30 tips. ... på effektiv positionering. De senaste marknadsföringstipsen. T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 tips. ... på effektiv positionering. De senaste marknadsföringstipsen. T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B"

Transkript

1 30 tips T r a n s v e c t o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g A B... på effektiv positionering De senaste marknadsföringstipsen

2 Transvector Research and Consulting Transvector är latin för - Enklaste och rakaste vägen till förbättring. Transvector göra alla typer av marknadsundersökningar och är både ett undersöknings- och konsultföretag, vilket innebär att affärsmannamässig analys är lika viktigt som en bra genomförd marknadsundersökning. Vi kan således marknadsundersökning och förstår marknadsföring. Vi hjälper allt från små företag till Skandinaviens största företag med: segmentering, positionering, varumärkesanalys, varumärkesutveckling, kundnöjdhetsmätning och kundvård samt bransch- och konkurrentanalyser. Vi ingår i pågående forskning och utbildning inom marknadsföring och marknadsanalys på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Detta innebär att vi har pedagogisk såväl som kunskapsmässig förmåga att ta oss an annorlunda och unika projekt. Sedan början av 2000 finns ett ökat krav på att undersökningsresultat ska kunna kopplas till ekonomi och intäkter. Man pratar om Marketing and the Bottom-line. På denna punkt ligger vi i framkanten. Medan flera andra företag valt att utveckla komplicerade och avancerade psykologiska metoder utan koppling till ekonomiska effekter, har vi valt att arbeta med analyser som professionella beslutsfattare kan förstå och jobba vidare med och som handlar om att driva intäkter och utveckling för organisationer och dras intressenter. I denna rapport har vi sammanställt erfarenheter och forskning som ligger till grund för våra analyser. I rapporten ser du exempel på hur våra analyser kan användas vid planering, implementering och uppföljning. Våra vanligaste metoder: Telefonintervjuer Postala intervjuer Fokusgrupper Personliga intervjuer Djupintervjuer Online-intervjuer Skrivbordsundersökningar Datakiosker Våra vanligaste produkter: Segmentering Positionering Varumärkesanalys Varumärkesutveckling Prissättning Produktutveckling Kundnöjdhetsmätning Bransch- och konkurrentanalyser Promoter scoring Reklammätning Marknadsplanering Managementutbildning Adress Västerhagagatan 16, Malmö Besöksadress Södra Tullgatan 1, Malmö Telefon Formgivning & layout Ella Karasiewicz

3 Positionering - en av marknads föringens tre grundbultar Vi har arbetat med analyser, konsultation och forskning inom marknadsföring sedan Positionering är en av de viktigaste grundbultarna i marknadsföring såväl som affärsverksamhet i allmänhet. Problemet är att litteratur på området är så teoretisk och fragmenterad att det är svårt att se helheten och hur man skulle kunna arbeta med positionering praktiskt och systematiskt. Positionering är en ganska komplicerad process och det är viktigt att man går systematiskt tillväga. Dels handlar det om att hantera information om målgruppen, konkurrenterna och sig själv, dels att vara medveten om de framgångar och misstag andra gjort i sitt positioneringsstrategiska arbete. Om allt flyter som det ska handlar det om en sjustegsprocess, men ofta måste man backa fram och tillbaka några steg allt eftersom man gör nya upptäckter. Tanken är att denna rapport ska inspirera, men den ska framförallt hjälpa dig att analysera och utveckla en positioneringsstrategi rent praktiskt. Johan Anselmsson Ekonomie Doktor och undersökningsansvarig INNEHÅLL Positionering - en av marknadsföringens tre grundbultar... 3 Steg 1 Vad är positionering och varför är det viktigt?... 4 Steg 2 Börja med målgruppen... 5 Steg 3 Defi niera kategorin inom vilken du konkurrerar... 6 Steg 4 Identifi era viktiga och möjliga positioneringsattribut... 7 Steg 5 Vilken position äger du idag?... 9 Steg 6 Välja position Steg 7 Etablera positionen - den operativa fasen Tidigare nummer 30 tips på hur du får ut det mesta ur en marknadsundersökning 30 tips på effektiv annonsering 30 tips på effektiv segmentering 30 tips på hur du lanserar en ny tjänst 30 tips på hur du stärker en kundrelation 30 tips på en kundvänligare butik 3

4 Steg 1 Vad är positionering och varför är det viktigt? Innan positioneringsarbetet börjar måste man vara klar över vad som menas med positionering och varför det är viktigt. Det låter självklart men positioneringsarbete tillhör ett av de moment som många gånger görs utan att man refl ekterar på hur och varför det görs. Vad är positionering? Positionering har blivit ett så vanligt begrepp att det tappat sin innebörd. De flesta vet att positionering handlar om hur ett varumärke, företag eller produkt förhåller sig relativt sina konkurrenter. Vad många missar är det viktigaste, nämligen att det handlar om hur man uppfattas av målgruppen. Det handlar alltså om platsen du har i den potentiella kundens medvetande. Det spelar ingen roll vad du gör med din produkt om inte målgruppen uppmärksammar det. Positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the prospect. That is your position in the mind of the prospect, Al Ries & Jack Trout, grundarna av positioneringsbegreppet. Detta innebär att om du inte positionerar dig själv så gör kunden och konkurrenterna det. Ett annat vanligt misstag är att man tror att det huvudsakligen handlar om positionering i termer av pris och kvalitet. Det stämmer bara när en kategori består av två eller tre konkurrenter. Oftast konkurrerar man redan i ett avgränsat pris- och kvalitetssegment. Ett av de viktigaste momenten i det strategiska positioneringsarbetet handlar därför om att välja positioneringsattribut eller så kallade unique selling propositions inom det valda pris- och kvalitetssegmentet. Strategiska positioneringsbeslut ligger på de som är ytterst ansvariga för företaget, varumärket eller produkten. Det operati va, taktiska eller praktiska positioneringsarbetet ligger på alla funktioner som påverkar kontakten med kunden som t.ex. marknads-, kund- och produktansvariga samt kommunikationsbyråer. Det praktiska positioneringsarbetet är vad marknadsföraren kallar marknadsföringsmixen eller de fyra P:na (produkt, pris, plats och påverkan). Varför positionering? Positionering är en förutsättning för att synas och att överleva. Så här långt har konkurrensen i de flesta branscherna kontinuerligt ökat och det blir allt svårare att synas och att sälja. Företagets marknadsföringsåtgärder kan alltså delas upp i produkt, pris, plats och påverkan, men de blir inte effektiva om de inte används genomtänkt och samordnat. Produktutbudet är i dag större i alla branscher än för bara tio år sedan, i mejeri disken, på bilmarknaden eller på McDonalds. Prisvariationen är större idag än för tio år sedan. I bilbranschen hittar vi nyfabrikstillverkat från under kronor till flera miljoner kronor. I tevebranschen ser vi ett prisspann från under tusenlappen till över kronor. Platsen i butikshyllan minskar då hyllplatsen inte hängt med tillväxten av antalet produkter. På verkan, d v s kommunikation med målgruppen blir allt svårare. Någon har räknat ut att genomsnittskonsumenten dagligen möter mer än tretusen annons er och promotions. Antalet annons kanaler som internet, tidsskrifter och tevekanaler har också ökat dramatiskt de tio senaste åren. Positioneringstrategi är lika mycket en intern företeelse. En tydlig positioneringstrategi kan vara ett av de bästa instrumenten för att hålla ihop en organisation. Positionering inom detaljhandel kan handla om att samordna varenda beröringspunkt man har med kunden. Att använda positioneringsstrategin som styrinstrument snarare än affärsidén, kan innebär att kunden och företaget får en mer gemensam syn på vad det är företag et ska erbjuda, vilket ökar förutsättningarna att uppfylla kundens förväntningar. AVIS, den ständige utmanaren i hyrbilsmarknaden har jobbat med position eringutsagon, We try harder. Denna positionering vänder sig till såväl personal som kunder och visar att de hela tiden försöker bli bättre, inte bara än vad de tidigare var utan bättre än sina konkurrenter. 4

5 Steg 2 Börja med målgruppen Det är frestande att börja med produkten eller en speciell produktegenskap, men det gäller att vända på det hela. Börja i den potentiella kundens, d v s målgruppens med vetande istället för med produkten. Vem är målgruppen? Innan vi påbörjar positioneringsarbetet måste vi ha målgruppen klar, ofta definierad på bas av geografi, demografi, beteende, preferens eller attityd. Att segmentera och välja målgrupp är ett lika stort arbete som det strategiska positioneringsarbetet och behandlas inte i denna rapport. I hård konkurrens kan du inte vara allt åt alla och därför måste du välja bort. Detta gäller oavsett om du väljer breda massan, lågpris kunden eller det exklusiva segmentet. Antingen har du en viss typ av individer överrepresenterade bland dina kunder redan idag eller så har du föreställningar om en grupp individer som söker tillfredsställelse av ett visst behov. Ett extremt, men framgångsrikt ex empel på att välja bort är varuhuskedjan Interstate Department Stores som efter sin konkurs inom den döende varuhusmarknaden, konstaterade att det enda de tjänade pengar på var leksaker. De valde bort alla kunder utom de som handlade leksaker och tog namnet Toys R us. Den som är först i en kategori vänder sig automatiskt till alla i kategorin, men efterhand som konkurrenterna ökar måste man koncentrera sig på vissa segment. Klassiska exempel är Ford som tappade andelar till GM som i sin tur vände sig till de som ville ha valfrihet, genom att erbjuda olika modeller i olika utföranden. Som utmanare börjar man vanligtvis med de största segmenten och behoven som inte är tillfredsställda. Det fi nns ingen objektiv sanning Därför måste du utgå från hur kunden upplever din produkt snarare än hur du upplever produkten. Det hjälper inte om du själv eller en konsult försöker jämföra dig med dina konkurrenter. Det handlar om målgruppens uppfattning. Du är alltså inte intresserad av vad gemene man tycker utan bara vad målgruppen tycker. Här har kunden alltid rätt I de flesta mätningar konstaterar vi att det finns ett gap mellan hur företaget uppfattar sig själva, d v s sina förmågor relativt konkurrenterna, respektive hur kunden uppfattar samma företag. Lika ofta uppstår gap mellan vad före taget tror att kunden tycker är viktigt och vad kunden själv tycker är viktigt. 5

6 Steg 3 Defi niera kategorin inom vilken du konkurrerar Du tar utgångspunkt i målgruppen eftersom det är d e- ras plånbok du konkurrerar om, men sedan måste du av gränsa dig till ett eller ett par konkurrensområden. Vem är dina konkurrenter? Det är bättre att vara för bred än för smal när man definierar sin konkurrenssituation. South-West Airlines (USA:s sedan tjugo år mest lönsamma och snabbväxande flygbolag, förebild åt Ryanair, Easy Jet m.fl.) vidgade konkurrenssituationen till att inte bara innefatta andra flygbolag utan även tåg, buss och personbil. Ett vanligt misstag är att man går vilse och definierar alla branschkollegor som konkurrenter. Ett företag som levererar komponenter till Apple behöver inte vara konkurrent med ett företag som levererar samma typ av komponenter till PC. Felix pizzor konkurrerar kanske mer med sin egen fiskgratäng än den lokala pizzabagaren. I servicesammanhang är det många gånger kunden som är företagets främsta konkurrent. Det är alltid bra att vara först Att vara först i en kategori eller först med en viktig egenskap sägs vara ett av de säkraste sätten att hamna top-of-mind hos målgruppen. Vem var första personen på månen vem var den andra? Nummer två blir alltid ett plagiat om man inte kommer på en bra positioneringsstrategi. Utan genomtänkt positioneringsstrategi blir kanske enda vägen till överlevnad, kuponger och rabatter. Bli först och hindra dem att byta Först i en kategori blir alltid marknadsledare, frågan är bara om man lyckas hålla sin placering. Lyckas man också vara först att inta en position i målgruppens sinne har historien visat att det borgar för långsiktig framgång. I ett slumpmässigt urval av marknadsledande varumärken 1970 var det 22 av 25 som tret tio år senare behållit sin placering som marknadsledare. Det mest sannolika är faktiskt att en kund köper samma som senast. Har man väl fått luft under vingarna handlar det mest om att styra. Coca-Colas slogan The real thing är ett typiskt sätt för marknadsledaren att upprätthålla sin position i målgruppens sinne. Allt annat blir en imitation av The real thing. Bättre att vara först i kundernas medvetande än först på marknaden Det räcker inte att vara först med produkten eller först ut på hyllan, du måste vara först i kundens medvetande. IBM och Rank Xerox var inte först ut där man är marknadsledare idag, däremot var man först med att satsa stora marknadsföringsresurser på att etablera sig i den breda massans medvetande. Associera till det som redan fi nns i målgruppens medvetande Pedagoger och hjärnforskare rekommenderar att man ska associera ny kunskap till gammal. Om du skapar ett nytt koncept eller en ny kategori, då bör man säga vad produkten INTE är snarare än vad den är. Man tar utgångspunkt från en redan befintlig kategori genom att positionera sig utanför denna. Utnyttja andra kända fenomen från andra kategorier. 7-UPs non-cola är ett klassiskt exempel där 7-UP blev ett alternativ till den väletablerade cola-kategorin. Blyfri bensin och sockerfri saft, är exempel på sådan hela nya kategorier positionerat sig mot befintliga. 6

7 Steg 4 Identifiera möjliga positionerings attribut Företag, varumärken och produkter kan positioneras eller differentieras på bas av många olika egenskaper eller attribut. Ofta handlar det om någon fördel, men det kan också handla om associationer utan någon generellt uppenbar fördel för målgruppen. Eftersom positionering handlar om platsen i målgruppens medvetande bör man börja med att analysera dem. Du kan börja med kvalitativa undersökningar (förslagsvis intervjuer eller fokusgrupper) där man får uppslag. Du kan sedan följa upp med en kvantitativ undersökning (postal-, telefon- eller webbenkät) där du låter målgruppen rangordna egenskaperna. Låga priser 4,0 Smidigt att handla 3,5 3,0 2,5 Hög kvalitet Bekvämt läge Dagligvarukundens preferensprofi l Differentiera dig med produkten Att differentiera sig med produktattribut som handlar om direkt kundnytta är det första man bör tänka Brett på. sortiment Varje bransch har sina grundläggande positioneringsattribut, det är detta som gör en kategorin unik (bilar i bilbranschen), men sedan finns det också ett antal attribut där man måste prestera en viss nivå för att överhuvudtaget komma ifråga. Ofta kan dessa relateras till olika kvalitetsattribut. Attraktiva Är alla dessa kampanjer upptagna samtidigt som det inte är rimligt att man kan överträffa konkurrenterna, då får man titta på andra produktattribut som handlar om mervärden eller unika särdrag som hjälper till att bygga upp en image (se nedan). Trevlig atmosfär Några typiska produktattribut Små storlekar: Småbilssegmentet där VW var bland de första, Think small. Stora storlekar: Chryslers mini vans Bra kundservice - Voyager. Sortimentsbredd: Varuhuset. Prestanda: BMW, The ultimate driving machine. Säkerhet: Volvo drive safely. Klassisk: Coca Cola, The real thing. Innovativ: Gilette med tekniska produktnamn som Mach 3. Sofistikerad: Lindt choklad. Personal: Singapore Airlines. Stil/design: B&O. Kvalitet: Hägendaz. Humor: Ben & Jerrys. Geografisk tillgänglighet: 7-eleven. Kringtjänster: IBM. Historia/arv: Cerutti Since Utbudsbredd: Toys r us. Sportig: Kexchoklad. CSR: Ben & Jerrys. Nästa generation: Intels 286,386,486, Pentium I, II, II gjorde att alla andra processorer blev går dagens teknologier. Patent/unik ingrediens: P&G:s Panteene. Tradition: Det traditionella sättet. 7

8 Differentiera dig med priset Ibland brukar man se differentiering som ett sätt att undvika direkt priskonkurrens eller vid ett givet pris erbjuda ett annorlunda knippe med kundfördelar. I praktiken är det senare det vanligaste. Det finns dock företag som vill utmärka sig som det dyraste alternativet. Piaget, The worlds most expensive watch. Att prata om prisvärdhet är att vara billigare än de flesta, men ändå erbjuda samma fördelar (the same for less). Ett typiskt exempel är ICAhandlarnas egna varumärke. Att vara lågprisalternativet innebär att vara billigast med minst kundfördelar (less for less). Ett typiskt exempel är ICA s lågprismärke Euroshopper. Det finns en tredje differentieringsstrategi relaterat till lägre pris som handlar om lägre pris än andra men med fler fördelar än andra (more for less). Ofta handlar det om en innovativ produktions- eller leveransmetod som sätter hela branschens eller kategorins produktionsformula ur spel (exempel är Dell och persondatorer samt EF college och språkresor). Differentiera dig med distributionsoch säljkanaler Direktförsäljning: Dell har blivit nummer Ett genom ett för branschen unikt leveranssystem. Leveranstid: FedEx övernattenleverans. Singel eller multi channel: Peak Performance gick från single channel och postorder till multi channel genom att de inte bara öppnade butik utan t.o.m. sålde i andra butikskedjor. Självbetjäning: IKEA var först i möbelbranschen med att låta kunden hämta på lagret och montera själv. Här är det vanligt att man tittar på framgångsrecept i andra branscher. Differentiera dig med kommunikation och image Ibland kan målgruppen inte skilja på produkter från olika leverantörer eller utvärde ra kvaliteten på olika leveran törers produkt er. Då kan image vara till hjälp. Ett ex empel är Absolut Vodka som t.ex. har använt förpackningen och konst för att skapa kvalitets- och lyximage i konkurrens med traditionen, d v s den ryska vodkan. Differentiera dig med målgruppen Att differentiera sig med målgrupp eller referensgrupp är vanligt om man ska plocka ut det allra högsta priset som kanske inte kan motiveras av en högre kvalitet. Celebriteter tillämpas av Nike som länge använt sig av framgångsrika sportutövare med attityd, t.ex. Tiger Woods och Michel Jordan. Att appellera till målgruppens egenskaper är ett annat sätt. Marlboro hade genom The Marlboro man ursprungligen en maskulin position. Pepsi har genom The Pepsi generation syftat på ungdoms generationen som skiljer sig från sina föräldrar uppväxta på Coca Cola. Differentiera dig med din storlek och framgång på marknaden Många gillar kaxiga utmanare, men när det verkligen gäller så väljer de flesta nummer Ett. För många konsumenter är det bästa valet marknadsledaren. Precis som föreställningen att företaget med mest reklam är bäst, verkar det finnas en föreställning om att majoriteten inte kan ha fel. Många marknadsledare väljer att lyfta fram sitt marknadsledarskap som nummer ett på, störst på.. Som utmanare kan det vara en fördel att ta utgångspunkt i marknadsledaren eftersom alla vet vad de står för. Det är en bra plattform att framstå som: Allt annat än lika, men vi är bättre och annorlunda på någon viktig punkt. Burger Kings, Grillat är godast är ett exempel där man positionerat sig mot marknadsledaren (McDonalds stekta burgare). AVIS positionerade sig mot marknadsledande Herz som We try harder (than Herz), than Herz är alltså införstått. 8

9 Steg 5 Vilken position äger du idag? Börja alltid med att utgå från var du befinner dig idag eftersom det är mycket kostsamt att byta position. Börja med att jämföra dig själv med dina konkurrenter genom att låta din målgrupp uttala sig om dig och dina konkurrenter. Detta utifrån branschen generellt sett viktiga attribut samt attribut som kan vara lämpliga att utveckla image eller mervärden på. Svaret fi nns hos målgruppen Företaget kan enkelt intervjua ett större eller mindre urval (från hundra personer och uppåt) av potentiella eller i sämsta fall nuvarande kunder. Man låter kunderna besvara ett antal frågor eller påståenden där företaget kan jämföras mot sina närmaste konkurrenter, utmed viktiga eller möjliga positioneringsattribut. Målgruppens mentala karta Det vanligaste sättet är att analysera positionen genom perceptual mapping eller en så kallad positionerings karta som bygger på diskriminantanalys, korrespondensanalys eller multidimensional scalling. De är oftast två-dimensionella vilket innebär vissa begränsningar, då det idag definitivt finns mer än två dimensioner utmed vilka företaget konkurrerar. Vår erfaren het är att det pålitligaste, överskådligaste och mest lättolkade är att presentera uppfattad prestation på ett linje- eller spindeldiagram (se figur). Låga priser 4,0 tt handla 3,5 Brett sortiment 3,0 2,5 Attraktiva kampanjer mt läge Trevlig atmosfär Bra kundservice Några dagligvarubutikers positionering 9

10 Steg 6 Välja position Vi har redan låtit målgruppen rangordna de mest grundläggande alternativen och bör därmed koncentrera analysen till de för målgruppen viktigaste attributen samt andra attribut ni kan tänka er att äga. När du bestämmer dina definitiva positionerings attribut bör dessa utvärderas enligt följande åtta kriterier: Smidigt att handla Hög kvalitet Låga priser 4,0 3,5 3,0 2,5 Värdefullt Det kanske första och viktigaste kriteriet är att de valda attributen eller kombinationen av attribut är värdefulla för målgruppen. Det bör vara en tillräckligt stor andel som värderar egenskapen för att du ska kunna inta en position på marknaden. Distinkthet Det i positioneringssammanhang alltid så vikiga kriteriet är att inga andra konkurrenter erbjuder samma sak, åtminstone inte lika tydligt och bra. Detta är kanske det svåraste med tanke på dagens stora utbud. Så klart kan flera dela ledarskap på ett viktigt attribut, men då kan man utveckla unikhet genom att också utmärka sig på andra attribut. Förslagsvis attribut som korrelerar eller förstärker de viktiga attributen. Undvik att fokusera på samma attribut som marknadsledaren eftersom det är lättare att försvara än att inta en position, speciellt om man har mer resurser, vilket marknadsledaren oftast har. Superior Det brukar i dessa sammanhang sägas att den bästa blir ihågkommen. Vilket är världens högsta berg, näst högsta? För att överhuvudtaget komma med i kundens köpbeslutsprocess måste du finnas med i dennes medvetan de. Vi ska inte överdriva betydelsen av att man måste vara bäst. Många gånger räcker det med good enough. Nobelpristagaren Herbert Simon fick pris för sin poäng med individens begränsade rationalitet. Vi har inte resurser att hitta det bästa alternativet - det skulle kosta för mycket i beslutstid. Vi nöjer oss med good enough. Gå till dig själv hur många gånger väljer du det allra bästa i den egenskap du värderar? Det är därför kommunikation och att lyfta fram attribut som kan hjälpa kunden att göra enkla och snabba beslut, blir så viktigt. 10 Uppnåbarhet Ett lågprisföretag ha svårt att upplevas som högkvalitativt. En säker familjebil har svårt att positionera sig som sportig. Dessa positio ner är motsägelsefulla och strider mot konsumentens begreppsbild. Finns det några av de viktiga attributen där du leder? I så fall förvalta dessa. Om ni inte är bäst, försök utveckla er där ni tillhör toppen. Om ni tillhör den stora skaran som inte har någon rimlig möjlighet att bli bäst på något av dessa får ni försöka med alternativa och mer image relaterade positioneringsstrategi er. Personal är ett populärt val, men det är ett närmast omöj ligt alternativ. Det är sällan man med befintlig personal kan utveckla denna egenskap. Glöm inte vad som gjort er framgångsrika. Endast ett företag på tusen lyckas hamna bland de största, tänk på vad som gjort att ni ham nat där innan ni byter strategi. En produkt som står för originalet, det klassiska och autentiskt riskerar mycket genom att ut veckla en helt ny produkt. Misstaget med New Coke är marknadsföringslitteraturens främsta exempel. Less is more Rätt eller fel, men positioneringsbegreppet bygger på att vara tydlig, konsekvent och fokuserad när det gäller att erbjuda och kommunicera företag ets, produktens eller varumärkets egen skaper. Vissa hävdar att i dagens överkommunicerade samhälle kan man med trovärdighet bara vara bäst på ett attribut. Samtidigt har All in one- koncep t et fungerat bra för vissa, som t.ex. Colgate Total. I pra ktiken är det faktiskt sällan man uppfat tas som bäst på endast en punkt. En positiv egenskap drar med sig flera andra i individens utvärderingsprocess. Högt pris signalerar t.ex. kvalitet. Det är inte heller ovanligt att ett och samma företag i en konkurrentanalys vinner på nästan alla punkter (se figur). Bekvämt läge Kommunicerbarhet Detta handlar om att egenskapen Bra ska kundservice kunna kommuniceras och uppfattas av kunden. Ibland måste man avstå de viktigaste attributen till förmån för de som är mer lättkommunicerade. Vid impulsköp kan detta kriterium vara viktigare än själva viktighetskriteriet. Du kan alltså vara unik utan att vara bäst på något viktigt. En av framgångsfaktorerna bakom Absolut Vodka är flaskan. Det sägs att det började med att den stack ut i bardisken på New Yorks och San Franciscos innekrogar. Lingongrova som är en av de mest framgångsrika produkterna i brödkategorin, sticker ut och är lätt att komma ihåg bland det annars ganska tråkiga fabriksförpackade grovbrödsutbudet. Lönsamt Att bli bra på en egenskap kostar resurser (produktutveckling, utbildning och annonsering) och måste oftast tas ut i ett högre pris. Det handlar om att tillräckligt stor andel av målgruppen har råd att betala för egenskapen. Det som lyfts fram i positioneringen behöver dock inte vara lönsamt i sig. FedEx gör inte sin vinst på övernatten-leveranser och Burger King gör inte sin vinst på grillade artiklar. Akta dig för att bli kategorins Rolls Royce. Distinkthet eller unikhet korrelerar snarare med prispremium än med marknadsandel. I dagens breda utbud innebär bäst att du kanske tilltalar en allt för liten skara. Rolls Royce säljer mindre än bilar per år medan Ford säljer mer än Det är viktigt att skilja på vad kunden vill ha respektive vad man efterfrågar. Hållbart Det handlar om att konkurrerande alternativ inte enkelt kan kopiera egenskapen. Det har dock visat sig att den som intar en position i breda massans undermedvetande, oftast behåller försprånget på denna egenskap.

11 Steg 7 Etablera positionen - den operativa fasen Att etablera positionen görs genom produktutveckling, prissättning, supply-chain-management och marknadskom muni kation. Det är nu upp till alla delar av organisationen som direkt eller indirekt berör målgruppen att dra mot den valda position en. Varje befattning i organisationen ska givet en tydligt formulerad positioneringsstrategi förstå vad som ska göras, men det finns ett par saker man bör tänka på: Arbeta stegvis Det kostar att inta en nämnvärd position. För att etablera dig måste du sticka ut ur det ständiga annonsbruset som målgruppen utsätts för. Du måste överrösta dina konkurrenter. I många fall kan det vara bättre att koncentrera sig på en region eller ett segment åt gången. Det är bättre att göra sig hörd på ett ställe och få payback för att sedan gå vidare, än att satsa allt på att nå hela marknaden på en och samma gång och riskera att inte alls tränga igenom bruset. Fungerar det i Stockholm så sprid er det sig ut i resten av landet. Det behöver inte handla om geografi, det kan lika väl handla om demografi. Sony såväl som Pepsi har börjat med att positionera sig hos ungdomar, efterhand som man fått fäste och att ungdomarna blivit äldre har man spridit sig till övriga ålderskategorier. Var konsekvent och uthållig I våra undersökningar har vi lärt oss att det tar tid att få genomslag i konsumenternas medvetande, inte bara som varumärke utan även när det gäller förändrade produktegenskaper. En position är ju en persons samlade erfarenheter under flera år och innefattar allt från egna upplevelser till reklam och andras berättelser. Undvik in i det längsta att ändra positioneringsstrategi, det är taktiken som måste förändras och ju steras. Tricket handlar om att kontinuerlig komma på hur strategin kan upprätthållas men att ändå undvika att framstå som tråkig. Förenkla ditt budskap Det vanligaste misstaget vi uppmärksammar när vi gör annonsmätningar är att läsaren överöses med information. Så mycket information att de inte kan ta till sig de viktigaste budskapet. Fenomenet gäller inte bara annonser utan även i butikshyllan. Visst är det så att de som är mest intresserade just nu, med störst sannolikhet kommer att läsa hela annons en eller att hitta varan på hyllan. Men hur är det med alla de som inte förstått att de behöver just den produkten eller dina unika egenskaper. Många läser bara rubriken eller varumärkets namn, sedan går de vidare. Genomsnittstiden framför butikshyllan i dagligvarubutiken är runt tio sekunder. Positionering börjar redan med namnet Ju större utbud och konkurrens desto mindre tid, utrymme och färre chanser får en produkt. Ofta är det bara namnet som hinner uppfattas och därför är det kostsamt att kasta bort dina chanser på ett intetsägande och anonymt namn. Försök använda ett namn som belyser eller antyder om vad produkten, varu märkets eller företagets huvudsakliga benefit är. Tänk bara på vilka associationer man får till.. for dummies, Head & Shoulders, Denivit, Wash & Go och Duracell. Namnet räcker för att förstå. En enkel handbok som vem som helst förstår, ett schampo som inte bara ger fräscht hår utan även en fräsch kropp, tandkräm som ger vita tänder, schampo och balsam i ett och batteriet med lång livslängd. Positioneringsutsago We try harder och Felix gör det goda godare, vad vi i folkmun kallar slogans, är ett enkelt och rationellt sätt att sammanfatta sin positioneringsstrategi. Framförallt är det den egna organisationen som har nytta av den. Kunderna noterar sällan din positioneringsutsago. Slutsatsen är att positioneringsutsago är bra, men det är en mycket liten del i arbetet med att etablera en position utåt. Förväntningar måste motsvara upplevelse Reklam och kommunikation är viktiga element i positioneringsarbetet, men du måste kunna svara upp mot det du lovar. För det första kommer du att göra kunden besviken genom att lova för mycket. För det andra bygger mycket av företagens marknadsföring på rekommendationer från andra kunder. Rekommendationer skapar man bara genom att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Think different - Apple Inte bara rent, utan överraskande rent - Ariel We try harder - Avis Probably the best beer in the world - Carlsberg Gör det goda godare - Felix Sommar när du vill - GB Glace The best a man can get - Gilette Försök hitta en bättre säng - Hästens Roligare TV - Kanal 5 Because I m worth it - L Oreal Makes people talk - Läkerol Mmm... Marabou - Marabou För god att kolsyra - MER Just do it! - Nike Hos oss får du råd - Siba Like no other - Sony En bättre värd - Vasakronan Oh thank heaven, 7-eleven! - 7-Eleven Lämna inte över ditt strategiska positioneringsarbete till kreatörer Det är ganska vanligt att företag gör omfattande omvärlds- och positioneringsanalyser för att sedan ge fria händer åt kreatörer så att allt förarbete går upp i rök. Kreativitet är meningslöst om det inte stödjer positioneringsstrategin. Priser, säljkanaler, produkter, annonser, färger, slogans, uniformer, skyltning, inredning och förpackning, allt målgruppen kommer i kontakt med måste stödja positioneringsstrategin. Glöm inte uppföljning Följ kontinuerligt upp hur ni presterar på de attribut ni väljer att positionera er på. Följ upp så att kommunikation, produkter och kundkontakter hela tiden matchar den valda strategin. Även om du är oförändrad ändras uppfattningen om dig när konkurrenterna ändrar sig eller om kundernas pre ferenser och förväntningar ändrar sig. 11

12 Västerhagagatan 16, Malmö, Tel ,

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke Slutsålt! mer på väg in Sälj mer och ta bättre betalt Om konsten att skapa ett starkt varumärke Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller motivera ett högre pris

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag.

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Text schweiziska utgåvan: Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi Svensk bearbetning: Jens Bengtsson, Per-Nicklas Höglund, Martin Sandgren Magnus

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

3/05. Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande. Sven Hamrefors Handelshögskolan i Stockholm Mälardalens högskola

3/05. Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande. Sven Hamrefors Handelshögskolan i Stockholm Mälardalens högskola 3/05 En sjunde reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Hur information och kommunikation kan stödja organisationens affärsskapande Sven Hamrefors Handelshögskolan

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten Attraktivitet Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 ABSTRAKT "Vad som gör en plats attraktiv är en fråga som diskuterats under många

Läs mer