Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012"

Transkript

1 Framarbetad under april augusti 2012 i samarbete mellan Lomma kommun, fastighetsägarna längs stråket samt Centrumföreningen Lommastråket.

2

3 INLEDNING - beskrivning I arbetet med att utveckla området, Lomma Centrum och Hamn, till ett nytt centrum i Lomma, LOMMASTRÅKET, har det under våren 2012 gjorts en nulägesbeskrivning. Arbetet har utförts med hjälp av representanter för näringsidkarna och fastighetsägarna längs Lommastråket, Centrumföreningen samt Lomma kommun. Fältarbete genomfördes under april månad med en fotodokumentation och en kartläggning av butiker, restauranger/caféer och annan kommersiell serviceverksamhet. Läge, ytor, verksamhet har noterats. Där inte siffror gått att få fram har bedömningar gjorts. Förutsättningar för handeln har också analyserats genom att se över tillgänglighet med parkeringsplatser och framkomlighet för fotgängare, cyklister och bussresenärer. Därefter har de olika delarna längs Lommastråket enkelt värderats med utgångspunkt från variablerna i Kolla Läget-analysen: Goda grannar/ Konkurrens/ Parkeringsmöjligheter/ Stråkintensitet/ Kollektivtrafik/ God miljö. Arbetet har gjorts för att bättre utreda förbättringspotentialer för Lommastråket dels i befintliga delar och dels möjligheter för det som kommer att byggas samt också för att få en bättre förståelse mellan de olika intressenterna (kommun näringsidkare fastighetsägare) i centrumutvecklingsarbetet. I arbetet har också ytor och antalet parkeringsplatser kvantifierats, dels nuläget samt möjligheter för framtiden. Med sammanställningen som underlag kan djupare analyser och beräkningar göras. Om 5 år kan det vara lämpligt att genomföra en motsvarande lägesbeskrivning för att tydligt se de förändringar, den förnyelses och utveckling som skett.

4 OMRÅDE: Tullhustorget/ Kajgatan/ Varvstorget/ Oscars bro Kvarter/ Gator

5 Område under uppbyggnad nära hamn och hav med en fantastisk miljö. Till största delen ett boendeområde med inslag av kommersiell verksamhet. Promenadstråk längs kajen.

6 Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Fiskboden, Båtbutiken, Åblomman, Fine Food Öresundslokaler/ Strömbergs fastighetsbyrå (plan 2), Cajeem hår & spa, Bjurfors, Lommatandläkarna, Peter Klippare, Helens fotvård Glasskiosk, Oliviera s, Café Kajg. 34, Lomma glassfabrik, Fiskboden, Fine Food Hoddor-säsongsförsäljning Ytor: Butiker ca 400 kvm (varav dagligbutiker ca 160 kvm) Restaurang/ Café Service ca 430 kvm ca 660 kvm

7 KVALITET: Goda grannar: Restauranger/Caféer/ Kiosk, kan gärna etablera några fler. Utnyttja butikslokaler till handel eller restaurangverksamhet, för många mäklare i bra lokaler. Besök hos fastighetsmäklare kan generera besök på restaurang eller café. På väg att etablera; ost/delikatess, möbler/inredning, klädaffär och thairestaurang. Konkurrens: Ingen direkt. Dock finns många frisörer och butiker för skönhetsvård i Lomma. Stärka destinationen med ett större utbud till området för att utnyttja spontanköpen. Alternativ för besök är utanför Lomma. God miljö: Området är under uppbyggnad. Mycket fin miljö vid hamn och hav med bra promenadstråk. Finns mer att åtgärda med bänkar, papperskorgar, växter, belysning. Butikerna är bra skyltade och fräscha. Anpassningen för barnvagn, rullstolar och rullatorer går att förbättra. Stråkintensitet: Under högsäsong ( sommar/ vackert väder/helger ) mycket hög intensitet med gående/cyklande, men färre bilar. Beroende på områdets karaktär är besökandefrekvensen mycket väderberoende. Många bilar stannar vid Fiskboden. Tyvärr ligger cykel/gångbana på felsida över Oscars bro, skapar inga spontan besök till butikerna där. Kollektivtrafik: Ingen i området. Avstånd till busstation mellan 300 till 700 m. Många yngre tar bussen för badresor. Parkering: Begränsade parkeringsmöjligheter längs Kajgatan och tvärgatorna till denna. Finns möjligheter att använda Varvstorget. Idag totalt 94 ppl.

8 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad, bra skyltning. Bra knytning inne/ute. Avslut på gatan mot havet. Enkel och omtyckt uteservering stora delar av året. Bilder 3 mindre bra exempel Otydligt vad hoddorna innehåller. Framsida? Mäklare på för bra läge. Butiker ena sidan, gående andra sidan, ingen parkering.

9 PLANER/MÖJLIGHETER: Karta möjliga ytor: Rosa markeringar möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1250 kvm. Typ av verksamhet: Mer restauranger och caféer stärker området. Går att komplettera med gallerier, specialbutiker med starkt varumärke både vad gäller dagligvaror som sällanköpsvaror. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR: Området håller på att byggas färdigt. De möjligheter som finns för kommersiell verksamhet i nybyggda lokaler skall tas till vara. Området är beroende av besökande till strand/ hamnpromenaden och känsligt för lämpligt väder. Ju starkare utbud ju fler besökande och från ett större omland. Viktigt att utbudet och området hålls fräscht och på topp hela tiden för att locka till nya besök.

10 Tullhustorget Cajeem hår/spa Olivera s, Öresundslokaler Kajgatan 34 Bjurfors

11 Lomma glassfabrik Hoddorna Nya lokaler byggs Fiskboden Lommatandläkarna

12 Båtbutiken Åblomman Peter Klippare, Helens fotvård Fine Food Lomma Cymko mäklare La Mare, pizzeria

13 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Kajgatan 48 ppl Oscars bro ppl Varvstorget Summa Planer/ möjlig ny parkering: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Östra delen Kajgatan Västra delen Kajgatan Oscars bro

14 OMRÅDE: Hamntorget/ Busstorget Kvarter/ Gator

15 Området mellan hamnområdet och gamla centrum. Idag inte färdigutformat. Mycket viktig länk för att hålla ihop Lommastråket och ge en tydlig helhetsbild. Ska locka till besök både mot Centrumtorget och Kajgatan.

16 INNEHÅLL: Butiker: Service: Konsum, Hemköp, Apoteket Hjärtat, Lomma Optik, Botanik Ateljén Cymko, Bibliotek, IGe:s dam & herrsalong Restaurang/ Café: Övrigt: La Mare, AqvaGott, Glassbar, Burger Star, Busshållplats, Vårdcentral Ytor: Butiker ca 2200 kvm (varav dagligvaror ca 1400 kvm) Restaurang/ Café Service ca 295 kvm ca 1030 kvm

17 KVALITET: Goda grannar: Konsum och Hemköp är de största dragarna i Lomma, men saknar omgivning idag. Gatuköket drar nytta av busstationen. Tydlig barriär mellan Hamntorget och Busstorget. Här måste skapas tydliga samband. Södra delen av Hamntorget söderut är mycket viktig för skapandet av karaktären på Lommastråket. Biblioteket är en centralpunkt i Lomma som ska utnyttjas mer. Söder om Hamntorget finns möjligheter till betydligt mer kommersiella lokaler. Konkurrens: Dagligvarubutikerna har konkurrens från köpcentra i västra Lund, Center Syd och Burlövs Center. Gatuköket har ett unikt läge. God miljö: Finns ingen tydlig miljö idag. Två typer av områden möts, nya hamnområdet och gamla centrum. Finns stora möjligheter att skapa något spännande. Stråkintensitet: Mycket biltrafik med busstorgsparkeringen/ hamntorgsparkeringen/ två stora dagligvarubutiker och genomfartsled i centrum. Här rör sig flest bilar i Lomma. Kollektivtrafik: Busstation med flera regionala linjer finns här, Malmö/Lund/Kävlinge/Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Två stora parkeringsområden; Hamntorget och Busstorget, baksidan av Konsum samt kantstensparkering på sidogator. Idag finns 167 ppl i området. Beräkning se bilaga.

18 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad som skapar intresse och nyfikenhet. Det går att dölja svåra byggnader. Tydligt vad som är utbudet. Välskött i sin bransch. Bilder 3 mindre bra exempel Lommas mittpunkt idag. Grönska anpassas efter ändamål. Förbindelselänk Hamntorget och Busstorget.

19 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1000 kvm. Typ av verksamhet: I lokalerna i norra delen är det bra med blandad verksamhet allt ifrån cykelbutik/service till klädbutik eller mindre speciallivsbutik. I området söder om Hamntorget som är möjligt att bebygga kan Lommas nya specialbutiker växa fram. Här finns också utrymme för någon restaurang eller café. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Området vid Hamntorget är den viktigaste punkten i Lomma för att binda ihop den norra och södra delen av Lommastråket. Viktigt med byggnader och öppningar som lockar till vidarerörelse, antingen mot hamnområdet eller ned mot Centrumtorget. Kvarteren söder om Hamntorget är nyckeln till hur detta ska lyckas.

20 Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Hamntorget - 54 ppl 54 Busstorget Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Tillfällig parkering i kvarteret söder om Hamntorget. Hamntorget Busstorget

21 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: HAMNTORGET/ BUSSTORGET AqvaGott Glassbar Biblioteket Konsum Burger Star Parkering Busstorget

22 Hemköp Apoteket Hjärtat Optik IG:s dam& herrfrisering Botanik Ateljén

23 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Centrumtorget Kvarter/ Gator

24 Bilder från Centrumtorget Området är under uppbyggnad. April 2012 är bara en av tre byggnader klar. Hus C byggs för fullt. De nya husen kommer att omringa själva Centrumtorget med öppningar mot Strandvägen och en mindre öppning norrut mot Busstorget, fortsättning på Lommastråket. Byggnaderna kommer att få liknande karaktär. I den färdiga byggnaden finns kommersiella lokaler i hela bottenplan. Torget används just nu för tillfällig försäljning.

25 INNEHÅLL: Butiker: Service: Hembageri, Systembolaget Handelsbanken, Carlsson s hårmode, SEB bank Restaurang/ Café: Övrigt: Hembageri Torghandel, Folktandvård (plan2) Ytor: Butiker ca 800 kvm (varav dagligvarubutiker ca 300 kvm) Restaurang/ Café Service ca 100 kvm ca 750 kvm

26 KVALITET: Goda grannar: När övriga byggnader är klara kommer två stora dagligvarubutiker tillsammans med systembolag och apotek ligga nära Centrumtorget. Detta kommer bli hjärtat för handeln i Lomma. Det ger goda möjligheter för annan detaljhandel, service och caféer att etablera sig. Förhoppningsvis kommer det handel i alla lokalerna i gatuplan. Konkurrens: Konkurrenter till dagligvarubutikerna är större matbutiker i köpcentra som Burlövs Center, Center Syd eller västra Lund. För övriga utbud blir konkurrensen ringa. God miljö: Här finns möjligheter att arbeta fram en miljö som både passar områdets verksamheter och rollen som Lommas mest besökta del. Viktigt att tillsammans arbeta med alla detaljer som markbeläggning, information/skyltar, växtlighet, papperskorgar/bänkar och belysning/ skyltning m.m. Stråkintensitet: Detta kommer att bli det mest besökta området i Lomma för alla, gående, cyklande, bilburna och de som utnyttjar kollektivtrafik. Framför dagligvarubutikerna kommer det att vara mest rörelse. Kollektivtrafik: Busstationen ligger strax norr om Centrumtorget med flera regionala linjer; Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp och med mellanstationer. Parkering: Finns parkering vid Busstorget och en ny större byggs söder om Centrumtorget. Dessutom finns kantstensparkering längs sidogator. Parkering under mark byggs för boende. Under ombyggnaden finns endast tillgång till20 ppl i området.

27 Bilder 3 bra exempel Hembageri med fik på hörnan. Butiker i hela gatuplanet. Fortsättning av Lommastråket vidare norrut. Bilder 3 mindre bra exempel Bank på hörnan vid norrsidan mot torg. Goda grannar påverkar affärsläget. Växtlig het anpassas till verksamhet.

28 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 3500 kvm. Typ av verksamhet: Kring Centrumtorget ligger de två stora dagligvarubutikerna. Dessutom finns det också Systembolag och Apotek. Detta gör området till det mest besökta och starkaste handelsområdet längs Lommastråket. Mycket goda möjligheter finns för att få andra specialvarubutiker att etablera här. Torgets möjligheter som mötesplats ska också utnyttjas. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Här gäller det att utnyttja de starka dragarna i form av de två dagligvarubutikerna. Tillgängligheten är god med korta tillfartsvägar och bra tillgång till parkering. Finns bästa möjligheter till att utveckla detta område till handelscentra i Lomma.

29 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: CENTRUMTORGET Handelsbanken Frisör Systembolaget Hembageriet SEB, Folktandvård Torghandel

30 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Centrumtorget HSB tomten Centrumgatan Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering anläggs söder om dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Parkering för boende och arbetsplatser i garage under fastigheten. Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Norra delen Centrumtorget Södra delen Centrumtorget

31 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Vegagatan Kvarter/ Gata

32 Vegagatan har ett stort utbud av handel och service. Den mest intensiva handelsgatan idag i Lomma. Fastigheterna något slitna men har börjat renoveras. Flera mindre företag startar sin verksamhet här.

33 INNEHÅLL: Butiker: Service: Ali Frukt & Grönt, Abc järn & bygg Fitness 24/7, Lady Lounge, Petras hudvård, Frippes hårverkstad, Fribergs fotvård Restaurang/ Café: Övrigt: Saknas Lomma trafikskola Ytor: Butiker ca 780 kvm (varav dagligvaror ca 120 kvm) Restaurang/ Café Service ca 0 kvm ca 560 kvm

34 KVALITET: Goda grannar: ABC Järn& Bygg har ett brett sortiment vad gäller hårda specialvaror, enda butiken med det utbudet i Lomma. Ali frukt&grönt är ensam om att sälja livsmedel. Dessa båda drar många kunder till området. Det finns flera skönhetsvårdsbutiker längs Vegagatan, dessa stöder varandra med kompletterande utbud. Konkurrens: Alis har konkurrens från Hemköp och Konsum i första hand. Abc järn&bygg från Lindströms samt byggbutikerna i Burlöv, Center Syd och i Lund. Skönhetsvårdsbutikerna har konkurrens från de nyare butikerna vid Oscars bro. God miljö: Området har varit igång i flera år och behöver rustas upp. På några fastigheter har fasaderna renoverats men mer återstår. Trafikmiljön behöver förbättras, korsande bilar, cyklar och fotgängare. Skyltar, belysning, beläggning m.m. behöver ses över. Stråkintensitet: Relativt hög med bilar, cyklar och fotgängare. Kollektivtrafik: Ca 300 m till busstationen med flera regionala linjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge / Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Finns parkering längs gatan och någon kundparkering vid butik. Området kommer att få nytta av parkeringen som byggs söder om Centrumtorget. Idag finns 48 ppl.

35 Bilder 3 bra exempel Fasaderna uppfräschade. Tydligt kommersiellt budskap. Nära till större parkering. Bilder 3 mindre bra exempel Cyklar, bilar och fotgängare tävlar om utrymmet. Behövs bättre miljö för cyklande kunder. Mer finns att göra med fastigheterna.

36 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler: Typ av verksamhet: Idag finns det ett blandat utbud längs Vegagatan med tyngdpunkt på butiker med skönhetsvård med kompletterande utbud i olika skepnader. Troligtvis kommer några av dessa att vilja skifta till nyare lokaler. Läget är bra för flera typer av verksamheter. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Vegagatan kan vara inkörsporten för nya typer av verksamheter som vill testa sitt koncept till något lägre kostnader och utgör därmed en viktig del i utvecklingen Lommastråkets utbud. Den påbörjade upprustningen av gatan och byggnaderna bör fortsätta för att även framtiden vara attraktiv. Trafikföringen är viktig att få ordning på.

37 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: VEGAGATAN Viking pizzeria ABC järn & bygg Fitness 24/ 7 Frippes hårvård, Fribergs fotvård Lady Lounge, Petras hudvård Lommastrands trafikskola

38 Ali s frukt & grönt Parkering HSB-tomten

39 PARKERING: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Vegagatan ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering vid HSB-tomten samt söder om nya dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Vegagatan

40 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Strandvägen Kvarter/ Gata

41 Bilder från Strandvägen Gamla genomfartsgatan i Lomma. Nu blandat innehåll med bostäder, butiker, restauranger, mäklare m.m. Äldre miljö värd att låta ingå i Lomma stråket och utvecklas. Möjlighet att öppna fler nya lokaler undersöks.

42 INNEHÅLL: Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Kudde & kandelaber, Doris damkonfektion eftr., Anna Heij art & craft, Lomma kaminbutik, Second Hand Färs & Frosta Sparbank, Skånsk Fastighetsförmedling, Bergmans fotvård, Sofie Moberg skönhetssalong, MD redovisning, Naomi hårsalong, Saloon.nu, Meddo Solarie, Axelssons begravningsbyrå, Lindallén spa, Sparbanken Öresund 81:an café, Wild Ginger, Restaurang, Kina restaurang, Victoria, Amici House Café, Viking pizzeria Human Wave kontor Ytor: Butiker ca 325 kvm Restaurang/ Café Service ca 670 kvm ca 1035 kvm

43 KVALITET: Goda grannar: Finns utbud av butiker och service som kan bli starkare. Miljön gör att det är intressant att promenera där. Konkurrens: De butiker som finns där påverkas av nya butiker längs Kajgatan och utbudet vid Centrumtorget. Det behövs mer butiker och service längs gatan. God miljö: Den äldre miljön med låg bebyggelse ger området speciell karaktär. Tyvärr är skötseln av flera fastigheter undermålig. Det behövs en uppryckning. Stråkintensitet: Ligger lite bakom samt det begränsade utbudet gör att för få rör sig idag längs gatan. Det går att köra bil och parkera längs gatan. Kollektivtrafik: Nära till busstation m. med flera regionala busslinjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp med flera mellanstationer. Parkering: Finns några parkeringsplatser längs gatan och på sidogator. Idag finns det 43 ppl.

44 Bilder 3 bra exempel Välskött hus med den gamla stilen bevarad. Aktiva handlare med utnyttjande av innergård. De låga byggnaderna ger gatan speciell karaktär. Bilder 3 mindre bra exempel Finns baksidor. Flera fastigheter behöver bättre underhåll. Strandvägen annonserar inte mot infarten.

45 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 60 kvm. Typ av verksamhet: Strandvägens speciella karaktär gör det lämpligt att etablera mer presentbutiker, konditori, specialbokhandel/ specialhobby eller ett galleri. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Gatan har speciell karaktär av ett äldre Lomma som bör tas tillvara när det nu byggs så mycket nytt. Mjuka upp gatan med ytterligare gröna öar och tydliga öppningar mot Centrumtorget, Busstorget och Hamntorget. Se över möjligheterna att öppna fler butiker.

46 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: STRANDVÄGEN 81:an Färs & Frosta Sparbank Parkering vid sidan av Konsum Kudde & kandelaber, Wild Ginger Doris damkonfektion eftr Baksida Hemköp

47 Kina restaurang Skånsk Fastighetsförmedling Victoria rest/ pizzeria, Bergmans fotvård, Human wave/ kontor, Anna Heij art & craft, Sofie Moberg skönhetssalong, Amici House Café, MD Redovisning Naomi hårsalong, Lomma kaminbutik Saloon.nu/ frisör

48 Meddo Solarie, Axelssons Begravningsbyrå, Lindallén spa, Fitness 24/ 7 Viking pizzeria

49 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Strandvägen ppl 45 ppl Busstorget Planer/ möjlig ny parkering Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Mellersta delen Strandvägen Norra delen Strandvägen Södra delen Strandvägen

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

M o l k o m F o r s h a g a K r i s t i n e h a m n G r u m s S k o g h a l l

M o l k o m F o r s h a g a K r i s t i n e h a m n G r u m s S k o g h a l l M o l k o m F o r s h a g a K r i s t i n e h a m n G r u m s S k o g h a l l CENTRUMANALYS AV 5 ORTER I KARLSTADREGIONEN JANUARI 2007 Karlstadregionen FAKTORER MED STOR BETYDELSE FÖR REGIONENS UTVECKLING

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget klar vec Vi ut Upplevelser, handel och kultur i centrum Öppet 365 Vision för Centrumtorget Allt du behöver på nära håll dagar om året Lommas centrum växer så det knakar. En jämn ström av nya Lommabor har

Läs mer

Nya Älta Torg en handelsanalys. Juni 2016

Nya Älta Torg en handelsanalys. Juni 2016 en handelsanalys Juni 2016 PROJEKT Utarbetad av TH Granskad av JW NIRAS Sweden AB Org nr.556175-6197 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +46 0850384492 M: +46 70 726 03

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS

BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS BUTIKER I GRENVERKET - S:T LARS Beskrivning Moderna handels- och servicelokaler i entréplan vid nyutvecklad torgplats I entréplan finner du lättillgängliga välplanerade butiks-/servicelokaler. Vi har utarbetat

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 1 195M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 FIN LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

4,2 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,7 2,8 2,1 2013 3,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,0 1,6 2013 Affärer, stora kedjor Allmänt mer affärer. Att det blir en året runt stad, specielt på vinterhalvåret. Badhus Badhus,

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Kv. Snickaren 7, Eskilstuna Kommun Eskilstunavägen 7, Torshälla. Beskrivning affärslokal. Arb.nr: 1729. Upprättad av

Kv. Snickaren 7, Eskilstuna Kommun Eskilstunavägen 7, Torshälla. Beskrivning affärslokal. Arb.nr: 1729. Upprättad av Kv. Snickaren 7, Eskilstuna Kommun Eskilstunavägen 7, Torshälla Beskrivning affärslokal Upprättad av Fredrik Landstorp 2014-01-15, rev - 1. Allmän beskrivning Lokalen är belägen i ett mindre flerbostadshus

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Handens stationsväg 23, plan 2

Handens stationsväg 23, plan 2 353 kvm Kontor, Utbildning, Vård Haninge, Haninge Snabbfakta Ledig kontors-, utbildnings- eller vårdlokal, strax intill Handens station i Haninge Typ: Kontor, Utbildning, Vård Storlek: 353 kvm Tillträde:

Läs mer

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING

FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MITT PÅ VÄSTER - 150 KVM BARNARPSGATAN 17B, JÖNKÖPING FIN BUTIKSLOKAL MED MÅNGA MÖJLIGHETER Lokalen är belägen längs med den pulserande och trafikerade Barnarpsgatan mitt i centrala Jönköping.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yimby Göteborg ser positivt på en förtätning i det aktuella området. Planförslaget innehåller många bra

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05 LILLA BOMEN VISION LILLA BOMEN VISION ANALYS BEFINTLIG ÄLVRUM MER VARIERAT ÄLVRUM BRON OCH HUVUDLEDER LILLA BOMEN VISION ANALYS byggfas 1 & 2 BEFINTLIGA BYGGNADER BYGGFAS 1 & 2 LILLA BOMEN VISION ANALYS

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se Medborgarenkät 2014 Bakgrund Centrum- och handelsutvecklingen i Vellinge Kommun ska bl. a vara med i att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2

Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2 Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2 420 kvm, Centrum Gårdatorget 2 Centrum Ledig yta: 420 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 21 26 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Garage Miljöcertifierad

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Den här marknadsundersökningen handlar om vad de personer som uppehåller sig i Nyköping tycker om staden. Jessie Fuhr 2009-11-30 Innehållsförteckning Vad är det första

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Workshop - Centrala Skärhamn

Workshop - Centrala Skärhamn Workshop - Centrala Skärhamn Cultural Planning workshop inför detaljplan Upprättad 2016-12-19 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö DIALOG INFÖR DETALJPLANERING Detta dokument är en sammanfattning

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

BÅSTAD CENTRUM PARALLELLT UPPDRAG 2011-09-13 Rev. 2011-11-03

BÅSTAD CENTRUM PARALLELLT UPPDRAG 2011-09-13 Rev. 2011-11-03 Rev. 2011-11-03 BÅSTADS TRE CENTRAN FÖRSTÄRKNING AV HANDELSCENTRAT TOPOGRAFI, VATTEN, GRÖNSKA PROGRAMOMRÅDET MÅLPUNKTER HUVUDGATOR GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HANDEL SKOLOR OCH IDROTT BÅSTADS VÄGNÄT GAMLA

Läs mer

Matilda Månsdotter. Supervisor. Examiner. !!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project

Matilda Månsdotter. Supervisor. Examiner. !!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project !!!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project Matilda Månsdotter Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Jens Engman Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer