Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan PLATSANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets och räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Val av a klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; c två(2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år; d två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; e tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; f ombud till HGDF årsmöte. 11. Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte. PLATSANNONS Jenny bor i Halmstad och har nu fått jobb på en golfklubb i närheten av hemmet, hon väljer därför att cykla till jobbet i stället för att sitta på motorvägen 2 timmar om dagen. Därför söker vi nu hennes ersättare. Om du som tycker om att arbeta i reception med kundkontakter, samtidigt som du tycker om ordning och reda. Då är du den person som vi söker för det här positiva utåtriktade arbetet. Vi tror att du jobbat i reception, är stresstålig och van att ha många bollar i luften samtidigt. Våra kunder är medlemmar, sponsorer och gästspelare. Du skall ha god datavana, ett ekonomiskt sinne och intresse för administration. Du skall hjälpa oss med att ytterligare utveckla Varbergs Golfklubb till en av Västsveriges bästa golfklubbar. Låter detta intressant och du vill veta mer ringer du Rolf Steen Din ansökan vill vi ha senast den 7 mars. KANSLIET NÅR DU under mars april mellan 9.00 och ÅRSMÖTESHANDLINGAR Finns på kansliet eller på hemsidan en vecka före mötet. I DEN HÄR UTGÅVAN Kallelse till årsmötet....1 Prova på golf-dag på Västra Ordföranden har ordet A+ medlemskap Verksamhetsberättelser....4,5 Resultatrapport...6 Kassaflödesanalys Balansrapport Tävlingsprogram Info från kommittéerna Klubbens Partners Klubbens sponsorer..12 1

2 VÄLKOMNA ATT PROVA PÅ GOLF HOS VARBERGS GOLFKLUBB Vi vill bjuda in alla, oavsett ålder till en provapåstund vid klubbhuset på Västra banan. Första tillfället är söndagen den 1 april, följt av söndagen den 14 april och sista gången i vår är söndagen den 29 april. Vi har öppet hus mellan klockan och På plats kommer våra tränare Frank Englund, Janne Carlsson och PO Dahlman att vara för att ge dig bästa tänkbara introduktion till golfen. Idrottskommittén och medlemskommittén kommer att ha tänt en grill för att kunna bjuda på en korv mellan slagen. Ta med dig en kompis och kom till klubbhuset på Västra någon av provapådagarna!! Efter Provapådagen blir du inbjuden att vid två tillfällen gratis gå i en golfskola för att få ytterligare inblick i golfens underbara värld. DET HÄR INGÅR I UTBILDNINGEN TILL GRÖNT KORT FÖR SENIORER Grönt Kort-boken med webbinloggning Banvandring med någon ansvarig från klubben Golfvett och golfregler utförs med självstudier. Gröna Kortet test genomför man på nätet via inloggning från boken. Fem entimmars grupplektioner för klubbens PGA-pro med teknikträning i golfens olika slag. Bokas på kansliet. FÖR JUNIORER Ett utbildningspaket för juniorer med medlemskap hela första året kostar : 700 kronor om du är under 13 år 1000 kronor mellan 13 och 18 år 1500 kronor mellan 19 och 21 år Fadderrundor på en för nybörjaren modifierad, anpassad bana. Banans sträckning m från hål på banan, och på Västra banan använder man den befintliga korthålsbanan. Hålen är par 3 och nybörjaren har 2 extraslag/hål. Banan spelas som poängbogey. Poäng 14 eller mera registreras. Fadderrundor kan med stor fördel spelas mellan golflektioner. Grönt Kort får man om man spelar på HCP 54 och på den modifierade banan får ihop antingen 18 poäng en gång, eller två rundor på poäng. För att göra det enkelt för dig som ny golfare kan vi erbjuda ett flexibelt nybörjarpaket. Du behöver inte bestämma dig för medlemskap innan du vet att du tycker att det här är någonting för dig. Ibland kan det vara svårt med golf 2295 kronor Kostar det att få en Grönt Kort-utbildning och möjlighet att spela golf under två månader på båda våra banor. Vill du efter utbildningstiden bli medlem året ut kostar det 1695 kronor För fritt spel på Varbergs Golfklubbs båda banor året ut. Oftast är det väldig trevligt med golf 2

3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Snart dags för våren Det känns bra att gå en ny golfsäsong till mötes med en stabil medlemskår, ett väl genomfört vinterarbete på våra banor och en del spännande nyheter inom golfen. Och vi gör det med ett bra ekonomiskt resultat och en 100 % självfinansieringsgrad i ryggen. Vi kan ha en förhoppning om ett bra I vanlig ordning finns ett gediget tävlingsprogram klart och utlagt i tävlingskalendern på klubbens web. Idrottskommittén har planerat träningar, läger för våra juniorer. Träning för serielagen finns inplanerad och Prova På Golf för de som vill känna på golfen mysterier genomförs flera gånger i april. Seniorerna är efter vårens (välbehövliga) träning beredda att starta Onsdagsspelet den 4:e april om vädret tillåter. Regelkommittén utbildar och informerar om nyheter i Regler för golfspel. Banorna väntar nu bara på att få en vårputs efter vinterns vila. En hel del reparationsarbeten är genomförda men behöver lite vår för att bli riktigt bra. Bland andra aktiviteter skall allt grus som lagts ut på vägar få sig en finish. Så efter de båda städdagarna på Västra 24 mars och 31 mars kommer vi att vara igång igen. Ni kommer alla att känna en ny atmosfär både på Västra och restaurangerna som med nygamla krögare kommer att göra sitt bästa för att ni skall trivas. Restaurangens uteplats får sig en rejäl ansiktslyftning med hjälp av ett troget gäng seniorer med Kent T som arbetsledare. En viktig nyhet inom golfen är Nya Gröna Kortet. Det är klubben och vi medlemmar som bär huvudansvaret för att introducera nya spelare i golfen och ta hjälp av våra duktiga PGA-pro för den tekniska delen. Vi kan alla ta med en nybörjare ut på banan så fort de anmält sig till en kurs i Gröna Kortet, fått den inledande introduktionen och några tekniklektioner så att de träffar bollen. Dessutom har vi Övningsbanan som ett utmärkt område för nybörjare. För att starten skall bli ännu trevligare får den som fått Gröna Kortet klubbhandicap +54, som återinförs from Det innebär att alla 36+ får +54 och nu kan spela mot sig själva och registrera sitt spel i golfen IT-system GIT. Det är vår förhoppning att alla ni medlemmar, våra gäster och sponsorer kommer att känna sig hjärtligt välkomna till våra banor 2012 och känna att vi ständigt försöker vårt bästa för att skapa förutsättningar för en bra golfupplevelse. Glöm inte vårt årsmöte den 26:e mars kl Peder Skrivares aula. Bästa Vårhälsningar Owe Candow Ordförande AVGIFTER 2012 Följande avgifter beslöt årsmötet i november skall gälla för medlemmarna i Varbergs Golfklubb. Fulltidsmedlem med spelrätt Fulltidsmedlem utan spelrätt Vardagsmedlem med spelrätt Vardagsmedlem utan spelrätt Utbildningsmedlem Studerandemedlem (22-26 år) Greenfeemedlem J 12 Junior - 12 år J 12 Utbildningsmedlem 700 J 18 Junior år J 18 Utbildningsmedlem J 21 Junior år J 21 Utbildningsmedlem Passiv medlem 700 A+MEDLEMSKAP A+ är en medlemsform som några klubbar i Sjuhäradsbygden har infört för att skapa ett mervärde för sina fullbetalande medlemmar. Klubbarna som 2012 är med är Hulta GK, Marks GK, Kinds GK, Borås GK, Ulricehamns GK och Varbergs GK Fulltidsmedlemmarna i Varbergs Golfklubb erbjuds att för säsongen 2012 teckna ett A+ medlemskap vilket innebär att man får tillgång till fritt spel i sex golfklubbar. Styrelsen tror detta kommer att gynna utbytet mellan våra klubbar och ge ett mervärde till klubbens fulltidsmedlemmar. Man får mer golf för pengarna. Vårt avtal med den fem Västgötaklubbarna är ettårigt så 2012 blir ett försöksår. Faller det väl ut och våra medlemmar uppskattar sammarbetet kommer vi givetvis att förlänga avtalet, men är intresset ringa kommer vi att säga upp avtalet inför säsongen För att få mer information om vad som gäller och hur man går tillväga för att teckna ett A+ medlemskap slår du kansliet ( ) en signal. De har svar på alla dina frågor! Hoppas nu att medlemmarna i Varbergs Golfklubb vill utöka sina spelmöjligheter österut och få många nya golfupplevelser på verkligt trevliga golfbanor, med förhoppningsvis bra restauranger och trevliga medlemmar. A+ medlemskap innebär att fulltidsmedlemmar betalar en tilläggsavgift på 1350: - vilket ger A+ medlemmen fritt spel på övriga klubbars banor. Det finns dock två undantag: För spel på norra banan i Borås GK skall A+ medlemmarbetala en spelavgift på 150: - per speltillfälle. För spel på Varbergs under högsäsong juni augusti gäller fritt spel med starttid efter klockan För spel på Varbergs Västra under samma förutsättningar tillkommer en spelavgift på 100: - per speltillfälle. Vid besök på andra klubbars banor skriver A+ medlemmen in sig i greenfee-boken på vanligt sätt för att alla besök korrekt skall registreras. A+ medlemmen får ett medlemskort som skall visas upp vid spel på de andra banorna. Spelar man då kansliet är stängt skall det tydligt skrivas in i greenfeeboken att man betalar med sitt A+ medlemskap. 3

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE blev ett bra år. Resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader blev för 2011 är 830 tkr att jämföras med 2010 på 877 tkr. Klubbens intäkter har ökat med ca 400 tkr. Kostnader för avskrivningar och räntor för 2011 är vardera ca 200 tkr högre än föregående år. Varbergs Golfklubb har 2072 medlemmar varav 1852 är aktiva. Antalet aktiva medlemmar per bokslutsdagen var färre än 2010 samtidigt som antalet passiva ökat med 24. Trots de väderleksförhållanden som varit rådande under hösten, med mycket regn, har klubben en oförändrad intäkt på greenfee jämfört med Västra har tappat med 175 tkr men kompenseras av en motsvarande ökning på banan. Investeringar har gjorts i enlighet med fastställd budget för Klubbens medlemmar har visat upp många goda tävlingsresultat på alla nivåer och gjort klubben synlig. Under 2011 sattes två nya banrekord på Västra under Nationella seriespelet division ett med en damrunda på 68 slag och en herrunda med 65. Den rikliga nederbörden under hösten har inneburit reparationsarbeten på båda banorna med nya dräneringar, iordningställda vägar och bunkrar. Den under våren planerade kulverteringen av bäcken på Västra banas 15:e hål genomfördes under senhösten Under året har arbete gjorts på båda banorna med en ökad luftighet och bättre spelbredd genom borttagande av träd och buskar i ruffområden och genom större klippytor av fairway och semiruff. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp för Varbergs GK och speciellt till alla er som hjälpt till med ideella insatser, vår kunniga personal som sett till att vi haft en bra anläggning samt klubbens sponsorer, som viktiga partners för vår klubb. Det är vår förhoppning att alla gästspelare och tävlande känner sig hjärtligt välkomna tillbaka Styrelsen för Varbergs GK SENIORKOMMITTÉN 2011 Målsättningen är att för medlemmar i Varbergs GK skapa aktiviteter och social gemenskap för herr och damspelare 60+ genom tävlingar, utbyte med andra klubbar, kurser och sammankomster. Och de löpande aktiviteter inom Seniorkommitténs område sker inom Seniorerna och Senioritorna. I seniorernas aktivitet har under året har 130 spelare deltagit någon gång, det har tillkommit 43 nya spelare sedan föregående år och i onsdagsgolfen har drygt 1270 starter genomförts. Vi har spelat tävling mot Bredared på Varbergs GK västra bana, mot Borås GK på Varbergs GK, mot Bredared GK i Bredared och mot Borås GK i Borås. I seriespelen har vi haft stora framgångar med seger i div.1 i seriespelet för H65, seger i div.2 i seriespelet för H65 och en tredjeplats för H75-laget i seriespelet för H75. Dessutom kan noteras en andraplats för Varbergs GK i säsongsspelet för Hallands Gentlemän. Seniorerna har också fyllt i uppslagen torv på fairways, m.m. på västra och östra banan. I senioritornas aktiviteter har under året har 60 spelare deltagit någon gång och i torsdagsgolfen har drygt 570 starter genomförts. Vidare har golfresor genomförts till Rydö och Herrljunga. Bland våra gemensam aktivetermärks en vårresa till Ängelholm med spel på 2 baner och övernattning. Två gemensamma tävlingar på våra hemmabanor. Matchspel mot Marks GK i Kinna och utbyte med Vinbergs GK. Året avslutades med en uppskattad studieresa till Ellos i Borås Lars Thorsson DAMKOMMITT EN 2011 På vårmötet 2011 skapades en samarbetsgrupp som hade till uppgift att tillsammans med damerna i Varbergs GK skapa möjligheter att spela och tävla under året. Gruppen skulle hjälpa till med att organisera de idéer och förslag som kom in från klubbens damer. Detta fungerade riktigt bra och vi hade flera tävlingar som anordnades av frivilliga medlemmar bl.a. en Flaggtävling, Prowinslaget, Kräftslaget, utflykt till Tönnesjö GK med 2 dagars spel och övernattning för den som ville. Därutöver spelades 10st 9-hålsronder på banan med start kl Förutom vårmötet hade vi också ett trevligt höstmöte med golfspel, god mat och prisutdelning av sommarens 9-hålsronder. Samordningsgruppen 4

5 JUNIORKOMMITTÉN 2011 Varbergs Golfklubbs juniorer drog, efter försäsongsträning inne i övningshallen och innebandy, igång sin utomhussäsong i slutet av mars. Under påsklovet åkte man till Helsingborg på träningsläger. Under sommaren har vi haft heldagar med spel på hemliga banor. Vi haft månadsmöten där vi testat på Zumba, Bugg och haft teori med spelupplägg för säsongen samt erfarenhetsuppföljning. Under maj spelades hallandstouren och regionaltävlingar. Helgen juni var det division 1 spel på Västra där vårt herrlag bestod av våra äldre juniorer, Victor, Douglas, Jonathan T tillsammans med Kim, Jesper och Adrian. Våra grabbar hade en tung tävling och spelar 2012 i division 2. TÄVLINGSKOMMITTÉN 2011 Öppningen av våra banor skedde sent i år med greener på både och Västra i blandat skick. Även denna hårda och långa vintern satte sina spår. De tog lång tid innan greenerna var acceptabla. I år erbjöd vi två nya tävlingar My Golf Tour och COOP Forum golfen. My Golf Tour, Texas Scramble med två spelare/lag. Uppskattad tävling av de som deltog. Samtliga deltagare, tävlingsledare samt övriga som ville följa tävlingen kunde göra detta via Internet då varje boll hade en liten handdator för scoreinmatning efter varje hål. COOP Forum golfen också den en scramble fast med tre spelare/lag. Även den uppskattad av de tävlande. Båda återkommer Tävlingarna i år har fått kännas vid både en minskning av deltagarantalet samt i några fall en ökning. Bärrundan var den tävling som fick mest stryk. Från 80 deltagare 2010 till 16 deltagare En tillfällighet får vi hoppas även om vi misstänker att Tack för hjälpen golfen dagen innan hade en viss inverkan. Varbergsveckan håller fortfarande ställningen som den tid på säsongen då flest golfare vill tävla. Himledalskannan gick för 7:e gången och Varbergs GK vann för fjärde gången. Nytt för i år var att vi hade förlagt tidpunkten för tävlingen till Kristihimmelsfärd och följande helg. Tyvärr tappade tävlingen 1/3 av deltagarna, från till En uppföljning av denna tävling skall ske i höst med tävlingsledningarna på Klubbens damlag bestod av Sofia, Lynn, Johanna, Märtha, Elin och Maria. Våra tjejer gjorde en strålande insats med att bjuda flera elitklubbar på en match. Lynn Carlsson lyckades med att göra hole in one på 14:e hålet. I andra omgången så fortsatte våra tjejer att visa framfötterna och kom på en mycket hedrande tredje plats och spelar även 2011 i division 1. I kvalet till Skandia cup och Goretex cup gick så bra att vi fick med ett lag i Sverigefinalen för Goretex cup och två spelare gick till Skandia cup-finalen på Ljunghusen. Varbergs juniorer deltog i år med två lag i Göteborgs Golf cup med 16 spelare och 2 ledare. Vi åkte även 2011 till Rättvik för vår utbytesgolf med Rättviks GK som varit i Varberg på vårkanten. Vi kvalade även in bland de 4 bästa lagen i JDM lagkvalet gick på Laholms GK och i slutspel på Björnhults GK så tog vi storslam efter vinst mot Halmstad och Falkenberg och oavgjort mot Haverdal så vann vi för andraåret i rad JDM-lag. Säsongen avslutades med ett lyckosamt finalspel på Holm GK samt ett inspirerande avslutningsläger i Halmstad för våra juniorer. Hans-Inge Carlsson Hofgårds GK och Harabäckens GK. Varbergstouren nytt för 2011, är ett samarbete mellan de fyra golfklubbarna i Varbergs kommun. Varje klubb arrangerar varsin tävling på respektive bana, där de tävlande endast betalar startavgift. Blandat utfall men fortsättning 2012 och därefter utvärdering om fortsättning. KM fick i år ett något större antal tävlande mot föregående år. Fortfarande är dock intresset glest. Gäller även KM Foursome. Krögarnas tävlingar på respektive Västra genomfördes med bra deltagande på Västra men med lågt deltagande på. Kurt Glamheden MEDLEMSKOMMITTÉN 2011 Vi var med och ordnade den trevliga prova på golfdagen på övningsfältet tidigt i våras. Då fick vi tillfälle att propagera för vår trivselgolf och träffa eventuella nya medlemmar. Intresset och behovet av det, som vi trodde var ett problem, har visat sig vara ytterst litet. Vi har, under förra året och detta, mailat, skickat brev, satt upp anslag, delat ut broschyrer, skrivit i Utslaget och pratat med massor av folk. Tyvärr utan någon större respons. Vid de nio speltillfällen vi haft under 2011 har bara ett fåtal kommit. Förra året begränsade vi oss till de som hade +36 i hcp. I år har alla som velat, oavsett hcp fått vara med. Vi har även haft fadderrundor som varit mycket uppskattade. Men de flesta som börjar spela golf har i regel någon att spela med. Lena Turesson BANKOMMITTÉN 2011 Bankommittén har under 2011 tagit fram en långtidsplan för båda banorna, med prioritering på när det skall åtgärdas. På banan har alla åtgärder enligt planen blivit genomförda. På Västra banan finns det kvar åtgärder som skulle varit genomförda under 2011, men som kommer att åtgärdas under våren Samtliga åtgärder som är genomförda är budgeterade och godkända av styrelsen. Kommittén har anordnat vårstädning på båda banorna, tillsatt en arbetsgrupp för klubbhusområdet vid banan, arbetet med att förverkliga förslaget kommer vara klart under våren Kommittén har under året haft 8 protokollförda möten. Dennolf Lewinsson 5

6 RESULTATRAPPORT 2011 INTÄKTER Medlemsavgi er Spelintäkter Sponsorintäkter Kommi éintäkter Hyror Bidrag Övriga intäkter summa intäkter % 7% 3% 5% 2%0% 56% RÖRELSEKOSTNADER Personalkostnader Inköp förnödenheter Klubbkostnader Lokalkostnader Admin. Kostnader Maskinkostnader Arrenden SGF HGDF kostnader Övriga kostnader summa rörelsekostnader a Rörelseresultat % 4% 3% 1% 6% 7% 8% 50% ÖVRIGA KOSTNADER Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader % Resultat

7 KASSAFLÖDESANALYS Rörelsen Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Förändring av rörelsekapital ökning( ), resp minskning (+) av varulager ökning( ), resp minskning (+) av rörelsefordringar ökning( ), resp minskning (+) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Finansiella intäkter/kostnader Finansiella &extraordinära intäkter och kostnader Ne oförändring av likvida medel från rörelsen Investeringar Investeringar Påbörjade byggna oner Ne oförändring av likvida medel e er investering Finansiering förändring banklån Ne oförändring långa skulder Ne oförändring av finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut Beviljad checkkredit Summa disponibla likvida medel DISPOSITION AV VINST Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. AVSKRIVNINGAR Byggnader Banorna Inventarier Maskiner Summa Avskrivningar

8 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggnings llgångar Eget kapital Byggnader Eget kapital Beva ning 0 0 Årets resultat Mark Summa eget kapital Banorna Inventarier Långfris ga skulder Maskiner Lån Summa anläggnings llgångar Banklån Checkkredit Omsä nings llgångar Nycklar Varulager 0 0 Medlemslån Kor ris ga fordringar Summa långfris ga skulder Kundfordringar Kor ris ga skulder Övriga fordringar Skuld ll kredi ns tut Förutbetalda kostnader Leverantörsskulder Summa kor ris ga fordringar Övriga kor r. skulder Uppsagda medlemslån Kassa Upplupna kostnader Summa omsä nings llgångar Summa kor ris ga skulder SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TÄVLINGSKOMMITTÉN INFORMERAR Hej alla tävlingssugna golfare. Vi i tävlingskommittén är nästan klara med 2012 års tävlingsprogram. Det som återstår är tävlingsledare TL till ett par tävlingar. Vi har likt föregående år en intressant blandning av olika tävlingar, där vi startar med COOP FORUM-golfen den 20/5 och avslutar med Bärrundan den 23/9. Varbergsveckan, som även i år går av stapeln vecka 28, har en ny tävling, My Golf Tour var det den första tävlingen men i år har den flyttat in i Varbergsveckan. Titta gärna på deras hemsida. En tävling där man live, via en handdator, kan följa hur tävlingen utvecklas. Varbergstouren 2012 spelas likt förra året med en tävling/klubb där medlemmarna slipper betala någon greenfee, endast tävlingsavgift. En nyhet för året är att det finns ett individuellt moment. Vår tävling spelas den 2/9. För utförlig information gå in på vår hemsida och läs tävlingsfakta för Anmälningstid före tävling har vi förändrat så att du redan från 1 april kan anmäla dig till säsongens alla tävlingar. Himledalskannan är i år tillbaka på samma tid som den varit tidigare. I år spelas den mellan 3-5/8. Varberg startar med spel på den 3/8. Hjälp till att behålla kannan hos oss! Tävlingskommittén TK som idag består av fyra personer ser gärna att vi blir fler. Gärna yngre som kan komma med lite fräscha idéer. Vi har tidigare varit 6-7 personer och vi tror att det är lagom. Intresserade kan höra av sig till oss i TK så berättar vi mer vad det hela går ut på. Våra namn och telefonnummer finns på nästa sida i utslaget. Tävlingsledare TL har vi heller inte för många av. Idag har vi inte så att vi kan vara två TL/tävling, vilket är önskvärt. Att vara TL är på många sätt roligt och spännande. Inte minst får man träffa många trevliga golfare. Vi har idag stor hjälp av kansliet med lottning, scooreinmatning och diverse andra saker som vi tidigare fick sköta själva. Idag kan vi i större utsträckning koncentrera oss på själva tävlingen. Som nybörjare följer man med en erfaren TL. Tävlingsupptakt: Tävlingskommittén planerar en träff lördagen den 21/4 som en upptakt inför tävlingssäsongen. Med på denna upptakt skall förutom TK även de TL som idag är aktiva. Representanter för handicap och regelkommittén samt klubbledningen skall också vara representerade. Vi kommer bl.a. att gå igenom tävlingsprogrammet, stämma av med TL, nya regler, nyheter på våra banor. Kallelse kommer att skickas ut till berörda men är du intresserad av TK eller TL hör av dig till kansliet. Prel. tid 21/ på Västra. Avslutas med gemensam lunch. Tävlingskommittén. 8

9 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Spel. Tävling Bana Tävlingsledare 09-maj H75 omg 2 10-maj H65 div 1 omg 2 10-maj H65 div 2 omg 2 15-maj Hallands Gentlemän Grupp B 16-maj D60 omg 2 20-maj COOP FORUM Golfen Scramble 3 spelare/lag. Kanonstart Sponsor COOP FORUM 25-maj Skandia Junior Open 26-maj Skandia Junior Open 27-maj Skandia Junior Open 06-jun 10-jun Ärlebo Cup Slaggolf H, D Sponsor:Ärlebo bil AB Volvo World Golf Challenge Fyrboll H, D Medlemmar i VbGK födda senast Sponsor Varbergs Bildepot Bokiaslaget 16-jun Sl. A; Sg B;C *scratchpris. Sponsor Bokia Göranssons 28-jun Hallandstouren A+ B-f 30-jun Krögarmixen Mixed greensome från röd tee. Sg A, B Förhöjd startavgift inkl. mat. Sponsor Varberg Västra H&R VARBERGSVECKAN Sparbanksslaget 08-jul Fyrboll Pb A;B Sponsor Varbergs Sparbank Golfstore Cup 09-jul Sl A; Sg B,C *scratchpris Sponsor Golfkantinan Länsförsäkringar Open 10-jul Irish greensome Sg A,B Sponsor Länsförsäkringar SOVA golfen 11-jul Sl A; Sg B, C Sponsor SOVA My Golf Tour 2012 Texas scramble, 2 spelare /lag, 12-jul 6 tvingande utslag /spelare, 3 på varje 9, Förhöjd startavgift. Sponsor My Tour Golf Ringhals Open 13-jul Sl A; Sg B,C * scratchpris. Sponsor Ringhalls AB Victorins Guld-mixed 14-jul Mixed foursom Sg A, B Sponsor Victorins Guldsmedsaffär H75 Västra H65 Västra H65 D60 Västra Melker Hofling Västra Roger Jonasson Västra Västra Kurt Glamheden P Levin K Andersson Lynn Emilsson Gunilla Cronborn Västra T Gustavsson Lynn Emilsson Christer Jansson Gunilla Cronborn Västra T Gustavsson Västra Lynn Emilsson Mikael Andersén Kolla C Jansson Tore Gustavsson Gunilla Cronborn Västra K Glamheden, J Andreasson L Lorentzen B Liedberg På onsdagar spelas Seniorgolf, varannan vecka på och varannan på Västra. På Torsdagar spelar Senioritorna varannan vecka på Västra och varannan på Damerna spelar vanligtvis på tisdagar. Herrgolfen spelar onsdagar på och måndagar på Västra. Spel. Tävling Bana Tävlingsledare Golf Digest Viasat Golf Trophy Singeltävling, se anslag eller läs i 21-jul Golf Digest. Förhöjd startavgift. Sponsor Golf Digest 03-aug Himledalskannan 04-aug 54 hål på tre banor 05-aug Slagtävling A, slaggolf B, C. Ett Tu Tre. Mixed Greensome Pb A, B.Alla slopas från 49. Spel 11-aug från alla tee Förhöjd startavgift inkl. grillkväll. Födda senast 1994 Sponsor Varberg H&R Hofgård Harabäcken M Andersen K Hermansson Lynn Emilsson Gunilla Cronborn Kurt Glamheden T.K. 14-aug SGF Senior Tour H65 Västra H65 15-aug SGF Senior Tour H65 Västra H65 KM åldersklasser, 18-aug KM Herr, Dam 18 hål Tore Gustavsson KM åldersklasser 18 hål, 19-aug KM Herr, Dam, 18 hål. Sponsor Atletica Västra 25-aug Tack för hjälpen golf Västra Kansliet Varbergstouren 02-sep Pb A,B Sponsor Eurotravel Västra Gunilla Cronborn J-E Helmersson 08-sep KM-Foursome Idrottskommittén 09-sep hål. Sponsor Atletica Västra 11-sep Hallands Gentlemän Grupp A Västra 13-sep H35 div 1 omg 4 H35 16-sep Funktionärsgolf, endast inbjudna T.K. 21-sep H55 div 1 omg 6 H55 22-sep Herrfinal, Endast kvalificerade S-G Wedin Bärrundan, 23-sep bärbag max 4 klubbor Pb A, B Sponsor Vbg Revisionsbyrå Varberg Junior Open 30-sep Pojk och flickklass Sl 18 hål Västra TÄVLINGSLEDARE 2012 Kurt Glamheden Idrottskommittén Kurt Glamheden Ordf Lynn Emilsson Tore Gustavsson Gunilla Cronborn Kenth Andersson Jan-Erik Helmersson Peter Levin Bengt Liedberg Lorentz Lorentzon Kent Hermansson Ulla Nilsson Anders Nilsson Christer Jansson Melker Hofling Jörgen Andreasson

10 SÅ HÄR BLEV DEN NYA VÄGEN PÅ HÅL 12 ÖSTRA BANAN. INTE SÅ BRANT SOM DEN GAMLA!! DAMERNAS SÄSONG STARTAR MED VÅRTRÄFFEN DEN 24:E APRIL PÅ VÄSTRA BANAN. Vi spelar en 3-manna Scramble, minglar i shopen, äter något gott och har under kvällen en trevlig samvaro tillsammans. Utförligare information skickas per mail och anslås i klubbhusen. Kanske finns det ett intresse för matchspel bland klubbens dameroch vi efterlyser någon som i så fall skulle vilja ta sig an att administrera/hålla i detta. Ring gärna någon av oss i gruppen. Övrig information om årets tävlingar, nationella damdagar mm finner du på hemsidan under fliken Damkommittén. Samarbetsgruppen Lisbeth Sonja Marie Agneta SENIORKOMMITTÉN Ny är det snart dags. Seniorerna börjar sina tävlingar den 4 april och Senioritorna den 12 april. Första tävlingen är en specialtävling 9 hål, efter tävlingen upptaktsmöte med gemensam lunch. Gå in på klubbens hemsida under tävla och anmäl dig i GITsystemet eller ring kansliet Tel Seniorkommittén HUR HAR DU DET MED SVINGEN I ÅR? Är dina förberedelser som Du önskat? Är Du redo att börja en ny säsong på golfbanan? Om inte så är påskhelgen en bra tid att börja! RANGEN ÖSTRA Rangen är öppen polletter kan du köpa i restaurangen. Vårkurser på. Kom igång 3 timmars träning med inriktning på sving och pitch. Max 6 deltagare per grupp. 695:- 6/4 kl. 15:00-18:00 14/4 kl. 11:00-14:00 20/4 kl. 16:00-19:00 Golfakuten premiär den 13/4. Kl. 18:00-19:00. Pris 120:- inkl. 2 polletter. Ingen anmälan, kom om Du känner för det. Samling vid rangen östra. Fredag den 13/4, Fredag den 27/4 Golfakuten för företag ta med dina anställda! Ta med Dina anställda och låt de ha en förmiddag med mig. Alla kan spela golf. Vilken gemensam kick och snackis detta kan bli. Ring för prisuppgift. Singellektioner För Dig som vill träna i egen takt och utveckla Dig när Du har tid och möjlighet. 50 minuters privat undervisning. 750:- inkl. videofilmning, handlingsplan och rangebollar. PO Dahlman SENASTE NYTT FRÅN FRANK, PETER OCH JANNE Härligt med en tidig start! Det är full fart på rangen. Prova den nya 25 meter långa mattan där du kan pegga upp var du vill. Nu har vi 8000 nya Callaway bollar. Friskisgolfen har blivit mycket populär, så det är dags att boka sig för i år. Vi börjar i april och slutar i september, så det är bara att välja vilka pass du vill vara med på. 1795:- för hela säsongen! Säsongsstarten är den 24 mars. Då är butiken full med alla nyheter. Årets stora demodag är den 21 april. Då är alla märken representerade. Vi ser fram emot ännu en härlig säsong med alla trevliga medlemmar. Frank Peter Janne Patrik Philip. 10

11 ÄNTLIGEN!!!! Nu har det blivit grönt ute och alla gamla surdegar med Bysson HB är nergrävda, hoppas vi. Vi vill gärna tacka styrelsen och medlemmarna för allt stöd vi fått i vinter. Vi brinner nu för att göra säsongen 2012 till en fantastisk säsong tillsammans med er medlemmar i Varbergs Golfklubb, med alla greenfeegäster och med sponsorer och företag som väljer att komma hit för att konferera eller arrangera en företagsgolf. Vi har i vinter renoverat mycket i köket, vi har skapat en ny finmatsal med mycket värme och känsla. Framför allt har klubben med Kent Turesson som pådrivare byggt om uteserveringen, den har blivit jättefin. Nu väntar vi bara på möblerna dit så att ni kan njuta av vårsolen ute på den nya altanen. Så fort greenerna öppnar, öppnar vi restaurangen. Vi hoppas givetvis att det blir redan i morgon, men allra senast till påsk. David kommer att laga en riktigt trevlig påskmeny, så ni är hjärtligt välkomna upp och avnjuta en kulinarisk höjdpunkt till påsk! Jeanette & David PÅSKENS MENY Glacerade lammracks serverade med böncassoulette och mandelpotatispuré smaksatt med getost till dessert serverar vi en variation på påskgodis. öppet för påskmiddag lördag och söndag till kronor Kom ihåg att boka bord i god tid till påskens kulinariska höjdpunkt ETT LEVANDE KLUBBHUS! Kom och upplev våra soppluncher på torsdagar ute på Varberg Västra Hotell & Restaurang. På torsdagarna samlas medlemmar och andra gäster runt soppskålen. På meny står det Ärtsoppa och Gulaschsoppa med olika tillbehör. För ytterligare gemenskap har våra söndagar blivit en samlingspunkt där serveras bl.a Schnitzel ( köp två betala för en ) med HN-kortet gäller mars månad ut. Vill man fira med släkt och vänner, så går det också bra. Helgmenyn går att förboka. Företagskonferenserna har också kommit igång, lokaler och konferenspaket går att boka i en trevlig miljö. Har ni kollegor som vill övernatta, eller konferera så är det bara att ta kontakt med oss på Varberg Västra, vi har lösningen för er. Har ni inte företaget i Varberg, åker ni på konferenser till andra städer, varför inte påverka och lägga företagets konferens på hemmaplan, vi på Varberg Västra hjälper er! Ta med ert företag tag på en liten golfkonferens, kombinera konferensen med golf. Konferera halva tiden, luncha och spela golf resten av dagen. I övrigt vill vi passa på och önska er en riktigt trevlig påsk Michael & Bernt 11

12 Några av våra sponsorer 2012, TACK ALLA!!! 12

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TVÅ 2014 DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA ATT VI HAFT PROBLEM MED RESTAURANGEN PÅ ÖSTRA HAR VÄL ALLA SETT OCH FÖRSTÅTT,

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Skillingetrycket maj 2014

Skillingetrycket maj 2014 Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Fastighetskommittén förändras Hur spelas KM 2014? Juniorerna igång, juniorläger Team Sollentuna i Portugal Nationaldax & Midsommardax Resultat från

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2009 Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne Bokningsinformation

Läs mer