Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014"

Transkript

1 Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 4 Sid 5 Sid 6 7 Sid 8 Sid 9 11 Sid Sid Sid 16 Sid Sid 20 Sid Sid 24 Kumla Fastigheter året som gått framtiden KFAB 50 år Via industriområde Eklunds bilvård AB Butikskonsult AB Zymbios Logistics Contractor AB Essa Glas & Aluminium AB Forma Gym & Cardio AB Ekonomisk sammanfattning Vi på kontoret Våra fastigheter Vår styrelse 2

3 KUMLA FASTIGHETER 50 år av utveckling i och för Kumla Man kan konstatera att 50 år inte är någon lång tid när man är delaktig i att bygga en stad. Kumla Fastigheters verksamhetsområde är just Kumla kommun och inom kommunens gränser ska företaget verka för att tillgodose det behov av lokaler som företagen har. Bolagets uppdrag är inte att på eget initiativ driva utveckling utan mer följa det behov som finns av lokaler i olika former och som inte enkelt fångas upp av marknaden själv. Under bolagets första år var verksamheten inte så omfattande utan man var mer behjälplig då några av de medelstora eller större företagen i kommunen behövde större och nya lokaler. Det kommunala fastighetsbolaget kunde då användas för att lösa dessa specifika omstruktureringar och expansioner. Först under andra halvan av 1980-talet tog det större fart när också mindre företag i Kumla sökte lokaler för sin expansion. Då inga lämpliga lokaler stod att finna blev Kumla Fastigheter lösningen. Kumla Fastigheter hade tillgång till egen arkitekt liksom byggledare och bolaget kunde skräddarsy eller med ett finare ord, kundanpassa lokaler så att det blev optimalt för den verksamhet som sedan skulle bedrivas i lokalerna, upphandla och genomföra ett nybyggnadsprojekt med kunden nära intill. Under 1990-talet uppstod ett nära samarbete med L M Ericsson då företaget expanderade kraftigt i Kumla i delvis egna lokaler men också genom att hyra in sig i olika fastigheter som Kumla Fastigheter äger och förvaltar. Den stora utmaningen blev en omfattande tillbyggnad av den så kallade mönsterkortfabriken som planerades från 1994/-95 och som efter om- och tillbyggnad kunde tas i bruk från och med år Vid ingången i det nya seklet, d v s 2000-talets inledande år ökade Kumla Fastigheters engagemang väsentligt med åtskilliga nya projekt. Därtill kom Yxhult AB:s konkurs som innebar att Kumla Fastigheter förvärvade mer än kvm lokaler i Kvarntorps industriområde. En utmaning som med tiden kunnat hanteras på ett bra sätt. Flera lagerfastigheter i Via industriområde har tillkommit bl a för Zymbios Logistics Contractor AB och Swedish Lorry Parts AB, SLP. Andelen s k tillverkande företag eller med andra ord; traditionella industriföretag har med åren minskat relativt sett i bolagets fastighetsbestånd medan andra typer av verksamheter ökar. Nya typer av företag växer och där inriktningen i första hand inte är egen produktion. Exempelvis har företaget Butikskonsult AB design och utveckling av butiksinredningar som sin företagsidé och där produktionen är utlagd på annat håll. Tillkomsten av ett djursjukhus, olika typer av serviceföretag, dataföretag ökar och allt fler företag efterfrågar endast kontorsytor. En annan för Kumla Fastigheter god utveckling är att den offentliga verksamheten också tar bolagets tjänster i anspråk genom en brandstation i Byrsta för Nerikes Brandkår, en Familjecentral tillsammans med Region Örebro län, lokaler för hemtjänsten m m. Genom att ha fler hyreskategorier så minskar också bolagets exponering för förändringar i konjunkturer väsentligt. Ett ytterligare exempel på Kumla Fastigheters bredare verksamhetsområde och i avseenden det trevligaste är att få vara delaktig att utveckla Kumla Sjöpark med dess Växthus som är en tillgång för hela Kumla. Kumla Fastigheter bidrar sammantaget till och vilket är ett uttalat mål att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla. Idag förfogar Kumla Fastigheter över drygt kvm lokalytor för näringslivets behov i Kumla ett gott resultat efter 50 års arbete. 3

4 ÅRET SOM GÅTT och en blick in i framtiden Hur morgondagen kan te sig är självklart omöjligt att förutspå. Särskilt i dessa tider då många sanningar ställs på ända vad gäller de ekonomiska förutsättningarna såväl nationellt som internationellt. Det är en kluvenhet i den nationella ekonomin och dess förutsättningar jämfört med den internationella ekonomin. Ändå hör de samman. Förutsättningarna i Sverige och därmed Kumla har under senare år varit goda. Företagen växer, bostäder byggs och köpkraften hos enskilda konsumenter är, generellt sett, god. Under de kommande åren kommer ett kraftigt utökat bostadsbyggande, inte minst i vår region och då Kumla innefattat, att driva på ekonomi och utveckling ytterligare till gagn för företagen i vårt närområde. Kumla kommuns målsättning om att fortsätta växa och utvecklas med målet invånare till år 2025 är en klar och distinkt vilja om var man vill nå. Det är bra och det är nödvändigt för företagen i Kumla att ett så tydligt mål är formulerat. Om målet invånare sker år 2025 eller senare är inte det viktiga. Det viktiga är att målet är uppställt och att man ska dit. Det gör att också företagen i Kumla kan ta ut samma färdriktning, det vill säga att fortsatt våga satsa och utvecklas. I den mån Kumla Fastigheters tjänster kommer att behövas så ska vi självfallet finnas där för att medverka till en fortsatt god utveckling för företagen och andra i Kumla som omfattas av drivkraften att vilja utvecklas och ständigt bli bättre. Kumla Bandel 3:3 ombyggnad vänthall, café och kontor. 4 Kv Svanen 14 ombyggnad kontor och bostäder.

5 Många trotjänare var på plats. Richard Brixel vid ett av sina konstverk. KFAB 50 ÅR Jubileumsskrift. Gjutformar blir belysta som konstverk i sig. Under år 2014 firade Kumla Fastigheter 50 år. En minnesbok över de gångna 50 åren kunde presenteras vid en jubileumsfest för företagets anställda och styrelse liksom särskilt inbjudna medarbetare till bolaget såväl av dagens medarbetare som tidigare sådana. Festen ägde rum hos konstnären Richard Brixel, i anslutning till dennes bostad intill Hjälmarens strand. Richard Brixel, som utöver värdskapet för denna fest, bjöd på en inblick i den konstvärld som sträckt sig över åtskilliga decennier för Brixels del. Särskilt inbjudna för att ge festen dess inriktning om konsten och kulturens betydelse var moderna muséets tidigare chef Björn Springfeldt liksom Kumla Fastigheters beskyddare och guide i dessa frågor, galleristen Anders Fasth. I källaren av sitt hus har Richard Brixel en omfattande utställning. Även trädgården är full av statyer. Jubileumsmiddag under festliga former. Göran Fagerström, Arne Gustavsson och Dan-Åke Moberg hade det trevligt. 5

6 VIA INDUSTRI- OMRÅDE I sydvästra delen av Kumla ligger Via industriområde. I området finns Kumlas enda börs noterade företag med säte i Kumla Malmbergs Elektriska AB, ett grossistföretag i elbranschen. Här finns livsmedelsföretag som Orkla AB, som bl.a. producerar saft och sylt under det klassiska varumärket BOB liksom styckningsföretaget Närkekött AB. Här finns allt från skoindustri, tryckeri, byggrelaterad produktion till lager och distributionsföretag m.m. I området finns dessutom åtskilliga lediga industritomter, för fler nya företag till detta industriområde Legosan tillverkar läkemedel. Swedish Lorry Parts har ett stort Sverigelager i området. 6 Panorama Vissbergagatan med Zymbios till vänster SLP rakt fram och Lantmännen till höger

7 Legosan, Butikskonsult och Kumla plåtteknik. Våra fastigheter och hyresgäster i Via industriområde 1. Axeln 4 Segre AB 2. Axeln 6 Plåtteknik i Kumla AB 3. Axeln 7 Swedish Lorry Parts AB, SLP 4. Axeln 8 Tomtmark 5. Blåmesen 1 PK:s Mekaniska AB, Bravida AB 6. Blåmesen 3 Ved & Skog i Kumla 7. Blåmensen 4 Peab, Atria AB 8. Gråsparven 2 Essa Glas & Aluminium AB, Arbesko AB, Kumla Supervård HB, Svenska Unifelt AB 9. Göken 1 Butikskonsult AB 10. Göken 3 Legosan AB 11. Kullagret Forma Gym & Cardio AB, Eklunds Bilvård AB 12. Remskivan 3 Tennishall, Kumla kommun 13. S Via 2:18 Zymbios Logistics Contractor AB Övriga företag/verksamheter i Via industriområde Kriminalvårdsanstalten Orkla Food AB Närke kött AB Arbesko AB Schurpack Malmbergs Elektriska AB Rytab AB Eurowand AB Lantmännen Hallsbergsterminalen Persson Invest AB Björka Trädgård Lantmännens silo är ett bra riktmärke i området. Entreprenörsanda Vad vore Sverige och Kumla utan sina källare och garage. Hur många verksamheter har inte tagit sina första stapplande steg som hobby verksamhet i just ett garage eller en källare. På de följande sidorna kommer vi att möta ett antal driftiga företagare och entreprenörer. För flera av dem har verksamheterna börjat på just detta sätt. Panorama över Västra Bangatan och östra delen av Via området med Malmbergs Elektriska, Arbesko, Schurpack, Rytab och Eurowand. 7

8 EKLUNDS BILVÅRD AB Etablerades: 2001 Ägare: Christer Eklund VD: Christer Eklund Omsättning: ca kr Antal anställda: 3 Verksamhet: Företaget arbetar med bilvård huvudsakligen i form av polering, lackskydd, invändig rekonditionering, glasbehandling, lånebil, bilvårdspaket, textiltvätt & luktsanering, tvätt o lätt, motortvätt, stenskottsskydd, rostskydd, bilvårdspaket, bilvårdskurser. Hur verksamheten startade På nittiotalet arbetade Christer som fastighetsskötare med stort bil - in tresse. Annebergsgatans mest välvårdade bil stod på hans garageuppfart. Intresset ledde fram till ett erbjudande om att som extraknäck sälja en amerikansk bilvårdsprodukt för lackförsegling Dry wash & guard. Det ena ledde till det andra och snart stod han i garaget och polerade andras bilar. I början var det en dag i veckan men ökad efterfrågan väckte tanken på att försöka leva på att sköta andras bilar. Efter en bilvårds kurs i Uppsala år 2001 gick allt mer tid åt för verksamheten. Semesterdagarna förbrukades snabbt, tjänstledighet var nästa steg men till slut år 2004 tog Christer steget och öppnade Eklunds Bilvård i en lokal om 40 kvm på Stenevägen. Fyra år senare flyttande han till nuvarande lokal om ca 200 kvm på Viagatan. År 2012 blev företaget ett auktoriserat Dinitrol Center för underredsbehandling och roststopp. Dagsläget Idag har verksamheten ombildats till ett aktiebolag med två huvudverksamheter lackförseglig och rostskydd. Kunderna kommer från hela Sydnärke men även till stor del från Örebro. Efter dryga 10 år i branschen har företaget ett stabilt gott rykte för hög service och god kvalitet på utförda jobb. Verksamheten sysselsätter förutom Christer, två heltidsanställda och en timanställd. Rekonditionering av bil. Framtiden Ökad efterfrågan och snabb expansion av rostskyddet har medfört behov av ytterligare lokaler. Under år 2015 kommer en utbyggnad av nuvarande verkstadshall ske om 158 kvm. På den ytan får man ytterligare två nya hallar och en ny kundmottagning. 8 Blänkande ekipage i hallen. Polering av lacken.

9 BUTIKSKONSULT AB Etablerades: 1983 av Jan Jansson Ägare: Fredric Jansson VD: Fredric Jansson Omsättning: ca 100 MSEK Antal anställda: 50 st Verksamhet: Butikskonsult är ett av de ledande inredningsföretagen på den svenska marknaden för butiksinredningar. Företaget utarbetar hela eller delar av inredningen i kundernas butikskoncept samt tillhandahåller produkter och lösningar inom områdena kassadiskar, självscanning, spelinredning, förbutik, frukt & grönt, bröd, belysning, golv, stativ, hyllor, spårpanel, mm. Butikskonsult utför även konsultuppdrag inom butiksplanering, formgivning och butikskommunikation. Hur verksamheten startade Med en gedigen bakgrund från etablering av handel för såväl ICA som Seven Eleven började Jan Jansson år 1983 konsultverksamhet i eget namn - Butikskonsult Jan Jansson. Som konsult ritade han idéförslag till inredning av olika butiker samt hjälpte till att upphandla byggtjänsterna. Företagets adress var Fabriksgatan, Kumla d.v.s. i familjen Janssons källare. Som i alla familjeföretag involverades hela familjen. Sonen Fredrik minns sitt första jobb då han som 7-åring följde med pappa och plockade dricka inför invigningen av en butik i Kloten i norra länsdelarna. Jan Jansson fortsatte jobba som konsult fram till år 1990 då trenden var att de gamla luckkioskerna börjde byggas om till spel- och ICA är en trogen och viktig kund. mindre livsmedelsbutiker. I takt med ökad efterfrågan tog Jan in en delägare, Lars Erik Karlsson, en arkitekt med erfarenhet från Inredargruppen i Örebro. Samtidigt flyttade verksamheten till Västra Ekeby ute vid motorvägsinfarten till Kumla. Företaget rönte stora framgång ar och belönades bl.a. med Kiosk och Gatuköksbranschens pris. Spelombud är företag som har en trogen och återkommande kundkrets. Idéer om att skapa spelhörnor med bra bord och god belysning, konfektyr och tidningar och kanske en cafédel i närheten lanserades och gav ett mer lönsamt kundvarv i butiken. Företaget tar hem ett stort anbud och växer År 1993 ställde Tipstjänst krav på Onlineterminaler. En förfrågan gick ut om ett inredningskoncept med 3 spelplatser och en terminaldisk. Företaget tog hem anbudet om att inreda 3000 spelbutiker i hela landet. Nu började serietillverkning på allvar och i sann IKEA anda skulle inredningen levereras i platta paket och monteras på plats. Företaget växer och år 1996 hade man växt till 6-7 anställda. Hittills har butikslösningar för spel och tobak varit ryggraden i verksamheten men nu börjar de stora butikskedjorna skaffa sig förbutiker med kiosk, spel, tobak och café. Behoven av större lokaler medför en flytt till Marsvägen i Fylsta industriområde, Jupiter 1. Generationsskifte Fredric Jansson har som de flesta barn följt med pappa på jobbet under många år. År 1996 börjar han i verksamheten på allvar. Det börjar ute på lagret, sedan blir det inköp och slutligen försäljning. 9

10 Cura Apotek ett koncept inom ICA. En bröddisk utvecklad av Butikskonsult. Verksamheten rullar på och åren går. Jan Jansson börjar fundera på att dra sig tillbaka och år 2004 blir Fredric Jansson VD i företaget. Företaget är i detta skede mycket sårbart då man till 95 % är beroende av tre stora kunder, Svenska Spel, ATG och ICA. Som primärt mål i verksamhetsutvecklingen blir att bredda kundbasen så att ingen kund representerar mer än 15 % av omsättningen. Redan efter ett år sker ett genombrott då man inte bara inreder förbutiker utan även kommer in i själva butikerna på ICA med bröd och fruktinredning. Nya butikskedjor noteras på kundlistan. Dagsläget Kunderna finns bland kedjeföretagen i dagligvaruhandeln samt servicehandeln och ett stort antal fria handlare. Utöver detta levereras olika typer av koncept till post, spel och andra leverantörer inom dagligvaru- och detaljhandel. Nya företag i olika branscher tillkommer fortlöpande bl.a. kan Akademibokhandeln, Bokia, K-Rauta, BOLIST och LIDL adderas till kundlistan. Nyligen förvärvade Butikskonsult företaget Agripo, ett företag i Bankeryd som tillverkar butiksinredning för potatis och rotfrukter. Av företagets leveranser sker ca 90 % till den svenska marknaden. Utöver detta levererar man till Norge, Finland, Baltikum, och Östeuropa. Totalt sett finns ett tiotal länder i Europa på leveranslistan. Framtiden Företaget har under åren tredubblat sin omsättning. De efterföljande åren handlade mycket om konsolidering samt att installera ett nytt affärssystem. År 2014 kunde man flytta till nya lokaler på Järsjögatan i Via industriområde. Nu står man redo för att fortsätta växa. Den marknad man agerar på är i storleksordningen 3-4 miljarder så det finns mycket att jobba på. Målet är att växa med 5 % per år. De nya lokalerna När företaget växte räckte inte de gamla lokalerna till så man hyrde lagerplatser på flera håll i Kumla. Om den framtida strategin skulle kunna följas var större och rationellare lokaler ett måste. Under år 2013 och år 2014 genomförde KFAB en total om- och tillbyggnad av Göken 1 på Järsjögatan i Via industriområde. Lokalerna skräddarsyddes tillsammans med Butikskonsult för att bli så optimala för verksamheten som möjligt, bl.a. uppfördes ett nytt höglager. Den nya lokalens exteriör. 10

11 Fullt med besökare lyssnar till Fredric Janssons invigningstal. Jan Jansson, Fredric Jansson och Thage Arvidsson var alla nöjda vid invigningen. Gratulanterna till nya lokalerna lämnade många blommor. I mars 2014 var det så dags för invigning av de nya lokalerna. Kunder och leverantörer strömmade till från när och fjärran. En ljus och välutrustad matsal. Höglagret. Hela verksamheten är färgavstämd t.o.m. truckarna. Företaget satsar 11 mycket på personalen som har ett eget gym.

12 ZYMBIOS LOGISTICS CONTRACTOR AB Etablerades: 2006 Ägare: Patrick Hansson, Jens Berglund VD: Jens Berglund Omsättning: kr Antal anställda: 10 Verksamhet: Zymbios är ett företag som erbjuder högkvalitativa tredjeparts lagerservicetjänster, så kallade 3PL tjänster, lagerhållning, orderhantering, tullager mm och om så önskas även distribution till kund. Hur verksamheten startade År 2006 startade Jens Berglund tillsammans med Leif Andersson företagen Zymbios. Jens som då jobbade som plats chef på DHL såg en tom position inom logistikmarknaden nämligen kvalificerade logistiklösningar för nationella och nordiska företag. DHL, Schenker m.fl. krigade om de stora kunderna och distribution över hela Europa. För att sprida riskerna startade man även logistikkonsultföretaget Kulog. Som första större kund fick man IDO Badrum AB. Verksamheten rullade på men runt år 2010 aviserade Leif Andersson att han vill dra sig ur verksamheten. Patrick Hansson Sedan ett år tillbaka har Patrick Hansson knutits till företaget. Patrick har ägt och drivit varumärket Maple Sportswear som köptes upp av Röhnisch Sportswear AB och Patrick anställdes som logistik och affärssystemsansvarig. Efter ett antal år startade Patrick bolaget Ullmax AB och började arbeta som konsult inom området import & export och där korsades Jens och Patricks vägar och i september år 2014 gick han in som delägare i Zymbios. Genom Patricks kontaktnät har samarbete med flera nya kunder etablerats. Patrick Hansson Sportkläder 12 för lev. till butik eller webbleverans. Här plockas leveranser av Kavat skor ihop. Varor på lager klara för att skickas i väg.

13 Högt uppsatt position. Dags att resa pelarna. Markarbeten för det nya lagret. Dagsläget Zymbios är ett företag i stark utveckling. Nya kunder i form av Kavat, Wendler, Mudracing AB och Nomade Collection AB och inte minst expansionen av Svenska skogsplantor har inneburit ett fortsatt behov av nya lagerytor. Det nya lagret Utbyggnaden av det nya lagret började sent under år 2013 för att vara färdigt till hösten år Entreprenör var PEAB vilka även byggde den tidigare lagerbyggnaden. Den nya tillbyggnaden är en utökning av det befintliga kyllagret med kvm. Lagret är 10,7 m högt. Totalt har man nu pallplatser i kyllager för skogsplantor. Stomresning. Framtiden Inom befintlig verksamhet finns utrymme för en ökning av verksamheten. Det gäller att hela tiden vara observant på vad marknaden efterfrågar. Ökad webbhandel gör att plockning och distribution av småkollin ökar. En erfaren, snabbrörlig och flexibel organisation är en framtida framgångsfaktor. Miljontals skogsplantor ligger och vilar i lådor eller säckar. Nu ser man tydligt konturerna av det nya lagret. Snart klart. 13

14 ESSA GLAS & ALUMINIUM AB Etablerades: 2012 Ägare: Ola Karlsson, Örjan Wilander VD: Ola Karlsson Omsättning: Ca kr Antal anställda: 15 Verksamhet: ESSA Glas & Aluminium AB erbjuder glas- och aluminiumkonstruktioner för alla typer av fastigheter. Entreprenad Genom ett nära samarbete med en entreprenör kan företaget erbjuda montage över hela landet. Indirekt sysselsätter man därigenom ytterligare ett 20-tal personer. Entrén till Essa Glas & Aluminium Stora utvändiga last- och lagringsytor behövs. 14

15 Ett projekt levererat från Kumla. Företaget har en modern och högeffektiv maskinpark. Hur verksamheten startade Efter många år i byggbranschen och med gedigen erfarenhet från olika typer av byggverksamhet var tiden år 2012 mogen för Ola Karlsson och Örjan Wilander att pröva sina egna vingar. Företaget kom att kallas Essa Glas & Aluminium AB. Som steg ett behövdes en lokal där verksamheten kunde bedrivas. Efter kontakt med Kumla Fastigheter fann man en lösning genom att hyra in sig hos en av Kumla Fastigheters hyresgäster Garantitak AB som vid tillfället hade för stora lokaler. Då tillväxten var mycket kraftig insåg man snart att man behövde större lokaler för att kunna starta egen produktion. Tillsammans med Kumla Fastigheter projekterades för nya lokaler i Via industriområde. Under resans gång fick man utöka ytan i flera omgångar och i november år 2013 flyttade man i sina nya lokaler på 1332 kvm under tak och utvändiga lagringsytor om 3500 kvm. Fasadelement i glas och aluminium. Dagsläget Idag är man ett företag specialiserat på att skapa kundspecifika lösningar. Företagets duktiga ingenjörer och tekniker tar i samverkan med kunden fram lösningar som är önskvärda. Idag sysselsätter Essa Glas & Aluminium 15 anställda och har fortsatt tillväxt. Framtiden En god orderstock borgar för en fortsatt tillväxt, varför man nu utökar sina kontors- och produktionsytor ytterligare. Det krävs stora ytor för att hantera väggelementen. 15

16 FORMA GYM & CARDIO I KUMLA AB Etablerades: 2014 Ägare: Oscar Palm, Christoffer Gustafsson Ordförande: Oscar Palm Omsättning: ca kr Antal anställda: 5 Verksamhet: Forma Gym & Cardio har träningslokaler i en modern och trivsam miljö. I södra Närkes mest kompletta friskvårds center finns ett urval av träningsmöjligheter. Alltid instruktör på plats, cirkelgym, maskiner, fria vikter, gruppträning, kostrådgivning, massage, PT och möjlighet att ta med barn i lämplig ålder. Hur verksamheten startade Oscar och Christoffer har känt till varandra sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2006 har de jobbat ihop i olika företag i friskvårdsbranschen. Oscar är från början massör medan Christoffer började få kontakt med gym som styrkelyftare. Intresset blev så stort att båda fortlöpande utbildat sig inom området bl.a. till Personlig Tränare. Efter att ha arbetat på gym tillsammans en tid startade Oscar och Christoffer år 2012 sitt eget företag i huset invid tennishallen, Remskivan 3 på Byrstagatan i Kumla. För Oscar som kommer från en familj med tradition av företagande var det ett naturligt steg medan det för Christoffer blev något helt nytt men ack så stimulerande. Då verksamheten redan från början gick väldigt bra och efterfrågan ökade började en sökprocess efter en ny lokal och i september år 2012 flyttade man till Esplanaden i Hallsberg. Verksamheten utvecklades och företaget fick utmärkelsen Årets Gym i Sverige. Antalet medlemmar i Hallsberg ökade konstant vilket var ett klart bevis på att konceptet Styrka Kondition Hälsa fungerade. Detta väckte tankar på att åter etablera sig i Kumla. När så njoy i november år 2014 tog beslutet att koncentrera verksamheten till Stockholm slog man till och tog över verksamheten. Dagsläget Till Forma Gym & Cardio kan man komma för att genomföra allt från enstaka träningspass till att bli medlem månader. Idag har man redan 850 medlemmar i Kumla och är på god väg mot målet 1000 medlemmar. Målgruppen är aktiva personer i spannet år men alla är naturligtvis välkomna att träna efter sina möjligheter. Framtiden Om tillväxten av medlemmar fortsätter kan det bli aktuellt att försöka få lite större yta i anslutning till den befintliga lokalen. Duon är heller inte främmande för att utveckla verksamheten med ytterligare någon verksamhet i Sydnärke. 16

17 EKONOMISK SAMMANFATTNING Årets verksamhet Nya redovisningsregler Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Uthyrningsverksamhet Det är en naturlig utveckling med en kraftigt utökad verksamhet att det också uppstår rörelser i det uthyrda fastighetsbeståndet. Uthyrningsgraden har under det gångna året trots förändringar i beståndet genom uppsägningar och avflyttningar kombinerat med nytecknade hyresavtal och inflyttningar ändå varit stabil. För Kvarntorps industriområde har det till följd av ändrade förutsättningar avseende detaljplanen för området inneburit att den undervisningsenhet som bedrivits i ett byggprogram måste avvecklas över tid. I Kvarntorps industriområde kvarstår ett fortsatt behov av att renovera och anpassa en del lokalytor ur befintligt bestånd som bolaget förvärvade år Det får dock ske i takt med behovet av lokaler i området. I Kumla har fastigheten Gråsparven 2 på Via industriområde erhållit hyresgäster för alla nu renoverade lokaler. Detsamma gäller för fastigheten Radion 2 i Sörby industriområde där renoverade och ombyggda lokaler fått nya hyresgäster. I februari 2014 kunde företaget Butikskonsult AB ianspråkta fastigheten Göken 1 i Via industriområde som efter om- och tillbyggnad kunde hyras ut i sin helhet. Den ökade efterfrågan på administrativa lokaler, som nämnts ovan, innebär för Kumlas vidkommande att kommunen är på väg att införliva en näringsstruktur som annars är koncentrerad till större kommuner/ städer. Kumla är med andra ord på god väg att växa in i den storleken där företagande inte enbart är tillverkande industri. Fastighetsförvärv Fastighetsinnehavet har ökat med m 2 de senaste fem åren. Under året har följande fastigheter förvärvats: Jupiter 1 Marsvägen FasDghetsinnehav, kvm Nybyggnader, om- och tillbyggnader Gråsparven 2 Kumla Fastigheter förvärvade från skoföretaget Kavat AB fastigheten Gråsparven 2 med tillträde i augusti Omgående tecknades ett hyresavtal med Essa Glas & Alumini um AB för ca kvm av den totala byggnadens yta om ca kvm. Efter ombyggnader kunde företaget ianspråkta merparten av sina lokaler från den 1 december Ytter ligare ombyggnader och anpassningar av fastigheten har skett under år 2014 där andra hyresgäster också flyttat in i sina lokaler. Endast en mindre del av fastigheten, ca 600 kvm, kvarstår att anpassa för ny verksamhet men innan dess behöver ett skyddsrum som är mindre bra placerat i fastigheten få en annan lösning än i fastigheten. Göken 1 Om- och tillbyggnaden av fastigheten slutfördes under januari månad varefter hyresgästen Butikskonsult AB kunde ta sina lokaler i anspråk. Södra Via 2:18 Den under året största investeringen i ekonomiska mått mätt liksom till sin yta är tillbyggnaden av ett kyllager för företaget Zymbios Logistics Contractor AB. Tillbyggnaden är i första hand inriktad för lagerhantering av granplantor för kunds räkning med långsiktigt hyresavtal. Tillbyggnaden upp går till ca kvm och den totala ytan för detta kyl lager uppgår därmed till ca kvm. De tillbyggda lokalerna togs i anspråk från oktober

18 Radion 2 Fastigheten förvärvades år 2010 från Aspholmen Fastigheter i Örebro. Under den tid som Kumla Fastigheter ägt fastigheten har den endast till viss del varit uthyrd. Under 2012 träffades en uppgörelse med Nolér Revision AB om en omfattande ombyggnad av lokaler i fastigheten för företagets räkning. Under år 2014 har TC Connect Sweden AB, Rejlers Energitjänster AB, Amity Systems AB och Mälardalens Elsäkerhetsutbildningar AB flyttat in i fastigheten. För år 2015 har åtminstone två nya kontrakt tecknats där företagen Ekonoma Redovisningskonsult AB och Fiber Network Consulting AB flyttar in på tillsammans en yta om ca kvm. Fastigheten kommer att, till del, också profileras som ett kontorshotell med service och teknikytor med syfte att betjäna olika typer av företag med mer inriktning på administrativa tjänster än industriell produktion. Sjöparkens Växthus och Kumla Sjöpark etapp II Sjöparkens Växthus i Kumla Sjöpark har under året kompletterats med två mindre växthus som ingick i den grundritning/idéskiss som redovisades för parkområdet i direkt anslutning till Växthuset. Dessa mindre växthus utgjorde s.k. avrop i grundupphandlingen för Växthuset där möjligheten att fullfölja upphandlingen gällde t.o.m. halvårsskiftet I en etapp II för Sjöparken har påbörjats en uppfyllnad av ca kubikmeter fyllnads- och jordmassor att utgöra underlag för att påbörja denna etapp II av en parkanläggning med möjlighet till s.k. tematrädgårdar och en samlad friyta/ grönyta för rekreation och aktivitet - en pelouse med omgivande gångvägar. Nettoomsättning och summa intäkter Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor, hyror och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Nettoomsättningen i Kumla Fastigheter AB har stadigt ökat de senaste fem åren med 22,5 % från 83,7 till 102,5 miljoner kronor. Ökningen från föregående år är 4 %. ne#oomsä#ning ne#oomsä#ning Nettoomsättning För att få fram företagets totala intäkter ska även posten Övriga förvaltningsintäkter adderas, vilket ger en total intäkt på 102,8 MSEK och en ökning med 3,6 % mot föregående år. Tillgångar Företagets totala tillgångar ökade under året beroende på stora investeringar i nya och befintliga byggnader Tillgångar, MSEK Drift och underhåll Underhållsinsatserna av bolagets fastigheter fortsätter i utstakad takt och har till syfte att vidmakthålla en god standard i fastighetsbeståndet som helhet och samtidigt medverka till att skapa ett mindre energikrävande bestånd. Omläggning och kompletterande isolering av tak har under året skett på fastigheterna Kajan 5, avseende den västra delen av fastigheten (f.d. Kajan 20) och Gråsparven 2. Belysningsarmatur företrädesvis yttre belysning ersätts varefter underhållsbehov uppstår med armaturer anpassade för s.k. LED-belysning. I samband med ombyggnad av fastigheten Skomakaren 5 där ventilationsaggregatet byts ut för den del av fastigheten som inrymmer tvättverksamhet så kommer av energi- och prestandaskäl också övriga två ventilationsanläggningar i fastigheten att ersättas med nya aggregat. 18

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB 2012 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16-18 Sid 19 Sid 20-22 Sid 23 Sid 24 Vår verksamhet Planer inför 2013 Växthuset

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Resultat- och balansräkning* 30 Flerårsöversikt 31 Geografisk översikt fastigheter 32 Fastighetsinnehav 34

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Resultat- och balansräkning* 30 Flerårsöversikt 31 Geografisk översikt fastigheter 32 Fastighetsinnehav 34 Örebroporten Fastigheter AB. 2011 1 2 Örebroporten Fastigheter AB. 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro 4 2011 i sammandrag 5 Samtal om framtiden 6 Nu börjar utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo Årsredovisning 2013 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Örebroporten Fastigheter ab sammanfattning 2010 Örebroporten Fastigheter AB. 2010 1

Örebroporten Fastigheter ab sammanfattning 2010 Örebroporten Fastigheter AB. 2010 1 Örebroporten Fastigheter AB Sammanfattning 2010 1 Innehållsförteckning Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro 4 2010 i sammandrag 5 Vd har ordet 6 Nya Ishallen 8 Örebro Hockey 9 Konståkning

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

LJUSET. Årsredovisning 2014

LJUSET. Årsredovisning 2014 LJUSET i Alingsas Årsredovisning 2014 Årsredovisning Alingsås Energi 2014 1 Ljuset i Alingsås! Temat för 2014 års upplaga av Alingsås Energis årsredovisning är Ljuset i Alingsås. Med det mångbottnade anslaget

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009 Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009 GULLRINGSBO-KONCERNENS ORGANISATIONSSTRUKTUR Gullringsbo Egendomar Svenska Hus Fastighetsrörelse MVB Byggrörelse 77,5 % Forestry Skogsrörelse Gullringsbo

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2002

Skandrenting årsredovisning 2002 Skandrenting årsredovisning 2002 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer