Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden"

Transkript

1 Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt Investeringar... 4 Åtaganden..5 2(6)

3 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Prognosen för mars månad inrymmer många osäkra faktorer. Förvaltningen har ännu ej uppgift om hyreskompensation för 2012 men prognosen bygger på att full kompensation erhålles. Målet är att bildningsnämndens årsredovisning ska ligga med positiv avvikelse om 1 mnkr. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att uppnå budgetbalans 2012 innefattande en positiv avvikelse om 1 Mnkr, då mars månads prognos för årsbokslut utifrån nu kända förutsättningar - visar på en budgetdifferens om - 5,5 mnkr. Detta efter att de omfattande personalminskningarna som redan beslutats; varsel om uppsägning är lagda och uppsägningar kommer att träda i kraft fr.o.m. mitten av augusti. Beslut har fattats om att flytta år Valla 7-9 till tätortens skolor. Områden som uppvisar underskott ska vidta åtgärder för att ha budgetram i balans vid årets slut. Fr.o.m. mitten av augusti beräknas pågående varsel/uppsägningar innebära minskade kostnader för drygt 60 tjänster, därav 18 pensionsavgångar vars tjänster ej ersättes).här förutsättes att finansen täcker merkostnader för beviljade förstärkta förtida uttag av pension. Uppsägningarna omfattar; 18 lärare, 20 barnskötare, 3 elevassistenter, 2 fritidsledare och 1 dagbarnvårdare. Nu kända åtgärder täcker ej in effektiviseringskravet på gymnasieskolan om 2,3 Mnkr (minskat statligt bidrag till kommunen), samt prognos om minskade intäkter/ökade kostnader för gymnasieskolans interkommunala ersättningar till friskolor/andra kommuner. Antalet elever från Vingåker bedöms minska (effekter av sjunkande elevunderlag). Skolor med yrkesinriktningar som ej finns i kommunen är betydligt dyrare än genomsnittskostnaden för Katrineholms gymnasieskolor (exempelvis naturbruk där antalet katrineholmselever ökat med 15 i förhållande till föregående läsår). Förslag på ytterligare åtgärder för att uppnå budgetbalans 2012 redovisas och beslutas vid bildningsnämndens sammanträde i april. Prognosen baseras på att ca 300 grundskoleelever väljer friskolor om hösten, Prognosen förutsätter att reglering av budgetmedel görs för de kostnader som ingår i bidraget till friskolor och som utbetalas av bildningsförvaltningen för lokalhyra, kost, städning, vaktmästeri. Fr.o m juli månad är friskolorna berättigade till bidrag, där dessa kostnader ingår. 111 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Prognos Tkr Diff verksamhetsvolym 2011 mot färre årsarbetare vid ingången av års verksamhet Intäkter Exerna; minskade interk. ers gymn Interna; intern skolpeng för städ, lokaler mm (6)

4 Kostnader Varsel uppsägningar, drygt 60 tjänster Kvarvarande komp/sem, sjukkostnader Bidrag 300 elever i friskolor Ökade interkommunal ers gymnasiet Minskade skolskjutskostnader fr hösten Minskade leasingkostn (pris, samt just ant datorer) Summa prognos avvikelse Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt Föregående månads prognos visade att föreslagna/beslutade åtgärder ej var tillräckliga, utan det måste vidtas ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans, Förslag till åtgärder som presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i april; Åtgärd Effekt 2012 tkr Ingen satsning på Lärarlyft Minskad verksamhet inter- kulturell enhet 1700 Åtgärder inom grundskolan: Ej återbesättande av vikararier, ökad samordning undervisningsgrupper, minskade läromedelskostnader (i 800 praktiken lägre budget fr om ht) Flytt av elever år 4,5 och 6 på Nävertorpsskolan 700 Åtgärder inom gymnasieskolan; Ej start av lärlingsutbildning inom 4(6)

5 hantverksprogrammet, ökad samläsning mellan program/kurser, Borttagande av AST-grupp (särsk 2000 undervisningsgrupp). Minskade läromedel, samtliga kostnadsslag ses över) Totalt Dessa åtgärder kommer att innebära att fler personer än de som angivits ovan kommer att varslas inför hösten. Osäkerheten är stor kring elevantal och hur eleverna kommer att välja skola och det går inte att utesluta att bildningsförvaltningen inför 2013 kommer föreslå att minska skolorganisationen ytterligare. Det kan också innebära omflyttning av personal och elevgrupper. Varje rektor kommer att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna ytterligare Investeringar Investeringsanslag 2012 = tkr samt resultatbalanserade medel från 201=; 1720 tkr ; sammanlagt tkr. Utgifter för reinvesteringar t o m mars månad uppgår till 209 tkr. Arbetet med fördelning samt behovsinventering pågår. 5(6)

6 Åtaganden Barn/avdelning (genomsnitt) Januari; 19,5 Placerade barn; 1485 Februari 19,7 Placerade barn; 1498 Mars 20,4 Placerade barn 1532 Önskar plats inom 4 månadersperiod 47 Alla kommer att få plats inom perioden Nyanlända barn/ungdomar med annat modersmål Januari 18 Februari 10 Mars 6 Totalt tom februari 34 Kommentar Av de 34 som kommit tom mars är 15 från Serbien/Kroatien, 10 från Eritrea/Somalia, övriga 9 från varierande länder. 6(6)

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 2015-06-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden:

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31 Sunne kommun Kvartalsrapport 2011-03-31 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 6 Kassaflödesanalys 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer