Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommastråket LÄGESBESKRIVNING september 2012"

Transkript

1 Framarbetad under april augusti 2012 i samarbete mellan Lomma kommun, fastighetsägarna längs stråket samt Centrumföreningen Lommastråket.

2

3 INLEDNING - beskrivning I arbetet med att utveckla området, Lomma Centrum och Hamn, till ett nytt centrum i Lomma, LOMMASTRÅKET, har det under våren 2012 gjorts en nulägesbeskrivning. Arbetet har utförts med hjälp av representanter för näringsidkarna och fastighetsägarna längs Lommastråket, Centrumföreningen samt Lomma kommun. Fältarbete genomfördes under april månad med en fotodokumentation och en kartläggning av butiker, restauranger/caféer och annan kommersiell serviceverksamhet. Läge, ytor, verksamhet har noterats. Där inte siffror gått att få fram har bedömningar gjorts. Förutsättningar för handeln har också analyserats genom att se över tillgänglighet med parkeringsplatser och framkomlighet för fotgängare, cyklister och bussresenärer. Därefter har de olika delarna längs Lommastråket enkelt värderats med utgångspunkt från variablerna i Kolla Läget-analysen: Goda grannar/ Konkurrens/ Parkeringsmöjligheter/ Stråkintensitet/ Kollektivtrafik/ God miljö. Arbetet har gjorts för att bättre utreda förbättringspotentialer för Lommastråket dels i befintliga delar och dels möjligheter för det som kommer att byggas samt också för att få en bättre förståelse mellan de olika intressenterna (kommun näringsidkare fastighetsägare) i centrumutvecklingsarbetet. I arbetet har också ytor och antalet parkeringsplatser kvantifierats, dels nuläget samt möjligheter för framtiden. Med sammanställningen som underlag kan djupare analyser och beräkningar göras. Om 5 år kan det vara lämpligt att genomföra en motsvarande lägesbeskrivning för att tydligt se de förändringar, den förnyelses och utveckling som skett.

4 OMRÅDE: Tullhustorget/ Kajgatan/ Varvstorget/ Oscars bro Kvarter/ Gator

5 Område under uppbyggnad nära hamn och hav med en fantastisk miljö. Till största delen ett boendeområde med inslag av kommersiell verksamhet. Promenadstråk längs kajen.

6 Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Fiskboden, Båtbutiken, Åblomman, Fine Food Öresundslokaler/ Strömbergs fastighetsbyrå (plan 2), Cajeem hår & spa, Bjurfors, Lommatandläkarna, Peter Klippare, Helens fotvård Glasskiosk, Oliviera s, Café Kajg. 34, Lomma glassfabrik, Fiskboden, Fine Food Hoddor-säsongsförsäljning Ytor: Butiker ca 400 kvm (varav dagligbutiker ca 160 kvm) Restaurang/ Café Service ca 430 kvm ca 660 kvm

7 KVALITET: Goda grannar: Restauranger/Caféer/ Kiosk, kan gärna etablera några fler. Utnyttja butikslokaler till handel eller restaurangverksamhet, för många mäklare i bra lokaler. Besök hos fastighetsmäklare kan generera besök på restaurang eller café. På väg att etablera; ost/delikatess, möbler/inredning, klädaffär och thairestaurang. Konkurrens: Ingen direkt. Dock finns många frisörer och butiker för skönhetsvård i Lomma. Stärka destinationen med ett större utbud till området för att utnyttja spontanköpen. Alternativ för besök är utanför Lomma. God miljö: Området är under uppbyggnad. Mycket fin miljö vid hamn och hav med bra promenadstråk. Finns mer att åtgärda med bänkar, papperskorgar, växter, belysning. Butikerna är bra skyltade och fräscha. Anpassningen för barnvagn, rullstolar och rullatorer går att förbättra. Stråkintensitet: Under högsäsong ( sommar/ vackert väder/helger ) mycket hög intensitet med gående/cyklande, men färre bilar. Beroende på områdets karaktär är besökandefrekvensen mycket väderberoende. Många bilar stannar vid Fiskboden. Tyvärr ligger cykel/gångbana på felsida över Oscars bro, skapar inga spontan besök till butikerna där. Kollektivtrafik: Ingen i området. Avstånd till busstation mellan 300 till 700 m. Många yngre tar bussen för badresor. Parkering: Begränsade parkeringsmöjligheter längs Kajgatan och tvärgatorna till denna. Finns möjligheter att använda Varvstorget. Idag totalt 94 ppl.

8 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad, bra skyltning. Bra knytning inne/ute. Avslut på gatan mot havet. Enkel och omtyckt uteservering stora delar av året. Bilder 3 mindre bra exempel Otydligt vad hoddorna innehåller. Framsida? Mäklare på för bra läge. Butiker ena sidan, gående andra sidan, ingen parkering.

9 PLANER/MÖJLIGHETER: Karta möjliga ytor: Rosa markeringar möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1250 kvm. Typ av verksamhet: Mer restauranger och caféer stärker området. Går att komplettera med gallerier, specialbutiker med starkt varumärke både vad gäller dagligvaror som sällanköpsvaror. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR: Området håller på att byggas färdigt. De möjligheter som finns för kommersiell verksamhet i nybyggda lokaler skall tas till vara. Området är beroende av besökande till strand/ hamnpromenaden och känsligt för lämpligt väder. Ju starkare utbud ju fler besökande och från ett större omland. Viktigt att utbudet och området hålls fräscht och på topp hela tiden för att locka till nya besök.

10 Tullhustorget Cajeem hår/spa Olivera s, Öresundslokaler Kajgatan 34 Bjurfors

11 Lomma glassfabrik Hoddorna Nya lokaler byggs Fiskboden Lommatandläkarna

12 Båtbutiken Åblomman Peter Klippare, Helens fotvård Fine Food Lomma Cymko mäklare La Mare, pizzeria

13 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Kajgatan 48 ppl Oscars bro ppl Varvstorget Summa Planer/ möjlig ny parkering: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Östra delen Kajgatan Västra delen Kajgatan Oscars bro

14 OMRÅDE: Hamntorget/ Busstorget Kvarter/ Gator

15 Området mellan hamnområdet och gamla centrum. Idag inte färdigutformat. Mycket viktig länk för att hålla ihop Lommastråket och ge en tydlig helhetsbild. Ska locka till besök både mot Centrumtorget och Kajgatan.

16 INNEHÅLL: Butiker: Service: Konsum, Hemköp, Apoteket Hjärtat, Lomma Optik, Botanik Ateljén Cymko, Bibliotek, IGe:s dam & herrsalong Restaurang/ Café: Övrigt: La Mare, AqvaGott, Glassbar, Burger Star, Busshållplats, Vårdcentral Ytor: Butiker ca 2200 kvm (varav dagligvaror ca 1400 kvm) Restaurang/ Café Service ca 295 kvm ca 1030 kvm

17 KVALITET: Goda grannar: Konsum och Hemköp är de största dragarna i Lomma, men saknar omgivning idag. Gatuköket drar nytta av busstationen. Tydlig barriär mellan Hamntorget och Busstorget. Här måste skapas tydliga samband. Södra delen av Hamntorget söderut är mycket viktig för skapandet av karaktären på Lommastråket. Biblioteket är en centralpunkt i Lomma som ska utnyttjas mer. Söder om Hamntorget finns möjligheter till betydligt mer kommersiella lokaler. Konkurrens: Dagligvarubutikerna har konkurrens från köpcentra i västra Lund, Center Syd och Burlövs Center. Gatuköket har ett unikt läge. God miljö: Finns ingen tydlig miljö idag. Två typer av områden möts, nya hamnområdet och gamla centrum. Finns stora möjligheter att skapa något spännande. Stråkintensitet: Mycket biltrafik med busstorgsparkeringen/ hamntorgsparkeringen/ två stora dagligvarubutiker och genomfartsled i centrum. Här rör sig flest bilar i Lomma. Kollektivtrafik: Busstation med flera regionala linjer finns här, Malmö/Lund/Kävlinge/Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Två stora parkeringsområden; Hamntorget och Busstorget, baksidan av Konsum samt kantstensparkering på sidogator. Idag finns 167 ppl i området. Beräkning se bilaga.

18 Bilder 3 bra exempel Tydlig byggnad som skapar intresse och nyfikenhet. Det går att dölja svåra byggnader. Tydligt vad som är utbudet. Välskött i sin bransch. Bilder 3 mindre bra exempel Lommas mittpunkt idag. Grönska anpassas efter ändamål. Förbindelselänk Hamntorget och Busstorget.

19 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler Möjliga nya kommersiella ytor, ca 1000 kvm. Typ av verksamhet: I lokalerna i norra delen är det bra med blandad verksamhet allt ifrån cykelbutik/service till klädbutik eller mindre speciallivsbutik. I området söder om Hamntorget som är möjligt att bebygga kan Lommas nya specialbutiker växa fram. Här finns också utrymme för någon restaurang eller café. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Området vid Hamntorget är den viktigaste punkten i Lomma för att binda ihop den norra och södra delen av Lommastråket. Viktigt med byggnader och öppningar som lockar till vidarerörelse, antingen mot hamnområdet eller ned mot Centrumtorget. Kvarteren söder om Hamntorget är nyckeln till hur detta ska lyckas.

20 Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Hamntorget - 54 ppl 54 Busstorget Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Tillfällig parkering i kvarteret söder om Hamntorget. Hamntorget Busstorget

21 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: HAMNTORGET/ BUSSTORGET AqvaGott Glassbar Biblioteket Konsum Burger Star Parkering Busstorget

22 Hemköp Apoteket Hjärtat Optik IG:s dam& herrfrisering Botanik Ateljén

23 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Centrumtorget Kvarter/ Gator

24 Bilder från Centrumtorget Området är under uppbyggnad. April 2012 är bara en av tre byggnader klar. Hus C byggs för fullt. De nya husen kommer att omringa själva Centrumtorget med öppningar mot Strandvägen och en mindre öppning norrut mot Busstorget, fortsättning på Lommastråket. Byggnaderna kommer att få liknande karaktär. I den färdiga byggnaden finns kommersiella lokaler i hela bottenplan. Torget används just nu för tillfällig försäljning.

25 INNEHÅLL: Butiker: Service: Hembageri, Systembolaget Handelsbanken, Carlsson s hårmode, SEB bank Restaurang/ Café: Övrigt: Hembageri Torghandel, Folktandvård (plan2) Ytor: Butiker ca 800 kvm (varav dagligvarubutiker ca 300 kvm) Restaurang/ Café Service ca 100 kvm ca 750 kvm

26 KVALITET: Goda grannar: När övriga byggnader är klara kommer två stora dagligvarubutiker tillsammans med systembolag och apotek ligga nära Centrumtorget. Detta kommer bli hjärtat för handeln i Lomma. Det ger goda möjligheter för annan detaljhandel, service och caféer att etablera sig. Förhoppningsvis kommer det handel i alla lokalerna i gatuplan. Konkurrens: Konkurrenter till dagligvarubutikerna är större matbutiker i köpcentra som Burlövs Center, Center Syd eller västra Lund. För övriga utbud blir konkurrensen ringa. God miljö: Här finns möjligheter att arbeta fram en miljö som både passar områdets verksamheter och rollen som Lommas mest besökta del. Viktigt att tillsammans arbeta med alla detaljer som markbeläggning, information/skyltar, växtlighet, papperskorgar/bänkar och belysning/ skyltning m.m. Stråkintensitet: Detta kommer att bli det mest besökta området i Lomma för alla, gående, cyklande, bilburna och de som utnyttjar kollektivtrafik. Framför dagligvarubutikerna kommer det att vara mest rörelse. Kollektivtrafik: Busstationen ligger strax norr om Centrumtorget med flera regionala linjer; Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp och med mellanstationer. Parkering: Finns parkering vid Busstorget och en ny större byggs söder om Centrumtorget. Dessutom finns kantstensparkering längs sidogator. Parkering under mark byggs för boende. Under ombyggnaden finns endast tillgång till20 ppl i området.

27 Bilder 3 bra exempel Hembageri med fik på hörnan. Butiker i hela gatuplanet. Fortsättning av Lommastråket vidare norrut. Bilder 3 mindre bra exempel Bank på hörnan vid norrsidan mot torg. Goda grannar påverkar affärsläget. Växtlig het anpassas till verksamhet.

28 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 3500 kvm. Typ av verksamhet: Kring Centrumtorget ligger de två stora dagligvarubutikerna. Dessutom finns det också Systembolag och Apotek. Detta gör området till det mest besökta och starkaste handelsområdet längs Lommastråket. Mycket goda möjligheter finns för att få andra specialvarubutiker att etablera här. Torgets möjligheter som mötesplats ska också utnyttjas. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Här gäller det att utnyttja de starka dragarna i form av de två dagligvarubutikerna. Tillgängligheten är god med korta tillfartsvägar och bra tillgång till parkering. Finns bästa möjligheter till att utveckla detta område till handelscentra i Lomma.

29 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: CENTRUMTORGET Handelsbanken Frisör Systembolaget Hembageriet SEB, Folktandvård Torghandel

30 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Centrumtorget HSB tomten Centrumgatan Summa ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering anläggs söder om dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Parkering för boende och arbetsplatser i garage under fastigheten. Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Norra delen Centrumtorget Södra delen Centrumtorget

31 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Vegagatan Kvarter/ Gata

32 Vegagatan har ett stort utbud av handel och service. Den mest intensiva handelsgatan idag i Lomma. Fastigheterna något slitna men har börjat renoveras. Flera mindre företag startar sin verksamhet här.

33 INNEHÅLL: Butiker: Service: Ali Frukt & Grönt, Abc järn & bygg Fitness 24/7, Lady Lounge, Petras hudvård, Frippes hårverkstad, Fribergs fotvård Restaurang/ Café: Övrigt: Saknas Lomma trafikskola Ytor: Butiker ca 780 kvm (varav dagligvaror ca 120 kvm) Restaurang/ Café Service ca 0 kvm ca 560 kvm

34 KVALITET: Goda grannar: ABC Järn& Bygg har ett brett sortiment vad gäller hårda specialvaror, enda butiken med det utbudet i Lomma. Ali frukt&grönt är ensam om att sälja livsmedel. Dessa båda drar många kunder till området. Det finns flera skönhetsvårdsbutiker längs Vegagatan, dessa stöder varandra med kompletterande utbud. Konkurrens: Alis har konkurrens från Hemköp och Konsum i första hand. Abc järn&bygg från Lindströms samt byggbutikerna i Burlöv, Center Syd och i Lund. Skönhetsvårdsbutikerna har konkurrens från de nyare butikerna vid Oscars bro. God miljö: Området har varit igång i flera år och behöver rustas upp. På några fastigheter har fasaderna renoverats men mer återstår. Trafikmiljön behöver förbättras, korsande bilar, cyklar och fotgängare. Skyltar, belysning, beläggning m.m. behöver ses över. Stråkintensitet: Relativt hög med bilar, cyklar och fotgängare. Kollektivtrafik: Ca 300 m till busstationen med flera regionala linjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge / Staffanstorp med mellanstationer. Parkering: Finns parkering längs gatan och någon kundparkering vid butik. Området kommer att få nytta av parkeringen som byggs söder om Centrumtorget. Idag finns 48 ppl.

35 Bilder 3 bra exempel Fasaderna uppfräschade. Tydligt kommersiellt budskap. Nära till större parkering. Bilder 3 mindre bra exempel Cyklar, bilar och fotgängare tävlar om utrymmet. Behövs bättre miljö för cyklande kunder. Mer finns att göra med fastigheterna.

36 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler: Typ av verksamhet: Idag finns det ett blandat utbud längs Vegagatan med tyngdpunkt på butiker med skönhetsvård med kompletterande utbud i olika skepnader. Troligtvis kommer några av dessa att vilja skifta till nyare lokaler. Läget är bra för flera typer av verksamheter. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Vegagatan kan vara inkörsporten för nya typer av verksamheter som vill testa sitt koncept till något lägre kostnader och utgör därmed en viktig del i utvecklingen Lommastråkets utbud. Den påbörjade upprustningen av gatan och byggnaderna bör fortsätta för att även framtiden vara attraktiv. Trafikföringen är viktig att få ordning på.

37 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: VEGAGATAN Viking pizzeria ABC järn & bygg Fitness 24/ 7 Frippes hårvård, Fribergs fotvård Lady Lounge, Petras hudvård Lommastrands trafikskola

38 Ali s frukt & grönt Parkering HSB-tomten

39 PARKERING: Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Vegagatan ppl Planer/ möjlig ny parkering: Ny parkering vid HSB-tomten samt söder om nya dagligvarubutiken, ca 60 ppl. Vegagatan

40 SAMMANSTÄLLNING KOLLA LÄGET LOMMASTRÅKET APRIL 2012 OMRÅDE: Strandvägen Kvarter/ Gata

41 Bilder från Strandvägen Gamla genomfartsgatan i Lomma. Nu blandat innehåll med bostäder, butiker, restauranger, mäklare m.m. Äldre miljö värd att låta ingå i Lomma stråket och utvecklas. Möjlighet att öppna fler nya lokaler undersöks.

42 INNEHÅLL: Butiker: Service: Restaurang/ Café: Övrigt: Kudde & kandelaber, Doris damkonfektion eftr., Anna Heij art & craft, Lomma kaminbutik, Second Hand Färs & Frosta Sparbank, Skånsk Fastighetsförmedling, Bergmans fotvård, Sofie Moberg skönhetssalong, MD redovisning, Naomi hårsalong, Saloon.nu, Meddo Solarie, Axelssons begravningsbyrå, Lindallén spa, Sparbanken Öresund 81:an café, Wild Ginger, Restaurang, Kina restaurang, Victoria, Amici House Café, Viking pizzeria Human Wave kontor Ytor: Butiker ca 325 kvm Restaurang/ Café Service ca 670 kvm ca 1035 kvm

43 KVALITET: Goda grannar: Finns utbud av butiker och service som kan bli starkare. Miljön gör att det är intressant att promenera där. Konkurrens: De butiker som finns där påverkas av nya butiker längs Kajgatan och utbudet vid Centrumtorget. Det behövs mer butiker och service längs gatan. God miljö: Den äldre miljön med låg bebyggelse ger området speciell karaktär. Tyvärr är skötseln av flera fastigheter undermålig. Det behövs en uppryckning. Stråkintensitet: Ligger lite bakom samt det begränsade utbudet gör att för få rör sig idag längs gatan. Det går att köra bil och parkera längs gatan. Kollektivtrafik: Nära till busstation m. med flera regionala busslinjer till Malmö/ Lund/ Kävlinge/ Staffanstorp med flera mellanstationer. Parkering: Finns några parkeringsplatser längs gatan och på sidogator. Idag finns det 43 ppl.

44 Bilder 3 bra exempel Välskött hus med den gamla stilen bevarad. Aktiva handlare med utnyttjande av innergård. De låga byggnaderna ger gatan speciell karaktär. Bilder 3 mindre bra exempel Finns baksidor. Flera fastigheter behöver bättre underhåll. Strandvägen annonserar inte mot infarten.

45 PLANER/MÖJLIGHETER: Rosa markering möjliga nya lokaler. Möjliga nya kommersiella ytor, ca 60 kvm. Typ av verksamhet: Strandvägens speciella karaktär gör det lämpligt att etablera mer presentbutiker, konditori, specialbokhandel/ specialhobby eller ett galleri. SAMMANFATTNING/KOMMENTAR Gatan har speciell karaktär av ett äldre Lomma som bör tas tillvara när det nu byggs så mycket nytt. Mjuka upp gatan med ytterligare gröna öar och tydliga öppningar mot Centrumtorget, Busstorget och Hamntorget. Se över möjligheterna att öppna fler butiker.

46 BUTIKER / SERVICE/ RESTAURANG-CAFÉ/ ÖVRIGT: STRANDVÄGEN 81:an Färs & Frosta Sparbank Parkering vid sidan av Konsum Kudde & kandelaber, Wild Ginger Doris damkonfektion eftr Baksida Hemköp

47 Kina restaurang Skånsk Fastighetsförmedling Victoria rest/ pizzeria, Bergmans fotvård, Human wave/ kontor, Anna Heij art & craft, Sofie Moberg skönhetssalong, Amici House Café, MD Redovisning Naomi hårsalong, Lomma kaminbutik Saloon.nu/ frisör

48 Meddo Solarie, Axelssons Begravningsbyrå, Lindallén spa, Fitness 24/ 7 Viking pizzeria

49 PARKERING: Område Kantstensparkering P-yta Summa Parkering i närheten Strandvägen ppl 45 ppl Busstorget Planer/ möjlig ny parkering Gul markering P-ytor Orange markering P-ytor i närheten Mellersta delen Strandvägen Norra delen Strandvägen Södra delen Strandvägen

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra Teknik och Samhälle Fastighetsmarknad och värdering Uppsats HT 2007 Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra - Hur påverkas området Värnhem i Malmö? Författare: Veena Andersson Anders

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Stadsliv Örebro En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Det hållbara samhället måste byggas med hjälp av flera grundstenar. Hur vi lever och agerar är en sådan grundsten. Hur

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY Nordplan i januari 2003 Innehållsförteckning FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 CENTRUMAVGRÄNSNINGEN,

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

Handeln i Fristad. www.framtidfristad.se

Handeln i Fristad. www.framtidfristad.se Handel och Service i Fristad Centrum Innehåll 3 Bakgrund 4 Arbetsgruppen Handeln i Fristad 5 Uppdraget 6 Handeln i Sverige 7 Kunden bestämmer 8 Handeln i Borås 9 Handelscentra i Borås 10 11 Borås City

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv

Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv Rimbo 2.0 En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv Innehåll Inledning... 2 Metod... 2 Felkällor... 3 Rimbo idag... 3 Handelsplatsens prestation... 3 Implikationer... 4 Skillnader mellan olika

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer