ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 ARANÄS ÅRSREDOVISNING ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VD HAR ORDET 4 S RESULTATRÄKNING ÅT VILKET HÅLL ÄR VI PÅ VÄG? ÅT SAMMA HÅLL! 6 KUNGSBACKA 2025 VÅR VISION 8 MER ÄN BARA FASTIGHETER 10 EN GLOBAL FRÅGA MED LOKAL PRÄGEL 12 ETT TRIVSAMT SÄTT ATT SÖKA LÄGENHET! 14 S BALANSRÄKNING 37 KASSAFLÖDESANALYS FÖR 39 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 40 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 40 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET 42 4:or 3:or 1:or 2:or 5:or Kontor 14% Butiker 16% Bostäder 65% Hotell/konferens, 2% YTOR, KVM Övriga, 3% Lokaler Bostäder LOKALER ALLAS ÅSIKTER ÄR LIKA VIKTIGA 16 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG BOSTÄDER VISSA BEHÖVER STÖRRE, ANDRA BEHÖVER MINDRE 18 OCH KONCERN BRA, BÄTTRE, KUNGSMÄSSAN! 20 REVISIONSBERÄTTELSE 59 YTOR PER KATEGORI 160 FÖR OSS ÄR DET JUL ÅRET OM 22 EN UTSIKT VÄRD ATT VÄNTA PÅ 24 HAR DU HÖRT VAD SOM SKA HÄNDA MED KVARTERET VALAND? 26 STYRELSE 60 LEDNING 61 4:or 3:or 1:or 2:or 5:or Kontor 14% Butiker 16% Bostäder 65% Hotell/konferens, 2% Övriga, 3% Lokaler Bostäder 0 FLER PROJEKT SOM PÅGÅR 28 VÅRA FASTIGHETER 30 ANTAL BOSTÄDER, FÖRDELNING Hotell/konferens, 5:or Övriga, 3% 1:or 353 4:or 1:or Kontor 2:or % 3:or 713 Butiker 4:or 240 3:or Bostäder 2:or 16% 5:or 63 65% Totalt Per den

3 VD HAR ORDET VD HAR ORDET ÅRET I KORTHET Bruttoresultat i fastighetsrörelsen uppgår till 145,6 Mkr (141,2 Mkr). Fastigheternas driftsnetto uppgår till 193,8 Mkr (187,2 Mkr). VD HAR ORDET Resultat i byggnadsrörelsen uppgår till 29,7 Mkr (-8,4 Mkr) vilket i huvudsak består av markförsäljning. Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 101,0 Mkr (54,6 Mkr). Årets investeringar i egna fastigheter uppgår till 112,3 Mkr (101,6 Mkr) vilket till stor del avser förvärvet av kvarteret Valand. INVESTERINGAR , MKR BRUTTORESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN/ BYGGNADSRÖRELSEN, MKR INTÄKTER, MKR Fastighetsrörelsen, bostäder Fastighetsrörelsen, lokaler Ny-, till- och ombyggnad Fastighetsrörelsen Förvärv Byggrörelsen Byggrörelsen KUNGSBACKA STADEN SOM VÄXER I Kungsbacka kommun pågår det just nu inte mindre än 15 olika planprocesser. Aranäs svarar för sju av dessa, vilket motsvarar ca bostäder och kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka. Kommunen 160 har en vision att producera 500 nya bostäder per år 120under en tioårsperiod. Att vara en viktig aktör i den här visionen stärker vår roll 80 som aktiv samhällsbyggare VI UTGÅR FRÅN STADENS BEHOV Det finns ett stort behov av nya bostäder i Kungsbacka. I vårt arbete med att fylla detta behov utgår vi från visionen att Kungsbacka är en stad för alla. Vi ska locka både de som vill bo i 200 radhus och de som söker lägenhet, oavsett om det är hyres- eller bostadsrätt. Vi ska även skapa 160bostäder för unga som vill flytta hemifrån, till exempel genom de 144 små prisvärda lägenheter vi 120 just nu planerar i anslutning till Kungsmässan Men en välmående kommun 80 har inte bara gott om bostäder, den har också ett friskt företagsklimat. Hur det här klimatet ser 40 ut beror inte bara på vilka förutsättningar som skapas av våra politiker. Det måste även finnas 0 ändamålsenliga lokaler att bedriva verksamheter i. Därför satsar vi på att bygga ytterligare kvm kontors- och verksamhetslokaler i centrala Kungsbacka under den kommande tioårsperioden. ETT GOTT RESULTAT Vårt resultat efter finansnetto uppgick 2014 till 101 Mkr, en ökning med 85 % jämfört med föregående år. En stor del av förändringen beror på markförsäljning. Andra faktorer som bidragit till det positiva resultatet är lägre driftskostnader tack vare driftoptimeringar och effektiviseringar, samt att klimatet varit varmare under Omförhandlingar av befintliga hyreskontrakt har också bidragit till ett gott resultat och den låga snitträntan har varit gynnsam för oss. VI HAR SKRIVIT HISTORIA Under 2014 förvärvade Aranäs kvarteret Valand av kommunen. Den centralt belägna marken nära Kungsmässan omfattar kvm mark och ingår i det stora stadsomvandlingsprojektet Väster om ån. Aranäs har tillsammans med kommunen drivit planfrågan och nu ska ca kvm kontorslokaler, ca kvm handels- och restauranglokaler samt 300 lägenheter byggas. Allt beräknas stå klart Ett historiskt projekt som vi är mycket stolta över att vara delaktiga i. FLER PROJEKT GÅR FRAMÅT Ett viktigt genombrott nåddes även i planprocessen för Tingberget under året. Vi kommer att få en ny lägre p-norm vid nyproduktion i Kungsbacka, dvs hur många parkeringsplatser som måste byggas per ny lägenhet. Tidigare p-norm var 1,5-2,0 men nu gäller 1,0. Det här är ett viktigt beslut eftersom onödigt många p-platser blir en kostnad för de boende. Nu går planprocessen in i sitt slutskede och inom 1-2 år startar ett av Kungsbackas mest spännande förtätningsprojekt med ny- och påbyggnation. Under 2014 tog vi också första spadtaget för Brf Utsikten i Kolla Parkstad. Sommaren 2016 står 88 bostadsrätter färdiga och intresset för dessa är mycket stort. DET VIKTIGASTE AV ALLT Sist men inte minst, för att vara ett framgångsrikt företag krävs en engagerad och motiverad personal på alla positioner. Och det har vi verkligen här på Aranäs. Det är med stolthet jag som VD kan konstatera att mina medarbetares personliga engagemang gör stor skillnad, både i våra kunders hem och på deras arbetsplatser. Det är en inslagen väg som vi absolut kommer att fortsätta på! Jag är oerhört stolt över mina 47 medarbetare som med ett aldrig sinande engagemang gör Aranäs till ett unikt företag i en aktiv och expansiv kommun. Tillsammans vågar och vill vi satsa på Kungsbacka. JONAS HÅKANSSON VD, ARANÄS AB 200 VÄND FÖR KORTFAKTA Per den ARANÄS ÅRSREDOVISNING ARANÄS ARANÄS ÅRSREDOVISNING

4 ÅT VILKET HÅLL ÄR VI PÅ VÄG? ÅT SAMMA HÅLL! Att få alla medarbetare att jobba mot samma mål är en utmaning, men också en fantastisk möjlighet. När energin ökar i företaget och fler och fler kommer med egna idéer, engagerar sig, tar egna initiativ och ansvar, då finns det inget roligare! Aranäs personal har alltid utmärkt sig för sitt fantastiska engagemang; en inställning som möjliggjort den stora förändringsprocess som pågått under de senaste åren. En förändring som varit absolut nödvändig för att vi ska nå de högt satta mål vi har framför oss. Vi har ökat utvecklingstakten kraftigt. Under de kommande 10 åren har vi planer på att investera 4 miljarder i centrala Kungsbacka. Vi ska ta oss an allt från utveckling av nya stadsdelar till renovering och förtätning av befintliga bostadsområden. Samtidigt har vi lovat våra hyresgäster att bli ännu bättre på service och bemötande. VARJE MEDARBETARE ÄR EN NYCKELPERSON För att väcka ett driv och ett personligt engagemang satsar vi mycket kraft och energi på både personlig utveckling samt utveckling av kompetens. Under 2014 har alla medarbetare oavsett arbetsuppgifter deltagit i ett årslångt utbildningsprogram med fokus på personlig utveckling, attityder och bemötande. Målet har varit att få varje person att vilja göra sitt bästa och inse sin betydelse för våra kunders nöjdhet, och därmed företagets framgång. Många medarbetare har också utbildat sig inom sitt eget arbetsområde för att hela tiden ligga i framkant. Denna satsning på vår personal är utan tvekan vår viktigaste investering. Dessa personer ska vara med och utveckla framtidens Kungsbacka, varje dag ta hand om ca bostadshyresgäster och många kommersiella hyresgäster. De ska dessutom hjälpa och stötta varandra i vardagen. SATSNINGEN FUNGERAR Resultatet från årets medarbetarenkät har stigit med flera procentenheter. 100 % av våra medarbetare trivs mycket bra på jobbet, nästan alla känner att de kan vara med och påverka och att de har en viktig roll för både Aranäs och samhället. Samtliga är stolta eller mycket stolta över Aranäs som företag. Dessutom uppger alla att de tycker att det är roligt eller mycket roligt att gå till jobbet*. Från att ha varit ett lite anonymt företag är Aranäs i dag en väldigt attraktiv arbetsgivare. Det märker vi inte minst på det stora intresset vid nyrekryteringar. ENKÄTEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK Vi har också fått bevis för att detta engagemang sprider sig ut till våra hyresgäster. Resultatet av årets hyresgästenkät blev ännu bättre än förra årets resultat. Faktum är att vi redan i dag har bland Sveriges mest nöjda hyresgäster. Men vi nöjer oss inte med det. När 47 medarbetare bestämt sig så är det bara att köra på. Vi vet vad vi vill, vart vi ska och att tillsammans kan vi ännu bättre! *Begreppen inom citattecken är svarsalternativ ur enkäten.

5 VISIONER KUNGSBACKA 2025 VÅR VISION Under 2014 har vi ägnat mycket energi åt att definiera och förklara vilken roll och uppgift Aranäs har i Kungsbacka. Våra visioner för staden bottnar utan tvekan i det stora personliga engagemang som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tar ett stort ansvar för Kungsbackas utveckling. Som stadens största privata fastighetsbolag är vi med och påverkar i många frågor. Vi är en aktiv samhällsbyggare och har ett långsiktigt intresse av att hela Kungsbacka ska utvecklas i en positiv riktning och må bra. Kungsbacka är i dag en välmående kommun som ökar med ungefär invånare per år. Med en närhet till både storstad, hav, natur och fina rekreationsmöjligheter lockar kommunen många att bosätta sig här. I vårt visionsarbete har vi definierat ett antal utmaningar som vi kommer att fokusera på i vårt dagliga arbete. Målet är kort och gott en levande stad för alla. BOSTÄDER ÅT ALLA! En mångfald i boendealternativ är bra för staden och skapar en mer dynamisk stad med unga, gamla och barnfamiljer i en blandning. Vi äger hyreslägenheter, bygger och utvecklar bostadsrätter och vill satsa ännu mer på att bygga fler hyresrätter i Kungsbacka. Aranäs planerar att utveckla cirka nya bostäder fram till BEHÅLL UNGDOMARNA I KUNGSBACKA! Aranäs vill att andelen ungdomar och yngre vuxna mellan år i centrala Kungsbacka ska bli fler. Det skapar liv och rörelse och är bra för staden. Mindre och billigare bostäder måste därför byggas i centrala Kungsbacka. Gymnasieskolor mitt i staden är bra men vi tycker att Kungsbacka också bör satsa på en högre eftergymnasial utbildning. Målet är att år 2025 ska antalet små hyreslägenheter vara betydligt fler i centrala Kungsbacka. UTVECKLA NÄRINGSLIVET! En levande stad är en stad som består av arbetsplatser såväl som bostäder. Kungsbacka ska växa med sina företag och tillåtas att utvecklas. Därmed kan fler arbetstillfällen skapas. Det som är bra för näringslivet är också bra för Kungsbacka. Vår ambition är att öka innehavet av kommersiell yta för att kunna erbjuda större flexibilitet för nuvarande hyresgäster samt locka hit nya företag. Målet är att vi ska bidra med utveckling av ytterligare kvm kommersiell yta i Kungsbacka stad fram till FLER SKA JOBBA I KUNGSBACKA! I dag är utpendlingen stor från kommunen. Vi vill att Kungsbacka ska få en mer stadslik karaktär och att fler kommuninvånare arbetar i sin hemkommun Utbudet av arbetstillfällen måste öka och det ska finnas en stor variation av jobbmöjligheter. Vårt mål är att locka fler företag från andra orter till Kungsbacka. Samtidigt ska vi sträva efter att locka kommersiella hyresgäster som expanderar och växer och som kan stanna länge i Kungsbacka. ETT LEVANDE CENTRUM! Aranäs är en betydande fastighetsägare i Innerstaden och vill inte se en uppdelning av Kungsbacka centrum där Innerstaden och Kungsmässan befinner sig i någon slags konkurrenssituation. Det är kontraproduktivt och skapar bara förlorare på sikt har Kungsbacka en förtätad stadskärna som spänner från Kungsmässan i norr till Söderstaden i söder. Kungsmässan och Innerstaden har vuxit ihop med varandra och stadskärnan rymmer personer, ca 30 procent fler än i dag. Kungsbacka centrum har fått en tydligare nöjes- och restaurangprofil där ungdomarna får stort utrymme och näringslivet står på kö och vill befinna sig. HANDELSSTADEN KUNGSBACKA! Vi tror på ett nära samarbete mellan all handel i Kungsbacka för att profilera staden som en handelsstad har därför Kungsbacka utvecklats till att vara en ledande handelsstad i Västsverige. Till Kungsbacka reser människor från hela Västra Sverige för att shoppa under trevliga former. Målet är att Kungsmässan har vuxit och ökat antalet besök per år med minst 1 miljon vilket motsvarar en ökning med ca 30 % mot i dag. 8 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

6 SOCIALT ANSVAR MER ÄN BARA FASTIGHETER Vårt engagemang sträcker sig längre än till att bara innefatta byggprojekt och förvaltning. Vi vill att alla ska trivas i Kungsbacka, därför har vi engagerat oss i flera projekt som handlar om trivsel, glädje, trygghet och andra liknande mjuka värden. Vårt sociala ansvar, helt enkelt. Vi trivs i Kungsbacka. Det säger vi om och om igen i all vår kommunikation människor bor i våra bostäder och över människor arbetar varje dag i våra lokaler. Tusentals människor kommer i framtiden att bo och arbeta i de stadsdelar och fastigheter som vi i dag håller på att utveckla. Vi tar utan tvekan ett stort ansvar för bostäder och arbetsplatser, men vad kanske inte alla känner till är att vi också tar ett stort socialt ansvar. Det gör vi för att vi vill att alla, stora som små, ska trivas lika bra i Kungsbacka som vi gör. ARANÄS FOTBOLLSSKOLA Vår fotbollsskola har funnits i tre år och är gratis för alla barn som bor i Aranäs fastigheter. Varje sommar under de sista dagarna på sommarlovet samlas barn och ungdomar för att spela boll under roliga former. Samtidigt får en lokal fotbollsförening möjlighet att tjäna extra pengar genom att ansvara för genomförandet. Alla barn får tröja, vattenflaska och en fotboll. Aranäs fotbollsskola ger många barn med spring i benen möjlighet att få en aktiv och rolig avslutning på sommarlovet. SOMMARJOBBA HOS ARANÄS Varje sommar ger vi ett 20-tal ungdomar möjlighet att sommarjobba i våra bostadsområden. I första hand erbjuder vi ungdomar som bor hos Aranäs chansen, vilket skapar ett stort engagemang för området man bor i. TRYGGHETSVANDRINGAR Trivsel går hand i hand med trygghet. Tillsammans med våra hyresgäster, Kungsbacka kommun, BRÅ och polisen arrangerar vi trygghetsvandringar i våra områden. Vi identifierar problem och försöker lösa dessa. Det kan gälla allt från dålig belysning till skymmande buskage och eventuella brandrisker. Vi arbetar också aktivt för att få våra hyresgäster att engagera sig i Grannsamverkan. Allt för att så många som möjligt ska känna trygghet och trivas. STÖDJANDE VERKSAMHET Mår Kungsbackas föreningar bra mår ofta dess ungdomar också bra. Många föreningar är dock beroende av ekonomiska bidrag. Aranäs stöttar därför ett 20-tal lokala verksamheter inom både idrott och kulturverksamhet i Kungsbacka. Det finns också en mängd föreningar som gör stora sociala insatser. Vi satsar t ex varje år på att skolor ska få tillgång till undervisningsmaterial om narkotika och rökning. Likaså att idrottsföreningar ska kunna tjäna pengar på att städa våra stränder i kommunen. Reflexvästar till små barn som rör sig i trafiken är också något vi prioriterar. PROJEKT HANDSLAGET Vi vill bidra till att Kungsbackas näringsliv blommar, och ett effektivt sätt är att satsa på den kraft och energi som finns hos våra barn och ungdomar. Under många år har vi därför samarbetat med Aranäsgymnasiet. Vi ger eleverna en chans att samarbeta med vår ledningsgrupp i en rad frågor för att få en inblick i hur näringslivet fungerar. Samtidigt får vi en fantastisk möjlighet att ta del av unga människors kreativa idéer och tankar. Det är dessa tonåringar som är vår framtid. ÅRETS ORGANISATION Varje år utser vi en organisation som vi ger ett större bidrag istället för att dela ut julklappar till alla våra samarbetspartners. Organisationen ska ha ett 90-konto och ämnet ska vara aktuellt. Exempel på organisationer som mottagit Aranäs julgåva är Barncancerfonden, Världsnaturfonden, Plan International för deras arbete med att ge alla flickor rätt till utbildning, BRIS samt Läkare utan gränser för kampen mot ebola. Vårt engagemang må verka brokigt, men det är precis så vi vill ha det. Hos oss bor och arbetar människor med olika bakgrund, intressen och hjärtefrågor. Vi vill genom vårt agerande visa att Aranäs är ett företag för hela Kungsbacka och alla som bor här. 10 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

7 MILJÖ SÅ ARBETAR VI MED MILJÖN EN GLOBAL FRÅGA MED LOKAL PRÄGEL KRAV PÅ SAMARBETSPARTNERS Som entreprenör eller samarbetspartner till Aranäs måste du leva upp till vår miljöpolicy. Det innebär att vissa material, arbetssätt och kemiska medel inte får användas. Miljön angår oss alla. Som fastighetsbolag måste vi ha ett miljötänk i allt vi gör, stort som smått. Det kan handla om glödlampor som byts till LED eller fönster som byts ut för att spara energi. Det bästa är dock att ha ett bra miljösamarbete med våra hyresgäster. Det kan resultera i helt nya lösningar, t ex en ny miljövärd. I årets bostadsenkät fick vi toppbetyg på nästan allt. Mellan raderna kunde vi dock läsa att det fanns ett missnöje med våra miljörum. Vi har sedan två år tillbaka satsat på ett återvinningssystem som även omfattar biologiskt avfall, något som uppskattas av de flesta. Men, detta ställer höga krav på både vår personal och våra hyresgäster. Varma dagar ruttnar avfallet snabbt, det kan lukta illa och om avfallet hamnar fel kan det lätt bli väldigt ohygieniskt. BÄTTRE ÅTERVINNING MED NY MILJÖVÄRD För att skapa en bättre miljö i våra miljörum och på så vis inspirera fler att återvinna rätt, har vi från och med årsskiftet en helt ny tjänst i form av en miljövärd. Miljövärdens främsta uppgift är att hålla rent, snyggt och fräscht i våra miljörum samt underlätta för våra hyresgäster att sortera rätt. Som bonus kommer vår miljövärd även att arbeta för en bättre miljö i våra tvättstugor och vissa andra allmänna ytor. TANKA EL PÅ KUNGSMÄSSAN! Nu kan de som har elbil tanka el gratis på Kungsmässan samtidigt som de shoppar eller njuter av en god lunch. Sedan december 2014 finns två laddstolpar på parkeringen i anslutning till P-huset. BYTE AV FÖNSTER PÅ HOTELL HALLAND Just nu byter vi fönster på hela vårt hotell. Anledningarna till detta är flera. Nya fönster sparar energi på vintern och skapar ett behagligare inomhusklimat på sommaren då de bättre reflekterar solens strålar. Bra för både hotellgäster och för vår miljö. NY LED-BELYSNING Det är viktigt med riktigt bra belysning på stora parkeringsplatser, framför allt ur säkerhetssynpunkt. Men bra belysning innebär ofta hög energiförbrukning. För att undvika detta har vi nu bytt all belysning i Kungsmässans parkeringshus till LED-belysning. Samtidigt bytte vi ut de sista gamla ljuskällorna invändigt vilket innebär att Kungsmässan i sin helhet nu har en mycket lägre energiförbrukning. Bytet till energieffektiv belysning i våra områden har pågått under en längre tid och i dag har de flesta av våra fastigheter en mer energibesparande belysning än tidigare. SLUTSLÖSAT MED VATTEN! Under ett antal år har vi arbetat intensivt med vattenbesparande åtgärder i hela vårt bostadsbestånd. Under 2014 genomförde vi den sista etappen i detta arbete. Samtliga våra lägenheter har nu snålspolande toaletter och vattenbesparande duschmunstycken och kranar. Totalt har vi fått ned vattenförbrukningen i våra områden med ca 25% sedan MILJÖFAKTA 150 1, ,65 1,55 1,45 1, Tomas är miljövärd på Aranäs. UTBILDNING OCH INFORMATION Alla medarbetare inom Aranäs har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Vi arbetar också kontinuerligt med att informera våra hyresgäster om hur de kan hjälpa oss i vårt arbete för en hållbar utveckling. Tillsammans kan vi uträtta så mycket mer! CERTIFIERING Vi är certifierade enligt FR2000, en verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. FR2000 innehåller alla krav som finns i ISO9001/ ISO FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING Normalårsjusterad Bostäder kwh/m 2 VATTENFÖRBRUKNING Bostäder m 3 /m 2 12 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING Nu kan du tanka el på Kungsmässan

8 I KUNGSBACKA? ARANÄS BOSTAD Från och med nu förmedlar vi på Aranäs våra lägenheter själva. En tjänst vi kallar för TRIVS! TRIVS! är din möjlighet att söka just den lägenhet du behöver. Du fyller snabbt i din intresseanmälan på vår hemsida aranas.se. Klicka bara på TRIVS! Välkommen till Aranäs! TRIVS! ETT TRIVSAMT VI I KUNGSBACKA SÄTT ATT SÖKA LÄGENHET! ARANÄS AB, BOX 10333, KUNGSBACKA. TEL ARANÄS BOSTAD VI FICK VÅR LÄGENHET PÅ KOLLA BACKE VIA TRIVS! Vi anmälde oss som sökande till Aranäs bostadskö via internet. Det var enkelt. Hemsidan visar på ett överskådligt sätt vilka lägenheter som är lediga. Att både bild och ritning på lägenheten ligger ute på nätet är toppen. Vi anmälde intresse vid två olika tillfällen. Den första lägenheten gick till någon annan i kön. Snart kom det ut en ny bostad, som passade oss ännu bättre. Vi fick snabbt besked om att vi kunde gå och titta. Det kändes tryggt att veta, att om vi ville ha lägenheten så var den vår. Enda kravet var att vi skulle tacka ja inom en vecka. Det fanns inget att tveka på. Vi bor fantastiskt! Som hyresvärd är det viktigt för oss att kunna erbjuda både nuvarande och framtida hyresgäster så bra service som möjligt. Från och med februari 2014 har vi en ny uthyrningstjänst TRIVS! Med den kan man söka lediga bostäder direkt på vår hemsida. Det finns många fördelar med detta. Tidigare har majoriteten av våra lägenheter förmedlats med hjälp av den kommunala bostadsförmedlingen. I takt med att vår organisation har blivit allt mer kundorienterad, med ett stort fokus på personligt engagemang och service, känns det naturligt att ta hand om hela uthyrningsprocessen. Det är vid uthyrningen som vi får kontakt med våra blivande hyresgäster för första gången. Då har vi möjlighet att på bästa sätt tillgodose just deras behov. FLERA FÖRDELAR Lediga lägenheter läggs numera ut på vår hemsida. För att kunna söka en lägenhet måste man först registrera sig och ange vilka önskemål och behov man har. Man kan bland annat ange storlek på lägenhet, område samt vilken hyra man kan tänka sig. Därefter kryssar man i om man vill prenumerera på lediga lägenheter via post eller e-post. Så fort vi har en lägenhet som passar någons önskemål så får personen i fråga reda på det och har möjlighet att själv aktivt söka denna om han eller hon är intresserad. Tiden man har varit registrerad vägs in i urvalsprocessen. -Intressebanken är ett bra och rättvist verktyg, berättar Ulrika Fredriksson, uthyrare på Aranäs och den som varit med och utvecklat systemet. I och med att kunderna aktivt själva söker lediga lägenheter är det lättare att se till att rätt person hamnar i rätt lägenhet, fortsätter hon. Och det sistnämnda är viktigt! Dels för att våra hyresgäster ska trivas men även rent ekonomiskt för företaget, då vår omflyttningsgrad blir lägre med nöjda hyresgäster. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA BEHOV Men, vi vet också att även om man trivs bra så kan boendebehovet förändras över tiden. Barnen blir fler eller flyttar ut. Några skiljer sig och andra flyttar ihop. Den som redan är hyresgäst hos Aranäs har ofta en bra chans att genom det nya systemet söka en annan bostad inom vårt bestånd. Vid årsskiftet hade ungefär personer anmält sig till TRIVS!. Totalt äger vi och förvaltar ca hyreslägenheter. Av dessa brukar ca byta hyresgäster varje år. Som Kungsbackas största privata fastighetsägare har vi också ett socialt ansvar. Vi har därför ett nära samarbete med Kungsbacka kommun för att kunna hjälpa personer som av olika anledningar beviljats förtur till bostad av kommunens handläggare. Ulrika Fredriksson, uthyrare, hälsar en ny hyresgäst välkommen till Aranäs. Stefan och Pia Andersson JAG TYCKER ER WEBSIDA ÄR TOPPEN! Hej! Vill berätta att jag tycker er webbsida är toppen. Det är väldigt bra att man har valmöjligheter på alla bostadsområden, inte bara max antal intresseanmälningar. Den är enkel att använda, lätt att förstå och ett mycket bra sätt att få kontakt med er. Med vänlig hälsning Kerstin Henningsson ANTAL KVM, BOSTÄDER 14 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

9 ARANÄS BOSTAD ALLAS ÅSIKTER ÄR LIKA VIKTIGA Kan man som fastighetsägare renovera ett stort bostadsområde i samförstånd med sina hyresgäster? Svaret är ja. På Gullregnsvägen är hyresgästerna med och påverkar hur renoveringen ska gå till och hur mycket som ska renoveras. Och det fungerar mycket bra! Förr eller senare måste alla fastigheter renoveras. Äntligen! säger vissa hyresgäster, Måste vi verkligen?, frågar andra. Att gå in och riva i en människas hem är bland det känsligaste man kan göra, men ibland måste vi helt enkelt för att kunna garantera ett fortsatt bra boende. För att alla ska känna sig trygga i processen är det viktigt att känna att man kan vara med och påverka. Vissa saker måste vi som fastighetsägare själva fatta beslut om, t ex om elledningar, vattenrör, tak och fönster måste bytas. Vi måste också se till att vi följer de lagar och förordningar som finns. VARJE HYRESGÄSTS BEHOV ÄR VIKTIGT Projektgruppens ombyggnadssamordnare kommer personligen att träffa alla hyresgäster för att diskutera varje hyresgästs behov. Samtalet kommer att handla om ombyggnadsperioden samt vilken nivå de vill ha på sin renovering utöver det som måste göras. På så sätt kan varje hyresgäst påverka standarden och därmed hyran på lägenheten efter utförd renovering. En flexibel metod som skapar den bästa lösningen för alla. Renoveringen av Gullregnsvägens 225 lägenheter påbörjas tidigast i september 2015 och kommer att ske etappvis, detta för att det ska gå så smidigt som möjligt. Under själva renoveringen kommer våra hyresgäster att få flytta in i en möblerad evakueringslägenhet under ca 6 veckor. Aranäs tar hand om flytt och magasinering av möbler och annat bohag. Målsättningen är att detta ska bli en så smidig och positiv upplevelse som möjligt. Här diskuteras materialval inför renoveringen på Gullregnsvägen. Från vänster till höger: Patric Lannetun Ombyggnadssamordnare på Aranäs, Sirpa Elsilä - hyresgäst på Gullregnsvägen och medlem i referensgruppen samt Thomas Andersson Projektledare på Aranäs. MÖJLIGHETER TILL SAMARBETE När vi började se över renoveringsbehovet på Gullregnsvägen, ett område som byggdes på 70-talet, insåg vi att det fanns olika sätt att ta sig an projektet. Vissa åtgärder var tvungna att göras. Badrum och kök samt stammar var i behov av upprustning. Ur energisynpunkt behövde även fönster bytas. Men fastigheterna var inte (som på Tingberget) i behov av totalrenovering. Det var då vi insåg att vi hade möjlighet att involvera våra hyresgäster och låta dem vara med och påverka. Samtliga hyresgäster erbjöds därför på våren 2014 möjlighet att vara med i en referensgrupp. Sju personer anmälde sitt intresse och fungerar nu som representanter för samtliga hyresgäster i området. Referensgruppen träffar med jämna mellanrum Aranäs projektgrupp och diskuterar allt från lämpliga evakueringslägenheter till tillvalsmöjligheter och materialval. Jag är mycket glad att det finns en referensgrupp där vi som hyresgäster har möjlighet att påverka. Det jag sett av visningslägenheten är en mycket positiv upplevelse, ljust och fräscht. Sirpa Elsilä, hyresgäst på Gullregnsvägen 16 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

10 ARANÄS LOKAL VISSA BEHÖVER STÖRRE, ANDRA BEHÖVER MINDRE Att äga och förvalta kommersiella fastigheter blir aldrig tråkigt. Varje dag är vi på olika sätt delaktiga i flera av våra ca 160 kunders verksamheter. Vissa växer och behöver utöka sina ytor, andra behöver nytt läge eller vill bygga om. Vår flexibilitet är ofta avgörande för våra kunders framgång. Vi har i dag en uthyrningsgrad på 100 %, vilket innebär att vi inte har några lediga lokaler. Detta kan låta jättebra men innebär en rejäl utmaning för våra kommersiella förvaltare när de ska försöka tillgodose våra hyresgästers önskemål om nya, större eller mindre lokaler. En vakansgrad på 2 % hade varit idealiskt men det är svårt att upprätthålla på en så expansiv marknad som Kungsbacka är i dag. Trots detta får vi höga betyg i våra kundenkäter vad gäller flexibilitet. Vi har stort fokus på våra existerande hyresgäster och deras nöjdhet samtidigt som vi givetvis välkomnar nya. FLERA HYRESGÄSTER HAR FÅTT BÄTTRE LOKALER Under 2014 har det gått bra för många av våra hyresgäster. Flera av dem har haft behov av att utöka sina lokaler och vi har lyckats lösa de flesta önskemålen. Beda Hallbergs gymnasium, som ligger i Innerstaden, har vuxit i två etapper under året. Lokalerna har anpassats och byggts om efter behov. Detsamma gäller vårdcentralen Stenblomman som under året utökat sin verksamhet med sjukgymnastik i en angränsande lokal. Även deras granne, den kommunala verksamheten IFO, har utökat sina lokaler. STÖRRE FILMHUS BRA FÖR INNERSTADEN Ibland kan en anpassning av en hyresgästs lokal få betydelse för fler än bara själva hyresgästen. Ett sådant exempel är utbyggnaden av Filmhuset Facklan. Vi har länge arbetat intensivt med att hitta en lösning för att biografen ska kunna utveckla sin verksamhet, vilket vi tror kommer att gynna hela Innerstaden. Peter Fornstam, vd för Svenska Bio och ägare till Filmhuset Facklan berättar: Aranäs initiativ att vilja utveckla nöjes- och upplevelseutbudet i Innerstaden passar utmärkt med våra mål. När vi köpte biografverksamheten på Facklan förra året var vår stora ambition att kunna bygga ut, vilket nu blir verklighet. Nu ska vi göra detta så attraktivt att man inte behöver åka till Göteborg för att gå på bio. FLER IDÉER PÅ GÅNG Inom de närmaste fem åren kommer vi att utveckla och skapa ytterligare drygt kvm kommersiell yta i centrala Kungsbacka. Lokaler i bl.a. Kvarteret Valand, på Kungsgärdet samt en utbyggnad av Kungsmässan kommer att skapa bra förutsättningar för att utveckla Kungsbackas näringsliv och skapa många nya arbetstillfällen. Tills dessa lokaler står klara kommer vi att fortsätta trolla för att lösa våra hyresgästers behov. Deras framgång är vår framgång! Aranäs äger ca kvm kommersiell yta vilket är 36 % av vårt totala fastighetsbestånd. I dagsläget har vi en jämn fördelning mellan butiksytor (47 %) och kontorsytor (39 %). I vårt bestånd ingår även ett hotell. Våra fem största lokalhyresgäster står tillsammans för 33 % av det kommersiella beståndet. Största hyresgäst är Kungsbacka kommun ( kvm) följt av i tur och ordning ICA (4 259 kvm), Polismyndigheten i Halland (3 739 kvm), Hotell Halland (3 070 kvm) och på femte plats Capio Husläkarna (2 150 kvm). De tio största hyresgästerna står för totalt 37 % av hyresintäkterna i det kommersiella beståndet. Ca 16 % är kommunala och statliga myndigheter. Det här visar att vi inte är i beroendeförhållande till någon hyresgäst samt att bredden tryggar för en stabilitet även i konjunkturnedgångar. 18 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING Filmhuset Facklan skapar liv i Innerstaden.

11 ARANÄS LOKAL KUNGSMÄSSAN BRA, BÄTTRE, KUNGSMÄSSAN! BESÖKSSTATISTIK Vi genomför kontinuerligt kundundersökningar på Kungsmässan. Det är ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete att utveckla Kungsmässan till ett ännu bättre och populärare köpcentrum. Nedan ser du resultatet från den undersökning som genomfördes under % AV BESÖKARNA BOR I KUNGSBACKA KUNGSMÄSSAN Det är ingen hemlighet att vi planerar att bygga ut vårt köpcentrum Kungsmässan. Det måste vi göra för att vara fortsatt attraktiva och kunna erbjuda det våra kunder efterfrågar. Men för att kunna göra det på rätt sätt måste vi veta vilka våra kunder är och hur de vill att framtidens Kungsmässan ska se ut. Kungsmässan får höga betyg i alla undersökningar. Butikernas omsättning ökar år för år och det är huggsexa efter de få lokaler som blir lediga. Intresset för Kungsmässan är stort hos både kunder och handlare och Kungsbackas befolkning växer samtidigt som staden förtätas. Förutsättningarna för en utbyggnad är därför goda, men det förberedande arbetet måste vara minutiöst planerat för att en så stor investering ska lyckas. Det är mycket som ska klaffa. NYTTIGA UNDERSÖKNINGAR Samtidigt som kommunen utreder frågan om planförändring och så småningom bygglov utreder vi hur byggnaden ska se ut för att upplevelsen och logistiken ska bli så bra som möjligt. Under 2014 har flera stora kundundersökningar genomförts för att fastställa vem kunden är och vad man tycker är bra och dåligt med Kungsmässan. Utifrån detta material har vi sedan identifierat hur behovet ser ut inför framtiden. Hur ska utbudet se ut? Vad förväntar sig våra kunder och vad kan vi addera för att attrahera fler besökare? HUR SER KUNGSMÄSSANS KUND UT? I dag är vår typiska besökare kvinna och ca 45 år gammal. Hon handlar till sig själv men också till hela familjen. De flesta av våra kunder bor i Kungsbacka och besöker oss ofta, men vi satsar på, och ser en ökning, bland besökare söderifrån, främst från Varbergstrakten. Det som utmärker sig i våra undersökningar är att våra besökare upplever hela Kungsmässan som familjärt och generöst, vilket måste anses positivt, om än lite udda, för ett köpcentrum. Men så har vi heller aldrig velat vara precis som alla andra. Kungsmässan ska vara Kungsmässan och alltid leverera lite mer än vad besökaren förväntar sig. Vid en utbyggnad är vi måna om att behålla den familjära känslan samtidigt som vi vill erbjuda ett efterlängtat bredare och större utbud. NYA IDÉER INFÖR FRAMTIDEN Hur utbudet kommer att se ut är vi inte helt klara med ännu. Kungsmässans centrumledning med Daniel Petersson i täten arbetar med att identifiera möjliga nya samarbetspartners. I vår organisation har vi också ett marknadsråd för Kungsmässan som utöver representanter från ägare och Aranäs består av externa rådgivare som hjälper oss att spana trender och hitta nya koncept. Det gäller att hitta en bredd samtidigt som vi vill satsa på unika aktörer och idéer för att skapa den där lilla extra attraktionskraften som gjort att Kungsmässan enligt våra kunder har en egen själ. Vi vill verkligen att detta ska bli bra. Handeln är otroligt viktig för Kungsbacka. Tillsammans med Freeport och Innerstaden satsar vi stort på att göra Kungsbacka till en shoppingdestination. Redan i dag arbetar 800 personer på Kungsmässan och vi uppskattar att en utbyggnad skulle innebära ytterligare ca 300 nya 38% arbetstillfällen. 38% 62% MARKNADSRÅDET JÖRGEN JEDBRATT Kairos Future THERESE BRUSBERG Göteborg & Co HANS KJELLBERG Ivar Kjellberg Fastighets AB REINE ROSÉN Ernst Rosén ANDERS RÖSTLUND Ågren ULRIKA TOFTEVIK Volvo Group Finance JESSICA WIKESTAM Aranäs DANIEL PETERSSON Aranäs JONAS HÅKANSSON Aranäs 38% 1% 28% 62% 64% AV BESÖKARNA BOR I KUNGSBACKA ELLER DESS NÄROMRÅDE BESÖKSFREKVENS 1% 1% 45 MEDELÅLDERN PÅ BESÖKARNA ÄR 45 ÅR KÖNSFÖRDELNING 20 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING % 62% 1% 28% 63% 28% 7% 5% 63% Besöker minst 1 gång/vecka Besöker 1-3 gånger/månad Besöker 1-3 gånger/år Mer sällan Första besöket RELATIONSSTATUS 1% 7% 7% 5% 5% 22% 63% 32% Par utan barn Par med barn Singel utan barn Singel med barn 35% 22% 32% 22% 35% 22% 32% 6% 10% 35% 38% Kvinnor Män BOENDE 59% 22% 6% 10% 6% 10% 22% 62% 59% Bor i villa Bor i hyresrätt Bor i bostadsrätt Bor i radhus 1% 28% 59% 1% 7% 5% 63% 22% 32% 35% 6% 10% 22% 59%

12 ARANÄS LOKAL KUNGSMÄSSAN FÖR OSS ÄR DET JUL ÅRET OM Det är något speciellt med Jul på Kungsmässan. Med sin stämningsfulla ljussättning, utsmyckning och alla roliga aktiviteter blir det årets höjdpunkt för handlare, besökare, och för alla oss på Aranäs så klart. Det är självklart att ha med en artikel om jul på Kungsmässan med tanke på det engagemang alla inblandade lägger ner på projektet. Redan i januari börjar utvärderingen av den gångna julen och i mars sätts konceptet för kommande jul. Projektgruppen som driver julsatsningen består av ca 20 personer med olika ansvarsområden. Vi har fastighetsförvaltare, husvärd, centrumledare, informatör, projektledare, dekoratörer, installatörer, snickare, elektriker, marknadsförare och så alla artister som medverkar på ett eller annat sätt. Målet med evenemanget är att våra besökare under fem veckor innan jul ska få mer jul än de faktiskt förväntar sig av ett köpcentrum. En lugnare, trivsammare och mer generös jul än på andra håll. Vårt långsiktiga mål är att Kungsmässan, och på sikt hela Kungsbacka, ska bli en klassisk och traditionell juldestination för väldigt många människor. EN LYCKAD INVIGNING 2014 invigdes julen den 22 november. Tomten åkte med häst och vagn i parad från Kungsbacka torg till Kungsmässan. I sitt följe hade han Varlaskolans musikkör och hundratals glada barn och vuxna. På plats utanför Kungsmässan väntade uppemot besökare på tomten samtidigt som de lyssnade på Rådakören och drack glögg. När tomten sedan tände upp all belysning kring Kungsmässan genom att trycka på den magiska knappen gick ett sus genom publiken och ingen kunde undgå att känna att nu, nu är julen nära! MER JUL ÄN NÅGONSIN Årets satsning innehöll den traditionella julmarknaden, tomten hade som vanligt sin tron dit barn kunde komma i stort sett alla dagar före jul, ponnyridning för de små och paketinslagning i Kungsklappen. Även denna jul samarbetade vi med BRIS, Barnens Rätt I Samhället, och tillsammans med våra besökare samlade vi in kr till deras viktiga arbete. Utanför Kungsmässan var det juligare än någonsin. Fler träd hade ljussatts, röda lysande julkulor hade hängts upp vid parkeringen och byggnaden var som vanligt inslagen i ett rött lysande sidenband. Längs med Varlavägen syntes flera gigantiska lysande paket. Planeringen inför julen 2015 är i skrivande stund i full gång. Hos Aranäs har vi på så sätt faktiskt jul året om. Vad vi hittar på i år får du se på invigningen i november. Vi hoppas på att minst lika många besökare ska komma och ta del av julstämningen i år som under Jul på Kungsmässan är verkligen ett koncept som är här för att stanna! FAKTA JUL PÅ KUNGSMÄSSAN ANTAL BESÖK I DECEMBER ANTAL BESÖK PÅ INVIGNINGSDAGEN OMSÄTTNING I DECEMBER* +3,2% *Mot december ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING Invigningsparaden var både julig och välbesökt.

13 ARANÄS PROJEKT PROJEKT EN UTSIKT VÄRD ATT VÄNTA PÅ Kungsbacka är en attraktiv kommun och det finns ett stort behov av nya bostäder, både enkla och exklusiva. I november 2014 togs det första spadtaget för Brf Utsikten, ett spektakulärt bostadsprojekt för de som vill ha ett boende med det lilla extra. Som samhällsbyggare är det vår plikt att tänka brett när vi utvecklar nya bostäder. Olika människor har olika behov och förutsättningar för sitt boende. Vi gör alltid vårt bästa för att ge så många som möjligt chansen att få det boende de vill ha. I november 2014 togs det första spadtaget för Brf Utsikten, 88 bostadsrätter som garanterat kommer att motsvara förväntningarna hos de som drömt om att kunna bo riktigt fint i Kungsbacka. Utsikten ligger i Kolla Parkstads bästa läge och består av tre punkthus, 6, 7 och 8 våningar höga. Husen, som är ritade av arkitektfirman Krook & Tjäder, kommer att ramas in av den vackra omkringliggande naturen. Samtliga lägenheter har balkong eller takterrass, och området har egen uppfart för bilar. Alf Lindeberg, chef för fastighetsutveckling på Aranäs, berättar: Två av våra tidigare tre bostadsrättsprojekt har fått Kungsbacka kommuns arkitekturpris. Det arkitektoniska uttrycket är viktigt för oss. Det handlar om att skapa unika byggnader som bidrar till en spännande utveckling av hela stadsbilden. Utsikten kommer absolut att bli ett landmärke inte bara i Kolla Parkstad utan i hela Kungsbacka. GENOMTÄNKT KOMFORT Ett garage under husen gör det lätt och smidigt att ta sig direkt upp i trapphuset med hiss, och besökande gäster kan övernatta i föreningens gemensamma lägenhet. Allt är genomtänkt för att motsvara de behov som den tänkta målgruppen har. Vi pratar om människor med höga krav på kvalitet. Alf fortsätter: Storleken på lägenheterna varierar från 1:or på 40 kvm till 5:or på 130 kvm. Lägenheterna är planerade med halvöppet förhållande mellan de välutrustade köken och vardagsrummen. Det finns generöst tilltagna förvaringsutrymmen med minst en klädkammare, skjutdörrsgarderober i hallarna, samt en walkin-closet i vissa av lägenheterna. Standarden på lägenheterna är generellt hög. Lägenheterna högst upp med takterrass kommer dessutom att utrustas med en premiuminredning utöver det vanliga. INTRESSET ÄR STORT Allt pekar på att det här är en lyckad planering. Intresset för lägenheterna har varit oväntat stort. Vid årsskiftet 2014/15 hade över 500 personer anmält sitt intresse via vår hemsida. Säljstart sker i början av juni 2015 och försäljning sker efter principen först till kvarn. Veckorna innan kommer vi att bjuda in alla som anmält sitt intresse till ett stort informationsmöte då vi samtidigt släpper allt försäljningsmaterial för första gången. Inflyttning beräknas till sommaren ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

14 ARANÄS PROJEKT HAR DU HÖRT VAD SOM SKA HÄNDA MED KVARTERET VALAND? Det började som en idé för ungefär 10 år sedan. En idé om att förtäta centrala Kungsbacka och knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan gick äntligen förvärvet av kvarteret Valand igenom och nu börjar vi på allvar utveckla en helt ny stadsdel! Kvarteret Valand är ca kvm stort och ligger mellan Borgmästaregatan, Varlavägen och Kungsgatan. Fram till i dag har området ägts av Kungsbacka kommun och ytan har till större delen använts som parkering började tankarna växa fram om ett helt nytt stadsutvecklingsprojekt i linje med kommunens vision om att förtäta staden. Projektet fick namnet Väster om ån och omfattar både kvarteret Valand och kvarteret Ejdern, varav Valand utgör den första etappen. Aranäs har tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram den nu godkända kvartersstrukturen och kommit överens om de förutsättningar som gäller för vidare utveckling. Vi har förvärvat kvartersmarken som ska bebyggas men gator och offentliga ytor ägs fortfarande av kommunen. Kvarteret Valand kommer att bestå av ett parkeringshus, 150 hyreslägenheter, 150 bostadsrättslägenheter samt ca kvm kommersiell yta fördelat mellan kontor och butikslokaler. VI KNYTER IHOP STADSDELARNA Varför ska vi nu göra detta? Jo, som ägare av Kungsmässan och många Innerstadsfastigheter är vi övertygade om att Kungsbacka måste få en tätare och mer stadslik karaktär för att fortsätta utvecklas. Utvecklingen av kvarteret Valand är ett viktigt steg i denna riktning. Ett trevligt och inbjudande gångstråk med butiker, caféer och restauranger kommer att knyta ihop de nuvarande två stadsdelarna och skapa ett gemensamt centrum. EN LEVANDE DEL AV STADEN Vår vision är att stadsdelen ska leva dygnet runt. Vi planerar därför för butiker, restauranger och caféer i markplan. Övriga ytor blir bostäder och kontorsytor. Inriktningen kommer i huvudsak att vara kvalificerad kontorsverksamhet kopplad till finanssektorn. Banker, jurister, och revisorer har länge letat efter ett gemensamt läge i centrala Kungsbacka. Efter många års arbete kan vi äntligen erbjuda detta! EN HISTORISK SATSNING Förvärvet av kvarteret Valand är en viktig milstolpe för Aranäs. Affären går i linje med vår affärsidé och hur vi ser på Kungsbackas utveckling. Totalt kommer vi att satsa ca 1,2 miljarder på att utveckla kvarteret Valand. En stor investering som kommer att generera många nya arbetstillfällen, både under byggtiden och efteråt, när nya verksamheter öppnar i den nya stadsdelen. Förtätningen kommer att innebära en skjuts för hela Kungsbackas näringsliv, samtidigt som vi skapar ett tillskott på 300 nya bostäder. VAD HÄNDER NU? Under 2016 hoppas vi kunna påbörja byggnationen av vårt parkeringshus i hörnet av Kungsgatan och Varlavägen. P-huset har en intressant och uppseendeväckande arkitektur och kommer även att inrymma butikslokaler och kontorsytor. Samtidigt har ett antal arkitekter fått i uppdrag att komma med förslag på hur fastigheten närmast Borgmästaregatan ska se ut. Under året ska vi också tillsammans med kommunen enas om ett namn på den nya stadsdelen. Efter många års planerande och förhandlande är det fantastiskt roligt att konstatera att vi nu kan börja med det som syns. Vår idé håller på att bli verklighet! 26 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING Parkeringshus med kontor- och handelsytor i hörnet Kungsgatan och Varlavägen.

15 ARANÄS PROJEKT TINGBERGET RENOVERING Tingberget är vårt äldsta område och är i behov av renovering. Vi ska tillgänglighetsanpassa, höja standarden samt se till att husen lever upp till dagens energikrav. Samtidigt kommer vi att bygga på vissa av husen och bygga nytt i anslutning till området för att skapa fler lägenheter, något som verkligen behövs med tanke på att Kungsbacka har stor bostadsbrist. Arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta fram till oktober 2015 då den beräknas vinna laga kraft och vi kan då påbörja planering av byggnadsarbeten. FLER PROJEKT SOM PÅGÅR Vårt personliga engagemang sträcker sig långt in i framtiden. Vi trivs ju som sagt i Kungsbacka och vill att så många som möjligt ska göra det. Därför har vi ständigt projekt på gång som ska göra Kungsbacka till en bättre och trivsammare stad. Här kan du läsa om några som just nu pågår. S:T GERTRUD HÖGHUS Området mellan nya Kvarteret Valand och Innerstaden förtjänar ett rejält lyft. Vi vill ta ett helhetsgrepp på hela området intill Hotell Halland och har förslag på att bland annat bygga ett höghus i anslutning till ån. Under 2015 kommer vi tillsammans med kommunen att titta på olika förslag på hur detta skulle kunna se ut. KUNGSMÄSSAN UTBYGGNAD Vi planerar en utbyggnad av Kungsmässan med kvm. Under 2014 godkändes ett nytt planprogram av kommunen och just nu pågår arbetet med detaljplanen som förhoppningsvis vinner laga kraft hos kommunstyrelsen i augusti Utbyggnaden innebär ett tillskott med ca 20 nya verksamheter som beräknas skapa ca 300 nya arbetstillfällen. KV SANKT GERTRUD ÖSTANVINDSGATAN SMÅLÄGENHETER S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B Vi ser en möjlighet till förtätning av vårt bostadsområde på Östanvindsgatan. Projektet innebär att vi kan skapa ett tillskott med ca 144 små lägenheter där 1 ROK är 30 kvm, 1,5 ROK är 41 kvm och 2 ROK är 46 kvm. Under 2015 kommer vi att arbeta vidare med att utveckla denna idé. 28 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

16 ARANÄS LOKAL VÅRA ARANÄS BOSTAD FASTIGHETER LOKALER 1. Alania Facklan Facklan Hamnen 3 och 5 5. Korpen Kolla 5:15 7. Kungsbacka 4:71 8. Kungsbacka 2:1 9. S:t Gertrud Söderbro Södercentrum Valand Varla 9: Varla 9:44 och 9: BOSTÄDER 1. Bäckmans Gård 2. Gullregnsvägen 3. Ivarsgårdsgatan 4. Kolla 5. Kolla backe 6. Kolla äldreboende 7. Storgatan Stormgatan 9. Tingberget 10. Tölö smedja äldreboende 11. Vallgatan /Storgatan 12. Varlaplatån 13. Östanvindsgatan 14. Östergatan /S. Torggatan 15. Kolla Parkstad Varje hyresgäst är unik, och det gäller även våra fastigheter. Vi ansvarar för att över hyresgäster och yrkesverksamma varje dag ska känna trivsel och trygghet i sina hem och lokaler ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Aranäs AB ägs till 50 % vardera av Ivar Kjellberg Fastighets AB och Ernst Rosén AB. Aranäs AB är komplementär i dotterföretaget Aranäs KB som äger flertalet av koncernens fastigheter. Förvaltningen sker med egen personal som till övervägande del är anställd i Aranäs AB. Byggrörelsen bedrivs i koncernföretaget Aranäs Projekt AB. Beträffande ägarförhållanden i övrigt hänvisas till not 27. Information om verksamheten Aranäs äger, utvecklar och förvaltar centralt belägna fastigheter i Kungsbacka. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka kvm, fördelade på 45 fastigheter. Markinnehavet i Aranäs, huvudsakligen strategiskt belägen råmark, omfattar drygt kvm. Förteckning över samtliga fastigheter framgår av not 9 i årsredovisningen. Vision Aranäs vision är att som aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare öka Kungsbackas attraktivitet för boende och näringsliv. Affärsidé Aranäs affärsidé är att genom utveckling och långsiktig förvaltning av attraktiva och hållbara bostäder och lokaler vara det marknadsledande fastighetsbolaget i Kungsbacka. Kärnvärden Aranäs kärnvärden är: omtanke, omdöme och utveckling. Dessa sammanfattas med begreppet personligt engagemang, vilket ska genomsyra hela verksamheten. Kvalitet är grunden för bolagets agerande, såväl internt som externt enligt företagets kvalitetspolicy. Därutöver ankommer det på såväl Aranäs som företag som på alla anställda, att ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö. Förvaltningen utförs med en grundorganisation av egen personal för administration, fastighetsskötsel och underhåll. Enligt företagets förvaltningspolicy skall bolagets fastigheter skötas så att de alltid tål en krävande hyresgästs eller besökares granskande ögon. Marknad och uthyrning Bostäder Aranäs är kommunens största privata fastighetsägare. Bostadsbeståndet omfattar ca lägenheter och är fullt uthyrt. Lägenheterna är belägna i mycket attraktiva och väletablerade områden i centrala Kungsbacka. Kungsbacka kommun har cirka invånare och är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige med en årlig befolkningstillväxt på cirka personer. Det råder en stor efterfrågan på bostäder varför det finns fortsatt goda förutsättningar för en positiv utveckling av bostadsmarknaden. En mångfald i boendealternativ är bra för staden varför Aranäs satsar på utveckling av både bostadsrätter och hyresrätter under de kommande åren. Kommersiella lokaler Aranäs kommersiella fastigheter är väl belägna i centrala Kungsbacka och omfattar cirka kvm. Den fortsatt kraftiga befolkningstillväxten i Kungsbacka kommun skapar underlag för fler arbetstillfällen och en ökad köpkraft, vilket ger goda framtidsutsikter för våra kommersiella fastigheter, inte minst för Kungsmässans köpcentrum. Efterfrågan på lokaler är god. Vakanserna har historiskt varit låga och förväntas fortsatt ligga på en låg nivå. Fastigheten Kungsbacka 2:1, med Kungsmässans köpcentrum och intilliggande kontorsbyggnad, utgör närmare hälften av Aranäs kommersiella ytor. Antal besök och omsättning i köpcentret ligger på en hög och stabil nivå. Efterfrågan på butikslokaler i Kungsmässan är fortsatt mycket stor. Aranäs övriga ytor för detaljhandel är till övervägande delen belägna i Kungsbacka Innerstad. Intäkter, kostnader och resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 101,0 Mkr (54,6 Mkr). Hyresintäkterna för 2014 uppgick till 318,1 Mkr (310,8 Mkr) en ökning med 2,3 %. Ökningen är främst en effekt av färdigställda projekt och genomförda hyresförhandlingar. Fastighetskostnaderna uppgick till -124,4 Mkr (-123,6 Mkr). Årets fastighetskostnader har ökat beroende på färdigställda projekt. Minskade kostnader för uppvärmning till följd av ett milt klimat, har bidragit till lägre driftskostnader i kronor per kvm. Driftsnettot uppgick till 193,8 Mkr (187,2 Mkr), en förbättring med 3,5 %. Resultatet från byggnadsrörelsen uppgick till 29,7 Mkr (-8,4 Mkr) och består huvudsakligen av försäljning av mark. Koncernens finansnetto uppgick till -53,0 Mkr (-57,0 Mkr) och har påverkats positivt av lägre marknadsräntor. Moderbolaget Aranäs ABs verksamhet består i förvaltning av koncernens fastigheter. Aranäs AB uppbär en resultatandel avseende förvaltningen av Aranäs KBs fastigheter. Investeringar Under 2014 har Aranäs investerat totalt 111,3 Mkr (99,8 Mkr) i egna fastigheter. Aranäs har under året förvärvat kvarteret Valand i centrala Kungsbacka samt investerat i infrastruktur vid Kungsmässan, Kolla Parkstad och kvarteret Valand. Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 1,0 Mkr (1,8 Mkr). Likviditet - finansiering Koncernens likviditet uppgick på balansdagen till 206,6 Mkr (227,0 Mkr). Härtill kommer outnyttjade checkräkningskrediter på 26,0 Mkr (26,0 Mkr). Koncernens räntebärande lån uppgick på balansdagen till Mkr (1 613 Mkr). Lånestrukturen på balansdagen framgår av not 20 i årsredovisningen. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Jämförelsetalen för år har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3). Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Marknadsvärde fastigheter Fastigheterna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Fastigheternas beräknade marknadsvärde uppgår till Mkr (4 100 Mkr). Det beräknade marknadsvärdet överstiger väsentligt det redovisade värdet i balansräkningen. Marknadsvärdet har beräknats enligt en avkastningsvärdering, vilket innebär att varje fastighets driftsnetto divideras med avkastningskravet för respektive fastighet. Olika avkastningskrav har använts för olika typer av fastigheter (4,0 % - 8,25 %). Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och det bokförda värdet, övervärdet, före uppskjuten skatt uppgår till Mkr. Exploateringsmark och byggrätter är ej medtagna i värderingen. Koncernen Nettoomsättning tkr Bruttoresultat i fastighetsrörelsen tkr Resultat i byggnadsrörelsen tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda Synlig soliditet % 27,6 26,0 26,5 26,3 25,1 Justerad soliditet % 51,5 50,4 49,7 46,4 45,1 Avkastning på totalt kapital % 6,6 5,1 4,6 5,3 6,1 Avkastning på eget kapital % 16,0 9,3 7,2 10,1 14,5 Uthyrningsbar yta kvm ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Möjlighet och risker Aranäs har ett fastighetsbestånd med attraktiva lägen i det växande Kungsbacka. Detta i kombination med en bra fördelning av hyresintäkterna med hälften vardera på bostäder respektive kommersiella lokaler samt en hög uthyrningsgrad gör att Aranäs riskprofil är låg. En procentenhets förändring av bostadsbeståndets hyresintäkter motsvarar vid årsskiftet cirka 1,7 Mkr. En procentenhets förändring av hyresintäkterna i det kommersiella beståndet motsvarar en intäktsförändring om cirka 1,5 Mkr på helårsbasis. Aranäs tio största lokalhyresgäster motsvarar vid årsskiftet cirka 18 % av Aranäs totala hyresintäkter och 37 % av hyresintäkterna i det kommersiella beståndet. Aranäs arbetar aktivt med kostnadsuppföljning och optimering av fastigheternas driftskostnader. Fastigheterna har god standard och underhålls väl. En procents förändring av drift- och underhållskostnaderna motsvarar cirka 1,2 Mkr. Samtliga Aranäs fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Byggnadsrörelsen, som bedrivs i Aranäs Projekt AB, är främst inriktad mot utveckling av Aranäs befintliga fastigheter och egen mark. Externa uppdrag förekommer framför allt vid nyproduktion av bostadsrätter. I Kolla Parkstad pågår bostadsrättsprojektet Utsikten och i kvarteret Valand planeras ytterligare bostadsrättsprojekt. Marknadsundersökningar innan projektstart samt marknadsaktiviteter i ett tidigt skede minskar risken för osålda bostäder. Aranäs har en pågående tvist gentemot en byggentreprenör med totalentreprenad avseende fuktskador på fasader. Åtgärderna har löpande kostnadsförts och bedömningen är att bolaget har goda utsikter att tillgodoräkna sig anspråket. Aranäs finanspolicy reglerar förhållandet mellan andelen rörliga respektive bundna lån. Aranäs använder räntederivat för att uppnå beslutad räntebindningstid för fastighetslånen. Som framgår av not 20 uppgår denna per till i genomsnitt 36 månader. För att minimera refinansieringsrisken reglerar även finanspolicyn fördelningen mellan antalet långivare samt förfallostrukturen i låneportföljen. Lån i utländsk valuta förekommer inte. Med den fördelning av räntebindningstider som gäller vid ingången av 2015 skulle en förändring av ränteläget med en procentenhet i början av året påverka Aranäs resultat med cirka 7,3 Mkr. Övriga väsentliga händelser under räkenskapsåret Aranäs genomför kontinuerligt mätningar för att följa upp och utvärdera genomförda insatser och ta reda på hur hyresgästerna upplever sin hyresvärd. Aranäs är ett av de företag som enligt AktivBo har de mest nöjda hyresgästerna i Sverige. I årets Nöjd Kund Index-mätning uppgick serviceindex för bostäder till 86,2 % (85,5 %), en ökning med 0,7 procentenheter. Medarbetarnas trivsel mäts regelbundet och undersökningen som genomfördes 2014 visar ett fortsatt högt index, 88,4%, en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med senaste mätning. Aranäs bedriver ett planerat och systematiskt arbete med arbetsmiljö, kvalitet och miljö enligt FR FR 2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, utarbetat av Företagarnas Riksförbund. Årets revision av bolagets certifiering enligt FR 2000 genomfördes utan avvikelser. Aranäs arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan, både genom minskad energianvändning i förvaltningen av det befintliga beståndet och i planering och projektering för nybyggnation. All el som köps in är Bra Miljövalsmärkt. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Effekter av övergången redovisas i not 1. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Aranäs har i januari 2015 avyttrat del av mark i fastigheten Kungsbacka Kolla 3:64. Förväntningar avseende den framtida verksamheten Aranäs räknar med att bibehålla en hög uthyrningsgrad både i bostads- och i det kommersiella beståndet. Omfattande investeringar i befintliga och nya bestånd under de närmaste åren gör att Aranäs driftsnetto beräknas fortsätta att öka. Räntekostnaderna förväntas vara fortsatt låga. Arbetet med projektet Kolla Parkstad, som Aranäs utvecklar tillsammans med Kungsbacka kommun, JM, Eksta och Veidekke har fortsatt under året. Avsikten är att succesivt bebygga området med cirka bostäder för bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Under 2014 har Aranäs påbörjat nybyggnation av tre punkthus för bostadsrättsföreningen Utsikten. Hela stadsdelen beräknas vara färdigställd I kvarteret Valand planerar och projekterar Aranäs för att bygga moderna bostads- och kontorsfastigheter med inslag av butiker. Kvarteret kommer att innehålla ca 300 lägenheter, ca kvm handels- och kontorsyta och ett parkeringshus. Aranäs har under året förvärvat marken av kommunen och under 2015 påbörjas projekteringen för ett parkerings- och kontorshus. Under 2015 påbörjas renovering av lägenheterna på Gullregnsvägen. Arbetet med att utveckla bostadsområdet Tingberget fortsätter och detaljplan beräknas vinna laga kraft under hösten Planering pågår för en utbyggnad av Kungsmässan och ansökan om ändring av detaljplan finns hos kommunen. Ett utredningsarbete pågår för att utveckla kvarteret S:t Gertrud. Vad beträffar koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kronor: Balanserade vinstmedel Årets vinst kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

19 S RESULTATRÄKNING S BALANSRÄKNING S RESULTATRÄKNING Tkr Not Fastighetsrörelsen 1, 3 Nettoomsättning Fastighetskostnader 4, Driftsnetto Avskrivning på byggnader och mark Bruttoresultat fastighetsrörelsen Central administration och marknadsföring 5, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader -191 Resultat fastighetsrörelsen Byggnadsrörelsen Resultat av fastighetsförsäljningar Nettoomsättning byggnadsrörelsen Produktionskostnader byggnadsrörelsen Resultat byggnadsrörelsen Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till: Moderföretaget Minoritetsintresse S BALANSRÄKNING Tkr Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 9, Inventarier Pågående ny-, till- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fodringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Exploateringsmark Upparbetade ej fakturerade intäkter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

20 S BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖR S S BALANSRÄKNING Tkr Not Eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS FÖR Tkr Not Den löpande verksamheten Eget kapital 18 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar och övriga ej likviditetspåverkande poster Ränteintäkter Räntekostnader Minoritetsintressen Summa Eget Kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Avsättning för garantiåtaganden Övriga avsättningar Summa avsättningar Förändring pågående arbete netto och varulager Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Långfristiga skulder 20, 21 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10, 11, Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 226 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ägaruttag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa skulder och eget kapital Årets kassaflöde Ställda säkerheter Likvida medel vid årets början Ansvarsförbindelser Inga Inga Likvida medel vid årets slut Beviljad checkkredit uppgår till 26,0 Mkr (26,0 Mkr) varav ej utnyttjad kredit 26,0 Mkr (26,0 Mkr) 38 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET KORTFAKTA 3 VD HAR ORDET 4 ÅT VILKET HÅLL ÄR VI PÅ VÄG? ÅT SAMMA HÅLL! 6 KUNGSBACKA 2025 VÅR VISION

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping. Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping. Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya resecentrum. Storgatan den nya paradgatan Den ökade

Läs mer

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2013 1

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2013 1 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 2 2013 I KORTHET 4 PERSONAL ETT STORT ENGAGEMANG SKAPAR ETT ÄNNU STÖRRE ENGAGEMANG 6 BOSTAD GAMMALT BLIR SOM NYTT IGEN 8 BOSTAD DAGS ATT KOLLA

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Langsgatan 4. - Ledig kontorslokal 530-200m 2

Langsgatan 4. - Ledig kontorslokal 530-200m 2 Langsgatan 4 - Ledig kontorslokal 530-200m 2 Kontorslokal i Centralt och Attraktivt Område Objektet Kontorslokal om 530 kvm i expanderande område med gångavstånd till stadskärnan, tågstationen och Rinmansparken.

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 LOKAL TILL HEM 1 INNEHÅLL OM LOKAL TILL HEM 3 En växande region kräver fler bostäder 3 Lokaler blir till bostäder 3 Organisationen 3 OM PROCESSEN 4 Steg

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Halmstad ca 93 000 invånare 18:e största kommunen i Sverige Blandat näringsliv, ingen dominerande privat arbetsgivare Mitt på västkusten Allianspartierna

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer