192 MANAGEMENT: LEDNING OCH LEDARSKAP SEMINARIUM 1 GRUPP 1 & 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "192 MANAGEMENT: LEDNING OCH LEDARSKAP SEMINARIUM 1 GRUPP 1 & 5"

Transkript

1 192 MANAGEMENT: LEDNING OCH LEDARSKAP SEMINARIUM 1 GRUPP 1 & 5

2 AGENDA Presentationer Pedagogik Praktiska ting, inkl gruppindelning 5-6 pers Kursens kärnfrågor Era frågor Bilder finns efteråt på: management192.blogspot.com

3 PRESENTATION Förnamn/smeknamn + förväntningar/farhågor/ förhoppningar på ÄMNET

4 EMMA STENSTRÖM Programchef BSc (40%) Gästprofessor Konstfack (20%) Undervisning: MSc, SSES, IFL, ledarskap, kreativt & kulturellt företagande Forskning: kulturekonomi Krönikör i Dagens Industri Diverse styrelseuppdrag Dubbla examina: ekonomi & humaniora Bakgrund i finansbranschen Intresse/erfarenhet: ledarskap Saltmätargatan 13, plan 6, FÖL

5 PEDAGOGIK Du kan mycket mer än du vet! Håll ögonen öppna - aktuella frågor! Allt har inte ett svar; frågorna kan vara minst lika viktiga! Det finns rum att bryta regler och tänka nytt. Amor fati: älska det du måste göra (du måste ju ändå göra det) - hitta dina ingångar, ditt intresse, dina frågor. Gör nya misstag, du lär dig mer av dem än av de gamla. Relatera till egna eller andras erfarenheter, reflektera t ex över gruppen. Seminarierna skapar vi tillsammans!

6 KURSENS LÄRANDEMÅL 1. Beskriva, redogöra och förklara innebörden av begrepp, teorier och perspektiv på ledning och ledarskap. 2. Kombinera och tillämpa olika begrepp och teorier i analys av verkliga problem och händelser. 3. Identifiera, analysera och utvärdera verkliga ledningsproblem samt föreslå lämpliga sätt att hantera dessa. 4. Utveckla ett personligt kritiskt förhållningssätt till ledarskap sett i ett vidare samhällsperspektiv.

7 FÖRELÄSNINGAR Introduktionsföreläsningar Etikföreläsning 26/1 Juridikföreläsning 27/1 Ledarskapsföreläsning 2/2 Gästföreläsning Fabian Månsson, f d vd H&M, Eddie Bauer, HHS-alumn 16/2 Gästföreläsning bl a Swedbank 23/2 Kurssummering 8/3

8 SEMINARIER 1. Introduktion & frågor 2. Uppsatsidéer 31/1 3. Fall: Frank & Rita 7/2 4. Fall: Hewlett-Packard 14/2 5. Fall: Swedbank 21-22/2 6. Film: Wall Street I o II 7/3 7. Uppsatspresentationer 14-16/3 Inlämning senast kl 15 vardagen före seminariet, (d v s på fredagen om det är ett måndagsseminarium). Mejla till

9 VIKTIGA DATUM Uppsatsidéer inlämning 28/3 kl Litteraturtest 15/2 kl Uppsatsinlämning 9/3 senast kl Tentamen 22/ Handledning 30 min/grupp v 8: tisdag 22/3, torsdag 24/3, fredag 25/3 (v 9 undervisningsfritt - tid att arbeta med projekt)

10 UPPSATSIDÉER Utförliga instruktioner på kurswebben Dokument ord: syfte, motiv idé om teorier tänkbara analyser tillvägagångssätt (empiri, metod, etc) Skickas senast kl /2 till + opponentgrupp Opponentgrupper enligt schema, 10 min - ge konstruktiva kommentarer

11 KURSWEBBEN!!! 11

12 KURS 192: LEDNING OCH LEDARSKAP Gräns? Formell organisation -mål och strategi -organisationsstruktur Omvärld Informell organisation -organisationskultur -makt/konflikt Kultur Andra organisationer Lagar, regler, standarder, normer Resurser Ledning och ledarskap i praktiken Resultat Organiseringsprocesser -innovation & entreprenörskap -verksamhetsprocesser -beslutsfattande

13 EMPIRISKT FOKUS Huvudmän Styrelse Exekutiv Resurser Chefer Resultat

14 LEDARSKAP LEDNING BOLAGSSTYRNING 14

15 LEDARSKAPSBOKEN Fallen Frank & Rita, HP och Swedbank Projektarbetet Föreläsningar: teori & praktik Uppgift till seminarium 3: Favoritkapitel? Varför?

16 FRÅGOR GRUPP 1 * Vad karaktäriserar en ledare respektive en chef, vilka är skillnaderna? * Kan man vara både ledare och administratör samtidigt? Om inte, vad är det som sätter begränsningen? Tiden? Förlorad auktoritet? * Varför tenderar man att se chefskap som "det fula" och ledarskap som "det fina" när de inte går att separera och båda är absolut nödvändiga?

17 CHEF/ADMINISTRATÖR administrerar vidmakthåller kontrollerar kortsiktigt frågar: hur och när? accepterar status quo gör saker rätt hantverk LEDARE nyskapar utvecklar inspirerar långsiktigt frågar: vad och varför? utmanar status quo gör rätt saker poesi Jönsson & Strannegård; Jacobsen & Thorsvik

18 CHEF/ADMINISTRATÖR VS LEDARE distinktionen är ganska fruktlös, mer skada än nytta, utövas integrerat, chefer sätter en ära i att undvika att använda sig av den formella makten (Jönsson & Strannegård, kap 1) kombination, ideal, prat och identifikation, återskapa förlorat anseende, ledarskap framträder mest i ceremoniella sammanhang eller fantasier (Svenningsson, Alvesson & Kärreman, kap 2) skiljer på chefer och ledare, chefer i organisationer, ledare kan vara utanför, kan vara bägge delarna, inte alltid bra (Brunsson & Brunsson kap 8) en chef som förvisso kan vara en ledare, men inte nödvändigtvis behöver vara det (Eriksson-Zetterqvist, kap 10)

19 * I böckerna tar man upp många teorier om ledarskap, ledarstilar, ledning osv, men det känns lite som att alla dessa säger emot varandra och att man faktiskt inte kommit fram till något enat beslut om någonting. Hur vet man vad man ska fokusera på under kursen? För det finns väl egentligen ingenting som är "rätt" eller "fel"? * Kan frågor om vem, vad, var och hur hjälpa någon som vill utveckla sitt praktiska ledarskap? Hur? Eller är de bara relevanta ur forskningssynpunkt? * Hur skiljer sig den skandinaviska ledningen/ ledarskapsforskningen från andra länders?

20 SVERIGE ÄR EXTREMT Sverige extremt (World Value Survey) Svenskt ledarskap: kollektivt, demokratiskt, ickeauktoritärt, informellt, tvärfunktionellt, delegerat ansvar (Andersson& Tengblad, kap 9, Eriksson- Zetterquist, kap 10) Skandinavisk ledarskapsforskning: praktiknära, vardagen, relationer, inte de stora berättelserna (Jönsson & Strannegård, kap 1) Svag position t ex på HHS Lästips: Är svensken människa? av Henrik Berggren & Lars Trädgårdh

21 World Value Survey

22 * Är det skillnad mellan manliga och kvinnliga ledare? Vilka skillnader/likheter har studerats och vad beror skillnaderna på? * Man skriver om skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap men menar även att det troligtvis inte finns några skillnader i sättet att leda utan bara i våra förväntningar av manliga resp. kvinnliga ledare. Går det att se något mönster i vilken typ av org det finns kvinnliga ledare? D v s är kvinnor i större utsträckning ledare i en viss typ av organisationer som kräver en viss typ av ledare/ledning? * Med hänsyn till den begreppsliga mättnadsprocessen, är socialkonstruktivistiska teorier relevanta i diskursen om förväntningar som härrör från ledarskapets sociokulturella kön?

23 GENUS & MÅNGFALD Finns mycket forskning Glastaket - ex HHS-alumner, 50% av kvinnorna, 11% av männen har upplevt problem (2011) Skillnader - större mellan individer än mellan kön Förväntningar - konflikt mellan chefs- och könsroll Rosabeth Moss Kanter - minoritet: möjlighetsstruktur stereotyper - kön/etnicitet/sexualitet synlig & synad... ex HHS strukturer, inte ta det personligt användas för många områden

24 * Det finns tre olika ledarnivåer; institutionell, administrativ och operativ. Finns det praktiska exempel på när ledare i operativ nivå (som verkligen konkret ser vad som pågår på fältet) inte har samtyckt med beslut från övre nivåer, och därmed medfört att konflikt har uppstått? * Att uppnå självstyrning hos medarbetarna sägs vara en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Uppstår det inte en risk om att medarbetarna tror för högt om sig själva, och därmed i slutändan slutar bekymra sig om vad den riktiga ledaren egentligen anser? * Förtroende skildras som centralt gällande ledarskap. Finns det några studier eller kartläggningar (modeller) på hur detta kan uppbyggas?

25 FÖRTROENDE (Andersson & Tengblad, kap 9) Personförtroende & systemförtroende (Mayer, 1995) Öppenhet, empati, inlevelseförmåga, ta hänsyn till egna handlingars konsekvens för andra Adam Smith: sympatia

26 * Varför innebär det moderna aktiebolaget att klassisk nationalekonomisk teori är otillräcklig för att förstå företagets natur och att andra teorier (exempelvis agentteorin) istället behövs som förklaringsmodell? * Vilken betydelse har asymmetrisk information för bolagsstyrning? * Vad är skillnaden mellan "bolagsstyrning" och "corporate governance"? * Förklara innebörden av den internationella variationen av ekonomiska strukturer. * Vad betyder "soft law"?

27 * Skillnaden mellan ekonomisk styrning/bolagsstyrning och csr/ bolagsstyrning framgår inte riktigt tydligt. Kanske finns det ingen tydlig gräns då många csrbeslut företagen tar i mångt och mycket påverkar omvärldens syn på företaget - kanske inte direkt aktieägare, men stat, media etc. Samtidigt tycker jag att ekonomisk styrning och bolagsstyrning går in i varandra då båda involverar bonussystem/belöningar. KAN man göra mer klarhet i skillnaderna eller är det en gråzon mellan begreppen? * Det hade varit intressant att studera fördelar och nackdelar med marknadsbaserat resp kontrollägarsystem ur ägarperspektiv och ledningsperspektiv. * Vad är implikationerna av att "skandaler" tillåts driva en stor del av "regleringen av ekonomisk aktivitet"? * Vilka praktiska alternativ (lösningar som finns i vissa bolag) finns till bonussystemet för att ge incitament för styrelsen att föra bolaget i rätt riktning? (Då agency theory enligt föreläsningen lyder: "Antar att företagsledare och styrelseledamöter är egennyttiga, förnuftiga, välinformerade och svekfulla människor.").

28 slå vakt om demarkeringen mellan begreppen företagsetik och bolagsstyrning de samhälleliga hänsyn ett företag bör efterleva, vare sig det rör sig om mänskliga rättigheter eller miljöhänsyn, ska sannerligen diskuteras och utvecklas men det bör göras på egna meriter Sevenius

29 JÄTTEBRA FRÅGOR!!!! 29

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius. Organisering och ledning Upplaga 2 Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Hur läsa

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande?

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? Ekonomihögskolan Linnéuniversitet, Växjö Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? En uppsats om betydelsen av ledarskapsutbildning Examensarbete G3 i företagsekonomi,

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Ledarskapet och skapandet av ledare

Ledarskapet och skapandet av ledare Umeå Universitet Sociologiska institutionen, Socialpsykologi C Uppsats C, Vt 2008 Ledarskapet och skapandet av ledare - En utvärdering av ett ledarskapsprogram och deltagarnas upplevelser Ida J. Holmberg

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ledarskapsstilar. Leadership styles

Ledarskapsstilar. Leadership styles Ledarskapsstilar En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor Leadership styles A study about the differences in leadership styles between companies within private and public sectors

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap Södertörns högskola Genusvetenskap Hur man gör en chef En intervjustudie med sex manliga mellanchefer Uppsats PK VT 2005 Malin Emond och Malin Siegfelt Handledare: Sophie Linghag Sammanfattning Vi vill

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Varför lämnar kvinnor chefsrollen?

Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Christine Hägglund December 2010 C-uppsats Psykologi Psykologi C Handledare: Mårten Eriksson Sammanfattning Uppsatsen syftade

Läs mer