Upphovsrätt och patent. Nr kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrätt och patent. Nr 3 2001 39 kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd"

Transkript

1 Nr kr För kapitalism och individuell frihet Upphovsrätt och patent Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd

2 LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL CONVENTION IN PRAGUE 2-5 November 2001 UNITING EUROPE WITHOUT THE UNION Organised by LIBERALNI INSTITUT, Together with L I and Nova Civitas (Belgium) Among the speakers are Sean Gabb Michael Kastner Josef Sima Mr. Martin Stefunko Dan Stastny Price: 20 US$ More information can be found on Libertarian International s Webpages at Libertarian International's mission is to coordinate various initiatives in the defense of individual liberty throughout the world. Formally, Libertarian International is a non-profit foundation registered in the Netherlands. Libertarian International has little time or need for bureaucracy and hierarchy. Hubert Jongen of the Netherlands is the president; Palle Steen Jensen in Copenhagen, Christian Michel in London and Henrik Bejke in Stockholm are among the founding members, and you are welcome to get in touch with any of them for further information and contacts. Libertarian International's principles are based on libertarianism. While libertarians are a diverse group of people with many philosophical starting points, they share a defining belief: that everyone should be free to do as they choose, so long as they don't infringe upon the equal freedom of others. Human interaction should be voluntary, not coerced. The only time physical force is acceptable is when it is used to defend against force. Many libertarians frame this in terms of the non-aggression principle: no individual or group of individuals shall initiate force against the person or property of any other individual. This might not seem very radical. After all, your parents probably taught you not to cheat, steal or pick fights in other words, not to use force against others. What sets libertarians apart is that they don't make any exceptions to this principle not even for governments. In the libertarian view, governments should be held to the same standards of right and wrong as individuals. As a result, libertarians believe that governments should not interfere with the interactions and exchanges of peaceful people, or group of individuals. You can contact and/or support LI at the adress: P.O. Box 21, 2910 Essen, Belgium Our BANK ACCOUNT, where you can send your contributions is withthe RABO BANK, A/C Libertarian International, number We accept payments in E-gold. The E-gold account number of Libertarian International is: If you do not yet have your own E-gold account, find out about it on e-gold.com I am very interested in Libertarian International. Please send me more information. Name: Address: City and postal address: Country: Telephone: I plan to attend the L I Fall convention in PRAGUE. I have the following wishes/ideas for improving L I:

3 Innehåll Breviabox 620, Stockholm Redaktör Erik Lakomaa Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Redaktion Karin Råde, Pär-Henrik Edqvist, Oscar Hjertqvist, Johan Nordström, Mats Sylvan Redaktionsråd Sven Rydenfelt, Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson Presslagd ISSN: Löpnummer 56 Manusstopp nr : 15 november. NYLIBERALISMEN Tidningen NYLIBERALEN företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, Richard Cobden, John Bright, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Herbert Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av dessa sedan utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid återfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. TIDSKRIFTEN NYLIBERALEN Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med den liberala nätverksorganisationen Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivnigen: Ursprungligen publicerad i Tidskriften Nyliberalen, Box 620, Stockholm, samt att ett exemplar av den publikation där återtrycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsidor anges: Upphovsrätt och patent 6 Ägandet av idéer Ingemar Nordin visar hur respekter för den materiella äganderätten kan avändas för att skydda ägandet av idéer. 9 Immateriell egendom ett vara eller ickevara? Per Bylund visar att rätten till immateriell egendom har fått liberaler att grubbla genom åren. 13 Upphovsrätt finns inte Oscar Mannbro skriver om hur upphovsrättslagstiftningen skapat ogliopol och ur marknaden kan förse oss med alternativa lösningar. 4 Kravallindustrin Erik Lakomaa skriver i sin ledare om hur pengarna styr även de som protesterar mot pengarnas makt. 13 Reklammakaren Åter hyllar Walter Block sådant som fördöms av välfärdsstaten. 16 Bland lagbrytare i Bastiat-land Johan Nordström rapporterar från en konferens till den store franske liberale tänkarens minne år i frihetens tjänst Johan Norberg tecknar den franske ekonomen och skribenten Frédéric Bastiats levnadsöde och visar hur han även i våra dagar har ett betydelsefullt inflytande. 25 Minimalstat eller anarki Danne Nordling och Elias Granqvist kritiserar Per Bylunds argumentation mot statens existens.. 29 Lysnader Spooners radikala etik Per Ericson ger en introduktion till en av den amerikanska frihetstraditionens märkligaste män. 32 Recensioner Joel Malmqvist recenserar Till världskapitalismens försvar av Johan Norberg. Oscar Hjertqvist recenserar Bostadsmarknaden allt utom marknad av Bodil Bryntesson. 34 Frihetsfrontens sommarseminarium Fredrik Östlund rapporterar från en ideologisk helg. PRENUMERATION Nyliberalen utkommer med fyra nummer om året. Prenumeration kostar 150 kronor/4 nr. Den som vill bidra ekonomiskt till denna icke-skattefinansierade tidning kan köpa en stödprenumeration som kostar 350 kronor i vilket ingår 10 procent rabatt på boksortimentet samt en gratisprenumeration till en vän. Om man vill bidra extra till den liberala kampen kan man bli sponsor för 500 kronor, vilket utöver detta även ger personlig information/korrespondens om Nyliberalens verksamhet. A Prenumerant 150 : B Stödprenumerant 350 : C Sponsor 500 : Betala på Nyliberalens postgiro Glöm inte namn och adress! (Även på den du vill skänka en prenumeration till om du väljer B eller C.) Om du vill betala för två år på en gång gäller följande priser: A 250 :, B 600 :, C 900: 3

4 Ledare Kravallindustrin Samtidigt som Göteborgs och Genuas affärsidkare sopade upp glasskärvorna från sina krossade skyltfönster måste de ha ställt sig frågan: Vem betalar för det här? Det är ju inte så att det bara uppstår en armé av vänsteraktivister ur tomma intet. Det krävs ledare, organisatörer och pengar. Pengar för att hyra mötesplatser, trycka affischer, flygblad med mera. Så låt oss se var pengarna kommer ifrån! Protester mot globalisering och frihandel har blivit en mångmiljonindustri, med internationella organisationer som sysselsätter tusentals personer världen över. Detta är inget att förvånas över. Till och med Greenpeace en global organisation men kontor i London, Buenos Aires, Washington och Tokyo har en CFO; en ekonomidirektör. Antiglobaliseringsrörelsen liknar på många sätt ett företag. En spegelbild av den kapitalistiska värld Attac, AFA och de andra kämpar emot. Företaget har marknadsföringsavdelning, riskkapitalister, fackföreningar och rekryteringskampanjer precis som vilket annat företag som helst. Men istället för att sälja tandkräm eller öl säljer antiglobalisterna hinder för invandring och handel över gränserna. Italiensk uppbackning Vi börjar med holdingbolagen i kravallbranschen. Genua Social Forum, den paraplyorganisation som organiserade ett mottoppmöte till G8-mötet i Genua och därmed gav de ligister som slog sönder staden en intellektuell och seriös fasad, fick, enligt Social Forums ledare Carlo Schenone, 14 miljoner kronor av den italienska staten för att kunna ordna konferenslokaler, översättningstjänst och mediarelationer. The International Forum on Globalization, som består av frihandelsfientliga grupper från olika länder, spelar en liknande roll på det internationella planet. En av organisationens företrädare i Genua var Susan George som även är vice ordförande för Attac. En annan är Jose Bové den franske bonde som i protest emot globaliseringen (läs: att han trots EU-bidrag inte kunde erbjuda produkter som konsumenterna var villiga att köpa) förstörde en McDonald s restaurang. Forum on Globalization finansieras huvudsakligen av The Foundation for Deep Ecology, en San Francisco-baserad stiftelse som grundades av Douglas Tompkins, ägaren till Esprit Clothing Company. Med över en och en halv miljard i tillgångar fungerar Tompkins stiftelse som ett riskkapitalbolag som specialiserat sig på att investera i vänsterrörelsen. Öppenhetens fiender Genom Forum on Globalization har stiftelsen sett till att organisationer som Attac hade råd att vara med i Genua. Även Attac kan för övrigt liknas vid ett holdingbolag, ägt av fackföreningar och vänsterorganisationer som anser att globaliseringen bara gynnar det internationella kapitalet och de multinationella företagen. Även om Attac huvudsakligen ägnar sig åt att lobba för införandet av en skatt på internationella kapitaltransaktioner lägger de ner stora resurser på att bygga koalitioner med organisation som fokuserar på andra frågor, det kan vara AIDS, mänskliga räligheter, miljö eller jordbruksfrågor för att med dessa som hjälp kunna bekämpa globalisering och öppenhet på alla fronter. Med dessa organisationers hjälp kan även Attac framstå som en genuin gräsrotsorganisation och kan därmed dra till sig nya medlemmar. Likheten med hur ett företag skapar joint-ventures för att kunna gå in på nya marknader är slående. Precis som varje annat europeiskt storföretag sammarbetar också antiglobalisterna intimt med fackföreningarna. I Genua bestod huvuddelen av demonstranterna av medlemmar i två italienska fackföreningar Confederazione General Italiano del Lavaro och Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori. Dessa fackföreningar fördes samman med Attac och de övriga med hjälp av the International Confederation of Free Trade-Unions, ett Brysselbaserat nätverk av fackföreningar. Det är från facket stora delar av pengarna kommer. En rad europeiska fackföreningar under ledning av holländska Nederlandse Vakbeweging har skapat en gemensam fond för att finansiera protester mot globaliseringen. Fackföreningarnas pengar kommer i sin tur ofta från staten, från skattebetalarna. Enligt en rapport från brittiska Labour and Society International, en grupp som arbetar med fackföreningar och andra intresseorganisationer, tog de holländska fackföreningarna emot motsvarande 70 miljoner 1997 från staten. Samma år fick tyska Friedrich Ebert Stiftung, en stiftelse kopplad till SPD och som driver antiglobaliseringsfrågor, en halv miljard av tyska staten. I Sverige och Norge utgör samtidigt omkring 80 procent av antiglobaliseringsrörelsens pengar av statliga bidrag. Svenska staten förser inte bara Attac, Göteborgsnätverket och Grön Ungdom utan även, via mellanhänder, AFA med pengar. Det samma gäller i Canada där fackföreningarna slussar statliga pengar vidare till aktivistgrupperna. The Canadian International Development Agency, en statlig myndighet av samma slag som svenska SIDA, har som policy att ge tre dollar för varje dollar som facket ger till aktiviströrelsen. För att sammanfatta, mycket av de pengar som används för att finansiera protesterna mot frihandelsmötena kommer från samma regeringar aktivisterna protesterar emot. Pengarna styr Det sammanhållande kittet i antiglobaliseringsrörelsen är pengarna, de internationella organisationerna, fackföreningarna och stiftelserna. Det är därför de journalister som studerat rörelsen inte funnit någon gemensam ideologi eller övergripande filosofi bland aktivisterna. Sökte sig pressen djupare in i organisationerna skulle de antagligen finna att det som höll dem samman, förutom organisationerna, var en rädsla för en gränslös, dynamisk, värld. En värld där en konsument i Norrköping eller Milano skulle kunna köpa socker från Madagaskar på samma villkor som från EU. Hemska tanke. Och detta leder dem i armarna på fackföreningarna vilka kämpar för att rädda improduktiva jobb i döende industrier. Applicerade man EU:s marknadsföringslagar på antiglobaliseringsrörelsen skulle den antagligen behöva byta namn till Samling för protektionism eller något liknande. Betalar du skatt i något europeiskt land eller är du fackföreningsmedlem är sannolikheten stor att du samtidigt är en passiv investerade i kravallerna i Göteborg, Genua, Prag, Seattle och Nice. Aktivisterna hoppas att du gillade deras föreställning men tycker nu att du borde jobba och betala skatt. Det kommer fler möten och någon ska betala för protesterna där också. 4

5 Skolöl i Belgien Efter ett förslag från Limburg Beer Friends i Belgien skall nu två skolor med elever i åldrarna 6-12 börja servera öl till eleverna. Ölen med alkoholstyrka 2,5% serveras vid skollunchen. Vilket utmärkt förslag! Förutom att öl är gott och näringsrikt är det dessutom hälsosammare än sockersöta, tillsatsfyllda läskedrycker och giftig mjölk. Att öl dessutom är stimulerande för studierna och att barnen får en avspänd attityd till alkohol får man se som positiva bieffekter. Personligen tror jag även att grundskolans Lapskojs skulle gjort sig betydligt bättre med en kall lager Per-Henrik Edqvist Människovärde? En gris har lika stor intelligens som ett förståndshandikappat barn, säger Zaida Catalán (mp). Efter det uttalandet kan man börja undra om inte en förståndshandikappad gris har samma intelligens som vissa miljöpartister? Grymt! Per-Henrik Edqvist I skottlinjen Snart är det slutjagat. Sveriges jägare får börja plocka svamp eller kottar istället. I alla fall om utrikesminister Anna Lind får som hon vill. För inte så länge sedan avhölls FN:s konferens UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons i New York, konferensens mål var, trots namnet, att hitta vägar för att minska mängden skjutvapen i civila händer. Dessbättre lyckades USA stoppa mer långtgående förbudskrav men om fem år kommer det att hållas en ny konferens och då vet vi inte om Bush sitter kvar och kan rädda oss från de värsta dumheterna. Ty, utan en amerikansk bromskloss kunde det gått illa. Delegaterna på konferensen var inte direkt positiva till att privatpersoner sysslade med sådant som jakt och skytte. Den irländske delegaten förklarade att Vi måste förbjuda all export av vapen till andra än stater, alla länder måste se till att hindra privat ägande av skjutvapen. FN:s generalsekreterare Kofi Annan instämde. Utrikesminister Anna Lindh likaså, även om hon valde något mindre skarpa formuleringar. I en debattartikel i Herald Tribune 30/6 förklarar hon sin syn på det hela. Hon menar vapenexport bara ska få ske till stater, inte till privatpersoner och stödjer kravet på ett moratorium på all nytillverkning, export och import av handeldvapen skulle införas, där så befanns lämpligt. Ett annat resultat av konferensen var att man enades om en deklaration om att förbjuda civila att äga vapen konstruerade för militära ändamål. Eftersom i princip alla jaktvapen har utvecklats ur militära vapen (främst sådana som användes i första världskriget) innebär förslaget ett de facto förbud mot jakt. Utan älgstudsare ingen älgjakt. Man föreslog även att flera vanliga kalibrar skulle reserveras för polisiära och militära ändamål, däribland kaliber 7,62mm vilket är den näst vanligaste för jakt i Sverige och den vanligaste i USA. Detta är dock bara rekommendationer och förslag. Hade Anna Lindh fått som hon velat hade det istället upprättats ett bindande dokument, och då hade jaktens saga varit all. Detta är inte första gången FN försöker förbjuda jakt och vapeninnehav. Vid FN: ekonomiska och sociala råds möt i Wien 1998 föreslogs en rad åtgärder för att minska vapenmängden hos civila, däribland krav på förvaring i säkerhetsskåp, högre avgifter och mer administration kring licensgivning, slumpmässiga poliskontroller av vapenägare etc. Staterna uppmanades även att starta gräsrotsinitiativ mot vapen! Alla utom den senaste har därefter drivits igenom i Sverige i och med 2000-års vapenlag. Även EU ställer liknande krav, man förordar bland annat att alla godtagbara åtgärder skall vidtas för att minska innehavet av legala civila vapen. Detta är inte de enda sätten jakten hotas på antalet arter som får jagas minskas i och med varje riksmöte. Sedan 1 juli i år får man inte längre jaga hermelin, ekorre, stjärtand, skedand, brunand, enkelbekasin och sothöna. Den traditionella jakten på morkulla avskaffades redan i och med EU-inträdet. I detta avseende har man gått längre på kontinenten; i Holland har man numera allmän jakttid på endast fem arter: fälthare, vildkanin, gräsand, ringduva och fasan. Att till exempel skjuta en räv kräver särskilt tillstånd, eventuellt domstolsutslag. I Tyskland har motsvarigheten till Naturvårdsverket föreslagit att 73 av de 96 jaktbara arterna i landet ska fridlysas. Inte ens harar skulle få jagas och inte heller grävling eller mink. I Storbritannien förbjöds 1998 allt privat innehav av handeldvapen, en ordning som regeringens särskilde utredare, hovrättsrådet Dan Fernvall, inte har några principiella invändningar emot. Bakvägen försöker regeringen att förbjuda jakten. Att få igenom ett förbud i Sveriges Riksdag torde vara svårt i dagsläget trots ett utbrett jaktmotstånd framförallt från vänsterhåll. Med FN:s och EU:s hjälp kan man dock ge sken av att kravet kommer någon annanstans ifrån och är något som vi i Sverige inte kan råda över. Med FN och EU i ryggen röstar så de svenska riksdagsledamöterna igenom nya förbud utan att knorra. Att Svenska Jägareförbundet skulle försöka göra något åt saken är att hoppas för mycket. Jägareförbundets ordförande är den socialdemokratiske före detta partisekreteraren Bo Thoresson, och han har inte direkt gjort sig känt för att försvara jägarnas rättigheter när de står i konflikt med socialdemokraternas åsikter. Inför den senaste ändringen av vapenlagen bedrev Jägareförbundet till och med lobbying för att reglerna för vapeninnehav skulle skärpas. Bland annat krävde man, vilket regeringen glatt accepterade, förbud mot hagelgevär med kolv av plast. Den enda praktiska skillnaden mellan plastkolv och en traditionell kolv av valnöt är att den senare är dyrare och mindre hållbar, samt av många anses som mer estetiskt tilltalande. Vem utom tillverkarna av valnötskolvar är betjänta av sådana regler? Trots att jaktmotståndet är utbrett och både EU, FN och den svenska regeringen har förbud mot jakt och vapeninnehav på programmet är det få som opponerar sig. Snart är vi i samma situation som holländare och engelsmän, men ska vi verkligen vänta tills dess innan vi börjar protestera? Erik Lakomaa 5

6 Ägandet av idéer AV INGEMAR NORDIN Går det att äga idéer, eller är det bara möjligt att äga de materiella manifestationerna av idéerna? Det är en frågeställning som inte enbart liberaler har att ta ställning till. Låt mig göra klart från början att frågan om immaterialrätt rör sig på minerad mark, även filosofiskt sett. Det gäller både metafysiken (vad är en idé?) och etiskt (vem har rätt till en viss idé?). Filosofin tillhandahåller en rad tänkbara förslag om vad en idé är. Man kan likt Platon tro att idéer existerar i sig själva i en värld bortom tid, rum och enskilda personer. Man kan likt materialisterna anta att endast materia existerar och att idéer och kunskap är identiska med olika tillstånd i vår hjärna. Eller man kan likt en del ontologiska pluralister anta att idéer är en emergent egenskap hos materien: en bok är förvisso ett stycke materia, men bär (pga bokstävernas sammansättning) med sig ett meningsfullt innehåll som är objektivt existerande och som är något mer än blott trycksvärta på papper. Rätten till de fysiska objekten Jag tror dock att man kan undvika många problem genom att fokusera på den materiella sidan av saken när det gäller rättigheter. Trots allt är man i liberala kretsar en ganska ense om vad som menas med att äga ett materiellt ting; en bok eller en hårddisk. Likaså är det relativt oproblematiskt vad som menas med att ha delad äganderätt till ting i termer av vad man får och inte får göra med det. Låt oss således primärt hålla oss till ting och deras användning. Naturrättsligt har upphovs- och kopieringsrättigheter sitt ursprung i äganderätten till ting och arbete. En författare som skriver en bok kan egentligen inte sägas äga innehållet annat än genom att han/hon äger det ting som skapats genom arbetet med att skriva boken. Författarens manus lämnas till förläggaren med det oftast underförstådda förbehållet att denne inte får kopiera och trycka det för försäljning förrän ett avtal gjorts upp med författaren om villkoren. När ett avtal så har slutits trycks boken upp och säljs till hugade läsare. Denna försäljning sker också med vissa förbehåll för hur boken får användas. I boken finns en deklaration om att kopieringsrätten förbehålls författare och förlag. Vad betyder det? Eftersom det vore opraktiskt att sluta individuella avtal med varje enskild bokköpare, så har deklarationen om kopieringsrätt en generell innebörd. Denna innebörd kan i och för sig variera något mellan olika länder, men den går i allmänhet ut på att säljaren förbehåller sig rätten att kopiera boken för försäljning. Brukaren kan kanske få lov att kopiera för eget bruk, han kanske får lov att kopiera mindre delar av den som citat i en egen bok eller för undervisning, etc. Men det handlar då om undantag från huvudregeln att kopieringsrätten ligger hos författare och förlag. Det är emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, att inom rättighetsliberalismens ram se något utrymme för patenträttigheter. En patenträttighet innebär nämligen till skillnad från kopieringsrätten att upphovsmannen skulle kunna få monopol på en idé som sådan. De som har producerat tingen, dvs de enskilda böckerna i det här fallet, säljer således inte hela äganderätten till bokköparna, utan blott en del. Detta begränsar den nya ägarens brukarrätt till sin bok. Producenterna säger: Varsågod, du har nu köpt en ägarandel i detta exemplar av boken som tillåter dig att göra vad som helst med den utom att kopiera den för de och de ändamålen. Detta är inte konstigare än att en bank som ger ut sedlar ger innehavaren rätt att handskas fritt med papperslapparna utom att kopiera dem eller förstöra dem. Eller att en bonde i ett fritt samhälle skulle kunna sälja en del av sin mark till en byggentreprenör men i köpekontraktet behålla vissa rättigheter vad gäller exempelvis vägar, vattenflöden och jakträttigheter. En försäljning av en bok ger köparen en lång rad bruksrättigheter: att läsa den, att använda den som växtpress, att stå på den för att nå upp till översta hyllan, osv. Men försäljningen ger inte köparen rätt att skriva av den för hand, att lägga den på en xerox-maskin eller att scanna av innehållet på en cd-romskiva. Inte ens om köparen förändrar bokens fysiska yttre försvinner kopieringsförbehållet. Köparen kanske river ut bladen, sprayar dem med genomskinlig lack och lägger dem i omvänd ordning på köksgolvet. Men om han fotograferar det fysiska resultat som då föreligger så utnyttjar han fortfarande den ursprungliga boken i denna säregna kopieringsprocess. Och det var det som han inte fick göra enligt köpeavtalet. Det är alltså producentens ursprungliga och fullständiga rätt till de skapade tingen som också ger denne friheten att sälja de brukar- och uteslutningsrättigheter som man har lust med och ingenting annat. Skulle kopieringsrätten avskaffas i ett samhälle vore det liktydigt med ett förbud för författare och förläggare att fritt förfoga över sin produkt och därmed över de villkor man vill förena med en försäljning. Det vore med andra ord liktydigt med en inskränkning av äganderätten. Patenträttigheter Det är emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, att inom rättighetsliberalismens ram se något utrymme för patenträttigheter. En patenträttighet innebär nämligen till skillnad från kopieringsrätten att upphovsmannen skulle kunna få monopol på en idé som sådan den må sedan gälla uppfinningar, upptäckter eller mönster. Ingen annan än den förste upphovsmannen skulle få lov att kommersiellt utnyttja den idé han kommit på, inte ens om andra idékreatörer kommer på samma idé helt oberoende av den förste. Som jag påpekade inledningsvis råder det delade meningar om idéers ontologiska status. Vi kan t.ex. se dem som eviga och oförstörbara objekt, som identiska med vissa materiella tillstånd i en enskild hjärna, eller som emergenta egenskaper 6

7 hos materiella medier (hjärnor, böcker, hårddiskar) med en viss autonom existens sedan de väl uppstått. Men jag ser inte hur någon av dessa filosofiska teorier skulle kunna ge stöd åt åsikten att den förste att tänka en idé skulle kunna ha monopol på den. Ingen äger solnedgången I det första fallet handlar det om att alla idéer redan finns och är oägbara på ungefär samma sätt som solnedgångar är oägbara. Några av oss upptäcker dem och kan njuta av dem närhelst de förekommer. Men ingen kan ha rätt att förhindra andra från att också se dem. Det går inte heller att sälja dem. Däremot kan vi sälja varor (t.ex. bilder) och tjänster (t.ex. resor) som förmedlar stämningar och platser som gör solnedgångarna extra njutbara. Och dessa varor och tjänster kan vi förstås äga. Enligt denna syn är idéer något som vi upptäcker snarare än skapar. Upptäckaren kan naturligtvis hålla tyst om sin upptäckt om så önskas. Denne kan också välja att förmedla sin upptäckt till andra. Men det som kan ägas och genom en äganderätt förhindra kopiering av är inte idén som sådan utan den vara (t.ex. bok) eller tjänst (t.ex. föreläsning) som används för att förmedla idén. För materialisten skulle det vara ännu svårare att tala om en äganderätt till en idé som sådan eftersom idéer enligt dennes åsikt inte är något annat än materiella egenskaper eller processer. Det finns bara ting, och det finns inget annat som existerar i sig. Följaktligen är också det man kan ha äganderätt till bara materiella ting, och allt som kan regleras genom äganderätten är bruket av ting. Men om två oberoende uppfinnare råkar producera samma slags ting från materia de äger, och utan att den ene olovligen har använt den andres uppfinning för produktionen av sin egen, så finns det uppenbarligen inget som förhindrar att båda kan göra precis vad de vill med sina ägodelar. Alla påståenden om att den senast skapade uppfinningen materialiserar någon idé som på något sätt ägs av skaparen till den första framstår som falskt, eller som nonsens, för den sanne materialisten. Inte heller det sista alternativet ger något vidare utrymme för ägandet av idéer, även om vi här på ett meningsfullt sätt skulle kunna tala om både idéer i sig och om att dessa idéer är skapade av någon. Antag att Mr Watts förbättringar ( ångmaskinen ) av Newcomenmaskinen strax därpå blivit parallellt påhittade av en Herr Witt i Tyskland. Principerna för ångmaskinen fanns då i någon mening redan då Herr Witt kom att tänka på samma principer. Frågan är nu i vad mån Mr Watt kan sägas äga principerna som sådana? James Watt fick som bekant sig tillerkänt ett 30-årigt monopol på sin uppfinning. Låt mig kort gå igenom processen. Vid en viss tidpunkt uppstår en idé i Watts hjärna som han sedan materialiserar i form av en maskin. Så länge idén blott är en tanke så är den en emergent egenskap i Watts hjärna, och Watt äger förstås både sin hjärna och de egenskaper som finns där. Han kan t.ex. utöva sin äganderätt genom att vägra att förmedla sina insikter till andra. Ingen annan kan ha rätt att tilltvinga sig hans idéer genom att tvinga honom att tala, skriva eller bygga något. Hans äganderätt till det han har i huvudet är absolut och okränkbart. Det betyder samtidigt att han också har rätt att, om han så vill, faktiskt tala, skriva och bygga saker i enlighet med sina tankar. Men samma resonemang måste rimligen också då gälla Herr Witt. Herr Witt, som alltså överhuvudtaget inte hört talas om Mr Watt, äger också de tankar som han har i sitt huvud. Hans handlingar att bygga en maskin efter eget huvud involverar inte det tankearbete som Watt utfört eller dennes maskin. Det finns ingenting som är taget från Watt. Så hur kan Witt göra sig skyldig till någon stöld från Watt? I brist på några hållbara argument för motsatsen blir min slutsats därför att patenträttigheter inte är förenliga med en rättighetsliberalism. Kopieringsrätt är legitim, patenträtt är det inte. Komplikationer Det kan kanske låta som om skillnaden mellan kopieringsrätt och patent enkelt låter sig beskrivas som en skillnad mellan en hantering av materiella ting å ena sidan och skyddet av idéer å den andra. Och den skillnaden finns, men den är inte helt okomplicerad. Trots allt så är ofta själva syftet med kopieringsrätten att skydda just en idé. Kopieringsrätten uttrycks i allmänhet i termer av att innehållet i t.ex. en bok inte får återges utan författarens medgivande. Om exempelvis Watt beskriver sin uppfinning i ord, publicerar det och förbjuder en kopiering av artikeln, så hindrar ju inte det att vilken läsare som helst använder beskrivningen för att göra en likadan ångmaskin. Läsaren är inte intresserad av att kopiera artikeln för egen utgivning, utan han använder beskrivningen för att använda innehållet i den för sin egen konstruktion. Eller antag att Watt säljer sina maskiner med förbudet att använda dem för kopiering, men att en köpare A sätter sig ned och beskriver hur maskinen fungerar och att en annan person B läser vad A har skrivit och rekonstruerar Watts arbete utan att ens ha sett maskinen. Varken A eller B har då använt Watts maskin för en direkt kopiering. Om det skall vara någon poäng med ett kopieringsförbehåll måste det därför utformas lite mer sofistikerat än att bara vara ett förbud mot direkt kopiering av det fysiska tinget. Men det kan fortfarande uttryckas som en inskränkning i hur man använder tinget. Ett kopieringsförbehåll kan uttryckas som ett förbud mot att med tinget som källa, eller med hjälp av tinget, återge innehåll eller principerna för dess funktion. Dvs, att man inte får använda tinget för att förmedla vissa idéer. Notera dock att det primärt handlar om tinget och hur det får utnyttjas. Det handlar inte, som om det vore fråga om ett patent, om att förbjuda visst användande av idéerna som sådana, alldeles oberoende av varifrån de som har dem har fått dem ifrån. En del kanske skulle vilja invända att detta inskränker yttrandefriheten, att vi i och med att vi köper en bok eller en uppfinning blir ålagda en viss tystnadsplikt. Och en slags tystnadsplikt är det förvisso. Men å andra sidan står det oss också fritt att innan vi köper något själva komma på vilka idéer vi vill, och att förmedla dem fritt om vi så önskar. I allmänhet så är ju situationen den att vi helt enkelt inte har idéerna tillgängliga förrän vi genom vårt köp tar del av upphovsmannens arbete. Vi har inte idéerna själva, men vi erbjuds att med vissa förbehåll komma i åtnjutande av de ting som materialiserar dem. Så jag ser inte vari kränkningen av vår yttrandefrihet skulle ligga om författaren/uppfinnaren inte vill att vi som frivilliga köpare och användare ska använda dennes arbete för direkt eller indirekt kopiering. En annan komplikation rör hur och när vi faktiskt mottar ett ting med kopieringsrätt. Ty att ta emot ett sådant ting innebär ju att vi samtidigt accepterar de restriktioner som följer med. Innebär varje innehav eller bruk av ett kopieringsskyddat ting att vi exempelvis åläggs en viss form av begränsad tystnadsplikt? Om en ny produktidé, eller de tekniska principerna för en ny apparat, plötsligt kastas på oss via internet, radio och TV, eller via stora annonspelare på stan, blir vi då plötsligt förhindrade att själva använda oss av dessa idéer? Jag gissar att just denna fråga kan vålla dispyter mellan upphovsmän och konsumenter. Låt mig emellertid föreslå en lösning: Grundprincipen måste vara att mottagandet av en vara eller tjänst skall vara frivillig. Normalt uttrycks denna frivillighet med 7

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Liberalism eller anarki?

Liberalism eller anarki? Liberalism eller anarki? Sammanfattning: Den här artikeln kritiserar anarkismen och förklarar att det verkligt liberala statsskicket är detsamma som nattväktarstaten. Den förklarar också hur staten kan

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Internationell Politik

Internationell Politik Internationell Politik 733G20 Jensen Emma, Johnsson Gustav, Juholt Anton, Järneteg Anna, Kant Albertina 2012-05-22 Inledning Miljön debatteras ständigt och avtal för att minska utsläppen stiftas mellan

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump...

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump... Innehåll kapitel 1 Spelets regler... 5 kapitel 2 Slump... 31 kapitel 3 Tid... 49 kapitel 4 Konventioner.... 77 kapitel 5 Ömsesidighet... 95 kapitel 6 Information... 117 kapitel 7 Auktioner... 135 kapitel

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort?

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort? Kan vi handla omoraliskt mot Ska vi kvotera för jämställdhet? Är det rätt eller fel med abort? djur och natur? Bör vi äta kött? Är det någonsin rätt att döda en annan människa? Hur mycket pengar bör vi

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan NÀTJURIDIK Lag och ràtt pâ Internet Andra upplagan Thomas Carlén-Wendels Norstedts Juridik AB Fôrord 5 Fôrkortningar och akronymer 12 1. Inledning 15 Litteratur 16 2. Internet-termer 19 3. Vad àr Internet

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Diskursens makt - en presentation Bengt-Åke Wennberg Den typ av kunskaper det här är fråga om verkar inte spridas genom enkel förmedling av teorier och modeller.

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer