Brf Portikhuset, Bergavägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Portikhuset, Bergavägen"

Transkript

1 B r f P o r t i k h u s e t Å K E R S B E R A

2 Brf Portikhuset, Bergavägen Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: Hiss finns Hiss: Ja Byggår: 2013 Sms:a till så får du objektbeskrivningen i din mobil. Kontakta oss för ytterligare information. Var vänlig respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning. Detta dokument är en objektbeskrivning. Sara Strand Franchisetagare, Fastighetsmäklare Telefon: Mobil:

3 Stora ytor med härlig rymd och vackra golv

4

5

6

7 ARAE UNDER HUSET

8 POO YM

9 O b j e k t s b e s k r i v n i n g B r f P o r t i k h u s e t - e t t e x k l u s i v t b o e n d e m i t t i c e n t r u m f ö r s å v ä l u n g s o m g a m m a l! t u l l a r n a. I g a t u p l a n e t p l a n e r a s f ö r b u t i k e r o c h i n o m h u s e t f i n n s d e s s u t o m e n m ä n g d f i n a f a c i l i t e t e r. 3 3 s t l ä g e n h e t e r f ö r d e l a t p å : 9 s t 2 : o r p å c a m 1 9 s t 3 : o r p å c a m s t 3 : o r p å c a m 1 5 s t 4 / 5 : o r p å c a m 1 j u s a ö p p n a p l a n l ö s n i n g a r m e d e x k l u s i v a m a t e r i a l v a l d ä r a r k i t e k t e n d e l a t l ä g e n h e t e n i e n u m g ä n g e s d e l o c h e n s o v d e l. B E S K R I V N I N E x k l u s i v t b o e n d e T o p p s k i c k H i s s C e n t r a l t l ä g e s å v ä l u n g s o m g a m m a l! V ä l r e n o m m e r a d e P o r t i k h u s e t e r b j u d e r u n i k a h e m a v b ä s t a k v a l i t e t, g i v e t v i s m e d s a m m a a n v ä n d a f ö r b e s ö k a v s l ä k t o c h b e k a n t a. l j u s a ö p p n a p l a n l ö s n i n g a r o c h g e n e r ö s t h ö g a s t a n d a r d s o m i d e n p o p u l ä r a f ö r s t a e t a p p e n. F ö r u t o m e x k l u s i v a m a t e r i a l v a l A r k i t e k t u r e n ä r e n b l a n d n i n g a v S t o c k h o l m s i n n e r s t a d s f i n n s e n r e l a x a v d e l n i n g m e d p o o l, g y m o c h b a s t u. V i d a r e e n v a c k r a h u s d ä r d e n s p ä n n a n d e p o r t i k e n g e r h u s e t d e n g r ö n i n n e r g å r d o c h g a r a g e u n d e r h u s e t s o m h a r h i s s u p p t i l l a l l d e l e s u n i k a k a r a k t ä r e n. d i t t v å n i n g s p l a n. S a m t l i g a l ä g e n h e t e r h a r b a l k o n g e l l e r t e r r a s s. P o r t i k h u s e t e r b j u d e r e t t b e k v ä m t, p r a k t i s k t o c h t r y g g t j u s p u t s a d f a s a d m e d v ä l k o m n a n d e e n t r é e r f r å n s å v ä l g a t a b o e n d e u t ö v e r d e t v a n l i g a. ä g e n h e t s s t o r l e k a r n a i e t a p p 2 ä r s o m g å r d. I n g a l ä g e n h e t e r l i g g e r p å g a t u p l a n. E t t f ö r r å d f r å n c a 4 6 t i l l m 1 f ö r d e l a t p å 2 t i l l 5 r o k. P o r t i k h u s e t h a r i n g å r t i l l v a r j e l ä g e n h e t, v i s s a h a r ä v e n u t e f ö r r å d p å e t t h ö g t l ä g e, b å d e c e n t r a l t o c h o s t ö r t, p å b a r a n å g o n m i n u t s b a l k o n g e n. p r o m e n a d v ä g f r å n d e t u t b y g g d a c e n t r u m e t m e d b l a r e s t a u r a n g e r, m o d e b u t i k e r, m a t a f f ä r e r o c h R o s l a g s b a n a n. Ä v e n n ä r h e t t i l l H a c k s t a f r i l u f t s o m r å d e o c h s p o r t a r e n o r. A D R E S S K O M M U N M M B o s t a d s r ä t t s l ä g e n h e t, B r f P o r t i k h u s e t, B e r g a v ä g e n Å k e r s b e r g a. V å n i n g s p l a n : H i s s f i n n s. B e l ä g e n i Ö s t e r å k e r k o m m u n, Ö s t e r å k e r - Ö s t r a R y d f ö r s a m l i n g. S a m t l i g a l ä g e n h e t e r i e t a p p 2 h a r b a l k o n g i v ä s t e r l ä g e o c h d e f l e s t a h a r ä v e n ä n n u e n b a l k o n g e l l e r u t e p l a t s i ö s t e r m o t d e n v a c k r a i n n e r g å r d e n. P å d e n b i l f r i a i n n e r g å r d e n k o m m e r d e t a t t s k a p a s e n s p ä n n a n d e b a r n v ä n l i g t r ä d g å r d s o m a n g r ä n s a r t i l l d e t h ö g t b e l ä g n a a l l m ä n n i n g e n. I h u s e t f i n n s ä v e n e n r e l a x a v d e l n i n g m e d p o o l, b a s t u o c h g y m f ö r s k ö n r e k r e a t i o n. E t t s ä k e r t g a r a g e u n d e r h u s e t s o m h a r h i s s u p p t i l l d i t t v å n i n g s p l a n f ö r h ö j e r b o e n d e k v a l i t e t e n E t a p p 2 i P o r t i k h u s e t - e t t e x k l u s i v t b o e n d e m i t t i c e n t r u m f ö r y t t e r l i g a r e e t t s t e g. D e t k o m m e r d e s s u t o m a t t f i n n a s e n ö v e r n a t t n i n g s l ä g e n h e t s o m f ö r e n i n g s m e d l e m m a r k a n R e j ä l a t a k h ö j d e r p å u p p t i l l 3, 5 m e t e r, h ö g a f ö n s t e r o c h m e d f ö n s t e r å t f l e r a v ä d e r s t r e c k. D e f l e s t a l ä g e n h e t e r n a h a r t v å u t e p l a t s e r : e n m o t g å r d e n o c h e n m o t g a t a n. T R Y H E T S P A K E T I s a m b a n d m e d b o k n i n g e r b j u d e r S v e n s k F a s t i g h e t s f ö r m e d l i n g e t t T r y g g h e t s p a k e t s o m ä r s p e c i e l l t B r f P o r t i k h u s e t u p p f ö r s a v M B A o c h r i t a s a v d e n p r i s b e l ö n t a f r a m t a g e t f ö r a t t t r y g g a f ö r s ä l j n i n g e n a v E r t n u v a r a n d e S ö d e r g r u p p e n - e t t f r u k t s a m t s a m a r b e t e v i l k e t l e t t t i l l e n f ö r b o e n d e. o m r å d e t n y, m o d e r n s t a d s b e b y g g e l s e m e d h ä r l i g k v a r t e r s k ä n s l a a v s å d a n t s l a g s o m a n n a r s h i t t a s i n o m B y g g m ä s t a r e : P e r B l o m s t e r, M B A M ä k l a r e : S v e n s k F a s t i g h e t s f ö r m e d l i n g,

10 S T O R E K T I T R Ä D E B o s t ä d e r i f l e r a o l i k a s t o r l e k a r o c h u t f ö r a n d e n, i e t a p p 2 P rfe rl å ni n f l y t t s e n s o m m a r e n t i l l m 1 f ö r d e l a t p å 2 t i l l 5 r o k. O b s e r v e r a a t t d e n e x a k t a s t o r l e k e n i n t e ä r u p p m ä t t. N U V A R A N D E Ä A R E M B A E n t r e p r e n a d A B. I N F O R M A T I O N O M F Ö R E N I N E N B r f P o r t i k h u s e t. R E F N R D S S A l l m ä n t o m f ö r e n i n g e n : I f ö r e n i n g e n b y g g e r M B A e n r e l a x a v d e l n i n g m e d s w i m m i n g p o o l, b a s t u o c h g ä s t l ä g e n h e t. a r a g e t u n d e r h u s e t h a r e n h i s s s o m t a r d i g u p p t i l l d i t t K o n t a k t a o s s f ö r y t t e r l i g a r e i n f o r m a t i o n. V a r v ä n l i g v å n i n g s p l a n. I n n e r g å r d e n m e d s i t t s k y d d a d e l ä g e b l i r e n b ir le fs rp ie k t e r a s ä l j a r e n s ö n s k e m å l o m a t t b o k a t i d m e d o s s f ö r o a s m e d p a r k m i l j ö, m i t t i c e n t r a l a Å k e r s b e r g a! P o r t i k h u s e tv i s n i n g. e r b j u d e r e t t b e k v ä m t, p r a k t i s k t o c h t r y g g t b o e n d e u t ö v e r dd e t t a d o k u m e n t ä r e n o b j e k t b e s k r i v n i n g. v a n l i g a. E M E N S A M H E T S A N Ä N I N A R D e t f i n n s g e m e n s a m h e t s a n l ä g g n i n g m e d p o o l, g y m o c h b a s t u. a r a g e u n d e r h u s e t, ö v e r n a t t n i n g s l ä g e n h e t, c y k e l - o c h k ä l l a r f ö r r å d s a m t s n i c k a r h ö r n a. E K O N O M I, M Å N A D S A V I F T M M B o s t a d s r ä t t e n ä r i n t e p a n t s a t t. U P P Å T E S E F O R M B o s t a d s r ä t t. T V A n s l u t e n t i l l f i b e r, s t a n d a r d u t b u d i n g å r i m å n a d s a v g i f t e n. I N T E R N E T A N S U T N I N F i b e r f ö r s n a b b t b r e d b a n d o c h I P - t e l e f o n i. Ö V R I T P o r t i k h u s e t l i g g e r v ä l d i g t c e n t r a l t m e d n ä r h e t t i l l a l l t ä n k b a r s e r v i c e s å s o m b a n k, s j u k h u s, b u t i k e r, r e s t a u r a n g e r o c h k o l l e k t i v t r a f i k. T i l l R o s l a g s b a n a n v a r s l i n j e g å r i n t i l l S t o c k h o l m s ö s t r a m e d s t o p p i b l. a T ä b y c e n t r u m o c h M ö r b y ä r d e t b a r a n å g r a m i n u t e r s p r o m e n a d. P o r t i k h u s e t h a r o c k s å n ä r h e t t i l l f r i l u f t s o m r å d e m e d e l l j u s s p å r o c h s p o r t a n l ä g g n i n g a r. P o r t i k h u s e t ä r b e l ä g e t e t t s t e n k a s t f r å n Å k e r s b e r g a c e n t r u m o c h l i g g e r ä n d å a v s k i l t f r å n t r a f i k o c h c e n t r u m b e b y g g e l s e v i l k e t m e d f ö r e t t l u g n t o c h t r y g g t b o e n d e m e d i n n e r g å r d e n s o m e n p a r k l i k n a n d e o a s. B o s t ä d e r n a i e t a p p 2 k o m m e r s a m t l i g a a t t b y g g a s u t m e d B e r g a v ä g e n. P l a n e r a d b y g g s t a r t : v å r e n I n f l y t t n i n g e t a p p 2 : s e n s o m m a r e n

11 Från Bergavägen Från innergården Reviderad Brf Portikhuset etapp 2

12 Reviderad Trädgårdsplanet - plan 2 takhöjd 2.55 tr nr Namn rok yta Insats kr avgift bok Trapphus E E E11 Nässlingen E12 undö X E13 Örsö X Trapphus F F F11 Nässlingen X F12 undö X F13 Örsö Trapphus 11 Nässlingen undö X 13 Fåglarö X etapp 1 E F13 F12 F11 E13 E12 m2 86 m 2 FÅARÖ UNDÖ NÄSSINEN ÖRSÖ UNDÖ NÄSSINEN ÖRSÖ UNDÖ 46 m m 2 61 m 2 84 m 2 61 m 2 NÄSSINEN Reviderad Brf Portikhuset etapp 2

13 FÅARÖ UNDÖ NÄSSINEN ÖRSÖ UNDÖ NÄSSINEN ÖRSÖ UNDÖ NÄSSINEN 46 m 2 62 m2 84 m 2 61 m 2 84 m 2 61 m 2 86 m 2 Plan 3 takhöjd 2.55 tr nr rok yta Insats kr avgift bok Trapphus E E E21 Nässlingen E22 undö X E23 Örsö X Trapphus F F F21 Nässlingen F22 undö X F23 Örsö X Trapphus 21 Nässlingen undö X 23 Örsö etapp 1 23 ÖRSÖ UNDÖ NÄSSINEN F23 ÖRSÖ 84 m 2 F22 UNDÖ 61 m 2 F21 NÄSSINEN E23 ÖRSÖ E22 UNDÖ NÄSSINEN 83 m 2 64 m 2 86 m 2 86 m 2 84 m 2 61 m 2 86 m 2 Reviderad Brf Portikhuset etapp 2

14 23 ÖRSÖ UNDÖ NÄSSINEN F23 ÖRSÖ 84 m 2 F22 UNDÖ 61 m 2 F21 NÄSSINEN E23 ÖRSÖ E22 UNDÖ NÄSSINEN 83 m 2 64 m 2 86 m 2 86 m 2 84 m 2 61 m 2 86 m 2 Paradplanet - plan i takhöjd tr nr rok yta Insats kr avgift bok Trapphus E E E31 SIARÖ 3-4 rok X E32 undö X E33 Örsö X Trapphus F F F31 SIARÖ 3-4 rok X F32 undö F33 Örsö X Trapphus 31 SIARÖ 3-4 rok X 32 undö Örsö etapp 1 E F33 F32 F31 E33 E32 64 m 2 96 m 2 ÖRSÖ UNDÖ SIARÖ ÖRSÖ UNDÖ SIARÖ ÖRSÖ UNDÖ 83 m 2 96 m 2 84 m 2 61 m 2 96 m 2 84 m 2 61 m 2 SIARÖ Reviderad Brf Portikhuset etapp 2

15 E F33 F32 F31 E33 E32 64 m 2 96 m 2 ÖRSÖ UNDÖ SIARÖ ÖRSÖ UNDÖ SIARÖ ÖRSÖ UNDÖ 83 m 2 96 m 2 84 m 2 61 m 2 96 m 2 84 m 2 61 m 2 SIARÖ Kungsplanet - plan 5 Upp till ca 4 m i takhöjd möjlighet till öppen spis tr lgh nr rok yta Insats kr avgift bok Trapphus E E E41 Söderön 3-4 rok X E42 Arnö 4-5rok X Trapphus F F F41 Aspön 4-5 rok X F42 Huvön 4-5 rok X Trapphus 41 Mjölkö 4-5 rok X 42 ångören 4-5 rok X etapp 1 E F42 F41 E m 2 ÅNÖREN MJÖKÖ HUVÖN ASPÖ ARNÖ m 121 m 107 m m2 SÖDERÖN Reviderad Brf Portikhuset etapp 2

16 E 1 1, F 1 1, 1 1 N Ä S S I N E N 3 R K c a 8 5 m 2 UTEPATS S KÖK SK F K TRAPPHUS E () U/MU WC SKAFF TVÄTT VARDASRUM RUM 2 BAKON KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

17 E 1 1 m f l N Ä S S I N E N a l t. 3 R K c a 8 5 m 2 10 m 2 KÖK 16 m 2 13 m 2 SK F K () U/MU TP VARDASRUM RUM m 10 m2 8 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

18 E 1 2, E 2 2, E 3 2, F 1 2, F 2 2, F 3 2 U N D Ö 2 R K c a 5 9 m 2 TRAPPHUS E SKAFF F K U/MU 11 m VARDASRUM 20 m 2 KÖK 12 m 2 typ BAKON 7 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

19 E 1 3, F 1 3 Ö R S Ö 3 R K c a 8 3 m 2 UTEPATS 23 m 2 VARDASRUM KÖK 12 m 2 24 m 2 14 m 2 F K U/MU WC SK F K RUM 2 11 m 2 VARDASRUM BAKON 6 m 2 BAKON KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

20 E 2 1, F 2 1, 2 1 N Ä S S I N E N 3 R K c a 8 5 m 2 BAKON 10 m 2 TRAPPHUS E KÖK 16 m 2 13 m 2 typ SK F K () U/MU WC SKAFF TVÄTT VARDASRUM RUM 2 20 m 2 10 m BAKON 7 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

21 E 2 3, E 3 3, F 2 3, F 3 3 Ö R S Ö 3 R K c a 8 3 m 2 BAKON 8 m VARDASRUM KÖK 12 m 2 24 m 2 14 m 2 typ F K U/MU WC 280 F K RUM 2 11 m 2 11 m 2 VARDASRUM 20 m BAKON 6 m 2 BAKON 7 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

22 UT E 3 1, F 3 1, 3 1 S I A R Ö 4 R K c a 9 5 m 2 BAKON 8 m 2 UT 250 RUM 3 9 m 2 TRAPPHUS E KÖK 16 m 2 13 m 2 typ SK F K () U/MU WC SKAFF TVÄTT F K U/MU KÖK VARDASRUM RUM 2 20 m 2 10 m 2 typ 2 UT BAKON 7 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

23 UT E 3 1, m f l S I A R Ö a l t. 4 R K c a 9 5 m 2 BAKON 8 m 2 UT RUM 3 KÖK SK F K () U/MU WC TVÄTT VARDASRUM UT BAKON 7 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

24 E 4 1 S Ö D E R Ö N 4-5 R K c a m 2 BAKON 6 m KÖK 9 m 2 typ MATRUM 2 15 m 11 m2 U/MU F K TRAPPHUS E () TVÄTT TVÄTT (BK) VARDASRUM RUM 3 34 m 2 11 m 2 (RUM 3) TERRASS 21 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

25 E 4 2 A R N Ö 4-5 R K c a m 2 BAKON 8 m m 2 KÖK 19 m 2 typ RUM 3 10 m 2 U/MU K F TRAPPHUS E BAD TVÄTT (BK) RUM 2 10 m 2 VARDASRUM 36 m 2 (RUM 4) RUM 3 11 m 2 TERRASS 25 m KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

26 F 4 1 A S P Ö 4-5 R K c a m 2 BAKON 6 m 2 RUM 2 9 m 2 TRAPPHUS F F K KÖK 15 m 2 12 m 2 typ 8 U/MU m 2 5 m 2 TVÄTT (BK) (RUM 4) VARDASRUM (RUM 3) 46 m 2 RUM 2 10 m 2 TERRASS 21 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

27 F 4 2 H U V Ö N 4-5 R K c a m 2 BAKON 8 m 2 KÖK RUM 3 13 m 2 19 m 2 10 m 2 U/MU K F TRAPPHUS F BAD TVÄTT (BK) RUM 2 10 m 2 VARDASRUM 36 m 2 (RUM 4) TERRASS 25 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

28 1 2 U N D Ö 3 R K c a 6 3 m 2 TRAPPHUS 9 m 2 F K U/MU VARDASRUM KÖK 13 m 2 21 m 2 12 m 2 SKAFF BAKON 8 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

29 1 3 F Å A R Ö 2 R K c a 4 7 m 2 UTEPATS K/F VARDASRUM / KÖK 26 m typ m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

30 2 2, 3 2 U N D Ö 3 R K c a 6 4 m 2 TRAPPHUS WC RUM 2 11 m 2 F K U/MU VARDASRUM KÖK 13 m 2 21 m 2 12 m 2 SKAFF BAKON 8 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

31 2 3, 3 3 Ö R S Ö 3 R K c a 8 2 m 2 BAKON 9 m m 2 VARDASRUM VARDASRUM KÖK 38 m 2 KÖK typ U/MU K F WC RUM 2 RUM 2 11 m 2 BAKON 6 m 2 F K U/MU VARDASRUM KÖK 13 m 2 21 m 2 12 m 2 BAKON 8 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

32 4 1 M J Ö K Ö 4-5 R K c a m 2 BAKON 6 m 2 KÖK MATRUM 9 m m 11 m2 U/MU F K 13 m 2 SK SK TRAPPHUS TVÄTT TVÄTT BK RUM 2 VARDASRUM (RUM 3) 11 m 2 32 m 2 RUM 2 10 m 2 TERRASS 21 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

33 4 2 Å N Ö R E N 4-5 R K c a m 2 SK BAKON 9 m 2 KÖK K U/MU F K F SK U/MU 350 KÖK 15 m 2 typ 9 MATRUM 19 m 2 RUM 3 11 m U/MU (BK) TRAPPHUS TVÄTT 13 m 2 VARDASRUM 38 m 2 (RUM 4) RUM 2 11 m 2 TERRASS 29 m 2 KPH = KAPPHYA = ARDEROB = INNESKÅP K/F = KY-FRYS K = KYSKÅP F = FRYS TM = TVÄTTMASKIN TT = TORKTUMARE TP = TVÄTTPEARE = ENTRA = FÖRRÅD = KÄDKAMMARE (BK) = BRASKAMIN TIVA = VÄ TIVA N m alla ytor är preliminära förändringar kommer att ske MBA förbehåller sig rätten till ändringar PORTIKHUSET etapp 2 BERAVÄEN Ö s t e r å k e r

34 sid 1 (4) En trygg bostadsaffär bostadsrätt Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och priset. Avtalet ska skrivas under av både säljaren och köparen. Ett överlåtelseavtal där alla formkrav är uppfyllda är ett bindande avtal som köpare eller säljare inte utan vidare ensidigt kan ångra. Svävarvillkor Villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet, måste tas med i avtalet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen har möjlighet att frånträda köpet om köparen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen har rätt att låta en besiktningsman besiktiga lägenheten innan köparen blir definitivt bunden av köpet. För säljarens del kan villkoret handla om att säljaren vill få tid på sig att köpa en ny bostad att flytta till. En sista dag anges alltid till vilken villkoret ska gälla. Köpet hålls svävande till dess att villkoret är uppfyllt eller sista dagen passerats. Om svävarvillkor ska finnas i avtalet eller inte är en del av förhandlingen mellan parterna. En säljare som kan välja mellan en köpare, som kräver t ex ett besiktningsvillkor och en annan köpare som inte har det kravet, kan komma att välja den senare köparen om förutsättningarna i övrigt är lika. Energideklaration Enligt lag ska säljaren av en bostadsrätt uppvisa den senast upprättade energideklarationen avseende bostadsrättsföreningens byggnad för spekulanter och överlämna en kopia till köparen. Säljaren ska även ange uppgift om byggnadens energiprestanda vid annonsering. Om det inte finns någon energideklaration för bostadsrättsföreningens byggnad är varken säljaren eller köparen skyldig att se till att en sådan upprättas. Medlemskap i föreningen Om köparen inte sedan tidigare är medlem i bostadsrättsföreningen måste köparen ansöka om medlemskap hos föreningens styrelse. Medlemskapet medför både rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsinnehavaren. Köpet är beroende av att styrelsen beviljar köparen medlemskap i föreningen och blir bindande först när villkoret är uppfyllt. Vägras köparen medlemskap i föreningen har köparen rätt att överklaga beslutet till hyresnämnden. Det är dock vanligt förekommande att parterna avtalar om att säljaren ändå har rätt att begära att köpet ska återgå om köparen vill överklaga beslutet om medlemskap. Anledningen till att säljaren i dessa situationer ofta vill kunna begära att köpet återgår är att prövningen i hyresnämnden kan dra ut på tiden. Fast och lös egendom En bostadsrätt är lös egendom och det är köplagens regler som tillämpas vid en överlåtelse av en bostadsrätt. När det gäller tillbehör finns det dock ingen vägledning i köplagen om vad som hör till den lägenhet som bostadsrätten omfattar. Nedan redovisas därför istället vad som gäller enligt jordabalkens regler vid överlåtelse av fastigheter. Även om bostadsrätten är lös egendom kan man få vägledning i vad som hör till lägenheten i jordabalkens regler. I jordabalken definieras vad som är fast egendom. Det som inte är fast egendom anses vara lös egendom. Fast egendom (fastighet i dagligt tal) är själva marken och, i normalfallet, byggnader på marken. En fastighet kan även vara tredimensionell d v s avgränsad i höjd och djupled. I dessa fall rör det sig oftast om en ägar-lägenhetsfastighet, där själva lägenhetsutrymmet utgör en egen fastighet. Ingår hatthyllan i köpet? Även tillbehör kan vara fast egendom. Om tillbehören är fast egendom ska dessa ingå i köpet. Tillbehören kan antingen vara tillbehör till fastigheten eller till byggnaden. Exempel på byggnadstillbehör är t ex badkar, duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV-antenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatthylla och porttelefon etc. Säljare och köpare kan dock alltid tillsammans bestämma vad som ska ingå eller inte ingå i ett köp. Man kan alltså avtala om att egendom som är tillbehör inte ska ingå eller att lös egendom ska ingå i köpet. Om det t ex finns en tvättmaskin i bostaden kan köparen räkna oktober 2012

35 sid 2 (4) med att den lämnas kvar eftersom den enligt lag är ett tillbehör. Om säljaren däremot vill ta med sig tvättmaskinen måste han innan köpet informera köparen om det och detta bör även dokumenteras i avtalet. Samma sak gäller om t ex köparen inte vill ha säljarens tvättmaskin, då måste det tas med i avtalet. I annat fall kan inte köparen i efterhand kräva att säljaren tar bort tvättmaskinen. Har lägenheten delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de delarna som är renoverade jämfört med vad lägenhetens ålder i övrigt ger anledning till. Det är omöjligt att beskriva normal standard och vad som är normala åldersförändringar. Först när lägenheten har betydligt lägre standard än vad köparen haft anledning att räkna med är felet att betrakta som ett fel i köprättslig mening. Ansvaret för fel i bostaden I samband med ett köp av en bostadsrätt kan det ibland uppstå diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta eventuella skador eller andra fel som upptäcks i bostadsrätten. Om man inte kan komma överens om det så ger lagen vägledning. För bostadsrätter är det köplagen som gäller. Undersökningsplikt upplysningsplikt Enligt köplagen övergår risken för en vara på köparen först vid avlämnandet. Vi föreslår dock att köpare och säljare i en bostadsrättsaffär avtalar om att den huvudsakliga risken övergår på köparen då överlåtelseavtalet skrivs under. Detta innebär att bostaden köps i det skick den faktiskt befinner sig i på avtalsdagen. För att skydda sig måste köparen göra en noggrann undersökning av bostaden. Detta brukar kallas köparens undersökningsplikt. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren inte göras ansvarig. En köpare måste flytta på skrymmande möbler och lyfta på gardiner och mattor för att undersöka ytskikten på golv och väggar. För bostadsrätter bör särskild uppmärksamhet ägnas fuktskador i kök och badrum. Upptäcker köparen vid sin undersökning tecken på fel i bostaden eller är den över huvudtaget i sådant skick, att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökning. En köpare kan inte förvänta sig mer än att en lägenhet har en normal standard. Alla delar av lägenheten har en begränsad teknisk livslängd. Köpare måste alltså räkna med att en lägenhet och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och bruk. Ju äldre lägenheten är desto lägre standard kan köparen förvänta sig. En köpare kan förvänta sig att olika delar av en lägenhet fungerar under dess normala tekniska livslängd. Om ett badrum är tre år gammalt har köparen rätt att förvänta sig att ytskiktet fortfarande klarar av att stå emot vatten och att fuktskador inte uppkommer. Om badrummet däremot är 30 år gammalt kan köparen kan knappast förvänta sig att badrummet fungerar felfritt. Om det finns tecken på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning. Upplysningsplikt En närliggande fråga är om säljaren måste upplysa om alla fel och brister i bostaden som han känner till. rundregeln är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta kan en säljare ändå i vissa situationer ha ett sådant ansvar om han före försäljningen känt till felet och ändå underlåtit att upplysa köparen om detta. En förutsättning för ett sådant ansvar är att bostadsrätten sålts i befintligt skick och att köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om felet samt att säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om felet kan antas ha inverkat på köpet. Det ska vidare vara fråga om ett väsentligt fel. Dolda fel De fel som säljaren kan bli ansvarig för är således sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt eller borde ha misstänkt med hänsyn till lägenhetens ålder, pris och skick. Det spelar då ingen roll om säljaren själv inte kände till felet s k dolda fel. Säljarens uttalanden Säljaren kan bli bunden av en utfästelse om lägenhetens skick. I praktiken gäller det dock enbart om han gjort en klart uttalad och specificerad utfästelse beträffande lägenheten. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden anses inte som utfästelser. Ansvarstid Säljarens ansvar för fel i en såld lägenhet upphör normalt två år efter det att köparen tillträdde lägen- oktober 2012

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C Å K E R S B E R G A Länsmansvägen 3 A, B och C Antal rum och storlek: 5 ROK, ca 133 KVM LghNr: 3A, 3B, 3C Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 1 eller

Läs mer

T j ö r n - M o s s h o l m e n A m a z o n k a j e n T j ö r n - M o s s h o l m e n K v a r t e r e t A m a z o n S m s : a 9 9 0 5 6 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t B R F A m a z o n T j ö r n - B R F A M A Z O N S m s : a 7 0 7 6 7 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g e

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

N o r d v å g B L E K E T N o r d v å g T y p : T o m t U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r i s : F r å n 5 8 5 0 0 0 0 k r S m s : a 6 3 2 8 8 t i l l 7 1 1 2 2

Läs mer

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Fastighetsmäklare Förmedlingsobjekt Utgångspris Provision/arvode Giltighetstid Innebörden av ensamrätt Överlåtelse av uppdrag Redovisning av ränta Fullmakt mm

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

INFORMATION OM BUDGIVNING

INFORMATION OM BUDGIVNING INFORMATION OM BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA!

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! en Redo för g? förä ndrin VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! Att sälja en bostadsrätt Välkomna till CarlshamnsMäklarna! CarlshamnsMäklarna är ett familjeföretag och vi som arbetar som fastighetsmäklare

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Nyrenoverad 2:a nära skidbacke Nyrenoverad skidåkarlägenhet med toppläge, utan insyn och nära backen. Sovrum med 4 bäddar, allrum med ny köksavdelning

Läs mer

KOCKSGATAN 9, 2 TR. STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr

KOCKSGATAN 9, 2 TR. STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr KOCKSGATAN 9, 2 TR STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr R STO ATS, PL UTE AVGIF T LÅG ARAGE & G USET IH 2 STOR UTEPLATS, LÅG AVGIFT & GARAGE I HUSET Välkommen till

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr WARFVINGES VÄG 7, 4 tr STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr NR Ö H D T S LJU GE ME LÄ KONG BAL 2 HÖRNLÄGE MED BALKONG MOT INNERGÅRDEN Warfvinges Väg 7 ligger inbäddad

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Fast eller lös egendom

Fast eller lös egendom Fast och lös egendom Fast eller lös egendom Det säljaren ser som personliga tillhörigheter kan vara samma saker som köparen tror följer med huset. Lär dig rätt tillvägagångssätt för att undgå konflikter.

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Spännarhyttans herrgård med sjöläge, Norberg Detta är ett unikt tillfälle att förvärva en välskött herrgård i Norberg. Har tidigare tillhört Surahammars Bruks AB. Idag privatägd. Stor trädgårdstomt med

Läs mer