Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15"

Transkript

1 1

2 2

3 Årsredovisning OM ÅRSREDOVISNINGEN Detta är en gemensam årsredovisning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). I årsredovisningen är också Locums hållbarhetsredovisning integrerad i de verksamhetsbeskrivande delarna. Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) och ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB. Locum förvaltar fastigheter inom LFS, bistår SLL och hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor samt genomför på uppdrag av SLL byggprojekt. LFS är en resultatenhet inom SLL där landstingets vårdfastigheter redovisas, exklusive Nya Karolinska Solna. Årsredovisningen finns förutom i tryckt format även på locum.se under fliken Om Locum. Webbversionen är skapad i responsive design för att underlätta läsningen i mobila enheter. 3

4 INNEHÅLL SID Locum i korthet 5 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Framtidens vårdbehov 9 Styrning mot strategiska mål 11 Attraktiv arbetsgivare 15 Ledning, styrelse och revisorer 18 Kvalitetssäkrat miljöarbete 20 Kunderna har ordet 24 7 kundområden: Danderyd/Norrtälje Karolinska Universitetssjukhuset/KI Kommersiellt Privat vård/övriga SLL-bolag S:t Göran/Södertälje SLSO/HSF/externa lokaler Södersjukhuset 42 Facility Management med fokus på kundnytta 45 Ekonomi i balans 46 Årsredovisning 2014: - Landstingsfastigheter Stockholm 48 - Locum AB 62 Om hållbarhetsredovisningen 74 GRI-index 76 Definitioner 78 Kopparhuset på Löwenströmska sjukhuset. De åtta nya ventilationsaggregaten har fått en egen byggnad på sjukhusets tak. De är klädda med kopparplåt för att stämma överens med arkitektens idé om byggnadens form och val av material. 433

5 LoCUM i KorTHeT Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården. 51% 52% NKI* 2012 NKI* % NKI* 2014 *Nöjd-Kund-Index SJÄLVKLARA VÄRDEN FÖR VÅRDEN Hälso- och sjukvården är en stor arbetsplats där många personer i olika yrkeskategorier samarbetar för att patienterna ska få en god vård. För Locum är det en självklarhet att de lokaler vi utvecklar och förvaltar ska bidra till en läkande vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. självklara värden för vården är Locums vision och det bärande elementet i vårt varumärke och vårt uppdrag. vägledande i vårt arbete är våra värderingar: Kundnytta, helhetsansvar och samverkan. Konkret innebär det att vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med våra kunder och leverantörer. BETYDANDE BESTÄLLARE de vårdfastigheter som Locum förvaltar uppgår till ett bokfört värde på 12 miljarder kronor. Utöver egna anställda syssel sätter entrepre nörer och konsulter. På uppdrag av landstinget genomför vi årligen runt byggprojekt till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. SPECIALISTER PÅ VÅRDMILJÖER Locum är ett bolag med specialistkompetens inom såväl fastighetsförvaltning och byggprojektledning som utveckling av vårdmiljöer. vi är drygt 270 anställda erfarenhet från vårdområdet. Locums förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare är viktig. den kompetens, erfarenhet och drivkraft våra medarbetare har är av stor betydelse för att Locum ska nå sina mål, genomföra sitt uppdrag och skapa självklara värden för vården. HÅLLBARHETSARBETE Tillsammans med våra kunder och leve ran - törer arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. Arbetet med vårt sätt att arbeta och vårt sätt att vara bedrivs långsiktigt utifrån etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn. Hållbar utveckling utgör en självklar och integrerad del i vår verksamhet. när vi rustar upp och förvaltar fastigheter gör vi det med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi. Centralt i vårt arbete är att göra rätt från början att vara proaktiva och tänka långsiktigt. KUNDNYTTAN CENTRAL Att våra kunder är nöjda ingår i samtliga medarbetares ansvar. Med rätt medarbetare på rätt plats ska vi kunna tillmötesgå, och ibland även förekomma, kundernas behov. vi följer årligen upp kundnöjdheten som har förbättrats tre år i rad. resultatet visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete och resultatet utgör ett bra underlag för fortsatt dialog och ytterligare förbättringar. NÅGRA NYCKELTAL FÖR LOCUM AB Nettoomsättning, miljoner kr varav förvaltningsarvode, miljoner kr varav tjänsteförsäljning, miljoner kr Rörelseresultat, miljoner kr Balansomslutning, miljoner kr Antal årsarbetare Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), % Nöjd-Kund-Index (NKI), % NÅGRA NYCKELTAL FÖR LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM Investeringar i fastigheter varav strategiska investeringar, miljoner kr ** varav övriga investeringar, miljoner kr Planerat underhåll i fastigheter, miljoner kr ** I 2012 års investeringsvolym fanns ej begreppet strategiska investeringar. 5

6 vd HAr ordet MARIE BOESTAD 2014 har till stor del präglats av de stora ny- och ombyggnationerna som ska genomföras för att klara vårdbehovet i stockholms län. effekterna av de stora satsningarna visar sig redan ekonomiskt inte aktiverats och landat som avskrivningar i resultaträkningen. vi hade en investeringsvolym för 2014 som översteg 2013 års volym med nästan en miljard och investeringarna förväntas fortsätta öka. Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums fyra strategiska mål; nöjda kunder, Hållbar utveckling, ekonomi i balans och Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare. vårt hållbarhetsarbete bygger på vår vision självklara värden för vården. som en del i detta arbete har vi tagit fram en hållbarhetspolicy samt i en gedigen intern förankringsprocess arbetat fram vårt sätt att vara. i vårt sätt att vara beskrivs hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållande till varandra och till våra samarbetspartners. i enlighet med vårt uppdrag ska vi i våra byggprojekt arbeta resurssnålt och hållbarhetsanpassat. det är viktigt att komma ihåg att större delen av fastigheternas livscykelkostnader ligger i drift- och förvaltningsskedet. vårt mål att försöka uppnå standarden Miljöbyggnad guld för de stora byggprojekten känns därför rätt då vi både säkerställer energieffektivitet, hållbara giftfria materialval och bra inomhusklimat för både verksamheter och patienter. extra roligt är att vi genom att ha dessa mål för byggprojekten, exempelvis på södertälje sjukhus, erbjudits möjlighet genom en så kallad grön obligation. intressentdialogen är prioriterad vid våra stora byggnationer. Bland annat har vi infört pulsmöten där vårdverksamheterna får kort och effektiv information om vad som sker och vilka störningar som kan väntas. Att bedriva vård samtidigt som ny- och ombyggnation sker är en utmaning för oss, våra kunder och berörda patienter. det är av stor vikt att de insatser som Locum gör får önskad effekt, vilket i dagsläget återspeglas i ökande kundnöjdhet. Parallellt med de stora investeringarna har ökad kundnöjdhet varit i fokus under året. i samband med genomförandet av vår upphandling av Facility Managementtjänsterna lokalvård, vaktmästeri och reception/servicecenter har vi tagit på oss ett tydligt leverantörsansvar med tillhörande controllerfunktion för att säkerställa att våra kunder får överenskommen servicenivå. i samband med driftsättningen lanserades vår nya kundtjänst som en väg in. Allt för att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, göra beställningar, felanmälningar, med mera. vi har även upphandlat och håller på att implementera ett nytt fastighetsförvaltningssystem som kommer att ge oss en helt annan grund att analysera data och arbeta med ständiga förbättringar. Först ut att lanseras var ärendehanteringsmodulen som kundtjänsten använder i sitt dagliga arbete. vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar. vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål. MARIE BOESTAD Tillförordnad vd, Locum AB Under verksamhetsåret 2014 var nathalie Boulas nilsson verkställande direktör för Locum AB. Hon lämnade sitt uppdrag den 13 mars NAMN: Marie Boestad ÅLDER: 46 år OANAT INTRESSE: Plocka bär, gärna hallon och havtorn. Vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar.vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål.

7 ordförande HAr ordet P A UL LI N D Q UIST Locum förvaltar cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler åt stockholms läns landsting. Till största delen används fastig heterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna. Lokalerna ska utvecklas på ett sätt som säkerställer att även framtidens patienter får bra vård i väl anpassade lokaler. Locums styrelse har det senaste året tagit många beslut avseende om- eller tillbyggnation av de fastigheter och lokaler som ägs av landstinget och redan nu kan man börja se fastigheternas förvandling. Målet med varje beslut är att skapa bättre arbetsoch vårdmiljö för anställda och patienter i enlighet med Framtidsplanen för hälsooch sjukvård. Under året togs det första spadtaget för danderyds sjukhus nya akut- och ambulans mottagning och på bland annat södertälje sjukhus startade byggnationen av en ny behandlingsbyggnad. i samverkan med stockholms stad har södersjukhuset fått en ny trappa ner mot ringvägen och s:t görans sjukhus ska få en ny för lossnings avdelning och nya kraftstationer. På Löwenströmska renoverar och återställer vi fastighetens ursprungliga utseende genom att återbelägga delar av fasad och tak med koppar. Även fasadplåtarna på danderyds sjukhus, som med tiden blivit rosa, har nu återfått sin ursprungliga blågröna nyans. i november invigdes den nya entrén på Jakobsbergs sjukhus som byggts enligt vårt nya entrékoncept och på norrtälje sjukhus har ett nytt bårhus färdigställts, med fördubblad kapacitet och visningsrum med tillhörande rogivande trädgård som ger de anhöriga möjlighet att värdigt och i avskildhet ta avsked. Jag ser fram emot att ta itu med de frågeställningar och utmaningar som kommer i vår väg. Först och främst ska vi ha patienternas bästa i fokus, men även de anställda, anhöriga och alla besökare ska känna sig välkomna och trygga i våra fastigheter och lokaler. PAUL LINDQUIST styrelseordförande, Locum AB Till största delen används fastigheterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna. NAMN: PAUL LINDQUIST ÅLDER: 50 år INTRESSEN: Familjen, båtliv, resor. 7

8 Diciderferum ullictire enest, cus et volorem laccum autem perupt aspiet libusdam. HÄR BORDE VI KUNNA PLOCKA EN BILD FRÅN DOKUMENTATIONEN. MÖJLIGT ATT VI MÅSTE KLAPA DENNA BILD OM NATHALIE BEHÖVER EN SIDA TILL. Illustration på Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad som ska vara klar

9 FrAMTidens vårdbehov Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt, vilket ställer högre krav på vården. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har landstinget tagit fram en Framtidsplan för hälsooch sjukvård (Framtidsplanen) som nu genomförs. Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i länet. NYA TIDER KRÄVER NY SJUKVÅRD en del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att ge vård åt patienter som behöver särskilda resurser samtidigt som övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård. det nybyggda universitetssjukhuset nya Karolinska solna kommer att ansvara för den allra mest högspecialiserade vården. investeringar kommer att göras både för att bygga om södertälje sjukhus är först ut i raden av de sjukhus där stora byggprojekt kommer att genomföras. i Framtidsplanen ingår att olika vårdgivare i högre grad än idag ska samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. som teknisk och ekonomisk förvaltare av vårdfastigheter inom stockholms läns landsting (sll) är Locum en viktig aktör i den största förändringen av stockholms sjukhus i modern tid. VÅRDMILJÖER BEHÖVER OCKSÅ VÅRDAS Utgångspunkten i de planerade ny- och ombyggnationerna är att vårdsystemet ska kunna anpassas efter framtida behov. För att lyckas med detta är det helt avgörande med ett gediget förarbete. i vårt arbete styrs vi dels av landstingets strategiska fastighetsutvecklingsplaner, som övergripande styr utvecklingen av sjukhusområdet, dels av Locums egna förvaltningsplaner. vi ställer tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar och använder livscykelkostnadsanalyser för att komma fram till långsiktigt ekonomiskt bra val. Byggnaderna ska kunna förändras i takt med att forskningsrön, behandlingsmetoder, teknik eller arbetssätt ställer nya krav. LÄKANDE VÅRDMILJÖER MED PATIENTEN I FOKUS vårdmiljöer som bidrar till patienters utgångspunkt i Locums arbete med att utveckla ändamålsenliga vårdlokaler. och läkande vårdmiljöer som möjligt har sll:s fastighetsbestånd, där ett syfte är att Ändamålsenliga lokaler underlättar för vårdgivaren att ge god vård. Lokalerna ska i sin utformning stödja säker vård, effektiva arbetssätt och verksamhetsutveckling samt god logistik. effektiva arbetssätt utmärks exempelvis av att vårdpersonal kan fokusera på patienten och dess situation, vilket är värdeskapande för patienten. när upprustningen och utbyggnaden av sjukhusen är färdigställd kommer det bland annat att intensivvårdskapacitet. det kommer även rum med egna hygienutrymmen som ger högre patientsäkerhet, integritet och bättre komfort än idag. TILLSAMMANS MED VÅRDEN de kommande årens byggarbeten kommer till och från att påverka personal, patienter och besökare. Ansvariga för byggprojekten och ansvariga för sjukvården samarbetar för att en hög patientsäkerhet ska bibehållas, för att störningarna ska mini meras och för att arbetsmiljön för personalen ska vara god. ARBETSMILJÖ I BYGGPROJEKT risken för att olyckor kan inträffa är höga vid stora ny-, om- och tillbyggnationer. Under 2014 har Locum arbetat intensivt med riskhantering och förebyggande av risker i byggprojekt. För att säkerställa behörighet och sund konkurrens ställer Locum krav på och följer upp att de som arbetar i Locums byggprojekt bär byggbranschens id06-behörighetskort. som ett led i Locums strävan för ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn, har vi även tagit fram en obligatorisk i sjukhusmiljö. Filmen tydliggör hur Locums medarbetare och entreprenörer bör agera för att skapa säkerhet för oss och våra entreprenörer, för patienter, personal och besökare. 9

10 KUNDENS ÅSIKT OM HUR KOMMUNIKATIONEN FUNGERAR MELLAN KUNDEN OCH LOCUM Mycket bra, 25 % Bra, 34 % Acceptabelt, 28 % Dåligt, 9 % Mycket dåligt, 4 % KOMMUNIKATION OCH DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER Locums intressenter är de grupper och personer som påverkar eller påverkas av Locums verksamhet. vi för en löpande dialog för att försäkra oss om att vi prioriterar rätt frågor och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. vi arbetar med kontinuerlig information till våra kunder om den dagliga driften av fastigheterna. Under året har vi arbetat vidare med kundvårdsplaner för respektive kund. Fokus har varit att arbeta närmare kunden samt att ge bättre och snabbare återkoppling. vi arbetar fortlöpande med bygg- och störningsinformation bland annat via så kallade pulsmöten, nyhetsbrev, digitala skärmar och broschyrer. vi har även tagit modeller (virtuella byggnadsinformationsmodeller). Utställningar om ny-, omoch tillbyggnationerna görs allteftersom i anslutning till sjukhusens entréer. Med god kommunikation om varför, till vilken nytta och hur resultatet ska bli ökar förståelsen för buller och annan påverkan som följer med byggprojekt. För oss på Locum är det av största vikt att såväl närboende som personal, patienter och besökare känner sig välinformerade och delaktiga i dialoger kring byggprojekten. Under året har vi tillsammans med representanter från bland annat berörda kommuner, sjukhus och landstinget lätta detaljplaneprocessen och ansökan om bygglov. Under 2014 nominerades vår kundtidning rum till svenska Publishingpriset i kate gorin Kundtidningar. Tabellen nedan visar en översikt över de mest aktuella ämnena 2014 för våra vikti - gaste intressentgrupper och hur vi för dialog kring dessa ämnen med intressenterna. INTRESSENT ÄMNEN DIALOGTILLFÄLLEN/KANAL Ägare, styrelse, politiker Aktuella beslut, policydokument Färdigställande av ny-, om- och tillbyggnad Informationsmöten, styrelsemöten, styrelseseminarium Invigning/spadtag, kundtidningen Rum Kunder Trygghet, säkerhet, utvärdering, kundnöjdhet Kundenkät, driftenkät, trygghetsvandringar, gå-turer 2, anvisningsfoldrar exempelvis elsäkerhetsanvisningar Medarbetare, även framtida Samarbetspartners, leverantörer Medborgare i Stockholms län, lokalsamhället Intresseoch branschorganisationer Pågående projekt Trivsel på arbetsplatsen, utmaningar och pågående projekt Arbete i vårdens lokaler Medborgardialog Tillgänglighet, styrdokument, benchmarking, upphandling, LOU, hållbarhet, forskning och utveckling, FOU, fastighetsteknik, Facility Management, vårdlokaler, arkitektur, lokalplanering, fastighetsförvaltning Pulsmöten 1, frukostmöten, kundmöten, husmöten, Husguiden, kundernas intranät, digitala nyhetsbrev, kundtidningen Rum, invigning/spadtag, broschyrer, informationsblad, locum.se, digitala skärmar (informationstavlor), utställningar, informationsoch utbildningsfilmer Seminarier, workshops, morgonsamlingar, vårt intranät Locumportalen, konferenser, arbets platsträffar (APT), bolagsövergripande utbildningar, Barnens dag, Business Arena, öppet hus för studenter och kollegor i branschen, informations- och utbildningsfilmer, arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor Webbplats, samrådsmöten, informations- och utbildningsfilmer, gå-turer 2, öppet hus för studenter och kollegor i branschen Pensionärsträffar, Business Arena, Husguiden, byggskyltar, vepor, digitala skärmar (informationstavlor), broschyrer, informationsblad, utställningar, informations- och utbildningsfilmer, boendemöten, gå-turer 2 Nätverksträffar, samverkansmöten, seminarier, utbildningar, erfarenhetsutbyte 1 Pulsmöte är en metod för strukturerade stå-upp-möten framför en pulstavla med information om hur ett projekt/verksamhet ligger till gentemot plan samt vad som kan ligga till grund för eventuella avvikelser/störningar. 2 Gå-turer är en metod för att utvärdera den byggda miljön. Genomförs kontinuerligt och systematiseras under det andra kvartalet

11 styrning MoT strategiska MÅL Vår ägare Stockholms läns landsting formulerar våra uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums styrelse följer upp och utvärderar verksamheten.vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. ÄGARE OCH STYRNING Locum AB är en serviceenhet inom stockholms läns landsting (sll). Locum ägs av sll genom Landstingshuset i stockholm AB. sll är en politiskt styrd i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag. 1 För vårt styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll är delar av det integrerade kraven i iso 9001 och iso LOCUMS UPPDRAG av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda sll samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter stockholm (LFs). LFs är en resultatenhet inom stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Bolaget bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. därutöver kan landstinget besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare. INTERNKONTROLL Landstingets verksamheter ska upprätta interna kontrollplaner för att säkerställa att ägardirektiv och uppsatta mål uppnås samt att sll:s övergripande riktlinjer följs. den interna kontrollplanen används som underlag för granskning att åtgärder vidtas i före byggande syfte. Hos Locum är den interna kontrollplanen en del av Loggen, en bolagsövergripande handlings- och åtgärds plan för hantering av iakttagelser och avvikelser från medarbetare, interna och externa revisioner. den interna kontrollplanen tas fram utifrån en bolagsövergripande riskanalys. efter genomförd riskanalys dokumenteras de risker som har högst riskvärde tillsammans med åtgärdsförslag i den interna kontrollplanen. Upp följning genomförs kontinuerligt. granskning redovisas för styrelsen tertialvis och vid årsbokslutet. AFFÄRSPLAN i Locums årliga affärsplan redovisas förut sättningar för bolagets verksamhet, bola gets vision, värdegrund, strategiska mål och nyckel tal över en treårsperiod 1 Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet. Rörpostsystem på Danderyds sjukhus. Rörpostsystemet är en fem kilometer lång smågodstransportör som transporterar prover, blodpåsar och fryssnitt med hjälp av tryckluft och omfattar hela sjukhuset. 11

12 Vårdmiljö på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge sjukhus. Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med betydande ansvar för länets vårdfastigheter. Därför är det viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på rätt sätt att det blir hållbart och långsiktigt MARIE BOESTAD, T I L L F Ö R O R D N A D V D, L O C U M A B 1 Fastställdes av styrelsen för Locum AB den 25 september 2014, under namnet Locums policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Den 30 januari 2015 beslutade styrelsen om namnändring till Hållbarhetspolicy. samt kvalitets- och miljömål. i affärspla - samt fokusområden för året. varje avdelning upp rättar en verksam hetsplan utifrån affärs planen. varje medarbetares individuella utvecklingsplan är knuten till de strategiska målen i affärsplanen och till aktiviteter i avdelningens verk samhetsplan. På så sätt säker ställs att mål bryts ned från övergripande till individnivå. STRATEGISKA MÅL Nöjda kunder Tillsammans med våra kunder planerar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård kostnadseffektiva, bra vårdmiljöer som möter såväl vårdens som patienternas behov. Vårt arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med stöd av vårt ledningssystem. Vi använder Lean för att vidareutveckla arbetskulturen kring kundnytta och ständiga förbättringar. i Locums utvecklingsarbete prioriteras områden som ger nöjdare kunder. Under året har bland annat en ny driftstrategi tagits fram och implementeringen av nytt fastighetsförvaltningssystem har påbörjats med syfte att förbättra uppföljningen av driften. Under hösten har en ny kundtjänst lanserats som en-väg-in för att effektivisera hanteringen av ärenden, men även för att förbättra kundservicen och bemötandet. våra tjänster inom Facility Management har vidareutvecklats under året och bidrar till att kunderna kan ha större fokus på den egna kärnverksamheten. vi genomför årligen en kundmätning för att säkerställa att våra kunder är nöjda med vårt arbete. Kundmätningen tydliggör områden som Locum behöver förbättra och utgör grunden för kommande års verksamhetsplanering. resultaten rappor teras till ledningsgruppen och berörda avdelningar. Ur resultatet hämtas Locums övergripande nyckeltal för nöjd-kund-index (nki) som är ett sammanvägt värde från tre standardiserade frågor i enkäten. På de sjukhus där behovet av åtgärder är som störst görs kvalitativa mätningar i form av djupintervjuer av kunder för att få ytterli gare förståelse. resultatet från vår kundenkät visar på att kundnöjdheten har ökat även under det har varit glädjande att se att de om råden som vi särskilt har prioriterat har gett bra resultat. ett prioriterat område var trygghet känner sig trygga i och runt sjukhusen. Läs mer: Kunderna har ordet (se sidorna 24 27), Facility Management med fokus på kundnytta (se sidan 45) Hållbar utveckling Vi har ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete och beaktar sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av vår verksamhet, både för medarbetare och för samhället i stort. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att gemensamt medverka till att uppfylla målen i landstingets miljöutmaning För ny- och tillbygg nation samt större ombyggnation är målet Miljöbyggnad nivå Guld. Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums strategiska mål och vår Hållbarhetspolicy 1. vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har och sammanfattar ansvaret under följande hållbarhetsområden: Mänskliga rättigheter efterlevnad av lagar och regler omsorg om miljön intressentdialog Utveckling av lokalsamhället Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder Ansvar i leverantörskedjan i vårt sätt att vara beskriver vi våra hållbarhetsområden hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållandet till varandra och till våra samarbetspartners. 12

13 STYRKORT MED STRATEGISKA MÅL, NYCKELTAL OCH UTFALL NÖJDA KUNDER Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Nöjd-Kund-Index (NKI), % Lokalmätning, skala 1 5 N.A 4,1 >4 >4 >4 >4 Projektmätning, skala 1 5 4,3 4,4 >4 >4 >4 >4 Driftmätning, % Trygghetsindex, % HÅLLBAR UTVECKLING Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Tillförd energi, kwh/m 2 A-temp Tillförd energi, kwh/m 2 A-temp Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp Andel förnybar energi, % Andel godkända byggprodukter enligt Byggvarubedömningen; % >95 >95 >95 Sorterat avfall från byggentreprenad, % >90 >90 >90 >90 EKONOMI I BALANS Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr Locum AB Resultat före skatt, mkr ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH STOLTA MEDARBETARE Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), % Ledarindex, % N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året. 1 Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15 3 Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15 13

14 Laboratorium på Danderyds sjukhus. 78% 79% NMI* 2012 NMI* % NMI* 2014 * Nöjd-Medarbetar-Index vårt sätt att vara ingår i Locums hållbarhetsarbete och bygger på vår vision självklara värden för vården och våra värderingar: Kundnytta, helhets ansvar och samverkan. vårt sätt att vara är ett ständigt pågående arbete på Locum. vi strävar efter att samarbeta med leverantörer med värderingar som överensstämmer med våra egna och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och sll. vi använder sll:s uppförandekod vid upphandling av leverantörer. Medarbetarna genomgår årligen obligatorisk utbildning i riktlinjer för externa kontakter, som bland annat tar upp bisyssla, jäv, otillbörliga förmåner samt givande och tagande av muta. Läs mer: Kvalitetssäkrat miljöarbete (se sidorna 20 23), Kunderna har ordet (se sidorna 24 27), Om hållbarhetsredovisningen (se sidorna 75 77). Ekonomi i balans Vi förvaltar och utvecklar fastighetsbeståndet inom Landstingsfastigheter Stockholm, i syfte att skapa värde för kunder, ägare och medborgare i Stockholms län. Locums mål är att utifrån ställda ekonomiska krav från ägaren och långsiktigt bidra till sll:s mål om en ekonomi i balans. För detta anger sll varje år ett konkret mål för resultatet med avseende på Landstingsfastigheter stockholm (LFs) och Locum AB. Läs mer: Ekonomi i balans (se sidan 46) Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Genom att vara ledande på vårdmiljöer är vi en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompe tenta medarbetare. Vi erbjuder en företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande kollegor och utvecklande arbetsuppgifter. ett strategiskt och systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt centralt för att Locum ska lyckas attrahera nya medarbetare har vi mångfaldsfokus. Bolaget har också arbetat fram en chefs- och ledarskapsplattform, där samtliga chefer gått chefsutbildningen Utvecklande ledarskap. Läs mer: Attraktiv arbetsgivare (se sidorna 15 17) FOKUSOMRÅDEN UNDER 2014 de fyra fokusområden som Locum har arbetat med under 2014 för att nå de strategiska målen delas in i kundnöjdhet, utveckling av tjänster, säkerställa leverans av projekten till Framtidens hälso- och sjukvård samt utveckla och genomföra kommunikationsaktiviteter. samtliga fokusområden har påbörjats under året och vidare med under FOKUSOMRÅDEN FÖR 2015 inför 2015 har nya fokusområden arbetats fram. Huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara arbetet med att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar. vi kommer också att arbeta med att säkerställa leveransen av projekten för Framtidens hälso- och sjukvård med fokus på kvalitetssäkring, ekonomi- och tidsstyrning samt riskhantering. vi kommer att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete genom vårt sätt att vara samt arbeta vidare för att minska energiförbrukningen. För att bli en ännu mer konkurrenskraftig arbetsgivare kommer vi att arbeta vidare med vår företagskultur och sammanhållande utbildningsplaner för utbildningsbehovet inom företaget. 14

15 ATTrAKTiv ArBeTsgivAre En attraktiv och utvecklande arbetsplats som värdesätter mångfald och erbjuder en engagerad, hälsosam och hållbar arbetsmiljö är en självklarhet för oss på Locum. Tekniskt intensiva fastigheter och möjlighet att bidra till samhällsnytta var avgörande då jag valde Locum som arbetsgivare. Att hållbarhetsfrågorna är viktiga inom företaget underlättar för mig att göra bra val. M ARTIN TOLLER, KUNDANSVARIG KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING Locum är ett kompetensföretag som skapar hållbara och läkande vårdmiljöer. det innebär att vi har specialister inom en rad områden. vi har kompetenser som gör att vi kan ta helhetsansvar från planerings skede till förvaltning och drift av fastigheterna. vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår roll som attraktiv och ansvarstagande arbets givare, i en bransch där konkurrensen om framtida medarbetare är hård. Under året har vi rekryterat ett stort antal nya medarbetare. Kompetensutveckling av våra medarbetare är viktigt. Alla avdelningar avsätter årligen i samband med budget medel för kompetensutveckling och omvärldsbevakning aktiviteter som ofta sker i form av deltagande i kurser, konferenser och utbild ning. Utbildningsinsatser som rör alla anställda i Locum, berör hela yrkes grupper eller är av strategisk betydelse för företaget planeras och budgeteras gemensamt av Hr-avdelningen. FÖRETAGSKULTUR SOM SKAPAR STOLTHET Locum arbetar långsiktigt och strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke (employer Branding). det handlar konkret om att vara en bra arbetsgivare med stolta medarbetare. För att klara av detta måste vi kunna erbjuda en god arbetsplats med ett gott ledarskap, utvecklande arbetsuppgifter samt möta individen utifrån dennes intressen och behov. Att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är något som vi ser som väldigt viktigt. Locums företagskultur präglas av att vi känner ett helhets - ansvar och vi strävar efter att samverka externt och internt för att öka kundnyttan. det, tillsammans med spännande utmaningar och den höga kompetens med arbetarna besitter, bidrar till en företags kultur som skapar stolthet. MÅNGFALD GER DYNAMIK Locum strävar efter att vara ett företag med jämställdhet och mångfald. Mångfald skapar bättre dynamik och möjligheter till kreativa lösningar. det innebär att vi, när vi rekryterar, söker efter nya medarbetare i spannet mellan såväl mycket erfarna som helt nyexaminerade. Från att vi tidigare har rekryterat många medarbetare med främst teknisk utbildning blir det allt vanligare med andra bakgrunder som från servicebranschen eller fastighetsmäklarsidan i takt med vårt ökade kundfokus. vi bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehand ling. vi har tydliga rutiner om en medarbetare Martin Toller är kundansvarig på kund- och fastighetsavdelningen inom kundområde Karolinska Universitetssjukhuset/KI. Han har varit anställd på Locum sedan hösten Innan han kom till Locum hade han hört mycket gott om företaget, bland annat att personal- och kompetensutvecklingen skulle vara bra. 15

16 Lena Karlsson är projektledare på projektavdelningen inom projektområde Södersjukhuset. Hon har varit anställd på Locum sedan oktober Lena valde Locum för de utmanande och utvecklande arbetsuppgifterna som är kopplade till de intressanta projekten. Oavsett om du är man eller kvinna har du samma mandat och möjligheter på Locum. L ENA KARLSSON, PROJ EKTLEDARE 78% av de anställda rekommenderar Locum som arbetsgivare till andra. utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier. rutinerna följs även upp i den årliga medarbetarenkäten samt är en stående punkt på arbetsplatsträffar. FRAMTIDA MEDARBETARE en av de grundläggande drivkrafterna för att arbeta på Locum är viljan att arbeta inom en samhällsnyttig verksamhet. För att attrahera framtida medarbetare deltar vi regelbundet på olika mässor och arbetsmarknadsdagar. Business Arena är en mässa inom fastighetsbranschen, där vi kan marknadsföra oss mot de som redan är i branschen. vi medverkar också vid ett antal högskolors arbetsmarknadsdagar och erbjuder praktikplatser och examensarbeten till studerande. Arbetet ger resultat. en stor del av våra medarbetare rekommende rar oss som arbetsgivare till andra enligt vår medarbetarenkät. CHEFSUTBILDNING Cheferna har en avgörande roll för hur medarbetaren trivs. Locum arbetar därför mycket med chefsutbildningar för att cheferna ska ha bra verktyg och känna sig trygga i ledarrollen. vi använder oss av det beprövade utbildningskonceptet Utvecklande ledarskap som alla personalledande chefer ska ha som plattform. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Under 2012 införde Locum Lean i verk- moment och ta fram förbättringsförslag, som ökar kundnyttan och effekti viteten. vi fortsätter att uppmuntra alla såväl med arbetare som samarbetspartners och kunder att arbeta utifrån Lean. För att alla medarbetare verkligen ska ta till sig Leanmetodiken ingår den i vår introduktionsutbildning för nyanställda. HÄLSA, FRISKVÅRD OCH PENSION Locum har ett aktivt och förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. vart fjärde år erbjuds alla anställda en hälsoundersökning och vartannat år vänder sig erbjudandet till dem som är över 50 år. Locum stödjer också friskvårdsarbete bland annat genom bidrag till idrottsföreningens verksamhet och genom en friskvårdspeng som är tillgänglig för alla anställda. Medarbetare på en viss lönenivå kan också välja att förstärka sin pension, vilket innebär möjlighet att omfördela del av framtida lön till förmån för pension. Från 61 års ålder har medarbetare också möjlighet att trappa ner på arbetstiden. 16

17 STYRELSE VD VD-STAB ansvarar för affärsplanering, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, ledningssystem, revisioner, internkontroll, säkerhets- och beredskapsfrågor, juridik och registratur. FASTIGHETSUTVECKLING ansvarar för frågor avseende långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet, hantering av planärenden och utveckling av konceptprogram. Avdelningen genomför också transaktioner av fastigheter som inte är klassade som strategiska. EKONOMI & ADMINISTRATION ansvarar för redovisning, rapportering och uppföljning samt för låneportföljen, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi. Enheterna för Upphandling och IT förser Locum med kompetens och resurser inom respektive område. HR, SERVICE, KOMMUNIKATION & KUNDTJÄNST ansvarar för strategiska frågor inom HR och kommunikation, exempelvis strategisk kompetensutveckling. Avdelningen ansvarar även för styrning och stöd i löpande personalfrågor, intern och extern kommunikation, kundtjänst samt service för medarbetare och besökare i Locums lokaler på Östgötagatan i Stockholm. KUND- & FASTIGHETS- AVDELNINGEN har det samlade kund- och förvaltningsansvaret för Landstingsfastigheters fastighetsbestånd. Här finns alla kundområden. Läs mer om dessa på sidorna PROJEKTAVDELNINGEN samlar kompetens inom byggprojektledning och projektutveckling. Avdelningen är indelad i sex projektområden som leds av projektområdeschefer. SPECIALISTAVDELNINGEN hjälper kundområden och projektledningen med specialistkompetens för att nå funktionskrav, tekniska krav, energioch miljökrav. Specialisterna tar fram mål inom sina respektive specialistområden och följer upp verksamheten utifrån bland annat myndighetsbesiktningar. FACILITY MANAGEMENT utvecklar, förädlar och levererar (via upphandlade entreprenörer) Locums tjänster inom bland annat servicecenter, lokalvård, vakt mästeri/internservice, frukt och växter, brand skydds utbildning, telefoni- och datanät, telefoni, avfall och parkering. Läs mer om Facility Management på sidan 45. MEDARBETARNYCKELTAL Antal årsarbetare Andel kvinnor, % Andel män, % Kvinnor i ledande ställning, % Män i ledande ställning, % Personalomsättning, % 11 9,1 8,8 Antal anställda som avslutat sin anställning under året (på egen begäran eller pension) Sjukfrånvaro, dagar/anställd 3,9 9,4 10,9 Antal inhyrda konsulter på huvudkontoret (inte i drift- och byggprojekt) N.A N.A 5 Andel anställda år 7 % 7 % 4 % Andel anställda år 27 % 25 % 29 % Andel anställda år 32 % 34 % 34 % Andel anställda år 25 % 25 % 27 % Andel anställda 60 år 9 % 9 % 6 % Andel anställda som utsatts för hot eller våld 1 % 0 % 0 % Andel anställda som utsatts för kränkande särbehandling 2,1 % 2,3 % 1,7 % Andel anställda som utsatts för trakasserier 1 % 0 % 0 % Andel anställda som utsatts för sexuella trakasserier 0 % 0 % 0,9 % Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året. 17

18 LEDNING LOCUM AB MARIE BOESTAD TILLFÖRORDNAD VD Anställd: 1992 Född: 1969 Utbildning: Civilingenjör Bakgrund: Fastighetsekonom, förvaltare samt chef för olika enheter/avdelningar på Locum och Länsbyggen CHRISTINA HALLBERG HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1958 Utbildning: Fil. Kand. Kulturvetarlinjen, Beteendevetenskaplig utredarlinje och MSc Human Resource Management Bakgrund: Personalchef på Transmode Mandator, Cell-Network och C-ITS samt organisations- och managementkonsult på Allmentor AB PER-INGE BUSKAS VICE VD Anställd: 2011 Född: 1963 Utbildning: Universitetsstudier i juridik och samhällskunskap Bakgrund: Kanslichef för samordningskansliet på Stockholms läns landsting och stabschef på AB Storstockholms Lokaltrafik DAN ERIKSSON EKONOMIDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1965 Utbildning: Civilekonom och civilingenjör Bakgrund: Finance Director på Vision & Resurs Fastighetsutveckling AB (Doughty Hanson Real Estate), ekonomichef på Position Stockholm AB samt ekonomichef, controller, marknadsansvarig med mera på NCC AB CLAES MAGNUSSON PROJEKTDIREKTÖR Anställd: 2012 Född: 1968 Utbildning: Civilingenjör samt universitetsstudier i ekonomi och juridik Bakgrund: Avdelningschef, affärschef och entreprenadingenjör inom NCC Construction Sverige AB, arbetsledare och installationssamordnare på SIAB och arbetschef på Anderson Company Byggnads AB SAIJA THACKER TEKNISK DIREKTÖR Anställd: 1997 Född: 1971 Utbildning: Byggnadsingenjör Bakgrund: Miljöchef, enhetschef för Miljö & Energi, kvalitetssamordnare, miljösamordnare och miljöuppföljare på Locum samt materialplanerare på Bulten AB LENA CANDEMO DIREKTÖR FACILITY MANAGEMENT Anställd: 2013 Född: 1959 Utbildning: Lärarexamen information och marknadskommunikation, juridik, ekonomi och försäljning ledarskap Bakgrund: Projektledare, affärsutveckling och regionchef Facility Management på Compass Group AB, regionchef och ansvarig för konceptutveckling på ISS Facility Services och Key Account Manager, affärsutveckling på Proffice Sverige AB EMMA KINCH DIREKTÖR FASTIGHETSUTVECKLING Anställd: 2010 Född: 1972 Utbildning: Arkitektexamen och Arkitekt SAR/MSA. Bakgrund: Strategisk Arkitektur och Sweco Arkitekter GUSTAV HANSTAD TILLFÖRORDNAD FASTIGHETSDIREKTÖR Anställd: 2006 Född: 1971 Utbildning: Kandidatexamen inom byggteknik och förvaltning, KTH Bakgrund: Förvaltare på kundområde Karolinska och Kundchef för Danderyd/Norrtälje kundområde, Handläggande konstruktör på KJAB 45% KVINNOR I LEDANDE STÄLLNING 18

19 LOCUMS STYRELSE OCH REVISORER PAUL LINDQUIST (M) ORDFÖRANDE sedan Född: 1964 Befattning: Fastighets- och investeringslandstingsråd Stockholms Läns Landsting Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet Bakgrund: Ericsson, IBM, flera politiska uppdrag senast kommunstyrelsens ordförande på Lidingö Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i fastighets- och investeringsberedningen, ordförande i Stiftelsen Clara, ledamot landstingsfullmäktige LARS TUNBERG (FP) 1:E VICE ORDFÖRANDE sedan Född: 1956 Befattning: Vd för en friskolekoncern (Aprendere skolor) Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Bakgrund: Olika befattningar inom Ericsson, Ratos och Volvo Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, FM Täby YUSUF AYDIN (KD) LEDAMOT sedan Född: 1982 Befattning: Riskcontroller Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi och teknisk fysik Bakgrund: Arbetat med redovisning och som riskanalytiker Övriga Styrelseuppdrag: Ersättare landstingsfullmäktige, 1:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen CARINA PAULSSON ELLERT (S) LEDAMOT sedan Född: 1970 Befattning: Ombudsman Utbildning: Ombudsmannautbildning Bakgrund: Ombudsman Handelsanställdas förbund, ombudsman LO-distriktet i Stockholms län, politisk sekreterare, ledamot arbetsmarknadsrådet i Stockholm, ledamot i tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare landstingsfullmäktige ROLF LINDELL (S) 2:E VICE ORDFÖRANDE sedan Född: 1941 Befattning: F.d. departementsråd Utbildning: Samhällsplanerare Bakgrund: Kommun, länsstyrelser, Regeringskansliet Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, 2:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen SVEN ANDERSSON (S) LEDAMOT sedan Född: 1949 Befattning: Egen företagare Utbildning: Folkhögskola, IFL:s ledarskaps program Bakgrund: Arbetsförmedlare, projektledare Managementgruppen, regiondirektör Region Dalarna, VD Kommunernas hus Dalarna Övriga uppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige , ledamot ALFA-kassans styrelse MARTINA MOSSBERG (M) LEDAMOT sedan Född: 1965 Befattning: Oppositionsråd i Haninge Utbildning: Gymnasium Bakgrund: VD i spelbranschen, regionchef Svenska Spel, kommunstyrelseordförande Övriga styrelseuppdrag: Haninge Holding AB, vice ordförande i kommunstyrelsen i Haninge, m.m THOMAS BENGTSSON (MP) LEDAMOT sedan Född: 1971 Befattning: Arkitekt Utbildning: Arkitekt Bakgrund: Arkitekt Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens arvodesberedning samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gruppledare på Lidingö MIKAEL IGELSTRÖM (M) LEDAMOT sedan Född: 1958 Befattning: Egen företagare Utbildning: Civilekonom, Linköpings Universitet och International Banking, Pacific Lutheran University USA Bakgrund: VD för Cornerstone Real Estate LLP, Senior Director Colliers International AB och Marknadsdirektör Skandrenting AB Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Saltängen Property Invest AB (pub), ledamot landstingsfullmäktige, tillväxt & regionplanenämnden, forskningsberedningen, MWI Konsult i Stockholm AB ARBETSTAGARREPRESENTANTER BIRGITTA DAHLHOLM ARBETSTAGARREPRESENTANT VISON sedan Född: 1967 Befattning: Systemförvaltare Utbildning: Universitetsstudier i databas, IT-process och språk, informationskunskap Bakgrund: Traffic på reklambyrå, sekreterare, kvalitetshandläggare, systemförvaltare. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Platinas nationella användarförening SUPPLEANTER Maria Elgstrand (M) Björn Samuelsson (M) Christer Grunder (M) Margareta Cantell (C) Lena Hallerby (FP) Lowisa Anderzon (S) Solveig Holmgren (S) Roger Svalhede (S) Yildiz Kafkaz (MP) REVISORER LOCUM AB HUVUDANSVARIG REVISOR Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor) SUPPLEANT Mikael Sjölander (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Turid Stenhaugen Lars Joakim Lundquist Roine Hangvar Gunilla Jerlinger Jan-Erik Nyberg Sverre Launy Ulrika Ekengren ANNA-PIA LUNDBERG ARBETSTAGARREPRESENTANT AKADEMIKERFÖRENINGEN sedan Född: 1980 Befattning: Fastighetsutvecklare Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad Bakgrund: Vårdbiträde, behandlingsassistent, fastighetsutvecklare 19

20 KvALiTeTssÄKrAT MiLJÖArBeTe systemet Miljöbyggnad har Locum ett bra verktyg för att säkerställa att våra kunders lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Miljöbyggnad kan kopplas direkt till SLL:s övergripande mål och Locums strategiska mål. CERTIFIERAR ENLIGT MILJÖBYGGNAD miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Locums ledningsgrupp beslutade 2011 att alla nybyggna- Under 2014 har beslutet utvidgats att även gälla större om- och tillbyggnationer. Miljö byggnad är en kvalitetssäkring av våra projekt för oss och våra kunder. Krav som inte hanteras av Miljöbyggnad säkerställer Locum via miljöprogram, riktlinjer, upphandling och andra styrande dokument. i miljöprogrammen kravställer vi bland annat strålning och byggavfall. MILJÖARBETE I BYGGPROCESSEN Under 2014 har Locum infört Miljöbyggnad som en del i byggprocessen. Arbetsbeskrivningar, processer, rutiner ett stort antal medarbetare har också gått en företagsanpassad kurs i Miljöbyggnad. På södertälje sjukhus pågår Locums första projekt som byggs enligt Miljöbyggnad guld. Locum har under året arbetat tillsammans med region skåne och västra götalandsregionen för att anpassa bedömningskriterier för Miljöbyggnad till vårdlokaler. Anpassningarna är viktiga då vårdlokaler generellt är större och mer komplexa i jämförelse med andra lokal typer. Växtvägg på Maria sjukhus som sattes upp i samband med ombyggnationen av sjukhusets entré. 20

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande:

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande: locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 8/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson

Läs mer

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter

Läs mer

JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

JJ~ locum. 'IIAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7) locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN PROTOKOLL 9/15 1 (7) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson Suppleanter Maria Elgstrand

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1 2016-04-14 ÄRENDE 07 Bilaga 1 YTTRANDE LOC 1603-0551 Styrelsen för Locum AB:s yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och

Läs mer

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16 locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN PROTOKOLL 1/16 1 (lo) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Mikael

Läs mer

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 2/15 1 (9) fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 19 februari kl. 15.30-17.00, Östgötagatan 12 i sammanträdesrum Årstaviken plan 9 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Utdrag ur: Beslutsinformation 1(2)

Utdrag ur: Beslutsinformation 1(2) VÄRDEN FÖR VÄRDEN Utdrag ur: Beslutsinformation 1(2) från sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00 hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

Läs mer

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) VÄRDEN FÖR VÄRDEN fört vid samrnanträde med styrelsen i Locum AB LOC 1601-0227 Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Sven Andersson Yusuf Aydin Christer

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 " N ärvarande: Ledamöter Paul Lindquist Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING 2015-06-16 1(2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl. 16.00-17.00 Plats Locum AB,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

BESLUT 1 (2) Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019

BESLUT 1 (2) Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019 locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (2) 2016-01-20 Styrelsen för Locum AB Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019 Ärendet I ärendet redovisas förslag till reviderad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens arbetsutskott r ;; -j Skrivelse från Susanne Nordling (MP) angående

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4)

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4) I OC u m. VÄRDEN FOR VÅRDEN PROTOKOLL 3/15 1 (4) fört vid extrains sammanträde med styrelsen i Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Sven Andersson Carina Paulsson

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Årsredovisning och. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning och. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2013 Årsredovisning och Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll Sid Locum i korthet 3 Om redovisningen 4 Vd har ordet 5 Ordförande har ordet 7 Locum och framtiden 8 Styrning mot strategiska

Läs mer

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN 2016-05-23 VD stab Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas 12016-06-03 - ÄRENDE 03 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0340 Styrelsen för Locum AB Informationssäkerhetsklass

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer