Kongressens. protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressens. protokoll"

Transkript

1 Kongressens protokoll

2

3 Protokoll Handels kongress maj 2011

4 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto: David Bicho & Denny Lorentzen Tryck november 2011 Artikelnummer HA 19017

5 Innehåll Kongressens öppnande... 1 Gästerna hälsas välkomna... 5 Rapport från revisorerna Upprop Beslut om kongressens offentlighet Antagande av dagordning Antagande av arbetsordning Val av kongressens funktionärer Fastställande av traktamenten Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Beslut om ansvarsfrihet Att göra skillnad i samhället Vår ideologiska grund Full sysselsättning och generell välfärd Arbetsmarknadspolitiken Utbildningspolitiken Näringspolitiken Miljöpolitiken Att göra skillnad i världen Grunden för vårt internationella arbete Vår kamp för en jämlik värld Vårt internationella arbete Att göra skillnad i Handels Grunden för vårt uppdrag Vår organisations struktur Vår kommunikation Vår ungdomsverksamhet Vår studieverksamhet Avgiftskommitténs förslag Arvoden till förbundsstyrelse, förbundsråd och revisorer Nomineringar och val Val protokolljusterare Förslag till stadgar som inte behandlats under ovanstående punkter Fastställande av tidpunkt för stadgarnas ikraftträdande Tid och plats för nästa kongress Kongressens avslutning Bilagor Att göra skillnad på jobbet Det fackliga löftet Vår vision är arbetsplatsutveckling Vår människosyn är allas lika värde Bra spelregler ger oss styrka och kraft Solidarisk lönebildning och lönepolitik Våra arbetsplatser Vår arbetsmiljö Våra yrkesroller Avtalsmotioner... 85

6

7 DAGORDNINGENS PUNKT 1 Kongressens öppnande Hälsningsanförande Lars-Anders Häggström, förbundsordförande: Förbundskamrater, ärade gäster, kongressdeltagare! Hjärtligt välkommen till Handelsanställdas förbunds 24e ordinarie kongress. Jag vill rikta ett speciellt välkommen till dig som kongressombud. Kongressen är din arena, du är vald av dina arbetskamrater att företräda dem i det viktiga arbetet att lägga fast förbundets riktning de närmaste fem åren. Du har fått ett stort förtroende som vi tillsammans ska förvalta på allra bästa sätt. Vi kommer att använda oss av teknik på ett sätt som vi aldrig gjort förut, vilket har väckt förväntan inte bara hos oss, utan hos många andra. Men det är inte för inte vi säger Handels ligger före. Jag vet av egen erfarenhet att uppdraget som kongressombud känns stort, ovant och ibland nervöst. Men glöm då inte att du är bland vänner. Lita på dig själv och gör som du har tänkt, det finns skäl till varför dina förbundskamrater valt just dig. Du har fått en ansenlig mängd material som du arbetat dig igenom både i din ensamhet och tillsammans med dina ombudskamrater, jag vet att du kommer väl förberedd. Det är bra. Jag hoppas på en kongress där vi i diskussioner bryter argument mot varandra för att få fram det bästa beslutet, lyssnar på argument, tar in och ger argument tillbaka, för att därefter gå till beslut. Just öppenheten och lyhördheten för andras argument är av helt avgörande betydelse. För hur bra jag än förberett mig så är det alltid något som jag inte tänkt på och som någon annan har med. Min fasta övertygelse är att det är i sådana öppna diskussioner som de allra bästa besluten formas. För mig är det demokrati när den är som allra bäst. Vi riktar också ett varmt välkommen till alla våra gäster, såväl nationella som internationella men ett speciellt välkommen till er som ska medverka i vår kongressöppning, Socialdemokraternas representant, SSU:s förbundssekreterare Mattias Vepsä, LO:s Wanja Lundby-Wedin och vår international, UNI, generalsekreterare Phillip Jennings. Varmt välkommen till Folket hus säger vi till representanter för media och alla övriga, vilket självklart inkluderar alla anställda som finns här med oss. Parentation Sedan vi senast hade kongress har ett antal förbundskamrater lämnat oss för alltid. Vi kommer att bevara dem och deras insatser i våra minnen. Jag kommer att nämna fem personer som får stå som representanter för alla förtroendevalda, anställda och medlemmar. Vi tänker först på före detta förbundsordförande Kenth Pettersson, som den 31 maj 2007 hastigt rycktes bort mitt i sin gärning endast 58 år gammal började Kenth hos oss då han anställdes som utredningssekreterare på förbundskontoret. Han kom under sin tid i förbundet att även inneha tjänsten som avtalssekreterare innan han valdes in i förbundets verkställande utskott övertog han ordförandeklubban i förbundet. Kenth var en mycket driftig och påläst person, som med stort engagemang och med en tydlig ideologisk kompass drev förbundets frågor. 1 (137)

8 Vi som känner Kenth minns honom också som en mycket stridbar, debattglad och drivande person, men också som en ömsint och god kamrat. Hans engagemang stannade inte vid landets gränser utan han var också djupt engagerad i det internationella arbetet. Kenth lämnade förbundet 1999 för att bli generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Vi tänker på Christina Nilsson, ombudsman i avdelning 24 Göteborg, som avled den 3 oktober 2006 i en ålder av 48 år. Christina var till yrket frisör och aktiv i Frisöranställdas förbund och hade förtroendeuppdrag som regionalt skyddsombud på deltid blev Christina placerad på Handels avdelningskontor i Göteborg, men arbetade fortfarande för frisöranställdas förbund som kassör och regionalt skyddsombud. Efter genomgången ombudsmannautbildning anställdes Christina som ombudsman i Handels och hade placeringar i våra avdelningar i Luleå och Växjö placerades Christina i avdelning 24 Göteborg, där hon sedan arbetade fram till sin alldeles för tidiga bortgång. Förra förbundsrådsledamoten och förbundsstyrelseledamoten Karin Salomonsson, Köping, avled den 24 september 2009 i en ålder av 84 år. Karin arbetade inom detaljhandeln. Karin som hade ett stort fackligt och politiskt intresse fick snart uppdrag i Handels allmänna klubb och i Köpings kommunfullmäktige blev Karin ledamot i styrelsen för avdelning 21 Västerås för att 1975 bli ordförande i avdelningen, ett uppdrag som hon hade fram till I och med ordförandeskapet i avdelningen tog Karin plats i förbundsrådet. Vid kongressen 1981 valdes Karin till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, ett uppdrag som hon innehade under en kongressperiod. Verksamhetsassistenten Elisabeth Enback, Luleå, avled den 5 oktober år gammal. Elisabeth anställdes 1999 som ekonomiassistent på dåvarande avdelning 28 i Luleå. I samband med förändringarna där administrationen centraliserades erhöll hon en tjänst som verksamhetsassistent. En tjänst som hon fortfarande upprätthöll när hon hastigt gick bort. Per Olov Stenljung, Malmö, avled den 25 april 2010 i en ålder av 62 år. Per Olov började väldigt tidigt med sitt fackliga engagemang i dåvarande Visbyavdelningen, där han bland annat var ordförande i ungdomssektionen och ledamot i representantskapet. Redan som 23-åring anställdes Per Olov som ungdomssekreterare och biträdande studiesekreterare på förbundsnivå. Efter några år som studiesekreterare tillträdde Per Olov en tjänst som förhandlingsombudsman. Efter nio år som förhandlare utsågs han till avtalssekreterare och chef för förhandlingsenheten utsågs Per Olov till föreståndare för Handels a-kassa och chef för försäkringsenheten. Denna tjänst innehade han fram till 2001, då han återgick till förhandlingsenheten där han stannade fram till sin pensionering Under en stunds tystnad tänker vi nu på och hedrar alla de förbundskamrater som lämnat oss under kongressperioden. 2 (137)

9 Förbundskamrater, ärade gäster. För fem år sedan träffades vi här, på samma plats, för att hålla kongress och fira Handels 100-årsjubileum. Sedan dess har mycket hänt, både i vår omvärld och i Handels som organisation. De förändringar som har ägt rum i politiken och samhället har tvingat oss att anpassa oss till en ny situation. Strax efter förra kongressen fick vi en borgerlig regering som drastiskt har förändrat möjligheterna till fackligt arbete och förutsättningarna för starka fackförbund. Som en följd av att alliansregeringen ändrade reglerna för a-kassan såg vi ett kraftigt medlemstapp under framför allt 2007 och Det var ett hårt slag, men vi har satsat på medlemsrekrytering, hittat nya former för medlemsvärvning och vi har lyckats hejda tappet. Vi startade till exempel Storstadsprojektet för att värva medlemmar i storstäderna. Där prövade vi nya metoder och fick lärdomar som vi kan dra nytta av inför framtiden. Vi har tappat färre medlemmar än övriga LO-förbund i genomsnitt, men det är en klen tröst. Störst har tappet varit bland de unga. Det är en utveckling som vi måste vända. Att rekrytera nya medlemmar är vår allra viktigaste uppgift och måste vara en prioriterad fråga de kommande åren. Bara om vi är många kan vi vara starka tillsammans. Utmaningarna i omvärlden har fått oss att kämpa hårdare och förnya vår verksamhet. I kriser föds kreativitet, det har vi sett tydliga exempel på. De senaste åren har varit ett test av vår styrka som organisation och vi har bestått provet. Men vi får tydliga signaler om att fackföreningsrörelsen i sin helhet är hårt pressade, både här hemma i Sverige och internationellt. Vi tror på den svenska modellen, där lönerna sätts genom förhandlingar mellan starka parter på arbetsmarknaden. Men vi känner en oro för att inte alla tror på denna modell eller är beredda att försvara den. Det ställer krav på oss att vi förmår värva medlemmar, att medlemmarna är aktiva och att vi har en väl fungerande organisation. Det ställer krav på att arbetsgivarna också är beredda att försvara modellen. Det är klart att när vi ser att Svenskt Näringsliv ligger bakom och delfinansierar en process som den i Lavalkonflikten där ett utländskt företag agerade utanför ramen för svenska kollektivavtal - blir man fundersam, eller när man hör hur Teknikföretagen för fram krav om lagstadgade lägstalöner. I spåren av den ekonomiska krisen i Europa ropar nu facken på EU-nivå på lagstiftade minimilöner. I skenet av dessa saker finns anledning till oro och att vi är beredda att försvara den modell som vi så hårt tror på. Lönebildningen i Sverige hotas också av förslag från EU-kommissionen: den så kallade europakten och förslagen om ekonomisk styrning. Kommissionens förslag innebär att makten över lönerna riskerar att flyttas till Bryssel, eftersom kommissionen får rätt att övervaka lönebildningen i enskilda medlemsländer och vidta sanktioner mot de medlemsländer som inte klarar av att hantera sin ekonomiska situation. Vi vill ha en garanti för att EU-kommissionen inte ska undergräva den svenska modellen med kollektivavtal, och vi kräver att regeringen ser till att Sverige får en sådan garanti. Sedan EU-inträdet har unionen påverkat svensk arbetsrätt och den svenska modellen genom domar som har fått stora effekter på den svenska arbetsmarknaden. Vi har till exempel fått Laval-domen som följdes av en lag som försämrar fackets möjligheter att verka för bra löner och villkor för alla arbetstagare i Sverige genom att företagen till exempel inte behöver ha någon representant i Sverige. Detta försvårar kraftigt våra möjligheter att kunna träffa kollektivavtal. Vi ser nu hur arbetstagare kommer hit från andra länder och tvingas jobba med usla löner och under urusla villkor. Det är möjligt genom den uppluckring som har skett på EU-nivå. Vårt krav är lika självklart som tydligt. Svenska kollektivavtals alla villkor ska gälla alla som utför arbete i Sverige, både för konkurrensneutralitetens och solidaritetens skull. 3 (137)

10 Vi närmar oss nu på nytt en avtalsrörelse och vi ser redan hur arbetsgivarsidan har börjat angripa våra lägstalöner. Den här gången får de stöd från regeringen: vi har nämligen en finansminister som vid flera tillfällen har angripit ingångslönerna inom servicesektorn och pekat ut dem som orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten. Detta är naturligtvis struntprat. Det går inte att komma åt ungdomsarbetslösheten genom att ytterligare försämra löner och villkor för unga. Alla, inklusive ungdomar, har rätt till en lön som det går att leva på. Vilken syn på arbetslivet ger vi annars våra unga? Och vilka konsekvenser får det för framtidens samhälle? Det är allvarligt att vi har en regering som lägger sig i lönebildningen. Det ska skötas av arbetsmarknadens parter enligt den svenska modellen och det är oroande att vi nu ser en inblandning från politiskt håll. Vi räknar med att den kommande avtalsrörelsen blir tuff, men vi står samtidigt väl förberedda för att ta striden för våra medlemmar och här ska regeringen hålla sig strikt neutral. Det duger inte att säga att lägstalönerna är ett problem för att sedan säga att parterna skall lösa det. Det är väl om något en inblandning i avtalsrörelsen. Att man sedan riktar sig direkt till Kommunal, Hotell och restaurang och Handels som representerar kvinnodominerade yrken som redan har de lägsta lönerna gör saken både tydligare och mer fel. För oss är LO-samordningen oerhört viktig inför den kommande avtalsrörelsen. Genom att samordna förbundens avtalsrörelser har vi skapat förutsättningar för en långsiktig och stabil lönebildning i Sverige. Vi har kunnat satsa på att få upp lönerna inom kvinnodominerade yrken och på så sätt utjämna de strukturella löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden. LO:s styrelse har tillkännagivit som sin avsikt att inför den kommande avtalsrörelsen stärka samordningen med fortsatta satsningar på relativlöneförändringar. För oss i Handels är det särskilt viktigt att få med satsningar på lägstalöner, på kvinnors löner och åtgärder mot osäkra anställningar. Striden för schysta löner och villkor måste också tas med svenska företag som är verksamma internationellt. Vi har sedan 2007 verkat för att IKEA ska teckna ett globalt avtal som tillförsäkrar de anställda i alla länder rätt att organisera sig och förhandla om kollektivavtal. Det är grundläggande rättigheter som ingår i ILO:s kärnkonvention om de fackliga rättigheterna. Vi har så här långt inga problem med IKEA i Sverige som vi inte kan lösa i förhandlingar, men vi kan inte acceptera att de tillämpar olika principer när det gäller anställda här hemma och utomlands. Alla har rätt att organisera sig fackligt för att få en bättre lön, bättre villkor och bättre arbetsmiljö. Det är dags att även IKEA inser det. Har man som princip att alla IKEAbutiker ska ha samma koncept och utseende på butiken, ja till och med köttbullar i sin restaurang worldwide borde man även kunna ha samma policy när det gäller hållningen till facklig organisering och fackligt arbete. Att som i dag ha olika hållning i olika länder är inget annat än pinsamt för ett så välrenommerat företag som IKEA. Det var en kort sammanfattning av det läge vi befinner oss i. När vi nu ska inleda kongressarbetet är det med sikte på framtiden. Vi ska dra upp riktlinjer för hur vi vill att vårt förbund ska utvecklas de närmsta fem åren. Vi kan inte vila på gamla lagrar, utveckling pågår runt omkring oss, om inte vi utvecklas betyder det att vi halkar efter. Att arbeta med utveckling kräver mod, eftersom vi inte alltid vet exakt vart det leder, men kamrater vi måste våga se framtiden. Jag vet av erfarenhet att vi både kan och vill. Med dessa ord hälsar jag än en gång välkommen och förklarar Handelsanställdas förbunds 24 ordinarie kongress för öppnad. 4 (137)

11 DAGORDNINGENS PUNKT 2 Gästerna hälsas välkomna Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, hälsade gästerna välkomna. Tal och hälsningsanförande gäster Matthias Vepsä, SSU, började med att önska lycka till och tacka för att han fick komma till Handels kongress. Han underströk att fack och politik hör ihop och att vi gemensamt ska verka för att det blir en annan regering och en annan politik efter valet Matthias Vepsä besökte nyligen Västbanken och han gjorde en jämförelse mellan olika murar. På Västbanken, en mur som var över åtta meter hög för all skilja människor åt i Sverige reser högern murar med att påstå att facket spelat ut sin roll och ägnar sig åt att fika och att prata om vädret. Ungdomar oroar sig för framtiden, ska det gå att leva på sin lön? Det är viktigt att facket verkar för arbeten på heltid med en sjyst lön och där flexibilitet är på de anställdas villkor, inte arbetsgivares. Matthias avslutade med att inbjuda till en spetsutbildning, Framtidens ledare som genomförs av LO, SAP och SSU, i syfte för att få fram åsikter och idéer för vinna valet Lycka till. Wanja Lundby Wedin, LO, talade till ombuden om att det inte bara är viktigt att gå upp i talarstolen utan att medverka till att göra skillnad och även om man inte stödjer alla beslut fullt ut kunna känna att det blev en hygglig kompromiss. Hon relaterade till sin första kongress med Kommunal och vikten av att prata sig samman för att få inflytande, att det är naturlig att ena sig och inte ha bundna mandat. Wanja Lundby Wedin menade att vi vill ha gemenskap, ensam är inte stark utan den styrka vi får tillsammans gör individen stark och får självkänsla. Hon uppmanade alla som deltar i kongressen att vara med på Stora resan i LO:s regi, att bli lyssnare, det vill säga starta samtal med unga vuxna om jobb och facket för att lyssna till deras svar och senare dokumentera detta på nätet. Målet är att nå människor. Hon pratade om vikten att vi har en hög organisationsgrad för att försvara våra kollektivavtal och bevara arbetsfreden. LO-samordningen är viktig för att vi ska klara av arbetsgivarna som vill ha lagstadgade minimilöner som skulle vara betydligt lägre än de vi har i kollektivavtal. Vinsterna ska inte bara gå till aktieägarna utan även till arbetstagarna. Det är vår skyldighet att påverka den som har makten och att göra större skillnad. Tack ska ni ha och en stor hälsning från LO. Philip Jennings, General Secretary of UNI: Imagine yourself in the opening of UNI-congress in Nagasaki. Video from UNI-congress opening in Nagasaki is shown. Fika is important in Sweden. A part of you. You find time for a fika. They stop the clock for fika. Imagine this a fika, coffee break with everybody. I woke up at 3.30 and woke up my wife. I have to upgrade my anniversary gift to her. I was at Iceland last year. I was stuck in Iceland for four to five days last year. I ended in Trondheim. It took 8 hours to go to Oslo. First place was Hell. Our Norwegian friends are going to have their next congress there. I was born in Cardiff, Wales. It was an industrial town. We called it King Coal. When I was born, the steelworkers union had members, today they have We lived in a terraced house. Five of us in one room. No heating in the toilet. We moved to a new house. We were the first people there. Bathroom and a toilet. It was done by people who made a difference. Union people and decided that the post-war generation should have a better life than them. 5 (137)

12 My school friends were all going to factory jobs. I was the first kid in the street who went to further education. It was the result of that someone somewhere made a difference and decided that children of workers should have the same opportunities as the rich. At school I came in contact with the union and from then I had a passion for the unions and instead of going on to the world of business I began to work for the Union. My first job was to organise bank workers. After that I went for a work in the research department. When I meet people I say that they should look at the Nordic model. What we try to do in UNI is to create a world where you don t need to feel fear. Video Free from fear is shown. In Columbia ten times of the numbers in this room has been murdered. I told the vice-president in Columbia that if they will be accepted by the global community the murdering must stop. The business community has to work for that. We can take a stand because of you. In South Africa we are in court with Wal-Mart. They try to stop Wal-Mart in South Africa unless they don t stop the ban of unions in USA and Canada. Solidarity in action. Wal-Mart is on the move. Even to Europe. We live in a time of total globalisation. We have to take a stand to change its direction. If a politician stands up and says that the market knows best, privatise, liberalise, deregulate, throw him in the river. Or her. We can make a difference. We don t have to accept this. The global financial crash was caused by people who spent millions to prevent regulations of financial markets. They pay themselves more money now than before the crisis. We have to take a stand. We can t take it. We can make a difference. Change the rules of the game. We have a new labour market and a new workforce. We have to organise it. We need a plan, a call to action. We have our plan. It s called breaking through. We want to show that the work we do is relevant. That it s credible. We take a stand. We can do this. Breaking through we call it. You call it make a difference. We have projects in 60 countries. We have plans on the ten worlds largest retail giants to organise workers. We have a new fund. We are a global union. We are the only show in town for commerce unions in the world. Second, global agreements with companies. We have 42 global agreements with companies. Millions of workers covered by global agreements. Ignorance is no longer an excuse. Third pillar. It s about decent work. The European Union is playing with fire. They are developing a new European approach. We are not buying it. Collective bargaining is important to us. We stop the race to the bottom. We have to be innovative in our approach to a new generation. It s a hunger there with the new generation. Look at the Arab spring. It s our job to help that spring. I want to thank you for your attention and for giving me the opportunity to have this fika and to talk to you. It s a small clip left. It s about peace, tolerance, understanding and to try to build a better world. Video from Nagasaki-congress is shown. Thank you for the invitation. We are strong partners together. Lars-Anders says: We have to fight. We share a common vision. Stipendieutdelning ur Kenth Petterssons minnesstiftelse Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, föredrog stiftelsens beslut att dela ut kronor till Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm och Kristina Johansson från Luleå Tekniska 6 (137)

13 Universitet. Forskarna får stipendiet för sitt forskningsprojekt om hur ny teknik och förändrad arbetsorganisation förändrar traditionella könsmönster inom Handeln. Stipendiet delades ut av förbundsordförande Lars-Anders Häggström och Kenth Petterssons familj och mottogs av Kristina Johansson som i sitt tacktal var mycket förhoppningsfull om att deras forskning skulle ge ökad kunskap om hur arbetsvillkoren förändras inom handeln och hur det kan leda till en ökad jämställdhet. Tal och samtal med kongressombuden, LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin Med anledning av att bland annat kongressombudet Sara Gunnar, avdelning 16, beviljas permission från kongressen på grund av färd till förlossningen och BB, gavs Wanja Lundby Wedin en flashback från en av hennes egna tidiga kongresser som hon deltog på. Wanja fick dock vänta till den första januari på sin tillökning. Wanja har också noterat att kongressen ligger efter i tid varför hon ska försöka hålla sig till ett anförande på max femton minuter, vilket föranledde till ytterligare en reflektion från Wanja, nämligen att som ny LO-ordförande hålla tal på minst 30 minuter. Det var ett kraftprov. Nu blir det ett kraftprov att hålla ett tal på femton minuter. Wanjas medverkan blir ett tal och samtal med kongressombuden och Wanja konstaterade att samtalet är en central och viktig del för det fackliga arbetet. Även det fackliga organiserandet och den fackliga samverkan är viktiga centrala frågor för fackföreningsrörelsen. Vi behöver jobba på att bli ännu mer synliga på våra arbetsplatser och att få alla med i den fackliga kampen, att få alla med att förändra via kollektivavtal och ta kamp för fackliga rättigheter. Även politiskt behöver den fackliga kampen föras. MBL, medbestämmandelagen, har betytt en hel del för förändringar på arbetsplatsen. Vi behöver fråga oss hur vi får fackligt inflytande och makt på arbetsplatsen. Arbetsplatsdemokrati är en samhällspolitisk fråga. Till exempel alla olika anställningsformer, det är viktigt med politisk kamp för de fackliga kärnfrågorna. Kollektivavtalen är inte bara lön, utan mycket mer. I dag lever många med att ständigt vara on-line på telefon för att eventuellt bli uppringd till ett arbetspass, tidigare var det ring och springvikariat och innan dess var det dagarbetarkön som gällde för många. Behovet finns alltid av en grundläggande arbetsrätt att vila på. Facken är till för alla, att kunna ge en närhet till sina arbets- och yrkesgrupper, att vara duktiga på att organisera alla och kunna erbjuda trygga arbeten. Många unga i dag kan vara svåra att organisera och bemanningsföretagen ligger lite på sidan om och har lägre organisationsgrad, och löntagarna där är ofta mycket utsatta, vilket är en utmaning för arbetsplatsens fackliga arbete att få alla på en arbetsplats med i den fackliga gemenskapen. Arbetslivet förändras i struktur och individ, som exempelvis inom omsorgen. Orkar kroppen med? Eller finns det rätt arbetsredskap/hjälpmedel att tillgå? Strukturella problem kan vi förändra genom kollektivavtalslösningar genom arbetslivets utveckling. Där stannar Wanja och övergår till ett samtal med kongressombuden. Luis Silvera, avdelning 4, frågar på otrygga anställningar, visstidsanställningar, deltidsanställningar. Otrygga anställningar ökar, när ska vi ta kampen? Marie Ende, avdelning 20, Wanja säg någonting om Svenskt Näringsliv. Wanja: Gemensam facklig kamp tillsammans med alla löntagare, bemanningsanställda och andra anställda, för att möta otrygga anställningar, då det finns problem med just in time bemanning. 7 (137)

14 Angående synen på Svenskt Näringsliv och rollerna som parter på arbetsmarknaden så behövs det starka parter på arbetsmarknaden för att utveckla avtalslösningar. Svenskt Näringsliv kan vara svåra att nå i dag men det behövs en trygg relation mellan parterna. Petter Gustafsson, avdelning 3, frågar vad får vi ut av Stora resan? Margareta Ejneblad, avdelning 16, förbundsrådet, vill prata arbetsmiljö med Wanja. Wanja: Jag uppmanar alla att anmäla sig till Stora resan och att man också anmäler en till, så vi blir många och tar fram de viktigaste frågorna i arbetslivet. Nu vill vi lyssna för att sedan ta fram bra underbyggda beslut. Kanske kan ett första förbundsmedlemskap skapas gemensamt för att sedan gå vidare till yrkesspecifika förbund. Angående Arbetslivsinstitutets upphörande. Kanske kan vi skapa ett forskarnätverk inom arbetslivet och lyfta arbetslivsforskningen. Rickard Lundkvist, avdelning 26. Fackligt politisk samverkan. Hur ser du på det? Mattias Kvickström, avdelning 20. Vem tar ansvar för de inhyrdas arbetsmiljö och situation? Wanja: Vem ska företräda dem? Jo, vi. Bengt Lindgren, avdelning , 4 oktober demonstrerade jag i Humleparken mot löntagarfonderna. Nu är jag för löntagarfonder. Vilka krav gäller för politisk strejk? Wanja: Angående fackligpolitisk samverkan. LO tar politisk ställning. TCO och SACO har däremot en lägre politisk profil. LO ser över former för samverkan och politisk dialog med både TCO och SACO. På bemanningssidan behövs vi fackligt med fackliga krav både kollektivavtalsmässigt och via lagstiftning. Vi måste känna facklig solidaritet med våra olika löntagare, oavsett arbetsgivarform. Vi måste ta ansvar för löntagarna. Angående löntagarfonder. Löntagarfonder är inte något vi lyfter igen. Kapitalet är internationaliserat och vi behöver hitta andra former och modeller. Angående politisk strejk så är det inte lagstiftat. En politisk strejk kräver stor hänsyn till situation som eventuellt skulle föranleda en politisk strejk. Tommy Agardsson, avdelning 3. Varför gör vi inte som i Norge, Trondheimsmodellen. Johan Sjöstrand, avdelning 1. Hur mycket används bemanningspersonal? Exempelvis bemanningspersonal organiserad via IF Metall som jobbar på Handels kollektivavtalsområden. Det blir problem lokalt. Kristoffer Öhrn, avdelning 13. Den stora resan att nå unga svenskar. Jag saknar frågan vad tycker du är dåligt med facket? Wanja: Kristoffer, du kan formulera frågan hur du vill. Angående Trondheimsmodellen så fick den större genomslag i Sverige än i Norge. LO i Norge har utvecklat samarbetet med Socialdemokraterna i Norge och även samarbete med Venstre i Norge. LO i Sverige och LO i Norge har fortlöpande kontakter i dessa frågor och jobbar med en utvecklad Trondheimsmodell. Angående bemanningsföretagen och organiseringen IF Metall eller annat fack så förs frågorna mellan förbunden och LO för att lösa den typen av gränslinjefråga. Wanja tackar kongressen för att hon fick besöka Handels kongress. Lars-Anders tackar Wanja för talet och samtalet med kongressombuden. 8 (137)

15 Tal och samtal med kongressombuden, Håkan Juholt, partiledare Socialdemokraterna Jag tänkte framförallt prata om två ämnen, det ena ämnet är det ständigt återkommande Vad är det socialdemokratiska partiets uppgift. Och det är att i alla sammanhang ställa sig på löntagarnas sida, och stå upp för löntagarnas bästa. För när löntagarna har det bra, då är det också bra för alla andra i samhället. Idag har vi en situation där provanställningar och visstidsanställningar kan staplas på varandra, så att allt fler löntagare känner en otrygghet på arbetsplatsen, samtidigt som stressen ökar och det går fortare och fortare och vi ska producera mer och mer på kortare tid. Under gårdagen tillsatte partistyrelsen en arbetsgrupp som ska se över arbetsmiljön. Fler ska ha möjlighet att arbeta fram till pensionsålder utan att vara utslitna. Gruppen kommer även att titta på de olika anställningsformer som finns. Vi måste även ha bra sjukvård, skolor, äldreomsorg för Sveriges löntagare. Till dags datum har personer tecknat privata sjukförsäkringar för man inte tror på systemet. Det är så illa så att en del sjukhus har separata väntrum beroende på om du har en försäkring eller ej. Bra svensk politik är att sätta löntagarna i främsta rummet. Löntagarnas bästa på arbetsplatsen, i skolan, i omsorgen, i sjukvården - att satsa på det har ett starkare stöd än den fantasilösa skattesänkningspolitik som idag kan innebära en rusning mot botten. Det kostar naturligtvis att investera i välfärden, men i denna extrema lågkonjunktur så har vi haft råd att sänka skatterna med 100 miljarder. Men när man anför att vi vill utrota barnfattigdomen, så möts man av argumentet hur ska du ha råd med det? Det handlar om vilja, inte om pengar. Den kostnaden som det sista jobbskatteavdraget innebär skulle avskaffa barnfattigdomen. Det handlar om politisk vilja. Det första steget att utrota barnfattigdomen är att göra löntagare som är arbetslösa anställningsbara. Idag är det barn som det handlar om. En första förändring är att vi alla ska vara medborgare i ett land och inte kunder på en marknad. Den här politiken handlar om värderingar. Var och en för sig eller tillsammans. Jämlikhet och rättvisa skapar tillväxt, tillväxten ska användas för välfärd, välfärden ska investeras i mer jämlikhet, som ska generera mer tillväxt som generera mer välfärd. Ökade orättvisor skapar varken tillväxt eller välfärd. Politiken ska inte blanda sig i lönebildningen, det ska ske mellan parterna på arbetsmarknaden. Men när finansministern säger att lägsta lönen är för hög inom omsorgen, då lägger man sig i lönebildningen på ett sådant sätt att man konstaterar att om man har en lön på kronor är det ett problem för välfärden. Många arbetstagare, och då framförallt kvinnor, kommer inte upp till , då man framförallt jobbar ofrivillig deltid. Och när politikern säger att det är ett problem för sjukvården att de lägsta lönerna är för höga, då öppnar man dörren med kraft den låglönemarknad som nu bryter fram. Marknaden klarar inte uppgiften när det handlar om elmarknad, järnväg, skola och sjukvård. Det är alltför många områden som marknaden inte klarar av uppgiften för medborgare och företag. Då kan politiken inte sitta på läktaren och titta på. Socialdemokraterna kommer att reglera marknaden igen på de områden marknaden inte klarar av uppgiften på, så att medborgarnas bästa ställs före bolagens bästa. Frågestund Johan Sjöstrand, avdelning 1. På vilket sätt kommer en socialdemokratisk regering hjälpa fackföreningsrörelsen om rätten till heltid? Håkan Juholt: Det kommer att bli lagstiftning angående rätten till heltid. 9 (137)

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

livs kongress 1 5 juni 2013 Protokoll

livs kongress 1 5 juni 2013 Protokoll livs kongress 1 5 juni 2013 Protokoll Alla kongressdeltagare checkar in i kongressbyrån. innehåll Lördag den 1 juni 2013 Dagordningens punkt 1 29 Kongressens öppnande. Kongressen hälsas välkommen. Inledningstal

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Onsdagen den 15 september 2005 Årsmötesdeltagarna samlades kl 10.30. DAGORDNINGENS PUNKT 1 Jan Rudén, förbundsordförande:

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

Bland våra gäster finner vi generalsekreterare Ron Oswald från IUL. Ron kommer att tala till kongressen senare. Välkommen Ron.

Bland våra gäster finner vi generalsekreterare Ron Oswald från IUL. Ron kommer att tala till kongressen senare. Välkommen Ron. Vi tackar Louise Hoffsten och hennes band för den här inledande musiken. Louise är inte riktigt färdig än utan återkommer med mera musik om en liten stund. Kongresskamrater. Jag vill på förbundsstyrelsens

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer