Halmstad, kvm EKONOMIBYGGNADER UTHYRES

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halmstad, 1 400 kvm EKONOMIBYGGNADER UTHYRES"

Transkript

1 Halmstad, kvm EKONOMIBYGGNADER UTHYRES Två stallar, 670 och 730 kvm, uthyres på anrika Biskopstorps Gård 10 km norr om Halmstad. Anpassat för fjäderfän, möjlighet finns även för annan djurhållning/verksamhet. Intresseanmälan från hyresintressenter lämnas till undertecknad fastighetsmäklare. 1

2 HISTORIA Biskopstorps Gård, eller Kungsladugården Biskopstorp som den också kallas, har gamla anor. Enligt uppgift; när den danske kungen Christian IV i början av 1600-talet lät bygga Halmstad slott gjorde han gården Biskopstorp till driftsenhet för slottet och gårdens officiella beteckning blev därmed Kungsladugården Biskopstorp. Titeln har följt gården också under svensk tid i och med att Hallands landshövdingar, fram till mitten av 1800-talet, arrenderat gården av kronan som löneförmån. Under de senaste 40 åren har huvudinriktningen på gården varit fjäderfän med produktion av ägg och kyckling. 2

3 OBJEKT, LÄGE M.M. HYRESOBJEKT Hyresobjektet omfattar två ekonomibyggnader med fyra tillhörande foderbehållare samt två gödselbrunnar. FASTIGHET Hyresobjektet är beläget på fastigheten Biskopstorp 1:3, Slättåkra-Kvibille församling, Halmstads kommun, under adress: Biskopstorps Gård, Kvibille. LÄGE Fastigheten är strategiskt belägen ca 10 km norr om Halmstad med närhet till trafikplats 46 utmed E6:an. Se bifogade kartor. KOORDINATER SWEREF99, X = , Y = FASTIGHETSÄGARE Erik Olsson, Halmstad Ann-Kristin Olsson, Halmstad Magnus Olsson, Kvibille Niclas Olsson, Halmstad 3

4 BYGGNADER STALLBYGGNAD, ÖSTER Byggnadsarea ca 730 kvm (yttermått ca 11,1 m x 65,8 m). Invändig takhöjd ca 3,0 m klädd med korrugerad plåt. Uppförd i trä, utvändig fasad av tegel/trä samt plåttak. Ventilationshuvar på taknock, luftintag under takutsprång. Betonggolv i hela byggnaden. Uppvärmning i del av byggnaden via elvärme. Kylrum med kylaggregat. Plockrum med styr- och elcentral. Uppehållsrum med diskbänk. WC-rum med toalett, handfat och dusch. Stalldel med fläktar och luftintag i tak, brandslang samt skraputgödsling utmed bortre kortsidan. På båda långsidorna inne i stalldelen finns utanpåliggande värmeslingor för uppvärmning av intilliggande bostadshus. 4

5 5

6 STALLBYGGNAD (F.D. LADUGÅRD), VÄSTER Byggnadsarea ca 670 kvm (yttermått ca 13,2 m x 51,3 m). Invändig takhöjd ca 2,5 m klädd med korrugerad plåt. Uppförd i trä, utvändig fasad av tegel/plåt samt tak av fibercement/plåt. Ventilationshuvar och luftintag på vardera långsida. Betonggolv i hela byggnaden. Uppvärmning finns ej. Rum med styr- och elcentral. Stalldel med fläktar på ena långsidan, luftintag i tak, brandslang samt skraputgödsling utmed bortre kortsidan. På övervåningen, som ingår i upplåtelsen, finns ett oinrett utrymme med trägolv. Övervåningen är f.n. tillgängligt via portar från ena långsidan en våning upp. Hyresgästen har möjlighet att i samråd med fastighetsägaren bygga om och nyttja utrymmet, varpå luftintaget till bottenvåningen erfordrar en ny lösning. 6

7 7

8 FODERBEHÅLLARE Fyra foderbehållare (volym ca 10 ton x 3, samt volym ca 6 ton x 1), märke Chore-Time. GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING Från båda stallarna finns skraputgödsling via kulvert ut till en gemensam cirkulärformad gödselbrunn (volym ca 400 m 3 ). För mellanlagring finns även en fristående rektangulärformad gödselbrunn (volym ca 220 m 3 ). Det står hyresgästen fritt att avyttra tillkommen gödsel från verksamheten. ELVERK M.M. I en sidobyggnad finns ett dieseldrivet elverk som träder in per automatik vid ev. strömavbrott. Larmfunktion finns vid ev. driftsstörningar (strömavbrott och fläktfunktion). De båda stallbyggnaderna har en elmätare separerad från övriga byggnader på gården. Förbindelse finns mellan de båda stallbyggnaderna via kulvert med möjlighet till transportband för ägg. Äggplockningsmaskinen i plockrummet, märke Moba, ägs av fastighetsägaren och ingår i upplåtelsen om önskemål så finns. Enskilt avlopp via godkänd 3-kammarbrunn (betjänar östra stallbyggnaden) gemensam med övriga byggnader på gården. Enskilt vatten via grävd brunn (inkl. kalkdoserare) finns gemensam med övriga byggnader på gården. 8

9 9

10 FÖRUTSÄTTNINGAR UPPLÅTELSEFORM Hyra (lokalhyra), tillträde efter överenskommelse. Fastighetsägaren önskar en långsiktig hyresgäst med 5-årsavtal eller enligt överenskommelse. AVGIFT Hyresavgift enligt överenskommelse. Avgiften justeras årligen utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI), som fastställs av Statistiska centralbyrån (SCB). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer i det fall hyresgästens verksamhet är momsbelagd. DRIFTSKOSTNADER, ANSVAR M.M. Fastighetsägaren svarar för: - Allt utvändigt byggnadsunderhåll. - Försäkring för byggnader och anläggningar. - Underhåll tillfartsväg inkl. snöröjning. - Slamtömning 3-kammarbrunn. - Vattenförsörjning. - Gräsklippning. Hyresgästen svarar för: - Allt invändigt byggnadsunderhåll. - Försäkring för inventarier, byggnadsinventarier, djur, driftstillhörigheter och drift. - Elförbrukning och uppvärmning. - Renhållning. - Brandsäkerhet. - Underhåll kylaggregat, ventilationssystem och skraputgödsling. - Underhåll foderbehållare. - Underhåll och tömning gödselvårdsanläggning. - Funktion, service och underhåll av elverk och larm. - Underhåll och påfyllning av kalkdoserare. - Underhåll äggplockningsmaskin i det fall denna ingår i upplåtelsen och allt underhåll i övrigt av inventarier som fastighetsägaren tillhandahåller. - Ev. erforderlig skadedjursbekämpning. - Alla övriga avgifter hänförliga till hyresgästens verksamhet. 10

11 Driftskostnaderna kan komma att skilja sig betydligt för ny hyresgäst och ny användning. Några aktuella driftskostnader finns ej att tillgå. Hyresgästen har i sitt nyttjande av hyresobjektet att vårda densamma, visa erforderlig hänsyn till omkringboende och verka för att bibehålla en ren och fin gårdsmiljö. Skräp/avfall från hyresgästens verksamhet skall omedelbart bortforslas och ej placeras utanför byggnaderna. Upplag av föremål på gårdsplanen får ej ske. Upplag under kortare tid, med anledning av hyresgästens verksamhetsstart, kan ske efter särskild överenskommelse med fastighetsägaren. Hyresgästen skall följa gällande miljö- och djurföreskrifter för den bedrivna verksamheten. Hyresobjektet upplåtes i befintligt skick fritt från inventarier. Gemensam syn kommer att hållas i samband med till- och frånträdet. ENERGIDEKLARATION Den aktuella byggnadstypen är undantagen skyldigheten att energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader. ID-KONTROLL ID-kontroll av hyresgästen kommer att ske före hyresavtalets undertecknande med hänvisning till lagen om åtgärder mot penningtvätt. INTRESSEANMÄLAN Hyresintressenter skall lämna intresseanmälan om hyresobjektet till undertecknad fastighetsmäklare. Använd gärna bifogad blankett för intresseanmälan. Intresseanmälan skall innehålla en beskrivning av den som söker och ev. nuvarande företag samt planerad produktionsinriktning. Två olika referenser samt en bankreferens skall anges i intresseanmälan. Kreditupplysning kan komma att genomföras på den som är aktuell för upplåtelsen. Intresseanmälan skall inges snarast möjligt till: Areal i Ljungby, Daniel Nordin, Storgatan 3, Ljungby, eller maila blanketten till: Vänligen märk kuvertet/e-post med Biskopstorp. Fastighetsägaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar. VISNING Enskilda visningar av hyresobjektet bokas efter överenskommelse med Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin, , eller fastighetsägare Magnus Olsson, , UPPLYSNINGAR För vidare upplysningar kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin eller fastighetsägare Magnus Olsson. 11

12 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Daniel Nordin. Foto: Daniel Nordin. Layout: Lillemor Nottemark. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ HYRESOBJEKTET FÖRMEDLAS GENOM AREAL LJUNGBY Ansvarig mäklare DANIEL NORDIN Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ LUND RIGA SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UMEÅ UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 12

13

14

15

16 INTRESSEANMÄLAN FÖR HYRA AV EKONOMIBYGGNADER PÅ FASTIGHETEN HALMSTAD BISKOPSTORP 1:3 Undertecknad/-e avger härmed intresse avseende hyra av ekonomibyggnader på ovanstående fastighet. Jag/Vi har tagit del av villkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan. Ange beskrivning av Dig/Ni som söker och ev. nuvarande företag samt planerad produktionsinriktning på baksidan. INTRESSENT Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post INTRESSENT Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer) Referens (kontaktperson samt telefonnummer) Referens (kontaktperson samt telefonnummer) UNDERSKRIFT Datum och underskrift Datum och underskrift INTRESSEANMÄLAN SKA VARA AREAL LJUNGBY TILLHANDA Post: Storgatan 3, Ljungby E-post: HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ LUND RIGA SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UMEÅ UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO

17 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Välarronderad åkermark om ca 212 ha och ändamålsenliga ekonomibyggnader med spannmålstork utbjudes till arrende i Hov socken. 1 2 FASTIGHET Del av Vadstena Hovgården

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Tomtmark med sjöläge. Tomtpriset varierar mellan 150 000-200 000 kronor. Pris: 175 000 kr eller högstbjudande

Tomtmark med sjöläge. Tomtpriset varierar mellan 150 000-200 000 kronor. Pris: 175 000 kr eller högstbjudande Tomtmark med sjöläge HJO VARPET 1:3 DEL AV Vi kan erbjuda 9 st tomter vid Mullsjön ca 6 km från Hjo. Tomterna som ligger ca 30-80 m från sjön har en storlek mellan 750-1060 m². Till tomterna kommer kommunalt

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Spännarhyttans herrgård med sjöläge, Norberg Detta är ett unikt tillfälle att förvärva en välskött herrgård i Norberg. Har tidigare tillhört Surahammars Bruks AB. Idag privatägd. Stor trädgårdstomt med

Läs mer

NORDVIK 109 FIN SJÖTOMT!

NORDVIK 109 FIN SJÖTOMT! MÄKLARHUSET LYCKSELE NORDVIK 109 FIN SJÖTOMT! INTRODUKTION Välkommen till Nordvik 109 Trivsamt fritidshus med lugnt och enskilt läge! Här finns elanslutning, sommarvatten till disk och dusch samt fin

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

Välkommen till Nedre Bäcken 13 D Tegefjäll JAN LOBERG KORTFAKTA

Välkommen till Nedre Bäcken 13 D Tegefjäll JAN LOBERG KORTFAKTA NEDRE BÄCKEN 13 D TEGEFJÄLL JAN LOBERG Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0647-50501 Mobil: 070-3247200 jan.loberg@maklarhuset.se KORTFAKTA Välkommen till Nedre Bäcken 13 D Tegefjäll Nära nya liften i Tegefjäll

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer