Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta:"

Transkript

1 Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta: Göran Boëthius, Ordförande, Tobaksfakta oberoende tankesmedja Projektledare för det nationella opinionsbildningsarbetet Lena Sjöberg, Kanslichef, Yrkesföreningar mot Tobak Projektledare för det regionala/lokala arbetet Ewy Thörnqvist, Generalsekreterare, Tobaksfakta oberoende tankesmedja Yrkesföreningar mot Tobak Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen år Det är dags nu! Sveriges regering och riksdag måste göra ett rökfritt samhälle till ett tidsbestämt mål för tobakspolitiken! Att sätta ett slutdatum när rökningen ska vara nere på en mycket låg nivå ger ny och nödvändig kraft åt arbetet mot lidande och död på grund av rökningen. Ett beslut om ett slutdatum markerar att samhället inte längre accepterar rökningens pris, inte längre blundar för arbetsmetoderna hos den globala tobaksindustrin. År 2012 rökte 22 procent av invånarna i Sverige dagligen eller då och då. Varje år beräknas svenskar insjukna i någon eller några av ett fyrtiotal rökrelaterade sjukdomar och varje år beräknas dö i förtid av sin rökning. En ojämlik fördelning av rökningen bidrar till en ojämlik fördelning av ohälsan i samhället. Samhällets kostnader för sjukskrivning och för tidig död i rökningens spår är enorma. Till ett slutdatum behöver politikerna koppla en plan som steg för steg tar oss fram till målet. Utan en sådan plan riskerar målet om ett rökfritt Sverige att bara bli en vacker vision. Mars 2014

2 Slutspelet har börjat Sverige bör gå med Regeringar och parlament i flera andra länder har redan gjort det. De har satt ett slutdatum för tobaksbruket och formar nu strategier för att fasa ut bruket. Irland har gjort en plan för att bli rökfritt till 2025, Nya Zeeland siktar på samma årtal och Finland har bestämt sig för 2040 som slutår. Strategin med tobakspolitiska planer kopplade till ett slut datum för tobaksbruket har internationellt fått namnet Tobacco Endgame. Termen är hämtad från schackvärlden där endgame är den fas av spelet då avgörandet närmar sig. Tobaksfakta oberoende tankesmedja föreslår i samråd med tobaksoch folkhälsoexperter i Sverige att regering och riksdag beslutar om år 2025 som mål för utfasningen av rökningen i vårt land och att mindre än 2 procent av befolkningen då röker. Det är en nivå som kommer att göra rökningen till ett betydligt mindre allvarligt folkhälsoproblem än i dag. Målet kan nås genom att Sverige på allvar och fortlöpande genomför den breda strategi som Världshälsoorganisationens tobakskonvention anvisar och som Sverige anslutit sig till redan Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak. Politiskt beslut om utfasning av rökningen kräver en bred samhällsopinion Beslutet om rökfria serveringar för tio år sedan visade att även djupt rotade föreställningar går att påverka om en betydande majoritet av befolkningen uttrycker sitt stöd. Tre rökare av fyra vill sluta och en majoritet vill ha stöd i sin strävan. En långsiktig utfasning av rökningen skulle gagna hela Sverige från rökarna själva, deras egen och omgivningens hälsa till alla andra som delar samhällets betydande kostnader för rökningens effekter. Vi söker därför ett brett stöd för initiativet från alla som inser värdet av att förebygga den ohälsa som är förebyggbar. På nationell nivå samordnar Tobaksfakta oberoende tankesmedja rekryteringen av stöd från allt fler organisationer i samhället. På regional nivå samordnar Yrkesföreningar mot Tobak förankringen och breddningen av stödet. En viktig uppgift blir att informera så många som möjligt av kandidaterna på valbar plats till kommuner, landsting och riksdag i höstens val nästa mandatperiods beslutsfattare Vanliga frågor Är det verkligen möjligt att få ned rökningen till nästan noll? Ja, rökningen minskar sedan lång tid tillbaka och får en allt mer begränsad plats i samhället eftersom vi alla blivit mer medvetna om hälsoeffekterna. Genom att sätta in effektiva åtgärder kan beslutsfattarna påskynda och förstärka denna utveckling. Det gäller dels att hindra tobaksbolagen från att locka till sig nya rökare: bland annat genom att kontinuerligt höja priset på tobaksvaror, att minska exponeringen på säljställen, att göra förpackningar enhetliga och neutrala och att ta bort lockande smaktillsatser i tobaken. Det gäller också att utöka rökfria miljöer i hela samhället och att erbjuda ett professionellt och tillgängligt stöd till den stora majoritet av rökare som vill sluta. Världshälsoorganisationens tobakskonvention innehåller alla åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig vara effektiva. Dessa åtgärder bör ingå i den plan som kopplas till slutåret. Läs mer om konventionen på Ska snuset också bort? Sverige har ratificerat WHOs tobakskonvention. Tobakskonventionens långsiktiga mål är att få bort allt tobaksbruk. Att snusa är inte lika hälsofarligt som att röka, men det är inte ofarligt. Det tobaksförebyggande arbetet ska därför också omfatta snusanvändningen för att minska risken att rökare slentrianmässigt går över till snus och att unga börjar snusa. När regeringen satt igång arbetet för att fasa ut rökningen till 2025 kan beslut om snuset fattas när tiden är mogen. Vad händer med de som fortfarande röker 2025? Tobaksberoendet är ofta starkt. Stödet till alla som vill ha hjälp att komma ur sitt beroende måste bli ännu mer utbyggt och lättillgängligt. Trots sådana åtgärder och övriga åtgärder som beskrivits ovan kommer en del fortfarande att röka när måldatumet närmar sig. På vilket sätt de ska få sitt nikotinbehov tillfredsställt ska formuleras i regeringens handlingsplan för utfasningen. Hur kan organisationer eller enskilda medborgare engagera sig i opinionsbildningen? Läs på och hur du kan visa regering och riksdag din åsikt!

3 Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige Rapport till Folkhälsorådet - Kick-off Tobacco Endgame (TE) i Stockholm, nov personer som är engagerade i TE-arbetet från hela Sverige deltog i mötet, samt inbjudna föreläsare och politiker. På programmet fanns bl.a: Vad vi kan lära av andra länder som redan är i gång med TE-arbetet? Föreläsning om att sprida budskap via sociala medier och hur vi ska göra det Politiskt moget eller blodiga pannor? Politiker från samtliga partier var inbjudna till TE kick off. De som kom var från FP, V och S samt Henrik Ripa från (M) ordförande i VISIR (Vi Som Inte Röker). En del av dem uttryckte rädsla för förbudssamhälle och tyckte att varningstexter och "exponeringsförbud" samt försiktigt ta sig fram till ett Tobacco Endgame med många delmål var sättet att gå tillväga på. Andra trodde på licensierade tobaksförsäljare, hemska bilder på cigarettförpackningar och "gråa" dem, någon tyckte att år 2030 skulle provas som rökstoppsår samt utöka rökfria miljöer. Tobaksförsäljningens etik Tobaksbolagen dödar hälften av sina konsumenter - rysk roulett! Om det skulle döda direkt, hur många skulle då våga röka? Tobaksbolagen riktar nu sin marknadsföring på barn och kvinnor i u-länderna. Diverse matnyttig fakta Fakta om e-cigaretten: dödligt för barn med enbart 10 ml koncentrerat nikotin vilket köps för att fylla på e-cig, 20-tal fall under år 2013 bara i Sverige. Vattenpipa: 40% av de mellan år har senaste året provat. Vattenpipa är inte ofarligt, vattenångan gör att röken kyls ned och kommer längre ner i lungorna bla. Antalet som börjar röka i åk 9 minskar medan det i åk 2 på gymnasiet ökar. Rökfri arbetstid/plats - ännu inte i var tredje kommun (och hur efterlevs det i vår kommun?) 6% röker under sin graviditet - ca st. i Sverige. 17 st landsting är i gång med Tobacco Endgamearbetet. Fimpen är det vanligaste skräpet

4 . Möte i jan 2014, regionala gruppen Enligt direktiv från centralgruppen ska samtliga deltagare kontakta diverse organisationer och föreningar, arbetsgrupper, fackföreningar media/reklamföretag för att få med dem i arbetet med TE (se bifogad folder). Diskussioner fördes även angående TE-gruppens aktiviteter kring tobaksfria dagen den 31 maj Ett förslag var att TE-gruppen skall vara ute på gator och torg för att informera allmänheten om bland annat Rökfritt Förslag kring tobaksaktiviteter och kanske andra dagar till exempel Alla hjärtans dag och Internationella kvinnodagen. Kommande möte, regionala gruppen den 5 juni. Mediaträning för samtliga i TE-gruppen, heldag i Gbg 4 juni. Kommer gärna till er och pratar om våra framsteg i TE-gruppen till hösten. Med vänlig hälsning Marie Kvammen Wighed Tobaksavvänjare och sjuksköterska

5 RÖKNINGENS SAMHÄLLSKOSTNAD OCH DÖDSFALL PER ÅR Rökningen beräknas kosta det svenska samhället 30 miljarder kronor varje år i sjukvård och produktionsbortfall och omkring människor dör per år på grund av rökning. Mer information återfinns i Rapport 2009:17 Tobak och avvänjning (sid 31-35), Statens folkhälsoinstitut. Kan nedladdas från Nedanstående tabell visar en schablonberäkning av hur totalkostnaden och dödsfallen fördelar sig på länen med hänsyn endast tagen till länens andel av befolkningen. Ansvarig för beräkningarna är Yrkesföreningar mot Tobak. Län Invånare % av Sverige Samhällskostnader Antal dödsfall i kr per år per år Blekinge län ,59% kr 105 Dalarnas län ,89% kr 191 Gotlands län ,60% kr 40 Gävleborgs län ,89% kr 191 Hallands län ,18% kr 210 Jämtlands län ,32% kr 87 Jönköpings län ,55% kr 234 Kalmar län ,44% kr 161 Kronobergs län ,95% kr 129 Norrbottens län ,60% kr 172 Skåne län ,22% kr 873 Stockholms län ,26% kr 1469 Södermanlands ,87% kr 189 Uppsala län ,58% kr 236 Värmlands län ,86% kr 189 Västerbottens län ,72% kr 180 Västernorrlands län ,53% kr 167 Västmanlands län ,68% kr 177 Västra Götalands län ,75% kr 1106 Örebro län ,96% kr 195 Östergötlands län ,54% kr 300 TOTALT ,00% 30 miljarder 6600 personer /LS

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013 tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2013 E -cigaretterna väller in över landet. Produkten är oreglerad och förvirringen stor. Läkemedelsverket anser att e- cigaretter som innehåller

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri kommun Tobak är fortfarande vårt enskilt största folkhälsoproblem, men det går att förebygga. Kommunen är en viktig aktör för att det lokala tobaksförebyggande arbetet ska bedrivas och fungera.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid

Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid ISBN 978-91-637-2122-9 Tobaksfakta oberoende tankesmedja Rapporten kan laddas ner via www.tobaksfakta.se

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland Förstudie till faställande av tobakspreventivt program 1 Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland k:\kompetenscenter för hälsa\janne\nikotin\förstudie tobak v6.doc Förstudie 2 1 Uppdrag

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

-LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN

-LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN INTRODUKTION -LÄRARHANDLEDNING TILL FILMEN TOBAKENS BARN Filmen Tobakens barn tar upp tobaksproblematiken ur ett på många sätt nytt perspektiv. I och med att bruket av tobak stadigt gått ned i västvärlden

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

UPPDATERAD VERSION. Dödligt inflytande. om tobaksindustrins sista strid

UPPDATERAD VERSION. Dödligt inflytande. om tobaksindustrins sista strid UPPDATERAD VERSION Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid Dödligt inflytande om tobaksindustrins sista strid. Andra, reviderade, upplagan. ISBN 978-91-637-5917-0 Tobaksfakta oberoende tankesmedja

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer