Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Tidsserie 1 Nytillkomna 1) barn och unga som respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal nytillkomna barn per barn i befolkningen 2) Vård utom Insats enligt LVU hemmet Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enligt SoL Totalt Därav p g a Totalt Därav p g a Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Avser barn/unga i befolkningen 0 20 år.

35 Tidsserie 2 Barn och unga för vilka vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under respektive år, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal barn med påbörjade insatser per barn i befolkningen 1 ) Vård utom Insats enligt LVU Vård utom hemmet hemmet Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enligt SoL och/eller enligt SoL Totalt Därav p g a Totalt Därav p g a vård enligt LVU Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 1, ,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 1, ,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 1, ,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 1, ,7 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,0 2, ,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,0 2, ,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 2, ,0 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 2, ,0 0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 2,3 1) Avser barn/unga i befolkningen 0 20 år. Kommentar Tabellen visar barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn/unga som hade insats under 1998 men för vilka insatsen påbörjader före detta år ingår således inte i tabellen. I tabellen redovisas barn netto kolumnvis: Barn/unga som bara placerats enligt SoL redovisas endast i en kolumn. Barn/unga med placering enligt LVU redovisas däremot alltid i flera kolumner. Exempel: Ett barn som under ett år var placerat två gånger enligt SoL under 1998 redovisas bara en gång i tabellen under Vård utom hemmet enligt SoL. Ett barn som ett år var placerat p g a ett omedelbart omhändertagande en gång och placerat enl SoL en gång har däremot redovisats fyra gånger en gång för placeringen p g a placeringen enligt SoL och tre gånger för det omedelbara omhändertagandet en gång under Totalt antal placeringar p g a insatser enligt LVU, en gång under Totalt antal placeringar p g a omedelbart omhändertagande enligt LVU under och dessutom en gång för orsaken till omhändertagandet.

36 Tidsserie 3 Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal barn med pågående insats den 1 november per barn i befolkningen 1) Vård utom Insats enligt LVU hemmet Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enligt SoL Totalt Därav p g a Totalt Därav p g a Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,1 0,2 0, ,9 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 0,3 0, ,9 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,0 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,2 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 0,3 0, ,6 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 1,2 0,4 0,0 1) Avser barn/unga i befolkningen 0 20 år. Kommentar I tabellens underlag har varje enskilt barn/enskild ung person räknats endast en gång man kan endast ha en av de redovisade insatserna vid samma tidpunkt.

37 Tidsserie 4 Barn och unga som någon gång under respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per barn i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal barn som fick insats någon gång under året per barn i befolkningen 1) Vård utom Insats enligt LVU Vård utom hemmet hemmet Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enl SoL och/eller enligt SoL Totalt Därav p g a Totalt Därav p g a vård enl LVU Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,6 2,0 0,4 0,3 0,1 0,0 1,8 1,4 0,4 0,0 6, ,6 2,0 0,4 0,3 0,1 0,0 1,8 1,4 0,4 0,0 6, ,5 2,0 0,4 0,3 0,1 0,0 1,8 1,4 0,4 0,0 6, ,5 2,0 0,5 0,3 0,2 0,0 1,8 1,4 0,4 0,0 6, ,5 2,1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 1,4 0,4 0,0 6, ,6 2,1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 1,4 0,5 0,0 6, ,8 2,2 0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 1,4 0,5 0,0 6, ,9 2,2 0,5 0,3 0,2 0,0 1,9 1,4 0,5 0,0 6, ,1 2,2 0,5 0,3 0,3 0,0 1,9 1,4 0,5 0,0 6,8 1) Avser barn/unga i befolkningen 0 20 år. Kommentar Tabellen visar barn/unga som någon gång under respektive år fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilka år placeringarna påbörjades.

38 Tidsserie 5 Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter år, typ av insats och placeringsform. Barn redovisas netto. År Barn med pågående insats den 1 november Placerade för vård enligt SoL Omedelbart omhändertagna Placerade för vård enligt LVU Totalt Därav procent placerade i Totalt Därav procent placerade i Totalt Därav procent placerade i HVB HVB Fam. Annan HVB HVB Fam. Annan HVB HVB Fam. Annan hem 12 hem form hem 12 hem form hem 12 hem form Kommentar I tabellen redovisas barn netto. D v s varje enskilt barn/enskild ung person har räknats endast en gång man kan endast ha en av de redovisade insatserna vid samma tidpunkt.

39 Tabell 1 Fyra mått på barn med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 1998, 2) Barn med påbörjade insatser 1998, 3) Barn med pågående insats den 1 november 1998, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats och föräldrarnas födelseland. Antal barn redovisas netto per mått. Mått på barn med insats Antal barn Totalt Därav föräldrarnas 5) födelseland Uppgift finns om båda föräldrarna Uppgift om bara en förälder Uppgift Båda En Båda Född Född saknas födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utoml Sverige lands 1. Nytillkomna barn 1) Barn med påbörjade insatser 2) under Barn med pågående insats 3) den 1 november Barn med insats någon gång 4) under ) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år ) Barn med en pågående placering för vård enl SoL eller för insats enl LVU den 1 november ) Barn som någon gång under år 1998 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringen påbörjades. 5) Avser biologiska föräldrar om barnet inte är adopterat. Om barnet är adopterat avses adoptivföräldrar. Kommentarer Med insats enligt LVU avses omedelbart omhändertagande enl LVU eller placering för vård enl LVU. Barnen redovisas netto per mått d v s varje barn har bara räknats en gång per rad i tabellen.

40 Tabell 2 Fyra mått på barn med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 1998, 2) Barn med påbörjade insatser 1998, 3) Barn med pågående insats den 1 november 1998, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats, ålder och kön. Antal barn redovisas netto per mått. Mått på barn med insats Antal barn Totalt Därav i åldern Därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f 1. Nytillkomna barn 1) Barn med påbörjade insatser 2) under Barn med pågående insats 3) den 1 november Barn med insats någon gång 4) under ) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år ) Barn med en pågående placering för vård enl SoL eller för insats enl LVU den 1 november ) Barn som någon gång under år 1998 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringen påbörjades. Kommentarer Med insats enligt LVU avses omedelbart omhändertagande enl LVU eller placering för vård enl LVU Barnen redovisas netto per mått d v s varje barn har bara räknats en gång per rad i tabellen

41 Tabell 3 Fyra mått på barn med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 1998, 2) Barn med påbörjade insatser 1998, 3) Barn med pågående insats den 1 november 1998, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0-6 år, 7-12 år, år, år, 0-12 år, 0-17 år, 0-20 år. Antal barn redovisas netto per mått. Mått på barn med insats Antal barn med insats per barn i befolkningen i åldrarna 0-6 år 7-12 år år år 0-12 år 0-17 år 0-20 år 1. Nytillkomna barn 1) ,3 1,1 3,3 0,8 1,2 1,7 1,6 2. Barn med påbörjade insatser 2) under ,6 1,6 4,7 2,0 1,6 2,4 2,3 3. Barn med pågående insats 3) den 1 november ,6 5,1 10,5 3,9 3,8 5,6 5,3 4. Barn med insats någon gång 4) under ,5 6,0 13,0 6,6 4,7 6,9 6,8 1) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år ) Barn med en pågående placering för vård enl SoL eller för insats enl LVU den 1 november ) Barn som någon gång under år 1998 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringen påbörjades. Kommentarer Med insats enligt LVU avses omedelbart omhändertagande enl LVU eller placering för vård enl LVU Barnen redovisas netto per mått d v s varje barn har bara räknats en gång per rad i tabellen

42 Tabell 4 Typ av insats Nytillkomna 1) barn och unga under 1998 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland. Antal barn Totalt Därav barn för vilka vårdnadshavare 3) var Därav föräldrars 4) födelseland Båda Modern Fadern Särsk Annat Myndig Ingen Uppgift om båda föräldr Uppgift om en Uppgift föräld- förordn förhål- uppgift Båda En Båda Född Född saknas rarna vårdn lande födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utoml Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Förälder, fader respektive moder avser barnens biologisk förälder, såvida barnen ej är adopterade. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. 4) Avser barnens biologiska föräldrar, såvida barnen ej är adopterade. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna.

43 Tabell 5 Nytillkomna 1) barn och unga under 1998 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej.

44 Tabell 6 Nytillkomna 1) barn och unga under 1998 med vård enligt SoL respektive insats enl LVU. Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Placeringsform Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform LVU-vård Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform Om edelba rt om händer ta gande enl LVU Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform ) Med nytillkomna avses barn/unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid en första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under 1998.

45 Tabell 7 Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland. Typ av insats Antal barn Totalt Därav barn för vilka vårdnadshavare 2) var Därav föräldrars 3) födelseland Båda Modern Fadern Särsk Annat Myndig Ingen Uppgift om båda föräldr Uppgift om en Uppgift föräld- förordn förhål- uppgift Båda En Båda Född Född saknas rarna vårdn lande födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utoml Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Förälder, fader respektive moder avser barnens biologisk förälder, såvida barnen ej är adopterade. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. 3) Avser barnens biologiska föräldrar, såvida barnen ej är adopterade. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. Kommentar Tabellen visar barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn/unga som hade insats under 1998 men för vilka insatsen påbörjader före detta år ingår således inte i tabellen.

46 Tabell 8 Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL:Vård utanför hemmet LVU Omedelbart omhändertagande p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU Vård med placering p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. Kommentar Tabellen visar barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn/unga som hade insats under 1998 men för vilka insatsen påbörjades före detta år ingår således inte i tabellen.

47 Tabell 9 Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Placeringsform Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform LVU-vård Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform Om edelba rt om händer ta gande enlig t LVU Fa m iljehem Jou rhem och beredskapshem Släktinghem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform Kommentar Tabellen visar barn för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn/unga som hade insats under 1998 men för vilka insatsen påbörjades före detta år ingår således inte i tabellen.

48 Tabell 10 Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november Antal barn efter typ av insats, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej.

49 Tabell 11 Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Placeringsform Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Fa m iljehem Ba rn och ung dom shem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform LVU-vård Fa m iljehem Barn och ungdomshem Hem förvård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Eg et hem Annan placeringsform Omedelbart omhänder tagande enligt LVU Fa m iljehem Ba rn och ung dom shem Hem för vård eller boende Hem m ed särskild tillsyn Annan placeringsform

50 Tabell 12 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats och föräldrarnas födelseland. Typ av insats Antal barn Totalt Därav föräldrars 2) födelseland Uppgift om båda föräldrarna Uppgift om bara en Uppgift Båda En Båda Född Född saknas födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utoml Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering P g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) 1) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Förälder, fader respektive moder avser barnens biologisk förälder, såvida barnen ej är adopterade. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. Kommentar Tabellen visar barn/unga som någon gång under respektive år fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilka år placeringarna påbörjades.

51 Tabell 13 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p g a - endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. Kommentar Tabellen visar barn/unga som någon gång under respektive år fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilka år placeringarna påbörjades.

52 Tabell 14 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Typ av insats Antal barn Placeringsform Totalt Därav barn i åldern därav 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Familjehem Barn och ungdomshem Hem för vård eller boende Hem med särskild tillsyn Annan placeringsform LVU-vård Familjehem Barn och ungdomshem Hem för vård eller boende Hem med särskild tillsyn Eget hem Annan placeringsform Omedelbart omhänder tagande enligt LVU Familjehem Barn och ungdomshem Hem för vård eller boende Hem med särskild tillsyn Annan placeringsform Kommentar Tabellen visar barn/unga som någon gång under respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilka år placeringarna påbörjades.

53 Tabell 15A Vårdperioder som avslutades under 1998 och som avsåg barn/unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU. Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid. Typ av insats Antal avslutade vårdperioder Medianvårdtid Ålder Totalt Därav vårdperioder som varat i (månader) (månader) Kön Endast SoL-vård ,9 Därav för barn i åldern 1) 0-3 år ,8 4-6 år ,4 7-9 år , år , år , år , år ,2 Därav för pojkar ,1 flickor ,9 Endast LVU-vård ,6 Därav för barn i åldern 1) 0-3 år ,0 4-6 år ,3 7-9 år , år , år , år , år ,6 Därav för pojkar ,7 flickor ,2 1) Ålder avser barnets ålder vid vårdtillfällets slut. Kommentar Tabellen redovisar vårdtider för de vårdperioder som avslutades under En vårdperiod kan bestå av ett eller flera vårdtillfällen som direkt avlöser varandra. Ett vårdtillfälle kan i sin tur omfatta en eller flera placeringar. (Se avsnittet Definitioner i denna rapport)

54 Tabell 15B Vårdperioder som avslutades under 1998 och som avsåg barn/unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU. Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid. Typ av insats Antal avslutade vårdperioder Medianvårdtid Ålder Totalt Därav vårdtillfällen som varat i (månader) (månader) Kön Både SoL- och LVU-vård ,0 Därav för barn i åldern 1) 0-3 år ,0 4-6 år ,4 7-9 år , år , år , år , år ,7 Därav för pojkar ,1 flickor ,6 Samtliga avslutade vårdtillfällen enl SoL och/eller LVU ,1 Därav för barn i åldern 1) 0-3 år ,9 4-6 år ,0 7-9 år , år , år , år , år ,1 Därav för pojkar ,8 flickor ,8 1) Ålder avser barnets ålder vid vårdtillfällets slut. Kommentar Tabellen redovisar vårdtider för de vårdperioder som avslutades under En vårdperiod kan bestå av ett eller flera vårdtillfällen som direkt avlöser varandra. Ett vårdtillfälle kan i sin tur omfatta en eller flera placeringar. (Se avsnittet Definitioner i denna rapport)

55 Tabell 16 Vårdtillfällen som avslutades under 1998 och som avsåg barn och unga som fått vård enligt SoL eller LVU. Antal avslutade vårdinsatser efter typ av insats, barnets ålder och kön samt situation efter avslutad vårdinsats. Typ av insats Antal avslutade vårdtilfällen Totalt Därav avslutade vårdinsatser med följande situation för barnet efter avslutad vård Ålder Åter Eget Ny placering Ny placering Kvar i familjeh Kvar i familjeh Annan Uppgift Kön föräldra- boende enligt SoL enligt LVU med vårdnad och adopterad situation saknas hemmet överflyttad till av familjehemsfamiljehemmet föräldrarna SoL-vård Därav för barn i åldern 1) 0-3 år år år år år år år Därav för pojkar flickor LVU-vård Därav för barn i åldern 1) 0-3 år år år år år år år Därav för pojkar flickor ) Ålder avser barnets ålder vid vårdtillfällets slut. Kommentar Tabellen redovisar vårdtillfällen. Ett vårdtillfälle avser vård enligt ett beslut om vård (SoL eller LVU) och kan omfatta en eller flera placeringar.

56 Tabell 17 Ba rn och u nga födda 1977 och senare m ed vård enligt SoL respek tive insats enligt LVU som pågick den 1 novem ber 1995 fördelade efter förhållanden den 1 novem ber 1998 sam t ålder och k ön. Förhållanden Antal barn den 1 november Totalt Därav Därav barn i åldern 2) 1995 resp 1998 p f 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f Barn med vård enligt SoL den 1 november 1995 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert Barn med vård enligt LVU 1) den 1 november 1995 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert Barn som var omedelbart omhändertagna den 1 november 1995 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert ) Omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser ålder den 1 nov 1998

57 Tabell 18 Ba rn och u nga födda 1977 och senare m ed vård enligt SoL respek tive insats enligt LVU som pågick den 1 novem ber 1997 fördelade efter förhållanden den 1 novem ber 1998 sam t ålder och k ön. Förhållanden Antal barn den 1 november Totalt Därav Därav barn i åldern 2) 1997 resp 1998 p f 0-3 år 4-6 år 7-9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f Barn med vård enligt SoL den 1 november 1997 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert Barn med vård enligt LVU 1) den 1 november 1997 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert Barn som var omedelbart omhändertagna den 1 november 1997 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändert ) Omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser ålder den 1 november 1998

58 Tabell 19 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0-12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Län Antal barn med Kommun Vård utanför Insatser enligt LVU Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet Totalt Vård Omedelbart omhändertagande Totalt Per barn i befolkenligt SoL Totalt därav p g a Totalt därav p g a ningen i åldrarna miljö beteende miljö miljö beteende miljö och och år år år Stockholms län ,0 16,3 10,1 Botkyrka ,8 23,7 16,7 Danderyd ,4 3,7 0,7 Ekerö ,1 13,2 7,0 Haninge ,2 15,2 13,5 Huddinge ,0 20,0 11,0 Järfälla ,2 13,1 14,4 Lidingö ,2 6,9 2,8 Nacka ,6 14,1 7,6 Norrtälje ,4 6,4 4,7 Nynäshamn ,0 16,1 4,1 Salem ,8 12,0 6,5 Sigtuna ,9 19,6 16,5 Sollentuna ,0 11,1 14,8 Solna ,0 15,1 14,7 Stockholm ,7 18,7 10,4 Sundbyberg ,1 23,4 9,0 Södertälje ,4 18,6 6,5 Tyresö ,4 23,1 14,2 Täby ,9 8,1 7,2 Upplands-Bro ,0 18,5 10,3 Upplands-Väsby ,9 20,4 9,8 Vallentuna ,8 14,6 6,2 Vaxholm ,3 6,1 0,0 Värmdö ,8 12,3 3,6 Österåker ,8 11,8 6,2

59 Tabell 19 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0-12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Län Antal barn med Kommun Vård utanför Insatser enligt LVU Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet Totalt Vård Omedelbart omhändertagande Totalt Per barn i befolkenligt SoL Totalt därav p g a Totalt därav p g a ningen i åldrarna miljö beteende miljö miljö beteende miljö och och år år år Uppsala län ,6 13,2 5,8 Enköping ,8 14,0 7,1 Håbo ,5 8,3 6,2 Tierp ,0 6,0 1,2 Uppsala ,6 13,7 6,2 Älvkarleby ,3 5,9 0,0 Östhammar ,5 20,2 4,9 Södermanlands län ,0 14,3 7,2 Eskilstuna ,5 20,3 8,7 Flen ,3 17,9 6,9 Gnesta ,9 12,5 0,0 Katrineholm ,7 9,8 5,4 Nyköping ,8 14,6 10,3 Oxelösund ,9 17,2 2,3 Strängnäs ,9 3,7 1,5 Trosa ,2 12,1 15,4 Vingåker ,9 6,4 4,9 Östergötlands län ,3 12,9 5,6 Boxholm ,3 6,1 0,0 Finspång ,5 10,1 5,0 Kinda ,6 9,7 0,0 Linköping ,9 13,2 2,3 Mjölby ,5 4,6 4,9 Motala ,4 17,7 12,5 Norrköping ,9 14,4 8,4 Söderköping ,0 8,0 10,9 Vadstena ,7 28,5 6,3

60 Tabell 19 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0-12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Län Antal barn med Kommun Vård utanför Insatser enligt LVU Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet Totalt Vård Omedelbart omhändertagande Totalt Per barn i befolkenligt SoL Totalt därav p g a Totalt därav p g a ningen i åldrarna miljö beteende miljö miljö beteende miljö och och år år år Valdemarsvik ,1 14,3 5,7 Ydre ,0 3,5 0,0 Åtvidaberg ,4 6,9 5,3 Ödeshög ,1 10,7 0,0 Jönköpings län ,4 9,8 6,3 Aneby ,1 1,9 6,4 Eksjö ,3 6,1 12,0 Gislaved ,1 5,6 4,1 Gnosjö ,5 9,8 2,0 Habo ,7 2,6 1,9 Jönköping ,3 14,6 6,8 Mullsjö ,7 5,6 2,4 Nässjö ,1 8,4 7,9 Sävsjö ,6 10,9 3,5 Tranås ,9 6,3 3,6 Vaggeryd ,5 9,1 6,6 Vetlanda ,4 7,3 10,5 Värnamo ,9 10,5 5,5 Kronobergs län ,1 10,4 4,9 Alvesta ,8 7,3 8,5 Lessebo ,4 3,5 0,0 Ljungby ,9 7,4 3,2 Markaryd ,9 16,5 6,4 Tingsryd ,4 8,0 3,3 Uppvidinge ,5 1,7 5,0 Växjö ,4 14,9 5,2 Älmhult ,1 7,2 4,2

61 Tabell 19 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0-12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Län Antal barn med Kommun Vård utanför Insatser enligt LVU Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet Totalt Vård Omedelbart omhändertagande Totalt Per barn i befolkenligt SoL Totalt därav p g a Totalt därav p g a ningen i åldrarna miljö beteende miljö miljö beteende miljö och och år år år Kalmar län ,3 12,9 4,5 Borgholm ,4 5,4 2,1 Emmaboda ,3 13,3 2,3 Hultsfred ,6 12,3 4,5 Högsby ,8 6,6 6,2 Kalmar ,2 14,3 4,9 Mönsterås ,2 14,6 7,4 Mörbylånga ,3 11,5 8,9 Nybro ,4 14,2 4,9 Oskarshamn ,6 11,1 2,5 Torsås ,0 13,6 0,0 Vimmerby ,1 13,7 1,5 Västervik ,0 14,4 5,6 Gotlands län ,6 14,0 7,3 Gotland ,6 14,0 7,3 Blekinge län ,6 9,5 5,0 Karlshamn ,9 10,8 6,0 Karlskrona ,8 9,6 3,6 Olofström ,4 11,2 3,4 Ronneby ,6 7,0 5,7 Sölvesborg ,1 9,7 8,6 Skåne län ,9 13,4 6,1 Bjuv ,8 10,4 4,7 Bromölla ,0 6,1 3,1 Burlöv ,6 12,8 5,8 Båstad ,7 6,9 0,0 Eslöv ,8 12,0 4,7

62 Tabell 19 Barn och unga som någon gång under 1998 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0-12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Län Antal barn med Kommun Vård utanför Insatser enligt LVU Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet Totalt Vård Omedelbart omhändertagande Totalt Per barn i befolkenligt SoL Totalt därav p g a Totalt därav p g a ningen i åldrarna miljö beteende miljö miljö beteende miljö och och år år år Helsingborg ,9 16,6 7,8 Hässleholm ,0 11,8 10,4 Höganäs ,6 7,6 6,2 Hörby ,3 13,9 4,9 Höör ,4 6,6 7,7 Klippan ,7 21,7 9,0 Kristianstad ,9 14,2 7,3 Kävlinge ,9 12,6 3,6 Landskrona ,3 23,4 8,7 Lomma ,3 6,8 6,8 Lund ,7 12,9 4,8 Malmö ,8 17,3 5,6 Osby ,7 13,2 10,2 Perstorp ,6 11,3 2,9 Simrishamn ,3 8,0 5,2 Sjöbo ,6 11,0 4,1 Skurup ,1 18,4 8,1 Staffanstorp ,8 9,4 5,6 Svalöv ,2 9,9 11,7 Svedala ,1 6,1 5,5 Tomelilla ,6 14,6 3,3 Trelleborg ,2 14,4 5,0 Vellinge ,0 6,1 3,1 Ystad ,7 8,6 3,5 Åstorp ,2 10,8 7,8 Ängelholm ,1 7,9 7,8 Örkelljunga ,1 17,4 8,8 Östra Göinge ,4 12,3 5,7

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Arbetsskador 2016 län och kommun

Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2016 preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2016 län och kommun

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Bilaga 3. Barnhälsoindex för Sveriges kommuner En uppsättning indikatorer för barns hälsa

Bilaga 3. Barnhälsoindex för Sveriges kommuner En uppsättning indikatorer för barns hälsa Bilaga 3 Tabell 1. Barnhälsoindex Tabell 2. Indikatorer och index för länen Tabell 3. Indikatorerna i originalformat Tabell 4. Demografisk beskrivning Barnhälsoindex för Sveriges kommuner En uppsättning

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå

Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå Bilaga 1: Grundskolan Elever Kommunnivå Moderna språkval i årskurserna 7-9 läsåret 2009/10 1) Samtliga huvudmän Kommuner Andel (%) Andel (%) elever som elever som läser moderna läser moderna språk språk

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Arbetsskador 2008 län och kommun

Arbetsskador 2008 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Serie: Arbetsmiljöstatistik

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Svenska medborgare födda i Korea Hela riket ,09. Stockholms län ,14

Svenska medborgare födda i Korea Hela riket ,09. Stockholms län ,14 Svenska medborgare födda i Korea 1997 Hela riket 8276 0,09 Stockholms län 2458 0,14 Botkyrka 62 0,09 Danderyd 35 0,12 Ekerö 16 0,08 Haninge 76 0,11 Huddinge 95 0,12 Järfälla 71 0,12 Lidingö 66 0,17 Nacka

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer