"Mycket bättre än papper och penna" Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Mycket bättre än papper och penna" Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta."

Transkript

1 Södra Innerstadens stadsdelstidning nr 4 vintern Årgång 10 pris gratis Nästa deadline 20/ Hemsida malmo. se/si-tidningen Tips, smicker & ris tidningen. se malmo.se/sodrainnerstaden o k Helt saiko så gott Sverigeettan, tillika världstvåan, i konsten att laga sushi har öppnat krog på Sankt Knut. Glöm att få bord imorgon. Sid 20 En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta. NYA tag i enskifteshagen Sommarens grödor fick kasseras på grund av gifter i marken. Nu vill Mykorrhiza att jorden saneras så att odlingarna kan återupptas i vår. Sid 12-1 kungen kommer till sofielund! Carl XVI Gustaf kommer till invigningen av Sofielundsskolan. SI-tidningen vet vem som bjöd in honom. Sid 19 "Mycket bättre än papper och penna" k Nu provas en ny metod för att snabba upp läs- och skrivinlärningen hos lågstadieelever i Södra innerstaden: ut med penna och papper och in med datorer. Sid 4 mera skola: "Den största skolreformen sedan 60-talet". Så säger barn- och ungdomschefen om förändringarna som hon tror kan leda till en bättre skola i SI. Sid 6 7 annons Öppet alla dagar dygnet runt! Sibylla Möllevångstorget Öppet alla dagar dygnet runt! Besök oss gärna på Facebook! Köp 2 betala för 1! Gäller vid köp av ett Super Cheese Bacon Meal. Värde: 79 kr. Gäller endast på Sibylla Möllevångstorget t o m 1/ Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

2 nr 4 vintern tips, smicker eller ris: ANNONSERA LOKALT? Ring Aktuellt Kontakta oss på:, eller Södrainnerstadstidningen, Malmö. Nu öppnar tunneln œefter 1 år av planering och projektering togs så i mars 200 det första spadtaget till Citytunneln*. Planen var då att det första tåget skulle rulla sommaren Men mastodontprojektet blev klart tidigare än så. Den 4 december kom gräddan av artistmalmö samt kungen (som förresten kommer till Sofielund nästa år mer om det på sidan 19) till Malmö för att inviga rälsporten till Europa. Kring Södra innerstadens närmaste stationsuppgång, Triangeln Syd, rådde febril aktivitet bland byggjobbarna ända fram till dagarna före invigningen. Genom denna och Triangelns norra uppgång förväntas nära människor röra sig varje dag, och det är sidoeffekterna av detta flöde som många menar kommer att gentrifiera Möllevången till oigenkännlighet. Men Möllan har genom åren visat sig vara ett område med hög integritet, som hittills motstått alla de liknelser som gjorts med utvecklingen av Söder i Stockholm. Så frågan är vad Citytunneln får för effekter? Vi bjöd in etnologen Elisabeth Högdahl, som doktorerat med en avhandling om Möllevången (och Kapstaden), för att ge svar på frågan. För henne är inte frågan OM Möllan kommer att förändras utan HUR det kommer att ske: "Att göra Möllevången till ett museum över anti-kommersialism och påklistrad exotism gagnar ingen, vare sig Möllevångens invånare eller Malmö som stad". Läs början på hennes krönika på sidan. Trevlig läsning, så ses vi igen i mars 2011! Södrainnerstadstidningen görs för de boende i stadsdelen och finansieras av stadsdelsförvaltningen. Redaktionen ansvarar bara för beställt material och förbehåller sig rätten att stryka i redaktionella texter. Postadress Malmö stad Stadsdelstidningen Södra innerstaden Malmö Besöksadress Bergsgatan 4 Telefon Ansvarig utgivare Anders Malmquist malmo.se Här finns tidningen i ställ: 1. Coop Konsum 2. ABF. Möllevångsskolan 4. Terrariet. Inkonst 6. Parkmöllan 7. Familjens hus 8. Möllevångsgruppen 9. Barnens scen 10. Apoteket Vipan 11. Coop Nära 12. All Gross Basar 1. ICA Söder 14. Roomi livs 1. Apoteket Gripen 16. Food court, Leonard 17. Försäkringskassan 18. SUS, Vårdhögskolan 19. Lidl 20. Komvux 21. S:ta Maria kyrka Redaktör och form Henrik Eklundh Paglert, Redaktionsråd Per Lindholm malmo.se Frida Leander malmo.se Anton Daag malmo.se S:t Matteus kyrka 2. Enighet 24. Sofielunds Folkets hus 2. Garaget, Arena Mötesplatsen, Sevedsplan 27. Myrorna 28. Ö&B Här hittar du också tidningen: Stenkulaskolan Sorgenfriskolan Sofielundsskolan Stadshusets reception Stadsbiblioteket PRO Studiefrämjandet Sorgenfri vårdcentral Sofielunds vårdcentral Edens vårdcentral Lundens vårdcentral Emmaus Björkå Annonsbokning /Red *Citytunneln är en 17 kilometer lång järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord. Notan beräknas sluta på knappa 11 miljarder kronor i dagens penningvärde. Den 12 december startade den reguljära trafiken. o 12 Metallnycklar snart ett minne blott för hemtjänsten? äldreomsorg>> Tidigare i år blev flera äldre i Malmö utsatta av kriminella som utgav sig för att vara hemtjänstpersonal. I oktober startade ett pilotprojekt i Södra innerstaden för att öka säkerheten hos vårdtagarna. Projektet omfattar 60 stycken dementa vårdtagare som fått sina lås digitaliserade. Genom mobiltelefoner kan hemtjänsten låsa upp dörren men också få den information om insatser som ska genomföras. På så sätt slipper personalen hålla reda på en massa nycklar, något som spar både tid och pengar, säger Eva Viask, enhetschef för minnesteamet. Fotnot: Ytterligare insatser för att öka säkerheten infördes i december då all vårdpersonal fick en officiell legitimation. valet 2010 så röstade södra innerstaden Här ökade röstandet mest Södra innerstaden hade den största ökningen i valdeltagandet i Malmö jämfört med förra valet. Stadsdelen är lika röd som vanligt, fast med en större spridning mellan de rödgröna. I riksdagsvalet var Södrainnerstadsbor röstberättigade. Av dem röstade Det gav ett mycket högre valdeltagande än förra valet: 7 procent mot 69,1. Ja, det stämmer. I de distrikt där valdeltagandet tidigare varit lågt har andelen röstande ökat, medan det sjunkit på andra platser, i till exempel Oxie och Limhamn. Vad det beror på vet vi ännu inte, säger Henry Lindelöf, statistiker inom Malmö stads valnämnd sedan många år. Jämfört med övriga Malmö har Södra innerstaden fortfarande lågt deltagande. Bara Rosengård och Fosie har lägre (64,9 % respektive Så röstade SI-borna 70,4 %). Malmös genomsnitt blev 76,9, fler jämfört med riksdagsvalet. Men en ökning med två procentenheter. av dem var det endast ett par hundra som utnyttjade sin kommunala S 29,7 % S,8 % Riksdag KOMMUN Liksom i valet 2006 står Socialdemokraterna som ohotat största parti bland Södrainnerstadsborna; det- Rangordningen mellan partierna V 16,6 % V 1,8 % rösträtt. MP 18,8 % MP 16,6 % ta trots att de nu tappade nästan sju blev densamma som i valet till riksdagen. Valdeltagandet stannade vid 69 M 16,1 % M 1,2 % procentenheter, främst till sina lierade Miljöpartiet och Vänsterpartiet. procent. SD,9 % SD 7, % Största borgerliga parti blev Moderaterna. Sverigedemokraterna C 2,6 % FP 4,1 % källa: Stadsbyggnadskontoret FP 4,6 % Övriga,8 % blev femte största parti i stadsdelen. I kommunvalet var personer berättigade att rösta, alltså cirka 2 00 I samband med riksdagsvalet kunde man även rösta på kommunnivå, vilket 74,1 procent av Malmöborna och 69 procent av Södrainnerstadsborna gjorde. Valresultatet förblev ovisst in i det sista. Det var först när Miljöpartiet plockade hem ett femte mandat som den rödgröna segern i Malmö stod klar. En dryg månad efter valet beslutade de nya ledamöterna i kommunfullmäktige hur Malmö stads viktigaste nämnd, kommunstyrelsen, ska vara uppbyggd. Liksom tidigare blir det plats val.se för åtta kommunalråd; politiker som har huvudansvaret för var sitt verksamhetsområde. På grund av valresultatet tappade Socialdemokraterna en post och gick från sex till fem kommunalråd. Miljöpartiet ökade från ett till två kommunalråd och Vänsterpartiet fick behålla sin enda kommunalrådspost. Samtidigt beslutades om förändringar av posterna; den största är att den S-vikta kommunalrådsposten för skola även får ansvar för trygghet och välfärd. Det innebär att alla barn- och ungdomsverksamheter, det brottsförebyggande arbetet samt socialtjänsten och folkhälsofrågorna samlas. "Södra innerstaden [...] kan göra anspråk på att vara den mest malmöitiska av alla Malmös stadsdelar [...]. Förvandlad från hemmaplan för den svenska arbetarrörelsen till sinnebild för det nya globaliserade Sverige med alla dess stora problem och ännu större möjligheter." kulturskribenten per svensson i ny fotobok om malmö (läs mer på sid 1) Övriga 4,2 % källa: Stadsbyggnadskontoret C 1, % SPI 1,2 % KD 0,8 % Tanken med det är att lättare komma tillrätta med dåliga skolresultat och ungdomskriminalitet. Miljöpartiet, som redan hade ett kommunalråd med ansvar för konsumentfrågor och stadsekologi, fick ytterligare ett, som ska ansvara för utbyggnaden av ett hållbart trafiksystem. Slutligen blev det Vänsterpartiet som får ansvara för en sammanslagen kommunalrådspost för Jämställdhet, kultur och fritid. Därmed tar de över kultur - och fritidsansvaret från Socialdemokraterna. malmo.se "Kommun & politik" Sju tunga trender för förvaltningen att tackla utveckling>> Vilka trender kommer att påverka Södra innerstaden mest fram till 2018, och vad ska stadsdelsförvaltningen tänka på för att använda sina resurser rätt i framtiden? De frågorna fick ett omvärldsanalysföretag i uppdrag att svara på, tillsammans med representanter från förvaltningen. Analysen satte fingret på sju trender vars hot och möjligheter är särskilt viktiga att ha i åtanke: ökad polarisering mellan samhällsgrupper, ökade krav på individuellt förhållningssätt, ökade servicekrav på stadsdelsförvaltningen, ökade krav på en tidsenlig och attraktiv organisation, ökat fokus på hållbar utveckling, ökad upplevd otrygghet samt ökad gentrifiering. Resultatet kommer att ligga till grund för de strategier som stadsdelförvaltningen ska arbeta utifrån de närmaste åren. Detta händer nu: 8/12 kommunstyrelsen spikar budget /12 kommunfullmäktige utser ledamöterna i nämnderna, däribland stadsdelsfullmäktige i Södra innerstaden Miljöpartistisk ordförande i Södra innerstaden œ My Gillberg, ledamot i Södra innerstadens stadsdelsfullmäktige och numera även ledamot i kommunfullmäktige, är en av kandidaterna till ny ordförande i Södra innerstaden. Hon tillträder i så fall vid årsskiftet. Det är första gången Socialdemokraterna släpper en ordförandepost till något samarbetsparti en naturlig följd av vallöftet att fördjupa sitt samarbete, enligt de tre partierna. Vi gick till val på att styra Malmö tillsammans och nu presenterar vi vår gemensamma politik, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande. De rödgröna har bestämt att alla partier ska vara representerade i samtliga nämnder och styrelser samt att de själva ska besätta ordförande och första viceordförandeposterna i alla nämnder. Andra viceordförandeposten överlåts till oppositionen. Nytt styre ska bättre tackla kriminalitet och låga betyg My Gillberg är en av kandidaterna till nämndsordförande posten. Miljöpartiet får även ordförandeposter i Kirsebergs stadsdelsfullmäktige och i servicenämnden. Vänsterpartiet får ordförandeposten i kulturnämnden. fotnot: Förra ordföranden i stadsdelsfullmäktige Södra innerstaden, Marianne Giheden (S), valde självmant att avgå i och med att hon flyttar från Malmö. Vice ordförande, Carl-Axel Roslund (M), avgår även han självmant och ersätts av Tomas Pettersson, tidigare ledamot. malmo.se/ sodrainnerstaden Valresultatet i Malmö mandat och kommunalrådsposter Majoriteten, totalt 1 mandat w Socialdemokraterna: 22 mandat (-2 jämfört med 2006) kommunalrådsposter (-1 jämfört med 2006) w Miljöpartiet: mandat (+1) 2 kommunalråd w Vänsterpartiet: 4 mandat 1 kommunalråd Oppositionen, 0 mandat w Moderaterna: 17 mandat (+1) w Sverigedemokraterna: 7 mandat (+2) w Folkpartiet: 4 mandat (-1) w Sveriges Pensionärers intresseparti: 2 mandat w Kristdemokraterna: 0 mandat (-1) Många av framtidens utmaningar har att göra med ökade klyftor, visar Södra innerstadens omvärdsanalys. foto privat Ansvarsområden för Malmös kommunalråd w Finans. Övergripande frågor som rör ekonomi, näringsliv, marknadsföring, högskolan och internationella och regionala frågor. Ilmar Reepalu (S) w Skola, trygghet och välfärd. Förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasiet, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, brottsförebyggande insatser, demokratiutveckling och brukar- och medborgarinflytande. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) w Konsument och stadsekologi. Konsumtion, stadsekologi, naturvård, lantbruks- och arrendefrågor, hållbarhets- och utvecklingsfrågor kring upphandling och inköp, Fairtrade City. Lari Pitkä-Kangas (MP) w Boende och infrastruktur. Fysisk planering, stadsplanering, stadsmiljö, infrastruktur, trafik, kommunikation och energi. Anders Rubin (S) w Trafik. Förverkligandet av ett långsiktigt hållbart trafiksystem, hållbar utveckling, stadsplanering, stadsmiljö och infrastruktur. Karolina Skog (MP) w Vård och omsorg. Äldre- och handikappomsorgen, LSS, primärkommunala hälso- och sjukvården och frågor inom individoch familjeomsorg. Carina Nilsson (S). w Jämställdhet, kultur och fritid. Jämställdhet, diskriminering, implementeringen av Europeiska jämställdhetsdeklarationen, kultur och fritid. Hanna Thomé (V) och Martina Nilsson (V) delar på posten. w Arbetsmarknad. Vuxenutbildning, ungdomsarbetslöshet, vuxenutbildning, samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Andreas Schönström (S) nr 4 vintern tips, smicker eller ris: Aktuellt Kungen invigde Citytunneln invigning>> Den 4 december invigdes Citytunneln, den 17 km långa järnväg som förbinder centralstationen med Öresundsbron och som kortar restiden till Köpenhamn. Förutom tal av tunga politiker och framträdande av gräddan av den svenska artisteliten, deltog kungen i invigningen på Posthusplatsen. Citytunneln består av 6 km tunnel under centrala Malmö plus 11 km järnväg ovan jord. Bättre boende vägen framåt för Seved seved>> Den särskilda satsning på Seved som görs under etiketten områdesprogram ökar i intensitet. En förebyggarsektion och ett områdeskontor har invigts, buskage har klippts och området har fått bättre gatubeslysning. Och nyligen hölls ett möte med fastighetsägare kallat Guldläge Seved. En av grunderna för att förändra ett område är att fastighetsägarna är seriösa och sköter sina fastigheter, sade stadsdelschef Anders Malmquist, och fick medhåll av stadsarkitekt Ingemar Gråhamn. Att förädla fastigheterna och gatorna i området kommer definitivt att öka områdets attraktion och fastigheternas värde, sa Ingemar Gråhamn. På mötet talades också om Citytunnelns betydelse för Seved. Rickard Jacobsson från revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers visade beräkningar som tyder på att fastigheternas värde kommer öka och att attraktionen för pendlare kommer att öka. Stadsdelsförvaltningens arbetet går att följa på malmo.se/seved stödboende kultursatsar Per Åke Hallberg till vänster bygger upp Röda Korsets besöksverksamhet på Nya Södervärn, tillsammans med Tina Sjöström och Anna Kejmar från boendeenheten i Södra innerstaden. Kultur som tänder livsgnistan Med kultur förbättras livsvillkoren även för människor som har stött på svårigheter i livet. Så resonerar Per Åke Hallberg från Röda Korset och Lisbeth Jönsson från ABF. Därför drar de igång olika aktiviteter för bland annat de boende på Nya Södervärn, stadsdelsförvaltningens hem för ensamstående med sociala problem. Här finns så många dolda talanger som får blomma ut när vi gör något gemensamt, säger Per Åke Hallberg. Han en av de 1 rödakorsare som bygger upp besöksverksamheten på Nya Södervärn. Varannan vecka kommer de till boendet för att fika och få igång intressen för målning, läsning, schackspelande med mera. Vi ordnar också studiebesök som de boende önskar sig och sommartid gör vi utflykter med en liten buss. Det finns också en stor och fin innergård som vi utnyttjar, berättar Per Åke Hallberg. ABF har å sin sida haft verksamhet för hemlösa, som till exempel fotooch datakurser. Lars Mårtensson som numera bor på Nya Södervärn är en av dem som ställt ut. Lars Mårtensson är en av hyresgästerna på Nya Södervärn. Här ställer han ut sina fotografier på Garaget. ABF:s Lisbeth Jönsson har lett kursen. Nya Södervärn har betytt fantastiskt mycket för många. Här har före detta hemlösa fått lugn och ro, ett eget liv och flera har till och med flyttat vidare, säger han. Socialsekreterare Anna Kejmar intygar att boendet har fått missbrukare att sluta eller minska sitt missbruk så att de fungerar i vardagen. Istället har skaparglädjen fått utrymme och vi tänker satsa bland annat på en ateljé framöver. Det är mycket tillfredsställande att se folk som kommit från gatan bli mycket måna om sitt boende här, säger hon. Att missbruk inte är helt förbjudet är en del av Södra innerstadens policy att gå från moral till möjlighet. Vi har haft få incidenter här trots de boendes bakgrund, säger Anna Kejmar. Lisbeth Jönsson från ABF har flera planer för hemlösa och boende på Nya Södervärn. Grunden är människan och ett intresse som kan omsättas i konsthantverk, återvinningspyssel eller annat, säger hon. cajsa carrén malmo.se sök på "Nya Södervärn" Kulturen i centrum på Nya Södervärn w Nya Södervärn är ett före detta vårdboende som boendeenheten i Södra innerstaden tagit över. Sedan 2007 är det ett boende för ensamstående personer med olika sociala problem. w På Nya Södervärn finns 6 lägenheter på fem våningar. Varje våning har även gemensamma utrymmen. Boendet bemannas av två socialsekreterare och en undersköterska, alla på halvtid samt en vakt dygnet runt. Kulturaktiviteter är en central del i verksamheten.

3 nr 4 vintern tips, smicker eller ris: ANNONSERA LOKALT? Ring Aktuellt bärbara datorer till alla barn Max Tallgren och Rina Kryeziu i klass 4B på Sorgenfriskolan känner att skolan blivit roligare sedan de börjat använda datorer. "Vi har använt oss av datorer i engelska och matte, det är ett roligare sätt att lära sig," säger Rina. "Ja, mycket bättre än papper och penna, det blir enklare att skriva och man får se direkt om man skrivit fel", instämmer Max. Laptop ersätter penna och papper Nu testas en metod i Södra innerstaden som ska göra att lågstadieelever tidigare lär sig läsa och skriva: skolorna ersätter penna och papper med dator och tangentbord. Projektet med namnet Ett-tillett bygger på professor Arne Tragetons metod "Att skriva till sig läsning". Det innebär att läs- och skrivinlärningen sker med hjälp av dator. När eleverna själva författar sina texter bli undervisningen roligare och mer motiverande. Och med skrivandet kommer läsningen helt naturligt, säger Yvonne Bengtsson, utvecklingschef på avdelningen barn och ungdom. Ursäkta oss......lisa Jansson, projektledare för garagets bokbläddrare*. Vad är nu detta för något? Ett kul och enkelt sätt att använda bibliotekets söksystem! Eftersom Garagets bibliotek ska vara en spjutspets inom biblioteksservice försöker vi hela tiden hitta nya tekniker som gör boklånandet lättare och mer användarvänligt. Och det blir det med den nya Bokbläddraren. Vad är det för fel på det gamla hederliga söksystemet Malin? Det har i alla tider varit ett aber att använda. Men Bokbläddraren är faktiskt en del av Malin; man har lyft ur Garagets bibliotekskatalog ur Malin, tryckt in det i Bokbläddraren och gjort ett snyggare gränssnitt. Varifrån kommer idén? Det är ett samarbete som startade förra hösten med interaktionsdesignsföretaget Awnic, som kom med idén i ett examensarbete. Garaget jobbar mycket med brukardialog och detta blev ett ypperligt tillfälle. Med 12 barn i åldern 6 12 från Augustenborgsskolan och Sofielundsskolan utvecklade vi en sökstation utifrån deras villkor. Finns det fler bokbläddrare i Sverige? Nej, det finns det inte, men funktionen att använda en touchskärm i bibliotek förekommer. Exempelvis i Huskvarna kombinerar man bok och blogg; där skriver barnen recensioner som sedan redovisas på en touchskärm. Men att lyfta in hela katalogen är nytt. Varför ser mannicken ut som den gör? Ritningen har tagits fram av två produktdesigners, Karin Haskå och Malin Persson vid CTS, Centrum för teknikstudier vid Malmö högskola. De har jobbat väldigt ergonomiskt; studerat barnen, tagit mått och tittat på olika aspekter för att passa barn. Bokbläddraren kan fortfarande modifieras. Vi har upptäckt att vi sannolikt behöver byta ut till tåligare material till exempel vid fötterna. fotnot: Bokbläddraren är en sökstation som gör Malmö stadsbiblioteks utbud tillgängligt genom att visa bokens omslag, baksidestext och placering. Navigeringen sker via en pekskärm framtagen specifikt för att passa barn och ungdomar. bokbladdraren.blogspot.com Yoga, matte eller cirkus? populär frivilligskola tillbaka foto privat Maria Sätterqvist undervisar sjundeklassare i So, engelska och svenska på Sorgenfriskolan. med lång erfarenhet av att arbeta med datorer i skolan. www2.grutbildning.to/attskriva/lankar.htm Datorerna gör eleverna mer motiverade och lektionerna roligare. Efter en lyckad testomgång är UGE tillbaka, och nu vill stadsdelsförvaltningen permanenta de kostnadsfria kurserna för ungdomar. Få ungdomar i Södra innerstaden deltar i organiserad fritidssysselsättning typ föreningsliv. Men det beror inte på att de inte vill utan på att de inte känner till vad som erbjuds, eller att de inte har råd eller får lov. Det är slutsatsen som stadsdelsförvaltningen drar efter att projektet Ungdomsskolen goes east, UGE, testats. UGE är en gratis kursverksamhet efter dansk modell, där alltifrån traditionella skolämnen till måleri, matlagning och dj-ing erbjuds. Intresset var stort när Sofielunds fritidsgård arrangerade kurserna förra året. Nu dammas projektet av och blir en del av stadsdelsförvaltningens insatser för att öka andelen föreningsaktiva ungdomar i stadsdelen. Yvonne Bengtsson förklarar att hos en del elever är finmotoriken inte tillräckligt utvecklad för att skriva för hand, vilket kan bli ett hinder för lusten att skriva. Tangentbordet löser det problemet. Datorerna förses med ett talsyntesprogram, som läser upp vad eleven skriver. Testet omfattar fyra förstaklasser på Sorgenfriskolan och Sofielundsskolan. Eleverna får på detta sätt direkt respons på vad de skriver, vilket ytterligare ökar motivationen, säger Yvonne Bengtsson. I projektet ingår också att eleverna i årskurs på alla grundskolor i stadsdelen får varsin dator. Tanken är dels att de ska bli vana resenärer i dagens medielandskap samt att ge alla elever lika förutsättningar, berättar Maria Sätterqvist, lärare på Sorgenfriskolan med lång erfarenhet av att arbeta med datorer i skolan. Det finns en risk att de elever som har datorer hemma får en fördel gentemot de som enbart använder skolans datorer. Genom en egen dator får alla elever lika förutsättningar, säger hon. Kurserna har tagits fram av en grupp ungdomar från stadsdelens fyra högstadieskolor. Vårens UGE-kurser w Nästa omgång UGE-kurser i Södra innerstaden drar igång i februari. Sista anmälan i mitten av januari. w Hittills är följande kurser klara: graffitti, sång, körkort, streetfotboll och parkour. Metoden saknar vetenskapliga belägg men de positiva effekterna är omvittnade av lärare som arbetat med datorer. Jag har märkt att datorerna gör eleverna mer motiverade och lektionerna roligare. Istället för arbeten på två handskrivna A4-papper får jag nu in två dataskrivna, alltså mycket mer material, säger Maria Sätterqvist. Kan du ge ett exempel på när eleverna använt sina datorer? På No:n använde eleverna datorerna för att söka information till sina arbeten om solsystemet. Då lärde de sig bland annat att förhålla sig kritiskt till källorna och granska informationen, säger Maria Sätterqvist. fotnot: "Ett-till-ett" är ett Malmö stad-projekt och en del i kommunstyrelsens satsning för att förbättra IT-stödet i kommunens skolor. anton daag Poängen med UGE är att erbjuda alla ungdomar ett lärande som är gratis, roligt och utan prestationskrav. Jag tycker att det är ett bra exempel på nytänkande som ger våra ungdomar en rikare fritid och utvecklar deras kunskaper och intressen, säger stadsdelschef Anders Malmquist. Vid sidan om lärandet är de sociala bitarna viktiga. Ett av målen är att kursdeltagarna ska känna delaktighet och gemenskap; kurserna ses som ett bidrag till att öka den sociala hållbarheten i Malmö. Nästa kursomgång startar i januarifebruari. Anmälan sker via hemsida eller stadsdelens fritidsgårdar. Tanken är att UGE ska vara en permanent verksamhet i Södra innerstaden från och med ugekurser.se & sidan 22 intervju Anton Daag foto Privat GEMENSKAPEN INVIGD En fika kan leda till mycket. Ingeborg Sengor och Ellenor Albrektsson träffades på Gemenskapen och bestämde sig för att starta en bokcirkel: "Kanske tar jag med mig någon bok av Mary Andersson eller den om Mikael Wiehe, säger Ingeborg. SI-tidningen träffade Gemenskapens tidiga besökare Fyra års tystnad har ersatts av aktivitet och öppna dörrar. Vi tittade in på nyöppnade aktivitetshuset Gemenskapen en gråmulen måndag och fann ett muntert gäng och en nyfödd bokcirkel. Ett glatt sällskap på ett tiotal personer har samlats för att dricka eftermiddagskaffe, småprata och se på film. Tv-serien "Albert och Herbert" snurrar på tjock-tv:n i samlingsrummet och värdinnan Bazena Mogman serverar fika. Det före detta servicehemmet stängde för fyra år sedan, men i höstas öppnade aktivitetshuset Gemenskapen i dess ställe. Huset drivs som ett samarbete mellan MKB, Södra innerstadens äldreomsorg och olika föreningar, däribland den bosniska kvinnoföreningen Sedef och Sorgenfriföreningen. Under samma tak ryms även en massör, en frisör och ett privat LSS-företag. Här finns ett komplett Gästkrönikan kök som står besökarna fritt att låna i samband med arrangemang, berättar projektsamordnaren Sergio Cisternas. I ett hörn som inretts ungdomligare än resten av lokalen står ett fotbollsspel och på väggen hänger en stor inramad bild från Stapelbäddsparken. Men några ungdomar syns inte till, inte idag i alla fall. Eftersom huset var ett serviceboende är det klart att vi har en stämpel att här mest är aktiviteter för de äldre, men vi hoppas att det ska bli en mötesplats för alla åldrar, säger Sergio Cisternas. Vi får ha lite is i magen och se vad verksamheten utvecklas till. Från kommunen är vi öppna för de initiativ som kommer från besökarna; vi vill inte styra för mycket. Filmen är slut och när vi kommer in har besökarna börjat slå sig i slang med varandra. Fyra av dem har bestämt sig för att starta en bokcirkel. Jag har alltid velat starta en bokcirkel, så jag kom på nu när jag satt här att det skulle passa bra att nr 4 vintern tips, smicker eller ris: Aktuellt tycker du om Den 4 december invigdes Citytunneln är det slutet eller början för Möllevången? Områden ska förändras men på allas villkor Någon gång på våren 1989 besökte jag för första gången Möllevången i Malmö. Jag minns att mötet med torget blev något av en uppenbarelse. Torghandel och vimmel av människor, och mitt sällskap gick till restaurang Retro som på den tiden låg alldeles nära torget. Där satt vi på eftermiddagen och drack öl och diskuterade. På något sätt tycktes själva miljön uppmana till frisläppt kreativitet, social samvaro och allt det där som inte riktigt fanns utrymme för någon annanstans. Möllevången framstod som både exotiskt och hemma på samma gång, och när jag några månader senare blev malmöbo så var valet av boplats ganska självklart. Detsamma gällde för de flesta av mina vänner. Vi höll till på Möllan, jobbade, utbildade oss och trevade oss fram i tillvaron. Så småningom resulterade mitt eget trevande i en doktorsavhandling, som skrevs åren kring millennieskiftet. Då jag intresserade mig för platsers betydelse för städer och de människor som på olika sätt använder sig av dem, tycktes Möllevången utgöra ett lämpligt studieobjekt (den andra platsen blev egendomligt nog Kapstaden men det är en annan historia). Vid denna tidpunkt hade min förälskelse övergått till något betydligt mer vardagligt Möllevången framstod som en plats på både gott och ont, en plats som var härligt hemmavan men ändå smått (eller till och med ohyggligt) irriterande då och då. När jag började mitt arbete med Vad Gemenskapen? Vad saknar du i huset? Möten med mersmak testa på Gemenskapen. Vi kommer att ses nästa vecka, där var och en tar med sig en bok de tycker om, vi läser högt ur våra böcker och diskuterar, säger en entusiastisk Ellenor Albrektsson. malmo.se sök "gemenskapen" För gammal som ung w Aktivitetshuset Gemenskapen är öppet mån fre, Varje vardag, , serverar restaurangen svensk och italiensk husmanskost. w Återkommande aktiviteter: Bingo: varannan söndag Canasta: måndagar 12 1 Porslinmålning: tisdagar 14 Kortspel: onsdagar 14 Bokcirkel: onsdagar Handarbete: torsdagar 18 Stavgång: fredagar 18. w Adress: Spånehusvägen 8 w Telefon: DINA SANKO, NOBELTORGET Jag fick reda på att de skulle visa film här av en kompis. Filmer från förr är bra, många minnen väcks till liv. Det hade varit kul med lite mer underhållning. Men det tar tid att lära känna varandra och jag har inte varit här så mycket ännu. KNUT EKSTRÖM, SORGENFRI Det är kul att här är lite liv och rörelse igen. Det händer en hel del positiva saker, både för ung och gammal. Men en boulebana hade varit trevligt. Och kanske att det kom hit fler ungdomar. INGA THELL, SORGENFRI Jag tycker mycket om att komma hit, man lär känna människor och träffar bekanta, dessutom på gångavstånd från där man bor. Jag önskar att det kom lite fler ungdomar. Vi äldre kan ju mycket och de yngre lär sällan känna oss gamla. Matpolicy ska få Malmöborna att må bättre mat>> Maten som serveras på Malmös förskolor, skolor, vårdboenden, kulturinstitutioner och fritidsanläggningar ska bli snällare mot både människor och miljö. Det är tanken med kommunens nya matpolicy. Policyn ska se till att kommunens matinköp blir hållbarare ur ett ekologiskt -, ekonomiskt - och Grått blev flott "Det är nu det kommer att ske, nu som Morran kommer fram ur underjorden och jagar bort allt fint, fräckt och roligt. Nu, nu, nu blir det tjusiga bostäder, tjusiga butiker och tjusiga restauranger. Kommer det att bli så? att följa människor i området insåg jag snart att flera andra upplevde den på samma sätt en plats där skimret syntes ibland, men ärligt talat mest när andras ögon tittade. Ögonen som betraktade utifrån var därför minst lika intressanta för en forskare inför dem som betraktade Möllevången blev området en egendomlig mix. Understundom en exotisk plats fylld av ropande och osvenska torghandlare, understundom ett slags vilda-västernlandskap med droger, skottlossning och sociala problem. texten fortsätter på malmo.se/si-tidningen Köttbullar ska bytas ut mot......kikärtor, enligt kommunens nya matpolicy. socialt perspektiv. Till exempel föreslås att kött kan bytas ut mot ärtor, bönor och linser, eftersom kött är mer resurskrävande att producera. Kommunen bör också öka sina inköp av rotfrukter samt anpassa inköpen efter säsong. Malmö har kommit väldigt långt vad gäller inköp av ekologisk mat. Genom en policy för hållbar mat för Malmö lyfter vi arbetet hållbar utveckling ytterligare en nivå, menar Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd. Till grund för policyn ligger en modell framtagen av Konsumentverket: SMART-modellen, där initialerna står för Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Tranportsnålt. Gratis IT-hjälp för äldre äldre>> Krångel med dator, teve eller mobiltelefon? Nu kan du som är Malmöbo över 6 år, eller har en funktionsnedsättning, få gratis hjälp via telefon. Numret är och de som svarar ska ha breda teknikkunskaper och kunna informera om tekniska hjälpmedel. IT-supporten är gratis, men samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Hjälpmedelsinstitutet driver projektet som en försöksverksamhet, med stöd från bland andra Arvsfonden och företag. Limpo and the gang was here. Graffitimålare, däribland Limpo, har än en gång satt sitt avtryck på Södra innerstaden. Denna gång är det elskåp och nätstationer längs ett stråk mellan Möllevången och Seved som målats. Graffitistigen, som projektet kallades, invigdes 0 oktober med en cykelvernissage. Initiativet togs av Minna Ågren som på detta sätt vill utsmycka området och visa upp en mer positiv bild av Seved. Graffitistigen fick kronor från kommunens stödform Kulturexpressen en snabb slant. Elisabeth Högdahl är etnolog och verksam vid Institutionen för Service management, Lunds universitet.

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer