Kongressens. protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressens. protokoll"

Transkript

1 Kongressens protokoll

2

3 Protokoll Handels kongress maj 2011

4 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto: David Bicho & Denny Lorentzen Tryck november 2011 Artikelnummer HA 19017

5 Innehåll Kongressens öppnande... 1 Gästerna hälsas välkomna... 5 Rapport från revisorerna Upprop Beslut om kongressens offentlighet Antagande av dagordning Antagande av arbetsordning Val av kongressens funktionärer Fastställande av traktamenten Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Beslut om ansvarsfrihet Att göra skillnad i samhället Vår ideologiska grund Full sysselsättning och generell välfärd Arbetsmarknadspolitiken Utbildningspolitiken Näringspolitiken Miljöpolitiken Att göra skillnad i världen Grunden för vårt internationella arbete Vår kamp för en jämlik värld Vårt internationella arbete Att göra skillnad i Handels Grunden för vårt uppdrag Vår organisations struktur Vår kommunikation Vår ungdomsverksamhet Vår studieverksamhet Avgiftskommitténs förslag Arvoden till förbundsstyrelse, förbundsråd och revisorer Nomineringar och val Val protokolljusterare Förslag till stadgar som inte behandlats under ovanstående punkter Fastställande av tidpunkt för stadgarnas ikraftträdande Tid och plats för nästa kongress Kongressens avslutning Bilagor Att göra skillnad på jobbet Det fackliga löftet Vår vision är arbetsplatsutveckling Vår människosyn är allas lika värde Bra spelregler ger oss styrka och kraft Solidarisk lönebildning och lönepolitik Våra arbetsplatser Vår arbetsmiljö Våra yrkesroller Avtalsmotioner... 85

6

7 DAGORDNINGENS PUNKT 1 Kongressens öppnande Hälsningsanförande Lars-Anders Häggström, förbundsordförande: Förbundskamrater, ärade gäster, kongressdeltagare! Hjärtligt välkommen till Handelsanställdas förbunds 24e ordinarie kongress. Jag vill rikta ett speciellt välkommen till dig som kongressombud. Kongressen är din arena, du är vald av dina arbetskamrater att företräda dem i det viktiga arbetet att lägga fast förbundets riktning de närmaste fem åren. Du har fått ett stort förtroende som vi tillsammans ska förvalta på allra bästa sätt. Vi kommer att använda oss av teknik på ett sätt som vi aldrig gjort förut, vilket har väckt förväntan inte bara hos oss, utan hos många andra. Men det är inte för inte vi säger Handels ligger före. Jag vet av egen erfarenhet att uppdraget som kongressombud känns stort, ovant och ibland nervöst. Men glöm då inte att du är bland vänner. Lita på dig själv och gör som du har tänkt, det finns skäl till varför dina förbundskamrater valt just dig. Du har fått en ansenlig mängd material som du arbetat dig igenom både i din ensamhet och tillsammans med dina ombudskamrater, jag vet att du kommer väl förberedd. Det är bra. Jag hoppas på en kongress där vi i diskussioner bryter argument mot varandra för att få fram det bästa beslutet, lyssnar på argument, tar in och ger argument tillbaka, för att därefter gå till beslut. Just öppenheten och lyhördheten för andras argument är av helt avgörande betydelse. För hur bra jag än förberett mig så är det alltid något som jag inte tänkt på och som någon annan har med. Min fasta övertygelse är att det är i sådana öppna diskussioner som de allra bästa besluten formas. För mig är det demokrati när den är som allra bäst. Vi riktar också ett varmt välkommen till alla våra gäster, såväl nationella som internationella men ett speciellt välkommen till er som ska medverka i vår kongressöppning, Socialdemokraternas representant, SSU:s förbundssekreterare Mattias Vepsä, LO:s Wanja Lundby-Wedin och vår international, UNI, generalsekreterare Phillip Jennings. Varmt välkommen till Folket hus säger vi till representanter för media och alla övriga, vilket självklart inkluderar alla anställda som finns här med oss. Parentation Sedan vi senast hade kongress har ett antal förbundskamrater lämnat oss för alltid. Vi kommer att bevara dem och deras insatser i våra minnen. Jag kommer att nämna fem personer som får stå som representanter för alla förtroendevalda, anställda och medlemmar. Vi tänker först på före detta förbundsordförande Kenth Pettersson, som den 31 maj 2007 hastigt rycktes bort mitt i sin gärning endast 58 år gammal började Kenth hos oss då han anställdes som utredningssekreterare på förbundskontoret. Han kom under sin tid i förbundet att även inneha tjänsten som avtalssekreterare innan han valdes in i förbundets verkställande utskott övertog han ordförandeklubban i förbundet. Kenth var en mycket driftig och påläst person, som med stort engagemang och med en tydlig ideologisk kompass drev förbundets frågor. 1 (137)

8 Vi som känner Kenth minns honom också som en mycket stridbar, debattglad och drivande person, men också som en ömsint och god kamrat. Hans engagemang stannade inte vid landets gränser utan han var också djupt engagerad i det internationella arbetet. Kenth lämnade förbundet 1999 för att bli generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Vi tänker på Christina Nilsson, ombudsman i avdelning 24 Göteborg, som avled den 3 oktober 2006 i en ålder av 48 år. Christina var till yrket frisör och aktiv i Frisöranställdas förbund och hade förtroendeuppdrag som regionalt skyddsombud på deltid blev Christina placerad på Handels avdelningskontor i Göteborg, men arbetade fortfarande för frisöranställdas förbund som kassör och regionalt skyddsombud. Efter genomgången ombudsmannautbildning anställdes Christina som ombudsman i Handels och hade placeringar i våra avdelningar i Luleå och Växjö placerades Christina i avdelning 24 Göteborg, där hon sedan arbetade fram till sin alldeles för tidiga bortgång. Förra förbundsrådsledamoten och förbundsstyrelseledamoten Karin Salomonsson, Köping, avled den 24 september 2009 i en ålder av 84 år. Karin arbetade inom detaljhandeln. Karin som hade ett stort fackligt och politiskt intresse fick snart uppdrag i Handels allmänna klubb och i Köpings kommunfullmäktige blev Karin ledamot i styrelsen för avdelning 21 Västerås för att 1975 bli ordförande i avdelningen, ett uppdrag som hon hade fram till I och med ordförandeskapet i avdelningen tog Karin plats i förbundsrådet. Vid kongressen 1981 valdes Karin till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, ett uppdrag som hon innehade under en kongressperiod. Verksamhetsassistenten Elisabeth Enback, Luleå, avled den 5 oktober år gammal. Elisabeth anställdes 1999 som ekonomiassistent på dåvarande avdelning 28 i Luleå. I samband med förändringarna där administrationen centraliserades erhöll hon en tjänst som verksamhetsassistent. En tjänst som hon fortfarande upprätthöll när hon hastigt gick bort. Per Olov Stenljung, Malmö, avled den 25 april 2010 i en ålder av 62 år. Per Olov började väldigt tidigt med sitt fackliga engagemang i dåvarande Visbyavdelningen, där han bland annat var ordförande i ungdomssektionen och ledamot i representantskapet. Redan som 23-åring anställdes Per Olov som ungdomssekreterare och biträdande studiesekreterare på förbundsnivå. Efter några år som studiesekreterare tillträdde Per Olov en tjänst som förhandlingsombudsman. Efter nio år som förhandlare utsågs han till avtalssekreterare och chef för förhandlingsenheten utsågs Per Olov till föreståndare för Handels a-kassa och chef för försäkringsenheten. Denna tjänst innehade han fram till 2001, då han återgick till förhandlingsenheten där han stannade fram till sin pensionering Under en stunds tystnad tänker vi nu på och hedrar alla de förbundskamrater som lämnat oss under kongressperioden. 2 (137)

9 Förbundskamrater, ärade gäster. För fem år sedan träffades vi här, på samma plats, för att hålla kongress och fira Handels 100-årsjubileum. Sedan dess har mycket hänt, både i vår omvärld och i Handels som organisation. De förändringar som har ägt rum i politiken och samhället har tvingat oss att anpassa oss till en ny situation. Strax efter förra kongressen fick vi en borgerlig regering som drastiskt har förändrat möjligheterna till fackligt arbete och förutsättningarna för starka fackförbund. Som en följd av att alliansregeringen ändrade reglerna för a-kassan såg vi ett kraftigt medlemstapp under framför allt 2007 och Det var ett hårt slag, men vi har satsat på medlemsrekrytering, hittat nya former för medlemsvärvning och vi har lyckats hejda tappet. Vi startade till exempel Storstadsprojektet för att värva medlemmar i storstäderna. Där prövade vi nya metoder och fick lärdomar som vi kan dra nytta av inför framtiden. Vi har tappat färre medlemmar än övriga LO-förbund i genomsnitt, men det är en klen tröst. Störst har tappet varit bland de unga. Det är en utveckling som vi måste vända. Att rekrytera nya medlemmar är vår allra viktigaste uppgift och måste vara en prioriterad fråga de kommande åren. Bara om vi är många kan vi vara starka tillsammans. Utmaningarna i omvärlden har fått oss att kämpa hårdare och förnya vår verksamhet. I kriser föds kreativitet, det har vi sett tydliga exempel på. De senaste åren har varit ett test av vår styrka som organisation och vi har bestått provet. Men vi får tydliga signaler om att fackföreningsrörelsen i sin helhet är hårt pressade, både här hemma i Sverige och internationellt. Vi tror på den svenska modellen, där lönerna sätts genom förhandlingar mellan starka parter på arbetsmarknaden. Men vi känner en oro för att inte alla tror på denna modell eller är beredda att försvara den. Det ställer krav på oss att vi förmår värva medlemmar, att medlemmarna är aktiva och att vi har en väl fungerande organisation. Det ställer krav på att arbetsgivarna också är beredda att försvara modellen. Det är klart att när vi ser att Svenskt Näringsliv ligger bakom och delfinansierar en process som den i Lavalkonflikten där ett utländskt företag agerade utanför ramen för svenska kollektivavtal - blir man fundersam, eller när man hör hur Teknikföretagen för fram krav om lagstadgade lägstalöner. I spåren av den ekonomiska krisen i Europa ropar nu facken på EU-nivå på lagstiftade minimilöner. I skenet av dessa saker finns anledning till oro och att vi är beredda att försvara den modell som vi så hårt tror på. Lönebildningen i Sverige hotas också av förslag från EU-kommissionen: den så kallade europakten och förslagen om ekonomisk styrning. Kommissionens förslag innebär att makten över lönerna riskerar att flyttas till Bryssel, eftersom kommissionen får rätt att övervaka lönebildningen i enskilda medlemsländer och vidta sanktioner mot de medlemsländer som inte klarar av att hantera sin ekonomiska situation. Vi vill ha en garanti för att EU-kommissionen inte ska undergräva den svenska modellen med kollektivavtal, och vi kräver att regeringen ser till att Sverige får en sådan garanti. Sedan EU-inträdet har unionen påverkat svensk arbetsrätt och den svenska modellen genom domar som har fått stora effekter på den svenska arbetsmarknaden. Vi har till exempel fått Laval-domen som följdes av en lag som försämrar fackets möjligheter att verka för bra löner och villkor för alla arbetstagare i Sverige genom att företagen till exempel inte behöver ha någon representant i Sverige. Detta försvårar kraftigt våra möjligheter att kunna träffa kollektivavtal. Vi ser nu hur arbetstagare kommer hit från andra länder och tvingas jobba med usla löner och under urusla villkor. Det är möjligt genom den uppluckring som har skett på EU-nivå. Vårt krav är lika självklart som tydligt. Svenska kollektivavtals alla villkor ska gälla alla som utför arbete i Sverige, både för konkurrensneutralitetens och solidaritetens skull. 3 (137)

10 Vi närmar oss nu på nytt en avtalsrörelse och vi ser redan hur arbetsgivarsidan har börjat angripa våra lägstalöner. Den här gången får de stöd från regeringen: vi har nämligen en finansminister som vid flera tillfällen har angripit ingångslönerna inom servicesektorn och pekat ut dem som orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten. Detta är naturligtvis struntprat. Det går inte att komma åt ungdomsarbetslösheten genom att ytterligare försämra löner och villkor för unga. Alla, inklusive ungdomar, har rätt till en lön som det går att leva på. Vilken syn på arbetslivet ger vi annars våra unga? Och vilka konsekvenser får det för framtidens samhälle? Det är allvarligt att vi har en regering som lägger sig i lönebildningen. Det ska skötas av arbetsmarknadens parter enligt den svenska modellen och det är oroande att vi nu ser en inblandning från politiskt håll. Vi räknar med att den kommande avtalsrörelsen blir tuff, men vi står samtidigt väl förberedda för att ta striden för våra medlemmar och här ska regeringen hålla sig strikt neutral. Det duger inte att säga att lägstalönerna är ett problem för att sedan säga att parterna skall lösa det. Det är väl om något en inblandning i avtalsrörelsen. Att man sedan riktar sig direkt till Kommunal, Hotell och restaurang och Handels som representerar kvinnodominerade yrken som redan har de lägsta lönerna gör saken både tydligare och mer fel. För oss är LO-samordningen oerhört viktig inför den kommande avtalsrörelsen. Genom att samordna förbundens avtalsrörelser har vi skapat förutsättningar för en långsiktig och stabil lönebildning i Sverige. Vi har kunnat satsa på att få upp lönerna inom kvinnodominerade yrken och på så sätt utjämna de strukturella löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden. LO:s styrelse har tillkännagivit som sin avsikt att inför den kommande avtalsrörelsen stärka samordningen med fortsatta satsningar på relativlöneförändringar. För oss i Handels är det särskilt viktigt att få med satsningar på lägstalöner, på kvinnors löner och åtgärder mot osäkra anställningar. Striden för schysta löner och villkor måste också tas med svenska företag som är verksamma internationellt. Vi har sedan 2007 verkat för att IKEA ska teckna ett globalt avtal som tillförsäkrar de anställda i alla länder rätt att organisera sig och förhandla om kollektivavtal. Det är grundläggande rättigheter som ingår i ILO:s kärnkonvention om de fackliga rättigheterna. Vi har så här långt inga problem med IKEA i Sverige som vi inte kan lösa i förhandlingar, men vi kan inte acceptera att de tillämpar olika principer när det gäller anställda här hemma och utomlands. Alla har rätt att organisera sig fackligt för att få en bättre lön, bättre villkor och bättre arbetsmiljö. Det är dags att även IKEA inser det. Har man som princip att alla IKEAbutiker ska ha samma koncept och utseende på butiken, ja till och med köttbullar i sin restaurang worldwide borde man även kunna ha samma policy när det gäller hållningen till facklig organisering och fackligt arbete. Att som i dag ha olika hållning i olika länder är inget annat än pinsamt för ett så välrenommerat företag som IKEA. Det var en kort sammanfattning av det läge vi befinner oss i. När vi nu ska inleda kongressarbetet är det med sikte på framtiden. Vi ska dra upp riktlinjer för hur vi vill att vårt förbund ska utvecklas de närmsta fem åren. Vi kan inte vila på gamla lagrar, utveckling pågår runt omkring oss, om inte vi utvecklas betyder det att vi halkar efter. Att arbeta med utveckling kräver mod, eftersom vi inte alltid vet exakt vart det leder, men kamrater vi måste våga se framtiden. Jag vet av erfarenhet att vi både kan och vill. Med dessa ord hälsar jag än en gång välkommen och förklarar Handelsanställdas förbunds 24 ordinarie kongress för öppnad. 4 (137)

11 DAGORDNINGENS PUNKT 2 Gästerna hälsas välkomna Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, hälsade gästerna välkomna. Tal och hälsningsanförande gäster Matthias Vepsä, SSU, började med att önska lycka till och tacka för att han fick komma till Handels kongress. Han underströk att fack och politik hör ihop och att vi gemensamt ska verka för att det blir en annan regering och en annan politik efter valet Matthias Vepsä besökte nyligen Västbanken och han gjorde en jämförelse mellan olika murar. På Västbanken, en mur som var över åtta meter hög för all skilja människor åt i Sverige reser högern murar med att påstå att facket spelat ut sin roll och ägnar sig åt att fika och att prata om vädret. Ungdomar oroar sig för framtiden, ska det gå att leva på sin lön? Det är viktigt att facket verkar för arbeten på heltid med en sjyst lön och där flexibilitet är på de anställdas villkor, inte arbetsgivares. Matthias avslutade med att inbjuda till en spetsutbildning, Framtidens ledare som genomförs av LO, SAP och SSU, i syfte för att få fram åsikter och idéer för vinna valet Lycka till. Wanja Lundby Wedin, LO, talade till ombuden om att det inte bara är viktigt att gå upp i talarstolen utan att medverka till att göra skillnad och även om man inte stödjer alla beslut fullt ut kunna känna att det blev en hygglig kompromiss. Hon relaterade till sin första kongress med Kommunal och vikten av att prata sig samman för att få inflytande, att det är naturlig att ena sig och inte ha bundna mandat. Wanja Lundby Wedin menade att vi vill ha gemenskap, ensam är inte stark utan den styrka vi får tillsammans gör individen stark och får självkänsla. Hon uppmanade alla som deltar i kongressen att vara med på Stora resan i LO:s regi, att bli lyssnare, det vill säga starta samtal med unga vuxna om jobb och facket för att lyssna till deras svar och senare dokumentera detta på nätet. Målet är att nå människor. Hon pratade om vikten att vi har en hög organisationsgrad för att försvara våra kollektivavtal och bevara arbetsfreden. LO-samordningen är viktig för att vi ska klara av arbetsgivarna som vill ha lagstadgade minimilöner som skulle vara betydligt lägre än de vi har i kollektivavtal. Vinsterna ska inte bara gå till aktieägarna utan även till arbetstagarna. Det är vår skyldighet att påverka den som har makten och att göra större skillnad. Tack ska ni ha och en stor hälsning från LO. Philip Jennings, General Secretary of UNI: Imagine yourself in the opening of UNI-congress in Nagasaki. Video from UNI-congress opening in Nagasaki is shown. Fika is important in Sweden. A part of you. You find time for a fika. They stop the clock for fika. Imagine this a fika, coffee break with everybody. I woke up at 3.30 and woke up my wife. I have to upgrade my anniversary gift to her. I was at Iceland last year. I was stuck in Iceland for four to five days last year. I ended in Trondheim. It took 8 hours to go to Oslo. First place was Hell. Our Norwegian friends are going to have their next congress there. I was born in Cardiff, Wales. It was an industrial town. We called it King Coal. When I was born, the steelworkers union had members, today they have We lived in a terraced house. Five of us in one room. No heating in the toilet. We moved to a new house. We were the first people there. Bathroom and a toilet. It was done by people who made a difference. Union people and decided that the post-war generation should have a better life than them. 5 (137)

12 My school friends were all going to factory jobs. I was the first kid in the street who went to further education. It was the result of that someone somewhere made a difference and decided that children of workers should have the same opportunities as the rich. At school I came in contact with the union and from then I had a passion for the unions and instead of going on to the world of business I began to work for the Union. My first job was to organise bank workers. After that I went for a work in the research department. When I meet people I say that they should look at the Nordic model. What we try to do in UNI is to create a world where you don t need to feel fear. Video Free from fear is shown. In Columbia ten times of the numbers in this room has been murdered. I told the vice-president in Columbia that if they will be accepted by the global community the murdering must stop. The business community has to work for that. We can take a stand because of you. In South Africa we are in court with Wal-Mart. They try to stop Wal-Mart in South Africa unless they don t stop the ban of unions in USA and Canada. Solidarity in action. Wal-Mart is on the move. Even to Europe. We live in a time of total globalisation. We have to take a stand to change its direction. If a politician stands up and says that the market knows best, privatise, liberalise, deregulate, throw him in the river. Or her. We can make a difference. We don t have to accept this. The global financial crash was caused by people who spent millions to prevent regulations of financial markets. They pay themselves more money now than before the crisis. We have to take a stand. We can t take it. We can make a difference. Change the rules of the game. We have a new labour market and a new workforce. We have to organise it. We need a plan, a call to action. We have our plan. It s called breaking through. We want to show that the work we do is relevant. That it s credible. We take a stand. We can do this. Breaking through we call it. You call it make a difference. We have projects in 60 countries. We have plans on the ten worlds largest retail giants to organise workers. We have a new fund. We are a global union. We are the only show in town for commerce unions in the world. Second, global agreements with companies. We have 42 global agreements with companies. Millions of workers covered by global agreements. Ignorance is no longer an excuse. Third pillar. It s about decent work. The European Union is playing with fire. They are developing a new European approach. We are not buying it. Collective bargaining is important to us. We stop the race to the bottom. We have to be innovative in our approach to a new generation. It s a hunger there with the new generation. Look at the Arab spring. It s our job to help that spring. I want to thank you for your attention and for giving me the opportunity to have this fika and to talk to you. It s a small clip left. It s about peace, tolerance, understanding and to try to build a better world. Video from Nagasaki-congress is shown. Thank you for the invitation. We are strong partners together. Lars-Anders says: We have to fight. We share a common vision. Stipendieutdelning ur Kenth Petterssons minnesstiftelse Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, föredrog stiftelsens beslut att dela ut kronor till Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm och Kristina Johansson från Luleå Tekniska 6 (137)

13 Universitet. Forskarna får stipendiet för sitt forskningsprojekt om hur ny teknik och förändrad arbetsorganisation förändrar traditionella könsmönster inom Handeln. Stipendiet delades ut av förbundsordförande Lars-Anders Häggström och Kenth Petterssons familj och mottogs av Kristina Johansson som i sitt tacktal var mycket förhoppningsfull om att deras forskning skulle ge ökad kunskap om hur arbetsvillkoren förändras inom handeln och hur det kan leda till en ökad jämställdhet. Tal och samtal med kongressombuden, LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin Med anledning av att bland annat kongressombudet Sara Gunnar, avdelning 16, beviljas permission från kongressen på grund av färd till förlossningen och BB, gavs Wanja Lundby Wedin en flashback från en av hennes egna tidiga kongresser som hon deltog på. Wanja fick dock vänta till den första januari på sin tillökning. Wanja har också noterat att kongressen ligger efter i tid varför hon ska försöka hålla sig till ett anförande på max femton minuter, vilket föranledde till ytterligare en reflektion från Wanja, nämligen att som ny LO-ordförande hålla tal på minst 30 minuter. Det var ett kraftprov. Nu blir det ett kraftprov att hålla ett tal på femton minuter. Wanjas medverkan blir ett tal och samtal med kongressombuden och Wanja konstaterade att samtalet är en central och viktig del för det fackliga arbetet. Även det fackliga organiserandet och den fackliga samverkan är viktiga centrala frågor för fackföreningsrörelsen. Vi behöver jobba på att bli ännu mer synliga på våra arbetsplatser och att få alla med i den fackliga kampen, att få alla med att förändra via kollektivavtal och ta kamp för fackliga rättigheter. Även politiskt behöver den fackliga kampen föras. MBL, medbestämmandelagen, har betytt en hel del för förändringar på arbetsplatsen. Vi behöver fråga oss hur vi får fackligt inflytande och makt på arbetsplatsen. Arbetsplatsdemokrati är en samhällspolitisk fråga. Till exempel alla olika anställningsformer, det är viktigt med politisk kamp för de fackliga kärnfrågorna. Kollektivavtalen är inte bara lön, utan mycket mer. I dag lever många med att ständigt vara on-line på telefon för att eventuellt bli uppringd till ett arbetspass, tidigare var det ring och springvikariat och innan dess var det dagarbetarkön som gällde för många. Behovet finns alltid av en grundläggande arbetsrätt att vila på. Facken är till för alla, att kunna ge en närhet till sina arbets- och yrkesgrupper, att vara duktiga på att organisera alla och kunna erbjuda trygga arbeten. Många unga i dag kan vara svåra att organisera och bemanningsföretagen ligger lite på sidan om och har lägre organisationsgrad, och löntagarna där är ofta mycket utsatta, vilket är en utmaning för arbetsplatsens fackliga arbete att få alla på en arbetsplats med i den fackliga gemenskapen. Arbetslivet förändras i struktur och individ, som exempelvis inom omsorgen. Orkar kroppen med? Eller finns det rätt arbetsredskap/hjälpmedel att tillgå? Strukturella problem kan vi förändra genom kollektivavtalslösningar genom arbetslivets utveckling. Där stannar Wanja och övergår till ett samtal med kongressombuden. Luis Silvera, avdelning 4, frågar på otrygga anställningar, visstidsanställningar, deltidsanställningar. Otrygga anställningar ökar, när ska vi ta kampen? Marie Ende, avdelning 20, Wanja säg någonting om Svenskt Näringsliv. Wanja: Gemensam facklig kamp tillsammans med alla löntagare, bemanningsanställda och andra anställda, för att möta otrygga anställningar, då det finns problem med just in time bemanning. 7 (137)

14 Angående synen på Svenskt Näringsliv och rollerna som parter på arbetsmarknaden så behövs det starka parter på arbetsmarknaden för att utveckla avtalslösningar. Svenskt Näringsliv kan vara svåra att nå i dag men det behövs en trygg relation mellan parterna. Petter Gustafsson, avdelning 3, frågar vad får vi ut av Stora resan? Margareta Ejneblad, avdelning 16, förbundsrådet, vill prata arbetsmiljö med Wanja. Wanja: Jag uppmanar alla att anmäla sig till Stora resan och att man också anmäler en till, så vi blir många och tar fram de viktigaste frågorna i arbetslivet. Nu vill vi lyssna för att sedan ta fram bra underbyggda beslut. Kanske kan ett första förbundsmedlemskap skapas gemensamt för att sedan gå vidare till yrkesspecifika förbund. Angående Arbetslivsinstitutets upphörande. Kanske kan vi skapa ett forskarnätverk inom arbetslivet och lyfta arbetslivsforskningen. Rickard Lundkvist, avdelning 26. Fackligt politisk samverkan. Hur ser du på det? Mattias Kvickström, avdelning 20. Vem tar ansvar för de inhyrdas arbetsmiljö och situation? Wanja: Vem ska företräda dem? Jo, vi. Bengt Lindgren, avdelning , 4 oktober demonstrerade jag i Humleparken mot löntagarfonderna. Nu är jag för löntagarfonder. Vilka krav gäller för politisk strejk? Wanja: Angående fackligpolitisk samverkan. LO tar politisk ställning. TCO och SACO har däremot en lägre politisk profil. LO ser över former för samverkan och politisk dialog med både TCO och SACO. På bemanningssidan behövs vi fackligt med fackliga krav både kollektivavtalsmässigt och via lagstiftning. Vi måste känna facklig solidaritet med våra olika löntagare, oavsett arbetsgivarform. Vi måste ta ansvar för löntagarna. Angående löntagarfonder. Löntagarfonder är inte något vi lyfter igen. Kapitalet är internationaliserat och vi behöver hitta andra former och modeller. Angående politisk strejk så är det inte lagstiftat. En politisk strejk kräver stor hänsyn till situation som eventuellt skulle föranleda en politisk strejk. Tommy Agardsson, avdelning 3. Varför gör vi inte som i Norge, Trondheimsmodellen. Johan Sjöstrand, avdelning 1. Hur mycket används bemanningspersonal? Exempelvis bemanningspersonal organiserad via IF Metall som jobbar på Handels kollektivavtalsområden. Det blir problem lokalt. Kristoffer Öhrn, avdelning 13. Den stora resan att nå unga svenskar. Jag saknar frågan vad tycker du är dåligt med facket? Wanja: Kristoffer, du kan formulera frågan hur du vill. Angående Trondheimsmodellen så fick den större genomslag i Sverige än i Norge. LO i Norge har utvecklat samarbetet med Socialdemokraterna i Norge och även samarbete med Venstre i Norge. LO i Sverige och LO i Norge har fortlöpande kontakter i dessa frågor och jobbar med en utvecklad Trondheimsmodell. Angående bemanningsföretagen och organiseringen IF Metall eller annat fack så förs frågorna mellan förbunden och LO för att lösa den typen av gränslinjefråga. Wanja tackar kongressen för att hon fick besöka Handels kongress. Lars-Anders tackar Wanja för talet och samtalet med kongressombuden. 8 (137)

15 Tal och samtal med kongressombuden, Håkan Juholt, partiledare Socialdemokraterna Jag tänkte framförallt prata om två ämnen, det ena ämnet är det ständigt återkommande Vad är det socialdemokratiska partiets uppgift. Och det är att i alla sammanhang ställa sig på löntagarnas sida, och stå upp för löntagarnas bästa. För när löntagarna har det bra, då är det också bra för alla andra i samhället. Idag har vi en situation där provanställningar och visstidsanställningar kan staplas på varandra, så att allt fler löntagare känner en otrygghet på arbetsplatsen, samtidigt som stressen ökar och det går fortare och fortare och vi ska producera mer och mer på kortare tid. Under gårdagen tillsatte partistyrelsen en arbetsgrupp som ska se över arbetsmiljön. Fler ska ha möjlighet att arbeta fram till pensionsålder utan att vara utslitna. Gruppen kommer även att titta på de olika anställningsformer som finns. Vi måste även ha bra sjukvård, skolor, äldreomsorg för Sveriges löntagare. Till dags datum har personer tecknat privata sjukförsäkringar för man inte tror på systemet. Det är så illa så att en del sjukhus har separata väntrum beroende på om du har en försäkring eller ej. Bra svensk politik är att sätta löntagarna i främsta rummet. Löntagarnas bästa på arbetsplatsen, i skolan, i omsorgen, i sjukvården - att satsa på det har ett starkare stöd än den fantasilösa skattesänkningspolitik som idag kan innebära en rusning mot botten. Det kostar naturligtvis att investera i välfärden, men i denna extrema lågkonjunktur så har vi haft råd att sänka skatterna med 100 miljarder. Men när man anför att vi vill utrota barnfattigdomen, så möts man av argumentet hur ska du ha råd med det? Det handlar om vilja, inte om pengar. Den kostnaden som det sista jobbskatteavdraget innebär skulle avskaffa barnfattigdomen. Det handlar om politisk vilja. Det första steget att utrota barnfattigdomen är att göra löntagare som är arbetslösa anställningsbara. Idag är det barn som det handlar om. En första förändring är att vi alla ska vara medborgare i ett land och inte kunder på en marknad. Den här politiken handlar om värderingar. Var och en för sig eller tillsammans. Jämlikhet och rättvisa skapar tillväxt, tillväxten ska användas för välfärd, välfärden ska investeras i mer jämlikhet, som ska generera mer tillväxt som generera mer välfärd. Ökade orättvisor skapar varken tillväxt eller välfärd. Politiken ska inte blanda sig i lönebildningen, det ska ske mellan parterna på arbetsmarknaden. Men när finansministern säger att lägsta lönen är för hög inom omsorgen, då lägger man sig i lönebildningen på ett sådant sätt att man konstaterar att om man har en lön på kronor är det ett problem för välfärden. Många arbetstagare, och då framförallt kvinnor, kommer inte upp till , då man framförallt jobbar ofrivillig deltid. Och när politikern säger att det är ett problem för sjukvården att de lägsta lönerna är för höga, då öppnar man dörren med kraft den låglönemarknad som nu bryter fram. Marknaden klarar inte uppgiften när det handlar om elmarknad, järnväg, skola och sjukvård. Det är alltför många områden som marknaden inte klarar av uppgiften för medborgare och företag. Då kan politiken inte sitta på läktaren och titta på. Socialdemokraterna kommer att reglera marknaden igen på de områden marknaden inte klarar av uppgiften på, så att medborgarnas bästa ställs före bolagens bästa. Frågestund Johan Sjöstrand, avdelning 1. På vilket sätt kommer en socialdemokratisk regering hjälpa fackföreningsrörelsen om rätten till heltid? Håkan Juholt: Det kommer att bli lagstiftning angående rätten till heltid. 9 (137)

16 Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20. Ett förslag vore att det skulle vara dyrare för arbetsgivarna att anställa på otrygga anställningar. Håkan Juholt: Nej, det har vi inte tittat på, däremot begränsningar om att man inte ska få stapla olika anställningsformer på varandra. Tar dock med mig frågan till arbetsgruppen. Petter Gustafsson, avdelning 3. Hur ska vi bemöta alliansen retorik, och hur ska vi få fram vår retorik? Håkan Juholt: Politik är för mig tre saker; kunskap, värderingar och passion. Och med tre saker kan man förändra. Och då framförallt värderingar. Åsa Tobrant, avdelning 12. Lönebidrag är idag förenat på arbetsplatser som har kollektivavtal, ett utlåtande i dagarna vill att man ska slopa kravet på att det ska föreligga kollektivavtal vid lönebidrag. Hur ser du på det? Håkan Juholt: Fullkomligt självklart. Malin Skoglund, avdelning 20. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön? Håkan Juholt: Nja, frågan är väldigt viktig. Socialdemokraterna står inte för ett sådant förslag idag. Luis Silvera, avdelning 4. Arbete åt alla, full sysselsättning ställt mot inflationsmålet. Full sysselsättning bör väl vara det övergripande målet? Håkan Juholt: Håller helt med, full sysselsättning är det övergripande målet. Vägen dit handlar om utbildning, kompetensutveckling och att öka byggandet. Jag kommer att bjuda in parterna om det livslånga lärandet, så att kompetensutvecklingen ska ske genom hela livet. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte sämre löner och sämre arbetsmiljö. Soili Sollén, avdelning 27. Vad tänker du göra om deltidsstämplingen om max 75 dagar? Håkan Juholt: Kan frågan alltför dåligt, ber om att få återkomma. Tittar dock på inträdeskravet, som är komplicerat. Jill Erlandsson, avdelning 1. Osäkra anställningar, vikariepool där man är anställda på nolltimmarskontrakt? Håkan Juholt: Kan inte svara på frågan, då kunskapen om förekomsten är för dålig. Ber att få återkomma med svar. Tuula Niinivirta, avdelning 20. Vi tappar för varje val, och då framförallt bland LO medlemmarna. Hur lockar vi tillbaka väljarna? Håkan Juholt: Tror väldigt starkt på de värderingar vi har, solidaritet är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna fungera. Får vi lov att tala om våra gemensamma värderingar så kommer vi att vända opinionssiffrorna och partiet kommer att växa. Reband Raza, avdelning 20. Vad ska vi göra åt de papperslösas situation? Håkan Juholt: Vi har ett helt program, rätten till utbildning, sjukvård, rätten till värdig behandling. Oerhört viktig fråga. 10 (137)

17 Jorge Valencia Flores, avdelning 1. Palestinafrågan, Västsaharafrågan, hur ställer vi oss till dessa frågor? Håkan Juholt: Vi ska erkänna Palestina. Natasja Mrdjanov, avdelning 20. Vi nämner aldrig skattehöjningar för att klara av våra åtaganden? Utan intäkter blir det svårt att klara av framtida åtaganden. Håkan Juholt: Nja, för tillfället finns det inget behov av att höja skatterna. Skatterna kan justeras, vi har en utredning på hur omfördelning skulle kunna ske. Tveksam även till att sänka restaurangmomsen, samma summa skulle kunna användas till lärartjänster. Vilket gör Sverige långsiktigt starkast, att det blir billigare på krogen, eller att vi anställer lärare. Vi måste använda skatterna på ett smartare sätt än vad regeringen gör. Det finns ett reformutrymme som vi i första hand ska användas oss av för förbättringar i den gemensamma välfärden. I frågestunden deltog även: Jenni Tervo, avdelning 12, Kristoffer Öhrn, avdelning 13, Henrik Brohlin, avdelning 36, Tommy Agarsson, avdelning 3 och Matthias Kvickström, avdelning 20. DAGORDNINGENS PUNKT 3 Rapport från revisorerna om granskning av valprotokoll Inger Persson, förbundsrevisor, rapporterade att inför Handelsanställdas förbund 24:e kongress i Stockholm 25 till 29 maj 2011 så har revisorerna funnit att samtliga avdelningar efter förrättat val har upprättat valprotokoll som finns tillgängliga i speciellt inrättad databas. Vi har granskat att förbundets och avdelningarnas rutiner för att val av kongressombuden är ändamålsenliga, och uppfyller stadgarnas krav. Revisorerna har också så långt som möjligt förvissat sig om att de valda ombuden och suppleanterna är medlemmar i förbundet, och uppfyller kraven för medlemskap. Kallelse till förbundets 24:e kongress har skett i stadgeenlig ordning. Och samtliga 20 avdelningar har inom föreskriven tid inkommit med valprotokoll för de antal ordinarie ombud som medlemsantalet per den 31 augusti 2010 berättigar till. Enligt stadgarna ska det vara 250 ombud, men då avdelning 17 Karlstad saknar suppleanter och fått återbud från ett ordinarie ombud, blir det totala antalet ombud 249. De förtroendevalda revisorerna, Inger Persson, Sonja Sennervall och Ann-Christine Liljeros föreslår därför att kongressen godkänner samtliga 249 anmälda ombud som avdelningarna berättigade representanter, vilka jämte förbundsrådets 24 ledamöter och förbundsstyrelsens 13 ledamöter utgör kongressens valförsamling. Revisorernas förslag till beslut. att godkänna rapporten enligt revisorernas förslag. 11 (137)

18 DAGORDNINGENS PUNKT 4 Upprop Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, förklarade att samtliga 286 röstberättigade ombud blivit avprickade och erhållit röstkort och övriga handlingar och finns på plats. Bilaga 2 - ombudsförteckning att bifalla till protokollet bilagda upprop och fastställa uppropet. DAGORDNINGENS PUNKT 5 Beslut om kongressens offentlighet Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, föredrog styrelsens förslag till beslut. Medlemmar och andra som erhållit åhörarkort äger tillträde till läktaren i mån av utrymme om inte kongressen i viss fråga beslutar annorlunda. Meddelande till media kommer att ske fortlöpande av pressekreteraren. Representanter för media äger tillträde till kongressen genom särskilt kort om inte kongressen beslutar annat vid behandling av viss fråga. Styrelsens förslag till beslut. att godkänna förbundsstyrelsens förslag. DAGORDNINGENS PUNKT 6 Antagande av dagordning Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, föredrog styrelsens förslag till dagordning. Styrelsens förslag till dagordning fastställs. Bilaga 3 - dagordning att fastställa förbundsstyrelsens förslag till dagordning. 12 (137)

19 DAGORDNINGENS PUNKT 7 Antagande av arbetsordning Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, föredrog styrelsens förslag till arbetsordning. Dag- och arbetsordning utsändes med övriga kongresshandlingar och var röstberättigade tillhanda senast den 20e mars 2011 och finns också tillgänglig på läsplattan. På följande punkter föreslogs förändringar: Punkt 7 under rubriken personval där det tidigare står Reservationer anmäls muntligt med namn i samband med beslut samt lämnas skriftligt på fastställt formulär i läsplattan som sänds in inom trettio minuter efter det att debatten avslutats ändras till Reservationer anmäls muntligt med namn i samband med beslut samt lämnas skriftligt på fastställt formulär i läsplattan som sänds in inom trettio minuter efter det att beslut tagits. Punkt 8 där det står Stadgeenliga val sker genom sluten omröstning med fastställd valsedel, om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen. För att bli vald krävs minst hälften av avgivna godkända röster läggs det till ett förtydligande: I fall detta röstetal inte uppnås görs omval mellan de som fått flest röster, vid lika röstetal görs omval genom lottning. Styrelsens förslag till arbetsordning. Bilaga 4 - arbetsordning att fastställa förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning. DAGORDNINGENS PUNKT 8 Val av kongressens funktionärer Sex ordförande Till ordförande för kongressen valdes Helen Sandgren-Stenmark, avdelning 24, Jane Larzon, avdelning 2, Emma Lindqvist, avdelning 20, Marie Söderqvist, avdelning 9, Kerstin Rosell, avdelning 3, och Magnus Andersson, avdelning 11. Sex sekreterare, varav en huvudsekreterare Till sekreterare för kongressen valdes Lennart Grönberg, Sara Gezelius, Hans Rosengren, Jan Ödmark, Elsie Mann och Thomas Holm, samtliga förbundskontoret. Till huvudsekreterare valdes Lennart Grönberg. Rösträknare Till rösträknare för kongressen valdes Carina Skoglund, avdelning 13, Lisbeth Nilsson, avdelning 1, Hans Nordström, avdelning 27, Sara Björnson, avdelning 24, Elisabeth Heimark, avdelning 31, Marie-Louise Lövgren, avdelning 11, Jennie Tervo, avdelning 12, Monika Klavsjö, avdelning 20, Håkan Westerberg, avdelning 29, och Markus Jonsson, avdelning (137)

20 Sju ledamöter i redaktionsutskott, varav en ordförande Till redaktionsutskott valdes Lisbeth Nilsson, avdelning 1, Conny Carlsson, avdelning 3, Katrin Löndahl, avdelning 17, Eva Handmark, avdelning 27, Maria Hammarlund, avdelning 26, Anders Hillbom, avdelning 36, samt Lars-Anders Häggström som ordförande och Maria Nyberg, förbundskontoret, med rätt att adjungera redaktörerna som skrivit respektive verksamhetsavsnitt i förbundsstyrelsens verksamhetsförslag. Elva ledamöter i valkommitté, varav en sammankallande Till valkommitté valdes Kerry Johansson, avdelning 1,Tanja Carlsson, avdelning 2, Inger Sjöstrand, avdelning 13, Theres Andersson, avdelning 17, Lillian Mårelius, avdelning 20, Daniel Söderberg Talebi, avdelning 20, Lars-Olof Johansson, avdelning 24, Ann Johansson, avdelning 31, Lena Aronsson, avdelning 33, Tomas Andersson, avdelning 36 och Gustaf Holmlund, förbundskontoret, som sammankallande. DAGORDNINGENS PUNKT 9 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning för kongressombuden Yvonne Cederberg, förbundskontoret, påminde om att ombuden kan ta del av säkerhetsdemonstrationen som finns på plattan. Ersättning till alla röstberättigade ombud och förtroendevalda och revisorer ska följa förbundets resereglemente. Ersättningen är 210 kronor skattefritt samt ett skattepliktigt förrättningsarvode på 315 kronor. De som fått ut förskott har fått ett avdrag för 4 frukostar, 3 luncher och 2 middagar. Om det stämmer behöver ni inte göra något. Övriga utlägg skrivs på en uppdragsredovisning. Till avdelningarna lämnas en uppdragsredovisning för förlorad arbetsförtjänst. Förbundsstyrelsen och förbundsrådet lämnar in uppdragsredovisning som täcker allt såsom arvoden, arbetsförtjänst, boende och traktamenten. Ytterligare uppdragsredovisningar kan hämtas i kongressbyrån. - Att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ersättning under kongressen. Bilaga 5 - förslag traktamente och förrättningsarvode Bilaga 6 - ersättning under kommande kongressperiod att godkänna förslaget. 14 (137)

Inledningsanförande Handels kongress 2011

Inledningsanförande Handels kongress 2011 Inledningsanförande Handels kongress 2011 Förbundskamrater, ärade gäster, kongressdeltagare! Hjärtligt välkommen till Handelsanställdas förbunds 24 ordinarie kongress. Jag vill rikta ett speciellt välkommen

Läs mer

Handels kongress den 25 maj 2011

Handels kongress den 25 maj 2011 Handels kongress den 25 maj 2011 Onsdagen den 25 maj 2011 Förhandlingarna började klockan 13.00 1. Kongressens öppnande Uppträdande av Anna-Lena Brundin och Stefan Sundström med band. Hälsningsanförande

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Handels kongress den 26 maj 2011:2

Handels kongress den 26 maj 2011:2 Handels kongress den 26 maj 2011:2 Torsdagen den 26 maj 2011 1 (11) Förhandlingarna återupptogs klockan 19.10 Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer