O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning"

Transkript

1 O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning

2 Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar av informationen i den här publikationen kan periodvis göras utan förpliktelse att meddela någon person om sådana revisioner eller ändringar. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. ASUS utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnummer, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns registrerade på etiketten som fästs på spelaren. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienummer, modellnummer och inköpsinformation. O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Plats för köp: Alla varumärken och registrerade varumärken är egendom tillhörande respektive företag.

3 1 NOTERA Försiktighet och varningar VARNING: FÖREBYGG RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA DENNA UTRUSTNING FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme såsom i en bokhylla eller liknande. VARNING: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Öppningarna i systemet är avsedda för ventilation och för att garantera en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Blockera inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Denna produkt får inte placerad i en ibyggd installation såsom i en bokhylla eller i en ställning om inte ventilationen är tillräcklig eller tillverkarens instruktion följs. Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) DET FINNS INGA SERVICEBARA DELAR FÖR ANVÄNDAREN INUTI. SERVICE SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer. Laser efterlevandeuttalande NOTERA iii Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i litteraturen som medföljer produkten. Den optiska enheten i denna spelare är en laserprodukt. Den optiska enhetens klassificeringsetikett (visas nedan) är placerad på enheten. VARNING: KLASS 3B SYNLIG ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING. TITTA INTE IN I STRÅLEN. Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Torka endast av med torr trasa. 7. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ändra inte säkerheten hos den polariserade eller jordkontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två pinnar och en tredje för jordning. Det breda bladet eller den tredje spetsen är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passas i vägguttaget, ta hjälp av en elektriker för lämplig åtgärd. 10. Skydda elsladden från att trampas på eller klämmas särskilt vid kontakter, uttag och vid utgången från apparaten. 11. Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.

4 iv 12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, konsol eller ord som angivits av tillverkaren eller som såldes tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när vagnen/apparaten flyttas tillsammans för att undvika skador om den välter. yrkesmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Användandet av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren erfordras åtgärda störningen på egen bekostnad. 13. Koppla ur denna apparat vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom att elsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i apparaten eller att objekt har ramlat in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. Låt inte denna enhet utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på eller bredvid apparaten. Varning:För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. 16. Spelaren ska anslutas till ett vägguttag med en skyddande jordad kontakt. 17. Apparatens koppling används som en frånkopplingsenhet och kopplar ifrån enheter som skall förbli driftsberedda. FCC Uttalande Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Denna enhet får inte orsaka allvarliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. Varning! Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i en

5 Innehåll 1 NOTERA Försiktighet och varningar Säkerhetsinformation Laser efterlevandeuttalande Viktiga säkerhetsinstruktioner FCC Uttalande 2 Introduktion iii iii iii iii iv Spelbara skivor 1 Filkompatibilitet 2 3 Delar och kontroll Öppna lådan 4 Fjärrkontrollen 5 Blu-ray/HD-mediaspelaren 7 Frontpanelen 7 LCD monitor 7 Bakre panel 8 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren 9 Anslutning av spelaren till skärmen 9 Anslutning av spelaren till AVR 10 Ansluta en USB-enhet 11 Anslutning av strömsladden 11 Förbereda fjärrkontrollen 12 Nätverksanslutningar 12 Trådansluten nätverkanslutning 12 Trådlös nätverksanslutning 12 5 Komma igång Enkel installationsguide 14 Konfigurera nätverk 15 Trådansluten nätverksinställning 15 Trådlös nätverksinställning 16 6 Allmän hantering Spela upp videofiler 18 För åtkomst till videofiler i videomenyn: 18 Uppspelning filmapp 18 Spela upp bildfiler 18 För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 18 Spela upp musikfiler/ljudfiler 19 För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 19 Åtkomst till Internettjänster 20 Youtube 20 Internetradio 20 Picasa 20 Flickr 21 Alternativmeny 21 Under uppspelning av skiva, video och musik 21 Under Bilduppspelning 22 7 Avancerad hantering Specialfunktioner på fjärrkontrollen 23 DLNA-hantering 25 Inställningsmeny 25 Playback 25 Video 26 Audio 26 Network 27 8 Appendix Underhåll 28 Noteringar om skivor 28 Hantering av enheten 28 Uppdatera det fasta programmet 28 Manuell uppdatering 28 Uppdatering online 28 Felsökning 30 Föräldrakontroll områdeskod 31 Varumärken och licenser 32 Upplösning videoutgång 34 Ljud utmatad upplösning 35 Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) 36 Filformatsstöd och begränsning 37 Produktspecifikationer 41 Viktig information beträffande nätverkstjänst 42 Notering internetradiotjänst 42 Notering Open Source program 42 v Översikt hemmeny 17 Spelar BD-Video/DVD-Video/Ljud-CD-skivor? 17 Njuta av BD-LIVE 17 Njuta av Blu-ray 3D 17 Regionkod 18

6 1 2 Introduktion Spelbara skivor Typ Skivlogotyp Typdetalj Blu-Ray skiva* BD-Video BD-R, BD-RE,BD-ROM 3D BD-Video DVD-skiva DVD-video DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW CD-skiva Ljud-CD CD-R, CD-RW, CD-ROM Notera: 1. Kunder bör vara uppmärksamma på att tillstånd krävs för att ladda ned MP3- / WMA-filer och musik från Internet. ASUS har inte rätt att bevilja sådant tillstånd. Tillstånd skall alltid sökas från upphovsrättsinnehavaren. 2. Eftersom Blu-ray skivan är ny och under utveckling kanske inte alla skivor kan spelas beroende på skivtypen och versionen. 3. Beroende på inspelningsprogram och avslutningen kanske inte vissa skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD- R/RE) är spelbara. 4. BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor som spelats in med en dator eller en DVD- eller CDinspelare kan inte spelas om skivan är skadad eller smutsig eller om det finns smuts eller kondensation på spelarens lins. 5. Om du spelar in en skiva med en dator, även om den spelats in i ett kompatibelt format finns det tillfällen då den inte spelas upp beroende på programmet som användes för att skapa skivan. (Kontrollera med programutgivaren för mer detaljerad information.) 6. Denna spelare kräver att skivor och inspelningar uppfyller viss teknisk standard för att uppnå optimal uppspelningskvalitet. 7. Beroende på inspelningsförhållandet eller själva CD-R/ RW (eller DVD±R/RW) skivan kan inte vissa CD-R/RW (eller DVD±R/RW) skivor spelas på enheten. 8. Förinspelade DVD-skivor är automatiskt inställda på dessa standarder. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivformat (inklusive CD-R som innehåller MP3- eller WMA-filer) och dessa kräver att vissa förinställda förhållanden för att garantera kompatibel uppspelning.

7 Filkompatibilitet Notera: Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare detaljer om begränsningar. USB extern lagring Stöds: USB masslagringsklassenheter. Max. 1 amper spänningsförsörjning för varje USB-port. Filsystem Stöds: FAT16, FAT32, NTFS, EXT3. AV filformat Stöds: Avi, DivX, Mkv, Ts (m2t), Mt2s (.mts), Mpg, Vob, Mpeg, Wmv/Asf, Mov, Mp4, 3gp, M4v, Flv, Rmvb Ljudfilformat Stöds: Mp3, Wma, Flac, Aac, Ogg, Wav, Ac3, Mka, Aiff, M4a, Dts Bildfilformat Stöds: Bmp, Jpg, Jpeg, Png, Gif, Tif, Tiff Undertextfilformat Stöds: PGS, Sub+IDX, Smi, Srt, Ssa ISO fil och annat Stöds: BD-ISO, DVD-ISO (vob+ifo), filmappuppspelning som ISO med BD/DVD mapp (BDMV/Video_TS mappinsida) Skivstöd BD-media Stöds: BD-Rom, BD-RE SL, DL, BD-R SL, DL BD Profilstöd: 1.0/1.1/2.0/5.0 (3D) Skivstöd DVD-media Stöds: DVD-Video SL/DL, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R/DVD+R DL Skivstöd CD-media Stöds: CD-DA, CD-R/CD-RW Introduktion 2 AVCHD-formatet är ett högdefinitions videokameraformat. MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan komprimera bilder mer effektivt är de konventionella bildkomprimeringsformaten. Vissa AVCHD-skivor använder x.v.color formatet. Denna spelare kan spela upp AVCHD skivor som använder x.v.color format. Vissa AVCHD formaterade skivor kan inte spelas beroende på inspelningsförhållandena. AVCHD formaterade skivor behöver avslutas. x.v.color erbjuder ett bredare färgområde än normala DVD-videokamerors skivor. AVCHC och AVCHD logotypen är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation. DivX Plus HD DivX Plus HD lanserades 2009 och är varumärkesnamn för den filtyp som DivX, Inc. har valt för deras högdefinitionsvideoformat. DivX Plus HD filer består av högdefinitions H.264/MPEG-4 AVC video med surroundljud Advanced Audio Coding (AAC) ljud, förpackad i Matroskabehållarens öppna standard, identifierad av.mkv filändelsen. DivX Plus HD filer förstärker och utökar Matroskas möjlighet att stödja flera språkspår, kapitel och ytterligare bonusinnehåll. DivX Plus HD profil DivX har definerade profiler vilka är delar av MPEG- 4/AVI och H264/MKV standarder. Eftersom grupperingen är en specifik del av det som ingår i standarden finns det certifieringsprocesser för varje profil som enhetstillverkare måste följa. Alla DivX Plus HD certifierade enheter som bär en DivX Plus logotyp kommer att hålla sig till prfilen som sammanfattas i tabellen nedan, och så kommer alla verktyg som stöder DivX profilerna. DivX Plus HD enheter är också testade för uppfyllelse av DivX HD 1080p profilen för MPEG4/AVI certifiering för att bibehålla bakåtkompatibilitet. Annat Stöds: AVCHD, BD hanterad skivkopia AVCHD AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Denna spelare kan spela upp AVCHD formaterade skivor. Dessa skivor är normalt inspelade och används i videokameror.

8 3 Profil Codec Filändelser Max. upplösning (px x px x Hz) Max VBV bithastighet (bit/s) Min. VBV buffertstorlek (KiB) Makroblock (per sekund) Undertexter Ljud +HD 1080p MPEG4 del 10 (H.264).mkv , VCL: , NAL: VCL: 3200, NAL: SRT, SSA 8 MP3,AC3,AAC Kompatibilitetsnotering Eftersom BD-ROM är ett nytt format, är kompatibilitet för vissa skivor, digitala anslutningar och andra frågor möjliga. Om du upplever kompatibilitetsproblem, kontakta ASUS kundtjänst. Visning av högdefinitionsinnehåll och uppkonvertering av standard-dvd-innehåll kan kräva en HDMI-kapabel inmatning eller HDCPkapabel DVI-inmatning på skärmen. Vissa BD-ROM och DVD-skivor kan begränsa användning av vissa operativa kommandon och funktioner. Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTSHD stöds med maximalt 7.1 kanaler om du använder HDMIanslutning för ljudutmatning från enheten.

9 3 Delar och kontroll Ljud-/videokabel Bruksanvisning Delar och kontroll 4 Öppna lådan Kontrollera att följande poster finns inuti lådan: Blu-ray/HD mediaspelare Snabbstartguide Garantikort Strömsladd Fjärrkontroll AAA-batteri x 2

10 5 Fjärrkontrollen De tillgängliga funktionerna för fjärrkontrollen varierar beroende på mediat/skivan som matas in eller situationen. nr Ikon Beskrivningar [RESOLUTION] Ändrar utmatad upplösning. Se Resolution på sidan 23 för ytterligare information. [ANGLE] Ändrar kameravinkeln. Se Angle på sidan 23 för ytterligare information. [MUSIC MODE] Väljer EQ lägen. Se Musikläge på sidan 23 för mer information. [SPLENDID] Växlar scenlägen. Se Splendid på sidan 23 för mer information. [DIMMER] Slår på/stänger av LCD-displayen. Se Dimmer på sidan 23 för mer information. [ZOOM] Ändra inzooming och utzoomning för visad bild. Se Zoom på sidan 23 för ytterligare information. [PURE AUDIO] Stänger av videoutmatningeb (HDMI kan bli svart). Se Pure Audio på sidan 24 för ytterligare information. 4 0~9 Numeriska knappar: Matar in titel/kapitelnummer etc. 5 [VOL] Justerar bildskärmens volym. 6 [MUTE] Stänger av ljudutmatningen. 7 [OPTION] Öppnar alternativmenyn. Olika filformat har olika alternativ. nr Ikon Beskrivningar 1 [OPEN/CLOSE] Öppnar eller stänger skivfacket. 2 [POWER] Växlar mellan ström på och standby. 3 [PIP] Slår på/stänger av bonusvisning av PIP/SAP. Se PIP på sidan 23 för ytterligare information. 8 [SUBTITLE] Ändra eller stäng av undertextspråk. Tryck på denna knapp 2 gånger inom två (2) sekunder för att växla mellan undertextspår medan du tittar visar DivX kodad video. 9 [AUDIO] Byter ljudspråk eller kanal. 10 [TOP MENU] Väcker Blu-ray toppmeny eller DVD titelmeny.

11 Delar och kontroll 6 nr Ikon Beskrivningar 11 [POPUP MENU] Väcker Blu-ray popupmeny eller DVD titelmeny. 12 Flytta markeringen för att välja visad post. Notera: Upp, ned, vänster och höger riktningsknappar representeras av,,, symboler i instruktionerna. Bekräfta vald post i menyn. 13 [HOME] Gå till hemmamenyn i spelaren. 14 [RETURN] Gå tillbaka till föregående meny eller läge. 15 [STOP] Stoppa uppspelning. [PLAY] Spela vald media. [PAUSE] Pausa vald media. [PREVIOUS] Hoppa till föregående spår eller kapitel. [REVERSE] Snabbuppspelning bakåt. [FORWARD] Snabbuppspelning framåt. [NEXT] Hoppa till nästa spår eller kapitel. 16 Genvägsknappar för interaktiva funktioner baserat på innehållet. 17 [TITLE] Endast tillämpligt med DivX file format. Under uppspelning av en fil med flera titlar eller utgåvor, kommer tryckning på TITLE att påbörja uppspelningen av nästa titel eller utgåva. 18 [INFO] Visar statusinformation om uppspelad media.

12 7 Blu-ray/HD-mediaspelaren Frontpanelen nr Post Beskrivning 1 LCD monitor Visar statusen för spelaren. 2 Skivtallrik Placera en skiva på tallriken för uppspelning. 3 IR-mottagare Tar emot signaler från fjärrkontrollen. 4 Eject Matar ut skivan från spelaren. 5 Play / Pause Starta och pausa uppspelningen. 6 Stop Stoppa uppspelning. 7 Strömbrytare/ Strömindikatorlampa Slår på eller stänger av spelaren. Blå: På Röd: Standby 8 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal strömutmatning är 1 amper. LCD monitor Ikoner Beskrivningar Ikoner Beskrivningar Lyser när användaren aktiverar repetitionsfunktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser när användaren aktiverar den slumpvisa funktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser under uppspelning. Lyser när en skiva finns närvarande. Lyser när det finns en ljud-cd närvarande. Lyser när USB-lagringsenhet hittas. Lyser när en HDMI-enhet upptäcks. Lyser under paus.

13 Delar och kontroll 8 Lyser när det finns en BD-video närvarande. Lyser när det finns en DVD-video närvarande. Lyser när systemet upptäcker Dolby Digital eller Dolby Digital 5.1/6.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Lyser när systemet upptäcker DTS, DTS 5.1 or DTS 7.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Bakre panel nr Post Beskrivning 1 LAN-port Ansluter till en LAN-kabel. 2 Komponent och kompositportar Y, Pb, Pr, Gula, Röda och Vita kontakter för video och vänster/höger ljudutmatning. 3 HDMI Sub ljud ut Ansluter endast till HDMI ljudinmatningsenheter. Endast tillgänglig för BDS-700 modellen. 4 Huvud-AV ut Ansluter till HDMI inmatningsenheter såsom LCD-TV eller Audio Video Receiver (AVR). 5 Ljudportar Digitala ljudutmatningsportar och inmatningsenheter såsom surroundljudsystem. 6 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal ströminmatning är 1 A. 7 Etikett Innehåller följande: a. DVD regionkod b. BD regionkod c. MAC-adress för spelaren d. Serienummer för spelaren 8 AC-In Strömkabel som ansluter till ett väggutag.

14 9 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren Tips: Anslut inte strömsladden i vägguttaget innan du gjort alla nödvändiga anslutningar. Notera: Den modell som används i illustrationerna nedan är BDS-700. BDS-500 har endast en HDMI-port (A/V ut). Anslutning av spelaren till skärmen HDMI-anslutning (direkt till skärm): HDMI-kabel HDMI-anslutning (via AVR): HDMIkabel HDMIkabel AVR Notera: Om din AVR inte stöder HDMI version 1.4, kan inte 3D-BD innehållet visas. För att lösa detta problem, se Separated HDMI audio and video connection (BDS-700 only) (separerade HDMI-ljud och videoanslutningar (endast BDS-700)) på sidan 11.

15 Installation 10 Komponentvisning med ljudanslutning: Ljudkabel Komponentvideokabel Kompositvisning med ljudanslutning: Kompositvideosladd Notera: Upplösningen för komponent- och kompositvideoutmatning kan vara begränsad beroende på innehållet. Se sidan 35 för mer information. Anslutning av spelaren till AVR HDMI-anslutning HDMI-kabel AVR HÖGTALARE SPDIF digital ljudanslutning Digital koaxialkabel ELLER AVR HÖGTALARE Digital optisk kabel Analog ljudanslutning Ljudkabel AVR HÖGTALARE

16 11 Separerad HDMI ljud- och videoanslutning (endast BDS-700) HDMI-kabel HDMI-kabel AVR HÖGTALARE Ansluta en USB-enhet Du kan ansluta en USB-enhet (extern hårddisk, digital video, flashenhet etc.) till spelaren. USB-enhet USB Anslutning av strömsladden Nätkabel

17 Installation 12 Förbereda fjärrkontrollen Sätt i två (2) AAA batterier, matcha + och - ändarna på batterierna med markeringarna inuti batterifacket. Nätverksanslutningar Trådansluten nätverkanslutning För trådansluten nätverksanslutning, anslut ena änden av LAN-kabeln (RJ45) till routern och den andra änden till spelaren. INTERNET LAN Router Bredbandsmodem LAN kabel Internet Trådlös nätverksanslutning Spelaren är också utrustad med en trådlös LAN som kan anslutas till en trådlös router. Notera: Modell BDS-700 levereras med en trådlös inbyggd anslutningsmöjlighet i spelaren. Modellen BDS- 500 har en rekommenderad tillvald USB trådlös adapter som du kan köpa från auktoriserade ASUS återförsäljare. Den rekommenderade trådlösa USB-adaptern för BDS-500 är ASUS Trådlösa USB-adapter USB-N10 och USB-N13.

18 13 Vid anslutning av den trådlösa USB-adaptern till BDS-500, kan du antingen ansluta den till USB-kontakterna på framsidan eller på baksidan. USB ELLER Trådlös USB-adapter Trådlös USB-adapter Notera: Se bruksanvisningen för routern och /eller bredbandsmodemet för ytterligare information om hur du ansluter till internet.

19 5 Komma igång Komma igång 14 Enkel installationsguide När du är säker på att du installerat alla anslutningar som krävs kan du slå på spelaren. Omd et är första gången som systemet slå på, gör följande. 1. Slå på TV:n. 2. Slå på spelaren genom att trycka på strömknappen. Strömindikatorn lyser blå vilket indikerar att spelaren är påslagen eller har ström. 3. Peka med fjärrkontrollen mot spelare och tryck på POWER. Skämen enkel installationsguide visas. Tryck på Run för att fortsätta eller Exit för att lämna installationsguiden. 6. Välj den utmatade upplösningen och tryck på Next. 4. Välj önskat språk i den visade skärmmenyn och tryck på Next. Auto (endast HDMI) - Välj detta alternativ om spelaren är ansluten till en HDMI utmatningsenhet. 480i p - matar ut 480i till 1080p videosignaler. Se skärmens manual för upplösningar som stöds. 7. Välj bildförhållandet för din skärm och tryck på Next. 5. Välj TV-system för din skärm och tryck på Next. 4:3 Letter Box - Välj detta när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med maskerade fält ovanför och nedanför bilden. 4:3 Pan Scan - Välj när en standar 4:3 TV är ansluten. Visar en beskuren bild för att fylla tv-

20 15 rutan. Bildens sidor beskärs. 16:9 Wide - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bilden justeras horisontell (i linjär proportion) för att fylla hela skärmen. 16:9 Wide Auto - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bildenvisas med ett original 4:3 bildförhållande, med svarta fält på vänster och höger sida av bilden. Hemmenyn kommer att visa skärmbilden nedan: Notera: Se skärmens manual för vilka bildförhållanden som stöds. 8. Välj ljudinställningen och tryck på Next. Primary Pass Through - iom din ljudutmatningsenhet (t.ex. förstärkare) stöder genompaseringsfunktionen. PCM Multi Ch. - Om Pulse Code Modulation (PCM) stöder multipla kanaler. Se Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) på sidan 36 för ytterligare information. PCM Stereo - Välj denna post om du anslutit denna enhets HDMI utgång eller digital ljudutgång till en enhet med tvåkanals digital stereoavkodare. Se Ljud utmatad upplösning på sidan 35 för ytterligare information. 9. Tryck på OK för att bekräfta inställningen. Tryck på Previous för att återgå till föregående meny. Konfigurera nätverk Trådansluten nätverksinställning Om du har en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server (kan vara en dator, router, accesspunkt etc.) i ett LAN (Local Area Network), måste du konfigurera den för att kunna använda det trådanslutna nätverket. Se serverns manual om hu den konfigureras. När konfigurationen är klar se sidan 12 för ytterligare information om nätverksanslutning. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wired och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. I Wired IP configuration, ka du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 7. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

21 Trådlös nätverksinställning Om din spelare är utrustad med ett trådlös LAN (BDS-700) eller trådlös USB-adapter (tillval för BDS-500), måste du konfigurera din trådlösa accesspunkt eller router att ansluta till ett trådlöst nätverk. Se den trådlösa accesspunktens bruskanvisning för ytterligare information. När du har avslutat konfigurationen, följ instruktionerna nedan för att avsluta den trådlösa nätverksinställningen. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wireless och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. Access Point skärmen visas. Välj den router som du vill ansluta, ange sedan lösenordet för routern med tangentbordet på skärmen. Tryck på Enter på tangentbordet efter att du anget lösenordet. Komma igång I Trådlös IP-konfiguration, kan du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 8. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

22 17 6 Allmän hantering INTERNET SETUP Ger en snabblänk till internettjänster. Se Åtkomst till Internettjänster på sidan 20 för ytterligare information. Gör spelarrelaterade inställningar. Se Inställningsmeny på sidan 25 för ytterligare information. Översikt hemmeny Spelarens intuitiva och enkla-att-navigera menyer på skärmen möjliggör enkel och lätt hantering. Under normal hantering tryck på HOME på fjärrkontrollen för att visa Hemmenyskärmen. Spelar BD-Video/DVD- Video/Ljud-CD-skivor När en skiva matas in i spelare kommer den att fråga om du vill spela skivan. När en skiva redan finns i spelaren, tryck på PLAY för att spela skivan. Skivmenyn kommer att visa vilken typ av skiva som är inmatad i spelaren. Exempel och en Blu-ray skiva är inmatad kommer skivmenyn att visa Blu-ray i menyn. Njuta av BD-LIVE Det finns sex huvudkategorier på Hemmenyskärmen. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för at markera en ikon och tryck på OK för att välja. Ikon MEDIA VIDEO PHOTO Beskrivning Tryck för att börja uppspelningen av BD-Video, DVD-Video och ljud-cd i spelaren. Visar alla videofiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp videofiler på sidan 18 för ytterligare information. Visar alla bildfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp bildfiler på sidan 18 för ytterligare information. Vissa BD-ROM med BD-LIVE logotypen har bonusinnehåll och andra data som kan laddas ned som underhållning. Förbereda för BD-LIVE 1. Anslut spelaren till ett nätverk. Se sida12 för nätverksanslutning. 2. Gå till Inställningsmeny på sidan 25, sedan till Playback. Ställ in BD-LIVE anslutningen till Permitted. 3. Ladda ned BD-LIVE innehållet. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Njuta av Blu-ray 3D MUSIC Visar alla ljudfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp musikfiler/ljudfiler på sidan 19 för ytterligare information. Du kan njuta av en Blu-ray 3D skiva med Blu-ray 3D logotypen.

23 Förbered för Blu-ray 3D skivuppspelning 1. Anslut spelaren till din 3D-kompatibla skärm med en höghastighets HDMI-kabel. Du kan stänga av 3D-funktionen för en video. Se Video på sidan 26 för ytterligare information. 2. Sätt in Blue-ray 3D-skivan. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Regionkod Denna spelare spelar endast BD-Video eller DVD- Video inställda på All eller med samma regionkod som etiketten på din spelare. Se Bakre panel på sidan 8 för etikettens exakta placering. Spela upp videofiler Spelaren låter dig bläddra och spela videos och filmer som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNAhantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNA-server. För åtkomst till videofiler i videomenyn: 1. På Hemmenyskärmen, använd pilarna för att navigera till VIDEO-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller videofiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den video som du vill visa och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning Uppspelning filmapp Allmän hantering 18 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Videofiler som är tillgängliga in den valda anslutna enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda videofilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information om den valda videofilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. När du navigerat till en filmapp med en BDMV/ Video_TS fil, tryck bara på Play på fjärrkontrollen och den spelas upp precis som en BD eller DVD-skiva. Spela upp bildfiler Spelaren låter dig bläddra och visa bilder som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Photo-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller bilder som finns på den ansluta enheten visas.

24 19 3. Navigera till den bild som du vill visa och tryck på OK för att visa den. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Music-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller musikfiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den musikfil som du vill lyssna på och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Bildfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda bildfilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information av den valda bildfilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. Spela upp musikfiler/ ljudfiler Spelaren låter dig bläddra och lyssna på musik som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Musikfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Information om den valda musikfilen. 4 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 5 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ.

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek BDV-IT1000 Funktioner - Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek - Fullständig hemmabioanläggning med inbyggd Blu-ray Disc -enhet - Full HD 1080/24p-bildkvalitet

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas SV Trådlös Multimedia Adapter SLM5500 Välkommen Snabbstartsguide 1 Installation Anslutning Klar att användas Innehållet i kartongen Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 Trådlös

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer