Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte."

Transkript

1 Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Sedan relationerna mellan Svenska kyrkan och staten ändrades styrs kyrkan av förtroendevalda som representerar olika nomineringsgrupper. Socialdemokraterna är den största nomineringsgruppen. Vi arbetar för att grundläggande socialdemokratiska värderingar som solidaritet, jämställdhet och jämlikhet ska känneteckna kyrkans verksamhet. Därför är det viktigt att partiet engagerar sig i valrörelsen. Många människor känner förtroende för socialdemokratin och är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkovalet blir starten på ett intensivt valår i partiet, med tre val under exakt ett år. Kyrkovalet 15 september 2013, EU valet i juni 2014 och Allmänna val 21 september Det är därför extra viktigt att socialdemokraterna går framåt i samtliga val, och ger en bild av ett aktivt parti, med många kompetenta politiker och en vision för framtiden. Alla partiets medlemmar behöver därför vara aktiva i alla tre valrörelserna, oavsett om man är medlem i kyrkan, eller gillar EU-valen. Kampanjandet och det utåtriktade arbetet behöver börja nu, i halvtid mellan det allmänna valen. Målet för kyrkovalrörelsen är att vi ska vinna valet, dvs att vårt parti ska öka inflytandet på alla nivåer. Vi har idag 5 mandat i Kyrkomötet från Härnösands stift och 24 ledamöter i Stiftsfullmäktige. Målen är att öka från 5 (2009) till 6 mandat efter nästa val i kyrkomötet. att öka från 40 % av rösterna (2009) i stiftsfullmäktige till 50 %. att socialdemokraterna har egna listor till alla kyrkofullmäktigeval att det råder jämn könsfördelning och god åldersfördelning på alla s-listor i kyrkovalet.

2 2 (9) Mål Resultat 2009 Resultat 2005 Andel av rösterna 50 % 40,9 % 36,6 % Mandat i kyrkomötet Mandat stiftsfullmäktige Målen är i högsta grad realistiska. Det är inte många röster som behövs för att socialdemokraterna ska gå fram rejält i kyrkovalet, eftersom valdeltagandet är så pass lågt. I valet 2009 var valdeltagandet till Härnösands stift 13 %. Om vi kan mobilisera fler s-medlemmar att rösta i kyrkovalet är mycket vunnet. Om dessutom varje medlem tar med en anhörig, vän eller granne till vallokalen är framgången ett faktum. Socialdemokraterna i Härnösands stift går till val på samma budskap som partistyrelsen fastställer. Något regionalt valprogram tas inte fram. Vi uppmanar dock arbetarekommuner och s-föreningar att ta fram lokala valprogram för respektive kyrkofullmäktigeval, i samband med det ser vi gärna att kandidaterna till stift och kyrkomöte marknadsförs. En mall för programmen tas fram av partistyrelsen under vintern. Ett bidrag på 1000: -/lista ges till arbetarekommunen för ändamålet. Socialdemokraternas manifest inför kyrkovalet 15 september 2013 FÖR EN ÖPPEN FOLKKYRKA MED FRAMTIDSTRO Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum 1. Visa lyhördhet och omsorg vid, dop, konfirmation, vigslar och begravningar 2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga! 3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade! Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde 4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan! 5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling! 6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna 7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden! 8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet! 9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna. Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling 10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället! 11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda! 12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

3 3 (9) Med tanke på det låga valdeltagandet i tidigare kyrkoval krävs traditionell mobilisering av socialdemokratiska kärnväljare. 1) Egna partimedlemmar 2) Boende i områden där vi hade hög andel röster i riksdagsvalet ) LO-förbundens avdelningar med huvudinriktning mot förtroendevalda 4) 1a och 2a gångsväljare tillsammans med SSU (OBS förstagångsväljare från 16 år.) Mobiliseringsgraden för Jämtlands län i valet 2009 var 13,5 %. Med mobiliseringsgrad avses andelen svenskkyrkliga s-sympatisörer som röstade i kyrkovalet 2009, jämfört med s-resultatet i riksdagsvalet Högst mobiliseringsgrad hade Bräcke och Härjedalens arbetarekommuner, 19,8 respektive 18,5 procent, medan Östersunds arbetarekommun hörde till dem som ökade mest, inte minst tack vare ringkampanj till s-medlemmar. I materialet Mobiliseringsgrad och potential Jämtlands partidistrikt finns underlag för att räkna hur många röster fler som skulle behövas för majoritet i kyrkofullmäktige m fl. I kyrkovalet 2009 kandiderade över 230 personer på socialdemokratiska listor från Jämtlands län i Härnösands stift. Svenska kyrkans strukturutredning föreslår att samfälligheter och direktvalda kyrkoråd försvinner i valet Vi behöver ändå minst lika många namn, dels för att indirekta kyrko- och församlingsråd ska utses, dels därför att långa listor med mångfald är mobiliserande i valen. Av kandidaterna ska hälften vara män, minst 25 % bör vara under 35 år, och hänsyn behövs till mångfald vad gäller etnisk bakgrund. Att få med yngre kan vara en utmaning men är viktigt och vi vet från nyliga medlemsundersökningar att 75 % av medlemmarna under 35 år vill vara mer aktiva. Nomineringarna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska vara inne hos partidistriktet senast 31 december. Listorna fastställs sedan på distriktskongressen 23 mars Övriga listor lämnas in 10 februari.

4 4 (9) Partidistriktet ordnar tillsammans med Västernorrlands partidistrikt - utbildningar för dem ska vara valledare i sin arbetarekommun. Vi ser gärna att man håller ihop valledningen för de olika valen, eller att både den som är valledare för allmänna val och kyrkoval deltar i partidistriktets utbildningar. Arbetarekommunerna behöver erbjuda nyrekryterade kyrkopolitiker utbildning. Målen för väljarkontakter går att bryta ned till cirka 2 gånger antalet medlemmar i partiorganisationen, utom i de största arbetarekommunerna, där fler kontakter behövs. Alla partimedlemmar inte är medlemmar i svenska kyrkan, men det är ändå rimligt att alla partiets medlemmar ser till att 2 personer går till vallokalerna i kyrkovalet, för att rösta på socialdemokraterna. De prioriterade målgrupperna bör nås minst två gånger. Utöver det behöver en utåtriktad valrörelse ske, så att kyrkovalet uppmärksammas, väljarna ser att socialdemokraterna kandiderar, och motiveras att gå och rösta på oss. De sista två veckorna bedrivs som en intensiv valspurt. Sätten att träffa väljare måste utvecklas, även i kyrkovalen. Väljarna behöver få information om kyrkovalet, och varför man ska rösta på socialdemokraterna i sina vardagliga miljöer. Vi socialdemokrater ska föra samtalen där väljarna är. Det kan innebära dörrknackning i bostadsområden, besök på arbetsplatser, torgaktiviteter vid köpcenter eller centrum, telefonbearbetning, aktiviteter utanför kyrkliga aktiviteter och på skolor. Då rösträtten är från 16 år finns stor potential att vara på skolor i detta val. Respektive arbetarekommun behöver kartlägga i vilka områden utåtriktade aktiviteter ska ske för att få störst genomslag. De områden som prioriteras är där vi hade hög andel röster i riksdagsvalet 2010.

5 5 (9) Här följer en lista över faktorer som vi med erfarenhet av tidigare kyrkoval vågar påstå är positiva för socialdemokraternas mobiliseringsgrad: - Partiets ledande företrädare uppmärksammade kyrkovalet och manade till aktivitet. - Socialdemokraterna ställde upp med egen s-lista till kyrkofullmäktige. - S-listan var lång, så många väljare kände någon av kandidaterna. - S-listan innehöll kandidater som var lokalt kända i föreningsliv, kommunpolitik eller näringsliv, personer som var aktiva i körer eller annan församlingsverksamhet frimodig raggning av kandidater. - S-listan var varvad mellan kvinnor och män och innehöll både yngre och äldre, mångfald. - Partiet uppmanade sina medlemmar att rösta i kyrkovalet via brev, e-post och telefon. - Partiet hade koll på mobiliseringsgraden i olika områden och prioriterade utifrån det. - Arbetarekommuner och partidistrikt samarbetade kring materialproduktion/hemsidor. - Kandidaterna tog stort eget ansvar och fick sina vänner, grannar och bekanta att rösta. - SSU, S-kvinnor, Kommunal och LO etc bedrev krysskampanjer för sina kandidater. - Mobiliseringen av s-sympatisörer fortsatte ända in i mål, dvs. även på kyrkovaldagen. Stefan Löfven avslutade sitt anförande på Kyrkopolitiskt forum med att sammanfatta vad som gäller inför kyrkovalet 2013: Kampanja så det ryker! Partidistriktets politiska valledning utgörs av verkställande utskottet (VU). Valledningen sammanträder enligt plan en gång per månad. Den organisatoriska valledningen utgörs av anställda personal på distriktsexpeditionen. Den organisatoriska valledningen har till uppgift att ansvara för det praktiska genomförande av den regionala valrörelsen, utbildning, materialproduktion m.m. De har också till uppgift att kommunicera valplanerna med arbetarekommunernas valledare. För samordning och planering av gemensamma aktiviteter i arbetarekommuner och SSU ska partidistriktets kyrkopolitiska referensgrupp träffas varannan månad under 2013.

6 6 (9) Översiktlig nationellt KYRKOVALET EN TIDSÖVERSIKT Månad Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep PROGRAMARBETE PS fastställer det nationella valmanifestet AK genomför lokalt programarbete PS tar fram utkast till standardbroschyr De lokala valprogrammen fastställs Samordnat valmaterial produceras lokalt REKRYTERING OCH UTBILDNING Nomineringar kommer in till PD och AK Kyrkofullmäktigelistor fastställs lokalt Stiftsfullmäktige- och KM-listor fastställs DEADLINE FÖR ALLA LISTOR ÄR 15 APRIL Kandidaterna utbildas av AK Kandidaterna förses m. Fakta och argument KOMMUNIKATION OCH KAMPANJ PS skickar ut siffermaterial till PD på nytt PD och AK fastställer sina kyrkovalplaner PS tar fram särskild kommunikationsplan PD och AK identifierar mobiliseringspotential AK och S-föreningar planerar lokala insatser KYRKOVAL 2013 går online inför första maj Intensiv och effektiv mobiliseringskampanj Jämtlands län november Förtroenderådet beslutar om valplanen 31 december Namn för kandidater till kyrkomötet och stiftsfullmäktige lämnas till partidistriktet februari Namn övriga listor lämnas till partidistriktet februari Kampanj/valledarutbildning 23 mars och 13 april Distriktskongresser i Jämtlands resp Västernorrlands län fastställer listor till kyrkomöte och stiftsfullmäktige 16 mars Träff kyrkovalsansvariga 15 april Alla listor måste vara kyrkan tillhanda April Kampanjaktiviteter inför första maj Maj Kandidatutbildningar i AK 24 augusti Kyrkovalsspurtupptakt 15 september KYRKOVAL

7 7 (9) Bilaga 1 I valet 2013 till Svenska kyrkan kommer alla väljare ha möjlighet att rösta i 3 olika val: till kyrkomötet (nationellt), till stiftsfullmäktige (regionalt) och kyrkofullmäktige för församling eller pastorat/flera församlingar (lokalt). Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd (och församlingsråd om det gäller pastorat/flera församlingar). Samfälligheter och direktvalda kyrkoråd försvinner. Rösträtt i kyrkovalet har alla svenska kyrkans medlemmar som har fyllt 16 år. Grundkriterierna för att vara valbar är att du ska: ha fyllt 18 år på valdagen, tillhöra Svenska kyrkan och vara döpt eller tidigare förtroendevald. Dessutom ska den som väljs vara folkbokförd i: församlingen, om det gäller val till en församling, en församling som ingår i pastorat, om det gäller val till pastorat, eller en församling inom stiftet, om det gäller val till stiftet. I vissa fall är valbarheten också inskränkt till valkretsen, så kallad inskränkt valbarhet, främst för anställda i svenska kyrkan. Kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ (ungefär motsvarande riksdagen). Det har 251 fritt valda ledamöter som väljs vart fjärde år 3e söndagen i september. Ledamöterna kommer från olika nomineringsgrupper, där Arbetarepartiet socialdemokraterna är ett och har de flesta antalet ledamöter, f n 71 personer från olika delar av landet. De olika stiften är valkretsar och antalet ledamöter från varje valkrets bestäms av hur många kyrkomedlemmar stiftet har. Nuvarande mandatperiod har Härnösands stift 12 mandat. Socialdemokraterna har 5 av de 12 mandaten, idag fördelade på 3 från Västernorrland och 2 från Jämtland. Kyrkomötet samlas under 2 perioder varje år, 4 dagar i september och 4 dagar i oktober/november. Året efter valåret samlas kyrkomötet ytterligare en dag, för att

8 8 (9) välja ledamöter till kyrkostyrelsen och övriga organ som krävs för att nationell nivås uppgifter ska kunna fullgöras. Nästan alla ledamöter deltar i utskottsarbete, där olika utskott bereder kyrkostyrelsens skrivelser och ledamöternas motioner inför beslut i kyrkomötet. Under första veckan bereds ärenden i dessa utskott och andra veckan diskuteras utskottens förslag och beslutas i plenum. Som socialdemokratisk ledamot förväntas man också delta på kyrkomötesgruppens årskonferens som i regel hålls den sista helgen i februari i varje år. Förutom årsmöte sker där utbildning och överläggningar om partiets kyrkopolitiska prioriteringar, vilket alla måste vara delaktiga i för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, vilket betyder att varje stift leds av en biskop utom i Uppsala stift där det är två, varav en är ärkebiskop. Biskoparna har närvaroplikt i kyrkomötet och har yttrande- och förslagsrätt men ej beslutsrätt. Stiftets (regionens) högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av 59 ledamöter. Stiftsfullmäktige utses i samband med kyrkovalet vart fjärde år. Valet av ledamöter sker genom direktval på samma sätt som exempelvis valet till landstingsfullmäktige. De personer som väljs har nominerats av de olika nomineringsgrupper som valt att registrera sig i kyrkovalet. Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften skall vara. För mandatperioden är mandaten fördelade på följande sätt: Socialdemokraterna 24, Centerpartiet 12, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 7, Moderata samlingspartiet 5, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4, Folkpartiet i Svenska kyrkan 3, Frimodig kyrka 2, Miljöpartister i Svenska kyrkan 1 och Sverigedemokraterna 1. I Härnösands stift finns för närvarande 104 församlingar. Ev kommer antalet församlingar minska till valet. I valet 2009 fanns 51 samfälligheter i stiftet. Samfälligheter föreslås inför 2013 upphöra, liksom direktval till kyrkoråd. Direktval sker till kyrkofullmäktige antingen för en församling, eller för flera församlingar/pastorat. Kyrkofullmäktige utser i sin tur kyrkoråd, och även församlingsråd om det gäller flera församlingar/pastorat. Listor till församlingar och samfälligheter bestäms av arbetarekommunen, precis som ett ev politiskt handlingsprogram för församlingen eller församlingarna/pastoratet fastställs av arbetarekommunen.

9 9 (9) Bilaga 2 1. Jag förbinder mig att verka för program som partiet demokratiskt har fastställt till kyrkovalet, att följa de övriga program och stadgar partiet fastställt, samt att följa de beslut som min partigrupp i vald församling fattar. 2. Partidistriktets valledning är ansvarig för valrörelsen och ska se till att valrörelsen bedrivs utifrån utgångspunkten att stärka partiet. Jag kommer att medverka i valarbete på bästa sätt och förbinder mig att delta på gemensamma aktiviteter när valledningen så erfordrar. 3. Jag som kandidat har ansvar för att i samråd med mitt partidistrikts valledning lansera mig som kandidat. Den egna kandidatlanseringen syftar till att få fler röster till partiet, och får inte genomföras på så sätt att den skadar eller motverkar partiets gemensamma valrörelse. Ev egen annonsering och egna trycksaker ska i huvudsak ske i samråd mellan kandidat och valledningen. 4. Alla ekonomiska bidrag, såväl till partiet som till mig som kandidat, ska öppet redovisas. Ekonomiska bidrag ska omedelbart när de kommer till min kännedom redovisas till partidistriktets valledning. Även andra bidrag till valarbetet än rent ekonomiska ska redovisas. Ansvaret för att underlag för en sådan redovisning finns ligger på mig som kandidat. 5. Ansvaret för att dessa riktlinjer följs ligger på mig som enskild kandidat och på partidistriktets valledning. 6. Jag är införstådd med att jag inte kan kvarstå i mina uppdrag om jag av något skäl väljer att inte följa dess riktlinjer. Undertecknad accepterar nominering utifrån ovan givna förutsättningar. Ort:..den Namn:

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

söndagen den 17 september 2017 kyrkomötet stiftsfullmäktige kyrkofullmäktige

söndagen den 17 september 2017 kyrkomötet stiftsfullmäktige kyrkofullmäktige 2(30) 3(30) Kyrkovalet äger rum söndagen den 17 september 2017 med möjlighet till förtidsröstning i alla pastorat den 4-17 september. Då har mer än 5 miljoner människor alla Svenska kyrkans medlemmar som

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Kyrkovalet 2013 preliminärt resultat* *Sammanställningen bygger på uppgifter där 2240 av 2247 valdistrikts röster räknats.

Kyrkovalet 2013 preliminärt resultat* *Sammanställningen bygger på uppgifter där 2240 av 2247 valdistrikts röster räknats. Kyrkovalet 2013 preliminärt resultat* *Sammanställningen bygger på uppgifter där 2240 av 2247 valdistrikts röster räknats. Tabell 1. Valdeltagande för val till kyrkomöte utifrån registrerade valdistrikt

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Din röst gör skillnad!

Din röst gör skillnad! Din röst gör skillnad! Den 15 september är det kyrkoval. Då får du och alla andra 5,5 miljoner som är medlemmar och över 16 år bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå. Socialdemokraterna ställer upp

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

V a l e t ä r d i t t!

V a l e t ä r d i t t! Kyrkovalet 15 september I slutet av augusti fick du som är röstberättigad i Svenska kyrkan ett röstkort inför kyrkovalet den 15 september. På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i, din vallokals

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Olle Burells inledningsanförande vid Kyrkopolitiskt forum den 18 augusti 2012

Olle Burells inledningsanförande vid Kyrkopolitiskt forum den 18 augusti 2012 Socialdemokraterna Publicerat 2012-11-11 Olle Burells inledningsanförande vid Kyrkopolitiskt forum den 18 augusti 2012 KAMRATER! Det som är spännande just nu, är att det allmänpolitiska läget är så fyllt

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar Kyrkbacken 2013 Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar information om kyrkovalet 1+3 församlingar = Ulricehamns pastorat: Vid nyår blir vi ETT Kyrkbacken delas ut till alla

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Valplan. Gislaveds Arbetarekommun

Valplan. Gislaveds Arbetarekommun Valplan 2014 Gislaveds Arbetarekommun Innehåll Syftet med valplanen 2 Övergripande förutsättningar 2 Utvärdering och analys 3 Strategi 3 Målsättningar med valrörelsen 3 Organisatoriska och politiska mål

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

För en öppen folkkyrka med framtidstro

För en öppen folkkyrka med framtidstro För en öppen folkkyrka med framtidstro Som programförklaring inför kyrkovalet 2013 har Socialdemokraternas partistyrelse antagit ett valmanifest i 12-punkter. Dessa består av uppmaningar till oss själva

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 77/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. och 8 kap. i kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kyrkolagen ändras

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Anföranden Måndagen den 17 november 2014

Anföranden Måndagen den 17 november 2014 58 Valfrågor BOEL JOHANSSON: Ordförande, ledamöter, biskopar och alla andra! Vi vill att så många som möjligt ska rösta i kyrkovalen, eller hur? Därför har vi förtidsröstning och vi har möjlighet att rösta

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET Svenska kyrkans organisation Förtroendevalda väljs i direkta val till tre olika nivåer. Lokal nivå: Församlingar och pastorat Svenska kyrkan är genom sina församlingar rikstäckande.

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Kyrknytt. Kontaktpersoner. Kyrkovalet stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Larvs församlingslista i Vara pastorat, Alf Bonander,

Kyrknytt. Kontaktpersoner. Kyrkovalet stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Larvs församlingslista i Vara pastorat, Alf Bonander, Kyrknytt Kyrknytt Redaktion - ansvarig utgivare: Leif Nordlander, redigering & grafi sk form: Solveig Sundström, solveig.sundstrom@svenskakyrkan.se tryck: Svärd & Söner, Falköping. Kontaktpersoner Larvs

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Kapitel 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35 och 51 i kyrkoordningen samt i 7 10 och 24 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar KAPITEL 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35, 51 och 56 kyrkoordningen samt i 7 10 och 22

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val Stockholm Antagen av representantskapet den 12 mars 2013 Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val En öppen och genomskinlig valberedningsdriven process Vårt mål är att Socialdemokraterna

Läs mer

Valfrågor. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5

Valfrågor. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5 Kyrkomötet O 2007:5 Ny version beslutad 07-10-23 Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5 Valfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas valfrågor. Två motioner om införande av indirekta

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Ett diskussionsmaterial

Ett diskussionsmaterial Strukturer för framtidens församling Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen Uppdrag syfte Utforma struktur som ger bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Beställ VALHANDBOKEN Kyrkoval 2013!

Beställ VALHANDBOKEN Kyrkoval 2013! Beställ VALHANDBOKEN Kyrkoval 2013! Den 15 september 2013 är det åter dags för val i Svenska kyrkan. Handboken för direkta val inom Svenska kyrkan är ett hjälpmedel för valnämnderna som har det lokala

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål Antagna på årsmöte 15 mars 2012 1 Åmåls Arbetarekommuns uppgift Åmåls Arbetarekommun/Socialdemokraterna

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

MILJÖPARTIET DE GRÖNA MILJÖPARTIET DE GRÖNA STADGAR ANTAGNA VID MILJÖPARTIETS KONGRESS APRIL 1992 och reviderade vid kongresserna 1993 och 1994 1 Vision Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt

Läs mer

Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan. Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser

Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan. Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Checklista för valnämndens uppgifter samt tidsplan

Checklista för valnämndens uppgifter samt tidsplan BILAGA 9 Checklista för valnämndens uppgifter samt tidsplan Översiktligt anges här uppgifter för valnämnden. Uppgifterna kan utföras i olika tidsföljd. Det finns dock ett antal bestämda stoppdatum som

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5

Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5 2 (22) 3 (22) Innehållsförteckning Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5 Talesmän/-kvinnor... 7 Riksdagsledamöter och ledande region- och landstingsföreträdare... 7 Ledande nationella företrädare...

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Handbok för direkta val inom Svenska kyrkan

Handbok för direkta val inom Svenska kyrkan Handbok för direkta val inom Svenska kyrkan Handbok för direkta val inom Svenska kyrkan Kontaktinformation Handbok för direkta val inom Svenska kyrkan Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala Svenska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Socialdemokraten i Mark Nummer 3 september 2009

Socialdemokraten i Mark Nummer 3 september 2009 Socialdemokraten i Mark Nummer 3 september 2009 Kyrkovalet 20 september 2009 Foto: Calle Bonath Ture Klintenberg, Fritsla Foto: Magnus Hansson Kjell Hugoson, Horred 1 För att Svenska kyrkan skall förbli

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008 Partiet äger vi, förtroendeuppdragen har vi till låns Ett levande partiarbete är kärnan i den svenska demokratin. Det förutsätter allas ansvar att vara med och utveckla partiets inre arbete. Ett arbete

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 SOCIALDEMOKRATERNA Version 2010-08-08 SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 V.32 9-15 augusti Fr 6 augusti Grillnatta på Torget. S-folk cirkulerar på torget och på sta`n Tävling

Läs mer