Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas"

Transkript

1 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

2

3 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

4 Om boken Moderaterna augusti Redaktör: Johan Andreasson och Evelina Kogsta Form: Monika Hallstensson Foto: Fredrik Wennerlund - sid 6 och 31, regeringskansliet sid 9, privat - sid 14 och 25, Moderata Ungdomsförbundet och Kate Gabor - sid 41 4

5 Innehåll Förord 7 Jobben ska bli fler och komma fler till del 9 Politikens uppgift 10 En aktiv arbetsmarknadspolitik 11 Vad tror vi om framtiden? 11 En värld av möjligheter 14 Framtidens jobb 20 Nya jobb får Sverige att växa 25 Hur får vi fler nya jobb att växa fram i redan befintliga sektorer? 25 Hur öppnar vi dörrar för nya sektorer att starta? 27 Koldioxidskatt Vilka hinder finns i dag för att nya branscher och företag ska växa fram? 29 Vad behövs för att fler människor ska våga ta steget och starta nya sorters företag? 30 Mer kunskap 31 En återupprättad kunskapsskola 32 Från förskola till forskning kunskap bygger Sverige 34 Tre utmaningar framåt 36 Utbildning som förbereder för framtiden 40 Varför inte? 41 Lättare att starta upp nya företag 44 Enklare att växa och anställa 45 Sverige behöver fler som vill och vågar bli jobbskapare 46 5

6 6

7 Förord Det handlar om jobben. Och de nya jobben. Valet 2014 handlar om jobben. Det kommer valet 2018 också att göra. Och nästa efter det. Ett samhälles styrka bottnar nämligen i förmågan att alltid ta tillvara på alla sina möjligheter, även när omständigheter och omgivningar förändras. När fler får ett jobb kan fler stå på egna ben, försörja sig själva och forma sina egna liv. Med varje arbetad timme byggs resurserna upp till allt det som är vårt gemensamma. Sverige är ett av världens rikaste länder och har en arbetsmarknad där jobben, trots en djup och långvarig lågkonjunktur, blivit över fler sedan En kvarts miljon nya jobb är dock bara början. Alliansen har ett ambitiöst jobbmål om ytterligare jobb så att över fem miljoner personer har ett jobb att gå till Det är ett jobbmål som ställer krav på en fortsatt jobbskapande politik. Den här skriften handlar om de nya jobben och var de kan skapas. Företagare och politiker har fått möjligheten att ge sin syn på var 7

8 fler nya jobb kan skapas och beskriva några vägar för att göra det möjligt. Svaren är olika och syftar snarare till att väcka frågor och peka på möjliga vägar, än att ge färdiga eller framförhandlade svar. Skribenter som jag själv, arbetsmarknadsministern och ordföranden i utbildningsutskottet tar naturligtvis ansvar för att våra texter överensstämmer med Nya Moderaternas politik men övriga svarar för sig själva och håller inte nödvändigtvis med något parti i alla delar. De står själva för sina ståndpunkter men jag välkomnar dem i debatten. Frågan om hur vi fördelar de jobb och det välstånd vi har i dag är viktig, men frågan om var morgondagens jobb och resurser till exempelvis skolan och välfärden ska skapas på sikt den är ännu viktigare. Jag hoppas att den här skriften kan ge ett bidrag till diskussionen om var morgondagens jobb kan växa fram. Stockholm i augusti 2014 Anna Kinberg Batra Nya Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt 8

9 Elisabeth Svantesson Sveriges arbetsmarknadsminister Jobben ska bli fler och komma fler till del Jobben är vår viktigaste fråga. Ett jobb handlar inte bara om en lön och om möjligheten att kunna försörja sig. Ett jobb innebär också gemenskap med arbetskamrater, det bygger kunskap och självkänsla. Jobb ger en chans att stå på egna ben samt ger trygghet och frihet till att kunna forma sin egen vardag. Men det handlar också om att bidra till det gemensamma så att Sverige ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, med en bra förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Sist men inte minst handlar jobben om hur Sverige ska kunna rustas för framtiden, ha förmåga att stå starkt i den globala konkurrensen och möta en demografisk utveckling där en större andel av befolkningen blir allt äldre. Regeringens politik för jobb sammanfattas i arbetslinjen. Målet är full sysselsättning. Alla människor som kan och vill ska kunna jobba utifrån sin egen förmåga. För att nå dit behöver politiken också fortsättningsvis inriktas på att det ska löna sig bättre att arbeta, att det blir enklare och mindre kostsamt att anställa samt att fler företag ska kunna starta, stanna och växa i Sverige. Men även en 9

10 aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser för aktivitet, omställning och utbildning är en viktig del i detta arbete. Resultatet av Alliansregeringens arbetslinje är att över fler har ett jobb att gå till i dag än för åtta år sedan. Men vi är inte klara. Vi vill att jobben ska bli fler och komma ännu fler till del. Därför har regeringen ett nytt jobbmål om att fler ska ha ett jobb att gå till år Politikens uppgift Förmågan att skapa nya jobb och ge människor arbetsglädje är det som på lång sikt bygger Sverige starkt. Men det är inte först och främst politiker som skapar jobb. Vår uppgift är att skapa ett företagsklimat som gör att företag vill växa och anställa samt skapa förutsättningar som rustar människor för jobb. I en globaliserad värld krävs att vi ständigt utvecklar och förnyar oss stärker konkurrensen, tillför skattelättnader och minskar regelkrångel. Men även riktade insatser för entreprenörskap, innovationer, forskning och utveckling är viktiga delar. En majoritet av de nya jobb som vuxit fram under de senaste åtta åren har skapats i den privata tjänstesektorn. Det är jobb i butiker och restauranger och andra delar av servicesektorn men också tjänster inom verksamheter som juridik, ekonomi och fastighetsservice. Många av de som kommit in på arbetsmarknaden är utrikes födda, unga och kvinnor. Jag har under åren mött många företagare som vittnat om att de reformer som regeringen har genomfört under de två senaste mandatperioderna haft stor betydelse för deras tillväxt och möjlighet att anställa fler. Fler jobb i Örebro, Sundsvall och Malmö beror på att människor vågat starta egna företag och att företag har kunnat växa och anställa fler. Minst lika viktigt är dock att det finns människor som har en god utbildning, är en del av arbetskraften och kan ta de jobb som skapas i företagen. 10

11 En aktiv arbetsmarknadspolitik Alla som kan och vill arbeta finner inte alltid ett jobb direkt. Den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden har gjort att flera grupper, till exempel äldre, utrikes födda och personer med låg utbildningsnivå har svårt att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Politikens uppgift är då att stötta och rusta dessa personer så att de åter blir en del av arbetsmarknaden. Olika arbetsmarknadspolitiska insatser är en del i detta arbete. Jobbaktiviteter som praktik, utbildning och omställning mellan två jobb är viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken. Att kunna hålla sig aktiv, snabbt få stöd och rätt insatser är avgörande för att få jobb. Politikens uppgift är att fortsätta utveckla insatserna och sänka trösklarna för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. För det är där som behovet är som störst. I Alliansens Sverige behövs allas insatser till jobb. Därför måste vi se till människors arbetsförmåga och inte oförmåga. Vi har kommit en bra bit på vägen och arbetsmarknaden måste ständigt utvecklas om vi ska få en inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på all den kompetens som finns i samhället. Att fler människor har ett jobb att gå till, en gemenskap att vara en del i och att vi vågar se alla är viktiga steg på den vägen. Vad tror vi om framtiden? Dagens arbetsmarknad ser väldigt annorlunda ut än vad den gjorde för år sedan. Många enklare jobb har försvunnit och arbets givare ställer allt högre krav på lång utbildning, breda erfarenheter och språkkunskaper. Nya tjänster tillkommer och i dag finns det drygt yrkesbenämningar. Vem visste vad en barista eller en app-utvecklare var 1995? Men vi behöver inte gå tillbaka särskilt långt i tiden. Bara under de senaste åren har svensk arbetsmarknad genomgått stora förändringar. Lehman Brothers konkurs i september 2008 innebar startskottet på en långvarig global lågkonjunktur. Sverige, 11

12 som är en liten öppen ekonomi, undkom inte krisen och under 2009 minskade antalet sysselsatta med drygt personer. En mycket stor del av denna minskning skedde i den exportberoende tillverkningsindustrin. Åren därefter har dock präglats av stigande sysselsättning i ekonomin. Det är nu fler sysselsatta än innan krisen. En stor del av tillväxten av nya jobb har skett i den privata tjänstesektorn. Även den offentliga sektorn sysselsätter fler nu än före finanskrisen. Däremot fortsätter antalet sysselsatta i industrin att vara färre än innan krisen. Utvecklingen över tid visar att en allt större andel av de sysselsatta arbetar i tjänsteproducerande näringar. Samtidigt har andelen sysselsatta i näringarna jord- och skogsbruk samt industrin minskat trendmässigt. Den privata tjänstesektorn förväntas vara den sektor som får störst jobbtillväxt även under kommande år. Främst gäller detta branscher som gynnas av stark inhemsk efterfrågan. Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen talar för en fortsatt hög efterfrågan på vård- och omsorgspersonal. Även i byggverksamhet kommer behovet av arbetskraft att vara stort till följd av att det behövs fler bostäder, framförallt i storstadsregionerna. Bara Alliansens Sverigebygge, med bland annat nya bostäder, bidrar med nya byggnadsjobb per år fram till år En annan tydlig utveckling på arbetsmarknaden är att utbildning spelar en allt större roll för möjligheterna att få ett jobb. Sambandet mellan utbildningsnivå och arbetsmarknadsutfall är starkt. En avslutad gymnasieutbildning är ett minimikrav för många arbetsgivare vid rekrytering. Personer utan gymnasieexamen klarar sig allt sämre på arbetsmarknaden. Just därför har regeringen satsat extra på utbildningssystemet genom att tillföra extra resurser i skolan. Globaliseringen påverkar Sverige genom att vårt beroende av omvärlden blir större. Samtidigt ökar konkurrensen om kapital, företagslokalisering och arbetskraft. Med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin ställs allt större krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga, både för företagen och dess medarbetare. Det är därför viktigt att parterna på arbetsmarknaden arbetar tillsammans för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 12

13 att regeringen gör vad den kan för att förbättra omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Avslutningsvis vi ska ha en arbetsmarknad där företag växer och jobben blir fler. Men det ska också vara en modern arbetsmarknad där alla människors förmåga tas till vara. Här måste vi alla vara med och bidra. För alla behövs i bygget av ett ännu bättre Sverige. 13

14 Carl-Johan Hamilton Ingenjör, IT-entreprenör och en av grundarna samt vice vd för Ants. En värld av möjligheter Som entreprenör träffar jag varje år flera hundra olika bolag inom den svenska IT-branschen, både de stora drakarna och framtidens IT-under. Här är ett försök att förmedla min bild av vart ITvärlden och arbetsmarknaden är på väg samt även vad politikerna kan göra för att nya företag och branscher ska växa fram. Sverige är i dag en livskraftig, stark och öppen ekonomi med en, i jämförelse med många länder i vår omvärld, närmast unik möjlighet att göra viktiga satsningar på saker som verkligen kommer att göra skillnad för våra barn och barnbarn. Själv tycker jag att debatten handlar för lite om dessa frågor. Kanske kan jag här lyfta fram vad jag tror Sverige kan göra i dag för att vinna kampen om framtiden. Mitt perspektiv är förstås präglat av IT-branschen, men det är min övertygelse att den på många sätt ligger före andra delar av arbetsmarknaden med sina mer extrema och tydliga ofta globala trender som gör att man genom att granska IT-världen kan få en föraning om vad som kommer att hända inom andra områden framöver. Dessutom är det som är bra för vår bransch ofta samma saker som gynnar samhället i stort. 14

15 Många av drömmarna som fick sig en törn i och med IT-kraschen i början på detta millenium har i dag blivit verklighet. IT har inte bara blivit en central del av många företags affärsmodeller utan svenska ingenjörers och entreprenörers utmärkta förmåga att starta företag som löser den moderna människans problem har gjort att vi i dag har flera branscher som inte fanns för tio år sedan och många bolag med verklig global potential. Behovet av stora komplexa programvaror och system inom alltifrån spel till matvaruhandel har ökat enormt och jag är övertygad om att vi bara sett början av denna utveckling. IT kommer framöver att flytta in i allt fler områden. För att nämna några exempel så flyttar butikerna ut på nätet, tillverkningsindustrin ökar sin automatisering och snart har vi förmodligen självkörande bilar på marknaden. Alla dessa exempel driver behovet av komplexa system som kan styra och hantera processerna och utmaningarna i alltifrån lagret till inpassningen av robotarmen i bildörren. Allt detta och mycket mer ökar behovet av ingenjörer som kan utveckla och förvalta programmen som ska styra tekniken. Då systemen blir större och mer komplexa kräver de större grupper för att hantera dem. Detta ställer högre och högre teknikkrav på individerna som ska ingå i grupperna men även krav på en social förmåga att interagera med kollegor och kunder. För fem, sex år sedan trodde många att programmeringsjobben skulle flytta till Indien och Kina. Vissa företag lyckades med detta men väldigt många misslyckades. I dag har denna trend vänt och det finns en insikt om att den stora kostnaden för programvaruutveckling inte är kostnaden per timme utan förmågan att se till att man utvecklar rätt saker. Detta kräver att man kan förstå kundens verkliga problem vilket ofta inte är så lätt om man befinner sig 600 mil bort. Är man inte ingenjör eller tekniker så måste man ändå kunna förstå hur man använder tekniken men även hur man interagerar och kan hjälpa kunden eller användaren. Kraven på utbildning och förmåga att använda teknik ökar i alla yrken. Tekniken förändras dessutom så fort att alla måste vara beredda på att ständigt vidareutbilda sig och öva sin förmåga att ta till sig ny teknik och kunskap. Om inte någon ska köra våra bilar så kommer det säkert 15

16 att krävas tekniker och mekaniker som kan serva dem samt kundtjänstmedarbetare som kan guida kunderna rätt när det går snett. Inom IT-branschen har utvecklingen gått så fort att vi i dag har en extrem arbetskraftsbrist på framförallt duktiga mjukvaruingenjörer och andra närliggande roller. Det har gått så långt att vi på Ants rekryterat ingenjörer från andra länder och bland annat lärt dem svenska i ett mycket intensivt språk- och kulturprogram för att få dem produktiva hos våra kunder. Just nu tittar jag på om vi på ett liknande sätt kan plocka upp de nyanlända ingenjörerna från Syrien och Irak som borde, om man tittar på statistiken, finnas i Sverige. IT-branschen verkar inte vara ensam om detta utan det råder brist på alltifrån specialistsjuksköterskor till byggtekniker. Arbetskraftsbrist är i själva verket ett av de stora hindren för tillväxt. Det handlar framförallt om yrken med höga krav på utbildning och social kompetens. Tittar man på statistiken över hur många ingenjörer som kommer att examineras från svenska universitet under de kommande åren så tyder mycket på att det inte kommer att räcka. Slutsatsen är att vi måste locka duktigt folk från andra länder. Något som inte alltid är så lätt och medför utmaningar för organisationer och länder. Jag är dock övertygad om att de länder, organisationer och företag som lyckas skaffa sig kompetensen och förmågan att locka till sig internationell arbetskraft och få dem att bli produktiva på sin marknad kommer att vinna i den globala konkurrensen och äga framtidens möjligheter och tillväxt. Vad kan då politikerna göra för att hjälpa till? Min grundsyn är att staten och politiken kan hjälpa till att skapa förutsättningar men att jobben skapas av entreprenörerna och andra driftiga människor som hela tiden förbättrar svenska företag. Här kommer därför en lista över de viktigaste uppgifterna som jag tror landet kommer att ställas inför och som jag förväntar mig att ledare i både politiken och näringslivet engagerar sig i. Löser vi dessa saker kommer tillväxten av sig själv. På kort sikt tror jag att vi skulle vinna mycket på att inse att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är arbetslösheten utan 16

17 arbetskraftsbristen. Utgår man från att arbetslösheten är det stora problemet så är det mycket svårt för politiken och arbetsförmedlaren att göra något åt saken och arbetslösa får ständigt höra att de är ett stort problem. Utgår man istället från arbetskraftbristen och behovet på marknaden, är det mycket enklare att föreslå konkreta åtgärder och arbetslösa, studenter, migranter och ungdomar blir plötsligt potentiella resurser och en del av lösningen. Arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar skulle vinna mycket på att utgå från behoven på marknaden. Arbetsförmedlingen behöver få direktiv och förutsättningar för att göra just detta. Med detta perspektiv tror jag även att det är mycket enklare att hjälpa dem som hamnat efter på arbetsmarknaden. Kampen för öppna gränser för varor, tjänster och människor måste fortsätta. Få argumenterar för att Sverige inte gynnats av frihandel, men vi behöver även värna om vår unika och öppna arbetsmarknad och vilja att ta emot flyktingar i tider av ofred. Som den engelska journalisten Philippe Le Grain så tydligt beskrivit i sin bok Immigrants: your country needs them så finns det få saker som gynnar företagandet och ekonomin på sikt i ett land lika mycket som stor migration. Hälften av de 100 mest framgångsrika företagen i Silicon Valley och 25 procent av Fortune 500 bolagen har startats av migranter och migranters barn. I dag finns det krafter i Sverige och i vår omvärld som försöker stänga våra och Europas gränser. Här behövs politiker som vågar ta fighten och förklara sambanden. Problemen och utmaningarna är lätta att lyfta fram men den enorma uppsidan försvinner ofta i debatten. Jag efterfrågar politiker som vågar peka ut visionen om fortsatt öppna gränser och hög migration, men som samtidigt vågar prata om utmaningarna på kort sikt och föreslå satsningar för att hantera dessa. Kommuner som tar stort ansvar behöver få stöd. En skola som på kort tid tar emot många elever som inte pratar svenska måste få kosta fem gånger så mycket. Undervisning i svenska för nyanlända migranter måste vara magiskt bra och få kosta pengar. För min bransch är dessutom ofta problemet att det kommer för få migranter och att vi egentligen skulle vilja locka hit fler. En del av lösningen på detta borde vara att skapa ett program för att locka 17

18 hit utländska studenter till våra universitet. En attraktiv finansieringsmodell med samma CSN-modell som för svenska studenter. Bra stipendium tillsammans med möjligheten att få generösa, långa och automatiska arbetsvisum efter examen från svenska universitet samt tydliga krav på intensiva svenskastudier i början av utbildningen vore en modell. Den nationalekonomiska kalkylen kan inte vara annat än magisk. Skolan är förstås avgörande för att lyckas skapa morgondagens jobb och möta utmaningarna som stor migration innebär. Jag är inte rätt man att säga hur det ska lösas men det är glädjande att skolan tagit så mycket fokus i debatten. Kan vi ha världens bästa skola för alla blir nästan allt annat som politikerna kan göra underordnat. Möjligheten att vidareutbilda sig senare i livet och eventuellt byta bana måste främjas. YH-utbildningar och andra vuxenutbildningar måste få stabila förutsättningar för att, utifrån arbetsmarknadens behov, erbjuda bra utbildningar. En fortsatt kamp för ökad jämställdhet med bra barnomsorg och jämnt uttag av föräldraförsäkringen är viktigt. Jag tror att det vore en fördel med fler pappamånader. Vi tappar fortfarande allt för många kvinnor som skulle kunna göra lysande karriärer i IT-branschen. Att vara borta åtta månader från jobbet är sällan ett problem, men är man borta 16 månader påverkar det karriären negativt. Jag tar upp detta då jag upplever att många lockas till Sverige på grund av möjligheten för både kvinnor och män att göra karriär, vilket är en stor konkurrensfördel jämfört med andra länder. Fortsatta satsningar på infrastruktur, som fibernät, järnvägar och vägar, kostar pengar men gör enorm skillnad om 20 år. Stor utbredning av bredband har varit en avgörande faktor för den svenska IT- branschen. Slutligen vill jag uppmana alla, men särskilt politikerna, att ständigt ta kampen mot antisemitism, rasism och alla typer av främlingsfientlighet och diskriminering. Få saker skadar tillväxt och entreprenörskap så mycket som när människor är rädda. Den senaste tidens horribla angrepp i sociala medier mot svenska judar 18

19 eller de många felstegen och glidningar mot romer och muslimer måste bekämpas från högsta instans i kraftigaste ordalag. De senaste årens utveckling i Ukraina, Ungern och Ryssland har visat med all önskvärd tydlighet att vårt öppna samhällsklimat och vår demokrati inte är en självklarhet i Europa och att skrupelfria politiker, som vill få makt genom att ställa grupper mot varandra kan skapa konflikter, elände, förtryck och i förlängningen krig. Med tanke på vår omvärld så vill jag även uppmana till att vi tyvärr behöver satsa på försvaret igen. Har man inte möjlighet att försvara sig lämnar man spelfältet öppet för dårarna och de skrupelfria makthavarna. Ska Sverige kunna ha en fortsatt tillväxt måste vi kunna värna våra gränser och handelsvägar. 19

20 Carin Carlsson Civilingenjör och andre vice förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Framtidens jobb Sverige är ett litet land långt uppe i norr. Ett litet land sett till befolkning men större sett till ytan. Ett land där norr skiljer sig kraftigt från söder med olika tillgångar, naturresurser och regionala utmaningar. Framförallt är Sverige ett land där öppenheten och nyfikenheten på omvärlden är stor. Ett litet och exportberoende land som säljer mycket av det vi producerar till andra. Ett litet land som inte bara är beroende av andra för det vi säljer utan också för möjligheten att skapa och producera våra varor. Ett litet land som ibland köper in råvaror eller kunskap från hela världen. Ett litet land som genom historien har lockat till sig andra. Ibland har det handlat om extra händer för att klara av att producera. Ibland har det handlat om ny kunskap som krävts för att vässa oss jämfört med andra. Genom öppenhet mot omvärlden har vi stått oss väl i den globala konkurrensen. Jobb kommer ur behov, ur efterfrågan. Vissa behov och därmed jobb är självklara i Sverige i dag. Vi behöver förskollärare eftersom föräldrar i dag snarare jobbar än stannar hemma med sina fyraåringar. Vi behöver sjuksköterskor som tar hand om oss när vi råkar ut för något oväntat och tråkigt. Vi behöver poliser för att hålla uppe rättsstaten. Vi behöver mekaniker som reparerar våra bilar när de går sönder. Många av oss behöver busschaufförer som 20

21 ser till att vi kan komma till jobbet på morgonen eller hem från skolan på eftermiddagen. Sverige har också varit bra på att hitta dessa behov, inte bara hos oss själva utan i omvärlden. Därför levererar Scania och Volvo lösningar på transportbehov i stora delar av världen sen många år. Möbler från Ikea går att hitta i hem runt om i världen eftersom Ikea såg behovet av relativa billiga möbler och heminredningskoncept. Genom Bessermetoden klarade Sandvik att på ett nytt sätt tillgodose stora stålbehov. Spotify hittade behovet av att lagligt och enkelt kunna lyssna på musik via datorer och telefoner och förändrade en generations sätt att lyssna på musik. Olika företag med olika grunder som i olika tider hittat behov och löst dem. De har tillsammans med många andra skapat sin egen tids framtidsjobb. För nästa generations jobb vår tids framtidsjobb krävs ett Sverige som skapar möjlighet för dessa att växa fram. Här har politiken en viktig roll att spela samtidigt som vi ska vara medvetna om politiken begränsningar. Det handlar inte om att styra vad som är framtidens jobb utan om att ge rätt förutsättningar. När politiken, eller andra närstående organisationer, börjar försöka styra vart jobben ska växa fram kommer vi ta långa kliv bort från vad som faktiskt skapar jobb. Dessa tendenser ser vi dock tyvärr i dag, främst från vänsterkanten. Politiker som börjar prata om vilken typ av arbetskraftsinvandring Sverige behöver. Politiker som pratar om innovationskommittéer eller på andra sätt vill att politiken ska lägga sig i vad som skapas och utvecklas. Inget kunde ta oss längre bort från framtidens jobb. Europas nittonhundratalshistoria har med all önskvärd tydlighet visat konsekvenserna av politiker som försöker bestämma över företag eller styra innovationer. Politikens inblandning i utveckling och produktion av bilar ledde knappast till att Trabanterna i Östtyskland var tekniskt eller på något annat sätt överlägsna Mercedesbilarna i Västtyskland. Stålverk 80 i Luleå är ett annat varnande exempel på politikens inblandning i industriproduktionen där miljontals skattepengar blev till intet. Däremot finns 21

22 det områden där politiken kan och behöver bidra. Det handlar om utbildning och det handlar om företagsklimat. En av politikens viktigaste roller är att säkerställa möjligheten till en bra utbildning för alla. Det handlar om en skola där alla får plats, där olika pedagogiska modeller får utvecklas och där eleven står i centrum. Det handlar om en skola som tidigt följer upp elever och ser till att den som riskerar att hamna efter får extra stöd. Det kan handla om fler speciallärare och det kan handla om tidiga betyg. Det handlar också om att se att alla är olika samt låta var och en växa efter de egna förutsättningarna. Att vara öppna för fler att driva skolor efter olika pedagogiska inriktningar. Eftersom alla elever är olika krävs det också olika skolor. Det handlar om att sätta eleven och kunskap i centrum. Kombinationen av kunskap och kreativitet blir vassare än stålverktyg. Men det handlar också om en skola som är i kontakt med det som ska komma efter utbildningen ett arbetsliv. En skola där nära kontakt med arbetsmarknaden innebär att även den som inte har en förälder som är ingenjör eller känner någon som är en sjuksköterska kan få en inblick i vad dessa jobb kan innebära. Praktik i grundskolan men framförallt på gymnasiet kan vara en väg för att lättare se och förstå olika jobb. Jobb innebär dock inte enbart en anställning på ett företag. En skola som visar på kreativitet och entreprenörskap samt ger möjlighet till att starta eget öppnar fler vägar efter utbildningen. Ung Företagsamhet och liknande initiativ som visar elever möjligheten att utveckla en affärsidé och att starta ett företag är väldigt viktiga för att på sikt stärka vårt innovationsklimat, men också för att fler ska få möjlighet att tro på sig själva och sin egen förmåga. Vi i Sverige är nämligen bra på innovationer. Vi har forskning i världsklass på många av våra högskolor, universitet och företag. Vi har kreativa studenter och andra som kommer på bra lösningar på människors behov. Men vi är inte riktigt lika bra på att utveckla idéerna och driva dem vidare. Att utveckla en ny smartphone-app, en vass algoritm för reglering av styrsystem eller nya sätt att 22

23 kommunicera är en sak. Att kunna omvandla idéer till företag som skapar jobb är nästa. Här är värdet av en skola som leder till jobb oavsett om det är som anställd eller som anställare inget som går att överdriva. Politikens andra uppgift handlar om företagsklimatet. Sedan 2003 ökar antalet nystartade företag per år. Under 2013 startades ungefär dubbelt så många företag jämfört med ett normalt år på nittiotalet. I dag i Sverige finns det ungefär en miljon företag. Det innefattar alltifrån stora företag som Sandvik till den som skaffat F-skattsedel för att kunna ta betalt för några konsulttimmar i månaden. Och då syns också en av våra stora utmaningar. Tre fjärdedelar av Sveriges företag består av enmansföretag. Färre än fem procent av de svenska företagen har fler än tio anställda. Vill vi ha fler Sandvik, Skanska och Scania behöver vi också fundera över hur företagens möjligheter ser ut när de går från en affärsidé och ett litet företag till att växa och bli större. Vägen från ensamföretagande till storföretagande behöver vandras av fler. Små företag måste våga växa och bli stora företag som anställer. Här kommer politiken in igen. Om det första steget är att säkerställa att den svenska skolan ger en bra start i livet är det andra steget att säkerställa ett bra klimat för de företag som vill växa. Den som har hittat sin affärsidé det behov som finns att lösa börjar ofta i liten skala. Men allteftersom idén prövas kan möjligheterna för att anställa fler hittas. Här krävs det att politiken ser till att landsgränser inte är ett problem. Att det inte spelar någon roll varifrån den man vill anställa kommer. Att huruvida personen kommer från Bromma, Boden, Barcelona eller Boston är irrelevant. Här har Sverige tagit många stora kliv de senaste åren men fler steg behövs. Nästa steg handlar om att underlätta för den som vill se till att det finns en bostad åt den som vill jobba. Genom att exempelvis underlätta planprocesser, förbättra tillgången på mark samt ge stora möjligheter att hyra ut hela eller delar av privatbostäder kan vi se till att dem som vill fylla behovet av bostäder också har möjligheten att göra det. Då kan det också bli lättare för fler att flytta. 23

24 I dag märks utmaningarna på bostadsmarknaden inte minst i de svenska storstadsregioner dit många söker sig för att plugga eller jobba. Finns det ingenstans att bo är det svårt att ta ett erbjudet jobb. Men det handlar inte bara om att skapa möjligheter för anställning. Det handlar också om att göra kostnader och risker för anställning hanterbara. Vi har fortfarande en del stelheter på arbetsmarknaden som inte minst gör tillvaron svårare för unga som vill komma in eller mindre företag som vill bli större. Detta sätter onödiga käppar i hjulen för de företag som vill växa, och allt för många företag vågar aldrig växa i rädslan för hur svårt och dyrt det är att anställa. Här har politiken såväl som arbetsgivare och fackförbund ett stort ansvar för att se hur vi kan komma tillrätta med detta. Många av reglerna kring anställning i Sverige är dessutom baserade på en sorts syn om att den som en gång blev anställd på ett företag kommer att stanna där resten av sitt yrkesliv. Så ser inte dagens arbetsmarknad ut. Få unga som i dag tar examen från exempelvis KTH drömmer om en livstidsanställning. Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad där det är lätt att byta jobb. En flexiblare arbetsmarknad hjälper både den som vill byta jobb och det företag som funderar på att våga anställa en person till. Sverige är ett litet och öppet land. Vi är nyfikna på vår omgivning och vi är driftiga. För att förbli just det lilla öppna, driftiga och nyfikna landet måste vi se till att politiken inte skapar onödiga hinder för de som vill och borde få kunna skapa framtidens jobb. 24

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen Bra kan bli bättre - om skolan och företagen MARS 2011 Bra kan bli bättre om skolan och företagen Bra kan bli bättre om skolan och företagen 1 Sammanfattning Ett bra samarbete mellan näringsliv och skola

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Nationell kunskapsskola

Nationell kunskapsskola Tio argument för en Nationell kunskapsskola 2 Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen säger samma sak den svenska skolan ger inte elever likvärdiga möjligheter

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA I PRAKTIKEN VÅR MODELL FÖR EN BÄTTRE SKOLA Lärarnas Riksförbund anser att skolan är en nationell angelägenhet. De senaste decenniernas utveckling

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2451 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Industri och konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2451 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Industri och konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2451 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Industri och konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om industri

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer