Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014"

Transkript

1 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden Lista på insatser i Blekinge t o m Mod Passion Jonglör bli en mer säljande entreprenör Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Margaretha Elleby, , Projektägare: Createlle Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: För affärsprogrammet: etablerade företagare som driver företaget ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas. Vid samtliga insatser kommer företagarna främst att vara verksamma inom: tjänste- och servicesektorn. Syftet är att kvinnor som driver solo- och mikroföretag främst inom tjänste- och servicesektorn ska öka sin kunskap om, motivation till och förmåga att öka sin omsättning, sälja mer och driva mer lönsamma företag. Mål Skicka ut inbjudan till projektets olika delar genom egna och partners nätverk till sammanlagt företagare. Nå 50 deltagare varav ca 35 unika företagare under projektet och att samtliga ska öka sin omsättning. (dvs vi antar att en del företagare vill gå flera moduler) Att 15 deltagare genomgår affärsprogrammets grundmodul om försäljning, förhandling, prissättning och expansion. Att 15 deltagare genomgår coachingsmodulen med erfaren affärscoach. 1 (37)

2 Att 20 deltagare som genomgår fördjupningsmodulerna (10 individer/modul) fördjupar sina kunskaper kring hur a) retorik, förhandling, story- och filmtelling samt b) sociala medier kan bidra till ökad försäljning. Genomföra följande delar a) ett affärsprogram med fokus på sälj med sex utbildningstillfällen för 15 deltagare b) två fördjupningsmoduler med sammanlagt 20 deltagare med fokus på sälj genom retorik/förhandling/story/filmtelling samt sociala medier c) individuell affärscoaching tre ggr per person för 15 deltagare d) beteendeanalys kring säljhinder SPQ Gold Call Reluctance samt en individuell personlig återkoppling alt över telefon kring resultatet för 15 deltagare Samverka med minst 5 samarbetspartners (utöver medfinansiärerna) och informera deltagarna om det smörgåsbord av evenemang och rådgivningsmöjligheter som finns i regionen. Hålla löpande kontakt med deltagarna på deras virtuella mötesplatser på facebook (= ca 300 medlemmar idag 2011) och hemsida där deltagarna kan dela erfarenheter med varandra. Skriva om projektet, blogga, lägga ut mingelbilder och tips löpande på hemsida och facebook. Projektaktiviteter Rekryteringen av deltagare från november 2011 (eller så snart besked kommer) till februari 2012 sker genom följande kanaler: A) Ringa på listor över företagare med en kvinna som ägare/vd B) Sprida informationen genom våra egna och samarbetspartners nätverk C) Nyttja tidigare deltagare i marknadsföringen D) Sprida informationen via vår uppskattade facebookgrupp och hemsidan En utvecklingsplattform som består av olika delar kommer att skaps. Delarna kommer att vara uppdelade i moduler så att deltagaren har möjlighet att välja de bitar som matchar de egna behoven. Varje del i modulerna kommer att ha sin respektive deltagaravgift. De olika delarna i utvecklingsplattformen beskrivs nedan: 1) Ett affärsprogram på sex tillfällen under mars-november Pris för deltagaren: exkl moms Detta kommer att ha fokus på sälj från olika synvinklar. Varje träff kommer att ha ett tema: Affärsmodell och prissättning 2 (37)

3 Ekonomiska målbilder och expansion Retorik och presentationsteknik Sociala medier och marknadsföring Säljsamtalet och förhandling Mingel och nätverkande Mångfaldskunskap som leder till affärsnytta 2) Ett säljtest som kartlägger företagarnas säljhinder våren Ingår i affärsprogrammets grundmodul ovan. Margaretha Elleby är certifierad på det internationellt kända testet kring Säljhinder SPQ Gold Call Reluctance. Detta kommer att erbjudas samtliga deltagare och genomförs på nätet. Det ingår även en personlig återkoppling alt på telefon. Även affärsutvecklingscoachen kommer att ta med sig resultatet in i diskussionerna. (För mer info om testet se 3) Individuell coaching fyra gånger/person med en affärsutvecklare under mars-nov Pris för deltagaren 995 kr exkl moms. För att hålla processen levande mellan träffarna kommer varje deltagare att erbjudas individuella samtal med Camilla Rudén. Dessa planeras in när det passar under projektet och på träffarna får företagaren möjlighet att lyfta sina specifika utmaningar som är kopplade till försäljning. 4) Fördjupningsmoduler under hösten 2012 och våren 2013 Pris för deltagaren 995 kr exkl moms/fördjupningsmodul Deltagarna kan välja den eller de moduler som matchar deras behov. Genom att vi har fördjupningar kan också de deltagare som gick vårt program 2010 medverka genom att gå direkt på fördjupningsspåren. Dessa moduler är följande: Att sälja mer genom sociala medier Nina Jansdotter, pr-expert och författare till boken Framgång på Facebook samt Linus Zackrisson, sociala medier-expert och VD på MinKarriär.se leder tre workshops. Att sälja mer genom att förhandla framgångsrikt, sätta rätt pris och sälja genom story- och filmtelling Susanne Hedin, retorikbyrån i Lund med kompetens kring röst- och kroppsspråk samt Angeli Sjöström, ProcessRum, håller i tre workshops med fokus på förhandling, prissättning och att sälja genom story- och filmtelling. 5) Webinars 3 (37)

4 Pris för deltagaren 0 kr I samarbete med Birgitta Granström, utbildare med erfarenhet av försäljning och personlig utveckling, anordnas webinars som hon håller från sitt kontor i USA. Birgitta talar om att överkomma sina rädslor i säljsammanhang och i mötet med kunder. Litteratur och hemuppgifter Löpande under projektet kommer deltagarna att få ringa in utmaningar och uppgifter som de ska genomföra i sitt eget företag för att nå sina egna mål. Deltagarna kommer också få i uppdrag att läsa säljlitteratur, exempelvis Karin Klerfelts bok Jacka upp priset, Carola Forssells 100 tips för dig som hellre käkar taggtråd än säljer samt Ulla-Lisa Thordéns bok Sälj dig själv och ta betalt. Antal deltagare: 35 Antal veckor: 86 4 (37)

5 Tillväxt genom samverkan Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Christina Lemark, , Projektägare: PengaPrat Ekonomicoaching i Blekinge Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Företagare med olika verksamheter, olika lång erfarenhet samt olika affärsidéer. Olikheterna skall vara så stora som möjligt. Syftet med detta är att skapa helt nya idéer till samverkan som inte annars har en naturlig mötesplats. Antal företagare i gruppen 18 stycken. Det övergripande syftet med projektet är att utbilda kompetenta samarbetspartners. Syftet är att väcka de tankar som bör finnas inom juridik och ekonomi, förståelse för olikheter samt konsekvenser och möjligheter av beslut. Detta ska sätta igång processer hos deltagarna som därefter skall leda till att företagarna ser möjligheterna i att kunna utveckla affärsidéer tillsammans över gränserna, skapa långsiktiga, hållbara affärsidéer och skapa fler arbetstillfällen som kan uppkomma genom fruktsam korsbefruktning. Syftet är också att nya samarbetspartners hittar varandra på mer affärsmässiga grunder, att oväntade samarbeten skapar nya affärer och utvecklar affärsidéer, att hitta affärspartners som man normalt inte hittar i sitt vardagliga nätverk och att på ett tidigt stadium blanda in de affärsmässiga grunderna (ekonomi, juridik mm). Mål Insikt om vikten att skriva förebyggande ekonomiska avtal för att slippa konflikter pga ekonomi längre fram. Insikt om vilka ekonomiska konsekvenser som kan uppstå både i företaget men även drabba den privata ekonomin. Insikt om vikten att skriva förebyggande juridiska avtal för att slippa juridiska konflikter längre fram (kompanjonsavtal, samarbetsavtal o.dyl). Aktivt våga och vilja söka sig till helt nya samarbetspartners genom insikt av vad olikheter kan tillföra. Inspiration att ta kontakt med någon utanför sitt vanliga affärskontaktnät vilket kan leda till nya affärsmöjligheter. En insikt om vad man bör tänka på om man ska teckna hyresavtal, vilket kan spara lite pengar för företaget. 5 (37)

6 Kontaktnät i gruppen som spänner över större bredd än man hade tidigare. Projektaktiviteter Totalt 5 heldagar i grupp. Där emellan hemuppgifter och gruppuppgifter. 2 heldagar i följd. Därefter en veckas paus. 2 ytterligare heldagar. Paus. Därefter 1st projektdag där slutsatser dras och handlingsplaner konkretiseras. Uppföljningsdagen kommer även att innehålla info om viktiga saker när man skall skriva fastighetskontrakt ensam, i grupp eller i kontorslandskap. För och nackdelar med respektive val. Varje dag styrs av ett tema, Dag 1)Ekonomi: Lisa Ahlberg, Senior manager Nordea Bank Dag 2) Juridik: Peter Altenby, Bankjurist, Swedbank Dag 3) Grupp psykologi: Tomas Schiff, forskare Studieförbundet & Lunds universitet Dag 4) Goda respektive dåliga exempel från verkligheten där samarbete lett en verksamhet framåt samt ett avskräckande exempel från verkligheten där konsekvenserna av att inte ha skrivit juridiska och ekonomiska handlingar beskrivs Dag 5) En sammanfattning och analys hur man går vidare. Samt utforma handlingsplaner hur man går vidare. Även information från fastighetsägare som kan hyra ut lokaler till företagare som vill arbeta i kluster. Varje dag leds av projektledaren samt en expert inom respektive område. Temadagarna präglas av gruppdiskussioner och grupparbeten som styrs av respektive tema. Varje temadag skall innehålla både perspektivet Vilka hot -analyser samt vilka möjligheter -analys som finns i respektive tema. Projektet har hela tiden projektledaren närvarande. Utöver projektledaren finns dagens expert närvarande. En mycket erfaren bankekonom, en jurist, en forskare i grupp psykologi samt representanter som har goda respektive dåliga erfarenheter av olika samarbetsformer, samt fastighetsägare. De kommer att dela med sig av erfarenheter och leda diskussioner enligt ovan nämnda plan. Antal deltagare: 18 Antal veckor: 23 6 (37)

7 Sociala medier från ord till handling Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Anne-Marie Nordström, tel Projektägare: Karlskrona kommun Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är 30st landsbygdsföretagare som är kvinnor och som till största delen är etablerade företagare som driver företag ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas, eller till de som är beredda att starta företag. Syftet med projektet är att företagarna ska: lära sig hur man lägger upp en strategi för att använda sociala medier för att stärka företaget få gedigen kunskap om hur de olika tjänsterna fungerar och hur man kan koppla dom till varandra. börja tänka nytt och gränsöverskridande när det gäller sociala medier praktiskt få testa olika tjänster ( inkl ev hemsida); applicerade på det egna företagandet eller pågående utvecklingsprojekt som näringslivsenheten i Karskrona kommun driver eller är involverade, exempelvis inplanerade kultur & affärsutvecklingsprojekt med aktiviteter på tyska marknaden (fortsättning på östersjöprojeket Seaside) samt polenprojekt. under utbildningen få tillgång till en coach/rådgivare som inte bara håller i kurstillfällena utan stöttar upp och kreativt granskar hur företagen använder sig av sociala medier, tipsar om hur de kan förbättra och marknadsanpassa och inspirera till vidare utveckling under projektets gång. ges möjlighet att koppla de färdigheter som utvecklas i projektet till den affärsutveckling som pågår i andra projekt under , exempelvis nya pilotprodukter i norra delarna, cykelturism, produktutveckling på tyska marknaden etc. 7 (37)

8 Mål Att samtliga deltagare ska ha en gedigen kunskap om hur de på bästa sätt kan hantera och utnyttja de möjligheter som sociala medier ger för att skapa en positiv utveckling och synliggöra det egna företaget och de varor och tjänster som erbjuds. Företagarna ska kunna applicera de nyförvärvade kunskaperna på affärsutvecklingsprojekt inklusive aktiviteter riktade till tyska och polska marknaden. Företagarna ska ha så hög kunskapsnivå att de aktivt kan välja eller välja bort olika möjligheter. Nyförvärvade kunskaper ska, i de sammanhang det är möjligt, kopplas till pågående utvecklingsarbete inom Visit Blekinge. Projektet ska även leda till ökat samarbete över kommungränserna. Strävan är att ca 20% av deltagarna ska komma från närliggande kommuner. Projektet är ett av tre övergripande projekt som är planerade att starta upp under hösten och där största möjliga synergieffekt eftersträvas. Sociala medier/affärsutveckling inkl fortsatt samarbete med Tyskland samt det regionala polenprojektet. Projektaktiviteter Hösten 2011 Inledande möte (två grupper) inkl nulägesanalys Uppföljande möte ( två grupper) Arbete i datasal; 3 x 2 möte Våren 2012 Personlig coach; uppsökande verksamhet 2 x 30 besök. Hösten teoretiska möten; uppföljning analys samt problemlösning och erfarenhetsutbyte 3 tillfällen i datasal 8 (37)

9 Våren 2013 Personlig coach, enligt behov Hösten 2013 Utvärdering Antal deltagare: 30 Antal veckor: (37)

10 Expansion Blekinge med Future Management Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Camilla Rüdén, , Projektägare: Expandio Ledarskap AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är i första hand målgruppen etablerade företagare som vill att deras företag ska utvecklas. Projektet riktar sig till samtliga branscher där de deltagande företagen har minst tre anställda vid ingången i programmet och en uttalad vilja att växa och anställa fler. Från företagare till företagsledare Ytterst syftar projektet till att skapa fler arbetstillfällen i Blekinge genom att fler kvinnor leder expanderande företag. Projektet ska syfta till att fler kvinnliga företagare ska ta ytterligare steg i sin utveckling som företagare. Gå från att se sig själv som företagare till att se sig som företagsledare. Genom programmet ska deltagarna öka sin förmåga att tänka affärsstrategiskt och sin tro på sig själva som bolagsbyggare, affärsstrateg och personalledare. Inom Expansion Blekinge kommer programmet Future Management genomföras, ett koncept utvecklat av Gunilla Remneland och väl beprövat i projekt för att främja kvinnligt företagande och rekommenderat av Tillväxtverket. Mål Genomföra utvecklingsprogrammet Future Management för 20st företagsledare som är kvinnor där deltagarnas förmåga som strategiska företagsledare ökar och deras kompetens som personalledare ökar. -Öka kunskapen i samhället om företagsledare som är kvinnor i expanderande företag. -Skapa nya arbetstillfällen, Målet är att 20 nya arbetstillfällen ska skapas i företag per grupp som programmets deltagare är ledare i och/eller ägare i före år 2014 års utgång. -Öka antalet bolag med fler än 3 anställda som drivs av företagsledare/ägare som är kvinnor med 5% om året Projektaktiviteter 2011 De kvinnliga företagsledarna/ägarna i Blekinge på företag med fler än 3 anställda 10 (37)

11 identifieras och välkomnas till informationsträffar om Expansion Blekinge med Future Management. På träffarna välkomnas deltagarna att vara med att påverka design och innehåll i slutliga versionen av Future Management. Ansökningar tas emot och 20 deltagare som anses mest lämpliga antas till programmet Programmet Future Management, genomförs där c:a 20 kvinnliga företagare/ledare utvecklar sin förmåga att leda och förstå förändringsarbete och strategisk affärsutveckling, utveckla partnerskap med kunder, leverantörer och personal, samt att utveckla sin egen affärsdrivande förmåga som företagsledare. Samtals och dialog delarna kompletteras med väl etablerade teorier/modeller som Förändringens Fyra Rum, Klart Ledarskap, Affärsutveckling med BAS. Designen anpassas också utifrån inventeringen i punkt 1. Deltagarna vidareutvecklar sina affärsidéer och affärsplaner i sina befintliga företag i samråd med sin befintliga och eller utvecklade styrelse och ledningsgrupp parallellt med programmet. Projektledaren och affärscoachen stöttar deltagarna även individuellt för att verkligen åstadkomma konkreta resultat. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

12 Smarta kvinnor skapar starka företag! Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Eva Franksson Colliander, , Projektägare: Hälsa & Harmoni i Blekinge AB Projektets start- och slutdatum: (avslutades 11 juni 2012) Beviljade medel i kr: Målgrupp: Projektets målgrupp är i huvudsak kvinnor som är etablerade företagare men även kvinnor som vill starta eget företag kan ingå. Projektet ska sträva efter att hitta några deltagare som har utländsk bakgrund och som är yngre än 35 år för att få en så stor dynamik som möjligt. Utbildningen kommer att ske i Blekinge i en grupp bestående av 20 deltagare. Gruppen ska bestå av företagare utan konkurrens men med en samhörighet som gör att samverkan kan ske. Anledningen är att skapa förutsättningar för att var och en ska kunna tala om sina företagsidéer och kunna använda sig av andra deltagare som bollplank. Tanken är att givers gain där alla ger och får av varandra. Det övergripande syftet med projektet är att ge företagarna verktyg för att affärsutveckla sina företag vilket kommer att leda till ökad lönsamhet och tillväxt samt stärkt tilltro till sin förmåga att vara företagare. Syftet är att ge deltagarna: kunskap om att sätta affärsmål, kunskap om vad mentorskap kan betyda för företaget, djupare kunskap om ekonomi, försäljning och marknadsföring samt hur nätverk och samarbete kan ge affärer. Det kommer att leda till att kursdeltagarna får en ökad förmåga att driva sitt företag i önskad riktning och ett bättre självförtroende/självtillit samt till bättre förutsättningar för ökad lönsamhet i företagen och större tillväxt. Syftet är också att ge företagarna insikt och kunskap som gör att de kan bryta könsidentitetsmönstren som är ogynnsamma för deras företagande. Projektet vill ge företagarna kunskap och verktyg till att förändra detta. Mål Det övergripande målet är att 20 st företagare ska utvecklas så att de på ett mer målinriktat sätt ska kunna driva sina företag i önskad riktning och att de även ska få en ökad självkännedom/insikt. 12 (37)

13 Fokus ligger på att skapa ökad lönsamhet, sätta mål och delmål för att nå resultat, förebygga och motverka tidsstress samt tips och råd för att stärka företaget och sitt företagande. Varje deltagare ska göra en inventering av sitt företag för att veta vart de är, vart de ska och hur de ska ta sig dit. De kommer att sätta sina egna mål och jämförelse ska kunna göras mellan start och slutdatum under kurstiden. Varje deltagare ska t ex också ta fram sin vision med företaget över längre tid 1,3,5 och 10 år samt skaffa sig den slags mentor som kan bidra till att man kan utvecklas som företagare. Projektaktiviteter UPPLÄGG 5 KURSDAGAR + två uppföljningsdagar DAG 1 Förmiddag Sekretessavtal Presentationer av oss själva och våra företag Genomgång av kursens innehåll Eftermiddag I ditt liv är allt du vill möjligt! Coachning - mål visioner arbetsglädje energi. Var är du? Vart ska du? Hur kommer du dit? Läxa till nästa kurstillfälle: Skapa en bild av ditt företag. Dag 2 Förmiddag Din bild av ditt företag (Genomgång) Mentorskap - en vän för livet eller piskan på ryggen? Läxa till nästa kurstillfälle: Alla skaffar en mentor. Eftermiddag Fortsatt samtal kring mentorskapet. Sälj så det ryker! Ta betalt, få betalt och betala Läxa till nästa kurstillfälle: Räkna ut din nettokostnad. Dag 3 Förmiddag Återkoppling vad har hänt sen sist? 13 (37)

14 Konsten att öka lönsamheten Ekonomi, lönsamhet och tillväxt Eftermiddag Vässa ditt varumärke i vardag som fest Varumärkets kraft och värdegrund Läxa till nästa kurstillfälle: Inventera ditt nätverk Dag 4 Förmiddag Konsten att ta kontakt, nätverka och skapa möten. Samarbete att ge och få hur då? Tjänstesamarbete avtal, etik och moral. Dag 4 Eftermiddag Så blir du Mingeldrottning. Vardagsmarknadsföring vad är det? Läxa till nästa kurstillfälle: Gränslösa fantasier. Skriv ditt drömscenario. Dag 5 Presentation av drömscenario Upplevelser kring mentorskapet Glitter och glamour en fjäderboa gör susen! Avslut och utvärdering. Önskemål om utökat kursinnehåll vid nästa utbildningsdag. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

15 The Camp 2011 Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Lena Karlsson, , Projektägare: ALMI företagspartner Blekinge AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är i huvudsak kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept. Majoriteten kommer att vara etablerade företagare som driver företag ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas men det kan också vara kvinnor som vill starta företag. Antalet deltagare ska vara 15 st. Majoriteten av de kvinnliga entreprenörerna och innovatörerna har någon form av producerande, exporterbar verksamhet. Det kan vara inom upplevelseindustrin, turism, tjänstesektorn eller någon annan bransch som har en potential att kunna säljas till kunder utanför Blekinge. Den andra delen av gruppen består av kompletterande kompetenser. Kvinnor som arbetar med marknadsföring, försäljning, ekonomi och andra delar som är nödvändiga för att utveckla säljbara koncept. Syftet med projektet är att bidra till att fler kvinnor startar och utvecklar företag i Blekinge län. Genom The Camp 2011 är det möjligt att erbjuda experthjälp som med erkända metoder och verktyg lyfter kvinnor i deras roller som entreprenörer. Detta genomförs i en väl definierad process innehållande kompletterande delar som tillsammans medverkar till att spela en stor roll i deltagarnas framtida företagande. ALMIs roll i projektet kommer att fokusera på den rådgivande och sammanhållande delen. Som sista steg i processen kommer deltagarna att utifrån det egna behovet få träffa olika rådgivare från ALMI beroende på inriktningen på deras idé/verksamhet. ALMIs innovationsrådgivare kan spela en viktig roll för de deltagare som har en idé av innovativ art, liksom att ALMIs företagsrådgivare kan spela en viktig roll för de deltagare som har en idé av traditionell inriktning. Mål Att vara medskapande till att affärskoncept baserade på kompletterande kompetenser lyfts fram, och att flera av dessa ska ha en så kvalificerad affärshöjd att de inom ett år leder till en påbörjad lansering. 15 (37)

16 Projektaktiviteter Urvalsprocess Urvalet för att erbjuda ett deltagande sker dels via ALMIs nätverk och dels via samverkande affärsnätverk för kvinnor i regionen. Informationsträffar Genomför två informationsträffar, en i Karlskrona och en i Karlshamn, där vi presenterar projektet och erbjuder platser till The Camp Mina styrkor och svagheter Ett förberedande steg där de kvinnliga entreprenörerna får se på sig själva och sin egen verksamhet tillsammans med en konsult med ett coachande perspektiv. The Camp 2011 Under tre dagar arbetar entreprenörerna och innovatörerna under ledning, med att presentera sig själva och sina verksamheter, matchmaking, idéutveckling, seminarier, konceptbeskrivningar och presentationer på ett intensivt internat. Grunden för Högpresterande Team Alla konceptteam erbjuds att göra en Group Development Questionnaire, GDQ. Det är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar. Affärsutveckling Konceptgrupperna, bestående av kompletterande kompetenser kring olika affärskoncept, behöver nu ta konceptet till affär. Här finns ALMI med sin kompetens och kan bistå med rådgivning, finansieringskompetens, med mera, som en tydlig samarbetspartner för konceptgrupperna. Uppföljning/Utvärdering En träff genomförs för att följa upp och utvärdera hur det har gått efter The Camp Antal deltagare: 15 Antal veckor: (37)

17 Expansiva företag Affärsutveckling i möte med andra Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Bodil Gebert, , Projektägare: IUC Olofström AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Projektet riktar sig till företagare i Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner.deltagarna ska ha varit igång med sitt företag ett par år, gärna med några anställda. De ska ha en uttalad ambition att utvecklas tillsammans med andra, och även aktivt vilja bidra till andras utveckling. Alla som anmäler intresse av att delta i projektet intervjuas. I första hand riktar projektet sig till företagare inom tillverkningssektorn eller företagare som är leverantörer av tjänster till tillverkande företag. Syfte Syftet med projektet är att ge deltagarna ett lyft i sitt företagande för att stärka deras konkurrenskraft och öka deras lönsamhet. Mål Målet med projektet är att 20 företagare ska delta och de ska: - ha ökat sina kunskaper inom områdena produktutveckling, marknadsföring, och prissättning/försäljning - ha haft ett givande erfarenhetsutbyte och knutit nya affärskontakter - ha stärkts i sin identitet som företagare - ha fått en tydlig bild av de första stegen mot expansion - ha fått en insikt i vad som krävs för att företaget skall kunna börja exportera sin vara/tjänst Genom denna satsning ska deltagarna ha ökat sina chanser att expandera genom att ha definierat nya marknader och kunder, definierat nya tjänster och produkter, och blivit bättre förankrade i sin roll som företagare. Målet är att deltagarna ska vara påtagligt bättre rustade att anta utmaningar på den tuffa marknaden. 17 (37)

18 Projektaktiviteter Projektet erbjuder fyra tematräffar i storgrupp kombinerat med individuell coachning och tre fördjupningsträffar som innehåller coachning i grupp och erfarenhetsutbyte. Tematräffarna är baserade på presentationer av mitt företagande idag, min vision, affärsidé, förändringsarbete, utmaningar och mål, Produktutveckling för ett ökat kundvärde, Strategiskt marknadsarbete och försäljning samt ett öppet tema. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

19 Affärsutveckling för besöksnäringen - Kurbits Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Pia Holgersson, , Projektägare: Velopia AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Kvinnor i Blekinge som driver etablerade småskaliga företag inom besöksnäringen eller driver ett företag inom gröna näringar, tjänste och servicesektorn, eller kreativa och kulturella sektorn som avser att kombinera detta med verksamhet inom besöksnäringen. Syfte Syftet med projektet är att via ett kompetensutvecklingsprogram för besöksnäringen vid namn Kurbits, höja kompetensen inom besöksnäringen i Blekinge län för att förbättra försörjningsmöjligheterna för de sysselsatta samt lyfta och professionalisera näringen. Syftet är också affärsutveckla små och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge län som drivs av kvinnor och skapa möjligheter för nätverkande och paketering. Därmed kan dessa företag stärka sin position på den nationella och internationella marknaden. Mål Kurbits är ett affärsutvecklingsprogram med specialdesignade verktyg framtagna för småskaliga företag inom besöksnäringen. Programmet är kvalitetssäkrat av RTS Rese och Turistnäringen i Sverige. Målet är att 10 företag ska gå ett Kurbitsprogram. Målet med projektet är att kvinnor i målgruppen ska vidareutveckla sina befintliga företag och skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Detta ska ske genom att företag i besöksnäringen som utvecklar tjänster, produkter eller processer hittar nya samarbetspartners, förbättrar sin marknadsföring och utökar den geografiska marknaden. Utbildning, coachning och nätverksbyggande är verktygen som tillhandahålls via programmet Kurbits. Målet är också att etablera Kurbits programmet på marknaden i Blekinge och om utvärderingen ger gott resultat driva fler program. 19 (37)

20 Projektaktiviteter Kurbitsprogrammet: Ett program består av 10 företag/program som träffas under loppet av 6 12 månader, sex heldagar. Programmet består av fyra olika, distinkta moment; föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussion (inkl coachning i grupp) och hemuppgifter. Mellan träffarna får företagen coachning på sitt företag. Omfattning: 4 tim/företag fördelat på två träffar. Träffarna sker hemma hos företagen i form av workshops och föreläsningar. Till programmet bjuds föreläsare och experter in som delar med sig av sina kunskaper. I programmet ingår även en studieresa till ett av deltagarna valt närliggande resmål som ska vara kopplat till programmets innehåll kombinerat med ett föredrag. Antal deltagare: 10 Antal veckor: (37)

21 Knuff affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Camilla Bengtsson, , Projektägare: Camilla Bengtsson AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen finns inom branscherna musik, dans, teater, film, illustration, konst, skrivande eller slöjd. Alla deltagare har ambitionen att ha företaget som sin huvudsakliga försörjning. Majoriteten av deltagarna är under 35 år. Syfte Stötta och hjälpa målgruppen att öka efterfrågan, försäljning och antalet kunder och säljkanaler genom att arbeta med mål- och handlingsinriktat entreprenörskapsarbete och utökande av personliga nätverk samt genom att stimulera samarbete mellan entreprenörerna t ex för att kunna åta sig större kunder. Mål Målet med projektet är att kvinnor inom kulturella sektorn i Blekinge ska starta företag eller utveckla sitt befintliga företag till ökade intäktsmöjligheter. Målet uppnås genom att deltagarna hittar minst en ny säljkanal eller nytt sammanhang för sina produkter eller tjänster, minst en ny kund eller ökar försäljningen till befintlig kund. Konkreta mål är att två nya företag ska ha startats och sex befintliga företag ska ha ökat sin omsättning. Sammantaget ska 12 deltagare efter medverkan i projektet ha redskap för att på egen hand kunna arbeta vidare med utveckling av sin verksamhet. De ska också ha ökat sin kompetens inom entreprenörskapets olika delar samt utökat sina personliga nätverk. Projektaktiviteter Deltagarna ingår i projektet under 8 månader. Programmet består av: Individuell coaching/rådgivning med fokus på praktisk handling när det gäller affärs-, produkt- och tjänsteutveckling, nätverkande och kontakter samt exponering, marknadsföring 21 (37)

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt Utvärdering och slutrapport av projekt EXPANSIVA FÖRETAG affärsutveckling i möten med andra Utställare: Anneli Karlsson/projektledare Datum: 20140701 PROJEKTBESKRIVNING MÅLGRUPP Det är 12 kvinnor som driver

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Regeringen vill att fler kvinnor ska bli företagare, det är en viktig tillväxtfråga för Sverige. Genom de här satsningarna hoppas jag fler kvinnor vill starta, driva och växa i sina företag Anders Ebefeldt,

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare OM AFFÄRSKOMPETENS NU Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare SYFTET MED DENNA INFORMATION Den här informationen vänder sig till dig som är intresserad av att bli utbildningsleverantör till projektet.

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Martin D. Mileros, Michael Höglund,

Martin D. Mileros, Michael Höglund, Information till DIGI-coacher digitaliseradittforetag.nu är en digi-pilot finansierad av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka upp digitaliseringsprocessen hos svenska små och medelstora företag

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer