Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven:"

Transkript

1 Grupproller - min syn på roller i gruppen Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola Skriven:

2 Inledning I kursen kpp306 skall jag skriva en essä angående min syn på en viktig del inom produktutveckling. Jag har valt att skriva om de olika rollerna i en projektgrupp. Har efter egen erfarenhet märkt av att det behövs alla typer av gruppmedlemmar för att få ihop en stark projektgrupp som skall slutföra projektet som det är tänkt. Har man flera personer av samma typ av roll kan det bli problem inom gruppen då de båda kommer att försöka göra samma sak. Denna essä kommer att beröra detta område och kommer att gå in på två olika filosofier om grupproller som heter Belbin och MTR-i. Grupproller Det finns, som sagt, två större filosofier angående grupproller vilka kommer att behandlas i denna essä. Kommer att diskutera mina åsikter om rollerna och filosofin samtidigt som de presenteras med beskrivningar. För att skapa en projektgrupp krävs det noggrann tanke bakom valet av de olika medlemmarna. Då alla personer är olika så måste dessa komplimentera varandra i arbetet för att kunna åstadkomma det bästa resultatet i slutändan. Skulle vi skapa en grupp där alla har samma roll skulle gruppen få stora problem att slutföra projektet då de ofta inte kommer att komma överens i frågor eller kunna slutföra alla delar i projektet med ett tillfredställande resultat. Med roller i grupp menas de egenskaper individen har som tillför gruppen en unik tillgång. Som ett exempel, i en grupp blir alltid en individ tilldelad en ledarskapsroll, denna individ som tar på sig uppgiften har oftast en egenskap som lämpar sig för uppgiften. Tack vare denna egenskap får individen en roll i gruppen. När man väljer gruppen genom att använda sig utav tester för vilken roll man har måste man hela tiden ha i åtanke att personerna skall fungera tillsammans på andra plan. Bara för att gruppen består av en bra uppsättning med olika kompetenser säger inte det sig att de kommer att fungera tillsammans som grupp. Så även om essän ger bra tips och beskriver tanken med grupproller ska man inte stirra sig blind på dem utan använda sig utav sunt förnuft vid val av projektgrupp. Det är även viktigt att ha i tanken att dessa tester inte är 100 procentiga. Det finns en stor diskussion angående om intresse tar över kunskap. Med det menar jag att även om egenskapen hos en person säger en roll kan intresset för ett annat område vara minst lika lämpligt. Ett exempel kan framförallt vara ledarskapsrollen. Man kan under tester få fram att man är en roll som inte alls lämpar sig för ledare, däremot är man så pass social, drivande och motiverande att man passar likväl till ledare. Det är viktigt att där bedöma i gruppen eller som gruppsammansättare vem man skall använda som projektledare. Stirra dig inte blind på din roll som ett test ger utan bygg dig även en bild av dig själv eller dina gruppkompisar vad de har för ytterligare egenskaper och intressen. 1 (13)

3 Tyvärr kan det inte alltid väljas fritt in vilka man vill ha i sin projektgrupp. I många fall blir gruppen skapad av andra faktorer som till exempel det bara finns de personer lediga. Då kan det vara svårt att tillämpa filosofierna om roller på individerna men det är fortfarande en viktig del utav grupparbetet se jag det som. Kan vara väldigt bra att veta vilken roll man är och vilka egenskaper detta tillför för. Det kan hjälpa resten av gruppen att arbeta med varandra och samarbeta. Även vid bestämmande av uppgifter kan det förenkla om man vet vilka i gruppen som är duktiga på vilka områden. Till exempel skulle det finnas en roll som innebär starkt ledarskap i gruppen är denne lämpad att bli just ledare. Vidare i texten kommer vi att anta att det går välja in vem man vill till projektgruppen. Det finns två större filosofier som oftast brukas i bestämmelse utav vilken roll individen har i en grupp. De båda är Belbin och MTR-i. Den senaste en nyare forskning som har fått ett genomslag inom området i början av 2000-talet. Belbin bygger på forskning gjord av en brittisk forskare vid namn Meredith Belbin. Han släppte 1981 boken Management Teams där han presenterade 8 roller vilka individers egenskaper kan kategoriserar inom. I en senare publicerad bok utav dr Belbin vid namn Teamroller i praktiken tillkom en nionde roll. MTR-i bygger på ett MBTI test där man kategoriseras sedan inom en av de 8 rollerna. MBTI är ett väl använt personlighetstest som främst är till för att bestämma karaktären på individen. Den används väldigt ofta inom personalrekrytering för att se om individen är önskvärd inom behovet för företaget. Den bygger på den schweiziska psykiatrikern Carl Gustav Jungs teorier där han har använt sig utav 4 dimensioner där varje individ har en lutning åt något håll i de fyra olika och på så vis skapar en personlighet som kategoriserar i 16 olika variationer. Därefter tar MTR-i vid och har en bestämmelse för vilken roll individen har i en grupp efter den variation MBTI ger efter testet. MTR-i är framtagen av Steven Myers på tidigt 2000-tal och växer stort inom området. Främst då den har ett mer avancerat test för att bestämma vilken roll du har då den bygger på års framtagning utav MBTI. 2 (13)

4 Belbin Kommer att beskriva Belbins nio roller kortfattat i en tabell där rollens styrkor och svagheter är presenterade. De nio rollerna kategoriseras enligt Belbin inom 3 huvudgrupper, vilka vi ser lodrät till vänster i tabellen, efter vad de ha gemensamt. Grupproll Styrkor Svagheter Action oriented roles Shaper Implementer Completer Finnisher Drivande, energisk, utmanande, överkommer ofta hinder. Disciplinerad, pålitlig, effektiv, gör sitt i tid. Noggrann, har ett öga för detaljer, söker ofta felen i lösningen, alltid i tid. Skapar konflikter, svårt att motta kritik Inte snabb när saker förändras, inte flexibel. Delegerar inget, ensamvarg. People oriented roles Co-ordinator Teamworker Resource investigator Mogen, vet vad den gör, tror på sig själv, frammanna gruppen i rätt riktning, berömmer och uppmuntrar. Bra i grupp, samarbetar, lugn, diplomatisk, lyssnar på andra. Utåtgående, kommunicerar bra, stora kontaktnät, entusiastisk. Tycks vara manipulativ. Obeslutsam i svåra frågor, vill inte göra andra arga. Överoptimistisk efter första entusiasmen har lagt sig. Plant Kreativ, innovatör, problemlösare. Ensamvarg. Cerebral roles Monitor Evaluator Specialist Noggrann, analyserar, strategisk. Specialist inom sitt område, beslutsam och dedikerad. Inspirerar ingen. Bidrar bara inom sitt område, pratar fackspråk. 3 (13)

5 I Chefs pocketguide "Hitta din personliga ledarstil" från Chef nr skrivs det ner fraser som är vanliga att rollerna tar till sig under diskussioner. Dessa kan ge en inblick över din egen erfarenhet av personer vilken roll den personen är enligt Belbin. Man kan snabbt känna igen sig själv i dessa fraser. Nackdelen blir nog att man känner igen sig i flera roller så gå inte efter dessa fraser om du skall bestämma din roll utan använd dig utav de tester som finns. Plant»Där det finns ett problem finns det en lösning.stör inte, geni i arbete.«monitor Evaluator»Jag vill tänka över det här till i morgon, sedan får du ett klart besked.har vi uttömt alla möjligheter?«team Worker»Lite ödmjukhet har aldrig skadat någon.är det okej för dig så är det okej för mig.«shaper»gör det bara.jag kanske är oförskämd, men jag är i alla fall rak.«specialist»ren professionalism är sin egen belöning.ju mer du vet, desto mer finns det att upptäcka.«co-ordinator»låt oss inte tappa huvudmålet ur sikte.har någon annan något att tillägga i denna fråga?«resource Investigator»Vi kan göra en förmögenhet på detta.idéer ska stjälas med stolthet.«implementer»om det är genomförbart kommer vi att göra det.hårt arbete har aldrig tagit livet av någon.«completer Finnisher»Det finstilta är alltid värt att läsa.har ni kontrollerat det?«kan du känna igen dig i någon utav fraserna? Man kan finna flera exempel på fraser för de olika rollerna däremot kan dessa vara en liten tankeställare om hur de kan te sig i sin omgivning. 4 (13)

6 MTR-i MTR-i bygger som sagt på personlighetstestet MTBI som vidare bygger på Jungs teorier. Efter testet har utförts på individen fås en kombination av fyra bokstäver vilken personlighet man har. Denna kombination skapas genom att man lutar åt någon sida inom de fyra olika dimensioner. Extraversion (E) / Introversion (I) Sensation (S) / Intuition (N) Thinking (T)/ Feeling (F) Judging (J) / Percieving (P) Illustration av personlighetstestet MBTI. Som exempel, skulle du vara en Mentor har du kombinationen ENFJ vilket innebär att du som individ lutar åt extraversion, intuition, feeling och judging i de olika dimensionerna. Illustrationer av de olika rollerna enligt MTR-i ifrån teamtechnology.co.uk. Det arbete Myers har kommit fram till är kopplingar mellan personligheter genom Jungs teorier och en roll i gruppen. Ovan ser ni en illustration på de olika rollerna och bredvid den en illustrerande bild på vilken dimensionskombination som täcker de olika. 5 (13)

7 För att förtydliga de hela ännu mer följer här en tabell över vad bilden illustrerar. Grupproll Närmsta typ Efterkommande typ Coach ESFJ, ENFJ ISFJ, INFJ ESFP, ENFP Crusader ISFP, INFP ESFP, ENFP ISFJ, INFJ Explorer ENFP, ENTP INFP, INTP ENFJ, ENTJ Innovator INFJ, INTJ ENFJ, ENTJ INFP, INTP Sculptor ESTP, ESFP ISFP, ISTP ESFJ, ESTJ Curator ISFJ, ISTJ ESFJ, ESTJ ISFP, ISTP Conductor ESTJ, ENTJ ISTJ, INTJ ESTP, ENTP Scientist ISTP, INTP ESTP, ENTP ISTJ, INTJ Som ni ser finns det flertal kombinationer som kan beteckna en roll enligt MTR-i. Det finns även kombinationer under efterkommande typ som finns för flera roller. Där får man se över vilken roll man själv passar bäst in i och göra en värdering utav vad du själv är närmst enligt MBTI. Finns även tabeller där man vänder på allt. Där man har till vänster den kombination man har enligt MBTI för att sedan se vilken roll som är närmst. Du kan ha läggning åt flera roller samtidigt. Vilket innebär att du kan täcka upp den roll som behövs under arbetet eller i gruppsammansättningen. Där blir det viktigt för den ansvarande gruppsammansättaren att hitta den bästa balansen och behovet för varje individ för sig. 6 (13)

8 MTR-i bygger på att grupprollen bidrar med en produkt till arbetet. Nedan har vi de roller som finns i MTR-i, där till vänster har vi rollen och sedan följer den produkt som tillförs utav rollen. Grupproll Coach Crusader Explorer Innovator Sculptor Curator Conductor Scientist Bidragande produkt Skapar harmoni och förståelse till gruppen Skapar värde i idéer och information Utforskar potentialen i individer och situationer Frammanar nya idéer och perspektiv på uppgifter Skapar skaparglädje och vilja att slutföra Klargör information och idéer Skapar organisation inom gruppen Skapar kunskap om hur det är i uppgiften 7 (13)

9 Belbin vs MTR-i Det finns skillnader mellan de olika forskningarna om grupproller. Det som främst gör dem skillnad är sättet att klargöra, de tester, vilken roll individen har i gruppen. MTR-i har, då den bygger på MTBI, riktigt omfattande tester för att fastställa rollen. Medan Belbins är aningen enklare. Det finns även en väsentlig prisskillnad mellan de båda. MTR-i är mycket dyrare att köpa in tester till vilket ofta innebär ett val ifrån användaren av metod där han väljer Belbin före. Som likhet kan det ses kopplingar mellan de olika rollerna som de båda använder sig utav. Finns publiceringar i frågan av bland annat Malcom Higgs (se nedan) där han visar de roller som har samband med varandra. Själv tycker jag att sambandet mellan rollerna går att se när man tar helheten utav rollerna som grupp och där finner att alla individer kommer att bli täckte fast med olika termer på rollen. Tycker däremot att det är lättare med bestämning utav roll genom Belbin då den har ett synsätt som är lättare att relatera till. En beskrivning existerar som gör att man förstår rollen enkelt och kan se om man känner igen sig. MTR-i team role (Henley Report) (Higgs hypothesis) Coach Team Worker Team Worker Crusader No equivalent No equivalent Explorer Resource Investigator Resource Investigator Innovator No equivalent Plant Sculptor No equivalent Shaper Curator Monitor Evaluator Monitor Evaluator Implementor Conductor Co-ordinator Completer Finisher Implementor Shaper Co-ordinator Completer Finisher Implementor Scientist No equivalent * No equivalent* * Denna jämförelse är gjord efter att den nionde rollen i Belbin är tillagd vilket innebär att Scientist inte får någon liknande roll. Jag tycker själv om MTR-i mest som tillämpning. Den tycks ge en mer noggrann bild av din roll än Belbin då testet är mer omfattande och välbyggt utav experter inom området. Belbin är bra om man vill göra en mindre omfattande test av roller. 8 (13)

10 Vilka roller behövs? Skulle det fattas roller är det oftast att de andra i gruppen tar åt sig de roller som behövs för att klara uppgiften, de täcker upp det behov som skapas. Däremot är det fortfarande viktigt att tänka över vilka man väljer då vissa roller är för svåra att hitta lämpade individer och egenskaper som klarar av att täcka upp avsaknaden. Belbin säger att den starkaste gruppen byggs upp av en stark ledare i form av en Coordinator. Det skall finnas en Plant och en Monitor Evaluator. Dessa är viktiga att det bara finns en utav. Till detta skall det finnas en eller flera utav Implementer, Team Worker, Resource investigator eller Completer Finnisher. Belbin säger även om det skulle fattas en Co-ordinator väljer man enklast in en Shaper som ledare, det skall däremot inte finnas en av varje då de oftast inte drar jämt tillsammans och skapar oense i gruppen. Min syn på gruppen om Belbins roller Jag själv kan hålla med om denna gruppuppsättning. En ledare behövs alltid som är stark nog att kunna dra gruppen och leda den till målet. Som ledare är Co-ordinator den mest lämpade utav de olika rollerna. En Shaper kan enkelt skapa konflikter då hans arbetsgång är väldigt kontroversiell. Det är en otroligt viktig process att välja den rätta ledaren. Det är den individ som kommer att arbete med gruppen och se till att resultat nås. Valet av ledartyp är bara det en process för sig vilken inte kommer att tas upp i denna essä. Hänvisar istället till litteratur som är skrivna i området. Ser man över Plants roll i gruppen håller jag starkt med att det behövs en. Kan man finna en stark Plant som kan generera idéer på löpande band kommer man bara ha behov utav en i gruppen som arbetar konstant med att tänka utanför boxen. Däremot behöver alla i gruppen har en sida av kreativitet för att tillsammans kunna generera nya tankar angående uppgiften. Plants uppgift, som jag ser det då alla är kreativa i början av processen, kommer främst in i de senare delarna då de andra arbetar vidare med den fastställda linjen. En Plants egenskaper har såklart även stor betydelse i början, det jag menar är att under senare process när andra sätter sig ner och arbetar flitigt med sina uppgifter kommer Plant in som en stark idégenerera och kan hjälpa till med att lösa uppkomna problem on the fly. Jag ser det som att mängden arbete som Plant gör (inte räknat i tankar och idéer) är väldigt låg vilket innebär att ett flertal utav denna roll i en grupp kan få gruppens arbete i stiltje. Därmed rekommenderas att bara ha en Plant i gruppen. Under processen krävs det att man analyserar arbetet konstant och kollar av allas delar så det blir gjorda efter vad man har fastställt. Där kommer en Monitor Evaluator in. Denna individ arbetar konstant med att analyserar arbetet under processens gång och ser till att det inte uppkommer några fel. Jag tycker man skall sätta denna individ som en kontrollpunkt i arbetet där den hela tiden ser över processens alla delar och allas arbete för att just säkerställa kvalitén av resultatet. Denna individ, enligt mig, arbetar inte så mycket med uppgiften i sig utan kan sinka ner tempot ganska mycket 9 (13)

11 om han får en uppgift på den kritiska linjen under projektet. Men att, som sagt, sätta individen som kontrollpunkt skulle innebär stora fördelar. Det är av stor vikt att gå igenom alla delar noggrant under hela processen så att inga misstag visar sig för sent i projektets gång och innebär stora förluster. Jag håller med Belbin i fråga om att använda sig utav en Monitor Evaluator, annars är det risk att det blir för få som faktiskt gör det behövliga arbetet. Implementer är den optimala arbetaren i en grupp. Denne kommer att arbete med sin uppgift tills den blir färdig utan diskussioner och kommer alltid att redovisa resultat i slutändan. Denna individ kan man ha flera utav och jag kan även själv rekommendera att ha flera. Detta för att se till att arbetet blir gjort i tid. Team Worker är likadan. Den gör det som förväntas sig och levererar ett färdigt resultat. Kan även tycka att en Team Worker är av stor vikt i gruppen då den tillsätter harmoni och ett lugn i diskussioner vilket kan hjälpa i många situationer då konflikter kan uppkomma. Dessa båda är bra roller att täcka i en grupp. Det man ska veta är att skulle man fylla hela gruppen med dessa roller blir det lätt inga diskussioner eller nytänkande. De båda är flitiga arbetare men kommer inte att vara starka i lösningar eller diskussion utan gör det som de blir tillsagda. Vilket slutar med att en eller ett fåtal bestämmer resultatet efter deras syn på problemet utan vidare genomtänkanden. När det kommer till Resource investigator håller jag inte med Belbin att det kan finnas flera utav denna roll. Efter egen erfarenhet kan jag tycka att individen har en rätt lättsam syn på arbete och levererar oftast inte det som de skall efter de fastställda linjerna. Däremot är det viktigt att ha en med i gruppen. Denna person är en tillgång när det kommer till att kommunicera med alla möjliga externa personer, allt ifrån uppdragsgivare till konsulter till leverantörer. Dennas kontaktnät är en tillgång för gruppen som skall användas. Vid stora projekt kan det finnas fördel att ha två Resource investigator då dessa kan dela upp uppgifterna mellan varandra. Completer Finnisher är av stor fördel då den gör sitt arbete och får resultat till en noggrann produkt. Flera utav denna roll skulle bara gynna gruppen i slutändan för att få gruppen att komma hela vägen fram. Jag vet inte om hans syn på den perfekta gruppen är framlagd då det bara fanns åtta roller så den nionde rollen, Specialist, inte finns med i gruppen. I vilket fall som helst är min åsikt att det borde vara med en Specialist inom det område som projektet ingår i. Denna person kan vara en gruppmedlem som alla andra eller finns en stor möjlighet, vid avsaknad av kompetensen, att hyra in en konsult med kunskapen som kan hjälpa till vid frågor och funderingar som kräver stor kunskap. 10 (13)

12 Konflikter Vilka roller man än bygger upp gruppen utav kommer det alltid att finnas risker för konflikter. Detta är en fråga man alltid ska ha i åtanke när man bestämmer gruppen. Finns roller som minimerar risken för konflikter i det stora, men att bara välja dessa för att minimera risken kommer att innebära ett monotomt resultat och inte ge några diskussioner under arbetets gång. För att minimera de risker för konflikter kan man istället välja bra ledare som kan hantera dessa och lugna ner eller medla mellan personerna. Även ha med personer och roller som skapar harmoni i gruppen. Viktigt är under arbetat att även om du har fått en roll tilldelad dig efter tester och fått din roll i gruppen klar för alla så får du inte låsa dig vid den, och som sagt tidigare inte låsa din bild utav andra efter den roll de har). Den farligaste frasen man kan använda sig av emot andra i gruppen är Det är så jag är. Man måste vara redo att hjälpa till på alla plan, ge och ta. Man får inte låsa sig vid beskrivningen av sin roll utan den fungerar mest som en riktlinje för gruppens uppsättning. Vidare läsning Området som tas upp i denna essä är stort och väldigt viktigt att ha i baktanken när man arbetar i grupper. Det finns en hel del litteratur som man kan läsa igenom för att få mer förståelse utav roller och överhuvudtaget grupparbete. Belbins böcker som behandlar hans nio roller är att rekommendera om man vill lära sig mer om hans teori. Skulle det inte vara enkelt eller ekonomiskt att ta till sig en bok finns det många alternativ på internet där du kan få tips och idéer hur du arbetar i grupp. En sida jag kan varmt rekommendera att läsa igenom är teamtechnology.co.uk. där går de igenom mycket om MTR-i främst och mycket andra delar inom gruppdynamik. 11 (13)

13 Referenser ( ) ( ) ( ) 12 (13)

PSYKOLOGISKA TYPER. Introduktion till. och TEAM SERIEN: INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER SVENSK UTGÅVA

PSYKOLOGISKA TYPER. Introduktion till. och TEAM SERIEN: INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER SVENSK UTGÅVA SERIEN: INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER Introduktion till PSYKOLOGISKA TYPER och TEAM SVENSK UTGÅVA ELIZABETH HIRSH KATHERINE W. HIRSH SANDRA KREBS HIRSH Inledning Syftet med Introduktion till Psykologiska

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Självvärdering med ODI. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Självvärdering med ODI. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Självvärdering med ODI Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 ORGANISATIONS - och DIALOGKARTAN 1. Motsträvig "Fast som en klippa" (ISTJ) "Du kan lita på oss" (ISFJ) "Vision driven

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

PSYKOLOGISKA TYPER i ORGANISATIONER

PSYKOLOGISKA TYPER i ORGANISATIONER SERIEN: INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER Introduktion till PSYKOLOGISKA TYPER i ORGANISATIONER TREDJE VERSIONEN SVENSK UTGÅVA SANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Vad är MBTI? Detta häfte har utformats

Läs mer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer Tolkningsrapport för organisationer Utvecklad av Sandra Krebs Hirsh och Jean M Kummerow Europeisk Utgåva Rapport för Rita Hayworth Juni 27, 2007 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers Briggs

Läs mer

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Introduktion Belbin Teamroller blev känt för allmänheten 1981 när Meredith Belbin släppte sin första bok: Management Teams Så skapas framgångsrika

Läs mer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer Tolkningsrapport för organisationer Utvecklad av Sandra Krebs Hirsh och Jean M Kummerow Europeisk Utgåva Rapport för ANNA SAMPLE Mars 13, 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers Briggs

Läs mer

Personligt ledarskap genom MBTI. - ett verktyg för reflektion -

Personligt ledarskap genom MBTI. - ett verktyg för reflektion - Personligt ledarskap genom MBTI - ett verktyg för reflektion - Syfte Använda MBTI för att synliggöra individernas styrkor och utvecklingsområden Myers-Briggs Type Indicator Världens mest använda personlighetsinstrument

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Programprocessen RULe

Programprocessen RULe Välkommen Programprocessen RULe Startsamtal MODUL 1 Att leda mig själv Att leda verksamhet och förändring MODUL 2 Att leda andra Att leda morgondagens patient MODUL 3 Att leda i komplexa organisati oner

Läs mer

Myers-Briggs Type Indicator Rapport från teamets kontaktperson

Myers-Briggs Type Indicator Rapport från teamets kontaktperson Myers-Briggs Type Indicator Rapport från teamets kontaktperson Utvecklad av Allen L. Hammer Europeisk utgåva Team (Provexemplar) 010211 Rapport förberedd för TEAMETS KONTAKTPERSON 1 februari 2011 OPP Ltd

Läs mer

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och teknik KPP306 Produkt och processutveckling 15hp VT 2008 Handledare: Rolf Lövgren och Ragnar Tengstrand. MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

Läs mer

Myers-Briggs Type Indicator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indicator Teamrapport Teamrapport Utvecklad av Allen L. Hammer Europeisk utgåva Team (Provexemplar) 010211 Rapport förberedd för ANDERS PROVEXEMPLAR 1 februari 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com Myers-Briggs Type

Läs mer

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången?

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången? Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso 1 2014-09-01 Kommunikation fördjupning I Avsnitten Gruppens utvecklingsfaser och normer och regler ska ge förståelse

Läs mer

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer Utvecklad av Sandra Krebs Hirsh och Jean M. Kummerow Europeisk utgåva Rapporten utarbetad för EUROSTEPONE INTJ 13 augusti 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Interpretive

Läs mer

Roller. - Projektets beslutande organ. - Bör ha rätt kompetens och erfarenheter. - Fastställer projektdirektiv och projektplan. - Bedömer resultat

Roller. - Projektets beslutande organ. - Bör ha rätt kompetens och erfarenheter. - Fastställer projektdirektiv och projektplan. - Bedömer resultat Roller Beställare Skapa projektgruppen Stefan Berglund Projektägaren Styrgruppen - Ansvarar för effektmål (?) och projektmål - Utser projektledare - Tilldelar resurser - Tillsätter styrgrupp - Godkänner

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale God morgon! 1 Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale 2 Tankar om mål Willi Railo Trygghetsmål Dessa mål är vi helt säkra på att vi uppnår Realistiska mål Når vi om vi anstränger

Läs mer

Utbildning av projektledare en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende

Utbildning av projektledare en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende Leif Rogell Utbildning av projektledare en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende Project Management Education a Study of Educational Influence on Self Perception and Group Behavior Projektledning

Läs mer

KOPPLING MELLAN IDENTIFIERING AV NÄTFISKE- ATTACKER OCH PERSONLIGHETSTYP: METODFÖRSÖK

KOPPLING MELLAN IDENTIFIERING AV NÄTFISKE- ATTACKER OCH PERSONLIGHETSTYP: METODFÖRSÖK KOPPLING MELLAN IDENTIFIERING AV NÄTFISKE- ATTACKER OCH PERSONLIGHETSTYP: METODFÖRSÖK Examensarbete i Datalogi med inriktning mot nätverks- och systemadministration Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin

Läs mer

Myers-Briggs Type Indicator Personlig tolkningsrapport

Myers-Briggs Type Indicator Personlig tolkningsrapport Europeisk Utgåva Rapporten utarbetad för SALES ESFJ 19 februari 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2013 av Peter B. Myers och Katharine D. Myers. Med ensamrätt.

Läs mer

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1 Lagroller Sida 1 Om lagroller Högpresterande lag är nödvändiga när man skall lösa komplexa problem eller stora arbetsuppgifter. Den enkla lösningen med en grupp bestående enbart av experter får ofta svårt

Läs mer

Lärarguide vid grupparbete

Lärarguide vid grupparbete Lärarguide vid grupparbete Att tänka på när man ska bestämma gruppstorlek Små grupper jobbar fortare och har mindre problem med sammankomster, styrning och koordination av arbetet. Om projektet är relativt

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

SERIEN:INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER TM. Introduktion till PSYKOLOGISKA TYPER SJÄTTE VERSIONEN SVENSK UTGÅVA ISABEL BRIGGS MYERS

SERIEN:INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER TM. Introduktion till PSYKOLOGISKA TYPER SJÄTTE VERSIONEN SVENSK UTGÅVA ISABEL BRIGGS MYERS SERIEN:INTRODUKTION TILL PSYKOLOGISKA TYPER TM Introduktion till PSYKOLOGISKA TYPER SJÄTTE VERSIONEN SVENSK UTGÅVA ISABEL BRIGGS MYERS Inledning Isabel Briggs Myers skrev Introduktion till Psykologiska

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Gruppdynamik. Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI

Gruppdynamik. Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI Gruppdynamik Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI Vad är en grupp? Diskutera 2 och 2 2 Maltén Gemensamma mål Gemensamma normer Behöver träffas regelbundet och systematiskt Känna samhörighet

Läs mer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer Tolkningsrapport för organisationer Utvecklad av Sandra Krebs Hirsh och Jean M Kummerow Europeisk Utgåva Rapport för Test Person Januari 25, 2008 OPP, LTD +44 (0) 1865 404500 wwwoppeucom Introduktion Myers

Läs mer

ALLA ÄR INTE SOM JAG?

ALLA ÄR INTE SOM JAG? ALLA ÄR INTE SOM JAG? EN DISKUSSION KRING KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE SOM AKTUELLA KOMPETENSER FÖR RESTONOMEN I TURISTBRANSCHEN UTIFRÅN EN FÖRSTÅELSE FÖR PERSONLIGHETSTYPER Emilia Björkgren Examensarbete

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Jag spelar vanlig Precis så vanlig som folk är mest Jag spelar vanlig Men hur är det nu människor gör Vad är det dom gör Vad gör ni.

Jag spelar vanlig Precis så vanlig som folk är mest Jag spelar vanlig Men hur är det nu människor gör Vad är det dom gör Vad gör ni. Jag spelar vanlig Precis så vanlig som folk är mest Jag spelar vanlig Men hur är det nu människor gör Vad är det dom gör Vad gör ni Olle Ljungström Jag spelar vanlig av Therése Birnstingl & Torkel Nyberg

Läs mer

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017 MBTI, Myers-Briggs Type Indicator 8 november 2017 Karin Johnsson Målet för dagen Att få en ökad förståelse för: hur personligheten fungerar i interaktion med andra vad som är viktigt i ett framtida yrke

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Skapa en projektgrupp till ett internt projekt. Vem är bäst lämpad projektledare till utvecklings-/förbättrings-processer?

Skapa en projektgrupp till ett internt projekt. Vem är bäst lämpad projektledare till utvecklings-/förbättrings-processer? Skapa en projektgrupp till ett internt projekt. Vem är bäst lämpad projektledare till utvecklings-/förbättrings-processer? MARKUS JOHANSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2010

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Min syn på ledarskap i PUprocessen

Min syn på ledarskap i PUprocessen Min syn på ledarskap i PUprocessen KPP306 Produkt och processutveckling 2012-04-10 Innehåll Inledning... 2 Definitioner av ledarskap... 3 Ledarens roll i ett projekt... 3 Olika typer av ledarskap... 4

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Min syn på optimal gruppsammansättning I PU-processen

Min syn på optimal gruppsammansättning I PU-processen Min syn på optimal gruppsammansättning I PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Veve Rydstedt 4/5/2010 Handledare: Rolf Lövgren Inledning Genom mina år som student på MDH har jag fått möjlighet

Läs mer

ELEMENTITET - Elementen inom oss.

ELEMENTITET - Elementen inom oss. ELEMENTITET - Elementen inom oss. Sida 1 (16) ELEMENTITET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA PRINCIPER... 3 1.1 ELEMENTEN... 3 1.2 DE SEXTON PERSONLIGHETSTYPERNA... 5 1.3 KOPPLING TILL ANDRA TYPOLOGIER...

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Kommunikation. Min syn på hur kommunikation kan främja kreativitet och idéer i produktutvecklingsprocessen. Henrik Trollvad

Kommunikation. Min syn på hur kommunikation kan främja kreativitet och idéer i produktutvecklingsprocessen. Henrik Trollvad Kommunikation Min syn på hur kommunikation kan främja kreativitet och idéer i produktutvecklingsprocessen Henrik Trollvad KPP 306 Produkt och processutveckling VT 2008 Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens

Läs mer

Pussel DISC. Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l. Över ytan 4 färger

Pussel DISC. Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l. Över ytan 4 färger Vilken färg är du? Pussel DISC Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l Över ytan 4 färger Personlig rapport Gruppdynamik SYFTE och MÅL DISC ü Förstå sig själv ü Förstå sin omgivning ü Utnyttja styrkor

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Att skapa projektgruppen

Att skapa projektgruppen Dag 4 Att skapa projektgruppen och Kunskapshantering Att skapa projektgruppen s 75-102 i boken Förstudie Planering Genomförande Avslut Initiering av projekt Alla individer har sina egna mål Om alla individer

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Tankar om grupper och gruppdynamik

Tankar om grupper och gruppdynamik Tankar om grupper och gruppdynamik Produktutveckling med formgivning KN3060, Mälardalens högskola Av: Lejla Kuduzovic Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand När det händer att individer arbetar i grupper,

Läs mer

> Teamroller & Ledarstilar profil. Namn: Peter Sample

> Teamroller & Ledarstilar profil. Namn: Peter Sample > Teamroller & Ledarstilar profil Namn: Peter Sample Datum: 14 april 2009 Teamroller Tveksamt Eventuellt Sannolikt Teamroll Samordnaren Pådrivaren Innovatören Avslutaren Implementeraren Analytikern Resursutnyttjaren

Läs mer

fråga en fårskalle om Effektiv grupputveckling

fråga en fårskalle om Effektiv grupputveckling fråga en fårskalle om Effektiv grupputveckling Grupputvecklingen startar i fårhagen På ett par sekunder gör får en bedömning Söker du en annorlunda och effektiv form av grupputveckling? Fårvallning som

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Att bygga ett effektivt team

Att bygga ett effektivt team Att bygga ett effektivt team Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management Vi kommer att prata om... Vad kännetecknar ett effektivt team? Det ineffektiva teamet Utvecklingsfaser Sammansättning Ledarens

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Licensiering i Belbin Team Skills och E-Interplace systemet

Licensiering i Belbin Team Skills och E-Interplace systemet Licensiering i Belbin Team Skills och E-Interplace systemet Copyright BelBin Svenska AB 1991, 1993, 1995, 2000 och 2007 Licensiering i Belbin Team Skills och E-Interplace systemet BelBin Assessments licensierar

Läs mer

Övning 02: Personliga egenskaper

Övning 02: Personliga egenskaper Övning 02: Personliga egenskaper Beakta följande egenskaper och välj de som beskriver dig bäst. Du kanske har utvecklat dessa i skolan, vid universitetet eller på jobbet, eller de kanske de helt enkelt

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Återkoppling att få gruppen att arbeta Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Grupparbete inom kursen Aktiva studenter i grupparbeten våren 2007 Inledning I denna rapport beskriver vi återkoppling

Läs mer

Chefen som kulturbärare

Chefen som kulturbärare Chefen som kulturbärare Cecilia Alwin & Rebecka Bartolomé teamutvecklare Jag kan bara styra det jag är medveten om. Det jag är omedveten om styr mig. Medvetenhet gör mig starkare John Whitmore 1 Vad är

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

What is it? Definition? Outline. Project Management & Team Working. Project. 3 citations. Daniel Defoe. Traditional definition

What is it? Definition? Outline. Project Management & Team Working. Project. 3 citations. Daniel Defoe. Traditional definition Outline Project Management & Team Working Frédéric Haziza Department of Computer Systems Uppsala University Wed May 9 th, 2007 1 Project?? 2 Start Phase Interest Analysis Goal Analysis Organizing

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens Ledarskap i klassrummet Lärarens relationella kompetens Elevernas inlärning är låg Elevernas inlärning är hög Ledarskap Bra lärare preludium Den vanliga läraren Hittar förklaringar utanför sig själv. Accepterar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer