Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Gymnasierektorsgruppen Deltagare: Annika V Mölndal, Roy J Ale, Gunilla F Stenungsund, Bo L Alingsås, Lars O Göteborg, Marianne M Göteborg, Katarina L Öckerö, Björn S Mölndal, Aina G Mölndal, Magnus F Härryda, Christer H Kungsbacka Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn 1.Föregående mötes protokoll 2. Ung företagsamhet Karolina Palmér från UF deltog med reflektioner kring vad som händer efter UF. Kick-offen i fredags lockade 1000 elever till Konserthuset. Konceptet växer och i år är det 200 fler elever med. Vad händer när man har drivit ett UF-företag? Nollmätning Elever och lärare har intervjuats i hela landet. 8 av 10 lärare känner till UF. Över hälften av eleverna känner till UF. En färsk undersökning gjordes under våren. Förbundet i Stockholm gör en undersökning vart fjärde år. 23 % av de som drivit UF-företag har företagarerfarenhet 10 år senare dvs. vid 29 års ålder. 13 % av de som inte har drivit har samma erfarenhet. Det är 20 år sedan starten. Drygt elever har gått igenom konceptet. I snitt anställer de nya företagen 3,5 personer 8000 * 23 % * 4,5 personer= 8280 personer. Det kommer att skapas många nya jobb bland annat av de ungdomar som varit med om att driva UF-företag. Det som eleverna lär sig är: Ökad kunskap om företagande Drygt hälften har fått ökad förmåga att samarbeta, att ta initiativ samt lösa problem. Vad krävs för att starta på riktigt? Bra affärsidéer Ökad hjälp Mer kapital Mindre byråkrati Ökat självförtroende Solskenshistorier Therese Albrechtson, Porthälla , Trust It Bodyguard säkerhetsprodukter AB, 170 butiker säljer hennes produkter. Daniel Kjellén, Hvitfeldtska Producon AB, 20 anställda. Domännamn och varumärkesrättigheter på nätet 1

2 Christian Eriksson, Wall street trafikreklam Olle Salomonsson och Christer Rutgersson GTG Handelsbolag. Unikt skidlås. Madelene Oom Samskolan M Oom konsultverksamhet Maria Stare har egen reklambyrå. En del av dem som har drivit UF kommer inte att starta företag eftersom de tycker att det var svårt och jobbigt. Kanske undviker man några konkurser i framtiden pga detta. Ale tycker att det är ett mycket bra koncept, men hur skapar man mera mångfald bland de elever som deltar? Karolina berättar att det kanske är på gång en modernisering av tävlingen. Den regionala mässan är fredagen 9 mars nästa år. Kom gärna och besök. Yrkesprogrammens kurs Projekt och företagande försvinner, vilket försvårar. Skolverkets nya Gymnasiearbete kan möjligen också göra det svårare att genomföra UFkonceptet. Hur ställer sig det i förhållande till att styrdokumenten säger att det entreprenöriella perspektivet ska genomsyra programmen? Ev kanske gymnasierektorsgruppen kan skriva en inlaga om Gymnasiearbetet och UF vid ett senare tillfälle. Roy Jörgensen, Marianne Möller och Margaretha Allen utsågs till skrivande grupp om det blir aktuellt att skriva. 3. Rapport från IV-programmet Genomgång av rapporten, vilken bifogas anteckningarna. Det kommande samverkansavtalet bifogas till handlingarna. Observera elevers rätt att välja att vara kvar på ett IV-program om de hoppar av ett nationellt program. IV-nätverket arbetar vidare med ett antal frågeställningar under året. Reflektioner kring Skolverkets tillsyn i Göteborg. För lite tid till inspektionen. Rapporten lämnades till kommunens revisorer som underkände den. Skolverket accepterade detta delvis. Hur ska man arbeta med en rapport? Kan en deltagande observation utvecklas i stället? Jfr ALP-projektet i Alingsås, Lerum och Partille. 4. Reflektion kring GY 07 Hur tacklar vi reformarbetet? Öckerö gymnasieskola Har bara SM. Ett riksrekryterande Sjöfartsprogram. Övriga revideras. Avvaktar. Generella dragen under mässan. Inga lokala kurser kvar nu. Tidigare fanns trålfiske. Krokslättgymnasiet BF och OP har bra nätverk. Behöver inte göra så mycket. Två inriktningar där. Fässberg lägger ner ett SM. Ny inriktning i lärarutbildningen via Kerstin Stråhle. Hulebäcksgymnasiet Katalogen gick i tryck i fredags. Planering pågår. Inte så många SM. Tvär går vidare. Ind valen. Hur ska de fördelas över åren? 2

3 Ind valen har organiserats redan under hösten i år 1, men det har varit kaotiskt. I och med att 50-poängskurserna försvinner så väljer man en ny väg. 200 poäng i tvåan och 100 poäng i trean i fortsättningen. Nösnäsgymnasiet har 100 p i tvåan och 200 i trean. Alströmergymnasiet APL-grupper har gemensamma Ind val. T ex BP. 100, 200 poäng för vissa elever 150, 150 poäng för andra elever Aranäsgymnasiet Material kring programmen klart. Jobba med timplaner. Fördela timmarna på de olika poängen timmar på 2500 poäng. Ind valen. Samarbetar med Elof Lindälvsgymnasiet Fässbergsgymnasiet Pilotprojekt med VIHK som handlar om APL för SP och NV. Ett program med specifika besök inom företagsvärlden och inom förvaltningar. Seminarier om framtid eller liknande. Nösnäsgymnasiet Samtliga personalchefer på storindustrierna i Stenungsund. Eleverna i trean borde komma ut några veckor i trean. Koppla ihop dem med sitt projektarbete. Hållbar utveckling, genusperspektiv mm. Inte jobba i produktionen. En vecka förra året på SP. Eleverna hade en miljövecka med studiebesök. De fick in ett antal kurser. De vill nu ha en vecka i tvåan också. Alströmergymnasiet Har haft detta länge. Engagera yrkesråden så att man kan komma ut även på de här programmen. Risk för att de inte talar för alla andra. Fässbergsgymnasiet Ingår i två referensgrupper där det gäller ämnesbetyg, matematik och historia. Poängplaner och tryckt material. De valbara kurserna blir inte så många. Det rimmar inte med den behörighet som krävs på högskolan. Just NV-programgruppen vet inte hur de ska göra. De nationella kurserna gäller. Många lokala kurser kan man inte få in i systemet. Fässberg kommer att söka tillstånd för vissa kurser. Aranäsgymnasiet Kan man styra deras val så att eleverna får behörigheter? Kommer inte att ta in några på Event/data inför Fässbergsgymnasiet Hur får vi in datautbildningarna i studierna? Ylva Malm, Skolverket har sagt att man bör fortsätta att ha synpunkter på detta. Vuxenutbildningen har behov av dessa kurser. Bombardera med synpunkter! 3

4 Nösnäsgymnasiet Man kan ta poäng från svenska och samhällskunskap och ta in en datalärare. Ett antal modeller för att samordna för yrkesprogrammen. Idrottsprogrammet kommer kanske inte att starta. Alströmergymnasiet 15 p sv, 5 p ma, 5 p sh har man fördelat till data. I övrigt får programarbetslagen fördela sina timmar. GR Utbildning Utbildningspolitisk temadag om GY 07 arrangeras 19 oktober under eftermiddagen. Bräckegymnasiet Profiler utvecklas inom BP. Ersätter inriktningarna Ping pong startas i stället för Fronter. Datorn som verktyg. Lärlingsutbildning har man haft i några år. Det kommer att bli cirka 60 elever inom BP. Transport har också startat lärling redan. PRIVare kommer att gå rätt in i en lärlingsutbildning. 14 lärlingar. Göteborg, Lars O UBF Meritämnen kommer med tre poäng extra. Ind valet kommer nog att skjutas uppåt. Elever kan få svårare att byta språk i det nya systemet. En mängd dokument delades ut via Lars Olssons försorg: * Folkpartiets utbildningspolitik de första 100 hundra dagarna. Mera språk på samhällsvetenskapligt program. Tillsätta en utredning som ska titta på gymnasieskolan inför Yrkesutbildningar ska återupprättas. Lärlingsutbildning ska införas. Tre olika examina. På NV ska man vara godkänd i fysik, biologi och kemi i grundskolan. Kraftigt reducerade valmöjligheter. Flit ska premieras. * DN artikel innehållande Alliansens hela utbildningspolitik. * SFS kom för några veckor sedan. 2006:1090 gäller från 1 juli Det har kommit en variant redan som gäller från 1 juli * 1 sept fastställdes alla kursplaner. Senast 10 november ska ansökningar om nya kurser skickas in. * Tema språk och Samhällsvetenskapligt tema är två ämnen som kommer att svälja mycket innehåll från tidigare lokala kurser. Idrottsämnen, konferens ordnas på Lerums gymnasieskola * Meritpoängen. Högskoleverkets förslag delades ut. GR Utbildning kommer att ordna en konferens om detta i höst. * Nyckel till gamla och nya kurser. * Riksrekrytering har man beslutat om två gånger. Fler kommer. 4

5 * MSU får uppdrag att stärka Studie- och yrkesvägledning främst i år 9. De flesta dokumenten kan hämtas via Skolverkets sida om GY 07 GR Utbildning administrerar implementeringskonferenser för HR, EN och FP. Se Pedagogiskt Centrum eller 5. Gymnasiedagarna 2006 Mässan är fulltecknad med 65 utställare. Information har gått ut till kontaktpersonerna via mail. Linda A vill göra ett tillägg till policyn: Det ska alltid finnas en vuxen som monteransvarig. Alingsås hade en tv-kamera riktad mot deras monter. Det vill man inte ha. Man måste hålla sig inom sin egen monter. Förslag till skrivning: Monteransvarig ska vara en anställd på skolan. Det som pågår i montern får inte påverka någon annans monter. Nya skolor kanske inte har vanan att följa policyn??? Policyn har inte reviderat sedan förra mässan. Linda reviderar policyn och tar bort datumet. Skriv att det är Gymnasiedagarna Ev plastar Linda in policyn tillsammans med kontaktuppgifter som ligger i varje monter. Vakter kommer att finnas med under mässan. Krishantering och brandutbildning Mässan och GR har egna. Har skolorna detta? Ja, det finns. Mässan har möjlighet att ge oss brandskyddsutbildning. Kanske ska vi trycka upp en plan över utrymningsvägar? Grundskolorna är dåliga på att skicka med vuxna som ledsagar ungdomarna. Lindholmens skolor har jobbar med marknadsföring. Alla ettor har fått en enkät. För många var Gymnasiemässan ett viktigt tillfälle att få information för sitt val. Öppet hus var inte så viktigt för dem. Nyhet: Mässan har en ny policy i och med att de är en stiftelse nu. 18 års åldersgräns för att bygga monter. Intyget måste i år lämnas under monterbyggandet om eleven är under arton år. Digitalt material har skickats ut biljetter är bokade idag. 5

6 Tiderna för mässbesök är ändrade lite grann. 6. Tidningen 7,8, 9 och Roy säger att det materiel som producerades inte är aktuellt. Det gamla materialet har använts. Inte bra. Ewa Nuland kontaktas. Annika V undrar vad tidningen 1,2 3 har för existensberättigande. Den blir en sanitär olägenhet. Enkät kanske borde genomföras för att undersöka hur den tas emot. T ex specialnummer om högskoleintagningen kanske kunde motiveras. Redaktören inbjuds till nästa möte. 7. Indra och språkval Elever som har läst språk Steg 1 och fått betyg under grundskolan. De får inte börja i Steg 1 igen. Går det att ställa fråga om de har läst språket i grundskolan? Det ska då inte gå att välja språket i Steg 1. Margaretha tar med sig detta till intagningen. Har du haft språkval i grundskolan och fått betyg så ska du välja steg 3. I det nya systemet ska det räcka att få Godkänt för att få de 3 meritgivande språkpoängen. Tyska, franska och spanska ger dessa poäng. Italienskan, ryskan med flera språk är undantagna. 8. Resultat av intagningen Hur har skolorna gjort efter 1 september? Hulebäcksgymnasiet Kaotiskt i år med byten. 81 elever på IV fler än föregående år. Krokslättsgymnasiet Gjorde några överintag. Mycket få byten. Öckerö gymnasieskola Många elever från Öckerö som har sökt. 40 per år. Några som står utanför. Bräckegymnasiet Väldigt många elever kom inte in där de ville elever. Lärcentrum Y på Lindholmen. 80-tal går där. Självgående elever? Egentligen vill de gå på BP och FP och ligger under 190 poäng. Inte förberedda på att det var så många. Stora ökningar på y-programmen. Få byten. Föräldrar och elever är besvikna, Högre konkurrens på y-programmen nu. 500 ungdomar som varken studerar eller arbetar i Göteborg. Utbildningsförvaltningen har gjort den uppföljningen. Uppföljningsansvaret ligger på stadsdelarna. Hur många är i annat land? De är inte inskrivna i någon skola och finns inte i arbete. Alströmergymnasiet 6

7 62 förstahandssökande på SP men 102 intagna. Många av dessa ville egentligen gå y- program. Endast en person utanför systemet. Nösnäsgymnasiet Ganska lugnt. Mycket trångt på yrkesprogrammen. Elever går ibland helt sonika och sätter sig i en klass och hoppas på att få bli intagna. Tryck på lärlingsutbildningen. Svårt att organisera den teoretiska delen. Byggmästarföreningen och diskussion kring lärlingsböckerna försvårar. Fässbergsgymnasiet Y-programmen är mycket fulla. Hög motivation för dessa elever. SP-lärarna är inte lika glada. Björn S Mölndal Det är konkurrens idag och det blir lugnare. Det sipprar ner i grundskolan. Moraliskt höjande effekt. Intagningssystemet har bidragit till detta. Vi får vara glada för att det finns friskolor. 9. GR i pressen Margaretha delade ut artikel om GR som fanns med i Östgötakorrespondenten. Rubriken var Fritt skolval populärt i Göteborgsregionen. Artikel finns också i senaste numret av Yrkesläraren. 10. Bräckegymnasiet och Yrkes SM Resultat i Yrkes SM. Bräckes BP-tvåor segrade i tävlingen om trädgårdsanläggning. De får nu åka till Tokyo och delta i Yrkes-VM. 11.Överlämningsblankett Förslag till överlämningsblankett mellan grundskola/iv/nationellt program delades ut. Margaretha skickar ut en fil och rektorsgruppen kommer med synpunkter via mail. Ev gemensamt nätverksmöte 26/1 kl Kommande möten Nästa möte 17/ Sista mötet flyttades till måndag 11/ med start kl med jullunch på Gunnebo. Vid anteckningarna Margaretha A 7

8 8

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer