"Mycket bättre än papper och penna" Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Mycket bättre än papper och penna" Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta."

Transkript

1 Södra Innerstadens stadsdelstidning nr 4 vintern Årgång 10 pris gratis Nästa deadline 20/ Hemsida malmo. se/si-tidningen Tips, smicker & ris tidningen. se malmo.se/sodrainnerstaden o k Helt saiko så gott Sverigeettan, tillika världstvåan, i konsten att laga sushi har öppnat krog på Sankt Knut. Glöm att få bord imorgon. Sid 20 En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta. NYA tag i enskifteshagen Sommarens grödor fick kasseras på grund av gifter i marken. Nu vill Mykorrhiza att jorden saneras så att odlingarna kan återupptas i vår. Sid 12-1 kungen kommer till sofielund! Carl XVI Gustaf kommer till invigningen av Sofielundsskolan. SI-tidningen vet vem som bjöd in honom. Sid 19 "Mycket bättre än papper och penna" k Nu provas en ny metod för att snabba upp läs- och skrivinlärningen hos lågstadieelever i Södra innerstaden: ut med penna och papper och in med datorer. Sid 4 mera skola: "Den största skolreformen sedan 60-talet". Så säger barn- och ungdomschefen om förändringarna som hon tror kan leda till en bättre skola i SI. Sid 6 7 annons Öppet alla dagar dygnet runt! Sibylla Möllevångstorget Öppet alla dagar dygnet runt! Besök oss gärna på Facebook! Köp 2 betala för 1! Gäller vid köp av ett Super Cheese Bacon Meal. Värde: 79 kr. Gäller endast på Sibylla Möllevångstorget t o m 1/ Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

2 nr 4 vintern tips, smicker eller ris: ANNONSERA LOKALT? Ring Aktuellt Kontakta oss på:, eller Södrainnerstadstidningen, Malmö. Nu öppnar tunneln œefter 1 år av planering och projektering togs så i mars 200 det första spadtaget till Citytunneln*. Planen var då att det första tåget skulle rulla sommaren Men mastodontprojektet blev klart tidigare än så. Den 4 december kom gräddan av artistmalmö samt kungen (som förresten kommer till Sofielund nästa år mer om det på sidan 19) till Malmö för att inviga rälsporten till Europa. Kring Södra innerstadens närmaste stationsuppgång, Triangeln Syd, rådde febril aktivitet bland byggjobbarna ända fram till dagarna före invigningen. Genom denna och Triangelns norra uppgång förväntas nära människor röra sig varje dag, och det är sidoeffekterna av detta flöde som många menar kommer att gentrifiera Möllevången till oigenkännlighet. Men Möllan har genom åren visat sig vara ett område med hög integritet, som hittills motstått alla de liknelser som gjorts med utvecklingen av Söder i Stockholm. Så frågan är vad Citytunneln får för effekter? Vi bjöd in etnologen Elisabeth Högdahl, som doktorerat med en avhandling om Möllevången (och Kapstaden), för att ge svar på frågan. För henne är inte frågan OM Möllan kommer att förändras utan HUR det kommer att ske: "Att göra Möllevången till ett museum över anti-kommersialism och påklistrad exotism gagnar ingen, vare sig Möllevångens invånare eller Malmö som stad". Läs början på hennes krönika på sidan. Trevlig läsning, så ses vi igen i mars 2011! Södrainnerstadstidningen görs för de boende i stadsdelen och finansieras av stadsdelsförvaltningen. Redaktionen ansvarar bara för beställt material och förbehåller sig rätten att stryka i redaktionella texter. Postadress Malmö stad Stadsdelstidningen Södra innerstaden Malmö Besöksadress Bergsgatan 4 Telefon Ansvarig utgivare Anders Malmquist malmo.se Här finns tidningen i ställ: 1. Coop Konsum 2. ABF. Möllevångsskolan 4. Terrariet. Inkonst 6. Parkmöllan 7. Familjens hus 8. Möllevångsgruppen 9. Barnens scen 10. Apoteket Vipan 11. Coop Nära 12. All Gross Basar 1. ICA Söder 14. Roomi livs 1. Apoteket Gripen 16. Food court, Leonard 17. Försäkringskassan 18. SUS, Vårdhögskolan 19. Lidl 20. Komvux 21. S:ta Maria kyrka Redaktör och form Henrik Eklundh Paglert, Redaktionsråd Per Lindholm malmo.se Frida Leander malmo.se Anton Daag malmo.se S:t Matteus kyrka 2. Enighet 24. Sofielunds Folkets hus 2. Garaget, Arena Mötesplatsen, Sevedsplan 27. Myrorna 28. Ö&B Här hittar du också tidningen: Stenkulaskolan Sorgenfriskolan Sofielundsskolan Stadshusets reception Stadsbiblioteket PRO Studiefrämjandet Sorgenfri vårdcentral Sofielunds vårdcentral Edens vårdcentral Lundens vårdcentral Emmaus Björkå Annonsbokning /Red *Citytunneln är en 17 kilometer lång järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord. Notan beräknas sluta på knappa 11 miljarder kronor i dagens penningvärde. Den 12 december startade den reguljära trafiken. o 12 Metallnycklar snart ett minne blott för hemtjänsten? äldreomsorg>> Tidigare i år blev flera äldre i Malmö utsatta av kriminella som utgav sig för att vara hemtjänstpersonal. I oktober startade ett pilotprojekt i Södra innerstaden för att öka säkerheten hos vårdtagarna. Projektet omfattar 60 stycken dementa vårdtagare som fått sina lås digitaliserade. Genom mobiltelefoner kan hemtjänsten låsa upp dörren men också få den information om insatser som ska genomföras. På så sätt slipper personalen hålla reda på en massa nycklar, något som spar både tid och pengar, säger Eva Viask, enhetschef för minnesteamet. Fotnot: Ytterligare insatser för att öka säkerheten infördes i december då all vårdpersonal fick en officiell legitimation. valet 2010 så röstade södra innerstaden Här ökade röstandet mest Södra innerstaden hade den största ökningen i valdeltagandet i Malmö jämfört med förra valet. Stadsdelen är lika röd som vanligt, fast med en större spridning mellan de rödgröna. I riksdagsvalet var Södrainnerstadsbor röstberättigade. Av dem röstade Det gav ett mycket högre valdeltagande än förra valet: 7 procent mot 69,1. Ja, det stämmer. I de distrikt där valdeltagandet tidigare varit lågt har andelen röstande ökat, medan det sjunkit på andra platser, i till exempel Oxie och Limhamn. Vad det beror på vet vi ännu inte, säger Henry Lindelöf, statistiker inom Malmö stads valnämnd sedan många år. Jämfört med övriga Malmö har Södra innerstaden fortfarande lågt deltagande. Bara Rosengård och Fosie har lägre (64,9 % respektive Så röstade SI-borna 70,4 %). Malmös genomsnitt blev 76,9, fler jämfört med riksdagsvalet. Men en ökning med två procentenheter. av dem var det endast ett par hundra som utnyttjade sin kommunala S 29,7 % S,8 % Riksdag KOMMUN Liksom i valet 2006 står Socialdemokraterna som ohotat största parti bland Södrainnerstadsborna; det- Rangordningen mellan partierna V 16,6 % V 1,8 % rösträtt. MP 18,8 % MP 16,6 % ta trots att de nu tappade nästan sju blev densamma som i valet till riksdagen. Valdeltagandet stannade vid 69 M 16,1 % M 1,2 % procentenheter, främst till sina lierade Miljöpartiet och Vänsterpartiet. procent. SD,9 % SD 7, % Största borgerliga parti blev Moderaterna. Sverigedemokraterna C 2,6 % FP 4,1 % källa: Stadsbyggnadskontoret FP 4,6 % Övriga,8 % blev femte största parti i stadsdelen. I kommunvalet var personer berättigade att rösta, alltså cirka 2 00 I samband med riksdagsvalet kunde man även rösta på kommunnivå, vilket 74,1 procent av Malmöborna och 69 procent av Södrainnerstadsborna gjorde. Valresultatet förblev ovisst in i det sista. Det var först när Miljöpartiet plockade hem ett femte mandat som den rödgröna segern i Malmö stod klar. En dryg månad efter valet beslutade de nya ledamöterna i kommunfullmäktige hur Malmö stads viktigaste nämnd, kommunstyrelsen, ska vara uppbyggd. Liksom tidigare blir det plats val.se för åtta kommunalråd; politiker som har huvudansvaret för var sitt verksamhetsområde. På grund av valresultatet tappade Socialdemokraterna en post och gick från sex till fem kommunalråd. Miljöpartiet ökade från ett till två kommunalråd och Vänsterpartiet fick behålla sin enda kommunalrådspost. Samtidigt beslutades om förändringar av posterna; den största är att den S-vikta kommunalrådsposten för skola även får ansvar för trygghet och välfärd. Det innebär att alla barn- och ungdomsverksamheter, det brottsförebyggande arbetet samt socialtjänsten och folkhälsofrågorna samlas. "Södra innerstaden [...] kan göra anspråk på att vara den mest malmöitiska av alla Malmös stadsdelar [...]. Förvandlad från hemmaplan för den svenska arbetarrörelsen till sinnebild för det nya globaliserade Sverige med alla dess stora problem och ännu större möjligheter." kulturskribenten per svensson i ny fotobok om malmö (läs mer på sid 1) Övriga 4,2 % källa: Stadsbyggnadskontoret C 1, % SPI 1,2 % KD 0,8 % Tanken med det är att lättare komma tillrätta med dåliga skolresultat och ungdomskriminalitet. Miljöpartiet, som redan hade ett kommunalråd med ansvar för konsumentfrågor och stadsekologi, fick ytterligare ett, som ska ansvara för utbyggnaden av ett hållbart trafiksystem. Slutligen blev det Vänsterpartiet som får ansvara för en sammanslagen kommunalrådspost för Jämställdhet, kultur och fritid. Därmed tar de över kultur - och fritidsansvaret från Socialdemokraterna. malmo.se "Kommun & politik" Sju tunga trender för förvaltningen att tackla utveckling>> Vilka trender kommer att påverka Södra innerstaden mest fram till 2018, och vad ska stadsdelsförvaltningen tänka på för att använda sina resurser rätt i framtiden? De frågorna fick ett omvärldsanalysföretag i uppdrag att svara på, tillsammans med representanter från förvaltningen. Analysen satte fingret på sju trender vars hot och möjligheter är särskilt viktiga att ha i åtanke: ökad polarisering mellan samhällsgrupper, ökade krav på individuellt förhållningssätt, ökade servicekrav på stadsdelsförvaltningen, ökade krav på en tidsenlig och attraktiv organisation, ökat fokus på hållbar utveckling, ökad upplevd otrygghet samt ökad gentrifiering. Resultatet kommer att ligga till grund för de strategier som stadsdelförvaltningen ska arbeta utifrån de närmaste åren. Detta händer nu: 8/12 kommunstyrelsen spikar budget /12 kommunfullmäktige utser ledamöterna i nämnderna, däribland stadsdelsfullmäktige i Södra innerstaden Miljöpartistisk ordförande i Södra innerstaden œ My Gillberg, ledamot i Södra innerstadens stadsdelsfullmäktige och numera även ledamot i kommunfullmäktige, är en av kandidaterna till ny ordförande i Södra innerstaden. Hon tillträder i så fall vid årsskiftet. Det är första gången Socialdemokraterna släpper en ordförandepost till något samarbetsparti en naturlig följd av vallöftet att fördjupa sitt samarbete, enligt de tre partierna. Vi gick till val på att styra Malmö tillsammans och nu presenterar vi vår gemensamma politik, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande. De rödgröna har bestämt att alla partier ska vara representerade i samtliga nämnder och styrelser samt att de själva ska besätta ordförande och första viceordförandeposterna i alla nämnder. Andra viceordförandeposten överlåts till oppositionen. Nytt styre ska bättre tackla kriminalitet och låga betyg My Gillberg är en av kandidaterna till nämndsordförande posten. Miljöpartiet får även ordförandeposter i Kirsebergs stadsdelsfullmäktige och i servicenämnden. Vänsterpartiet får ordförandeposten i kulturnämnden. fotnot: Förra ordföranden i stadsdelsfullmäktige Södra innerstaden, Marianne Giheden (S), valde självmant att avgå i och med att hon flyttar från Malmö. Vice ordförande, Carl-Axel Roslund (M), avgår även han självmant och ersätts av Tomas Pettersson, tidigare ledamot. malmo.se/ sodrainnerstaden Valresultatet i Malmö mandat och kommunalrådsposter Majoriteten, totalt 1 mandat w Socialdemokraterna: 22 mandat (-2 jämfört med 2006) kommunalrådsposter (-1 jämfört med 2006) w Miljöpartiet: mandat (+1) 2 kommunalråd w Vänsterpartiet: 4 mandat 1 kommunalråd Oppositionen, 0 mandat w Moderaterna: 17 mandat (+1) w Sverigedemokraterna: 7 mandat (+2) w Folkpartiet: 4 mandat (-1) w Sveriges Pensionärers intresseparti: 2 mandat w Kristdemokraterna: 0 mandat (-1) Många av framtidens utmaningar har att göra med ökade klyftor, visar Södra innerstadens omvärdsanalys. foto privat Ansvarsområden för Malmös kommunalråd w Finans. Övergripande frågor som rör ekonomi, näringsliv, marknadsföring, högskolan och internationella och regionala frågor. Ilmar Reepalu (S) w Skola, trygghet och välfärd. Förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasiet, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, brottsförebyggande insatser, demokratiutveckling och brukar- och medborgarinflytande. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) w Konsument och stadsekologi. Konsumtion, stadsekologi, naturvård, lantbruks- och arrendefrågor, hållbarhets- och utvecklingsfrågor kring upphandling och inköp, Fairtrade City. Lari Pitkä-Kangas (MP) w Boende och infrastruktur. Fysisk planering, stadsplanering, stadsmiljö, infrastruktur, trafik, kommunikation och energi. Anders Rubin (S) w Trafik. Förverkligandet av ett långsiktigt hållbart trafiksystem, hållbar utveckling, stadsplanering, stadsmiljö och infrastruktur. Karolina Skog (MP) w Vård och omsorg. Äldre- och handikappomsorgen, LSS, primärkommunala hälso- och sjukvården och frågor inom individoch familjeomsorg. Carina Nilsson (S). w Jämställdhet, kultur och fritid. Jämställdhet, diskriminering, implementeringen av Europeiska jämställdhetsdeklarationen, kultur och fritid. Hanna Thomé (V) och Martina Nilsson (V) delar på posten. w Arbetsmarknad. Vuxenutbildning, ungdomsarbetslöshet, vuxenutbildning, samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Andreas Schönström (S) nr 4 vintern tips, smicker eller ris: Aktuellt Kungen invigde Citytunneln invigning>> Den 4 december invigdes Citytunneln, den 17 km långa järnväg som förbinder centralstationen med Öresundsbron och som kortar restiden till Köpenhamn. Förutom tal av tunga politiker och framträdande av gräddan av den svenska artisteliten, deltog kungen i invigningen på Posthusplatsen. Citytunneln består av 6 km tunnel under centrala Malmö plus 11 km järnväg ovan jord. Bättre boende vägen framåt för Seved seved>> Den särskilda satsning på Seved som görs under etiketten områdesprogram ökar i intensitet. En förebyggarsektion och ett områdeskontor har invigts, buskage har klippts och området har fått bättre gatubeslysning. Och nyligen hölls ett möte med fastighetsägare kallat Guldläge Seved. En av grunderna för att förändra ett område är att fastighetsägarna är seriösa och sköter sina fastigheter, sade stadsdelschef Anders Malmquist, och fick medhåll av stadsarkitekt Ingemar Gråhamn. Att förädla fastigheterna och gatorna i området kommer definitivt att öka områdets attraktion och fastigheternas värde, sa Ingemar Gråhamn. På mötet talades också om Citytunnelns betydelse för Seved. Rickard Jacobsson från revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers visade beräkningar som tyder på att fastigheternas värde kommer öka och att attraktionen för pendlare kommer att öka. Stadsdelsförvaltningens arbetet går att följa på malmo.se/seved stödboende kultursatsar Per Åke Hallberg till vänster bygger upp Röda Korsets besöksverksamhet på Nya Södervärn, tillsammans med Tina Sjöström och Anna Kejmar från boendeenheten i Södra innerstaden. Kultur som tänder livsgnistan Med kultur förbättras livsvillkoren även för människor som har stött på svårigheter i livet. Så resonerar Per Åke Hallberg från Röda Korset och Lisbeth Jönsson från ABF. Därför drar de igång olika aktiviteter för bland annat de boende på Nya Södervärn, stadsdelsförvaltningens hem för ensamstående med sociala problem. Här finns så många dolda talanger som får blomma ut när vi gör något gemensamt, säger Per Åke Hallberg. Han en av de 1 rödakorsare som bygger upp besöksverksamheten på Nya Södervärn. Varannan vecka kommer de till boendet för att fika och få igång intressen för målning, läsning, schackspelande med mera. Vi ordnar också studiebesök som de boende önskar sig och sommartid gör vi utflykter med en liten buss. Det finns också en stor och fin innergård som vi utnyttjar, berättar Per Åke Hallberg. ABF har å sin sida haft verksamhet för hemlösa, som till exempel fotooch datakurser. Lars Mårtensson som numera bor på Nya Södervärn är en av dem som ställt ut. Lars Mårtensson är en av hyresgästerna på Nya Södervärn. Här ställer han ut sina fotografier på Garaget. ABF:s Lisbeth Jönsson har lett kursen. Nya Södervärn har betytt fantastiskt mycket för många. Här har före detta hemlösa fått lugn och ro, ett eget liv och flera har till och med flyttat vidare, säger han. Socialsekreterare Anna Kejmar intygar att boendet har fått missbrukare att sluta eller minska sitt missbruk så att de fungerar i vardagen. Istället har skaparglädjen fått utrymme och vi tänker satsa bland annat på en ateljé framöver. Det är mycket tillfredsställande att se folk som kommit från gatan bli mycket måna om sitt boende här, säger hon. Att missbruk inte är helt förbjudet är en del av Södra innerstadens policy att gå från moral till möjlighet. Vi har haft få incidenter här trots de boendes bakgrund, säger Anna Kejmar. Lisbeth Jönsson från ABF har flera planer för hemlösa och boende på Nya Södervärn. Grunden är människan och ett intresse som kan omsättas i konsthantverk, återvinningspyssel eller annat, säger hon. cajsa carrén malmo.se sök på "Nya Södervärn" Kulturen i centrum på Nya Södervärn w Nya Södervärn är ett före detta vårdboende som boendeenheten i Södra innerstaden tagit över. Sedan 2007 är det ett boende för ensamstående personer med olika sociala problem. w På Nya Södervärn finns 6 lägenheter på fem våningar. Varje våning har även gemensamma utrymmen. Boendet bemannas av två socialsekreterare och en undersköterska, alla på halvtid samt en vakt dygnet runt. Kulturaktiviteter är en central del i verksamheten.

3 nr 4 vintern tips, smicker eller ris: ANNONSERA LOKALT? Ring Aktuellt bärbara datorer till alla barn Max Tallgren och Rina Kryeziu i klass 4B på Sorgenfriskolan känner att skolan blivit roligare sedan de börjat använda datorer. "Vi har använt oss av datorer i engelska och matte, det är ett roligare sätt att lära sig," säger Rina. "Ja, mycket bättre än papper och penna, det blir enklare att skriva och man får se direkt om man skrivit fel", instämmer Max. Laptop ersätter penna och papper Nu testas en metod i Södra innerstaden som ska göra att lågstadieelever tidigare lär sig läsa och skriva: skolorna ersätter penna och papper med dator och tangentbord. Projektet med namnet Ett-tillett bygger på professor Arne Tragetons metod "Att skriva till sig läsning". Det innebär att läs- och skrivinlärningen sker med hjälp av dator. När eleverna själva författar sina texter bli undervisningen roligare och mer motiverande. Och med skrivandet kommer läsningen helt naturligt, säger Yvonne Bengtsson, utvecklingschef på avdelningen barn och ungdom. Ursäkta oss......lisa Jansson, projektledare för garagets bokbläddrare*. Vad är nu detta för något? Ett kul och enkelt sätt att använda bibliotekets söksystem! Eftersom Garagets bibliotek ska vara en spjutspets inom biblioteksservice försöker vi hela tiden hitta nya tekniker som gör boklånandet lättare och mer användarvänligt. Och det blir det med den nya Bokbläddraren. Vad är det för fel på det gamla hederliga söksystemet Malin? Det har i alla tider varit ett aber att använda. Men Bokbläddraren är faktiskt en del av Malin; man har lyft ur Garagets bibliotekskatalog ur Malin, tryckt in det i Bokbläddraren och gjort ett snyggare gränssnitt. Varifrån kommer idén? Det är ett samarbete som startade förra hösten med interaktionsdesignsföretaget Awnic, som kom med idén i ett examensarbete. Garaget jobbar mycket med brukardialog och detta blev ett ypperligt tillfälle. Med 12 barn i åldern 6 12 från Augustenborgsskolan och Sofielundsskolan utvecklade vi en sökstation utifrån deras villkor. Finns det fler bokbläddrare i Sverige? Nej, det finns det inte, men funktionen att använda en touchskärm i bibliotek förekommer. Exempelvis i Huskvarna kombinerar man bok och blogg; där skriver barnen recensioner som sedan redovisas på en touchskärm. Men att lyfta in hela katalogen är nytt. Varför ser mannicken ut som den gör? Ritningen har tagits fram av två produktdesigners, Karin Haskå och Malin Persson vid CTS, Centrum för teknikstudier vid Malmö högskola. De har jobbat väldigt ergonomiskt; studerat barnen, tagit mått och tittat på olika aspekter för att passa barn. Bokbläddraren kan fortfarande modifieras. Vi har upptäckt att vi sannolikt behöver byta ut till tåligare material till exempel vid fötterna. fotnot: Bokbläddraren är en sökstation som gör Malmö stadsbiblioteks utbud tillgängligt genom att visa bokens omslag, baksidestext och placering. Navigeringen sker via en pekskärm framtagen specifikt för att passa barn och ungdomar. bokbladdraren.blogspot.com Yoga, matte eller cirkus? populär frivilligskola tillbaka foto privat Maria Sätterqvist undervisar sjundeklassare i So, engelska och svenska på Sorgenfriskolan. med lång erfarenhet av att arbeta med datorer i skolan. www2.grutbildning.to/attskriva/lankar.htm Datorerna gör eleverna mer motiverade och lektionerna roligare. Efter en lyckad testomgång är UGE tillbaka, och nu vill stadsdelsförvaltningen permanenta de kostnadsfria kurserna för ungdomar. Få ungdomar i Södra innerstaden deltar i organiserad fritidssysselsättning typ föreningsliv. Men det beror inte på att de inte vill utan på att de inte känner till vad som erbjuds, eller att de inte har råd eller får lov. Det är slutsatsen som stadsdelsförvaltningen drar efter att projektet Ungdomsskolen goes east, UGE, testats. UGE är en gratis kursverksamhet efter dansk modell, där alltifrån traditionella skolämnen till måleri, matlagning och dj-ing erbjuds. Intresset var stort när Sofielunds fritidsgård arrangerade kurserna förra året. Nu dammas projektet av och blir en del av stadsdelsförvaltningens insatser för att öka andelen föreningsaktiva ungdomar i stadsdelen. Yvonne Bengtsson förklarar att hos en del elever är finmotoriken inte tillräckligt utvecklad för att skriva för hand, vilket kan bli ett hinder för lusten att skriva. Tangentbordet löser det problemet. Datorerna förses med ett talsyntesprogram, som läser upp vad eleven skriver. Testet omfattar fyra förstaklasser på Sorgenfriskolan och Sofielundsskolan. Eleverna får på detta sätt direkt respons på vad de skriver, vilket ytterligare ökar motivationen, säger Yvonne Bengtsson. I projektet ingår också att eleverna i årskurs på alla grundskolor i stadsdelen får varsin dator. Tanken är dels att de ska bli vana resenärer i dagens medielandskap samt att ge alla elever lika förutsättningar, berättar Maria Sätterqvist, lärare på Sorgenfriskolan med lång erfarenhet av att arbeta med datorer i skolan. Det finns en risk att de elever som har datorer hemma får en fördel gentemot de som enbart använder skolans datorer. Genom en egen dator får alla elever lika förutsättningar, säger hon. Kurserna har tagits fram av en grupp ungdomar från stadsdelens fyra högstadieskolor. Vårens UGE-kurser w Nästa omgång UGE-kurser i Södra innerstaden drar igång i februari. Sista anmälan i mitten av januari. w Hittills är följande kurser klara: graffitti, sång, körkort, streetfotboll och parkour. Metoden saknar vetenskapliga belägg men de positiva effekterna är omvittnade av lärare som arbetat med datorer. Jag har märkt att datorerna gör eleverna mer motiverade och lektionerna roligare. Istället för arbeten på två handskrivna A4-papper får jag nu in två dataskrivna, alltså mycket mer material, säger Maria Sätterqvist. Kan du ge ett exempel på när eleverna använt sina datorer? På No:n använde eleverna datorerna för att söka information till sina arbeten om solsystemet. Då lärde de sig bland annat att förhålla sig kritiskt till källorna och granska informationen, säger Maria Sätterqvist. fotnot: "Ett-till-ett" är ett Malmö stad-projekt och en del i kommunstyrelsens satsning för att förbättra IT-stödet i kommunens skolor. anton daag Poängen med UGE är att erbjuda alla ungdomar ett lärande som är gratis, roligt och utan prestationskrav. Jag tycker att det är ett bra exempel på nytänkande som ger våra ungdomar en rikare fritid och utvecklar deras kunskaper och intressen, säger stadsdelschef Anders Malmquist. Vid sidan om lärandet är de sociala bitarna viktiga. Ett av målen är att kursdeltagarna ska känna delaktighet och gemenskap; kurserna ses som ett bidrag till att öka den sociala hållbarheten i Malmö. Nästa kursomgång startar i januarifebruari. Anmälan sker via hemsida eller stadsdelens fritidsgårdar. Tanken är att UGE ska vara en permanent verksamhet i Södra innerstaden från och med ugekurser.se & sidan 22 intervju Anton Daag foto Privat GEMENSKAPEN INVIGD En fika kan leda till mycket. Ingeborg Sengor och Ellenor Albrektsson träffades på Gemenskapen och bestämde sig för att starta en bokcirkel: "Kanske tar jag med mig någon bok av Mary Andersson eller den om Mikael Wiehe, säger Ingeborg. SI-tidningen träffade Gemenskapens tidiga besökare Fyra års tystnad har ersatts av aktivitet och öppna dörrar. Vi tittade in på nyöppnade aktivitetshuset Gemenskapen en gråmulen måndag och fann ett muntert gäng och en nyfödd bokcirkel. Ett glatt sällskap på ett tiotal personer har samlats för att dricka eftermiddagskaffe, småprata och se på film. Tv-serien "Albert och Herbert" snurrar på tjock-tv:n i samlingsrummet och värdinnan Bazena Mogman serverar fika. Det före detta servicehemmet stängde för fyra år sedan, men i höstas öppnade aktivitetshuset Gemenskapen i dess ställe. Huset drivs som ett samarbete mellan MKB, Södra innerstadens äldreomsorg och olika föreningar, däribland den bosniska kvinnoföreningen Sedef och Sorgenfriföreningen. Under samma tak ryms även en massör, en frisör och ett privat LSS-företag. Här finns ett komplett Gästkrönikan kök som står besökarna fritt att låna i samband med arrangemang, berättar projektsamordnaren Sergio Cisternas. I ett hörn som inretts ungdomligare än resten av lokalen står ett fotbollsspel och på väggen hänger en stor inramad bild från Stapelbäddsparken. Men några ungdomar syns inte till, inte idag i alla fall. Eftersom huset var ett serviceboende är det klart att vi har en stämpel att här mest är aktiviteter för de äldre, men vi hoppas att det ska bli en mötesplats för alla åldrar, säger Sergio Cisternas. Vi får ha lite is i magen och se vad verksamheten utvecklas till. Från kommunen är vi öppna för de initiativ som kommer från besökarna; vi vill inte styra för mycket. Filmen är slut och när vi kommer in har besökarna börjat slå sig i slang med varandra. Fyra av dem har bestämt sig för att starta en bokcirkel. Jag har alltid velat starta en bokcirkel, så jag kom på nu när jag satt här att det skulle passa bra att nr 4 vintern tips, smicker eller ris: Aktuellt tycker du om Den 4 december invigdes Citytunneln är det slutet eller början för Möllevången? Områden ska förändras men på allas villkor Någon gång på våren 1989 besökte jag för första gången Möllevången i Malmö. Jag minns att mötet med torget blev något av en uppenbarelse. Torghandel och vimmel av människor, och mitt sällskap gick till restaurang Retro som på den tiden låg alldeles nära torget. Där satt vi på eftermiddagen och drack öl och diskuterade. På något sätt tycktes själva miljön uppmana till frisläppt kreativitet, social samvaro och allt det där som inte riktigt fanns utrymme för någon annanstans. Möllevången framstod som både exotiskt och hemma på samma gång, och när jag några månader senare blev malmöbo så var valet av boplats ganska självklart. Detsamma gällde för de flesta av mina vänner. Vi höll till på Möllan, jobbade, utbildade oss och trevade oss fram i tillvaron. Så småningom resulterade mitt eget trevande i en doktorsavhandling, som skrevs åren kring millennieskiftet. Då jag intresserade mig för platsers betydelse för städer och de människor som på olika sätt använder sig av dem, tycktes Möllevången utgöra ett lämpligt studieobjekt (den andra platsen blev egendomligt nog Kapstaden men det är en annan historia). Vid denna tidpunkt hade min förälskelse övergått till något betydligt mer vardagligt Möllevången framstod som en plats på både gott och ont, en plats som var härligt hemmavan men ändå smått (eller till och med ohyggligt) irriterande då och då. När jag började mitt arbete med Vad Gemenskapen? Vad saknar du i huset? Möten med mersmak testa på Gemenskapen. Vi kommer att ses nästa vecka, där var och en tar med sig en bok de tycker om, vi läser högt ur våra böcker och diskuterar, säger en entusiastisk Ellenor Albrektsson. malmo.se sök "gemenskapen" För gammal som ung w Aktivitetshuset Gemenskapen är öppet mån fre, Varje vardag, , serverar restaurangen svensk och italiensk husmanskost. w Återkommande aktiviteter: Bingo: varannan söndag Canasta: måndagar 12 1 Porslinmålning: tisdagar 14 Kortspel: onsdagar 14 Bokcirkel: onsdagar Handarbete: torsdagar 18 Stavgång: fredagar 18. w Adress: Spånehusvägen 8 w Telefon: DINA SANKO, NOBELTORGET Jag fick reda på att de skulle visa film här av en kompis. Filmer från förr är bra, många minnen väcks till liv. Det hade varit kul med lite mer underhållning. Men det tar tid att lära känna varandra och jag har inte varit här så mycket ännu. KNUT EKSTRÖM, SORGENFRI Det är kul att här är lite liv och rörelse igen. Det händer en hel del positiva saker, både för ung och gammal. Men en boulebana hade varit trevligt. Och kanske att det kom hit fler ungdomar. INGA THELL, SORGENFRI Jag tycker mycket om att komma hit, man lär känna människor och träffar bekanta, dessutom på gångavstånd från där man bor. Jag önskar att det kom lite fler ungdomar. Vi äldre kan ju mycket och de yngre lär sällan känna oss gamla. Matpolicy ska få Malmöborna att må bättre mat>> Maten som serveras på Malmös förskolor, skolor, vårdboenden, kulturinstitutioner och fritidsanläggningar ska bli snällare mot både människor och miljö. Det är tanken med kommunens nya matpolicy. Policyn ska se till att kommunens matinköp blir hållbarare ur ett ekologiskt -, ekonomiskt - och Grått blev flott "Det är nu det kommer att ske, nu som Morran kommer fram ur underjorden och jagar bort allt fint, fräckt och roligt. Nu, nu, nu blir det tjusiga bostäder, tjusiga butiker och tjusiga restauranger. Kommer det att bli så? att följa människor i området insåg jag snart att flera andra upplevde den på samma sätt en plats där skimret syntes ibland, men ärligt talat mest när andras ögon tittade. Ögonen som betraktade utifrån var därför minst lika intressanta för en forskare inför dem som betraktade Möllevången blev området en egendomlig mix. Understundom en exotisk plats fylld av ropande och osvenska torghandlare, understundom ett slags vilda-västernlandskap med droger, skottlossning och sociala problem. texten fortsätter på malmo.se/si-tidningen Köttbullar ska bytas ut mot......kikärtor, enligt kommunens nya matpolicy. socialt perspektiv. Till exempel föreslås att kött kan bytas ut mot ärtor, bönor och linser, eftersom kött är mer resurskrävande att producera. Kommunen bör också öka sina inköp av rotfrukter samt anpassa inköpen efter säsong. Malmö har kommit väldigt långt vad gäller inköp av ekologisk mat. Genom en policy för hållbar mat för Malmö lyfter vi arbetet hållbar utveckling ytterligare en nivå, menar Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd. Till grund för policyn ligger en modell framtagen av Konsumentverket: SMART-modellen, där initialerna står för Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Tranportsnålt. Gratis IT-hjälp för äldre äldre>> Krångel med dator, teve eller mobiltelefon? Nu kan du som är Malmöbo över 6 år, eller har en funktionsnedsättning, få gratis hjälp via telefon. Numret är och de som svarar ska ha breda teknikkunskaper och kunna informera om tekniska hjälpmedel. IT-supporten är gratis, men samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Hjälpmedelsinstitutet driver projektet som en försöksverksamhet, med stöd från bland andra Arvsfonden och företag. Limpo and the gang was here. Graffitimålare, däribland Limpo, har än en gång satt sitt avtryck på Södra innerstaden. Denna gång är det elskåp och nätstationer längs ett stråk mellan Möllevången och Seved som målats. Graffitistigen, som projektet kallades, invigdes 0 oktober med en cykelvernissage. Initiativet togs av Minna Ågren som på detta sätt vill utsmycka området och visa upp en mer positiv bild av Seved. Graffitistigen fick kronor från kommunens stödform Kulturexpressen en snabb slant. Elisabeth Högdahl är etnolog och verksam vid Institutionen för Service management, Lunds universitet.

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Våga rösta. Nu lyfter förskolan 4 Livskvalitet genom kultur 32. Parkhäng för alla 38. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Våga rösta. Nu lyfter förskolan 4 Livskvalitet genom kultur 32. Parkhäng för alla 38. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 7augusti 2014 årgång 47 Tidningen för alla som bor i Malmö Våga rösta Man måste inte veta allt om allt för att rösta. Det säger demokratiambassadören Vlora Makolli, som varit med och bidragit till att

Läs mer

Matildas efterträdare

Matildas efterträdare Cubastil på café blev succé s14 Tidningen främst för dig i Södra Innerstaden! Många vill ha tillsatsfri lunch s14 2 sidor av ungdomar för alla! S16 17 # 4 2005 september december. Nästa annons- och materialstopp

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen Så klarar Malmö baby-boomen BILD: ewa levau Lena öppnar egen firma på halvtid Teatr Weimar i samarbete med Dramaten BILD: ewa levau Ny rosenträdgård vid slottet SIDORNA 16 18 SIDORNA 6 7 SIDAN 29 SIDAN

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

8 september 2010 årgång 43

8 september 2010 årgång 43 Tidningen för alla som bor i Malmö 8 september 2010 årgång 43 Grön hästkraft I Holma är det ardennerhästen Linda som drar det tunga lasset i sophämtningen. Och i Augustenborg bistår hennes kollega Bongo

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Biblioteksbladet 02:2014

Biblioteksbladet 02:2014 FORSKNINGSBIBLIOTEKEN: NYA ROLLER OCH RISKER FOKUSBIBLIOTEK: STRATEGISK SATSNING PÅ SKOLBIBLIOTEK MALMÖ: VITALITETEN FRODAS LÄSINLÄRNING: HINDER OCH MÖJLIGHETER 02:2014 Biblioteksbladet FÖRORD Henriette

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas.

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas. #/0 Utbildningsförvaltningens personaltidning katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se mina elever utvecklas. LEDAREN > vi har blivit bättre! Tips och idéer på vetenskapsmässa

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

FRIVILLIGHET. som gör skillnad. Möllevången helt lysande. Hela Malmö får nytta av skolmaten. Högtiderna som handlarna missar

FRIVILLIGHET. som gör skillnad. Möllevången helt lysande. Hela Malmö får nytta av skolmaten. Högtiderna som handlarna missar En tidning för dig som bor i Malmö årgång 37 nr 6 november 2004 FRIVILLIGHET som gör skillnad Möllevången helt lysande Hela Malmö får nytta av skolmaten Högtiderna som handlarna missar Bild: Ewa Levau

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie 2 000 nya jobb på AUC Hyllie SIDAN 3 BILD: Nille Leander För Maria är familjen viktigast MITTEN BILD: Gatukontoret Davidshallstorg utan bilar så blir det SIDORNA 16 17 Sitcom från Möllan på kabel-tv SIDAN

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer