medrave4 Indata Sökord För TakeCare version 4.4 Dr Per Stenström Distriktsläkare Medrave Software AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medrave4 Indata Sökord För TakeCare version 4.4 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com Medrave Software AB 2015-04-27"

Transkript

1 medrave4 version 4.4 Indata Sökord För TakeCare Medrave Software AB Dr Per Stenström Distriktsläkare 1

2 Innehållsförteckning INDATA SÖKORD 1 FÖR TAKECARE 1 ATT ANVÄNDA JOURNALEN SOM GRUND FÖR VERKSAMHETSUPPFÖLJNING. 4 LÄKEMEDEL 4 LAB 4 SÖKORD 5 ALKOHOL 8 ALKOHOLVANOR, GLAS/TILLFÄLLE 9 ALKOHOL, RÅDGIVNING 9 ALLERGI 9 BMI 9 BLODTRYCK 10 BYPASS 10 DEBUTÅR ASTMA, ALT ALLERGI, DIABETES, KOL 10 EKG 10 FEV1 (L) FÖRE RESP EFTER BEHANDLING 10 FEV1 (% AV FÖRVÄNTAT) FÖRE RESP EFTER BEHANDLING 10 FEV1 REVERSIBILITET 11 FEV1/FVC KVOT 11 FVC (L), FÖRE RESP EFTER BEHANDLING 11 FVC (% AV FÖRVÄNTAT), FÖRE RESP EFTER BEHANDLING 11 FOTSTATUS 11 FOTRISK 11 HJÄRTEKO 12 HYPOGLYKEMI 12 INSULINPUMP 12 KOST 12 KOST, RÅDGIVNING 13 LÄNGD 13 MIDJEMÅTT 13 NIKOTIN (RÖKVANOR ALT SNUSVANOR) 14 RÖKVANOR 14 SNUSVANOR 14 NIKOTIN, RÅDGIVNING 15 NIKOTIN - PASSIV RÖKNING 15 NIKOTIN - PAKETÅR 15 NYHA 15 HJÄRTSVIKTSYMTOM ENL NYHA 3 15 PEF 15 PEF VARIABILITET 16 PEF REVERSIBILITET 16 PEF VARIABILITET JA 16 PRICKTEST 16 PRICKTEST POSITIV 16 2

3 PTCA/PCI 16 RAST 16 ALLERGITEST, RAST POSITIV 17 REGISTER MEDGIVANDE 17 RTG HJÄRT/LUNG 17 SJÄLVTEST ASTMA 17 3

4 1 Att använda Journalen som grund för verksamhetsuppföljning. Alla som jobbar i vården vill sannolikt göra ett bra jobb. Det förutsätter att vi samverkar både inom verksamheten och med externa organ (Kommuner, konsulter, sjukhus mm). För att planera en effektiv verksamhet måste man ha ett gediget beslutsunderlag som grundar sig på fakta om sin verksamhet. Mycket av dessa fakta kan vi hitta i datajournalen. Allt man registrerar i datorn går att fiska upp med olika sökverktyg. Väldigt mycket registreras mer eller mindre automatiskt när vi skriver våra journaler, kontaktregistrerar, skriver ut recept, ställer diagnos, och tar lab-prover. Med lite medvetenhet om hur uppgifterna kan tas tillvara ökar möjligheterna att följa upp vad vi ägnat vår tid åt, vilka patientgrupper som efterfrågat sjukvård, hur vi tagit hand om dom, i vilken utsträckning det stämmer med våra gemensamma riktlinjer. Detta i sin tur lägger grunden för diskussioner kring hur vi borde göra i framtiden. Detta dokument är avsedd att ge en detaljerad inblick i hur man använder sig av sökorden och mätvärden i journalen så att rapportverktyget m4 kan hämta fakta, fortsättningsvis kallar vi m4 för m4. Förutom sökorden och mätvärden hämtar M4 även uppgifter från kontaktregistreringen, läkemedelsmodulen, lab-modulen och diagnosmodulen., sjukskrivningen och remisser. Ett systematiskt förbättringsarbete underlättas avsevärt om man använder sig av ett s.k. kvalitetssystem. Detta tar lite tid att bygga upp, men man kan ta några få steg i taget, och det finns hjälp att få från färdiga koncept. Ett exempel på ett sådant är Kvalitetshuset som finns att hämta från Sfams hemsida, under kvalitet. Läkemedel Läkemedel är en intervention (av många) vars användning vi kan följa genom att granska hur de ordinerats och förskrivits. M4 gör statistik av antalet förskrivningar som den enskilde vårdgivaren gör, och kan aggregera dessa data för hela verksamheten. M4 kan även göra en uppställning över vilka läkemedel som patienter med kroniska sjukdomar har genom att hämta uppgifter om vilka läkemedel som har ordinerats. Lab Laboratorieanalyser är en viktig uppföljningsparameter. Dessa fångas upp med automatik i systemet och redovisas i anslutning till viktiga sjukdomar och förskrivningar. 4

5 Sökord Sökorden är adresser som hjälper datorn att hitta det den avses hitta. För varje sökord finns ett värde som vi vill att rapporten ska återge. Exempel 1: Längd: 167 M4 söker i både i mätvärdes- och lab-modulen, samt bland sökorden i journalen i TakeCare, efter de sökord som avses. När alla uppgifter samlats in väljer datorn ut det senaste värdet, och i vissa fall räknar den ut ett genomsnitt. För att dessa uppgifter skall kunna uppfattas måste man nogsamt dokumentera. Detta kan man välja att göra i mätvärdes- och lab-modulen eller i sökorden i TakeCare, där det finns möjlighet. Tanken är att de sökord man valt, och den text man skriver, ska kunna följas upp systematiskt för olika ändamål. Då måste de som dokumenterar (Läkare sjuksköterskor mm) uppfatta sökorden på ungefär samma sätt (helst exakt på samma sätt). Dessutom måste man skriva texten på ett överenskommet sätt, så att det går att systematisera. Oftast går detta på ett naturligt sätt, men ibland är situationen lite utanför ramarna. Även för dessa situationer finns det lösningar. Med tiden kan beteckningar och mätvärdes-standards förändras, för att få en bättre validitet i dokumentationen. De termer M4 använder är inte obligatoriska, och olika journalsystem har sina egna beteckningar/termer för sökorden. Vi anger i den följande sökordsbeskrivningen också vad termen kallas i TakeCare, med fet text. I TakeCare lagras sökorden och mätvärden i journalmodulen separat från journaltexten och medger snabb sökning. Man kan ha huvudsökord eller undersökord. T.ex. Status är ett huvudsökord och AT ett undersökord. Sökordet Längd (från exempel 1) hjälper oss att hitta det vi dokumenterat och vill följa upp, 167. Vi kallar detta senare för värde. Värdet ska alltid stå först på raden. Undantag är Blodtryck som kan stå varsomhelst på raden, eftersom M4 söker efter snedstrecket (/). Matchade analyser tolkas vid inläsning och om rimliga gränser finns så jämför M4 värden med dessa och om värdet ligger utanför kommer detta inte med i M4. Hur ofta ska ett sökord registreras för att komma med i M4? Vissa sökord behöver man bara dokumentera en gång t.ex. Debutår Diabetes. Det anges att M4 tar upp det senaste någonsin. Andra förväntas att man registrerar varje år, t.ex. vikt. M4 tar upp det senaste värdet som dokumenterats under det valda observationsintervallet i M4. Vi kallar det färskvara. Ytterligare andra kan ligga mittemellan, t.ex. Ögonbottenundersökning, där M4 noterar vad som dokumenterats senast, även om det låg utanför det aktuella observationsintervallet. Vi kallar detta också för senast någonsin. 5

6 Dessa är sökorden som M4 söker efter och bearbetar: M4-BETECKNING SÖKORD I TAKE-CARE FREKVENS ALKOHOL Alkoholvanor, glas/vecka Alkoholvanor, glas/tillfälle ALKOHOL, RÅDGIVNING Åtgärd, Alkohol ALLERGI Allergi Senast någonsin ASTMAKONTROLLTEST Astma symtom score BEH-PLAN Behandlingsplan BLODTRYCK Blodtryck systoliskt - övre Blodtryck diastoliskt - nedre BMI BMI BYPASS Koronar Bypass Senast någonsin DEBUTÅR DM Sjukdomsdebut, diabetes astma, allergi) Senast någonsin EKG EKG Senast någonsin FEV1 (L) före beh FEV1, före behandling (liter) FEV1 (L) efter beh FEV1, efter behandling (liter) FEV1 (% av förv) före beh FEV1, före behandling (%) FEV1 (% av förv) efter beh FEV1, efter behandling (%) FEV1 Reversibilitet FEV1, reversibilitet FVC (L) före beh FVC, före behandling (liter) FVC (L) efter beh FVC, efter behandling (liter) FVC (% av förv) före beh FVC, före behandling (%) FVC (% av förv) efter beh FVC, efter behandling (%) FEV1/FVC (%) efter beh FEV1/FVC efter behandling FOTRISK Diabetesfot riskkategori FOTSTATUS Fotstatus HJÄRTEKO Ekokardiografi Senast någonsin HYPOGLYKEMI Svår hypoglykemi, förekomst INSULINPUMP Insulin, administreringsmetod KOST Grönsaker och rotfrukter Frukt och bär Fisk eller skaldjur Sötsaker Kostindex Matvanor enl. SfamQ KOST, Rådgivning Åtgärd matvanor LÄNGD Längd Senast någonsin MIDJEMÅTT Midjemått MOTION Vardagsmotion, minuter/vecka Fysisk träning, minuter/vecka Aktivitetsminuter Fysisk aktivitet, vecka (enl. FAR) MOTION, Rådgivning Åtgärd Fysisk Aktivitet NIKOTIN Rökvanor Snusvanor Nikotin alt Rökning alt Tobak NIKOTIN, Rådgivning Åtgärd Tobak 6

7 NYHA Hjärtsviktssymtom enl. NYHA PEF PEF - före behandling PEF - efter behandling PEF Variabilitet PEF Reversibilitet PRICKTEST Pricktest Senast någonsin Pricktest Katt Pricktest Katt Senast någonsin Pricktest Hund Pricktest Hund Senast någonsin Pricktest Häst Pricktest Häst Senast någonsin Pricktest Kanin Pricktest Kanin Senast någonsin Pricktest Björk Pricktest Björk Senast någonsin Pricktest Timotej Pricktest Timotej Senast någonsin Pricktest Gråbo Pricktest Gråbo Senast någonsin Pricktest Cladosporium Pricktest Cladosporium Senast någonsin Pricktest Kvalster Pricktest Kvalster Farinae Senast någonsin Pricktest Kvalster Pteronyssinus Senast någonsin PTCA/PCI Perkutan Koronar Intervention (PCI) Senast någonsin RAST Allergitest, RAST Senast någonsin REG-MEDGIVANDE Patientsamtycke NDR Senast någonsin RTG HJÄRT/LUNG Hj/lung-rtg Senast någonsin SJÄLVTEST ASTMA Självtest astma STRESS Stress enl. VAS Specifik IgE Katt S-IgE-Katt (mjäll) Senast någonsin Specifik IgE Hund S-IgE-Hund (mjäll) Senast någonsin Specifik IgE Häst S-IgE-Häst (mjäll) Senast någonsin Specifik IgE Kanin S-IgE-Kanin (mjäll) Senast någonsin Specifik IgE Björk S-IgE-Björk Senast någonsin Specifik IgE Timotej S-IgE-Timotej Senast någonsin Specifik IgE Gråbo S-IgE-Gråbo Senast någonsin Specifik IgE Cladosporium S-IgE-Cladosporium h.(mögel) Senast någonsin Specifik IgE Kvalster S-IgE-D.pter.(husdammskvalster) Senast någonsin Specifik IgE Föda Mjölk S-IgE-Mjölk Senast någonsin Specifik IgE Föda Ägg S-IgE-Äggvita Senast någonsin Specifik IgE Föda Fisk S-IgE-Fiskpanel Senast någonsin Specifik IgE Föda Jordnöt S-IgE-Jordnöt Senast någonsin Specifik IgE Föda Soja S-IgE-Sojaböna Senast någonsin Specifik IgE Föda Hasselnöt S-IgE-Hasselnöt Senast någonsin VIKT Vikt ÖGONBOTTENUS Ögonbottenfoto Senast någonsin Förutom dessa sökord letar M4 efter olika lab-värden i Lab-modulen, t.ex. Kolesterol, Triglycerider, Kalium 7

8 Vi kommer nu att gå igenom varje sökord för sig, och beskriva hur dess värde kan dokumenteras. Varje M4-beteckning har en motsvarande TakeCare-beteckning i förklaringsmodellen. M4 finner alla sökord som anges ovan. M4 söker bland samtliga sökord och mätvärden. Alkohol Obs 3 sökord, 1. det äldre Alkohol respektive 2. det nyare Alkoholvanor, glas/vecka 3. det nyare Alkoholvanor, glas/tillfälle Alkoholintag per vecka mätt i standardglas: 50 cl folköl, 33 cl starköl, cl vitt eller rött vin, 8 cl starkvin eller 4 cl sprit. Riskkonsumtion för kvinnor definieras som konsumtion av mer än 9 glas per vecka och för män mer än 14 glas per vecka. För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk. A. Det äldre sökordet Alkohol, har skrivits in som Alkohol 12 glas/vecka M4 tolkar siffra. B. Det nyare sökordet Alkoholvanor, glas/vecka Har fasta svarsalternativ i TC, som är: < 1 standardglas/ vecka eller inte alls 1 4 standardglas/ vecka 5 9 standardglas/ vecka standardglas/ vecka 15 eller fler standardglas/ vecka C. Det nyare sökordet Alkoholvanor, glas/tillfälle T.ex. Alkohol vanor, glas/vecka 5 9 standardglas/vecka, m4 registrerar 5 9 standardglas/vecka för att skilja från cl 8

9 Alkoholvanor, glas/tillfälle Hur ofta män dricker fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle respektive kvinnor dricker fyra standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle. En eller fler intensivdrickartillfällen per månad definieras som riskkonsumtion för både kvinnor och män. För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk. Fasta svarsalternativ: Aldrig Mer sällan än 1 gång/månad Varje månad Varje vecka Dagligen eller nästan dagligen Alkohol, Rådgivning Går under sökordet Åtgärd Alkohol i TC, med fasta svarsalternativ enl. följande kort rådgivning rådgivning utan uppföljning rådgivning med uppföljning kvalificerad rådgivning webb- eller datorbaserad rådgivning Allergi Detta är en anamnestisk uppgift. Vårdgivaren ska notera att patienten har en allergi, som kanske har utretts på annan plats, eller här. Ingår i astma-rapporten. Det finns ett sökord för Debutår Allergi också. Om den finns besvarad kommer Sökordet Allergi tolkas som Ja. Ja/Nej/Ingen Allergi Ja BMI BMI kan man antingen dokumentera som BMI, eller om man registrerar Vikt och Längd, som sökord, kommer M4 att räkna om till BMI. Längd är relativt stabilt för vuxna människor, och behöver bara registreras en gång, medan vikt kan registreras i princip närsomhelst. M4 hämtar alltid det senaste dokumenterade värdet, vare sig det är i lab-modulen eller i Journalanteckningen. STATUS Längd 180 cm Vikt 80 kg BMI 25 M4 kommer i detta fall att registrera Längd, Vikt och BMI. 9

10 Blodtryck Detta registreras som mätvärde i TC, uppdelat på Systoliskt resp. diastoliskt Blodtryck systoliskt övre 145 Blodtryck diastoliskt nedre 90 Bypass Anteckna vilket årtal det gjordes, t.ex. 1990, eller 9008 för att ange vilken månad det gjordes. De fyra, alt två, första tecknen i anteckningen registreras som värde. Koronar bypass 2001 Debutår Astma, alt Allergi, Diabetes, KOL Står för Debutår av flera av folksjukdomarna. Anteckna årtalet, t.ex De första fyra, alt två, tecknen registreras. Anamnestisk uppgift. Sjukdomsdebut, astma 2003 Betr Debutår Allergi: Om inget årtal finns registrerad under Debutår Allergi kommer M4 att söka efter diagnos med koppling till allergi, Allergisk Rinit, Allergisk konjunktivit, Allergi, Atopi, och koppla det till vilket år det förekom tidigast.. EKG Det kan vara svårt att kategorisera. Däremot är det angeläget att man för vissa sjukdomar har gjort EKG och dokumenterat vilken bedömning man gjort. M4 söker efter anteckningsdatumet, d.v.s. det datum som anteckningen gjordes i journalen EKG ua FEV1 (L) före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, forced Expiratory Volume på 1 sekund, i Liter FEV1, före behandling (liter) 1,6 Liter. FEV1, efter behandling (liter) 1,9 Liter. M4 registrerar de första tecknen, före mellanslaget, och noterar att det står liter. FEV1 (% av förväntat) före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, forced Expiratory Volume på 1 sekund, i % som förhållande till vad man kan förvänta sig för patientens ålder och längd FEV1 före behandling (%) 85 % av förväntat. FEV1 efter behandling (%) 90 % av förväntat. M4 registrerar de 2 första tecknen, 3 tecken om det första är en 1:a, samt noterar att det finns ett % -tecken. 10

11 FEV1 reversibilitet Detta anger hur mycket FEV1 ökar i % efter behandling med bronkdilaterare. FEV1, reversibilitet (%) 12 %. FEV1/FVC Kvot Kan även skrivas FEV1 %, men då kan läsaren lätt förknippa det med % av förväntat. Detta är en indikator för astma och KOL, forced Expiratory Volume på 1 sekund, i % som förhållande till FVC, forced vital capacity. FEV1/FVC efter behandling 90% M4 registrerar de 2 första tecknen, 3 tecken om det första är en 1:a. FVC (L), före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, Forced Vital Capacity i Liter. Det är den mängd luft som man lyckas att pressa ur sig, totalt, om man forcerar det så fort som möjligt. Är man obstruktiv så brukar FVC vara något mindre än VC, när man tar god tid på sig att blåsa ut allt man har. FVC, före behandling (liter) 3,0 Liter. FVC, efter behandling (liter) 3,5 Liter. M4 registrerar letar upp de första siffrorna och kollar därefter om detta blir en rimlig siffra. FVC (% av förväntat), före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, Forced Vital Capacity i % av förväntat. Det är den mängd luft som man lyckas att pressa ur sig, totalt, om man forcerar det så fort som möjligt, angivet i % av det värde som man förväntar sig av en person med den åldern och storleken. FVC, före behandling (%) 70 %. FVC, efter behandling (%) 80 %. M4 registrerar de första tecknen, före mellanslaget, och noterar att det står %. Fotstatus Registreras för diabetes. Riskgrupp 1, 2, 3, eller 4, enligt Nationella diabetesregistret. M4 tolkar NDR1/2/3/4, ua, 1,2,3,4 Fotrisk Registreras för diabetes. Riskgrupp 1, 2, 3, eller 4, enligt Nationella diabetesregistret. Ange då Diabetesfot riskkategori 1 (som betyder frisk fot), 2 som betyder angipati eller neuropati, 3 som betyder tidigare diabetessår, 4 som betyder pågående allvarlig fotsjukdom Amputerad kan läggas till utifall patientens fot är amputerad ovan fotleden 11

12 Hjärteko Det kan vara svårt att kategorisera. Däremot är det angeläget att man för vissa sjukdomar har gjort Hjärteko och dokumenterat vilken bedömning man gjort. Datum sökord anteckning Ekokardiografi ua M4 söker efter sökordet Ekokardiografi, sedan anteckningsdatumet, d.v.s. det datum som anteckningen gjordes i journalen. M4 söker även andra synonymer för att matcha hjärteko. Hypoglykemi Efterfrågas av NDR. Ska användas för allvarlig hypoglykemi, d.v.s. att patienten behövt hjälp av utomstående. Man ska ange hur ofta det förekommit senaste halvåret. Ange siffran Svår hypoglykemi, förekomst Antal senaste året = 5 M4 söker efter 1 el 2 siffror Insulinpump Efterfrågas av NDR. Om ni inte svarar anger M4 Nej. Insulin, administreringsmetod Insulinpump M4 söker efter sökordet i TakeCare Insulin, administreringsmetod, där det finns 2 alternativ, injektion eller insulinpump. Kost Obs 2 skalor, en nyare från Socialstyrelsen, 5 sökord som sammanfattas med sökordet Kostindex, och en äldre från Sfamq, sökordet Kost. Socialstyrelsens preliminära rekommendationer, bygger på ett kostindex med max 12 poäng som summeras från fyra sökord med fasta svarsalternativ: Grönsaker och rotfrukter Två gånger per dag eller oftare (3 p) En gång per dag (2 p) Några gånger per vecka (1 p) En gång i veckan eller mer sällan (0 p) Frukt och bär Två gånger per dag eller oftare (3 p) En gång per dag (2 p) Några gånger per vecka (1 p) En gång i veckan eller mer sällan (0 p) Fisk eller skaldjur Tre gånger i veckan eller oftare (3 p) Två gånger i veckan (2 p) En gång i veckan (1 p) 12

13 Några ggr i månaden eller mer sällan (0 p) Sötsaker En gång per vecka eller mer sällan (3 p) Några gånger i veckan (2 p) Nästan varje dag (1 p) Dagligen (0 p) Kostindex 5 av 12 poäng Den äldre baserar sig på Matvanor enl. SfamQ och skrivs under sökordet Kost, (I motsats till Kostindex I Socialstyrelsens version Varje ja-svar ger 1 poäng (maxpoäng = 7 p) 1. Godis (lördagsgodis ) högst 1 gång i veckan? Ja 2. Fet fisk varje vecka? Ja 3. Frukt varje dag? Ja 4. Grönsaker varje dag? Ja 5. Magra mejeriprodukter? Nej 6- Magra pålägg och charkprodukter - nyckelhålsmärkta? Nej 7. Flytande margarin/olja i matlagning? Nej Kost 4 av 7 p Kost, Rådgivning Sökordet i TakeCare Åtgärd Matvanor Med fasta svarsalternativ: kort rådgivning rådgivning rådgivning med särskild uppföljning kvalificerad rådgivning Längd Mätvärde, patientens längd, antingen i cm eller i meter, M4 räknar om värdet beroende på hur sifferkombinationen ser ut med kommatering eller punkt. Längd 173 cm M4 registrerar 173, 3 tecken om det är cm, 4 tecken om det finns kommatecken eller punkt. En del föredrar att registrera det som 1,73 m. M4 accepterar båda två, omvandlar m till cm. Men för övrigt gäller det att man måste dokumentera värdet på ett överenskommet sätt, så att man kan följa upp värdena i stor skala. Midjemått Mätvärde, mäts i cm. Midjemått 123 cm 13

14 Nikotin (Rökvanor alt Snusvanor) Obs 2 skalor: Den nyare enl. Socialstyrelsens rekommendationer, med 2 sökord (Rökvanor respektive snusvanor) samt den äldre mer kortfattad version. A. Nyare. Huruvida patient varit eller är rökare och i så fall hur ofta denne röker. Ett paket piptobak per vecka motsvarar ca 6 cigaretter per dag. Gränsen för att identifiera en rökare som kan vara i behov av insats är om man röker dagligen.. I TC registreras detta med förinställda alternativ Aldrig varit rökare Slutat röka för > 6 månader sedan Slutat röka för < 6 månader sedan Röker, men inte dagligen Röker dagligen 1 9 cigaretter/dag Röker dagligen cigaretter/dag Röker dagligen > 20 cigaretter/dag som sedan omvandlas av M4 till Ja, Aldrig, Fd, eller Snusar, Fd (föredetta) Rökvanor Röker dagligen cigaretter/dag M4 registrerar detta och skriver JA i M4-rapporten Snusvanor Persons snusvanor, dvs. om personen snusar, har snusat och hur många dosor per vecka personen om denna snusar dagligen. Att snusa innebär inte lika stor risk för den framtida hälsan som att röka, enligt den forskning som finns för närvarande. Vi vet ännu alltför lite om det svenska snusets långtidsrisker. Därför är det viktigt att det finns med en fråga om snus. De fasta alternativen är: Aldrig varit snusare Slutat snusa för > 6 månader sedan Slutat snusa för < 6 månader sedan Snusar, men inte dagligen Snusar dagligen 1-3 dosor/vecka Snusar dagligen 4-6 dosor/vecka Snusar dagligen 7 eller fler dosor/vecka. B. Äldre, kortversion av Nikotin Äldre sökordet Nikotin, alternativt Rökning, eller Röker, Tobak Ange bara Ja, Nej, Aldrig, Fd eller slutat. Lägg till snusar om patienten snusar. Nikotin Fd. 14

15 Nikotin, Rådgivning Detta går under sökordet i TC: Åtgärd Tobak Det finns fasta svarsalternativ i TC kort rådgivning rådgivning utan särskild uppföljning rådgivning med tillägg av läkemedel rådgivning med särskild uppföljning kvalificerad rådgivning kvalificerad rådgivning med tillägg av läkemedel proaktiv telefonrådgivning webb- eller datorbaserad rådgivning Nikotin - Passiv rökning Passiv rökning ingår i Nationella astmaregistrets (NAR) indikatorlista. I TakeCare finns 5 sökord som besvaras med Ja eller Nej Passiv rökning TC har fasta svarsalternativ Ja Aldrig Tidigare Nikotin - Paketår Paketår är summan av cigaretter man hunnit röka under sin livstid. Ett paketår = 1 paket (20 cigaretter) per dag i ett år (alt 10 cigaretter i 20 år) Paketår 10 NYHA Funktionsklassificering enl. New York Heart Association. Steg Organisk sjukdom utan symtom 2. Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet, endast efter fysisk aktivitet av mer uttalad grad. 3. Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt - måttlig fysisk aktivitet, allt ifrån lätt motlut till av- och påklädning. 4. Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökade symtom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol. Hjärtsviktsymtom enl. NYHA 3 Är förbättrad från föregående. M4 registrerar siffran 3, som kommer med i rapporten. PEF Detta är en indikator för astma och KOL, Peak Expiratory Flow 15

16 PEF - före behandling 340 PEF - efter behandling 400 M4 registrerar de 3 första tecknen och väljer det högsta värdet (enbart 1 värde enl. NAR) PEF Variabilitet Detta är en indikator för astma och KOL, Peak Expiratory Flow. Patienten registrerar själv hemma och anger. PEF Variabilitet Ja M4 registrerar Ja eller Nej. PEF Reversibilitet Detta är en indikator för astma och KOL, Peak Expiratory Flow. Patienten registrerar själv hemma och anger. PEF Variabilitet Ja M4 registrerar Ja eller Nej. Pricktest Detta är en anamnestisk indikator för astma och KOL. Här finns många viljor. Tanken är att man ska kunna skriva om patienten har gjort en tidigare test som utfallit positivt. Det får räcka med ett enkelt resultat: 0, Nej, N, Neg och Negativt registreras som Negativt, 1, Ja, J, Pos och Positivt registreras som positivt i rapporten Pricktest Positiv M4 registrerar som positivt och överför dom till PAT i rapporten Pricktest, specifikt test, fångas även från lab-listan om de finns där. M4 söker då efter ett antal luftvägsämnen för att se om patienten reagerat på dom. PTCA/PCI Framförallt för IHD (Ischemisk hjärtsjukdom). Anteckna vilket årtal det gjordes, t.ex. 1990, eller 9008 för att ange vilken månad det gjordes. De 4, alt 2, första tecknen i anteckningen registreras som värde. Perkutan koronar intervention (PCI) 2001 RAST Samma som för pricktest. Det är en anamnestisk uppgift för att fånga att RAST har gjorts som utfallit positivt eller negativt. Detta är en indikator för astma och KOL. Här finns många viljor som gett resultat: 16

17 0 eller 1, 0 registreras som negativt, 1 som positivt i rapporten Positivt eller negativt, M4 registrerar de första 3 tecknen och för dom till rapporten, POS eller NEG. Allergitest, Rast Positiv M4 överför dom till Pos i rapporten RAST hämtas även från detaljerade analysuppgifter på kring luftvägsantigen samt livsmedelsantigen. Register Medgivande Gäller om patienten medger att man skickar uppgifter till Nationella Diabetesregistret (NDR), men kommer att gälla även för andra register. Om man svarar Nej på denna fråga kommer patientens uppgifter inte med på filen som kan skapas i m4. Om det inte finns någon uppgift alls om samtycke, eller om patienten svarat Ja så skickas uppgifter till registret. Ja eller Nej/Negativt, M4 registrerar det första tecknet i Ja, J, och överför det till JA i rapporten. Det går även att skriva OK Patientsamtycke NDR Ja M4 registrerar det första tecknet J, överför JA till rapporten Rtg Hjärt/Lung För Hjärtsvikt. M4 söker efter anteckningsdatumet, d.v.s. det datum som anteckningen gjordes i journalen. Önskar man göra en annan registrering, görs det enl. alt Hj/lung-rtg M4 antecknar det datum som anteckningen gjordes, t.ex. mars 01 Visar lätta stastecken, viss försämring med tidigare. Självtest Astma Besvaras med Ja eller Nej, som sedan överförs till rapporten. Självtest astma Ja 17

18 Stress Ingår i folkhälsorapport. Registrerar värden från en VAS-skala som är 10 cm lång, utan cm-markeringar, från ingen stress till maximal negativ stress. Den som dokumenterar mäter med linjal på cm när vilket värde som patienten bedömt. Stress enl. VAS 8, men pat verkar glad och nöjd. M4 registrerar siffran 8. VC (L) före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, Vital Capacity i Liter. Det är den mängd luft som man lyckas att pressa ur sig, totalt, om man tar god tid på sig att blåsa ut all luft man har. VC, före behandling (liter) 3,0 Liter. VC, efter behandling (liter) 3,5 Liter. M4 registrerar de första tecknen, före mellanslaget, och noterar att det står liter. M4 visar det som finns registrerat inom tidsintervallet; dvs s.k. färskvara. VC (% av förväntat) före resp efter behandling Detta är en indikator för astma och KOL, Vital Capacity i % av förväntat. Det är den mängd luft som man lyckas att pressa ur sig, totalt, om man tar god tid på sig, angivet i % av det värde som man förväntar sig av en person med den åldern och storleken. VC, före behandling (%): 70 %. VC, efter behandling (%): 80 %. M4 registrerar de första tecknen, före mellanslaget, och noterar att det står %. Vikt Mätvärde, skriv patientens vikt. Vikt 65 kg M4 registrerar 65 och kontrollerar därefter att värdet är inom rimliga gränser. Ögonbottenstatus Detta sökord har 2 värden som är förinställda i TakeCare på själva ögonbottenstatus, som är normalt (friskt) eller avvikande, Om patienten har en synnedsättning <0,3 efter korr på bästa ögat ska man skriva blind. Andra delen, året, dokumenteras i fritextområdet på raden under med 2-4 tecken, t.ex. 2009, för att beteckna årtalet, eller 0108 för att beteckna både årtal och månad. Bara 01 går också bra. Ögonbottenstatus: Normalt 2009 M4 registrerar variablerna på dom 2 raderna, skriver i rapporten att det inte finns ögonbottenförändringar, samt att det gjordes

Rave3. Indata Sökord. För TakeCare. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-08-01

Rave3. Indata Sökord. För TakeCare. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-08-01 Rave3 Indata Sökord För TakeCare Medrave Software AB 2011-08-01 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1 Att använda Journalen som grund för verksamhetsuppföljning. Alla som jobbar

Läs mer

Rave3. Indata Sökord. För Journal 3 och Medidoc. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-01-13

Rave3. Indata Sökord. För Journal 3 och Medidoc. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-01-13 Rave3 Indata Sökord För Journal 3 och Medidoc Medrave Software AB 2011-01-13 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1 Att använda Journalen som grund för verksamhetsuppföljning. Alla

Läs mer

Rave3. Indata Sökord. För Journal 3, Medidoc och PMO. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-11-30

Rave3. Indata Sökord. För Journal 3, Medidoc och PMO. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-11-30 Rave3 Indata Sökord För Journal 3, Medidoc och PMO Medrave Software AB 2011-11-30 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1 Att använda Journalen som grund för verksamhetsuppföljning.

Läs mer

medrave4 Indata Sökord För Journal 3, Medidoc och PMO version 4.4 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com

medrave4 Indata Sökord För Journal 3, Medidoc och PMO version 4.4 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com medrave4 version 4.4 Indata Sökord För Journal 3, Medidoc och PMO Medrave Software AB 2015-04-27 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1 Innehållsförteckning INDATA SÖKORD 1 FÖR JOURNAL

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senste åren? Exacerbationer

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för vuxen med astma. 1 (6) luftvägsregistret Astma öppenvård (patienter över 18 år) Personnummer: Namn: ÖPPENVÅRDSBESÖK

Läs mer

Formulär: Astma barn

Formulär: Astma barn Formulär: Astma barn Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senaste åren? Exacerbationer

Läs mer

öppna och systematiska beslut om resursfördelning ordnat införande av nya metoder och insatser utmönstring av ineffektiva och skadliga metoder

öppna och systematiska beslut om resursfördelning ordnat införande av nya metoder och insatser utmönstring av ineffektiva och skadliga metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 1 Vad ska riktlinjerna leda till? God vård och omsorg genom att stödja: öppna och systematiska beslut

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Nationella diabetesregistret (NDR) Automatisk överföring av data från PMO till NDR-registret sker runt den första helgen varje månad. Kriterier för att uttag till NDR ska ske Enheten måste vara ansluten

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

medrave4 Användarmanual Luftvägsregistret Dr Per Stenström Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Användarmanual Luftvägsregistret Dr Per Stenström Specialist i Allmänmedicin medrave4 Användarmanual Luftvägsregistret Guide för att rapportera in patienter till Luftvägsregistret via medrave4. medrave4 Primärvård samlar verksamhetsdata från ert befintliga journalsystem, analyserar

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Handledning kring levnadsvanor 2014

Handledning kring levnadsvanor 2014 STABEN FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING Handledning kring levnadsvanor 2014 För dig som arbetar med patientenkäten Frågor om levnadsvanor och dokumenterar levnadsvanor i SYSteam Cross. Handledningen utgår från

Läs mer

Dokumentation av levandsvanor grundnivå

Dokumentation av levandsvanor grundnivå Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (8) Dokumentation av levandsvanor grundnivå Berörda enheter Alla vårdenheter inom Norrbottens läns landsting. Syfte Enhetlig journalföring av samtal om levnadsvanorna

Läs mer

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund.

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. Hälsosamtalsenkät Datum: Personnummer: Namn: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då du även räknar

Läs mer

Handledning för dig som inom primärvården arbetar med rådgivande samtal

Handledning för dig som inom primärvården arbetar med rådgivande samtal STABEN FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING Handledning för dig som inom primärvården arbetar med rådgivande samtal till patienter med tobaksbruk, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor

Läs mer

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012)

Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor (version 25 januari 2012) I Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 ges rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin Rave3 Användarmanual Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin 1 Rave3 - Den medicinska resultatrapporten för primärvården Dataprogrammet ger dig information om verksamheternas utveckling

Läs mer

Alkoholkonsumtion. Hög alkoholkonsumtion

Alkoholkonsumtion. Hög alkoholkonsumtion Riskbruk av alkohol Hög alkoholkonsumtion Alkoholkonsumtion Enligt WHO finns det mer än 60 sjukdomar som har samband med hög alkoholkonsumtion Exempelvis: Diabetes, hypertoni, övervikt, sömnstörningar

Läs mer

guide för goda levnadsvanor

guide för goda levnadsvanor guide för goda levnadsvanor dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga:

Läs mer

Testa dina levnadsvanor!

Testa dina levnadsvanor! Kontakt till din vårdgivare HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård www.natverket-hfs.se Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Hur ofta äter

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna

Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna Bakgrund Alltför många (?) kommer för att mäta sitt blodtryck. Gör vi nytta?? Vi DSK upplever

Läs mer

Hälsosamtalsenkät - referensenkät

Hälsosamtalsenkät - referensenkät Hälsosamtalsenkät - referensenkät Datum: Namn: Personnummer: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då

Läs mer

Levnadsvanor. dokumentation i hälsobladet (alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat) www.regionostergotland.se

Levnadsvanor. dokumentation i hälsobladet (alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat) www.regionostergotland.se Levnadsvanor dokumentation i hälsobladet (alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat) www.regionostergotland.se Denna handledning syftar till att underlätta arbetet kring dokumentation av tobak, alkohol,

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST DATUM:... NAMN:... PERSONNUMMER:... Här följer ett antal frågeformulär om din alkoholsituation, ditt hälsotillstånd, dina övriga levnadsvanor och dina tankar

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården. Dialogseminarium Levnadsvanor för Rehab Välkommen!

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården. Dialogseminarium Levnadsvanor för Rehab Välkommen! 1 Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Dialogseminarium Levnadsvanor för Rehab Välkommen! 2 Levnadsvanor Levnadsvanor vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC PRIMÄRVÅRDEN Samtal om ohälsosamma matvanor I patientenkäten (01) uppger 3% av patienterna att de under sitt besök på hälsocentralen

Läs mer

Sökord Hjälptext Exempel OMVÅRDNADSANAMNES

Sökord Hjälptext Exempel OMVÅRDNADSANAMNES 1 Prim-VIPS Diabetes I mallen förekommer sökord som är vanliga vid diabetesbesök på mottagningen. Använd sökord ur Prim-VIPS (grundmallen) vid behov. De texter som står under hjälptexterna är anpassade

Läs mer

Genomförande av Hälsokurvan

Genomförande av Hälsokurvan Senast uppdaterad 2012-09-06 Genomförande av Hälsokurvan 1. Förslag till kallelserutiner Inbjudan, information, frågeformulär, svarsbrev (se bilagor) och svarskuvert skickas ut cirka en månad före planerad

Läs mer

Trendkänsligt! DALY Sverige Samma men olika Att navigera mellan tradition, evidens och kommers!?

Trendkänsligt! DALY Sverige Samma men olika Att navigera mellan tradition, evidens och kommers!? Att navigera mellan tradition, evidens och kommers!? Dr Ragnhild Ivarsson Walther Dr Stig Norberg projektledare ARM-sektionen SLS Skeppet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD DALY Sverige 2010 Trendkänsligt! http://www.healthmetricsandevaluation.org/

Läs mer

Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man?

Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man? Att arbeta med ohälsosamma matvanor vart börjar man? Lolita Mörk, leg dietist Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

1. Vilket av följande stämmer med definitionen av riskbruk av alkohol?

1. Vilket av följande stämmer med definitionen av riskbruk av alkohol? 1. Vilket av följande stämmer med definitionen av riskbruk av alkohol? 1 Där tolerans, och kontrollförlust utvecklats. x Där man upprepat kör bil med alkohol i kroppen, eller inte fullgör sina skyldigheter

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor SFD Vårmöte, Karlstad, 12 maj 2011 Lars Weinehall, prioriteringsordförande Professor i allmänmedicin

Läs mer

Basal spirometri och fallbeskrivningar

Basal spirometri och fallbeskrivningar Basal spirometri och fallbeskrivningar Lennart Hansson Överläkare, Med Dr Lung- o allergikliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus Per Olsson Distriktsläkare kare VC Sjöbo Fråga 1 Mina spirometrikunskaper

Läs mer

Ändring av levnadsvanor: Alkohol

Ändring av levnadsvanor: Alkohol 1 Ändring av levnadsvanor: Alkohol Vad vi måste veta Hur vi kan förhålla oss Hur samtalet går 2 Tågordning Introduktion: vad säger de nationella riktlinjerna? Alkohol: riskbruk, missbruk, beroende: lite

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga bland annat mat, fysisk aktivitet,

Läs mer

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson PrimärvårdsKvalitet Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen 2017-02-01och 08 Eva Arvidsson eva.arvidsson@rjl.se Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2017-02-09 Innehåll Bakgrund & Syfte Vad är och hur

Läs mer

Dokumenteras i VAS under sökord Tobaksvanor. Åtgärd dokumenteras under Tobaksrådgivning.

Dokumenteras i VAS under sökord Tobaksvanor. Åtgärd dokumenteras under Tobaksrådgivning. Kapitel 1 I arbetet kring hälsofrämjande hälso- och sjukvård ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa, där det hälsofrämjande samtalet utgör ett av de viktigaste

Läs mer

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Samtliga sjukskrivande läkare: Screening efter en månads sjukskrivning: Lab PEth, CDT Tox-screening, AUDIT-c

Läs mer

Hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje

Hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje Hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje Specialistmottagningar för hälsosamma levnadsvanor Maja Schultz Hälsopedagog, Steg 1 KBT-terapeut Hälsomottagningen Järva www.halsomottagning.sll.se Hälsosamma

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

1 Alkohol 2015-12-15

1 Alkohol 2015-12-15 1 Alkohol 2 Alkohol Konsumtionen ökat sedan inträdet i EU från 8-10 L per person och år Storkonsumenter är mellan 20-30 år Män dricker dubbelt så mycket som kvinnor Män överrepresenterade när det gäller

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Månadstema Levnadsvanor HLM

Månadstema Levnadsvanor HLM 1 (7) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården November december 2011 Version 2011-12-01 /AH Månadstema Levnadsvanor HLM Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpointpresentationen

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande

Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Sjukdomsförebyggande metoder: Vilka har bäst evidens? Lars Weinehall, professor, Umeå universitet Prioriteringsordförande Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT KASIT -Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi Rapport från arbetsgruppen för KASIT Arbetsgruppen har delat in arbetat i en allmän del och en specifik del. Den allmänna delen är tänkt som uppföljnings

Läs mer

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor KOST VID DIABETES Kostbehandling är en viktig Viktnedgång vid behov och bättre matvanor = Stabilare blodsocker Förbättrad metabol kontroll Minskad risk för diabeteskomplikationer vilket senarelägger behovet

Läs mer

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal?

När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Alkohol i samhället När, var och hur kommer alkoholvanorna på tal? Annika Nordström, med dr, forskningsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten Annika.nordstrom@regionvasterbotten.se Vanligt förekommande

Läs mer

Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping

Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping Bakgrund 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Riksdagsbeslut 2001 om en ny

Läs mer

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Det går att förebygga ohälsa! WHO bedömer att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 80 % av hjärt-/kärlsjukdomar 90 % av

Läs mer

EFFEKTIVA METODER FÖR ATT ÄNDRA LEVNADSVANOR. Rekommendationer. Hälsofrämjande. Val av metoder

EFFEKTIVA METODER FÖR ATT ÄNDRA LEVNADSVANOR. Rekommendationer. Hälsofrämjande. Val av metoder Nationella riktlinjer EFFEKTIVA METODER FÖR ATT ÄNDRA LEVNADSVANOR Dr Ragnhild I Walther, Dr Stig Norberg - tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor Rekommendationer Hälsofrämjande - om metoder och

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

medrave4 Manual för system-administratör Administrator manual medrave4 Medrave Software AB 2012

medrave4 Manual för system-administratör Administrator manual medrave4 Medrave Software AB 2012 medrave4 Manual för system-administratör Medrave Software AB 2012-06-27 Administrator manual medrave4 Medrave Software AB 2012 Dr Per Stenström Specialist i Allmänmedicin per.stenstrom@medrave.com Administratörens

Läs mer

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Medicinkliniken Sektionsansvarig lungmedicin Sofia Dettmann Gäller fr o m 203-06-

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder DELAKTIGHET VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL SOCIALSTYRELSEN 06--8 750/06 (6) Kontakt: Irene Nilsson

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST NAMN... DATUM... A. DIN ALKOHOLKALENDER SYFTE Att få en bild av vilken mängd alkohol du dricker och mönster för alkoholkonsumtionen. INSTRUKTIONER 1. Ta fram din egen almanacka,

Läs mer

Hälsa & Livsstilsenkät

Hälsa & Livsstilsenkät Hälsa & Livsstilsenkät Enkäten går bra att fylla i direkt på webben eller spara ner på datorn för att fylla i den senare. Gör så här: Fyll i hälsoenkäten och spara den på din dator. Bifoga sedan den sparade

Läs mer

Kortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Kortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Kortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Vilka besvär? Årstidsbundna besvär? Besvär året runt? När på dygnet? Hemmiljö? Husdjur inte bara pälsdjur

Läs mer

För dig som arbetar med patientenkäten Frågor om levnadsvanor

För dig som arbetar med patientenkäten Frågor om levnadsvanor VERKSAMHETSUTVECKLINGSSTABEN 2012-01-13 Personalhandledning För dig som arbetar med patientenkäten Frågor om levnadsvanor Handledningen - baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Susanne Fredén, Karin Kauppi, Lolita Mörk leg dietister Psykiatridivisionen/HFS Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Nationella

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes

Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes 1 (7) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Mars-April 2012 Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t.ex. frågor, förbättringsförslag,

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Distriktssköterskan och Socialstyrelsens nya Riktlinjer gällande Levnadsvanor!

Distriktssköterskan och Socialstyrelsens nya Riktlinjer gällande Levnadsvanor! Distriktssköterskan och Socialstyrelsens nya Riktlinjer gällande Levnadsvanor! Trender i livsstil och hälsa 50-åriga män, Göteborg, Sverige, 1963-2003 1963 2003 Rökning % 56 22 Regelbunden FA % 32 24 Stress

Läs mer

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen TRICONORBUT IKEN Riskbruk och skadligt bruk- praktik ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen Alkohol- kalla fakta CA 10% av Sveriges befolkning

Läs mer

Riskbruk, skadligt bruk och beroende. Nationell baskurs riskbruk, missbruk och beroende Borås 100909 Christina Anderson

Riskbruk, skadligt bruk och beroende. Nationell baskurs riskbruk, missbruk och beroende Borås 100909 Christina Anderson Riskbruk, skadligt bruk och beroende Nationell baskurs riskbruk, missbruk och beroende Borås 100909 Christina Anderson Volym och mönster i drickande: olika typer av hälsoeffekter Dryckesmönster Volym (ex

Läs mer

Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU

Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU Agenda Indikationer/kontraindikationer spirometri Basal spirometrifysiologi

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor

Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor Regional medicinsk riktlinje Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor Fastställd av HSD (HSD-D 13-2015) giltigt till september 2017. Utarbetad av Sektorsråden i allmänmedicin och odontologi

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Användarguide. Dokumentation vid ECT-behandling

Användarguide. Dokumentation vid ECT-behandling Användarguide Dokumentation vid ECT-behandling För enheter som ordinerar ECT Användning av gemensamma mallar för ECT i TakeCare 3 Bakgrund 3 Inledning 3 Vad Du behöver göra 4 Ordination av ECT 4 Administration/Behandling

Läs mer

Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare

Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare Mallen är avsedd för sjuksköterskor och skötare, i första hand psykiatrisk öppenvård inom BUP, VUP och RP. Vid nybesök används mallen Psykiatri mott, nybesök! Grundmall

Läs mer

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning (ateroskleros) Sammanfattning Vid åderförkalkning ateroskleros blir blodkärlen stelare och trängre, blodet får svårare att passera. Ateroskleros

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Levnadsvanor i praktiken

Levnadsvanor i praktiken Levnadsvanor i praktiken Ett neurologiskt perspektiv 25 oktober 2016 Helene Henriksson, leg sjukgymnast Hälsoenheten, Skånes Universitetssjukvård samt Kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

I' ÖREBRO LÅNS. ts'lå4a Au ~ ido J:? , Samvelkansnämnden

I' ÖREBRO LÅNS. ts'lå4a Au ~ ido J:? , Samvelkansnämnden m, Samvelkansnämnden.. UPPSAJ.A.()RElJlUh~./OfI.tBV ts'lå4a Au ~ ido J:? RevideratS/utförs/ag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala Örebroregionen,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer