Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014"

Transkript

1 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden Lista på insatser i Blekinge t o m Mod Passion Jonglör bli en mer säljande entreprenör Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Margaretha Elleby, , Projektägare: Createlle Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: För affärsprogrammet: etablerade företagare som driver företaget ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas. Vid samtliga insatser kommer företagarna främst att vara verksamma inom: tjänste- och servicesektorn. Syftet är att kvinnor som driver solo- och mikroföretag främst inom tjänste- och servicesektorn ska öka sin kunskap om, motivation till och förmåga att öka sin omsättning, sälja mer och driva mer lönsamma företag. Mål Skicka ut inbjudan till projektets olika delar genom egna och partners nätverk till sammanlagt företagare. Nå 50 deltagare varav ca 35 unika företagare under projektet och att samtliga ska öka sin omsättning. (dvs vi antar att en del företagare vill gå flera moduler) Att 15 deltagare genomgår affärsprogrammets grundmodul om försäljning, förhandling, prissättning och expansion. Att 15 deltagare genomgår coachingsmodulen med erfaren affärscoach. 1 (37)

2 Att 20 deltagare som genomgår fördjupningsmodulerna (10 individer/modul) fördjupar sina kunskaper kring hur a) retorik, förhandling, story- och filmtelling samt b) sociala medier kan bidra till ökad försäljning. Genomföra följande delar a) ett affärsprogram med fokus på sälj med sex utbildningstillfällen för 15 deltagare b) två fördjupningsmoduler med sammanlagt 20 deltagare med fokus på sälj genom retorik/förhandling/story/filmtelling samt sociala medier c) individuell affärscoaching tre ggr per person för 15 deltagare d) beteendeanalys kring säljhinder SPQ Gold Call Reluctance samt en individuell personlig återkoppling alt över telefon kring resultatet för 15 deltagare Samverka med minst 5 samarbetspartners (utöver medfinansiärerna) och informera deltagarna om det smörgåsbord av evenemang och rådgivningsmöjligheter som finns i regionen. Hålla löpande kontakt med deltagarna på deras virtuella mötesplatser på facebook (= ca 300 medlemmar idag 2011) och hemsida där deltagarna kan dela erfarenheter med varandra. Skriva om projektet, blogga, lägga ut mingelbilder och tips löpande på hemsida och facebook. Projektaktiviteter Rekryteringen av deltagare från november 2011 (eller så snart besked kommer) till februari 2012 sker genom följande kanaler: A) Ringa på listor över företagare med en kvinna som ägare/vd B) Sprida informationen genom våra egna och samarbetspartners nätverk C) Nyttja tidigare deltagare i marknadsföringen D) Sprida informationen via vår uppskattade facebookgrupp och hemsidan En utvecklingsplattform som består av olika delar kommer att skaps. Delarna kommer att vara uppdelade i moduler så att deltagaren har möjlighet att välja de bitar som matchar de egna behoven. Varje del i modulerna kommer att ha sin respektive deltagaravgift. De olika delarna i utvecklingsplattformen beskrivs nedan: 1) Ett affärsprogram på sex tillfällen under mars-november Pris för deltagaren: exkl moms Detta kommer att ha fokus på sälj från olika synvinklar. Varje träff kommer att ha ett tema: Affärsmodell och prissättning 2 (37)

3 Ekonomiska målbilder och expansion Retorik och presentationsteknik Sociala medier och marknadsföring Säljsamtalet och förhandling Mingel och nätverkande Mångfaldskunskap som leder till affärsnytta 2) Ett säljtest som kartlägger företagarnas säljhinder våren Ingår i affärsprogrammets grundmodul ovan. Margaretha Elleby är certifierad på det internationellt kända testet kring Säljhinder SPQ Gold Call Reluctance. Detta kommer att erbjudas samtliga deltagare och genomförs på nätet. Det ingår även en personlig återkoppling alt på telefon. Även affärsutvecklingscoachen kommer att ta med sig resultatet in i diskussionerna. (För mer info om testet se 3) Individuell coaching fyra gånger/person med en affärsutvecklare under mars-nov Pris för deltagaren 995 kr exkl moms. För att hålla processen levande mellan träffarna kommer varje deltagare att erbjudas individuella samtal med Camilla Rudén. Dessa planeras in när det passar under projektet och på träffarna får företagaren möjlighet att lyfta sina specifika utmaningar som är kopplade till försäljning. 4) Fördjupningsmoduler under hösten 2012 och våren 2013 Pris för deltagaren 995 kr exkl moms/fördjupningsmodul Deltagarna kan välja den eller de moduler som matchar deras behov. Genom att vi har fördjupningar kan också de deltagare som gick vårt program 2010 medverka genom att gå direkt på fördjupningsspåren. Dessa moduler är följande: Att sälja mer genom sociala medier Nina Jansdotter, pr-expert och författare till boken Framgång på Facebook samt Linus Zackrisson, sociala medier-expert och VD på MinKarriär.se leder tre workshops. Att sälja mer genom att förhandla framgångsrikt, sätta rätt pris och sälja genom story- och filmtelling Susanne Hedin, retorikbyrån i Lund med kompetens kring röst- och kroppsspråk samt Angeli Sjöström, ProcessRum, håller i tre workshops med fokus på förhandling, prissättning och att sälja genom story- och filmtelling. 5) Webinars 3 (37)

4 Pris för deltagaren 0 kr I samarbete med Birgitta Granström, utbildare med erfarenhet av försäljning och personlig utveckling, anordnas webinars som hon håller från sitt kontor i USA. Birgitta talar om att överkomma sina rädslor i säljsammanhang och i mötet med kunder. Litteratur och hemuppgifter Löpande under projektet kommer deltagarna att få ringa in utmaningar och uppgifter som de ska genomföra i sitt eget företag för att nå sina egna mål. Deltagarna kommer också få i uppdrag att läsa säljlitteratur, exempelvis Karin Klerfelts bok Jacka upp priset, Carola Forssells 100 tips för dig som hellre käkar taggtråd än säljer samt Ulla-Lisa Thordéns bok Sälj dig själv och ta betalt. Antal deltagare: 35 Antal veckor: 86 4 (37)

5 Tillväxt genom samverkan Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Christina Lemark, , Projektägare: PengaPrat Ekonomicoaching i Blekinge Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Företagare med olika verksamheter, olika lång erfarenhet samt olika affärsidéer. Olikheterna skall vara så stora som möjligt. Syftet med detta är att skapa helt nya idéer till samverkan som inte annars har en naturlig mötesplats. Antal företagare i gruppen 18 stycken. Det övergripande syftet med projektet är att utbilda kompetenta samarbetspartners. Syftet är att väcka de tankar som bör finnas inom juridik och ekonomi, förståelse för olikheter samt konsekvenser och möjligheter av beslut. Detta ska sätta igång processer hos deltagarna som därefter skall leda till att företagarna ser möjligheterna i att kunna utveckla affärsidéer tillsammans över gränserna, skapa långsiktiga, hållbara affärsidéer och skapa fler arbetstillfällen som kan uppkomma genom fruktsam korsbefruktning. Syftet är också att nya samarbetspartners hittar varandra på mer affärsmässiga grunder, att oväntade samarbeten skapar nya affärer och utvecklar affärsidéer, att hitta affärspartners som man normalt inte hittar i sitt vardagliga nätverk och att på ett tidigt stadium blanda in de affärsmässiga grunderna (ekonomi, juridik mm). Mål Insikt om vikten att skriva förebyggande ekonomiska avtal för att slippa konflikter pga ekonomi längre fram. Insikt om vilka ekonomiska konsekvenser som kan uppstå både i företaget men även drabba den privata ekonomin. Insikt om vikten att skriva förebyggande juridiska avtal för att slippa juridiska konflikter längre fram (kompanjonsavtal, samarbetsavtal o.dyl). Aktivt våga och vilja söka sig till helt nya samarbetspartners genom insikt av vad olikheter kan tillföra. Inspiration att ta kontakt med någon utanför sitt vanliga affärskontaktnät vilket kan leda till nya affärsmöjligheter. En insikt om vad man bör tänka på om man ska teckna hyresavtal, vilket kan spara lite pengar för företaget. 5 (37)

6 Kontaktnät i gruppen som spänner över större bredd än man hade tidigare. Projektaktiviteter Totalt 5 heldagar i grupp. Där emellan hemuppgifter och gruppuppgifter. 2 heldagar i följd. Därefter en veckas paus. 2 ytterligare heldagar. Paus. Därefter 1st projektdag där slutsatser dras och handlingsplaner konkretiseras. Uppföljningsdagen kommer även att innehålla info om viktiga saker när man skall skriva fastighetskontrakt ensam, i grupp eller i kontorslandskap. För och nackdelar med respektive val. Varje dag styrs av ett tema, Dag 1)Ekonomi: Lisa Ahlberg, Senior manager Nordea Bank Dag 2) Juridik: Peter Altenby, Bankjurist, Swedbank Dag 3) Grupp psykologi: Tomas Schiff, forskare Studieförbundet & Lunds universitet Dag 4) Goda respektive dåliga exempel från verkligheten där samarbete lett en verksamhet framåt samt ett avskräckande exempel från verkligheten där konsekvenserna av att inte ha skrivit juridiska och ekonomiska handlingar beskrivs Dag 5) En sammanfattning och analys hur man går vidare. Samt utforma handlingsplaner hur man går vidare. Även information från fastighetsägare som kan hyra ut lokaler till företagare som vill arbeta i kluster. Varje dag leds av projektledaren samt en expert inom respektive område. Temadagarna präglas av gruppdiskussioner och grupparbeten som styrs av respektive tema. Varje temadag skall innehålla både perspektivet Vilka hot -analyser samt vilka möjligheter -analys som finns i respektive tema. Projektet har hela tiden projektledaren närvarande. Utöver projektledaren finns dagens expert närvarande. En mycket erfaren bankekonom, en jurist, en forskare i grupp psykologi samt representanter som har goda respektive dåliga erfarenheter av olika samarbetsformer, samt fastighetsägare. De kommer att dela med sig av erfarenheter och leda diskussioner enligt ovan nämnda plan. Antal deltagare: 18 Antal veckor: 23 6 (37)

7 Sociala medier från ord till handling Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Anne-Marie Nordström, tel Projektägare: Karlskrona kommun Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är 30st landsbygdsföretagare som är kvinnor och som till största delen är etablerade företagare som driver företag ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas, eller till de som är beredda att starta företag. Syftet med projektet är att företagarna ska: lära sig hur man lägger upp en strategi för att använda sociala medier för att stärka företaget få gedigen kunskap om hur de olika tjänsterna fungerar och hur man kan koppla dom till varandra. börja tänka nytt och gränsöverskridande när det gäller sociala medier praktiskt få testa olika tjänster ( inkl ev hemsida); applicerade på det egna företagandet eller pågående utvecklingsprojekt som näringslivsenheten i Karskrona kommun driver eller är involverade, exempelvis inplanerade kultur & affärsutvecklingsprojekt med aktiviteter på tyska marknaden (fortsättning på östersjöprojeket Seaside) samt polenprojekt. under utbildningen få tillgång till en coach/rådgivare som inte bara håller i kurstillfällena utan stöttar upp och kreativt granskar hur företagen använder sig av sociala medier, tipsar om hur de kan förbättra och marknadsanpassa och inspirera till vidare utveckling under projektets gång. ges möjlighet att koppla de färdigheter som utvecklas i projektet till den affärsutveckling som pågår i andra projekt under , exempelvis nya pilotprodukter i norra delarna, cykelturism, produktutveckling på tyska marknaden etc. 7 (37)

8 Mål Att samtliga deltagare ska ha en gedigen kunskap om hur de på bästa sätt kan hantera och utnyttja de möjligheter som sociala medier ger för att skapa en positiv utveckling och synliggöra det egna företaget och de varor och tjänster som erbjuds. Företagarna ska kunna applicera de nyförvärvade kunskaperna på affärsutvecklingsprojekt inklusive aktiviteter riktade till tyska och polska marknaden. Företagarna ska ha så hög kunskapsnivå att de aktivt kan välja eller välja bort olika möjligheter. Nyförvärvade kunskaper ska, i de sammanhang det är möjligt, kopplas till pågående utvecklingsarbete inom Visit Blekinge. Projektet ska även leda till ökat samarbete över kommungränserna. Strävan är att ca 20% av deltagarna ska komma från närliggande kommuner. Projektet är ett av tre övergripande projekt som är planerade att starta upp under hösten och där största möjliga synergieffekt eftersträvas. Sociala medier/affärsutveckling inkl fortsatt samarbete med Tyskland samt det regionala polenprojektet. Projektaktiviteter Hösten 2011 Inledande möte (två grupper) inkl nulägesanalys Uppföljande möte ( två grupper) Arbete i datasal; 3 x 2 möte Våren 2012 Personlig coach; uppsökande verksamhet 2 x 30 besök. Hösten teoretiska möten; uppföljning analys samt problemlösning och erfarenhetsutbyte 3 tillfällen i datasal 8 (37)

9 Våren 2013 Personlig coach, enligt behov Hösten 2013 Utvärdering Antal deltagare: 30 Antal veckor: (37)

10 Expansion Blekinge med Future Management Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Camilla Rüdén, , Projektägare: Expandio Ledarskap AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är i första hand målgruppen etablerade företagare som vill att deras företag ska utvecklas. Projektet riktar sig till samtliga branscher där de deltagande företagen har minst tre anställda vid ingången i programmet och en uttalad vilja att växa och anställa fler. Från företagare till företagsledare Ytterst syftar projektet till att skapa fler arbetstillfällen i Blekinge genom att fler kvinnor leder expanderande företag. Projektet ska syfta till att fler kvinnliga företagare ska ta ytterligare steg i sin utveckling som företagare. Gå från att se sig själv som företagare till att se sig som företagsledare. Genom programmet ska deltagarna öka sin förmåga att tänka affärsstrategiskt och sin tro på sig själva som bolagsbyggare, affärsstrateg och personalledare. Inom Expansion Blekinge kommer programmet Future Management genomföras, ett koncept utvecklat av Gunilla Remneland och väl beprövat i projekt för att främja kvinnligt företagande och rekommenderat av Tillväxtverket. Mål Genomföra utvecklingsprogrammet Future Management för 20st företagsledare som är kvinnor där deltagarnas förmåga som strategiska företagsledare ökar och deras kompetens som personalledare ökar. -Öka kunskapen i samhället om företagsledare som är kvinnor i expanderande företag. -Skapa nya arbetstillfällen, Målet är att 20 nya arbetstillfällen ska skapas i företag per grupp som programmets deltagare är ledare i och/eller ägare i före år 2014 års utgång. -Öka antalet bolag med fler än 3 anställda som drivs av företagsledare/ägare som är kvinnor med 5% om året Projektaktiviteter 2011 De kvinnliga företagsledarna/ägarna i Blekinge på företag med fler än 3 anställda 10 (37)

11 identifieras och välkomnas till informationsträffar om Expansion Blekinge med Future Management. På träffarna välkomnas deltagarna att vara med att påverka design och innehåll i slutliga versionen av Future Management. Ansökningar tas emot och 20 deltagare som anses mest lämpliga antas till programmet Programmet Future Management, genomförs där c:a 20 kvinnliga företagare/ledare utvecklar sin förmåga att leda och förstå förändringsarbete och strategisk affärsutveckling, utveckla partnerskap med kunder, leverantörer och personal, samt att utveckla sin egen affärsdrivande förmåga som företagsledare. Samtals och dialog delarna kompletteras med väl etablerade teorier/modeller som Förändringens Fyra Rum, Klart Ledarskap, Affärsutveckling med BAS. Designen anpassas också utifrån inventeringen i punkt 1. Deltagarna vidareutvecklar sina affärsidéer och affärsplaner i sina befintliga företag i samråd med sin befintliga och eller utvecklade styrelse och ledningsgrupp parallellt med programmet. Projektledaren och affärscoachen stöttar deltagarna även individuellt för att verkligen åstadkomma konkreta resultat. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

12 Smarta kvinnor skapar starka företag! Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Eva Franksson Colliander, , Projektägare: Hälsa & Harmoni i Blekinge AB Projektets start- och slutdatum: (avslutades 11 juni 2012) Beviljade medel i kr: Målgrupp: Projektets målgrupp är i huvudsak kvinnor som är etablerade företagare men även kvinnor som vill starta eget företag kan ingå. Projektet ska sträva efter att hitta några deltagare som har utländsk bakgrund och som är yngre än 35 år för att få en så stor dynamik som möjligt. Utbildningen kommer att ske i Blekinge i en grupp bestående av 20 deltagare. Gruppen ska bestå av företagare utan konkurrens men med en samhörighet som gör att samverkan kan ske. Anledningen är att skapa förutsättningar för att var och en ska kunna tala om sina företagsidéer och kunna använda sig av andra deltagare som bollplank. Tanken är att givers gain där alla ger och får av varandra. Det övergripande syftet med projektet är att ge företagarna verktyg för att affärsutveckla sina företag vilket kommer att leda till ökad lönsamhet och tillväxt samt stärkt tilltro till sin förmåga att vara företagare. Syftet är att ge deltagarna: kunskap om att sätta affärsmål, kunskap om vad mentorskap kan betyda för företaget, djupare kunskap om ekonomi, försäljning och marknadsföring samt hur nätverk och samarbete kan ge affärer. Det kommer att leda till att kursdeltagarna får en ökad förmåga att driva sitt företag i önskad riktning och ett bättre självförtroende/självtillit samt till bättre förutsättningar för ökad lönsamhet i företagen och större tillväxt. Syftet är också att ge företagarna insikt och kunskap som gör att de kan bryta könsidentitetsmönstren som är ogynnsamma för deras företagande. Projektet vill ge företagarna kunskap och verktyg till att förändra detta. Mål Det övergripande målet är att 20 st företagare ska utvecklas så att de på ett mer målinriktat sätt ska kunna driva sina företag i önskad riktning och att de även ska få en ökad självkännedom/insikt. 12 (37)

13 Fokus ligger på att skapa ökad lönsamhet, sätta mål och delmål för att nå resultat, förebygga och motverka tidsstress samt tips och råd för att stärka företaget och sitt företagande. Varje deltagare ska göra en inventering av sitt företag för att veta vart de är, vart de ska och hur de ska ta sig dit. De kommer att sätta sina egna mål och jämförelse ska kunna göras mellan start och slutdatum under kurstiden. Varje deltagare ska t ex också ta fram sin vision med företaget över längre tid 1,3,5 och 10 år samt skaffa sig den slags mentor som kan bidra till att man kan utvecklas som företagare. Projektaktiviteter UPPLÄGG 5 KURSDAGAR + två uppföljningsdagar DAG 1 Förmiddag Sekretessavtal Presentationer av oss själva och våra företag Genomgång av kursens innehåll Eftermiddag I ditt liv är allt du vill möjligt! Coachning - mål visioner arbetsglädje energi. Var är du? Vart ska du? Hur kommer du dit? Läxa till nästa kurstillfälle: Skapa en bild av ditt företag. Dag 2 Förmiddag Din bild av ditt företag (Genomgång) Mentorskap - en vän för livet eller piskan på ryggen? Läxa till nästa kurstillfälle: Alla skaffar en mentor. Eftermiddag Fortsatt samtal kring mentorskapet. Sälj så det ryker! Ta betalt, få betalt och betala Läxa till nästa kurstillfälle: Räkna ut din nettokostnad. Dag 3 Förmiddag Återkoppling vad har hänt sen sist? 13 (37)

14 Konsten att öka lönsamheten Ekonomi, lönsamhet och tillväxt Eftermiddag Vässa ditt varumärke i vardag som fest Varumärkets kraft och värdegrund Läxa till nästa kurstillfälle: Inventera ditt nätverk Dag 4 Förmiddag Konsten att ta kontakt, nätverka och skapa möten. Samarbete att ge och få hur då? Tjänstesamarbete avtal, etik och moral. Dag 4 Eftermiddag Så blir du Mingeldrottning. Vardagsmarknadsföring vad är det? Läxa till nästa kurstillfälle: Gränslösa fantasier. Skriv ditt drömscenario. Dag 5 Presentation av drömscenario Upplevelser kring mentorskapet Glitter och glamour en fjäderboa gör susen! Avslut och utvärdering. Önskemål om utökat kursinnehåll vid nästa utbildningsdag. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

15 The Camp 2011 Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Lena Karlsson, , Projektägare: ALMI företagspartner Blekinge AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen är i huvudsak kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept. Majoriteten kommer att vara etablerade företagare som driver företag ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas men det kan också vara kvinnor som vill starta företag. Antalet deltagare ska vara 15 st. Majoriteten av de kvinnliga entreprenörerna och innovatörerna har någon form av producerande, exporterbar verksamhet. Det kan vara inom upplevelseindustrin, turism, tjänstesektorn eller någon annan bransch som har en potential att kunna säljas till kunder utanför Blekinge. Den andra delen av gruppen består av kompletterande kompetenser. Kvinnor som arbetar med marknadsföring, försäljning, ekonomi och andra delar som är nödvändiga för att utveckla säljbara koncept. Syftet med projektet är att bidra till att fler kvinnor startar och utvecklar företag i Blekinge län. Genom The Camp 2011 är det möjligt att erbjuda experthjälp som med erkända metoder och verktyg lyfter kvinnor i deras roller som entreprenörer. Detta genomförs i en väl definierad process innehållande kompletterande delar som tillsammans medverkar till att spela en stor roll i deltagarnas framtida företagande. ALMIs roll i projektet kommer att fokusera på den rådgivande och sammanhållande delen. Som sista steg i processen kommer deltagarna att utifrån det egna behovet få träffa olika rådgivare från ALMI beroende på inriktningen på deras idé/verksamhet. ALMIs innovationsrådgivare kan spela en viktig roll för de deltagare som har en idé av innovativ art, liksom att ALMIs företagsrådgivare kan spela en viktig roll för de deltagare som har en idé av traditionell inriktning. Mål Att vara medskapande till att affärskoncept baserade på kompletterande kompetenser lyfts fram, och att flera av dessa ska ha en så kvalificerad affärshöjd att de inom ett år leder till en påbörjad lansering. 15 (37)

16 Projektaktiviteter Urvalsprocess Urvalet för att erbjuda ett deltagande sker dels via ALMIs nätverk och dels via samverkande affärsnätverk för kvinnor i regionen. Informationsträffar Genomför två informationsträffar, en i Karlskrona och en i Karlshamn, där vi presenterar projektet och erbjuder platser till The Camp Mina styrkor och svagheter Ett förberedande steg där de kvinnliga entreprenörerna får se på sig själva och sin egen verksamhet tillsammans med en konsult med ett coachande perspektiv. The Camp 2011 Under tre dagar arbetar entreprenörerna och innovatörerna under ledning, med att presentera sig själva och sina verksamheter, matchmaking, idéutveckling, seminarier, konceptbeskrivningar och presentationer på ett intensivt internat. Grunden för Högpresterande Team Alla konceptteam erbjuds att göra en Group Development Questionnaire, GDQ. Det är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar. Affärsutveckling Konceptgrupperna, bestående av kompletterande kompetenser kring olika affärskoncept, behöver nu ta konceptet till affär. Här finns ALMI med sin kompetens och kan bistå med rådgivning, finansieringskompetens, med mera, som en tydlig samarbetspartner för konceptgrupperna. Uppföljning/Utvärdering En träff genomförs för att följa upp och utvärdera hur det har gått efter The Camp Antal deltagare: 15 Antal veckor: (37)

17 Expansiva företag Affärsutveckling i möte med andra Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Bodil Gebert, , Projektägare: IUC Olofström AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Projektet riktar sig till företagare i Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner.deltagarna ska ha varit igång med sitt företag ett par år, gärna med några anställda. De ska ha en uttalad ambition att utvecklas tillsammans med andra, och även aktivt vilja bidra till andras utveckling. Alla som anmäler intresse av att delta i projektet intervjuas. I första hand riktar projektet sig till företagare inom tillverkningssektorn eller företagare som är leverantörer av tjänster till tillverkande företag. Syfte Syftet med projektet är att ge deltagarna ett lyft i sitt företagande för att stärka deras konkurrenskraft och öka deras lönsamhet. Mål Målet med projektet är att 20 företagare ska delta och de ska: - ha ökat sina kunskaper inom områdena produktutveckling, marknadsföring, och prissättning/försäljning - ha haft ett givande erfarenhetsutbyte och knutit nya affärskontakter - ha stärkts i sin identitet som företagare - ha fått en tydlig bild av de första stegen mot expansion - ha fått en insikt i vad som krävs för att företaget skall kunna börja exportera sin vara/tjänst Genom denna satsning ska deltagarna ha ökat sina chanser att expandera genom att ha definierat nya marknader och kunder, definierat nya tjänster och produkter, och blivit bättre förankrade i sin roll som företagare. Målet är att deltagarna ska vara påtagligt bättre rustade att anta utmaningar på den tuffa marknaden. 17 (37)

18 Projektaktiviteter Projektet erbjuder fyra tematräffar i storgrupp kombinerat med individuell coachning och tre fördjupningsträffar som innehåller coachning i grupp och erfarenhetsutbyte. Tematräffarna är baserade på presentationer av mitt företagande idag, min vision, affärsidé, förändringsarbete, utmaningar och mål, Produktutveckling för ett ökat kundvärde, Strategiskt marknadsarbete och försäljning samt ett öppet tema. Antal deltagare: 20 Antal veckor: (37)

19 Affärsutveckling för besöksnäringen - Kurbits Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Pia Holgersson, , Projektägare: Velopia AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Kvinnor i Blekinge som driver etablerade småskaliga företag inom besöksnäringen eller driver ett företag inom gröna näringar, tjänste och servicesektorn, eller kreativa och kulturella sektorn som avser att kombinera detta med verksamhet inom besöksnäringen. Syfte Syftet med projektet är att via ett kompetensutvecklingsprogram för besöksnäringen vid namn Kurbits, höja kompetensen inom besöksnäringen i Blekinge län för att förbättra försörjningsmöjligheterna för de sysselsatta samt lyfta och professionalisera näringen. Syftet är också affärsutveckla små och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge län som drivs av kvinnor och skapa möjligheter för nätverkande och paketering. Därmed kan dessa företag stärka sin position på den nationella och internationella marknaden. Mål Kurbits är ett affärsutvecklingsprogram med specialdesignade verktyg framtagna för småskaliga företag inom besöksnäringen. Programmet är kvalitetssäkrat av RTS Rese och Turistnäringen i Sverige. Målet är att 10 företag ska gå ett Kurbitsprogram. Målet med projektet är att kvinnor i målgruppen ska vidareutveckla sina befintliga företag och skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Detta ska ske genom att företag i besöksnäringen som utvecklar tjänster, produkter eller processer hittar nya samarbetspartners, förbättrar sin marknadsföring och utökar den geografiska marknaden. Utbildning, coachning och nätverksbyggande är verktygen som tillhandahålls via programmet Kurbits. Målet är också att etablera Kurbits programmet på marknaden i Blekinge och om utvärderingen ger gott resultat driva fler program. 19 (37)

20 Projektaktiviteter Kurbitsprogrammet: Ett program består av 10 företag/program som träffas under loppet av 6 12 månader, sex heldagar. Programmet består av fyra olika, distinkta moment; föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussion (inkl coachning i grupp) och hemuppgifter. Mellan träffarna får företagen coachning på sitt företag. Omfattning: 4 tim/företag fördelat på två träffar. Träffarna sker hemma hos företagen i form av workshops och föreläsningar. Till programmet bjuds föreläsare och experter in som delar med sig av sina kunskaper. I programmet ingår även en studieresa till ett av deltagarna valt närliggande resmål som ska vara kopplat till programmets innehåll kombinerat med ett föredrag. Antal deltagare: 10 Antal veckor: (37)

21 Knuff affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar Insatsens ärende- ID i Nyps: Projektledare: Camilla Bengtsson, , Projektägare: Camilla Bengtsson AB Projektets start- och slutdatum: Beviljade medel i kr: Målgrupp: Målgruppen finns inom branscherna musik, dans, teater, film, illustration, konst, skrivande eller slöjd. Alla deltagare har ambitionen att ha företaget som sin huvudsakliga försörjning. Majoriteten av deltagarna är under 35 år. Syfte Stötta och hjälpa målgruppen att öka efterfrågan, försäljning och antalet kunder och säljkanaler genom att arbeta med mål- och handlingsinriktat entreprenörskapsarbete och utökande av personliga nätverk samt genom att stimulera samarbete mellan entreprenörerna t ex för att kunna åta sig större kunder. Mål Målet med projektet är att kvinnor inom kulturella sektorn i Blekinge ska starta företag eller utveckla sitt befintliga företag till ökade intäktsmöjligheter. Målet uppnås genom att deltagarna hittar minst en ny säljkanal eller nytt sammanhang för sina produkter eller tjänster, minst en ny kund eller ökar försäljningen till befintlig kund. Konkreta mål är att två nya företag ska ha startats och sex befintliga företag ska ha ökat sin omsättning. Sammantaget ska 12 deltagare efter medverkan i projektet ha redskap för att på egen hand kunna arbeta vidare med utveckling av sin verksamhet. De ska också ha ökat sin kompetens inom entreprenörskapets olika delar samt utökat sina personliga nätverk. Projektaktiviteter Deltagarna ingår i projektet under 8 månader. Programmet består av: Individuell coaching/rådgivning med fokus på praktisk handling när det gäller affärs-, produkt- och tjänsteutveckling, nätverkande och kontakter samt exponering, marknadsföring 21 (37)

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Skåneakademier 4-YES

Skåneakademier 4-YES Skåneakademier 4-YES Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi företag att växa! Författad av: Anna Hall, Projektledare Skåneakademier 4-YES Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 A. Förstudie...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer