FÖRORD. Intresset för bloggar är idag mycket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Intresset för bloggar är idag mycket"

Transkript

1

2 FÖRORD Intresset för bloggar är idag mycket stort, både bland unga och bland företag vilka ser möjligheter till marknadsföring. Denna rapport har skrivits i syfte att kartlägga förekomst av tobak i bloggar som har stor påverkanskraft bland unga. Under en vecka kartlades de 50 största mode- och livsstilsbloggarna i Sverige. Kartläggningen pågick under en veckas tid under vilken vi kunde konstatera att 1, 5 miljoner läsare nåddes av budskap innehållande tobak. Tack vare att en av Sveriges största bloggare publicerade två inlägg om rökningens konsekvenser på hälsa och utseende nådde det tobaksförebyggande budskapet ut till fler läsare under den undersökta veckan än de budskap som normaliserade och glamoriserade tobak. Tyvärr kan vi anta att storbloggare inte publicerar tobaksförebyggande inlägg på veckobasis, däremot finns skäl att tro att bilder som innehåller tobak i sociala, festliga och modesammanhang läggs upp mer regelbundet. Dessa bilder syftar som regel inte till att marknadsföra tobak, men likväl exponeras läsare för text och bild innehållande tobak och det finns anledning att tro att läsare i yngre åldrar inte har förmåga att resonera kritiskt kring det som läggs upp på deras favoritbloggar. 93 % av alla flickor mellan 12 och 15 år läser bloggar dagligen. Detta är också samma grupp som enligt svensk statistik löper störst risk att börja röka. Vilka förebilder man har, har visat sig påverka om man börjar röka eller om man avstår från att röka. Både denna kartläggning och tidigare studier visar att flickor och unga kvinnor läser bloggar för att få bland annat inspiration, råd och tips. Vi på A Non Smoking Generation vill därför utbilda bloggare om tobak och dess skadeverkningar, hur tobaksindustrin marknadsför sig till just unga tjejer, om barnarbetet i tobaksindustrin och om deras egen makt att påverka detta. För tredje året i rad bjuder A Non Smoking Generation in unga, aktuella bloggare till en bloggträff i Stockholm för att inspirera bloggare till att bli tobaksfria förebilder för sina läsare. /A NON SMOKING GENERATION A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 2

3 BAKGRUND TOBAKSBRUK BLAND UNGDOMAR I SVERIGE Trots att rökning under de senaste åren har minskat kan man fortfarande se att det är ett stort problem bland unga, i synnerhet bland flickor då nästan var tredje flicka i årskurs 9 röker i någon omfattning. I undersökningen av ungas alkohol och narkotikavanor 2011 gjord av CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, var det 23 procent av pojkarna och 27 av flickorna i årskurs 9 som rökte och/eller snusade (1). TOBAK OCH MARKNADSFÖRING Produktplacering kan definieras som marknadsföring där ett företag betalar för att visa upp företagets varumärke eller produkt (2). Det är känt att man sedan länge använder denna typ av marknadsföring i till exempel film. Under 1930-talet var rökning vanligt förekommande på film och cigaretten förknippades med glamour och dåtidens filmstjärnor. Detta skulle kunna vara den allra tidigaste formen av produktplacering. Idag har man möjlighet att nå ut till allmänheten på flera sätt och produktplacering har därför spritt sig till andra kanaler (3). Sociala medier som till exempel bloggar är en kanal som företag flitigt använder sig av. Vad gäller marknadsföring av tobak är det förbjudet att använda kommersiella annonser i tidningar, radio, TVprogram, TV-sändningar, andra överföringar eller tekniska uppdateringar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämpbar, enligt tobakslagen(4). Man kan dock finna en del luckor som marknadsföringslagen inte lyckas täcka. Det är till exempel tillåtet att ge positiva framställningar av tobak i så kallad rationell text och utgivning av skrifter som förespråkar en livsstil som inbegriper rökning (4). Det skulle till exempel kunna förekomma i bloggar då man som privatperson har rätt att uttrycka sina positiva eller negativa åsikter om rökning och förespråka en livsstil där rökning förekommer i olika sammanhang. BLOGGOSFÄREN Ordet blogg kommer från engelskan och är en förkortning av webblogg, en journal eller en dagbok online. Enligt nationalencyklopedin definieras en blogg som en personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser (2). Det finns en mängd olika bloggkategorier så som mode, livsstil, träning, politik och teknik. De populäraste bloggarna i Sverige handlar om mode och livsstil. Bloggar kan drivas av antingen hobbyister, de som skriver för skojs skull, företag eller proffesionella bloggare (5). Bloggandet har blivit en del av de unga kvinnornas internetkultur. Redan i tolvårsåldern är hälften av flickorna engagerade. I åldern 16 till 25 håller två av tre på att skriva eller har skrivit en egen blogg, och tre av fyra läser andras bloggar. 93 procent av flickorna i åldern år läser bloggar och 78 procent av flickor i åldrarna år var det ungefär personer som hade en blogg, flickor från 12 är mer aktiva än pojkar i samma åldersspann (6). BLOGGAR OCH MARKNADSFÖRING Bloggar når ut till en stor andel människor och företag utnyttjar gärna denna plats till att få marknadsföra sina produkter och tjänster. Den största bloggen i Sverige når ut till fler än 1 miljon läsare i veckan. Bloggar har blivit ett effektivt medel att påverka konsumenter. Enligt en artikel publicerad i Svenska Dagbladet säger Rebecca Crusoe på PR-byrån Mahir att de sett flera exempel på hur produkter tar slut efter att de omnämnts i en blogg. Deras undersökning visade även att 58 procent av 717 tillfrågade har köpt en vara de läst om i en blogg (7). Det är tillåtet att som bloggare ta emot produkter som de sedan ska recensera, då bloggaren uppmanas att tycka fritt. Det är däremot olagligt att skriva positivt om en produkt som man fått ersättning för utan att tydligt markera att det är reklam man gör (8). A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 3

4 SYFTE OCH METOD SYFTE Kartlägga förekomst av tobak, i form av omedveten och medveten marknadsföring på de 50 mest populära livsstils- och modebloggarna i Sverige där ungdomar, i synnerhet flickor finns bland målgrupperna och ta reda på hur ungdomarna själva förhåller sig till bloggar. METOD Fakta kring tobaksförekomst bland unga, marknadsföring och tobak samt kring bloggar samlades in med hjälp av sökmotorerna google och google scholar. De sökord som använts är bloggosfären, tobak, tobaksanvändning, definition av blogg, marknadsföring, marknadsföring via blogg, blogg som marknadsföringskanal. En kartläggning av eventuell förekomst av tobak på de 50 största bloggarna i Sverige genomfördes i november Mode- och livsstilsbloggar som främst vänder sig till flickor och unga kvinnor valdes ut då det är denna målgrupp som också använder tobak i störst omfattning i Sverige. Kartläggningen har följt en mall som innebär att samtliga inkluderade bloggar har studerats under en specifik vecka. Tidsramen en vecka har valts för att få med alla veckodagar och en veckas blogginlägg bedömdes rimlig utifrån hur mycket tid som skulle ägnas åt denna rapport. Utifrån mallen noterades om tobak togs upp i form av bild eller text och om man kunde se eller om det nämndes ett specifikt märke. Även vilken veckodag tobak förekom på bloggen och om det framgick om bloggaren hade en positiv eller negativ inställning till tobak noterades. En fråga skickades via mail till de undersökta bloggarna. Frågan som ställdes var om de någonsin blivit kontaktade av ett tobaksbolag för att marknadsföra via deras blogg. Efter cirka en vecka skickades en påminnelse ut till samtliga bloggare som fått mailet. Med påminnelsen skickades även en kompletteringsfråga ut där man undrade om bloggaren kände någon som blivit kontaktad av ett tobaksbolag i marknadsföringssyfte. I mailet framgick syftet med rapporten, vad informationen skulle användas till, att om man svarade anonymt på frågan och att man inte kunde koppla ihop deras svar med deras identitet. En enkät skickades också ut till 300 personer i åldrarna år. Syftet var att ta reda på vad de finner intressant med bloggarna de läser och hur ofta de själva läser bloggar. Byrån som anlitades för att utföra undersökningen använde sig av SCB register som anses vara representativa för den svenska befolkningen. Sedan skickades en länk ut via mail till önskat antal respondenter i åldersgruppen år. A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 4

5 RESULTAT LÄSARE/VECKA FÖREKOMST AV TOBAK PÅ SVERIGES 50 MEST POPULÄRA MODE- OCH LIVSSTILSBLOGGAR I resultatet kan man konstatera att tobak, i form av rökning och cigaretter, förekommer på totalt åtta bloggar under en veckas tid, totalt har dessa bloggare ca 1, 5 miljoner läsare per vecka. I tre utav bloggarna framkommer det att bloggaren har en negativ inställning till rökning. Två av bloggarna både skriver och lägger upp bilder. Den tredje nämner att den inte är rökare. Ena bloggaren skriver ett helt inlägg om hur bra det är att hon inte röker för då hade hon inte kunnat komma igång och få så pass bra resultat på gymmet som hon fått. Hon lägger även upp bilder på svarta lungor. Jag är så glad att jag inte rökte, att jag inte röker och jag kommer inte börja röka (...) SÅ. Ett tips till er tjejer som mailar mig hela tiden om hur ni ska bli tighta och snygga. Sluta röka om ni gör det och börja spring, få kondisen att bli bättre. Bra för både insidan och VECKODAG MÅNADAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG BILD 1 2 TEXT 1 2 TOTALT MÄRKE Resultat från bloggare med en negativ iställning till tobak eller som ej är rökare LÄSARE/VECKA utsidan. Bloggaren är en utav Sveriges största och har runt unika besökare i veckan. Tillsammans nådde de tre bloggarna läsare på en vecka. Reaktionerna från läsarna är blandade, en del vill försvara sig som rökare och menar att de minsann har bra kondition, medan andra håller med och uppskattar bloggarens inlägg. På fem av bloggarna förekom rökning och cigaretter. Bloggarna uppgav sig vara rökare eller så förekom det rökning på bilder eller i texter mer i bakgrunden. Antingen var det bilder då bloggaren själv rökte eller bilder på vänner eller bekanta som rökte. Endast cigaretter syns till, märken eller paket syntes inte. Även bilder på modeller som röker finns med. Om de har en positiv inställning till rökning eller inte framgår inte. I textform kunde rökning till exempel tas upp på det här sättet: jag ska bara ut och ta en cigg, sen gå och lägga mig och hade du kul? frågade han och tände min cigarett. Dessa bilder och texter nåddes av ca läsare under en vecka. På samtliga bloggar förekommer tobak VECKODAG MÅNADAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG BILD TEXT TOTALT MÄRKE Bloggar med förekomst av cigaretter utan negativt ställningstagande. A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 5

6 = POJKAR = FLICKOR A 65% A 52% A 35% B 31% C 23% B 26% B 27% C 28% A 19% D 16% B 29% C 14% D 4% C 6% D 3% D 5% HUR OFTA LÄSER DU DINA FAVORITBLOGGAR? HUR OFTA LÄSER DU ÖVRIGA BLOGGAR? A = DAGLIGEN B = NÅGRA GÅNGER I VECKAN C = NÅGRA GÅNGER I MÅNADEN D = MER SÄLLAN endast i form av rökning och cigaretter, varken snus eller vattenpipa syntes till. Resterande 43 bloggare som studerades nämnde inte tobak och la inte upp bilder där det förekom tobak under veckan som undersöktes. BLOGGAR OCH MARKNADS- FÖRING AV TOBAK Frågan som skickades ut till 50 storbloggare besvarades av sju personer och samtliga svarade att de inte blivit kontaktade av tobaksbolag i marknadsföringssyfte. Kompletteringsfrågan besvarades av en person som svarade att den kände någon som blivit kontaktad av tobaksbolag i marknadsföringssyfte. UNGAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL BLOGGAR Resultatet från enkätundersökningen som syftade till att undersöka hur unga förhåller sig till bloggar och visar hur ofta flickor respektive pojkar läser sina favoritbloggar samt övriga bloggar i procent. Man kan konstatera att flickor läser bloggar oftare än pojkar. 34 procent av flickorna läser sin favorit blogg flera gånger om dagen medan endast 23 procent av pojkarna läser sin favoritblogg lika ofta. 31 procent av flickorna och 19 procent av pojkarna är inne på sin favoritblogg en gång om dagen. A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 6

7 VAD ÄR DET SOM ÄR BRA/ INTRESSANT ATT LÄSA OM PÅ DINA FAVORITBLOGGAR? A 35% B 22% C 22% D 16% SVAR FRÅN FLICKOR A = MODE & KLÄDER B = INSPIRATION C = VARDAGSLIV D = TIPS BRA FÖREBILDER I en del av enkäten fick ungdomarna svara öppet på frågan vad det är som är bra/intressant att läsa om på sina favoritbloggar. Av flickorna svarade 35 procent att mode och kläder var viktigast. 22 procent av flickorna svarade att de läste bloggarna för att få inspiration. Ytterligare 22 procent var intresserade av bloggarnas vardagsliv och 16 procent ville ha tips. Andra svar var till exempel bra förebilder och jag kan relatera. A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 7

8 DISKUSSION METODDISKUSSION Bloggfenomenet är relativt nytt och den vetenskapliga forskningen är begränsad. I denna studie används det en del källor till att beskriva bloggosfären som saknar vetenskaplig grund. En del av informationen är till exempel hämtad från små studier som gör det svårt att påstå att studiens resultat och slutsatser stämmer överens med resten av Sveriges flickor och unga kvinnor. Trots denna brist på vetenskapliga referenser skulle man kunna tänka sig att de källor som använts, så som söktjänster och uppslagsverk på internet, är mer uppdaterade vad gäller sociala medier och bloggar, än vad vetenskapen hunnit bli. Endast ett fåtal bloggare valde att svara på frågan om huruvida de kontaktats av ett tobaksbolag i marknadsföringssyfte eller inte. Fler respondenter hade varit önskvärt, men tiden var knapp och bloggarna svåra att få personlig kontakt med. De inkomna svaren har behandlats med försiktighet. Enkäterna skickades ut till ett representativt urval av ungdomar, men som alltid finns det respondenter som väljer att inte delta. Det finns dock anledning att tro att den målgrupp som är intresserad av och som dagligen läser bloggar också är benägna att svara på en kort nät-enkät om bloggar. Resultatet bedömdes därför som representativt för den målgrupp som står i fokus för denna studie, bloggläsande flickor och unga kvinnor. RESULTATDISKUSSION En blogg är en attraktiv kanal att marknadsföra produkter genom och de har en stor spridning. Den största bloggen i Sverige idag har dryga 1 miljon unika läsare i veckan. Bloggare uppvaktas flitigt av företag i marknadsföringssyfte. Många av bloggarna är själva unga och kanske inte medvetna om den påverkan de har och vilka konsekvenser det kan få. I denna studie skickades det ut en fråga till de 50 största mode- och livsstilsbloggarna om huruvida de kontaktats av tobaksbolag. Av sju svarande svarade samtliga nej. Däremot kom det fram att en person känner någon som blivit kontaktad av tobaksbolag i marknadsföringssyfte. Utifrån denna studie kan man inte säkert säga att bloggare kontaktats av tobaksbolag i marknadsföringssyfte men då en bloggare uppger ett sådant svar finns skäl att tro att det förekommer i någon omfattning. Bloggaren förmedlar ofta en livsstil och den kan komma att påverka läsaren. Effekten kan vara uppmuntrande då många, enligt enkätundersökning gjord i denna studie, läser bloggar just för att få inspiration. Något som kan bekräftas också i en kvalitativ studie gjord på Institutionen för journalistik, media och kommunikation på Göteborgs Universitet. Där framgår av resultatet att en bloggare kan betraktas som en förebild för unga flickor (9). Som tidigare nämnt utgör bloggar en stor del av ungas vardag och många gånger söker läsarna råd och tips av bloggaren (9). Läsare väljer många gånger att vända sig till en bloggare för att få mer kunskap inom vissa områden, även om bloggaren inte har utbildning inom det området. Bloggaren känns inte lika avlägsen som en känd skådespelare eller musiker, utan som en förebild man kan relatera till, som en storasyster. Enligt studien påverkas unga av vad som skrivs och vad bloggaren har för livsstil och ser denne som inspiration. Bloggar används som en kanal för att sprida budskap både för och emot tobak. Ett ämne som berör och som tycks vara relevant för bloggare inom mode och livsstil. På modebloggar förekommer bilder på både modeller och bloggare själva som röker. De bilder på cigaretter och rökning som lades upp på de undersökta bloggarna lades ofta ut i samband med helgens festligheter. Det är svårt att säga att tobak förekommer i ett marknadsföringssyfte på de undersökta bloggarna då paket och märken inte syntes eller nämndes. Det som kan diskuteras är effekten av att som läsare exponeras för denna typ av inlägg och om läsare i yngre åldrar har förmåga att resonera kritiskt kring det som läggs upp på bloggen. Det kan vara det faktum att bloggaren inte tar ställning till rökning som faktiskt på- A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 8

9 verkar läsaren. Man kan dra paralleller mellan tobaksexponering i film och på bloggar. På film framställs rökning ofta som något glamoröst och normalt förekommande, precis som på bloggar. Personerna rökte i samband med festliga sammanhang och bilderna ger en känsla av att det är en naturlig del av deras liv. Enligt en studie löper ungdomar som exponeras mycket för rökning på film tre gånger så hög risk att själva testa eller börja röka än ungdomar som inte exponeras för film där rökning förekommer (10, 11). Bloggaren har rätt att skriva och tycka vad den vill i sina inlägg på bloggen, samtidigt vet vi att 93 procent av alla ungdomar mellan 12 och 15 år läser bloggar regelbundet. Man kan se att flickor är mer lojala bloggar än vad pojkar är. Man kan även konstatera att flickor i större utsträckning läser fler bloggar utöver sin favoritblogg än vad pojkar gör. Flickor är också den målgrupp i samhället där rökning är som störst. Under den veckas kartläggning som utgör grunden för denna rapport nåddes läsare av bilder och text innehållande tobak som en del i bloggares liv. Bilder som normaliserar, och ibland till och med glamoriserar rökning, i en kanal som vi vet når ungdomar i allmänhet och flickor i synnerhet. Tack vare att en av Sveriges största bloggare under samma vecka gjorde inlägg emot rökning och argumenterade för dess nackdelar, nåddes än fler läsare av ett tobakspreventivt budskap under denna vecka. Det kan dock antas att de vardagliga och festliga bilderna innehållande tobak är mer regelbundet återkommande än ett utspel om rökningens nackdelar i en livsstilsblogg. Då bloggar är ett forum där både tobak förekommer och där många unga vistas är det av stor vikt att undersöka bloggarnas påverkanskraft och effekt vad gäller tobaksbruk bland unga. Bloggar är också en kanal som i större utsträckning skulle kunna användas i tobakspreventivt arbete, då man når ut till målgruppen flickor och unga kvinnor, en målgrupp som man kanske inte längre når via de traditionella mediekanalerna. SLUTSATS I takt med att många människor börjat använda sociala medier har även företag funnit dessa som en kanal att marknadsföra sina produkter. Med de luckor som finns i marknadsföringslagen kan det förekomma både medveten och omedveten marknadsföring av tobak, till exempel genom positiva framställningar av tobak i form av bild och text på bloggar. I Sverige är numera internet och sociala medier, framför allt bloggar, en del av flickors vardag. Att exponeras för tobak på film har i tidigare forskning visat sig leda till ökad risk för att testa eller börja röka bland ungdomar. Då bloggar är ett forum där tobak förekommer och där många unga vistas är det av stor vikt att undersöka bloggarnas påverkanskraft och effekt vad gäller tobaksbruk bland unga. Många flickor läser bloggar för att få inspiration och kan komma att påverkas av den bild av rökning som framställs på bloggar, som ibland är normaliserande och till och med glamouriserande. Många av bloggarna är själva unga och kanske inte fullt medvetna om vad deras blogg har för inverkan på sina läsare. Bloggar är också en kanal som mer effektivt skulle kunna användas i tobakspreventivt arbete, då man i stor utsträckning når ut till flickor och unga kvinnor, en målgrupp med hög risk att börja röka. A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 9

10 REFERENSER FÖRFATTARE JOHANNA CLARKSON ENGLUND 1. Henriksson C Leifman H Skolelevers drogvanor 2011 CAN rapport 129 Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning. 2. Nationalencyklopedin Callans C. Frendh H. Inte utan min blogg!: En studie om hur unga kvinnor uppfattar och påverkas av produktplacering i bloggar. Uppsala universitet, Heatherton TF, Sargent JD. Does watching smoking in movies promote teenage smoking? Curr Dir Psychol Sci ;18: Forsyth SR, Malone RE. I ll be your cigaretteelight me up and get on with it : examining smoking imagery on YouTube. Nicotine Tob Res;12: Riksdagen.se Svensk författningssamling 1993:581 Tobakslagen 14 Reklam och annan marknadsföring. 5. Technorati.com State of the blogosphere 2011: Introduction and Methodology. State of the blogosphere November Findahl O Svenskarna och Internet 2010.SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur Danagårds Grafiska Janson M Allt vanligare med marknadsföring via bloggar 25 april 2008 Svenska dagbladet SVD.se 8. Norman K, Daisybeauty.com 17 april Hacker A, Hacker M, Spenner F Blir man tjock om man äter när man är mätt? en studie om bloggar och hur de påverkar på unga tjejers identitetsskapande. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet A NON SMOKING GENERATION 1,5 MILJON MÖJLIGHETER 10

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 206: RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING FAKTA Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1]

RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1] 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1] FAKTA Novus-undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Lektionshandledning #127. Tobak, media & reklam 1/5

Lektionshandledning #127. Tobak, media & reklam 1/5 i Lektionshandledning #127 Tema: Tobak, media & reklam Ämne: Bi, SO, Sv Rekommenderad årskurs: 8-9 och gymnasiet Lektionslängd: 60-100 minuter Tobak, media & reklam 1/5 Material och förberedelser: Läs

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Informationsprojekt TPD

Informationsprojekt TPD Informationsprojekt TPD 5 september 2016 5 mars 2017 Box 738, 101 35 Stockholm. Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10. www.tobaksfakta.se TPD - projekt Tobaksfakta har under sex månader drivit ett informationsprojekt

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Rådgivning för ungdomar som röker och snusar

Rådgivning för ungdomar som röker och snusar Rådgivning för ungdomar som röker och snusar Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Nationella tobaksmål till 2014 Tobaksfri livsstart Halvering av antalet

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012

Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012 Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012 Om undersökningen Sy>et med undersökningen var a? jämföra tränings- och alkoholvanor bland svenskar i åldern 20-40 år. Datainsamlingen genomfördes

Läs mer

TOBAK. 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan

TOBAK. 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan TOBAK 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan Samtal om Andel unga som brukar tobak Varför och vilka brukar tobak? Varför bör unga inte bruka

Läs mer

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige

Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Nätdroger - hur ser det ut bland unga i Sverige Västerås 23 september 2014 Nina Dahlman www.can.se CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till tonåringar är ofta helt underbart.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak ANDT-undersökningen 216 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak Årskurs 9-216 Antal deltagare: 85 Bortfall i antal: 15 Bortfall i procent: 15% Redovisade enkäter: 7 ANDT-undersökningen 216 Årskurs 2-216 Antal

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Rökfria skolgårdar November 2013

Rökfria skolgårdar November 2013 November 2013 stockholm.se November 2013 Dnr:2013-7670 Utgivare: Miljöförvaltningen, Hälsoskyddsavdelningen Kontaktperson: Anna-Lena Albin 3 (13) Förord Idag är det känt att tobaksanvändning är skadligt

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna Sociala medier - vidga rekryteringsmöjligheterna Johan Gustafsson johan@j-gustafsson.com Emil Nyberg elkom3@hotmail.com Introduktion Hemsida Facebook Twitter Blogg Google+ YouTube Summering Frågor Översikt

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning.

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. Röken döljer alla rädslor i världen. Att vara ung är att gå runt med en orosklump i magen. För det är där frågorna hamnar när man inte hittar svaren.

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 Drivs av A Non Smoking Generation Finansieras av Folkhälsomyndigheten och genomförs i samverkan med Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs Kontakt gällande Tobaksfri

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare !! Över 30 år av tobaksförebyggande arbete 1979 2011 Sverige ett av världens bästa länder på att inte röka! Vuxenbefolkning Män 10% dagligrökare Kvinnor 12%

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Tobakspolitiken ska skydda barnen

Tobakspolitiken ska skydda barnen Tobakspolitiken ska skydda barnen med Barnkonventionen och Tobakskonventionen som grund Margareta Pantzar, 15/9 2017 Barnets Rätt i Tobaksfrågan Barnkonventionen - Erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentation Örebro läns arbete för rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentera stödmaterialet Jesper Hellberg Elin Löfwenhamn Arbetet i Örebro län

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor Skolelevers drogvanor 2013 Almedalen 4 juli 2013 Håkan Leifman & Clara Henriksson hakan.leifmain@can.se, clara.henriksson@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kommunstyrelseförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 4, 216 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 4, 216 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer