10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien Erfarenheter från Syrien Svenskar strider med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med"

Transkript

1

2 Innehåll 1.1. År 635 till Från kalifstyre till ottomanvälde Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande Franskt kolonialstyre, härska genom att söndra En fransk kolonialflaggas återkomst USA:s strävan att få kontroll över Syrien och det nationella motståndet Kampen mot det Muslimska brödraskapet Villiga ombud för utländska intressen Rysslands relation till Syrien Syrien: Statsskick, ekonomi och demografi USA:s militärmakt USA:s styrkor runt Syrien USA:s världsomspännande Irreguljära krigföring krig genom ombud och desinformation Den s.k. arabiska våren Libyen våren Obamas libyska modell Orsaker till missnöje och protester mot den syriska regeringen De första protesterna Utländsk intervention från början Arabförbundets rapport Händelser under Händelser Israel anfaller Syrien Iran, Hizbollah och Syrien Relationen mellan Egypten och Syrien NCC - den inhemska demokratiska oppositionen Syriska Nationella Rådet (SNC) Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor Oppositionen under 2013 ökad splittring och ökad extremism USA:s stöd till oppositionen saknar stöd i befolkningen Officiella rapporter om våld av icke oberoende organisationer Kofi Annans efterträds som medlare av Lakhdar Brahimi Internationellt initiativ för att stoppa kriget i Syrien Fredsförslag av Syriens regering i januari Fredsförslaget av Rysslands och USA:s utrikesministrar i maj

3 10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien Erfarenheter från Syrien Svenskar strider med extremistiska rebeller i Syrien... 70

4 Förord Konflikten i Syrien är föremål för de mest skiftande bedömningar. Huvudfåran är att dominerande massmedia både i Sverige och utomlands rapporterar att striden står mellan en väsentligen demokratisk opposition bland den syriska befolkningen och en blodig diktatur, som skjutit mot fredliga demonstrationer och oskyldiga medborgare. Enligt FN lever mer än 4 miljoner som flyktingar inom Syrien och är i stort behov av hjälp. Det är en konflikt där världens stormakter är engagerade och delvis står emot varandra.. Denna broschyr är den fjärde versionen som vi sammanställt i vårt arbete med att beskriva och analysera syrienfrågan. Vi beskriver händelseförloppet och analyserar olika aspekter av konflikten mot bakgrund av FN-stadgan, internationell rätt och massmediarapporteringen i kritisk anda. Vi undersöker påståenden om övervåld av den syriska regeringen och oppositionen, samt oppositionens sammansättning, frågan om användning av kemiska vapen, intervention av andra stater, olika fredsförslag, USA:s och EU:s ökade vapenstöd till rebeller och diskussioner i USA:s ledning i slutet av juli om större angrepp på Syrien samt de svenska riksdagspartiernas inställning. Föreningen Syriensolidaritet och vårt arbete presenteras också. Det är svårt att få tillförlitlig kunskap om händelserna i Syrien genom att vanliga massmedia vilka som regel relativt okritiskt har anammat den bild av konflikten som förmedlats av USA och allierade, inklusive den svenska regeringen. Våra studier av massmedia och olika källor, samtal med syrier samt egna resor till Syrien under 2011 och 2012 gör att vi har starkt stöd för att konflikten främst handlar om en sedan länge planerad utländsk intervention från USA:s sida vilken sker genom ombud och inleddes redan våren Syrien var våren 2011 känd som en sekulär stat fri från det religiösa förtryck som man kan se t.ex. i det USA-skapade Irak och mycket nära förbundna Saudiarabien. Genom sin självständiga hållning visavi USA är Syrien, liksom tidigare Irak och Libyen, ett hinder för USA:s dokumenterade ambition att skaffa sig fullständig dominans i det oljerika Mellanöstern. Även i sin diplomati, och genom att stödet till rebellerna blev officiellt i somras har USA och EU visat att målet inte är fred i Syrien. Konflikten framställs ofta som om en samlad värld står mot Ryssland och Kina. Men det är USA och några andra stater som hittills blockerat en lösning, främst genom ökat stöd till rebeller och genom att motsätta sig Irans medverkan i fredssamtal.. Västvärldens massmedier har genomgående demoniserat Syriens regering samt fördömt Ryssland och Kina som lagt in veto i FN mot aktioner som syftar till att få till en av USA efterlängtad regimändring. Sveriges regering har väsentligen stött USA:s och EU:s linje, men har under 2013 markerat viss kritik. Kriget rasar vidare och bland rebellgrupperna dominerar al-qaida-associerade al-nosra-fronten och liknande grupper. Kampen mot den erkända terrorismen i världen förs idag främst i Syrien och mot de rebeller som stöds av USA & Co. Vi är för att man trots svårigheter ska satsa helt på en fredlig uppgörelse.. Vi hoppas att läsaren av broschyren finner starka skäl att aktivt stödja föreningen och arbeta för följande paroller: För ett fritt, enat och självständigt Syrien! Upphäv sanktionerna mot Syrien! Inget svenskt stöd för krig mot Syrien! Stopp för angreppskriget mot Syrien!

5 Kapitel 1. Syriens historia fram till år imperievälde och motstånd 1.1. År 635 till Från kalifstyre till ottomanvälde 1 Islam kom till Syrien och Damaskus år 635 med härföraren Khalid el-walid som gjorde Damaskus till rikets huvudstadår 1516 föll staden Damaskus under det Ottomanska imperiets styre och området som utgör dagens Syrien förblev en av det Ottomanska imperiets arabiska provinser i 300 år. Det Ottomanska imperiet, vars efterträdare är dagens Turkiet, hade vid den tiden sin huvudstad i Istanbul Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande Under det första världskriget ( ) ställde det Ottomanska imperiets härskare upp på Tysklands sida. Ententen (Storbritannien, Frankrike och Ryssland) lovade under krigets gång arabiska nationalister i Syrien att de skulle få självständighet om de gjorde uppror mot det Ottomanska imperiet. Nationalisterna lyckades snabbt samla en liten men effektiv gerillaarmé som attackerade ottomanska utposter och transportleder. Den arabiske ledaren Feisal red 1918 in i Damaskus och Syrien utropades till självständigt kungadöme. Men imperialistmakterna Frankrike och England slöt 1916 det hemliga avtal, Sykes-Picot-fördraget där de hade gjort upp om att stycka upp regionen mellan sig. Mellanöstern delades därmed upp mellan England och Frankrike i koloniala besittningar som godkändes av Nationernas Förbund som mandat. Dagens Syrien och Libanon ockuperades av Frankrike. Feisal, 1920 Frankrike och Storbritannien upprättade gränskontroller i ett område som under hundratals år hade varit ett enat islamiskt territorium där folk och varor fritt rörde sig. Efter Englands och Frankrikes svek mot sina löften riktade nu nationalisterna istället självständighetskampen mot dem. Feisal, kungen av Syrien, ställdes inför ett ultimatum, att accepterade det franska styret eller att krossas.pressades att ta strid mot Frankrike. Några tusen soldater, frivilliga och krigsveteranertog strid men inom några timmar hade de franska kulspruteställningarna förintat den syriska armén. 1 Innehållet i de två första avsnitten i denna text är till största delen hämtade från det första kapitlet i Aron Lunds bok Drömmen om Damaskus, 2010.

6 Konungariket Syriens omfattning. Den kortlivade staten (8 mars till den 24 juli 1920) som krossades av Frankrike var den första moderna arabiska staten Franskt kolonialstyre, härska genom att söndra. På det syriska territoriet fanns många olika folkgrupper och majoriteten hade arabiskan som modersmål och självständighetsrörelsen fann arabnationalismen som enande faktor för alla folkgrupper. Frankrike svarade med en beprövad taktik härska genom att söndra. Syrien delades upp i religiöst baserade småstater som skulle hållas beroende av Frankrike och få stöd och beskydd av kolonialmakten. Frankrike klippte ut Libanon ur Syrien och inrättade Libanon som en separat stat Åren mellan 1920 och 1925 kom att präglas av små, lokala, sporadiska uppror mot det franska styret.

7 1925 utbröt ett större mer allmänt uppror mot det franska kolonialväldet 2 som slagits ned två år senare. I självständighetskampen mot Frankrike och för ett enat Syrien mot de koloniala gränserna växte den arabiska och syriska identiteten sig allt starkare hos befolkningen. Efter många års hård kamp för självständighet lämnade de sista franska trupperna Syrien den 17 april 1946,. Sedan dess firas den 17 april som Syriens självständighetsdag. Bilden visar en gata i Damaskus efter franska bombanfall 1925 I sin bok Drömmen om Damaskus skriver syrienexperten Aron Lund: Religionsfriheten är mer omfattande i Syrien än i nästan något annat arabiskt land. Motståndare till kolonialmakten hängdes offentligt. På bilden tre nationalister som hängdes i Damaskus efter upproret En fransk kolonialflaggas återkomst Den 14 maj 1930 utfärdade Frankrike en ny grundlag för Syrien. Och det beslöts att flaggan skulle ha tre stjärnor. 3. USA, Frankrike och Storbritannien försöker idag erövra Syrien och deras allians använder den franska kolonialflaggan med tre stjärnor som symbol (den riktiga syriska flaggan har två stjärnor och ett rött fält). 2 Michael Provence. The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism. University of Texas, Austin: University of Texas Press,

8 I bildens vänstra hörn syns den gamla franska kolonialflaggan. Många blir berättigat arga när de inser att de gamla kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien tillsammans med USA vill återerövra Syrien och införa den gamla franska kolonialflaggan igen USA:s strävan att få kontroll över Syrien och det nationella motståndet. Frankrike lämnade officiellt 1946 över makten i republiken Syrien till en regering som hade formats av kolonialmakten. Då inleds Syriens neokoloniala period vilket betyder att imperialisterna försöker kontrollera Syrien genom ombud. Till stor del på grund av imperialisternas spel hade Syrien mellan 1946 och 1956 tjugo olika regeringar och fyra olika konstitutioner störtade USA Syriens nationalistiske president Shukri al- Kuwatli som tillsatts av den valda regeringen Syriens nuvarande flagga är flaggan för unionen med Egypten och de två stjärnorna symboliserar de två länderna. 1947, ett år efter att de sista franska trupperna lämnat Syrien hölls val där nationalisterna som hade kämpat mot Frankrike fick flest röster. Men 1949 störtades regeringen i en USA-stödd CIA-kupp 4. Denna USA-kupp var Syriens första militärkupp och startskottet för den långa rad av kupper som skulle följa. År 1948 deltog Syrien i det arabisk-israeliska kriget mot staten Israel och för att motverka fördrivningen av palestinierna. Den syriska armén pressades under krigets gång ut ur de områden som Israel kontrollerade men höll stånd vid Golanhöjderna. Syrien har utkämpat ytterligare tre större krig mot Israel, 1967, 1973, Syrien har gett mer än palestinska flyktingarna och deras ättlingar sjukvård och annan hjälp under de senaste 65 åren under bättre villkor än i något omgivande länder.syrien uppförde sig inte som USA ville att ett land i Tredje världen skulle göra beslöt Syrien att ingå i en union med Egypten som leddes av Nasser och som allierade sig med Sovjetunionen prec. Unionen med Egypten sågs som det första steget mot en stor arabisk union. Rörelsen för en arabisk union kallas panarabism Gendzier, Irene L Notes from the Minefield: 5 Stycket är i sin helhet hämtat från William Blums bok, CIA och USA:s verkliga utrikespolitik, s

9 genomförde en grupp officerare en kupp i Syrien och beslutade att Syrien skulle dra sig ur unionen. 6 Kuppen stöddes av de USA-allierade Jordanien och Saudiarabien 7. I en militärkupp i mars 1963 kom Baathpartiet tog makten, vilket Baathpartiet gjort i Irak en månad tidigare. Arbetet på en panarabisk union blev till ett definitivt misslyckande 1963 Många palestinier som fördrivits eller flytt från Palestina i samband med staten Israels grundande bosatte sig i grannlandet Jordanien. I september 1970 skickade Syriens regering trupper till Jordanien för att stödja palestinsk gerilla när Israel anföll gerillan inne i Jordanien. Jordanska trupper besköt först israelerna men flygbombade syriska trupper och började senare beskjuta palestiniernas huvudkvarter i Jordanien och hotade angripa palestinska centra i andra delar av Jordanien. Dessa strider har senare kommit att kallas Svarta September ledde Syriens försvarsminister Hafez al-assad en oblodig kupp mot den ledande fraktionen inom Baathpartiet och han utsågs till Syriens president bad Libanons president Elias Sarkis Syrien om att intervenera i Libanon och Syrien skickade soldater och kom att ha militär närvaro i Libanon i 30 år. Mellan förde Muslimska Brödraskapet och andra religiösa grupper en väpnad kamp för att med utländsk hjälp försöka störta Baathregeringen försökte det Muslimska Brödraskapet ta över Hama och flera andra städer. Den syriska armén slog ner försöken efter hårda strider. Regeringen stod nu inför ett fullskaligt stadsuppror som de inte hade sett tidigare. Striden om Hama pågick under tre veckor och soldater skickades för att återta kontrollen över staden. Islamisterna drog sig tillbaka till stadens äldre kvarter och en tredjedel av stadens gamla centrum raserades i striderna. Antalet döda i striden om Hama beräknas till allt från till , och många flydde utomlands. Efter striderna byggde regeringen snabbt upp nya byggnader. Men den brutala kampen medförde en kvarvarande antagonism mot regeringen hos en del av befolkningen i Hama deltog Syrien i det FN-stödda kriget mot Irak ( Gulfkriget ). Hafez al-assad dog år 2000 och hans son Bashar al-assad utnämndes till president. Det fanns en stark opinion för större politisk frihet och under år 2000 till 2001 förekom omfattande politiska diskussioner( Damaskusvåren ) (se även avsnitt 2.4.). Syriens utrikesminister sa i det syriska parlamentet efter angreppet på Irak att Syrien har ett nationellt intresse av att angriparna lämnar Irak. Rädd för konsekvenserna av en amerikansk närvaro i grannlandet lanserade Assadregeringen en samlad aktion för att först stödja Iraks armé och därefter upproret mot ockupationen. John Bolton, då statssekreterare för vapenkontroll och internationell säkerhet Vi har sett Syrien vidta en rad fientliga handlingar mot koalitionsstyrkorna i Irak. Syrien tillät att militär utrustning och frivilliga strömmade in i Bashar al-assad Irak på tröskeln och under kriget och de gör det fortfarande.". Trots flera påstötningar, bland från dåvarande utrikesminister Colin Powell, i maj 2003, tilläts exempelvis Hamas att arbeta i Damaskus bombade Israel nära Damaskus och samma år antog USA:s kongress Syrien Accountability Act med målet att genom internationella sanktioner göra slut på vad USA ser som Syriens inblandning i Libanon, Irak, terrorism och innehav av massförstörelsevapen. Syrien har under mer än två decennier krävt nedrustning av massförstörelsevapen, inklusive kärnvapen, i regionen vilket inte uppskattas av ledningen 6 Seale, Patrick, 1988 The struggle for the middle east, s För USA:s relation till Saudiarabien, se John Perkins bok Confessions of an economic hit man där han bl.a. beskriver hur de köpte kungafamiljens gunst och hur storbolagen från USA har byggt upp hela landet från grunden. 8 Syria: buying time, Robert Rabil.

10 för Israel bombade Israel Syrien i Deir ez-zorregionen och följande år genomförde USA en militär operation inne i Syrien och dödade åtta civila Kampen mot det Muslimska brödraskapet. Villiga ombud för utländska intressen Muslimska Brödraskapet är en politiskt och religiöst konservativ organisation som bildades i Egypten och är en organisation där lydnad under ledaren (murchid, det arabiska ordet för guide ) och utförande av dennes direktiv är centralt. Demokrati ingår inte i Muslimska Brödraskapets ideologi. Brödraskapets ledarskap består av mycket förmögna personer, delvis till följd av ekonomiskt stöd från den religiösa starkt konservativa diktaturen Saudiarabien samt stöd från USA, Qatar och Israel. Muslimska Brödraskapets ekonomiska program i Egypten innefattar omfattande privatiseringar, t.ex. av vattenförsörjning, elektricitet, sjukvård och järnvägsnät. Dagens syriska Muslimska Brödraskap har för att bli accepterade i väst putsat upp fasaden och säger sig stå för demokrati. De har sedan decennier tillbaka främst existerat utomlands och sagts vara den ledande kraften i Syrian National Council (SNC) som USA-alliansen fram till hösten 2012 försökte strukturera som en framtida regering. ((Numera ingår SNC och därmed Muslimska Brödraskapet i Syrien i USA-alliansens nya projekt National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces (även kallad Den unge Sayyid Qutb Syrian National Coalition). Muslimska Brödraskapet i Syrien ropar i sina uttalanden ständigt efter intervention i Syrien från USA-alliansen11. Fiendenskapet mellan de sekulära Bathpartiet och Muslimska Brödraskapet i Syrien går tillbaka till talet, och flera sammandrabbningar har skett. Under 1980 klarade sig Baathpartiets ledare Hafez al-assad undan ett mordförsök från Muslimska Brödraskapet. Samma år slog den syriska armén till mot Muslimska Brödraskapets träningsläger i Jordanien i ett försök att bryta den utländska försörjningen av islamisterna. 1.7 Rysslands relation till Syrien Sovjetunionens och Syrien inledde militära relationer1955, då Sovjetunionen erbjöd att ge betydande ekonomiskt och militärt stöd för Syriens vägran att ansluta sig till Bagdad-pakten, en allians som bildats under ledning av Storbritannien och USA. Sovjetunionen etablerade en betydande militär närvaro. Syrien har under de senaste åren köpt avancerad krigsmaterial av Ryssland.. Den syriska hamnstaden Tartus har haft en sovjetisk och senare en rysk flottbas sedan 1971, vilken blivit Muslimska Brödraskapets symbol. De använder samma symbol i Syrien och Egypten, en permanent mellanösternbas för kärnvapenkrigsfartyg. Ryssland har stora ekonomiska intressen i Syrien Ryssland placerade under 2012 sitt enda hangarfartyg på sin militärbas i den syriska hamnstaden Tartus. USA har 19 hangarfartyg. Av de andra länderna som har hangarfartyg har inget land mer än två stycken.

11 1.8. Syrien: Statsskick, ekonomi och demografi Syrien ligger i det område som har kallats den bördiga halvmånen och där civilisationens vagga en gång sägs ha stått. Landets yta är mindre än hälften av Sveriges men där lever mer än dubbelt så många människor. God nederbörd i väster och floden Eufrats vatten i öster har skapat förutsättningar för ett omfattande jordbruk. Syrien har ofta varit självförsörjande på livsmedel, vilket bidragit till att landet kunnat föra en relativt självständig politik och även utveckla tillverkningsindustrin. Det område som dagens Syrien omfattar har en historia som är belagd i skriftliga källor mer än 5000 år tillbaka. Olika folkslag som amoriter, hettiter, assyrier, perser, romare, araber och turkar har under historiens lopp styrt över det område som i dag utgör Syrien. Socialt har landet utvecklats sedan självständigheten 1946, bl.a. genom en satsning på hälsa och utbildning. Landguiden.se Bördiga fält vid floden Eufrats strand. från Utrikespolitiska institutet skrev: Syrien har ett mer utbyggt utbildningssystem än såväl de flesta låginkomstländer som andra arabländer. Läs- och skrivkunnigheten är jämförelsevis hög. Vid sidan av de vanliga skolorna finns också islamiska skolor, både statliga och privata. De senare har på sistone ställts under skärpt övervakning från myndigheterna för att undvika att extrema tolkningar av religionen sprids. Ekonomin krympte ytterligare 2012 på grund av sanktionerna och minskad inhemsk efterfrågan och produktion skriver CIA i World Factbook Ekonomiska sanktioner, förbjudna enligt FN, infördes långt innan det militära äventyret mot Syrien inleddes och är ekonomisk krigsföring som syftar till att krympa ekonomin och på så sätt minska stödet för landets ledning. Det är en skam att dessa sanktioner stöds av samtliga åtta partier i den svenska riksdagen, när till och med CIA medger att de skadar ekonomin. Några statistiska fakta om Syrien. Namn: Al-Jumhuriya al-arabiya as-suriya/syriska arabiska republiken. Självständighet: 17 april Nationaldag: 17 april. Statsskick: Republik. Statschef: Bashar al-assad, president sedan 2000, senaste valet 2007 (97,6 procent av rösterna) nästa val Yta: Km 2.

12 Huvudstad: Damaskus (2,5 milj inv.). Andra större städer: Aleppo (3 milj inv.), Homs (1,3 milj), Hamah ( ). Befolkning: 21,1 miljoner (FN 2012) Omkring 56 procent bor i städer. Förväntad livslängd: kvinnor 78 år, män 74 år (FN) Spädbarnsdödlighet: 14 per 1000 födslar. Offentliga utgifter för hälsovård: 1,6 procent (% av BNP). Andel barn som börjar skolan: 92,8 procent. Antal år i skolan: 5,7 (genomsnitt för personer över 25 år). Läskunnighet: 84,2 procent. Religioner: Islam, kristendom. Språk: arabiska (officiellt), kurdiska, armeniska, arameiska, kurdiska Viktiga jordbruksprodukter: vete, korn, bomull, linser, kikärtor, oliver, sockerbetor, nöt, lamm, fågel, mjölkprodukter. Viktiga industrivaror: olja, textilier, livsmedel, drycker, tobak, cement, fordon. Valuta: Syriska pund. BNP/inv: Us$ (2011) Andelen sysselsatta inom industri: 16 procent (Andel av BNP 22,1 %) jordbruk: 17 procent (16,5 %) service: 67 procent (60,7 %) Tillväxt: 2012 (ingen uppgift), ,3 procent, ,4 procent. Källor: World fact book (CIA), Worldbank, UNDP Human Development Report, Utrikespolitiska institutet, BBC,

13 2. FN-stadgan och folkrätten 13 Enligt en grundläggande regel i FN-stadgan (artikel 2:4) ska FN och alla medlemsstater avstå från hot om våld och användning av våld i internationella relationer. Detta är grunden för den internationella rätten: krig är förbjudna. Från detta förbud finns det bara två undantag: (i) rätt till självförsvar för att avvärja ett väpnat angrepp och (ii) när säkerhetsrådet tar beslut om att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Våldsförbudet kompletteras av principen om non-intervention som framgår i (artikel 2:7) av FN-stadgan och förbjuder inblandning i andra staters interna angelägenheter. Förhållandena i Syrien har inte varit sådana att de ger grund för inblandning i landets interna angelägenheter. Syrien hotar inte sina grannar och utgör inte ett hot mot internationell fred och säkerhet. I Syrien pågår en konflikt väsentligen till följd av utländsk intervention. FN-stadgan ger inte säkerhetsrådet rätt att ingripa. Inte heller kan en sådan rätt grundas på så kallad humanitär intervention, som tillbakavisas av en överväldigande majoritet av världens stater. En intervention har inte heller folkrättsligt stöd med hänvisningar till R2P (Responsibility to Protect). President Obama sa i fredspristalet i Oslo 10 december 2009 att Jag tror att våld kan rättfärdigas på humanitära grunder, vilket innebär en reservationslös uppslutning bakom R2P. Den knutna pistolen står staty utanför FNhögkvarteret i New York. Att upprätta flygförbudszoner eller skyddszoner skulle utgöra ett grovt brott mot FN-stadgan och en grov kränkning av Syriens territoriella integritet. Säkerhetsrådet får alltså bara gripa in för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vilket statsskick och vilken regim Syrien ska ha är en intern syrisk angelägenhet. USA och andra stater ville i enlighet med sina planer i tidigt skede störta Syriens president Assad, liksom delar av oppositionen i Syrien President Assads regering är av det auktoritära slaget, men det gör den inte särskilt unik. Det finns gott om exempel på sådana regeringar bland världens stater. Är det lagligt att ta till vapen mot den egna regeringen? Nej, det är så klart inte är lagligt. Alla suveräna stater har synnerligen hårda straff för upprorsverksamhet. I Sverige kan det ge upp till livstids fängelse. Det är bara om ett uppror lyckas som det är lagligt, påpekade en gång författaren August Strindberg. Om upproret bara kan lyckas med utländsk hjälp så är det en helt annan sak. Då rör det sig om kränkning av internationell fred och säkerhet. Med folkrätt menar man alla de regler som skall styra relationen mellan olika stater och folkrätten är bra, för den ger inget stöd för manipulationer från utlandet som nu pågår i Syrien. Folkrätten förbjuder helt inblandning i andra staters inre angelägenheter. FN:s generalförsamling har i resolutioner slagit fast att angreppskrig är det allvarligaste av alla brott mot fred och säkerhet i hela världen. De förbrytelser som begås av enskilda personer sedan ett krig har startats, kan straffas enligt lagar som ska gälla i FN:s medlemsländer (alla världens länder utom Vatikanstaten). FNstadgan och Nürnberg-stadgan 9 har samma tydliga fokus mot just angreppskrig och utgör tillsammans en ytterst aktuell plattform för freden. I dag är FN-stadgan omstridd. Denna klara plattform för fred, som USA en gång i tiden var med och utformade, ser västmakter numera som ett problem som begränsar deras handlingsfrihet. De arbetar politiskt för att komma bort från att angreppskriget skall vara det i särklass allvarligaste internationella brottet. Istället lyfter man fram det humanitära. Det är meningen att fokus skall skifta från att ta ställning 9 Upprättades i samband med andra världskriget för att döma krigsförbrytare.

14 14 mot anfallskrig till att bara behandla ett krigs påstådda humanitära aspekter som t ex att onödigt många civila skadas. Händelseutvecklingen i Syrien aktualiserar alltså centrala frågor om grundläggande principer i FN-stadgan. Händelserna bör också ses mot bakgrund av angreppet på Libyen. I fallet Libyen lyckades de västliga stormakterna driva igenom resolution 1973 i säkerhetsrådet, som öppnade för användning av våld mot landet under förvändning av humanitära hänsyn. Dessa stater, inklusive Sverige, utvidgade sina insatser långt utöver FN-resolutionen, och stor förödelse och kaos blev följden. Säkerhetsrådets beslut att öppna för omfattande våld mot Libyen var inte förenligt med FN-stadgan, då den gick utanför det handlingsutrymme som medlemsstaterna get säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har visserligen rätt att agera och använda våld vid hot mot internationell fred och säkerhet, men konflikten i Libyen var inte av det slaget. Det var en intern konflikt som från början drevs på av USA. Säkerhetsrådets agerande skärpte stridigheterna i landet och omöjliggjorde en fredlig lösning. enligt FN-stadgan. USA-alliansens inblandning i Syriens inre angelägenheter redan i tidigt skede innebar enligt en mängd rapporter att det till Syrien har strömmat in mängder av vapen och militanta aktivister för att förstärka upproret. (se kommande avsnitttill sist. Genom bombkrigen mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen ifrågasätts en internationell rättsordning som är tänkt att vara bindande för alla stater. Inblandningen i Syrien ställer oss inför samma fråga. Skall laglöshet och godtycke få breda ut sig i de internationella relationerna, där ett antal dominerande västmakter med USA i spetsen kan göra nästan vad som helst?

15 3. USA:s agenda och konfliktens bakgrund 15 USA har under lång tid arbetat aktivt för att ta kontroll över Syrien. Redan 1996 rekommenderade en grupp neokonservativa 10 (med bl.a. förre statssekreteraren, den kände höken Rickard Perle) Israel att använda våld för att Försvaga, hålla tillbaka och rentav tränga tillbaka Syrien. År 2003 föreslog biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz en militär aktion mot Syrien i samband med Irakinvasionen. I boken Inheriting Syria 2005 presenterar statstjänstemannen Flynt Leverett fyra alternativa strategier mot Syrien, där det första alternativet sanktioner redan var infört. Men Flynt avråder från alternativet att genomföra en våldsam regimförändring genom ett militärt ingripande. Washington Post uppger att USA har gett ekonomiskt stöd till en högerinriktad oppositionsgrupp åtminstone sedan Enligt dokument från Wikileaks 11 har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan USA:s regering skickade 6,3 miljoner US dollar till Movement for Justice and Development, en London-baserad organisation som driver satellitkanalen Barada TV som sänder regeringsfientliga nyheter in i Syrien. Ytterligare 6 miljoner US dollar skickades för att stödja en utbildning för journalister och aktivister. Att aktivt försöka störta en regering i ett annat land kallas (som vi har sett) enligt FN-stadgan för inblandning i annan stats inre angelägenheter. Man kan fundera på vad som kunde hända om en annan stat ekonomiskt massivt stödde opposition i USA mot regeringen i Washington. Det är väl känt att anfallet mot Irak år 2003 inte var någon plötslig ingivelse. Det gäller även Libyen, Syrien och andra länder. I en intervju 12 under 2007 med Wesley Clark framkommer intressanta uppgifter. Wesley Clark var presidentkandidat för demokraterna i tidigt skede 2008 och har varit högste befälhavare för NATO och var ansvarig för bombningarna av Jugoslavien Intervjuaren Amy Goodman: Låt oss tala om Iran. Du har en hel web-site med argument mot ett krig i Iran. (www.stopiranwar.com). General. Wesley Clark: Ja, på sätt och vis. Men, General Wesley Clark du vet, historien upprepar sig inte exakt två gånger. När jag vittnade inför kongressen 2002, varnade jag för att om man skulle oroa sig för en stat bör det inte vara Irak utan Iran. Men denna regering ville oroa sig för Irak, inte för Iran. Jag visste varför eftersom jag hade varit i Pentagon direkt efter 9/ Omkring tio dagar efter 9/11, gick jag igenom Pentagon och jag träffade försvarsminister Rumsfeld och vice försvarsminister Wolfowitz. Jag gick ner bara för att säga hej till några av de personer i försvarshögkvarteret som brukade arbeta för mig. En av generalerna kallade in mig och sa: Sir, du måste komma in och prata med mig en sekund. Vi har fattat beslutet ska gå i krig mot Irak. Jag frågade Varför det? 10 Neokonservatism på engelska neoconservatism är en idépolitisk strömning med sina rötter i USA

16 16 Han svarade: Jag vet inte, men antar att de inte vet vad de annars ska göra. Så jag frågade, har de funnit information om kontakter mellan Saddam och al-qaida? Han sa Nej, nej, det finns inga sådana nyheter. De har bara beslutat att gå i krig mot Irak. Han sa Jag antar att vi inte vet vad vi ska göra med terrorister, men vi har en stark militär och vi kan fälla regeringar. Han sa vidare Jag antar att om det enda verktyg man har är en hammare, måste alla problem se ut som en spik. Jag träffade honom några veckor senare, och då hade vi bombat i Afghanistan. Jag frågade Ska vi fortfarande gå i krig mot Irak? Och han sade: Åh, det är värre än så. Jag fick just ner detta dokument från övervåningen vilket betyder att försvarsministerns kontor. Detta är ett PM som beskriver hur vi ska ta oss an sju länder på fem år, först Irak, och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och slutligen Iran. Är dokumentet hemligstämplat? Han svarade Ja, sir.. Visa det inte för mig då, sa jag. Jag träffade honom något år senare. Minns du vårt samtal?. Han svarade: Sir, jag har inte visat dig något PM. Jag visade det inte för dig! 3.1. USA:s militärmakt USA har kraftigt utökat sin militärmakt under 2000-talet och svarar med 5 % av världens befolkning för omkring 40 % av världens totala militärutgifter 13., ungefär lika mycket som de därefter följande sju staternasedan Obama blev president har USA moderniserat sin kärnvapenarsenal. 13 SIPRI, 2011.

17 17 Många som forskar i ämnet menar att den kraftiga satsningen på militärmakt syftar till att kontrollera så stor del av världen som möjligt. Som ett uttryck för denna strävan har USA byggt upp ett nät av militärbaser som omfattar nära nog hela världen utom Kina och Ryssland samt länder där Ryssland och Kina har stort inflytande. Det finns olika uppgifter om hur många militärbaser de har byggt upp i andra länder men med hänvisning till officiella källor uppgav den förre presidentkandidaten Ron Paul att det fanns mer än 900 militärbaser i fler än 90 länder. Enligt uppgifter som sammanställts på Wikipedia 14 har USA militärbaser i mer än ¾ av jordens knappt 200 stater. Ytterligare en källa uppger att det finns totalt över 700 militärbaser i ett sjuttiotal länder och militär trupp i ungefär lika många länder 15. Svenska utrikespolitiska institutet skriver att amerikanska soldater finns idag i fler än 150 länder på 100-tals basinstallationer 16. Många av dessa militärbaser har under 2000-talet byggts i Mellanöstern och runt Kina och Ryssland. USA:s specialstyrkor I Washington Post skrev ett par journalister 2010 att specialstyrkor från USA opererade i 75 länder, 15 fler än då Obama tillträdde 17. En annan källa uppger att deras specialstyrkor verkar i 120 länder 18. År 1987 bildades US Special Operations Command (SOCOM). Styrkan har ökat från personer i början av 1990-talet till personer (varav en del även arbetar i andra militär enheter), inklusive US Navy SEAL-trupper, som dödade Osama bin Laden. Budgeten har nästan fyrdubblats efter 2001, till 9,8 miljarder US dollar, om man medtar kostnaderna i Irak och Afghanistan. SOCOM kan beskrivas som presidentens privata armé enligt CIA 19. Drönarattackerna ökat kraftigt under Obama i en artikel med titeln Obama bödeln i Vita Huset en.wikipedia.org/wiki/united_states_military_deployments#africa_and_the_middle_east 15 John Bellamy Foster, The US imperial triangle and military spending. Monthly Review 2008: Ojanen, H. et al Vad krävs för att bli vinnare? Om stormakter på tiotalet. Världspolitikens Dagsfrågor 6-7/2012. Stockholm: Utrikespolitiska Institutet, Young & Jafee. US secret wars expands globally. Washington Post 4 June 2010; 18 Nick Turse. Secret war in 120 countries. Asia Times 5 August, Turse N. The Pentagon s new power elite. Counterpunch 4 August

18 news.nationalpost.com/2011/10/28/graphic-mapping-a-superpower-sized-military

19 USA:s styrkor runt Syrien USA har betydande militära styrkor och militära resurser runt Syrien, fast man för främst krig genom ombud, vilket beskrivs nedan. I notisform från tidigare år kan nämnas att i juni 2013 genomfördes en gemensam amerikansk-jordansk övning som kallades Eager Lion 2013 med amerikanska F-16 stridsflygplan och missilsystemet Patriot. Övningen innefattade soldater från 18 länder. Amerikanska soldater väntar bredvid patriotmissiler vid en turkisk militärbas i Gaziantep den 5 februari USA, Tyskland och Nederländerna har skickat soldater för att sätta upp missiler riktade mot Syrien. Washington Post rapporterade i januari 2013 att USA höll på att skicka över 400 soldater till sin militärbas i turkiska Incirlik. Tyskland och Nederländerna skulle även de enligt tidningen leverera två batterier vardera för att stationeras i andra städer längs gränsen till Syrien. Men det är inte bara amerikanska styrkor som opererar i Turkiet. Reuters skrev i juni förra året om att utländska specialstyrkor - särskilt brittiska, men kanske också från USA, Qatar, Frankrike m.fl. är verksamma i Turkiet i provinsen Hatay (som gränsar mot Syrien). I artikeln uppges att brittiska specialstyrkor har tagit sig in på syriskt territorium förmodligen tillsammans med rebellstyrkorna. Israel vars armé finansieras och beväpnas främst av USA har under det senaste året bombat Syrien och låtit pansarvagnar skjuta in över gränsen. Uppgifter finns även som tyder på att Israel låter drönare flyga över Syrien på spaningsuppdrag. Israel har 460 stridsflygplan i aktiv tjänst och ca 3000 pansarvagnar samt ett stort antal kärnvapen. Det amerikanska kärnvapenbestyckade hangarfartyget Eisenhower som varit förankrat utanför Syrien. Medelhavet domineras sedan länge militärt av USA:s sjätte flotta som har sitt högkvarter i den italienska hamnstaden Neapel. Vocie of Russia rapporterade i december 2012 att 17 amerikanska krigsfartyg befann sig utanför Syrien, bl.a. det amerikanska hangarfartyget Dwight D Eisenhower. På kärnvapenbestyckade USS Dwight D Eisenhower fanns enligt Voice of Russia 70

20 20 bombplan med kärnvapen och totalt amerikanska militärer. Sammanfattningsvis: USA har militära styrkor eller kraftigt beväpnade allierade i alla länder som omger Syrien utom möjligen i Libanon. Om Pentagon bestämmer sig för ett anfall mot Syrien så kan det genomföras omgående t.ex. från baserna i Turkiet eller från hangarfartyget Eisenhower i Medelhavet USA:s världsomspännande Irreguljära krigföring krig genom ombud och desinformation En viktig målsättning för USA är, som general Wesley Clark (se även kapitel 3) har avslöjat, att få kontroll över Syrien, Libanon, Somalia, Sudan och Iran och andra länder. För att göra detta utkämpar USA ett världsomspännande Irreguljärt krig, som omfattar 14 olika metoder. Av dessa är Okonventionell Krigföring (Unconventional Warfare) och Strategisk Kommunikation (Strategic Communication) av särskilt intresse. De verksamheter som ingår i USA:s världsomspännande irreguljära krig är: 1. Starta upprorsrörelser. 2. Upprorsbekämpning. 3. Okonventionell krigföring. 4. Anti-terrorism. 5. Inre säkerhet i andra länder. 6. Stabilitet, säkerhets, övergångs och återuppbyggnadsverksamhet. 7. Strategisk kommunikation. 8. Psykologiska operationer. 10. Civil-militära operationer. 11. Informations-operationer. 12. Underrättelse- och kontraspionageaktiviteter. 13. Transnationell brottslig verksamhet, inklusive narkotika- och människohandel, olaglig vapenhandel och olagliga finansiella transaktioner som stödjer eller upprätthåller IW. 14. Brottsbekämpande verksamhet inriktad på att motverka irreguljära motståndare.

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz docent i freds- och utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se SYRIEN FÖRE KRIGET BAATH PARTIET TAR

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi

Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi 1 Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi [Den 4 och 5 juli intervjuade Jaisal Noor från The Real News Network Achcar om utvecklingen i Egypten, bakgrunden till denna utveckling

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

Ryssland och krisen i Libyen 1

Ryssland och krisen i Libyen 1 Projekt/Project Sidnr/Page no RUFS Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer A12001 Försvarsdepartementet Handläggare/Our reference Jakob Hedenskog och Carolina Vendil Pallin 2011-04-13 FOI Memo 3545 1 (5)

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet HÖGTIDLIGHÅLLANDE AV FN-DAGEN DEN 24 OKTOBER 2009 Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet Välkomsthälsning som upptakt till fredsmässan The Armed

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien. UN Photo/JC McIlwaine

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien. UN Photo/JC McIlwaine FN-ROLLSPEL Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien UN Photo/JC McIlwaine FN-ROLLSPEL OM SYRIEN FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDETFörord FÖRORD Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris.

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris. I den här uppgiften får ni fördjupa er i några enskilda människoöden från olika delar av världen. Det är handlar om människor som på olika sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. UPPGIFT Ni arbetar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

I'm Barack Obama an even bigger warmonger than Bush, war criminal, responsible Malalai Joya.

I'm Barack Obama an even bigger warmonger than Bush, war criminal, responsible Malalai Joya. I'm Barack Obama an even bigger warmonger than Bush, war criminal, responsible Malalai Joya. Patrik Paulov, Proletären, nr 15, 2010 Afghanistans modigaste kvinna har hon kallats. Det är förståeligt. Den

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Eritrea Human geography

Eritrea Human geography Eritrea Human geography Migration och asylsökande eritreaner i Sverige Najla Ahmed och Yasin Ahmed Min Berättelse Eritreas historia Eritrea från det gamla grekiska Erythraía (Ερυθραία) som betyder det

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Libyen. Historia. Fakta. Inledning. Berberbefolkningen och fenicierna (ca 1000-600 f.kr.) Invånarantal: 6,6 miljoner. Yta: 1 759 540 km²

Libyen. Historia. Fakta. Inledning. Berberbefolkningen och fenicierna (ca 1000-600 f.kr.) Invånarantal: 6,6 miljoner. Yta: 1 759 540 km² Libyen Fakta Invånarantal: 6,6 miljoner Yta: 1 759 540 km² Religioner: Sunnimuslimer 97 %, övriga 3 % Etniska grupper: araber (och berberbefolkning) 97 %, övriga 3 % BNP per capita: $14,000 (Finland: $35,400)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Möllestugan på FN konferens

Möllestugan på FN konferens Möllestugan på FN konferens Inledning Den 11-13 december 2011 deltog svenska representanter under FN:s årliga konferens (UNAOC) i Doha, Qatar. UNAOC är en plattform som möjliggör idéutbyte, att deltagarna

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper.

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper. 1. Iraq Does Not Exist Anymore Nir Rosen, journalist, författare och Mellanösternkännare Nir Rosen beskriver här vad USAs invasion av Irak fört med sig av etnisk rensning, förvärrad flyktingkatastrof och

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Fördjupning. Rivaliteten med Indien

Fördjupning. Rivaliteten med Indien Fördjupning Under flera århundraden har ett stort antal olika religioner, språk, och etniska grupper levt relativt fredligt på den indiska kontinenten. Mycket av det framväxande motståndet mot den brittiska

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Energi och internationella konflikter fokus Mellanöstern

Energi och internationella konflikter fokus Mellanöstern Energi och internationella konflikter fokus Mellanöstern NOG-seminarium den 20 oktober 2006 Stefan Grönkvist 2006-11-15 Deleted: 09 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Kalla krigets slut vad kan vi lära av historien?

Kalla krigets slut vad kan vi lära av historien? Kalla krigets slut vad kan vi lära av historien? Du arbetar som utrikespolitisk rådgivare och har fått i uppdrag att hålla ett anförande vid en konferens dit många av världens ledare är inbjudna. Anförandet

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

MINNS DU NOVEMBER 2012?

MINNS DU NOVEMBER 2012? MINNS DU NOVEMBER 2012? Fråga 1 Ett videoklipp på You Tube har slagit alla rekord och upphovsmannen hamnade i Guinness Rekordbok under november 2012. Vem är det som ligger bakom klippet? 1. Barack Obama

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland och EU

Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland och EU Statsvetenskap 1, 30 hp 2014-01-07 Internationell politik, 7,5 hp Ansvarig lärare: Per Jansson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer