Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak"

Transkript

1 Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

2 Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte hör ihop. Genom det kan vi i vår förening verka för att försena alkoholdebuten samt förebygga bruk av tobak, narkotika och dopingpreparat bland föreningens barn och ungdomar. Förening 2

3 INNAN NI SÄTTER IGÅNG... Arbetet med att ta fram er förenings alkohol- och drogpolicy kommer att ske både i mindre grupper och i stora grupper. Smågrupperna bör bestå av cirka 4-5 personer för att skapa möjligheter för alla att få sin röst hörd. Delaktighet är ett av ledorden när man ska arbeta fram en policy. För att er policy ska vara förankrad i alla led i föreningen måste alla ha fått möjligheten att säga sin mening. När ni har arbetat med materialet i er träningsgrupp/ledargrupp bör era riktlinjer förankras i föreningens styrelse för att det ska finnas en likvärdig syn i hela föreningen. Materialet är tänkt att användas vid ett längre arbetspass eller så kan ni dela upp det på ett par kortare tillfällen. Observera att materialet vänder sig till olika målgrupper; aktiva, ledare och styrelse. 3

4 1. VAD T YCKER OCH TÄNKER VI? Övning för aktiva Övning: Heta stolen Gör övningen i storgrupp. Övningen går ut på att lära känna varandra i gruppen, att våga bekräfta en värdering offentligt samt att ta ställning till olika frågor och påståenden. Så här går det till: Deltagarna sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående. Efter varje påstående ska deltagarna ta ställning om de instämmer/ inte instämmer i påståendet. Om man instämmer i påståendet ska man resa sig upp och byta stol. Genom att sitta kvar på stolen kan man markera två saker. Antingen instämmer man inte med påståendet eller också sätter man armarna i kors och visar att man behöver betänketid. Se till att det finns en extra stol som man kan flytta till även om man är ensam om en åsikt. Vid varje påstående ges några i gruppen tillfälle att motivera varför de gick respektive satt kvar. Kom ihåg att när man jobbar med värderingsövningar så finns det inget facit och därmed inget rätt eller fel. 4

5 1. Idrott är bra för att öka självförtroendet 2. Alla föds med samma självförtroende 3. Tobak hör inte hemma i idrottssammanhang 4. Som idrottsstjärna har man ett visst ansvar mot barn och ungdomar 5. Ledare är viktiga förebilder 6. Ungdomar dricker mest för att det är förbjudet 7. När man har klubbjackan på sig representerar man klubben 8. Alla som arbetar med barn och ungdomar borde vara tobaksfria 9. Man kan vara en god förebild trots att man röker eller snusar 10. Det är okej om ledare kommer bakfulla till träningar 11. Alla i vår klubb vet vad som gäller kring bruk av tobak, alkohol och narkotika 12. Vår klubb tar tydligt ställning mot bruk av droger 13. Det är viktigt att man som ledare är en god förebild 14. Det är okej om ledare röker/snusar och dricker alkohol i samband med föreningsaktiviteter 15. En drogpolicy är onödig det räcker med sunt förnuft 16. Man borde få köpa alkohol i vanliga affärer 17. Killar dricker mest för att våga mer 18. Tjejer dricker mest på grund av grupptryck 19. Vuxna blir ofta trevliga när de har druckit 20. Det är farligt att dopa sig fakta: Eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor mer ömtåliga än vuxnas. Känsligheten förklarar varför risken att bli beroende av alkohol ökar ju tidigare i livet man börjar dricka.! Källa: tänkom.nu 5

6 Övning för aktiva 2. VAD T YCKER OCH TÄNKER VI? Detta är en extra övning, om ni väljer att hoppa över denna kan ni gå vidare till sidan 8. Övning: Fyra hörn (övningen utförs i storgrupp) Utse en person som läser upp en situation och visar i vilket hörn av rummet man ska placera sig efter de olika alternativen. Därefter ska alla tänka vad de själva tycker och placera sig i det hörn som representerar deras åsikt. När man kommer till hörnet diskuterar man med de andra som valt samma hörn. Personerna från alla hörn ska kortfattat tala om varför de står just där. Situation 1: Föreningen har nyligen haft en informationsträff om hur tobak påverkar kroppen. Man har bestämt att det råder tobaksförbud i laget. När tränaren för P-14 går på bio, ser hon/han hur tre killar i laget står och snackar utanför biografen. Alla snusar. Hur ska tränaren göra? 1. Säga till killarna att de bör ta ut snuset 2. Inte göra något på plats men ta upp det på nästa träning 3. Ignorera det och gå därifrån 4. Öppet hörn (egen idé) 6

7 Situation 2 Det är en av årets viktigaste matcher för F-16. Laget har samling på söndagsförmiddagen. Alla är på plats och stämningen är laddad och nervös. Då märker tränaren att två av lagets bästa spelare är bakfulla. Men ingen annan tycks märka något. Tillsammans har de två spelarna gjort hälften av lagets mål under säsongen. Vad ska tränaren göra? 1. Ingenting 2. Låta dem spela, men prata med dem efteråt 3. Inte låta dem spela 4. Öppet hörn (egen idé) Situation 3 Kalle och tre andra ledare är på träningsläger med laget P-14 mellan en torsdag och söndag. På fredagskvällen tar en av ledarna fram ett par öl inne på ert rum. Hur ska Kalle reagera? 1. Det är fritid och då gör ledarna som de vill 2. Det är okej om de tar ett par öl så länge de inte blir berusade 3. De ska helt avstå och Kalle bör även uppmana sina ledarkollegor att avstå 4. Öppet hörn (egen idé) Situation 4 Johanna har ringt återbud till matchen samma dag, 1 timme innan samling. Du vet att hon var på fest kvällen innan och att det serverades mycket alkohol där. Vad gör du? 1. Meddelar ledaren 2. Tar kontakt med Johanna och ber henne bekänna 3. Tar upp det med laget 4. Öppet hörn (egen idé) 7

8 Lag: Våra ledstjärnor i laget när det gäller alkohol, tobak och droger. Såhär ska vi vara/bete oss: Tänk på att formulera positiva ledstjärnor! 8

9 Detta tycker vi ska gälla i vår förening: Alkohol Tobak Droger/doping a Kopiera detta uppslag och lämna till styrelsen. 9

10 Övning för ledare 3. HUR SER DET UT HOS OSS IDAG? Övning: Situation Gör övningen i smågrupper. Diskutera situationen i grupperna och kryssa i om det händer ofta, sällan eller aldrig Alkohol Ofta Sällan Aldrig Aktiva/ledare har kommit bakfulla till träning, tävling eller match Alkohol säljs på den egna arenan Aktiva/ledare bjuder på alkohol till ungdomar under 18 år Ungdomar dricker alkohol på träningsläger Alkohol serveras på föreningsfester där ungdomar under 18 år är med Aktiva/ledare uppträder berusade i föreningens kläder Föräldrar eller ledare kör till tävlingar/matcher morgonen efter att de har druckit alkohol 10

11 Så här vill vi ha det (alkohol): fakta:! Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, vilket medför att skaderisken ökar, framför allt i samband med trötthet. Trots att alkoholen lämnat kroppen dagen efter så finns det fortfarande effekter kvar som påverkar prestationsförmågan negativt. Dessa försämringar är större om man dessutom utsätts för störmoment, till exempel ljud från publiken. Källa: Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott (C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård) 11

12 Droger och doping Ofta Sällan Aldrig Ledare rekommenderar ungdomar att äta kosttillskott Vi har tillfällen i träningsgruppen när vi diskuterar doping och vilka regler som gäller Kommer aktiva i kontakt med droger via ledare, andra aktiva eller föräldrar Så här vill vi ha det (droger och doping): fakta: Riksidrottsförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.! Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. Källa: rf.se, Riksidrottsförbundet vaccinera klubben mot doping på klubben 12

13 Tobak Ofta Sällan Aldrig Ungdomar röker/snusar på klubbens anläggning Ledare/tränare röker/snusar vid aktivitet för ungdomar Ungdomar använder tobak i samband med läger eller bortamatch/tävling Ledare bjuder på tobak till ungdomar under 18 år Tobak används i föreningens lokaler Cigaretter och snus säljs i föreningens cafeteria Så här vill vi ha det (tobak): fakta:! Trots att de flesta känner till åtminstone en del av riskerna fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det oftast dröjer så länge innan skadorna märks, mellan 10 och 30 år, ibland så länge som 40 år. a Varje smågrupp redovisar, inför den stora gruppen, en situation som man diskuterat mer ingående. Tidig debut farligast Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död redan mellan 35 och 69 år. I högre åldrar är risken dubbelt så stor som för icke rökaren. Med alla åldersgrupper medräknade avlider varannan rökare som debuterat i tonåren långt i förtid av sin rökning. Källa: tobaksfakta.se 13

14 a Efter att ni genomfört övningarna fortsätter ni att diskutera följande frågeställningar: Vad tycker vi ska gälla för följande grupper i vår förening? Ledare Barn/ungdomar Föräldrar/andra vuxna 14

15 Vad vill vi ska gälla på våra anläggningar? Vad vill vi ska gälla vid tävlingar/matcher 15

16 Hur gör vi för att alla i föreningen ska känna till policyn? Vid vilka tillfällen bör policyn tas upp? Vem har yttersta ansvaret för att policyn är tydlig i vår verksamhet? 16

17 Vad anser ni ska hända om de riktlinjer som ni kommit överens om och som föreningen beslutat om inte efterlevs? Vem/vilka ska ansvara för att riktlinjerna efterlevs och för eventuella konsekvenser när en riktlinje inte följs? a Återkoppla till styrelsen genom att kopiera sida

18 4. DAGS ATT FORMULERA EN POLICY För styrelsen Ni har nu fått ett bra underlag där det framgår vad både aktiva och ledare tycker och tänker om ANDT-frågorna kopplat till föreningen. Det är nu viktigt att ta fram en gemensam linje runt ANDT-området. Detta till stöd för ledare, aktiva och övriga medlemmar. En levande policy känner medlemmarna till... är styrelsen väl insatt i och stöttar... följs upp och revideras I ert arbete med att ta fram en policy kan följande frågor komma till användning: - Hur ser vi på en tränare (som ofta är ett föredöme för ungdomarna) som snusar eller röker på träning/tävling? - Hur ser vi på föräldrar som röker/snusar kring idrottarna? - Vad gör vi, och vilket är vårt ansvar, om vi stöter på medlemmar som har problem med alkohol eller droger? - Vad gäller kring fester, till exempel årsfest? - Vad gäller i klubblokalen? - Vad gäller vid skjutsning av eget och andras barn till match/tävling om jag druckit dagen innan? Tänk på ALLA områden i ANDT: - Alkohol - Narkotika - Doping - Tobak (både cigaretter och snus ingår) 18

19 TILL SIST... För att en policy ska fungera i praktiken måste den vara ett levande dokument i er förening. Den ska vara känd för alla i föreningen och den ska med jämna mellanrum diskuteras för att eventuellt förändras genom tillägg eller andra ändringar. Det är först när den blir en självklar del i er verksamhet och alla vet vad som gäller som ni kan se de alkohol- och drogförebyggande effekterna som den har på er förenings barn och ungdomar. Materialet är framtaget av Smålandsidrotten. Tryck: ARK-Tryckaren

20 SMÅLANDSIDROTTEN Box Jönköping telefon: e-post: hemsida: smalandsidrotten.se 20

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER LÄRARHANDLEDNING AV: NICKLAS BJERKA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 LGR11 OCH FÖRMÅGORNA...

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f.

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f. Värdegrunder för Sida 2 av 13 IFK s värdegrund Innehållsförteckning De olika värdegrunderna hittar du på följande sidor: Sida Drogpolicy... 3-5 Jämlikhet, Jämställdhet & Jämställd idrott... 6 Tränare/Ledare...

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer