30 tips. ... på effektiv positionering. De senaste marknadsföringstipsen. T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 tips. ... på effektiv positionering. De senaste marknadsföringstipsen. T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B"

Transkript

1 30 tips T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B... på effektiv positionering De senaste marknadsföringstipsen

2 Transvector Research and Consulting Transvector är latin för - Enklaste och rakaste vägen till förbättring. Transvector göra alla typer av marknadsundersökningar och är både ett undersöknings- och konsultföretag, vilket innebär att affärsmannamässig analys är lika viktigt som en bra genomförd marknadsundersökning. Vi kan således marknadsundersökning och förstår marknadsföring. Vi hjälper allt från små företag till Skandinaviens största företag med: segmentering, positionering, varumärkesanalys, varumärkesutveckling, kundnöjdhetsmätning och kundvård samt bransch- och konkurrentanalyser. Vi ingår i pågående forskning och utbildning inom marknadsföring och marknadsanalys på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Detta innebär att vi har pedagogisk såväl som kunskapsmässig förmåga att ta oss an annorlunda och unika projekt. Sedan början av 2000 finns ett ökat krav på att undersökningsresultat ska kunna kopplas till ekonomi och intäkter. Man pratar om Marketing and the Bottom-line. På denna punkt ligger vi i framkanten. Medan flera andra företag valt att utveckla komplicerade och avancerade psykologiska metoder utan koppling till ekonomiska effekter, har vi valt att arbeta med analyser som professionella beslutsfattare kan förstå och jobba vidare med och som handlar om att driva intäkter och utveckling för organisationer och dras intressenter. I denna rapport har vi sammanställt erfarenheter och forskning som ligger till grund för våra analyser. I rapporten ser du exempel på hur våra analyser kan användas vid planering, implementering och uppföljning. Våra vanligaste metoder: Telefonintervjuer Postala intervjuer Fokusgrupper Personliga intervjuer Djupintervjuer Online-intervjuer Skrivbordsundersökningar Datakiosker Våra vanligaste produkter: Segmentering Positionering Varumärkesanalys Varumärkesutveckling Prissättning Produktutveckling Kundnöjdhetsmätning Bransch- och konkurrentanalyser Promoter scoring Reklammätning Marknadsplanering Managementutbildning Adress Västerhagagatan 16, Malmö Besöksadress Södra Tullgatan 1, Malmö Telefon Formgivning & layout Ella Karasiewicz

3 Positionering - en av marknads föringens tre grundbultar Vi har arbetat med analyser, konsultation och forskning inom marknadsföring sedan Positionering är en av de viktigaste grundbultarna i marknadsföring såväl som affärsverksamhet i allmänhet. Problemet är att litteratur på området är så teoretisk och fragmenterad att det är svårt att se helheten och hur man skulle kunna arbeta med positionering praktiskt och systematiskt. Positionering är en ganska komplicerad process och det är viktigt att man går systematiskt tillväga. Dels handlar det om att hantera information om målgruppen, konkurrenterna och sig själv, dels att vara medveten om de framgångar och misstag andra gjort i sitt positioneringsstrategiska arbete. Om allt flyter som det ska handlar det om en sjustegsprocess, men ofta måste man backa fram och tillbaka några steg allt eftersom man gör nya upptäckter. Tanken är att denna rapport ska inspirera, men den ska framförallt hjälpa dig att analysera och utveckla en positioneringsstrategi rent praktiskt. Johan Anselmsson Ekonomie Doktor och undersökningsansvarig INNEHÅLL Positionering - en av marknadsföringens tre grundbultar... 3 Steg 1 Vad är positionering och varför är det viktigt?... 4 Steg 2 Börja med målgruppen... 5 Steg 3 Defi niera kategorin inom vilken du konkurrerar... 6 Steg 4 Identifi era viktiga och möjliga positioneringsattribut... 7 Steg 5 Vilken position äger du idag?... 9 Steg 6 Välja position Steg 7 Etablera positionen - den operativa fasen Tidigare nummer 30 tips på hur du får ut det mesta ur en marknadsundersökning 30 tips på effektiv annonsering 30 tips på effektiv segmentering 30 tips på hur du lanserar en ny tjänst 30 tips på hur du stärker en kundrelation 30 tips på en kundvänligare butik 3

4 Steg 1 Vad är positionering och varför är det viktigt? Innan positioneringsarbetet börjar måste man vara klar över vad som menas med positionering och varför det är viktigt. Det låter självklart men positioneringsarbete tillhör ett av de moment som många gånger görs utan att man refl ekterar på hur och varför det görs. Vad är positionering? Positionering har blivit ett så vanligt begrepp att det tappat sin innebörd. De flesta vet att positionering handlar om hur ett varumärke, företag eller produkt förhåller sig relativt sina konkurrenter. Vad många missar är det viktigaste, nämligen att det handlar om hur man uppfattas av målgruppen. Det handlar alltså om platsen du har i den potentiella kundens medvetande. Det spelar ingen roll vad du gör med din produkt om inte målgruppen uppmärksammar det. Positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the prospect. That is your position in the mind of the prospect, Al Ries & Jack Trout, grundarna av positioneringsbegreppet. Detta innebär att om du inte positionerar dig själv så gör kunden och konkurrenterna det. Ett annat vanligt misstag är att man tror att det huvudsakligen handlar om positionering i termer av pris och kvalitet. Det stämmer bara när en kategori består av två eller tre konkurrenter. Oftast konkurrerar man redan i ett avgränsat pris- och kvalitetssegment. Ett av de viktigaste momenten i det strategiska positioneringsarbetet handlar därför om att välja positioneringsattribut eller så kallade unique selling propositions inom det valda pris- och kvalitetssegmentet. Strategiska positioneringsbeslut ligger på de som är ytterst ansvariga för företaget, varumärket eller produkten. Det operati va, taktiska eller praktiska positioneringsarbetet ligger på alla funktioner som påverkar kontakten med kunden som t.ex. marknads-, kund- och produktansvariga samt kommunikationsbyråer. Det praktiska positioneringsarbetet är vad marknadsföraren kallar marknadsföringsmixen eller de fyra P:na (produkt, pris, plats och påverkan). Varför positionering? Positionering är en förutsättning för att synas och att överleva. Så här långt har konkurrensen i de flesta branscherna kontinuerligt ökat och det blir allt svårare att synas och att sälja. Företagets marknadsföringsåtgärder kan alltså delas upp i produkt, pris, plats och påverkan, men de blir inte effektiva om de inte används genomtänkt och samordnat. Produktutbudet är i dag större i alla branscher än för bara tio år sedan, i mejeri disken, på bilmarknaden eller på McDonalds. Prisvariationen är större idag än för tio år sedan. I bilbranschen hittar vi nyfabrikstillverkat från under kronor till flera miljoner kronor. I tevebranschen ser vi ett prisspann från under tusenlappen till över kronor. Platsen i butikshyllan minskar då hyllplatsen inte hängt med tillväxten av antalet produkter. På verkan, d v s kommunikation med målgruppen blir allt svårare. Någon har räknat ut att genomsnittskonsumenten dagligen möter mer än tretusen annons er och promotions. Antalet annons kanaler som internet, tidsskrifter och tevekanaler har också ökat dramatiskt de tio senaste åren. Positioneringstrategi är lika mycket en intern företeelse. En tydlig positioneringstrategi kan vara ett av de bästa instrumenten för att hålla ihop en organisation. Positionering inom detaljhandel kan handla om att samordna varenda beröringspunkt man har med kunden. Att använda positioneringsstrategin som styrinstrument snarare än affärsidén, kan innebär att kunden och företaget får en mer gemensam syn på vad det är företag et ska erbjuda, vilket ökar förutsättningarna att uppfylla kundens förväntningar. AVIS, den ständige utmanaren i hyrbilsmarknaden har jobbat med position eringutsagon, We try harder. Denna positionering vänder sig till såväl personal som kunder och visar att de hela tiden försöker bli bättre, inte bara än vad de tidigare var utan bättre än sina konkurrenter. 4

5 Steg 2 Börja med målgruppen Det är frestande att börja med produkten eller en speciell produktegenskap, men det gäller att vända på det hela. Börja i den potentiella kundens, d v s målgruppens med vetande istället för med produkten. Vem är målgruppen? Innan vi påbörjar positioneringsarbetet måste vi ha målgruppen klar, ofta definierad på bas av geografi, demografi, beteende, preferens eller attityd. Att segmentera och välja målgrupp är ett lika stort arbete som det strategiska positioneringsarbetet och behandlas inte i denna rapport. I hård konkurrens kan du inte vara allt åt alla och därför måste du välja bort. Detta gäller oavsett om du väljer breda massan, lågpris kunden eller det exklusiva segmentet. Antingen har du en viss typ av individer överrepresenterade bland dina kunder redan idag eller så har du föreställningar om en grupp individer som söker tillfredsställelse av ett visst behov. Ett extremt, men framgångsrikt ex empel på att välja bort är varuhuskedjan Interstate Department Stores som efter sin konkurs inom den döende varuhusmarknaden, konstaterade att det enda de tjänade pengar på var leksaker. De valde bort alla kunder utom de som handlade leksaker och tog namnet Toys R us. Den som är först i en kategori vänder sig automatiskt till alla i kategorin, men efterhand som konkurrenterna ökar måste man koncentrera sig på vissa segment. Klassiska exempel är Ford som tappade andelar till GM som i sin tur vände sig till de som ville ha valfrihet, genom att erbjuda olika modeller i olika utföranden. Som utmanare börjar man vanligtvis med de största segmenten och behoven som inte är tillfredsställda. Det fi nns ingen objektiv sanning Därför måste du utgå från hur kunden upplever din produkt snarare än hur du upplever produkten. Det hjälper inte om du själv eller en konsult försöker jämföra dig med dina konkurrenter. Det handlar om målgruppens uppfattning. Du är alltså inte intresserad av vad gemene man tycker utan bara vad målgruppen tycker. Här har kunden alltid rätt I de flesta mätningar konstaterar vi att det finns ett gap mellan hur företaget uppfattar sig själva, d v s sina förmågor relativt konkurrenterna, respektive hur kunden uppfattar samma företag. Lika ofta uppstår gap mellan vad före taget tror att kunden tycker är viktigt och vad kunden själv tycker är viktigt. 5

6 Steg 3 Defi niera kategorin inom vilken du konkurrerar Du tar utgångspunkt i målgruppen eftersom det är d e- ras plånbok du konkurrerar om, men sedan måste du av gränsa dig till ett eller ett par konkurrensområden. Vem är dina konkurrenter? Det är bättre att vara för bred än för smal när man definierar sin konkurrenssituation. South-West Airlines (USA:s sedan tjugo år mest lönsamma och snabbväxande flygbolag, förebild åt Ryanair, Easy Jet m.fl.) vidgade konkurrenssituationen till att inte bara innefatta andra flygbolag utan även tåg, buss och personbil. Ett vanligt misstag är att man går vilse och definierar alla branschkollegor som konkurrenter. Ett företag som levererar komponenter till Apple behöver inte vara konkurrent med ett företag som levererar samma typ av komponenter till PC. Felix pizzor konkurrerar kanske mer med sin egen fiskgratäng än den lokala pizzabagaren. I servicesammanhang är det många gånger kunden som är företagets främsta konkurrent. Det är alltid bra att vara först Att vara först i en kategori eller först med en viktig egenskap sägs vara ett av de säkraste sätten att hamna top-of-mind hos målgruppen. Vem var första personen på månen vem var den andra? Nummer två blir alltid ett plagiat om man inte kommer på en bra positioneringsstrategi. Utan genomtänkt positioneringsstrategi blir kanske enda vägen till överlevnad, kuponger och rabatter. Bli först och hindra dem att byta Först i en kategori blir alltid marknadsledare, frågan är bara om man lyckas hålla sin placering. Lyckas man också vara först att inta en position i målgruppens sinne har historien visat att det borgar för långsiktig framgång. I ett slumpmässigt urval av marknadsledande varumärken 1970 var det 22 av 25 som tret tio år senare behållit sin placering som marknadsledare. Det mest sannolika är faktiskt att en kund köper samma som senast. Har man väl fått luft under vingarna handlar det mest om att styra. Coca-Colas slogan The real thing är ett typiskt sätt för marknadsledaren att upprätthålla sin position i målgruppens sinne. Allt annat blir en imitation av The real thing. Bättre att vara först i kundernas medvetande än först på marknaden Det räcker inte att vara först med produkten eller först ut på hyllan, du måste vara först i kundens medvetande. IBM och Rank Xerox var inte först ut där man är marknadsledare idag, däremot var man först med att satsa stora marknadsföringsresurser på att etablera sig i den breda massans medvetande. Associera till det som redan fi nns i målgruppens medvetande Pedagoger och hjärnforskare rekommenderar att man ska associera ny kunskap till gammal. Om du skapar ett nytt koncept eller en ny kategori, då bör man säga vad produkten INTE är snarare än vad den är. Man tar utgångspunkt från en redan befintlig kategori genom att positionera sig utanför denna. Utnyttja andra kända fenomen från andra kategorier. 7-UPs non-cola är ett klassiskt exempel där 7-UP blev ett alternativ till den väletablerade cola-kategorin. Blyfri bensin och sockerfri saft, är exempel på sådan hela nya kategorier positionerat sig mot befintliga. 6

7 Steg 4 Identifiera möjliga positionerings attribut Företag, varumärken och produkter kan positioneras eller differentieras på bas av många olika egenskaper eller attribut. Ofta handlar det om någon fördel, men det kan också handla om associationer utan någon generellt uppenbar fördel för målgruppen. Eftersom positionering handlar om platsen i målgruppens medvetande bör man börja med att analysera dem. Du kan börja med kvalitativa undersökningar (förslagsvis intervjuer eller fokusgrupper) där man får uppslag. Du kan sedan följa upp med en kvantitativ undersökning (postal-, telefon- eller webbenkät) där du låter målgruppen rangordna egenskaperna. Låga priser 4,0 Smidigt att handla 3,5 3,0 2,5 Hög kvalitet Bekvämt läge Dagligvarukundens preferensprofi l Differentiera dig med produkten Att differentiera sig med produktattribut som handlar om direkt kundnytta är det första man bör tänka Brett på. sortiment Varje bransch har sina grundläggande positioneringsattribut, det är detta som gör en kategorin unik (bilar i bilbranschen), men sedan finns det också ett antal attribut där man måste prestera en viss nivå för att överhuvudtaget komma ifråga. Ofta kan dessa relateras till olika kvalitetsattribut. Attraktiva Är alla dessa kampanjer upptagna samtidigt som det inte är rimligt att man kan överträffa konkurrenterna, då får man titta på andra produktattribut som handlar om mervärden eller unika särdrag som hjälper till att bygga upp en image (se nedan). Trevlig atmosfär Några typiska produktattribut Små storlekar: Småbilssegmentet där VW var bland de första, Think small. Stora storlekar: Chryslers mini vans Bra kundservice - Voyager. Sortimentsbredd: Varuhuset. Prestanda: BMW, The ultimate driving machine. Säkerhet: Volvo drive safely. Klassisk: Coca Cola, The real thing. Innovativ: Gilette med tekniska produktnamn som Mach 3. Sofistikerad: Lindt choklad. Personal: Singapore Airlines. Stil/design: B&O. Kvalitet: Hägendaz. Humor: Ben & Jerrys. Geografisk tillgänglighet: 7-eleven. Kringtjänster: IBM. Historia/arv: Cerutti Since Utbudsbredd: Toys r us. Sportig: Kexchoklad. CSR: Ben & Jerrys. Nästa generation: Intels 286,386,486, Pentium I, II, II gjorde att alla andra processorer blev går dagens teknologier. Patent/unik ingrediens: P&G:s Panteene. Tradition: Det traditionella sättet. 7

8 Differentiera dig med priset Ibland brukar man se differentiering som ett sätt att undvika direkt priskonkurrens eller vid ett givet pris erbjuda ett annorlunda knippe med kundfördelar. I praktiken är det senare det vanligaste. Det finns dock företag som vill utmärka sig som det dyraste alternativet. Piaget, The worlds most expensive watch. Att prata om prisvärdhet är att vara billigare än de flesta, men ändå erbjuda samma fördelar (the same for less). Ett typiskt exempel är ICAhandlarnas egna varumärke. Att vara lågprisalternativet innebär att vara billigast med minst kundfördelar (less for less). Ett typiskt exempel är ICA s lågprismärke Euroshopper. Det finns en tredje differentieringsstrategi relaterat till lägre pris som handlar om lägre pris än andra men med fler fördelar än andra (more for less). Ofta handlar det om en innovativ produktions- eller leveransmetod som sätter hela branschens eller kategorins produktionsformula ur spel (exempel är Dell och persondatorer samt EF college och språkresor). Differentiera dig med distributionsoch säljkanaler Direktförsäljning: Dell har blivit nummer Ett genom ett för branschen unikt leveranssystem. Leveranstid: FedEx övernattenleverans. Singel eller multi channel: Peak Performance gick från single channel och postorder till multi channel genom att de inte bara öppnade butik utan t.o.m. sålde i andra butikskedjor. Självbetjäning: IKEA var först i möbelbranschen med att låta kunden hämta på lagret och montera själv. Här är det vanligt att man tittar på framgångsrecept i andra branscher. Differentiera dig med kommunikation och image Ibland kan målgruppen inte skilja på produkter från olika leverantörer eller utvärde ra kvaliteten på olika leveran törers produkt er. Då kan image vara till hjälp. Ett ex empel är Absolut Vodka som t.ex. har använt förpackningen och konst för att skapa kvalitets- och lyximage i konkurrens med traditionen, d v s den ryska vodkan. Differentiera dig med målgruppen Att differentiera sig med målgrupp eller referensgrupp är vanligt om man ska plocka ut det allra högsta priset som kanske inte kan motiveras av en högre kvalitet. Celebriteter tillämpas av Nike som länge använt sig av framgångsrika sportutövare med attityd, t.ex. Tiger Woods och Michel Jordan. Att appellera till målgruppens egenskaper är ett annat sätt. Marlboro hade genom The Marlboro man ursprungligen en maskulin position. Pepsi har genom The Pepsi generation syftat på ungdoms generationen som skiljer sig från sina föräldrar uppväxta på Coca Cola. Differentiera dig med din storlek och framgång på marknaden Många gillar kaxiga utmanare, men när det verkligen gäller så väljer de flesta nummer Ett. För många konsumenter är det bästa valet marknadsledaren. Precis som föreställningen att företaget med mest reklam är bäst, verkar det finnas en föreställning om att majoriteten inte kan ha fel. Många marknadsledare väljer att lyfta fram sitt marknadsledarskap som nummer ett på, störst på.. Som utmanare kan det vara en fördel att ta utgångspunkt i marknadsledaren eftersom alla vet vad de står för. Det är en bra plattform att framstå som: Allt annat än lika, men vi är bättre och annorlunda på någon viktig punkt. Burger Kings, Grillat är godast är ett exempel där man positionerat sig mot marknadsledaren (McDonalds stekta burgare). AVIS positionerade sig mot marknadsledande Herz som We try harder (than Herz), than Herz är alltså införstått. 8

9 Steg 5 Vilken position äger du idag? Börja alltid med att utgå från var du befinner dig idag eftersom det är mycket kostsamt att byta position. Börja med att jämföra dig själv med dina konkurrenter genom att låta din målgrupp uttala sig om dig och dina konkurrenter. Detta utifrån branschen generellt sett viktiga attribut samt attribut som kan vara lämpliga att utveckla image eller mervärden på. Svaret fi nns hos målgruppen Företaget kan enkelt intervjua ett större eller mindre urval (från hundra personer och uppåt) av potentiella eller i sämsta fall nuvarande kunder. Man låter kunderna besvara ett antal frågor eller påståenden där företaget kan jämföras mot sina närmaste konkurrenter, utmed viktiga eller möjliga positioneringsattribut. Målgruppens mentala karta Det vanligaste sättet är att analysera positionen genom perceptual mapping eller en så kallad positionerings karta som bygger på diskriminantanalys, korrespondensanalys eller multidimensional scalling. De är oftast två-dimensionella vilket innebär vissa begränsningar, då det idag definitivt finns mer än två dimensioner utmed vilka företaget konkurrerar. Vår erfaren het är att det pålitligaste, överskådligaste och mest lättolkade är att presentera uppfattad prestation på ett linje- eller spindeldiagram (se figur). Låga priser 4,0 tt handla 3,5 Brett sortiment 3,0 2,5 Attraktiva kampanjer mt läge Trevlig atmosfär Bra kundservice Några dagligvarubutikers positionering 9

10 Steg 6 Välja position Vi har redan låtit målgruppen rangordna de mest grundläggande alternativen och bör därmed koncentrera analysen till de för målgruppen viktigaste attributen samt andra attribut ni kan tänka er att äga. När du bestämmer dina definitiva positionerings attribut bör dessa utvärderas enligt följande åtta kriterier: Smidigt att handla Hög kvalitet Låga priser 4,0 3,5 3,0 2,5 Värdefullt Det kanske första och viktigaste kriteriet är att de valda attributen eller kombinationen av attribut är värdefulla för målgruppen. Det bör vara en tillräckligt stor andel som värderar egenskapen för att du ska kunna inta en position på marknaden. Distinkthet Det i positioneringssammanhang alltid så vikiga kriteriet är att inga andra konkurrenter erbjuder samma sak, åtminstone inte lika tydligt och bra. Detta är kanske det svåraste med tanke på dagens stora utbud. Så klart kan flera dela ledarskap på ett viktigt attribut, men då kan man utveckla unikhet genom att också utmärka sig på andra attribut. Förslagsvis attribut som korrelerar eller förstärker de viktiga attributen. Undvik att fokusera på samma attribut som marknadsledaren eftersom det är lättare att försvara än att inta en position, speciellt om man har mer resurser, vilket marknadsledaren oftast har. Superior Det brukar i dessa sammanhang sägas att den bästa blir ihågkommen. Vilket är världens högsta berg, näst högsta? För att överhuvudtaget komma med i kundens köpbeslutsprocess måste du finnas med i dennes medvetan de. Vi ska inte överdriva betydelsen av att man måste vara bäst. Många gånger räcker det med good enough. Nobelpristagaren Herbert Simon fick pris för sin poäng med individens begränsade rationalitet. Vi har inte resurser att hitta det bästa alternativet - det skulle kosta för mycket i beslutstid. Vi nöjer oss med good enough. Gå till dig själv hur många gånger väljer du det allra bästa i den egenskap du värderar? Det är därför kommunikation och att lyfta fram attribut som kan hjälpa kunden att göra enkla och snabba beslut, blir så viktigt. 10 Uppnåbarhet Ett lågprisföretag ha svårt att upplevas som högkvalitativt. En säker familjebil har svårt att positionera sig som sportig. Dessa positio ner är motsägelsefulla och strider mot konsumentens begreppsbild. Finns det några av de viktiga attributen där du leder? I så fall förvalta dessa. Om ni inte är bäst, försök utveckla er där ni tillhör toppen. Om ni tillhör den stora skaran som inte har någon rimlig möjlighet att bli bäst på något av dessa får ni försöka med alternativa och mer image relaterade positioneringsstrategi er. Personal är ett populärt val, men det är ett närmast omöj ligt alternativ. Det är sällan man med befintlig personal kan utveckla denna egenskap. Glöm inte vad som gjort er framgångsrika. Endast ett företag på tusen lyckas hamna bland de största, tänk på vad som gjort att ni ham nat där innan ni byter strategi. En produkt som står för originalet, det klassiska och autentiskt riskerar mycket genom att ut veckla en helt ny produkt. Misstaget med New Coke är marknadsföringslitteraturens främsta exempel. Less is more Rätt eller fel, men positioneringsbegreppet bygger på att vara tydlig, konsekvent och fokuserad när det gäller att erbjuda och kommunicera företag ets, produktens eller varumärkets egen skaper. Vissa hävdar att i dagens överkommunicerade samhälle kan man med trovärdighet bara vara bäst på ett attribut. Samtidigt har All in one- koncep t et fungerat bra för vissa, som t.ex. Colgate Total. I pra ktiken är det faktiskt sällan man uppfat tas som bäst på endast en punkt. En positiv egenskap drar med sig flera andra i individens utvärderingsprocess. Högt pris signalerar t.ex. kvalitet. Det är inte heller ovanligt att ett och samma företag i en konkurrentanalys vinner på nästan alla punkter (se figur). Bekvämt läge Kommunicerbarhet Detta handlar om att egenskapen Bra ska kundservice kunna kommuniceras och uppfattas av kunden. Ibland måste man avstå de viktigaste attributen till förmån för de som är mer lättkommunicerade. Vid impulsköp kan detta kriterium vara viktigare än själva viktighetskriteriet. Du kan alltså vara unik utan att vara bäst på något viktigt. En av framgångsfaktorerna bakom Absolut Vodka är flaskan. Det sägs att det började med att den stack ut i bardisken på New Yorks och San Franciscos innekrogar. Lingongrova som är en av de mest framgångsrika produkterna i brödkategorin, sticker ut och är lätt att komma ihåg bland det annars ganska tråkiga fabriksförpackade grovbrödsutbudet. Lönsamt Att bli bra på en egenskap kostar resurser (produktutveckling, utbildning och annonsering) och måste oftast tas ut i ett högre pris. Det handlar om att tillräckligt stor andel av målgruppen har råd att betala för egenskapen. Det som lyfts fram i positioneringen behöver dock inte vara lönsamt i sig. FedEx gör inte sin vinst på övernatten-leveranser och Burger King gör inte sin vinst på grillade artiklar. Akta dig för att bli kategorins Rolls Royce. Distinkthet eller unikhet korrelerar snarare med prispremium än med marknadsandel. I dagens breda utbud innebär bäst att du kanske tilltalar en allt för liten skara. Rolls Royce säljer mindre än bilar per år medan Ford säljer mer än Det är viktigt att skilja på vad kunden vill ha respektive vad man efterfrågar. Hållbart Det handlar om att konkurrerande alternativ inte enkelt kan kopiera egenskapen. Det har dock visat sig att den som intar en position i breda massans undermedvetande, oftast behåller försprånget på denna egenskap.

11 Steg 7 Etablera positionen - den operativa fasen Att etablera positionen görs genom produktutveckling, prissättning, supply-chain-management och marknadskom muni kation. Det är nu upp till alla delar av organisationen som direkt eller indirekt berör målgruppen att dra mot den valda position en. Varje befattning i organisationen ska givet en tydligt formulerad positioneringsstrategi förstå vad som ska göras, men det finns ett par saker man bör tänka på: Arbeta stegvis Det kostar att inta en nämnvärd position. För att etablera dig måste du sticka ut ur det ständiga annonsbruset som målgruppen utsätts för. Du måste överrösta dina konkurrenter. I många fall kan det vara bättre att koncentrera sig på en region eller ett segment åt gången. Det är bättre att göra sig hörd på ett ställe och få payback för att sedan gå vidare, än att satsa allt på att nå hela marknaden på en och samma gång och riskera att inte alls tränga igenom bruset. Fungerar det i Stockholm så sprid er det sig ut i resten av landet. Det behöver inte handla om geografi, det kan lika väl handla om demografi. Sony såväl som Pepsi har börjat med att positionera sig hos ungdomar, efterhand som man fått fäste och att ungdomarna blivit äldre har man spridit sig till övriga ålderskategorier. Var konsekvent och uthållig I våra undersökningar har vi lärt oss att det tar tid att få genomslag i konsumenternas medvetande, inte bara som varumärke utan även när det gäller förändrade produktegenskaper. En position är ju en persons samlade erfarenheter under flera år och innefattar allt från egna upplevelser till reklam och andras berättelser. Undvik in i det längsta att ändra positioneringsstrategi, det är taktiken som måste förändras och ju steras. Tricket handlar om att kontinuerlig komma på hur strategin kan upprätthållas men att ändå undvika att framstå som tråkig. Förenkla ditt budskap Det vanligaste misstaget vi uppmärksammar när vi gör annonsmätningar är att läsaren överöses med information. Så mycket information att de inte kan ta till sig de viktigaste budskapet. Fenomenet gäller inte bara annonser utan även i butikshyllan. Visst är det så att de som är mest intresserade just nu, med störst sannolikhet kommer att läsa hela annons en eller att hitta varan på hyllan. Men hur är det med alla de som inte förstått att de behöver just den produkten eller dina unika egenskaper. Många läser bara rubriken eller varumärkets namn, sedan går de vidare. Genomsnittstiden framför butikshyllan i dagligvarubutiken är runt tio sekunder. Positionering börjar redan med namnet Ju större utbud och konkurrens desto mindre tid, utrymme och färre chanser får en produkt. Ofta är det bara namnet som hinner uppfattas och därför är det kostsamt att kasta bort dina chanser på ett intetsägande och anonymt namn. Försök använda ett namn som belyser eller antyder om vad produkten, varu märkets eller företagets huvudsakliga benefit är. Tänk bara på vilka associationer man får till.. for dummies, Head & Shoulders, Denivit, Wash & Go och Duracell. Namnet räcker för att förstå. En enkel handbok som vem som helst förstår, ett schampo som inte bara ger fräscht hår utan även en fräsch kropp, tandkräm som ger vita tänder, schampo och balsam i ett och batteriet med lång livslängd. Positioneringsutsago We try harder och Felix gör det goda godare, vad vi i folkmun kallar slogans, är ett enkelt och rationellt sätt att sammanfatta sin positioneringsstrategi. Framförallt är det den egna organisationen som har nytta av den. Kunderna noterar sällan din positioneringsutsago. Slutsatsen är att positioneringsutsago är bra, men det är en mycket liten del i arbetet med att etablera en position utåt. Förväntningar måste motsvara upplevelse Reklam och kommunikation är viktiga element i positioneringsarbetet, men du måste kunna svara upp mot det du lovar. För det första kommer du att göra kunden besviken genom att lova för mycket. För det andra bygger mycket av företagens marknadsföring på rekommendationer från andra kunder. Rekommendationer skapar man bara genom att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Think different - Apple Inte bara rent, utan överraskande rent - Ariel We try harder - Avis Probably the best beer in the world - Carlsberg Gör det goda godare - Felix Sommar när du vill - GB Glace The best a man can get - Gilette Försök hitta en bättre säng - Hästens Roligare TV - Kanal 5 Because I m worth it - L Oreal Makes people talk - Läkerol Mmm... Marabou - Marabou För god att kolsyra - MER Just do it! - Nike Hos oss får du råd - Siba Like no other - Sony En bättre värd - Vasakronan Oh thank heaven, 7-eleven! - 7-Eleven Lämna inte över ditt strategiska positioneringsarbete till kreatörer Det är ganska vanligt att företag gör omfattande omvärlds- och positioneringsanalyser för att sedan ge fria händer åt kreatörer så att allt förarbete går upp i rök. Kreativitet är meningslöst om det inte stödjer positioneringsstrategin. Priser, säljkanaler, produkter, annonser, färger, slogans, uniformer, skyltning, inredning och förpackning, allt målgruppen kommer i kontakt med måste stödja positioneringsstrategin. Glöm inte uppföljning Följ kontinuerligt upp hur ni presterar på de attribut ni väljer att positionera er på. Följ upp så att kommunikation, produkter och kundkontakter hela tiden matchar den valda strategin. Även om du är oförändrad ändras uppfattningen om dig när konkurrenterna ändrar sig eller om kundernas pre ferenser och förväntningar ändrar sig. 11

12 Västerhagagatan 16, Malmö, Tel ,

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag.

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. Synliga framsteg Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. A F F Ä R S U T V E C K L I N G M A R K N A D S F Ö R I N G K O M M U N I K A T I O N

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá om Richard marknadsföring varumärken skolan pappa (Milton, 13 och Nellie 11, nästan) scoutledare (Västertorps scoutkår) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

OM LABEL Våra tjänster

OM LABEL Våra tjänster OM LABEL Våra tjänster Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Vi utvecklar nordiska företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiutveckling,

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? Kundförståelse Att besitta kunskap om sina kunder är värdefullt på många sätt Lättare att veta vem som ska få vilket budskap Lättare att veta hur kunderbjudandet ska utformas (paketering)

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer