetet, är kopplade till något av jubileets teman och består av: Förslag från idéinsamlingen som summerats i arbetsplanen. Ett redan planerat eller pågående projekt, som ges en extra dimension. Något helt nytt som kommer fram genom att flera aktörer tar sikte på Verktyg för jubileet Verktygen kan ses som en hjälp på vägen i planering och genomförande av jubileumssatsningar. De används för att uppfylla det som jubileets står för och stärker riktningen. Ambitionen är att Göteborg 2021 skall vara mer än ett jubileum. Den ambitionen präglar också varje enskild jubileumssatsning. Öppen dialog, för att engagera fler. Tänk unikt för ett internationellt avtryck. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i handling ska fortsatt genomsyra arbetet. Börja nu. Vägen till jubileet är lika viktig som själva året. Vägen till 2021 Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Varje år har ett fokus, vilket skapar något att samlas kring och berätta om. På så sätt kan processen hållas levande varje år fram till 2021 och långt därefter. Resan präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Och att engagera hela staden i firandet. Uppdraget till Göteborg & Co. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400 årsjubileum. I september 2012 ställde sig kommunfullmäktige enhälligt bakom riktningen och gav ett förnyat uppdrag till Göteborg & Co att årligen vidarebearbeta arbetsplanen för jubileet. 1. Kommunstyrelsen antar struktur, vision, mål och teman för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i enlighet med bil 1, som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av stadens 400 årsjubileum. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co att vidarebearbeta planeringen för stadens 400 årsjubileum i enlighet med vad som redovisas under rubriken Förslag från Göteborg & Co till fortsatt arbetsprocess och stadsledningskontorets bedömningar i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 4. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co i uppdraget enligt punkt 3 ovan och beakta Möjligheter på väg till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslag till arbetsplan i sitt fortsatta planerings och genomförandearbete. 5

6 2014 detta har hänt Jubileumsarbetet fortsatte i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 18 mkr. För att på lång sikt uppfylla mål och vision för 2021 arbetade vi med följande frågor: Fokus 2014: Vatten och skärgård Jubileumssatsningar gav resultat Aktiviteter för hela staden Jubileumsförslag prövades i förstudier Fler engagerades genom kommunikation och dialog Uppföljning Fokus 2014: Vatten och skärgård Att komma nära vatten är en av de starkaste önskningarna från göteborgarna och ett av tre teman för jubileet. Under året lyftes därför Vatten och skärgård och fylldes med ett innehåll som tog oss närmare stadens vatten. Jubileumssatsningar gav resultat Flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier under 2013 tog steget vidare. Några förverkligades. Varje satsning som sjösätts skall också förädlas och växa hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Här följer några exempel som utvecklades vidare under året. Bada mitt i stan Det entreprenöriella Göteborg Go to Sea- en hyllning till havet Jubileumsparken i Frihamnen Kulturbåtshamn på Eriksberg Kunskap Göteborg Linbana över älven Stora Hamnkanalen Tillgänglig skärgård Tillåtande oaser Unga och musik- Side by Side Vattnet som hållbar resurs Läs mer om jubileumssatsningarna i Handlingsplan 2015, på sid 11. 6

7 Aktiviteter för hela staden Att engagera hela staden är ett viktigt mål för jubileet och en grundstomme i kommunikationen. Under året genomfördes därför aktiviteter som stärker jubileets riktning. Dialog fördes på plats med göteborgarna för att få återkoppling på arbetet. Här kunde vi berätta om planer och ta del av tankar och funderingar. På så sätt hålls processen levande, jubileet synliggörs och fler kan inbjudas att vara delaktiga Vi möttes i Jubileumsparken Visionerna för Göteborg 2021 och Älvstaden möttes i Jubileumsparken i Frihamnen och tog sina första konkreta uttryck där. Gemensamma platsskapande aktiviteter satte ljus på stadsutvecklingen i området. Det blev lättare att ta sig till Frihamnen genom en satsning på urban basics och den nya busshållplatsen Frihamnsporten öppnades i december. Samtidigt skapades en mötesplats med attraktivt innehåll. Gradvis byggdes en testarena för badkultur, grönska, lek och vattenaktiviteter. Det blev en uppladdning inför det skyltfönster för världen som öppnas genom Volvo Ocean Race kommande år. Hela staden skapade världens högsta koloss Under april och maj månad genomfördes ett världsrekord som samlade mellanstadieklasser från alla tio stadsdelar under ledning av Vetenskapsfestivalen. Tillsammans byggdes den högsta fraktal, i form av en 17,3 hög pyramid, som någonsin skapats. På så sätt uppmärksammades utvecklingen i Frihamnen och barn från hela staden deltog. Alla kan segla Med målet att bidra till ett mer tillgängligt och öppet Göteborg etablerades en seglingsarena i Frihamnen under sommaren. Alla var välkomna. Här erbjöds segling för såväl stora som små, oavsett förkunskaper eller fysisk förmåga. Nära 4000 personer provade på att segla under perioden maj till oktober under ledning av GKSS och Passalen, som erbjuder meningsfull fritid för alla. Sätt färg på Göteborg I april påbörjades ett världsrekordlångt konststråk. 21 km konst skall binda samman Röda Sten i väster med Blå stället i Angered inför 400-årsjubileet år Här engageras unga konstnärer, pedagoger, arbetslösa målare samt barn och ungdomar i gestaltningsprojekt.. Ambitionen är bland annat att öka sysselsättningen bland ungdomar och minska segregationen. Måleriföretagen har initierat satsningen. Under 2014 erbjöds samtliga engagerade ungdomar anställning genom projektet och fler kommer att få jobb på vägen till

8 Jubileumsförslag prövades i förstudier Under har 37 jubileumsförslag från arbetsplanen genomlysts i förstudier. Det har skett i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samrådet utsåg ansvarig organisation, därefter tillsattes en förstudieledare. Varje förstudie hade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar fanns representerade för att stärka hela stadenperspektivet. Uppdraget till förstudieledarna var att genomföra en trovärdig prövning av möjligheter med jubileumsförslagen. Målet var att få fram ett beslutsunderlag med en kostnadsbild för fortsatt inriktning och utformning samt att föreslå framtida projektägare. Förstudier som slutrapporterat 2014 Tema Nära vatten Tema Bygga broar Tema Öppna rum Stora Hamnkanalen/Blå stråk Den gröna berättelsen Bazar Pirarna på Eriksberg Gröna Stråk & Gröna oaser Byggplatsen som arena Pråmen Göteborg berättar Demokraticenter Vattnet som hållbar resurs Smart trafik Göteborg Extension Unga & musik Jubileumspark i Frihamnen Unga & kunskap Labb för framtidens samhälle Välkommen till Göteborg Leva 2021 Rum för ungt inflytande *För resultat av förstudier 2013 se utvecklade jubileumsplanen Processen för förstudier samordnades av jubileumsstaben. Arbetet har engagerat hundratals representanter från stadens förvaltningar, bolag, föreningar, organisationer, akademi och näringsliv och har inneburit en ny form av samverkan över gränserna. Ett gemensamt avstamp samlade förstudieledarna där verktyg för processen förmedlades. Ekonomiska resurser, samordningsmöten med coaching och expertkontakter erbjöds och regelbundna avstämningar gjordes. Resultaten presenterades både muntligt och skriftligt. 8

9 Process förstudier 2014 Resultatet av förstudieberedningen Beredningsprocessen stärktes av fristående experter inom hållbarhet och ekonomi från Sweco. Förslag med många gemensamma nämnare klustrades. Vissa fick nya namn. Resultat från några av de förstudier som slutrapporterat 2013 bakades in i årets studier. Beredningen har genomförts i flera steg efter slutrapporteringen. En workshop samlade representanter från 2021-samrådet, den nybildade unga referensgruppen, experter från Sweco och Handelshögskolan samt jubileumsstaben. Där granskades de förstudier som slutrapporterade 2014 utifrån frågeställningen vad tror vi på och varför. Underlag var experternas utlåtande, 2021-samrådets kommentarer samt förstudiens rekommendation. Beredningen resulterade i en indelning i tre kategorier; Utvecklas vidare som jubileumssatsning; Utvecklas på annat sätt; Avvecklas. Utvecklas vidare som jubileumssatsningar: Blå och gröna stråk och oaser, Byggplatsen som arena Popuzar, Göteborg berättar, Jubileumslägret Side by Side, Jubileumspark i Frihamnen, Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati, Leva 2021, Pirarna på Eriksberg, Smart trafik, Stora Hamnkanalen, Vattnet som hållbar resurs, Välkommen till Göteborg. Dessa förstudier tar steget vidare till förverkligande och fortsätter utvecklas av respektive projektägare, efter överlämning från jubileumsorganisationen. Utvecklas på annat sätt: Den gröna berättelsen, Labb för framtidens samhälle, Unga och kunskap. Förstudierna har uppmärksammat angelägna frågor som bör inkluderas i befintliga verksamheter. Resultaten från Den gröna berättelsen bör ingå i stadens strategiska kommunikation genom Stadsledningskontoret. Labb för framtidens samhälle kan 9

10 ingå i Innovationsplattformen med satsning på innovationslabb som bildats av Stadsledningskontoret. Unga och kunskap kan utvecklas vidare av Vetenskapsfestivalen och på sikt ingå i demokratienheten. Överlämning sker från jubileumsorganisationen. Avvecklas: Pråmen, Göteborg Extension. Följer förstudiens rekommendation om att ej utvecklas vidare som jubileumssatsning. Samtliga jubileumsförslag från arbetsplanen är därigenom genomlysta eller redan påbörjade. Den fortsatta utvecklingen presenteras i handlingsplanen för Handlingsplan 2015 Jubileumsarbetet fortsätter i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag utifrån en disponibel budget på 20 mkr. Vi arbetar med följande frågor: Fokus 2015: Av och med unga Ung referensgrupp stärker organisationen Jubileumsförslag utvecklas vidare och förverkligas Framdrift och stöd till projektägare Aktiviteter för hela staden med milstolpen Volvo Ocean Race i Frihamnen Engagera fler genom kommunikation och dialog Fokus 2015: Av och med unga Året fylls med ett innehåll som stärker konceptet. Göteborg har höga ambitioner att vara en barn- och ungdomsstad och ett prioriterat mål i stadens budgetförslag är att unga göteborgare skall ges ökade möjligheter att påverka. De mötesplatser för unga som finns i staden stärks och kommuniceras. En Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati startar under året. Fler unga involveras och engageras både i stadens utveckling och i jubileumsarbetet, i samverkan med organisationer, föreningsliv och unga initiativ. En viktig målsättning i flera av de aktiviteter som genomförs är att öka ung sysselsättning. Ung referensgrupp stärker organisationen Den unga referensgruppen för Göteborg 2021, som består av ett tjugotal unga mellan 15 och 30 år från olika delar av staden, förstärker jubileumsorganisationen. Gruppen bildades 2014 och deltog i beredningen av de förstudier som slutrapporterade. Den får en nyckelroll under 2015 och skall vara med hela vägen till

11 Jubileumförslag från arbetsplanen utvecklas vidare och förverkligas Tusentals idéer, drömmar och förslag från göteborgarna har samlats in, summerats och paketerats i en arbetsplan. 37 av de 45 förslagen i arbetsplanen har prövats i förstudier. Förstudiearbetet är nu avslutat. De satsningar som påbörjats under 2014, tar ett steg framåt. Under 2015 startar flera av de jubileumsförslag som prövats i förstudier. Jubileumsorganisationen hanterar överlämningen mellan förstudieledare och projektägare. En mer detaljerad tids- och projektplan med budget tas fram av respektive projektägare inför starten. Därefter ansvarar projektägaren för genomförandet och den långsiktiga utvecklingen av jubileumssatsningen i bred samverkan med andra aktörer. Jubileets värdegrund genomsyrar det fortsatta arbetet. 20 jubileumförslag från arbetsplanen rekommenderas fortsatt utveckling som jubileumssatsningar. Se figur nedan samt utförliga beskrivningar på följande sidor. Läs om fler aktörer som siktar på 2021 på sid

12 De jubileumssatsningar som kräver beslut om investering från staden för att kunna göra ett bestående fysiskt avtryck är markerade med fotnot i beskrivningen som följer. Läs mer om investeringsbehov och budget på sid. 31 Tema Nära vatten Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Nära vatten. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Jubileumsbad mitt i stan * 1 Handlar om att göra det möjligt att bada i eller vid älven i centrala Göteborg som ett sätt att uppfylla en stark önskan om fler bad i staden. Målbilden är tillgängliga och välkomnande bad där människor vill vara. Badet kan bli en mötesplats genom nyskapande innehåll och gestaltning. För att möjliggöra bad i älven krävs långsiktigt satsning på vattenkvalitet. Fokus har lagts på bad vid älven genom test av badkulturer. Under 2014 har aktörer fört dialog om badkultur i Frihamnen; en playa skapades och en bastu började byggas. Konceptet om bad i staden stärktes av den badapp som lanserades av Park- och naturförvaltningen. Under 2015 invigs en bokningsbar bastu med fri entré i Frihamnen. En mobil bassäng för bad vid älven öppnar i juni. Här satsas på simskola för alla under sommaren. En utredning för fler möjligheter till bad i och vid älven initieras. Fler möjligheter att bada och lära sig simma i staden utreds. Investeringskalkyler tas fram för fler bad. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan med investeringskalkyl för fler bad. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Idrott- och föreningsförvaltningen, Parkoch naturförvaltningen, RaumlaborBerlin och aktörer från Jubileumsparken, Stadsbyggnadskontoret, *). Go to Sea en hyllning till havet Syftet är att lyfta fram havet och dess resurser som en del av stadens själ och en unik tillgång för Göteborg. Genomfördes för första gången Projektet fick ett starkt pedagogiskt värde då havet, fisk och skaldjur lyftes fram i seminarier, aktiviteter och unika matupplevelser. Ledorden var smaka, upplev och lär. Människor lockades till såväl vardagsmiljöer som kulturbyggnader genom ett innehåll med unika erbjudanden. Under 2015 genomförs Go to Sea igen efter fjolårets lyckade pilotprojekt. En av årets nyheter är en satsning som engagerar alla tio stadsdelar där fisk står på menyn i skolor, förskolor och äldreboenden. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling enligt plan med fler aktörer på nya platser i staden. 1 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

13 Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Avenyföreningen, Chalmers, Feskekôrka, Global Picnic, Göteborgs Hamn, Göteborgs Köpmannaförbund, Hav- och vattenmyndigheten, Havets hus, Higab, Jernhusen, Kulturförvaltningen, Länsstyrelsen, Måltidsservice Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Maritiman, Nordiska Akvarellmuseet, Nordstan, Ostindiefararen Götheborg, Passion för Mat, Smaka på Göteborg, Turistrådet Västsverige, Universeum, Wallenstam,*). Kulturbåtshamn på Eriksberg. Syftet är att utveckla Pirarna på Eriksberg till ett kunskapscentrum samt en hamn för stadens kulturbåtar, vilket efterfrågats länge. Uppfyller önskan om fler mötesplatser nära vatten där kultur och historia kan förmedlas. Har sitt ursprung i förslag om att ta tillvara på området kring Eriksbergs bockkran. Har stark koppling till stadens identitet som hamnstad. Under 2014 rustades pirarna upp och förstärktes med ankringsplatser och vindskydd för besökare. En Kulturbåtshamn invigdes i samband med höstens kulturbåtsfestival. Under 2015 fortsätter utvecklingen för att etablera kulturbåtshamnen med alla praktiska förutsättningar och arbeta vidare med planerna på ett kunskapscentrum i anslutning. Förstudieledare: Älvstranden utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Älvstranden utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, fastighetsägare och aktörer i området, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Lindholmen Science Park, Maritimt i väst, Ostindiefararen Götheborg,*) Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen * 2 Satsningen handlar om att skapa en ny kulturhistorisk mötesplats i Stora Hamnkanalen. Målbilden är ett grönskande hamnstråk med aktiviteter på och längs vattnet. Svarar mot göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och levandegöra stadens historia. Det är en stark bärare av jubileet som bygger på stadens själ och ger ett bestående avtryck. Under 2014 genomfördes en publik aktivitet på Tyska bron under Göteborgs Kulturkalas. Här gjordes en återkoppling från den dialog som genomförts, en utställning visades och samtal fördes om gestaltningsförslag och den kulturhistoriska miljön. Kajerna förstärktes och utrymme för ljussättning och ankringsplatser påbörjades. Under 2015 fortsätter utveckling steg för steg. Samverkan sker med blå och gröna stråk för ekologisk hållbarhet. Den sociala dimensionen samt de kulturhistoriska värdena beaktas även i fortsättningen. Investeringsbehoven framåt tydliggörs genom investerings- och projekteringskalkyler. Förstudieledare: Trygg, vacker stad/stadsbyggnadskontoret. Fortsatt utveckling enligt plan. Stärk den långsiktiga utvecklingen genom att ta fram en realistisk investerings- och projekteringskalkyl. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Fastighetskontoret, Higab, Innerstaden Göteborg, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, Västsvenska Handelskammaren, Älvstranden utveckling AB, *). 2 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

14 Tillgänglig skärgård Syftet är att på lång sikt ge internationell lyskraft åt stadens unika tillgång. En pilotsatsning 2014 gjorde skärgården mer tillgänglig för fler. Ökad samverkan nåddes genom gemensam marknadsföring under konceptet Göteborgs skärgård. Skärgårdsdagarna arrangerades av lokala aktörer. Under 2015 fortsätter utvecklingen av konceptet och inkluderar ägarfrågor av mark och bryggor. Förstudieledare: Göteborg & Co. Fortsatt utveckling i bred samverkan. Projektägare: Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Göteborgs skärgård, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Turistrådet Västsverige, Västtrafik, *). Vattenkonst/vattenlek Satsningen handlar om att lyfta fram den befintliga vattenkonsten/vattenleken och att skapa fler unika installationer och konstverk med koppling till vatten. Det är en långsiktig satsning på att föra in vattenkonst/vattenlek i det offentliga rummet och göra platser mer attraktiva och inbjudande hela vägen fram till 2021 och långt därefter. Under 2015 invigs en vattenlek för stora och små i Jubileumsparken i Frihamnen. Utvecklingen fortsätter i samverkan med Vattnet som hållbar resurs för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Förstudieledare: Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan för gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Projektägare: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Kretslopp och vatten, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB,*) 14

15 Vattnet som hållbar resurs Svarar på behovet att hantera stadens stora utmaning med klimatförändringar och översvämningsproblematik. Satsningen handlar om att Göteborg tar position som förebild när det gäller strategier för dessa avgörande frågor. Utgår från hållbarhetsdimensionerna. Staden blir ett nav för kunskap som samlar internationell och nationell kompetens. Innovativa lösningar tillämpas och staden invånare aktiveras i synliga projekt som gör skillnad. Konferensen Vattnet i den hållbara staden, genomfördes 2014 och samlade 450 deltagare under två dagar. Här medverkade internationell och nationell expertis kring frågor om vatten, klimatförändringar och hållbara städer. Under 2015 utvärderas konferensen och nästa steg planeras. För att ta höjd i ett helhetsgrepp utses ny övergripande projektägare. Samverkan sker med Världens bästa stad när det regnar och Vattenkonst/vattenlek i gestaltningsprojekt med hållbarhet som bärare. Möjlig samverkan även med Blå & Gröna stråk och oaser, Bada mitt i stan och Stora Hamnkanalen i utformning av ekosystemtjänster. Innovativa konkreta lösningar där stadens invånare aktiveras tar form. Älvstaden används som testarena. Förstudieledare: Kretslopp och vatten. Stadsledningskontoret utser övergripande projektägare som tar höjd i ett helhetsgrepp med koppling till Älvstaden. Utveckla samverkan med andra jubileumssatsningar enligt beskrivning. Kretslopp och vatten fortsätter utveckla konferensen Vattnet i den hållbara staden. Projektägare: Stadsledningskontoret. Delprojekt konferens: Kretslopp och vatten. Delprojekt gestaltning: Världens bästa stad när det regnar: Business Region Göteborg (ADA). Vattenkonst/vattenlek: Park- och naturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Dag & Nät, Fastighetsförvaltningen, Gryab, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Luleå Tekniska Universitet, Miljöförvaltningen, Rent Dagvatten AB, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm International Water Institute, Svenskt vatten, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Swedish Water House, Urban Water, VA Syd, VA-teknik Södra, White, Älvstranden Utveckling AB, *). 15

16 Tema Bygga broar Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Bygga broar. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Blå & gröna stråk och oaser Svarar på göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och få mer grönska i staden. Göteborg vill vara ledande inom hållbar stadsutveckling och satsningen på stadens blå och grönstruktur är en avgörande faktor. Staden binds samman genom blå och gröna stråk, det är liv i och vid kanaler och vattenvägar. Grönskande oaser ger andrum och fler träd planteras vilket stärker den ekologiska dimensionen. Sammanhängande grönområden ger vinster genom ekosystemtjänster stärktes det gröna stråket vid Kvillebäcken genom fler träd. Under 2015 invigs en fruktlund i Slottsskogen som en del av satsningen. Utvecklingen fortsätter genom att fokusera och välja tydliga satsningar. Test, uppföljning görs för att lära av processen. Klustras med Gröna oaser och Fler träd i staden. Samverkan med Vattnet som hållbar resurs. Den sociala dimensionen beaktas och ekosystemtjänster utvecklas och visualiseras. Stegvis utveckling hela vägen till Förstudieledare: Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen. Fortsatt utveckling enligt plan med fokusering och tydliga satsningar. Projektägare: Park- och naturförvaltningen Förslag på samverkansaktörer: Botaniska trädgården, Fastighetskontoret, Gunnebo Slott, Göteborg & Co, Liseberg, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad, *). Göteborg berättar Svarar på göteborgarnas önskan om att öka kunskapen om vår historia av mångfald och synliggöra människorna i staden. Satsningen handlar om att bidra till att bygga broar mellan människor och minska avstånd, där det yttersta målet är en stad för alla. Möten skapas över generationsgränser genom att berättelser förmedlas om personer, byggnader, platser och händelser. Kan bidra till ökad stolthet och framtidstro och ge ett bestående avtryck genom märkningar, publikationer och digitala plattformar. Främjar inkludering genom möten över generationsgränser och andra upplevda gränser. Fyra delprojekt utvecklas löpande; Hundra guldkorn(platser); Hundra berättelser (personer); Hundra historier (händelser); Hundra utmärkta hus (byggnader). Potentiell samverkan med Göteborgskällan. Förstudieledare: Kulturförvaltningen. Börja enligt plan och tydliggör jubileumskopplingen. Beakta mångfalden i urvalet. Projektägare: Kulturförvaltningen. Förslag på samverkansaktörer: Göteborg & Co, Göteborgskällan, Higab, Landsarkivet, Regionarkivet i Göteborg, ungdomsråd, Utbildningsförvaltningen, senior Göteborg, *). 16

17 Jubileumslinbana över älven * 3 Ambitionen är att binda samman staden över älven genom en linbana. Förstudien visar att linbanan har stor potential som en energisnål och kostnadseffektiv kollektivtrafiklänk-till lägre kostnad än en ny spårvagnslinje. Under 2014 fördjupades utredningen av Trafikkontoret. Den genomförda förstudien gick ut på remiss. En förnyad lokaliseringsstudie har genomförts liksom en rättslägesutredning för möjligheten att avvända linbanor i kollektivtrafik. Under 2015 tas en tredimensionell stadsmiljöillustration för linbanelinjen Haga-Lindholmen fram för att kunna visa den tänka linjen för allmänheten via webben. Fortsatta detaljstudier med investeringskalkyl och utveckling av möjliga affärsmodeller genomförs. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling enligt plan med detaljstudier, investeringskalkyl samt utveckling av möjliga affärsmodeller. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Fastighetskontoret, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafiknämnden, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB*). Jubileumslägret Side by Side Handlar om att Göteborg står värd för ett stort internationellt läger med höjd och kvalitet för barn och unga som utvecklas under vägen till jubileet. Målbilden är att deltagare och besökare möts på ett Gothia Cup för musik och andra konstformer. Musik används som verktyg för hållbar utveckling med betoning på den sociala dimensionen. Syftet är att bryta segregation, skapa ökad delaktighet och framtidstro. Musik, passion och tillsammans är ledorden. Ett pilotprojekt, som tog sitt avstamp i El Sistemas verksamhet, genomfördes 2014 och samlade 800 deltagare från Sverige och Norden. Gustavo Dudamel som ciceron och Göteborgs Symfoniker som huvudarrangör bäddar för att göra lägret unikt i sitt slag och stärka Göteborg som musikstad. Under 2015 och framåt sker utveckling steg för steg med alltfler deltagare varje år. Fortsatt bred samverkan sker med akademin, kulturskolor och det fria kulturlivet. Organisationsmodell utvecklas utifrån kompetens och roller. Kopplingen till 400-årsjubileet tydliggörs i all kommunikation genomförs en jubileumskonsert som del av invigningen av arenan för Volvo Ocean Race. Det blir en avslutning på jubileumslägret Side by Side. Barn och ungdomar spelar och sjunger tillsammans med Göteborgs Symfoniker under ledning av Gustavo Dudamel. Förstudieledare: SDF Norra Hisingen. Fortsatt utveckling enligt plan samt tydliggör kopplingen till 400-årsjubileet. Projektägare/Huvudarrangör: Göteborgs Symfoniker och Konserthuset- GSAB. Förslag på samverkansaktörer: Samverkansorganisation med flera huvudmän; Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Göteborgs Symfoniker, stiftelsen El Sistema, Västra Götalandsregionen. Övriga: Framtiden AB, Göteborgs universitet, Idrott- och föreningsförvaltningen, Kulturskolor i tio stadsdelar, Måltidsservice, Park- och naturförvaltningen*). 3 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

18 Kunskap Göteborg Ambitionen är att vara en plattform för att stödja och sprida viktig Göteborgsbaserad forskning i samband med 400-årsjubileet. Syftet är att stimulera till forskning i och om Göteborg med målet att göra ett avtryck för framtiden. Föreningen Kunskap Göteborg bildades för att hålla samman satsningen som ett resultat av ett förberedande arbete i samverkan mellan stiftelser, akademi och jubileumsorganisationen. Under 2013 och 2014 arrangerade föreningen inspirationsdagar med presentation av aktuell forskning i syfte att engagera fler stiftelser att öronmärka forskningsmedel. Flera bidrag delades ut. Under 2015 genomförs en ny inspirationsdag med forskningspresentationer för att locka fler stiftelser att ansluta och en hemsida skapas för dokumentation av aktuell forskning. Fortsatt utveckling enligt plan för ökat genomslag hos stiftelser och forskare. Stärk kommunikationen. Projektägare: Föreningen Kunskap Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen, Stiftelser,*). Smart trafik Syftet är att Göteborg tar position som en innovativ arena för smarta och hållbara transporter. Svarar på viktig fråga för staden att förbättra tjänster till invånarna och minska miljöbelastningen genom smarta lösningar. Linbanan som banbrytande kollektivtrafiklänk binder samman staden över älven och blir en viktig ikon för Smart trafik. Göteborg arbetar vidare mot 2035 med en gemensam målbild tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och stadens invånare. Under 2015 fortsätter arbetet att utgå från hållbarhetsdimensionerna och utveckla konceptet. Smarta lösningar som bygger på faktiska behov tydliggörs. Vad som är unikt och kan vara jubileumssatsningar definieras. Bygger vidare på vad vi kan bli bäst på i Göteborg. Medel för samordning söks i utlysningarna Mobility for Growth 5.5 samt Smart Cities and Communities 1 ( ). Affärsmodeller undersöks och utvecklas. Förstudieledare: Trafikkontoret. Fortsatt utveckling under 2015 och framåt med löpande utvärdering. Projektägare: Trafikkontoret. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Chalmers, Energimyndigheten, EU, Fastighetskontoret, Gatubolaget, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet, Innovationsplattformen- Stadsledningskontoret, IVL + forskningsinstitut, Miljöförvaltningen, Parkeringsbolaget, Region Halland, Science Parks; Johanneberg, Lindholmen, Smart cities + initiativ, Trafikverket, Viktoriainstitutet, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Älvstranden Utveckling AB, *). 18

19 Välkommen till Göteborg Målbilden är att Göteborg tar position som internationell förebild på inkluderande värdskap. Ambitionen är att öka kontaktytor och möten mellan människor över stadsdelsgränser och andra upplevda gränser. En satsning i hela staden inkluderar göteborgarna i genomförandet av jubileumssatsningarna. Genom att ta tillvara på och lyfta det som görs idag kan satsningen bidra till ökad delaktighet och framtidstro. Befintliga och nyskapande metoder för delaktighet har definierats. En checklista för inkludering har tagits fram. Den sociala dimensionen i samtliga jubileumssatsningar stärks genom ett delaktighetspartnerskap där föreningslivet representeras i den fortsatta utvecklingen. Under 2015 konkretiseras arbetet för att kunna tillämpas i jubileumssatsningarna framåt och projektägare utses. En satsning påbörjas för ökad delaktighet i de prioriterade jubileumssatsningarna. Förstudien slutrapporterade vid årsskiftet och är under beredning. Förstudieledare: Göteborg & Co Fortsatt beredning. Konkret satsning påbörjas under Projektägare: Prel Göteborg & Co. Förslag på samverkansaktörer: Folkets hus och parker, Interreligiösa centret, Kulturförvaltningen, SENSUS, Social resursförvaltning, Turistrådet Västsverige*). Tema Öppna rum Här beskrivs de rekommenderade jubileumssatsningarna inom tema Öppna rum. Mer detaljerade rekommendationer förmedlas till respektive projektägare vid överlämningen från jubileumsorganisationen. Varje jubileumssatsning har en projektägare samt föreslagna samverkansaktörer som listas i bokstavsordning. *) Här inkluderas även lämplig stadsdelsförvaltning, internationell expertis, näringsliv, föreningsliv och unga representanter. Byggplatsen som arena Popuzar Ambitionen med Byggplatsen som arena är att staden blir en internationell förebild för hur stök mildras vid stora infrastruktursatsningar. Stadens mellanrum tas tillvara och ingrepp i stadsbilden kompenseras. Unika lösningar skapas som ger mervärden till göteborgarna. Målbilden för Popuzar (Bazar+Pop-up) är att vara en naturlig besökspunkt som ständigt förändras och överraskar. En mängd affärsidéer och produkter testas här. Lockar intressenter och fastighetsägare som ser värden i att skapa trevligare platser som berörs av större byggprojekt. Kan bidra till nytt utbud och manifestera framtidens handel samt ge utrymme för cirkulär ekonomi; låne/byte/second hand/, utställningar och nya aktörer. Under 2015 och framåt utvecklas konceptet Popuzar av Västsvenska Handelskammaren och den sociala dimensionen stärks. Yta upplåts till cirkulär ekonomi, hållbarhetsprodukter och låg hyra erbjuds till vissa verksamheter. Konceptets värde bevakas genom manual för kvalitetssäkring. Ytterligare innehåll för Byggplatsen som arena konkretiseras. Vad som kan vara jubileumssatsningar tydliggörs. De mervärden som kan förmedlas klargörs. Förstudieledare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Förstudieledare Bazar: Västsvenska Handelskammaren. 19

20 Fortsatt utveckling enligt plan, tydliggör jubileumskopplingen. Projektägare Byggplatsen som arena: Trafikkontoret. Projektägare Popuzar: Västsvenska Handelskammaren. Förslag på samverkansaktörer: Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trygg, vacker stad *). Det entreprenöriella Göteborg Ambitionen är att uppmuntra entreprenörskap och innovation och att skapa en struktur för detta i staden. Utvecklingen fortsatte under 2014 och samordnades med planerade satsningar som exempelvis entreprenörskvarter för att främja det entreprenöriella Göteborg. Under 2015 fortsätter utvecklingen med Junior World Entrepreneurship Forum som genomförs parallellt med Ung Företagsamhet. Unga engageras i arbetet. Förstudieledare: Business Region Göteborg. Fortsatt utveckling enligt plan. Projektägare: Business Region Göteborg. Förslag på samverkansaktörer: Chalmers, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Ung Företagsamhet, Västsvenska Handelskammaren*). Jubileumsparken i Frihamnen (vägen till) * 4 Målet är att skapa ett nytt gemensamt rum i staden- Jubileumsparken i Frihamnen. En allmötesplats nära vattnet med bad, grönska och aktiviteter. Steg-för-steg utvecklas Jubileumsparken i dialog och samverkan. Tre teman gestaltas över tid: Odlingskultur, badkultur och JA- vi säger ja. Svarar på göteborgarnas önskan om mer grönska och bad i staden. Stärker visionerna för Älvstaden och Göteborg 2021 som beslutats i Kommunfullmäktige. Gör ett bestående avtryck för framtiden liksom Liseberg och Botaniska trädgården gjorde för 300-årsjubileet. Steg-för-steg framväxten som utgår från det befintliga stärker hållbarheten. Etablerar Frihamnen som viktig plats för stadens utveckling. Under 2014 har platsbyggnadsaktiviteter genomförts; rollerderby, playa, odling, evenemang, utsmyckning i samverkan med staden och internationella gästspel. Under 2015 fortsätter utvecklingen med badkultur; bastu öppen för alla invigs, lekplats med vattenkonst etableras och ett bad öppnar under sommaren. Samverkan sker med Ungt inflytande och andra jubileumsprojekt. Dokumentation av vilka som nås sker och kontinuerlig utvärdering görs. Kommunikationen stärks och breddas. En internationell tävling utlyses för parkens gestaltning. Investeringskalkyler tas fram för den fortsatta utvecklingen. Förstudieledare: Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB. Fortsatt utveckling enligt plan och ta fram investeringskalkyl för framtida utveckling. Projektägare genomförande: Park- och naturförvaltningen för tävling, parkens genomförande och framtida drift. Projektägare platsbyggnadsaktiviteter: Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB. Förslag på samverkansaktörer: Frilagret, Fryshuset, GKSS/Passalen, Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Måleriföretagen, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB *). 4 Beslut om investering från staden krävs för bestående fysiskt avtryck. Se sid

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser GÖTEBORG 2021 Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Stora Hamnkanalen Världens bästa stad när det regnar Rum för ungt inflytande Blå och gröna stråk Labb för framtidens

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 GÖTEBORG & CO VERKSAMHETEN 2013 ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 STARKA RESE ANLEDNINGAR LOCKAR RESENÄRER...13 ETT

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer