Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012"

Transkript

1 Framarbetad under april augusti 2012 i samarbete mellan Lomma kommun, fastighetsägarna längs stråket samt Centrumföreningen Lommastråket.

2

3 INLEDNING - beskrivning I arbetet med att utveckla området, Lomma Centrum och Hamn, till ett nytt centrum i Lomma, LOMMASTRÅKET, har det under våren 2012 gjorts en nulägesbeskrivning. Arbetet har utförts med hjälp av representanter för näringsidkarna och fastighetsägarna längs Lommastråket, Centrumföreningen samt Lomma kommun. Fältarbete genomfördes under april månad med en fotodokumentation och en kartläggning av butiker, restauranger/caféer och annan kommersiell serviceverksamhet. Läge, ytor, verksamhet har noterats. Där inte siffror gått att få fram har bedömningar gjorts. Förutsättningar för handeln har också analyserats genom att se över tillgänglighet med parkeringsplatser och framkomlighet för fotgängare, cyklister och bussresenärer. Därefter har de olika delarna längs Lommastråket enkelt värderats med utgångspunkt från variablerna i Kolla Läget-analysen: Goda grannar/ Konkurrens/ Parkeringsmöjligheter/ Stråkintensitet/ Kollektivtrafik/ God miljö. Arbetet har gjorts för att bättre utreda förbättringspotentialer för Lommastråket dels i befintliga delar och dels möjligheter för det som kommer att byggas samt också för att få en bättre förståelse mellan de olika intressenterna (kommun näringsidkare fastighetsägare) i centrumutvecklingsarbetet. I arbetet har också ytor och antalet parkeringsplatser kvantifierats, dels nuläget samt möjligheter för framtiden. Med sammanställningen som underlag kan djupare analyser och beräkningar göras. Om 5 år kan det vara lämpligt att genomföra en motsvarande lägesbeskrivning för att tydligt se de förändringar, den förnyelses och utveckling som skett.

4 OMRÅDE: Tullhustorget/ Kajgatan/ Varvstorget/ Oscars bro Kvarter/ Gator

5 Område under uppbyggnad nära hamn och hav med en fantastisk miljö. Till största delen ett boendeområde med inslag av kommersiell verksamhet. Promenadstråk längs kajen.

6 Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Fiskboden, Båtbutiken, Åblomman, Fine Food Öresundslokaler/ Strömbergs fastighetsbyrå (plan 2), Cajeem hår & spa, Bjurfors, Lommatandläkarna, Peter Klippare, Helens fotvård Glasskiosk, Oliviera s, Café Kajg. 34, Lomma glassfabrik, Fiskboden, Fine Food Hoddor-säsongsförsäljning Ytor: Butiker ca 400 kvm (varav dagligbutiker ca 160 kvm) Restaurang/ Café Service ca 430 kvm ca 660 kvm

7 KVALITET: Goda grannar: Restauranger/Caféer/ Kiosk, kan gärna etablera några fler. Utnyttja butikslokaler till handel eller restaurangverksamhet, för många mäklare i bra lokaler. Besök hos fastighetsmäklare kan generera besök på restaurang eller café. På väg att etablera; ost/delikatess, möbler/inredning, klädaffär och thairestaurang. Konkurrens: Ingen direkt. Dock finns många frisörer och butiker för skönhetsvård i Lomma. Stärka destinationen med ett större utbud till området för att utnyttja spontanköpen. Alternativ för besök är utanför Lomma. God miljö: Området är under uppbyggnad. Mycket fin miljö vid hamn och hav med bra promenadstråk. Finns mer att åtgärda med bänkar, papperskorgar, växter, belysning. Butikerna är bra skyltade och fräscha. Anpassningen för barnvagn, rullstolar och rullatorer går att förbättra. Stråkintensitet: Under högsäsong ( sommar/ vackert väder/helger ) mycket hög intensitet med gående/cyklande, men färre bilar. Beroende på områdets karaktär är besökandefrekvensen mycket väderberoende. Många bilar stannar vid Fiskboden. Tyvärr ligger cykel/gångbana på felsida över Oscars bro, skapar inga spontan besök till butikerna där. Kollektivtrafik: Ingen i området. Avstånd till busstation mellan 300 till 700 m. Många yngre tar bussen för badresor. Parkering: Begränsade parkeringsmöjligheter längs Kajgatan och tvärgatorna till denna. Finns möjligheter att använda Varvstorget. Idag totalt 94 ppl.

8 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad, bra skyltning. Bra knytning inne/ute. Avslut på gatan mot havet. Enkel och omtyckt uteservering stora delar av året. Bilder 3 mindre bra exempel Otydligt vad hoddorna innehåller. Framsida? Mäklare på för bra läge. Butiker ena sidan, gående andra sidan, ingen parkering.

9 PLANER/MÖJLIGHETER: Karta möjliga ytor: Rosa markeringar möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1250 kvm. Typ av verksamhet: Mer restauranger och caféer stärker området. Går att komplettera med gallerier, specialbutiker med starkt varumärke både vad gäller dagligvaror som sällanköpsvaror. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR: Området håller på att byggas färdigt. De möjligheter som finns för kommersiell verksamhet i nybyggda lokaler skall tas till vara. Området är beroende av besökande till strand/ hamnpromenaden och känsligt för lämpligt väder. Ju starkare utbud ju fler besökande och från ett större omland. Viktigt att utbudet och området hålls fräscht och på topp hela tiden för att locka till nya besök.

10 Tullhustorget Cajeem hår/spa Olivera s, Öresundslokaler Kajgatan 34 Bjurfors

11 Lomma glassfabrik Hoddorna Nya lokaler byggs Fiskboden Lommatandläkarna

12 Båtbutiken Åblomman Peter Klippare, Helens fotvård Fine Food Lomma Cymko mäklare La Mare, pizzeria

13 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Kajgatan 48 ppl Oscars bro ppl Varvstorget Summa Planer/ möjlig ny parkering: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Östra delen Kajgatan Västra delen Kajgatan Oscars bro

14 OMRÅDE: Hamntorget/ Busstorget Kvarter/ Gator

15 Området mellan hamnområdet och gamla centrum. Idag inte färdigutformat. Mycket viktig länk för att hålla ihop Lommastråket och ge en tydlig helhetsbild. Ska locka till besök både mot Centrumtorget och Kajgatan.

16 INNEHÅLL: Butiker: Service: Konsum, Hemköp, Apoteket Hjärtat, Lomma Optik, Botanik Ateljén Cymko, Bibliotek, IGe:s dam & herrsalong Restaurang/ Café: Övrigt: La Mare, AqvaGott, Glassbar, Burger Star, Busshållplats, Vårdcentral Ytor: Butiker ca 2200 kvm (varav dagligvaror ca 1400 kvm) Restaurang/ Café Service ca 295 kvm ca 1030 kvm

17 KVALITET: Goda grannar: Konsum och Hemköp är de största dragarna i Lomma, men saknar omgivning idag. Gatuköket drar nytta av busstationen. Tydlig barriär mellan Hamntorget och Busstorget. Här måste skapas tydliga samband. Södra delen av Hamntorget söderut är mycket viktig för skapandet av karaktären på Lommastråket. Biblioteket är en centralpunkt i Lomma som ska utnyttjas mer. Söder om Hamntorget finns möjligheter till betydligt mer kommersiella lokaler. Konkurrens: Dagligvarubutikerna har konkurrens från köpcentra i västra Lund, Center Syd och Burlövs Center. Gatuköket har ett unikt läge. God miljö: Finns ingen tydlig miljö idag. Två typer av områden möts, nya hamnområdet och gamla centrum. Finns stora möjligheter att skapa något spännande. Stråkintensitet: Mycket biltrafik med busstorgsparkeringen/ hamntorgsparkeringen/ två stora dagligvarubutiker och genomfartsled i centrum. Här rör sig flest bilar i Lomma. Kollektivtrafik: Busstation med flera regionala linjer finns här, Malmö/Lund/Kävlinge/Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Två stora parkeringsområden; Hamntorget och Busstorget, baksidan av Konsum samt kantstensparkering på sidogator. Idag finns 167 ppl i området. Beräkning se bilaga.

18 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad som skapar intresse och nyfikenhet. Det går att dölja svåra byggnader. Tydligt vad som är utbudet. Välskött i sin bransch. Bilder 3 mindre bra exempel Lommas mittpunkt idag. Grönska anpassas efter ändamål. Förbindelselänk Hamntorget och Busstorget.

19 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1000 kvm. Typ av verksamhet: I lokalerna i norra delen är det bra med blandad verksamhet allt ifrån cykelbutik/service till klädbutik eller mindre speciallivsbutik. I området söder om Hamntorget som är möjligt att bebygga kan Lommas nya specialbutiker växa fram. Här finns också utrymme för någon restaurang eller café. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Området vid Hamntorget är den viktigaste punkten i Lomma för att binda ihop den norra och södra delen av Lommastråket. Viktigt med byggnader och öppningar som lockar till vidarerörelse, antingen mot hamnområdet eller ned mot Centrumtorget. Kvarteren söder om Hamntorget är nyckeln till hur detta ska lyckas.

20 Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Hamntorget - 54 ppl 54 Busstorget Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Tillfällig parkering i kvarteret söder om Hamntorget. Hamntorget Busstorget

21 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: HAMNTORGET/ BUSSTORGET AqvaGott Glassbar Biblioteket Konsum Burger Star Parkering Busstorget

22 Hemköp Apoteket Hjärtat Optik IG:s dam& herrfrisering Botanik Ateljén

23 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Centrumtorget Kvarter/ Gator

24 Bilder från Centrumtorget Området är under uppbyggnad. April 2012 är bara en av tre byggnader klar. Hus C byggs för fullt. De nya husen kommer att omringa själva Centrumtorget med öppningar mot Strandvägen och en mindre öppning norrut mot Busstorget, fortsättning på Lommastråket. Byggnaderna kommer att få liknande karaktär. I den färdiga byggnaden finns kommersiella lokaler i hela bottenplan. Torget används just nu för tillfällig försäljning.

25 INNEHÅLL: Butiker: Service: Hembageri, Systembolaget Handelsbanken, Carlsson s hårmode, SEB bank Restaurang/ Café: Övrigt: Hembageri Torghandel, Folktandvård (plan2) Ytor: Butiker ca 800 kvm (varav dagligvarubutiker ca 300 kvm) Restaurang/ Café Service ca 100 kvm ca 750 kvm

26 KVALITET: Goda grannar: När övriga byggnader är klara kommer två stora dagligvarubutiker tillsammans med systembolag och apotek ligga nära Centrumtorget. Detta kommer bli hjärtat för handeln i Lomma. Det ger goda möjligheter för annan detaljhandel, service och caféer att etablera sig. Förhoppningsvis kommer det handel i alla lokalerna i gatuplan. Konkurrens: Konkurrenter till dagligvarubutikerna är större matbutiker i köpcentra som Burlövs Center, Center Syd eller västra Lund. För övriga utbud blir konkurrensen ringa. God miljö: Här finns möjligheter att arbeta fram en miljö som både passar områdets verksamheter och rollen som Lommas mest besökta del. Viktigt att tillsammans arbeta med alla detaljer som markbeläggning, information/skyltar, växtlighet, papperskorgar/bänkar och belysning/ skyltning m.m. Stråkintensitet: Detta kommer att bli det mest besökta området i Lomma för alla, gående, cyklande, bilburna och de som utnyttjar kollektivtrafik. Framför dagligvarubutikerna kommer det att vara mest rörelse. Kollektivtrafik: Busstationen ligger strax norr om Centrumtorget med flera regionala linjer; Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp och med mellanstationer. Parkering: Finns parkering vid Busstorget och en ny större byggs söder om Centrumtorget. Dessutom finns kantstensparkering längs sidogator. Parkering under mark byggs för boende. Under ombyggnaden finns endast tillgång till20 ppl i området.

27 Bilder 3 bra exempel Hembageri med fik på hörnan. Butiker i hela gatuplanet. Fortsättning av Lommastråket vidare norrut. Bilder 3 mindre bra exempel Bank på hörnan vid norrsidan mot torg. Goda grannar påverkar affärsläget. Växtlig het anpassas till verksamhet.

28 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 3500 kvm. Typ av verksamhet: Kring Centrumtorget ligger de två stora dagligvarubutikerna. Dessutom finns det också Systembolag och Apotek. Detta gör området till det mest besökta och starkaste handelsområdet längs Lommastråket. Mycket goda möjligheter finns för att få andra specialvarubutiker att etablera här. Torgets möjligheter som mötesplats ska också utnyttjas. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Här gäller det att utnyttja de starka dragarna i form av de två dagligvarubutikerna. Tillgängligheten är god med korta tillfartsvägar och bra tillgång till parkering. Finns bästa möjligheter till att utveckla detta område till handelscentra i Lomma.

29 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: CENTRUMTORGET Handelsbanken Frisör Systembolaget Hembageriet SEB, Folktandvård Torghandel

30 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Centrumtorget HSB tomten Centrumgatan Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering anläggs söder om dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Parkering för boende och arbetsplatser i garage under fastigheten. Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Norra delen Centrumtorget Södra delen Centrumtorget

31 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Vegagatan Kvarter/ Gata

32 Vegagatan har ett stort utbud av handel och service. Den mest intensiva handelsgatan idag i Lomma. Fastigheterna något slitna men har börjat renoveras. Flera mindre företag startar sin verksamhet här.

33 INNEHÅLL: Butiker: Service: Ali Frukt & Grönt, Abc järn & bygg Fitness 24/7, Lady Lounge, Petras hudvård, Frippes hårverkstad, Fribergs fotvård Restaurang/ Café: Övrigt: Saknas Lomma trafikskola Ytor: Butiker ca 780 kvm (varav dagligvaror ca 120 kvm) Restaurang/ Café Service ca 0 kvm ca 560 kvm

34 KVALITET: Goda grannar: ABC Järn& Bygg har ett brett sortiment vad gäller hårda specialvaror, enda butiken med det utbudet i Lomma. Ali frukt&grönt är ensam om att sälja livsmedel. Dessa båda drar många kunder till området. Det finns flera skönhetsvårdsbutiker längs Vegagatan, dessa stöder varandra med kompletterande utbud. Konkurrens: Alis har konkurrens från Hemköp och Konsum i första hand. Abc järn&bygg från Lindströms samt byggbutikerna i Burlöv, Center Syd och i Lund. Skönhetsvårdsbutikerna har konkurrens från de nyare butikerna vid Oscars bro. God miljö: Området har varit igång i flera år och behöver rustas upp. På några fastigheter har fasaderna renoverats men mer återstår. Trafikmiljön behöver förbättras, korsande bilar, cyklar och fotgängare. Skyltar, belysning, beläggning m.m. behöver ses över. Stråkintensitet: Relativt hög med bilar, cyklar och fotgängare. Kollektivtrafik: Ca 300 m till busstationen med flera regionala linjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge / Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Finns parkering längs gatan och någon kundparkering vid butik. Området kommer att få nytta av parkeringen som byggs söder om Centrumtorget. Idag finns 48 ppl.

35 Bilder 3 bra exempel Fasaderna uppfräschade. Tydligt kommersiellt budskap. Nära till större parkering. Bilder 3 mindre bra exempel Cyklar, bilar och fotgängare tävlar om utrymmet. Behövs bättre miljö för cyklande kunder. Mer finns att göra med fastigheterna.

36 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler: Typ av verksamhet: Idag finns det ett blandat utbud längs Vegagatan med tyngdpunkt på butiker med skönhetsvård med kompletterande utbud i olika skepnader. Troligtvis kommer några av dessa att vilja skifta till nyare lokaler. Läget är bra för flera typer av verksamheter. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Vegagatan kan vara inkörsporten för nya typer av verksamheter som vill testa sitt koncept till något lägre kostnader och utgör därmed en viktig del i utvecklingen Lommastråkets utbud. Den påbörjade upprustningen av gatan och byggnaderna bör fortsätta för att även framtiden vara attraktiv. Trafikföringen är viktig att få ordning på.

37 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: VEGAGATAN Viking pizzeria ABC järn & bygg Fitness 24/ 7 Frippes hårvård, Fribergs fotvård Lady Lounge, Petras hudvård Lommastrands trafikskola

38 Ali s frukt & grönt Parkering HSB-tomten

39 PARKERING: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Vegagatan ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering vid HSB-tomten samt söder om nya dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Vegagatan

40 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Strandvägen Kvarter/ Gata

41 Bilder från Strandvägen Gamla genomfartsgatan i Lomma. Nu blandat innehåll med bostäder, butiker, restauranger, mäklare m.m. Äldre miljö värd att låta ingå i Lomma stråket och utvecklas. Möjlighet att öppna fler nya lokaler undersöks.

42 INNEHÅLL: Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Kudde & kandelaber, Doris damkonfektion eftr., Anna Heij art & craft, Lomma kaminbutik, Second Hand Färs & Frosta Sparbank, Skånsk Fastighetsförmedling, Bergmans fotvård, Sofie Moberg skönhetssalong, MD redovisning, Naomi hårsalong, Saloon.nu, Meddo Solarie, Axelssons begravningsbyrå, Lindallén spa, Sparbanken Öresund 81:an café, Wild Ginger, Restaurang, Kina restaurang, Victoria, Amici House Café, Viking pizzeria Human Wave kontor Ytor: Butiker ca 325 kvm Restaurang/ Café Service ca 670 kvm ca 1035 kvm

43 KVALITET: Goda grannar: Finns utbud av butiker och service som kan bli starkare. Miljön gör att det är intressant att promenera där. Konkurrens: De butiker som finns där påverkas av nya butiker längs Kajgatan och utbudet vid Centrumtorget. Det behövs mer butiker och service längs gatan. God miljö: Den äldre miljön med låg bebyggelse ger området speciell karaktär. Tyvärr är skötseln av flera fastigheter undermålig. Det behövs en uppryckning. Stråkintensitet: Ligger lite bakom samt det begränsade utbudet gör att för få rör sig idag längs gatan. Det går att köra bil och parkera längs gatan. Kollektivtrafik: Nära till busstation m. med flera regionala busslinjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp med flera mellanstationer. Parkering: Finns några parkeringsplatser längs gatan och på sidogator. Idag finns det 43 ppl.

44 Bilder 3 bra exempel Välskött hus med den gamla stilen bevarad. Aktiva handlare med utnyttjande av innergård. De låga byggnaderna ger gatan speciell karaktär. Bilder 3 mindre bra exempel Finns baksidor. Flera fastigheter behöver bättre underhåll. Strandvägen annonserar inte mot infarten.

45 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 60 kvm. Typ av verksamhet: Strandvägens speciella karaktär gör det lämpligt att etablera mer presentbutiker, konditori, specialbokhandel/ specialhobby eller ett galleri. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Gatan har speciell karaktär av ett äldre Lomma som bör tas tillvara när det nu byggs så mycket nytt. Mjuka upp gatan med ytterligare gröna öar och tydliga öppningar mot Centrumtorget, Busstorget och Hamntorget. Se över möjligheterna att öppna fler butiker.

46 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: STRANDVÄGEN 81:an Färs & Frosta Sparbank Parkering vid sidan av Konsum Kudde & kandelaber, Wild Ginger Doris damkonfektion eftr Baksida Hemköp

47 Kina restaurang Skånsk Fastighetsförmedling Victoria rest/ pizzeria, Bergmans fotvård, Human wave/ kontor, Anna Heij art & craft, Sofie Moberg skönhetssalong, Amici House Café, MD Redovisning Naomi hårsalong, Lomma kaminbutik Saloon.nu/ frisör

48 Meddo Solarie, Axelssons Begravningsbyrå, Lindallén spa, Fitness 24/ 7 Viking pizzeria

49 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Strandvägen ppl 45 ppl Busstorget Planer/ möjlig ny parkering Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Mellersta delen Strandvägen Norra delen Strandvägen Södra delen Strandvägen

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Tulegatan 11, Vasastan 108 kvm. Fantastiskt fin lokal i ett nyrenoverat skick i en av de coolaste kvarteren i Vasastan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Tulegatan 11, Vasastan 108 kvm. Fantastiskt fin lokal i ett nyrenoverat skick i en av de coolaste kvarteren i Vasastan Fantastiskt fin lokal i ett nyrenoverat skick i en av de coolaste kvarteren i Vasastan Yta: 108 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Apotekaren 22 Sidan 1 (6) Om lokalen Fin liten lokal med en

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Det sköna kontoret! Välkommen till en av Nordens mest moderna och miljösmarta kontorsfastigheter. Här i Stockholms nyaste stadsdel sitter ni i ett helt

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND En ny stadsdel växer fram vid Kungsholmens norra strand! Just nu pågår en av de största omvandlingarna någonsin i

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Döbelnsg. 24, Vasastan 122 kvm. Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär

STOCKHOLMS INNERSTAD. Döbelnsg. 24, Vasastan 122 kvm. Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär Rationell lokal med högt i tak med industrikaraktär Yta: 122 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Apotekaren 22 Sidan 1 (6) Om lokalen Här finner Ni en mycket attraktiv effektiv lokal för cirka

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov - som ägde rum mellan kl 18:30 och 22:00 den 13 januari 2008 i Blå hallen, Sala 1. Carola Gunnarsson hälsade alla ca 100 närvarande

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer