Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?"

Transkript

1 Belysningsprojekt Vad initierar ett belysningsprojekt? När bör en anläggning byggas om? Arbetsmiljö? Kostnader/energi? Driftfrågor Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Klagomål Enkät som visar på brister Dialog med brukare Synpunkter förvaltare och drift Egna inventeringar och mätningar Hur upptäcka hög energianvändning? Inventera installerad effekt Uppskatta drifttider Räkna LCC Är utbyte lönsamt? Energisparmål? 1

2 Hur inventera arbetsmiljö och energi? Kontrollera bländning Mät belysningsstyrkor Kontrollera ålder på anläggning Inventera installerad effekt Uppskatta drifttider Prata med driftpersonal och brukare Krav och rekommendationer Vilka krav ställer DU idag? Vilka standarder mm finns att hänvisa till? För- och nackdelar med olika entreprenadformer Hur följa upp och verifiera krav? God planering sparar stora kostnader 2

3 Deltagare Den komplexa byggprocessen Bild (WBCSD, EBB F&T) Deltagare och tiden Den komplexa byggprocessen Bild (WBCSD, EBB F&T) 3

4 Byggprocessen Byggherre är enligt PBL den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Föreningen Byggherrarna har utvidgat detta till att Byggherre är också den som tolkar och översätter verksamhetens behov, förväntningar och önskemål till krav och förutsättningar för byggnads- och anläggningsprojekt. Beredning Program Projektering Produktion Användning 3-5 år år Ett annat sätt Analys och Beslut Upphandling och entreprenadform Planering och Projektering Utförande / Produktion Förvaltning Entreprenadformer 4

5 Entreprenadformer Partnering Vad är partnering? Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. De tre nyckelfaktorerna i partnering är: Gemensamma mål Gemensamma aktiviteter Gemensam ekonomi Vilka entreprenadformer föredrar ni? 5

6 Uppföljning och verifiering När ska man följa upp och hur? Programskede Gör ett program för uppföljning Granska handlingar! Projektering Granska handlingar, ställ krav på projektör Installation Besiktiga på plats Besiktning Vad följs upp i besiktningen? Finns allt med? Ev uppföljande besiktning (styr- och reglerfunktioner) Allt kan inte testas vid besiktningstillfället Programutformning Ljusfilosofi Ljuskoncept Arkitektur Verksamhet Miljöhänsyn, energieffektivitet Låga driftskostnader Helheten dagsljus Genomgång av byggnaden rummet Designkoncept funktion/form Program för ljus belysning Text beskrivning, val av belysningssystem/principer Val av ljus/belysningskoncept för byggnadens olika delar/verksamheter Arbetsytor, allmänna ytor etc Programutformning forts. Tekniska principer lösningar beräkningar val av ljuskälla val av armaturer anpassningar tex accentbelysning detaljlösningar Beskrivningar specifikationer olika typer av redovisningar tex AMA provbelysning, provrum Uppföljning och kontroll visuell komfort upplevelse lux! 6

7 Krav och rekommendationer Lagar Rekommendationer Standarder Bra begrepp för god belysning Luminans Belysningsstyrka Kontrast Ljusriktning Skuggor Färgåtergivning Ljusutbyte Färgtemperatur

8

9 Ljusriktning

10 Ljusa väggar minskar energianvändningen 29 FEL RÄTT Testa bländning med spegel 30 10

11 31 Den här texten blir svårare och och svårare att läsa, eller hur? 32 Lagar, standarder och rekommendationer BBR (Boverkets byggregler) AFS 2009:02 AFS 1999:03 SS-EN :2011, -2: Inomhus och utomhus SS-EN 1838: Belysning - Nödbelysning SS-EN 15193:2007, LENI, Energidirektivet 2002/91/EC Ljus och Rum, Ljuskultur Energimyndighetens programkrav - kontor, skolor, vård, bostäder Effektiv och god belysning, Energimyndigheten 11

12 Planeringsmetoder Vilket läge vi befinner oss i? Arbetar vi med en elkonsult, byggentreprenör, arkitekt, ljusdesigner eller en elentreprenör? Detaljnivå Kostnadsnivå, investering eller LCC Redovisning av energianvändning SS EN Drifttider avgörande! SS EN metod för att beräkna energianvändningen Defaultvärden för styrning och reglering Defaultvärden drifttider - Europeiska medelvärden - Energimyndigheten, STIL 2 12

13 Att styra och reglera Typ Till/från Närvarodetektering Dagsljusreglering Manuell styrning Beskrivning Enkel, kan både vara manuell eller via tidur Kan spara mkt i garage, trapphus och i allmänna utrymmen. Lämplig i utrymmen med stort tillskott av dagsljus, t ex trapphus med fönster. Nivån ändras efter behov (olika dagsljustillskott eller olika synuppgifter) 37 Trapphus drifttid vid olika typer av styrning Drittid per år, tim Konstant tänt Ljusstyrning Närvarostyrning Trappautomat i mörka trapphus Trappautomat i ljusa trapphus Källa: MEBY-projektet 38 Garage drifttid vid närvarostyrning Drifttid per år, tim Ständig belysning Närvarostyrning Källa: MEBY-projektet 39 13

14 Utebelysning besparingspotential vid sänkt ljusnivå under låglast tid Drifttid per år, tim Ständig belysning Dagsljusstyrning 40 Överslagsberäkning Belysningsstyrka, lux - Antal lumen / m² * verkningsgraden bedömt antal lux En verkningsgrad Exempel på verkningsgrader lista - Erfarenhetssiffra för alla typer av verkningsgrader för olika lokaler! som finns i en belysningsanläggning Hur bedömer vi en luminans? - Antalet lux * reflektansfaktor / π luminansen Detta bygger på Lamberts reflektionsfördelning, totalt diffuserande Livscykelkostnad - LCC 14

15 Investeringsbudget Driftbudget Vad kostar HELA kalaset? LCC Total = Investering + S Energikostnad + S Underhållskostnad + S Miljökostnad Eller (kortare) LCC Total = I + LCC Energi + LCC Underhåll + LCC Miljö Utan ränta Alt A Alt B Inköp Drift år TOTALT Diff 1 3% ränta 7% ränta Alt A Alt B Alt A Alt B Inköp Inköp Drift år Drift år ,7 11,6 2 9,3 11,2 3 9,4 11,3 3 8,7 10,5 4 9, ,2 9,8 5 8,9 10,7 5 7,6 9,2 TOTALT 141,2 141,6 TOTALT 137,8 137,7 Diff 0,4 Diff -0,1 15

16 LCCenergi Energikostnad per år * nusummefaktor Nusummefaktor (ränta, kalkyltid) Tabell Excel Bil 1 Kr År Bil 2 Kr År Vilken bil är mest ekonomisk? Kr År Osv. 16

17 Ekonomisk utvärdering Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet PROJEKT: "Att välja bil!" Bil 1 Bil 2 Förutsättningar Tid kalkylen omfattar år Årlig real ränta (skriv hundradelar) 0,04 0,04 Årlig bensinprisökning utöver inflationen (hundradelar) 0,02 0,02 INVESTERINGSKOSTNAD kr BENSINKOSTNADER Mil per år mil/år Bensinförbrukning l/mil 0,80 0,55 Bensinpris kr/l 10,00 10,00 Bensinkostnad / år kr/år Beräkningsfaktor 1 13,14 13,14 Nuvärde bensinkostnader kr TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr Vad behövs för att göra en LCC? Energianvändning för olika alternativ Ränta (real ränta rensad från inflation) Hur lång tid ska man räkna på? Kostnader för drift och underhåll Energipris Energiprisökning Investeringskostnad Känslighetsanalys LOU + LCC = SANT 17

18 Några röster om LCC... vi får lägre kostnader och kan i förlängningen erbjuda våra hyresgäster lägre hyror Pernilla Bergkvist, Projektledare, AB Stora Tunabyggen Borlänge Vi har inte råd att låta bli! Det ger lägre kostnad totalt, så enkelt är det Jonny Niskanen, Fastighetschef, Landstinget Sörmland Exempel från verkligheten Driftkostnad per år Krav kr Mätning kr Ökad LCC energi = kr under aggregatets livslängd Bengt-Ove Ström, Västfastigheter - Är det verkligen rätt mål som brukar vara så väsentliga i byggprojekt? Att hålla tiden, att hålla projektbudgeten. Efter att ha tittat närmare på hur kostnaderna fördelade sig kom vi snabbt fram till att en fokusering på entreprenadkostnaden var helt fel. Förstudie 1 2 Projektering Entreprenad Fastighetsdrift Sjukvårdsdrift TOTALT

19 Sen är det bara att räkna.. I excelmall Egen mall På papper Nusummefaktorer från tabell Hur räknar ni? Mallar finns på. belok.se energimyndigheten.se ljuskultur.se hos tillverkare LCCenergi edkalkyl.se Upphandling Miljöstyrningsrådet har upphandlingskriterier för utom- och inomhusbelysning 19

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Bygg- och fastighetsekonomi Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan Byggnadsteknik

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN Annie Stålberg AGENDA Varför upphandla energieffektiva produkter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Avancerade krav Diskussion

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din lokala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer