UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar i ett utförligt reportage hamnen, stuveribolaget och hamnarbetarnas arbete i sitt dagliga värv och i sin förening. Innehåll i övrigt denna gång: Chilebojkotten, trygghet på ålderdomen och några glimtar från arbetet i övrigt.

2 2 HAMNARBETAREN HAMN ARBETAREN Fortsatt förföljelse av Hamnarbetarförbundets medlemmar bar konstaterats i ett par hamnar och speciellt har Norrköping varit utsatt för påverkan. Där har ombudsmän från Transport ute i hamnarna varit framme med vilseledande uppgifter. Där har man sagt, att vårt förbund snart rasar samman och där har man påstått att införandet av arbetslöshetskassa skulle bli så svårt ekonomiskt att förbundet skulle tvingas upphöra. I övrigt har lögnerna också innehållit uppgifter om att en hel rad medlemmar lämnat förbundet och gått tillbaka. Dessa uppgifter från de av Transport anställda är helt miss- ' visande_ och saknar verklighet. Vi kan inte annat än att tillbakavisa de påståenden som framförts - och som kanske kommer att upprepas. Vi beklagar också att man måste ta till sådana smutsiga vapen i sin kampanj mot oss. Fortsatta lögner om vårt förbund skall man behöva använda lögner och ohederliga metoder som vapen i den hätska kampanjen mot oss? Varför kan man inte låta våra medlemmar vara i fred? Det borde ju finnas tillräckligt med arbetsuppgifter ändå ute i det fackliga livet för att sysselsätta de många ombudsmännen. Nog tycker vi att det borde vara angelägnare än att plötsligt få ett nyvaknat intresse för vårt förbund och för våra medlemmars verksamhet. Vi har ingenting emot en öppen och fri facklig debatt, men den måste i så fall föras på ett vettigt och ärligt plan. Vi kan inte finna att man någonsin har behov av att använda de ohederliga metoder vi nu fått belägg för att Transport använder. För vårt förbund gäller det som alltid gällt, nämligen att föra en öppen politik inför medlemmarna och mot de som på avstånd betraktar vår verksamhet. Plötsligt duger vi som medlemmar i Transport. Det är ju bara några år sedan man körde ut oss ur det som då var vårt eget förbund. Hur kan man ha tänkt om oss radikalt i Transports ledning? Man har också i locktonerna ute i flera hamnar menat, att kom medlemmarna tillbaka till Transport så skulle man ge efter på kravet på storavdelningar. Det var ju det som åstadkom att vi bildade vårt eget förbund. Är medlemsjakten nu så intressant, att man måste ta till även dessa medel för att få tillräckligt lockande anbud. Så vitt vi kunnat utröna har de här försöken inte lett till önskat resultat för jägarna. Vårt förbund står intakt och det är inte många som fallit för frestelsen att svika kamratskapet i Hamnarbetarförbundet. Det är i stället så, att de här metoderna från ombudsmännens sida svetsat samman vår egen medlemskår. Nu känner man med sig att man betyder något och nu vet man sitt egentliga värde. Vi har sagt det förut och vi måste ånyo upprepa : Varför Vi finner det naturligtvis meningslöst att rikta någon vädjan till Transport och deras anställda, att låta oss vara i fred. Det lönar antagligen föga. Vad vi däremot kan hoppas på, det är att ingen tar de befängdheter som förekommit på all var. Vi är inte skakade. Vi står fortfarande starka. Vi har funnit att vår verksamhet behövs och att resultaten inte låtit vänta på sig. Det är genom vårt förbunds hårdförhet och bestämdhet i uppträdandet som kåren fått ett någorlunda vettigt avtal - det kan ingen förneka idag. Varför skulle det inte bli så i fortsättningen? Till våra egna medlemmar riktar vi i dag maningen : Låt inte lura Dig av tokpratet från andra grupper. Ge oss gärna besked om Du utsätts för lögner och oriktiga påståenden. Vi är visserligen medvetna om att lögn som vapen aldrig kan bli verksamt i långa loppet, men naturligtvis kan det på kort sikt ställa till en del förtret. Det hoppas vi slippa - och Du kan själv hjälpa till att kämpa emot. Det är också en form av solidaritet.»och ÄNNU EN» Morgon stundar! Natten lyfter på slöjan_ En tunn blågrå bräckton silas upp över horisonten Vårmild västan viner, sliter och vispar runt_ Sjöfågeln flyktar sitt nattviste och flyger som mörka klotbollar mot havsvidderna_ Måsteckning högt upp seglar i termiken vaksamt spanande och beredda. På hamnkontorets tak snurrar vindmätaren och registrerar sekundmetrar. Täck presenningarna smäller och piskar mot godstravarna. Det skakar i magasinplåtar. Tiden rinner fram och ljuset ökar. Bilmotor brummar och hjulen svissa mot en nattvåt vägbana i förkunnande. Dieselljud och frekvenser, truckar som susar förbi på väg till uppdrag medan föraren testpumpar på reglaget. Händer som bedjande sträcks. Sling som lyfts. Kranar som svängs runt sin krets, bärande bördor»3 tons skogsdoft» eller kämpabörda av blankt stål Dagen är vaken och Hamnen gnuggar sig i ögonen. GM

3 Ny kurs för södra distriktet Tre dagars trimning av folket skall ge resultat för facket mitten av april hölls en ny kurs för de fack I iga företrädarna inom södra distriktet. Som vanligt var det Karl Hallgren som höll i trådarna då det gällde de praktiska arbetsuppgifterna för ledarna i avdelningarna medan Olle Wickström assisterade i första hand då det gällde sekreterarens uppgifter. Första dagen inleddes med att man allmänt berörde styrelsens uppgifter och planerande funktion. Man fortsatte sedan med ordförandens uppgifter och arbetsmetoder. I anslutning till den delen blev det en del praktiska övningar som skulle lösas. En stor del av den tre dagar långa kurstiden ägnades till grupparbete och redovisning av de resultat som man nått i de mindre arbetsgrupperna. Man fick sedan grupperna emellan diskutera sina lösningar och ge och ta kritik för det arbete man utfört. Sista dagen ägnades till praktiska övningar då man hade ett spel över hur ett fackligt möte kan komma att gestalta sig. Man hade också där givna roller i en del funktioner och fick sedan lösa de svårigheter som uppstod vid de tillfällen då man skulle klubbrösta krångliga beslut. Ett trettiotal medlemmar från distrik- HAMNARBETAREN 3 tet deltog och en hel del av deltagarna var. nya i sina funktioner. De fick en nödvändig grund för sitt arbete. För de mer rutinerade föreningskämparna var det en nyttig repitition. Inte minst det goda kamratskapet under kursdagarna kom att betyda mycket såväl för kursledningen som för deltagarna. Där har sådana här sammankomster en enande funktion. Föreningsledarna från de skilda avdelningarna får också på det här sättet impulser för det fortsatta arbetet och kanske nya ideer hur arbetet inom den fackliga sektorn och dess medlemsvård skall aktiveras. Vi protesterar Uttalande antaget av Svenska Hamnarbetarförbundets styrelse vid sammanträde den 29 april 1976 Den 23:e maj anländer USA: s beryktade utrikesminister Henry Kissinger till Sverige på officiell inbjudan av den svenska regeringen. Vi i Svenska Hamnarbetarförbundet har under en längre tid stött det chilenska folkets frihetskamp, nu senast genom den pågående 3-månadersbojkotten av Chilejuntan. USA: s utrikesminister Henry Kissinger uttalade redan 1970 i en tidningsintervju (New York Times) (sina och) USA: s avsikter vad gäller Chile.»De chilenska erfarenheterna kommer att klargöra vilka risker befrämjarna av demokratiska omformningar löper. Allt kommer att göras för att framkalla kallbrand i Chiles situation. Vid ett lämpligt tillfälle kommer utveckligen där att brytas ju högre priset blir för denna brytning, desto mer exemplarisk blir läxan...» Detta sade Kiss inger strax efter Allendes valseger, vad som hände därefter känner vi alla till. Att dessa planer verkligen sattes i verket har bekräftats genom kongressförhör med bland andra CIA-chefen Colby. Som en följd av vårt ställningstagande för det chilenska folkets motståndskamp, där vi hörsammat den samlade chilenska motståndsrörelsens begäran om total bojkott, tar Svenska Hamnarbetarförbundet bestämt avstånd ifrån och känner skam inför att en av organisatörerna bakom den blodiga kuppen i Chile officiellt inbjudes till Sverige av den svenska regeringen. Vi kan inte se någon anledning till att en man med sådana gärningar bakom sig, en handelsresande i terror och folkförtryck, skall hedras med den positiva gest som ett statsbesök innebär. Uttalande antaget av Svenska Hamnarbetarförbundets styrelse vid sammanträde den 29 april 1976 Vi medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundets styrelse protesterar skarpt 'mot den åsiktsregistrering och det spioneri som nyligen avslöjades mot de anställda på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det allvarliga med det här fallet är, att det inte är en emkild företeelse utan att det, tillsammans med tidigare avslöjanden om SÄPO-agenter på arbetsplatser, IB-affären, den i somras avslöjade telefonavlyssningen och inblandningen i Finlands fackliga rörelse genom olaglig valutautförsel, bildar ett Dockan som äter med vid bordet Tycker ni det är trist att sitta ensam och inta er enkla måltid efter arbetsdagens slut? I så fall är saken lätt avhjå1pt. Det finns dockor som äter med vid bordet_ Man kunde få se dem i funktion vid leksaksmässan i Nurnberg nyligen. Med kuvert och gaffel och kniv och allting. Där fanns också babydockor som skrattade när man killade dem på magen och som man kunde ta med sig i badkaret utan att de tog skada. På leksaksmässan demonstrerades också den moderna tidens motsvarighet till vår barndoms tennsoldater: FN=soldater i full uniform med basker och FN-märke p_å överarmen osv med tillbehör som FN-helikoptrar, FN-tält och FN-fordon, vitmålade och med initialerna U.N. Mer traditionell romantik kommer till uttryck i»tennsoldater» i form av kung Arthur och hans riddare av det runda bordet. En nyhet på leksaksmarknaden är också en miniatyr-»dator» för barn som kan besvara I 500 frågor från alla vetenskapsområden. Intressant för nordbor är kanske att konstatera att de inredningsarkitekter som numera formger möblerna i dockskåpen, praktiskt taget uteslutande hålfer sig till den möbelstil som över hela väflden är känd som»skandinavisk. Kasten Kratz mönster av grundlagsstridiga handlingar mot arbetare i Sverige och deras politiska och fackliga organisationer. Vi kräver att regeringen bör taga det slutliga ansvaret och omedelbart verka för att all åsiktsregistrering och allt spionage på arbetsplatserna upphör omedelbart.

4 4 HAMNARBETAREN Rörlig pensionsålder I samband med att den allmänna pensionsåldern sänks från 67 till 65 år införs nya regler om rörlig pensionsålder. Dessa regler ger olika möjligheter till pensionering mellan 60 och 70 år. Reglerna innefattar: Delpension i kombination med deltidsarbete Förtida och uppskjutet uttag av hel eller halv ålderspension Förtidspension [I] Delpension Den 1 juli 1976 öppnas en möjlighet för den som är anställd och är mellan 60 och 65 år att kombinera deltidsarbete med delpension. Detta innebär att den som fyllt 60 år och minskar sin arbetstid får delpension som kompensation för större delen av inkomstbortfallet. En förutsättning är dock att man kan få ett deltidsarbete. Arbetsgivare och fackföreningar bör enligt riksdagens beslut ta ansvar för att man får fram erforderliga deltidsarbeten. Vem kan få del pension? Delpension skall kunna utgå till anställd mellan 60 och 65 år. En förutsättning är att man minskat sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar i veckan och därefter har kvar ett deltidsarbete som omfattar i genomsnitt minst 17 timmar per arbetsvecka. Man skall dessutom ha varit ute på arbetsmarknaden i en viss omfattning. Man skall ha arbetat under minst fem av de senaste tolv månaderna. Man måste också under minst tio år från 45 års ålder ha haft pensionsgrundande inkomst av anställning för ATP. Den som har delpension får inte samtidigt uppbära ålders- eller förtidspension från den allmänna försäkringen. När kan man få delpension? Den som uppfyller villkoren för rätt till delpension kan få pension för högst tre månader före den månad ansökan gjordes. Man kan få delpension från och med den månad man fyller 60 år och längst till och med månaden före den man fyller 65 år. Delpension kan utgå tidigast från den 1 juli Den som haft deltidsarbete och delpension till 65 års ålder kan fortsätta med deltidsarbetet och ersätta delpensionen med halv ålderspension från folkpensioneringen och ATP (se nedan). Hur stor blir delpensionen? Delpensionen blir 65 procent av det inkomstbortfall som uppstår vid övergången till deltidsarbetet. Vid beräkningen av inkomstbortfallet får hänsyn inte tas till större belopp än vad som motsvarar skillnaden mellan den sjukpenninggrundande inkomsten före och efter övergången till deltidsarbetet. Exempel på delpensionens storlek En person har haft en anställning med kronor i årsinkomst och en arbetstid som motsvarar i genomsnitt 40 timmar per vecka. Efter övergång till deltidsarbete blir arbetstiden i genomsnitt 20 timmar per vecka och uppgår årslönen efter minskningen av arbetstiden till kronor. Delpension fastställs till 65 procent av skillnaden mellan lönen före resp efter övergången till deltidsarbetet. Inkomstbortfallet är kronor om året. Delpensionen blir 65 procent av = kronor per år. Den sammanlagda inkomsten blir alltså kronor per år., Jämför man inkomsten efter övergången till deltidsarbetet med den man förut hade bör man dessutom observera beskattningens inverkan. Den behållna inkomsten efter övergången beräknas normalt bli procent av den tidigare inkomsten efter skatt. Värdesäker delpension Delpensionen värdesäkras på samma sätt som folkpension och ATP. Vidare räknas delpensionen som pensionsgrundande inkomst av anställning för ATP. Alderspensionen från 65 år minskas inte på grund av att man haft delpension. Ansökan om delpension Ansökan om delpension skall göras hos försäkringskassan. Till ansökan skall man foga ett av arbetsgivaren utfärdat intyg om inkomst och arbetsförhållanden såväl före som efter övergången till deltidsarbete. Om detta intyg inte kan utgöra tillräcklig grund för att avgöra frågan om rätt till delpension har kassan möjlighet att begära ett intyg från vederbörandes fackliga organisation. Försäkringskassan lämnar närmare upplysningar. Finansiering Delpensionen finansieras genom en särskild socialförsäkringsavgift, som erläggs av arbetsgivarna.

5 HAMNARBETAREN 5 lial Förtida och uppskjutet uttag ~av hel eller halv ålderspension Från och med 1 juli 1976 ändras reglerna för sk förtida och uppskjutet uttag av ålderspension. Såväl förtida som uppskjutet uttag kan avse hel eller halv ålderspension. Man kan återkalla förtida eller uppskjutet uttag eller ändra från helt till halvt uttag när man så önskar. Uppskjutet uttag mellan 6Soch70år Man kan uppskjuta uttaget av ålderspension till tid efter det man fyllt 65 år. Den som väntar med att ta ut hel eller halv ålderspension till efter 65 års ålder får en högre pension. Alderspensionen ökar då med 0,6 procent för varje månad man skjuter upp uttaget. Efter den månad man fyller 70 år sker dock ingen ytterligare ökning. Förtida uttag av ålderspension mellan 60 och 65 år Förtida uttag får göras från och med den månad man fyller 60 år. Om man gör förtida uttag minskas pensionen med 0,5 procent för varje månad man tagit ut ålderspensionen före den månad man fyller 65 år. Den som har halv ålderspension samtidigt med förvärvsarbete före det år han fyller 65 år har rätt att få pensionsgrundande inkomst för ATP beräknad på inkomsten av förvärvsarbetet. I i I Förtidspension Den som av medicinska eller arbetsmarknadsmässiga skäl inte kan arbeta fram till pensionsåldern 65 år skall på samma sätt som hittills kunna få förtidspension från folkpensioneringen och ATP. Förtidspension enligt mildare regler skall efter individuell prövning kunna utgå mellan 60 och 65 år. Kort om den allmänna ålderspensionen Den 1 januari 1975 höjdes ålderspensionen från folkpensioneringen för en ensam pensionär till 95 procent av basbeloppet och för två pensionsberättigade makar tillsammans till 155 procent av basbeloppet. Det innebär i oktober 1975, då basbeloppet är kronor, kronor per år för en ensam pensionär eller pensionär, vars make inte har pension, samt kronor för två pensionsberättigade makar tillsammans. Dessutom utgår i de flesta fall även ATP. Pensionstillskott utgår till den som inte är berättigad till ATP eller som har ATP med ett årsbelopp som är lägre än kronor. Pensionstillskottet är för oktober 1975 högst kronor per år räknat. Pensionstillskott utgår med samma belopp till gift och till ogift pensionär. Den som har ålderspension kan även få kommunalt bostadstillägg. Tillägget är inkomstprövat. Det betyder att beloppets storlek beror på om pensionstagaren vid sidan om folkpensionen har inkomst eller förmögenhet över vissa gränser. Pensionstillskottet har hittills ökat varje år den 1 juli med 3 procent av basbeloppet och är nu 21 procent. Från den 1juli1976 och under en femårsperiod därefter blir den årliga ökningen 4 procent. Den 1juli1981 kommer pensionstillskottet att utgöra 45 procent av basbeloppet. Pensionstillskotten blir större för förtidspensionärer än för övriga.

6 6 HAMNARBETAREN Arne Sehlstedt, Sven Ekholm och Karl Otto Westlund i arbete med dagens enda fartyg vid kajen i Holmsund, de flesta av deras kamrater hade arbeten med landtransporter. HOLMSUND- en viktig hamn för norrländska industrier- men också för vårt förbund Hamnarbetet i Holmsund är helt förbehållet medlemmarna i vårt förbund och det har aldrig varit någon tvekan om vart man skulle höra hemma fackligt. Enigheten har varit stark och man har aldrig svävat på målet. Och ändå är det endast en femtedel av det dagliga arbetet som har med lastning och lossning av fartyg att göra. Holmsundsarbetet består till övriga delar av lastning och lossning av bilar och tåg samt även magasinshanteringen av det mesta godset. Stuveribolaget har nämligen hela verksamheten och det har då blivit naturligt att även arbetarkåren kommit att bli densamma för alla de här arbetsuppgifterna. I Holmsund har man transportuppgifterna för i runt tal massa och papper per år. Allt levereras från respektive industrier direkt till hamnområdet där det magasineras och där det sedan skickas vidare. Allt arbete från ankomsten till hamnområdet sköts av stuveribolagets manskap, d v s Hamnarbetarförbundets medlemmar. Utöver massa och papper så skeppas. årligen kubikmeter trävaror via hamnen, det betyder i vikt cirka årston. Dessutom har man arbetet med foderlossning, oljefartyg samt salt och övriga kemikalier. En mindre del av godset kan betraktas som styckegods.

7 HAMNARBETAREh. 7 Holmsund är en ganska imponerande hamnanläggning. Man har en uthamn om dryga kilometerns längd, närmare bestämt meter, och en inhamn som inte skiljer så mycket. 900 meter kaj består den av. Därtill kommer så oljehamnen. Men det är inte bara kajmetrar som räknas. Den yta som man använder för godshanteringen är stor som flera jordbrukarhemman och, man har ganska goda möjligheter att ta hand om godset. En del av magasinen finns för övrigt en bit in på fastlandet så att man vid transporterna måste passera en av landets riksvägar för att klara det hela. Det är Riksväg 79, som går till Finlandsfärjan, som löper genom området och så har man alltså det förhållandet att hamnarbetarna varje dag måste korsa den farliga vägen åtskilliga gånger i sitt arbete. Under tider då lastning eller lossning inte förekommer är det fullt med andra arbetsuppgifter för de anställda. Man har en egen reparationsverkstad fö r d et sto ra antal fo rdon (truckar av Martin Andersson förbättrar märkning av vagnar. En stor del av godset i Holmsund transporteras via järnväg.

8 8 HAMNARBETAREN Man har nämligen en utmärkt samlingspunkt till vilken man samlas varje måltid. I fina lunchutrymmen och omklädningslokaler blir det alltid en stund över för de interna diskussionerna. Holmsund har nämligen kvar en lång matrast mitt på dagen.det är en hel timme och avsikten är då att de som bor i samhället skall ha möjlighet komma hem för att intaga sin måltid. För de som medför mat eller som äter på den i hamnen befintliga baren blir det i stället gott om tid för samvaro just under denna måltidsrast och det är då man har tillfällen till diskussioner av skilda slag. Tendensen för det fortsatta arbetet i hamnarbetet och de övriga transporterna är helt klar. Färre fartyg som i stället tar allt större laster. Förut var det båtar varje dag men förra året hade man ett mindre anta I, 248 som lossade eller lastade. Det minskade antalet beror naturligtvis till en del på konjunkturen, men också på att varje enhet hade större last. Även här har rationaliseringarna betytt en hel del. För några år sedan var det betydligt över 100 anställda i det här arbetet. I dag stannar siffran vid 80- talet och det lär inte finnas några stör. re förhoppningar att det blir fler. Snarare försöker man väl att ytterligare minska antalet i takt med att anläggningarna förbättras och maskinerna tar över. En kvinnlig medlem har man också i Holmsundsavdelningen. Det är Mirjam Noreus, som trivs bra med sitt arbete. skilda storlekar samt bilar) man förfogar över. Man har ett eget sorteringsverk för det virke som kommer och där skiljer man de olika virkeslängderna åt så att virkespaketen innehåller lika många bräder. Man har en liten avdelning för tillverkning av ställningsvirke för bland annat de pappersrullar som dagligen skickas vidare. Märkning av godset och därmed jämförbara sysslor ingår också i det omfattande arbete som hamnarbetarkåren har att alternera mellan. Ordföranden i avdelningen, Gösta Nilsson, har naturligtvis många problem att hålla i, men allt går bra och man har inte stora meningsskiljaktigheter. Även om man har långa kajer och stora ytor att vistas på är det ändå inget problem att hitta de anställda. Ordföranden Gösta Nilsson har gott stöd av sina medlemmar i det fackliga arbetet.

9 HAMNARBETAREN 9 För det fackliga arbetet är det ganska stort intresse i Holmsund. En del av mötena kan man hålla på betald tid. Det gjorde man bland annat då man häromdagen beslöt att antaga förslaget om månadslön, vilket blir verklighet från halvårsskiftet. Även i övrigt har man gott om besökare vid mötena. Det är inte alls ovanligt om 50-talet dyker upp då Gösta Nilsson och hans styrelsekamrater kallar till möte. En god medlemsaktivitet brukar vara goda tecken och i så fall är det fullt upp med goda tecken i Holmsund. Egna skyddsombud har man naturligtvis fått trots att man inte i lagens mening är avtalsslutande part. Samarbete finns i mycket begränsad omfattning med de andra fackliga organisationerna men några kollisioner har det inte behövt bli. Man har till och med haft ett förhandlingssamarbete med Transport utan att det blev några bekymmer. Anders Juslin tv, arbetar i verkstadsavdelningen medan Gösta Björk t h, arbetar vid sorteringsverket för virke. - Knut Johansson och Harald Lundholm tillverkade stoppskydd för de pappersrullar man dagligen lastar vid hamnen.

10 10 HAMNARBETAREN Den här kvartetten kommer från Sikeå och reser varje dag cirka 25 mil till och från arbetet. Arbetsdagen börjar redan klockan sex så de får starta mitt i natten för att hinna fram till sina arbeten i Holmsunds hamn. Hamnarbetare från SIK EÅ de verkliga långpendlarna Medlemmarna i förra avdelningen i Sikeå är de verkliga långpendlarna. Varje dag åker de drygt tio mil till arbetet i Umeå hamn och varje dag åker de lika lång väg tillbaka. Så har skett i halvannat år och så tycks det bli i fortsättningen också. Sedan sågverket i deras egen hembygd lagt ned sin verksamhet finns inget arbete i Sikeå hamn längre. Under den senaste perioden har man naturligtvis fått vänja sig vid besvärliga förhållanden. Tidigare åkte man till Skellefteå, dit är det bara halva vägen för några av sikeå-arbetarna, men där har arbetet minskat också så det blev inte någon långvarig sejour. I Umeå har man nu fått en stadig förankring och där fortsätter man. För att vara på arbetet redan klockan sex - man startar så tidigt nämligen - måste man starta resan hemifrån redan halv fem. Nog blir det långa dagar alltid, men vad skall man göra då man inte har annat arbete att ta till. Avdelningen i Sikeå har bedrivit en egen verksamhet fram till i år. Nu är man bara fem medlemmar kvar och därför ansåg man det vara lämpligt att gå över till Holmsund med sitt medlemsskap. Så har man också beslutat och i Holmsund har man också beslutat att ta emot kamraterna från Sikeå. Det blir väl förbundsstyrelsen som i sinom tid skall godkänna åtgärden, men den detaljen betraktas väl mer som en formsak eftersom båda avdelningarna är helt ense om tagen. Sikeå-medlemmarna kom samtidigt med i stuveriarbetet. Det var för omkring tiotalet år sedan. Nu har man inget annat att ta sig till och därför står man också ut med de långa resorna. För två av dem blir det att resa totalt 25 mil varje dag. Året om. På vintema är det besvärligt. Ibland har plogbilarna inte hunnit starta sin verksamhet då de måste lämna sin hembygd för den långa resan till Umeå och arbetet. Det har hänt att man fått

11 HA... NARBETAREN 11 Nya motioner om orättvisor i den svenska lagstiftningen Hamnarbetarnas problem har vid flera tillfällen aktualiserats i Riksdagen av Karl Hallgren (vpk) som från Göteborgsbänken fört en aktiv kamp för att villkoren skall förbättras. Nu har han i ett antal motioner, dels ensam och dels med övriga medmotionärer, aktualiserat en del brister i den nuvarande lagstiftningen då det gäl ler arbetarskydd och de fackliga möjligheterna. Här kommer ett kort sammandrag av de motioner, som närmast berör det fackliga arbetet och som då berör förbund av den typ som gäller Svenska Hamnarbetarförbundet. I en motion ber.ör Hallgren en ändring i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Han menar där att det måste anses vara principiellt felaktigt att stifta lagar som inte gäl ler lika för alla människor. Det är ju så, att den nya lagen i det här avseendet utestänger vissa fackliga förtroendevalda från att utföra arbete på lika villkor som andra företrädare. Lokal facklig organisation som inte tecknat kollektivavtal, men som ändå företräder en betydande del av arbetarna på ett arbetsställe får inte likvärdiga för må ner. Lagen gäl ler nämligen endast organisation som är eller brukar var~ bunden av kollektivavtal. Hallgren föreslår ändring av lagtexten så, att man låter den gälla även för annan facklig organisation om den företräder minst en femtedel av arbets tagarna på arbetsplatsen. Här är det inte endast Hamnarbetarna som sitter i kläm utan även Lokmannaförbundet liksom de arbetstagare som organiserar sig i SAC. pressa sig fram genom snödrivor för att ta sig till arbetet, men för det mesta går det bra. Hubert Tjärnström, Rudolf Widmark, Kjell Sjöström och Alrik Lundberg var de som vid vårt besök fanns i arbetet. Normalt är man ytterligare en resande, men nu var man bara fyra. Vem slår det här med långpendlarrekordet? Hallgren påtalar bristerna i lagar inom det svenska arbets I i vet Karl Hallgren är en flitig motionär om vik tiga solidaritetsfrågor. en motion tar Hallgren också upp frågor gäl I ande den nya lagen om an ställningsskydd. Redan har det visat sig att lagen fått en tillämpning som knappast kan ha varit avsikten då den stiftades Bland de skäl som av Ar betsdomstolen ansetts utgöra saklig grund för uppsägning har godkänts deltagande i allvarlig konflikt, olovlig bortavaro och samarbetssvårigheter. I en del fall har arbetsgivarna visserligen förlorat, men det utdömda skadeståndet har varit så lågt att de i stället för att återtaga en avskedad har betalat skadeståndet och ställt arbetaren utan arbete. Hallgren föreslår nu att Riksdagen ut talar att deltagande i arbetskonflikt oavsett sådan är lag- eller avtalsstridig aldrig kan utgöra saklig grund tör uppsägning eller avsked. Vidare föreslås att samarbetssvårig heter med arbetsgivaren eller med ar betskamrater, olovlig bortavaro, ordervägran, olämpligt uppträdande etc endast i utomordentligt sällsynta fall kan läggas till grund för uppsägning. Hallgren visar också i en motion att lagen om arbetarskydd visat sig ha uppenbara brister på samma sätt som lagen om förtroendemannaledighet. Även där talar man om att endast organisationer med kollektivavtal har rätt att utse skyddsombud samt ledamöter till skyddskommitteer. Även här föreslår Hallgren att även organisation med tillräckligt många av de på arbetsplatsen anställda, skall få utse skyddsombud. Han visar i sin skrivning på det förhållandet, att det på vis.sa arbetsplatser kan vara så att förbund som inte har någon anställd ändå skall utse skyddsombud och företräda de som utsätts för arbetsplatsens faror. Då det gäller skiljemannaförfarandet för att lösa tvister på arbetsplatsen föreslås att detta slopas. I varje fall bör det inte vara en rättsinstans vid tvister på arbetsmarknaden, anser Hallgren. Den flitige motionären har också tagit upp frågan om rättighet att tillträda arbetsplats vid arbetskonflikt. Där föreslår Hallgren att lagen skrivs en tydigt så att denr;ia rättighet tillkommer de i konflikt indragna arbetsta garna. I övrigt finns en motion som upptar problemet med rättighet till ledighet för utbildning. Hallgren vill att riksdagen skall besluta att sådan ledighet skall vara lagfäst och inte beroende på arbetsgivarens godtycke. Övriga motioner, som signerats av Hallgren gäller åsiktregistering och svart listning. Sådana förekommer nu, anser motionären, som alltså anser att förbud skall lagfästas. Miljöskyddet är ett annat motionsämne och vidare föreslår han en vidareutveckling av kustsjöfarten.

12 12 HAMNARBETAREN Endast en femtedel av godset i Holmsund går via sjövägarna Stuveribolaget i Holmsund, som sköter godshanteringen i området, hade under 1975 att hantera ton gods. Det innebar en minskning jämfört med föregående år av betydande storleksordning hade man nämligen ton gods i sin hantering. Omsättningen uppgick till drygt 12 miljoner enligt den i dagarna gjorda resultatredovisningen. Den minskade godshanteringen avspeglade sig också i verksamheten så att man förra året tvingades till några permitteringar. Antalet årsarbetare redovisas till 77 och därtill kommer 22 övriga anställda. I lönekostnader hade företaget 7,2 miljonder kronor förra räkenskapsåret. Det är en ganska intressant bild man får då man tittar på åldersfördelningen bland hamnarbetarna. Man har nämligen en ganska gynnsam bild och de flesta, eller 33 är i åldern år.endast 2 av hamnarbetarna är över 60 år. 18 finns i åldersgruppen år. Tiderna förändras. övre bilden visar stuveriarbetande kvinnor från 1901, som då behövdes för att klara skutan i bakgrunden. Undre bilden visar 1971 års gäng vid lastning av oceanjätten i den bildens bakgrund. Nu, fem år senare, har utvecklingen ytterligare minskat personalbehovet. Rune Hall i Holmsunds stuveribolag har inga planer att utöka antalet anställda, men tror på ökad verksamhet. Verkställande direktören, Rune Hall, berättar att det inte finns några planer på en utökning av antalet anställda.det blir i stället så att rationaliseringarna medför en strävan att minska kåren. Några avskedanden är dock inte heller att räkna med i det synliga perspektivet. Man hoppas nämligen att konjunkturen skall vända och att godshanteringen skall öka och att man då skall kunna nå full sysselsättning av den nuvarande styrkan. Under åren har en viss förändring skett i företagets verksamhet så att intäkterna i allt högre grad kommer från landarbeten. Inte mindre än 48 procent belöper sig på den andelen under förra året medan intäkter av fartygsarbeten stannar vid 32 procent. Den siffran var för fem år sedan 38 procent. Herr Hall har bara positiva synpunkter beträffande samarbetet med de fackliga företrädarna och hyser respekt för deras kunnande. De flesta frågor har man kunnat lösa utan att gå till allvarliga stridigheter och det är väl så man till sist når de bästa resultaten från ömse håll, menar han.

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust.

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust. PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2013 Nytt avtal klart på statens område Fredagen den 4 oktober tecknades en överenskommelse mellan

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2 juli 2013 Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974

Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974 Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974 Sida 2 av 147 Sammanställning av ledare/debattinlägg av Rickard Sterner Sammanställning av

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer