Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan PLATSANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets och räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Val av a klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; c två(2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år; d två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; e tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; f ombud till HGDF årsmöte. 11. Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte. PLATSANNONS Jenny bor i Halmstad och har nu fått jobb på en golfklubb i närheten av hemmet, hon väljer därför att cykla till jobbet i stället för att sitta på motorvägen 2 timmar om dagen. Därför söker vi nu hennes ersättare. Om du som tycker om att arbeta i reception med kundkontakter, samtidigt som du tycker om ordning och reda. Då är du den person som vi söker för det här positiva utåtriktade arbetet. Vi tror att du jobbat i reception, är stresstålig och van att ha många bollar i luften samtidigt. Våra kunder är medlemmar, sponsorer och gästspelare. Du skall ha god datavana, ett ekonomiskt sinne och intresse för administration. Du skall hjälpa oss med att ytterligare utveckla Varbergs Golfklubb till en av Västsveriges bästa golfklubbar. Låter detta intressant och du vill veta mer ringer du Rolf Steen Din ansökan vill vi ha senast den 7 mars. KANSLIET NÅR DU under mars april mellan 9.00 och ÅRSMÖTESHANDLINGAR Finns på kansliet eller på hemsidan en vecka före mötet. I DEN HÄR UTGÅVAN Kallelse till årsmötet....1 Prova på golf-dag på Västra Ordföranden har ordet A+ medlemskap Verksamhetsberättelser....4,5 Resultatrapport...6 Kassaflödesanalys Balansrapport Tävlingsprogram Info från kommittéerna Klubbens Partners Klubbens sponsorer..12 1

2 VÄLKOMNA ATT PROVA PÅ GOLF HOS VARBERGS GOLFKLUBB Vi vill bjuda in alla, oavsett ålder till en provapåstund vid klubbhuset på Västra banan. Första tillfället är söndagen den 1 april, följt av söndagen den 14 april och sista gången i vår är söndagen den 29 april. Vi har öppet hus mellan klockan och På plats kommer våra tränare Frank Englund, Janne Carlsson och PO Dahlman att vara för att ge dig bästa tänkbara introduktion till golfen. Idrottskommittén och medlemskommittén kommer att ha tänt en grill för att kunna bjuda på en korv mellan slagen. Ta med dig en kompis och kom till klubbhuset på Västra någon av provapådagarna!! Efter Provapådagen blir du inbjuden att vid två tillfällen gratis gå i en golfskola för att få ytterligare inblick i golfens underbara värld. DET HÄR INGÅR I UTBILDNINGEN TILL GRÖNT KORT FÖR SENIORER Grönt Kort-boken med webbinloggning Banvandring med någon ansvarig från klubben Golfvett och golfregler utförs med självstudier. Gröna Kortet test genomför man på nätet via inloggning från boken. Fem entimmars grupplektioner för klubbens PGA-pro med teknikträning i golfens olika slag. Bokas på kansliet. FÖR JUNIORER Ett utbildningspaket för juniorer med medlemskap hela första året kostar : 700 kronor om du är under 13 år 1000 kronor mellan 13 och 18 år 1500 kronor mellan 19 och 21 år Fadderrundor på en för nybörjaren modifierad, anpassad bana. Banans sträckning m från hål på banan, och på Västra banan använder man den befintliga korthålsbanan. Hålen är par 3 och nybörjaren har 2 extraslag/hål. Banan spelas som poängbogey. Poäng 14 eller mera registreras. Fadderrundor kan med stor fördel spelas mellan golflektioner. Grönt Kort får man om man spelar på HCP 54 och på den modifierade banan får ihop antingen 18 poäng en gång, eller två rundor på poäng. För att göra det enkelt för dig som ny golfare kan vi erbjuda ett flexibelt nybörjarpaket. Du behöver inte bestämma dig för medlemskap innan du vet att du tycker att det här är någonting för dig. Ibland kan det vara svårt med golf 2295 kronor Kostar det att få en Grönt Kort-utbildning och möjlighet att spela golf under två månader på båda våra banor. Vill du efter utbildningstiden bli medlem året ut kostar det 1695 kronor För fritt spel på Varbergs Golfklubbs båda banor året ut. Oftast är det väldig trevligt med golf 2

3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Snart dags för våren Det känns bra att gå en ny golfsäsong till mötes med en stabil medlemskår, ett väl genomfört vinterarbete på våra banor och en del spännande nyheter inom golfen. Och vi gör det med ett bra ekonomiskt resultat och en 100 % självfinansieringsgrad i ryggen. Vi kan ha en förhoppning om ett bra I vanlig ordning finns ett gediget tävlingsprogram klart och utlagt i tävlingskalendern på klubbens web. Idrottskommittén har planerat träningar, läger för våra juniorer. Träning för serielagen finns inplanerad och Prova På Golf för de som vill känna på golfen mysterier genomförs flera gånger i april. Seniorerna är efter vårens (välbehövliga) träning beredda att starta Onsdagsspelet den 4:e april om vädret tillåter. Regelkommittén utbildar och informerar om nyheter i Regler för golfspel. Banorna väntar nu bara på att få en vårputs efter vinterns vila. En hel del reparationsarbeten är genomförda men behöver lite vår för att bli riktigt bra. Bland andra aktiviteter skall allt grus som lagts ut på vägar få sig en finish. Så efter de båda städdagarna på Västra 24 mars och 31 mars kommer vi att vara igång igen. Ni kommer alla att känna en ny atmosfär både på Västra och restaurangerna som med nygamla krögare kommer att göra sitt bästa för att ni skall trivas. Restaurangens uteplats får sig en rejäl ansiktslyftning med hjälp av ett troget gäng seniorer med Kent T som arbetsledare. En viktig nyhet inom golfen är Nya Gröna Kortet. Det är klubben och vi medlemmar som bär huvudansvaret för att introducera nya spelare i golfen och ta hjälp av våra duktiga PGA-pro för den tekniska delen. Vi kan alla ta med en nybörjare ut på banan så fort de anmält sig till en kurs i Gröna Kortet, fått den inledande introduktionen och några tekniklektioner så att de träffar bollen. Dessutom har vi Övningsbanan som ett utmärkt område för nybörjare. För att starten skall bli ännu trevligare får den som fått Gröna Kortet klubbhandicap +54, som återinförs from Det innebär att alla 36+ får +54 och nu kan spela mot sig själva och registrera sitt spel i golfen IT-system GIT. Det är vår förhoppning att alla ni medlemmar, våra gäster och sponsorer kommer att känna sig hjärtligt välkomna till våra banor 2012 och känna att vi ständigt försöker vårt bästa för att skapa förutsättningar för en bra golfupplevelse. Glöm inte vårt årsmöte den 26:e mars kl Peder Skrivares aula. Bästa Vårhälsningar Owe Candow Ordförande AVGIFTER 2012 Följande avgifter beslöt årsmötet i november skall gälla för medlemmarna i Varbergs Golfklubb. Fulltidsmedlem med spelrätt Fulltidsmedlem utan spelrätt Vardagsmedlem med spelrätt Vardagsmedlem utan spelrätt Utbildningsmedlem Studerandemedlem (22-26 år) Greenfeemedlem J 12 Junior - 12 år J 12 Utbildningsmedlem 700 J 18 Junior år J 18 Utbildningsmedlem J 21 Junior år J 21 Utbildningsmedlem Passiv medlem 700 A+MEDLEMSKAP A+ är en medlemsform som några klubbar i Sjuhäradsbygden har infört för att skapa ett mervärde för sina fullbetalande medlemmar. Klubbarna som 2012 är med är Hulta GK, Marks GK, Kinds GK, Borås GK, Ulricehamns GK och Varbergs GK Fulltidsmedlemmarna i Varbergs Golfklubb erbjuds att för säsongen 2012 teckna ett A+ medlemskap vilket innebär att man får tillgång till fritt spel i sex golfklubbar. Styrelsen tror detta kommer att gynna utbytet mellan våra klubbar och ge ett mervärde till klubbens fulltidsmedlemmar. Man får mer golf för pengarna. Vårt avtal med den fem Västgötaklubbarna är ettårigt så 2012 blir ett försöksår. Faller det väl ut och våra medlemmar uppskattar sammarbetet kommer vi givetvis att förlänga avtalet, men är intresset ringa kommer vi att säga upp avtalet inför säsongen För att få mer information om vad som gäller och hur man går tillväga för att teckna ett A+ medlemskap slår du kansliet ( ) en signal. De har svar på alla dina frågor! Hoppas nu att medlemmarna i Varbergs Golfklubb vill utöka sina spelmöjligheter österut och få många nya golfupplevelser på verkligt trevliga golfbanor, med förhoppningsvis bra restauranger och trevliga medlemmar. A+ medlemskap innebär att fulltidsmedlemmar betalar en tilläggsavgift på 1350: - vilket ger A+ medlemmen fritt spel på övriga klubbars banor. Det finns dock två undantag: För spel på norra banan i Borås GK skall A+ medlemmarbetala en spelavgift på 150: - per speltillfälle. För spel på Varbergs under högsäsong juni augusti gäller fritt spel med starttid efter klockan För spel på Varbergs Västra under samma förutsättningar tillkommer en spelavgift på 100: - per speltillfälle. Vid besök på andra klubbars banor skriver A+ medlemmen in sig i greenfee-boken på vanligt sätt för att alla besök korrekt skall registreras. A+ medlemmen får ett medlemskort som skall visas upp vid spel på de andra banorna. Spelar man då kansliet är stängt skall det tydligt skrivas in i greenfeeboken att man betalar med sitt A+ medlemskap. 3

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE blev ett bra år. Resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader blev för 2011 är 830 tkr att jämföras med 2010 på 877 tkr. Klubbens intäkter har ökat med ca 400 tkr. Kostnader för avskrivningar och räntor för 2011 är vardera ca 200 tkr högre än föregående år. Varbergs Golfklubb har 2072 medlemmar varav 1852 är aktiva. Antalet aktiva medlemmar per bokslutsdagen var färre än 2010 samtidigt som antalet passiva ökat med 24. Trots de väderleksförhållanden som varit rådande under hösten, med mycket regn, har klubben en oförändrad intäkt på greenfee jämfört med Västra har tappat med 175 tkr men kompenseras av en motsvarande ökning på banan. Investeringar har gjorts i enlighet med fastställd budget för Klubbens medlemmar har visat upp många goda tävlingsresultat på alla nivåer och gjort klubben synlig. Under 2011 sattes två nya banrekord på Västra under Nationella seriespelet division ett med en damrunda på 68 slag och en herrunda med 65. Den rikliga nederbörden under hösten har inneburit reparationsarbeten på båda banorna med nya dräneringar, iordningställda vägar och bunkrar. Den under våren planerade kulverteringen av bäcken på Västra banas 15:e hål genomfördes under senhösten Under året har arbete gjorts på båda banorna med en ökad luftighet och bättre spelbredd genom borttagande av träd och buskar i ruffområden och genom större klippytor av fairway och semiruff. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp för Varbergs GK och speciellt till alla er som hjälpt till med ideella insatser, vår kunniga personal som sett till att vi haft en bra anläggning samt klubbens sponsorer, som viktiga partners för vår klubb. Det är vår förhoppning att alla gästspelare och tävlande känner sig hjärtligt välkomna tillbaka Styrelsen för Varbergs GK SENIORKOMMITTÉN 2011 Målsättningen är att för medlemmar i Varbergs GK skapa aktiviteter och social gemenskap för herr och damspelare 60+ genom tävlingar, utbyte med andra klubbar, kurser och sammankomster. Och de löpande aktiviteter inom Seniorkommitténs område sker inom Seniorerna och Senioritorna. I seniorernas aktivitet har under året har 130 spelare deltagit någon gång, det har tillkommit 43 nya spelare sedan föregående år och i onsdagsgolfen har drygt 1270 starter genomförts. Vi har spelat tävling mot Bredared på Varbergs GK västra bana, mot Borås GK på Varbergs GK, mot Bredared GK i Bredared och mot Borås GK i Borås. I seriespelen har vi haft stora framgångar med seger i div.1 i seriespelet för H65, seger i div.2 i seriespelet för H65 och en tredjeplats för H75-laget i seriespelet för H75. Dessutom kan noteras en andraplats för Varbergs GK i säsongsspelet för Hallands Gentlemän. Seniorerna har också fyllt i uppslagen torv på fairways, m.m. på västra och östra banan. I senioritornas aktiviteter har under året har 60 spelare deltagit någon gång och i torsdagsgolfen har drygt 570 starter genomförts. Vidare har golfresor genomförts till Rydö och Herrljunga. Bland våra gemensam aktivetermärks en vårresa till Ängelholm med spel på 2 baner och övernattning. Två gemensamma tävlingar på våra hemmabanor. Matchspel mot Marks GK i Kinna och utbyte med Vinbergs GK. Året avslutades med en uppskattad studieresa till Ellos i Borås Lars Thorsson DAMKOMMITT EN 2011 På vårmötet 2011 skapades en samarbetsgrupp som hade till uppgift att tillsammans med damerna i Varbergs GK skapa möjligheter att spela och tävla under året. Gruppen skulle hjälpa till med att organisera de idéer och förslag som kom in från klubbens damer. Detta fungerade riktigt bra och vi hade flera tävlingar som anordnades av frivilliga medlemmar bl.a. en Flaggtävling, Prowinslaget, Kräftslaget, utflykt till Tönnesjö GK med 2 dagars spel och övernattning för den som ville. Därutöver spelades 10st 9-hålsronder på banan med start kl Förutom vårmötet hade vi också ett trevligt höstmöte med golfspel, god mat och prisutdelning av sommarens 9-hålsronder. Samordningsgruppen 4

5 JUNIORKOMMITTÉN 2011 Varbergs Golfklubbs juniorer drog, efter försäsongsträning inne i övningshallen och innebandy, igång sin utomhussäsong i slutet av mars. Under påsklovet åkte man till Helsingborg på träningsläger. Under sommaren har vi haft heldagar med spel på hemliga banor. Vi haft månadsmöten där vi testat på Zumba, Bugg och haft teori med spelupplägg för säsongen samt erfarenhetsuppföljning. Under maj spelades hallandstouren och regionaltävlingar. Helgen juni var det division 1 spel på Västra där vårt herrlag bestod av våra äldre juniorer, Victor, Douglas, Jonathan T tillsammans med Kim, Jesper och Adrian. Våra grabbar hade en tung tävling och spelar 2012 i division 2. TÄVLINGSKOMMITTÉN 2011 Öppningen av våra banor skedde sent i år med greener på både och Västra i blandat skick. Även denna hårda och långa vintern satte sina spår. De tog lång tid innan greenerna var acceptabla. I år erbjöd vi två nya tävlingar My Golf Tour och COOP Forum golfen. My Golf Tour, Texas Scramble med två spelare/lag. Uppskattad tävling av de som deltog. Samtliga deltagare, tävlingsledare samt övriga som ville följa tävlingen kunde göra detta via Internet då varje boll hade en liten handdator för scoreinmatning efter varje hål. COOP Forum golfen också den en scramble fast med tre spelare/lag. Även den uppskattad av de tävlande. Båda återkommer Tävlingarna i år har fått kännas vid både en minskning av deltagarantalet samt i några fall en ökning. Bärrundan var den tävling som fick mest stryk. Från 80 deltagare 2010 till 16 deltagare En tillfällighet får vi hoppas även om vi misstänker att Tack för hjälpen golfen dagen innan hade en viss inverkan. Varbergsveckan håller fortfarande ställningen som den tid på säsongen då flest golfare vill tävla. Himledalskannan gick för 7:e gången och Varbergs GK vann för fjärde gången. Nytt för i år var att vi hade förlagt tidpunkten för tävlingen till Kristihimmelsfärd och följande helg. Tyvärr tappade tävlingen 1/3 av deltagarna, från till En uppföljning av denna tävling skall ske i höst med tävlingsledningarna på Klubbens damlag bestod av Sofia, Lynn, Johanna, Märtha, Elin och Maria. Våra tjejer gjorde en strålande insats med att bjuda flera elitklubbar på en match. Lynn Carlsson lyckades med att göra hole in one på 14:e hålet. I andra omgången så fortsatte våra tjejer att visa framfötterna och kom på en mycket hedrande tredje plats och spelar även 2011 i division 1. I kvalet till Skandia cup och Goretex cup gick så bra att vi fick med ett lag i Sverigefinalen för Goretex cup och två spelare gick till Skandia cup-finalen på Ljunghusen. Varbergs juniorer deltog i år med två lag i Göteborgs Golf cup med 16 spelare och 2 ledare. Vi åkte även 2011 till Rättvik för vår utbytesgolf med Rättviks GK som varit i Varberg på vårkanten. Vi kvalade även in bland de 4 bästa lagen i JDM lagkvalet gick på Laholms GK och i slutspel på Björnhults GK så tog vi storslam efter vinst mot Halmstad och Falkenberg och oavgjort mot Haverdal så vann vi för andraåret i rad JDM-lag. Säsongen avslutades med ett lyckosamt finalspel på Holm GK samt ett inspirerande avslutningsläger i Halmstad för våra juniorer. Hans-Inge Carlsson Hofgårds GK och Harabäckens GK. Varbergstouren nytt för 2011, är ett samarbete mellan de fyra golfklubbarna i Varbergs kommun. Varje klubb arrangerar varsin tävling på respektive bana, där de tävlande endast betalar startavgift. Blandat utfall men fortsättning 2012 och därefter utvärdering om fortsättning. KM fick i år ett något större antal tävlande mot föregående år. Fortfarande är dock intresset glest. Gäller även KM Foursome. Krögarnas tävlingar på respektive Västra genomfördes med bra deltagande på Västra men med lågt deltagande på. Kurt Glamheden MEDLEMSKOMMITTÉN 2011 Vi var med och ordnade den trevliga prova på golfdagen på övningsfältet tidigt i våras. Då fick vi tillfälle att propagera för vår trivselgolf och träffa eventuella nya medlemmar. Intresset och behovet av det, som vi trodde var ett problem, har visat sig vara ytterst litet. Vi har, under förra året och detta, mailat, skickat brev, satt upp anslag, delat ut broschyrer, skrivit i Utslaget och pratat med massor av folk. Tyvärr utan någon större respons. Vid de nio speltillfällen vi haft under 2011 har bara ett fåtal kommit. Förra året begränsade vi oss till de som hade +36 i hcp. I år har alla som velat, oavsett hcp fått vara med. Vi har även haft fadderrundor som varit mycket uppskattade. Men de flesta som börjar spela golf har i regel någon att spela med. Lena Turesson BANKOMMITTÉN 2011 Bankommittén har under 2011 tagit fram en långtidsplan för båda banorna, med prioritering på när det skall åtgärdas. På banan har alla åtgärder enligt planen blivit genomförda. På Västra banan finns det kvar åtgärder som skulle varit genomförda under 2011, men som kommer att åtgärdas under våren Samtliga åtgärder som är genomförda är budgeterade och godkända av styrelsen. Kommittén har anordnat vårstädning på båda banorna, tillsatt en arbetsgrupp för klubbhusområdet vid banan, arbetet med att förverkliga förslaget kommer vara klart under våren Kommittén har under året haft 8 protokollförda möten. Dennolf Lewinsson 5

6 RESULTATRAPPORT 2011 INTÄKTER Medlemsavgi er Spelintäkter Sponsorintäkter Kommi éintäkter Hyror Bidrag Övriga intäkter summa intäkter % 7% 3% 5% 2%0% 56% RÖRELSEKOSTNADER Personalkostnader Inköp förnödenheter Klubbkostnader Lokalkostnader Admin. Kostnader Maskinkostnader Arrenden SGF HGDF kostnader Övriga kostnader summa rörelsekostnader a Rörelseresultat % 4% 3% 1% 6% 7% 8% 50% ÖVRIGA KOSTNADER Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader % Resultat

7 KASSAFLÖDESANALYS Rörelsen Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Förändring av rörelsekapital ökning( ), resp minskning (+) av varulager ökning( ), resp minskning (+) av rörelsefordringar ökning( ), resp minskning (+) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Finansiella intäkter/kostnader Finansiella &extraordinära intäkter och kostnader Ne oförändring av likvida medel från rörelsen Investeringar Investeringar Påbörjade byggna oner Ne oförändring av likvida medel e er investering Finansiering förändring banklån Ne oförändring långa skulder Ne oförändring av finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut Beviljad checkkredit Summa disponibla likvida medel DISPOSITION AV VINST Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. AVSKRIVNINGAR Byggnader Banorna Inventarier Maskiner Summa Avskrivningar

8 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggnings llgångar Eget kapital Byggnader Eget kapital Beva ning 0 0 Årets resultat Mark Summa eget kapital Banorna Inventarier Långfris ga skulder Maskiner Lån Summa anläggnings llgångar Banklån Checkkredit Omsä nings llgångar Nycklar Varulager 0 0 Medlemslån Kor ris ga fordringar Summa långfris ga skulder Kundfordringar Kor ris ga skulder Övriga fordringar Skuld ll kredi ns tut Förutbetalda kostnader Leverantörsskulder Summa kor ris ga fordringar Övriga kor r. skulder Uppsagda medlemslån Kassa Upplupna kostnader Summa omsä nings llgångar Summa kor ris ga skulder SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TÄVLINGSKOMMITTÉN INFORMERAR Hej alla tävlingssugna golfare. Vi i tävlingskommittén är nästan klara med 2012 års tävlingsprogram. Det som återstår är tävlingsledare TL till ett par tävlingar. Vi har likt föregående år en intressant blandning av olika tävlingar, där vi startar med COOP FORUM-golfen den 20/5 och avslutar med Bärrundan den 23/9. Varbergsveckan, som även i år går av stapeln vecka 28, har en ny tävling, My Golf Tour var det den första tävlingen men i år har den flyttat in i Varbergsveckan. Titta gärna på deras hemsida. En tävling där man live, via en handdator, kan följa hur tävlingen utvecklas. Varbergstouren 2012 spelas likt förra året med en tävling/klubb där medlemmarna slipper betala någon greenfee, endast tävlingsavgift. En nyhet för året är att det finns ett individuellt moment. Vår tävling spelas den 2/9. För utförlig information gå in på vår hemsida och läs tävlingsfakta för Anmälningstid före tävling har vi förändrat så att du redan från 1 april kan anmäla dig till säsongens alla tävlingar. Himledalskannan är i år tillbaka på samma tid som den varit tidigare. I år spelas den mellan 3-5/8. Varberg startar med spel på den 3/8. Hjälp till att behålla kannan hos oss! Tävlingskommittén TK som idag består av fyra personer ser gärna att vi blir fler. Gärna yngre som kan komma med lite fräscha idéer. Vi har tidigare varit 6-7 personer och vi tror att det är lagom. Intresserade kan höra av sig till oss i TK så berättar vi mer vad det hela går ut på. Våra namn och telefonnummer finns på nästa sida i utslaget. Tävlingsledare TL har vi heller inte för många av. Idag har vi inte så att vi kan vara två TL/tävling, vilket är önskvärt. Att vara TL är på många sätt roligt och spännande. Inte minst får man träffa många trevliga golfare. Vi har idag stor hjälp av kansliet med lottning, scooreinmatning och diverse andra saker som vi tidigare fick sköta själva. Idag kan vi i större utsträckning koncentrera oss på själva tävlingen. Som nybörjare följer man med en erfaren TL. Tävlingsupptakt: Tävlingskommittén planerar en träff lördagen den 21/4 som en upptakt inför tävlingssäsongen. Med på denna upptakt skall förutom TK även de TL som idag är aktiva. Representanter för handicap och regelkommittén samt klubbledningen skall också vara representerade. Vi kommer bl.a. att gå igenom tävlingsprogrammet, stämma av med TL, nya regler, nyheter på våra banor. Kallelse kommer att skickas ut till berörda men är du intresserad av TK eller TL hör av dig till kansliet. Prel. tid 21/ på Västra. Avslutas med gemensam lunch. Tävlingskommittén. 8

9 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Spel. Tävling Bana Tävlingsledare 09-maj H75 omg 2 10-maj H65 div 1 omg 2 10-maj H65 div 2 omg 2 15-maj Hallands Gentlemän Grupp B 16-maj D60 omg 2 20-maj COOP FORUM Golfen Scramble 3 spelare/lag. Kanonstart Sponsor COOP FORUM 25-maj Skandia Junior Open 26-maj Skandia Junior Open 27-maj Skandia Junior Open 06-jun 10-jun Ärlebo Cup Slaggolf H, D Sponsor:Ärlebo bil AB Volvo World Golf Challenge Fyrboll H, D Medlemmar i VbGK födda senast Sponsor Varbergs Bildepot Bokiaslaget 16-jun Sl. A; Sg B;C *scratchpris. Sponsor Bokia Göranssons 28-jun Hallandstouren A+ B-f 30-jun Krögarmixen Mixed greensome från röd tee. Sg A, B Förhöjd startavgift inkl. mat. Sponsor Varberg Västra H&R VARBERGSVECKAN Sparbanksslaget 08-jul Fyrboll Pb A;B Sponsor Varbergs Sparbank Golfstore Cup 09-jul Sl A; Sg B,C *scratchpris Sponsor Golfkantinan Länsförsäkringar Open 10-jul Irish greensome Sg A,B Sponsor Länsförsäkringar SOVA golfen 11-jul Sl A; Sg B, C Sponsor SOVA My Golf Tour 2012 Texas scramble, 2 spelare /lag, 12-jul 6 tvingande utslag /spelare, 3 på varje 9, Förhöjd startavgift. Sponsor My Tour Golf Ringhals Open 13-jul Sl A; Sg B,C * scratchpris. Sponsor Ringhalls AB Victorins Guld-mixed 14-jul Mixed foursom Sg A, B Sponsor Victorins Guldsmedsaffär H75 Västra H65 Västra H65 D60 Västra Melker Hofling Västra Roger Jonasson Västra Västra Kurt Glamheden P Levin K Andersson Lynn Emilsson Gunilla Cronborn Västra T Gustavsson Lynn Emilsson Christer Jansson Gunilla Cronborn Västra T Gustavsson Västra Lynn Emilsson Mikael Andersén Kolla C Jansson Tore Gustavsson Gunilla Cronborn Västra K Glamheden, J Andreasson L Lorentzen B Liedberg På onsdagar spelas Seniorgolf, varannan vecka på och varannan på Västra. På Torsdagar spelar Senioritorna varannan vecka på Västra och varannan på Damerna spelar vanligtvis på tisdagar. Herrgolfen spelar onsdagar på och måndagar på Västra. Spel. Tävling Bana Tävlingsledare Golf Digest Viasat Golf Trophy Singeltävling, se anslag eller läs i 21-jul Golf Digest. Förhöjd startavgift. Sponsor Golf Digest 03-aug Himledalskannan 04-aug 54 hål på tre banor 05-aug Slagtävling A, slaggolf B, C. Ett Tu Tre. Mixed Greensome Pb A, B.Alla slopas från 49. Spel 11-aug från alla tee Förhöjd startavgift inkl. grillkväll. Födda senast 1994 Sponsor Varberg H&R Hofgård Harabäcken M Andersen K Hermansson Lynn Emilsson Gunilla Cronborn Kurt Glamheden T.K. 14-aug SGF Senior Tour H65 Västra H65 15-aug SGF Senior Tour H65 Västra H65 KM åldersklasser, 18-aug KM Herr, Dam 18 hål Tore Gustavsson KM åldersklasser 18 hål, 19-aug KM Herr, Dam, 18 hål. Sponsor Atletica Västra 25-aug Tack för hjälpen golf Västra Kansliet Varbergstouren 02-sep Pb A,B Sponsor Eurotravel Västra Gunilla Cronborn J-E Helmersson 08-sep KM-Foursome Idrottskommittén 09-sep hål. Sponsor Atletica Västra 11-sep Hallands Gentlemän Grupp A Västra 13-sep H35 div 1 omg 4 H35 16-sep Funktionärsgolf, endast inbjudna T.K. 21-sep H55 div 1 omg 6 H55 22-sep Herrfinal, Endast kvalificerade S-G Wedin Bärrundan, 23-sep bärbag max 4 klubbor Pb A, B Sponsor Vbg Revisionsbyrå Varberg Junior Open 30-sep Pojk och flickklass Sl 18 hål Västra TÄVLINGSLEDARE 2012 Kurt Glamheden Idrottskommittén Kurt Glamheden Ordf Lynn Emilsson Tore Gustavsson Gunilla Cronborn Kenth Andersson Jan-Erik Helmersson Peter Levin Bengt Liedberg Lorentz Lorentzon Kent Hermansson Ulla Nilsson Anders Nilsson Christer Jansson Melker Hofling Jörgen Andreasson

10 SÅ HÄR BLEV DEN NYA VÄGEN PÅ HÅL 12 ÖSTRA BANAN. INTE SÅ BRANT SOM DEN GAMLA!! DAMERNAS SÄSONG STARTAR MED VÅRTRÄFFEN DEN 24:E APRIL PÅ VÄSTRA BANAN. Vi spelar en 3-manna Scramble, minglar i shopen, äter något gott och har under kvällen en trevlig samvaro tillsammans. Utförligare information skickas per mail och anslås i klubbhusen. Kanske finns det ett intresse för matchspel bland klubbens dameroch vi efterlyser någon som i så fall skulle vilja ta sig an att administrera/hålla i detta. Ring gärna någon av oss i gruppen. Övrig information om årets tävlingar, nationella damdagar mm finner du på hemsidan under fliken Damkommittén. Samarbetsgruppen Lisbeth Sonja Marie Agneta SENIORKOMMITTÉN Ny är det snart dags. Seniorerna börjar sina tävlingar den 4 april och Senioritorna den 12 april. Första tävlingen är en specialtävling 9 hål, efter tävlingen upptaktsmöte med gemensam lunch. Gå in på klubbens hemsida under tävla och anmäl dig i GITsystemet eller ring kansliet Tel Seniorkommittén HUR HAR DU DET MED SVINGEN I ÅR? Är dina förberedelser som Du önskat? Är Du redo att börja en ny säsong på golfbanan? Om inte så är påskhelgen en bra tid att börja! RANGEN ÖSTRA Rangen är öppen polletter kan du köpa i restaurangen. Vårkurser på. Kom igång 3 timmars träning med inriktning på sving och pitch. Max 6 deltagare per grupp. 695:- 6/4 kl. 15:00-18:00 14/4 kl. 11:00-14:00 20/4 kl. 16:00-19:00 Golfakuten premiär den 13/4. Kl. 18:00-19:00. Pris 120:- inkl. 2 polletter. Ingen anmälan, kom om Du känner för det. Samling vid rangen östra. Fredag den 13/4, Fredag den 27/4 Golfakuten för företag ta med dina anställda! Ta med Dina anställda och låt de ha en förmiddag med mig. Alla kan spela golf. Vilken gemensam kick och snackis detta kan bli. Ring för prisuppgift. Singellektioner För Dig som vill träna i egen takt och utveckla Dig när Du har tid och möjlighet. 50 minuters privat undervisning. 750:- inkl. videofilmning, handlingsplan och rangebollar. PO Dahlman SENASTE NYTT FRÅN FRANK, PETER OCH JANNE Härligt med en tidig start! Det är full fart på rangen. Prova den nya 25 meter långa mattan där du kan pegga upp var du vill. Nu har vi 8000 nya Callaway bollar. Friskisgolfen har blivit mycket populär, så det är dags att boka sig för i år. Vi börjar i april och slutar i september, så det är bara att välja vilka pass du vill vara med på. 1795:- för hela säsongen! Säsongsstarten är den 24 mars. Då är butiken full med alla nyheter. Årets stora demodag är den 21 april. Då är alla märken representerade. Vi ser fram emot ännu en härlig säsong med alla trevliga medlemmar. Frank Peter Janne Patrik Philip. 10

11 ÄNTLIGEN!!!! Nu har det blivit grönt ute och alla gamla surdegar med Bysson HB är nergrävda, hoppas vi. Vi vill gärna tacka styrelsen och medlemmarna för allt stöd vi fått i vinter. Vi brinner nu för att göra säsongen 2012 till en fantastisk säsong tillsammans med er medlemmar i Varbergs Golfklubb, med alla greenfeegäster och med sponsorer och företag som väljer att komma hit för att konferera eller arrangera en företagsgolf. Vi har i vinter renoverat mycket i köket, vi har skapat en ny finmatsal med mycket värme och känsla. Framför allt har klubben med Kent Turesson som pådrivare byggt om uteserveringen, den har blivit jättefin. Nu väntar vi bara på möblerna dit så att ni kan njuta av vårsolen ute på den nya altanen. Så fort greenerna öppnar, öppnar vi restaurangen. Vi hoppas givetvis att det blir redan i morgon, men allra senast till påsk. David kommer att laga en riktigt trevlig påskmeny, så ni är hjärtligt välkomna upp och avnjuta en kulinarisk höjdpunkt till påsk! Jeanette & David PÅSKENS MENY Glacerade lammracks serverade med böncassoulette och mandelpotatispuré smaksatt med getost till dessert serverar vi en variation på påskgodis. öppet för påskmiddag lördag och söndag till kronor Kom ihåg att boka bord i god tid till påskens kulinariska höjdpunkt ETT LEVANDE KLUBBHUS! Kom och upplev våra soppluncher på torsdagar ute på Varberg Västra Hotell & Restaurang. På torsdagarna samlas medlemmar och andra gäster runt soppskålen. På meny står det Ärtsoppa och Gulaschsoppa med olika tillbehör. För ytterligare gemenskap har våra söndagar blivit en samlingspunkt där serveras bl.a Schnitzel ( köp två betala för en ) med HN-kortet gäller mars månad ut. Vill man fira med släkt och vänner, så går det också bra. Helgmenyn går att förboka. Företagskonferenserna har också kommit igång, lokaler och konferenspaket går att boka i en trevlig miljö. Har ni kollegor som vill övernatta, eller konferera så är det bara att ta kontakt med oss på Varberg Västra, vi har lösningen för er. Har ni inte företaget i Varberg, åker ni på konferenser till andra städer, varför inte påverka och lägga företagets konferens på hemmaplan, vi på Varberg Västra hjälper er! Ta med ert företag tag på en liten golfkonferens, kombinera konferensen med golf. Konferera halva tiden, luncha och spela golf resten av dagen. I övrigt vill vi passa på och önska er en riktigt trevlig påsk Michael & Bernt 11

12 Några av våra sponsorer 2012, TACK ALLA!!! 12

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TVÅ 2014 DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA ATT VI HAFT PROBLEM MED RESTAURANGEN PÅ ÖSTRA HAR VÄL ALLA SETT OCH FÖRSTÅTT,

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 Datum Tävling Start Startförb Status Tävl-Led April 4 L Tävlingsfritt (Påsk) 5 S Tävlingsfritt (Påsk) 6 M Tävlingsfritt (Påsk) 11 L Arbetsdag 09:00 00:00-14:00 BK

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Kallelse till årsmötet i Varbergs Golfklubb Plats Aulan Peder Skrivares Aula 28 mars klockan 19.00

Kallelse till årsmötet i Varbergs Golfklubb Plats Aulan Peder Skrivares Aula 28 mars klockan 19.00 NY WEBBTIDNING Välkomna att läsa första numret av klubbens nya medlemstidning i webbformat. Vår ambition är att det skall komma ut 3 till 4 nummer om året av Utslaget i ny tappning. Vi ser gärna bidrag

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan Torsdagen 27 november klockan 19.00. Dagordning

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan Torsdagen 27 november klockan 19.00. Dagordning NUMMER TRE 2014 Nya medlemmar sökes... Medlemsantalet är stabilt men intresset är stort för att bli medlem nästa år. Rabatten om 2000 kr på spelavgiften och billiga värdebevis är självklart lockande. Kallelse

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER ETT 2015 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB Restaurangen Varbergs Västra 30 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.30) A+MEDLEMSKAP 2015 Är en medlemsform som några klubbar i Sjuhäradsbygden

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

utslaget Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00 och 14.

utslaget Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00 och 14. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TRE 2011 Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

utslaget JASMINE, VÅR NYA KLUBBCHEF TREVLIG MIDSOMMAR! KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.

utslaget JASMINE, VÅR NYA KLUBBCHEF TREVLIG MIDSOMMAR! KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TVÅ 2013 JASMINE, VÅR NYA KLUBBCHEF TREVLIG MIDSOMMAR! KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.00 0340-480

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2008. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2008. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2008 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2008 Nils Billing, Öringelund 4, 312 91 Laholm Bostad 0430-126 95, Mobiltfn

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer