Upphovsrätt och patent. Nr kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrätt och patent. Nr 3 2001 39 kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd"

Transkript

1 Nr kr För kapitalism och individuell frihet Upphovsrätt och patent Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd

2 LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL CONVENTION IN PRAGUE 2-5 November 2001 UNITING EUROPE WITHOUT THE UNION Organised by LIBERALNI INSTITUT, Together with L I and Nova Civitas (Belgium) Among the speakers are Sean Gabb Michael Kastner Josef Sima Mr. Martin Stefunko Dan Stastny Price: 20 US$ More information can be found on Libertarian International s Webpages at Libertarian International's mission is to coordinate various initiatives in the defense of individual liberty throughout the world. Formally, Libertarian International is a non-profit foundation registered in the Netherlands. Libertarian International has little time or need for bureaucracy and hierarchy. Hubert Jongen of the Netherlands is the president; Palle Steen Jensen in Copenhagen, Christian Michel in London and Henrik Bejke in Stockholm are among the founding members, and you are welcome to get in touch with any of them for further information and contacts. Libertarian International's principles are based on libertarianism. While libertarians are a diverse group of people with many philosophical starting points, they share a defining belief: that everyone should be free to do as they choose, so long as they don't infringe upon the equal freedom of others. Human interaction should be voluntary, not coerced. The only time physical force is acceptable is when it is used to defend against force. Many libertarians frame this in terms of the non-aggression principle: no individual or group of individuals shall initiate force against the person or property of any other individual. This might not seem very radical. After all, your parents probably taught you not to cheat, steal or pick fights in other words, not to use force against others. What sets libertarians apart is that they don't make any exceptions to this principle not even for governments. In the libertarian view, governments should be held to the same standards of right and wrong as individuals. As a result, libertarians believe that governments should not interfere with the interactions and exchanges of peaceful people, or group of individuals. You can contact and/or support LI at the adress: P.O. Box 21, 2910 Essen, Belgium Our BANK ACCOUNT, where you can send your contributions is withthe RABO BANK, A/C Libertarian International, number We accept payments in E-gold. The E-gold account number of Libertarian International is: If you do not yet have your own E-gold account, find out about it on e-gold.com I am very interested in Libertarian International. Please send me more information. Name: Address: City and postal address: Country: Telephone: I plan to attend the L I Fall convention in PRAGUE. I have the following wishes/ideas for improving L I:

3 Innehåll Breviabox 620, Stockholm Redaktör Erik Lakomaa Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Redaktion Karin Råde, Pär-Henrik Edqvist, Oscar Hjertqvist, Johan Nordström, Mats Sylvan Redaktionsråd Sven Rydenfelt, Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson Presslagd ISSN: Löpnummer 56 Manusstopp nr : 15 november. NYLIBERALISMEN Tidningen NYLIBERALEN företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, Richard Cobden, John Bright, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Herbert Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av dessa sedan utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid återfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. TIDSKRIFTEN NYLIBERALEN Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med den liberala nätverksorganisationen Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivnigen: Ursprungligen publicerad i Tidskriften Nyliberalen, Box 620, Stockholm, samt att ett exemplar av den publikation där återtrycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsidor anges: Upphovsrätt och patent 6 Ägandet av idéer Ingemar Nordin visar hur respekter för den materiella äganderätten kan avändas för att skydda ägandet av idéer. 9 Immateriell egendom ett vara eller ickevara? Per Bylund visar att rätten till immateriell egendom har fått liberaler att grubbla genom åren. 13 Upphovsrätt finns inte Oscar Mannbro skriver om hur upphovsrättslagstiftningen skapat ogliopol och ur marknaden kan förse oss med alternativa lösningar. 4 Kravallindustrin Erik Lakomaa skriver i sin ledare om hur pengarna styr även de som protesterar mot pengarnas makt. 13 Reklammakaren Åter hyllar Walter Block sådant som fördöms av välfärdsstaten. 16 Bland lagbrytare i Bastiat-land Johan Nordström rapporterar från en konferens till den store franske liberale tänkarens minne år i frihetens tjänst Johan Norberg tecknar den franske ekonomen och skribenten Frédéric Bastiats levnadsöde och visar hur han även i våra dagar har ett betydelsefullt inflytande. 25 Minimalstat eller anarki Danne Nordling och Elias Granqvist kritiserar Per Bylunds argumentation mot statens existens.. 29 Lysnader Spooners radikala etik Per Ericson ger en introduktion till en av den amerikanska frihetstraditionens märkligaste män. 32 Recensioner Joel Malmqvist recenserar Till världskapitalismens försvar av Johan Norberg. Oscar Hjertqvist recenserar Bostadsmarknaden allt utom marknad av Bodil Bryntesson. 34 Frihetsfrontens sommarseminarium Fredrik Östlund rapporterar från en ideologisk helg. PRENUMERATION Nyliberalen utkommer med fyra nummer om året. Prenumeration kostar 150 kronor/4 nr. Den som vill bidra ekonomiskt till denna icke-skattefinansierade tidning kan köpa en stödprenumeration som kostar 350 kronor i vilket ingår 10 procent rabatt på boksortimentet samt en gratisprenumeration till en vän. Om man vill bidra extra till den liberala kampen kan man bli sponsor för 500 kronor, vilket utöver detta även ger personlig information/korrespondens om Nyliberalens verksamhet. A Prenumerant 150 : B Stödprenumerant 350 : C Sponsor 500 : Betala på Nyliberalens postgiro Glöm inte namn och adress! (Även på den du vill skänka en prenumeration till om du väljer B eller C.) Om du vill betala för två år på en gång gäller följande priser: A 250 :, B 600 :, C 900: 3

4 Ledare Kravallindustrin Samtidigt som Göteborgs och Genuas affärsidkare sopade upp glasskärvorna från sina krossade skyltfönster måste de ha ställt sig frågan: Vem betalar för det här? Det är ju inte så att det bara uppstår en armé av vänsteraktivister ur tomma intet. Det krävs ledare, organisatörer och pengar. Pengar för att hyra mötesplatser, trycka affischer, flygblad med mera. Så låt oss se var pengarna kommer ifrån! Protester mot globalisering och frihandel har blivit en mångmiljonindustri, med internationella organisationer som sysselsätter tusentals personer världen över. Detta är inget att förvånas över. Till och med Greenpeace en global organisation men kontor i London, Buenos Aires, Washington och Tokyo har en CFO; en ekonomidirektör. Antiglobaliseringsrörelsen liknar på många sätt ett företag. En spegelbild av den kapitalistiska värld Attac, AFA och de andra kämpar emot. Företaget har marknadsföringsavdelning, riskkapitalister, fackföreningar och rekryteringskampanjer precis som vilket annat företag som helst. Men istället för att sälja tandkräm eller öl säljer antiglobalisterna hinder för invandring och handel över gränserna. Italiensk uppbackning Vi börjar med holdingbolagen i kravallbranschen. Genua Social Forum, den paraplyorganisation som organiserade ett mottoppmöte till G8-mötet i Genua och därmed gav de ligister som slog sönder staden en intellektuell och seriös fasad, fick, enligt Social Forums ledare Carlo Schenone, 14 miljoner kronor av den italienska staten för att kunna ordna konferenslokaler, översättningstjänst och mediarelationer. The International Forum on Globalization, som består av frihandelsfientliga grupper från olika länder, spelar en liknande roll på det internationella planet. En av organisationens företrädare i Genua var Susan George som även är vice ordförande för Attac. En annan är Jose Bové den franske bonde som i protest emot globaliseringen (läs: att han trots EU-bidrag inte kunde erbjuda produkter som konsumenterna var villiga att köpa) förstörde en McDonald s restaurang. Forum on Globalization finansieras huvudsakligen av The Foundation for Deep Ecology, en San Francisco-baserad stiftelse som grundades av Douglas Tompkins, ägaren till Esprit Clothing Company. Med över en och en halv miljard i tillgångar fungerar Tompkins stiftelse som ett riskkapitalbolag som specialiserat sig på att investera i vänsterrörelsen. Öppenhetens fiender Genom Forum on Globalization har stiftelsen sett till att organisationer som Attac hade råd att vara med i Genua. Även Attac kan för övrigt liknas vid ett holdingbolag, ägt av fackföreningar och vänsterorganisationer som anser att globaliseringen bara gynnar det internationella kapitalet och de multinationella företagen. Även om Attac huvudsakligen ägnar sig åt att lobba för införandet av en skatt på internationella kapitaltransaktioner lägger de ner stora resurser på att bygga koalitioner med organisation som fokuserar på andra frågor, det kan vara AIDS, mänskliga räligheter, miljö eller jordbruksfrågor för att med dessa som hjälp kunna bekämpa globalisering och öppenhet på alla fronter. Med dessa organisationers hjälp kan även Attac framstå som en genuin gräsrotsorganisation och kan därmed dra till sig nya medlemmar. Likheten med hur ett företag skapar joint-ventures för att kunna gå in på nya marknader är slående. Precis som varje annat europeiskt storföretag sammarbetar också antiglobalisterna intimt med fackföreningarna. I Genua bestod huvuddelen av demonstranterna av medlemmar i två italienska fackföreningar Confederazione General Italiano del Lavaro och Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori. Dessa fackföreningar fördes samman med Attac och de övriga med hjälp av the International Confederation of Free Trade-Unions, ett Brysselbaserat nätverk av fackföreningar. Det är från facket stora delar av pengarna kommer. En rad europeiska fackföreningar under ledning av holländska Nederlandse Vakbeweging har skapat en gemensam fond för att finansiera protester mot globaliseringen. Fackföreningarnas pengar kommer i sin tur ofta från staten, från skattebetalarna. Enligt en rapport från brittiska Labour and Society International, en grupp som arbetar med fackföreningar och andra intresseorganisationer, tog de holländska fackföreningarna emot motsvarande 70 miljoner 1997 från staten. Samma år fick tyska Friedrich Ebert Stiftung, en stiftelse kopplad till SPD och som driver antiglobaliseringsfrågor, en halv miljard av tyska staten. I Sverige och Norge utgör samtidigt omkring 80 procent av antiglobaliseringsrörelsens pengar av statliga bidrag. Svenska staten förser inte bara Attac, Göteborgsnätverket och Grön Ungdom utan även, via mellanhänder, AFA med pengar. Det samma gäller i Canada där fackföreningarna slussar statliga pengar vidare till aktivistgrupperna. The Canadian International Development Agency, en statlig myndighet av samma slag som svenska SIDA, har som policy att ge tre dollar för varje dollar som facket ger till aktiviströrelsen. För att sammanfatta, mycket av de pengar som används för att finansiera protesterna mot frihandelsmötena kommer från samma regeringar aktivisterna protesterar emot. Pengarna styr Det sammanhållande kittet i antiglobaliseringsrörelsen är pengarna, de internationella organisationerna, fackföreningarna och stiftelserna. Det är därför de journalister som studerat rörelsen inte funnit någon gemensam ideologi eller övergripande filosofi bland aktivisterna. Sökte sig pressen djupare in i organisationerna skulle de antagligen finna att det som höll dem samman, förutom organisationerna, var en rädsla för en gränslös, dynamisk, värld. En värld där en konsument i Norrköping eller Milano skulle kunna köpa socker från Madagaskar på samma villkor som från EU. Hemska tanke. Och detta leder dem i armarna på fackföreningarna vilka kämpar för att rädda improduktiva jobb i döende industrier. Applicerade man EU:s marknadsföringslagar på antiglobaliseringsrörelsen skulle den antagligen behöva byta namn till Samling för protektionism eller något liknande. Betalar du skatt i något europeiskt land eller är du fackföreningsmedlem är sannolikheten stor att du samtidigt är en passiv investerade i kravallerna i Göteborg, Genua, Prag, Seattle och Nice. Aktivisterna hoppas att du gillade deras föreställning men tycker nu att du borde jobba och betala skatt. Det kommer fler möten och någon ska betala för protesterna där också. 4

5 Skolöl i Belgien Efter ett förslag från Limburg Beer Friends i Belgien skall nu två skolor med elever i åldrarna 6-12 börja servera öl till eleverna. Ölen med alkoholstyrka 2,5% serveras vid skollunchen. Vilket utmärkt förslag! Förutom att öl är gott och näringsrikt är det dessutom hälsosammare än sockersöta, tillsatsfyllda läskedrycker och giftig mjölk. Att öl dessutom är stimulerande för studierna och att barnen får en avspänd attityd till alkohol får man se som positiva bieffekter. Personligen tror jag även att grundskolans Lapskojs skulle gjort sig betydligt bättre med en kall lager Per-Henrik Edqvist Människovärde? En gris har lika stor intelligens som ett förståndshandikappat barn, säger Zaida Catalán (mp). Efter det uttalandet kan man börja undra om inte en förståndshandikappad gris har samma intelligens som vissa miljöpartister? Grymt! Per-Henrik Edqvist I skottlinjen Snart är det slutjagat. Sveriges jägare får börja plocka svamp eller kottar istället. I alla fall om utrikesminister Anna Lind får som hon vill. För inte så länge sedan avhölls FN:s konferens UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons i New York, konferensens mål var, trots namnet, att hitta vägar för att minska mängden skjutvapen i civila händer. Dessbättre lyckades USA stoppa mer långtgående förbudskrav men om fem år kommer det att hållas en ny konferens och då vet vi inte om Bush sitter kvar och kan rädda oss från de värsta dumheterna. Ty, utan en amerikansk bromskloss kunde det gått illa. Delegaterna på konferensen var inte direkt positiva till att privatpersoner sysslade med sådant som jakt och skytte. Den irländske delegaten förklarade att Vi måste förbjuda all export av vapen till andra än stater, alla länder måste se till att hindra privat ägande av skjutvapen. FN:s generalsekreterare Kofi Annan instämde. Utrikesminister Anna Lindh likaså, även om hon valde något mindre skarpa formuleringar. I en debattartikel i Herald Tribune 30/6 förklarar hon sin syn på det hela. Hon menar vapenexport bara ska få ske till stater, inte till privatpersoner och stödjer kravet på ett moratorium på all nytillverkning, export och import av handeldvapen skulle införas, där så befanns lämpligt. Ett annat resultat av konferensen var att man enades om en deklaration om att förbjuda civila att äga vapen konstruerade för militära ändamål. Eftersom i princip alla jaktvapen har utvecklats ur militära vapen (främst sådana som användes i första världskriget) innebär förslaget ett de facto förbud mot jakt. Utan älgstudsare ingen älgjakt. Man föreslog även att flera vanliga kalibrar skulle reserveras för polisiära och militära ändamål, däribland kaliber 7,62mm vilket är den näst vanligaste för jakt i Sverige och den vanligaste i USA. Detta är dock bara rekommendationer och förslag. Hade Anna Lindh fått som hon velat hade det istället upprättats ett bindande dokument, och då hade jaktens saga varit all. Detta är inte första gången FN försöker förbjuda jakt och vapeninnehav. Vid FN: ekonomiska och sociala råds möt i Wien 1998 föreslogs en rad åtgärder för att minska vapenmängden hos civila, däribland krav på förvaring i säkerhetsskåp, högre avgifter och mer administration kring licensgivning, slumpmässiga poliskontroller av vapenägare etc. Staterna uppmanades även att starta gräsrotsinitiativ mot vapen! Alla utom den senaste har därefter drivits igenom i Sverige i och med 2000-års vapenlag. Även EU ställer liknande krav, man förordar bland annat att alla godtagbara åtgärder skall vidtas för att minska innehavet av legala civila vapen. Detta är inte de enda sätten jakten hotas på antalet arter som får jagas minskas i och med varje riksmöte. Sedan 1 juli i år får man inte längre jaga hermelin, ekorre, stjärtand, skedand, brunand, enkelbekasin och sothöna. Den traditionella jakten på morkulla avskaffades redan i och med EU-inträdet. I detta avseende har man gått längre på kontinenten; i Holland har man numera allmän jakttid på endast fem arter: fälthare, vildkanin, gräsand, ringduva och fasan. Att till exempel skjuta en räv kräver särskilt tillstånd, eventuellt domstolsutslag. I Tyskland har motsvarigheten till Naturvårdsverket föreslagit att 73 av de 96 jaktbara arterna i landet ska fridlysas. Inte ens harar skulle få jagas och inte heller grävling eller mink. I Storbritannien förbjöds 1998 allt privat innehav av handeldvapen, en ordning som regeringens särskilde utredare, hovrättsrådet Dan Fernvall, inte har några principiella invändningar emot. Bakvägen försöker regeringen att förbjuda jakten. Att få igenom ett förbud i Sveriges Riksdag torde vara svårt i dagsläget trots ett utbrett jaktmotstånd framförallt från vänsterhåll. Med FN:s och EU:s hjälp kan man dock ge sken av att kravet kommer någon annanstans ifrån och är något som vi i Sverige inte kan råda över. Med FN och EU i ryggen röstar så de svenska riksdagsledamöterna igenom nya förbud utan att knorra. Att Svenska Jägareförbundet skulle försöka göra något åt saken är att hoppas för mycket. Jägareförbundets ordförande är den socialdemokratiske före detta partisekreteraren Bo Thoresson, och han har inte direkt gjort sig känt för att försvara jägarnas rättigheter när de står i konflikt med socialdemokraternas åsikter. Inför den senaste ändringen av vapenlagen bedrev Jägareförbundet till och med lobbying för att reglerna för vapeninnehav skulle skärpas. Bland annat krävde man, vilket regeringen glatt accepterade, förbud mot hagelgevär med kolv av plast. Den enda praktiska skillnaden mellan plastkolv och en traditionell kolv av valnöt är att den senare är dyrare och mindre hållbar, samt av många anses som mer estetiskt tilltalande. Vem utom tillverkarna av valnötskolvar är betjänta av sådana regler? Trots att jaktmotståndet är utbrett och både EU, FN och den svenska regeringen har förbud mot jakt och vapeninnehav på programmet är det få som opponerar sig. Snart är vi i samma situation som holländare och engelsmän, men ska vi verkligen vänta tills dess innan vi börjar protestera? Erik Lakomaa 5

6 Ägandet av idéer AV INGEMAR NORDIN Går det att äga idéer, eller är det bara möjligt att äga de materiella manifestationerna av idéerna? Det är en frågeställning som inte enbart liberaler har att ta ställning till. Låt mig göra klart från början att frågan om immaterialrätt rör sig på minerad mark, även filosofiskt sett. Det gäller både metafysiken (vad är en idé?) och etiskt (vem har rätt till en viss idé?). Filosofin tillhandahåller en rad tänkbara förslag om vad en idé är. Man kan likt Platon tro att idéer existerar i sig själva i en värld bortom tid, rum och enskilda personer. Man kan likt materialisterna anta att endast materia existerar och att idéer och kunskap är identiska med olika tillstånd i vår hjärna. Eller man kan likt en del ontologiska pluralister anta att idéer är en emergent egenskap hos materien: en bok är förvisso ett stycke materia, men bär (pga bokstävernas sammansättning) med sig ett meningsfullt innehåll som är objektivt existerande och som är något mer än blott trycksvärta på papper. Rätten till de fysiska objekten Jag tror dock att man kan undvika många problem genom att fokusera på den materiella sidan av saken när det gäller rättigheter. Trots allt är man i liberala kretsar en ganska ense om vad som menas med att äga ett materiellt ting; en bok eller en hårddisk. Likaså är det relativt oproblematiskt vad som menas med att ha delad äganderätt till ting i termer av vad man får och inte får göra med det. Låt oss således primärt hålla oss till ting och deras användning. Naturrättsligt har upphovs- och kopieringsrättigheter sitt ursprung i äganderätten till ting och arbete. En författare som skriver en bok kan egentligen inte sägas äga innehållet annat än genom att han/hon äger det ting som skapats genom arbetet med att skriva boken. Författarens manus lämnas till förläggaren med det oftast underförstådda förbehållet att denne inte får kopiera och trycka det för försäljning förrän ett avtal gjorts upp med författaren om villkoren. När ett avtal så har slutits trycks boken upp och säljs till hugade läsare. Denna försäljning sker också med vissa förbehåll för hur boken får användas. I boken finns en deklaration om att kopieringsrätten förbehålls författare och förlag. Vad betyder det? Eftersom det vore opraktiskt att sluta individuella avtal med varje enskild bokköpare, så har deklarationen om kopieringsrätt en generell innebörd. Denna innebörd kan i och för sig variera något mellan olika länder, men den går i allmänhet ut på att säljaren förbehåller sig rätten att kopiera boken för försäljning. Brukaren kan kanske få lov att kopiera för eget bruk, han kanske får lov att kopiera mindre delar av den som citat i en egen bok eller för undervisning, etc. Men det handlar då om undantag från huvudregeln att kopieringsrätten ligger hos författare och förlag. Det är emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, att inom rättighetsliberalismens ram se något utrymme för patenträttigheter. En patenträttighet innebär nämligen till skillnad från kopieringsrätten att upphovsmannen skulle kunna få monopol på en idé som sådan. De som har producerat tingen, dvs de enskilda böckerna i det här fallet, säljer således inte hela äganderätten till bokköparna, utan blott en del. Detta begränsar den nya ägarens brukarrätt till sin bok. Producenterna säger: Varsågod, du har nu köpt en ägarandel i detta exemplar av boken som tillåter dig att göra vad som helst med den utom att kopiera den för de och de ändamålen. Detta är inte konstigare än att en bank som ger ut sedlar ger innehavaren rätt att handskas fritt med papperslapparna utom att kopiera dem eller förstöra dem. Eller att en bonde i ett fritt samhälle skulle kunna sälja en del av sin mark till en byggentreprenör men i köpekontraktet behålla vissa rättigheter vad gäller exempelvis vägar, vattenflöden och jakträttigheter. En försäljning av en bok ger köparen en lång rad bruksrättigheter: att läsa den, att använda den som växtpress, att stå på den för att nå upp till översta hyllan, osv. Men försäljningen ger inte köparen rätt att skriva av den för hand, att lägga den på en xerox-maskin eller att scanna av innehållet på en cd-romskiva. Inte ens om köparen förändrar bokens fysiska yttre försvinner kopieringsförbehållet. Köparen kanske river ut bladen, sprayar dem med genomskinlig lack och lägger dem i omvänd ordning på köksgolvet. Men om han fotograferar det fysiska resultat som då föreligger så utnyttjar han fortfarande den ursprungliga boken i denna säregna kopieringsprocess. Och det var det som han inte fick göra enligt köpeavtalet. Det är alltså producentens ursprungliga och fullständiga rätt till de skapade tingen som också ger denne friheten att sälja de brukar- och uteslutningsrättigheter som man har lust med och ingenting annat. Skulle kopieringsrätten avskaffas i ett samhälle vore det liktydigt med ett förbud för författare och förläggare att fritt förfoga över sin produkt och därmed över de villkor man vill förena med en försäljning. Det vore med andra ord liktydigt med en inskränkning av äganderätten. Patenträttigheter Det är emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, att inom rättighetsliberalismens ram se något utrymme för patenträttigheter. En patenträttighet innebär nämligen till skillnad från kopieringsrätten att upphovsmannen skulle kunna få monopol på en idé som sådan den må sedan gälla uppfinningar, upptäckter eller mönster. Ingen annan än den förste upphovsmannen skulle få lov att kommersiellt utnyttja den idé han kommit på, inte ens om andra idékreatörer kommer på samma idé helt oberoende av den förste. Som jag påpekade inledningsvis råder det delade meningar om idéers ontologiska status. Vi kan t.ex. se dem som eviga och oförstörbara objekt, som identiska med vissa materiella tillstånd i en enskild hjärna, eller som emergenta egenskaper 6

7 hos materiella medier (hjärnor, böcker, hårddiskar) med en viss autonom existens sedan de väl uppstått. Men jag ser inte hur någon av dessa filosofiska teorier skulle kunna ge stöd åt åsikten att den förste att tänka en idé skulle kunna ha monopol på den. Ingen äger solnedgången I det första fallet handlar det om att alla idéer redan finns och är oägbara på ungefär samma sätt som solnedgångar är oägbara. Några av oss upptäcker dem och kan njuta av dem närhelst de förekommer. Men ingen kan ha rätt att förhindra andra från att också se dem. Det går inte heller att sälja dem. Däremot kan vi sälja varor (t.ex. bilder) och tjänster (t.ex. resor) som förmedlar stämningar och platser som gör solnedgångarna extra njutbara. Och dessa varor och tjänster kan vi förstås äga. Enligt denna syn är idéer något som vi upptäcker snarare än skapar. Upptäckaren kan naturligtvis hålla tyst om sin upptäckt om så önskas. Denne kan också välja att förmedla sin upptäckt till andra. Men det som kan ägas och genom en äganderätt förhindra kopiering av är inte idén som sådan utan den vara (t.ex. bok) eller tjänst (t.ex. föreläsning) som används för att förmedla idén. För materialisten skulle det vara ännu svårare att tala om en äganderätt till en idé som sådan eftersom idéer enligt dennes åsikt inte är något annat än materiella egenskaper eller processer. Det finns bara ting, och det finns inget annat som existerar i sig. Följaktligen är också det man kan ha äganderätt till bara materiella ting, och allt som kan regleras genom äganderätten är bruket av ting. Men om två oberoende uppfinnare råkar producera samma slags ting från materia de äger, och utan att den ene olovligen har använt den andres uppfinning för produktionen av sin egen, så finns det uppenbarligen inget som förhindrar att båda kan göra precis vad de vill med sina ägodelar. Alla påståenden om att den senast skapade uppfinningen materialiserar någon idé som på något sätt ägs av skaparen till den första framstår som falskt, eller som nonsens, för den sanne materialisten. Inte heller det sista alternativet ger något vidare utrymme för ägandet av idéer, även om vi här på ett meningsfullt sätt skulle kunna tala om både idéer i sig och om att dessa idéer är skapade av någon. Antag att Mr Watts förbättringar ( ångmaskinen ) av Newcomenmaskinen strax därpå blivit parallellt påhittade av en Herr Witt i Tyskland. Principerna för ångmaskinen fanns då i någon mening redan då Herr Witt kom att tänka på samma principer. Frågan är nu i vad mån Mr Watt kan sägas äga principerna som sådana? James Watt fick som bekant sig tillerkänt ett 30-årigt monopol på sin uppfinning. Låt mig kort gå igenom processen. Vid en viss tidpunkt uppstår en idé i Watts hjärna som han sedan materialiserar i form av en maskin. Så länge idén blott är en tanke så är den en emergent egenskap i Watts hjärna, och Watt äger förstås både sin hjärna och de egenskaper som finns där. Han kan t.ex. utöva sin äganderätt genom att vägra att förmedla sina insikter till andra. Ingen annan kan ha rätt att tilltvinga sig hans idéer genom att tvinga honom att tala, skriva eller bygga något. Hans äganderätt till det han har i huvudet är absolut och okränkbart. Det betyder samtidigt att han också har rätt att, om han så vill, faktiskt tala, skriva och bygga saker i enlighet med sina tankar. Men samma resonemang måste rimligen också då gälla Herr Witt. Herr Witt, som alltså överhuvudtaget inte hört talas om Mr Watt, äger också de tankar som han har i sitt huvud. Hans handlingar att bygga en maskin efter eget huvud involverar inte det tankearbete som Watt utfört eller dennes maskin. Det finns ingenting som är taget från Watt. Så hur kan Witt göra sig skyldig till någon stöld från Watt? I brist på några hållbara argument för motsatsen blir min slutsats därför att patenträttigheter inte är förenliga med en rättighetsliberalism. Kopieringsrätt är legitim, patenträtt är det inte. Komplikationer Det kan kanske låta som om skillnaden mellan kopieringsrätt och patent enkelt låter sig beskrivas som en skillnad mellan en hantering av materiella ting å ena sidan och skyddet av idéer å den andra. Och den skillnaden finns, men den är inte helt okomplicerad. Trots allt så är ofta själva syftet med kopieringsrätten att skydda just en idé. Kopieringsrätten uttrycks i allmänhet i termer av att innehållet i t.ex. en bok inte får återges utan författarens medgivande. Om exempelvis Watt beskriver sin uppfinning i ord, publicerar det och förbjuder en kopiering av artikeln, så hindrar ju inte det att vilken läsare som helst använder beskrivningen för att göra en likadan ångmaskin. Läsaren är inte intresserad av att kopiera artikeln för egen utgivning, utan han använder beskrivningen för att använda innehållet i den för sin egen konstruktion. Eller antag att Watt säljer sina maskiner med förbudet att använda dem för kopiering, men att en köpare A sätter sig ned och beskriver hur maskinen fungerar och att en annan person B läser vad A har skrivit och rekonstruerar Watts arbete utan att ens ha sett maskinen. Varken A eller B har då använt Watts maskin för en direkt kopiering. Om det skall vara någon poäng med ett kopieringsförbehåll måste det därför utformas lite mer sofistikerat än att bara vara ett förbud mot direkt kopiering av det fysiska tinget. Men det kan fortfarande uttryckas som en inskränkning i hur man använder tinget. Ett kopieringsförbehåll kan uttryckas som ett förbud mot att med tinget som källa, eller med hjälp av tinget, återge innehåll eller principerna för dess funktion. Dvs, att man inte får använda tinget för att förmedla vissa idéer. Notera dock att det primärt handlar om tinget och hur det får utnyttjas. Det handlar inte, som om det vore fråga om ett patent, om att förbjuda visst användande av idéerna som sådana, alldeles oberoende av varifrån de som har dem har fått dem ifrån. En del kanske skulle vilja invända att detta inskränker yttrandefriheten, att vi i och med att vi köper en bok eller en uppfinning blir ålagda en viss tystnadsplikt. Och en slags tystnadsplikt är det förvisso. Men å andra sidan står det oss också fritt att innan vi köper något själva komma på vilka idéer vi vill, och att förmedla dem fritt om vi så önskar. I allmänhet så är ju situationen den att vi helt enkelt inte har idéerna tillgängliga förrän vi genom vårt köp tar del av upphovsmannens arbete. Vi har inte idéerna själva, men vi erbjuds att med vissa förbehåll komma i åtnjutande av de ting som materialiserar dem. Så jag ser inte vari kränkningen av vår yttrandefrihet skulle ligga om författaren/uppfinnaren inte vill att vi som frivilliga köpare och användare ska använda dennes arbete för direkt eller indirekt kopiering. En annan komplikation rör hur och när vi faktiskt mottar ett ting med kopieringsrätt. Ty att ta emot ett sådant ting innebär ju att vi samtidigt accepterar de restriktioner som följer med. Innebär varje innehav eller bruk av ett kopieringsskyddat ting att vi exempelvis åläggs en viss form av begränsad tystnadsplikt? Om en ny produktidé, eller de tekniska principerna för en ny apparat, plötsligt kastas på oss via internet, radio och TV, eller via stora annonspelare på stan, blir vi då plötsligt förhindrade att själva använda oss av dessa idéer? Jag gissar att just denna fråga kan vålla dispyter mellan upphovsmän och konsumenter. Låt mig emellertid föreslå en lösning: Grundprincipen måste vara att mottagandet av en vara eller tjänst skall vara frivillig. Normalt uttrycks denna frivillighet med 7

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare Nr 2 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Att leva utanför systemet Skatteplanering en jämlikhetsfråga Inter vju med en skattesmitare Anarkokapitalismen mot minimalstaten V älkomm en till Frihetsfrontens

Läs mer

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet NL 05-02 05-11-04 21.14 Sida 1 Nr 2 2005 49 kr För kapitalism och individuell frihet Mats Qviberg intervjuas Ideologin i Batman Begins Kapitalism ger fred Låt alla få den regering de vill ha Star Wa rs

Läs mer

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken?

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken? Nr 3-4 2003 39 kr För kapitalism och individuell frihet Blir EU-konstitutionen ett galler runt individernas frihet? Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons

Läs mer

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 3 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet Den skadliga jämlikheten Vem litar på Michael Moore? Hernando de Sotos frihetskamp Bloggar i tiden Popvänstern under luppen Djurrätt är fel Propaganda

Läs mer

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Nummer 1 2012 49 kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens

Läs mer

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 2 2002 39 kr För kapitalism och individuell frihet Narkotikan genom tiderna Lincoln hjälte eller skurk? Röster till salu! EU och Attac två sidor av samma mynt Mansgrisen som hjälte Thomas Sowell i strålkastarljuset

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

PATENT OCH COPYRIGHT BEHÖVS DET?

PATENT OCH COPYRIGHT BEHÖVS DET? PATENT OCH COPYRIGHT BEHÖVS DET? Karl-Henrik Pettersson FSF 2005:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Patent och copyright behövs det? 4 Patent & copyright mera i detalj 5 Frågetecknen 6 Problembilden mer systematiserad

Läs mer

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg Förord Guruhandboken är ett projekt som påbörjades för många presidier sedan. Den har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna. Det är en samling över

Läs mer

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund...

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... 4 Konstitutionen ett levande dokument?... 6 The Bill of rights... 6 Institutionell

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson Ludwig von Mises Ekonomisk politik Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson This translation is reproduced with permission from Liberty Fund, Inc. It is translated from

Läs mer

Äganderätt under avveckling?

Äganderätt under avveckling? Äganderätt under avveckling? - äganderättens betydelse för de areella näringarna KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIF T Nummer 5 2005 Årgång 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och

Läs mer

Storebror tar fram munkavlen

Storebror tar fram munkavlen Storebror tar fram munkavlen Internetfiltrering censur som hotar yttrandefriheten PÄR STRÖM PÄR STRÖM Storebror tar fram munkaveln Internetfiltrering censur som hotar yttrandefriheten Den Nya Välfärden

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

En reformerad upphovsrätt

En reformerad upphovsrätt En reformerad upphovsrätt Christian Engström Rick Falkvinge En reformerad upphovsrätt Christian Engström & Rick Falkvinge Boken har publicerats av Christian Engström, ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet,

Läs mer

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 1.1 NYA MEDIER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 PROBLEMOMRÅDEN OCH PÅGÅENDE ARBETE... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 2.1 ALLMÄNT OM AVTALSRÄTTEN OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET...

Läs mer

Handel för demokrati

Handel för demokrati Handel för demokrati och frihet av Ewa Björling www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Ewa Björling för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2010 Fri handel murbräckan som

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Trädens viskningar - KnowRight 98 INNEHÅLL... 1 BAKGRUND... 3 KNOWRIGHT 98... 5

Trädens viskningar - KnowRight 98 INNEHÅLL... 1 BAKGRUND... 3 KNOWRIGHT 98... 5 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 BAKGRUND... 3 OM IFIP 98... 3 OM KNOWRIGHT 98... 4 OM DENNA RAPPORT... 4 KNOWRIGHT 98... 5 BEHANDLADE TEMAN... 5 ETIK... 6 InfoEthics Victor Montviloff... 6 Ethical Behaviour: Piracy,

Läs mer

-QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ #RTKN. Innehåll

-QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ #RTKN. Innehåll Computers, Freedom and Privacy 1999 -QPHGTGPUTCRRQTV %QORWVGTU(TGGFQOCPF2TKXCE[ 0KEMNCU.WPFDNCF 5CP (TCPEKUEQ #RTKN Innehåll Architecture of Privacy Phil Agre och Saul Klein...1 Keynote Mark Rotenberg...3

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

BAKGRUND...3 KNOWRIGHT 98...5

BAKGRUND...3 KNOWRIGHT 98...5 Trädens viskningar KnowRight 98 INNEHÅLL BAKGRUND...3 OM IFIP 98...3 OM KNOWRIGHT 98...4 OM DENNA RAPPORT...4 KNOWRIGHT 98...5 BEHANDLADE TEMAN...5 ETIK...6 InfoEthics Victor Montviloff...6 Ethical Behaviour:

Läs mer

Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari 2008 30kr ISSN 1654-6067

Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari 2008 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #3 februari 2008 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning

Läs mer

Mer demokrati mindre politik

Mer demokrati mindre politik Mer demokrati mindre politik Mer demokrati mindre politik Mattias Svensson Timbro Hittills utkomna Pejlingar: Nr 1 Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen. Nr 2 Inte bara valloner invandrare

Läs mer