Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16"

Transkript

1 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2 (8) Tillstånd skolstart 2015/16 Antalet ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 har minskat jämfört med tidigare läsår och är det lägsta sedan Skolinspektionens start Ett antal stora befintliga huvudmän står för en stor andel av ansökningarna. Ansökningarna gäller ofta större städer och storstäder. Det visar statistiken över inkomna ansökningar inför läsåret 2015/16. Statistiken i korthet Inom ramen för ansökningsomgången 2014 fick Skolinspektionen drygt 380 ansökningar, varav cirka 160 var ansökningar om att starta ny skola och 220 var ansökningar om utökning av befintlig skola. Av totalt 160 ansökningar om att starta ny skola rör drygt 100 ansökningar grundskola och cirka 50 gymnasieskola. Resterande ansökningar rör grundsärskola och gymnasiesärskola. Av totalt 220 ansökningar om utökning rör cirka 40 ansökningar grundskola och cirka 180 gymnasieskola. Ett mindre antal gäller grundsärskola och gymnasiesärskola. 2

3 3 (8) 1 Färre ansöker om ny skola Skolinspektionen har tagit emot drygt 380 ansökningar om att starta eller utöka befintliga skolor inför läsåret 2015/16. Av de inkomna ansökningarna rör drygt 160 nyetablering och 220 utökning av befintliga skolor med nya program och årskurser. Ansökningar om att starta ny skola har minskat kraftigt de senaste tre åren medan ansökningar om att utöka befintliga skolor ökat något. Ökningen av ansökningar om utökning kan delvis förklaras av att en del är omsökningar av befintliga inriktningar där tillståndet gått ut. Omsökningarna avser särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar, där godkännandet begränsas till att avse fyra år. Befintlig huvudman behöver därför ansöka om dessa godkännanden på nytt vart fjärde år om man önskar fortsätta med utbildningen. Diagram. Antal inkomna ansökningar om fristående skola till Skolinspektionen totalt samt nyetablering och utökning Nyetablering Utökning Totalt Både ansökningar om nyetablering av grundskola respektive gymnasieskola har minskat kraftigt sedan toppåret 2011 då flest ansökningar kom in. Minskningen är procentuellt något större för ansökningar om att starta ny gymnasieskola. En delförklaring till det låga/minskade antalet ansökningar om nyetablering i gymnasieskolan är sannolikt att det finns färre elever. Elevminskningen i gymnasieskolan beräknas fortsätta de närmaste två åren. 3

4 4 (8) Därefter förväntas, enligt prognos från Skolverket, elevkullarna återigen öka något. Diagram. Antal inkomna ansökningar om fristående skola inför läsåret 2015/16 uppdelat på skolform samt nyetablering respektive utökning Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Cirka två tredjedelar av ansökningarna om nyetablering rör grundskola. De flesta övriga ansökningar rör gymnasieskola. Ett mindre antal av ansökningarna avser grundsärskola och gymnasiesärskola. I år motsvarar ansökningarna om ny grundskola två procent av samtliga befintliga grundskolor. Motsvarande andel för gymnasieskolor är fyra procent. 4

5 5 (8) 2 Stora skolhuvudmän dominerar Skolinspektionen har sammanlagt tagit emot cirka 160 ansökningar från drygt 80 olika sökanden om att starta fristående skola inför läsåret 2015/16. De 10 huvudmän som lämnat in flest ansökningar står för nära 50 procent av dessa ansökningar. Diagram. Huvudmän med flest ansökningar om nyetablering inför läsåret 2015/16 per skolform ThorenGruppen AB Hermods AB Internationella Engelska Skolan i Lärande i Sverige AB JENSEN education college AB Grundskola Gymnasieskola Kunskapsskolan i Sverige AB Thoren Innovation School Move & Walk Sverige AB Magelungen Utveckling AB ThorenGruppen AB har lämnat in flest ansökningar om att starta ny skola, 24 stycken. Merparten av dessa ansökningar avser grundskola. Hermods AB och Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har lämnat in 9 ansökningar vardera. Samtliga ansökningar om att starta ny skola från Hermods AB rör gymnasieskola medan samtliga av ansökningarna från Internationella Skolan i Sverige AB avser nyetablering av grundskola. Flertalet av de huvudmän som lämnat in flest ansökningar om att starta ny skola inför läsåret 2015/16 tillhör de huvudmän som lämnade in flest sådana ansökningar inför läsåret 2014/15. Flest ansökningar inkom även då från ThorenGruppen AB. Andra huvudmän som lämnade in flera ansökningar om att starta ny skola var JENSEN education college AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB och Lärande i Sverige AB. 5

6 6 (8) 3 Flest ansökningar om att starta skola i större städer De drygt 160 ansökningarna om att starta ny skola som inkommit till Skolinspektionen rör sammanlagt 60 kommuner. Större delen av ansökningarna om att starta fristående skola till läsåret 2015/16 rör större städer och storstäder. Sökmönstret liknar förra årets ansökningsomgång. Tillsammans med förortskommuner står större städer och storstäder för 85 procent av ansökningarna om att starta ny skola. Diagram. Antal ansökningar till Skolinspektionen om att starta ny skola inför läsåret 2015/16, per skolform och kommungrupp enligt SKL:s definition 2011 Större städer Storstäder Förortskommuner till storstäderna Kommuner i tätbefolkad region Pendlingskommuner Kommuner i glesbefolkad region Glesbygdkommuner Grundskola Gymnasieskola Varuproducerande kommuner Förortskommuner till större städer Turism- och besöksnäringskommuner

7 7 (8) Även i förhållande till befolkningsmängden har det kommit in flest ansökningar om att etablera ny skola i större städer och storstäder men också i glesbygdskommuner. Merparten avser start av ny grundskola. Diagram. Antal inkomna ansökningar till Skolinspektionen om att starta ny skola läsåret 2015/16, per skolform och kommungrupp enligt SKL:s definition 2011, per invånare Större städer Storstäder Glesbygdkommuner Förortskommuner till storstäderna Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Förortskommuner till större städer Grundskola Gymnasieskola Pendlingskommuner Turism- och besöksnäringskommuner Varuproducerande kommuner 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 7

8 8 (8) De flesta ansökningarna om att starta ny skola avser etablering i Stockholm, Malmö och Göteborg. De flesta ansökningarna i Stockholm och Malmö avser grundskola. I Göteborg avser merparten start av ny gymnasieskola. Diagram. Antal ansökningar per kommun för kommuner där enskild huvudman ansökt om att starta nya skolor inför läsåret 2015/16, per skolform Stockholm Malmö Göteborg Uppsala Linköping Nacka Grundskola Gymnasieskola Solna Helsingborg Lund Beslut om ansökningarna Skolinspektionen kommer fatta beslut om ansökningarna senast den sista september Statistik över besluten kommer preliminärt publiceras på Skolinspektionens webbplats i november På Skolinspektionens hemsida kan du ladda ner tabeller och register över de ansökningar som kommit in: 8

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN!

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! 13 FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! Granskning av de skilda villkoren inom grund- och gymnasieskolan mellan kommunala och fristående, med en särskild granskning av aktiebolagsna RAPPORTFÖRFATTARE: STEN SVENSSON

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer