rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013"

Transkript

1 rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna augusti 2013 Text & foto: Kjell Öberg, Norrbottens museum

2 Medborgardialogen viktig om kulturarvets framtid Öppet samtal. Fr.v Jan-Erik Lundström, Curt Persson, Hans Utstrand, Stefan Hämäläinen, Birgitta Johansen, Kerstin Lundin-Segerlund och Anja Taube. Dialogen med medborgarna är A och O när ett samhälle ska förändras. I denna mening går det att sammanfatta konferensen Kulturmiljön en resurs idag och i framtiden som hölls augusti och som handlade om vilka värden i samhället som ska bevaras för framtida generationer. Norrbottens museum, division Kultur och utbildning i landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten stod som arrangörer av konferensen som hölls på Malmfältens folkhögskola i Kiruna och hade samlat ett 60-tal deltagare. Konferensen riktade sig särskilt till deltagare som arbetar med samhällsplanering, kultur, miljö och byggande inom kommunala och regionala förvaltningar. Elisabeth Lax, (bilden nedan) chef för division Kultur och utbildning vid Norrbottens läns landsting var den från arrangörerna som hälsade välkommen till konferensen. Hon konstaterar att intresset för kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i samhället har ökat kraftig under senare år. - Det är ett naturligt val att lägga den här konferensen i Kiruna som tillsammans med Gällivare/Malmberget är mitt uppe i en process av samhällsomvandling av stort internationellt intresse, sade hon. Som inledning av konferensen berättades om länsmuseets, länsstyrelsens och riksantikvarieämbetets olika roller när gäller kulturarvet. - Kulturmiljöfrågorna är ett länsmuseums livsnerv och de handlar både om materiella och immateriella värden, påpekade Jan-Erik Lundström, tf chef för Norrbottens museum. Alla har ett ansvar Kerstin Lundin-Segerlund är länsantikvarie vid länsstyrelsen i Norrbotten med det regionala ansvaret och tillsynen av kulturarvet: - Alla invånare har ett ansvar för kulturarvet här i länet. Från Riksantikvarieämbetet medverkade Ulf Lindberg som föreläste om ämbetets arbete med bedömningen av kriterierna för riksintressen samt om vilka lagar och regler som gäller i ämnet. Det gavs också exempel på arbetet med kulturmiljön från andra håll i landet. Fredrik Hjelm är kommunantikvarie i Borås. Han berättade att staden som varit Sveriges textila centrum sedan i slutet av 1800-talet genomgick en stor industriell stadsomvandling på 1960 och 70-talen då många omlands. På 1990-talet hotades många av dessa industribyggnader av rivning och för att ersättas av nya centrumbildningar och hyreskaserner i betong, betong och grå betong. Hybris - Bebyggelsen i Borås består till stor del av en enorm funkisskatt från den tid då staden expanderade som mest, säger han och fortsätter:

3 Jennie Sjöholm, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. - Staden led av en sorts hybris och ville bygga nytt över- som är kvar av de gamla industribyggnaderna och andra livsmiljöer. - Ett exempel på hotade funkisbyggnader som jag lyckats bevara det gamla vattenverket från 1935 som nu ska bli moderna studentbostäder. Fredrik Hjelm berättar också att han fördelar sin arbetstid ungefär på följande sätt: 20 procent med detaljplaner, 50 procent med bygglovsärenden och 30 procent information: Information och opinionsarbetet riktar sig inte enbart till prenörer, fastighetsägare och mäklare. Och inte minst politiker på olika nivåer. Dessutom har kommunen gett ut två böcker (och en tredje är på gång) som sålt i stora upplagor och som handlar om stadsbebyggelsen i Borås. Ska revideras - Numera har kommunfullmäktige i Borås antagit en lista med 1250 byggnader som är värda att bevara inom kommunen. Den listan ska revideras med jämna mellanrum då nya byggnader läggs till och det som redan har rivits tas bort. Svante Frej, antikvarie vid länsstyrelsen i Jämtland berättade om hur de i Jämtlands län har fått kulturmiljöprogrammen att fungera i verkligheten. - Bara 2,3 promille av alla byggnader är skyddade idag. Men genom våra inventeringar har programmet blivit vägledande för de politiska besluten om kulturmiljöerna. Frågorna har också blivit genomlysta av många inblandade parter. Han berättar att den ursprungliga staden Östersund började anläggas år 1788 på en bondes åker invid Storsjön. Syftet var att skapa en plats för handelsutbyte med Norrmännen. - Det bodde inget folk i området. Därför gav skattelättna- Östersund. ute på åkern, sade Svante Freij. Lägger ingen död hand Han berättar att grundläggande syftet med det kommu- översiktsplan stavas utveckling av miljön. Han betonar ock-

4 Fredrik Hjelm, kommunantikvarie i Borås, visar hur den gamla textilstaden förändrats. så att kommunen absolut inte vill lägga en död hand över områdena. Särskilda program har tagits fram för Östersunds centrum, övriga tätorter respektive för landsbygden och planeringsunderlagen har bland annat hämtats in från länsmuseet i Jämtland. - Våra samråd som inte bara rört byggnader utan även hela miljöer har varit positiva genom att vi inte slagit folk i huvudet med en massa förbud hela tiden. Christina Hjort, tidigare chef för kulturförvaltningen i Göteborg, har arbetat mycket med frågor om Culture Planning och är bland annat en av författarna bakom boken Att fång platsens själ. Christina Hjort om Cultural planning i samhällsplaneringen Hon anser att kulturens fyller en allt viktigare roll i samhällsplaneringen i takt med att befolkningen i större ut- bygden. - En sådan förändring skapar med automatik vinnare och förlorare. Men kultur är livskvalitet och blir därmed en konkurrensfördel i samhällsplaneringen, säger hon. Hjort anser att det är viktigt att sätta fokus på de kulturella resurserna för att få gemensam vision i det kommunala planeringsarbetet. Genom att hela Sverige är så otroligt vackert orten. Mönsterstaden lever - Glöm inte fantasins betydelse. I Korpilombolo har de med sin festival European Festival of the Night lyckats sätta orten på kartan helt med hjälp av immateriella värden. Det är ju historierna som gör platserna levande! Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och tjänstledig från Norrbottens museum. Hon är numera doktorand i arkitektur vid Luleå tekniska universitet och forskar kring samhällsomvandlingen i Kiruna. Hon berättar att Hjalmar Lundbohms (gruvföretaget LKAB:s första disponent) visioner om mönstersamhället fortfarande är levande i samhällsplaneringen. Detta inte brytningen.

5 - På 1960-talet skedde en omfattande rivningsvåg i centrum. Tyvärr var de byggnader som då kom till inte alls lika vackra som de som revs bort. - Idag är hela Kirunas kulturarv av riksintresse. Det handlar om unika miljöer (inklusive industrimiljöer), byggnader, rennäring och den samiska kulturen i staden, säger hon. Den andra dagen av konferensen ägnades bland annat åt mans med LKAB:s representant Stefan Hämäläinen som är direktör för samhällsomvandlingarna vid gruvföretaget: - LKAB:s arv förpliktigar och vi anser att det är nödvändigt att dokumentera det kulturarv vi inte kan ta med oss när företags historia. Andra citat från paneldiskussionen om Kulturmiljön och samhällsomvandlingen i Kiruna. - Medborgardialogen är mycket viktig särskilt när det (Anja Taube, kulturchef i Kiruna kommun) Anställa kommunantikvarie - Att bara dokumentera är inte ett bevarande av kulturmiljön. (Kerstin Lundin-Segerlund, länsstyrelsen) -Vi ska nu anställa en kommunantikvarie för att få med kulturen i samhällsplaneringen. (Anja Taube) Moderator Curt Persson i samspråk med Jenny Dahlén Vestlund, bebyggelseantikvarie vid Norrbottens museum. - Historien handlar om förändringar. Så vilka ska få bestämma och vilka kunskaper ska vi ta med oss till framtiden? Att dokumentera är bara början av processen. (Birgitta Johansson, Riksantikvarieämbetet) per in fastigheter nu men folk ska ju bo kvar länge än. (Stefan Hämäläinen) - Det nya Kiruna byggs i Tuollavaara och det är förtätning som är grundstommen i den nya staden. (Hans Utstrand, stadsarkitekt i Kiruna) Kiruna en attraktiv livsmiljö Kiruna. Den gamla staden ska ju stå i 30 år till och alla parter måste vara beredda att kompromissa i arbetsprocessen. (Kerstin Lundin-Segerlund) - Kiruna är en attraktiv livsmiljö som berättar om vad som är staden. (Kerstin Lundin-Segerlund) jön. Vi måste även titta på andra alternativ. (Jan-Erik Lundström, chef för Norrbottens museum) dagen. Då avgick nämligen det sista tåget från den anrika järnvägsstation som funnit i Kiruna i ett helt sekel. På grund av gruvans expansion ska stationen rivas och ett nytt resecentrum har byggts någon kilometer bort. Jan Erik Lundström, tf chef vid Norrbottens museum.

6

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Hur kan folkhälsan tillgodoses i samband med flyttning?

Hur kan folkhälsan tillgodoses i samband med flyttning? Hur kan folkhälsan tillgodoses i samband med flyttning? En rapport kring vilka faktorer som bör studeras för att utvärdera folkhälsoaspekterna av den kommande flyttningen i Malmberget Peter Lamming 20071230

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer