Ordföranden har ordet sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet sidan 2"

Transkript

1 Ordföranden har ordet sidan 2 Anhörigsträff i Marinstugan sid.4 Bert berättar: Sidan 3 Rapport från Maritiman. Sidan 5 Rapport från Ängelholm Sidan 5 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING Rapport från Ubåtsklubben. Sidan 4 FÖR ALLA SOM TJÄNSTGÖR ELLER TJÄNSTGJORT I MARINEN CIVILT Fartygsförluster under 2:a vkr. tabeller sid. 8, 9 ELLER MILITÄRT. OM DU INTE ÄR MEDLEM, TA KONTAKT. Ockupationen av Norge, Danmark under andra världskriget. Sidan 7. Bild: Br. jagaren Hardy 1340 ton. Sänkt vid striderna i Narvik VI ORDNAR DET. Libertyfartyg sidan 6 FLOTTANS MÄN GÖTEBORG Örlogsvägen V.a Frölunda Rapport från hjärnan sidan 14 Tel E-post: 'flottansmangoteborg Danska amiralskeppet Store Sophias förlisning. Sidan 12 Skeppet på bild är inte Store.Sophia Utsikt från ett fönster. Sid. 10

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Jag skriver denna spalt i början av juni eftersom vi då flyttar ut på landet där jag inte har tillgång till datorn - tack och lov! Jag känner att jag behöver denna återhämtning eftersom det gångna halvåret för min personliga del inneburit väldigt mycket arbete, inte minst med den nya uppgift kamratföreningarna nu fått att deltaga i stödet till utlandsveteraner och deras anhöriga. (Det har ni förhoppningsvis läst om i förra numret.) Sedan dess har jag haft informationsträffar med huvuddelen av alla kamratföreningar i Västsverige och mötts av ett mycket positivt gensvar till denna uppgift. Den praktiska verksamheten lär inte komma igång förrän i slutet av året. Jag har också deltagit i en träff med anhöriga till besättningen på HMS Carlskrona som skyddar fartygstrafiken utanför Somalia mot piratangrepp. Mycket arbete har också våra nya styrelsemedlemmar lagt ner på sina uppgifter. Våra nya, kassören Leif Lindenhag, klubbmästaren Boris Lundqvist och medlemsregistratorn Sture Magnusson har tagit ett bastant grepp om sina uppgifter. Det är min bedömning att styrelsen nu kommit på rätt köl efter föregående års stora ansträngningar. Jag har som ende representant från vår förening deltagit i Flottans Mäns riksårsmöte i Ronneby. Antalet deltagare var sammanlagt 103, en liten besvikelse för arrangörerna i Karlshamn. Platsen Ronneby brunn var annars perfekt för ett stort möte. Nästa års riksårsmöte arrangeras av Karlskrona och genomförs preliminärt den maj i Karlskrona och ombord på färjan till Gdynia. Jag medförde uppdraget att arrangera 2014 års marina kamratförenings-möte i Göteborg under första halvan av juni. Mer om detta senare. Dessvärre möttes jag vid hemkomsten av budet att Lennart Möller, en av våra mest hedervärda medlemmar, gått ur tiden efter en tids sjukdom. Alltid arbetande för föreningens och medlemmarnas bästa var han en inspirationskälla för oss alla in i det sista. Föreningen deltog i Garnisonens dag den 1 juni på Käringberget med en utställningsmonter bemannad av Tore Nyblom (vem annars?), Börje Kjellstenius och Hans Holmqvist. Många passerande stannade till och överöstes med anmälningsblankett och broschyrer om Marinstugan och föreningen. Dagen innehöll även en veteranceremoni där Börje höll vår föreningsfana. Vår utlandsveteran Gunnar Kall var dessvärre inte hemma, han hade annars gärna deltagit, men den äldste närvarande från Göteborgtrakten, kommendörkapten Göran Garbrant, torde vara känd av många medlemmar. Han var chef för FN:s helikopterförband i Kongo Styrelsen planerar inför hösten att bli internerade någonstans för att brainstorma om vad som kan göras bättre i många hänseenden i föreningen. Detta är nödvändigt för att hitta sätt att göra föreningens verksamhet än mer lockande för såväl nya som tidigare medlemmar. Till dess kopplar vi av lite grann och samlar krafter under en förhoppningsvis skön sommar. Jag önskar alla medlemmar en trevlig fortsättning på sommaren. Bertil Andreasson P.S. Under min vistelse i Karelen vid det nordiska mötet gick tydligen det mesta fel vid nationaldagsfirandet. Något jag fick veta via mobiltelefon men meddelandet kom då samlingen redan var över. Under styrelsemötet två dagar före hade vi klarat ut vem som skulle svara för vad men både jag och övriga i styrelsen glömde helt bort kransarna som ska läggas vid monumentet och den långa graven. Sångkören skulle komma med några medlemmar. Jag beklagar att det gick så illa med denna aktivitet som är av stort värde för vår förening. D.S. AKT SLAG I det här numret har jag en egen artikel Utsikt från ett fönster. På andra sidan av vår bostad vid det fönster som jag nu sitter och skriver ser jag en lummig grön innergård, solen skiner och idag är det verkligen sommar. Jag måste ha blivit en riktig stugkatt som gör det här istället för att utnyttja sommaren bättre under bar himmel. Å andra sidan: Vi har behaglig temperatur här inne så jag tror jag väntar på mina favoritmånader augusti, september. Våra härliga vårmånader har ju redan försvunnit i fjärran så där är det bara att vänta på nästa varv. Forts. nästa sida PEJLING, TIDNINGEN FÖR FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG. KAMRATFÖRENINGEN FÖR ALLA SOM TJÄNSTGÖR ELLER TJÄNST- GJORT I MARINEN CIVILT ELLER MILITÄRT. OM DU INTE ÄR MEDLEM, TA KONTAKT. VI ORDNAR DET. Utgivare Kamratföreningen FLOTTANS MÄN. Lokalföreningen i Göteborg Ansvarig Utgivare Bertil Andreasson Redaktör Tillförordnad, Karl Harry Dahl / / / Upplaga / Tryckning 450 ex. Hemsida Distribution FM-medlemmar och Bojor. Vissa militära instanser. Manusadress FLOTTANS MÄN. eller e-post till redaktör Sista manusdag nr. 3, vecka 45 Planerad utgivning. vecka 49 Adress till FLOTTANS MÄN och Damklubben BOJEN: Marinstugan, Örlogsvägen 6, V:a Frölunda. Tel ; E:post:

3 AKT SLAG forts. DAMKLUBBEN BOJEN Hej! Här kommer BOJENS HÖSTPROGRAM: ONSDAGEN DEN 25 SEPTEMBER, KL träffas vi för höstens första Bojenmöte klubbafton. Tema blir: HIMLEN, PLANETER, STJÄRNOR... med Marie Rådbo. Klubbmästarna bjuder som vanligt på någon god förtäring till ett bra pris. Vi kommer att ha lottringar på samtliga våra Bojenmöten i höst, så ta gärna med Dig en vinst. Föranmälan senast 18 september på lista i Marinstugan eller till klubbmästarna Jarka tfn Lisbeth ONSDAGEN DEN 30 OKTOBER, KL blir klubbaftonens tema FOLKMUSIK OCH LITE TILL med Sif, Alf och Bertil. Inte att förglömma god förtäring till ett bra pris av klubbmästarna. Föranmälan senast den 23 oktober enl. ovan. ONSDAGEN DEN 27 NOVEMBER, KL är det dags för HÖSTSUPÉ och vi firar årets jubilarer med blommor och presenter. Klubbmästarna tillagar en god supé till denna vår glada och härliga fest. Föranmälan senast den 20 november, enl. ovan. LÖRDAGEN DEN 7 DECEMBER FIRAR VI LUCIA I MARINSTUGAN Till sist önskar styrelsen alla en god fortsättning på sommaren. Pejling, jag är nu inne på mitt femte nummer och jag är så galen att jag börjar tycka det är roligt. Det borde jag nog inte tala högt om för då kanske jag får den avlösning som jag ropade om förra året. Plötsligt när jag lyckats få ihop det här numret, visserligen bara 16 sidor, dyker det upp en trave manus som funnits hos vår förre redaktör Alf Åberg. Problemet är att de flesta är så långa att jag förstår om Alf lagt dem på framtiden. Ett exempel Reservfänrik på kustflottans flaggskepp , Erik Hall, 14 maskinskrivna A4-sidor och med den här stilen och spaltuppdelningen räknar jag med 5 6 sidor. Själv har jag fastnat för Krigsminnen från Västkusten Gustaf Celsing. Kanske nästa nummer. Vår medlem Leif Wersén har flera historier om kanotfärder på svenska älvar och kanadensiska floder men där är vi inne på följetonger. Jag hade en annan historia berättad av honom, Ormbåsen, i nummer 3/2012. Jag har själv bistått med oroväckande mycket för att fylla upp detta nummer. Visserligen lider jag av skrivklåda ibland men jag trodde: Att vara redaktör är att insamla och förmedla andras krior. Jag börjar faktiskt hoppas att min skrivklåda är smittosam. Karl Harry En Flottans man i tjänst vid Flygvapnet En underlig rubrik kan tyckas men här kommer förklaringen: År 1977 var jag chef för tekniska detaljen vid Miljöförvaltning Väst och placerad i Karlsborg. En dag vid lunchdags ringer det på min tjänstetelefon. En kvinna söker mig och presenterar sig som varande en statssekreterare vid Försvarsdepartementet. Hon frågar om jag vill deltaga i Flygvapnets Haverikommission som expert på drivmedel? Varningsklockor ringer i mitt inre. Då, som vi hade en borgerlig regering och att en kvinna skulle anförtros en så hög och viktig position var mindre troligt -snudd på omöjligt! Så tänkte jag just då! Att ringa till en detaljchef inom ett militärområde var osannolikt man frågar chefen först. Nu misstänkte jag min bäste kamrat från Flottan, vid denna tid avdelningsdirektör vid Försvarets Materialverk i Karlstad. Han hade i maskopi med sin sekreterare ringt upp mig och fått mig att svara på personliga saker. Alltnog jag svarade den förmenta statssekreteraren att jag var på väg till mässen för lunch och avslutade samtalet med ett käckt: Puss och kram. Slutet på skämtet från Karlstad trodde jag. Efter lunch ringde min Chef och frågade vad jag hade för förbindelse i Försvarsdepartementet. Inga som helst överste svarade jag och fortsatte: Jag kommer över och förklarar Svaret blev kort: Det är nog bäst Efter en någorlunda god förklaring blev kommentaren: Det här kan bara hända en sådan som du Därefter var jag medlem av Flygvapnets Haverikommissions Expertgrupp. Haverikommissionen BERT BERÄTTAR Den tillsatta kommissionen tillsattes på grund av ett totalhaveri för ett flp. 35 F samt ett antal motorstörningar på plan tillhöriga F 12 och F 15. Misstanke om flygbränslet uppstod. Kommissionen leddes av en lagman och ordinarie ledamöter; en advokat, en överste och en överstelöjtnant vi Flygvapnet. En expertgrupp tillsattes med mig som den minst meriterade medlemmen. Arbetet utfördes, arbetsuppgifter genomfördes med hänsyn till de drivmedelsanläggningar som levererat drivmedel till aktuella Flygflottiljer. Mitt bidrag var att ta prover från berörda drivmedelsanläggningar och få det analyserat vid labb i Malmslätt. Resultatet blev att det kunde konstateras flygbränslet från en av anläggningarna innehöll svavelväte, som var olämpligt rent av farligt för de känsliga insprutningspumparna till flygplanens motorer. Så mitt inhopp i Flygvapnets domvärjo som provryttare och laboratorieassistent blev framgångsrikt och berikande för mig själv och rönte ett visst erkännande från högre instans... I dagens läge kommer det ingen telefonkontakt med någon statssekreterare. Det är nästan lika omöjligt som om ärkebiskopen skulle ringa och be mig undersöka och kontrollera det religiösa tillståndet hos Flottans Män i Göteborg. Bert Löverdal

4 RAPPORT FRÅN UBÅTSKLUBBEN NORDKAPAREN Ubåtsklubben har sedan föregående rapport haft ett gediget program under våren. Här följer en kort beskrivning av vår senaste verksamhet. Ulvenkatastrofen 70 år, 15 april På dagen 70 år efter Ulvens förlisning hedrades besättningen vid en ceremoni ombord på marinens fartyg Belos. Initiativtagare var ubåtsklubben samt Fiskemuseet på Hönö. Marinen ställde upp med ubåtsräddningsfartyget Belos samt ubåten Södermanland. Ett 30-tal medlemmar från de olika föreningarna fick möjlighet att på plats ombord på Belos delta i ceremonin. Marininspektören Jan Thörnqvist höll ett fint minnestal och därefter lades en krans i havet till minne av besättningen. Detta kompletterades med 33 stycken rosor där varje ros bar en lapp med respektive besättningsmans namn. Ett stort tack till Marinen som på ett förtjänstfullt sätt ställde upp på detta sätt. Hamnfestivalen 1-2 juni Vid årets hamnfestival förlades vår verksamhetom-bord på bogserbåten Herkules. Här hade vi möjlighet att vara på plats 24 timmar per dygn med bl.a. deltagande i IMSWE (International Museum Ship Weekend) med ett stort antal deltagare världen över. Våra guider visade film, delade ut broschyrer samt värvade nya medlemmar. Ett stort tack till besättningen på Herkules som på alla sätt ställde upp så att vi kunde genomföra vår verksamhet. Ha en fortsatt skön sommar allesammans Lars Nordenberg ANHÖrIGhetsTRÄFF ME 03 I MARINSTUGAN Foto förmedlat av Lars Nordenberg Resa till Malmö och ubåtsklubben U3, april. En gemensam ubåtsklubbsresa med medlemmar från samtliga svenska ubåtsklubbar samt den norska ubåtsföreningen MMU Utstein genomfördes under helgen april. Efter ett kort besök på Kockums AB fick vi massor av intressant information vad som händer i ubåtsvärlden. Ur programmet kan nämnas: uppgraderad Stirlingmotor, Ubåtsprojekt A26, halvtidsmodernisering av ubåt typ Gotland samt export och utbild-ning av besättningar till Singapore. Kockums ställde upp på ett förtjänstfullt sätt med duktiga föredragshållare. Nästa dag var det återigen samling på Teknikens och Sjöfartens Hus där vi fick en bra genomgång av ubåten U3 samt gott om tid att gå runt på museets övriga avdelningar. Det finns ett mycket bra samarbete mellan ubåtsklubben och museet som ställer sina lokaler till förfogande. Dagen avslutades med gemensam bussresa till Flottans Män i Trelleborg där det bjöds på klassisk skeppskostmiddag med muntra sånger och många historier. Tack till U3:s besättning för väl genomfört program. International Submariners Association maj Årets internationella möte gick av stapeln i Catania. på Sicilien där vi deltog. Totalt samlades drygt 300 personer från 21 nationer De italienska värdarna bjöd på ett gediget program med allt ifrån trevliga middagar tillsammans, utflykter och inte minst en minnesceremoni över stupade sjömän med kransnedläggning från en italiensk ubåt. Nästa år arrangeras konferensen av Grekland med Aten som mötesplats i slutet av maj 2014 En sista anhörigträff innan hemkomsten för anhöriga till HMS Carlskronas besättningsmedlemmar boende i västra Sverige genomfördes i Marinstugan måndagen den 22 juli. Till träffen kom 13 anhöriga. Från fartyget kom pastorn Christer Alvarsson och en av fartygets kockar, Sandra Kling. Programmet omfattade ett bildspel från det dagliga livet ombord samt en information om vad som hänt sedan förra träffen i maj. Nu återstår av missionen ungefär 3 veckor och därefter hemresa för att enligt planen ankomma till Karlskrona den 25 augusti. De närvarande sade sig vara nöjda med både informationen och med vårt arrangemang i Marinstugan. Bertil Andreasson Deltagarna lyssnar på Christer och Sandra. Pojkarna Carl och Albin Furuwidh med pappa Bengt och farmor Anna. Mamma Maria är Intendenturofficer ombord på Carlskrona.

5 RAPPORT FRÅN MARITIMAN Hej Harry! Nu är det den tid vi brukar kalla för högsommar, ja om det är det när detta läses vet jag ju inte, men nu när jag skriver är det. Äntligen har det då kommit lite värme, och för oss när-mast kusten lite regn också. Ja vad jag försöker säga är att det har kommit lite regn, knappast något alls och det är ju inte bra för skörden. Det är däremot bra för de resterande underhållsmålningarna som vi legat lite efter med här på Maritiman. Stora delar av Backdäck med vidhängande detaljer typ torpedställ och 40mm pjäserna har nu fått ett samlat anfall från vår målartropp och resultatet är bra. Självklart är det en och annan smörjkopp som borde fått sig en insprutning med fett i stället för en övermålning av färg, men alla våra vapen är ju sedan ett par år tillbaka gjorda obrukbara pga. säkerhetsrisker. Jagaren som vi ju dessutom tacksamt ser som avslutning på Västnytt sändningarna har nu fått unik utställning i D-mässen. En utställning som handlar om militära specialuppdrag och specialförband runt om i världen. Inget direkt för den matlagningsintresserade, men det är ju TV programmen fulla av så det räcker till. Skeppsköket har i stället fått en storbildstv med rörliga bilder, för vår önskan att kunna bjuda på korv med bröd därifrån gick inte att lösa. Bakläxa på startluftkärlen i Brandbåten, gör att vi inte kan spela med vattenkanonerna än. Nya säkerhetsventiler och lite intern service gör att det kanske kan komma igång innan sommaren är slut I vår har U-båtsklubben haft ett utökat samarbete med Bogserbåten Herkules så till vida att årets telegrafisändningar under radiohelgen runt den 6/6 kom från just Herkules. U- båtsklubben är vidare djupt engagerade i de förberedelser som behövs för att Maritiman skall kunna få till stånd en torrsättning av U-båten Nordkaparen under kommande vinterhalvår. I år har vi så åter fått möjligheten att komma inifrån anläggningen över till Frykens däck. Nu kan vi åter säga att Fryken ingår som en aktiv del i Maritiman och det innebär också att viss uppfräschning har skett ombord. På väg till Fryken är fortfarande delar av utställningen i Monitoren Sölve kvar. Kvar är också Chalmers motorpraktikska kurser, och om det inte dröjer för länge innan Du kan läsa om detta, så skall Du som är intresserad också titta in i Frykens lastrum. Efter V36 skulle vi kunna erbjuda en specialvisning av just lastrummet med all den teknik som står till buds där. Man skall ju egentligen alltid avsluta med några positiva rader, men jag har trots det fastnat för att nämna och beklaga att s åväl Redar- eller Skepparhytten på Fryken som Fyrmästarhytten på Fladen genom tiderna fått så stora vattenskador att vi tvingats stänga och röja där. Ett arbete som börjar på däck ovanför och som förhoppningsvis kan dra igång i höst. Därefter nytt inredningsarbete med hjälp av foton och minnen. På tal om foton och minnen hoppas jag längre fram kunna redovisa från kontakter med TUSS-skepparens barnbarns upplevelser ombord, efter att han via just Pejling och Harry Dahl fått det positiva beskedet att TUSS inte är skrotad. Sommarhälsningar från Björn på Maritiman PS/ Som avslutning vill jag bara sprida ett par ord om att Ångaren Bohuslän fått en inte helt oäven plats utanför Casinot under tiden ombyggnadsarbetet med Stenpiren och den nya reseknutpunkten pågår. Välkomna där också. / DS RAPPORT FRÅN ÄNGELHOLM I förra numret av Pejling utlovade skribenten ett litet utdrag ur protokollet från senaste Regionmötet som hölls i våras plats Göteborgs trivsamma Marinstuga. Där hade infunnit sig representanter från region västföreningarna Göteborg, Halmstad, Jönköping, Lysekil, Karlstad och sammankallande Ängelholm vars ordförande Lars Linde hälsade samtliga välkomna.till sekreterare valdes Anders Rick som annars är vår kassör. Det kan nämnas att före mötet intogs fika. Blandfrågor som diskuterades kan nämnas långa resor till våra Riksårsmöte i år var det Ronneby som gällde, nästa år blir det Karlskrona. Särskilt är det föreningarna i norra delen av vårt avlånga land som tyvärr uteblir, även Karlstad reserverade sig. Nästa års riksmöte som blir ett kombinerat Hotell och Polen Färjeboende arrangeras av Flottans Män i Karlskrona. Andra förslag är att alla Riksårsmöte förläggs till Kungliga Huvudstaden och kombinerade med någon lämplig Färja.. Kanske en bra lösning, Till Stockholm är det fler möjligheter att förflytta sig på tycker i varje fall skribenten. I bland även lågpris erbjudande om man är ute i god tid. Nu i efterhand kan konstateras att årets Riksårsmöte på trivsamma Ronneby Brunn blev mycket lyckat trotts lågt deltagare antal drygt 100 personer varav nära 40 Damer. På tal om antalet deltagare från olika föreningar i årets riksårsmöte så tycks det ej bara vara avstånden som avskräcker, en av våra största lokala föreningar i landet deltog endast med en person och detta efter påtryckning. Lokalföreningarna i region väst var överens om att den nya hemsidan fungerade bra men beslöt att föreslå att samtliga webbmaster inom regionen bildar ett nätverk års Nordiska Marina Mötet kommer att arrangeras av Göteborgs föreningen i början på Juni Nästa region möte kommer att äga rum den 5 oktober på samma adress Marinstugan i Göteborg men med Halmstads föreningen som ansvarig arrangör. Lars Linde avslutade det lyckade mötet och tackade Göteborgs föreningen för gott bistånd med bland annat lokaliteter i Marinstugan. I vår egen förening har vi under juli månad som vanligt haft sommar öppen Kajuta fem Tisdagar i juli månad. Denna tradition har vi haft under de senaste 10 åren. Vid detta tillfälle bjuder vi på kaffe och nygräddade våfflor samt visar vår Kajuta och berättar om vår verksamhet. I Augusti avslutar vi sommarsäsongen med sedvanlig Grillkväll i år redan i början på månaden. I mitten på månaden hade vi trevligt besök från från våra vänner i Göteborgsföreningen som var på väg till årets Tato i Ystad. Vi bjöd gästerna på fika i vår Kajuta innan färden söderut fortsatte. Kanske en bild på våra gäster i nästa nummer av Pejling. Inför hösten har vi planerade föredrag både i september och i november. Slutligen glöm ej att vi har Söndagsöppet i vår Kajuta året om mellan kl Observera nytt telefon nummer till Kajutan Kolla även vår hemsida om ev.ändringar. Till slut hoppas vi på en fortsatt varm lång och skön avslutning på denna sommar som äntligen kom. F.M. Ängelholm Gunnar Gunnarson

6 Denna artikel ur TRÄNGBULLETINEN är insatt med författaren Christer Wicksells tillstånd. Bertil Andreasson

7 OCKUPATIONEN AV NORGE OCH DANNMARK UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET Operation Weserübung i april Denna operations mål var dels att förhindra att britterna ockuperade dessa länder, dels att få tillgång till baser vid atlantkusten vilket var viktigt för sjökrigsoperationer mot Storbritannien. Den tyska krigsmakten mötte i Norge ett oväntat starkt militärt motstånd, också den norska civilbefolkningen satte sig till kraftigt motvärn. Efter några dagar satte motståndaren in brittiska, franska och polska förband i striderna. Striderna varade till början av juni Utdrag ur den tyska sjökrigsledningens krigsdagbok från : En allvarlig och tryckt stämning råder denna dags kväll... tio av våra moderna jagare. d.v.s. hälften av vår stridsdugliga och för vårt företag absolut nödvändiga jagarstyrka ligger sönderskjuten, skadad eller sänkt i Ofot och Rombaken fjordarna. Narvik har visat sig vara en råttfälla för våra stridskrafter. Norgeoperationens förlustsiffror. Personal På tysk sida: döda sårade saknade FARTYG På tysk sida: Tunga kryssaren BLÛCHER Lätta kryssarna: KARLSRUHE KÖNINGSBERG På de allierades sida: Norge Storbritannien i strid till lands: till sjöss: c:a Frankrike och Polen Fyra ubåtar (U64,U49?,? ) Artilleriskolfartyget BRUMMER 10 mindre fartyg ¹ I Narvik 10 jagare: Z2 GEORG THIEL3E Z9 WOLFGANG ZENKER Z11 BERND VON ARNIM Z12 ERICH GIESE Z13 ERICH KOELLNER Z17 DIRTHER VON ROEDER Z18 HANS LÜDEMAN Z19 HERMANN KÜNNE Z21 WILHELM HEIDKAMP Z22 ANTON SCHMIDT På de allierades sida: Hangarfartyget GLORIUS Lätta kryssarna: EFFINGHAM CURLEW Jagarna: ACASTA AFRIDI ARDENT BISON ESKIMO GLOWWORM GURKHA HARDY HUNTER döda döda döda 530 döda Sex ubåtar och ett flertal hjälpfartyg De norska kustpansarskeppen: EIDSVOLD NORGE Under riksårsmötet 2002 som hölls ombord på Stenas tysklandsfärja gjordes ett besök på MARINE EHRENMAL LABOE KIEL. Efter resan gjorde vår medlem Göran Berg en översättning av den tyska skriften om Ehrenmal. EN MINNESPLATS FÖR DE PÅ SJÖN KVARBLIVANDE ALLA NATIONER Copyright på originalet med tysk text: Deutscher Marineförbund e.v. Wilhelmshaven, FM Göteborg har tillstånd att använda översättningen inom Flottans Män men ej i kommersiellt syfte. Vänstra spalten är ordagrant återgiven från den minnesskrift som vi gjorde i 200 numrerade exemplar. Minnesskriften delades ut till de 144 medlemmar som deltog i besöket. För intresserade finns skriften i marinstugan Blücher sänktes i Oslofjorden av granateld och torpeder. Karlsruhe Skadades av landbatterier utanför Kristiansand och sänktes senare av brittisk ubåt på återväg till Kiel. Red. Köningsberg skadades av landbatterierna vid Byfjorden utanför Bergen och sänktes följande dag vid kaj av brittiska störtbombare. Brummer sänktes av brittisk ubåt. Troligen 9 april. U 64 sänktes liggande till ankars i Herjangsfjorden vid Narvik av två sjunkbomber fällda av ett brittiskt spaningsplan. U 49 sänktes 15 april av brittiska. jagare utanför Narvik. I mindre fartyg ingår förmodligen de två minsveparna R17 & R27 som transporterade trupp och sänktes i Oslofjorden av norska minsveparen Rauma och minutläggaren Olav Tryggvason. Glorius samt jagarna Ardent och Acasta sänktes av granateld från Scharnhorst och Gneisenau. den 8 juni vid Jan Mayen, väster om Narvik, på väg hem till Storbrittanien. Effingham grundstötte i full fart på väg till Bodö den 17 maj och kunde inte dras loss och var förlorad. Curlew sänktes av tyskt flyg i Ofotfjorden vid Narvik Jagarna Afridi och franska Bison sänktes av stukabombare utanför Namsos. Eskimo, Hardy, Hunter och Gurkha sänktes vid striderna vid Narvik. Glowworm rammade den 8 april tyska kryssaren Hipper som skadades men ej sänktes. Efter ramningen sänktes Glowworm av Hippers kanoner. Glowworms öde blev inte känt förrän efter kriget. Eidsvold och Norge sänktes med torpeder i Narviks hamn den 9 april efter att de norska cheferna vägrat samarbete. Eidsvold av jagaren Z 21 och Norge av Z norrmän blev offer. ¹ Under Norgefälttågets två månader sänktes 21 tyska transportfartyg däribland två av de tre tankfartyg som skulle bunkra jagarna för återfärd från Narvik. På grund av att de sänktes blev jagarna försenade. Om de kommit iväg samma kväll hade förmodligen resultat blivit ett annat. Källor: Allmän sjökrigshistoria ( Magnus Starck ) Den nionde april ( Michael Tamelander & Niklas Zetterling ) Norge 1940 (Jan Linder) Red.

8 SVENSKA FARTYGSFÖRLUSTER ORSAKADE AV UBÅTAR UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

9

10 UTSIKT FRÅN ETT FÖNSTER SKANSEN KRONAN Varje morgon vid femtiden vaknar jag tvärt och går ut ur min stuga så glad och alert. Jag försäkrar det lilla besvärt är det värt att få lyssna till foglarnas morgonkonsert. Så långt Povel Ramel men: Själv varje morgon när jag stiger opp kollar jag kronans gyllene topp. Om den glittrar i solen då tänker jag det här blir nog en strålande dag. Rim Inga-Lill Mitt bästa ämne i Folkskolans avgångsbetyg var Historia men det är först efter pensioneringen som jag har lagt ner tid och intresse och det har mest handlat om fartyg och sjökrig. När vi nu bor under ett mer än trehundraårigt försvarsverk, konstruerat av Erik Dahlberg, kan jag naturligtvis inte hålla min nyfikenhet i styr. Jag tar ofta en lite jobbig promenad uppför berget och inne i skansen försöker jag pressa två trevliga damer, Petra och Carola; på detaljer i skansens historia. Skansen Kronan byggdes på Ryssåsen och fick namnet efter Ryssåsens högsta bergknalle. 9 juni 1687 lade Erik Dahlberg första stenen till Skansen. Följande text är ett citat: Skansen Kronan är en del av Göteborgs försvar från 1600-talet. själva Skansen Kronan byggdes redan 1687 för att försvara staden mot den fruktade Dansken. Sedan 1935 är Skansen byggnadsminnesmärkt och ingår Sveriges riksarv. Byggnaden är byggd i gråsten och väggarna är sju meter tjocka. Det finns 40 gluggar i huset, för att få god sikt, och för att kunna skjuta igenom om behovet skulle finnas. 1) Entrévåningen och dess kasermatter¹ har tidigare använts som krutmagasin, logement samt innehöll en ugn för att kunna tillverka mer kanonkulor. 2 ) Ta trappan upp till första artillerivåningen. Bordet i mitten är ett schakt som förr användes för att kunna transportera tunga saker i huset. 3 ) Kanonerna i första kanonsalen är autentiska men har aldrig använts i strid. Den största kanonen ligger under buffébordet och väger 3,8 ton. 4 ) Titta på tavlorna i salen. Här får du en bild av hur det kan ha sett ut förr. År 1854 var Skansen ett fängelse då över 200 fångar fördes hit från Carlstens fästning på Marstrand. En olägenhet för vår stad, men ändock ett söndagsnöje att gå upp för berget och titta på fångarna som då fick sälja hantverk som de tillverkat. Förmodligen fick de inte behålla några pengar. 5 )Ta trappan upp till andra artillerivåningen. Uppgångsskylt finns på väggen. Totalt inne i Skansen finns 26 kanoner. 6 ) Titta upp i taket. Här ser du krutväskor och kanonladdare. Du ser även en axel, en ställning som användes för att hissa in kanonerna från utsidan. Hästar togs till hjälp för att få axeln att gå runt. 7) Soldaterna du ser är gjorda i vax och avbildade av riktiga människor. De står redo att ladda en kanon och har alla en egen yrkesroll. En är krutbärare, en är kanonladdare etc. Vem som för befäl är tydligt. ( Bild nästa sida) 8 ) Man kan på ställen i rummet se krokar vari kanonerna var fastsatta för att mildra rekylen. 9 ) Genomgående i huset finns en eldstad - den hjälpte till att värma upp och kom från ugnen i källaren där man tillverkade kanonkulorna. Övrigt: Översta våningen stängd. Förbjuden uppgång. Själva kronan³ på Skansen är förgylld och rymmer 12 personer. Slut citat Mellan Skansen och huvudfästningen - staden inom vallgraven gick en förbindelsegång med försvarsverk (kaponjär²) och vattengrav på båda sidor.numera Kaponjärgatan i Haga. Förbindelsen gick till bastionen Christina Regina. X ² Kaponjär, egentligen från en fästning ett utskjutande fullträffsäkert värn som medger eld längs fästningsvallarna Nuvarande Kaponjärgatan i Haga KANONERNA X Vid en inventering vid Göteborgs försvar fanns 1709 på Skansen Kronan 10 st. 24- pundiga kanoner, 30 st 18- pundiga, och 10 st. 16-punds ¹ Kasematt, i äldre befästningar: Skyddsrum konstruerat att motstå fullträffar från artilleri. T.v. Skansen Kronans kasematter på nedre planet. X : I murarna fanns sprängladdningar för att kunna spränga skansen om den erövrades. Kaponjären ³ Den första kronan var gjord av trä och överdragen med bly och sedan förgylld. Färdig i aug Vid en besiktning 1733 befanns kronan vara alldeles förfallen och vid reparation av taket togs den ner och ersattes med en lanternin. Vid en reparation 1899 uppsattes den nya kronan.

11 haubits. Till dessa fanns 1000, 24-pundiga rundkulor och 3000, 18 pundiga. Kanonerna benämndes efter kulans vikt. En 24-punds kanons rundkula vägde med andra ord 24 skålpund. Det var dock inte säkert att kulvikten stämde helt med benämningen på grund av järnets vikt. och förhållandet till kalibern men i slutet av 1600-talet fanns vissa hållpunkter i det svenska systemet. En 24-pundskula vägde 11,9 kg. och kanonens kaliber var 15,5 cm. Motsvarande för en 18-pundare var 9 kg. och 14.1 cm. De kanoner som i dag finns inne i skansen är alla 24 pundare. På västra vallen står tre 12-punds kanoner på var sida om portalen. (Bilder till höger) Dukat i gunrummet 1:a artillerivåningen. För yttre försvar fanns jordvallar och palissader. Höjden av dessa framgår av portalens höjd. (3 m.) Hälsning från Andra artillerivåningen Idag kan man hyra Skansen Kronan, för konferens, disputation, födelsedagsfest, företagsfest, bröllop, dop, minnesstunder etc. Vi hjälper Er gärna att få en historisk anspegling på ditt arrangemang hos oss!. From söndagen 1 /9 startar vi med våra populära söndagsbruncher igen. Vi ordnar även med julbord, julbrunch och jullunch Kika in på vår hemsida för mer information. Välkommen till En del av Sveriges kulturarv Carola Lilla Bommen Karlsporten Det befästa Göteborg med Kaponjären och Skansen Kronan. (Östra porten) Drottningporten Petra Stora Bommen Västerport Tel www. skansenkronan. se (Gamle Port) (Söderport ) Kungsporten Kaponjären Skansen Kronan S Skansen Kronan tillhör det Nationella Kulturarvet i Sverige! Fastigheten förvaltas av SFV (Statens Fastighetsverk ) 1924 utgavs en jubileumspublikation om Göteborg. En av delarna heter GÖTEBORGS BEFÄSTNINGAR OCH GARNISON Valdemar Ljungberg.. Denna del av verket är på 728 sidor och rekommenderas för historieintresserade.

12 Danska amiralskeppet STORE SOPHIAS förlisning En kamikaze räddade Göteborg från ett danskt angrepp 25 maj Bakgrunden till angreppet var trakasserier mot svenska fartyg i Öresund från dansk sida. Öresundstullen hade införts på 1420-talet av Erik av Pommern. Eriks syfte var att begränsa Hansans stora handel i Norden. Eftersom de Nordiska länderna var i union - Kalmarunionen var de befriade från tullen. Även när Gustav Vasa lämnade Kalmarunionen fick Sverige ha kvar tullfriheten. I freden i Knäred 1613 hade den svenska tullfriheten blivit stadsfäst. År 1618 inför den danske kungen Christian IV en strängare tullkontroll och höjda tulltaxor. Tullfrihet skulle bara gälla svenska fartyg - men inte utländska fartyg som kom från svenska provinser i Östersjön. Danmark hade dock rätt att besiktiga de passerande svenska fartygen. Inkomsterna från Öresundstullen var den danske kungen Christian IV:s regale alltså han kunde spendera dessa pengar som han själv önskade. Summan var ibland upp till 2/3 av Danmarks hela årsinkomst. Christian vurmade särskilt för flottan. Skeppet Store Sophia. I början på januari 1624 bestämde Christian att bygga ett stort och vackrare skepp än de tidigare. Skeppet skulle namnas efter hans mor änkedrottningen Sophie av Mecklenburg. Skeppet började byggas på Slotsön vid Nakskov, Lolland. Svenska kunskapare var runt i hamnar och samtalade med sjöfolk för att skaffa sig upplysningar om vad som tilldrog sig i grannländerna. Man fick då nys om att ett stort skepp höll på att byggas i Nakskov. Det var 50 steg långt och det fordrades två man för att famna stormasten. ( De lär ha varit detta bygge som är anledningen till att Wasa byggdes. ) Store Sophia levererades i december 1627 till örlogsbasen i Köpenhamn. På 1640-talet ökade trakasserierna mot svenska fartyg. Lennart Torstensson som befann sig i Mähren fick i september 1643 svenska rådets befallning att angripa Danmark. I början av 1644 var nästan hela Jylland i svenskarnas händer och Gustaf Horn gick in i Skåne. På sjösidan utkämpades i juli 1644 en oavgjord drabbning på Kolberger Heide mellan Claes Flemming och Christian IV. Store Sophia blev illa tilltygat och drog sig mot Köpenhamn med 70 döda och sårade ombord. Resten av året låg hon i Köpenhamn för reparation. Store Sophia var härför ej med i drabbningen vid Femern där den svenska flottan under ledning av C.G.Wrangel i grund besegrade den danska flottstyrkan. Samma år hade en dansk styrka gjort strandhugg på Hisingen samt bränt ned båken på Vinga. Det är förmodligen då man hugger in i berget devisen: Hvinge hör Danmark til. Under holländsk och fransk medling började den 8 februari 1645 svenska och danska delegater ( Axel Oxenstierna Corfitz Ulfeldt ) förhandla om fred.tiden var dock emot Danmark och dess förhandlingsposition försämrades alltmer. Den 15 maj lämnar en dansk flotta Köpenhamn under ledning av riksamiralen Ove Gjedde och Norges ståthållare Hannibal Sehested. Flottan består av 15 örlogsskepp och 7 mindre skepp och en transportflotta med soldater och proviant som skall debarkera i Varberg. Den 19 maj lämnas fotfolket iland i Varberg och Sehested börjar marshen mot Göteborg. Dagen efter ankrar flottan söder om Vinga. Ove Gjedde sänder in ett litet skepp i skärgården för att rekognosera. Detta skepp snappas upp av en svensk fregatt I början på maj har amiralen Martin Thiessen Ankarhjelm kommit från Holland med 13 skepp. Dem hade han lagt i en linje mellan Älvsborg ( gamla Älvsborg ) och Kyrkogårdsholmen där han också satt upp ett batteri med 4 st 12-pundiga kanoner. ( Här byggdes senare Nya Älvsborg.) Danskarna gör ett försök till angrepp men når inget resultat. Man får ett besked om att svenska huvudflottan är på väg mot Öresund och rådslag hölls på Store Sophia den 24 maj men man vill invänta Hannibal Sehested. Sent om aftonen samma dag kommer Sehested till Göteborg men väntar till nästa dag för att kontakta riksamiralen. På natten blåser det upp en kraftig sydvästlig storm. Store Sophia draggar trots att hon har tre ankare ute. Hon driver mot Svarteskärsbådan ( 2,7 m.) Får en svår läcka och kastas över grundet och börjar sjunka. Riksamiralen lämnar skeppet och vid hoppet ner i en slup bryter han ett ben. I dansk marinhistorisk litteratur står endast sjönk med seglen i topp och 54 metallstycken. Inga danska personalförluster skall ha skett. Dock menar svenska och seriösa danska forskare att man miste livet. Nu beror det dock på hur man räknar: Av Store Sophias besättning på 234 man var mer än 2/3 norrmän. Om norrmän omkom så gjorde ju danskarna inga förluster!! När Store Sophia skulle segla mot Göteborg hade artilleriet utökats med 2 falkonetter och 2 bakladdningskanoner och 650 kg krut. Krutmängden uppgick nu till nära 3 ton. Det fanns också med skråkappor med fotanglar. Ammunitionsförrådet var på ca 900 runda kulor av olika dimensioner från 48 pund (á 20 kg) till 1 pund (á 0,4 kg.) Specialammunition såsom stånglod, krysslod, kedjelod och piklod ca 150 st totalt. Fred slöts i Brömsebro 13 augusti Härefter var Danmark ej längre någon stormakt. Några år efter Store Sophias förlisning saknade Christian IV pengar och tillsatte en kommission som skulle utreda vem som bar skulden till förlusten av amiralsskeppet Givetvis fick Ove Gjedde bära skulden här fanns pengar att hämta. Ove Gjedde lär ha varit en av Danmarks rikaste män och 1651 betalar han daler för förlusten av Store Sophia. Härmed fick han sin amiralstitel tillbaka och ett nytt skepp. När Anders Franzén 1956 letade efter skeppet Vasen på Stockholms Ströms botten hade han och George Hafström i arkivhandlingar stött på Store Sophia och dykerihandlingar lyckades en svensk dykare Hans Albrecht von Treileben bärga ett 8-pundigt svårt stycke under överinseende av riksdrotsen Per Brahe. Per Brahe blev mycket imponerad. Treileben hade studerat dykning utomlands under något år och vid denna bärgning praktiserade han dykarklockan för första gången i Sverige. Treileben får mot slutet av 1658 överta bärgningsrätten på Store Sophia bärgar Treileben 16 kanoner på en månad. 5 kanoner pantsättes i Göteborg, övriga tar Treileben med till Holland får Treileben slutligt bärningsprivilegium på Vasen och Store Sophia. Efter ett skepps förlisning var det lämpligt att vänta år så att 4-rullalådans överfall över kanontapparna hade rostat sönder. Det fanns då en möjlighet att bärga genom kanonportarna..vrakplatsen och sentida bärgningar. I samband med att Göteborgs Sjöfartsmuseum blev uppmärksammat på möjligheten att hitta Store Sophia kom detta ut i pressen. Forts.

13 Sportdykarklubben Poseidon hade en bra båt och anmälde sitt intresse. De fick hjälp med ett par mej av en lots på Brännö Gunnar Westberg från en gammal lotssläkt och släpade med hjälp av två båtar en vajer över lerbotten. Efter flera felaktiga fästen och flera dagars svepning fastnade slutligen vajern i gammalt ekvirke. En person som ej var medlem i Poseidon men som hade fått inside information - dök på påskhelgen på platsen och hittade 2 st 24-pundiga bronskanoner. ( Vikt 1700 och 1800 kg.) Vederbörande lämnade samma helgdag in ansökan om bärgningsrätt i Länsstyrelsens brevlåda. När detta blev känt blev det cirkus. Det blev problem med vem som hade äganderätten till fynden klubben eller den utomstående personen. Advokater konsulterades och möten hölls och den gamle ubåtsskepparen Stig Notini som då var chef för Göteborgs Sjöfartsmuseum och skulle försvara museernas rätt till fornminnet blev hjärtligt trött på allt bråk. Dessutom kom en propå från Danmark att de hade äganderätten till Store Sophia. Riksantikvarieämbetets fridlysning av ett stort område skedde i väntan på ett tillägg till fornminneslagen från Tillägget skulle gälla från 1967 och stipulerade att fynd och fartyg som hamnat på sjöbotten och att 100 år har förflutit sen dess betraktas som fornminnen när det nya tillägget trätt ikraft fick Göteborgs Amatördykarklubb GADK, (se not 2.) uppdraget till fortsatt undersökning av Store Sophia. GADK måste dock hitta Store Sophia igen. Som medlem i GADK fick jag uppdraget att kontakta Länsstyrelsen. När jag hade varit på Länsstyrelsen och fått ta del av bärgningsansökan från 1961 visade det sig att Store Sophia var utmärkt med ett kryss på en sida ur telefonkatalogen. Men med lotsen Gunnar Westbergs mej och vår båt Stålnabbs ekolod kunde vi hitta vrakplatsen. Store Sophia ligger på 27 meters djup och höjer sig ungefär 1 meter över omgivande lerbotten. Varje år när aktivitet var aktuell på vraket söktes tillstånd av Riksantikvarieämbetet och rapport lämnades in på höstkanten. När Store Sophia hade hittats blev de museala myndigheterna illa till mods. Vasen ( nu Vasa, senare Wasa ) var på väg att lyftas och man hade inte råd med ännu ett stort skepp. Det man inte hade tänkt på i Stockholm och förmodligen ej heller i Göteborg var att den lilla elaka världsomspännande musslan Teredo Navalis ( skeppsmasken ), kan ha brutit ned Store Sophia I våra vatten har denna mussla en kompis Teredo Norvegica som också tuggar trä. När GADK:s dykningar skulle börja ville chefen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, Stig Notini, att vi skulle vara skärskilt uppmärksamma på akterskeppet. Christian IV hade nämligen blivit så förtjust i lösningen den s.k. Kockenborg i Varbergs fästning. ( se not 1 ) När Store Sophia efter slaget på Kolberger Heide låg i Köpenamn hösten 1644 för reparation ville Christian ha ett liknande system mellan däcken i akterskeppet. Det finns idag inget kvar av detta. Återstoden av Store Sophia är hålskeppet med ballast-en och därpå några tunnor som kan kännas i leran, rörrester av alpumpar och härpå nedfallna fasta föremål tegelhög från kabyssen, kanonkulor, keramik, bronsdetaljer, tennfat. Även utanför skeppsresterna kan lätta föremål såsom keramikrester hittas pga sentida trålningar. GADK arbetade med Store Sophia från 1967 till en bit in på 1990-talet. De finaste fynden var ett kammarstycke som togs upp Det var 17 cm långt och helt cylindriskt med diametern 11,7 cm vilket skulle kunna passa till ett 12-pundigt kanonrör. Denna typ av bakladdning var ej känd innan fyndet gjordes bärgades en liten bronskanon med kaliber 5 cm för 1- pundiga kulor. Den var 137 cm lång och märkt med Christian IV:s monogram och årtalet När man började söka efter Store Sophia gick hon under arbetsnamnet Sancta Sophia. Det finns dock inget helgon med namnet Sophia. Det visade sig att det var en svensk arkeolog som 1910 hade läst danska skeppslistor och läst St som sankta istället för stora. Arbetsnamnet ändrades så småningom till det svenska Stora Sophia. Namnet Sophia har levt kvar i Göteborgs södra skärgård. Lotsen Gunnar Westberg hade fått sina mej av fiskare som trålat i området och fått skeppsrester i trålen efter vad de kallade gamla skutan Soffi. Hemmafiskare hade i familjens delvis hemliga torskbok kallat platsen för soffigrund. Detta har levt kvar till våra dagar och visade sig i pressen då sökningarna pågått en tid. En skröna om Store Sophia lever kvar på den gudsförgätna ön Brännö i Göteborgs södra skärgård alltsedan förlisningen. Det påstås att Store Sophia efter grundstötningen fallit i två delar och att dessa sjunkit på olika ställen. En entusiast i GADK Kjell Åshede har dock på Riksantikvarieämbetets uppdrag mätt upp resterna av Store Sophia. Hon är skrovhel runt om. Skeppssidans mått blev: bordläggning 4, spant 16, innergarnering 4. Det var 2 mellan spanten. Detta ger en skeppssida på 60 cm ek. För att slå igenom en sådan skeppssida fordras minst 24-pundiga kulor. ( På Wasa gjordes en rationalisering. Hon tillfördes bl.a. 48 st 24-pundiga kanoner. ) En uppgift säger att av de 22 danska skepp som skulle ha ankrat utanför Göteborg återvände bara 20 st till Köpenhamn. Ett av de mindre skeppen skulle också gått förlorat i stormen. Kanske har detta skepp försökt bistå amiralsskeppet efter grundstötningen men själv gått förlorat. Detta kan ha tolkats från land som om Store Sophia gått i 2 delar vilket är bevisligen felaktigt. På ön Galterö intill Brännö finns 9 gravar som sägs härröra från Store Sophias besättning. ( Fornlämning 24, Styrsö Socken.) Ännu idag är gamla Brännöbor tvärsäkra på att Store Sophia är i två delar det har ju lotsen sagt. Med kännedom om skärgårdsbefolkningen kommer det att ta ett par generationer innan de ändrar åsikt. Ibland kan ju undra var de egentliga fornminnena finns. Store Sophia är idag övertäckt och utgör ett observationsobjekt för Bohusläns Museum för att se hur bakterier och våra föroreningar söker sig ned i sedimenten och bryter ned skeppsvirke och metallföremål. Göteborgarna var glada 1645 att de slapp ett angrepp på den unga staden. De fick skydd av en gudomlig vind en kamikaze. Not 1. Kockenborg. I Varbergs fästnings sydöstra hörn finns en nedgång till fästningsvallens underjordiska galleri. Galleriet har plats för 2 kanoner som kan beskjuta vallens utsida. Nedgången går i en spiral och har en trumma i centrum med öppningar på jämna mellanrum som släpper in dagsljus. Man kunde därför föra ned kanoner med häst och vagn, bära fram krut och kulor utan att behöva lysa sig med öppen eld. Not 2. Göteborgs Amatördykarklubb. forts. nästa sida

14 Stora Sophia forts. Not 2. Göteborgs Amatördykarklubb. Klubben bildades i oktober Det var några personer intresserade av historia kring älvmynningen. De ville söka efter kulturhistoriska lämningar på havsbotten. Göteborgs Amatördykarklubb är förmodligen världens äldsta sportdykarklubb fyller klubben 75 år. Klubbens första uppdrag fick den av Göteborgs Sjöfartsmuseum 1939 eftersök av sänkta fregatter vid Nya Älvsborgs fästning. Under krigsåren fick inga privata dykningar förekomma planerades dykningar på kaparfregatten Le Comte de Mörner (= Greve Mörner) utanför Nya Varvet och den förlista ostindiefararen Götheborg vid Hunnebådan. Mängder av uppdrag för Sjöfartsmuseet har sedan följt fram t.o.m. Store Sophia. Övrigt skänktes en av de bärgade 24-pundiga kanonerna till Örlogsmuseet i Köpenhamn. Kanonen Lange Svaner hämtades vid ett örlogsbesök i Göteborg av den danska fregatten Möen. Berättat av Göran Werner S A X A T Marinens artilleriexercisreglemente från 1787 Kanonbetjäningens grundställning vid en 18-pundare visas å figur 29 och utgöres af 10 man. OBS! Dessa Ur 100-årig bok A. Cyrus: Våra Exercisreglementen. Utgiven 1913 är ej original 1 Commendeur; 2 Viskar, sätter ann; 3 Sätter in Cardus; 4 Hemtar och sätter i förladdningen; 5 Hemtar och sätter in kula 6 Påtändare; 7 Klarar taljan; 8 Second kommendeur; 9 Hemtar och sätter in dubbelt Skarpt; 10 Kruthemtare. Vid exercisen omnämnes endast 11 handgrepp och äro blott viskning och laddning uppdelat i något som motsvarar tempo. Själva detta ord förekommer emellertid ej i hela boken års reglemente blev långlivat. Ej förrän 1823 utträngdes det af ett nytt, >> Sjö-Artilleri Exercice-Reglemente För Örlogs-Flottan <<, fastställt den 5 juni nämnda år. RAPPORT FRÅN HJÄRNAN Min hjärna behöver hjälp ibland. Vissa saker måste vi acceptera men går ej att förstå som t. ex att universum alltid har funnits och det inte har något slut. För oss har ju allt en början och för oss har allt har en gräns men här har vi inga referenser. Jag upplever samma känsla vid studerandet av andra världskriget. Som exempel tar jag tyska ubåtsflottan som förlorade över 30,000 man. Vilka referenser kan jag ta för att min hjärna skall begripa omfattningen. För vår vänstra hjärnhalva som är vår data är 30,000 bara ett tal att behandla. Kan jag bara få en ögonreferens blir det mer begripligt. Jag skall göra ett försök här. Om jag skriver den här A4-sidan full har jag använt c:a 6000 bokstäver. Om jag tänker att varje bokstav är en människa behöver jag fem fullskrivna A4-sidor f ör att se och förstå det stora vansinnets omfattning. Nu kommer nästa problem, jag vet att det har hänt men nu är det ännu svårare att förstå. Jag gick vidare med uppgiften att ~55,000,000, människor fick sätta livet till under andra världskriget. Här tog jag den gamla bibeln till hjälp och gjorde en lek med siffror. -Den gamla bibeln har ~ 1675 sidor. -Varje sida ~ 2500 bokstäver. -Totalt i bibeln ~ 4,000,000 bokstäver -Det behövs mer än alla bokstäver i 14 biblar för att få en referens på hur många människor detta krig kostade. -Om du vill räkna alla dessa människor får du lägga ner c:a 20 normala arbetsår. -Om vi namnger alla och varje namn har i medeltal 15 bokstäver och skriver ner dem tvåsidigt på A4-blad åtgår 137,500 sidor eller 68,750 blad med en stapelhöjd på ~7 m. eller som gavelhöjd på ett tvåvåningshus. Vad säger nu dessa resultat? Min hjärna påstår på fullt allvar att människan är en primitiv varelse som fått en så stor hjärna att hon inte längre klarar av att använda den på rätt sätt. Det innebär att när någon gjort något dumt borde ursäkten vara: Jag behärskar inte min hjärna den är alldeles för invecklad Det får mig att tänka på moderna datorer, kanske till och med på nya tv-apparater som också är datorstyrda Vi köpte en kombinerad DVD / VIDEO -spelare för tre år sedan. En fantasisk apparat där jag bl.a kan spela över mina gamla videoband till DVD. Jag får fortfarande ibland ta fram handboken för att hitta alla funktioner. Min hjärna känner medlidande för alla äldre som på fakturan kan läsa: Skaffa elektronisk faktura slipper du fakturaavgiften. Hur uppdaterar man en 75-årig hjärna? Många gamla med dåliga pensioner får idag betala dyrt för att de inte kan eller vill acceptera vårt nya IT-samhälle. Samhället måste naturligtvis se framåt men många förändringar måste ses på generationsbasis (minst 25 år ). Finns det inte något bra sätt att uppdatera unga politikers hjärnor så att även de kan inse detta eller måste de bli 75 år först. Nu har jag tänkt så mycket så nu är min hjärna trött, kanske har den mer att säga nästa gång. Karl Harry

15 VI GARTULERAR FÖDELSEDAGAR sept. sept. dec. Sept Birgitta Ljungholm Bojen 65 år Carl-Otto Lyrstrand Höviksnäs 95 år Matts Brunnegård Göteborg 70 år Okt Lars-Eje Johansson Partille 70 år Kåre Andersson Lindome 70 år Mari-Anne Westberg Bojen 70 år Nov Per-Olof Eriksson V. Frölunda 85 år Lars-Olof Traung Göteborg 60år Leif Erik Tullock Skärhamn 60 år Krister Karlsson V. Frölunda 65 år Rolf Carlsson V. Frölunda 70 år Ulla Martell Bojen 60 år Irene Johanson Bojen 75 år Bo Brännström Vallda 80 år Börje Kjellstenius Billdal 75 år Birgitta Andreasson Bojen 70 år Björn E.S. Lindblom Göteborg 90 år Dec Kenny Nilsson Göteborg 70 år Kenneth Nilsson V. Frölunda 65 år Pether Ribbefors Göteborg 40 år Jan-Olof Månson Moholm 70 år Tage Andersson V. Frölunda 80 år Berne Grönqvist Göteborg 70 år Lennart Möller ur tiden En av våra mest uppskattade medlemmar har avlidit. Lennart Möller gick bort den 25 maj efter en tids sjukdom. Han blev medlem år Han tillbringade 15 år i föreningens styrelse som ordförande, sekreterare och klubbmästare. Han tog 1981 initiativ till att bilda Flottans Mäns sånggrupp som sedan dess har glatt såväl oss som vid otaliga tillfällen många andra. Sånggruppen har under åren lockat många medlemmar till föreningen. Lennart fortsatte under alla år sitt outtröttliga arbete för föreningens och kamraternas bästa. Under de senaste åren gjorde han och bl.a. Lennart Johansson många besök hos medlemmar som på grund av ålder och/eller sjukdom inte kunnat deltaga i våra aktiviteter. Detta är kamratskap och medlemsvård som är väl värt att bygga vidare på! Lennart har under åren för sina stora insatser tilldelats såväl Flottan Mäns som Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds högsta utmärkelser En medlem som vi alltid kommer att minnas med tacksamhet och värme. Bertil Andreasson Foto Hans Hermansson MEDDELANDE FRÅN KLUBBMÄSTAREN FÖREDRAGSHÅLLARE VID HÖSTENS KLUBBAFTNAR September Torsdagen den 26 kl Bengt Öhnander Ämne: Göteborgska Gubbs och Gums. ( Om kända Göteborgsoriginal ) Visar diabilder Bengt Öhnander är journalist och vi hade i Pejling nr ett förra året en historik över Nya Varvet med titeln Spöktorpet på Nya Varvet skriven av Bengt Ö. Historiken hade även varit införd i GPs Världens gång Oktober Torsdagen den 24 kl Olle Melin Ämne: Karlskrona och kopplingen till Marinen (Flottan och Kustartilleriet ) Olle Melin född och uppvuxen i Karlskrona, numera pensionerad. Mångsysslare, officer (Övlt) vid kustartilleriet (KA 2), personaldirektör vid Boverket. För många medlemmar är han känd som artikelförfattare och chefsredaktör för tidningen Flottans Män. artikelförfattare för tidningen Bas Blekinge, föredragshållare, i olika ämnen, guide och musiker. November Torsdagen den 28 kl Leif Lindenhag Ämne: Vad innebär det att vara sjökapten. Om arbete på bryggan, ansvar navigering, lagar och förordningar m.m. Leif Lindenhag har nyligen tagit på sig det stora ansvaret att vara kassör inom FM i Göteborg. Han är utbildad sjökapten och har varit befälhavare på en tons supertanker. Boris Lundqvist

16 FÖRENINGS B POST HÖSTENS PROGRAMLAGDA AKTIVITETER SEPTEMBER 08. Sö MEDLEMSMÖTE 26 To KLUBBAFTON OKTOBER 24 To KLUBBAFTON NOVEMBER 28 To KLUBBAFTON DECEMBER 07 Lö BOJENS JUCIA 20 Fr LILLE JUL SÖNDAGSÖPPET Aug. 25 Sept. 01, 15, 22, 29 Okt. 06, 13, 20, 27 Nov. 03, 10, 17, 24 Dec. 01 ONSDAGSÖPPET Aug. 21 Sept. 04, 18 Okt. 02, 16 Nov. 06, 20 Dec. 04 O B S!!! TILL KLUBBAFTNAR OCH LILLE JUL MÅSTE NI FÖRANMÄLA ER ANMÄLNINGSLISTA FINNS I MARINSTUGAN NI KAN ÄVEN TELEFONANMÄLA ER TILL KLUBBMÄSTAREN ELLER STUGFOGDEN Rättelse: I förra numret lämnade jag fel telefonnummer till vår kaplan Bert Löverdal.. Numret skall vara ! UPPROP! VAD DU KAN GÖRA FÖR VÅR FÖRENING BL.A PÅ SÖNDAGAR Som du säkert vet så har vi söndagsöppet i Marinstugan både för medlemmar och allmänheten under vinterhalvåret och då kan man för en billig penning ( f.n. 25:- ) få en kopp kaffe eller te och en smörgås eller någon form av kaffebröd. Under hösten 2013 startar vi den 25 augusti. Höstprogrammet hittar du här på sista sidan. För att få detta att fungera behöver vi just Din hjälp Arbetet består i att förbereda för öppnandet i form av: - Duka upp ett bord med kaffekoppar, skedar, socker, och grädde / mjölk. - Brygga kaffe - Breda smörgåsar med någon form av pålägg eller lägga upp annat kaffebröd. - Återställning efter stängning. Som du ser är det inga svårigheter eller konstigheter. Hjälp att komma igång får du av oss. För vår planering vore vi tacksamma om du kunde anmäla ditt intresse och meddela oss vilken söndag du kan tänka dig att ställa upp. Anmälan kan du göra på en lista i Marinstugan eller till : Klubbmästaren Boris Lundqvist / Stugfogden Tore Nyblom / VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN OCH HJÄLP. Klubbmästaren Resumé Ni som inte brukar besöka Söndagsöppet går faktiskt miste om att under lättsamma förhållanden träffa andra kamrater och även icke medlemmar eftersom Stugan är öppen för alla på söndagarna. Enda kravet. Klädsel: Helst. Även om familjelivet måste gå först missar jag sällan ett Söndagsöppet. Hoppas nu att få möta många nya ansikten under vintersäsongen Vi ses i decembernumret med förhoppningsvis många otroliga äventyr från våra läsare Red.

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2014 Årgång 80 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2012 Årgång 78 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2014 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2014:3 Årg 18 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Skonaren Ingos Vänner 2006

Skonaren Ingos Vänner 2006 Skonaren Ingos Vänner 2006 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundbyhamnen 123 417 54 Göteborg Telefon exp: 031 / 14 25 01 Telefax exp: 031 / 14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Tel.fartyget:

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 1 2007 årgång 69 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf HLIDSKJALF Innehall Sida: HlLIÐSKJÁLF återuppstår som HLIDSKJALF 1 Nyheter: 2 -Skeppet i hamn -Roderspantet behöver repareras -SVS går med i EU-finansierat s.k. Leaderprojekt -Vår Brygghövding i Klippan

Läs mer

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms.

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms. MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27 Vad händer i Drakensimulatorn Foto: Urban Mörén Simulator 2 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet nr 27 Av Björn Rasmuson Av

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #41 Fransk konsul i Viken SID. 13 Kith Wig företagare SID. 11 Tips till julbaket SID. 22 1 Byaluren Det stora Blå Utgiven av Vikens Kultur-

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt GLAD SOMMAR! SAMHÄLLSMAGASIN FÖR FOLKET RUNT VISKAN NUMMER 34 2008 juni ÅRGÅNG 9 Vi anar ugglor... 30:e helsjön runt Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! dalsland 8:e Brasilienbrevet

Läs mer

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN Nr 3 2009 Nr 3 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2009 årgång 71 Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239 64

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57

2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57 2010-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET NR 57 Svenska Slagruteförbundet Skummedal 140 453 92 LYSEKIL Tel: 0523-66 25 92 Plusgiro: 472895-2 SSF på nätet www.slagruta.org Svenska slagruteförbundets Styrelse Ordförande

Läs mer

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM INTRO ETT MAGASIN OM KUNGÄLVS KOMMUN CARLSTENS FÄSTNING INTERVJU MED EIWE ANN ROSMAN UTDRAG FRÅN MERCURIUM STENA MATCH CUP SÅ BÖRJADE DET VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD ENTRÉ MARSTRAND STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN

Läs mer

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG S P E G E L N En tidning från nr 90 årgång 30 2012 HOLSLJUNGA BYALAG Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag Från att ha börjat med en social pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 Sommar läsning Vi Vet VAd som krävs. Vi ger varje kund rätt skydd, rätt hjälp och rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på

Läs mer

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges:

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges: Södertörns Radioamatörer Nyhetsblad 2-2012 2012-08-14 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØTAE Robert STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 29 september kl 10.00 ca kl

Läs mer