Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014"

Transkript

1 Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 4 Sid 5 Sid 6 7 Sid 8 Sid 9 11 Sid Sid Sid 16 Sid Sid 20 Sid Sid 24 Kumla Fastigheter året som gått framtiden KFAB 50 år Via industriområde Eklunds bilvård AB Butikskonsult AB Zymbios Logistics Contractor AB Essa Glas & Aluminium AB Forma Gym & Cardio AB Ekonomisk sammanfattning Vi på kontoret Våra fastigheter Vår styrelse 2

3 KUMLA FASTIGHETER 50 år av utveckling i och för Kumla Man kan konstatera att 50 år inte är någon lång tid när man är delaktig i att bygga en stad. Kumla Fastigheters verksamhetsområde är just Kumla kommun och inom kommunens gränser ska företaget verka för att tillgodose det behov av lokaler som företagen har. Bolagets uppdrag är inte att på eget initiativ driva utveckling utan mer följa det behov som finns av lokaler i olika former och som inte enkelt fångas upp av marknaden själv. Under bolagets första år var verksamheten inte så omfattande utan man var mer behjälplig då några av de medelstora eller större företagen i kommunen behövde större och nya lokaler. Det kommunala fastighetsbolaget kunde då användas för att lösa dessa specifika omstruktureringar och expansioner. Först under andra halvan av 1980-talet tog det större fart när också mindre företag i Kumla sökte lokaler för sin expansion. Då inga lämpliga lokaler stod att finna blev Kumla Fastigheter lösningen. Kumla Fastigheter hade tillgång till egen arkitekt liksom byggledare och bolaget kunde skräddarsy eller med ett finare ord, kundanpassa lokaler så att det blev optimalt för den verksamhet som sedan skulle bedrivas i lokalerna, upphandla och genomföra ett nybyggnadsprojekt med kunden nära intill. Under 1990-talet uppstod ett nära samarbete med L M Ericsson då företaget expanderade kraftigt i Kumla i delvis egna lokaler men också genom att hyra in sig i olika fastigheter som Kumla Fastigheter äger och förvaltar. Den stora utmaningen blev en omfattande tillbyggnad av den så kallade mönsterkortfabriken som planerades från 1994/-95 och som efter om- och tillbyggnad kunde tas i bruk från och med år Vid ingången i det nya seklet, d v s 2000-talets inledande år ökade Kumla Fastigheters engagemang väsentligt med åtskilliga nya projekt. Därtill kom Yxhult AB:s konkurs som innebar att Kumla Fastigheter förvärvade mer än kvm lokaler i Kvarntorps industriområde. En utmaning som med tiden kunnat hanteras på ett bra sätt. Flera lagerfastigheter i Via industriområde har tillkommit bl a för Zymbios Logistics Contractor AB och Swedish Lorry Parts AB, SLP. Andelen s k tillverkande företag eller med andra ord; traditionella industriföretag har med åren minskat relativt sett i bolagets fastighetsbestånd medan andra typer av verksamheter ökar. Nya typer av företag växer och där inriktningen i första hand inte är egen produktion. Exempelvis har företaget Butikskonsult AB design och utveckling av butiksinredningar som sin företagsidé och där produktionen är utlagd på annat håll. Tillkomsten av ett djursjukhus, olika typer av serviceföretag, dataföretag ökar och allt fler företag efterfrågar endast kontorsytor. En annan för Kumla Fastigheter god utveckling är att den offentliga verksamheten också tar bolagets tjänster i anspråk genom en brandstation i Byrsta för Nerikes Brandkår, en Familjecentral tillsammans med Region Örebro län, lokaler för hemtjänsten m m. Genom att ha fler hyreskategorier så minskar också bolagets exponering för förändringar i konjunkturer väsentligt. Ett ytterligare exempel på Kumla Fastigheters bredare verksamhetsområde och i avseenden det trevligaste är att få vara delaktig att utveckla Kumla Sjöpark med dess Växthus som är en tillgång för hela Kumla. Kumla Fastigheter bidrar sammantaget till och vilket är ett uttalat mål att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla. Idag förfogar Kumla Fastigheter över drygt kvm lokalytor för näringslivets behov i Kumla ett gott resultat efter 50 års arbete. 3

4 ÅRET SOM GÅTT och en blick in i framtiden Hur morgondagen kan te sig är självklart omöjligt att förutspå. Särskilt i dessa tider då många sanningar ställs på ända vad gäller de ekonomiska förutsättningarna såväl nationellt som internationellt. Det är en kluvenhet i den nationella ekonomin och dess förutsättningar jämfört med den internationella ekonomin. Ändå hör de samman. Förutsättningarna i Sverige och därmed Kumla har under senare år varit goda. Företagen växer, bostäder byggs och köpkraften hos enskilda konsumenter är, generellt sett, god. Under de kommande åren kommer ett kraftigt utökat bostadsbyggande, inte minst i vår region och då Kumla innefattat, att driva på ekonomi och utveckling ytterligare till gagn för företagen i vårt närområde. Kumla kommuns målsättning om att fortsätta växa och utvecklas med målet invånare till år 2025 är en klar och distinkt vilja om var man vill nå. Det är bra och det är nödvändigt för företagen i Kumla att ett så tydligt mål är formulerat. Om målet invånare sker år 2025 eller senare är inte det viktiga. Det viktiga är att målet är uppställt och att man ska dit. Det gör att också företagen i Kumla kan ta ut samma färdriktning, det vill säga att fortsatt våga satsa och utvecklas. I den mån Kumla Fastigheters tjänster kommer att behövas så ska vi självfallet finnas där för att medverka till en fortsatt god utveckling för företagen och andra i Kumla som omfattas av drivkraften att vilja utvecklas och ständigt bli bättre. Kumla Bandel 3:3 ombyggnad vänthall, café och kontor. 4 Kv Svanen 14 ombyggnad kontor och bostäder.

5 Många trotjänare var på plats. Richard Brixel vid ett av sina konstverk. KFAB 50 ÅR Jubileumsskrift. Gjutformar blir belysta som konstverk i sig. Under år 2014 firade Kumla Fastigheter 50 år. En minnesbok över de gångna 50 åren kunde presenteras vid en jubileumsfest för företagets anställda och styrelse liksom särskilt inbjudna medarbetare till bolaget såväl av dagens medarbetare som tidigare sådana. Festen ägde rum hos konstnären Richard Brixel, i anslutning till dennes bostad intill Hjälmarens strand. Richard Brixel, som utöver värdskapet för denna fest, bjöd på en inblick i den konstvärld som sträckt sig över åtskilliga decennier för Brixels del. Särskilt inbjudna för att ge festen dess inriktning om konsten och kulturens betydelse var moderna muséets tidigare chef Björn Springfeldt liksom Kumla Fastigheters beskyddare och guide i dessa frågor, galleristen Anders Fasth. I källaren av sitt hus har Richard Brixel en omfattande utställning. Även trädgården är full av statyer. Jubileumsmiddag under festliga former. Göran Fagerström, Arne Gustavsson och Dan-Åke Moberg hade det trevligt. 5

6 VIA INDUSTRI- OMRÅDE I sydvästra delen av Kumla ligger Via industriområde. I området finns Kumlas enda börs noterade företag med säte i Kumla Malmbergs Elektriska AB, ett grossistföretag i elbranschen. Här finns livsmedelsföretag som Orkla AB, som bl.a. producerar saft och sylt under det klassiska varumärket BOB liksom styckningsföretaget Närkekött AB. Här finns allt från skoindustri, tryckeri, byggrelaterad produktion till lager och distributionsföretag m.m. I området finns dessutom åtskilliga lediga industritomter, för fler nya företag till detta industriområde Legosan tillverkar läkemedel. Swedish Lorry Parts har ett stort Sverigelager i området. 6 Panorama Vissbergagatan med Zymbios till vänster SLP rakt fram och Lantmännen till höger

7 Legosan, Butikskonsult och Kumla plåtteknik. Våra fastigheter och hyresgäster i Via industriområde 1. Axeln 4 Segre AB 2. Axeln 6 Plåtteknik i Kumla AB 3. Axeln 7 Swedish Lorry Parts AB, SLP 4. Axeln 8 Tomtmark 5. Blåmesen 1 PK:s Mekaniska AB, Bravida AB 6. Blåmesen 3 Ved & Skog i Kumla 7. Blåmensen 4 Peab, Atria AB 8. Gråsparven 2 Essa Glas & Aluminium AB, Arbesko AB, Kumla Supervård HB, Svenska Unifelt AB 9. Göken 1 Butikskonsult AB 10. Göken 3 Legosan AB 11. Kullagret Forma Gym & Cardio AB, Eklunds Bilvård AB 12. Remskivan 3 Tennishall, Kumla kommun 13. S Via 2:18 Zymbios Logistics Contractor AB Övriga företag/verksamheter i Via industriområde Kriminalvårdsanstalten Orkla Food AB Närke kött AB Arbesko AB Schurpack Malmbergs Elektriska AB Rytab AB Eurowand AB Lantmännen Hallsbergsterminalen Persson Invest AB Björka Trädgård Lantmännens silo är ett bra riktmärke i området. Entreprenörsanda Vad vore Sverige och Kumla utan sina källare och garage. Hur många verksamheter har inte tagit sina första stapplande steg som hobby verksamhet i just ett garage eller en källare. På de följande sidorna kommer vi att möta ett antal driftiga företagare och entreprenörer. För flera av dem har verksamheterna börjat på just detta sätt. Panorama över Västra Bangatan och östra delen av Via området med Malmbergs Elektriska, Arbesko, Schurpack, Rytab och Eurowand. 7

8 EKLUNDS BILVÅRD AB Etablerades: 2001 Ägare: Christer Eklund VD: Christer Eklund Omsättning: ca kr Antal anställda: 3 Verksamhet: Företaget arbetar med bilvård huvudsakligen i form av polering, lackskydd, invändig rekonditionering, glasbehandling, lånebil, bilvårdspaket, textiltvätt & luktsanering, tvätt o lätt, motortvätt, stenskottsskydd, rostskydd, bilvårdspaket, bilvårdskurser. Hur verksamheten startade På nittiotalet arbetade Christer som fastighetsskötare med stort bil - in tresse. Annebergsgatans mest välvårdade bil stod på hans garageuppfart. Intresset ledde fram till ett erbjudande om att som extraknäck sälja en amerikansk bilvårdsprodukt för lackförsegling Dry wash & guard. Det ena ledde till det andra och snart stod han i garaget och polerade andras bilar. I början var det en dag i veckan men ökad efterfrågan väckte tanken på att försöka leva på att sköta andras bilar. Efter en bilvårds kurs i Uppsala år 2001 gick allt mer tid åt för verksamheten. Semesterdagarna förbrukades snabbt, tjänstledighet var nästa steg men till slut år 2004 tog Christer steget och öppnade Eklunds Bilvård i en lokal om 40 kvm på Stenevägen. Fyra år senare flyttande han till nuvarande lokal om ca 200 kvm på Viagatan. År 2012 blev företaget ett auktoriserat Dinitrol Center för underredsbehandling och roststopp. Dagsläget Idag har verksamheten ombildats till ett aktiebolag med två huvudverksamheter lackförseglig och rostskydd. Kunderna kommer från hela Sydnärke men även till stor del från Örebro. Efter dryga 10 år i branschen har företaget ett stabilt gott rykte för hög service och god kvalitet på utförda jobb. Verksamheten sysselsätter förutom Christer, två heltidsanställda och en timanställd. Rekonditionering av bil. Framtiden Ökad efterfrågan och snabb expansion av rostskyddet har medfört behov av ytterligare lokaler. Under år 2015 kommer en utbyggnad av nuvarande verkstadshall ske om 158 kvm. På den ytan får man ytterligare två nya hallar och en ny kundmottagning. 8 Blänkande ekipage i hallen. Polering av lacken.

9 BUTIKSKONSULT AB Etablerades: 1983 av Jan Jansson Ägare: Fredric Jansson VD: Fredric Jansson Omsättning: ca 100 MSEK Antal anställda: 50 st Verksamhet: Butikskonsult är ett av de ledande inredningsföretagen på den svenska marknaden för butiksinredningar. Företaget utarbetar hela eller delar av inredningen i kundernas butikskoncept samt tillhandahåller produkter och lösningar inom områdena kassadiskar, självscanning, spelinredning, förbutik, frukt & grönt, bröd, belysning, golv, stativ, hyllor, spårpanel, mm. Butikskonsult utför även konsultuppdrag inom butiksplanering, formgivning och butikskommunikation. Hur verksamheten startade Med en gedigen bakgrund från etablering av handel för såväl ICA som Seven Eleven började Jan Jansson år 1983 konsultverksamhet i eget namn - Butikskonsult Jan Jansson. Som konsult ritade han idéförslag till inredning av olika butiker samt hjälpte till att upphandla byggtjänsterna. Företagets adress var Fabriksgatan, Kumla d.v.s. i familjen Janssons källare. Som i alla familjeföretag involverades hela familjen. Sonen Fredrik minns sitt första jobb då han som 7-åring följde med pappa och plockade dricka inför invigningen av en butik i Kloten i norra länsdelarna. Jan Jansson fortsatte jobba som konsult fram till år 1990 då trenden var att de gamla luckkioskerna börjde byggas om till spel- och ICA är en trogen och viktig kund. mindre livsmedelsbutiker. I takt med ökad efterfrågan tog Jan in en delägare, Lars Erik Karlsson, en arkitekt med erfarenhet från Inredargruppen i Örebro. Samtidigt flyttade verksamheten till Västra Ekeby ute vid motorvägsinfarten till Kumla. Företaget rönte stora framgång ar och belönades bl.a. med Kiosk och Gatuköksbranschens pris. Spelombud är företag som har en trogen och återkommande kundkrets. Idéer om att skapa spelhörnor med bra bord och god belysning, konfektyr och tidningar och kanske en cafédel i närheten lanserades och gav ett mer lönsamt kundvarv i butiken. Företaget tar hem ett stort anbud och växer År 1993 ställde Tipstjänst krav på Onlineterminaler. En förfrågan gick ut om ett inredningskoncept med 3 spelplatser och en terminaldisk. Företaget tog hem anbudet om att inreda 3000 spelbutiker i hela landet. Nu började serietillverkning på allvar och i sann IKEA anda skulle inredningen levereras i platta paket och monteras på plats. Företaget växer och år 1996 hade man växt till 6-7 anställda. Hittills har butikslösningar för spel och tobak varit ryggraden i verksamheten men nu börjar de stora butikskedjorna skaffa sig förbutiker med kiosk, spel, tobak och café. Behoven av större lokaler medför en flytt till Marsvägen i Fylsta industriområde, Jupiter 1. Generationsskifte Fredric Jansson har som de flesta barn följt med pappa på jobbet under många år. År 1996 börjar han i verksamheten på allvar. Det börjar ute på lagret, sedan blir det inköp och slutligen försäljning. 9

10 Cura Apotek ett koncept inom ICA. En bröddisk utvecklad av Butikskonsult. Verksamheten rullar på och åren går. Jan Jansson börjar fundera på att dra sig tillbaka och år 2004 blir Fredric Jansson VD i företaget. Företaget är i detta skede mycket sårbart då man till 95 % är beroende av tre stora kunder, Svenska Spel, ATG och ICA. Som primärt mål i verksamhetsutvecklingen blir att bredda kundbasen så att ingen kund representerar mer än 15 % av omsättningen. Redan efter ett år sker ett genombrott då man inte bara inreder förbutiker utan även kommer in i själva butikerna på ICA med bröd och fruktinredning. Nya butikskedjor noteras på kundlistan. Dagsläget Kunderna finns bland kedjeföretagen i dagligvaruhandeln samt servicehandeln och ett stort antal fria handlare. Utöver detta levereras olika typer av koncept till post, spel och andra leverantörer inom dagligvaru- och detaljhandel. Nya företag i olika branscher tillkommer fortlöpande bl.a. kan Akademibokhandeln, Bokia, K-Rauta, BOLIST och LIDL adderas till kundlistan. Nyligen förvärvade Butikskonsult företaget Agripo, ett företag i Bankeryd som tillverkar butiksinredning för potatis och rotfrukter. Av företagets leveranser sker ca 90 % till den svenska marknaden. Utöver detta levererar man till Norge, Finland, Baltikum, och Östeuropa. Totalt sett finns ett tiotal länder i Europa på leveranslistan. Framtiden Företaget har under åren tredubblat sin omsättning. De efterföljande åren handlade mycket om konsolidering samt att installera ett nytt affärssystem. År 2014 kunde man flytta till nya lokaler på Järsjögatan i Via industriområde. Nu står man redo för att fortsätta växa. Den marknad man agerar på är i storleksordningen 3-4 miljarder så det finns mycket att jobba på. Målet är att växa med 5 % per år. De nya lokalerna När företaget växte räckte inte de gamla lokalerna till så man hyrde lagerplatser på flera håll i Kumla. Om den framtida strategin skulle kunna följas var större och rationellare lokaler ett måste. Under år 2013 och år 2014 genomförde KFAB en total om- och tillbyggnad av Göken 1 på Järsjögatan i Via industriområde. Lokalerna skräddarsyddes tillsammans med Butikskonsult för att bli så optimala för verksamheten som möjligt, bl.a. uppfördes ett nytt höglager. Den nya lokalens exteriör. 10

11 Fullt med besökare lyssnar till Fredric Janssons invigningstal. Jan Jansson, Fredric Jansson och Thage Arvidsson var alla nöjda vid invigningen. Gratulanterna till nya lokalerna lämnade många blommor. I mars 2014 var det så dags för invigning av de nya lokalerna. Kunder och leverantörer strömmade till från när och fjärran. En ljus och välutrustad matsal. Höglagret. Hela verksamheten är färgavstämd t.o.m. truckarna. Företaget satsar 11 mycket på personalen som har ett eget gym.

12 ZYMBIOS LOGISTICS CONTRACTOR AB Etablerades: 2006 Ägare: Patrick Hansson, Jens Berglund VD: Jens Berglund Omsättning: kr Antal anställda: 10 Verksamhet: Zymbios är ett företag som erbjuder högkvalitativa tredjeparts lagerservicetjänster, så kallade 3PL tjänster, lagerhållning, orderhantering, tullager mm och om så önskas även distribution till kund. Hur verksamheten startade År 2006 startade Jens Berglund tillsammans med Leif Andersson företagen Zymbios. Jens som då jobbade som plats chef på DHL såg en tom position inom logistikmarknaden nämligen kvalificerade logistiklösningar för nationella och nordiska företag. DHL, Schenker m.fl. krigade om de stora kunderna och distribution över hela Europa. För att sprida riskerna startade man även logistikkonsultföretaget Kulog. Som första större kund fick man IDO Badrum AB. Verksamheten rullade på men runt år 2010 aviserade Leif Andersson att han vill dra sig ur verksamheten. Patrick Hansson Sedan ett år tillbaka har Patrick Hansson knutits till företaget. Patrick har ägt och drivit varumärket Maple Sportswear som köptes upp av Röhnisch Sportswear AB och Patrick anställdes som logistik och affärssystemsansvarig. Efter ett antal år startade Patrick bolaget Ullmax AB och började arbeta som konsult inom området import & export och där korsades Jens och Patricks vägar och i september år 2014 gick han in som delägare i Zymbios. Genom Patricks kontaktnät har samarbete med flera nya kunder etablerats. Patrick Hansson Sportkläder 12 för lev. till butik eller webbleverans. Här plockas leveranser av Kavat skor ihop. Varor på lager klara för att skickas i väg.

13 Högt uppsatt position. Dags att resa pelarna. Markarbeten för det nya lagret. Dagsläget Zymbios är ett företag i stark utveckling. Nya kunder i form av Kavat, Wendler, Mudracing AB och Nomade Collection AB och inte minst expansionen av Svenska skogsplantor har inneburit ett fortsatt behov av nya lagerytor. Det nya lagret Utbyggnaden av det nya lagret började sent under år 2013 för att vara färdigt till hösten år Entreprenör var PEAB vilka även byggde den tidigare lagerbyggnaden. Den nya tillbyggnaden är en utökning av det befintliga kyllagret med kvm. Lagret är 10,7 m högt. Totalt har man nu pallplatser i kyllager för skogsplantor. Stomresning. Framtiden Inom befintlig verksamhet finns utrymme för en ökning av verksamheten. Det gäller att hela tiden vara observant på vad marknaden efterfrågar. Ökad webbhandel gör att plockning och distribution av småkollin ökar. En erfaren, snabbrörlig och flexibel organisation är en framtida framgångsfaktor. Miljontals skogsplantor ligger och vilar i lådor eller säckar. Nu ser man tydligt konturerna av det nya lagret. Snart klart. 13

14 ESSA GLAS & ALUMINIUM AB Etablerades: 2012 Ägare: Ola Karlsson, Örjan Wilander VD: Ola Karlsson Omsättning: Ca kr Antal anställda: 15 Verksamhet: ESSA Glas & Aluminium AB erbjuder glas- och aluminiumkonstruktioner för alla typer av fastigheter. Entreprenad Genom ett nära samarbete med en entreprenör kan företaget erbjuda montage över hela landet. Indirekt sysselsätter man därigenom ytterligare ett 20-tal personer. Entrén till Essa Glas & Aluminium Stora utvändiga last- och lagringsytor behövs. 14

15 Ett projekt levererat från Kumla. Företaget har en modern och högeffektiv maskinpark. Hur verksamheten startade Efter många år i byggbranschen och med gedigen erfarenhet från olika typer av byggverksamhet var tiden år 2012 mogen för Ola Karlsson och Örjan Wilander att pröva sina egna vingar. Företaget kom att kallas Essa Glas & Aluminium AB. Som steg ett behövdes en lokal där verksamheten kunde bedrivas. Efter kontakt med Kumla Fastigheter fann man en lösning genom att hyra in sig hos en av Kumla Fastigheters hyresgäster Garantitak AB som vid tillfället hade för stora lokaler. Då tillväxten var mycket kraftig insåg man snart att man behövde större lokaler för att kunna starta egen produktion. Tillsammans med Kumla Fastigheter projekterades för nya lokaler i Via industriområde. Under resans gång fick man utöka ytan i flera omgångar och i november år 2013 flyttade man i sina nya lokaler på 1332 kvm under tak och utvändiga lagringsytor om 3500 kvm. Fasadelement i glas och aluminium. Dagsläget Idag är man ett företag specialiserat på att skapa kundspecifika lösningar. Företagets duktiga ingenjörer och tekniker tar i samverkan med kunden fram lösningar som är önskvärda. Idag sysselsätter Essa Glas & Aluminium 15 anställda och har fortsatt tillväxt. Framtiden En god orderstock borgar för en fortsatt tillväxt, varför man nu utökar sina kontors- och produktionsytor ytterligare. Det krävs stora ytor för att hantera väggelementen. 15

16 FORMA GYM & CARDIO I KUMLA AB Etablerades: 2014 Ägare: Oscar Palm, Christoffer Gustafsson Ordförande: Oscar Palm Omsättning: ca kr Antal anställda: 5 Verksamhet: Forma Gym & Cardio har träningslokaler i en modern och trivsam miljö. I södra Närkes mest kompletta friskvårds center finns ett urval av träningsmöjligheter. Alltid instruktör på plats, cirkelgym, maskiner, fria vikter, gruppträning, kostrådgivning, massage, PT och möjlighet att ta med barn i lämplig ålder. Hur verksamheten startade Oscar och Christoffer har känt till varandra sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2006 har de jobbat ihop i olika företag i friskvårdsbranschen. Oscar är från början massör medan Christoffer började få kontakt med gym som styrkelyftare. Intresset blev så stort att båda fortlöpande utbildat sig inom området bl.a. till Personlig Tränare. Efter att ha arbetat på gym tillsammans en tid startade Oscar och Christoffer år 2012 sitt eget företag i huset invid tennishallen, Remskivan 3 på Byrstagatan i Kumla. För Oscar som kommer från en familj med tradition av företagande var det ett naturligt steg medan det för Christoffer blev något helt nytt men ack så stimulerande. Då verksamheten redan från början gick väldigt bra och efterfrågan ökade började en sökprocess efter en ny lokal och i september år 2012 flyttade man till Esplanaden i Hallsberg. Verksamheten utvecklades och företaget fick utmärkelsen Årets Gym i Sverige. Antalet medlemmar i Hallsberg ökade konstant vilket var ett klart bevis på att konceptet Styrka Kondition Hälsa fungerade. Detta väckte tankar på att åter etablera sig i Kumla. När så njoy i november år 2014 tog beslutet att koncentrera verksamheten till Stockholm slog man till och tog över verksamheten. Dagsläget Till Forma Gym & Cardio kan man komma för att genomföra allt från enstaka träningspass till att bli medlem månader. Idag har man redan 850 medlemmar i Kumla och är på god väg mot målet 1000 medlemmar. Målgruppen är aktiva personer i spannet år men alla är naturligtvis välkomna att träna efter sina möjligheter. Framtiden Om tillväxten av medlemmar fortsätter kan det bli aktuellt att försöka få lite större yta i anslutning till den befintliga lokalen. Duon är heller inte främmande för att utveckla verksamheten med ytterligare någon verksamhet i Sydnärke. 16

17 EKONOMISK SAMMANFATTNING Årets verksamhet Nya redovisningsregler Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Uthyrningsverksamhet Det är en naturlig utveckling med en kraftigt utökad verksamhet att det också uppstår rörelser i det uthyrda fastighetsbeståndet. Uthyrningsgraden har under det gångna året trots förändringar i beståndet genom uppsägningar och avflyttningar kombinerat med nytecknade hyresavtal och inflyttningar ändå varit stabil. För Kvarntorps industriområde har det till följd av ändrade förutsättningar avseende detaljplanen för området inneburit att den undervisningsenhet som bedrivits i ett byggprogram måste avvecklas över tid. I Kvarntorps industriområde kvarstår ett fortsatt behov av att renovera och anpassa en del lokalytor ur befintligt bestånd som bolaget förvärvade år Det får dock ske i takt med behovet av lokaler i området. I Kumla har fastigheten Gråsparven 2 på Via industriområde erhållit hyresgäster för alla nu renoverade lokaler. Detsamma gäller för fastigheten Radion 2 i Sörby industriområde där renoverade och ombyggda lokaler fått nya hyresgäster. I februari 2014 kunde företaget Butikskonsult AB ianspråkta fastigheten Göken 1 i Via industriområde som efter om- och tillbyggnad kunde hyras ut i sin helhet. Den ökade efterfrågan på administrativa lokaler, som nämnts ovan, innebär för Kumlas vidkommande att kommunen är på väg att införliva en näringsstruktur som annars är koncentrerad till större kommuner/ städer. Kumla är med andra ord på god väg att växa in i den storleken där företagande inte enbart är tillverkande industri. Fastighetsförvärv Fastighetsinnehavet har ökat med m 2 de senaste fem åren. Under året har följande fastigheter förvärvats: Jupiter 1 Marsvägen FasDghetsinnehav, kvm Nybyggnader, om- och tillbyggnader Gråsparven 2 Kumla Fastigheter förvärvade från skoföretaget Kavat AB fastigheten Gråsparven 2 med tillträde i augusti Omgående tecknades ett hyresavtal med Essa Glas & Alumini um AB för ca kvm av den totala byggnadens yta om ca kvm. Efter ombyggnader kunde företaget ianspråkta merparten av sina lokaler från den 1 december Ytter ligare ombyggnader och anpassningar av fastigheten har skett under år 2014 där andra hyresgäster också flyttat in i sina lokaler. Endast en mindre del av fastigheten, ca 600 kvm, kvarstår att anpassa för ny verksamhet men innan dess behöver ett skyddsrum som är mindre bra placerat i fastigheten få en annan lösning än i fastigheten. Göken 1 Om- och tillbyggnaden av fastigheten slutfördes under januari månad varefter hyresgästen Butikskonsult AB kunde ta sina lokaler i anspråk. Södra Via 2:18 Den under året största investeringen i ekonomiska mått mätt liksom till sin yta är tillbyggnaden av ett kyllager för företaget Zymbios Logistics Contractor AB. Tillbyggnaden är i första hand inriktad för lagerhantering av granplantor för kunds räkning med långsiktigt hyresavtal. Tillbyggnaden upp går till ca kvm och den totala ytan för detta kyl lager uppgår därmed till ca kvm. De tillbyggda lokalerna togs i anspråk från oktober

18 Radion 2 Fastigheten förvärvades år 2010 från Aspholmen Fastigheter i Örebro. Under den tid som Kumla Fastigheter ägt fastigheten har den endast till viss del varit uthyrd. Under 2012 träffades en uppgörelse med Nolér Revision AB om en omfattande ombyggnad av lokaler i fastigheten för företagets räkning. Under år 2014 har TC Connect Sweden AB, Rejlers Energitjänster AB, Amity Systems AB och Mälardalens Elsäkerhetsutbildningar AB flyttat in i fastigheten. För år 2015 har åtminstone två nya kontrakt tecknats där företagen Ekonoma Redovisningskonsult AB och Fiber Network Consulting AB flyttar in på tillsammans en yta om ca kvm. Fastigheten kommer att, till del, också profileras som ett kontorshotell med service och teknikytor med syfte att betjäna olika typer av företag med mer inriktning på administrativa tjänster än industriell produktion. Sjöparkens Växthus och Kumla Sjöpark etapp II Sjöparkens Växthus i Kumla Sjöpark har under året kompletterats med två mindre växthus som ingick i den grundritning/idéskiss som redovisades för parkområdet i direkt anslutning till Växthuset. Dessa mindre växthus utgjorde s.k. avrop i grundupphandlingen för Växthuset där möjligheten att fullfölja upphandlingen gällde t.o.m. halvårsskiftet I en etapp II för Sjöparken har påbörjats en uppfyllnad av ca kubikmeter fyllnads- och jordmassor att utgöra underlag för att påbörja denna etapp II av en parkanläggning med möjlighet till s.k. tematrädgårdar och en samlad friyta/ grönyta för rekreation och aktivitet - en pelouse med omgivande gångvägar. Nettoomsättning och summa intäkter Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor, hyror och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Nettoomsättningen i Kumla Fastigheter AB har stadigt ökat de senaste fem åren med 22,5 % från 83,7 till 102,5 miljoner kronor. Ökningen från föregående år är 4 %. ne#oomsä#ning ne#oomsä#ning Nettoomsättning För att få fram företagets totala intäkter ska även posten Övriga förvaltningsintäkter adderas, vilket ger en total intäkt på 102,8 MSEK och en ökning med 3,6 % mot föregående år. Tillgångar Företagets totala tillgångar ökade under året beroende på stora investeringar i nya och befintliga byggnader Tillgångar, MSEK Drift och underhåll Underhållsinsatserna av bolagets fastigheter fortsätter i utstakad takt och har till syfte att vidmakthålla en god standard i fastighetsbeståndet som helhet och samtidigt medverka till att skapa ett mindre energikrävande bestånd. Omläggning och kompletterande isolering av tak har under året skett på fastigheterna Kajan 5, avseende den västra delen av fastigheten (f.d. Kajan 20) och Gråsparven 2. Belysningsarmatur företrädesvis yttre belysning ersätts varefter underhållsbehov uppstår med armaturer anpassade för s.k. LED-belysning. I samband med ombyggnad av fastigheten Skomakaren 5 där ventilationsaggregatet byts ut för den del av fastigheten som inrymmer tvättverksamhet så kommer av energi- och prestandaskäl också övriga två ventilationsanläggningar i fastigheten att ersättas med nya aggregat. 18

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB 2012 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16-18 Sid 19 Sid 20-22 Sid 23 Sid 24 Vår verksamhet Planer inför 2013 Växthuset

Läs mer

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013 Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Året som gått Sid 6-7 Smedstorpet 4 Sid 8 Sid 9-11 Sid 12-13 Sid 14-18 Sid 19 Sid 20-22 Sid 23 Sid 24-26 Sid 27 Sid 28 Ny personal,

Läs mer

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB 2011 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 4-7 SID 8-9 SID 10 SID 11 SID 12-13 SID 14-16 SID 17 SID 18-21 SID 21-22 SID 23 SID 24-27 SID 28-30 SID 31 Vår verksamhet Sammandrag /

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer.

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer. DAGLIGVARUHANDEL Öka konkurrenskraften Prins Daniels Fellowship Fylld med inspiration! Lönsamma ombyggnationer Nya heta koncept Sebastian Lindström, ICA Supermarket Sveg Ökade omsättningen med 35% Jag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening c/o Prubor Förvaltning AB - Fabriksgatan 54 A 70223 Örebro Telefon: +46 (1)19 103225 E-post: prubor@prubor.se Kontaktperson: Janne Sandberg Årsredovisning för Divisionen 4:s Samfällighetsförening 717913-5533

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Industribyggnader i Borås AB. Organisationsnummer Räkenskapsåret Foto Peder Persson

Årsredovisning. Industribyggnader i Borås AB. Organisationsnummer Räkenskapsåret Foto Peder Persson Årsredovisning Industribyggnader i Borås AB Foto Peder Persson Organisationsnummer 556080-0087 Räkenskapsåret 2012 IBAB en professionell fastighetsaktör i Stadshuskoncernen Ytterligare ett bra år 2012

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr) Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB 4 b BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer